Sammenligning Familieforsikring Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning Familieforsikring Side 1"

Transkript

1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og hans/hendes miliemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, samt personer der unlemmer, der bor hos forsikringstage- Husstanden omfatter de familiemedder ægteskabslignende forhold lever ren, herunder plejebørn og personer, sammen med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende forhold med forsikringstageren, eller der er gift med eller lever i fast par- børn/plejebørn. hans/hendes hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse Bofællesskaber, der består af maksimalt 2 personer, sidestiller vi med personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Det er dog en betingelse, at disse fast parforhold. personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse. Udvidelse da bofællesskab på maksimalt 2 personer nu også er dækket af forsikringen. Logerende er ikke dækket. Sikret er også sikredes ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har børn Forsikringen dækker ikke logerende De sikredes børn under 21 år, der bor uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de bor alene og ikke har fastboende børn hos sig. Udvidelse da de sikredes børn under 21 år er dækket, bare de ikke har fastboende børn. 3. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen Dækker egne ting i Danmark (excl. Færøerne og Grønland), når de befinder sig: i og ved sikredes helårsbolig Forsikringen dækker i og ved de sikredes helårsbolig. Ved flytning dækker forsikringen i indtil én måned fra den faktiske overtagelsesdag af den nye helårsbolig på både ny og gammel helårsbolig Forsikringen dækker genstande til salg, der befinder sig uden for helårsboligen i indtil 2 måneder. Rejsegodsforsikringen Dækker egne ting under private rejser i indtil 3 måneder til Færøerne, til/fra og i udlandet, Færøerne og Forsikringen dækker under rejser Grønland og uden for Danmarks Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen. grænser i øvrigt. Udvidelse at forsikringen nu dækker i en måned ved flytning i både gammel bolig og ny bolig. Udvidelse da forsikringen dækker genstande til salg i indtil 2 måneder uden for boligen. Udvidet til at dække alle typer rejser. 4. Hvornår er der dækning? Undtaget fra forsikringen er skade som følge af: - jordskælv eller andre naturforstyrrelser 1.7. Forsikringen dækker ikke skader som følge af: Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). Udvidelse i det der nu er dækning ved jordskælv og naturforstyrrelser i udlandet. Vend

2 Sammenligning Familieforsikring Side 2 5. Hvad omfatter forsikringen? Indboforsikring Almindelig privat indbo, personlige ejendele, barnevogne, kørestole, haveredskaber og brændsel. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio og TV-apparater, videoanlæg med tilbehør, walkie-talkies, computere og andet EDB-udstyr, pelsværk, skind, våben og spiritus. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker indtil 10 % af forsikringssummen for indbo. Penge, værdipapirer, ubrugte frimærker og pengerepræsentativer - indtil 5 % af forsikringssummen for indbo Forsikringen omfatter indbo og andre private ejendele, som er anført i dækningsskemaet, og som sikrede ejer eller i øvrigt bærer risikoen for. Bortset fra motordrevne køretøjer jf. færdselsloven, haveredskaber over 25 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer, herunder wind- og kitesurfere. Dele og tilbehør er heller ikke dækket, medmindre de er særligt anført i dækningsskemaet. Dækningsskemaet 2. Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør, fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader, cd er, dvd er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus. Dækningsskemaet 3. Særligt privat indbo: Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker med højst 10 % af forsikringssummen. Herunder genstande hvor guld, sølv, platin, perler og ædelstene indgår som en væsentlig bestanddel, uanset om genstanden kan henføres til dækningsskemaets punkt 1 og 2. Dækningsskemaet 4. Penge og pengerepræsentativer og ubrugte frimærker med højst 2 % af forsikringssummen. Indskrænkning da der ikke er dækning for haveredskaber over 25 hk og wind- og kitesurfere. Indskrænkning da særlig privat indbo nu også omfatter: Fotoudstyr, video- og audio-udstyr, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, mobilt navigations-udstyr, spillekonsoller, cd er, dvd er og hukommelseskort og vin. Udvidelse da skind og walkie-talkies er almindeligt indbo. Indskrænkning, i det genstande med væsentlig bestanddel af guld, sølv m.v. nu er særligt privat indbo. Indskrænkning. Nu højst 2 % af forsikringssummen.

3 Sammenligning Familieforsikring Side 3 Cykler, der er aflåst med en af DVN godkendt lås. Stelnr. skal oplyses, og låsebevis indsendes. Indtil 2 % af forsikringssummen pr. cykel. Dækningsskemaet 6. Cykler, hvis stelnummeret kan oplyses med højst kr. (basis 2008) pr. cykel. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anser vi som almindelig privat indbo under punkt 1. Udvidelse da det Ikke længere er et krav, at cyklen skal være aflåst med en godkendt lås og at låsebevis skal indsendes. Præcisering af at max. sum er ændret fra 2 % af indbosummen til kr. (2008). Knallerter eller dele hertil men kun ved brand og eksplosion. Robåde, kanoer, surfbrætter og kajakker indtil 3 m, samt tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 5 HK). Almindelige husdyr der ikke benyttes erhvervsmæssigt indtil 5 % af forsikringssummen for indbo. Dækningsskemaet 8. Robåde indtil 5,5 meters længde, kanoer og kajakker og tilbehør hertil (påhængsmotor dog højst 6 hk). Dækningsskemaet 10. Almindelige husdyr, der ikke bruges erhvervsmæssigt med højst 2 % af forsikringssummen. Indskrænkning da knallerter ikke er omfattet. Indskrænkning i det surfbrætter ikke er omfattet. Udvidelse da der ikke er max. længde på kanoer og kajakker. Udvidelse at max. længden på robåde er indtil 5,5 m. Påhængsmotor udvidet til 6 hk. Indskrænkning. Nu højst 2 % af forsikringssummen. Varer i køle- og dybfrostanlæg indtil 5 % af forsikringssummen for indbo samt skader forvoldt af optøede varer på køle- og dybfrostanlæg samt indbo. El-skadedækning. Elektriske husholdningsapparater m.v., der lovligt kan forhandles i Danmark, for så vidt de er beregnet til ikke erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Indtil kr pr. genstand. Til elektriske husholdningsapparater henregnes: Kaffemaskiner, støvsugere, strygejern, strygeruller og køkkenmaskiner (miksere, blendere o.lign.), hår- og føntørrere m.v., barbermaskiner, elektrisk hobbyværktøj, bånd og pladespillere, forstærkere, højttaleranlæg, elektriske musikinstrumenter, radio-, TV- og videoapparater samt tilbehør hertil, skrivemaskiner,hjemmecomputere, symaskiner, walkietalkies (dog minus udstyr, der kræver sendetilladelse). Dækningsskemaet B De forsikrede genstande er nævnt under punkt 1 (almindeligt privat indbo), punkt 2 (særlig privat indbo) og punkt 9 værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i sit erhverv. Udvidelse da der ingen begrænsning er på varer i køle- og dybfrostanlæg. Udvidelse da flere genstande er omfattet. Udvidelse i det der ikke er sumbegrænsning pr. genstand. Vend

4 Sammenligning Familieforsikring Side 4 Incl. hårde hvidevarer (fremgår af policens forside). Til hårde hvidevarer m.v. henregnes køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, elradiatorer, vandvarmere samt olie- og gasfyr m.v. Dækningsskemaet B 1. Almindeligt privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Udvidelse da genstandene nu automatisk er medforsikret uden tillægspræmie. Indskrænkning da el-radiatorer, vandvarmere samt olie- og gasfyr m.v. ikke er omfattet. Glas- og kummeforsikring Glas/kumme (fremgår af policens forside). Glas, der er bygningsbestanddele, samt WC-kummer, bideter, håndvaske og badekar Forsikringen dækker følgende genstande: Glas og erstatningsmaterialer for det, der er bygningsbestanddele Spejle, der er bygningsbestanddele Glaskeramiske kogeplader og glas i ovne Porcelænskøkkenvaske Wc-kummer og cisterner, bideter, håndvaske, badekar og glas og erstatningsmaterialer for det i brusenicher og -kabiner. Udvidet med cisterner, porcelænskøkkenvaske og erstatningsmateriale for glas. Ansvarsforsikring Erstatning for skader der sker ved uagtsomhed, når man kommer sammen privat (gæstebudsskader). Forsikringstager skal selv erstatte 10 % af skaden dog mindst kr (indeksreguleret). Lånt og lejet indbo i indtil 1 måned fra overtagelsesdagen. Forsikrings Gæstebudsskader Skader på ting, som er sket under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi skaden er opstået under dette samvær. For sådan skade gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr Forsæt Forsikringen dækker ikke ansvar for forsætlige skader, heller ikke selv om, at skadevolderen pga. sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Derimod dækkes forsætlige skader hvis skadevolderen er under 14 år Varetægt Ansvar for skader på genstande, som en af de sikrede har til brug el- Udvidelse da generel selvrisiko er nedsat fra mindst kr. til mindst 500 kr. Indskrænkning idet forsikringen ikke dækker ansvar for forsætlige skader, hvor skadevolderen på grund af sin sindstilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Udvidelse da generel selvrisiko er nedsat fra mindst kr. til mindst

5 Sammenligning Familieforsikring Side 5 tageren skal selv erstatte 10 % af skaden dog mindst kr (indeksreguleret). ler har brugt, lån, leje, befordring, bearbejdelse, behandling, opbevaring, sat sig i besiddelse af eller på anden måde har i varetægt. Dog er ansvar for skade på indbo, som sikrede har til lån eller leje, dækket i indtil 1 måned fra overtagelsen. For sådan skade gælder en selvrisiko på 10 % af skadens beløb, dog mindst 500 kr. 500 kr. Specielt om skader på andres ting 4.6. Ansvar på andres ting og dyr erstattes med indtil 2 millioner kr. pr. forsikringsbegivenhed. Specielt om skader på andre mennesker. Ansvar for skade på andre mennesker erstattes med indtil 5 millioner kr. pr. forsikringsbegivenhed. Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed med indtil kr. for personskade kr. for skade på ting (herunder dyr) Ud over erstatning til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen derved overskrides. Udvidelse Ansvarssummerne er blevet forhøjet. Retshjælpsforsikring Udgifter til retshjælp indtil kr pr. sag. Forsikrede skal selv betale 10 % af omkostningerne dog mindst kr Alm. Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr. Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst kr. Er udvidet til at dække op til kr. pr. forsikringsbegivenhed. Dækning når det gælder egne ting - Indboforsikring Almindelige regler Vi erstatter også de udgifter, der er nævnt under punkt og , hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver er ude af stand til at bebo helårsboligen efter en skade, som en sædvanlig bygningsforsikring ville dække, og hvis man ikke kan forlange, at ejeren betaler udgifterne. Hvis en forsinkelse skyldes forhold, som sikrede har indflydelse på, erstatter vi ikke det tab, der er forøget ved det. Nu opdelt i punkter 2.3. og 2.4. Forsikringen er udvidet med genhusning for lejer, andelshaver og ejer af en lejlighed, når forsikringen for ejendommen ikke dækker. El-skadedækning Dækningsskemaet B Forsikringen dækker enhver skade Kortslutning er i denne sammen- Indskrænkning. Alene kortslutning er Vend

6 Sammenligning Familieforsikring Side 6 på elektriske ledere eller komponenter i nævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding el. lign. Ud over skader på de elektriske dele dækkes også anden skade på apparater, der er sket i forbindelse med el-skade. Forsikringen dækker ikke: - i det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger - skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader sket under reparation - skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion - skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring - skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning - skader under kr. 200 erstattes ikke, se særlige erstatningsregler side 14. hæng en utilsigtet forbindelse mellem el-førende dele eller mellem elførende del og jord (stel), der udløser en strøm, som er væsentlig større end den normale driftsstrøm. Dækningsskemaet B Forsikringen dækker ikke: - Skade, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til Købeloven. - Skade, der skyldes slitage, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling eller fejltilslutning. - Skade, der skyldes overbelastning. - Skade, der skyldes mekanisk ødelæggelse og skade, som dyr forvolder. - Følgeskader i form af opstigende grundvand. - Skade, som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. omfattet. Udvidelse da fejlkonstruktion, forkert udført reparation eller skader sket under reparation samt skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning nu er dækket. Indskrænkning i det mekanisk ødelæggelse, skader forvoldt af dyr og oversvømmelse ikke længere er omfattet. Udvidelse da skader under 200 kr. er dækket. Indskrænkning idet der ikke dækkes følgeskader i form af opstigende grundvand. Indbrudstyveri Følgende er dækket: Tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Tyveri fra biler, lystbåde m.v., der er aflåst, regnes ikke for indbrudstyveri men som simpelt tyveri se dette. Følgende er dækket: Almindelig privat indbo, personlige ejendele, barnevogne, kørestole, haveredskaber og brændsel. Højst 10 % af forsikringssummen i - loft- og kælderrum i etagebyggeri - udhuse og garager. Følgende er dækket: Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i sit erhverv indtil 5 % af forsikringssummen for indbo. Dog ikke fra arbejdsskure. Dækningsskemaet C Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale, herunder loftsog kælderrum, udhuse og garager og tyveri fra aflåst hotelboks og aflåst kundeboks i pengeinstitut. Dækningsskemaet C 1. Almindelig privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Højst 5 % af forsikringssummen i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Dækningsskemaet C Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv med højst 5 % af forsikringssummen. Dog ikke fra arbejdsskure og containere. Udvidet til også at dække i aflåst hotelboks. Indskrænkning. Nu højst 5 % af forsikringssummen. Indskrænkning da der ikke er dækning fra containere.

7 Sammenligning Familieforsikring Side 7 Simpelt tyveri Tyveri af ting, der befinder sig udendørs eller i uaflåst bygning eller lokale herunder tyveri fra hotelværelse, togkupé eller passagerkahyt. Dækningsskemaet D Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Almindelig privat indbo, personlige ejendele, barnevogne, kørestole, haveredskaber og brændsel. Højst 5 % af forsikringssummen i - loft- og kælderrum i etagebyggeri - udhuse og garager. Tyveri af ting fra aflåste og lukkede biler, private sø- og luftfartøjer, beboede campingvogne, beboelsesvogne og telte. 1. Almindelig privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Højst 2 % af forsikringssummen i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. 2. udhuse og garager. Dækningsskemaet D Tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer, beboede campingvogne, beboelsesvogne og telte. Indskrænkning. Nu højst 2 % af forsikringssummen. Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, kameraer og projektorer med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleranlæg, bånd- og pladespillere, herunder bånd, kassetter og plader, radio og TV-apparater, videoanlæg med tilbehør, walkie-talkies, computere og andet EDB-udstyr, pelsværk, skind, våben og spiritus. Højst 5 % af forsikringssummen. I biler dækkes kun ting, der har været anbragt i et aflåst bagagerum, hvor indholdet ikke er synligt udefra. Bagagerummet skal endvidere være adskilt fra bilens passagerkabine. Desuden dækker forsikringen kun, hvis der kan konstateres voldeligt opbrud. Tyveri af udvendig bagage på biler. 2. Særligt privat indbo: Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, mobiltelefoner med tilbehør, fotoudstyr, kikkerter, musikinstrumenter, video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video-, bånd-, cd-, dvd- og pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer) med tilbehør, computere og andet edb-udstyr med tilbehør, mobilt navigationsudstyr, spillekonsoller, bånd, kassetter, plader, cd er, dvd er og hukommelseskort, pelsværk, våben, vin og spiritus. Højst 5 % af forsikringssummen. Det er en betingelse for dækning, at genstandene har været anbragt, så de ikke har været synlige udefra. Dækningsskemaet D Tyveri fra biler, private sø- og luftfartøjer, beboede campingvogne, beboelsesvogne og telte. Udvidelse da dækningen for tyveri fra biler er forbedret, i det det ikke længere kræves, at genstandene er anbragt i bagagerum. Indskrænkning da dækningen for tyveri fra sø- og luftfartøjer, beboede campingvogne, beboelsesvogne og telte er forringet, i det det nu kræves, at genstandene ikke er synlige udefra. Vend

8 Sammenligning Familieforsikring Side 8 Almindelig privat indbo, personlige ejendele, barnevogne, kørestole, haveredskaber og brændsel. Højst 5 % af forsikringssummen. Ved ethvert tyveri skal de forsikrede selv betale kr (indeksreguleret). 1. Almindeligt privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Højst 2 % af forsikringssummen for udvendig bagage på biler. Udvidelse da der ikke længere er generel selvrisiko. Indskrænkning. Højst 2 % af forsikringssummen. Cykeltyveri Cykler, der er aflåst med en af DVN godkendt lås. Stelnr. skal oplyses, og låsebevis indsendes. Indtil 2 % af forsikringssummen pr. cykel. Forsikringen dækker kun, hvis cyklens stelnummer kan oplyses og dokumentation for den godkendte lås og fabrikat indsendes. (D.v.s. det kort, der er udleveret ved anskaffelsen af låsen). Ved ethvert tyveri, der ikke betragtes som indbrudstyveri, skal de forsikrede selv betale kr (indeksreguleret). Se i øvrigt særlige erstatningsberegninger side 14. Dækningsskemaet D 6. Cykler, hvis stelnummeret kan oplyses med højst kr. (basis 2008) pr. cykel. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anser vi som almindeligt privat indbo under punkt 1. Udvidelse da der ikke længere er generel selvrisiko ved simpelt tyveri. Hærværk Almindelig privat indbo, personlige ejendele, barnevogne, kørestole, haveredskaber og brændsel. Højst 10 % af forsikringssummen i - loft- og kælderrum i etagebyggeri - udhuse og garager - udenfor bygning. Dækningsskemaet F 1. Almindeligt privat indbo: Indbo og andre private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, medmindre det er nævnt særskilt herunder i punkterne Højst 5 % af forsikringssummen i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. udhuse og garager 3. uden for bygning. Indskrænkning. Højst 5 % af forsikringssummen. Mønt- og frimærkesamlinger indtil 5 % af forsikringssummen for indbo. Dog ikke i - loft- og kælderrum i etagebyggeri - udhuse og garager - udenfor bygning. Indskrænkning da der ikke er dækning for hærværk på mønt- og frimærkesamlinger.

9 Sammenligning Familieforsikring Side 9 Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager benytter i sit erhverv indtil 5 % af forsikringssummen for indbo. Kun i forbindelse med tyveri fra aflåst bygning eller lokale men ikke fra arbejdsskure. 9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv med højst 5 % af forsikringssummen. Dog ikke fra arbejdsskure og containere. Indskrænkning da der ikke er dækning fra containere. Færdselsuheld og overfald Dækningsskemaet G Havaritilfælde med lystfartøjer hvor der findes overdækkende køjepladser. Udvidelse i det havaritilfælde med lystfartøjer hvor der findes overdækkende køjepladser er dækket. Forsikringen dækker ikke: Skader på flyttegods eller på andet gods, der er overgivet til transport mod betaling, er ikke dækket. Forsikringen dækker kun færdselsuheld, hvor et fremmed trafikmiddel er indblandet. Skader på motoriserede haveredskaber er ikke dækket. Forsikringen dækker ikke: - Skade på flyttegods. - Skade på genstande, der er overgivet til transport mod betaling. - Færdselsuheld, hvor trafikmiddel ikke er indblandet. - Skade på motordrevne haveredskaber. Udvidelse da eneuheld nu er omfattet. Udstrømning af vand, olie og kølevæske Skader ved pludselig udstrømning (altså ikke dryp elle udsivning) af vand, olie, kølevæske el.lign. fra installationer, akvarier, vandsenge eller andre beholdere på 20 liter og derover. Forsikringen dækker ikke: Skader, der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere, er ikke dækket. Skader som følge af bygge- og reparationsarbejde er ikke dækket. Skader efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmet bygning Dækningsskemaet H Vand, olie, kølervæske eller lignende, der tilfældigt strømmer ud (altså ikke udsivning eller dryp) fra installationer, akvarier og andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Langsom udsivning fra skjulte installationer. Ved skjulte installationer forstår vi rør, der er indstøbt eller skjult under gulve, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, varmevekslere, tanke eller rørene i dem. Forsikringen dækker ikke: - Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. - Skade som følge af vand fra nedløbsrør og tagrender. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. - Tabet af selve væsken. Udvidelse i det langsom udsivning fra skjulte installationer er omfattet. Udvidelse at skade som følge af frostsprængning dækkes i lokaler, som sikrede ikke disponerer over. Udvidelse da der nu dækkes skader der sker ved påfyldning af olietank eller andre beholdere. Udvidelse at skade som følge af bygge- og reparationsarbejde er dækket. Indskrænkning at oversvømmelse ikke er omfattet. Vend

10 Sammenligning Familieforsikring Side 10 dækkes kun, hvis årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Sky- og tøbrud samt storm Sky- og tøbrud samt storm Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. Opstigning af grund- eller kloakvand, som følge af voldsomt sky- og tøbrud, når vandet ikke kan få normalt afløb og derfor stiger op gennem afløbsledningerne. Kolonne I Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved: - Storm (vindstyrke 8, svarende til 17,2 m pr. sekund) og nedbørsskader som opstår i umiddelbar forbindelse hermed. - Stormskade, hvis skaden er en følge af samtidig skade på bygning Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- og tøbrud. - Oversvømmelse som følge af voldsomt tøbrud og samtidig nedbør. - Opstigende væsker fra afløbsinstallationer, som følge af voldsomt sky- og tøbrud. Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden er så stor, at der minimum falder 40 mm nedbør indenfor 24 timer. Nedbør der falder med en intensitet på minimum 15 mm indenfor 30 minutter, betragtes også som voldsomt skybrud. Ved voldsomt tøbrud forstås smeltevand som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 8 plusgrader, indenfor maksimalt 24 timer. Ved voldsomt tøbrud og samtidig nedbør forstås en kombination af smelte- og regnvand, som er fremkommet ved en kraftig stigning i luftens temperatur, fra minusgrader til minimum 6 plusgrader, og samtidig minimum 10 mm regn, indenfor maksimalt 24 timer. Ny beskrivelse af definition på voldsom storm. Har ikke tidligere fremgået af forsikringsbetingelserne. Ny beskrivelse af definition på voldsomt sky- og tøbrud. Har ikke tidligere fremgået af forsikringsbetingelserne. Ny beskrivelse af definition på voldsomt tøbrud og samtidig nedbør. Har ikke tidligere fremgået af forsikringsbetingelserne. Kolonne I 2. Særligt privat indbo Ved voldsomt sky- og tøbrud erstattes med højest 5 % af forsikringssummen i 1. lofts- og kælderrum i etagebyggeri 2. Udhuse og garager Ved enhver skade som skyldes voldsomt sky- eller tøbrud gælder en selvrisiko på kr. Indskrænkning at forsikringen dækker med højest 5% af forsikringssummen i lofts- og kælderrum samt udhuse og garager ved voldsomt sky- og tøbrud.. Indskrænkning idet der nu gælder en særlig selvrisiko for dækningen.

