Dansk Betonforening Årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Betonforening Årsberetning 2013"

Transkript

1 Dansk Betonforening Årsberetning Generelt og forholdet til IDA Året 2013 har for Dansk Betonforening (DBF) igen været meget aktivt med planlægning og afholdelse af en række eftermiddagsmøder samt tre heldagsarrangementer. Vi har vanen tro afholdt Dansk Betondag, og året 2013 bød igen på rekord deltagelse, både hvad angår deltagere (mere end 200) og ikke mindst udstillere. Bæredygtig Beton Konferencen, der afholdes hvert andet år i samarbejde med Dansk Beton, trak lige så mange deltagere, og blev med stor succes afholdt på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i foråret. Temadagen i Billund, der blev gennemført ultimo november 2013, var også en stor succes, dog ikke med så mange deltagere, som vi har haft de tidligere år. Vore arbejdsgrupper har haft et aktivitetsniveau ud over det sædvanlige, og det er lykkedes at udvikle og forbedre DBF s hjemmeside, fortsætte tilblivelsen af Betonhåndbogen samt øge indsatsen over for potentielle medlemmer og firmamedlemmer. Aktivitetsniveauet på nordisk plan har været forholdsvis lavt. Betonforskningskongressen, det XXII Nordiske Betonforsknings symposium, afholdes i Reykjavik den august 2014, helt i overensstemmelse med den normale praksis (hvert 3. år). I 2017 afholdes Betonforskningskongressen i Danmark. Det internationale samarbejde har været højt prioriteret, og vi har fra dansk side arbejdet meget intensivt med at arrangere det kommende fib Symposium - i tæt samarbejde med DIS Congress Service Copenhagen A/S. Denne store event afholdes i København, maj, 2015, i Tivoli Kongres Center. Forventet antal deltagere , omsætning ca. 2.0 mill. kr. Antallet af eftermiddagsmøder var i 2013 faldet fra 12 til 10 sammenlignet med 2012, men med 2 heldags møder (Bæredygtig Beton Konferencen i København og Temadagen i Billund) samt Dansk Betondag blev antallet af deltagere alligevel næsten 900 (helt præcist 897). Sammenlignet med 2012 (725 deltagere) er der tale om en markant stigning på næsten 25 %. Forklaringen på denne store fremgang er primært Bæredygtig Beton Konferencen, der afholdes hvert andet år, og næste gang er foråret Rekorddeltagelsen på Dansk Betondag 2013 har også været en medvirkende årsag. Vi har dog fat i ca. halvdelen af medlemmerne, et tal der har været konstant i de sidste par år. Det er meget glædeligt, at såvel Bæredygtig Beton konferencen 2013 som Betondagen figurerer på IDA s oversigt over højdespringere for fagtekniske arrangementer, på 12. hhv. 13. pladsen. IDA har i det forløbne år gennemført en medlemsundersøgelse i form af et spørgeskema. Der blev i alt udsendt 1242 mails og indkommet 160 besvarelser. Dette er efter det oplyste en svarprocent lidt over der sædvanlige/forventelige normalt er 10 % tilfredsstillende. Resultatet blev gennemgået på seneste bestyrelsesmøde, og udvalgte personer vil fremover fortolke og anvende svarene fra medlemmerne. Der har i det forløbne år været en del polemik om foreningens navn, som IDA har ønsket at ændre til et mere tidssvarende navn. Argumentet fra IDA s side har i al sin enkelthed været, at et nyt Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 1 af 13

2 navn vil tiltrække nye medlemmer! Det betyder, at hvis vi brander Dansk Betonforening med IDA navn og logo, så vil vi få mange nye medlemmer?? Der har været andre besynderlige argumenter, som jeg ikke vil trætte jer med, og som efter undertegnedes mening ikke har hold i virkeligheden. Der har været flere forslag, såsom IDA beton, IDA Betonforening etc. I øvrigt er der ingen udover medlemmerne - der kender IDA, der jo er en fagforening for ingeniører, hvilket IDA Dansk Ingeniørforening jo også signalerer. Men IDA er ikke længere kun for ingeniører, hvilket er meget glædeligt, men så er IDA navnet vel også misvisende? Skulle IDA ikke hellere skifte navn, så omverdenen kan forstå, hvilke medlemmer/uddannelser, der rent faktisk er organiseret i IDA? Dansk Betonforening har som navn (og forening) eksisteret siden Dansk Betonforening er et fagteknisk selskab i Ingeniørforeningen, og betonbranchen, herunder diverse leverandører, ved udmærket godt, hvem Dansk Betonforening er.!! Vi har et nordisk samarbejde med Norsk Betonforening, Svensk Betonforening, Finsk Betonforening og den Islandske Betonforening skulle vi så lige pludselig hedde IDA Betonforening.? Vi har også et internationalt samarbejde, så hvor ligger IDA Betonforening? Det giver ikke mening. I øvrigt har vi også en hjemmeside, der hedder www. danskbetonforening.dk, så skal den jo også ændres! Undertegnede har fuld opbakning fra bestyrelsen til ikke at ændre foreningens navn. Hvis vi politisk tvinges, må vi tage diskussionen en gang til. Moderorganisationen IDA har for syvende år i træk indgået samarbejdsaftaler via den såkaldte resultatkontrakt (rammeaftale) med hvert enkelt fagteknisk selskab, herunder også Dansk Betonforening. Resultatkontrakten indebar et tilskud fra IDA på kr (uændret i forhold til 2012) og under den forudsætning, at formue over kr vil overgå til IDA, hvilket også var tilfældet i Da vi i 2012 præsterede et mindre underskud på ca kr., var formuen pr. 1. januar 2013 reduceret til ca kr. For 2013 havde vi budgetteret med en lille underskud på kr., men vi endte på et overskud på næsten kr. Forklaringen på denne forskel er periodeforskydning, ændring i regnskabspraksis samt en velbesøgt Dansk Betondag For 2014 s vedkommende har vi besluttet at budgettere med et mindre underskud, så foreningens formue i videst mulig omfang kan bibeholdes. Visionen er, at DBF også i fremtiden har en positiv egenkapital i størrelsesordenen kr. 2. Medlemsarrangementer og -information Dansk Betonforenings ansigt udadtil er medlemsmøderne. Dansk Betonforening er vært for et enestående forum i Danmark, hvor der sker en fri meningsudveksling på tværs af firma- og organisationsinteresser. Dansk Betonforening arrangerer møder på følgende måder: Dansk Betondag og Temadage Idé- og foredragsudvalget (IFU) - eftermiddagsmøder Provinsudvalget (PU) - eftermiddagsmøder Kongresser og seminarer Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 2 af 13

3 Herudover kommunikeres gennem følgende medier: Bladet Beton, udkommer 4 gange om året DBF s hjemmeside Udsendelser pr mail 3. Dansk Betonpris Dansk Betonpris blev i i lighed med tidligere - uddelt på Bæredygtig Beton Konferencen, der denne gang blev afholdt den 19. marts på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i Ørestaden. Prisen tilfaldt Finn Bach, der er direktør for Dansk Konstruktions- og Betoninstitut og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole. Finn Bach tildeltes prisen for sin utrættelige indsats som underviser af kommende arkitekter i betonens muligheder og med succes formidlet konstruktionstekniske fortrin og æstetiske egenskaber. Desuden har han som arrangør tilrettelagt kurser for mere end byggefolk inden for betonområdet. Næste gang Dansk Betonpris uddeles bliver i 2015, også denne gang i forbindelse med afholdelse af Bæredygtig Beton Konferencen. 4. Dansk Betondag 2013 Dansk Betondag 2013 blev afholdt torsdag den 19. september på Helnan Marselis Hotel i Aarhus med rekordstor deltagelse af ca. 210 personer og en utrolig stor opbakning fra i alt 26 udstillere. En så stor succes har vi ikke haft siden 1971, hvor Dansk Betondag blev afholdt i Esbjerg! Præsentationer fra Dansk Betondag 2013: Stadsarkitektens visioner for Aarhus fremtidige udvikling v/ Stadsarkitekt Stephen D. Willacy, Aarhus Kommune Udvikling af Ceres grunden i Aarhus v/ Peter Thorsgaard, A. Enggaard A/S Isbjerget v/ Carsten Primdahl, CEBRA a/s Renovering af boligbyggeri i Aarhus v/ Kristian Buur, Rambøll TaylorCrete Hvad er det for en fisk? v/ Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S og Johannes Rauff Greisen, Teknologisk Institut Højisolerede betonelementer til lavenergibyggeri v/ Gunnar Hansen, Guldborgsund elementfabrik A/S Udvikling af innovative betonelementer testhus på DTU v/ Henrik Stang og Sanne Hansen, DTU Byg Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 3 af 13

4 Bobledæk til Syddansk Universitet, Kolding Campus v/ Carsten Olsen, Orbicon Broen over Izmit bugten nær Istanbul v/ Kent J. Fuglsang, COWI A/S Nyt museum til Grauballemanden v/ Niels Edeltoft, Henning Larsen Architects I forlængelse af Dansk Betondag blev der om fredagen den 20. september afholdt den traditionelle ekskursion med deltagelse af næsten 80 personer. Først kørte vi en rundtur på Aarhus Havn med et kort stop ved Isbjerget. Herefter forbi de mange byggeprojekter ved Aarhus Havn (Bestseller, Navitas, Multimediehuset m.m.) til byggepladen på Ceres Grunden, hvor vi gjorde et kort ophold og så bl.a. støbning af et parkeringsdæk. Videre til Pascals hovedkvarter på Bredskiftevej, hvor vi alle kunne besigtige status for støbning af den berømte fisk i forbindelse med TaylorCrete projektet. Herefter kørte vi til Moesgaard Museum og så den imponerende bygning (både ude og inde), hvor vi fra taget havde en fantastisk udsigt over området. Turen afsluttedes med en dejlig frokost på Restaurant Navigator, beliggende i Marselisborg Bådehavn. 5. Temadag: Spændende konstruktioner og nye løsninger Provinsudvalget har siden 2008 genoptaget traditionen om afholdelse af en årlig temadag i provinsen. Temadagen blev i 2013 afholdt den 19. november med 74 deltagere. Desuden var der en fin opbakning fra firmamedlemmer med i alt 11 udstillere. Bestyrelsen har i samarbejde med Provinsudvalget (PU) aftalt, at temadagen fremover vil koncentrere sin indsats om Betonreparationer, som har været temaet hvert andet år. Desuden er det besluttet, at næste Betonreparationsdag først afholdes i begyndelsen af 2015 (ultimo januar primo februar), stedet er endnu ikke fastlagt. Dette for ikke at være for tæt på Dansk Betondag og Brodagen. Dette tiltag er et forsøg på at indføre en ny årlig tradition, nemlig Betonreparationsdagen, afholdt tidligt på året. 6. Idé og Foredragsudvalget (IFU) IFU har i 2013 afholdt i alt 7 møder med i alt 221 deltagere, en mindre tilbagegang sammenlignet med 2012, hvor der var 285 deltagere. Der har i de seneste år været et fald i antallet af deltagere, selvom det årlige antal arrangementer konstant ligger på 7-8 stk. Dette fald skyldtes ifølge arrangørerne, at medlemmerne har meget travlt og derfor ikke så meget tid eller overskud som tidligere til at gå til møder i Dansk Betonforening. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 4 af 13

5 Gennemførte arrangementer i 2013: Mødedato Deltagere Arrangement Kloakanlæg af beton Dansk Ekspertcenter for konstruktioner til infrastrukturen Københavnerbyggerier og udviklingsprojekter Renovering af parkeringsanlæg Danmarks 600 AKR-skadede broer Behov, erfaringer og muligheder Digitale værktøjer i byggeri og anlæg, hvor er vi? Hydraulisk bundne bærelag Indlægsholdernes præsentationer efterfølgende blevet lagt på hjemmesiden hvor de frit kan hentes. 7. Provinsudvalget (PU) PU har gennemført 3 arrangementer i 2013 (ud over Temadagen) med deltagelse af i alt 181 deltagere, hvilket er en stigning på imponerende 41 %. Gennemførte arrangementer i 2013: Mødedato og sted VIA, Horsens VIA, Horsens Aalborg Deltagere Arrangement 75 Beton i praksis og brobygning 75 Det perfekte betongulv 31 P-kælder og højhus på Aalborg Havnefront Bestyrelsen har gennem en længere periode drøftet et forslag om, at IFU og PU fusionerer til kun at være ét forum, hvor arrangementer, såvel i København som i provinsen, planlægges. Herunder også planlægningen af den årlige Betonreparationsdag (de gamle PU medlemmer) og i samarbejde med bestyrelsen ligeledes Dansk Betondag. Dette ud fra et ønske om et mere effektivt IFU, hvor erfaringer fra provinsen og København sammen kan bidrage til, at arrangementer i København tilbydes i provinsen og vice versa. Forslaget blev vedtaget på seneste bestyrelsesmøde. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 5 af 13

6 Det betyder blot, at de nuværende 4 PU-medlemmer bliver en del af IFU, og derfor fremover deltager i møder med IFU, dog kun et par gange om året. Den endelige mødestruktur er endnu ikke helt på plads, men forventes aftalt på førstkommende IFU-møde den 31. marts Bladet Beton Dansk Betonforening har 25 % ejerskab til bladet Beton. Brancheforeningen Dansk Beton ejer de resterende 75 %. På hjemmesiden er der direkte adgang til udgivne numre af bladet, der kan downloades gratis. Dansk Betonforening har 2 ud af 6 pladser i redaktionsudvalget. Foreningens repræsentanter er Christian Munch-Petersen, EMCON og Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S. Sidstnævnte har indtil nu været medlem af DBF s bestyrelse. Bladet Beton har i 2013 indeholdt følgende temaer: Nummer Tema Nummer Tema 1/2013 Betonprojekter 3/2013 Beton med facon 2/2013 Beton på byggepladsen 4/2013 Byggeri til uddannelse I forbindelse med afholdelsen af Bæredygtig Beton Konferencen i marts 2013 blev der desuden udgivet et særnummer af Beton, der præsenterede de prisvindere og nominerede kandidater. I 2013 har redaktionsudvalget gennemført den planlagte udvikling af bladets udtryk, hvilket har resulteret i at Beton nr og fremefter er udgivet med et nyt mere magasin-agtigt layout med flere sider og bedre papirkvalitet. Desuden udgives der nu til hvert nummer af Beton en video, som kan ses på Samvirket mellem Dansk Beton og Dansk Betonforening blev i 2010 oprettet til at varetage udgivelsen af bladet Beton. Samvirket er godkendt af DBF's bestyrelse og IDA. Herved er aktiviteten med udgivelsen af bladet med tilhørende økonomi placeret i et selvstændigt og uafhængigt regi. Samvirket har til huse i Dansk Byggeri, der også varetager samvirkets administration. Oplaget er pt stk. og der arbejdes løbende på at udbygge adressedatabasen således, at oplaget kan øges, hvorved bladet bliver mere attraktivt for annoncører, og derved forventes det at kunne fastholde og evt. øge annonceindtægterne for bladet. Bestyrelsen for samvirket for bladet Beton har i 2013 haft følgende sammensætning: Formand indtil maj 2013: Ole Leth, Leth Beton A/S (repræsentant for Dansk Beton) Formand fra maj 2013: Niels Søndergaard, DK Beton A/S (repræsentant for Dansk Beton) Administrator: Anette Berrig, Dansk Byggeri (repræsentant for Dansk Beton) Næstformand: Niels Christian Lønow, MT Højgaard A/S (repræsentant for DBF) Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 6 af 13

7 9. Dansk Betonråd Dansk Betonråds vedtægter blev ændret i 2009, og derved fik DBF fast sæde i rådet. DBF s formand er således fuldgyldigt medlem af rådet. Der er en udbredt opfattelse blandt rådets medlemmer, at Dansk Betonråd i sin nuværende form har udtjent sin rolle. Der vil dog fremadrettet være et behov for et udvalg, som har fokus på betonbranchens fremtidige forsknings- og uddannelsesbehov. Men forankringen af et sådant råd er endnu i det uvisse. 10. Forum for tekniske indlæg og publikationer. - mangler Vi har et dansk forum for publicering af anvendelsesorienterede indlæg, artikler og rapporter på DBF s hjemmeside (http:\\www.danskbetonforening.dk). Bidrag kan publiceres ved indsendelse til foreningens sekretær. Bestyrelsen vil fortsat opfordre alle interesserede til at indsende bidrag med fokus på anvendelser i dansk praksis. Mere tekniske og videnskabelige bidrag skal dog fortsat sendes til Nordic Concrete Research, som udgives af de Nordiske Betonforeninger. Alle foreningens publikationer ligger på foreningens hjemmeside til fri afbenyttelse. 11. DBF s hjemmeside - mangler Vi har siden 2004 haft en hjemmeside - Web arbejdsgruppen arbejder målrettet mod at fastholde brugerens interesse for anvendelsen af websiden. I dette arbejde er der med udgangen af 2013 iværksat brug af Google Analytics der giver mulighed for en dybdegående og detaljeret analyse af besøgsstatistikken på websiden. Google Analytics er inden for visse rammer gratis at anvende og har i modsætning til den markante fordel, at data fra Google Analytics giver et mere retvisende billede af brugernes anvendelse af websiden end det tidligere anvendte statistikmodul. Årsagen hertil er bl.a., at tilfældige program generede hits på siden bortfiltreres således at alene relevante besøgshits tæller i statistikken. Overgang til den nye statistik har den konsekvens, at tallene fra besøgsstatikken ikke er sammenlignelig med den tidligere - men giver den store fordel, at siden kan udvikles direkte mod besøgsinteressen. Af Google Analytics fremgår det, at der har været følgende aktivitet i år 2011 og 2013: År: 2011* 2012* 2013 % Besøg: ,6 Unikke besøg: ,2 Sidevisninger: ,8 Sider pr besøg: 3,82 3,85 3,47-11,0 Besøgsvarighed (gns): 2:42 2:50 2:52 +1,0 *) Selv om Google Analytics ikke har været anvendt i forbindelse med arbejdet med DBF websiden er der adgang til historiske besøgsdata for siden. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 7 af 13

8 Det fremgår, at besøgsantallet i 2013 ligger på niveau med antallet i 2012 men at der i 2013 har været en mindre tilbagegang i antallet af besøg på websiden i forhold til antallet af besøg i Årsagen hertil er sandsynligvis, at overgangen til IDA s nye mødebookingsystem har brudt den sædvanlige sikre procedure for opdateringen af fanen Kommende møder på DBF websiden hvorfor denne i efteråret desværre har været mangelfuld. Og da netop denne del af siden er den mest besøgte kan den utilfredsstillende ajourføring måske være årsagen til det konstaterede fald i besøgstallet. Der er nu rettet op på problemet ligesom menu strukturen i slutningen af 2013 har gennemgået en revision, der gør brug af siden mere logisk. Alle møder annonceres på hjemmesiden med link til IDA s webside, hvor programmet for mødet kan ses, og hvor også tilmelding kan ske. 12. Nordisk Samarbejde De nordiske landes betonforeninger har et samarbejde gennem NCF, Nordic Concrete Federation, tidligere omtalt som Nordisk Betonforbund (NBF). Primært er samarbejdet koncentreret omkring RCNCF, Research Council of the Nordic Concrete Federation, tidligere omtalt som Nordisk Betonforbunds Forskningskomité (NBFK). Norge har formandskabet for NCF og Island har formandsskabet for RCNCF. Formændene for de nordiske landes foreninger mødes en gang årligt i NCF, hvor erfaringer og informationer fra det daglige arbejde udveksles. Der afholdes to møder om året i RCNCF, hvor de danske medlemmer er Dirch H. Bager og Claus Pade. Væsentlige aktiviteter: Bevarelse af det nordiske videnskabelige fagtidsskrift "Nordic Concrete Research" (NCR), der i 2008 udkom med 11 artikler. Antallet har varieret en del siden etableringen, og i 2013 var der i alt 10 artikler. o I de nationale betonblade skal laves en kort notits hver gang et nyt nummer af NCR udkommer. o NCR skal markedsføres kraftigt via hjemmesiden - - nøjagtigt hvordan, er ikke afklaret endnu. o Der arbejdes stadig på at få NCR optaget i videnskabelige databaser som ISI & Elseviers Scopus. Formanden O. H. Wallevik står for dette. o NCR er optaget i Forskningsstyrelsens autoritetsliste for tidsskrifter, hvilket betyder, at der nu gives point for publicering i NCR for personale på universiteterne. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i de Nordiske lande med hensyn til undervisningsmateriale - er igangsat ved et møde i Oslo november Både materialeundervisningsdelen og statikerdelen fandt initiativet interessant, og fulgte op på dette i forbindelse med XXI Forsknings Symposium i Finland, og vil også blive fulgt op det kommende XXII Forsknings Symposium i 2014 i Reykjavik. Per Goltermann har påtaget sig formandsrollen for statikergruppen, mens Katja Fridh fra Lund står for materialegruppen. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 8 af 13

9 Gruppen University Network har en side på hjemmesiden, men anvender den ikke. RCNCF har besluttet, at hvis der ikke sker fremdrift, så fjernes denne side. XXII Betonforskningssymposium afholdes den august 2014 i Reykjavik XXIII Betonforskningssymposium skal afholdes i Danmark i Hjemmesiden fungerer nu, men der er stadig mangler i indhold. Der arbejdes på at gøre alt indhold engelsksproget. Hjemmesiden administreres af Norsk Betonforening, men tanken er, at de der er ansvarlige for Ph.D. liste, NCR, lærebogsliste m.v. selv skal kunne administrere disse sider dette er ikke sat i værk endnu. Miniseminarer: Der har været afholdt 1 miniseminar i 2013, den november i Riga med titlen Alkali silica reactions and petrographic examinations. Antal deltagere 38. Publikation forventes trykt i marts/april. 13. fib aktiviteter Mikael W. Bræstrup (MWB) deltager i fib-arbejdet udpeget af Dansk Betonforening. Til dette arbejde yder DBF et økonomisk tilskud af størrelsesordenen kr/år. Mikael W. Bræstrup har i løbet af 2013 deltaget i følgende fib-relaterede aktiviteter: fib halvårlige møder og Symposium, Tel Aviv, april 2013 fib Technical Council møde, Marseilles 29. september 1. Oktober 2013 ACTS Future concrete 2013, Doha 19. November 2013 AUS ATENA-Get Acquainted Seminar, Sharjah, 17. December 2013 Der henvises også til fibs hjemmeside (http://fib-international.org). Adgang til Members Only området, med bl.a. medlemskartotek og mødereferater, kræver login med pass-word. På forespørgsel har fib oplyst, at dette tildeles delegater og suppleanter, men ikke fx DBFs bestyrelse som sådan. Interesserede kan imidlertid få de nødvendige oplysninger ved henvendelse til Mikael W. Bræstrup. Følgende konferencer er planlagt, førstnævnte er dog allerede afholdt: 4. fib Congress Mumbai februar 2014: Improving Performance of Concrete Structures Symposium Copenhagen maj 2015: Concrete Innovation and Design Symposium Cape Town november 2016 (nøjagtigt tidspunkt og titel ikke fastlagt) Symposium Maastricht 2017 (tidspunkt og titel ikke fastlagt) 5. fib Congress Melbourne 2018 (tidspunkt og titel ikke fastlagt) Kongressen i Mumbai 2014 blev arrangeret af den indiske gruppe under The Institution of Engineers (India) med formand C R Alimchandani og sekretær S G Joglekar, som også er næstformand for programkomiteen (formand er Gordon Clark, som præsident for fib). Tillige med Mette Glavind er MWB medlem af programkomiteen, som tæller ikke mindre end 135 medlemmer. Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 9 af 13

10 MWB bedømte 10 abstracts og 6 papers. Afleveringsfristen blev udskudt flere gange, og det synes svært at fylde det meget ambitiøse program. Der henvises til I forbindelse med kongressen i Mumbai uddeltes fib Award for Outstanding Concrete Structures, hvor Hotel Bella Sky blev en af tre vindere i kategorien Buildings, efter indstilling indsendt af DBF. Kaare Dahl modtog prisen på vegne af Rambøll, og havde også et indlæg på kongressen. Det samme havde Gregor Fischer (BYG-DTU) og Claus Vestergaard Nielsen (Rambøll). Symposiet i København 2015 er resultatet af årelange bestræbelser på at få et fib-møde henlagt til Danmark, og DBF har påtaget sig værtskabet med DIS Congress Service som arrangør. Organisationskomiteen har Kaare Dahl (Rambøll) som formand, og udgøres foruden MWB af Jørgen Schou (DBF), Henrik Stang (BYG-DTU), Mette Glavind (DTI), Uffe Graaskov Jensen (COWI) og Helle Klestrup (DIS). Samme gruppe (dog med Carola Edvardsen i stedet for Uffe Jensen) havde med assistance fra Anna Ørsted Pedersen (Wonderful Copenhagen) udarbejdet et tilbud, som blev godkendt af præsidiet og konfirmeret på generalforsamlingen i Tel Aviv, hvor Mette Glavind præsenterede en invitation, medens MWB gjorde det samme ved afslutningen af det efterfølgende symposium. Symposiet skal foregå på Tivoli Congress Center, medens årsmøderne i den forudgående weekend finder sted på DTU Kongrescenter. Henrik Stang er næstformand for programkomiteen (formanden er fibs præsident, på det tidspunkt Harald Müller), hvor MWB er medlem, tillige med Mette Glavind og Uffe Jensen. Invitationer til øvrige medlemmer er udsendt af formandskabet, MWB havde udarbejdet en long list på ca. 90 navne, som med Henrik Stang er blevet kogt sammen til 39, plus formand og næstformand. Svarfristen er , og Henrik Stang og MWB har på kongressen i Mumbai kontaktet så mange medlemmer som muligt. Den officielle invitation blev præsenteret af Kaare Dahl ved afslutningen af kongressen. Symposiet i Cape Town 2016 arrangeres af den nydannede sydafrikanske gruppe, som har været ivrig for at være vært for et fib-møde, ihukommende FIP-Symposiet i Johannesburg marts Symposiet i Maastricht 2017 arrangeres af den hollandske betonforening, som har lang erfaring, senest fra fib-symposium i Amsterdam maj Kongressen i Melbourne 2018 arrangeres af det australske betoninstitut, som også var vært for FIP-Symposiet i Brisbane september Vedrørende fremtidige symposier er der kommet interessetilkendegivelser fra Portugal, Canada og Frankrig, og Østrig har tilbudt at være vært for kongressen i Arbejdsgrupper 14.1 Betonhåndbogen Bestyrelsen besluttede i 2010 at søsætte projektet: Betonhåndbogen. Betonhåndbogen (BHB) skal være på dansk, tilgængelig for alle og gratis at anvende. BHB skal kunne anvendes som lærebog for bachelorstuderende, og som opslagsbog for færdiguddannede. BHB skal være digital, web-baseret og indeholde såvel tekst som figurer og billeder m.m. Den skal Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 10 af 13

11 være let tilgængelig, indbydende og tilpasses den kommende generation af ingeniørers og teknikeres vaner og forventninger. BHB skal erstatte den gamle Betonbog fra Arbejdet initieres af en DBF-arbejdsgruppe nedsat af DBF s bestyrelse. Underlagt denne arbejdsgruppe er der to udvalg: et Redaktionsudvalg hhv. et IT-udvalg. Der er sket rigtigt meget i det forløbne år. Der foreligger nu i alt 16 kapitler/underkapitler eller ca. 300 færdige sider som alle er godkendt af Redaktionsudvalget og publiceret på sammenligning indeholder Den gamle Betonbog ca. 600 sider. Desuden er 7 nye kapitler afleveret til redaktøren, som snarest muligt vil blive bearbejdet og efterfølgende sendt til Redaktionsudvalget for gennemsyn/godkendelse. Parallelt med dette er næste step at finde nogle flere fondsmidler for at sikre det fremtidige arbejde med udarbejdelse af Betonhåndbogen Hvervekampagne af nye medlemmer/firmamedlemmer. Vi har desværre mistet en del studiemedlemmer, fra 98 til 66. Kender endnu ikke forklaringen på dette fald, hvorfor bestyrelsen i den kommende tid grundigt vil analysere årsagen/årsagerne hertil. Antallet af firmamedlemmer er dog steget, hvilket skyldtes et målrettet arbejde fra bestyrelsens side Hjemmesiden Der henvises til afsnit 11. DBF s hjemmeside i nærværende beretning. IDA, 19. marts 2014 Jørgen Schou Formand for Dansk Betonforening Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 11 af 13

12 Medlemstal DBF År IDA Ej IDA Junior Andre Samlet Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 12 af 13

13 Dansk Betonforenings Årsberetning 2013 side 13 af 13

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema:

betonnummer 2 Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 Enorm hospitalsby Splinternyt magasin Bæredygtig Konference Tema: betonnummer 2 Maj 2013 Tema: Beton på byggepladsen Læs om udførelse af betonkonstruktioner side 4 4 Enorm hospitalsby i Aarhus I de næste tre år skal der bruges masser af beton til nyt supersygehus Splinternyt

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema:

betonnummer 1 Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 16 Højhus i 10 Europæiske 10 års succes standarder: Ørestad Tema: betonnummer 1 FEBRUAR 2015 Tema: Design af holdbarhed nye principper på vej side 4 10 Europæiske standarder: Danmark mister indflydelse 16 Højhus i Ørestad Udfordrer dansk byggeskik 20 10 års succes Workshops

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise

April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635. Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise April 2015 Årgang 44 nr. 2 ISSN 0905-1635 Sejlmagerelev Sofia ved symaskinen hos Hansens Efterf. Foto Jens Riise REDAKTIONEN: Redaktør: Nis Olsen, Slotsvej 12, 1. 4300 Holbæk 2049 5174 ts.redaktion@gmail.com

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere