Dansk Betonforening Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Betonforening Årsberetning 2013"

Transkript

1 Dansk Betonforening Årsberetning Generelt og forholdet til IDA Året 2013 har for Dansk Betonforening (DBF) igen været meget aktivt med planlægning og afholdelse af en række eftermiddagsmøder samt tre heldagsarrangementer. Vi har vanen tro afholdt Dansk Betondag, og året 2013 bød igen på rekord deltagelse, både hvad angår deltagere (mere end 200) og ikke mindst udstillere. Bæredygtig Beton Konferencen, der afholdes hvert andet år i samarbejde med Dansk Beton, trak lige så mange deltagere, og blev med stor succes afholdt på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i foråret. Temadagen i Billund, der blev gennemført ultimo november 2013, var også en stor succes, dog ikke med så mange deltagere, som vi har haft de tidligere år. Vore arbejdsgrupper har haft et aktivitetsniveau ud over det sædvanlige, og det er lykkedes at udvikle og forbedre DBF s hjemmeside, fortsætte tilblivelsen af Betonhåndbogen samt øge indsatsen over for potentielle medlemmer og firmamedlemmer. Aktivitetsniveauet på nordisk plan har været forholdsvis lavt. Betonforskningskongressen, det XXII Nordiske Betonforsknings symposium, afholdes i Reykjavik den august 2014, helt i overensstemmelse med den normale praksis (hvert 3. år). I 2017 afholdes Betonforskningskongressen i Danmark. Det internationale samarbejde har været højt prioriteret, og vi har fra dansk side arbejdet meget intensivt med at arrangere det kommende fib Symposium - i tæt samarbejde med DIS Congress Service Copenhagen A/S. Denne store event afholdes i København, maj, 2015, i Tivoli Kongres Center. Forventet antal deltagere , omsætning ca. 2.0 mill. kr. Antallet af eftermiddagsmøder var i 2013 faldet fra 12 til 10 sammenlignet med 2012, men med 2 heldags møder (Bæredygtig Beton Konferencen i København og Temadagen i Billund) samt Dansk Betondag blev antallet af deltagere alligevel næsten 900 (helt præcist 897). Sammenlignet med 2012 (725 deltagere) er der tale om en markant stigning på næsten 25 %. Forklaringen på denne store fremgang er primært Bæredygtig Beton Konferencen, der afholdes hvert andet år, og næste gang er foråret Rekorddeltagelsen på Dansk Betondag 2013 har også været en medvirkende årsag. Vi har dog fat i ca. halvdelen af medlemmerne, et tal der har været konstant i de sidste par år. Det er meget glædeligt, at såvel Bæredygtig Beton konferencen 2013 som Betondagen figurerer på IDA s oversigt over højdespringere for fagtekniske arrangementer, på 12. hhv. 13. pladsen. IDA har i det forløbne år gennemført en medlemsundersøgelse i form af et spørgeskema. Der blev i alt udsendt 1242 mails og indkommet 160 besvarelser. Dette er efter det oplyste en svarprocent lidt over der sædvanlige/forventelige normalt er 10 % tilfredsstillende. Resultatet blev gennemgået på seneste bestyrelsesmøde, og udvalgte personer vil fremover fortolke og anvende svarene fra medlemmerne. Der har i det forløbne år været en del polemik om foreningens navn, som IDA har ønsket at ændre til et mere tidssvarende navn. Argumentet fra IDA s side har i al sin enkelthed været, at et nyt Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 1 af 13

2 navn vil tiltrække nye medlemmer! Det betyder, at hvis vi brander Dansk Betonforening med IDA navn og logo, så vil vi få mange nye medlemmer?? Der har været andre besynderlige argumenter, som jeg ikke vil trætte jer med, og som efter undertegnedes mening ikke har hold i virkeligheden. Der har været flere forslag, såsom IDA beton, IDA Betonforening etc. I øvrigt er der ingen udover medlemmerne - der kender IDA, der jo er en fagforening for ingeniører, hvilket IDA Dansk Ingeniørforening jo også signalerer. Men IDA er ikke længere kun for ingeniører, hvilket er meget glædeligt, men så er IDA navnet vel også misvisende? Skulle IDA ikke hellere skifte navn, så omverdenen kan forstå, hvilke medlemmer/uddannelser, der rent faktisk er organiseret i IDA? Dansk Betonforening har som navn (og forening) eksisteret siden Dansk Betonforening er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen, og betonbranchen, herunder diverse leverandører, ved udmærket godt, hvem Dansk Betonforening er.!! Vi har et nordisk samarbejde med Norsk Betonforening, Svensk Betonforening, Finsk Betonforening og den Islandske Betonforening skulle vi så lige pludselig hedde IDA Betonforening.? Vi har også et internationalt samarbejde, så hvor ligger IDA Betonforening? Det giver ikke mening. I øvrigt har vi også en hjemmeside, der hedder www. danskbetonforening.dk, så skal den jo også ændres! Undertegnede har fuld opbakning fra bestyrelsen til ikke at ændre foreningens navn. Hvis vi politisk tvinges, må vi tage diskussionen en gang til. Moderorganisationen IDA har for syvende år i træk indgået samarbejdsaftaler via den såkaldte resultatkontrakt (rammeaftale) med hvert enkelt fagteknisk selskab, herunder også Dansk Betonforening. Resultatkontrakten indebar et tilskud fra IDA på kr (uændret i forhold til 2012) og under den forudsætning, at formue over kr vil overgå til IDA, hvilket også var tilfældet i Da vi i 2012 præsterede et mindre underskud på ca kr., var formuen pr. 1. januar 2013 reduceret til ca kr. For 2013 havde vi budgetteret med en lille underskud på kr., men vi endte på et overskud på næsten kr. Forklaringen på denne forskel er periodeforskydning, ændring i regnskabspraksis samt en velbesøgt Dansk Betondag For 2014 s vedkommende har vi besluttet at budgettere med et mindre underskud, så foreningens formue i videst mulig omfang kan bibeholdes. Visionen er, at DBF også i fremtiden har en positiv egenkapital i størrelsesordenen kr. 2. Medlemsarrangementer og -information Dansk Betonforenings ansigt udadtil er medlemsmøderne. Dansk Betonforening er vært for et enestående forum i Danmark, hvor der sker en fri meningsudveksling på tværs af firma- og organisationsinteresser. Dansk Betonforening arrangerer møder på følgende måder: Dansk Betondag og Temadage Idé- og foredragsudvalget (IFU) - eftermiddagsmøder Provinsudvalget (PU) - eftermiddagsmøder Kongresser og seminarer Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 2 af 13

3 Herudover kommunikeres gennem følgende medier: Bladet Beton, udkommer 4 gange om året DBF s hjemmeside Udsendelser pr mail 3. Dansk Betonpris Dansk Betonpris blev i i lighed med tidligere - uddelt på Bæredygtig Beton Konferencen, der denne gang blev afholdt den 19. marts på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden. Prisen tilfaldt Finn Bach, der er direktør for Dansk Konstruktions- og Betoninstitut og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole. Finn Bach tildeltes prisen for sin utrættelige indsats som underviser af kommende arkitekter i betonens muligheder og med succes formidlet konstruktionstekniske fortrin og æstetiske egenskaber. Desuden har han som arrangør tilrettelagt kurser for mere end byggefolk inden for betonområdet. Næste gang Dansk Betonpris uddeles bliver i 2015, også denne gang i forbindelse med afholdelse af Bæredygtig Beton Konferencen. 4. Dansk Betondag 2013 Dansk Betondag 2013 blev afholdt torsdag den 19. september på Helnan Marselis Hotel i Aarhus med rekordstor deltagelse af ca. 210 personer og en utrolig stor opbakning fra i alt 26 udstillere. En så stor succes har vi ikke haft siden 1971, hvor Dansk Betondag blev afholdt i Esbjerg! Præsentationer fra Dansk Betondag 2013: Stadsarkitektens visioner for Aarhus fremtidige udvikling v/ Stadsarkitekt Stephen D. Willacy, Aarhus Kommune Udvikling af Ceres grunden i Aarhus v/ Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S Isbjerget v/ Carsten Primdahl, CEBRA a/s Renovering af boligbyggeri i Aarhus v/ Kristian Buur, Rambøll TaylorCrete Hvad er det for en fisk? v/ Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S og Johannes Rauff Greisen, Teknologisk Institut Højisolerede betonelementer til lavenergibyggeri v/ Gunnar Hansen, Guldborgsund elementfabrik A/S Udvikling af innovative betonelementer testhus på DTU v/ Henrik Stang og Sanne Hansen, DTU Byg Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 3 af 13

4 Bobledæk til Syddansk Universitet, Kolding Campus v/ Carsten Olsen, Orbicon Broen over Izmit bugten nær Istanbul v/ Kent J. Fuglsang, COWI A/S Nyt museum til Grauballemanden v/ Niels Edeltoft, Henning Larsen Architects I forlængelse af Dansk Betondag blev der om fredagen den 20. september afholdt den traditionelle ekskursion med deltagelse af næsten 80 personer. Først kørte vi en rundtur på Aarhus Havn med et kort stop ved Isbjerget. Herefter forbi de mange byggeprojekter ved Aarhus Havn (Bestseller, Navitas, Multimediehuset m.m.) til byggepladen på Ceres Grunden, hvor vi gjorde et kort ophold og så bl.a. støbning af et parkeringsdæk. Videre til Pascals hovedkvarter på Bredskiftevej, hvor vi alle kunne besigtige status for støbning af den berømte fisk i forbindelse med TaylorCrete projektet. Herefter kørte vi til Moesgaard Museum og så den imponerende bygning (både ude og inde), hvor vi fra taget havde en fantastisk udsigt over området. Turen afsluttedes med en dejlig frokost på Restaurant Navigator, beliggende i Marselisborg Bådehavn. 5. Temadag: Spændende konstruktioner og nye løsninger Provinsudvalget har siden 2008 genoptaget traditionen om afholdelse af en årlig temadag i provinsen. Temadagen blev i 2013 afholdt den 19. november med 74 deltagere. Desuden var der en fin opbakning fra firmamedlemmer med i alt 11 udstillere. Bestyrelsen har i samarbejde med Provinsudvalget (PU) aftalt, at temadagen fremover vil koncentrere sin indsats om Betonreparationer, som har været temaet hvert andet år. Desuden er det besluttet, at næste Betonreparationsdag først afholdes i begyndelsen af 2015 (ultimo januar primo februar), stedet er endnu ikke fastlagt. Dette for ikke at være for tæt på Dansk Betondag og Brodagen. Dette tiltag er et forsøg på at indføre en ny årlig tradition, nemlig Betonreparationsdagen, afholdt tidligt på året. 6. Idé og Foredragsudvalget (IFU) IFU har i 2013 afholdt i alt 7 møder med i alt 221 deltagere, en mindre tilbagegang sammenlignet med 2012, hvor der var 285 deltagere. Der har i de seneste år været et fald i antallet af deltagere, selvom det årlige antal arrangementer konstant ligger på 7-8 stk. Dette fald skyldtes ifølge arrangørerne, at medlemmerne har meget travlt og derfor ikke så meget tid eller overskud som tidligere til at gå til møder i Dansk Betonforening. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 4 af 13

5 Gennemførte arrangementer i 2013: Mødedato Deltagere Arrangement Kloakanlæg af beton Dansk Ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen Københavnerbyggerier og udviklingsprojekter Renovering af parkeringsanlæg Danmarks 600 AKR-skadede broer Behov, erfaringer og muligheder Digitale værktøjer i byggeri og anlæg, hvor er vi? Hydraulisk bundne bærelag Indlægsholdernes præsentationer efterfølgende blevet lagt på hjemmesiden hvor de frit kan hentes. 7. Provinsudvalget (PU) PU har gennemført 3 arrangementer i 2013 (ud over Temadagen) med deltagelse af i alt 181 deltagere, hvilket er en stigning på imponerende 41 %. Gennemførte arrangementer i 2013: Mødedato og sted VIA, Horsens VIA, Horsens Aalborg Deltagere Arrangement 75 Beton i praksis og brobygning 75 Det perfekte betongulv 31 P-kælder og højhus på Aalborg Havnefront Bestyrelsen har gennem en længere periode drøftet et forslag om, at IFU og PU fusionerer til kun at være ét forum, hvor arrangementer, såvel i København som i provinsen, planlægges. Herunder også planlægningen af den årlige Betonreparationsdag (de gamle PU medlemmer) og i samarbejde med bestyrelsen ligeledes Dansk Betondag. Dette ud fra et ønske om et mere effektivt IFU, hvor erfaringer fra provinsen og København sammen kan bidrage til, at arrangementer i København tilbydes i provinsen og vice versa. Forslaget blev vedtaget på seneste bestyrelsesmøde. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 5 af 13

6 Det betyder blot, at de nuværende 4 PU-medlemmer bliver en del af IFU, og derfor fremover deltager i møder med IFU, dog kun et par gange om året. Den endelige mødestruktur er endnu ikke helt på plads, men forventes aftalt på førstkommende IFU-møde den 31. marts Bladet Beton Dansk Betonforening har 25 % ejerskab til bladet Beton. Brancheforeningen Dansk Beton ejer de resterende 75 %. På hjemmesiden er der direkte adgang til udgivne numre af bladet, der kan downloades gratis. Dansk Betonforening har 2 ud af 6 pladser i redaktionsudvalget. Foreningens repræsentanter er Christian Munch-Petersen, EMCON og Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S. Sidstnævnte har indtil nu været medlem af DBF s bestyrelse. Bladet Beton har i 2013 indeholdt følgende temaer: Nummer Tema Nummer Tema 1/2013 Betonprojekter 3/2013 Beton med facon 2/2013 Beton på byggepladsen 4/2013 Byggeri til uddannelse I forbindelse med afholdelsen af Bæredygtig Beton Konferencen i marts 2013 blev der desuden udgivet et særnummer af Beton, der præsenterede de prisvindere og nominerede kandidater. I 2013 har redaktionsudvalget gennemført den planlagte udvikling af bladets udtryk, hvilket har resulteret i at Beton nr og fremefter er udgivet med et nyt mere magasin-agtigt layout med flere sider og bedre papirkvalitet. Desuden udgives der nu til hvert nummer af Beton en video, som kan ses på Samvirket mellem Dansk Beton og Dansk Betonforening blev i 2010 oprettet til at varetage udgivelsen af bladet Beton. Samvirket er godkendt af DBF's bestyrelse og IDA. Herved er aktiviteten med udgivelsen af bladet med tilhørende økonomi placeret i et selvstændigt og uafhængigt regi. Samvirket har til huse i Dansk Byggeri, der også varetager samvirkets administration. Oplaget er pt stk. og der arbejdes løbende på at udbygge adressedatabasen således, at oplaget kan øges, hvorved bladet bliver mere attraktivt for annoncører, og derved forventes det at kunne fastholde og evt. øge annonceindtægterne for bladet. Bestyrelsen for samvirket for bladet Beton har i 2013 haft følgende sammensætning: Formand indtil maj 2013: Ole Leth, Leth Beton A/S (repræsentant for Dansk Beton) Formand fra maj 2013: Niels Søndergaard, DK Beton A/S (repræsentant for Dansk Beton) Administrator: Anette Berrig, Dansk Byggeri (repræsentant for Dansk Beton) Næstformand: Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S (repræsentant for DBF) Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 6 af 13

7 9. Dansk Betonråd Dansk Betonråds vedtægter blev ændret i 2009, og derved fik DBF fast sæde i rådet. DBF s formand er således fuldgyldigt medlem af rådet. Der er en udbredt opfattelse blandt rådets medlemmer, at Dansk Betonråd i sin nuværende form har udtjent sin rolle. Der vil dog fremadrettet være et behov for et udvalg, som har fokus på betonbranchens fremtidige forsknings- og uddannelsesbehov. Men forankringen af et sådant råd er endnu i det uvisse. 10. Forum for tekniske indlæg og publikationer. - mangler Vi har et dansk forum for publicering af anvendelsesorienterede indlæg, artikler og rapporter på DBF s hjemmeside (http:\\www.danskbetonforening.dk). Bidrag kan publiceres ved indsendelse til foreningens sekretær. Bestyrelsen vil fortsat opfordre alle interesserede til at indsende bidrag med fokus på anvendelser i dansk praksis. Mere tekniske og videnskabelige bidrag skal dog fortsat sendes til Nordic Concrete Research, som udgives af de Nordiske Betonforeninger. Alle foreningens publikationer ligger på foreningens hjemmeside til fri afbenyttelse. 11. DBF s hjemmeside - mangler Vi har siden 2004 haft en hjemmeside - Web arbejdsgruppen arbejder målrettet mod at fastholde brugerens interesse for anvendelsen af websiden. I dette arbejde er der med udgangen af 2013 iværksat brug af Google Analytics der giver mulighed for en dybdegående og detaljeret analyse af besøgsstatistikken på websiden. Google Analytics er inden for visse rammer gratis at anvende og har i modsætning til den markante fordel, at data fra Google Analytics giver et mere retvisende billede af brugernes anvendelse af websiden end det tidligere anvendte statistikmodul. Årsagen hertil er bl.a., at tilfældige program generede hits på siden bortfiltreres således at alene relevante besøgshits tæller i statistikken. Overgang til den nye statistik har den konsekvens, at tallene fra besøgsstatikken ikke er sammenlignelig med den tidligere - men giver den store fordel, at siden kan udvikles direkte mod besøgsinteressen. Af Google Analytics fremgår det, at der har været følgende aktivitet i år 2011 og 2013: År: 2011* 2012* 2013 % Besøg: ,6 Unikke besøg: ,2 Sidevisninger: ,8 Sider pr besøg: 3,82 3,85 3,47-11,0 Besøgsvarighed (gns): 2:42 2:50 2:52 +1,0 *) Selv om Google Analytics ikke har været anvendt i forbindelse med arbejdet med DBF websiden er der adgang til historiske besøgsdata for siden. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 7 af 13

8 Det fremgår, at besøgsantallet i 2013 ligger på niveau med antallet i 2012 men at der i 2013 har været en mindre tilbagegang i antallet af besøg på websiden i forhold til antallet af besøg i Årsagen hertil er sandsynligvis, at overgangen til IDA s nye mødebookingsystem har brudt den sædvanlige sikre procedure for opdateringen af fanen Kommende møder på DBF websiden hvorfor denne i efteråret desværre har været mangelfuld. Og da netop denne del af siden er den mest besøgte kan den utilfredsstillende ajourføring måske være årsagen til det konstaterede fald i besøgstallet. Der er nu rettet op på problemet ligesom menu strukturen i slutningen af 2013 har gennemgået en revision, der gør brug af siden mere logisk. Alle møder annonceres på hjemmesiden med link til IDA s webside, hvor programmet for mødet kan ses, og hvor også tilmelding kan ske. 12. Nordisk Samarbejde De nordiske landes betonforeninger har et samarbejde gennem NCF, Nordic Concrete Federation, tidligere omtalt som Nordisk Betonforbund (NBF). Primært er samarbejdet koncentreret omkring RCNCF, Research Council of the Nordic Concrete Federation, tidligere omtalt som Nordisk Betonforbunds Forskningskomité (NBFK). Norge har formandskabet for NCF og Island har formandsskabet for RCNCF. Formændene for de nordiske landes foreninger mødes en gang årligt i NCF, hvor erfaringer og informationer fra det daglige arbejde udveksles. Der afholdes to møder om året i RCNCF, hvor de danske medlemmer er Dirch H. Bager og Claus Pade. Væsentlige aktiviteter: Bevarelse af det nordiske videnskabelige fagtidsskrift "Nordic Concrete Research" (NCR), der i 2008 udkom med 11 artikler. Antallet har varieret en del siden etableringen, og i 2013 var der i alt 10 artikler. o I de nationale betonblade skal laves en kort notits hver gang et nyt nummer af NCR udkommer. o NCR skal markedsføres kraftigt via hjemmesiden - - nøjagtigt hvordan, er ikke afklaret endnu. o Der arbejdes stadig på at få NCR optaget i videnskabelige databaser som ISI & Elseviers Scopus. Formanden O. H. Wallevik står for dette. o NCR er optaget i Forskningsstyrelsens autoritetsliste for tidsskrifter, hvilket betyder, at der nu gives point for publicering i NCR for personale på universiteterne. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i de Nordiske lande med hensyn til undervisningsmateriale - er igangsat ved et møde i Oslo november Både materialeundervisningsdelen og statikerdelen fandt initiativet interessant, og fulgte op på dette i forbindelse med XXI Forsknings Symposium i Finland, og vil også blive fulgt op det kommende XXII Forsknings Symposium i 2014 i Reykjavik. Per Goltermann har påtaget sig formandsrollen for statikergruppen, mens Katja Fridh fra Lund står for materialegruppen. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 8 af 13

9 Gruppen University Network har en side på hjemmesiden, men anvender den ikke. RCNCF har besluttet, at hvis der ikke sker fremdrift, så fjernes denne side. XXII Betonforskningssymposium afholdes den august 2014 i Reykjavik XXIII Betonforskningssymposium skal afholdes i Danmark i Hjemmesiden fungerer nu, men der er stadig mangler i indhold. Der arbejdes på at gøre alt indhold engelsksproget. Hjemmesiden administreres af Norsk Betonforening, men tanken er, at de der er ansvarlige for Ph.D. liste, NCR, lærebogsliste m.v. selv skal kunne administrere disse sider dette er ikke sat i værk endnu. Miniseminarer: Der har været afholdt 1 miniseminar i 2013, den november i Riga med titlen Alkali silica reactions and petrographic examinations. Antal deltagere 38. Publikation forventes trykt i marts/april. 13. fib aktiviteter Mikael W. Bræstrup (MWB) deltager i fib-arbejdet udpeget af Dansk Betonforening. Til dette arbejde yder DBF et økonomisk tilskud af størrelsesordenen kr/år. Mikael W. Bræstrup har i løbet af 2013 deltaget i følgende fib-relaterede aktiviteter: fib halvårlige møder og Symposium, Tel Aviv, april 2013 fib Technical Council møde, Marseilles 29. september 1. Oktober 2013 ACTS Future concrete 2013, Doha 19. November 2013 AUS ATENA-Get Acquainted Seminar, Sharjah, 17. December 2013 Der henvises også til fibs hjemmeside (http://fib-international.org). Adgang til Members Only området, med bl.a. medlemskartotek og mødereferater, kræver login med pass-word. På forespørgsel har fib oplyst, at dette tildeles delegater og suppleanter, men ikke fx DBFs bestyrelse som sådan. Interesserede kan imidlertid få de nødvendige oplysninger ved henvendelse til Mikael W. Bræstrup. Følgende konferencer er planlagt, førstnævnte er dog allerede afholdt: 4. fib Congress Mumbai februar 2014: Improving Performance of Concrete Structures Symposium Copenhagen maj 2015: Concrete Innovation and Design Symposium Cape Town november 2016 (nøjagtigt tidspunkt og titel ikke fastlagt) Symposium Maastricht 2017 (tidspunkt og titel ikke fastlagt) 5. fib Congress Melbourne 2018 (tidspunkt og titel ikke fastlagt) Kongressen i Mumbai 2014 blev arrangeret af den indiske gruppe under The Institution of Engineers (India) med formand C R Alimchandani og sekretær S G Joglekar, som også er næstformand for programkomiteen (formand er Gordon Clark, som præsident for fib). Tillige med Mette Glavind er MWB medlem af programkomiteen, som tæller ikke mindre end 135 medlemmer. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 9 af 13

10 MWB bedømte 10 abstracts og 6 papers. Afleveringsfristen blev udskudt flere gange, og det synes svært at fylde det meget ambitiøse program. Der henvises til I forbindelse med kongressen i Mumbai uddeltes fib Award for Outstanding Concrete Structures, hvor Hotel Bella Sky blev en af tre vindere i kategorien Buildings, efter indstilling indsendt af DBF. Kaare Dahl modtog prisen på vegne af Rambøll, og havde også et indlæg på kongressen. Det samme havde Gregor Fischer (BYG-DTU) og Claus Vestergaard Nielsen (Rambøll). Symposiet i København 2015 er resultatet af årelange bestræbelser på at få et fib-møde henlagt til Danmark, og DBF har påtaget sig værtskabet med DIS Congress Service som arrangør. Organisationskomiteen har Kaare Dahl (Rambøll) som formand, og udgøres foruden MWB af Jørgen Schou (DBF), Henrik Stang (BYG-DTU), Mette Glavind (DTI), Uffe Graaskov Jensen (COWI) og Helle Klestrup (DIS). Samme gruppe (dog med Carola Edvardsen i stedet for Uffe Jensen) havde med assistance fra Anna Ørsted Pedersen (Wonderful Copenhagen) udarbejdet et tilbud, som blev godkendt af præsidiet og konfirmeret på generalforsamlingen i Tel Aviv, hvor Mette Glavind præsenterede en invitation, medens MWB gjorde det samme ved afslutningen af det efterfølgende symposium. Symposiet skal foregå på Tivoli Congress Center, medens årsmøderne i den forudgående weekend finder sted på DTU Kongrescenter. Henrik Stang er næstformand for programkomiteen (formanden er fibs præsident, på det tidspunkt Harald Müller), hvor MWB er medlem, tillige med Mette Glavind og Uffe Jensen. Invitationer til øvrige medlemmer er udsendt af formandskabet, MWB havde udarbejdet en long list på ca. 90 navne, som med Henrik Stang er blevet kogt sammen til 39, plus formand og næstformand. Svarfristen er , og Henrik Stang og MWB har på kongressen i Mumbai kontaktet så mange medlemmer som muligt. Den officielle invitation blev præsenteret af Kaare Dahl ved afslutningen af kongressen. Symposiet i Cape Town 2016 arrangeres af den nydannede sydafrikanske gruppe, som har været ivrig for at være vært for et fib-møde, ihukommende FIP-Symposiet i Johannesburg marts Symposiet i Maastricht 2017 arrangeres af den hollandske betonforening, som har lang erfaring, senest fra fib-symposium i Amsterdam maj Kongressen i Melbourne 2018 arrangeres af det australske betoninstitut, som også var vært for FIP-Symposiet i Brisbane september Vedrørende fremtidige symposier er der kommet interessetilkendegivelser fra Portugal, Canada og Frankrig, og Østrig har tilbudt at være vært for kongressen i Arbejdsgrupper 14.1 Betonhåndbogen Bestyrelsen besluttede i 2010 at søsætte projektet: Betonhåndbogen. Betonhåndbogen (BHB) skal være på dansk, tilgængelig for alle og gratis at anvende. BHB skal kunne anvendes som lærebog for bachelorstuderende, og som opslagsbog for færdiguddannede. BHB skal være digital, web-baseret og indeholde såvel tekst som figurer og billeder m.m. Den skal Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 10 af 13

11 være let tilgængelig, indbydende og tilpasses den kommende generation af ingeniørers og teknikeres vaner og forventninger. BHB skal erstatte den gamle Betonbog fra Arbejdet initieres af en DBF-arbejdsgruppe nedsat af DBF s bestyrelse. Underlagt denne arbejdsgruppe er der to udvalg: et Redaktionsudvalg hhv. et IT-udvalg. Der er sket rigtigt meget i det forløbne år. Der foreligger nu i alt 16 kapitler/underkapitler eller ca. 300 færdige sider som alle er godkendt af Redaktionsudvalget og publiceret på sammenligning indeholder Den gamle Betonbog ca. 600 sider. Desuden er 7 nye kapitler afleveret til redaktøren, som snarest muligt vil blive bearbejdet og efterfølgende sendt til Redaktionsudvalget for gennemsyn/godkendelse. Parallelt med dette er næste step at finde nogle flere fondsmidler for at sikre det fremtidige arbejde med udarbejdelse af Betonhåndbogen Hvervekampagne af nye medlemmer/firmamedlemmer. Vi har desværre mistet en del studiemedlemmer, fra 98 til 66. Kender endnu ikke forklaringen på dette fald, hvorfor bestyrelsen i den kommende tid grundigt vil analysere årsagen/årsagerne hertil. Antallet af firmamedlemmer er dog steget, hvilket skyldtes et målrettet arbejde fra bestyrelsens side Hjemmesiden Der henvises til afsnit 11. DBF s hjemmeside i nærværende beretning. IDA, 19. marts 2014 Jørgen Schou Formand for Dansk Betonforening Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 11 af 13

12 Medlemstal DBF År IDA Ej IDA Junior Andre Samlet Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 12 af 13

13 Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 13 af 13

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015

Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Velkommen til Danmarks Mikrobiologiske Selskabs kongres 2015 Mandag den 9. november 2015 Eigtveds Pakhus, København 1 Organisationskomite Carsten Suhr Jacobsen (formand for organisationskomiteen) De Nationale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995

IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 IVSA Danmarks vedtægter er vedtaget i 1995 Revideret på ordinær generalforsamling i: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 1 Kapitel 1: Navn 1. Stk.1. Foreningens navn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 19. april 2012 i Odense Generalforsamling i DGF, 19. april 2012 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi.

2 Foreningens formål er å arbeide for å utvikle praktisk og vitenskapelig ordboksarbeid i Norden, og å fremme nordisk samarbeid om leksikografi. Nordisk Forening for Leksikografi Generalforsamling 22. maj 2015, København Årsberetning 0. Indledning Nordisk forening for leksikografi (NFL) er en faglig forening av nordiske leksikografer som har til

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Et typisk konferenceforløb...

Et typisk konferenceforløb... 1/2-1 ÅR FØR DER BYDES BYDE PÅ ARRANGEMENT 2-6 ÅR FØR NÅR AALBORG ER VALGT SOM VÆRTSBY 1 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN 1 ÅR FØR KONFERENCEN 1/2 ÅR FØR KONFERENCEN UGERNE OP TIL KONFERENCEN SELVE KONFERENCEN EFTER

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC)

Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC) Referat fra bestyrelsesmøde i Green Building Council Denmark (DK-GBC) Tid: Fredag den 4. februar 2011 kl. 09.00-12.00 Sted: Erhvervs- & Byggestyrelsen, Langelinie Allé 17, lokale 222, Østerbro Afbud: Nikolaj

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Hotel Trinity Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia. Lørdag den 13. juni kl. 16.

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING. Hotel Trinity Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia. Lørdag den 13. juni kl. 16. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2015 GULDSMEDEBRANCHENS LEVERANDØRFORENING Hotel Trinity Gl. Færgevej 30 7000 Fredericia Lørdag den 13. juni kl. 16.00 Bestyrelsesformand Søren Lynggaard, Ole Lynggaard A/S,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005

NORRBOM VINDING Videnregnskab 2005 NORRBOM VINDING Videnregnskab 200 Hermed præsenterer vi vort videnregnskab for 200. Årets videnregnskab er det tredje i rækken. Videnregnskabet for 200 er i al væsentlighed opbygget på samme måde som videnregnskabet

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere