Søndre Skole. "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen. Skoledebat. Stine Damborg. Motionsdag. Flexuge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndre Skole. "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen. Skoledebat. Stine Damborg. Motionsdag. Flexuge"

Transkript

1 Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen Skoledebat Stine Damborg Motionsdag Mads Motionsdag Panny Flexuge Meddelelsesblad for Søndre Skole Oktober 2014

2 SØNDRE SKOLE Koldingvej Viborg TELEFONTAVLE Telefon Skoleleder Ida Jensen Pædagogisk leder Anette Varnum Adm. leder Jakob Fløe Roesholm Skolesekretær Marianne Frederiksen UU- vejleder Kim S. Bjerrum Skolepsykolog Tirsdag og torsdag Pia Bøttern Suppl. undervisning Susanne Fisker Tale/hørelærer Susanne Villemoes Sundhedsplejerske Vakant Skoletandlæge Marianne Brøndum Serviceleder Knud Erik Laursen Træffes hver dag på skolen. Servicemedarbejdere Søren Rix Palle Hansen Bibliotekarer Ann Marie Kok Therkildsen Tobias Høybye IT-vejledere Bent Udengaard Marcus Ladefoged Socialrådgiver Trine Svendstrup Kinch Maja Maria Asswed Træffes på tirsdage kl i ulige uger på skolen Skolefritidsordningen Leder Benny Sørensen Penalhuset Kridthuset Skoleblad Kæden Redaktør Henrik Nicolaisen Skolebestyrelsen Formand Morten Eriksen Næstformand Mette Sunesen Bestyrelsesmedlemmer Ismail H. Hassan René Staal Hans J. Lauridsen Allan Reeslev Daniel B. Jensen Medarbejderrepræsentanter Mette Strandgaard Maybrith Hegaard Elevrepræsentanter Lasse Husted Mark 8.a Jeppe Kudahl 9.a Rasmus Buus 9.b Simon Bjerre 9.c SSP-Udvalg Lærer, Carsten Skejø Kriminalassistent, Erik Hykkelbjerg Skoleledelsen v/anette Varnum Skole - forenings medarbejder Henrik Nicolaisen Forsidefotos Øverst th. Drengene fra 8. årgang er klar til motionsløbet. Nederst tv. Eleverne under motionsløbet. Indlæg og fotos til Kæden modtages gerne og kan sendes til redaktøren via intra eller e- mail: Anonyme indlæg modtages ikke. Deadlines til Kæden 5. december marts juni 2015

3 Skoleledelsen En fjerdedel af endnu et skoleår er gået, og vi kan se tilbage på 10 uger, hvor meget er sket i skoleverdenen. Den planlægning af skolereformen, som har fyldt rigtig meget hele det sidste år, har stået sin prøve. På Søndre Skole mener jeg godt vi kan tillade os at sige, vi er kommet rigtig godt fra start. Vi gør os erfaringer med understøttende undervisning, faglig fordybelse, mere bevægelse, engelsk i 1. klasse osv. Erfaringer, som skal danne grundlag for den udvikling og retning skolereformen skal have de næste år netop på vores skole. I perioden omkring efterårsferien afholdes årets første skolehjemsamtaler. På den front prøver vi forskellige modeller af, så vi får en række erfaringer med, hvordan vi kan håndtere den opgave med de arbejdstidsregler, der trådte i kraft ved skoleårets start. Også disse erfaringer skal danne grundlaget for vores videre arbejde. Kort inde i det nye skoleår startede Børne-og Ungdomsudvalgets debat om skolestruktur i Viborg. En debat som startede ud med at handle meget om fysisk placering af elever, men som heldigvis har taget en drejning, så vi nu skal tale indhold. Altså diskutere, hvordan vi skaber den bedste skole for eleverne i stedet for at tale om hvilke skoler, der skal have hvilke årgange. Den debat og det stykke arbejde, der følger med denne opgave, glæder jeg mig til. Og jeg ved, at også vores skolebestyrelse er optaget af emnet. I uge 41 har skoler landet over på forskellig vis markeret Folkeskolens 200 års jubilæum. Hos os har vi fejret jubilæet med is til alle. Og så har vi selvfølgelig også fået gaver. Lige det vi ønskede os allermest; nemlig 4 legehuse, 10 bord/ bænkesæt samt fodboldmål til skolegården. Ida Jensen Skoleleder Ida Jensen 3

4 Oktober Kæden 2013 Meddelelsesblad for Søndre Skole Oktober 2014 Skoledebat Hvordan kommer vi alle godt i gang med skolereformen? Det spørgsmål stilledes i sidste nummer af Kæden til fhv. skoleleder og skoledirektør, Preben Iversen. Tag det roligt var hans klare svar! I dette nummer følges op med indlæg af en elev og interview med to byrådsmedlemmer, der begge er med i Børne og Ungdomsudvalget. Forhåbentlig vil alle tre dele medvirke til en styrkelse af den løbende debat blandt forældre, ansatte og i skolebestyrelsen. En debat, som kan bringe os alle godt videre med bestræbelserne, for at skabe den bedst tænkelige folkeskole! Hvorfor skal 7. klasser ikke have alle de kreative fag mere? Indlæg af Laura Lynggaard, 7.c Jeg tror, at hvis de lidt større klasser fik flere af de kreative fag, så kunne vi bedre koncentrere os. Fx hvis vi nu fik håndarbejde igen, så kunne vi komme af med alle vores idéer, i stedet for bare at sidde stille på en stol og lave regnestykker eller lave nogle engelske og tyske opgaver. Jeg syntes det er meget sjovere at udfordre sig kreativt end mentalt. Fordi når jeg udfordre mig kreativt, så skaber jeg nye idéer, og får bedre forståelse for, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt at lave. Men derimod, hvis jeg prøver at udfordre mig mentalt altså fx i dansk eller tysk, så bliver jeg mere træt og irriteret over de ting, jeg skal lave, og som for mig går ud over resten af dagen. Hvis man er mere kreativ, kan det gøre, at man bedre kan se sammenhæng mellem forskellige ting, hvilket jo så ville hjælpe elever i de faglige timer. Laura Lynggaard De fleste klasser i overbygningen har ikke sløjd, håndarbejde og billedkunst, som er nogen af de mest kreative fag. Jeg forstår ikke, hvorfor man skærer ned for alle de kreative fag. Ved mig gør det, at jeg bliver mere træt af at have lange skoledage. Hvis vi nu havde nogle af de kreative fag, så kunne vi måske bedre holde alle de lange skoledage ud. Håber der bliver gjort noget ved det! 4

5 Skoledebat Interview med Stine Damborg Pedersen Fakta Medlem af Viborg Byråd indvalgt i nov for De Konservative. Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Uddannelse, Handel og Innovations Udvalget Ved valget yngste medlem af byrådet (26 år) Gift Mor til Agnes (2 år) og Oscar (5 år) Opvokset i Skals Går på Læreruddannelsen i Skive, 4. årgang med linjefagene dansk, samfundsfag og historie. Hvordan kom du ind i politik? - Primært af egen interesse. Ingen af mine forældre har været aktiv i politik. Stine Damborg Pedersen Ser du på folkeskolen mest fra en synsvinkel som mor studerende - konservativ, eller er det en skelnen, som du ikke har? - Mine egne holdninger stemmer overens med konservative grundværdier. Jeg ser derfor på politiske spørgsmål som konservativ ikke som studerende eller mor. Hvad mener du, at lockouten i 2013 har lært os? - Det var beklageligt, den kom! Den gik unødigt ud over elever, forældre og erhvervsliv og den spredte unødigt mistillid til lærerne. Især for lærerne vil den tage lang tid at komme over. Det var et opgør med fagforeningerne, som jeg håber aldrig vil gentage sig. Fremover er der behov for at øge lærernes præstige fx via større faglighed, individuelle lønforhandlinger og hermed højere løn for dem, der yder en kvalitativ ekstra indsats. Er vi på vej til at få en bedre folkeskole i kraft af den nye folkeskolelov? - Ja. Der bliver flere undervisningstimer i dansk og matematik, og det er også godt med engelsk fra 1. klasse. Fagligheden blandt lærerne styrkes via tilstedeværelsespligten, der giver større mulighed for faglig sparring og for team-samarbejde. Men der er også ting, der bør ændres. Den understøttende undervisning bør ikke foregå særskilt den skal indgå i de respektive fag. Tvungen lektiecafé vil jeg til enhver tid kæmpe imod - den skal være et frivilligt tilbud. Det kan godt være, at der med tiden bliver behov for en mere fleksibel tjenestetid, da der er perioder på året, hvor arbejdsbyrden er større fx i forbindelse med elevernes prøver om sommeren. Ved en revision af loven bør man lytte til lærernes erfaringer. Men det er for tidligt at evaluere på endnu. 5

6 Stine Damborg Pedersen I Sverige, hvor man for år tilbage har gennemført noget lignende, har det medført et stærkt fald i PISA-undersøgelserne. Forventer du noget tilsvarende vil ske her? - Jeg har lige været i Finland og her haft lejlighed til at beskæftige mig det finske undervisningssystem. I PISA undersøgelserne ligger finnerne højt bl.a. i kraft af universitetsuddannede lærere. Men min oplevelse er, at det finske system ikke ukritisk kan overføres til vores folkeskole. Her er der for store kulturelle og historiske forskelle til, at der kan fokuseres så entydigt på fagligheden. PISA undersøgelser kan ikke stå alene i vores hjemlige vurderinger af folkeskolen. Der er grund til at se på andre forhold samtidig som trivsel blandt eleverne, evnen til at sætte sig mål og forfølge dem m.m. I drøftelserne omkring tilblivelsen af den nye folkeskolelov var et andet punkt skoleledelsernes muligheder for at lede. Er det efter din mening en god idé at have skoleledere, der nødvendigvis ikke er læreruddannede? - Ja, jeg mener sagtens, at en skoleleder kan have en anden baggrund. I dag har skolerne flere personer i deres ledelser. Det giver plads til ikke uddannede lærere her. Men det er vigtigt, at der i skoleledelserne findes mindst en person med pædagogisk uddannelse. Ifølge loven indgår folkeskolerne nu i et samarbejde med det lokale foreningsliv. Samtidig er skoledagen blevet forlænget. Bør Viborg Byråd gribe ind, hvis det betyder fald i medlemstallet hos foreningerne? - Ja! Vores frivillige foreningsliv er så afgørende vigtigt for os, at viser der sig en tilbagegang her på grund af skoleloven, bør der gribes ind. Skal Viborg Kommune markere sig på skolepolitikken i forhold til andre kommuner? - Viborg er et kraftcenter indenfor animation. Kommer Viborgs skoler til at gøre brug af de vigtige redskaber, der findes her, er der store muligheder for, at Viborg også på det felt kan blive førende. Hvor højt vil du prioritere folkeskolerne på det kommunale budget på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højeste? - En klar 10 er! Skal dine børn i en folkeskole? - Ja, det skal de! Her lærer de at begå sig i den mangfoldighed af samfundsgrupperinger, vi har. Det er vigtigt for dem, når de som voksne skal virke i samfundet. Hvad er en god skole? - Det er en skole med høj faglighed, trivsel, tæt lærer/ elev forhold, godt forældresamarbejde. Hvor den enkelte elev udfordres på eget niveau. 6

7 Skoledebat Interview med Mads Panny Fakta Medlem af Viborg byråd indvalgt i nov for Socialdemokratiet med næst flest stemmer. Medlem af Økonomiudvalget, Børne og Ungdomsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. 35 år Gift Far til tre piger Opvokset i Viborg og gået på Søndre Skole Uddannet i statskundskab på Aarhus Universitet Lærer på Viborg Gymnasiet i samfundsfag og historie. Mads Panny Hvordan kom du ind i politik? - Min far var aktiv i Socialdemokratiet, så der blev snakket politik i hjemmet. Både min mor og far var lærere, så der var en naturlig interesse for mennesker og samfundsforhold. I min ungdom var jeg aktiv i DSU (Dansk Socialdemokratisk Ungdom). Ser du på folkeskolen mest fra en synsvinkel som far gymnasielærer socialdemokrat, eller er det en skelnen, som du ikke har? - Nej, jeg skelner egentlig ikke blandt dem. Det er naturligvis tre vinkler, som jeg har, og som kan nuancere og styrke min stillingtagen i politiske spørgsmål. Hvad mener du, at lockouten i 2013 har lært os? - Lockouten viste stor solidaritet mellem lærerne indbyrdes og mellem folkeskolelærere og gymnasielærere. Men det væsentligste spørgsmål er nu, hvordan kommer vi videre? Her mener jeg, at lærernes autoritet skal i fokus. Enhver lærer er i undervisningssituationen lederen, som skal klæde eleverne på. Det skal forældre, skoleledere og politikere respektere. Er vi på vej til at få en bedre folkeskole i kraft af den nye folkeskolelov? - Ja, jeg er forsigtig optimist! Der er gode perspektiver heri, men også brug for justeringer hen ad vejen. Den giver grundlæggende mere tid til- og sammenhæng mellem læring, leg og bevægelse samt medvirker til at bryde den sociale arv. I Sverige, hvor man for år tilbage har gennemført noget lignende, har det medført et stærkt fald i PISA-undersøgelserne. Forventer du noget tilsvarende vil ske her? - PISA undersøgelserne er et lille hjørne af en helhed. Loven bør vurderes på et langt bredere grundlag. Her er det vigtigere at se på fx lovens betydning for brydningen af den sociale arv. I drøftelserne omkring tilblivelsen af den nye folkeskolelov var et andet punkt skoleledelsernes muligheder for at lede. Er det efter din mening en god idé at have skoleledere, der nødvendigvis ikke er læreruddannede? - Nej, det kræver meget at være skoleleder. Ud over det administrative skal man også kunne støtte lærerne i deres undervisning og løse konflikter i klasserne. Det kan man ikke uden at have undervisningsmæssig erfaring. 7

8 Mads Panny Ifølge loven indgår folkeskolerne nu i et samarbejde med det lokale foreningsliv. Samtidig er skoledagen blevet forlænget. Bør Viborg Byråd gribe ind, hvis det betyder fald i medlemstallet hos foreningerne? - Skoledagens længde er vedtaget i Folketinget og skal evt. ændres her. Lokale tiltag i Viborg Kommune, for at forbedre forholdene for foreningerne, kan godt tænkes. Men man kan også forestille sig, at foreningernes virksomhed flyttes ind i skoledagen til gavn for alle parter, og man på den måde kan opretholde eller øge det nuværende medlemstal. Skal Viborg Kommune markere sig på skolepolitikken i forhold til andre kommuner? - Ja, men det er ikke interessant, hvor Viborg ligger i forhold til andre kommuner. Det vigtige er, hvordan vi forbedrer skolerne i Viborg. Indsatsområderne bør fx være kompetent undervisning, hvordan sikres relation lærer-elev? hvordan får lærerne bedre redskaber til at gennemføre undervisningen? Det er helt klart, at skal folkeskolen forbedres afhænger det af det læringsmæssige personales indsats. Derfor må vi politikere spørge, hvordan styrker vi bedst skolernes personale i at undervise eleverne? Hvor højt vil du prioritere folkeskolerne på det kommunale budget på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er højeste? - Det ligger i top på 10. Folkeskolerne er sammen med det sociale område de vigtigste kerneopgaver for kommunen. På skoleområdet bliver det en kommende vigtig opgave at få løftet de fysiske rammer. Skal jeg prioritere en skattelettelse eller folkeskolerne bliver det klart det sidste, så skattelettelsen er ikke den del af budgetforliget, jeg er mest stolt af. Skal dine egne børn i en folkeskole? - Det klare udgangspunkt er, at de skal i folkeskolen. Det er vigtigt for dem at lære at begå sig blandt alle samfundslag, og det er vigtigt, at alle i samfundet kommer i tæt berøring med hinanden i skolen. Selvfølgelig kan der dog opstå situationer, hvor et skoleskift vil være bedste løsning. I den sammenhæng kan en privatskole komme i spil. Hvad er en god skole? - Et sted, hvor elever og lærere har det godt og lærer noget! Jeg kan også beskrive det med nedenstående citat: 8

9 Kæden Meddelelsesblad for Søndre Skole Oktober 2014 Motionsdag Fredag den 10. oktober afvikledes det traditionelle motionsløb. Den solrige og varme sommer kom med en ekstra forlængelse, så løbet blev afviklet i strålende sensommervejr. Skoledagen begyndte til normal tid kl med de første lektioner i klassen. Her skulle forberedes til motionsløbet på 5, 7, 10 km eller de mange andre aktiviteter så som rulleskøjte / waveboard, triathlon, svømning, step/zum og opgaveløb. De ældste elever lagde ud med cykelløb med start ved skolens hovedtrappe. Herefter fulgte start for 7 km og 10 km ved vejen ud for den store skolegård og 5 km i den lille skolegård. I grusgraven var der forskellige spændende aktiviteter for de yngste elever. 9

10 Kæden Meddelelsesblad for Søndre Skole Motionsdag 10 Oktober 2014

11 Kæden Meddelelsesblad for Søndre Skole Oktober 2014 Flexuge I uge 39 var der flexuge med fokus på læsningen i hele indskolingen. 2. og 3. klasserne var på tur til biblioteket, hvor de hørte oplæg om de 20 mest læste bøger for deres alder. De blev vist rundt på børnebiblioteket og skulle efterfølgende selv finde fem bestemte bøger, som skulle lånes og afleveres igen. Heldigvis havde vi også tid til en spændende fortælling. Erik Kirkegaard fra biblioteket var onsdag på besøg i 0. og 1. klasse, og han fortalte troldehistorier, så eleverne fik store øjne og et godt grin. I løbet af ugen blev der læst små historier, lavet læseteater, øvet oplæsning for mindre elever, løbet efter hente-ord, der skulle laves til sætninger, og mange andre spændende opgaver med særligt fokus på læsning. Ugen sluttede af med, at H.C. Andersen (Henrik Nicolaisen) fortalte egne historier for hele indskolingen. Herefter var der tur i en skov, hvor træerne var pyntet med bogsider, der selvfølgelig skulle læses i en bestemt rækkefølge for at give en rigtig historie. Mette Strandgaard Lærer Erik fortæller troldehistorie for 0. klasserne og der lyttes koncentreret. Når fortællingen bliver lidt for uhyggelig er det godt med en god veninde, der kan trøste og hjælpe med at holde for ørerne. 11

Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære"

Søndre Skole Et rart sted at være - et godt sted at lære Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen Spejder-elever Led i Kæden Never run faster - than your gardian angel can fly! Søndersøløbet Motionsdag Skolefest Information Meddelelsesblad

Læs mere

Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære"

Søndre Skole Et rart sted at være - et godt sted at lære Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ny skoleleder Antorini og 5.b/c Bål og Brand Danmarksmestre Udkast - ud, ude og uden Meddelelsesblad for Søndre Skole Marts 2013 Kæden Meddelelsesblad

Læs mere

Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære"

Søndre Skole Et rart sted at være - et godt sted at lære Søndre Skole "Et rart sted at være - et godt sted at lære" Ledelsen Cyklistprøve Skolefest Kronprinsen på besøg Skole OL Kevin Mensah Meddelelsesblad for Søndre Skole Juni 2012 2 Kæden Meddelelsesblad

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER

Se side 10-11: SkoleRåd 12 10>12. En debatavis om folkeskolens vigtigste udfordringer EN GOD LEDER Præstationer Sådan kommer karaktererne i top Se side 4-5: Pædagogisk ledelse Skoleledere skal involvere sig i undervisningen Se side 10-11: Indflydelse Lærerne hjælper med at spare Se side 14-15: August

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Bobler til den bedste leder

Bobler til den bedste leder Redaktionen anbefaler også side 30: 6.a dropper»fuck dig«og»fede Luder«Fagblad for Undervisere NR. 10 21. maj 2015 Bobler til den bedste leder Lærerne rullede rød løber ud for deres ledere Læs reportage

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere