Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!"

Transkript

1 Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes sikre på, at det, du lærer og giver fra dig, vil komme dig til stor gavn i dit videre liv og karriere som leder. Vi i klubben vil sammen med de andre ungdomstrænere/-ledere sørge for, at du får en god oplevelse og får det værktøj, du skal bruge for at yde dit optimale - sportsligt og socialt for din gruppe. Navnene på bestyrelsen kan du finde i øverste bjælke på hjemmesiden, der løbende bliver opdateret. Denne vejledning med information om klubben er et værktøj for alle trænere og ledere i ungdomsafdelingen i Brabrand IF Fodbold. Informationen er en sikkerhed for, at alle ledere får alle og de samme oplysninger, der er nødvendige for at virke i BIF. Når du har læst vejledningen igennem, vil du være godt klædt på, til at starte som leder i BIF. Har du spørgsmål (praktiske/sportslige) kan du henvende dig til dine trænerkolleger eller eventuelt til ungdomsformanden eller ungdomskonsulent. Det er naturligvis ikke alt, vi kan få med i denne vejledning, så de spørgsmål du måtte have, vil vi andre i klubben kunne hjælpe dig med svar på! Bare spørg enten dine trænerkolleger eller ungdomsformanden/ungdomskonsulenten. Denne vejledning SKAL tages alvorligt, læses og diskuteres grundigt, så vi er enige om sagen. Vejledningen er gældende for både drenge- og pigetrænere og ledere. God fornøjelse med timerne i BIF - med ungdommen, forældre, tilskuere og os andre BIF ere! Med venlig hilsen Brabrand IF Fodbold - Ungdomsafdelingen Side 1 af 1

2 Oplysninger om BIF Fodbold Kommer senere Praktiske oplysninger : Klubhuset, baner og området : I klubhuset findes følgende hjælpemidler, for at hverdagen kan gå lidt lettere. HUSK - at rydde op efter dig selv!! Mødelokale, der kan bruges til klubformål. Postbakke / dueslaget, hvor du får information fra ledelsen, kampfordeler, øvrige trænere mfl. Kig her hver gang du er i BIF!! De øvrige trænere og ledere har også et dueslag, du kan komme post i! Opslagstavle med den ALTID opdaterede turneringsplan for alle holdene i BIF (check jævnligt din spilleplan af..) Der er 4 stk. 11-mandsbaner i BIF, en grusbane, 1stk. 5-mandsbane og gonges, som bruges til træning/kamp. Desuden benyttes banen ved Engdalskolen til såvel træning som kampe både 11- mands og 7-mands. (På bane 3+4 trænes. På disse baner spilles ligeledes 7-mandskampe. Bane 1+2 er reserveret til 11-mandskampe) Der må ikke medtages drikkelse og madvarer på anlægget. Alt skal købes i Cafeteriet, idet den har bevillingen! Forældremøder: Det årlige forældremøde skal ligge i slutningen af marts/start april, idet vi bruger disse møder til følgende: Informere om årsplanerne og træning/kampe for årgangen - herunder sommerstævne + delvis betaling. Kampprogrammet, vask/kørsel og mål/ture for året. Klubtræningsdragt præsenteres og bestillinger og betaling modtages. Skaffe mindst en forældre til holdlederarbejde som informationsformidler/koordinator v/aktiviteter+kørsel+vask. Evt. nyt fra bestyrelse og aktivitetsudvalg. Klubben lægger lokaler til (bestil plads hos Cafeteriet og bestil kaffe/te/sodavand, som klubben betaler). Ønsker du en leder fra klubben skal deltage, så henvend dig til ungdomsformanden el. afdelingsleder. Side 2 af 2

3 Afdelingsledere & forældresamarbejde i ungdomsafdelingen : Som nævnt ovenfor under forældremøder skal vi involvere forældregruppen i forskelligt, om det så er at tage saftevand el. kage med til UDEKAMPE - men også div. sociale arrangementer, der er med til, at gøre fodboldklubben til et godt sted, at komme - både for børn og voksne. Afdelingslederne kan hjælpe trænerne med støtte i det administrative, og det er hensigten, at afdelingsledere og trænere laver/tilretter et årsprogram for alle grupperne. Træning - vinter/sommer : Se nærmere herom på de efterfølgende sider omkring sportslige oplysninger. Træningsplanerne for træningen udkommer hhv. Januar (grus/kunstbane-), Marts (græs-) og September (indendørs-træning) Ændringer i adresser/tlf. på medlemmer/trænere: Det er vigtigt, at du oplyser (til ungdomsformanden) hvis du eller dine spiller får nyt tlf. nr. el ny adresse. Disse oplysninger danner jo grundlaget for de informationer klubben har til medlemslisten. Denne liste findes på klubbens hjemmeside og opdateres Støtteklubben: I BIF Fodbold er der en gruppe mennesker, der via sponsorer og andre aktiviteter skaffer penge til klubkassen. Disse penge placeres i støtteklubben, som så hvert år giver fodboldklubben et pænt beløb til brug for klubbens drift. Cafeteriets åbningstider mv. : Se link til cafeteriets hjemmeside på hjemmesiden.. Der må (gentages!) IKKE medbringes egne drikkevarer på Brabrand IF s anlæg. Alkohol-/rygepolitik : Alkohol bør ikke nydes i sports-/træningstøjet. Øl og lign. må kun indtages i cafeteriets område og købes der. Rygning på anlægget er ikke tilladt. Side 3 af 3

4 Ugeprogrammer i BIF over alle ugens kampe : Du vil finde en oversigt over alle klubbens kampe på hjemmesiden Hjemmekampe : På tavlen (ved boldrummet) kan du se hvilket omklædningsrum og bane hhv. dine spillere og modstanderne skal bruge. Ret dig altid efter dette! Side 4 af 4

5 Sportslige oplysninger : Oplysnings-niveau til spillere/forældre: Det påhviler træneren, at udlevere skriftlig information til spillerne omkring træning/kampe/kørsel/vask. Lad endelig din holdleder (hvis du har en ) stå for fordeling af kørsel og vask blandt forældrene. I øvrigt skal træneren være behjælpelig med, at informere gruppen om punkterne på årsprogrammet. Træningstider (udendørs/indendørs) : På hjemmesiden op på opslag i klubhuset finde du de aktuelle træningstider (ude på grus/græs/kunststofbane - eller inde). Du vil blive spurgt om dine ønsker for træning, når træningstiderne planlægges. I BIF satser vi på, at forældrene skal hjælpe kraftigt i indendørs-perioden, så trænerne aflastes. Det er vigtigt for BIF, at trænerne er top-motiverede til den udendørs sæson. Indendørs træning er sekundært.. I vinterperioden/indendørs er der kun en gang træning/spil om ugen Ligeledes skal forældrene helst også stå for den indendørs turnering, som holdene evt. meldes til. Turneringer & stævner (udendørs og indendørs) : I BIF melder vi indendørs-hold til turneringerne, hvis forældrene vil stå for alt omkring disse. Din forældrerepræsentant skal fortælle dig (i aug./sept.), om forældregruppen vil stå for dette i vinterperioden. Udendørs-hold melder klubben til - og det er træneren, der står for alt det praktiske herefter. Ønsker årgangen at spille i stævner, udover de turneringer BIF melder til (JBU/ABU), må spillerne selv betale. Kontingent, indmeldelser og medlemslisten : Opdateret kontingent-sats kan findes på hjemmesiden. Træneren får udleveret ajourført medlemsliste 2 gange pr. sæson. Ingen spiller må spille kamp inden vi har vedkommendes indmeldelse og evt. spillercertifikat (v/klubskifte). Indmeldelsesblanketter findes i klubhuset. Træneren skal sørge for indmeldelser efter omkring 14 dages prøvetræning. Spilleren er ikke forsikret på sportspladsen (DBU), medmindre spilleren er indmeldt i klubben. Side 5 af 5

6 Materialer, nøgler og spilletøj. Træneren får nøgler udleveret til lån: En til boldrum, omklædningsrum, klubhus mv. samt en til dit boldskab. Udover bolde (ca. en til hver spiller) som træneren skal holde tal på og behandle godt, skal træneren have overtræksveste (hhv. 8 og 12 stk. til hhv. 7 og 11 mandshold), der bruges til træning og udekampe (ved ens trøjer). Som udehold skal man have overtrækstrøjer el. veste med, hvis der er farvelighed med hjemmeholdet. Øvrige materialer som kegler, fodtennis-net, tøndebånd mv. findes i boldrum. Træneren får (eller skaffer gerne selv via sponsorer - evt. i forældrekredsen) et spillesæt, som der skal passes på!! Aktivitetsliste / - støtte : Klubben får refunderet MANGE penge fra kommunen, for den tid træneren bruger på hvert medlem. Træneren skal derfor sikre, at alle spillere er medlem af klubben og betaler kontingent Flytning - af kampe og træningstider : Når 11-mands turneringskampene er fastlagt i januar + 7-mands i marts, er det meget svært at flytte kampene. Skulle der være en kamp, du har problemer med, så kontakt kampfordeleren HURTIGT. Hovedreglen er, at klubberne skal være enige, og der findes en frist, som skal overholdes. Kan man ikke blive enige, kan modstanderen bestemme, at JBU s officielle kampdag er kampdagen. Dog kan den anden part så bestemme tidspunktet (kl om morgenen??? - ta den!) Dommerklubben skal have besked minimum 10 dage før kampdagen. HUSK: Det er tidskrævende at flytte kampe, og det kan medføre fejl. ALLE KAMP-FLYTNINGER SKAL GÅ IGENNEM BIF-KAMPFORDELEREN!!! Hvis du ønsker ændrede træningstider, skal du kontakte ungdomsformanden, men det er til meget stor besvær. Du må ikke selv ændre på din træningstid, da det kan gribe forstyrrende ind på andres træning og kampe. DBU s (sommerferie-) Fodboldskole i BIF : Hvert år søger BIF om, at få fodboldskolen til BIF, hvor vi har en masse børn, der kommer på besøg! Vil du hjælpe som træner eller hjælper, skal du lægge besked til ungdomsformanden Endvidere søger BIF også om den nye mikrofodboldskole, der ligger i August/September. Sædvanlig vis lykkes det også at Pigeraketten kommer forbi klubbens anlæg Resultatformidling : Kampkort Side 6 af 6

7 Dommerbetaling : Kommer senere Bødetakster i JBU : Kommer senere Udeblivelser : Hvis BIF-holdet og træneren udebliver fra en kamp er det træneren, der må dække omkostningerne - ved sjusk. Udover omkostningerne til bøde og dommer mister BIF også de point, der spilles om! Møder jeres modstandere ikke op, skal træneren straks kontakte kampfordeleren eller ungdomsformanden. GØR dette inden du indtelefonerer noget som helst til JBU. (Læs i øvrigt på holdkortet, hvordan du som træner skal forholde dig i den situation) Op- og nedrykning af spillere samt aldersdispensation : Se JBU regler på JBU hjemmeside. Ansvarsopdeling - træner/holdleder : Træneren : Det sportslige (træning+kamp) samt holdudtagelse. Opstilling/opfølgning af mål for holdet. Flytning af kampe (skal aftales via kampfordeler). Udfylde og aflevere kampkort (+ indtaste). Stævnedeltagelse. Udfylde aktivitetslister. Medlemsregistrering (indmeldelser). Valg af holdleder. Holdlederen : Udbygge kammeratskabet samt checke skoleskemaer/-ture, der kan indvirke på kampdatoer. Varetage det praktiske mht. kørsel, tøjvaskeordning, udlevere/indsamle tøj, drikkedunke, dommer. Børnene og forældrene : Forældre kan være meget forskellige. Nogle er dejlig og lette at tale med - andre frygteligt besværlige Det er vigtigt, at vi styrer børnene til træning og kamp, men det er lige så vigtigt, at vi styrer forældrene, så de ved, hvordan vi vil have det i BIF. Sørg for tit at understrege, at det er vigtigt for barnet, at forældrene er tilskuere. Forældrene skal kun blande sig på trænerens opfordring og ellers sørge for en god opførsel - både overfor træneren, dommeren og modstanderne, men også overfor eget og andre børn. De kommer jo af glæde. Forældre skal opmuntre børnene (ikke kun sit eget) og de skal huske, at det ikke er dem selv, der spiller - det er barnet!! Side 7 af 7

8 Årsplan, forpligtelser og aftaler: Du er nu træner, og det medfører nogle forpligtelser udenfor træningsbanen. Når du har læst denne mappe igennem, skulle du meget gerne være mere beredt på de forskellige opgaver, MEN vi har jo alle forskellige styrker/svagheder, så det er vigtigt, at du meddeler om, der er nogle af de beskrevne forpligtelser og emner du ikke kan el. har mulighed for, at klare/magte. For BIF er det vigtigt, at de i denne mappe beskrevne opgaver bliver udført, derfor skal du gå til ungdomsformanden, hvis du fx ikke kan skaffe en sponsor, fx er ordblind eller fx ikke kan deltage i et arrangement Du er jo spillernes leder og forlængede arm, og har derfor ansvaret for, at træning og alt omkring holdet fungerer Det tager noget tid, at klare opgaverne - også udenfor banen - men sådan er det bare!! Års-planen for aktiviteterne i ungdomsafdelingen laves og tilrettes hvert år. Bl.a. diskuteres ture/stævner. Fodboldafdelingen forventer, at du som træner læser materialet igennem og deltager i debatten samt deltager i de aktiviteter, der er møntet på din gruppe. Specielt er det vigtig, at planlægge en ting i god tid - sommerstævnet!! Træneraftalen fortæller også noget om de aktiviteter, vi ønsker at træneren deltager i. Endvidere står der i aftalen, der er sat ind i mappen efter års-planen efter disse sider, forskelligt om både rettigheder og muligheder for træneren. I BIF vil vi gerne gøre det meget rart at være træner (uden at vi dog forkæler/spolerer trænerne..) - så derfor er der taget en beslutning om, at ungdomstrænerne skal have sportslig assistance fra en intern sportslig konsulent tjeneste. Efter træneraftalen finder du et skema mht. trænergerningen næste år, som du i august bedes udfylde og aflevere til ungdomsformanden. Dette skema danner grundlag for klubbens planlægning mht. træneraftaler for næste sæson. Side 8 af 8

9 Sportslige mål, træning og kodeks mht. opførsel i BIF Sportslige mål : Enhver bonderøv, der har med boldspil at gøre, kan melde ud, at - holdet skal rykke op i år -. Det vil vi selvfølgelig ikke gøre i BIF. Det kan godt være vi rykker op - eller rykker ned, men det er ikke afgørende. Det der er vigtigt, er at børnene får den optimale træning, at børnene får en fundamental god træning, og at børnene efter hvert år virkelig har lært noget fodboldmæssigt, men også har udviklet et godt kammeratskab med medspillerne. Sport og konkurrencen hører sammen, og vi vil alle vinde kampene, vi spiller, men glæden skal også med i legen!! I fodboldklubben dyrker vi holdsport, og derfor er det vigtigt, at også de svagere boldspillere fungerer med humør. Derfor er det vigtigt at trænerne er opmærksomme på: at holdet fungerer til træning og kamp - også udover det sportslige. (Team-building) at terpe teknik og andre elementer med spillerne og læse, hvad hver spiller har brug for at lære i spillet. at der er en god opbakning og tone om holdet fra forældre mv. Det er forskelligt, hvordan et holds evner er på en fodboldbane. Derfor kan vi ikke i BIF have et bonderøvs -mål, at fx vore juniorer altid skal være i divisions-rækken, men derfor skal BIF i samarbejde med hver eneste træner alligevel have mål (som nævnt ovenfor) for sine spillere. Har man et mål med arbejdet, gør du det mange gange bedre, end hvis du driver planløst af sted. Dette mål opstilles imellem ungdomsformand/-afd.leder og den enkelte træner. Det er umuligt, at sætte et mål, før man som træner ved hvordan materialet og konkurrencen er - derfor tag dig tid!! Træningsprincipperne i BIF er lavet, fordi vi så har en fællesnævner som trænere og ledere. Det er meget lettere, at gå i gang med et stykke arbejde, når brugsanvisningen er læst og værktøjet er parat. Derfor skal værktøjet bruges. Opførsel overfor andre mennesker har vi også en holdning til i BIF. Derfor er der nogle enkelte regler for lederes påklædning og opførsel i BIF. Det er egentligt så enkelt: Opfør dig ordentligt, så er alle tilfredse!! Det at komme med tømmermænd og blodskudte øjne, eller med tøjet i laser og se sjusket ud - ja det ser ikke godt ud, og vi er jo i børnenes øjne superhelte, der kan alt, så det er nogle forkerte signaler at sende, både til børn og voksne, hvis vi ikke opfører os fornuftigt. Derfor - prøv at bestræbe dig på, at: - holde et fornuftigt og almindeligt sprog (lad være med at råbe højt og bande voldsomt, som du måske gør det privat) - give egne spillere, modstandere, dommere, forældre m.fl. en positiv bemærkning og fairplay i stedet for surhed! - klæde dig ordentlig og lev op til vores ryge- og alkoholpolitik. - få forældre og andre til, at opføre sig godt overfor (specielt) dommere m.fl. Dommerne er jo vigtige personer for os! (mht. dommere - så prøv altid, at få forældrene m.fl. til, at sætte sig i dommerens situation mht. skæld ud mv.) Side 9 af 9

10 Træningsøvelser, kurser, vejledning og trænermøder Træningsøvelser som du kan bruge i det daglige, kommer senere. Trænerkurser Kommer senere Vejledning og trænermøder mv. Som ny træner er det rart, at få lov til, at være sig selv i træningen og prøve sig selv af i starten. Som nye trænere skal vi alle sammen drage os nogle erfaringer på den hårde måde, og vi dummer os alle sammen lidt indimellem. MEN det er også rart, at få en fornuftig vejledning i de ting man har spørgsmål til og brug for at vide. Som nævnt tidligere, er det derfor vi har lavet denne vejledning og derfor er der mange erfarne folk at trække på i BIF. Som i erhvervslivet er man som nyansat i lære i den første periode, og derfor er det vigtigt med hjælp i starten, men selv erfarne trænere har også brug for inspiration og en god snak om teknikken i at træne andre. Trænermøderne i sæsonen starter med optakt til sæsonen i februar/marts med et møde m/spisning og gennemgang af en dagsorden for emner, der sigter på den forestående sæson med bl.a. den sportslige assistance til trænerne, interne kurser, forklaring om spilkoncept for alle årgange, leg og teknisk træning for micro og afdelingsledernes opgaver. Herefter er der et træner-klub-møde efter sæsonen i oktober (efter afslutningsfesterne). Derudover udviser vort årsprogram de aktiviteter, vi har udover det rent fodboldtræning- /kamprelaterede. Disse aktiviteter er der også mødepligtigt/forventet opbakning til. Afslutnings-fester på udendørs-sæsonen & start på indendørs-sæsonen Som samarbejds-projekter/-møder imellem trænerne vil det være positivt, om der i de enkelte grupper i hhv. 1) Piger - 2) Mikro - 3) Miniput/LP - 4) Drenge/Junior/Ynglinge kunne arrangeres delvist fælles afslutningsfester for udendørs-sæsonen og evt. med forældrehjælp gøres klar til indendørssæsonen!! (se i øvrigt under punktet træningstider under sportslige oplysninger) God fornøjelse!!!! Side 10 af 10

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår

Årsplan. U8-9 Piger. Efterår Årsplan U8-9 Piger Efterår 2010 Årsplan for U8-9 piger Årgang: Pigespillere født i 2003 og 2002 Trænere: Søren Skytte Vibevej 14 Sunds Tlf.97141418 Jacob Ganc Linåparken 81 Sunds Tlf. 25370737 Linette

Læs mere

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende

Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende Forældreinformation Velkommen i TRIF TRIF fodbold byder dit barn velkommen i TRIF fodbold. TRIF fodbold er en klub i positiv udvikling, som er fundamenteret i følgende grundlæggende værdier: Loyalitet

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Haverslev Idrætsforening

Haverslev Idrætsforening Haverslev Idrætsforening Fodbold-Ungdom Træner mappe Med denne træner-mapper ønsker vi at give vores trænere et indblik i, dels klubbens holdninger til fodbolden, dels at give et praktisk værktøj hvor

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink.

TRÆNER/TEAMLEDER A-Å. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben. http://bui-fodbold.memberlink. 2013-09-08: Trænermanualen er under opdatering. Kommentarer modtages gerne. Preben http://bui-fodbold.memberlink.dk/ 1 A Aflysning af kamp: Hvis man ikke kan stille hold til en kamp skal trænere kontakte

Læs mere

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF

HJÆLP. Information til spillere og forældre om. ny kontingentstruktur i Hammerum IF HJÆLP Information til spillere og forældre om ny kontingentstruktur i Hammerum IF Vi har brug for flere frivillige. Mange flere... Hammerum IF er en fodboldklub, der kun eksisterer fordi en række engagerede

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde. Forord Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette! Håndbogen tænkes mere som en guide

Læs mere

BK 2012 Samarbejdsaftale

BK 2012 Samarbejdsaftale ENSTED IF, VARNÆS/BOVRUP IF, FELSTED IF OG LUNDTOFT BK2012 Samarbejdsaftale udkast 2 d. 10 02 2014 endelig aftale d. 01.12.2015 BK 2012 Samarbejdsaftale Indholdsfortegnelse Beskrivelse. Formål. Vision.

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

ANSVARSOMRÅDER FOR UDVALG

ANSVARSOMRÅDER FOR UDVALG Nyt fra fodboldudvalget Der er cirka 100 medlemmer af fodboldafdelingen i Herrup plus cirka 30 spillere fra Sevel, Mogenstrup og Sevel, som også spiller på Herrup Stadion gennem holdsamarbejdet TEAM HSM.

Læs mere

Introduktion til Boldklubben Friheden

Introduktion til Boldklubben Friheden Indledning At starte til fodbold skal være en sjov og inspirerende fornøjelse for både børn og deres forældre. I denne introduktion, vil du få lidt information om hvordan vi i Friheden forsøger at leve

Læs mere

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8

MICRO FODBOLD. U6-U8 Starten på et fodboldeventyr. Microfodbold U6-U8 MICRO FODBOLD U6-U8 Starten på et fodboldeventyr 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Microfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening

Trænerhæfte. Velkommen i Hundslund Idrætsforening Trænerhæfte Velkommen i Hundslund Idrætsforening August 2015 Forord Uden trænere og hjælpetrænere har vi ingen idrætsforening. Vi sætter derfor i Hundslund Idrætsforening stor pris på de trænere og hjælpetrænere,

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14)

Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) Referat af forældremøde årgang 98 hold 3 (U14) 27. september 2011 1. Velkomst 2. Kort om den igangværende sæson Efter en forrygende sæsonstart kom vi ned på jorden, og vi måtte indkassere et par store

Læs mere

INFORMATIONS FOLDER 2014 / 2015

INFORMATIONS FOLDER 2014 / 2015 INFORMATIONS FOLDER 204 / 205 VELKOMMEN I VIBY IF HÅNDBOLD Vi byder dig velkommen i Viby IF Håndbold og håber, du får mange gode oplevelser. Formålet med denne folder er at fortælle om Viby IF Håndbold

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2015. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2015 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 5 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 6 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Velkommen til. FC Holte

Velkommen til. FC Holte Velkommen til FC Holte Velkommen til FC Holte fodbold mest for sjov Foreningen FC Holte (FCH), der har hjemsted i Søllerød kommune, er stiftet den 26. august 2003. FCH er en afdeling af Holte Idrætsforening

Læs mere

Århus, den 29. februar 2015

Århus, den 29. februar 2015 Århus, den 29. februar 2015 Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget onsdag den 24. februar i Vibyhallen. 1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. Følgende foreninger var repræsenteret:

Læs mere

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen

Cup 2015. Indefodboldstævne i. Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen Cup 2015 Stævneprogram Indefodboldstævne i Sport & Kulturcenter Brovst (Brovst hallen) & ØAH hallen 20. 22. februar 2015 Velkommen Til Sparekassen Vendsyssel Cup 2015. Det er en fornøjelse, at vi igen

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U15 Piger B Søndag den 14. februar 2016 Flauenskjold Hallen DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den regionale

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

bliv rustet til en god dag

bliv rustet til en god dag Til ko n ta k tper son en praktisk GUIDE bliv rustet til en god dag en del af noget større praktisk GUIDE bliv rustet til en god dag Denne vejledning er til dig som kontaktperson på Pigeraketten, så du

Læs mere

Dagsorden aftenens program

Dagsorden aftenens program Dagsorden aftenens program 19.30 Velkomst og præsentation 19.40 Fodboldvennerne informerer 19.55 Praktisk information: a) Medlemskab og spilleberettigelse b) Fik Frikort, ld ledere og ungdomsmedlemmer

Læs mere

børneklub Årets Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg

børneklub Årets Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg Årets børneklub samler hel bydel Aalborg KFUM er en klub båret af ildsjæle og så tiltrækker klubben drenge og piger fra Hasseris og hele Storaalborg Tekst og fotos: Niels Henriksen Når stadsgartneren vender

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset

Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Agenda til fodboldmøde d.26/2-13 kl. 18.00-20.30 i klubhuset Klubben byder på aftensmad 1.) Velkommen til vores nye træner Dan skal være træner for U6/7, skal vi bruge 1 mere? 2.) Opfølgning på U9, blev

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk

Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub - ungdomsafdelingen byder alle velkommen til årets skolefodbold-stævne. Interessen

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2016

Velkommen til Vodskov Cup 2016 Velkommen til Vodskov Cup 2016 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 25.-26. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2016, der i år afvikles for 14. gang på Vodskov

Læs mere

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene.

BUM 2006 Slagelse. Hej med dig! Men hvad er det nu egentlig BUM er for noget??? Hvordan kan du deltage? Idrætsgrene. Hej med dig! BUM 2006 Vi har netop modtaget et brev fra Ahorn, Ringsted, som denne gang er vært for BUM 2006 i den 3.-5. november for Teenager BUM 14-18 år og 17.-19. november for Junior BUM 10-13 år.

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Forældremateriale omkring:

Forældremateriale omkring: Forældremateriale omkring: Forældre Version Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16

Regionsmesterskab Indefodbold 2015/16 Indefodbold 2015 Vejledning Puljeoversigt Kampprogram U14 Drenge A & U15 Drenge A Lørdag den 13. februar 2016 Arena Himmerland DBU Jylland Region 1 byder velkommen til dette Regionsmesterskab. Det er den

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Informationer til trænere og holdledere

Informationer til trænere og holdledere Informationer til trænere og holdledere Kære træner/holdleder - Velkommen i Borup IF Fodbold Dette er ment som en guide til hjælp og reference når man arbejder som træner, holdleder eller på anden måde

Læs mere

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK

Vision. Med ønske om en god sæson. Børne- og Ungdomsudvalget i Løgstør HK Trænermappen r Г Vision Ungdomsudvalget vil gerne med denne trænermappe prøve at gøre dagligdagen nemmere for alle Jer trænere, der gør et fantastisk stykke arbejde med klubbens ungdomsspillere. Vi håber

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber

EfB for life... Vores forventninger til dig er store. Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber Efb for life... EfB for life... Vores forventninger til dig er store Stiftet 1924, 90 landsholdsspillere 55 samarbejdsklubber 13 teamregler for spillere i EfB EfB er en stor fodboldklub med omkring 700

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben 5 Ungdomsudvalget

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7

Alkohol og rusmidler.. side 7 Godtgørelse til udvalgene. side 7 Gavebeløb til trænerne og hjælpertrænerne side 7 Retningslinier for SF.GIF`s Bestyrelse. side 2 SF.GIF`s Værdigrundlag.. side 2 Samværsformer. side 2 Pædofili side 3 Børnepolitik. side 3 Hvordan skaber vi et godt idrætsmiljø for børn i SF.GIF.. side

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // november 2011. Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10. Hovedsponsor: Ministævne i Skjern Bank Arena lørdag den 29/10 spot på sporten // november 2011 Hovedsponsor: MANGE AKTIVITETER PÅ OG UDENFOR BANEN... Traditionen tro sker der rigtig meget i Skjern Håndbold - både når

Læs mere

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse.

Skal IKKE deltage i alle arrangementer, blot koordinere disse. Jobs i HIF Aktivitetskoordinator Overordnet koordinator for alle aktivitetstilbuddene fra HIF, dvs kursustilbuddene, sommerturene, Velkommen i klubben, fodboldskole, afslutningsfester, julekalendersalg

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2012

Velkommen til Vodskov Cup 2012 Velkommen til Vodskov Cup 2012 Lørdag den 30. juni Søndag den 1. juli Vodskov IF byder velkommen! Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2012, der i år afvikles for 10. gang,

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Velkommen til landsmesterskab hos DGI

Velkommen til landsmesterskab hos DGI Velkommen til landsmesterskab hos DGI Vi glæder os til at møde jer, og vi håber selvfølgelig også, at I ser frem til en spændende og sjov weekend. I skal mødes med en masse andre på jeres egen alder fra

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2014-2015 Sæsonen 2014-2015 starter med første træningsdag den 1. september. Vi har til denne

Læs mere

- Sponsoroplæg - Odense Thrashers BGIF. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Odense Thrashers BGIF. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Odense Thrashers BGIF 5000 Odense C Amerikansk fodbold - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/odense-thrashers-bgif

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

- Sponsoroplæg - Horsens Stallions. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Horsens Stallions. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Horsens Stallions 8700 Horsens Amerikansk fodbold - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/horsens-stallions Intro

Læs mere

Vejgaard Boldspilklub

Vejgaard Boldspilklub Dokument Dagsorden Mødegruppe Fodboldvalg Dato 08.04-2015 kl. 20:00-21:30 1. Flytning af kampe v. JD 2. Flytning af træningstider v. TS 3. Restancer v. PSK 4. Nyt fra pigemødet v. PSK 5. Nyt fra inspektøren

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere 2015 Nyheder for håndboldafdelingens Spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 08-09-2015 Indhold Forord... 1 God jul & Godt Nytår... 2 Fotografering i

Læs mere

Baggrunds materiale omkring:

Baggrunds materiale omkring: Baggrunds materiale omkring: Bagrund Rev A Side 1 Hockey og godt miljø er en del af i OIK Vi ønsker at OIK skal være et rart sted at komme, med en ordentlig omgangstone både spillerne imellem, men i høj

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i SÅ den 31. marts 2004 kl. 18 Solen skinnede - det var varmt og lyst udenfor. Og tidsmæssigt befandt vi os lige midt i ulvetimen, hvor de fleste familier har nok at se

Læs mere

Stævneledermanual Kidsvolley level 2

Stævneledermanual Kidsvolley level 2 Inden stævnet Tjek computer/printer. Kan I printe kampskemaer? - og er der toner nok til hele stævnet? Manglende udskrift af turneringen/kampskemaer kan medføre kaos og en dårlig oplevelse for de deltagende

Læs mere

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1

Trænings vejledning - Målmand Copyright Sten Jensen 2009. Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Trænings vejledning til målmand : Sten Jensen 51 30 78 38 1 Indholdsfortegnelse : Forord side 3-5 Områder målmænd bør trænes i side 6 Grundlæggende teknik målmænd side 7-9 De 10 trænerbud side 10 Planlægning

Læs mere

SAFARI FODBOLD CUP 5- & 7-mands

SAFARI FODBOLD CUP 5- & 7-mands SAFARI FODBOLD CUP 5- & 7-mands Søndag den 22. september 2013 SAFARI FODBOLD CUP - GIVSKUD ZOO Søndag den 22. september 2013 Banestørrelser: 5-mands bane 24 x 30 m: U8 Drenge/Piger, U9 Drenge/Piger 5-mands

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2013

Bestyrelsens Beretning 2013 Bestyrelsens Beretning 2013 Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for Klubben! Nu skal vi jo ikke i krig, men ordlyden passer jo godt til stort set alle klubber/foreninger.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Året 2014 har været et godt år for RB 1906. Vi har fået en del flere medlemmer i alle årgange, både piger og drenge. Det har givet et pres på omklædningsforholdene i klubben,

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag

1. Indledning. 2. TRIF-fodbold værdigrundlag Træningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. TRIF-fodbold værdigrundlag... 3 3. Generelt om udviklingen i ungdomsfodbold... 4 4. Vejledning i tilmelding af hold til turneringer og stævner...

Læs mere

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012

Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Generalforsamling i MG & BK d. 28. februar 2012 Deltagere: ca. 22 medlemmer Bestyrelsen: Claus Hansen, Henrik Åris, Preben Birk Per Henning, Uffe Lyse, Bo Andreasen, Per Løvstad Fraværende: Referat Dagsorden

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000

Målmandstræning i FA 2000. Målmandsakademiet FA 2000 Målmandsakademiet FA 2000 Målmænd i FA 2000, årgang 2001/2002 Indholdsfortegnelse Forord Baggrund Målmandstræning i FA 2000 Den blå tråd i målmandstræning Hvordan træner vi i FA 2000 Krav og forventninger

Læs mere

Djurs Sommerland Cup

Djurs Sommerland Cup PROGRAM Djurs Sommerland Cup søndag den 7. juni 2015 5- og 8-mands 1 PROGRAM Ved ankomsten til spillestedet skal en repræsentant fra holdet melde sig ved DBU Jyllands repræsentant. Kl. 09.00- ca. 12.45

Læs mere

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE

VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE Hammel GF Fodbold står over for et vigtigt valg og. VELKOMME TIL TRÆNER-/HOLDLEDERMØDE TEMA for i aften: Status - på nyt boldrum og materialer mht bolde og træningsudstyr Brug af baner -til træning og

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent.

Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. HGF fodbold Generalforsamling den 16. januar 2013 Beretning for året 2012 Tak til alle fremmødte i dag og tak til Ole Steen fordi du atter har sagt ja til at være dirigent. I 2013 har vi haft et meget

Læs mere

Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift

Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift Velkommen i KHKS Håndbold en klub i fremdrift HVEM ER VI KHKS håndbold er en underafdeling af Kr. Hyllinge IF (KHIF), men en sammenslutning af Kirke Hyllinge og Kirke Sonnerup Håndbold (KHKS Håndbold).

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Sommer Cup 16.. august

Sommer Cup 16.. august U11 8 mands kampe Sommer Cup 16.. august ugust 2014 Velkommen til de ældste Vi er glade for at kunne byde de ældste drenge velkommen til, for nogens vedkommende, deres første stævne med 8 mands fodbold.

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U8 U17 / Piger U8 U15) 2. 5. juli 2015 NYT NYT NYT - udvides med U-8 drenge og U-8 piger - Nu med 8 mands i alle

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

LM inde 2016 i fodbold. Program. LM for U10 til U18 i Fredericia Idrætscenter. www.dgi.dk/fodbold

LM inde 2016 i fodbold. Program. LM for U10 til U18 i Fredericia Idrætscenter. www.dgi.dk/fodbold LM inde 2016 i fodbold Program LM for U10 til U18 i Fredericia Idrætscenter www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2012-2013 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

Præsenterer B.93 UnikBolig Cup 2016 13-14. august

Præsenterer B.93 UnikBolig Cup 2016 13-14. august & Præsenterer B.93 UnikBolig Cup 2016 13-14. august VELKOMMEN TIL B.93 UnikBolig Cup 2016 B.93 er en af Danmarks største fodboldklubber. Klubben er kendt for sin årelange tradition med at udvikle talentfulde

Læs mere

Djurs Sommerland Cup

Djurs Sommerland Cup PROGRAM Djurs Sommerland Cup søndag den 15. juni 2014 5- og 7-mands 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Program side 3 Kort side 4 Info om spillesteder side 5 Stævneinfo side 6 Spilleplaner side 9 Safari Cup side 19

Læs mere

den 27. februar 2012, kl 19.00-21.30 Referat af generalforsamling 16 medlemmer er fremmødt

den 27. februar 2012, kl 19.00-21.30 Referat af generalforsamling 16 medlemmer er fremmødt Referat af generalforsamling den 27. februar 2012, kl 19.00-21.30 16 medlemmer er fremmødt 1) Valg af dirigent Peter Trolle er enstemmigt valgt Generalforsamlingen er lovligt indkaldt 2) Beretning om virksomheden

Læs mere