Dansk Betonforening Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Betonforening Årsberetning 2013"

Transkript

1 Dansk Betonforening Årsberetning Generelt og forholdet til IDA Året 2013 har for Dansk Betonforening (DBF) igen været meget aktivt med planlægning og afholdelse af en række eftermiddagsmøder samt tre heldagsarrangementer. Vi har vanen tro afholdt Dansk Betondag, og året 2013 bød igen på rekord deltagelse, både hvad angår deltagere (mere end 200) og ikke mindst udstillere. Bæredygtig Beton Konferencen, der afholdes hvert andet år i samarbejde med Dansk Beton, trak lige så mange deltagere, og blev med stor succes afholdt på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i foråret. Temadagen i Billund, der blev gennemført ultimo november 2013, var også en stor succes, dog ikke med så mange deltagere, som vi har haft de tidligere år. Vore arbejdsgrupper har haft et aktivitetsniveau ud over det sædvanlige, og det er lykkedes at udvikle og forbedre DBF s hjemmeside, fortsætte tilblivelsen af Betonhåndbogen samt øge indsatsen over for potentielle medlemmer og firmamedlemmer. Aktivitetsniveauet på nordisk plan har været forholdsvis lavt. Betonforskningskongressen, det XXII Nordiske Betonforsknings symposium, afholdes i Reykjavik den august 2014, helt i overensstemmelse med den normale praksis (hvert 3. år). I 2017 afholdes Betonforskningskongressen i Danmark. Det internationale samarbejde har været højt prioriteret, og vi har fra dansk side arbejdet meget intensivt med at arrangere det kommende fib Symposium - i tæt samarbejde med DIS Congress Service Copenhagen A/S. Denne store event afholdes i København, maj, 2015, i Tivoli Kongres Center. Forventet antal deltagere , omsætning ca. 2.0 mill. kr. Antallet af eftermiddagsmøder var i 2013 faldet fra 12 til 10 sammenlignet med 2012, men med 2 heldags møder (Bæredygtig Beton Konferencen i København og Temadagen i Billund) samt Dansk Betondag blev antallet af deltagere alligevel næsten 900 (helt præcist 897). Sammenlignet med 2012 (725 deltagere) er der tale om en markant stigning på næsten 25 %. Forklaringen på denne store fremgang er primært Bæredygtig Beton Konferencen, der afholdes hvert andet år, og næste gang er foråret Rekorddeltagelsen på Dansk Betondag 2013 har også været en medvirkende årsag. Vi har dog fat i ca. halvdelen af medlemmerne, et tal der har været konstant i de sidste par år. Det er meget glædeligt, at såvel Bæredygtig Beton konferencen 2013 som Betondagen figurerer på IDA s oversigt over højdespringere for fagtekniske arrangementer, på 12. hhv. 13. pladsen. IDA har i det forløbne år gennemført en medlemsundersøgelse i form af et spørgeskema. Der blev i alt udsendt 1242 mails og indkommet 160 besvarelser. Dette er efter det oplyste en svarprocent lidt over der sædvanlige/forventelige normalt er 10 % tilfredsstillende. Resultatet blev gennemgået på seneste bestyrelsesmøde, og udvalgte personer vil fremover fortolke og anvende svarene fra medlemmerne. Der har i det forløbne år været en del polemik om foreningens navn, som IDA har ønsket at ændre til et mere tidssvarende navn. Argumentet fra IDA s side har i al sin enkelthed været, at et nyt Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 1 af 13

2 navn vil tiltrække nye medlemmer! Det betyder, at hvis vi brander Dansk Betonforening med IDA navn og logo, så vil vi få mange nye medlemmer?? Der har været andre besynderlige argumenter, som jeg ikke vil trætte jer med, og som efter undertegnedes mening ikke har hold i virkeligheden. Der har været flere forslag, såsom IDA beton, IDA Betonforening etc. I øvrigt er der ingen udover medlemmerne - der kender IDA, der jo er en fagforening for ingeniører, hvilket IDA Dansk Ingeniørforening jo også signalerer. Men IDA er ikke længere kun for ingeniører, hvilket er meget glædeligt, men så er IDA navnet vel også misvisende? Skulle IDA ikke hellere skifte navn, så omverdenen kan forstå, hvilke medlemmer/uddannelser, der rent faktisk er organiseret i IDA? Dansk Betonforening har som navn (og forening) eksisteret siden Dansk Betonforening er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen, og betonbranchen, herunder diverse leverandører, ved udmærket godt, hvem Dansk Betonforening er.!! Vi har et nordisk samarbejde med Norsk Betonforening, Svensk Betonforening, Finsk Betonforening og den Islandske Betonforening skulle vi så lige pludselig hedde IDA Betonforening.? Vi har også et internationalt samarbejde, så hvor ligger IDA Betonforening? Det giver ikke mening. I øvrigt har vi også en hjemmeside, der hedder www. danskbetonforening.dk, så skal den jo også ændres! Undertegnede har fuld opbakning fra bestyrelsen til ikke at ændre foreningens navn. Hvis vi politisk tvinges, må vi tage diskussionen en gang til. Moderorganisationen IDA har for syvende år i træk indgået samarbejdsaftaler via den såkaldte resultatkontrakt (rammeaftale) med hvert enkelt fagteknisk selskab, herunder også Dansk Betonforening. Resultatkontrakten indebar et tilskud fra IDA på kr (uændret i forhold til 2012) og under den forudsætning, at formue over kr vil overgå til IDA, hvilket også var tilfældet i Da vi i 2012 præsterede et mindre underskud på ca kr., var formuen pr. 1. januar 2013 reduceret til ca kr. For 2013 havde vi budgetteret med en lille underskud på kr., men vi endte på et overskud på næsten kr. Forklaringen på denne forskel er periodeforskydning, ændring i regnskabspraksis samt en velbesøgt Dansk Betondag For 2014 s vedkommende har vi besluttet at budgettere med et mindre underskud, så foreningens formue i videst mulig omfang kan bibeholdes. Visionen er, at DBF også i fremtiden har en positiv egenkapital i størrelsesordenen kr. 2. Medlemsarrangementer og -information Dansk Betonforenings ansigt udadtil er medlemsmøderne. Dansk Betonforening er vært for et enestående forum i Danmark, hvor der sker en fri meningsudveksling på tværs af firma- og organisationsinteresser. Dansk Betonforening arrangerer møder på følgende måder: Dansk Betondag og Temadage Idé- og foredragsudvalget (IFU) - eftermiddagsmøder Provinsudvalget (PU) - eftermiddagsmøder Kongresser og seminarer Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 2 af 13

3 Herudover kommunikeres gennem følgende medier: Bladet Beton, udkommer 4 gange om året DBF s hjemmeside Udsendelser pr mail 3. Dansk Betonpris Dansk Betonpris blev i i lighed med tidligere - uddelt på Bæredygtig Beton Konferencen, der denne gang blev afholdt den 19. marts på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden. Prisen tilfaldt Finn Bach, der er direktør for Dansk Konstruktions- og Betoninstitut og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole. Finn Bach tildeltes prisen for sin utrættelige indsats som underviser af kommende arkitekter i betonens muligheder og med succes formidlet konstruktionstekniske fortrin og æstetiske egenskaber. Desuden har han som arrangør tilrettelagt kurser for mere end byggefolk inden for betonområdet. Næste gang Dansk Betonpris uddeles bliver i 2015, også denne gang i forbindelse med afholdelse af Bæredygtig Beton Konferencen. 4. Dansk Betondag 2013 Dansk Betondag 2013 blev afholdt torsdag den 19. september på Helnan Marselis Hotel i Aarhus med rekordstor deltagelse af ca. 210 personer og en utrolig stor opbakning fra i alt 26 udstillere. En så stor succes har vi ikke haft siden 1971, hvor Dansk Betondag blev afholdt i Esbjerg! Præsentationer fra Dansk Betondag 2013: Stadsarkitektens visioner for Aarhus fremtidige udvikling v/ Stadsarkitekt Stephen D. Willacy, Aarhus Kommune Udvikling af Ceres grunden i Aarhus v/ Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S Isbjerget v/ Carsten Primdahl, CEBRA a/s Renovering af boligbyggeri i Aarhus v/ Kristian Buur, Rambøll TaylorCrete Hvad er det for en fisk? v/ Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S og Johannes Rauff Greisen, Teknologisk Institut Højisolerede betonelementer til lavenergibyggeri v/ Gunnar Hansen, Guldborgsund elementfabrik A/S Udvikling af innovative betonelementer testhus på DTU v/ Henrik Stang og Sanne Hansen, DTU Byg Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 3 af 13

4 Bobledæk til Syddansk Universitet, Kolding Campus v/ Carsten Olsen, Orbicon Broen over Izmit bugten nær Istanbul v/ Kent J. Fuglsang, COWI A/S Nyt museum til Grauballemanden v/ Niels Edeltoft, Henning Larsen Architects I forlængelse af Dansk Betondag blev der om fredagen den 20. september afholdt den traditionelle ekskursion med deltagelse af næsten 80 personer. Først kørte vi en rundtur på Aarhus Havn med et kort stop ved Isbjerget. Herefter forbi de mange byggeprojekter ved Aarhus Havn (Bestseller, Navitas, Multimediehuset m.m.) til byggepladen på Ceres Grunden, hvor vi gjorde et kort ophold og så bl.a. støbning af et parkeringsdæk. Videre til Pascals hovedkvarter på Bredskiftevej, hvor vi alle kunne besigtige status for støbning af den berømte fisk i forbindelse med TaylorCrete projektet. Herefter kørte vi til Moesgaard Museum og så den imponerende bygning (både ude og inde), hvor vi fra taget havde en fantastisk udsigt over området. Turen afsluttedes med en dejlig frokost på Restaurant Navigator, beliggende i Marselisborg Bådehavn. 5. Temadag: Spændende konstruktioner og nye løsninger Provinsudvalget har siden 2008 genoptaget traditionen om afholdelse af en årlig temadag i provinsen. Temadagen blev i 2013 afholdt den 19. november med 74 deltagere. Desuden var der en fin opbakning fra firmamedlemmer med i alt 11 udstillere. Bestyrelsen har i samarbejde med Provinsudvalget (PU) aftalt, at temadagen fremover vil koncentrere sin indsats om Betonreparationer, som har været temaet hvert andet år. Desuden er det besluttet, at næste Betonreparationsdag først afholdes i begyndelsen af 2015 (ultimo januar primo februar), stedet er endnu ikke fastlagt. Dette for ikke at være for tæt på Dansk Betondag og Brodagen. Dette tiltag er et forsøg på at indføre en ny årlig tradition, nemlig Betonreparationsdagen, afholdt tidligt på året. 6. Idé og Foredragsudvalget (IFU) IFU har i 2013 afholdt i alt 7 møder med i alt 221 deltagere, en mindre tilbagegang sammenlignet med 2012, hvor der var 285 deltagere. Der har i de seneste år været et fald i antallet af deltagere, selvom det årlige antal arrangementer konstant ligger på 7-8 stk. Dette fald skyldtes ifølge arrangørerne, at medlemmerne har meget travlt og derfor ikke så meget tid eller overskud som tidligere til at gå til møder i Dansk Betonforening. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 4 af 13

5 Gennemførte arrangementer i 2013: Mødedato Deltagere Arrangement Kloakanlæg af beton Dansk Ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen Københavnerbyggerier og udviklingsprojekter Renovering af parkeringsanlæg Danmarks 600 AKR-skadede broer Behov, erfaringer og muligheder Digitale værktøjer i byggeri og anlæg, hvor er vi? Hydraulisk bundne bærelag Indlægsholdernes præsentationer efterfølgende blevet lagt på hjemmesiden hvor de frit kan hentes. 7. Provinsudvalget (PU) PU har gennemført 3 arrangementer i 2013 (ud over Temadagen) med deltagelse af i alt 181 deltagere, hvilket er en stigning på imponerende 41 %. Gennemførte arrangementer i 2013: Mødedato og sted VIA, Horsens VIA, Horsens Aalborg Deltagere Arrangement 75 Beton i praksis og brobygning 75 Det perfekte betongulv 31 P-kælder og højhus på Aalborg Havnefront Bestyrelsen har gennem en længere periode drøftet et forslag om, at IFU og PU fusionerer til kun at være ét forum, hvor arrangementer, såvel i København som i provinsen, planlægges. Herunder også planlægningen af den årlige Betonreparationsdag (de gamle PU medlemmer) og i samarbejde med bestyrelsen ligeledes Dansk Betondag. Dette ud fra et ønske om et mere effektivt IFU, hvor erfaringer fra provinsen og København sammen kan bidrage til, at arrangementer i København tilbydes i provinsen og vice versa. Forslaget blev vedtaget på seneste bestyrelsesmøde. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 5 af 13

6 Det betyder blot, at de nuværende 4 PU-medlemmer bliver en del af IFU, og derfor fremover deltager i møder med IFU, dog kun et par gange om året. Den endelige mødestruktur er endnu ikke helt på plads, men forventes aftalt på førstkommende IFU-møde den 31. marts Bladet Beton Dansk Betonforening har 25 % ejerskab til bladet Beton. Brancheforeningen Dansk Beton ejer de resterende 75 %. På hjemmesiden er der direkte adgang til udgivne numre af bladet, der kan downloades gratis. Dansk Betonforening har 2 ud af 6 pladser i redaktionsudvalget. Foreningens repræsentanter er Christian Munch-Petersen, EMCON og Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S. Sidstnævnte har indtil nu været medlem af DBF s bestyrelse. Bladet Beton har i 2013 indeholdt følgende temaer: Nummer Tema Nummer Tema 1/2013 Betonprojekter 3/2013 Beton med facon 2/2013 Beton på byggepladsen 4/2013 Byggeri til uddannelse I forbindelse med afholdelsen af Bæredygtig Beton Konferencen i marts 2013 blev der desuden udgivet et særnummer af Beton, der præsenterede de prisvindere og nominerede kandidater. I 2013 har redaktionsudvalget gennemført den planlagte udvikling af bladets udtryk, hvilket har resulteret i at Beton nr og fremefter er udgivet med et nyt mere magasin-agtigt layout med flere sider og bedre papirkvalitet. Desuden udgives der nu til hvert nummer af Beton en video, som kan ses på Samvirket mellem Dansk Beton og Dansk Betonforening blev i 2010 oprettet til at varetage udgivelsen af bladet Beton. Samvirket er godkendt af DBF's bestyrelse og IDA. Herved er aktiviteten med udgivelsen af bladet med tilhørende økonomi placeret i et selvstændigt og uafhængigt regi. Samvirket har til huse i Dansk Byggeri, der også varetager samvirkets administration. Oplaget er pt stk. og der arbejdes løbende på at udbygge adressedatabasen således, at oplaget kan øges, hvorved bladet bliver mere attraktivt for annoncører, og derved forventes det at kunne fastholde og evt. øge annonceindtægterne for bladet. Bestyrelsen for samvirket for bladet Beton har i 2013 haft følgende sammensætning: Formand indtil maj 2013: Ole Leth, Leth Beton A/S (repræsentant for Dansk Beton) Formand fra maj 2013: Niels Søndergaard, DK Beton A/S (repræsentant for Dansk Beton) Administrator: Anette Berrig, Dansk Byggeri (repræsentant for Dansk Beton) Næstformand: Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S (repræsentant for DBF) Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 6 af 13

7 9. Dansk Betonråd Dansk Betonråds vedtægter blev ændret i 2009, og derved fik DBF fast sæde i rådet. DBF s formand er således fuldgyldigt medlem af rådet. Der er en udbredt opfattelse blandt rådets medlemmer, at Dansk Betonråd i sin nuværende form har udtjent sin rolle. Der vil dog fremadrettet være et behov for et udvalg, som har fokus på betonbranchens fremtidige forsknings- og uddannelsesbehov. Men forankringen af et sådant råd er endnu i det uvisse. 10. Forum for tekniske indlæg og publikationer. - mangler Vi har et dansk forum for publicering af anvendelsesorienterede indlæg, artikler og rapporter på DBF s hjemmeside (http:\\www.danskbetonforening.dk). Bidrag kan publiceres ved indsendelse til foreningens sekretær. Bestyrelsen vil fortsat opfordre alle interesserede til at indsende bidrag med fokus på anvendelser i dansk praksis. Mere tekniske og videnskabelige bidrag skal dog fortsat sendes til Nordic Concrete Research, som udgives af de Nordiske Betonforeninger. Alle foreningens publikationer ligger på foreningens hjemmeside til fri afbenyttelse. 11. DBF s hjemmeside - mangler Vi har siden 2004 haft en hjemmeside - Web arbejdsgruppen arbejder målrettet mod at fastholde brugerens interesse for anvendelsen af websiden. I dette arbejde er der med udgangen af 2013 iværksat brug af Google Analytics der giver mulighed for en dybdegående og detaljeret analyse af besøgsstatistikken på websiden. Google Analytics er inden for visse rammer gratis at anvende og har i modsætning til den markante fordel, at data fra Google Analytics giver et mere retvisende billede af brugernes anvendelse af websiden end det tidligere anvendte statistikmodul. Årsagen hertil er bl.a., at tilfældige program generede hits på siden bortfiltreres således at alene relevante besøgshits tæller i statistikken. Overgang til den nye statistik har den konsekvens, at tallene fra besøgsstatikken ikke er sammenlignelig med den tidligere - men giver den store fordel, at siden kan udvikles direkte mod besøgsinteressen. Af Google Analytics fremgår det, at der har været følgende aktivitet i år 2011 og 2013: År: 2011* 2012* 2013 % Besøg: ,6 Unikke besøg: ,2 Sidevisninger: ,8 Sider pr besøg: 3,82 3,85 3,47-11,0 Besøgsvarighed (gns): 2:42 2:50 2:52 +1,0 *) Selv om Google Analytics ikke har været anvendt i forbindelse med arbejdet med DBF websiden er der adgang til historiske besøgsdata for siden. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 7 af 13

8 Det fremgår, at besøgsantallet i 2013 ligger på niveau med antallet i 2012 men at der i 2013 har været en mindre tilbagegang i antallet af besøg på websiden i forhold til antallet af besøg i Årsagen hertil er sandsynligvis, at overgangen til IDA s nye mødebookingsystem har brudt den sædvanlige sikre procedure for opdateringen af fanen Kommende møder på DBF websiden hvorfor denne i efteråret desværre har været mangelfuld. Og da netop denne del af siden er den mest besøgte kan den utilfredsstillende ajourføring måske være årsagen til det konstaterede fald i besøgstallet. Der er nu rettet op på problemet ligesom menu strukturen i slutningen af 2013 har gennemgået en revision, der gør brug af siden mere logisk. Alle møder annonceres på hjemmesiden med link til IDA s webside, hvor programmet for mødet kan ses, og hvor også tilmelding kan ske. 12. Nordisk Samarbejde De nordiske landes betonforeninger har et samarbejde gennem NCF, Nordic Concrete Federation, tidligere omtalt som Nordisk Betonforbund (NBF). Primært er samarbejdet koncentreret omkring RCNCF, Research Council of the Nordic Concrete Federation, tidligere omtalt som Nordisk Betonforbunds Forskningskomité (NBFK). Norge har formandskabet for NCF og Island har formandsskabet for RCNCF. Formændene for de nordiske landes foreninger mødes en gang årligt i NCF, hvor erfaringer og informationer fra det daglige arbejde udveksles. Der afholdes to møder om året i RCNCF, hvor de danske medlemmer er Dirch H. Bager og Claus Pade. Væsentlige aktiviteter: Bevarelse af det nordiske videnskabelige fagtidsskrift "Nordic Concrete Research" (NCR), der i 2008 udkom med 11 artikler. Antallet har varieret en del siden etableringen, og i 2013 var der i alt 10 artikler. o I de nationale betonblade skal laves en kort notits hver gang et nyt nummer af NCR udkommer. o NCR skal markedsføres kraftigt via hjemmesiden - - nøjagtigt hvordan, er ikke afklaret endnu. o Der arbejdes stadig på at få NCR optaget i videnskabelige databaser som ISI & Elseviers Scopus. Formanden O. H. Wallevik står for dette. o NCR er optaget i Forskningsstyrelsens autoritetsliste for tidsskrifter, hvilket betyder, at der nu gives point for publicering i NCR for personale på universiteterne. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i de Nordiske lande med hensyn til undervisningsmateriale - er igangsat ved et møde i Oslo november Både materialeundervisningsdelen og statikerdelen fandt initiativet interessant, og fulgte op på dette i forbindelse med XXI Forsknings Symposium i Finland, og vil også blive fulgt op det kommende XXII Forsknings Symposium i 2014 i Reykjavik. Per Goltermann har påtaget sig formandsrollen for statikergruppen, mens Katja Fridh fra Lund står for materialegruppen. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 8 af 13

9 Gruppen University Network har en side på hjemmesiden, men anvender den ikke. RCNCF har besluttet, at hvis der ikke sker fremdrift, så fjernes denne side. XXII Betonforskningssymposium afholdes den august 2014 i Reykjavik XXIII Betonforskningssymposium skal afholdes i Danmark i Hjemmesiden fungerer nu, men der er stadig mangler i indhold. Der arbejdes på at gøre alt indhold engelsksproget. Hjemmesiden administreres af Norsk Betonforening, men tanken er, at de der er ansvarlige for Ph.D. liste, NCR, lærebogsliste m.v. selv skal kunne administrere disse sider dette er ikke sat i værk endnu. Miniseminarer: Der har været afholdt 1 miniseminar i 2013, den november i Riga med titlen Alkali silica reactions and petrographic examinations. Antal deltagere 38. Publikation forventes trykt i marts/april. 13. fib aktiviteter Mikael W. Bræstrup (MWB) deltager i fib-arbejdet udpeget af Dansk Betonforening. Til dette arbejde yder DBF et økonomisk tilskud af størrelsesordenen kr/år. Mikael W. Bræstrup har i løbet af 2013 deltaget i følgende fib-relaterede aktiviteter: fib halvårlige møder og Symposium, Tel Aviv, april 2013 fib Technical Council møde, Marseilles 29. september 1. Oktober 2013 ACTS Future concrete 2013, Doha 19. November 2013 AUS ATENA-Get Acquainted Seminar, Sharjah, 17. December 2013 Der henvises også til fibs hjemmeside (http://fib-international.org). Adgang til Members Only området, med bl.a. medlemskartotek og mødereferater, kræver login med pass-word. På forespørgsel har fib oplyst, at dette tildeles delegater og suppleanter, men ikke fx DBFs bestyrelse som sådan. Interesserede kan imidlertid få de nødvendige oplysninger ved henvendelse til Mikael W. Bræstrup. Følgende konferencer er planlagt, førstnævnte er dog allerede afholdt: 4. fib Congress Mumbai februar 2014: Improving Performance of Concrete Structures Symposium Copenhagen maj 2015: Concrete Innovation and Design Symposium Cape Town november 2016 (nøjagtigt tidspunkt og titel ikke fastlagt) Symposium Maastricht 2017 (tidspunkt og titel ikke fastlagt) 5. fib Congress Melbourne 2018 (tidspunkt og titel ikke fastlagt) Kongressen i Mumbai 2014 blev arrangeret af den indiske gruppe under The Institution of Engineers (India) med formand C R Alimchandani og sekretær S G Joglekar, som også er næstformand for programkomiteen (formand er Gordon Clark, som præsident for fib). Tillige med Mette Glavind er MWB medlem af programkomiteen, som tæller ikke mindre end 135 medlemmer. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 9 af 13

10 MWB bedømte 10 abstracts og 6 papers. Afleveringsfristen blev udskudt flere gange, og det synes svært at fylde det meget ambitiøse program. Der henvises til I forbindelse med kongressen i Mumbai uddeltes fib Award for Outstanding Concrete Structures, hvor Hotel Bella Sky blev en af tre vindere i kategorien Buildings, efter indstilling indsendt af DBF. Kaare Dahl modtog prisen på vegne af Rambøll, og havde også et indlæg på kongressen. Det samme havde Gregor Fischer (BYG-DTU) og Claus Vestergaard Nielsen (Rambøll). Symposiet i København 2015 er resultatet af årelange bestræbelser på at få et fib-møde henlagt til Danmark, og DBF har påtaget sig værtskabet med DIS Congress Service som arrangør. Organisationskomiteen har Kaare Dahl (Rambøll) som formand, og udgøres foruden MWB af Jørgen Schou (DBF), Henrik Stang (BYG-DTU), Mette Glavind (DTI), Uffe Graaskov Jensen (COWI) og Helle Klestrup (DIS). Samme gruppe (dog med Carola Edvardsen i stedet for Uffe Jensen) havde med assistance fra Anna Ørsted Pedersen (Wonderful Copenhagen) udarbejdet et tilbud, som blev godkendt af præsidiet og konfirmeret på generalforsamlingen i Tel Aviv, hvor Mette Glavind præsenterede en invitation, medens MWB gjorde det samme ved afslutningen af det efterfølgende symposium. Symposiet skal foregå på Tivoli Congress Center, medens årsmøderne i den forudgående weekend finder sted på DTU Kongrescenter. Henrik Stang er næstformand for programkomiteen (formanden er fibs præsident, på det tidspunkt Harald Müller), hvor MWB er medlem, tillige med Mette Glavind og Uffe Jensen. Invitationer til øvrige medlemmer er udsendt af formandskabet, MWB havde udarbejdet en long list på ca. 90 navne, som med Henrik Stang er blevet kogt sammen til 39, plus formand og næstformand. Svarfristen er , og Henrik Stang og MWB har på kongressen i Mumbai kontaktet så mange medlemmer som muligt. Den officielle invitation blev præsenteret af Kaare Dahl ved afslutningen af kongressen. Symposiet i Cape Town 2016 arrangeres af den nydannede sydafrikanske gruppe, som har været ivrig for at være vært for et fib-møde, ihukommende FIP-Symposiet i Johannesburg marts Symposiet i Maastricht 2017 arrangeres af den hollandske betonforening, som har lang erfaring, senest fra fib-symposium i Amsterdam maj Kongressen i Melbourne 2018 arrangeres af det australske betoninstitut, som også var vært for FIP-Symposiet i Brisbane september Vedrørende fremtidige symposier er der kommet interessetilkendegivelser fra Portugal, Canada og Frankrig, og Østrig har tilbudt at være vært for kongressen i Arbejdsgrupper 14.1 Betonhåndbogen Bestyrelsen besluttede i 2010 at søsætte projektet: Betonhåndbogen. Betonhåndbogen (BHB) skal være på dansk, tilgængelig for alle og gratis at anvende. BHB skal kunne anvendes som lærebog for bachelorstuderende, og som opslagsbog for færdiguddannede. BHB skal være digital, web-baseret og indeholde såvel tekst som figurer og billeder m.m. Den skal Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 10 af 13

11 være let tilgængelig, indbydende og tilpasses den kommende generation af ingeniørers og teknikeres vaner og forventninger. BHB skal erstatte den gamle Betonbog fra Arbejdet initieres af en DBF-arbejdsgruppe nedsat af DBF s bestyrelse. Underlagt denne arbejdsgruppe er der to udvalg: et Redaktionsudvalg hhv. et IT-udvalg. Der er sket rigtigt meget i det forløbne år. Der foreligger nu i alt 16 kapitler/underkapitler eller ca. 300 færdige sider som alle er godkendt af Redaktionsudvalget og publiceret på sammenligning indeholder Den gamle Betonbog ca. 600 sider. Desuden er 7 nye kapitler afleveret til redaktøren, som snarest muligt vil blive bearbejdet og efterfølgende sendt til Redaktionsudvalget for gennemsyn/godkendelse. Parallelt med dette er næste step at finde nogle flere fondsmidler for at sikre det fremtidige arbejde med udarbejdelse af Betonhåndbogen Hvervekampagne af nye medlemmer/firmamedlemmer. Vi har desværre mistet en del studiemedlemmer, fra 98 til 66. Kender endnu ikke forklaringen på dette fald, hvorfor bestyrelsen i den kommende tid grundigt vil analysere årsagen/årsagerne hertil. Antallet af firmamedlemmer er dog steget, hvilket skyldtes et målrettet arbejde fra bestyrelsens side Hjemmesiden Der henvises til afsnit 11. DBF s hjemmeside i nærværende beretning. IDA, 19. marts 2014 Jørgen Schou Formand for Dansk Betonforening Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 11 af 13

12 Medlemstal DBF År IDA Ej IDA Junior Andre Samlet Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 12 af 13

13 Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 13 af 13

Dansk Betonforening Årsberetning 2012

Dansk Betonforening Årsberetning 2012 Dansk Betonforening Årsberetning 2012 1. Generelt og forholdet til IDA Året 2012 har for Dansk Betonforening (DBF) igen været meget aktivt med planlægning og afholdelse af en række eftermiddagsmøder samt

Læs mere

Dansk Betonforening Årsberetning 2009

Dansk Betonforening Årsberetning 2009 Dansk Betonforening Årsberetning 2009 Generelt og forholdet til Året 2009 var for Dansk Betonforening (DBF) igen særdeles aktivt. DBF har i det forløbne år og vil forsat fokusere på teknisk formidling

Læs mere

Dansk Betonforening Årsberetning 2008

Dansk Betonforening Årsberetning 2008 Dansk Betonforening Årsberetning 2008 Generelt og forholdet til Året 2008 var for Dansk Betonforening (DBF) igen særdeles aktivt. DBF har i det forløbne år og vil forsat fokusere på teknisk formidling

Læs mere

Referat 1/ NVF, Udvalg Broer og tunneler

Referat 1/ NVF, Udvalg Broer og tunneler Referat 1/2-2012 NVF, Udvalg Broer og tunneler Ordinært medlemsmøde i Danmark Tid: 12. januar kl.10:00 til 15:00 Sted: Rambøll, Ørestad Deltagere Henrik Elgaard Jensen Allan Højgaard Madsen Asger Knudsen

Læs mere

Danish Group of IABSE

Danish Group of IABSE Danish Group of IABSE Generalforsamling 2010 i dansk IABSE - Referat Tid : 2010-04-27 Sted : Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard,

Afbud fra: Jens Peder Ulfkjær, Jens Holt Poulsen, Dion Nielsen, Per Borggaard, Dagsorden: Stormøde IDA Østjylland Tid 19. maj 2015, kl.: 17:30-21:00 Sted Scandic, Østergade, 8000 Aarhus C Deltagere Bestyrelsen + suppleanter, repræsentanter fra fagteknik, afdelinger og udvalg Gæst

Læs mere

Generalforsamling, tirsdag den 24. november 2009 Formandens beretning

Generalforsamling, tirsdag den 24. november 2009 Formandens beretning Generalforsamling, tirsdag den 24. november 2009 Formandens beretning Kære medlemmer, bestyrelse og dirigent Det er mig en stor glæde og fornøjelse at kunne berette for alle Jer fremmødte i dag, hvorledes

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling Dansk Selskab for Materialeteknologi (DSM)

Generalforsamling Dansk Selskab for Materialeteknologi (DSM) Generalforsamling Dansk Selskab for Materialeteknologi (DSM) Tirsdag d. 13. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge 4. Fremtidigt

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl , KU, lokale

Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl , KU, lokale Referat til bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 14. september 2017, kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Alberte Alsø Kokkedal, Emma Steffensen Bach, Anna Sofie Bach, Pelle Korsbæk Sørensen,

Læs mere

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet!

Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Indbydelse til aktiv medvirken giver ekstra udbytte af symposiet! Hold indlæg ved Symposiet og bliv tilknyttet en aktiv temagruppe Tag som indlægsholder del i gratis seminarrække før Symposiet Bliver samtidigt

Læs mere

Generalforsamling Dansk Selskab for Materialeteknologi (DSM) Torsdag d. 7. marts 2013

Generalforsamling Dansk Selskab for Materialeteknologi (DSM) Torsdag d. 7. marts 2013 Generalforsamling Dansk Selskab for Materialeteknologi (DSM) Torsdag d. 7. marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge 4. Fremtidigt

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3/2004 i dansk IABSE

Bestyrelsesmøde 3/2004 i dansk IABSE Danish Group of IABSE Bestyrelsesmøde 3/2004 i dansk IABSE Tid: Fredag den 20. august 2004, kl. 15.00 Sted: Vejdirektoratet, Niels Juels Gade Til stede: Alain Golay, Zürich (AG) (NSN) Niels Jørgen Gimsing

Læs mere

World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015

World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015 World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015 Resumé Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes, i første omgang, at arbejde for at blive værtsnation for World

Læs mere

Vedtægt for IDA Kemi

Vedtægt for IDA Kemi INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Vedtægt for IDA Kemi 1. Navn og område Selskabets navn er IDA Kemi. IDA Kemi er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA. Selskabets arbejdsområde

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014

Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 1 Formandens beretning fra marts 2013 til marts 2014 ved Ingrid Lysholdt Den nuværende bestyrelse består ud over undertegnede Ingrid Lysholdt, af Næstformand

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge Godhavn, den 25. oktober 2013 Til medlemsinstitutionerne, I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat

Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat BVUnet.dk Netværkssamarbejdet for Byggeriets Videns- og Uddannelsesinstitutioner Koordineringsrådsmøde 1 (KR1) 15. marts 2011 - referat Tid: Tirsdag den 15/3 2011, kl. 10.00-14.00 Sted: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2010 - Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og

Læs mere

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt.

Justeringen af fusionsgrundlaget har primært handlet om at tilpasse fordelingstal, budget og sikre at budgettet også er robust på lang sigt. 16. udgave udsendt d. 3. marts 2015 Læs i dette nummer om: Projektet tilbage på sporet fusionsgrundlaget justeret Den administrative proces i gang efter 21.3 Et stort JA på den anden generalforsamling

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3.

Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. Samarbejdsnotat Et notat der beskriver samarbejdet mellem IDAs regionale enheder, studenterkontakter og administrationen. (Notatet er revideret d. 3. oktober 2011) Ingeniørforeningen, IDA Værkmestergade

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Notat 23. februar 2016 Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Generalforsamling den 23. februar 2016 Den 23. marts er det 5 år siden, at IDA Sundhedsteknologi havde stiftende generalforsamling. Gennem

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Nordisk Økonomisk Kvægavl Den danske NØK-afdeling

Nordisk Økonomisk Kvægavl Den danske NØK-afdeling Nordisk Økonomisk Kvægavl Den danske NØK-afdeling Referat af ordinær generalforsamling i Den danske NØK-afdeling afholdt 27/ 2010 i Höfn, Island 1. Indledning ved formand Gert Pedersen Aamand Formand Gert

Læs mere

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab Vedtægter for Flyveteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Flyveteknisk Selskab (FLY). Stk. 2. Flyveteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 De store begivenheder på verdensplan med Frankrigs præsident i en af hovedrollerne for at søge at skaffe lidt fred i den østlige del af Europa,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING Lett Advokatfirma Adv. Michael Skovgaard J.nr. 273782-SMO VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FORENING Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er TRANSPORTØKONOMISK

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger university of copenhagen University of Copenhagen Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion Ingwersen, Peter; Larsen, Birger Published in: Videnskab.dk Publication date: 2014

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010

Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Diverse informationer vedr. Madskoler 2010 Indhold: Tidsplan og deadlines 2010... 2 Priser 2010... 5 Markedsføring og presseomtale... 5 Førstehjælpstasker og Madskolebannere... 6 Madskolespil... 6 Sponsorater

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Invitation til at bidrage

Invitation til at bidrage Invitation til samskabelse af bogen INNOVATIV UNDERVISNING I DEN DANSKE FOLKESKOLE -den første samskabende konference for innovativ undervisning 21.-22. januar 2016 i København Invitation til at bidrage

Læs mere

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole

Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole DET JURIDISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Til medlemmerne af Bestyrelsen i Dansk Juridisk Forskerskole MØDEREFERAT GODKENDT 24. JANUAR 2007 Forum: Bestyrelsesmøde i Dansk Juridisk Forskerskole Møde

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010

ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 ÅRSBERETNING ved Generalforsamlingen 2010 Jeg kan nu se tilbage på mit første år som præsident for Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. Hvis jeg skal tage et kort tilbageblik på det forgangne

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 4. marts 2010 på Arkitektskolen Aarhus

Referat fra generalforsamling den 4. marts 2010 på Arkitektskolen Aarhus Referat fra generalforsamling den 4. marts 2010 på Arkitektskolen Aarhus Deltagere: 22 deltagere - se vedhæftet deltagerliste. Peder Vejsig Pedersen bød velkommen og takkede indledningsvis Inge Vestergaard

Læs mere