11 Sammenligning Familieforsikring Side 11 Er forsikringen oprettet med en højere generel selvrisiko, vil den være gældende. Køle- og dybfrostskader ved strømsvigt Skader på varer i køle- og dybfrostanlæg, der skyldes en tilfældig strømafbrydelse f.eks. som følge af en kortslutning. Skader forvoldt af optøede varer på køleog dybfrostanlæg og indbo er også dækket. Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke skader, hvis de forsikrede har afbrudt strømmen eller skader, der dækkes af garanti. Skader på selve køleanlægget er ikke dækket, når anlægget er mere end 10 år gammelt. Se i øvrigt særlige erstatningsberegninger, side 14. Skader, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion, er ikke dækket. Dækningsskemaet J Tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af køle- og dybfrostanlæg på sikredes helårsbolig. Forsikringen dækker ikke: - Skade, som omfattes af garanti. - Skade, der skyldes, at de sikrede har afbrudt strømtilførslen. - Skade, der skyldes slid, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering eller fejlkonstruktion. - Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Udvidelse i det svigt af køle- og dybfrostanlæg er dækket, Udvidelse at skade på køleanlæg over 10 år er dækket. Indskrænkning da oversvømmelse ikke er omfattet. Vend

12 Sammenligning Familieforsikring Side 12 Dækning når det gælder egne ting - Rejsegodsforsikring Forveksling og beskadigelse af rejsegods Følgende er dækket: Rejsegods er dækket ved rejser til udlandet herunder Færøerne og Grønsikringen. Forsikringen dækker som Indboforland af indtil 3 måneders varighed. Forsikringen dækker efter indboforsikringens regler. Desuden er rejsegods dækket ved forveksling og beskadigelse Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods, bortset fra penge og pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, der sendes med fly, bane eller fragtmand, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark, eller i udlandet Bortkomst eller beskadigelse af rejsegods, bortset fra penge og pengerepræsentativer, ubrugte frimærker, mønt- og frimærkesamlinger, guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker, der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og at den er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. Udvidet med dækning for bortkomst eller beskadigelse under forsendelse. Udvidet med dækning i Danmark. Udvidet med dækning for bortkomst eller beskadigelse af rejsegods i bagagerum i bus under selve transportforløbet. Vi anser rejsegods som bortkommet, når det ikke er fundet inden 30 dage efter, at bortkomsten er anmeldt til transportøren af rejsegodset. Der er nu indført en definition på bortkomst. Vi dækker bortkomst efter Indboforsikringens regler om simpelt tyveri. Dækning når det gælder egne ting - Glas/kummeforsikring Ødelæggelse ved brud Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning. Indskrænkning.

13 Sammenligning Familieforsikring Side 13 Dækning når det gælder egne ting - Anden pludselig skade i beboelsen Anden pludselig skade Følgende er dækket: 7.2. Almindeligt privat indbo, personlige ejendele, barnevogne, kørestole, haveredskaber og brændsel Forsikringen dækker pludselig skade på de forsikrede genstande. Se dækningsskemaets punkt 1-11 under forsikrede genstande. Indskrænkning da det fremover er en tilvalgsforsikring mod præmietillæg. Udvidelse da langt flere genstande er omfattet. Forsikringen erstatter ikke: De første 1.184,- af enhver skade Ved enhver skade under Pludselig skadeforsikring gælder en selvrisiko på kr. Udvidelse den særlige selvrisiko er blevet mindre. Dækning når det gælder andres ting og andre mennesker - Ansvarsforsikring Almindelige regler Desuden dækker forsikringen ansvar for skader ved brug af haveredskaber under 10 HK. (Skader på de benyttede motoriserede ting er ikke dækket) Ansvar for motordrevne haveredskaber under 15 hk er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skulle være oprettet. Udvidelse da haveredskaber op til 15 hk er dækket. Specielt om skader på andres ting Forsikringen dækker ikke skader, der forvoldes af/med både herunder robåde, kanoer og kajakker med motorkraft på over 5 HK. Skader sket under kapsejlads er ikke dækket. For andre både end robåde, kanoer, kajakker gælder yderligere, at længden ikke må være over 5 m Tingskade, forvoldt ved sejlads eller på land med robåde, kanoer, kajakker og andre både under 5,5 m, når motorkraften ikke overstiger 6 hk Ansvar for skader forvoldt ved nedbrydnings- og udgravningsarbejder, pilotering, nedramning og optrækning af spunsvægge, grundvandssænkning og andre grundvandsreguleringer. Udvidelse i det påhængsmotor op til 6 hk er dækket. Udvidet med kapsejlads. Max. længde på andre både er udvidet til 5,5 m. Indskrænkning da der ikke er dækning, når man laver visse jordarbejder. Vend

14 Sammenligning Familieforsikring Side Hvordan beregnes erstatningen? Erstatning for genstande, der er indkøbt som nye inden for det sidste år før skaden, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande uden fradrag (nyværdi). For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelsen som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, for så vidt genstandens nytteværdi for sikrede er væsentlig nedsat. Selskabet kan erstatte en skade ved at: - sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadiget på skadetidspunktet, erstatter vi med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er Alm. Brand ikke forpligtet til at udbetale mere end, hvad en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med, kan anskaffes for For genstande, der er mere end to år gamle, eller er købt som brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsætter vi erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi foretager kun fradrag for værdiforringelse, hvis genstandens nytteværdi er væsentlig nedsat før skaden. Er genanskaffelse af en tilsvarende genstand praktisk umulig, og må vi derfor fastsætte genanskaffelsesprisen med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er Alm. Brand ikke forpligtet til at udbetale mere end, hvad det koster at anskaffe en ny genstand, som det er nærliggende at sammenligne den beskadigede med Hvis genstanden kan repareres, betaler Alm. Brand, hvad det koster at reparere den beskadigede genstand. Reparation kan ske, når det er muligt at sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden. Væsentlig samme stand betyder, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for de sikrede som før skaden. Erstatning for reparation kan ikke overstige den erstatning, som vi ville udbetale, hvis erstatningen bliver beregnet efter bestemmelserne om kontanterstatning jf. punkt Uddybende forklaring på hvornår man får nyværdi, selvom genstanden ikke er helt ny. Uddybende forklaring på hvornår man får dagsværdi og ikke nyværdi. Uddybende forklaring på reparation.

15 Sammenligning Familieforsikring Side 15 Selskabet kan erstatte en skade ved at: - godtgøre værdiforringelsen. Selskabet kan erstatte en skade ved at: - overtage genstandene mod at levere genstande svarende til de skadede genstande. Selskabet kan erstatte en skade ved at: - overtage genstandene mod at betale kontant erstatning Erstatning for værdiforringelse udregner vi som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd Alm. Brand kan vælge at genlevere nye genstande, der svarer til de beskadigede eller stjålne. Genstande, der er købt som brugte eller er mere end 2 år gamle på skadetidspunktet, kan Alm. Brand erstatte med identiske brugte genstande, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. Kan vi ikke skaffe identiske genstande, kan vi vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer nye genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist. Følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end 2 år gamle, kan vi erstatte med brugte, identiske genstande: - Guld- og sølvvarer - Smykker (dog kun når disse er købt brugte) - Porcelæn, inklusive platter Ønsker sikrede ikke, at vi genanskaffer de nævnte genstande, udbetaler vi kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for genstanden hos den leverandør, vi har anvist Vi opgør kontanterstatning - som nyværdierstatning jf. punkt som dagsværdierstatning jf. punkt efter særlige erstatningsregler jf. punkt Uddybende forklaring på, hvordan værdiforringelse dækkes, når der er sket en skade. Uddybende forklaring på genlevering, når der er sket en skade eller sket et tyveri. Præcisering af hvorledes der vil ske kontanterstatning. Vend

16 Sammenligning Familieforsikring Side 16 Særlige erstatningsberegninger 1. Køle- og fryseanlæg, der beskadiges som følge af, at indholdet er blevet ødelagt, erstattes efter samme regler som el-skade, se nedenfor ved El-skadedækning Almindelige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug: Almindelige elektriske apparater omfatter: Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, miksere, blendere, kødhakkere og lignende). El-artikler til personlig pleje (hårog føntørrere, barbermaskiner, tandbørster og lignende). Elektriske haveredskaber (plæneklippere, hækkeklippere, buskryddere og lignende). Elektrisk hobbyværktøj (bore- /skruemaskiner, stiksave, højtryksrensere og lignende). Video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd-, cd-, dvdog pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer og lignende og tilbehør til de nævnte genstande). Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og lignende). Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (elalarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner), telefonsvarer og telefoner, dog ikke mobiltelefoner. Almindelige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Bedre afskrivning.

17 Sammenligning Familieforsikring Side Antenner i lejet bolig. Skader på antenner, der er højst 2 år gamle, erstattes med nyværdi. I de følgende 4 år nedsættes erstatningen med 20 % af nyværdien pr. påbegyndt år. Antenner, der er mere end 6 år gamle, erstattes ikke Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Bedre afskrivning. Udvidelse da genstande over 6 år er dækket. El-skadedækning Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt identisk apparat eller i mangel heraf et nyt tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel: Alder: 0-2 år 100% 2-3 år 80% 3-4 år 70% 4-5 år 60% 5-6 år 40% 6-10 år 20% Over 10 år ingen erstatning. El-skadedækning for hårde hvidevarer gælder kun, hvis det fremgår af policens forside. Almindelige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug: Almindelige elektriske apparater omfatter: Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, miksere, blendere, kødhakkere og lignende). El-artikler til personlig pleje (hårog føntørrere, barbermaskiner, tandbørster og lignende). Elektriske haveredskaber (plæneklippere, hækkeklippere, buskryddere og lignende). Elektrisk hobbyværktøj (bore- /skruemaskiner, stiksave, højtryksrensere og lignende). Video- og audio-udstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd-, cd-, dvdog pladeafspillere, digitale afspillere/optagere, højttalere, forstærkere, projektorer, videokameraer og lignende og tilbehør til de nævnte genstande). Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og lignende). Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (elalarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner), telefonsvarer og telefoner, dog ikke mobiltelefoner. Nu erstatning i to afskrivningstabeller, så man kan se hvilken erstatningsprocent afhængig af genstandens alder. Udvidelse da genstande over 10 år er dækket. Fortsætter Vend

18 Sammenligning Familieforsikring Side 18 fortsat fra forrige side. Almindelige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år og derover 20 % Særlige elektriske apparater, der udelukkende er til privat brug. Særlige elektriske apparater omfatter: Computere med tilbehør (herunder monitor, tastatur, modem, mus, computer inkl. standardprogrammer, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation), spillekonsoller, mobiltelefoner og mobilt navigationsudstyr, elektriske musikinstrumenter, walkie-talkier og radioamatørudstyr og tilbehør til de nævnte genstande. Særlige elektriske apparater erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-3 år 75 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år og derover 10 % Film o. lign. Private optagelser på film, bånd, manuskripter el.lign. erstattes kun med udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale For private optagelser på film, bånd og elektroniske lagringsmedier, f.eks. harddiske, disketter, dvd er og cd er, yder vi kun erstatning til køb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv. Uddybning og anden formulering.

19 Sammenligning Familieforsikring Side Egne fremstillede genstande. For genstande, som sikrede selv har fremstillet f.eks. malerier, yder vi kun erstatning til køb af råmaterialer Manuskripter og tekniske tegninger. Vi erstatter ikke manuskripter og tekniske tegninger. Præcisering af erstatning for ting man selv har lavet. Her er råmaterialet dækket. Indskrænkning da der ikke er dækning for manuskripter og tekniske tegninger Briller erstatter vi efter denne tabel: Alder Procent af genanskaffelsesprisen som ny 0-2 år 100 % 2-4 år 85 % 4-7 år 70 % 7-10 år 50 % 10 år og 20 % derover Nu erstatning i afskrivningstabel så man kan se, hvilken erstatningsprocent afhængig af genstandens alder Dokumentation. For at få erstatning skal sikrede kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at han/hun har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriser er som oplyst. Præcisering af at du skal kunne sandsynliggøre, at du har haft de ting, du kræver erstattet. Det kan f.eks. ske ved hjælp af kvitteringer for købet, købekontrakt, garantibevis, fotos mv. I egen interesse bør sikrede derfor gemme købskvitteringer for alle nyere genstande og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Køber sikrede genstandene privat, bør han/hun sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad han/hun har købt, og hvad prisen er. Kan sikrede ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, kan Alm. Brand afvise at yde erstatning eller fastsætte erstatningen efter et skøn. 11. Hvad skal selskabet have besked om? Når der sker opmagasinering af genstande, bortset fra beklædningsgenstande. Det skal nu meddelelses, når der sker opmagasinering. Vend

20 Sammenligning Familieforsikring Side Hvis der opstår uenighed om forsikringen Voldgift Uoverensstemmelse vedrørende en skadeopgørelse kan sikrede kræve afgjort ved voldgift. Muligheden for at få afgjort en uenighed ved voldgift er nu bortfaldet. Indskrænkning. Inden 3 uger efter at være blevet gjort bekendt med resultatet af skadeopgørelsen skal sikrede meddele selskabet, hvis han ønsker at benytte sig af denne ret. Ved voldgift vælger sikrede og selskabet hver en voldgiftsmand. Voldgiftsmændene skal vælges inden 3 dage. Voldgiftsmændene vælger straks derefter en opmand. Kan de ikke enes om valget, udpeges opmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten. Den ved voldgift trufne afgørelse er endelig. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmanden deles lige mellem parterne.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-5 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

LB KONCERNEN. Indboforsikring. Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S

LB KONCERNEN. Indboforsikring. Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S LB KONCERNEN Indboforsikring Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit: Side: Afsnit: Side: 1 Hvem er sikret... 4 2 Hvor dækker forsikringen... 4 3 Indboforsikringen... 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse

Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Campingvognsforsikring en dækningsanalyse Version 04 Side 1 af 23 sider. Kommentarer til denne og tidligere version(er). 01.01.2007 Version 01 dækkede 7 selskaber - Alm.Brand, Fair Forsikring, GF Forsikring

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring.

Ungdomsforsikring. Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. Ungdomsforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Ungdomsforsikring. 1 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere