Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33"

Transkript

1 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning

2 2 Åbn her

3 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til fjernelse af Release Panel. 2 Langt tryk: Tast til tænd/sluk for apparatet. Kort tryk: Lydfrakobling af apparatet. 3 Volumenknap. 4 CD-skakt. 5 Piletastblok. 6 Langt tryk: CD-udtagning. Kort tryk: SRC-tast, lydkildevalg mellem CD, radio, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 (hvis tilsluttet) eller AUX 7 Kort tryk: MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne. Langt tryk: Start af Scan-funktionen. 8 X-BASS-tast, indstilling af X- Bass-funktionen. 9 Kort tryk: AUDIO-tast, indstilling af bas og diskant samt lydstyrkefordeling (balance og fader) Langt tryk: -tast, visning af klokkeslættet på displayet. : Tasteblok 1-6. ; Kort tryk: TRAF-tast, tænd/sluk for stand-by af trafikradio. Langt tryk: RDS-tast, tænd/sluk RDS komfortfunktion. < Kort tryk: BND-tast, valg af FM-hukommelsesniveauer og frekvensområderne MB og LB (MB og LB ikke ved Essen CD33), lydkildevalg ved radiodrift. Langt tryk: TS, start af Travelstore-funktionen. 176

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør Trafiksikkerhed Montering Tilbehør Aftagelig betjeningsdel Tænd/sluk Lydstyrkeregulering Indstilling af startlydstyrke Lynhurtig lydfrakobling (Mute) Lydfrakobling i løbet af telefondrift 182 Signaltone (BEEP) Radiodrift Tænd radiodrift RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Gemme stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen Skanning af stationer, der kan modtages (SCAN) Indstilling af skanningstid Programtype (PTY) Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) Trafikradiomodtagning CD-drift Start af CD-drift Valg af musiknummer Hurtigvalg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN) Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 190 Skift af displayvisning Fjernelse af CD fra apparatet Multi CD-drift Start af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknummer Hurtigvalg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Skift af displayvisning Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN) Afbrydelse af afspilning (PAUSE). 192 CLOCK - klokkeslæt Klang og lydstyrkefordeling. 194 X-BASS Indstilling af niveaumåler Eksterne lydkilder Tekniske data DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 177

6 HENVISNINGER OG TILBEHØR Henvisninger og tilbehør Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig megen glæde af dit nye apparat. Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning. For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Garantibetingelserne kan du hente under eller bestille direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline Robert Bosch Str. 200 D Hildesheim Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjenester skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Fjernbetjening Med fjernbetjeningen RC 08, RC 10 eller RC 10H (fås som specialtilbehør) kan du betjene de fleste af bilradioens basisfunktioner sikkert og bekvemt. Fjernbetjeningen kan ikke benyttes til at tænde/slukke for radioen. Forstærkere Alle Blaupunkt-forstærkere kan anvendes. 178

7 HENVISNINGER OG TILBEHØR Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 02, CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09. Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ) kan Multi CDapparaterne CDC A 05 og CDC A 071 tilsluttes ekstra. Compact Drive MP3 For at kunne have tilgang til MP3-musiknumre, kan du alternativt til Multi CDapparatet tilslutte Compact Drive MP3. Hos Compact Drive MP3 lagres MP3- musiknumrene først med en computer på Microdrive -harddisken af Compact Drive MP3 og kan, når Compact Drive MP3 er tilsluttet bilradioen, afspilles som normale CD-musiknumre. Compact Drive MP3 betjenes som et Multi CDapparat. De fleste Multi CD-funktioner kan også anvendes med Compact Drive MP3. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 179

8 TYVERISIKRING Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Release-Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar ikke betjeningsdelen i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering. Lad betjeningsdelen ikke falde ned. Betjeningsdelen må aldrig udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Undgå direkte berøring af kontakterne med huden. Kontakterne rengøres om nødvendigt med en fnugfri klud, der er fugtet med alkohol. Fjernelse af betjeningsdelen 1 Træk betjeningsdelen først lige og derefter mod venstre ud af apparatet. Efter løsning af betjeningsdelen fra apparatet, kobles det fra. Alle aktuelle indstillinger gemmes. En isat CD bliver i apparatet. Påsætning af betjeningsdel Skub betjeningsdelen fra venstre mod højre ind i apparatets føring. Tryk betjeningsdelens venstre side ind i apparatet, indtil den kommer i indgreb. Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på. Hvis apparatet har været tændt, da betjeningsdelen blev fjernet, starter det automatisk igen efter påsætningen med den sidste indstilling (radio, CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP 3 eller AUX). Tryk på tasten 1. Betjeningsdelens lås åbnes. 180

9 Tænd/sluk For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder. Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er tilsluttet korrekt til bilens tænding og ikke er blevet frakoblet med tasten 2, kan det tændes og slukkes via tændingen. Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding: Tryk hertil på tasten 2. Efter en spilletid på en time afbrydes bilradioen automatisk ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet. Tænd/sluk med den aftagelige betjeningsdel Tag betjeningsdelen af. Apparatet kobles fra. Sæt betjeningsdelen på igen. Apparatet tændes. Den sidste indstilling (radio, CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 eller AUX) aktiveres. Tænd/sluk med tasten 2 Tryk på tasten 2 for at tænde. Tryk længere end to sekunder på tasten 2 for at slukke. Apparatet kobles fra. TÆND/SLUK Tænd via CD-indføring Når ingen CD er i drevet ved frakoblet apparat, skub CD'en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Apparatet tændes. CD'en afspilles. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 181

10 LYDSTYRKEREGULERING Lydstyrkeregulering Systemets lydstyrke kan reguleres i skridt fra 0 (off) til 66 (maksimal). For at skrue op for lyden drej volumenknappen 3 mod højre. For at skrue ned for lyden drej volumenknappen 3 mod venstre. Indstilling af startlydstyrke Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. eller 5, indtil "ON VOL" vises på displayet. Indstil startlydstyrken med -tasterne 5. For en bedre orientering forandres lydstyrken hørbart på tilsvarende vis i løbet af indstillingen. Når du indstiller "LAST VOL", aktiveres lydstyrken igen, som var aktiv før frakoblingen. For at beskytte hørelsen, vil startlydstyrken ved indstilling af "LAST VOL" være begrænset til værdien "38". Hvis lydstyrken var højere, da der blev slukket for radioen, og du har valgt "LAST VOL", vil værdien "38" gælde, når der tændes for radioen igen. tryk to gange på tasten MENU 7. Lynhurtig lydfrakobling (Mute) Systemets lydstyrke kan dæmpes lynhurtigt (Mute) til en værdi, som du selv indstiller. Tryk kort på tasten 2. "MUTE" vises på displayet. Indstilling af Mute-lydstyrke Lydfrakoblingens lydstyrke (Mute Level) kan indstilles. eller 5, indtil "MUTE LVL" vises på displayet. Indstil Mute Level med -tasterne 5. tryk på to gange på tasten MENU 7. Lydfrakobling i løbet af telefondrift Hvis apparatet er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når "røret løftes". Hertil skal mobiltelefonen være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Lydfrakoblingen foretages til den indstillede Mute-lydstyrke. 182

11 LYDSTYRKEREGULERING Signaltone (BEEP) Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEP-lyd). BEEP-lyden kan aktiveres/ inaktiveres. eller 5, indtil "BEEP" vises på displayet. Vælg mellem mulighederne med -tasterne 5. "OFF" betyder inaktiveret BEEP-lyd, "ON" betyder aktiveret BEEP-lyd. Radiodrift Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der ved siden af programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Tænd radiodrift Hvis driftsarterne CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 eller AUX er indstillet, tryk på tasten BND TS <. eller RADIODRIFT tryk så mange gange på tasten SRC 6, indtil "RADIO" vises på displayet. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF. Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station. REG. Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet programindhold. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 183

12 RADIODRIFT REG skal aktiveres/inaktiveres særskilt i menuen. Tænd/sluk REG eller 5, indtil "REG" vises på displayet. Bag "REG" vises "OFF" eller "ON". For at tænde hhv. slukke for REG, tryk på tasten eller 5. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk længere end to sekunder på tasten TRAF RDS ;. RDS-komfortfunktionerne er aktive, når "RDS" lyser på displayet. Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB (AM). MB- og LB-bølgeområder ikke ved Essen CD33. For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hver et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer. Valg af hukommelsesniveau For at skifte mellem VHFhukommelsesniveauerne hhv. bølgeområderne MB og LB, tryk så mange på tasten BND TS <, indtil det ønskede bølgeområde/hukommelsesniveau vises. Indstilling af stationer Der findes flere muligheder for at indstille stationer. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller 5. Den næste station, der kan modtages, indstilles. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du kan vælge, om kun kraftige eller også svage stationer skal indstilles. Tryk så mange på tasten eller 5, indtil "SENS" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5. På displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. "SENS HI6" betyder den højeste følsomhed. "SENS LO1" den laveste. Når "SENS LO" vælges, lyser "lo" på displayet. Indstil den ønskede følsomhed med -tasterne

13 Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Tryk på tasten eller 5. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte "stationskæde". For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. skifte til stationskædens næste program. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil f.eks. Travelstore-funktionen eller lad den automatiske stationssøgning løbe én gang gennem hele frekvensbåndet. Gemme stationer RADIODRIFT Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2 eller FMT eller en af bølgeområderne MB eller LB (MB og LB ikke ved Essen CD33). Indstil stationen. Tryk længere end 1 sekund på stationstasten 1-6 :, hvor stationen skal gemmes. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Tryk længere end 2 sekunder på tasten BND TS <. Lagringen starter. På displayet vises "T- STORE". Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af radiostationer fra hukommelsen Vælg hukommelsesniveauet, hvor stationen er blevet gemt. Tryk på stationstasten for den ønskede station. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 185

14 RADIODRIFT Skanning af stationer, der kan modtages (SCAN) Du kan kort skanne alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start SCAN Hold MENU-tasten 7 trykket ind i over 2 sek. Skanningen starter. "SCAN" vises et øjeblik på displayet, derefter vises den aktuelle frekvens blinkende. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk kort på MENU-tasten 7. Skanningen afbrydes og den til sidst skannede station sendes. Indstilling af skanningstid eller 5, indtil "SCANTIME" vises på displayet. Indstil den ønskede skanningstid med -tasterne 5. tryk to gange på tasten MENU 7. Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen ved CDog Multi CD-drift. Programtype (PTY) Ud over stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Sådanne programtyper kan f.eks. være: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. PTY-EON Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype. Hvis der ikke findes en station med den valgte programart, høres en BEEP-lyd og på displayet vises "NO PTY" et øjeblik. Den sidste modtagne station indstilles igen. Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra CD- eller Multi CD-drift hhv. Compact Drive MP3 til stationen med den ønskede programtype. 186

15 RADIODRIFT Tænd/sluk PTY eller 5, indtil "PTY ON" (tændt) hhv. "PTY OFF" (slukket) vises på displayet. vælge indstillingen. tryk på tasten MENU 7. Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller 5. Den aktuelle programtype vises på displayet. Når du vil vælge en anden programtype, kan du skifte til en anden programtype ved at trykke på eller -tasten 5, så længe billedet vises. Eller Tryk på en af tasterne 1-6 : for at vælge programtypen, der er lagret på den pågældende tast. Den valgte programtype vises et øjeblik. starte søgningen. Den næste station med den valgte programtype indstilles. Lagring af programart på stationstaster Vælg en programtype med -tasten 5. eller Tryk så længe på den ønskede stationstast 1-6 :, indtil BEEPlyden høres. Programtypen er lagret på den valgte tast 1-6 :. Valg af PTY-sprog Sproget, på hvilket programtypen vises, kan indstilles. eller 5, indtil "PTY LANG" vises på displayet. vælge mellem sprogene tysk, engelsk og fransk. Når det ønskede sprog vises på displayet, tryk to gange på tasten MENU 7. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 187

16 RADIODRIFT Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagningen ved dårlig radiomodtagning (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne automatisk og dermed også støjniveauet. Tænd/sluk HICUT eller 5, indtil "HICUT" vises på displayet. tænde eller slukke for HICUT. "HICUT 0" betyder ingen, "HICUT 1" betyder dæmpning af diskant og dermed også støjniveauet. TRAFIKRADIO Trafikradiomodtagning Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på tasten TRAF RDS ;. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser på displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation, mens du lytter til en CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. Indstilling af lydstyrke på trafikmeldinger Tryk på tasten eller 5, indtil "TA VOLUME" vises på displayet. Indstil den ønskede lydstyrke med -tasterne 5. Tryk to gange på tasten MENU

17 CD-drift Bilradioen kan benyttes til afspilning af alle gængse audio-cd er, CD-R er og CDRW er med en diameter på 12 cm. Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Såkaldte single-cd'er med en diameter på 8 cm og CD'er med kontur (Shape-CDs) egner sig ikke til afspilning. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD'er, overtager vi intet ansvar. Start af CD-drift Når der ikke er nogen CD i drevet, skub CD'en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i CD-skakten, indtil du møder modstand. CD'en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD'en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. CD'en afspilles. Når der allerede er en CD i drevet, tryk på tasten SRC 6, indtil "CD" vises på displayet. Afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Valg af musiknummer Tryk på en af tasterne / eller / 5 for at vælge det næste hhv. forrige musiknummer. Ved at trykke én gang på tasten / 5 startes det aktuelle musiknummer igen. CD-DRIFT Hurtigvalg af musiknummer For et hurtigvalg af musiknummer tilbage hhv. fremad, tryk på en af / -tasterne 5, indtil hurtigvalget af musiknummer tilbage eller fremad starter. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af eller -tasterne 5, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk på tasten 5 (MIX) :. På displayet lyser MIX. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX Tryk igen på tasten 5 (MIX) :. MIX på displayet slettes. Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Hold MENU-tasten 7 trykket ind i over 2 sek. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitel "Radiodrift". DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 189

18 CD-DRIFT Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer For at afbryde skanningen, tryk kort på tasten MENU 7. Det aktuelle musiknummer spilles videre. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten 4 (RPT) :. RPT lyser på displayet. Musiknummeret gentages, indtil RPT inaktiveres. Afbrydelse af REPEAT Når du vil afbryde Repeat-funktionen, tryk igen på tasten 4 (RPT) :. RPT slettes. Afspilningen fortsættes normalt. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 ( ) :. På displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 ( ) : under pausen. Afspilningen fortsættes. Skift af displayvisning For at skifte mellem visning af musiknummer og visning af musiknummer og spilletid, tryk på tasten MENU 7. eller 5, indtil "CD DISP" vises. Tryk på tasten 5. Den aktuelle indstilling vises. "TIME" for spilletiden og "PLAY" for visning af musiknummer. Vælg den ønskede indstilling med tasten 5. Tryk to gange på tasten MENU 7. Fjernelse af CD fra apparatet For at fjerne CD'en fra apparatet, tryk på tasten SRC CD'en skubbes ud. 6, indtil 190

19 Multi CD-drift Informationer om omgang med CD'er, ilægning af CD'er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet. Start af Multi CD-drift Tryk så mange gange på SRC 6, indtil "CHANGER" vises på displayet. Afspilningen starter med den første CD, som Multi CD'en registrerer. Valg af CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten 5. Valg af musiknummer For at skifte opad eller nedad til et andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten 5. Hurtigvalg af musiknummer For et hurtigvalg af musiknummer tilbage hhv. fremad, tryk på en af eller -tasterne 5, indtil hurtigvalg af musiknummer tilbage eller fremad starter. MULTI CD-DRIFT Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk så længe på en af -tasterne 5, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Skift af displayvisning For at skifte mellem visning af musiknummer og CD-nummer eller visning af musiknummer og spilletid, tryk på tasten MENU 7. Tryk så mange på tasten eller 5, indtil "CDC DISP" vises på displayet. Tryk på tasten 5. Den aktuelle indstilling vises. "TIME" for spilletiden og "CD NO" for visning af CDnummeret. Vælg den ønskede indstilling med tasten 5. Tryk to gange på tasten MENU 7. Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD'er (REPEAT) For at gentage det aktuelle musiknummer, tryk kort på tasten 4 (RPT) :. På displayet vises "RPT TRCK" et øjeblik, RPT lyser på displayet. For at gentage den aktuelle CD, tryk igen på tasten På displayet vises "RPT DISC" et øjeblik, RPT lyser på displayet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 191

20 MULTI CD-DRIFT Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk på tasten 4 (RPT) :, indtil "RPT OFF" vises på displayet og RPT slettes. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk kort på tasten 5 (MIX) :. På displayet vises "MIX CD" et øjeblik, MIX lyser på displayet. For at spille musiknumrene på alle ilagte CD'er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på tasten 5 (MIX) :. På displayet vises "MIX ALL" et øjeblik, MIX lyser på displayet. Afbrydelse af MIX For at afbryde afspilningen af musiknumrene i tilfældig rækkefølge, tryk på tasten 5 (MIX) :, indtil "MIX OFF" vises på displayet og MIX slettes. Skanning af alle musiknumre på alle CD'er (SCAN) For at skanne alle musiknumre et øjeblik på alle ilagte CD'er i opadstigende rækkefølge, hold MENU-tasten 7 trykket ind i over 2 sek. På displayet vises "SCAN". Afbrydelse af SCAN For at afbryde skanningen, tryk kort på MENU-tasten 7. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet "Indstilling af skanningstid" i kapitlet "Radiodrift". Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 3 ( ) :. På displayet vises "PAUSE". Ophævelse af pause Tryk på tasten 3 ( ) : under pausen. Afspilningen fortsættes. 192

21 CLOCK - klokkeslæt Visning af klokkeslæt For at se på klokkeslættet, tryk så længe på tasten AUDIO ( ) 9, indtil klokkeslættet vises på displayet. Indstilling af klokkeslæt eller 5, indtil "CLOCKSET" vises på displayet. Tryk på tasten 5. Klokkeslættet vises på displayet. Minutterne blinker og kan indstilles. Indstil minutterne med / -tasterne 5. Når minutterne er indstillet, tryk på tasten 5. Timerne blinker. Indstil timerne med / -tasterne 5. tryk to gange på tasten MENU 7. Valg af 12- eller 24-timers mode På displayet vises "MENU". eller 5, indtil "24 H MODE" hhv. "12 H MODE" vises på displayet. skifte moden. CLOCK - KLOKKESLÆT tryk på tasten MENU 7. Visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio og indkoblet tænding For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra og tændingen er indkoblet, tryk på tasten MENU 7. På displayet vises "MENU". eller 5, indtil "CLOCK OFF" hhv. "CLOCK ON" vises på displayet. skifte mellem visningen. tryk på tasten MENU 7. Kort visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra, tryk på tasten AUDIO ( ) 9. Klokkeslættet vises i ca. 8 sekunder på displayet. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 193

22 KLANG OG LYDSTYRKEFORDELING Klang og lydstyrkefordeling For hver lydkilde (radio, CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 og AUX) kan indstillingerne af klang foretages separat. Indstilling af bas For at indstille bastonerne (BASS), tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. indstille bastonerne. tryk på tasten AUDIO 9. Indstilling af diskant For at indstille diskant (TREBLE), tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5, indtil "TREB" vises på displayet. indstille diskanttonerne. tryk på tasten AUDIO 9. Indstilling af balance For at indstille lydstyrkefordelingen højre/venstre (balance), tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5, indtil "BAL" vises på displayet. indstille lydstyrkefordelingen højre/ venstre. tryk på tasten AUDIO 9. Indstilling af fader For at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved (fader), tryk på tasten AUDIO 9. "BASS" vises på displayet. Tryk på tasten eller 5, indtil "FADER" vises på displayet. indstille lydstyrkefordelingen foran/ bagved. tryk på tasten AUDIO

23 X-BASS X-BASS X-BASS betyder forøgelse af bastonerne ved lav lydstyrke. Indstillingerne for X-BASS kan foretages separat for hver lydkilde radio, CD, Multi CD hhv. Compact Drive MP3 og AUX. Indstilling af X-BASS-forøgelse X-BASS-forøgelsen kan indstilles i trin fra 1 til 3. "XBASS OFF" betyder, at X-BASSfunktionen ikke er aktiveret. Tryk på tasten X-BASS 8. eller hhv. eller 5, indtil den ønskede indstilling vises på displayet. Når X-BASS-forøgelsen indstilles på værdierne 1, 2 eller 3, lyser X-BASSsymbolet på displayet. tryk på tasten X-BASS 8. NIVEAUMÅLER Indstilling af niveaumåler Under indstillingen viser niveaumåleren på displayet kortvarigt symbolsk lydstyrken og indstillingerne af klangreguleringen. Når ingen indstillinger foretages, kan niveaumåleren vise bilradioens udgangsniveau ("PEAK ON"). Niveaumåleren kan også deaktiveres ("PEAK OFF"). Tænd/sluk niveaumåler eller 5, indtil "PEAK LVL" vises på displayet. vælge mellem "PEAK ON" til visning af niveauet og "PEAK OFF" (slukket). tryk to gange på tasten MENU 7. DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 195

24 EKSTERNE LYDKILDER Eksterne lydkilder I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydkilde via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CD-, MiniDisc- eller MP3-afspillere. For at tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et Blaupunkt-adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ). I menuen skal AUX-indgangen være frikoblet. Tænd/sluk AUX-indgang eller 5, indtil "AUX OFF" hhv. "AUX ON" vises på displayet. tænde eller slukke for AUX. Derefter kan AUX-indgangen vælges med SRC-tasten 6. Tekniske data TEKNISKE DATA Forstærker Udgangsydelse: 4 x 25 watt sinus i h.t. DIN ved 14,4 V 4 x 45 watt maks. power Tuner Bølgeområder: VHF (FM): 87,5 108 MHz MB: khz LB: khz MB og LB ikke ved Essen CD33! FM - Frekvensrespons: Hz CD Frekvensrespons: Hz Pre-amp Out 4 kanaler: 3 V Indgangsfølsomhed AUX-indgang: 2 V / 6 kohm Ret til ændringer forbeholdes! 196

25 Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre Country: Phone: Fax: WWW: Germany (D) Austria (A) Belgium (B) Denmark (DK) Finland (FIN) France (F) Great Britain (GB) Greece (GR) Ireland (IRL) Italy (I) Luxembourg (L) Netherland (NL) Norway (N) Portugal (P) Spain (E) Sweden (S) Switzerland (CH) Czech. Rep. (CZ) Hungary (H) Poland (PL) Turkey (TR) USA (USA) Brasil (Mercosur) (BR) Malaysia (Asia Pacific) (MAL) Blaupunkt GmbH 10/02 CM/PSS

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

IVSC-3302 7 607 003 552

IVSC-3302 7 607 003 552 In Car Video IVSC-3302 7 607 003 552 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 54 Monterings- og sikkerhedshenvisninger... 54 Tilbehør...

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Travel Entertainment Video unit TEV-501

Travel Entertainment Video unit TEV-501 VIDEO Travel Entertainment Video unit TEV-501 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna här Por

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

IVTV-01. In Car Video

IVTV-01. In Car Video In Car Video IVTV-01 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Notice d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks-

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

TravelPilot DX-R52 / DX-R5

TravelPilot DX-R52 / DX-R5 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R52 / DX-R5 Monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Monteringsvejledning Sikkerhedshenvisninger Under monteringen og tilslutningen skal følgende sikkerhedshenvisninger

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

IVMR

IVMR In Car Video IVMR-1542 7 607 004 510 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com APPARATOVERSIGT 1 2 3 4 1 >? 5 = @ 6 < : 8 ; 9 7 A 106 APPARATOVERSIGT Loftskærm 1 Basisenhedens lamper

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsvejledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot E1/E2 Monteringsvejledning www.blaupunkt.com Montagevejledning Sikkerhedsforskrifter Under monteringen og tilslutningen skal nedenstående sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP100. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP100 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1. Almindelige sikkerhedsanvisninger. Klargøring til brug.1 Udpakning. Pakkens indhold

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

IVMR-7002 7 607 004 511

IVMR-7002 7 607 004 511 In Car Video IVMR-7002 7 607 004 511 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com APPARATOVERSIGT 1 2 3 4 1 >? 5 = @ 6 < : 8 ; 9 7 A 106 APPARATOVERSIGT Loftskærm 1 Basisenhedens lamper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IVMR IVMR

IVMR IVMR In Car Video IVMR-9002 7 607 003 586 IVMR-1042 7 607 003 587 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com APPARATOVERSIGT 1 2 3 4 1 >? 5 @ = 6 < : 8 ; 9 7 A 114 APPARATOVERSIGT Loftskærm

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere