Behovsanalyse til Best Brains. Udarbejdet af Accenture for Best Brains December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsanalyse til Best Brains. Udarbejdet af Accenture for Best Brains December 2012"

Transkript

1 Behovsanalyse til Best Brains Udarbejdet af Accenture for Best Brains December 2012

2 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 2

3 Resumé: Analysens fokus og resultater kort fortalt Fokusområder Nøglespørgsmål Resultater Analysen fokuserer på de virksomheder der er tilknyttet Best Brains Hovedfokus vil være på regionens styrkepositioner indenfor inden for energieffektivisering, offshoreerhverv, oplevelseserhverv/ design, velfærdsteknologi og IKT hvor det endelige fokus vil være et resultat af virksomhedernes konkrete behov Analysen vil afdække behovet for hvilke tiltag, der kan tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft på tværs af brancher og geografier På baggrund heraf identificeres de optimale rammer for samarbejde i virksomhedsnetværkene ligesom konkrete forslag til aktiviteter vil blive identificeret Hvad er indbefattet i behovet for øget tiltrækning og fastholdelse for de enkelte syddanske virksomheder? o Til hvilke stillinger/stillingstyper har virksomhederne behov for hjælp til rekruttering? o Hvilke stillinger er især vanskelige at besætte? o Hvori består de største udfordringer ift. tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft (virksomheds optik)? Hvordan kan dette behov imødekommes? o Hvor findes mobile medarbejdere med de efterspurgte faglige kvalifikationer, i større koncentrationer? o Hvordan ønsker syddanske virksomheder at bruge virksomhedsnetværkene og samarbejde om at tiltrække og fastholde disse medarbejdere? Hvordan ønsker virksomhederne at Best Brains bidrager til dette og hvilke konkrete aktiviteter kan anbefales? De adspurgte virksomheder har behov for hjælp til tiltrækning af anslået 1137 nye medarbejdere i perioden o Der er typisk tale om ingeniører specialist eller lederstillinger o Det er sværest at tiltrække erfarne profiler o Den største udfordring er at sælge fritids og familieliv i Syddanmark til ansøgere fra det øvrige Danmark o Fastholdelse afhænger af en god start og at fritid og familieliv fungerer Behovet kan imødekommes ved i højere grad at ansætte udenlandsk arbejdskraft samt at øge samarbejde med universiteter i ind- og udland o Der findes bl.a. større koncentrationer af mobile medarbejdere med de efterspurgte profiler i Tyskland, Holland, Polen, Rumænien, Italien, Spanien o Virksomhederne ønsker at sparre og vidensdele omkring rekruttering og markedsføring af fagmiljøer og geografiske områder Virksomhederne ønsker at Best Brians i særlig grad bidrager til koordinering, styring og sikring af fremdrift. Det anbefales at Best Brains fokuserer på 1. Markedsføring, 2. Øget koordinering af rekrutteringsaktivitet og samarbejde 3 med universiteter, 3. Best Brains Tool Box, 4. Etablering af bosætningskoordinatorer

4 Analysearbejdet foregik fra september november uger Projektplan Fase 1: Planlægning og indledende analyse Fase 2: Gennemførelse af interviews Fase 3: Analyse og afholdelse af workshops i fokusgrupper Fase 4: Dokumentation af konklusioner og resultater 4

5 31 Interviewede virksomheder udvalgt på baggrund af tilknytning til Best Brains Sønderborg Esbjerg Fyn Damm Cellular Systems A/S Dong Energy ABB BHJ Pet Food A/S Andritz Feed & Biofuel A/S Mikro Værkstedet Siemens Flow Instruments ABB Colourbox Danfoss Atkins Denmark - Olie & Gasafd. Interacoustics Linak Semco Maritime Hedal:kruse:brohus Banke Accesory Drives Telebilling LODAM DANIIT Sauer Danfoss Delfi Electronics Aps. Rambøll Oli & Gas Blue Water Shipping Aalborg Universitet Esbjerg, Institut for energiteknologi Temp Team A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Vest Consult Syd Energi (SE) Det Norske Veritas (DNV) Sikkerhedsstyrelsen VIKING Life- Saving Equipment 5

6 Andre kilder og forudsætninger for analysen Analysens konklusioner og anbefalinger hviler på: 31 Interviews med virksomheder Desktop research af en lang række eksisterende rapporter Møde med hhv. Work in Denmark og IDA Interviews med 11 repræsentanter for tilflyttere og respektive målgruppe. Kortlægningen af virksomhedernes behov for tiltrækning og fastholdelse afspejler de adspurgte virksomheders behov for øget tiltrækning og fastholdelse og er derfor ikke et komplet billede af det samlede rekrutteringsbehov for området Analysens anbefalinger omkring målgrupper er baseret på den tilgængelige information og kan derfor ikke ses som fuldstændig endegyldige Afsnittet Input til aktiviteter fra workshops er baseret på input fra deltagerne til den kommende proces i Best Brains. Noterne er i nogen grad redigeret af Accenture og disse skal derfor ses som et supplement og ikke en del af analysens anbefalinger Analysens anbefalinger omkring rekruttering er tidsmæssigt kortsigtet ( ). En længere tidshorisont ville have taget mere højde for Latinamerikanske og Asiatiske målgrupper. 6

7 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 7

8 De adspurgte virksomheder har brug for hjælp til tiltrækning af i alt 1137 kandidater i Det samlede rekrutteringsbehov må forventes at være betydeligt højere hvor Esbjerg kommune f.eks. forventer at skulle ansætte 500 Det er typisk de erfarne profiler der er sværest at tiltrække IT kandidater Ledere Specialister Økonomer Indkøbere Sælgere Ledere, projektledere Ingeniører Virksomhederne foretrækker generelt danske kandidater men er typisk åbne over for kandidater fra hele verden, idet faglige kvalifikationer i alle tilfælde vejer tungest For 22% procent er det et ufravigeligt krav at kunne tale et skandinavisk sprog, men kandidaterne kan for de fleste virksomheders skyld også komme fra udlandet og tillære sig dansk 78% kan klare sig på engelsk 22% skal kunne tale dansk 8

9 De fleste virksomheder ser fordelene i ansættelse af udenlandske medarbejdere Vi har ikke kigget i udlandet. Måske ville det være nærliggende at kigge over til naboen, Tyskland Diversitet er en del af vores vækstkultur - hos os gør forskellighed godt! Vi havde en rumæner der skrev hovedopgave for os. Via hans netværk er der nu 4 rumænere ansat hos os som er flyttet herop. Ønskeligt at de kan tale dansk for de fleste stillinger for andre er det et ufravigeligt krav Vi slår stillingerne op globalt og vi får ansøgere fra hele verdenen de skal passe ind i kulturen. I en lille virksomhed som vores er rammerne ikke så stærke, og det stiller høje krav til selvstændighed. Hvis det er udlændinge må de gerne have læst heroppe. Ellers går der et år før de fatter at de selv skal tage hånd om tingene. Vi ved godt at når det er pendlere, så er det en stakket frist før de flytter igen. Hvis de flytter hertil, så er det et godt signal. Vores branche har et stort marked i mellemøsten. Vi har lige haft en dansker ansat med mellemøstlig baggrund og han havde en fantastisk kulturel forståelse for mellemøsten Det er intet problem at tiltrække udlændinge. Østdanskere er svære at tiltrække, vi får kun 1-2 ansøgere fra Østdanmark til en stilling som jeg ved kunne være relevant for mindst 30 personer i Østdanmark Udenlandske kandidater har typisk højere kvalifikationer, hvilket kan være relevant for os. De udenlandske kandidater skal have den rette uddannelse og have lyst til at flytte hertil Rekrutteringsstrategien for de kommende år er at se på andre markeder, pt. i gang med Portugal, måske Spanien og Tyskland i fremtiden. Vi har en der taler engelsk så det er påbegyndende at vi også taler engelsk på arbejdet 9

10 Antal kandidater Behovet for hjælp til rekruttering forventes at være stigende Total Rekrutteringsbehov i 2013 Rekrutteringsbehov i

11 Rekrutteringsbehovet er størst i Esbjerg og Sønderborg, hvor langt størstedelen af de efterspurgte profiler er ingeniører 400 Produktion til offshore Offentlig virksomhed Energi Olie og gas Maskin og elektronik industri / Mekatronik Fødevarer Mediebrance IT Elektronikfremstilling Olie og gas IT Maskin og elektronik industri / Mekatronik 11

12 Specialister Sælgere Ingeniører Sønderborgs virksomheder efterspørger primært ingeniørprofiler samt økonomer Innovationsingeniør Hardwareingeniør Nyuddannede ingeniører til traineestillinger, 2 årigt forløb Maskin og elektronik industri / Mekatronik IT Procesteknikere / Testingeniør Produktionstekniske ingeniører Fødevarer Teknikere med høj specialiseringsgrad Systemarkitekt Produktmanager - marketing Process Manager Maskine / produktions Ingeniører Mekanik / Maskine Elektronik Software Mekatronik Cand merc til salg & marketing. Sælgere med teknikproduktions interesse og faglighed Økonomer med speciale i Finans og driftsøkonmi Fødevarer Mekatronik Hardwareudviklere Meget erfarne ledere Efterspørgsel af profiler i

13 Ledere Specialister Økonom er IT Jur ist er Ingeniører Esbjergs virksomheder efterspørger primært ingeniører, specialister og ledere Mekanik / Maskine IT Ingeniører Ingeniører indenfor grøn energi Maskiningeniører Strukturingeniør Elingeniør Process ingeniør Ingeniører med energispeciale til projektafdelingen. Shipping / skibsingeniører Kemiingeniører Off shore/ pipeline Phd Studerende Phd Energi Teknikere med høj specialiseringsgrad. Elektronik stærkstrøms Struktur, med 5-15 års erfaring fra olie og gas minimum 5-10 års erfaring fra energiindustrien - helst olie Automation og elektronik, med 5-15 års erfaring fra olie og Transport, Spedition og Shipping Vikarbureau: Energi, Produktion, både offentlige, halvoffentlige og private virksomheder Maskin og elektronik industri / Mekatronik Olie og gas Energi IT Offentlig virksomhed Produktion til offshore Dataloger IT Sælgere Indkøbere Controllere på højt niveau Regnskabschefer - økomoni på højt niveau Nyuddannede økonomer Teknisk assistent / designer Maskinmestre Maskin, med 5-15 års erfaring fra olie og gas Installatør / Industrielektriker Projektledere med ingeniørbaggrund, Nyuddannede MBA'ere Erfarne ledere med energi/ olie & gas erfaring, Efterspørgsel af profiler i

14 Specialister Ledere, projektleder De Fynske virksomheder efterspørger primært medarbejdere med IT kompetencer e IT Ingeniører Teknikum og civil ingeniører Forretningsorienterede ingeniører med branchekendskab, med noget mercantilt over sig. Civil ingeniører IT Ingeniører Sælgere med med cand. merc. Programmører Onlinedesigner Webmastere Softwareudviklere Softwareudviklere med speciale i internet, front backend. Projektledere med erfaring indenfor process og commercial projektledelse Olie og gas Elektronikfremstilling IT Mediebrance Projektledere Audiologer Linquister, akademikere Dataloger Efterspørgsel af profiler i

15 Der danner sig således et klart billede af primære målgrupper for de tre områder Ingeniører, Specialister og Ledere med speciale i olie og gas IT Ingeniører og andre IT Specialister Ingeniører med speciale i elektronik og mekatronik og Økonomer 15

16 Det er sværest at fastholde pendlere og tilflyttere, der ikke falder til og så lige de dygtigste specialister Pendlere Finder et job tættere på Udenlandske og danske tilflyttere Flytter pga. manglende socialt netværk Flytter pga. familen Manglende job til ægtefælle Børnpasning mv. Specialister De dygtigste specialister er meget attraktive og bliver headhuntet af andre virksomheder 16

17 Virksomhederne oplever fastholdelsesudfordringen forskelligt Der var en enkelt jeg ikke kunne fastholde. Han blev dygtig hos os og var højt performende. Han sagde op fordi han var 25 år gammel og skulle videre i karrieren. Jeg har sat kage på højkant, at han er tilbage indenfor et år Jeg er selv den eneste der er tilbage af de ingeniører der flyttede herned for 10 år siden...intuitionerne lukker alt for tidligt - 16:30 eller tidligere. Så når man ikke har sine bedsteforældre, så smutter man. Jeg har lige mistet en islænding på grund af det samme Det er generelt ikke svært at fastholde medarbejderne. Vi har en meget lav omsætning på de højtuddannede. Folk har lyst til at være her på grund af vores vækst De har det alle sammen godt her. Men der kan godt være en pendler der vil sige op på et tidspunkt.vi skaber sammenhold, det går vi meget op i De bliver konstant ringet op af headhuntere, de er hele tiden opmærksomme på om vi er det bedste sted i deres karriereplan Det er en fantastisk studieby, det siger de studerende der kommer og laver opgaver med os også Folk flytter typisk af familiemæssige årsager. Vi har en gang ansat en ægtefælle for at holde på den anden Unge der måske er enlige Og de der i forvejen har en global karriere er svære at fastholde Yderligere har vi fleksible ansættelsesforhold, der er flere ansatte der har hjemmearbejdspladser, og vi har forskellige kontorer rundt omkring At de kan se mulighed for firmaet vækster, og at de falder til - at familien falder til og finder en god skole, og får sig et socialt netværk 17

18 15% af de adspurgte virksomheders højtuddannede medarbejdere er mobile, hvor andelen er størst i Esbjerg 7% mobile medarbejdere 28% mobile medarbejdere 93% ikke mobile 72% ikke mobile 10% mobile medarbejdere 90% ikke mobile 18

19 Case: Spanske Juan boede i Sønderborg men flyttede igen på grund af manglende netværk Juan kom til Danmark som udvekslingsstudent, hvorefter han færdiggjorde sit studie ved Syddansk Universitet Nogle af hans gode venner fik job på Danfoss, hvilket var grunden til han også flyttede til Sønderborg hvor han fik et meget attraktivt arbejde på Linak Efter et stykke tid forlod Juans venner Sønderborg, hvorefter Juan måtte lede efter nye venner. Han havde dog ikke held med at opbygge et socialt netværk blandt danskere Juan deltog i forskellige arrangementer for tilflyttere, men disse imødekom ikke hans behov, da de var mere målrettet familier og ældre end en ung enlig Juan oplevede at danskere er meget lukkede. Derfor fandt han næsten kun venner blandt andre udenlandske tilflyttere som desværre - havde tendens til hurtigt at flytte igen Juan flyttede tilbage til Spanien efter 3 år på grund af manglende socialt netværk If I have had more Danish friends, or my newcomer friends had stayed, then I would have stayed as well! It seems that Sønderborg is only for couples it s hard to build and expand a social network when single. I would have appreciated and used any relevant opportunities to network, socialize and build relationships. 19

20 Case: Mads beholdt jobbet i Esbjerg, men fraflyttede byen. Han pendler nu i stedet Mads Møller læste i Ålborg og blev maskiningeniør. Da han skulle søge arbejde efter endt uddannelse var det nærliggende at søge i Esbjerg hvor han studiekammerat arbejdede Han fik ansættelse hos Vølund i et spændende job, hvorfor han flyttede til Esbjerg og boede der i ca. 3 år Jeg kunne mærke at det ikke var en by hvor jeg havde planer om at slå rødder. Det skyldes en kombination af naturen og landskabet der er mere fladt end hvad jeg var vant til i i Vejle og ved østkysten. Flere af de gamle skolekammerater flyttede tilbage til Vejle.- Det var udslagsgivende. Jeg have en del kolleger som havde en køreordning fra Kolding. At komme i sådan en køreordning gjorde at jeg kunne fortsætte med at arbejde i Esbjerg og bosætte mig i Vejle Jeg er derfor flyttet fra Esbjerg men har bibeholdt arbejdet i Esbjerg Der manglede ikke noget i Esbjerg i forhold til Vejle. Kulturelt og mulighedsmæssigt er det ikke anderledes Vejle ligger mere centralt i forhold til flere jobmuligheder 20

21 Case: Christian flytter snart fra Odense til Esbjerg på grund af arbejdspladsens indsats Christian er humanist og flyttede fra Odense til Esbjerg på grund af mangel på arbejdsplads. Han søgte bredere og bredere og til sidst fandt han job hos B&W i Esbjerg Han bor pt. i pendler lejlighed men flytter snart 100% sammen med sin kæreste. Han oplever at muligheder åbner sig hurtigt og at B&W hjælper via deres netværk, hvilket han værdsætter Esbjerg har været en god og spændende by at komme til. Jeg går meget op i sport og der er Esbjerg godt med. Christian opbygger pro-aktivt et netværk med kolleger. Derudover anbefalede HR afdelingen LinkedIn gruppen Esbjerg Newcomers hvor han har meldt sig ind Christian ville værdsætte netværksarrangementer for ny-tilflyttere. Derudover ville en velkomstpakke med klarlægning af muligheder for faglige og sociale netværk være et plus. Yderligere ville hjælp til lejebolig have været et stort plus 21

22 Case: Yan immigrerede fra Kina til Sønderborg Kendte ikke Sønderborg - men et samarbejde mellem hendes Universitet i Kina og Syddansk Universitet gav Yan mulighed for at søge om legat på Syddansk Universitet, hvor hun fik sin uddannelse Yan var færdig i 2009 og fandt job i I mellemtiden læste hun dansk Man kan godt overleve i Danmark på engelsk men for at få et liv skal man kunne Dansk. Folk taler Dansk i frokostpausen! Sønderborg er meget anderledes end Kina: Der er meget færre folk og de, der er her, er meget stille: I starten var det meget ensomt i fritiden. Efterhånden fandt hun dog ud af at arrangere sig i fritiden og fik også en kæreste. Sociale arrangementer, der også er relevante for unge enlige, kunne have været et stort plus for Yan i starten. 22

23 Fastholdelse starter med modtagelsen og evnen til at facilitere opbyggelse af socialt netværk Jo tidligere en medarbejder flytter til området, jo større chance for at de bliver boende Den vigtigste fastholdelsesindsats er at sørge for at folk falder godt til fra starten Hvis ikke det sociale fungerer flytter folk igen 23

24 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 24

25 Virksomhederne ønsker flere ansøgere til deres stillingsopslag og forventer hjælp til rekruttering og markedsføring Tilførsel af viden Netværk med andre virksomheder Sparring og samarbejde omkring international rekruttering Viden om internationale kandidater Ønskede resultater Flere ansøgere til opslåede stillinger Bedre muligheder for international rekruttering Bedre samarbejde med det offentlige Konkret aflastning til administrative opgaver i forbindelse med tilflyttere, herunder formidling af sociale netværk Bedre image til geografiske områder Branding af egen virksomhed og fagmiljøer via Best Brains 25

26 Målgruppestørrelse Interessen for aktiviteter i de tre områder er nogenlunde jævnt fordelt Best Brains initiativ Fyn Esbjerg Sønderborg 26

27 Antal virksomheder Virksomheders interesse er særlig stor for markedsføring og tilflytternetværk ABB - Fyn ABB - Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg, Institut for energiteknologi, Esb VIKING Life Saving Equipment VestConsult Temp-Team A/S TeleBilling Sikkerhedsstyrelsen Siemens Flow Instruments Semco Martitime SE Sauer-danfoss Rambøll Olie & gas Mikroværkstedet Lodam Linak Inter-acustics hedal:kruse:brohus Dong Energy Det Norske Veritas Delfi Group, Delfi Electronics Daniit A/S Danfoss Damm Cellular systems A/s Colourbox Blue Water Shipping BHJ A/S Banke APS Babcock & Wilcox Vølund Atkins Denmark - Olie & Gasafd. Andritz Feed & Biofuel A/S Best Brains initiativ 27

28 Virksomhederne har høje ambitioner, vil have stram styring af projektet og bæredygtige løsninger præget af synergi Erfaringsdeling - at finde fællesnævnere og interessefællesskab Vi har prøvet netværk før i området. Det er vigtigt at det ikke dør hen og er tidspilde... Det kræver en god styring og torvholderi, vi andre bliver fanget i hverdagen Vi forventer at styrke vores indsats med at kommer ud i de store byer i Danmark og tiltrække de kloge hoveder Vi skal væk fra at bruge udtrykket "udkantsdanmark", vi bruger det for meget. Vi er et kerneområde for elektronikproduktion med masser af interessante virksomheder. Det er unikt Metoder til rekruttering At få skabt netværk til området, da vi ikke sidder der til daglig. Vi vil også gerne kunne påvirke uddannelsesinstitutioners udbud i fremtiden BB skal sikre at folk i projektet har en realistisk forståelse for at rekruttere strategisk i private virksomheder At vi løfter i flok med at markedsføre området, at man kan se at der også er job nr 2. At Best Brains forankrer tingene og får dem formaliseret. Vi skal have mulighed for at brande os selv som en god, attraktiv virksomhed i den synergi man kan med Best Brains Vi har en klar forventning om at der er en stram styring i Best Brains Der er allerede gået et år med ingenting Nu bliver der lagt meget op til at det er de udenlandske kandidater Best Brains virker forudindtaget om at vi ikke kan finde dem i Danmark Vi definerer Best Brains også som folk der er i toppen og kan komme ind på skattemnæssige fordele, den dygtige medarbejder der har to-tre erfaringer med sig, så deres børn er nok blevet teenagere. Overskriften er forkert, start med at definere hvad Best Brains er, det her handler on at rekruttere de bedste... jeg ser efter noget andet med best brains, det er ikke bare for rekruttere medarbejder der har en videregående uddannelse 28

29 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 29

30 På baggrund af interviews med virksomheder anbefales hovedvægt på værktøjer, marketing, øget rekrutteringsaktivitet og etablering af bosætningskoordinatorer Udvikling af Best Brains Tool Box med værktøjer til global rekruttering og relevant info og uddannelsesmateriale for virksomheder - Gøre relevant information tilgængelig for virksomheder (f.eks. ved køb af licenser) - Pakketere standard materiale (som f.eks. web-kurser i dansk) Udvikling af markedsførings pakker for geografiske områder og faglige miljøer rettet mod udvalgte målgrupper - Definere målgrupper i de anbefalede lande, og identificere hvilke kontakter der allerede findes, f.eks. gennem eksisterende ansatte og universitetssamarbejder - Udvikle strategier og materialer til direkte kontakt med målgrupper f.eks. via fagforeninger og tidsskrifter Øget koordinering af rekrutteringsaktiviteter og samarbejde med universiteter - Gøre det let for virksomheder at deltage i relevante jobmesser - Etablere koordinatorfunktion til koordinering af jobmessedeltagelse og evt. udvikling af egne jobmesser - Øge eksisterende samarbejder med danske og udenlandske universiteter gennem en dedikeret håndholdt indsats - Etablere nye samarbejdsaftaler med relevante universiteter Udvikling af koncept for - og etablering af bosætningskoordinatorer i hhv. Esbjerg, Sønderborg og på Fyn - Ansættelse af bosætningskoordinatorer - Kortlægge foreningsliv, relevante netværk og andre værktøjer til brug for bosætningskoordinatorer - Etablere proces der sikrer at rekrutteringsforløb inkluderer information til bosætningskoordinatoren - Danne videndelingsnetværk for bosætningskoordinatorer i Syddanmark 30

31 En række faktorer er relevante at overveje ved udvælgelse af målgrupper Der er stor forskel på chancen for tiltrækning af erfarne Ingeniører, Nyuddannede og Studerende Målgruppens relevans skal ses for eksempel i forhold til kulturelt fit Hvilke muligheder Best Brains har for succes med tiltag mod målgruppen (determineret af målgruppens vurdering af jobmuligheder og vurderet livskvalitet). En model til vurdering af tiltag og målgruppers potentiale kunne være Målgruppestørrelse Målgruppens Relevans for virksomhederne Tiltagets sandsynlighed for succes i Best Brains regi Målgruppens Geografisk betingede parathed til at flytte til Syddanmark Kilder: IDA, Accenture, OECD Kilder: Interviews Kilder: Best Brains, IDA, Accenture Kilder: Global Talent Index, Accenture Potentiale* *Se bilag for eksempel på prioriteringsmatrix 31

32 De efterspurgte medarbejdere kan tiltrækkes fra både Holland, Nordtyskland, Østeuropa, Sydeuropa, Asien og Brasilien Vesteuropa: Nærområdet i Tyskland og Holland Østeuropa Polen, Rumænien, Tjekkiet, Bulgarien, Hviderusland. (Rusland) Sydeuropa Italien, Spanien, Grækenland, Portugal. (Tyrkiet) Asien Kina, Indien Brasilien Kilder: Heidricks & Struggles, Work in Denmark, IDA, Accenture High Performance Research Center, OECD m. fl. 32

33 For Esbjergs virksomheder ville det være oplagt at starte jagten på de ½ bedste hjerner i Holland, Rumænien, Polen og Italien Relevante lande for olie og gas profiler Holland Rumænien Polen Italien Se også: Rusland, Spanien Kilder: Accenture baseret på LinkedIn Recruiter, og omfatter alle profiler og ikke kun jobsøgendes. NB: Tyskland bør undersøges nærmere, da LinkedIn ikke er udbredt der og derfor ikke fremgår af undersøgelsen. 33

34 For Sønderborgs virksomheder ville det være oplagt at starte jagten på de bedste hjerner i Holland, Rumænien, Polen og Italien Relevante lande for Elektronik/ Mekanik/ Mekatronik Holland Rumænien Italien Spanien Se også: Tyskland, Kina, Indien Kilder: Accenture baseret på LinkedIn Recruiter, og omfatter alle profiler og ikke kun jobsøgendes. NB: Tyskland bør undersøges nærmere, da LinkedIn ikke er udbredt der og derfor ikke fremgår af undersøgelsen. 34

35 For de fynske virksomheder ville det være oplagt at starte jagten på ½ de bedste hjerner i Holland, Indien, Polen og Italien Relevante lande for IT Holland Indien Polen Italien Se også: Rusland og Kina Kilder: Kilder: Accenture baseret på LinkedIn Recruiter, og omfatter alle profiler og ikke kun jobsøgendes. NB: Tyskland bør undersøges nærmere, da LinkedIn ikke er udbredt der og derfor ikke fremgår af undersøgelsen. 35

36 Interviews med IDA og repræsentanter fra målgrupperne viser at karrieremuligheder, ansættelsesvilkår og gode vilkår for familien er de vigtigste argumenter for at flytte til Syddanmark Argumenter rettet mod hollandske og tyske kandidater Argumenter rettet mod østeuropæiske kandidater Argumenter rettet mod sydeuropæiske kandidater Argumenter rettet mod Asiatiske kandidater Gode karrieremuligheder Forskerskatteordning Tæt på hjemlandet og nordtyske storbyer Godt kulturelt fit Velfungerende velfærdssystem, f.eks. i forhold til børnepasning Billig bolig Frisk luft og natur Gode karrieremuligheder i førende virksomheder Løn, ferie, fastansættelse Godt kulturelt fit og at mange danskere taler engelsk En sikker og tryg proces i forhold til flytning Spændende arbejdsopgaver i førende virksomheder Løn og fastansættelse God balance mellem arbejde og privatliv Opnå international erfaring i et internationalt miljø God løn for nyuddannede Forskerskatteordning God balance mellem arbejde og privatliv Et åbensindet samfund Natur (miljø, trafik, renere luft etc.) NB: I alle tilfælde mente målgrupperne at der er gode muligheder for at tiltrække arbejdskraft fra de pågældende lande Bemærk : idet der er tale om et begrænset antal interviews, hvorfor det ikke giver et nøjagtigt billede, men blot indikationer af de pågældende målgruppers præferencer IDA: Fokuser og gå efter eksisterende samarbejdsaftaler og via universiteterne. Og husk: Løn niveau er globalt! 36

37 Holland og Tyskland: Gode steder at starte Holland Universiteter Delft University of Technology Eindhoven University of Technology (TU/e) University of Twente Hanze University of Applied Sciences, Groningen Utrecht University Fagblade CONTACT, a magazine of the Faculty of Civil Engineering and Geosciences Coastal Engineering - Elsevier Tyskland Universiteter Technische Universität Berlin Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Technische Universität Darmstadt Fagblade International Polymer Processing. The Journal of the Polymer Processing Society Kerntechnik. Independent Journal for Nuclear Engineering, Energy Systems, Radiation and Radiological Protection European Production Engineering ZWF Zeitschrift fuer wirtschaftlichen Fabrikbetrieb Werkstatt + Betrieb Kilde: mastersportal.eu / topuniversites.com 37

38 Polen og Rumænien: Gode steder at starte Polen Universiteter AGH University of Science and Technology in Krakow (Faculty of Drilling, Oil and Gas) Gdansk University of Technology Silesian University of Technology Poznan University of Technology Szczecin University of Technology Warsaw University of Technology Wroclaw University of Technology Fagblade Przeglad Techniczny Utrzymanie Ruchu Design News Mechanik Inzynieria Rumænien Universiteter Polytechnic University of Bucharest Faculty of electronics telecommunications and information technology The Gheorghe Asachi Technical University of Iasi Technical University of Cluj Napoca Politechnica of Timisoara Fagblade Electronica AZI Masuari Si Automatizari Kilde: Work in Denmark / EURES / topuniversites.com 38

39 Italien og Spanien: Gode steder at starte Italien Universiteter Politechnico di Torino Politechnico di Milano Fagblade Corriere Delle Sera Electronica OGGI EO news Spanien Universiteter Technical University of Catalonia University of Valencia Fagblade Tecnica Industrial Kilde: Work in Denmark / EURES / topuniversites.com 39

40 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 40

41 Baseret på anbefalingerne afholdt Accenture og Best Brains en række workshops med virksomheder og andre aktører d. 20 november Tid Emne Morgenbuffet Indledende oplæg med præsentation af overordnede analyse resultater Workshop 1: Markedsførings-pakker Workshop 2: Rekrutteringsaktiviteter, samarbejde med universiteter Frokost Workshop 3: Best Brains Tool Box : værktøjer til global rekruttering, relevant info og uddannelsesmateriale for virksomheder Fremlæggelse af workshop-resultater Workshop 4: Udvikling af koncept: bosætningskoordinatorer Tak for i dag: Afskedsdrinks 41

42 Deltager liste for workshops Navn Titel Virksomhed Workshop formiddag Workshop eftermiddag Allan Eriksen HR Consultant Danfoss A/S Markedsføring Bosætningskoordinator Birgitte Junge Projektleder Udvikling Fyn Markedsføring Bosætningskoordinator Bjarke S. Christoffersen Projektleder Syddansk Universitet Jobmesser og uni- samarbejde Bo Christoffersen Engineering Manager ABB A/S Markedsføring BB Tool Box Catja Gaebel Konsulent Det Norske Veritas Markedsføring BB Tool Box Dorte Dyg HR-manager ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Heidi Nim Projektleder Esbjerg Erhvervsudvikling Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Helena Pedersen Projektleder Lean Energy Cluster Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Helle Baker Norden Projektchef Best Brains Markedsføring BB Tool Box Jesper Ottosen Leder Karriere- og Studiekontoret Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box John Pedersen Director, Finance Interacoustics A/S Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Karen Dahl Nielsen HR-partner Sikkerhedsstyrelsen Jobmesser og uni- samarbejde Linda Volf Lorentsen HR Consultant VIKING A/S Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Line Juul HR Generalist ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Lone Aaboe Jessen Marketing Manager Esbjerg Erhvervsudvikling Markedsføring BB Tool Box Lærke Ø. Støchkel Kommunikationskonsulent Esbjerg Kommune, Fællesforvaltning Markedsføring Mads Martin Jørgensen COO Colourbox Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Martin Nielsen Projektkoordinator SET Merethe Woltmann Chefkonsulent Region Syddanmark Markedsføring Mette Agergaard Head of Finance VestConsult A/S Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Mette R.Mortensen Udviklingschef hedal:kruse:brohus Jobmesser og uni- samarbejde BB Tool Box Mikkel Johansen Erhvervschef SET Nina Rose Konsulent Accenture Jobmesser og uni- samarbejde Bosætningskoordinator Peter Mølgaard Intern Stab Sønderborg Kommune, Sekretariatet Thomas Dehnfeld Økonomichef Damm Cellular Systems A/S Markedsføring Bosætningskoordinator Troels Dalgaard Konsulent Accenture Markedsføring BB Tool Box Troels Munk Recruitment Consultant Rambøll Markedsføring BB Tool Box 42

43 Input til markedsføring fra bootcamp-workshop Forslag til tema: Best Conditions for Best Brains Samlet markedsføring af regionen som sted at bo og arbejde Rekruttering af hele familien / samlet pakke Individuel markedsføring af firmaer og fag, kræver virksomhedernes egen indsats International markedsføring af regionen forskellig fra dansk markedsføring af de tre områder Hverveportal (fælles) Vægt på differentiering af målgrupper Globalt / EU / DK Vælg land(e) med omhu! Vær opmærksom på kultur/værdi forskelle Alder / Familier / Enlige Vigtigt at finde ambassadører Den gode historie (cases) Trykprøvning Mythbusters (aflivelser af myter, f.eks. om det danske skattetryk) Get the frames right Sælg på livskvalitet, løn/leveomkostninger, De næste aktioner Identifikation af ambassadører / cases Identifikation af kanaler for marketing? 43

44 Input til koordinering af rekrutteringsaktiviteter fra bootcamp-workshop Øge synlighed Sociale medier i Nordjylland og Tyskland SDU Fælles synlighed på fagområder/ klyngeniveau på messer så de mange karrieremuligheder vises Rekrutteringsmesser i Tyskland / Europa Lokale kampagner og lokale netværk i Nordtyskland, Aalborg og København Koordinering af jobmessedeltagelse Ét centralt organ som virksomheder og uddannelsessteder kan arbejde med Koordinator infomedarbejderfunktion Antropologisk bindeled ved screening af kandidater / én repræsentant for alle virksomheder der kan screene på stedet Belønning til udenlandske universiteter for at udpege / sende de bedste kandidater Samarbejde med mentorordninger / sociale netværk Samarbejde omkring virksomhedens specifikke fag/kompetencebehov 44

45 Input til øget samarbejde med uddannelsesinstitutioner fra bootcamp-workshop Øge antallet af praktikpladser og synliggøre win-win Forventningsafstemme samarbejdet Skab skabelon, udover standardkontrakt Behovsafklaring på samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Erhvervs-Ph.d., Praktik, Specialer, cases, aftagerpaneler E- days (http://www.leanenergy.dk/projekter/e-days/). Centralt organ til kontakt med virksomheder Portal/ jobbørs: formålet er at de studerende og virksomhederne skal møde hinanden Skal kunne sortere på by, land, og faglighed osv. Udbyder alt fra Phd, cases, speciale osv. Udvælge og samarbejde med udenlandske universiteter der uddanner de mest relevante profiler for Best Brains virksomhederne Hvor kommer de gode kandidater fra i DK og udlandet? Sikre at udenlandske studerende får kendskab til dansk virksomhedskultur og jobsøgning, og evt. lærer dansk, inden dimittering Så er de forberedt til virksomhederne og livet i DK se på International Brainstormers hvor et helt semester er praktik på en virksomhed 45

46 Input til Best Brains Tool Box fra bootcampworkshop Behov for et faseopdelt værktøj (Hvornår bruger vi hvilke værktøjer?) Rekrutteringsindsats Forberedende indsats Ankomst Fastholdelse Afsked Behov for opsamling og præsentation af viden Modereret wiki Indeksering Work-live-stay eller expatviden.dk som mulig tovholder / moderator Pakketeres og eksekveres af andre end virksomhederne da disse ikke får det gjort Værktøjsliste: Rekruttering af internationale / nationale medarbejdere. How to do / what to know? Gearing af virksomhederne til at møde nye medarbejdere Gearing af nye medarbejdere til at møde den nye virksomhed / deres nye hjem Buddy ordninger / sprog tandem Virksomhedsinitiativ til sociale arrangementer Oversigt over sociale netværk Koordineret dansk undervisning Oversigt og kvalificering af rekrutteringsmuligheder 46

47 Input til etablering af bosætningskoordinatorer fra bootcamp-workshop Tættere myndighedskontakt statsforvaltning osv. Målet er at gøre kontakten så one-stop som muligt, altså samle så mange offentlige processer som muligt Kørselsvejledning / Guide til kontakten med myndighederne hvad gør jeg først? Koordinering af velkomstpakker fra kommune og virksomheder Form: One point of contact Tæt virksomhedskontakt. Evt. bosætningskoordinatornetværk Bosætningsblanket: Virksomheden indsender blanketten med den nye medarbejders / families sociale profil(er) til bosætningskoordinator der så kan forberede den sociale opstart Krav til personen: udadvendt, sprogkyndig, netværker, opsøgende. Input til aktiviteter for bosætningskoordinator Finansielt, socialt arrangement der forklarer hvordan skatten fungerer i DK og hvad man får for den, og forklarer hvordan man laver bankforretninger i DK Det skal ikke kun handle om den negative skatteprocent - på engelsk Kontakt til landsbysamfund Hvis medarbejderen selv kommer fra landsbyen i Spanien er det måske mere nærtliggende at han skal bo i landsbyen i DK fremfor storbyen. Kan vi udnytte den gode naboeffekt hvor der bydes velkommen med kage ved indflytning? Charmetur i området inden ansættelse for eksempel når medarbejdere er til jobsamtaler Partnerjobs/ praktikordninger: Speeddating mellem partneren og medarbejdere fra virksomheder der er medlem af Best Brains Formidling af DGI Sports Guides /Kontakt til foreninger Formidling af dansk kurser samle kursister fra de forskellige virksomheder To-do Afdækning af de målgrupper der skal laves arrangementer og netværk til. Så vi sikrer målrettede tilbud. F.eks. Mentorfamilier. Kortlægning af eksisterende tilbud er første opgave Dummy Budget alá hvad Norge gjorde i Lissabon. Viser eksempler på leveomkostningerne i DK. Kan vises allerede nu på messer, kan sendes ud på mail, downloades fra webben osv. 47

48 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 48

49 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 49

50 Kilder (1/2) Forfatter Titel Årstal Link Heidricks & Struggles Global Talent Index Region Syddanmark / Accenture Work in denmark Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark: Udfordringer, bedste praksis og potentialer for nye initiativer Forundersøgelse af muligheder for rekruttering af ingeniører inden for energiområdet (bredt) i udvalgte europæsike lande Europa kommisionen Hjemmeside: Ploteus Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Hjemmeside Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Oxford economics Expatviden modtagelse og fastholdelse af internationale talenter Global Talent How the new geography of talent will transform human resource strategies s/globaltalent2021executives ummary.pdf 50

51 Kilder (2/2) Forfatter Titel Årstal Link Accenture International Regions Benchmarking Consortium No Shortage of Talent: How the Global Market is Producing the STEM Skills Needed for Growth A Tale of Ten Cities: Attracting and Retaining Talent tecollectiondocuments/acce nture-no-shortage-of- Talent.pdf RBC2-Talent1109.pdf Accenture Where will all the analytics talent come from? Fresh talent supply forecasts, N/A OECD OECD.Stat Extracts Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Anerkendelse af udenlandske uddannelser se Topuniversitites.com Topuniversitites.com: Ranking per subject 2012 topuniversitites.com 51

52 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 52

53 Talent search for Best Brains using LinkedIn Recruiter

54 Information Technology Objective: To map existing LinkedIn members within the IT domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with function as Information Technology Industry: Top industry types considered Top Industry Types Information Technology and Services 1,681,162 Computer Software 933,984 Telecommunications 289,330 Computer Networking 143,361 Financial Services 127,024 Hospital & Health Care 113,535 Internet 93,402 Banking 91,383 Computer & Network Security 82,184 Government Administration 72,710 Oil & Energy 71,866 Number of Profiles Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 54

55 Findings - Information Technology Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Information Technology (5,629,480) Industries/Countries USA UK India Australia Netherlands China Italy Ukraine Russia Romania Poland Czech Republic IT & Services 763,570 95, ,591 46,638 28,720 12,483 30,950 4,900 8,932 5,713 9,726 7,120 Computer Software 546,039 38, ,921 11,988 11,595 15,037 6,701 6,646 6,609 6,444 9,512 2,839 Telecomm 132,934 15,358 51,245 7,210 2,890 5,889 5, ,122 2,067 2,648 1,004 Computer Networking 86,764 6,771 33,606 2,290 2,190 2, Financial Services 95,511 17,725 11,089 3,723 1,757 1, Computer & Network Security 43,283 3,780 18,435 1,170 1, Banking 41,905 9,552 8,012 2,109 4, , , Hospital & Health Care 114,692 4,063 4,177 1,421 1, Oil & Energy 42,970 5,674 3,380 1,677 1, , Internet 55,929 5,684 5,850 1,445 2,566 4,804 1,296 1,225 1, , Total 1,923, , ,306 79,671 57,507 44,177 50,025 15,061 22,067 17,177 26,551 12,750 Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience Level (Years) TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 1,069, , , ,572 41,036 UK 134,763 68,605 39,610 20,036 6,576 India 47, , , ,557 46,494 Australia 44,985 29,402 15,952 7,033 1,914 Netherlands 52,434 18,099 9,159 3, China 6,133 12,724 11,540 7,137 1,872 Italy 35,472 18,355 11,037 5,323 1,431 Ukraine 2,738 6,004 4,836 2, Romania 4,058 7,117 4,825 2, Poland 7,895 11,136 6,986 3, Czech Republic 5,195 5,297 3,170 1, Russia 5,196 8,546 6,186 3, Total 1,415, , , , ,578 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 55

56 Oil & Energy Objective: To map existing LinkedIn members within the Oil & Energy domain as per their location and experience level Methodology Search criteria: Professionals with Industry as Oil & Energy are sorted according the location and experience level Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 56

57 Findings-Oil & Energy Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Oil & Energy (22,42,379) Industries/Countries USA UK India Australia Nigeria UAE China Netherlands Spain Italy Ukraine Russia Romania Poland Czech Republic Oil & Energy 1,066, , ,224 47,172 48,134 55,169 22,344 40,244 18,846 34,457 3,686 25,397 11,177 5,571 2,600 Experience level: Number of profiles per location and experience level Country/Experience TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 208, ,378 92,402 54,040 17,832 UK 42,574 25,535 18,242 10,602 3,734 India 16,569 18,420 23,874 15,927 4,713 Australia 12,867 9,501 6,817 3,596 1,029 Netherlands 17,492 7,814 4,405 1, China 2,304 2,836 2,748 1, Nigeria 4,566 5,560 5,619 4,135 1,794 Spain 4,532 3,366 2,106 1, Italy 9,041 7,384 4,688 2, Ukraine Russia 3,197 4,937 4,089 2, Poland 1,095 1, Czech Republic Romania 2,305 1,922 1, United Arab Emirates 10,211 9,211 6,709 3, Total 336, , , ,228 33,266 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 57

58 Electronics Objective: To map existing LinkedIn members within the Electronics domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with keyword as Electronics are sorted according to the location and experience level Industry : Top Industry types considered. Top Industry Types Number of Profiles Mechanical or Industrial Engineering 10,558 Automotive 4,334 Electrical/Electronic Manufacturing 4,002 Industrial Automation 3,945 Information Technology & Services 2,661 Oil & Energy 2,332 Research 2,182 computer Software 1,723 Machinery 1,336 Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 58

59 Findings - Electronics Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Electronics (2,054,070) Industries/Countries USA UK India Australia Netherlands China Spain Italy Czech Republic Romania Poland IT & Services 94,412 14, ,919 7,297 4,963 1,699 1,436 3, ,379 1,983 Computer Software 60,252 5,225 49,454 1,401 1,389 1, ,696 1,315 Telecomm 42,785 33,705 63,774 3,742 1,747 2,468 2,266 2, ,926 1,640 Electrical/Electronic Manufacturing 97,773 12,657 76,919 4,314 3,494 11,519 1,417 3, ,043 Consumer Electronics 49,298 4,535 11,446 1,532 2,699 4,489 1,340 1, Semiconductors 42,969 2,770 18, ,510 2, , Automotive 27,992 2,864 10, , , , Oil & Energy 16,800 3,100 6, , Computer Hardware 26,468 1,238 5, Total 458,749 80, ,336 20,171 17,621 26,413 8,016 13,713 2,166 90,473 7,281 Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience Level (Years) TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 460, ,416 80,901 37,920 13,394 UK 60,792 21,647 12,670 6,178 2,431 India 64,752 83,968 96,919 80,569 28,908 Australia 18,570 8,717 4,808 1, Netherlands 26,974 6,746 3,374 1, China 8,464 9,850 6,259 3,850 1,121 Spain 7,909 4,363 2,752 1, Italy 12,615 5,484 3,188 1, Romania 2,467 2,522 1, Ukraine 862 1, Poland 1,095 1, Czech Republic 1,366 1, Total 666, , , ,555 48,704 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 59

60 Mechanics Objective: To map existing LinkedIn members within the Mechanics domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with keyword as Mechanics are sorted according to the location and experience level Industry : Top Industries considered Top Industry Types Number of Profiles Mechanical or Industrial Engineering 30,319 Automotive 15,398 Oil & Energy 14,396 Research 12,014 Information Technology & Services 9,781 Computer Games 6,437 Machinery 1,336 Computer Software 6,750 Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 60

61 Findings - Mechanics Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Mechanics (263542) Industries/Countries USA UK India Netherlands China Spain Italy Poland Romania Czech Republic Russia Ukraine Mechanical or Industrial engineering 14,808 1,454 1, Automotive 8, , Electrical/Electronic Manufacturing 2, Telecommunications 1, Research 5, IT & Services 4, Machinery 1, Oil & Energy 7,015 1, Total 45,768 5,928 4,736 2,793 1,666 1, Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience in years TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 61,388 31,891 23,444 11,874 3,948 UK 6,331 4,214 3,64 2, India 1,703 1,706 1,902 1, Netherlands 3,510 1, China 977 1, Spain 1, Italy 1,904 1, Poland Romania 2,467 2,522 1, Czech Republic Russia Ukraine Total 80,601 46,121 30,933 18,439 6,737 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 61

62 Mechatronics Objective: To map existing LinkedIn members within the Mechatronics domain as per their location and experience level Methodology - Search criteria: Professionals with keyword as Mechatronics are sorted according to the location and experience level Industry: Top Industry types considered. Top Industry Types Number of Profiles Mechanical or Industrial Engineering 10,557 Automotive 4,334 Industrial Automation 3,945 Information Technology & Services 2,661 Oil & Energy 2,332 Research 2,182 Computer Software 1,723 Machinery 1,336 Note: the results listed in this presentation are based on specific search criteria best defined as per the available information. These are number of profiles available on LinkedIn and may vary with the actual talent availability as per LinkedIn s penetration in those markets. Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 62

63 Findings - Mechatronics Location: Number of profiles per locations and industry (only top locations) Mechatronics (52,619) Industries/Countries USA UK India Netherlands China Spain Italy Poland Romania Czech Republic Russia Ukraine Mechanical or Industrial engineering 4, , Automotive 1, Electrical/Electronic Manufacturing Industrial Automation 1, Research IT & Services Machinery Computer Software Oil & Energy Total 10,262 1,496 2,983 2, Experience level: Number of profiles per location and experience level Country Experience TO 10 3 to 5 1 to 2 less than 1 USA 3,752 3,616 3,795 2,558 1,043 UK 1, India Netherlands 1, China Spain Italy Poland Romania Czech Republic Russia Ukraine Total 7,842 7,041 6,643 4,510 1,859 Fields marked in blue are top-locations for the industri Fields marked in green are included due to recommendations for relevant target groups Copyright 2012 Accenture All rights reserved. 63

64 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 64

65 Værktøjer til identifikation af relevante universiteter og uddannelser Se: for lister over relevante universiteter Se for sammenligning af forskellige uddannelser 65

66 Indhold Resumé & Baggrund 3 Behov for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede 8 Virksomhedernes forventninger til Best Brains 25 Forslag til målgrupper og aktiviteter 30 Input til aktiviteter på baggrund af workshops 41 Appendiks 49 Kilder 50 Talent Search for Best Brains using LinkedIn Recruiter 53 Værktøjer til identifikation af universiteter 65 Oversigt over vedlagte dokumenter 67 66

67 Vedlagte artikler 67

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense

Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Erfaringer fra Tech Talent Case Camp 2014 i Odense Baggrund og koncept Baggrund En række fynske virksomheder er i den situation, at de ikke kan rekruttere de højtuddannede / specialiserede medarbejdere,

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750

JKS a/s Ringkøbing 96 750 750 Udenlandsk arbejdskraft til Silkeborg Onsdag, 12. december 2007 Sådan hjælper vi virksomheder med udenlandsk arbejdskraft. Udlandschef Carsten S. Asmussen JKS historie (JKS = oprindeligt Johannes Kristensens

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7

Kjerulf & Partnere side 2. Kompetenceområder side 4. Præsentation side 5. Processen ved Executive Search side 6. Processen ved Selection side 7 Indhold Kjerulf & Partnere side 2 Kompetenceområder side 4 Præsentation side 5 Processen ved Executive Search side 6 Processen ved Selection side 7 Forskellen på Search & Selection side 8 Hvor tilfører

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere

Cultural Family Network - effektiv fastholdelse af udenlandske medarbejdere 10 virksomheder har bidraget til udvikling af et effektivt redskab til fastholdelse af udenlandske medarbejdere. I samarbejde med More than Relocation - Relocation Scandinavia har de etableret Cultural

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

IDA LANDEGUIDE 2011 Island

IDA LANDEGUIDE 2011 Island IDA LANDEGUIDE 2011 Island 1. LANDET 1. Opholdsland Island 7 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller Tyskland og arbejder

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere

Job i sigte en times kørsel fra København

Job i sigte en times kørsel fra København Job i sigte en times kørsel fra København Sydsjælland tørster efter højtuddannet arbejdskraft, så stemningen var høj til matchmaking i Vordingborg 20. september Vi har et godt og udviklende arbejdsmiljø

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere