Behovsanalyse til Best Brains. Udarbejdet af Accenture for Best Brains December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsanalyse til Best Brains. Udarbejdet af Accenture for Best Brains December 2012"

Transkript

1 Behovsanalyse til Best Brains Udarbejdet af Accenture for Best Brains December 2012

2 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 2

3 Resumé: Analysens fokus og resultater kort fortalt Fokusområder Nøglespørgsmål Resultater Analysen fokuserer på de virksomheder der er tilknyttet Best Brains Hovedfokus vil være på regionens styrkepositioner indenfor inden for energieffektivisering, offshoreerhverv, oplevelseserhverv/ design, velfærdsteknologi og IKT hvor det endelige fokus vil være et resultat af virksomhedernes konkrete behov Analysen vil afdække behovet for hvilke tiltag, der kan tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft på tværs af brancher og geografier På baggrund heraf identificeres de optimale rammer for samarbejde i virksomhedsnetværkene ligesom konkrete forslag til aktiviteter vil blive identificeret Hvad er indbefattet i behovet for øget tiltrækning og fastholdelse for de enkelte syddanske virksomheder? o Til hvilke stillinger/stillingstyper har virksomhederne behov for hjælp til rekruttering? o Hvilke stillinger er især vanskelige at besætte? o Hvori består de største udfordringer ift. tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft (virksomheds optik)? Hvordan kan dette behov imødekommes? o Hvor findes mobile medarbejdere med de efterspurgte faglige kvalifikationer, i større koncentrationer? o Hvordan ønsker syddanske virksomheder at bruge virksomhedsnetværkene og samarbejde om at tiltrække og fastholde disse medarbejdere? Hvordan ønsker virksomhederne at Best Brains bidrager til dette og hvilke konkrete aktiviteter kan anbefales? De adspurgte virksomheder har behov for hjælp til tiltrækning af anslået 1137 nye medarbejdere i perioden o Der er typisk tale om ingeniører specialist eller lederstillinger o Det er sværest at tiltrække erfarne profiler o Den største udfordring er at sælge fritids og familieliv i Syddanmark til ansøgere fra det øvrige Danmark o Fastholdelse afhænger af en god start og at fritid og familieliv fungerer Behovet kan imødekommes ved i højere grad at ansætte udenlandsk arbejdskraft samt at øge samarbejde med universiteter i ind- og udland o Der findes bl.a. større koncentrationer af mobile medarbejdere med de efterspurgte profiler i Tyskland, Holland, Polen, Rumænien, Italien, Spanien o Virksomhederne ønsker at sparre og vidensdele omkring rekruttering og markedsføring af fagmiljøer og geografiske områder Virksomhederne ønsker at Best Brians i særlig grad bidrager til koordinering, styring og sikring af fremdrift. Det anbefales at Best Brains fokuserer på 1. Markedsføring, 2. Øget koordinering af rekrutteringsaktivitet og samarbejde 3 med universiteter, 3. Best Brains Tool Box, 4. Etablering af bosætningskoordinatorer

4 Analysearbejdet foregik fra september november uger Projektplan Fase 1: Planlægning og indledende analyse Fase 2: Gennemførelse af interviews Fase 3: Analyse og afholdelse af workshops i fokusgrupper Fase 4: Dokumentation af konklusioner og resultater 4

5 31 Interviewede virksomheder udvalgt på baggrund af tilknytning til Best Brains Sønderborg Esbjerg Fyn Damm Cellular Systems A/S Dong Energy ABB BHJ Pet Food A/S Andritz Feed & Biofuel A/S Mikro Værkstedet Siemens Flow Instruments ABB Colourbox Danfoss Atkins Denmark - Olie & Gasafd. Interacoustics Linak Semco Maritime Hedal:kruse:brohus Banke Accesory Drives Telebilling LODAM DANIIT Sauer Danfoss Delfi Electronics Aps. Rambøll Oli & Gas Blue Water Shipping Aalborg Universitet Esbjerg, Institut for energiteknologi Temp Team A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Vest Consult Syd Energi (SE) Det Norske Veritas (DNV) Sikkerhedsstyrelsen VIKING Life- Saving Equipment 5

6 Andre kilder og forudsætninger for analysen Analysens konklusioner og anbefalinger hviler på: 31 Interviews med virksomheder Desktop research af en lang række eksisterende rapporter Møde med hhv. Work in Denmark og IDA Interviews med 11 repræsentanter for tilflyttere og respektive målgruppe. Kortlægningen af virksomhedernes behov for tiltrækning og fastholdelse afspejler de adspurgte virksomheders behov for øget tiltrækning og fastholdelse og er derfor ikke et komplet billede af det samlede rekrutteringsbehov for området Analysens anbefalinger omkring målgrupper er baseret på den tilgængelige information og kan derfor ikke ses som fuldstændig endegyldige Afsnittet Input til aktiviteter fra workshops er baseret på input fra deltagerne til den kommende proces i Best Brains. Noterne er i nogen grad redigeret af Accenture og disse skal derfor ses som et supplement og ikke en del af analysens anbefalinger Analysens anbefalinger omkring rekruttering er tidsmæssigt kortsigtet ( ). En længere tidshorisont ville have taget mere højde for Latinamerikanske og Asiatiske målgrupper. 6

7 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 7

8 De adspurgte virksomheder har brug for hjælp til tiltrækning af i alt 1137 kandidater i Det samlede rekrutteringsbehov må forventes at være betydeligt højere hvor Esbjerg kommune f.eks. forventer at skulle ansætte 500 Det er typisk de erfarne profiler der er sværest at tiltrække IT kandidater Ledere Specialister Økonomer Indkøbere Sælgere Ledere, projektledere Ingeniører Virksomhederne foretrækker generelt danske kandidater men er typisk åbne over for kandidater fra hele verden, idet faglige kvalifikationer i alle tilfælde vejer tungest For 22% procent er det et ufravigeligt krav at kunne tale et skandinavisk sprog, men kandidaterne kan for de fleste virksomheders skyld også komme fra udlandet og tillære sig dansk 78% kan klare sig på engelsk 22% skal kunne tale dansk 8

9 De fleste virksomheder ser fordelene i ansættelse af udenlandske medarbejdere Vi har ikke kigget i udlandet. Måske ville det være nærliggende at kigge over til naboen, Tyskland Diversitet er en del af vores vækstkultur - hos os gør forskellighed godt! Vi havde en rumæner der skrev hovedopgave for os. Via hans netværk er der nu 4 rumænere ansat hos os som er flyttet herop. Ønskeligt at de kan tale dansk for de fleste stillinger for andre er det et ufravigeligt krav Vi slår stillingerne op globalt og vi får ansøgere fra hele verdenen de skal passe ind i kulturen. I en lille virksomhed som vores er rammerne ikke så stærke, og det stiller høje krav til selvstændighed. Hvis det er udlændinge må de gerne have læst heroppe. Ellers går der et år før de fatter at de selv skal tage hånd om tingene. Vi ved godt at når det er pendlere, så er det en stakket frist før de flytter igen. Hvis de flytter hertil, så er det et godt signal. Vores branche har et stort marked i mellemøsten. Vi har lige haft en dansker ansat med mellemøstlig baggrund og han havde en fantastisk kulturel forståelse for mellemøsten Det er intet problem at tiltrække udlændinge. Østdanskere er svære at tiltrække, vi får kun 1-2 ansøgere fra Østdanmark til en stilling som jeg ved kunne være relevant for mindst 30 personer i Østdanmark Udenlandske kandidater har typisk højere kvalifikationer, hvilket kan være relevant for os. De udenlandske kandidater skal have den rette uddannelse og have lyst til at flytte hertil Rekrutteringsstrategien for de kommende år er at se på andre markeder, pt. i gang med Portugal, måske Spanien og Tyskland i fremtiden. Vi har en der taler engelsk så det er påbegyndende at vi også taler engelsk på arbejdet 9

10 Antal kandidater Behovet for hjælp til rekruttering forventes at være stigende Total Rekrutteringsbehov i 2013 Rekrutteringsbehov i

11 Rekrutteringsbehovet er størst i Esbjerg og Sønderborg, hvor langt størstedelen af de efterspurgte profiler er ingeniører 400 Produktion til offshore Offentlig virksomhed Energi Olie og gas Maskin og elektronik industri / Mekatronik Fødevarer Mediebrance IT Elektronikfremstilling Olie og gas IT Maskin og elektronik industri / Mekatronik 11

12 Specialister Sælgere Ingeniører Sønderborgs virksomheder efterspørger primært ingeniørprofiler samt økonomer Innovationsingeniør Hardwareingeniør Nyuddannede ingeniører til traineestillinger, 2 årigt forløb Maskin og elektronik industri / Mekatronik IT Procesteknikere / Testingeniør Produktionstekniske ingeniører Fødevarer Teknikere med høj specialiseringsgrad Systemarkitekt Produktmanager - marketing Process Manager Maskine / produktions Ingeniører Mekanik / Maskine Elektronik Software Mekatronik Cand merc til salg & marketing. Sælgere med teknikproduktions interesse og faglighed Økonomer med speciale i Finans og driftsøkonmi Fødevarer Mekatronik Hardwareudviklere Meget erfarne ledere Efterspørgsel af profiler i

13 Ledere Specialister Økonom er IT Jur ist er Ingeniører Esbjergs virksomheder efterspørger primært ingeniører, specialister og ledere Mekanik / Maskine IT Ingeniører Ingeniører indenfor grøn energi Maskiningeniører Strukturingeniør Elingeniør Process ingeniør Ingeniører med energispeciale til projektafdelingen. Shipping / skibsingeniører Kemiingeniører Off shore/ pipeline Phd Studerende Phd Energi Teknikere med høj specialiseringsgrad. Elektronik stærkstrøms Struktur, med 5-15 års erfaring fra olie og gas minimum 5-10 års erfaring fra energiindustrien - helst olie Automation og elektronik, med 5-15 års erfaring fra olie og Transport, Spedition og Shipping Vikarbureau: Energi, Produktion, både offentlige, halvoffentlige og private virksomheder Maskin og elektronik industri / Mekatronik Olie og gas Energi IT Offentlig virksomhed Produktion til offshore Dataloger IT Sælgere Indkøbere Controllere på højt niveau Regnskabschefer - økomoni på højt niveau Nyuddannede økonomer Teknisk assistent / designer Maskinmestre Maskin, med 5-15 års erfaring fra olie og gas Installatør / Industrielektriker Projektledere med ingeniørbaggrund, Nyuddannede MBA'ere Erfarne ledere med energi/ olie & gas erfaring, Efterspørgsel af profiler i

14 Specialister Ledere, projektleder De Fynske virksomheder efterspørger primært medarbejdere med IT kompetencer e IT Ingeniører Teknikum og civil ingeniører Forretningsorienterede ingeniører med branchekendskab, med noget mercantilt over sig. Civil ingeniører IT Ingeniører Sælgere med med cand. merc. Programmører Onlinedesigner Webmastere Softwareudviklere Softwareudviklere med speciale i internet, front backend. Projektledere med erfaring indenfor process og commercial projektledelse Olie og gas Elektronikfremstilling IT Mediebrance Projektledere Audiologer Linquister, akademikere Dataloger Efterspørgsel af profiler i

15 Der danner sig således et klart billede af primære målgrupper for de tre områder Ingeniører, Specialister og Ledere med speciale i olie og gas IT Ingeniører og andre IT Specialister Ingeniører med speciale i elektronik og mekatronik og Økonomer 15

16 Det er sværest at fastholde pendlere og tilflyttere, der ikke falder til og så lige de dygtigste specialister Pendlere Finder et job tættere på Udenlandske og danske tilflyttere Flytter pga. manglende socialt netværk Flytter pga. familen Manglende job til ægtefælle Børnpasning mv. Specialister De dygtigste specialister er meget attraktive og bliver headhuntet af andre virksomheder 16

17 Virksomhederne oplever fastholdelsesudfordringen forskelligt Der var en enkelt jeg ikke kunne fastholde. Han blev dygtig hos os og var højt performende. Han sagde op fordi han var 25 år gammel og skulle videre i karrieren. Jeg har sat kage på højkant, at han er tilbage indenfor et år Jeg er selv den eneste der er tilbage af de ingeniører der flyttede herned for 10 år siden...intuitionerne lukker alt for tidligt - 16:30 eller tidligere. Så når man ikke har sine bedsteforældre, så smutter man. Jeg har lige mistet en islænding på grund af det samme Det er generelt ikke svært at fastholde medarbejderne. Vi har en meget lav omsætning på de højtuddannede. Folk har lyst til at være her på grund af vores vækst De har det alle sammen godt her. Men der kan godt være en pendler der vil sige op på et tidspunkt.vi skaber sammenhold, det går vi meget op i De bliver konstant ringet op af headhuntere, de er hele tiden opmærksomme på om vi er det bedste sted i deres karriereplan Det er en fantastisk studieby, det siger de studerende der kommer og laver opgaver med os også Folk flytter typisk af familiemæssige årsager. Vi har en gang ansat en ægtefælle for at holde på den anden Unge der måske er enlige Og de der i forvejen har en global karriere er svære at fastholde Yderligere har vi fleksible ansættelsesforhold, der er flere ansatte der har hjemmearbejdspladser, og vi har forskellige kontorer rundt omkring At de kan se mulighed for firmaet vækster, og at de falder til - at familien falder til og finder en god skole, og får sig et socialt netværk 17

18 15% af de adspurgte virksomheders højtuddannede medarbejdere er mobile, hvor andelen er størst i Esbjerg 7% mobile medarbejdere 28% mobile medarbejdere 93% ikke mobile 72% ikke mobile 10% mobile medarbejdere 90% ikke mobile 18

19 Case: Spanske Juan boede i Sønderborg men flyttede igen på grund af manglende netværk Juan kom til Danmark som udvekslingsstudent, hvorefter han færdiggjorde sit studie ved Syddansk Universitet Nogle af hans gode venner fik job på Danfoss, hvilket var grunden til han også flyttede til Sønderborg hvor han fik et meget attraktivt arbejde på Linak Efter et stykke tid forlod Juans venner Sønderborg, hvorefter Juan måtte lede efter nye venner. Han havde dog ikke held med at opbygge et socialt netværk blandt danskere Juan deltog i forskellige arrangementer for tilflyttere, men disse imødekom ikke hans behov, da de var mere målrettet familier og ældre end en ung enlig Juan oplevede at danskere er meget lukkede. Derfor fandt han næsten kun venner blandt andre udenlandske tilflyttere som desværre - havde tendens til hurtigt at flytte igen Juan flyttede tilbage til Spanien efter 3 år på grund af manglende socialt netværk If I have had more Danish friends, or my newcomer friends had stayed, then I would have stayed as well! It seems that Sønderborg is only for couples it s hard to build and expand a social network when single. I would have appreciated and used any relevant opportunities to network, socialize and build relationships. 19

20 Case: Mads beholdt jobbet i Esbjerg, men fraflyttede byen. Han pendler nu i stedet Mads Møller læste i Ålborg og blev maskiningeniør. Da han skulle søge arbejde efter endt uddannelse var det nærliggende at søge i Esbjerg hvor han studiekammerat arbejdede Han fik ansættelse hos Vølund i et spændende job, hvorfor han flyttede til Esbjerg og boede der i ca. 3 år Jeg kunne mærke at det ikke var en by hvor jeg havde planer om at slå rødder. Det skyldes en kombination af naturen og landskabet der er mere fladt end hvad jeg var vant til i i Vejle og ved østkysten. Flere af de gamle skolekammerater flyttede tilbage til Vejle.- Det var udslagsgivende. Jeg have en del kolleger som havde en køreordning fra Kolding. At komme i sådan en køreordning gjorde at jeg kunne fortsætte med at arbejde i Esbjerg og bosætte mig i Vejle Jeg er derfor flyttet fra Esbjerg men har bibeholdt arbejdet i Esbjerg Der manglede ikke noget i Esbjerg i forhold til Vejle. Kulturelt og mulighedsmæssigt er det ikke anderledes Vejle ligger mere centralt i forhold til flere jobmuligheder 20

21 Case: Christian flytter snart fra Odense til Esbjerg på grund af arbejdspladsens indsats Christian er humanist og flyttede fra Odense til Esbjerg på grund af mangel på arbejdsplads. Han søgte bredere og bredere og til sidst fandt han job hos B&W i Esbjerg Han bor pt. i pendler lejlighed men flytter snart 100% sammen med sin kæreste. Han oplever at muligheder åbner sig hurtigt og at B&W hjælper via deres netværk, hvilket han værdsætter Esbjerg har været en god og spændende by at komme til. Jeg går meget op i sport og der er Esbjerg godt med. Christian opbygger pro-aktivt et netværk med kolleger. Derudover anbefalede HR afdelingen LinkedIn gruppen Esbjerg Newcomers hvor han har meldt sig ind Christian ville værdsætte netværksarrangementer for ny-tilflyttere. Derudover ville en velkomstpakke med klarlægning af muligheder for faglige og sociale netværk være et plus. Yderligere ville hjælp til lejebolig have været et stort plus 21

22 Case: Yan immigrerede fra Kina til Sønderborg Kendte ikke Sønderborg - men et samarbejde mellem hendes Universitet i Kina og Syddansk Universitet gav Yan mulighed for at søge om legat på Syddansk Universitet, hvor hun fik sin uddannelse Yan var færdig i 2009 og fandt job i I mellemtiden læste hun dansk Man kan godt overleve i Danmark på engelsk men for at få et liv skal man kunne Dansk. Folk taler Dansk i frokostpausen! Sønderborg er meget anderledes end Kina: Der er meget færre folk og de, der er her, er meget stille: I starten var det meget ensomt i fritiden. Efterhånden fandt hun dog ud af at arrangere sig i fritiden og fik også en kæreste. Sociale arrangementer, der også er relevante for unge enlige, kunne have været et stort plus for Yan i starten. 22

23 Fastholdelse starter med modtagelsen og evnen til at facilitere opbyggelse af socialt netværk Jo tidligere en medarbejder flytter til området, jo større chance for at de bliver boende Den vigtigste fastholdelsesindsats er at sørge for at folk falder godt til fra starten Hvis ikke det sociale fungerer flytter folk igen 23

24 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 24

25 Virksomhederne ønsker flere ansøgere til deres stillingsopslag og forventer hjælp til rekruttering og markedsføring Tilførsel af viden Netværk med andre virksomheder Sparring og samarbejde omkring international rekruttering Viden om internationale kandidater Ønskede resultater Flere ansøgere til opslåede stillinger Bedre muligheder for international rekruttering Bedre samarbejde med det offentlige Konkret aflastning til administrative opgaver i forbindelse med tilflyttere, herunder formidling af sociale netværk Bedre image til geografiske områder Branding af egen virksomhed og fagmiljøer via Best Brains 25

26 Målgruppestørrelse Interessen for aktiviteter i de tre områder er nogenlunde jævnt fordelt Best Brains initiativ Fyn Esbjerg Sønderborg 26

27 Antal virksomheder Virksomheders interesse er særlig stor for markedsføring og tilflytternetværk ABB - Fyn ABB - Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg, Institut for energiteknologi, Esb VIKING Life Saving Equipment VestConsult Temp-Team A/S TeleBilling Sikkerhedsstyrelsen Siemens Flow Instruments Semco Martitime SE Sauer-danfoss Rambøll Olie & gas Mikroværkstedet Lodam Linak Inter-acustics hedal:kruse:brohus Dong Energy Det Norske Veritas Delfi Group, Delfi Electronics Daniit A/S Danfoss Damm Cellular systems A/s Colourbox Blue Water Shipping BHJ A/S Banke APS Babcock & Wilcox Vølund Atkins Denmark - Olie & Gasafd. Andritz Feed & Biofuel A/S Best Brains initiativ 27

28 Virksomhederne har høje ambitioner, vil have stram styring af projektet og bæredygtige løsninger præget af synergi Erfaringsdeling - at finde fællesnævnere og interessefællesskab Vi har prøvet netværk før i området. Det er vigtigt at det ikke dør hen og er tidspilde... Det kræver en god styring og torvholderi, vi andre bliver fanget i hverdagen Vi forventer at styrke vores indsats med at kommer ud i de store byer i Danmark og tiltrække de kloge hoveder Vi skal væk fra at bruge udtrykket "udkantsdanmark", vi bruger det for meget. Vi er et kerneområde for elektronikproduktion med masser af interessante virksomheder. Det er unikt Metoder til rekruttering At få skabt netværk til området, da vi ikke sidder der til daglig. Vi vil også gerne kunne påvirke uddannelsesinstitutioners udbud i fremtiden BB skal sikre at folk i projektet har en realistisk forståelse for at rekruttere strategisk i private virksomheder At vi løfter i flok med at markedsføre området, at man kan se at der også er job nr 2. At Best Brains forankrer tingene og får dem formaliseret. Vi skal have mulighed for at brande os selv som en god, attraktiv virksomhed i den synergi man kan med Best Brains Vi har en klar forventning om at der er en stram styring i Best Brains Der er allerede gået et år med ingenting Nu bliver der lagt meget op til at det er de udenlandske kandidater Best Brains virker forudindtaget om at vi ikke kan finde dem i Danmark Vi definerer Best Brains også som folk der er i toppen og kan komme ind på skattemnæssige fordele, den dygtige medarbejder der har to-tre erfaringer med sig, så deres børn er nok blevet teenagere. Overskriften er forkert, start med at definere hvad Best Brains er, det her handler on at rekruttere de bedste... jeg ser efter noget andet med best brains, det er ikke bare for rekruttere medarbejder der har en videregående uddannelse 28

29 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 29

30 På baggrund af interviews med virksomheder anbefales hovedvægt på værktøjer, marketing, øget rekrutteringsaktivitet og etablering af bosætningskoordinatorer Udvikling af Best Brains Tool Box med værktøjer til global rekruttering og relevant info og uddannelsesmateriale for virksomheder - Gøre relevant information tilgængelig for virksomheder (f.eks. ved køb af licenser) - Pakketere standard materiale (som f.eks. web-kurser i dansk) Udvikling af markedsførings pakker for geografiske områder og faglige miljøer rettet mod udvalgte målgrupper - Definere målgrupper i de anbefalede lande, og identificere hvilke kontakter der allerede findes, f.eks. gennem eksisterende ansatte og universitetssamarbejder - Udvikle strategier og materialer til direkte kontakt med målgrupper f.eks. via fagforeninger og tidsskrifter Øget koordinering af rekrutteringsaktiviteter og samarbejde med universiteter - Gøre det let for virksomheder at deltage i relevante jobmesser - Etablere koordinatorfunktion til koordinering af jobmessedeltagelse og evt. udvikling af egne jobmesser - Øge eksisterende samarbejder med danske og udenlandske universiteter gennem en dedikeret håndholdt indsats - Etablere nye samarbejdsaftaler med relevante universiteter Udvikling af koncept for - og etablering af bosætningskoordinatorer i hhv. Esbjerg, Sønderborg og på Fyn - Ansættelse af bosætningskoordinatorer - Kortlægge foreningsliv, relevante netværk og andre værktøjer til brug for bosætningskoordinatorer - Etablere proces der sikrer at rekrutteringsforløb inkluderer information til bosætningskoordinatoren - Danne videndelingsnetværk for bosætningskoordinatorer i Syddanmark 30

31 En række faktorer er relevante at overveje ved udvælgelse af målgrupper Der er stor forskel på chancen for tiltrækning af erfarne Ingeniører, Nyuddannede og Studerende Målgruppens relevans skal ses for eksempel i forhold til kulturelt fit Hvilke muligheder Best Brains har for succes med tiltag mod målgruppen (determineret af målgruppens vurdering af jobmuligheder og vurderet livskvalitet). En model til vurdering af tiltag og målgruppers potentiale kunne være Målgruppestørrelse Målgruppens Relevans for virksomhederne Tiltagets sandsynlighed for succes i Best Brains regi Målgruppens Geografisk betingede parathed til at flytte til Syddanmark Kilder: IDA, Accenture, OECD Kilder: Interviews Kilder: Best Brains, IDA, Accenture Kilder: Global Talent Index, Accenture Potentiale* *Se bilag for eksempel på prioriteringsmatrix 31

32 De efterspurgte medarbejdere kan tiltrækkes fra både Holland, Nordtyskland, Østeuropa, Sydeuropa, Asien og Brasilien Vesteuropa: Nærområdet i Tyskland og Holland Østeuropa Polen, Rumænien, Tjekkiet, Bulgarien, Hviderusland. (Rusland) Sydeuropa Italien, Spanien, Grækenland, Portugal. (Tyrkiet) Asien Kina, Indien Brasilien Kilder: Heidricks & Struggles, Work in Denmark, IDA, Accenture High Performance Research Center, OECD m. fl. 32

33 For Esbjergs virksomheder ville det være oplagt at starte jagten på de ½ bedste hjerner i Holland, Rumænien, Polen og Italien Relevante lande for olie og gas profiler Holland Rumænien Polen Italien Se også: Rusland, Spanien Kilder: Accenture baseret på LinkedIn Recruiter, og omfatter alle profiler og ikke kun jobsøgendes. NB: Tyskland bør undersøges nærmere, da LinkedIn ikke er udbredt der og derfor ikke fremgår af undersøgelsen. 33

34 For Sønderborgs virksomheder ville det være oplagt at starte jagten på de bedste hjerner i Holland, Rumænien, Polen og Italien Relevante lande for Elektronik/ Mekanik/ Mekatronik Holland Rumænien Italien Spanien Se også: Tyskland, Kina, Indien Kilder: Accenture baseret på LinkedIn Recruiter, og omfatter alle profiler og ikke kun jobsøgendes. NB: Tyskland bør undersøges nærmere, da LinkedIn ikke er udbredt der og derfor ikke fremgår af undersøgelsen. 34

35 For de fynske virksomheder ville det være oplagt at starte jagten på ½ de bedste hjerner i Holland, Indien, Polen og Italien Relevante lande for IT Holland Indien Polen Italien Se også: Rusland og Kina Kilder: Kilder: Accenture baseret på LinkedIn Recruiter, og omfatter alle profiler og ikke kun jobsøgendes. NB: Tyskland bør undersøges nærmere, da LinkedIn ikke er udbredt der og derfor ikke fremgår af undersøgelsen. 35

36 Interviews med IDA og repræsentanter fra målgrupperne viser at karrieremuligheder, ansættelsesvilkår og gode vilkår for familien er de vigtigste argumenter for at flytte til Syddanmark Argumenter rettet mod hollandske og tyske kandidater Argumenter rettet mod østeuropæiske kandidater Argumenter rettet mod sydeuropæiske kandidater Argumenter rettet mod Asiatiske kandidater Gode karrieremuligheder Forskerskatteordning Tæt på hjemlandet og nordtyske storbyer Godt kulturelt fit Velfungerende velfærdssystem, f.eks. i forhold til børnepasning Billig bolig Frisk luft og natur Gode karrieremuligheder i førende virksomheder Løn, ferie, fastansættelse Godt kulturelt fit og at mange danskere taler engelsk En sikker og tryg proces i forhold til flytning Spændende arbejdsopgaver i førende virksomheder Løn og fastansættelse God balance mellem arbejde og privatliv Opnå international erfaring i et internationalt miljø God løn for nyuddannede Forskerskatteordning God balance mellem arbejde og privatliv Et åbensindet samfund Natur (miljø, trafik, renere luft etc.) NB: I alle tilfælde mente målgrupperne at der er gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft fra de pågældende lande Bemærk : idet der er tale om et begrænset antal interviews, hvorfor det ikke giver et nøjagtigt billede, men blot indikationer af de pågældende målgruppers præferencer IDA: Fokuser og gå efter eksisterende samarbejdsaftaler og via universiteterne. Og husk: Løn niveau er globalt! 36

37 Holland og Tyskland: Gode steder at starte Holland Universiteter Delft University of Technology Eindhoven University of Technology (TU/e) University of Twente Hanze University of Applied Sciences, Groningen Utrecht University Fagblade CONTACT, a magazine of the Faculty of Civil Engineering and Geosciences Coastal Engineering - Elsevier Tyskland Universiteter Technische Universität Berlin Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Technische Universität Darmstadt Fagblade International Polymer Processing. The Journal of the Polymer Processing Society Kerntechnik. Independent Journal for Nuclear Engineering, Energy Systems, Radiation and Radiological Protection European Production Engineering ZWF Zeitschrift fuer wirtschaftlichen Fabrikbetrieb Werkstatt + Betrieb Kilde: mastersportal.eu / topuniversites.com 37

38 Polen og Rumænien: Gode steder at starte Polen Universiteter AGH University of Science and Technology in Krakow (Faculty of Drilling, Oil and Gas) Gdansk University of Technology Silesian University of Technology Poznan University of Technology Szczecin University of Technology Warsaw University of Technology Wroclaw University of Technology Fagblade Przeglad Techniczny Utrzymanie Ruchu Design News Mechanik Inzynieria Rumænien Universiteter Polytechnic University of Bucharest Faculty of electronics telecommunications and information technology The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi Technical University of Cluj Napoca Politechnica of Timisoara Fagblade Electronica AZI Masuari Si Automatizari Kilde: Work in Denmark / EURES / topuniversites.com 38

39 Italien og Spanien: Gode steder at starte Italien Universiteter Politechnico di Torino Politechnico di Milano Fagblade Corriere Delle Sera Electronica OGGI EO news Spanien Universiteter Technical University of Catalonia University of Valencia Fagblade Tecnica Industrial Kilde: Work in Denmark / EURES / topuniversites.com 39

40 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 40

41 Baseret på anbefalingerne afholdt Accenture og Best Brains en række workshops med virksomheder og andre aktører d. 20 november Tid Emne Morgenbuffet Indledende oplæg med præsentation af overordnede analyse resultater Workshop 1: Markedsførings-pakker Workshop 2: Rekrutteringsaktiviteter, samarbejde med universiteter Frokost Workshop 3: Best Brains Tool Box : værktøjer til global rekruttering, relevant info og uddannelsesmateriale for virksomheder Fremlæggelse af workshop-resultater Workshop 4: Udvikling af koncept: bosætningskoordinatorer Tak for i dag: Afskedsdrinks 41

42 Deltager liste for workshops Navn Titel Virksomhed Workshop formiddag Workshop eftermiddag Allan Eriksen HR Consultant Danfoss A/S Markedsføring Bosætningskoordinator Birgitte Junge Projektleder Udvikling Fyn Markedsføring Bosætningskoordinator Bjarke S. Christoffersen Projektleder Syddansk Universitet Jobmesser og uni- samarbejde Bo Christoffersen Engineering Manager ABB A/S Markedsføring BB Tool Box Catja Gaebel Konsulent Det Norske Veritas Markedsføring BB Tool Box Dorte Dyg HR-manager ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Heidi Nim Projektleder Esbjerg Erhvervsudvikling Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Helena Pedersen Projektleder Lean Energy Cluster Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Helle Baker Norden Projektchef Best Brains Markedsføring BB Tool Box Jesper Ottosen Leder Karriere- og Studiekontoret Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box John Pedersen Director, Finance Interacoustics A/S Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Karen Dahl Nielsen HR-partner Sikkerhedsstyrelsen Jobmesser og uni- samarbejde Linda Volf Lorentsen HR Consultant VIKING A/S Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Line Juul HR Generalist ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Lone Aaboe Jessen Marketing Manager Esbjerg Erhvervsudvikling Markedsføring BB Tool Box Lærke Ø. Støchkel Kommunikationskonsulent Esbjerg Kommune, Fællesforvaltning Markedsføring Mads Martin Jørgensen COO Colourbox Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Martin Nielsen Projektkoordinator SET Merethe Woltmann Chefkonsulent Region Syddanmark Markedsføring Mette Agergaard Head of Finance VestConsult A/S Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Mette R.Mortensen Udviklingschef hedal:kruse:brohus Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Mikkel Johansen Erhvervschef SET Nina Rose Konsulent Accenture Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Peter Mølgaard Intern Stab Sønderborg Kommune, Sekretariatet Thomas Dehnfeld Økonomichef Damm Cellular Systems A/S Markedsføring Bosætningskoordinator Troels Dalgaard Konsulent Accenture Markedsføring BB Tool Box Troels Munk Recruitment Consultant Rambøll Markedsføring BB Tool Box 42

43 Input til markedsføring fra bootcamp-workshop Forslag til tema: Best Conditions for Best Brains Samlet markedsføring af regionen som sted at bo og arbejde Rekruttering af hele familien / samlet pakke Individuel markedsføring af firmaer og fag, kræver virksomhedernes egen indsats International markedsføring af regionen forskellig fra dansk markedsføring af de tre områder Hverveportal (fælles) Vægt på differentiering af målgrupper Globalt / EU / DK Vælg land(e) med omhu! Vær opmærksom på kultur/værdi forskelle Alder / Familier / Enlige Vigtigt at finde ambassadører Den gode historie (cases) Trykprøvning Mythbusters (aflivelser af myter, f.eks. om det danske skattetryk) Get the frames right Sælg på livskvalitet, løn/leveomkostninger, De næste aktioner Identifikation af ambassadører / cases Identifikation af kanaler for marketing? 43

44 Input til koordinering af rekrutteringsaktiviteter fra bootcamp-workshop Øge synlighed Sociale medier i Nordjylland og Tyskland SDU Fælles synlighed på fagområder/ klyngeniveau på messer så de mange karrieremuligheder vises Rekrutteringsmesser i Tyskland / Europa Lokale kampagner og lokale netværk i Nordtyskland, Aalborg og København Koordinering af jobmessedeltagelse Ét centralt organ som virksomheder og uddannelsessteder kan arbejde med Koordinator infomedarbejderfunktion Antropologisk bindeled ved screening af kandidater / én repræsentant for alle virksomheder der kan screene på stedet Belønning til udenlandske universiteter for at udpege / sende de bedste kandidater Samarbejde med mentorordninger / sociale netværk Samarbejde omkring virksomhedens specifikke fag/kompetencebehov 44

45 Input til øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner fra bootcamp-workshop Øge antallet af praktikpladser og synliggøre win-win Forventningsafstemme samarbejdet Skab skabelon, udover standardkontrakt Behovsafklaring på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Erhvervs-Ph.d., Praktik, Specialer, cases, aftagerpaneler E- days (http://www.leanenergy.dk/projekter/e-days/). Centralt organ til kontakt med virksomheder Portal/ jobbørs: formålet er at de studerende og virksomhederne skal møde hinanden Skal kunne sortere på by, land, og faglighed osv. Udbyder alt fra Phd, cases, speciale osv. Udvælge og samarbejde med udenlandske universiteter der uddanner de mest relevante profiler for Best Brains virksomhederne Hvor kommer de gode kandidater fra i DK og udlandet? Sikre at udenlandske studerende får kendskab til dansk virksomhedskultur og jobsøgning, og evt. lærer dansk, inden dimittering Så er de forberedt til virksomhederne og livet i DK se på International Brainstormers hvor et helt semester er praktik på en virksomhed 45

46 Input til Best Brains Tool Box fra bootcampworkshop Behov for et faseopdelt værktøj (Hvornår bruger vi hvilke værktøjer?) Rekrutteringsindsats Forberedende indsats Ankomst Fastholdelse Afsked Behov for opsamling og præsentation af viden Modereret wiki Indeksering Work-live-stay eller expatviden.dk som mulig tovholder / moderator Pakketeres og eksekveres af andre end virksomhederne da disse ikke får det gjort Værktøjsliste: Rekruttering af internationale / nationale medarbejdere. How to do / what to know? Gearing af virksomhederne til at møde nye medarbejdere Gearing af nye medarbejdere til at møde den nye virksomhed / deres nye hjem Buddy ordninger / sprog tandem Virksomhedsinitiativ til sociale arrangementer Oversigt over sociale netværk Koordineret dansk undervisning Oversigt og kvalificering af rekrutteringsmuligheder 46

47 Input til etablering af bosætningskoordinatorer fra bootcamp-workshop Tættere myndighedskontakt statsforvaltning osv. Målet er at gøre kontakten så one-stop som muligt, altså samle så mange offentlige processer som muligt Kørselsvejledning / Guide til kontakten med myndighederne hvad gør jeg først? Koordinering af velkomstpakker fra kommune og virksomheder Form: One point of contact Tæt virksomhedskontakt. Evt. bosætningskoordinatornetværk Bosætningsblanket: Virksomheden indsender blanketten med den nye medarbejders / families sociale profil(er) til bosætningskoordinator der så kan forberede den sociale opstart Krav til personen: udadvendt, sprogkyndig, netværker, opsøgende. Input til aktiviteter for bosætningskoordinator Finansielt, socialt arrangement der forklarer hvordan skatten fungerer i DK og hvad man får for den, og forklarer hvordan man laver bankforretninger i DK Det skal ikke kun handle om den negative skatteprocent - på engelsk Kontakt til landsbysamfund Hvis medarbejderen selv kommer fra landsbyen i Spanien er det måske mere nærtliggende at han skal bo i landsbyen i DK fremfor storbyen. Kan vi udnytte den gode naboeffekt hvor der bydes velkommen med kage ved indflytning? Charmetur i området inden ansættelse for eksempel når medarbejdere er til jobsamtaler Partnerjobs/ praktikordninger: Speeddating mellem partneren og medarbejdere fra virksomheder der er medlem af Best Brains Formidling af DGI Sports Guides /Kontakt til foreninger Formidling af dansk kurser samle kursister fra de forskellige virksomheder To-do Afdækning af de målgrupper der skal laves arrangementer og netværk til. Så vi sikrer målrettede tilbud. F.eks. Mentorfamilier. Kortlægning af eksisterende tilbud er første opgave Dummy Budget alá hvad Norge gjorde i Lissabon. Viser eksempler på leveomkostningerne i DK. Kan vises allerede nu på messer, kan sendes ud på mail, downloades fra webben osv. 47

48 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 48

49 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 49

50 Kilder (1/2) Forfatter Titel Årstal Link Heidricks & Struggles Global Talent Index Region Syddanmark / Accenture Work in denmark Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark: Udfordringer, bedste praksis og potentialer for nye initiativer Forundersøgelse af muligheder for rekruttering af ingeniører inden for energiområdet (bredt) i udvalgte europæsike lande Europa kommisionen Hjemmeside: Ploteus Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Hjemmeside Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Oxford economics Expatviden modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Global Talent How the new geography of talent will transform human resource strategies s/globaltalent2021executives ummary.pdf 50

51 Kilder (2/2) Forfatter Titel Årstal Link Accenture International Regions Benchmarking Consortium No Shortage of Talent: How the Global Market is Producing the STEM Skills Needed for Growth A Tale of Ten Cities: Attracting and Retaining Talent tecollectiondocuments/acce nture-no-shortage-of- Talent.pdf RBC2-Talent1109.pdf Accenture Where will all the analytics talent come from? Fresh talent supply forecasts, N/A OECD OECD.Stat Extracts Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Anerkendelse af udenlandske uddannelser se Topuniversitites.com Topuniversitites.com: Ranking per subject 2012 topuniversitites.com 51

52 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 52

53 Talent search for Best Brains using LinkedIn Recruiter

54 Information Technology Objective: To map existing LinkedIn members within the IT domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with function as Information Technology Industry: Top industry types considered Top Industry Types Information Technology and Services 1,681,162 Computer Software 933,984 Telecommunications 289,330 Computer Networking 143,361 Financial Services 127,024 Hospital & Health Care 113,535 Internet 93,402 Banking 91,383 Computer & Network Security 82,184 Government Administration 72,710 Oil & Energy 71,866 Number of Profiles Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 54

55 Findings - Information Technology Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Information Technology (5,629,480) Industries/Countries USA UK India Australia Netherlands China Italy Ukraine Russia Romania Poland Czech Republic IT & Services 763,570 95, ,591 46,638 28,720 12,483 30,950 4,900 8,932 5,713 9,726 7,120 Computer Software 546,039 38, ,921 11,988 11,595 15,037 6,701 6,646 6,609 6,444 9,512 2,839 Telecomm 132,934 15,358 51,245 7,210 2,890 5,889 5, ,122 2,067 2,648 1,004 Computer Networking 86,764 6,771 33,606 2,290 2,190 2, Financial Services 95,511 17,725 11,089 3,723 1,757 1, Computer & Network Security 43,283 3,780 18,435 1,170 1, Banking 41,905 9,552 8,012 2,109 4, , , Hospital & Health Care 114,692 4,063 4,177 1,421 1, Oil & Energy 42,970 5,674 3,380 1,677 1, , Internet 55,929 5,684 5,850 1,445 2,566 4,804 1,296 1,225 1, , Total 1,923, , ,306 79,671 57,507 44,177 50,025 15,061 22,067 17,177 26,551 12,750 Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience Level (Years) TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 1,069, , , ,572 41,036 UK 134,763 68,605 39,610 20,036 6,576 India 47, , , ,557 46,494 Australia 44,985 29,402 15,952 7,033 1,914 Netherlands 52,434 18,099 9,159 3, China 6,133 12,724 11,540 7,137 1,872 Italy 35,472 18,355 11,037 5,323 1,431 Ukraine 2,738 6,004 4,836 2, Romania 4,058 7,117 4,825 2, Poland 7,895 11,136 6,986 3, Czech Republic 5,195 5,297 3,170 1, Russia 5,196 8,546 6,186 3, Total 1,415, , , , ,578 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 55

56 Oil & Energy Objective: To map existing LinkedIn members within the Oil & Energy domain as per their location and experience level Methodology Search criteria: Professionals with Industry as Oil & Energy are sorted according the location and experience level Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 56

57 Findings-Oil & Energy Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Oil & Energy (22,42,379) Industries/Countries USA UK India Australia Nigeria UAE China Netherlands Spain Italy Ukraine Russia Romania Poland Czech Republic Oil & Energy 1,066, , ,224 47,172 48,134 55,169 22,344 40,244 18,846 34,457 3,686 25,397 11,177 5,571 2,600 Experience level: Number of profiles per location and experience level Country/Experience TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 208, ,378 92,402 54,040 17,832 UK 42,574 25,535 18,242 10,602 3,734 India 16,569 18,420 23,874 15,927 4,713 Australia 12,867 9,501 6,817 3,596 1,029 Netherlands 17,492 7,814 4,405 1, China 2,304 2,836 2,748 1, Nigeria 4,566 5,560 5,619 4,135 1,794 Spain 4,532 3,366 2,106 1, Italy 9,041 7,384 4,688 2, Ukraine Russia 3,197 4,937 4,089 2, Poland 1,095 1, Czech Republic Romania 2,305 1,922 1, United Arab Emirates 10,211 9,211 6,709 3, Total 336, , , ,228 33,266 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 57

58 Electronics Objective: To map existing LinkedIn members within the Electronics domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with keyword as Electronics are sorted according to the location and experience level Industry : Top Industry types considered. Top Industry Types Number of Profiles Mechanical or Industrial Engineering 10,558 Automotive 4,334 Electrical/Electronic Manufacturing 4,002 Industrial Automation 3,945 Information Technology & Services 2,661 Oil & Energy 2,332 Research 2,182 computer Software 1,723 Machinery 1,336 Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 58

59 Findings - Electronics Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Electronics (2,054,070) Industries/Countries USA UK India Australia Netherlands China Spain Italy Czech Republic Romania Poland IT & Services 94,412 14, ,919 7,297 4,963 1,699 1,436 3, ,379 1,983 Computer Software 60,252 5,225 49,454 1,401 1,389 1, ,696 1,315 Telecomm 42,785 33,705 63,774 3,742 1,747 2,468 2,266 2, ,926 1,640 Electrical/Electronic Manufacturing 97,773 12,657 76,919 4,314 3,494 11,519 1,417 3, ,043 Consumer Electronics 49,298 4,535 11,446 1,532 2,699 4,489 1,340 1, Semiconductors 42,969 2,770 18, ,510 2, , Automotive 27,992 2,864 10, , , , Oil & Energy 16,800 3,100 6, , Computer Hardware 26,468 1,238 5, Total 458,749 80, ,336 20,171 17,621 26,413 8,016 13,713 2,166 90,473 7,281 Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience Level (Years) TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 460, ,416 80,901 37,920 13,394 UK 60,792 21,647 12,670 6,178 2,431 India 64,752 83,968 96,919 80,569 28,908 Australia 18,570 8,717 4,808 1, Netherlands 26,974 6,746 3,374 1, China 8,464 9,850 6,259 3,850 1,121 Spain 7,909 4,363 2,752 1, Italy 12,615 5,484 3,188 1, Romania 2,467 2,522 1, Ukraine 862 1, Poland 1,095 1, Czech Republic 1,366 1, Total 666, , , ,555 48,704 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 59

60 Mechanics Objective: To map existing LinkedIn members within the Mechanics domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with keyword as Mechanics are sorted according to the location and experience level Industry : Top Industries considered Top Industry Types Number of Profiles Mechanical or Industrial Engineering 30,319 Automotive 15,398 Oil & Energy 14,396 Research 12,014 Information Technology & Services 9,781 Computer Games 6,437 Machinery 1,336 Computer Software 6,750 Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 60

61 Findings - Mechanics Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Mechanics (263542) Industries/Countries USA UK India Netherlands China Spain Italy Poland Romania Czech Republic Russia Ukraine Mechanical or Industrial engineering 14,808 1,454 1, Automotive 8, , Electrical/Electronic Manufacturing 2, Telecommunications 1, Research 5, IT & Services 4, Machinery 1, Oil & Energy 7,015 1, Total 45,768 5,928 4,736 2,793 1,666 1, Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience in years TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 61,388 31,891 23,444 11,874 3,948 UK 6,331 4,214 3,64 2, India 1,703 1,706 1,902 1, Netherlands 3,510 1, China 977 1, Spain 1, Italy 1,904 1, Poland Romania 2,467 2,522 1, Czech Republic Russia Ukraine Total 80,601 46,121 30,933 18,439 6,737 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 61

62 Mechatronics Objective: To map existing LinkedIn members within the Mechatronics domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with keyword as Mechatronics are sorted according to the location and experience level Industry: Top Industry types considered. Top Industry Types Number of Profiles Mechanical or Industrial Engineering 10,557 Automotive 4,334 Industrial Automation 3,945 Information Technology & Services 2,661 Oil & Energy 2,332 Research 2,182 Computer Software 1,723 Machinery 1,336 Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 62

63 Findings - Mechatronics Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Mechatronics (52,619) Industries/Countries USA UK India Netherlands China Spain Italy Poland Romania Czech Republic Russia Ukraine Mechanical or Industrial engineering 4, , Automotive 1, Electrical/Electronic Manufacturing Industrial Automation 1, Research IT & Services Machinery Computer Software Oil & Energy Total 10,262 1,496 2,983 2, Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 3,752 3,616 3,795 2,558 1,043 UK 1, India Netherlands 1, China Spain Italy Poland Romania Czech Republic Russia Ukraine Total 7,842 7,041 6,643 4,510 1,859 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 63

64 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 64

65 Værktøjer til identifikation af relevante universiteter og uddannelser Se: for lister over relevante universiteter Se for sammenligning af forskellige uddannelser 65

66 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 66

67 Vedlagte artikler 67

Virksomhedsprofil samling

Virksomhedsprofil samling Virksomhedsprofil samling Ventus Download free books at Indhold Fra studie til job 3 Afklaringsfasen 6 Jobsøgning via netværk 10 A.T. Kearney 14 Aller 16 Ambu A/S 17 AP Revision 18 Arla 19 ATP 20 Beierholm

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

3/2008. Rekruttering af IT-specialister fra Indien

3/2008. Rekruttering af IT-specialister fra Indien 3/2008 DK Rekruttering af IT-specialister fra Indien En undersøgelse af markedet, danske firmaers erfaringer, indiske myndigheders forhold til oversøisk rekruttering samt andre landes praksis på området.

Læs mere

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET

FEDERE JOB GENVEJE TIL ET EFTERÅRET 2013 WWW.PENGE.DK Karrieremagasin i samarbejde med 6 GENVEJE TIL ET FEDERE JOB Sådan bliver du headhuntet Markedsfør dig selv på nettet Løft karrieren med en MBA Slå døren ind til din nye stilling

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Hvad siger ministeren Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter: Højtuddannede skaber vækst

Hvad siger ministeren Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter: Højtuddannede skaber vækst Hvor svær kan provinsen lige være? Få bud på, hvordan akademikere og provinsvirksomheder kan mødes på midten Hvad siger ministeren Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter: Højtuddannede

Læs mere

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig!

offshore karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren måske noget for dig! offshore dette er et annoncetillæg fra offshoreenegy.dk // distribueres i jyllands-posten den 6. marts 2014 karriere DRØMMER DU om et spændende og internationalt job med god løn? Så er offshoresektoren

Læs mere

en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde

en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde Projekter er støttet af: Netværksdeltagerere: DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludviklin g RUCinnovation Gå nye veje og kom foran...

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Syddanske virksomheder savner gode hjerner

Syddanske virksomheder savner gode hjerner 6 INDLAND onsdag 21. november 2012 onsdag 21. november 2012 INDLAND 7 Det er klart, at et af Sydjyllands problemer er, at landsdelen mangler en central hovedby, som Nordjylland har Aalborg, og Fyn har

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!

DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV! DIT DRØMMEJOB KOMMER IKKE AF SIG SELV!.dk w w w.ca 90 4 5 Tlf. 3 314 Hvad er Career Toolbox? Hvem er CA? Der er hård kamp om jobbene, ikke mindst blandt ny uddannede. Derfor skal du ikke alene være fagligt

Læs mere

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer Djøf Karriereguide 2011/12 Sprog, erfaring og kemi gav job Natalia De Oliveira De Gomes, Area Manager i Epoka. Nød livet og fik kompetencer Zigzaggede sig til drømmejobbet Regnede med at blive arbejdsløs

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere