Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløb august-december 2010/Studieretningsforløb 2010-maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Vibenhus Htx Engelsk B Ole Erdman, Lotte Hviid, Ann Sasa List-Jensen 2Z KOM-IT linje Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 INTROFORLØB SPIN SUNDHED ENERGY GRAMMAR THE INFLUENCE OF THE MEDIA BRITISH CONTEMPORARY SOCIETY ISSUES AMERICAN SOCIETY ISSUES ECONOMIC GLOBALIZATION AND RETAILING READING A NOVEL: JOHN STEINBECK (1937) OF MICE AND MEN SOCIAL MEDIA INTERNET ISSUES GLOBALIZATION SYNOPSIS, GRAMMATIK OG SKRIFTLIGT ARBEJDE Side 1 af 11

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Titel 1 INTROFORLØB diverse præsentationsøvelser Getting to know your, Passwords, Systime 2005 The English Language The Circle of World English The Vocabulary of British English US English Other Englishes The Fight for English - alle fra Get ready to communicate, Systime 1997 Supplerende litteratur PC med allike og fodgænger, Bjarne Schilling, Politiken 20?? Titel 2 SPIN Analysis of speeches, Politics in a Global world, Systime 2008 I have a dream, Martin Luther King, 1963 Obama s Inauguration speech, 2010 Speech to the Republic National Congress, Arnold Schwarzenegger, 2004, Politics in a global World, Systime 2008 Titel 3 SUNDHED Fat, Raymond Carver, Work and Otherness, Systime 1999 Anorexia One woman s Story, Work and Otherness, Systime 1999 Eye Socket Girls, Paula Bomer, Work and Otherness, Systime 1999 Titel 4 ENERGY Side 2 af 11

3 Renewable Energy, Issues: Energy Matters 2005 Wind energy, Issues: Energy Matters 2005 Bioenergy, Issues: Energy Matters 2005 Nuclear Power, Issues: Energy Matters 2005 What will the world be like in 5 years time, Issues: Energy Matters 2005 Titel 5 Grammatik : en systematisk engelsk grammatik, der kombinerer teori, sprogforståelse, sprogiagttagelse og praktisk anvendelse. - English Grammar Guide Poul Bruun og Lisbeth Veirup Kapitel 1-9. Teori og tilhørende opgaver gennemgået. Supplerende stof: - Øvelser med essay writing - Projektarbejde om English language acquisition formål og indhold med afsluttende gruppefremlæggelser - Grammatikøvelser på internettet - løbende bundne opgaver på stedet med samples af 1.delprøve af tidligere eksamener - lærer udarbejdet grammatikøvelser med henblik på 1.delprøve af eksamen Januar maj 2012 parallelt med øvrige temaer anvende et alment og fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af grammatikkens hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogiagttagelse oversætte enkle tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk Tavleundervisning, parvis arbejde med øvelser, gruppearbejde, projektarbejde, gruppefremlæggelser Titel 6 The Influence of the Media : Lis Ramberg Beyer (2007) (ed.) Can we Trust the Media? Forlag Malling Beck A/S Selected readings: So who runs Britain? Surely it s the BBC BBC research: Why are people interested in the news? Why media literacy education is preferable to censorship Side 3 af 11

4 : Theme: The influence of the Media on the immigration issue and debate S. P. Moslund (ed.) (2008) London Migrant City Selected readings: The Economist (2003) London s Comings and Goings John Agard s poem Listen Mr Oxford Done 8 lektioner - Anvende et bredt og varieret ordforråd om almene emner i kombination med indlæring af grammatiske grundregler. - Anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidling. - Redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, teknologiske og naturvidenskabelige emner. - Anvende et grundlæggende ordforråd om tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner. - Anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til præsentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner og til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og den internationale verden. Tavleundervisning med power point præsentation af de læste tekster Klassediskussion og parvis diskussion af emnerne Elevfremlæggelse Skriftligt arbejde Titel 7 British contemporary society issues Philip Hayles & John Hird (eds.) (2001) Not just Business as usual Selected readings: Materialism Rules for Britain s Teens Body Piercing Showing who you are Meet the Geek Ewa Schlünssen (et al.) (2005) All Eggs in One Basket, Øknom Ewa Schlünssen: Depressed Teens Dave Claridge: Drugged and forced to have an abortion by my mother Britain Past and Present (2008) Systime Selected Readings: Catherine Mayer (2008) Britain s Mean Streets You ll be a man my son Life through a lens George Orwell (1936) Shooting an Elephant, Passwords, 2005, Systime 15 lektioner Side 4 af 11

5 anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster og teknologiske i sprogområdet til perspektivering af aktuelle anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til præsentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner og til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og den internationale verden anvende engelskfaglige kompetencer og engelskfaglig viden i samspil med andre fag. Tavleundervisning med power point præsentation af de læste tekster Klassediskussion og parvis diskussion af emnerne Elevfremlæggelse Skriftligt arbejde Titel 8 American society issues Ewa Schlünssen (et al.) (2005) All Eggs in One Basket, Øknom David Craik: U.S. Gun Culture Karen Collins: Junk Food Makes Up Quarter of U.S. Diet Internet materiale med komparative data af USA og Danmark Bowling for Columbine (2002) film af Michael Moore 8 lektioner anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster og teknologiske i sprogområdet til perspektivering af aktuelle Side 5 af 11

6 Tavleundervisning med power point præsentation af de læste tekster Klassediskussion og parvis diskussion af emnerne Elevfremlæggelse Skriftligt arbejde Titel 9 Economic Globalization and Retailing Ruth Flendsted et al. (eds.) (2008) What s Up Britain, Gyldendal Selected readings: Tesco an Expanding Giant Will Tesco take over your life? Turtles and toads boost Tesco Grammatiktest HTX 09 (1 elevtime) Elev-lærer konference vedr. karakterer samt individuel sparring med engelskforløb Evaluering af 2. semester 10 lektioner anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster og teknologiske i sprogområdet til perspektivering af aktuelle Tavleundervisning med power point præsentation af de læste tekster Klassediskussion og parvis diskussion af emnerne Projektarbejde med elevfremlæggelser af selvvalgt Tesco SWOT analyse Udarbejdelse af skriftlig synopsis til opponentgrupper Titel 10 Reading a novel: John Steinbeck (1937) Of Mice and Men John Steinbeck (1937) Of Mice and Men Selected readings from American Ways: An Introduction to Ameri- Side 6 af 11

7 can Culture, 3 rd ed.(2005) Understanding the Culture of the United States The Role of Values in the National Identity B. Arildsen & C. Plougheld () Follow That Dream, Systime: The Economist (1996) The Land of the Free ; The Economist (1992) Life, liberty and try pursuing a bit of tolerance too Infomedia: Gale Resource Student Center Projektgruppesøgning af IT kilder vedr. temaerne: The Great Depression The American Dream American Racism and Segregation Mercy Killing & Friendship Audiomateriale: American History X, film 18 lektioner anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster og teknologiske i sprogområdet til perspektivering af aktuelle Romanlæsning Klassediskussion Parvis og gruppearbejde med answering sheets Projektarbejde i grupper med amerikanske temaer Titel 11 Social Media Social Media: From Privacy and Surveillance: Social Networking and Privacy Facebook and the death of privacy UK consumers wake up to privacy CCTV: CCTV and Crime prevention CCTV in schools Source: the Internet: Ofcom research identified social networking profiles Side 7 af 11

8 A generation of youth are being raised online Addiction to Internet is an Ilness Titel lektioner anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster og teknologiske i sprogområdet til perspektivering af aktuelle Klassediskussion, projektarbejde, gruppefremlæggelser, Internet søgning af sekundære kilder Internet Issues enotes.com: The Internet revolution E-Commerce Great American Court Cases 1980 s Media: The Computer revolution MTV and its Influence Mass Media Stereotyping 1990 s Science and Technology: Internet and Big Business The unknown promise of internet freedom Cyber wars Issues: The Media (2011) Vol.210 From Privacy and Surveillance: Overview of privacy A surveillance society News news, future news Cross-cultural analysis of the Danish Prophet Muhammad cartoons Hottest online brands in 2006 and social networking Censorship, sexuality and the internet 10 lektioner Side 8 af 11

9 anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster og teknologiske i sprogområdet til perspektivering af aktuelle Klassediskussion, projektarbejde, gruppefremlæggelser, Internet søgning af sekundære kilder Titel 13 Globalization Issues: The problem of globalization (2008) Vol.157: What is globalization Globalization and World Trade: World Trade Trade and the WTO Globalization and multinationals; Offshoring and UK workers Selected chapters from Robyn Meredith (2008) The Elephant and the Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us Ch.2: From the Spinning Wheel to the Fiber-Optic Wire Ch.3: Made by America in China Ch.4: The Internet s Spice Route Ch.5: The Disassembly Line 12 lektioner Opfyldelse af målene, at eleven opnår kompetence m.h.t.: - forståelse af autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- og skriftsprog, litterært sprog og grundlæggende faglig inden for teknologi og naturvidenskab - anvendelse af relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster - anvende et bredt og varieret ordforråd om filmtekniske emner i kombination med sikker beherskelse af grammatikkens grundregler - resumere og selvstændigt formulere tekster af et alment teknologisk indhold samt længere fremstillinger af komplekse problemer og emner og kunne anvende varierede, modtagertilpassede kom- Side 9 af 11

10 munikationsformer Dvs. eleven skal kunne opfylde følgende delmål : Kan ret ubesværet læse mange forskellige slags tekster i forskelligt tempo og på forskellige måder, afhængigt af formål med at læse den pågældende tekst og teksttypen. Kan hurtigt gennemlæse lange og indviklede tekster og finde relevante detaljer. Kan indhente oplysninger, ideer og meninger fra højt specialiserede kilder inden for ens fagområde. Kan hurtigt bestemme indholdet og relevansen af nyheder, artikler og rapporter om en bred vifte af faglige emner og afgøre, hvorvidt det er umagen værd at se nærmere på teksten. Kan forstå artikler og rapporter om tidens problemer, hvor forfatteren indtager bestemte standpunkter eller holdninger. På den baggrund skal eleven kunne - redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, teknologiske og naturvidenskabelige emner Klassediskussion, projektarbejde, gruppefremlæggelser, Internet søgning af sekundære kilder Titel 14 Synopsis og løbende skriftligt og grammatisk arbejde English Grammar Guide, systime The Grammar, Gyldendal Supplerende stof: English Grammar in Use af Raymond Murphy Practical English Usage af Michael Swan Ordbøger Grammatikøvelser på internettet Løbende arbejde; synopsis 10 lektioner Der forventes skriftligt, at eleven: Kan opbygge en sammenhængende argumentation. Kan ræsonnere over årsager, konsekvenser og hypotetiske situationer. Kan uddybe og underbygge synspunkter i nogen udstrækning med underpunkter, begrundelser og relevante eksempler. på grundlag af kompetence til at - anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sproglig analyse, tekstforståelse og formidling Tavleundervisning Gennemgang af skriftlige hjemmeopgaver Side 10 af 11

11 Parvis og gruppearbejde med praktiske skriftlige- og grammatiske øvelser Bundne skriftlige opgaver på stedet Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan (Aug. 2011) 2012 Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Engelsk

Læs mere

Haderslev Handelsskole 2010-2011

Haderslev Handelsskole 2010-2011 Haderslev Handelsskole 2010-2011 Forord Denne undervisningsbeskrivelse består af to elementer: 1) Studieplanen for studieområdet del 3 (DIO), som er udleveret i folder-form til eleverne. 2) En beskrivelse

Læs mere

Indledende bemærkninger. Engelskfaglige mål og metoder, der erfaringsmæssigt volder gymnasiefremmede unge problemer:

Indledende bemærkninger. Engelskfaglige mål og metoder, der erfaringsmæssigt volder gymnasiefremmede unge problemer: Indledende bemærkninger Gymnasiefremmede unge kendetegnes ved at komme fra ikke akademiske hjem hvor forældrene ikke har gået i gymnasiet. Disse unge er hverken dårligere eller bedre begavede end unge

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Engelsk B Åse Christensen Professions-klassen Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016 VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016 SPROGKURSER DANSKKURSER SKRIFTLIG KOMMUNIKATION PRÆSENTATIONSTEKNIK PERSONLIG UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBNE HOLD Introduktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Navn(e) Hold Den benyttede holdbetegnelse Sommer

Læs mere

Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv.

Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv. Synliggørelse af fremmedsprog via fagligt sammenspil i et anvendelsesorienteret perspektiv. Projekt nummer 127885 Ministeriet for Børn og Unge The shift from knowledge transmission to knowledge creation

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag

Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag SPROGFORUM NO. 12 Evaluering af sprogfærdighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777016351 Nr 12, 1998: Tema: Sprog og fag Redaktionen for nr. 12: Karen Lund og Michael Svendsen Pedersen. Indhold Forord Sprog og

Læs mere

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Os og dem - en kritisk diskursanalyse af Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier

The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier The War on Terror: Propaganda i Globale Nyhedshistorier Propaganda, Mytedannelse og Masseforførelse i Amerikanske og Danske Nyhedsmedier Kandidatspeciale, Medievidenskab Specialevejleder: Lektor, Lotte

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF VUC Hf2 Engelsk B Nete Thillemann

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Nr 20, 2001: Tema: Task

Nr 20, 2001: Tema: Task SPROGFORUM NO. 20 Task ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018761 Nr 20, 2001: Tema: Task Redaktionen for nr. 20: Michael Svendsen Pedersen Indhold Forord Task Kirsten Haastrup: "Italiensk for begyndere" Michael

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Årsrapport for Den elektroniske Skole 1996/97

Årsrapport for Den elektroniske Skole 1996/97 Årsrapport for Den elektroniske Skole 1996/97 Nørresundby Gymnasium & HF-kursus, august 1997 0 INDHOLD Forord 2 Studietur til Californien 3 Årsrapport for dansk 7 Årsrapport for engelsk 47 Årsrapport for

Læs mere