IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN:"

Transkript

1 EN AVIS UDGIVET AF: DM - FAGFORENING FOR HØJTUDDANNEDE / FINANSFORBUNDET / INGENIØRFORENINGEN I DANMARK KOMMUNIKATION OG SPROG / PROSA - FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE IBM-ansatte Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold Du kan ikke købe dig til indflydelse eller betale dig fra at blive fyret. Men du kan sikre, at du bliver hørt af ledelsen. Og du kan sikre, at du får regelmæssige lønstigninger, betaling for overarbejde og en fratrædelse, hvis du skulle blive fyret. Og meget mere. Vejen dertil går gennem en overenskomst. IBM Danmark hører ikke til blandt de virksomheder, der har indgået overenskomst med samtlige medarbejdere. Enkelte steder i koncernen har medarbejderne haft en overenskomst med, da de blev insourcet i IBM, men ellers er der ikke kollektive aftaler for IBM-ansatte. Og det er hverken til gavn for den stærke eller svage medarbejder. I skal selv gøre noget aktivt for at få de økonomiske fordele og den tryghed, som en overenskomst giver. Første skridt er, at du og dine kolleger melder jer ind i en fagforening. Næste skridt skal vi nok hjælpe med. Men allerførst vil vi anbefale dig at læse denne avis, der fortæller om dit liv og din hverdag som ansat i IBM Danmark med eller uden overenskomst. De fem fagforeninger, der udgiver denne avis, er DM - fagforeningen for højtuddannede, Finansforbundet, Ingeniørforeningen i Danmark, Kommunikation og Sprog samt PROSA - Forbundet af IT-professionelle. LÆS INDE I AVISEN: IBM mangler et stærkt fagligt forum, side 3 En invitation til samarbejde, side 5 Forandring er et livsvilkår i IBM, side 7 Viden og erfaring på tværs peger fremad, side 8 Overenskomst sikrer overtidsbetaling, side 9 Overenskomst sikrer ro Noget af det bedste ved en overenskomst er, at det giver en dejlig ro på arbejdspladsen. Man ved, hvad man har at rette sig efter, og man gør det, fordi man har haft indflydelse og selv har været med til at aftale dem, mener fællestillidsmændene Stefan Jørgensen og Carsten Hald fra IBM SDC Af Elisabeth Teisen Foto: Stig Stasig For mig er noget af det bedste ved en overenskomst, at det giver en dejlig ro på arbejdspladsen. Der er nogle aftalte regler. Man ved, hvad man har at rette sig efter, og man gør det, fordi man har haft indflydelse og selv har været med til at aftale dem, siger fællestillidsmand Stefan Jørgensen, IBM SDC. Han kom til IBM, da den store amerikanske virksomhed i 2004 overtog det af Danske Bank og Mærsk ejede DM Data. Fra sin tid i DM Data og tidligere i Danske Bank har Stefan Jørgensen været vant til overenskomster, der hvert andet år blev fornyet efter mere eller mindre intense debatter mellem lønmodtagerorganisationen Finansforbundet og arbejdsgiverorganisationen FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Enkelte gange var der optræk til konflikt, når overenskomsterne skulle fornys, men langt de fleste gange foregik det stille og roligt, selvom der altid var lidt krydderi i form af lange nattemøder og forskellige Fra venstre Carsten Hald og Stefan Jørgensen, SDC IBM røgsignaler fra forhandlerne. Det var to parter, der vidste, hvad de ville, og selvfølgelig var det også en styrkeprøve, hvor begge parter dog grundlæggende anerkendte modpartens interesser. Hver gang kom der goder ud af det til lønmodtagerne, som de selv havde været fortsættes på bagsiden

2 side 2 - ibm-ansatte - marts 2007 En akademikerklub styrker dialogen En AC-klub giver på mange måder bedre arbejdsforhold. Først og fremmest fordi medarbejderne får en stærkere stemme og dermed mulighed for i højere grad at samarbejde med ledelsen, siger Leif Dyrmose Når medarbejderne samler sig i en AC-klub, får de et vigtigt talerør. Det giver mere indflydelse og et bedre samarbejde med ledelsen. Det har Ingeniørforeningen gode erfaringer med i mange store virksomheder i Danmark Af Sebastian Chatham Foto: Stig Stasig I en stor international koncern med mange ingeniører er det en rigtig god ide at have en akademikerklub. En akademikerklub er, som navnet antyder, et samlingspunkt for de akademiske medarbejdere. Formålet med klubben er at fremme medarbejdernes faglige, sociale og økonomiske interesser. Og så giver den mulighed for fælles forhandlinger med ledelsen. Et særdeles vigtigt redskab, når der skal opnås indflydelse, forklarer formanden for Ansatte Ingeniørers Råd (AIR), Leif Dyrmose. I stedet for kun at tale for sig selv får man et mere kvalificeret og ligeværdigt grundlag for dialog med ledelsen. Der kommer automatisk mere legitimitet og sammenhæng i dialogen, når den føres gennem en AC-klub. Løftestang til dialog Novo Nordisk, LEGO, Grundfos og Danfoss er blandt de store virksomheder, som allerede har en AC-klub. Men der er endnu ingen i IBM. Dermed mangler medarbejderne et talerør. Det betyder bl.a., at det kan være svært at komme af med frustrationer. Det må også være rart for ledelsen at vide, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Og vi har gode erfaringer fra andre virksomheder, hvor det har skabt en fri og meget direkte dialog mellem medarbejdere og ledelse, fortæller Leif Dyrmose. Det faglige forum i AC-klubben er ud over at være mere effektivt end de individuelle forhandlinger også med til at skabe et godt samarbejdsklima i forhold til ledelsen. Selvom man måske er tilfreds med sine arbejdsforhold i dag, kan man altid gøre tingene bedre. En AC-klub kan vise sig at få stor betydning, hvis der sker strukturelle ændringer i virksomheden. Derfor handler det om at være på forkant med udviklingen. Mens Leif Dyrmose var ansat i LEGO, var han med til at drøfte strategi og udviklingsplaner med ledelsen som repræsentant for medarbejderne. Der er nogle ting, ledelsen ikke af sig selv er opmærksomme på, når de lægger planer for fremtiden. Hvis medarbejderne har en repræsentant med til at sparre, inden de vigtige beslutninger træffes, bliver der som regel også mere ro efterfølgende, siger Leif Dyrmose.

3 marts ibm-ansatte - side 3 IBM mangler et stærkt fagligt forum for akademikere Datalog Gitte Klitgaard Hansen savner et fagligt forum for IBM s akademikere. En AC-klub, der kan fungere som netværk på tværs i koncernen og fælles talerør i forhold til ledelsen. Og som kan repræsentere akademikernes interesser i samarbejdsudvalget Af Tine Bøge Foto: Martin Dam Kristensen FAKTA OM INGENIØR- FORENINGEN I DANMARK IDA er en moderne interesseorganisation for folk, der arbejder med teknologi. Det var fagområdet og udsigten til at arbejde i en stor virksomhed, der lokkede, da Gitte Klitgaard Hansen i 2005 sagde ja til stillingen i Acure-divisionen i IBM. Jeg fik jobbet gennem mit netværk, men jeg havde haft kig på IBM som jobmulighed et stykke tid. Jeg kendte deres produkter inden for mit domæneområde, som er sundhedssektoren og vidste, at de brugte ressourcer på mit fagområde. Og så ville jeg gerne arbejde i en stor virksomhed med flere muligheder for at udvikle mig og prøve forskellige ting, siger Gitte Klitgaard Hansen. IBM ikke lønførende Og de forventninger har den uddannede datalog fået indfriet i den Århusbaserede Acure-Division. Gitte Klitgaard Hansen står bl.a. for test og kvalitetssikring af sundhedsportalen sundhed.dk og har også opgaver, der handler om at undersøge og udvikle processer i virksomheden. Hun er som udgangspunkt glad for arbejdsforholdene hos IBM også selvom lønnen ikke er overvældende. IBM er langt fra at være en lønførende virksomhed på ingeniørområdet, og virksomheden har da heller ikke overenskomst med Ingeniørforeningen. Til gengæld er arbejdstiden fleksibel, der er gode personaleforhold, og der er gode muligheder for efteruddannelse både eksternt og internt i koncernen. Behov for et fagligt forum Men hos Gitte Klitgaard Hansen er ønsket om mere gennemsigtighed og et fagligt forum for IBMs akademikere også på ønskesedlen. Jeg kunne godt tænke mig, at ledelsen bliver bedre til at give målrettet information og formidle viden på det strategiske niveau. Der er meget langt til toppen i IBM, og ind i mellem føles det som om, vi lever vores eget liv i de forskellige afdelinger. Jeg savner noget viden om, hvorfor vi arbejder, som vi gør, i vores hverdag hvad er virksomhedens strategi på mine områder, og hvor vil de gerne hen? Vi ville også stå meget stærkere med en overenskomst. Det optimale ville være, at IBM tegnede overenskomst for akademikerne også, ligesom de har gjort det på HK-området, siger Gitte Klitgaard Hansen Fælles talerør Hos IBM er akademikerne ikke repræsenteret i samarbejdsudvalget, og de har ikkenoget fælles talerør i forhold til ledelsen. Det synes Gitte Klitgaard Hansen er problematisk, og hun håber, at det kan lykkes at sparke en stærk og velfungerende ACklub i gang. Vi mangler helt klart et fagligt forum, hvor akademikerne kan mødes med ligesindede på tværs af koncernen. En AC-klub der kan stå for faglige arrangementer, hvor vi kan netværke og udveksle erfaringer og ideer. Jeg har f.eks. på fornemmelsen, at arbejdsforholdene i IBM er meget forskellige i de forskellige afdelinger, og hvis vi nu fik talt om det på tværs, så kunne man finde de steder, hvor tingene fungerer godt og udbrede det. Stærkere sammen AC-klub som talerør i forhold til ledelsen. Man går som enkeltperson ikke bare lige til topledelsen med sine ideer og kritikpunkter. Som minimum bør akademikergruppen være repræsenteret i samarbejdsudvalget, ligesom HK er det. Det optimale ville være, at IBM tegnede overenskomst for akademikerne også, ligesom de har gjort det på HK-området. En AC-klub kunne være et godt udgangspunkt for et positivt samarbejde med ledelsen. Et forum, hvor begge parter kunne forklare vores holdning og bidrage med ideer og erfaringer fra vores del af virksomheden. Det, tror jeg, både medarbejdere, ledelse og virksomheden ville vinde ved i det lange løb, siger Gitte Klitgaard Hansen. IDA er forstørrelsesglas og talerør for de værdier, ingeniører og de øvrige medlemmer tilfører samfundet. IDA har medlemmer og varetager deres interesser i samfundet, både i forhold til de politiske beslutningsprocesser, der munder ud i lovgivning, og i forhold til andre beslutningstagere. IDA har et bredt og dækkende udbud af serviceydelser, som medlemmer kan trække på ved jobskifte, lønforhandling eller ledighed. Blandt andet kan man få juridisk rådgivning, i forbindelse med: Konkurrenceklausuler Udstationering Aktieoptioner Barselsrettigheder. Derudover får medlemmerne en række konkrete og kontante fordele: Individuel kompetencerådgivning og karriereudvikling Mere end 700 faglige arrangementer årligt Yderst konkurrencedygtige forsikringspræmier Rabat i en række forretninger landet over. Et medlemskab af IDA koster ca kroner om året efter skat, og så bliver Danmarks mest citerede fagblad, Ingeniøren, leveret til døren gratis hver uge. Kontaktperson i forhold til IBM: Chefforhandler Cand.Jur Charlotte Bach Telefon

4 side 4 - ibm-ansatte - marts 2007 Konstruktiv samarbejdspartner eller klassens frække dreng I Forbundet af it-professionelle er vi meget optaget af vore medlemmers rettigheder men bestemt også af at opnå resultater gennem samarbejde Af Bjarke Friborg PROSA er ikke kendt for at sætte sit lys under en skæppe. I IBM-sammenhæng er vi for eksempel kendt for en høj profil i forhold til de hemmelige jobklausuler. Aktuelt kører vi en retssag mod IBM for en medarbejder, der kræver godtgørelse, fordi IBM uden hans viden har indgået aftaler, som har begrænset hans mulighed jobskifte. Mere eller mindre ufortjent har PROSA fået et ry som den frække dreng i klassen. Faktum er blot, at vi er meget optaget af vore medlemmers rettigheder og at vi hellere end gerne indgår i et samarbejde for at sikre disse rettigheder. I IBM skilter man traditionelt ikke med sit medlemskab af en fagforening. Ikke desto mindre har PROSA altid haft mange medlemmer hos IBM og tallet er øget i takt med IBM s opkøb af virksomheder, hvor det er meget mere almindeligt og accepteret at tale om fagforeninger. IBM Danmark er blevet en stor og kompleks virksomhed med mange forskellige faggrupper og arbejdsområder. Derfor er det også kun naturligt, at medlemmernes fagforeninger involverer sig mere aktivt og måske også bringer nye spørgsmål på banen. Moderne videnarbejdere I en stor og videntung virksomhed som IBM Danmark går udviklingen i samme retning som i resten af branchen det vil sige en øget efterspørgsel på højtkvalificeret og gerne langtidsuddannet arbejdskraft. Dette er noget af baggrunden for den aktuelle forskydning inden for fagbevægelsen, hvor LO-forbundene mister medlemmer, mens FTF- og AC-organisationerne går frem. I dag forventer IT-professionelle med god ret kvalitet, indflydelse og mulighed for personlig udvikling og stiller selvfølgelig også krav til både fagforening og arbejdsplads. I PROSA er vi vant til at håndtere disse spørgsmål, blandt andet i kraft af vores forankring i IT-faget, og fordi vi organiserer alt lige fra autodidakte til IT-akademikere. Kendetegnet ved medlemmerne er, at alle arbejder professionelt med IT i en meget omskiftelig branche. Derfor lægger PROSA blandt andet. stor vægt på den individuelle medlemsservice, mulighed for at netværke samt et alsidigt tilbud af kurser og arrangementer. Desuden lægger vi stor vægt på at være demokratiske, partipolitisk uafhængige og på at have en kort vej fra top til bund i organisationen. Vi kender de IT-professionelle derfor tror vi også, at IBM har alt vinde på at indgå i dialog. En bedre arbejdsplads Mange medarbejdere vælger at stemme med fødderne og skifte til en anden arbejdsplads. Men i PROSA tror vi på, at det er muligt at forbedre sin arbejdsplads og ser det som en fordel for virksomhederne, hvis de kan undgå at tabe både viden og penge pga. store udskiftninger blandt de ansatte. Derfor har vi også bemærket, at IBM de seneste år er begyndt at indgå aftaler med de ansattes fagforeninger i Norge har IBM for eksempel siden 1997 haft en overenskomst med IT-forbundet i Norge, der svarer til PROSA i Danmark. Her valgte IBM nølende at indgå en aftale, men i dag er der stor og gensidig tilfredshed mellem parterne og ikke mindst faste procedurer for gensidig konsultation og nøje nedskrevne regler for arbejdstid, løn, videreuddannelse etc. samt fuld anerkendelse af tillidsvalgte og de ansattes ret til at blive hørt herunder retten til at blive repræsenteret af deres egne organisationer. Hvad med, at vi tager ved lære af det i IBM Danmark? En PROSA-klub PROSA er nu i gang med at etablere en PROSA-klub for vore medlemmer, som et udgangspunkt for vores faglige netværk og vores arbejde over for IBM. Vi har også en IBM-hjemmeside (www.prosa.dk/ibm) med aktuelle links, artikler etc. Så tag kontakt med det samme, hvis du er interesseret i at deltage eller bare i mere information: FAKTA OM PROSA PROSA er det eneste fagforbund i Danmark, der udelukkende organiserer it-professionelle. Vi tilbyder dig: Et bredt netværk, kompetent faglig sparring og adgang til en række medlemsfordele Støtte til forbedring af dine løn- og ansættelsesforhold, et godt arbejdsmiljø samt relevant efter- og videreuddannelse Et stort it-politisk engagement, blandt andet i forhold til åbne standarder, privacy og softwarepatenter Medlemstal IBM: 400 Medlemstal samlet: Kontingent PROSA: Kr. 335 pr. måned Kontingent A-kassen: Kr. 408 pr. måned Læs mere på

5 marts ibm-ansatte - side 5 fem skarpe til prosas næstformand, jan irgens: En invitation til samarbejde IBM har indtil videre klaret sig meget godt uden jer, hvorfor kommer I så nu? IBM har jo selv anerkendt, at der er udfordringer i forhold til medarbejdertilfredsheden, både globalt og i Danmark. Med opkøbet af flere tusinde nye medarbejdere på få år er det kun naturligt, at der også opstår andre og nye forventninger fra de ansattes side. Her vil vi gerne hjælpe til med at finde løsninger som formidlere mellem ledelse og medarbejdere. Det er her, at en klub kan være formidler af jeres forbedringsforslag til lederne. Vil I ikke bare køre IBM i sænk via retssager om for eksempel jobklausuler? Vi vil overhovedet ikke køre IBM i sænk. Klausulsagen handler derimod om nogle grundlæggende principper blandt andet at det ikke er rimeligt at indgå aftaler bag medarbejdernes ryg, der kan få konsekvenser for deres fremtidige ansættelser. Det er som bekendt heller ikke kun IBM, der har indgået i hemmelige jobkarteller. Sagen har vist en ukultur inden for branchen, som PROSA nu håber, vi kan få ryddet op i til alles bedste. Hvad forestiller I jer egentlig, at I kan opnå? Sammen med jer at få PROSA anerkendt som en legitim og fornuftig samarbejdspartner for IBM s ledelse og et naturligt valg som fagforening og talerør for de itprofessionelle. Et konkret udtryk kan være en samlet overenskomst mellem IBM og de forskellige fagforbund, der nu er gået sammen: PROSA, Finansforbundet og ACorganisationerne. Og vi undrer os sammen med jer over, hvorfor IBM ikke respekterer de danske traditioner på dette område. Er en overenskomst ikke bare en spændetrøje, der ikke tillader individuelle hensyn? Nej, en overenskomst er først og fremmest spilleregler, som virksomheden og medarbejderne i fællesskab bliver enige om. For eksempel valg af tillidsrepræsentanter, der netop skal være med til at sikre den enkelte medarbejder, hvis der opstår problemer, og som kan starte dialogen med lederne om løsningen. Og PROSA ser det da også som en selvfølge, at vore medlemmer forhandler individuelle aftaler i den grad, der er behov eller mulighed for det. Hvorfor skal man melde sig ind, når I endnu ikke har opnået nogen aftaler med IBM? For det første fordi flere PROSA-medlemmer betyder et stærkere fagligt netværk og flere ressourcer, som du kan trække på i mange forskellige sammenhænge. F.eks. til at sammenligne og diskutere dine løn- og arbejdsvilkår, eller formulere nogle problemer og løsningsforslag sammen med andre, som du så efterfølgende kan præsentere for din overordnede. I PROSA kan du kort sagt få opbakning til at stå stærkere på din arbejdsplads og selv være med til at bestemme undervejs. Med opkøbet af flere tusinde nye medarbejdere på få år er det kun naturligt, at der også opstår andre og nye forventninger fra de ansattes side, siger Jan Irgens Avisen er udgivet af følgende: PROSA Ahlefeldtsgade København K Telefon Finansforbundet Applebys Plads 5 Postboks København K Telefon IDA Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Telefon Fax DM - fagforening for højtuddannede Nimbusparken Frederiksberg Telefon Kommunikation og Sprog Skindergade Postboks København K Telefon Tryk Datagraf Auning Oplag: 8.000

6 side 6 - ibm-ansatte - marts 2007 Indflydelse giver arbejdsglæde DM øjner positive tegn på, at IBM Danmark vil i dialog med medarbejdernes faglige organisationer Af Anna Dalsgaard Foto: Stig Stasig IBM i Norden og i det meste af Europa har i mange år haft et godt og udbytterigt samarbejde med fagbevægelsen. Derfor har DM været lidt uforstående over for den afvisende holdning til samarbejde med de faglige organisationer, som IBM Danmark hidtil har haft. Det fortæller Frederik Dehlholm, formand for DM Privat, som nu ser flere tegn i sol og måne på, at IBM Danmark nu også har erkendt, at det kan betale sig at gå i dialog. DM vil gerne være med til at danne en ACklub, en klub for højtuddannede medarbejdere i IBM, som på akademikernes vegne kan indgå i en dialog og udvirke et godt samarbejde med IBM s ledelse. En klub giver muligheder for en åben kommunikation om arbejdsvilkårene i IBM, og den gør det også muligt at få indflydelse gennem deltagelse i samarbejdsorganerne i IBM, siger Frederik Dehlholm. forskelligt fra afdeling til afdeling, siger Frederik Dehlholm. Via en overenskomst vil medarbejderne ud over direkte medbestemmelse også have lettere ved at gennemskue de vilkår, de er ansat under, og hvilke muligheder disse vilkår giver. Frederik Dehlholm mener, at det vil være klogt af ledelsen i IBM at involvere sig i et overenskomstmæssigt samarbejde med medarbejdernes faglige organisationer. Ledelsen i IBM vil få et positivt udbytte af en overenskomst, lige som en organisation med medarbejdervalgte tillidsrepræsentanter vil have stor positiv effekt for både medarbejdere og ledelse, siger Frederik Dehlholm og uddyber: Medarbejdere, der har indflydelse på deres dagligdag på arbejdspladsen, er generelt gladere for at gå på arbejde. Derfor vil ledelsen få større medarbejdertilfredshed og en øget respekt og accept af vilkårene. Ledelsen vil også gennem en accept af tillidsrepræsentantinstitutionen få langt bedre informationer om, hvad der foregår i virksomheden, og om hvad medarbejderne mener. Overenskomst giver indflydelse DM vil også gerne indgå i et overenskomstmæssigt samarbejde med IBM. For selv om medarbejderne generelt er tilfredse med deres ansættelsesvilkår, vil mange af de medarbejdere, som DM har været i kontakt med, gerne have direkte indflydelse på egne vilkår. Medarbejderne vil også gerne have mulighed for at påvirke, hvordan ledelsen i de enkelte afdelinger administrerer vilkårene, da det kan være DM fagforening for højtuddannede DM for privatansatte DM Privat er sektoren for privatansatte i DM og har flere end medlemmer. Som privatansat får du dine interesser specielt varetaget af DM Privat. Brug DM s netværk til at møde andre medlemmer over hele landet og følge med i udviklingen inden for dit fagområde. Deltag fx i it-netværket, kommunikationsnetværket eller projektledernetværket. Du kan også deltage i et væld af gåhjemmøder om alt fra kompetenceafklaring over rent faglige emner til selvudvikling. Skulle noget gå galt mellem dig og din arbejdsgiver, træder DM selvfølgelig til med gratis rådgivning og juridisk bistand, hvis du er medlem. DM er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge DM til at inspirere dig i dit job, udvikle din karriere, og dele viden og erfaring med andre højtuddannede. Telefon IBM_DM-NY.indd 1 13/03/07 10:51:06

7 marts ibm-ansatte - side 7 Forandring er et livsvilkår i IBM Udviklings- og udfoldelsesmulighederne er store i IBM, og karrieren bliver taget alvorligt, mener Hanne Søndergaard, som er Advisory IT-Security Specialist i EMEA Crypto Competence Center Copenhagen. Til gengæld savner hun sammenhold mellem de akademisk uddannede Af Anna Dalsgaard Hvis man ikke kan lide forandring, skal man ikke drømme om job hos IBM. For forandring er et af vilkårene i IBM, og man forventer mere end frygter, at der sker organisationsændringer. Det fortæller Hanne Søndergaard, som er Advisory IT-Security Specialist i EMEA Crypto Competence Center Copenhagen. Et center hvor en del af IBM s krypteringsspecialister er samlet. Hanne Søndergaard er en af krypteringsspecialisterne og arbejder mest med salg af tools, som IBM har udviklet til implementeringer af krypteringsløsninger. Salget sker til det meste af verden gennem de lokale IBM afdelinger, så jeg har en stor kontaktflade inden for IBM worldwide, fortæller Hanne Søndergaard, som er cand.scient i datalogi fra Århus Universitet og master i kryptologi fra Århus Åbent Universitet. Derudover har hun en CISA-certificering fra ISACA, som er en certificeringsorganisation inden for it-sikkerhed. Fokus på personlig udvikling Hun har arbejdet i IBM i cirka tre år, men har været i stillingen i sammenlagt 12 år. Hun begyndte hos LEC, som i 1998 blev overtaget af Mærsk Data, som blev overtaget af IBM i Og det er hun bestemt ikke ked af, for hun synes, at IBM er en rigtig god arbejdsplads. Blandt andet fordi det er muligt at finde præcis den rolle og arbejdsfunktion, som den enkelte medarbejder er bedst kvalificeret til at udfylde. Der fokuseres meget på den personlige udvikling, og der satses meget på at finde det rigtige job til hver enkelt, siger Hanne Søndergaard. Under den årlige medarbejdersamtale gennemgår man kompetencerne, gør status og justerer, hvilken vej medarbejderen skal gå for at komme videre i karrieren. Medarbejdersamtalen er et helt dokumentationskompleks netbaseret selvfølgelig hvor man gør status, sætter nye mål og identificerer udviklingsområder og lægger en plan for udviklingen det kommende år. Som medarbejder har man stor indflydelse på alle dele af processen. Den enorme støtte til at tage karriere alvorligt er noget af det, der er med til at gøre IBM til en unik arbejdsplads, siger Hanne Søndergaard og fortæller, at kulturen i IBM er meget fokuseret på præstationer, hvilket kan være både godt og skidt. Men det sker på en positiv måde, hvor god performance belønnes og fremhæves, siger hun. Hun synes, det væsentlige er, at hver enkelt er med til at sætte sine mål og selv har ansvaret for at leve op til dem, både på forretningssiden og på uddannelsessiden. IBM har nogle overordnede rammer, som er defineret i Business conduct guidelines, der grundlæggende fortæller, hvordan man som IBM er forventes at overholde gældende lovgivning og optræde etisk korrekt i forretningsanliggender. Inden for disse rammer er der vide muligheder for at udfolde ens talenter og kompetencer. Der er stor frihed under ansvar, siger Hanne Søndergaard. IBM har sit eget veludviklede system for efteruddannelse. Der findes et utal af fastsatte kursusforløb med klasseundervisning kombineret med web-baseret undervisning. Der er defineret et antal specialer, som man kan vælge sig ind på efter aftale med nærmeste chef. Specialeundervisningen udvikles hele tiden i samarbejde mellem lærere og specialister inden for området, fortæller Hanne Søndergaard. Akademisk arbejdspladsnetværk I Hannes afdeling er de cirka 20 medarbejdere, hvor af to tredjedele er højtuddannede dataloger. Der arbejder generelt mange akademikere hos IBM, men de har ikke noget formelt forum, de kan mødes i. Derfor kunne Hanne Søndergaard godt tænke sig, at der var en klub eller lignende netværk for de højtuddannede medarbejdere. Der mangler noget sammenhold mellem de akademisk uddannede, siger Hanne Søndergaard, som mener, at en klub for eksempel kunne bruges til faglig sparring, udveksling af erfaringer, faglige og sociale arrangementer og drøftelse af efteruddannelse og løn. Det væsentligste for mig er dog at få kompetente folk ind over til at diskutere ansættelsesforhold og til at danne sikkerhedsnet, når noget går helt galt mellem en medarbejder og firmaet. Det sker jo ind i mellem selv på den bedste arbejdsplads, at man går forkert af hinanden. Her kan selve det, at der er en AC-klub og et formaliseret samarbejde med firmaets HR-funktion måske afbøde nogle knubs. Det er en af mine væsentligste årsager til overhovedet at være medlem af DM, at jeg har nogle kompetente juridiske rådgivere i baghånden til at rådgive og støtte mig i de situationer, som jeg ikke selv har kompetencer til at gennemskue, siger hun. Ikke nødvendigvis overenskomst Mange ser blinkende dollartegn for sig, når de tænker på it-specialister. Men lønudviklingen i IBM har ikke været noget at skrive hjem om de seneste år. Derfor peger Hanne på lønnen, når hun bliver bedt om at finde noget mindre godt ved IBM. Og hun tilføjer, at sådan var det også i LEC og Mærsk Data. Jeg går ikke nødvendigvis ind for etablering af en overenskomst, men har i LEC-tiden været omfattet af en HK-overenskomst, som over for os akademikere blev brugt til at holde lønniveauet nede. Men den indeholdt imidlertid noget fleksibilitet, så man selv kunne købe for eksempel ekstra feriedage for en del af sin løn eller betale ekstra ind på pension. Nu er jeg så kommet på individuel kontrakt, hvilket gør det nemmere at argumentere for individuel regulering, men sværere at komme igennem med basale lønstigninger for at følge med prisudviklingen i samfundet. Hun mener dog, at en overenskomst kunne være til gavn for generelle problemstillinger, så som kompensation for forskudt arbejdstid, forhold omkring ferie, fridage, pension, barselsregler mv. Lige nu defineres forholdene ensidigt af IBM, og måske kunne lidt forhandling på centralt niveau føre til større fleksibilitet, så ens kompensationspakke passede bedre til det sted, man befinder sig i sit liv. Om man er nyansat single, børnefamilie, har voksne børn eller er tæt på pensionen, mener Hanne Søndergaard. FAKTA OM DM DM er fagforening og mødested for kandidater og studerende inden for naturvidenskab, samfundsfag, sundhedsvidenskab og humaniora. DM arbejder for et godt og udviklende arbejdsliv i balance, gode løn- og ansættelsesforhold og nye jobmuligheder for medlemmerne I DM får du: Specialiseret rådgivning om løn og ansættelsesforhold Personlig rådgivning og sparring om karriere og kompetence Faglige netværk, for eksempel it-netværk, projektledernetværk og kommunikationsnetværk Gåhjemmøder med aktuelle emner Kurser og kompetencegivende uddannelsesforløb Magisterbladet med artikler om arbejdsmarked og arbejdsliv Kontante medlemstilbud. Medlemstal: Få mere at vide om DM og se hvad DM kan tilbyde: www. dm.dk

8 side 8 - ibm-ansatte - marts 2007 Fagforeninger er også samarbejdspartnere, mener Birgitte Jensen, formand for Forbundet Kommunikation og Sprog FAKTA OM KOMMUNI- KATION OG SPROG Forbundet Kommunikation og Sprog organiserer professionelt uddannede kandidater indenf or kommunikation, sprog, marketing, kultur og it. Indtil videre har 30 medarbejdere i IBM valgt et medlemskab af Forbundet Kommunikation og Sprog. Viden og erfaring på tværs peger fremad Der er rigtig mange åbenlyse fordele ved at indgå i netværk på tværs af faggrupper i virksomheden, siger forbundsformand Birgitte Jensen, Forbundet Kommunikation og Sprog. Hun opfordrer til at kaste forsigtigheden over bord og bare gøre det Af Per Rehfeldt Foto: Stig Stasig I vidensamfundet er samarbejde på tværs af faggrænser essentielt. Skal samarbejdet være vellykket, kræver det imidlertid kendskab og tillid til kolleger, ikke bare fra ens egen faggruppe og i ens egen afdeling, men også fra andre faggrupper og mellem afdelinger. IBM er en videnvirksomhed med mange faggrupper og afdelinger, som i dagligdagen arbejder tæt sammen, men som også kan have gavn af, at medarbejderne har fora, hvor de mødes i en sammenhæng, som har med fag eller ansættelse at gøre, men som måske ikke er direkte arbejdsrelateret, siger formanden for Forbundet Kommunikation og Sprog, Birgitte Jensen. Et sådant forum kan være klubber eller netværk med udgangspunkt i de faglige organisationer, der har medlemmer hos IBM. Medlemmer af Forbundet Kommunikation og Sprog er allerede i stor udstrækning organiseret i klubber på mange arbejdspladser. De fleste er organiseret i AC-klubber, og Birgitte Jensen mener, at en klub eller et netværk med fagfæller giver mange fordele. Forbundets medlemmer er ofte den eneste af deres slags, enten i virksomheden eller i afdelingen. De har derfor rigtig stor nytte af at kende hinanden på tværs af egen virksomhed og på tværs af virksomheder. Det ved jeg af egen erfaring fra min tid i en større dansk virksomhed. Kendskab til kollegers styrker og svagheder gjorde det nemt at vide, hvem man skulle spørge om hjælp, siger Birgitte Jensen. Derfor skal sprogfolk være sammen med for eksempel ingeniører i en AC-klub, fordi det ofte er dem, vi arbejder sammen med i dagligdagen. Et nærmere kendskab til deres faglighed, arbejdsmetoder og tænkemåder kan bidrage positivt til det samarbejde på tværs af faggrænser, som er så vigtigt for den innovative kraft, vi skal leve af i fremtiden. Og så har vi ofte sammenlignelige løn- og ansættelsesvilkår, siger Birgitte Jensen. Fagforeninger er også samarbejdspartnere Traditionelt er der en opfattelse af, at de faglige organisationer er et sted, man henvender sig, når man er i krise. Det billede, mener Birgitte Jensen, man skal forsøge at lave om ved at vise både medlemmer og virksomhederne, at fagforeningerne også er samarbejdspartnere. De faglige organisationer har brede kontaktflader til medlemmer i andre virksomheder, og kan derfor trække generelle tendenser i udviklingen på arbejdsmarkedet, både fagligt og når det handler om ansættelsesvilkår. En virksomhedsklub får muligheden for at deltage i arrangementer med andre klubber, hvor man med kolleger kan udveksle erfaringer på tværs af virksomheder, forklarer Birgitte Jensen. Det er mit indtryk, at rigtig mange er glade for denne mulighed, fordi det ruster dem bedre, både til individuelle og kollektive forhandlinger med arbejdsgiveren. Desuden er det dejligt at kunne udveksle erfaringer med fagfæller, der har job, som ligner ens eget. Jeg synes, der er rigtig mange åbenlyse fordele ved at indgå i netværk med både fagfæller og andre faggrupper på den virksomhed, man er ansat i, og jeg synes, man skal kaste forsigtigheden over bord og bare gøre det. En moderne virksomhed som IBM vil også kunne se fordelen og ikke blot truslen ved at få fagforeningerne tættere på, slutter Birgitte Jensen. Forbundet Kommunikation og Sprog har en bred vifte af tilbud til forbundets godt medlemmer. Vi har hele tiden fokus både på det enkelte medlem og på det fællesskab, medlemmerne kan udvikle sammen. Som medlem får du individuel juridisk bistand: når din løn skal forhandles når du skal vide mere om din markedspris når din ansættelseskontrakt skal formuleres hvis du får problemer i din ansættelse. Som medlem får du mulighed for: at deltage i og oprette inspirerende virtuelle netværk at hente inspiration og træffe fagfæller på gåhjem-møder at blive en del af de mange faglige foreninger inden for forbundet at blive medlem af virksomhedsklubben på din egen arbejdsplads at deltage på inspirerende kurser at orientere dig i udbuddet af ledige stillinger. Kontante medlemsfordele. Du får mulighed for at samle dine faglige medlemskaber ved også at være medlem af A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog. Besøg os på

9 marts ibm-ansatte - side 9 Overenskomst sikrer overtidsbetaling Fællestillidsmand Kjeld Bülow Olsen fra Nordic Processor er glad for den overenskomst, Finansforbundet og IBM har indgået, fordi den sikrer automatiske lønreguleringer og overtidsbetaling Af Elisabeth Teisen Foto: Stig Stasig I forbindelse med at Nordea og IBM etablerede et joint venture i november 2003, betingede medarbejderne i Nordic Processor sig, at de beholdt deres overenskomst med Finansforbundet, og at der fra 1. april 2005 skulle indgås en ny overenskomst. Samtidig fik de fik skrevet ind i kontrakten, at der skulle indgås overenskomst med Finansforbundet, så længe Nordea er medejer af Nordic Processor. Ca. 300 er ansat i det danske selskab. På nordisk plan er der i alt 900 ansatte i selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland. De løser kun opgaver for Nordea, der fortsat ejer 40 procent af selskabet. Langt hen ad vejen overholder IBM overenskomsten, og det giver os rigtig mange fordele i forhold til vores kolleger i resten af IBM. Noget af det bedste er, at vi er sikret overtidsbetaling og automatiske lønreguleringer. Det er ikke kun højdespringerne og de allerdygtigste, der har den glæde at se lønnen vokse stille og roligt i trit med udviklingen for de fleste på det danske arbejdsmarked, siger fællestillidsmand Kjeld Bülow Olsen fra Nordic Processor. Forsøg på at undergrave overenskomsten Han fremhæver tillidsmandssystemet, der sikrer, at der er nogle til at tale kollegernes sag: Vi har haft tilfælde, hvor kolleger følte sig misbrugte, fordi arbejdspresset var kolossalt. For dem er det redningen, at de kan søge hjælp hos tillidsmanden. Tillidsmændene kan også selv tage initiativ til at fortælle ledelsen, at noget er ved at gå galt. Det har vi for eksempel gjort i forbindelse med, at der en overgang var betænkeligt mange langtidssyge. Og endelig kan vi stå vagt om den enkelte i tilfælde af en konflikt med ledelsen og forebygge, at der lige pludselig kommer et brev med besked om at søge andet arbejde. Men at Kjeld Bülow Olsen er godt tilfreds betyder ikke, at der ikke fortsat skal kæmpes for sagen. Nordic Processor ansætter ikke nye medarbejdere i virksomheden, men bruger i stedet medarbejdere ansat i IBM Danmark eller konsulenter fra eksterne virksomheder alle uden overenskomst. Det er jo svært ikke at tolke det som et forsøg på at undergrave overenskomsten, og da vi ikke kunne finde en løsning med ledelsen, har vi bedt Finansforbundet om at rejse en arbejdsretssag, siger Kjeld Bülow Olsen. Vi har haft tilfælde, hvor kolleger følte sig misbrugte, fordi arbejdspresset var kolossalt. For dem er det redningen, at de kan søge hjælp hos tillidsmanden, siger Kjeld Bülow

10 side 10 - ibm-ansatte - marts 2007 Vi går med hele vejen Vi er en part, IBM bliver nødt til at forholde sig til, fordi vi har mange medlemmer i virksomheden. Vi er der, fordi vores medlemmer ønsker det, og vi bliver der, så længe de ønsker det, siger Kent Petersen, næstformand i Finansforbundet Af Elisabeth Teisen Foto: Stig Stasig For Finansforbundet er IBM en af de vigtigste udfordringer i nyere tid. Skulle nogle have glemt, hvad det egentlig er, vi skal med fagforeninger, minder den store amerikanske virksomhed om, hvad fagforeninger og fri organisationsret skal gøre godt for. Medbestemmelse, indflydelse på egne vilkår og rammer der sikrer, at medarbejderen er en ligeværdig part og ikke en umælende produktionsomkostning. Det er de centrale værdier, der er på spil. Vi er en part, IBM bliver nødt til at forholde sig til, fordi vi har mange medlemmer i virksomheden. Vi er der, fordi vores medlemmer ønsker det, og vi bliver der, så længe de ønsker det, siger Kent Petersen, næstformand i Finansforbundet. Og han opsummerer, hvordan den danske model er defineret ved medarbejdernes ret til at stille krav til en overenskomst og deres ret til at lade sig repræsentere af den aftalepart, de selv vælger. Det er jo en grotesk misforståelse, hvis virksomheden tror, at den kan dække sig ind ved at finde en aftalepart, der sælger sig selv billigt bare for at komme ind i varmen. Hvis medarbejderne ikke føler sig repræsenteret, har en sådan part ingen som helst legitimitet. Og den danske model er ikke bare en fiks konstruktion opfundet for at forankre magten i fagbevægelsen. Det er en model, der er rost af OECD, en model som trækker studiekredse til Danmark fra nær og fjern, og en model som inspirerer en masse andre lande til tiltag, der skal modernisere og fremtidssikre deres arbejdsmarkeder. Sikrer konkurrenceevnen For den danske model handler ikke bare om arbejdspladsen. Den er også forudsætningen for et fleksibelt arbejdsmarked, hvor medarbejderne har gode vilkår og mulighed for at udvikle deres kompetencer som kompensation for, at de ikke er sikret et job i al evighed. Hvis en virksomhed i perioder har brug for at skære ned, kan den gøre det uden at blive brandskattet. Det er en mulighed, som virksomheder i både Tyskland og Frankrig kigger misundeligt efter, og som er med til at sikre dansk konkurrenceevne. Bevæger man sig endnu længere op ad abstraktionsstigen er det med til at sikre stabilitet og sammenhængskraft i et samfund, der spares for vilde strejker, og hvor de arbejdsløse er sikret en anstændig understøttelse, så de holdes flydende, til de finder det næste job og ikke marginaliseres i elendighed. Grunden under det hele er ordentlige overenskomster, organisationsretten og retten til medindflydelse. Måske er snakken om modeller og flexicurity langt fra hverdagen. Man kan også nøjes med at forestille sig scenariet, hvor dårlige tider kræver nedskæringer. Her kan medarbejdere i hele den danske finanssektor tale med om værdien af at have nogle til at repræsentere sig, forhandle løsninger og ordentlige vilkår for dem, der trods alle gode kræfter ikke længere er arbejde til, siger Kent Petersen. På spørgsmålet om, hvor langt Finansforbundet er villig til at gå for at bevare retten til at repræsentere de medarbejdere, der måtte ønske det, falder svaret kort og kontant. Hele vejen. Vi er parat til at gå så langt, som vores medlemmer ønsker, vi skal gå. Det betyder, at vi også er klar til konflikt for at vedligeholde og fastholde overenskomsten. Hvis vores medlemmer peger den vej, så går vi den, siger Kent Petersen. Vi er parat til at gå så langt, som vores medlemmer ønsker, vi skal gå. Det betyder, at vi også er klar til konflikt for at vedligeholde og fastholde overenskomsten, siger Kent Petersen

11 marts ibm-ansatte - side 11 IBM Danmark slipper billigt ved at indgå overenskomst med HK Sammenligning mellem udvalgte dele fra overenskomsten mellem IBM Danmark og HK/Privat fra 30. august 2006 og Finansforbundets standardoverenskomst indgået med Finanssektorens Arbejdsgiverforening i 2005 IBM/HK Privat Finansforbundets standardoverenskomst FAKTA OM FINANSFORBUNDET Dækningsområde Overenskomsten tager udgangspunkt i Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-Industri: Funktionærer, som hovedsageligt er beskæftiget med handels- og kontorarbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en handels- og kontoruddannelse, og funktionærer, der som speciale er beskæftiget med edb-arbejde, som typisk udføres af medarbejdere med en edb-uddannelse, som for eksempel datamatiker, datanom, informatikassistent, edb-assistent eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer. Overenskomsten gælder alle ansatte, minus direktionen. Finansforbundet er som fagforening et forpligtende fællesskab, der understøtter det enkelte medlem i at skabe det bedste arbejdsliv ved at varetage økonomiske, faglige og sociale interesser. Finansforbundet indgår overenskomster og varetager interesser for alle ansatte i og med relation til finanssektoren. Løbetid Løn Gælder som lokalaftale i henhold til Industriens Funktionæroverenskomst 19, idet den dog er uopsigelig frem til den 31. marts Der er ingen regler om løn. Lønudbetaling bagud. Der er ikke sikret lønregulering Skifteholdstillæg Hverdage kl. 15 til procent, kl. 23 til procent. Fredag kl. 23 til mandag kl procent Arbejdstid Arbejdstidens placering Ferietillæg Skifteholdsansatte 35 timer pr. uge. Øvrige: medarbejdere, som har en månedsløn under kr. har et arbejdstidsloft på 160, 33 timer pr. måned (37 timer pr. uge). Medarbejdere som har en månedsløn på kr. eller derover har intet arbejdstidsloft. Flexregler er gældende. Medarbejdere, som har en månedsløn på kr. eller derovre har ingen højeste arbejdstid. Ingen rammebestemmelser. IBM s flextidsordning er gældende. Følger ferieloven en procent af den ferieberettigede løn. Nuværende overenskomst udløber 31. marts Der er anciennitetsbestemmelser og minimumsindplaceringsregler. Der overenskomstreguleres hvert år for alle ansatte: 1. juli 2005 med 2,85 procent. 1. juli 2006 med 2,85 procent. 1. juli 2007 med 2,90 procent. Lønudbetaling forud Ved skiftehold betales et tillæg på 25 procent af lønnen. Ved skifteholdsarbejde i tidsrummet lørdag kl. 06 til mandag kl. 06 samt på søgnehelligdage kl til 24 betales et ekstra tillæg på 40 procent af timelønnen. Skifteholdsansatte 32,5 timer pr. uge. Edb-medarbejdere 36 timer pr. uger. Øvrige ansatte 37 timer pr. uge. Der er bestemmelser for alle arbejdstidskoncepter. Der ydes for eksempel ulempebetaling for arbejde på særlige tidspunkter (25 65 procent af timelønnen på hverdage før kl. 8 eller efter kl. 18 og procent af timelønnen på lør-, søn og helligdage). Tre procent beregnes af bruttolønnen. IT-klubben er Finansforbundets faglige fællesskab for IT-medlemmer. Det betyder, at medlemmerne har et forum, hvor deres IT-faglighed og de IT-faglige problemstillinger kan bringes til debat. Vi tilbyder Råd og vejledning - bl.a. om pension, barsel, sygedagpenge, børns sygdom, arbejdsskader og ledighed Hjælp til karriere og jobsøgning - læs mere på finansjob.dk Kontante fordele - f.eks. har vi en meget fordelagtig forsikringsordning Personlig udvikling - f.eks. medlemskurser om livsstil, stress og personlig planlægning. Kontingentet er 225 kr. pr. måned, det halve for deltid. Du har mulighed for at være dobbeltmedlem af både Finansforbundet og Prosa kontingentet er så kr FTF-A er arbejdsløshedskasse for Finansforbundet. Kontingentet er 364 kr. pr. måned. Se mere på Medlemstal IBM: Medlemstal samlet:

12 En overenskomst sikrer ro fortsat fra forsiden Fællestillidsmand Carsten Hald, IBM SDC med til at prioritere. Gennem årene har det blandt andet været længere barsel med løn, omsorgsdage, ret til uddannelse, højere indskud på pensionskontoen og regler for overtid og overtidsbetaling. Lønnen fik også altid et på nøk opad med garanterede automatiske lønstigninger. Overenskomst løber ud næste år Da IBM overtog DM Data og Mærsk Data og dermed videreførte DM Data som IBM SDC, forpligtede IBM sig til i IBM SDC at beholde den overenskomst, der gjaldt for de i alt ca medarbejdere, der skiftede arbejdsgiver ved den lejlighed. En overenskomst der løber ud 1. april Nu frygter både Stefan Jørgensen og hans kolleger i IBM SDC, at IBM ikke vil gå med til at forny den overenskomst, som for dem er garantien for medindflydelse og ordnede arbejds- og lønforhold, og ikke mindst sikring af reallønnen. På mange måder har vi jo gode vilkår i IBM, men der er et helt andet perspektiv i som lønmodtager at have indflydelse. Vi har været vant til et system, hvor vi indbyrdes kunne diskutere, hvad der var vigtigt for os. Det kunne vi så gå til arbejdsgiverne med og prøve at forhandle igennem, ligesom vi på flere områder har tilpasset overenskomsten med lokalaftaler. Det er et system, der passer vældigt godt til det danske arbejdsmarked med modne, selvbevidste og engagerede medarbejdere, supplerer Carsten Hald, der også er fællestillidsmand. Jeg er ikke helt sikker på, at overgang til vilkår, der minder om dem, der aftalt i den nye overenskomst med HK, kan matche den arbejdsglæde, loyalitet, vilje til at give den en ekstra skalle, og dermed produktivitet, der hidtil er lagt for dagen. Det vil kræve supplerende lokalaftaler af god kvalitet, tilføjer han. Kanal til at løse konflikter En anden væsentlig funktion ved overenskomsten er, at den er grundlaget for et fagligt system med tillidsmænd, der til dagligt kan tage konflikter og problemer op i virksomheden og løse dem med ledelsen før de går i hårdknude, og et samarbejdsudvalg, hvor medarbejdernes repræsentanter kan drøfte de mere principielle forhold og perspektiver med den øverste ledelse. Det er et vældigt sundt princip, at man kan gå til sin tillidsmand, hvis man bliver uenig med sin chef, og at tillidsmanden kan tage problemer op med ledelsen uden at skulle være bange for at miste sit job, fordi tillidsmanden er sikret via overenskomstens aftale om fagligt arbejde, siger Carsten Hald. Samtidig sikrer aftalen, at tillidsmanden får fri til at uddanne sig, så kollegerne får en kompetent talsperson, der ved noget om forhandling, kommunikation, konfliktløsning, arbejdsforhold, arbejdsmarkedsregler m.m. Ifølge de to fællestillidsmænd er tillidsrepræsentanter i den branche, de kommer fra, faktisk også ekstra loyale over for deres arbejdsgiver. Også i IBM kan flere ting i yderste konsekvens koste jobbet, det betyder, at mange holder meget lav profil. Og det er rigtig skidt for arbejdsmiljøet. Det er også skidt, når der ikke er en talsperson, der kan samle de kollektive erfaringer sammen og kommunikere dem videre til ledelsen. På den måde får mange arbejdsmiljøproblemer, som for eksempel stress, lov til at vokse sig alt for store, siger Stefan Jørgensen. Medarbejderne skal respekteres Uden regler for samarbejde er medarbejderne prisgivet arbejdsgiverens forgodtbefindende, og det strider mod den ånd, der hersker på det danske arbejdsmarked. Vi taler så meget om, at indvandrere skal respektere vores kultur og vores normer. Det skal ikke bare være et krav til de svage. Det gælder også for en så stærk og ressourcefuld spiller på det danske arbejdsmarked som IBM. Det dur ikke, at alle tråde går mod USA, og at regler blot bliver begrundet med, at sådan er det i IBM. Medarbejderne skal respekteres, og vi skal kunne tale os frem til løsninger. Derfor er det vigtigt, at IBM fornyer overenskomsten, og det skal være med en part, som medarbejderne respekterer og går ind for. IBM skal ikke shoppe rundt og hen over hovedet på medarbejderen indgå aftale med den organisation, der byder sig billigst til, siger Stefan Jørgensen. FINANSFORBUNDET ET STÆRKT FORBUND Finansforbundet er for dig, som vil have indflydelse på din egen situation faglig og personlig udvikling et sikkerhedsnet, når det uforudsete hænder en stærk forhandler af dine løn- og arbejdsvilkår en IT-klub, hvor du kan mødes med fagfæller FÅ MERE AT VIDE PÅ ELLER TELEFON

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG

BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG BLIV MEDLEM AF HK STAT DET BETALER SIG MEDLEMSFORDELE INFORMATION OM DIT FAG HK-KURSER, DER STYRKER DINE KOMPETENCER JURIDISK HJÆLP, HVIS DU FÅR BRUG FOR DET LØN FORSIKRING FOR 50 KRONER OM MÅNEDEN INDFLYDELSE

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

6.000 individer med fælles rytme

6.000 individer med fælles rytme dma et fagligt interessefællesskab dansk markeds- og akademiforening et fagligt interessefællesskab 6.000 individer med fælles rytme DMA Dansk Markeds- og Akademiforening er et fagligt interessefællesskab

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk- strategiske værksted - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, Direktør Impact Learning Aps Kommunerne gør tilsyneladende

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Lederskab og følgeskab

Lederskab og følgeskab Lederskab og følgeskab - Hvad der gør beslutninger gode og legitime i samarbejdet mellem tillidsvalgte og ledelse - Introduktion til medskabelse v/ Karsten Brask Fischer - karsten@impactlearning.dk Tre

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) vedr. valg af arbejdsgiverorganisation Spørgsmål Der er ikke i Industriens Overenskomst indarbejdet en pligt til at opretholde et beredskab under konflikter. Omkostningen

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK Det er et rigtig godt sikkerhedsnet, man har. Især i krisetider med omvæltninger er det godt at have en stærk klub. Jeg vil aldrig melde mig ud af Laborantklubben. Anja Benfeldt,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere