TILFREDSHED STUDERENDE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHED STUDERENDE 2013"

Transkript

1 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013

2 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor Kandidat Inviterede Inviterede 21 eller yngre eller ældre

3 BAGGRUNDOPLYSNINGER 02 Nedenfor fremgår oplysninger om de studerendes uddannelsessituation. Herunder uddannelsesniveau, og hvor langt de er i uddannelsen. Resultaterne vises som en procent af beelserne på uddannelsen i alt. Til højre ses antal under hver mulighed. Uddannelsesniveau Bachelor 70% 103 Kandidat 30% 44 Uddybende uddannelsesinformation 1. års studerende (kun bachelorer) 23% 34 I gang med et sidefag eller tilvalg 20% 29 I gang med kandidatspeciale (kun kandidater) 5% 7

4 TIDSFORBRUG OG 03 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår de studerendes gennemsnitlige fordeling af tid mellem undervisningstimer, forberedelse, sociale aktiviteter i forbindelse med uddannelsen og erhvervsarbejde i den sidste uge, de havde med skemalagt undervisning. Derudover vises studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker. Yderst til højre sammenlignes resultatet med fakultetet total og. Timer brugt på undervisning Timer brugt på studieforberedelse Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse Timer brugt på erhvervsarbejde Timer brugt på campus i alt Har du en læsegruppe eller en læsemakker ,6-12,4 58,9-14,7 Ja Nej

5 TIDSFORBRUG OG 04 LÆSEGRUPPE-/MAKKER Herunder fremgår den gennemsnitlige fordeling af tid fra forrige side opdelt på uddannelsesniveau. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Timer brugt på undervisning 8,4 5,2 7,5 Timer brugt på studieforberedelse 10,7 11,6 11,0 Timer brugt på sociale aktiviteter ifm. din uddannelse 3,8 Timer brugt på erhvervsarbejde 5,8 9,3 6,9 Timer brugt på campus i alt 14,1 12,0 13,5 Herunder vises de studerendes tilhørsforhold til en læsegruppe eller læsemakker opdelt på uddannelsesniveau. Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har en læsemakker eller læsegruppe. Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Har du en læsegruppe eller en læsemakker 56,3 15,9 44,2

6 OVERORDNET 05 TILFREDSHED Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens overordnede tilfredshedsspørgsmål samt de evaluerede områder, som alle studerende er blevet bedt om at e. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er "Helt enig" (maksimum) og 1 er "Helt uenig" (minimum). Alle spørgsmål er stillet, så en høj vurdering er positiv. Gns. Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed ,5 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,2 3,6 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø ,2 Tilfredshed med det det digitale studiemiljø Tilfredshed med kommunikationen 2, ,2 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt ,2 0,3 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, ,4 0,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

7 DE 5 HØJESTE OG 5 06 LAVESTE VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, der er vurderet højest af studerende, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af studerende. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 4,2 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4,0 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,8 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,7 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,6 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,5 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,4 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,

8 07 Tilfredshed studerende 2013 STØRSTE FORSKELLE - SAMMENLIGNING MED FAKULTETET Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 1,1 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,7 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 0,6 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 0,5 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 0,4 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus -0,5 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet -0,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -0,

9 STØRSTE FORSKELLE - 08 SAMMENLIGNING MED KU Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for studerende afviger mest positivt henholdsvis mest negativt i forhold til. Spørgsmål kun stillet til handicappede er ikke medtaget. Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 0,8 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 0,8 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 0,7 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 0,6 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 0,5 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer It fungerer godt til eksamen Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse -0,8 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet -0,

10 DET PSYKOSOCIALE 09 STUDIEMILJØ Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det psykosociale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3, ,2 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3, ,9 4,0 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3, ,5 0,2 3,8 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4, ,7 0,4 4,0 0,1 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø ,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3, ,1 3,5 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3, ,5-0,2 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier ,2 3,3 0,1 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3, ,3 0,2 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3, ,7 3,6 0,1 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

11 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 10 STUDIEMILJØ På denne og den næste side fremgår de studerendes på tilfredsheden med det fysiske/æstetiske studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø ,2 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3, ,6 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus ,5-0,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3, ,3 0,2 0,1 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 3, ,8 0,5 2,5 0,8 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2, ,6 0,1 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 4, ,5 0,7 0,8 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

12 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 11 STUDIEMILJØ Gns. Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø ,2 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus ,1 1,1 2,6 0,6 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på ,3 0,1 0,5 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3, ,7 3,8-0,2 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2, ,3 0,2 2,4 0,1 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

13 DET FYSISKE/ÆSTETISKE 12 STUDIEMILJØ De studerendes evaluering af praktiske øvelser fremgår nedenfor. Kun studerende, der har haft praktiske øvelser vurderer kvaliteten og udbyttet af øvelserne. Har du praktiske øvelser i laboratorier, stalde, klinikker eller lignende ,2 33,3-29,2 Ja Nej Gns. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed/arbejdsmiljø, du har fået i forbindelse med praktiske øvelser/laboratoriearbejde ,7 0,3 2,7 0,3 God (3) Hverken eller (2) Dårlig (1) Har den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i forbindelse med øvelser/laboratoriearbejde mv., sat dig i stand til at bedømme sikkerheds- og sundhedsrisici for dig selv i forbindelse med undervisningen ,9 39,1 81,5 18,5... handle kvalificeret i forhold til sikkerheds- og sundhedsrisici i forbindelse med undervisningen ,3 37,7 82,8 17,2 handle kvalificeret i forbindelse med et uheld ,5 43,5 75,1 24,9 Ja Nej

14 DET DIGITALE 13 STUDIEMILJØ Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med det digitale studiemiljø. Gns. Tilfredshed med det det digitale studiemiljø It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2, ,7 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2, ,7-0,8 It fungerer godt til eksamen ,2 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3, ,1 3,5-0,2 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3, ,3 3,6 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus ,1 1,1 2,6 0,6 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

15 KOMMUNIKATIONEN 14 Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med kommunikationen. Gns. Tilfredshed med kommunikationen 2, ,2 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud ,1 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2, ,7-0,9 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,2 2,3-0,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen ,2 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid ,8 0,3 3,3-0,2 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for ,5 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

16 DEN ADMINISTRATIVE 15 SERVICE I ØVRIGT Nedenfor fremgår de studerendes på tilfredsheden med den administrative service i øvrigt. Gns. Tilfredshed med den administrative service i øvrigt ,2 0,3 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3, ,4 0,4 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3, ,6 0,7 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2, ,2 2,8 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4, ,7 0,3 3,6 0,4 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

17 STUDERENDE MED 16 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Nedenfor vises resultater af spørgsmål stillet til studerende med funktionsnedsættelse. Har du et diagnosticeret fysisk handicap såsom hørevansk., synsvansk., ordblindhed, et bevægelseshandicap eller en psykisk lidelse og/eller neurologisk lidelse ,5 11,3 9,5 12,3 Ja Nej Hvilken type funktionsnedsættelse har du Hørevanskeligheder 3% 1 Synsvanskeligheder 6% 2 Læse-/skrivevanskeligheder (ordblindhed) 13% 4 Psykisk lidelse 47% 15 Neurologisk lidelse 13% 4 Bevægelseshandicap 13% 4 Anden type 13% 4

18 STUDERENDE MED 17 FUNKTIONSNEDSÆTTELSE Har du kendskab til muligheden for at modtage specialpædagogisk støtte (SPS) pga. din funktionsnedsættelse ,9 18,2 36,9 16,2 Ja Nej Gns. Tilfredshed med handicapforhold 3, ,4 0,4 Jeg oplever ikke problemer med tilgængelighed på campus som følge af mit handicap (kun bevægelseshandicap) 4, ,1 0,5 4,0 0,6 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3, ,7 0,8 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2, ,2 2,3-0,2 Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig

19 NEGATIV TRIVSEL 18 Nedenfor vises resultater omkring mobning og stress-symptomer. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning eller chikane fra ansatte eller andre studerende? ,7-3,7 - Ja Nej Har du oplevet fysiske stress-symptomer som hjertebanken, ondt i maven, nedtrykthed, koncentrationsbesvær, søvnbesvær mv. i forbindelse med din uddannelse I dagligdagen ,6-2,4 45,1 1,1 Op til eksamen ,3 1,5 64,0-1,2 Ja Nej

20 RESULTATER OPDELT PÅ 19 UDDANNELSESNIVEAU På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på spørgsmålene på baggrundsoplysninger. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår min. 5 beelser for en gruppe. Grupper med under 5 beelser slås sammen til "Øvrige". Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,5 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 3,8 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,9 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 4,3 4,1 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,6 3,3 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,8 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,5 2,8 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,5 3,3 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,3 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,6 3,5 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 3,5 3,3 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,7 2,8 2,7 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 4,3 4,1 4,2 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 2,8 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,9 3,6 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,7 2,3 2,5 < <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ 20 UDDANNELSESNIVEAU Uddannelsesniveau Bachelor Kandidat Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,6 2,4 2,6 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,3 2,4 2,4 It fungerer godt til eksamen 2,6 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 3,3 3,3 3,3 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 3,5 3,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,7 2,8 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 2,8 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,4 1,8 2,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 2,4 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 2,8 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,5 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3,5 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,3 3,3 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,8 3,7 3,8 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,5 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4,0 4,0 4,0 Tilfredshed med handicapforhold 3,6 3,5 Tilgængelighed for handicappede 4,7 4,5 4,6 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,2 2,0 2,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 3,3 4,3 3,8 < <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ 21 ALDER Alder 21 eller yngre eller ældre Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,5 3,5 3,3 3,6 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,5 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,2 4,1 4,1 4,0 4,3 4,1 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,5 2,8 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,7 3,7 3,6 3,3 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,7 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,7 3,5 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,6 3,5 3,3 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,5 3,3 3,3 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 2,8 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,7 3,5 3,5 3,5 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 3,3 3,3 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,4 2,7 2,8 2,8 2,7 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2,6 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 4,6 4,4 4,1 4,1 4,2 4,2 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,7 2,4 2,7 2,8 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,8 3,3 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,6 4,1 3,5 3,3 3,6 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,7 2,0 2,3 2,5 < <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 RESULTATER OPDELT PÅ 22 ALDER Alder 21 eller yngre eller ældre Total Tilfredshed med det det digitale studiemiljø 2,8 It-systemerne på KU giver en god understøttelse af min uddannelse 2,3 2,6 2,4 2,6 2,6 Absalon fungerer godt som læringsportal for min uddannelse 2,3 1,7 2,1 2,2 2,4 It fungerer godt til eksamen 2,0 3,3 2,8 2,6 KU s it-support løser mine it-problemer inden for tilfredsstillende tid 4,0 3,6 2,4 3,3 3,7 3,3 Når jeg henvender mig til it-supporten, får jeg kvalificeret hjælp til at løse mine it-problemer 4,0 3,6 2,4 3,8 3,3 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,5 Tilfredshed med kommunikationen 2,6 2,7 2,8 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,1 2,4 2,0 2,0 2,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 2,5 2,8 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen 3,3 3,3 2,8 Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,3 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,6 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3,5 3,6 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,3 3,3 3,3 3,5 3,3 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,7 3,9 3,5 3,8 3,9 3,8 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,0 2,6 2,4 2,8 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 3,6 4,1 3,9 3,9 4,2 4,0 Tilfredshed med handicapforhold 2,0 2,5 3,5 3,6 3,5 Det er nemt at finde information om mulighederne for at få hjælp i forbindelse med mit handicap på KU s hjemmesider 2,0 4,0 1,6 1,9 2,1 Når jeg henvender mig til administrationen for at få hjælp og støtte, oplever jeg en god forståelse for mine særlige behov 1,0 3,6 4,3 3,8 < <3,5 <4,0 <4,5 4,5

24 RESULTATER OPDELT PÅ 23 LÆSEGRUPPE/ -MAKKER Har du en læsegruppe eller en læsemakker Ja Nej Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,5 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,5 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,9 3,8 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,6 3,8 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,0 4,3 4,1 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,6 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 3,7 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,3 3,3 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,7 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,5 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 3,6 3,5 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 3,5 < <3,5 <4,0 <4,5 4,5

25 RESULTATER OPDELT PÅ 24 TIMER PÅ CAMPUS Timer på campus 10 timer eller færre timer timer timer timer mere end 30 timer Total Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,8 3,8 3,8 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,6 3,6 3,9 3,7 3,9 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 3,7 3,9 3,9 4,5 3,6 4,4 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,5 3,6 3,6 4,3 4,0 4,2 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,0 4,1 4,1 4,7 4,3 4,4 4,1 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 2,7 4,2 4,1 4,4 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,5 3,5 3,8 3,8 4,1 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,6 4,0 4,0 3,7 3,6 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,6 3,6 3,5 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,6 3,5 3,5 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,5 3,5 3,5 3,3 Tilfredshed med det fysiske/æstetiske studiemiljø 3,7 De fysiske rammer for min uddannelse er generelt gode 3,3 3,3 4,0 3,6 3,3 De fysiske rammer giver mig lyst til at være på campus 2,7 3,8 3,8 Der er god mulighed for at møde de andre studerende fra min uddannelse på campus uden for undervisningstiden 3,3 4,2 4,0 4,2 3,5 Jeg møder ofte underviserne fra min uddannelse på campus uden for undervisningen 3,6 3,3 3,3 Indeklima og indretning i undervisningslokalerne understøtter min læring 2,6 2,8 2,8 2,5 2,7 Undervisningsformerne på min uddannelse understøttes godt af lokalerne og deres indretning 2,7 2,7 3,6 2,6 Der er generelt plads nok i undervisningslokalerne til, at alle kan sidde ned 4,1 4,5 4,5 4,6 4,3 4,1 4,2 Jeg har sjældent problemer med at få strøm til min computer, når jeg er på campus 2,6 2,7 2,7 2,3 2,5 2,7 Jeg kan oftest finde en læseplads på campus, der passer til min måde at studere på 3,3 3,5 3,5 3,6 3,6 Åbningstiderne på campus passer som regel til mine behov 3,6 3,6 4,6 3,6 3,6 Vi studerende blev tilstrækkeligt inddraget i flytningen og i indretningen af campus/bygningerne (hvis udd. har flyttet) 2,5 2,3 2,3 2,3 3,5 2,5 Jeg har sjældent problemer med at få adgang til det trådløse netværk, når jeg er på campus 3,3 3,3 3,6 3,5 < <3,5 <4,0 <4,5 4,5

26 RESULTATER OPDELT PÅ 25 STRESS-SYMPTOMER Stress i Fysiske stress-symptomer Ingen stress Kun stress Kun stress op til eksamen i dagligdagen dagligdagen og op til Total eksamen Hvor tilfreds er du med dit studiemiljø som helhed 3,3 3,5 3,6 3,3 Tilfredshed med det psykosociale studiemiljø 3,7 3,5 3,7 3,3 3,6 Jeg har det godt på min uddannelse 4,1 3,8 4,1 3,5 3,9 Der er et godt studiefællesskab blandt de studerende på min uddannelse 3,8 3,7 3,8 3,6 3,7 Der er god mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer uden for undervisningen på min uddannelse 4,1 4,6 4,1 4,1 4,1 Jeg deltager selv aktivt i mit studiemiljø 3,3 2,7 Det er nemt at få faglig hjælp og sparring fra andre studerende på min uddannelse 3,5 3,7 3,5 Mine undervisere er nemme at få kontakt til 3,8 3,7 3,8 3,7 Der er klare informationer om, hvad der forventes af mig fagligt 3,5 3,5 3,3 Jeg kan finde en læsegruppe eller en læsemakker, når jeg ønsker det 3,5 3,5 3,3 Jeg har den viden og de redskaber, jeg skal bruge for at planlægge mine studier 3,8 3,6 Tilfredshed med kommunikationen 2,6 2,8 Væsentlig information om min uddannelse bliver meldt klart ud 3,3 2,8 Jeg kan finde de informationer, som jeg har brug for på KUnet 2,3 2,4 2,4 1,9 2,2 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om studieordninger og regler for min uddannelse 3,3 2,6 Jeg har nemt ved at finde de oplysninger, jeg skal bruge om undervisning og eksamen Jeg får information om tid og sted for mine eksamener inden for rimelig tid 3,3 2,8 Jeg får de daglige oplysninger om ændringer og aflysning af min undervisning, jeg har brug for 3,3 3,5 3,5 Tilfredshed med den administrative service i øvrigt 3,5 3,6 Den administrative understøttelse af min uddannelse er generelt god 3,5 3,3 Når jeg skal bruge hjælp fra en administrativ medarbejder, kan jeg finde det rigtige sted at henvende mig 3,9 3,9 3,7 3,6 3,8 Når jeg ansøger om merit eller dispensation, får jeg inden for den vejledende tidsfrist 2,5 2,8 2,6 2,7 Studievejledningen hjælper mig med de spørgsmål, jeg henvender mig med 4,1 4,4 3,9 3,9 4,0 < <3,5 <4,0 <4,5 4,5

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 305 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 41% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 394 51 Kandidat 359 29 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SAMF beelser: 189 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 31% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 322 36 Kandidat 292 25 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

Antal besvarelser: 10.098 Københavns Universitet Svarprocent: 25% Universitetsrapport - version 3 TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 10.098 Svarprocent: 25% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 24 11.495 JURA 20 4.539

Læs mere

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014

TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 beelser: 356 Svarprocent: 33% TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2014 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 36 645 Kandidat 29 430 0 25 50 75 100

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.536 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 26% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Københavns Universitet Antal besvarelser: 2.965 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 25% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår svarprocenten opdelt på uddannelse, uddannelsesniveau og alder.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL OG TILFREDSHED STUDERENDE 2013 JANUAR 2014 RESUMÉ Den overordnede svarprocent er 28 pct., men der er relativt store forskelle på tværs af fakulteter og nationalitet, hvilket

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt

SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt STUDIEMILJØUNDERSØGELSE 2015 PÅ SYDDANSK UNIVERSITET SDU ønsker, at du har det bedst mulige studiemiljø, dvs. de bedst mulige fysiske, æstetiske, virtuelle samt psykiske og sociale rammer. Derfor har vi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Svarfordeling Campus Kolding

Svarfordeling Campus Kolding Svarfordeling Campus Kolding Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 5 0,27% 0,61% 1 3 0,16% 0,37% 2 16 0,88% 1,96% 3 24 1,31% 2,94% 4 33 1,81% 4,05% 5 98 5,36% 12,02% 6 102 5,58% 12,52% 7 215 11,77%

Læs mere

Svarfordeling - Samfundsvidenskab

Svarfordeling - Samfundsvidenskab Svarfordeling - Samfundsvidenskab Værdivurdering Antal (N) Pct Valid Pct 0 15 0,19% 0,49% 1 12 0,16% 0,39% 2 49 0,63% 1,61% 3 99 1,28% 3,26% 4 132 1,71% 4,34% 5 333 4,31% 10,95% 6 367 4,75% 12,07% 7 740

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Studiemiljøundersøgelsen diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Studiemiljøundersøgelsen 215 - diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2015 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 434 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 NAT

Marginalrapport STUMV 2013 NAT Marginalrapport STUMV 2013 NAT Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke

Mine valg. SPG2A. Betragter du dig som studerende på fuld tid i indeværende semester? ,6% 11 8,8% 2 1,6% ,0% Ja Nej Ved ikke Til at starte med vil vi bede dig om at angive en umiddelbar og helt overordnet vurdering af studiemiljøet på en skala fra 0-10. SPG1. Hvordan oplever du helt generelt studiemiljøet på SDU? SPG1 2 3 5

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 212 - December 212 Svarprocent: % (2417/3557) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 47% (18/3948) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Tietgen Handelsgymnasium HHX

Tietgen Handelsgymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Tietgen Handelsgymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Tietgen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium,

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

Marginalrapport STUMV TEK

Marginalrapport STUMV TEK Marginalrapport STUMV 2013 - TEK Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål (alle

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Marginalrapport STUMV Flensborg

Marginalrapport STUMV Flensborg Marginalrapport STUMV 2013 - Flensborg Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet

Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Studiemiljø2014 Aarhus Universitet Rapport nr. 4 Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Læsevejledning til skalaer... 4 MEDICIN... 5 MOLEKYLÆR MEDICIN

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser

Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Elevbesvarelser Undervisningsmiljøvurdering på Glamsbjerg Efterskole i skoleåret 2010/2011. Spørgsmålene er inspireret af Termometeret fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, og der er valgt flg. områder ud: Generel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen

Jeg er glad for at gå i skole. Jeg føler mig tryg i klassen Jeg er glad for at gå i skole 1% 0% 14% 52% 33% Jeg føler mig tryg i klassen 3% 0% 46% 10% 41% Jeg kan lide mine kammerater i klassen 0% 0% 9% 40% 51% Mine venner kan lide mig, som den jeg er 1% 45% 46%

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium Undervisningsmiljøvurdering Aalborg April Antal besvarelser: 31 INDHOLD 3 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 MÅLGRUPPE 4 DATAGRUNDLAG & METODE 4 SVARPROCENT 5 OM DENNE RAPPORT 6 DEL 1:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76%

Frekvens / % Kvinde 13 65% Mand 7 35% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 4 19% Der er nogle få, der er bedre end mig 16 76% ETU EUD Hovedforløb / Hold: admsk () / Antal besvarelser: Gennemført:.. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der er nogle få, der er bedre

Læs mere