Social Media FACTBOOK 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social Media FACTBOOK 2012"

Transkript

1 Projektinvitation til Konsulent og rådgivningsvirksomheder: Social Media FACTBOOK Vær med til at gøre Danmark til verdensmestre i sociale medier - Større fordi vi i år forventer mere end inviteret til undersøgelsen og mere end 125 aktive projektpartnere på tværs af rådgivningsvirksomheder, universiteter og brancheforeninger - Bedre fordi vi på baggrund af sidste års erfaring med projektet har opdateret selve undersøgelsen, så den nu også afdækker Mobile, Apps og Cloud samt Intern brug af sociale medier - Hurtigere fordi vi er tidligere ude med projekt invitationen, og 2012 rapporten udkommer tidligere end 2011 rapporten - Billigere fordi vi har sat prisen ned og gjort pakkerne mere simple at overskue (To profiler: Gratispakke eller PlusPakke 6.500,-)

2 Kan I rådgive jeres kunder og medlemmer omkring brugen af sociale medier? Sociale medier bølgen er over os! I løbet af de kommende 1-2 år. planlægger 93 % af danske virksomheder at forøge deres brug af sociale medier ifm. markedsføring, rekruttering, innovation. mv. Ifølge disse virksomheder er den største udfordringer, de står overfor manglende viden på området. Kilde: Projektinvitation Deltag som projektpartner i Danmarks største undersøgelse omkring dansk erhvervslivs anvendelse af sociale medier. SocialSemantic.eu er initiativtager bag projektet, der i år gennemføres i et samarbejde med Dansk Erhverv og Dagbladet Børsen. Projektformål: Det er projektets mål at gøre dansk erhvervsliv, her menes hele værdikæden fra rådgivere til udøvere, til én af de førende nationer i verden til at anvende og udnytte sociale web 2.0 teknologier og dynamikker. Det drejer sig i bund og grund om styrkelse af konkurrenceevnen i et globaliseret informationssamfund. Det forventes at: (sidste år ) mennesker i danske organisationer inviteres til at deltage i undersøgelsen At viden og læring formidles i samarbejde med projektets mere end 150 aktive samarbejdspartnere, der ligeledes får adgang til konklusioner og resultater fra undersøgelsen til anvendelse i deres rådgivning At en lang række aktiviteter og arrangementer med relation til resultaterne og projektnetværket afholdes i samarbejde med projektpartnere indenfor deres fagspecifikke område Hvad får I ud af at være med Profilering: Som sidste år er projektet tilrettelagt således, at I ifm. jeres deltagelse får maksimal profilering overfor jeres inviterede forretningsforbindelser. Dette gælder ifm. selve gennemførelsen af undersøgelsen, ifm. udgivelse af resultater, afholdelse af aktiviteter og udarbejdelse af branche specifikke rapporter i forlængelse af undersøgelsen. Jeres unikt brandede undersøgelse associeret med Dansk Erhverv, Børsen og SocialSemantic Jeres unikt brandede downloadsite for den endelige rapport Helsidesannonce i jeres unikke version af den færdige rapport Social Media FACTBOOK EU- DK 2012 som sendes direkte til alle jeres deltagere

3 Læring & Videnopbygning: I hele projektforløbet vil der være fokus på, at viden omkring emnet etableres og distribueres i projektnetværket. På den måde vil du som et resultat af jeres deltagelse hæve jeres organisations vidensniveau omkring anvendelsen af de sociale medier og jeres evne til at anbefale, rådgive og gennemføre projekter i regi af sociale medie projekter. Adgang til unik & eksklusiv data omkring jeres kunders forventninger / brug af sociale medier Mulighed for deltagelse i uddannelsesprogrammer - målrettet rådgivere og konsulenter Afholdelse (som arrangør eller partner) af events (fra major konference i Børssalen Q til afholdelse af gå-hjem-møder og workshops på jeres adresse) for jeres egne kunder Hvad gør vi endnu bedre i år end sidste år Afdækning af yderligere områder: Apps, Mobile og Cloud baserede koncepter Mere intelligens i spørgeskemaet (således at den bliver mere målrettet, og kommer til at tage kortere tid at gennemføre) Differentiering ml. offentlige og private organisationer Enterprise 2.0 inkluderet (sociale medier brugt inde i organisationen til fremme af samarbejde, innovation mv.) Videreudvikling af spørgerammen indenfor undersøgelsens 7 fokusområder (PR & Kommunikation, Salg- & marketing, IT & Web, Direktion & ledelse, Produktudvikling/R&D, Personale & HR, Service & Support.) Afvikling Kick-off-Event September 2011 Hvordan laver man forretning af at rådgive og implementere Social Medie projekter (Kun for konsulent og rådgivningsbureauer!) Indsamling af Data September 2011 December 2011 Rapporten Udkommer Februar 2012 sammen med Major event Børssalen (Dansk Erhverv) Hvordan kommer man med i projektet Man kan deltage i projektet som Gratis partner (gratis) eller som Plus partner (6.500,-). Under profilpakkebeskrivelsen nedenstående kan du se, hvilke fordele I får ud af at være med som enten Gratis eller Plus. Målet er, at omsætningen for pakkerne alt i alt skal gå til at dække selve gennemførelsen af undersøgelsen, som sidste år kostede ca. DKK 1/2 mio. Med profilpakkerne har vi forsøgt at gøre jeres deltagelse attraktiv, ved at sikre at I som rådgivningsvirksomhed kan opsamle og skærpe jeres egen viden på området omkring sociale medier samtidig med at I kan brande og markedsføre jeres organisation og kompetencer igennem forløbet. Læs mere om projektet her: (Bloggen/ Facebook / Linkedin / Twitter) Tak for interessen, vi glæder os til samarbejdet. Venligste hilsner, Jan Futtrup, Initiativtager

4 it s not A buzz the World is social. Are YoU? social semantic eu

5 Profilpakker Fordele Gratis Plus (DK 6.500) Distribution af undersøgelsen som associeret partner af undersøgelsen Marketingpakke med indhold til jeres hjemmesides nyhedssektion, blogs, nyhedsbreve mv. Særligt udarbejdet marketingvenligt link (URL) til undersøgelsen hvor jeres navn fremstår klart Ved endt besvarelse af spørgeskemaet sendes respondenten videre til jeres hjemmeside Kick-off event Kick-off-Event September 2011 Hvordan laver man forretning af at rådgive og implementere Social Medie projekter (Kun for konsulent og rådgivningsbureauer!) Unik brandet undersøgelsesskema med jeres identitet Brandet (jeres virksomhed) version af undersøgelsesspørgeskema som I distribuerer til jeres kunder ifm. invitation til undersøgelsen. Jeres navn og logo som associeret partner fremstår i undersøgelsens header sammen med logo fra SocialSemantic.eu, Dansk Erhverv og Børsen Særkørsel af data på jeres kunder Fremsendelse af særudtræk fra undersøgelsen der udelukkende fokuserer på Jeres kunders svar (respondenter der har besvaret spørgeskemaet på baggrund af jeres undersøgelses invitation). Inklusiv mulighed for adgang til brugervenlig analysesoftware af dette data Unikt downloadsite med jeres identitet Ved udgivelse af rapporten sendes en brandet URL til jeres respondenter med link til et brandet (jeres virksomhed) downloadsite hvor rapporten kan downloades

6 Jeres egen helsides annonce Brandet (jeres virksomhed) PDF version af rapporten, indeholdende en (af jer udarbejdet) helsides A4 annonce forbeholdt informationer og grafik omkring jeres virksomhed og Partner association til undersøgelsen. Kun jeres rådgivningsannonce vil være i rapporten som sendes til netop jeres kunder Ekstra tilvalg Samarbejde omkring udarbejdelse af branchespecifikke rapporter / arrangementer Mulighed for samarbejde omkring specialrapporter / arrangementer på baggrund af komplette datasæt. Trykte Rapporter Mulighed for køb af trykte rapporter med jeres logo på forsiden og en (af jer udarbejdet) fuld bagsideannonce til brug / distribution overfor jeres kunder. Forventet pris Dk / 100 stk. Præsentation af resultater og konklusioner fra rapporten for jeres kunder (Gå-Hjem-Møder / Kunde arrangementer) 60 minutters indlæg og præsentation omkring rapporten. Evt. inklusiv præsentation af anerkendt dansk social media case præsenteret at kunde-case organisationen selv (økonomi aftales særskilt). * + DKK Ekskl. Transport-omkostninger (Arrangementer betales ofte af deltagere med / Stk. afhængig af seminar indhold) TILMELDING:

7 2011 REFERENCER Her er hvad folk har sagt om projektet ifm. tilblivelsen af Social Media FACTBOOK EU-DK 2011: Jeg finder SocialSemantics arbejde med at kortlægge forretningsmæssig brug af sociale medier i Danmark for meget vigtigt. Et sådant researcharbejde er en stor opgave at påtage sig, og noget, vi i bureau-branchen sjældent har tid til. SocialSemantic har forstået at samle kræfter og en lang række partnere om et vigtigt stykke arbejde. Derfor: Tak for hjælpen til SocialSemantic! Som rådgiver er det vigtigt at kende markedet og kunne se igennem buzz og hype, og det kan SocialSemantics rapport hjælpe mig med. Den viser de hårde fakta så kan jeg bibringe holdningerne og idéerne sammen med mine kunder. Jeg synes rapporten er blevet til i en idealistisk og rigtig ånd: Sociale medier og brugen af dem handler grundlæggende om innovation, som Danmark har så fantastisk meget brug for. Vi savner mod i dansk erhvervsliv mod til at tage i mod nye redskaber og turde tro på potentialet i dem, før konkurrenter og kolleger. Vi sidder simpelthen og venter alt for længe på, at andre tør specielt når det handler om ny teknologi og menneskelig kommunikation. Fakta fra rapporten indgår allerede nu i mit daglige arbejde den er en målestok og god til at anspore debat. Det er min overbevisning at en benchmark-analyse skal udfordres og dekonstrueres; den må ikke stå alene, men skal bruges aktivt og diskuteres. Hvorfor forholder det sig som rapporten viser? Hvordan kan vi ændre forholdene? Hvor kan vi finde værdien? Jeg glæder mig til at læse 2012-udgaven og at se, om tingene har ændret sig, eller om Danmark er faldet i søvn. Klaus Silberbauer VP, Client Strategy Creuna Danmark A/S

8 Væksten i Danmark skal ikke hænges op på luftkasteller og mavefornemmelser. Danske virksomheder har brug for fakta, viden og inspiration til at slippe deres gazelle løs ud over stepperne. Som sparringspartner om sociale medier til virksomheder i vækst, er Social Media Factbook blevet et godt værktøj. Rapporten giver et godt indblik i danske virksomheders brug af sociale medier, som kan give inspiration til nye væksttiltag. METTE SANDGAARD Vækstkonsulent, Væksthus Hovedstadsregionen Jeg glæder mig til samarbejdet omkring den næste rapport, da det bliver spændende at følge udviklingen i de danske virksomheder omkring brugen af sociale medier. Rapporten "Social Media Factbook" hjælper mig især til over for ledelse og medarbejdere, at dokumentere hvilket omfang, hvilke muligheder og udfordringer vi står med i brugen af sociale medier. Det kan være svært at dokumentere værdien af de sociale medier, men ved hjælp af en sammenligning med andre danske virksomheder, forbedrer jeg mine muligheder at sælge ideen for mine kollegaer og overordnede. Rapporten har desuden givet mig indsigt i på hvilke punkter vi i virksomheden er godt på vej, og på hvilke punkter vi stadig halter bagud. Som undersøgelsen påviser, er det største problem oftest manglende kendskab fra medarbejdere og ledelse. Begrebet sociale medier bliver til stadighed brugt mere og mere i hele organisationen, dog savner man ofte den egentlige prioritering af området på tværs i hele organisationen. GRIMUR FJELDSTED Interactive and social media designer ECCO A/S Undersøgelsen viser at jeg ikke står alene med den udfordring, men giver samtidig et bud på, på hvilke områder virksomheden kan sætte ind over for. De håndfaste data hjælper mig over for ledelsen, der ikke mangler vilje, men ofte mangler kendskab til området for at kunne udnytte de sociale medier til større gavn for virksomheden. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR Kreativ direktør, DIS-PLAY I starten var jeg skeptisk overfor grundlaget for rapporten og hvilken værdi den kunne tilføre forretningen, men da den først var klar, blev jeg klogere. Antallet af respondenter, spørgerammen og muligheden for at analysere på datagrundlaget har været virkelig værdifuldt. Mere end noget andet glæder jeg mig dog over at SocialSemantics fortsætter og vi skal helt sikker være med til at støtte projektet i de kommende år. Samarbejdet med SocialSemantics har givet os et endnu stærkere grundlag for at rådgive vores kunder og skabe de bedste løsninger, når det kommer til sociale medier

9 Efterhånden som virksomheder begynder at allokere mere budget og ressourcer til digital kommunikation og markedsføring, er der flere mennesker med ringe, eller i værste fald ingen erfaring, som bliver sat til at lede eller deltage i disse initiativer. Udviklingen af det digitale og sociale medielandskab sker faktisk så hurtigt og er så vidtstrakt og fragmenteret, at selv dem, som har viden og indsigt gisper efter vejret for slet ikke at tale om dem, som er nye i branchen. Samtidig stiger vidensgapet mellem topledelsen og de digitalt informerede medarbejdere, hvilket gør det til en stigende udfordring for rådgivere, at nå igennem med deres budskaber. ANDERS UTTRUP Group Marketing Director CREUNA Socialsemantic s systematiske arbejde med at kortlægge virksomheders anvendelse af sociale medier og at frembringe valide data at træffe beslutninger på, har stor værdi i en tid, der kræver hurtigere handlinger, bedre resultater med helt nye midler og færre økonomiske ressourcer. Vi har først og fremmest været aktive i Social Semanticundersøgelsen for at bakke om det gode initiativ, og synes, det har været givtig endelig at få danske tal på bordet om udbredelsen af og tilgangen til arbejdet med sociale medier. MARIANNE HJALTELIN Adm. dir. Masters Derudover har deltagelsen givet os mulighed for at involvere vores kunder på en god måde både som respondenter og til den efterfølgende afrapportering. Vi vil glæde os til fremtidige undersøgelser og ser især frem til at få samlet erfaringer om effekten af de sociale medier. Igennem mit arbejde er jeg til daglig i dialog om de forretningsmæssige muligheder med sociale medier, og her har undersøgelsen fra SocialSemantic gjort mit arbejde lettere. RASMUS MØLLER-NIELSEN Adm. Direktør, KOMFO Det er altid en kæmpe fordel at basere en dialog på kolde fakta frem for fordomme og idéer, og her har undersøgelsen givet et kæmpe bidrag til den meget aktuelle debat i Danmark om dette område. Det sociale medielandskab er for mange virksomheder hummel inklusive lidt som fagre nye verden. En fantastisk spændende verden, hvor udviklingen går hurtigere end nogensinde før, så det er bare om at hoppe på toget. ANDERS LUNDE Online & PR Manager at hummel International Men når man først er stået ombord på det sociale medie-tog kommer det svære hvilket spor skal man som virksomhed køre ud af, og kan man krydse forskellige spor i sin markedsføring? Netop derfor er vi glade for SocialSemantics initiativ og ser meget frem til at følge resultatet af undersøgelsen.

10 HENRIK THEIL Kommunikationschef Foreningen for Distance- og Internethandel Undersøgelsen er et rigtigt godt initiativ. I stedet for at virksomheder og brancheforeninger baserer sig på tro og fornemmelser omkring Facebook og andre sociale medier, så vil undersøgelsen give os konkret viden. Vi opfordrer kraftigt til, at så mange som muligt deltager i undersøgelsen. Facebook og Twitter har optaget mange danskere i flere år, men hidtil har opmærksomheden været rettet mod privat brug. Med rapporten Social Media Factbook oplever jeg, at brugen af sociale medier i en professionel kontekst er blevet sat på dagsordenen i Danmark. Camilla Karlsen Social Media Consultant Danfoss Naturligvis får vi kun et øjebliksbillede, for om få år vil sociale teknologier være integreret fuldt ud i virksomhederne, akkurat ligesom internettet blev det. Men inden vi når det stadie, er det oplagt at udnytte den nuværende viden til at gå et skridt videre og indhente best practice eksempler fra de danske virksomheder, der er i gang. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at spise den store, frygtindgydende sociale-medie-elefant bid for bid. Hos Midtjysk Turisme har vi gennem de seneste par år haft et særligt fokus på kommunikation gennem online medier, og i særlig grad de sociale medier. Rapporten Social Media Factbook er i den sammenhæng et yderst relevant værktøj, som giver os en omfattende og supplerende viden omkring virksomhedernes brug af og tilgang til kommunikation gennem de mange online medieplatforme. KARIN BUHL SLÆGGERUP Kommunikationschef, Midtjysk Turisme Det er vores håb, at vi kommer til at se meget mere til den type undersøgelser i de kommende år, da dette vidensgrundlag for os at se er en væsentligt forudsætning for at arbejde med online kommunikation. (Fra Forord til FACTBOOK 2011 ).Gensidig tillid, kort magtdistance, samtale og samarbejde er kerneværdier i den danske kultur. Disse værdier er helt centrale som en del af den dynamik, der driver og udvikler en netværksverden. Og det er med dem som fundament, at Danmark i de kommende år definerer sin konkurrenceevne og finder sin plads i et globalt informationssamfund. De digitale værktøjer spiller en helt central rolle i dette arbejde, og evner vi at gribe mulighederne, er vi nået langt i at besvare spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Jens Klarskov Adm. Direktør Dansk Erhverv Det er med det udgangspunkt, at jeg byder læseren velkommen til rapporten SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 fra SocialSemantic.eu, som jeg mener kan gøre os endnu klogere og bedre til at udnytte internettets potentiale Se flere referencer og udtalelser på projektbloggen

11 FACTBOOK 2011 aktiviteter godt i gang 61 aktive projektpartnere inviterede til undersøgelsen Rapport downloads (de første 2 måneder alene) Facebook projektfans 40+ seminarer afholdt Q3 + Q4: Konferencer og uddannelse Niche rapporter; Turisme, Detail, Offentlig, HR, mf.

12 SOCIALIZE YOUR ENTERPRIZE social semantic eu - - Tlf

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Sociale Medier i detailbranchen

Sociale Medier i detailbranchen Udgivet under SocialSemantic FACTBOOK datasættet Brancherapport Sociale Medier i detailbranchen Brancherapporten indeholder: DEL I: Fremtidsudsigter, anbefalinger og erfaringer delt og formuleret af eksperter

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt

Human Resources. Ubrugt HRpotentiale. nye medier. Møder er spild af tid. Skat på aftenskole. Apple gør det igen. Indflydelse og indsigt 5. september 2011 I Nr: 13 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Ubrugt HRpotentiale i nye medier FOKUS: Sociale medier er et område i vækst ude i virksomhederne. Samtidig

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU

FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU FREM TIDENS REKLAME OG KOM MUNIKA TIONS BUREAU En afdækning af udfordringer og muligheder i den danske reklamebranche Syddansk Universitet 2014 Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ISBN: 978-87-91070-89-1

Læs mere

Store forandringer for HR

Store forandringer for HR 22. august 2011 I 12 Årgang 21 Human Resources NYT OM VIDEREUDDANNELSE, LEDELSE OG LÆRING Kanindrab spøger stadig i branchen for teambuilding FOKUS Læs om kaniner nej tak, kompetencer ja tak på side 2-3

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04

executive Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Lederskab i en global fremtid De seneste tendenser inden for global lederudvikling Side 04 Selv de dygtigste kan blive bedre Jeg fik bekræftet mine styrker og udfordringer Side 10 Træd et skridt tilbage

Læs mere