Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne. Kataloget er udarbejdet af en gruppe af praktikvejledere i Holstebro Kommune. Gruppen har alle været på Projekt Ny Vej, som blev gennemført i 2007 for 100 praktikvejledere. I forløbet var en af de mest efterspurgte emner netop inspiration til opgaver, hvorfor der blev fulgt op på dette og lavet et miniseminar, hvor ca. 40 praktikvejledere udarbejdede dette katalog. Kataloget indeholder 16 opgaver, som tager udgangspunkt i de, der er opstillet for eleverne. Kataloget vil blive opdateret efterhånden som vejlederne har rettelser eller flere opgaver, som skal med. Koordineringen af dette vil blive varetaget af HR afdelingen. På side 3 er der en indholdsfortegnelse (også vist i udsnit nedenfor), som er opdelt i 4 kolonner: Kolonne 1 viser opgavenummer. Kolonne 2 fortæller, hvad den enkelte opgave omhandler. Kolonne 3 angiver hvilke opgaven kommer omkring. Kolonne 4 angiver det sidetal opgaven kan findes på i dette katalog. Nr. Titel Mål opgaven berører Sidetal 1 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Aktivitetsområdet 1 5 Vi håber at kataloget vil være til god inspiration for alle praktikvejledere for Social og Sundhedshjælper elever. Rigtig god læselyst!

2 Nr. Titel Mål opgaven vedrører Sidetal 1 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Aktivitetsområdet Hygiejne Elementære sygeplejeopgaver Hjælp til praktisk bistand Livsformer/livshistorie Ressourcer/begrænsninger Kommunikation Private tilbud Kommunens tilbud/serviceloven Praktikstedets værdigrundlag Kompetence IT & Videnssøgning Kommunikation/dokumentation Psykisk arbejdsmiljø/samarbejde Forflytninger/fysisk arbejdsmiljø 9 20

3 Opgavens Opgavens titel 1 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Mål Øvrige 1 1. Beskriv hvad sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse er? Beskriv hvert begreb for sig. 2. Tag udgangspunkt i en borger (bliv enig med din vejleder om, hvilken borger du skal tage udgangspunkt i) 3. Find ressourcer hos borgeren. a. Fysiske ressourcer b. Psykiske c. Sociale 4. Oplist områder/aktiviteter, som kunne være relevante i forhold til denne borger. Dette kan eksempelvis være: a. indenfor personlig pleje b. netværk/det sociale liv c. praktisk bistand d. borgerens interesseområder 5. Beskriv tiltag til aktiviteter inden for hvert af de områder/aktiviteter du har nævnt ovenfor under punkt 4 (det kan evt. afgrænses til et eller flere konkrete tiltag). Du skal i din beskrivelse komme omkring følgende: i. hvorfor denne aktivitet, ii. hvordan samarbejde skal ske med borgeren, iii. hvordan motiverer du borgeren, iv. hvilke konkrete overvejelser/forberedelser vil du gøre dig inden aktiviteten, v. hvordan vil du finde ud af om tiltaget er lykkedes, vi. Er der andre der skal inddrages i tiltaget, vii. hvad kunne eventuelt have været gjort anderledes (dette punkt skal du først beskrive, når du har gennemført tiltaget ovenfor)

4 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 2 Aktivitetsområdet 1 1. I samarbejde med en borger (udvælg evt. en konkret borger i samarbejde med din vejleder) skal du planlægge nogle aktiviteter der styrker borgerens livskvalitet. 2. Hvilke aktivitetstilbud er der i lokalområdet/plejeboliger/holstebro Kommune? 3. Udarbejde en livshistorie (case) i samarbejde med borgeren 4. På baggrund af livshistorien (casen) beskriv borgerens ressourcer og begrænsninger 5. Udarbejd døgnrytme/døgnur på borgeren og beskriv hvilke tanker du gør dig i forhold til dette. Du skal her have fokus på borgerens egne ressourcer/aktive medvirken.

5 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 3 Hygiejne 2 1. Lav en beskrive om egen hygiejne (dig som elev), herunder (du skal begrunde din besvarelse): a. almindelig håndhygiejne for plejepersonale b. egen påklædning/sko/smykker c. generelt egen hygiejne i forhold til dette job 2. Lav en beskrivelse af personlig hygiejne hos borgeren. (Du skal begrunde alle dine valg/besvarelser) a. Beskriv hvordan du vil udføre øvre toilettet. b. Beskriv hvordan du vil udføre nedre toilette hos henholdsvis mand og kvinde. c. Hvordan vil du hjælpe en borger med brusebad d. Hvordan vil du hjælpe en borger med bad i sengen e. Hvilke observationer vil du gøre dig i forbindelse med badesituationen? f. Borgerens påklædning hvordan og hvilke overvejelser og hvordan skal samarbejde ske med borgeren. g. Beskrive hvorfor og hvordan du vil gøre mundhygiejne hos en borger. 3. Køkken hygiejne/egenkontrol 4. Beskriv smittefare, smitteveje og smittekilder generelt. Beskrive generelle arbejdsgange og hvad du skal være opmærksom på hos borgeren. 5. Rengøring/rengøringsmidler a. Beskriv den rækkefølge du vil foretage rengøring hos en borger (begrund dit svar)

6 Opgavens Opgavens titel 4 Elementære sygeplejeopgaver Mål Øvrige 2 1. Tryksår a. Beskriv hvordan og hvorfor tryksår opstår. b. Beskriv hvordan du observerer tryksår hos en borger c. Beskriv hvordan tryksår forebygges? d. Beskriv hvordan tryksår behandles? 2. Væskemangel a. Beskriv hvordan og hvorfor en borger kan få væskemangel. b. Beskriv hvordan du observerer væskemangel hos en borger/hvad symptomerne på væskemangel er c. Beskriv forebyggelse af væskemangel d. Beskriv hvordan væskemangel behandles 3. Feber a. Beskriv mulige årsager til at en borger kan få feber. b. Beskriv hvordan du observerer feber hos en borger/hvad symptomerne på feber er c. Beskriv hvordan man plejer en borger med feber. 4. Forstoppelse a. Beskriv hvordan og hvorfor en borger kan få forstoppelse. b. Beskriv hvordan du observerer forstoppelse hos en borger/hvad symptomerne på forstoppelse er. c. Beskriv hvordan forstoppelse forebygges. d. Beskriv hvordan forstoppelse behandles. 5. Diarre a. Beskriv hvordan og hvorfor en borger kan få diarre. b. Beskriv hvordan du observerer diarre hos en borger/hvad symptomerne på diarre er. c. Beskriv hvordan diarre forebygges. d. Beskriv hvordan diarre behandles. e. Beskriv hvordan man plejer en borger med diarre. 6. Urinvejsinfektion a. Beskriv hvordan og hvorfor en borger kan få urinvejsinfektion. b. Beskriv hvordan du observerer urinvejsinfektion hos en borger/hvad symptomerne på urinvejsinfektion er

7 c. Beskriv hvordan urinvejsinfektion forebygges? d. Beskriv hvordan urinvejsinfektion behandles? 7. Urinincontinens a. Beskriv hvad urinincontinens er og hvordan det opstår. b. Beskriv symptomer på urinincontinens c. Beskriv hvordan du vil forebygge urinincontinens d. Beskriv personlig hygiejne ved urinincontinens e. Beskriv sociale og psykologiske konsekvenser ved urinincontinens 8. Beskriv planlægning af arbejdsopgaver i forbindelse med bad/morgentoilette 9. Hævelser af ben a. Beskriv hvorfor og hvordan hævelser kan opstå i benene herunder beskrivelse af kredsløbet i benene og venepumpeøvelser b. Beskriv hvordan du vil pleje en borger med behov for støttestrømpe c. Beskriv hvorfor og hvordan du vil give en borger støttestrømpe på 10. Kateterpleje a. Beskriv mulige årsager til at en borger har kateter. b. Beskriv hvilke observationer du gør hos borgeren. c. Beskriv hvordan du vil udføre kateterpleje. d. Beskriv hvordan du kan forebygge komplikationer.

8 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 5 Hjælp til praktisk bistand 3 1. Beskriv hvordan en borger kan få hjælp til praktisk bistand. a. Beskriv hvordan samarbejdet med visitationsenheden foregår. b. Beskriv, hvordan kan du håndtere fleksibel hjemmehjælp/hvilke muligheder har du, og hvad skal du være opmærksom på. c. Beskriv hvad der menes med fritvalgsordningen, og hvilken betydning det har for borgeren. 2. Hvordan sikrer du, at borgeren gør brug af egne ressourcer til praktisk bistand. 3. Hvilken hygiejne standard er der i hjemmet? a. Hvordan er borgerens behov/standard indenfor hygiejne i eget hjem? b. Hvad har du lært omkring hygiejne i forhold til praktisk bistand? c. Hvad betyder det at arbejde i borgerens egen hjem) i. Beskriv eventuelle dilemmaer i det at arbejde i borgerens eget hjem (kom ind på alle områderne som er nævnt ovenfor). 4. Beskriv dit kendskab til APV (arbejdspladsvurdering) i forhold til: a. Rengøringsmidlers anvendelse i forhold til dig. b. Kendskab til arbejdsstillinger og brug af hjælpemidler.

9 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 6 Livsformer/livshistorie 3 1. Lav en borgers livshistorie (case). Livshistorien (casen) skal laves i samarbejde med borgeren. Udvælg en borger sammen med din vejleder. 2. Udled heraf som minimum: a. Livsformen b. Livsbetingelser c. Livsværdier d. Livssyn e. Netværk

10 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 7 Ressourcer/belastninger 3 1. Beskriv de ressourcer borgeren har (tag udgangspunkt i en bestemt borger, som du udvælger sammen med din vejleder) og kom som minimum omkring: a. Det fysiske b. Det psykiske c. Det sociale 2. Lav en beskrivelse af, hvordan borgeren mestrer hverdagen. 3. Beskriv borgerens netværk og beskriv herunder, hvordan det fungerer.

11 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 8 Kommunikation 3 1. Beskriv hvad du forstår ved verbal kommunikation herunder forskellige verbale kommunikationsformer. 2. Beskriv hvad du forstår ved nonverbal kommunikation herunder forskellige nonverbale kommunikationsformer. 3. Beskriv nogle situationer, hvor det især er godt at have fokus på den verbale kommunikation både hos dig selv og ved borgeren (begrund dit svar). 4. Beskriv nogle situationer, hvor det er godt at være bevidst omkring den nonverbale kommunikation både hos dig selv og ved borgeren (begrund dit svar). 5. Beskriv hvordan du vil sikre dig, at en besked er korrekt modtaget/forstået (begrund dit svar). 6. Beskriv hvordan du vil sikre dig, at du har forstået det borgeren ønsker (begrund dit svar). 7. Beskriv hvad du specielt skal være opmærksom på ved en dement borger (begrund dit svar).

12 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 9 Private tilbud 4 1. Beskriv de private tilbud der er i kommunen (dette kan eksempelvis være Ældresagen, varmestue mv). 2. Beskriv hvilke borgeren dette/disse tilbud er rettet imod (begrund dit svar) 3. Beskriv besøgsvenordninger og hvilke tilbud de har. Nævn eksempler på besøgsvenordninger. a. Beskriv hvordan man formidler kontakten til de forskellige besøgsvenordninger.

13 Opgavens Opgavens titel 10 Kommunens tilbud/serviceloven Mål Øvrige 4 1. Organisation a. Giv en beskrivelse af arbejdsstedets organisation/organisationsplan b. Giv en beskrivelse af kommunens organisation/organisationsplan (på ældreområdet) 2. Hvilke samarbejdspartnere har du her på arbejdsstedet og beskriv hvad de hver i sær laver/hvilken funktion de har 3. Hvilke samarbejdspartnere har du uden for arbejdsstedet og beskriv hvad de hver i sær laver/hvilken funktion de har. Beskriv også hvordan du kontakte dem og om der er nogle begrænsninger eller tilladelser der skal indhentes inden. 4. Beskriv de aktivitetstilbud kommunen tilbyder ældreborgeren på baggrund af Serviceloven

14 Opgavens Opgavens titel 11 Praktikstedets værdigrundlag Mål Øvrige 5 1. Hvad forstår du ved ordet værdigrundlag? 2. Find frem til både praktikstedets og kommunens værdigrundlag. 3. Hvor har du fundet de to værdigrundlag? 4. Beskriv hvordan du forstår praktikstedet værdigrundlag hvad betyder det for dig? 5. Beskriv hvordan praktikstedets værdigrundlag hænger sammen med kommunens værdigrundlag. 6. Hvordan synes du at vi her på praktikstedet efterlever vores værdigrundlag i hverdagen (begrund dit svar og kom gerne med eksempler) 7. Beskriv den betydning det har for henholdsvis beboerne og personalet, at vi har et værdigrundlag?

15 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 12 Kompetence 5 1. Hvad forstår du ved ordet kompetence? 2. Beskriv dit kompetenceområde ud fra en konkret borger. Beskriv hvad der ligger indenfor og udenfor dit kompetenceområde (udvælg en borger sammen med din vejleder). 3. Hvem henvender du dig til, hvis opgaven ligger udover din kompetence i en konkret situation?

16 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 13 IT & Videnssøgning 6 Viden via Internettet 1. Angiv nogle gode faglige og saglige hjemmesider og beskriv hvordan du vurderer kvaliteten af disse sider. 2. Beskriv hvad du kan bruger SOSU skolens hjemmeside til. Viden via Mobilomsorg 3. Mobilomsorg a. Beskriv hvordan Mobilomsorg anvendes/hvordan du arbejder med det b. Beskriv de fordele og ulemper du ser i forhold til Mobilomsorg (begrund dit svar) 4. Dokumentation (via Mobilomsorg og IT journalerne) a. Beskriv hvad du forstår ved dokumentation og hvorfor dokumentation skal foretages. b. Beskriv hvordan du dokumenter ved hjælp af Mobilomsorg c. Beskriv hvordan du skelner mellem hvad der er akut/skal formidles nu og hvad der kan vente. Beskriv herunder hvordan du håndterer/formidler dette.

17 Opgavens Opgavens titel Mål Øvrige 14 Kommunikation/dokumentation 7 1. Beskriv hvordan man tager kontakt til følgende tværfaglige samarbejdspartnere og angiv min et eksempel på hvornår du ville tage kontakt til hver af disse: a. Ergoterapeut b. Assistent/sygeplejerske c. Høreomsorg d. Sygeplejeklinik 2. Beskriv hvorfor og hvordan man bruger samarbejdsbogen 3. Hvilke etiske og moralske overvejelser gør du dig om det du skriver a. i forhold til dokumentation b. i forhold til kommunikation (ordvalg) c. i forhold til borgeren og evt. pårørende

18 Opgavens Opgavens titel 15 Psykisk arbejdsmiljø/samarbejde Mål Øvrige 8 1. Hvad gør du selv for at bidrage til fællesskabet giv 3 eksempler 2. Beskriv hvad der kendetegner det gode samarbejde med: (beskriv herunder dilemmaer og hvordan du håndterer din egen loyalitet i forhold til dette). a. beboeren b. kollegaerne c. arbejdsstedet d. pårørende 3. Giv eksempler på, hvad du kan bruge tillidsrepræsentanten til. 4. Giv eksempler på, hvad du kan bruge din sikkerhedsrepræsentant til.

19 Opgavens Opgavens titel 16 Forflytninger/fysisk arbejdsmiljø Mål Øvrige 9 1. Hvad gør du, hvis der er forflytningsproblemer hos en beboer? Beskriv evt. et eksempel. 2. Beskriv hvilke relevante hjælpemidler i forhold til en konkret borger (udvælg en borger i samarbejde med din vejleder) 3. Beskriv hvem du kan samarbejde med i forhold til løsning af forflytningsproblemer. 4. Giv eksempler på, hvad du kan bruge sikkerhedsrepræsentanten til. 5. Udfyld et APV skema på en borger eller et borgerhjem. 1. udgave Produkt af Produkt Ny Vej Udarbejdet af praktikvejlederne i Holstebro Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere