Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER"

Transkript

1 DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde. Undersøgelse om forældrenetværk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, eller 90 minutter? Samspillet kan spilles på to forskellige måder, der er beregnet på henholdsvis 45 minutter eller 90 minutter. Forløbet af begge versioner er indledende diskutioner mellem forældrene, der fører frem til fælles forældreaftaler. Den korte version sætter dialogen hurtigt i gang ud fra en række genkendelige dilemmaer om vigtige emner. Med udgangspunkt i dilemmakort og tilhørende svarmuligheder fortæller forældrene, hvordan de ville håndtere dilemmaet, hvilket efterfølges af en fælles diskussion. Denne version kræver tændstikker, som ikke er inkluderet i spillet! Den længere version giver tid til en mere åben dialog om de emner, som optager forældrene mest. Her suppleres dillemmakortene af billedkort og blanke kort til forældrenes egne emner. Med kortene sættes forældrene i gang med at dele forskellige synspunkter på de problematikker, som kommer på bordet. Denne version kræver blyanter, som ikke er inkluderet i spillet! Sådan kommer du i gang 1. Beslut, om der skal spilles i 45 minutter eller 90 minutter. Husk tændstikker til versionen beregnet til 45 minutter eller blyanter til versionen beregnet til 90 minutter. 2. Sæt dig ind i spillereglerne og arket til forældreaftaler. Tag en kopi af aftalearket, som du selv kan udfylde og evt. udlevere til forældrene. Tag evt. kopier af de kort, som forældrene skal spille med og evt. også af spillereglerne. 3. Gå ind på forældrefiduser.dk, hvor du finder en introduktionsvideo om forældresamarbejde, mere information, flere konkrete redskaber og gode råd. På forældrefiduser.dk er der svar på mange af de spørgsmål, som forældrene kan tænkes at stille på forældremødet. Der er også fiduser til konkrete aktiviteter, som forældrene kan arrangere for at skabe et godt sammenhold med plads til alle.

2 Spilleregler for Samspillet (45 minutter) Hver gruppe skal bruge Tre tændstikker til hver forælder Dilemma 1 Fire drenge fra samme 3. klasse går til fodbold sammen i den lokale klub. De elsker fodbold. Forældrene skiftes til at følge dem derhen. Daniel går også i klassen og bor tæt på de fire klassekammerater. Han står og kigger efter dem, hver gang de tager af sted og er begyndt at følge efter dem. Dilemma 2 Anna har fødselsdag. Hele klassen er inviteret, og Sonay vil frygtelig gerne med. Sonays forældre har ikke mulighed for eller overskud til at følge hende derhen og hente hende, og de kender ikke traditionen med, at man medbringer en lille gave. Skal nogen hjælpe Sonay? Dilemma 3 Sebastian står og kigger på de andre klassekammerater, når de leger sammen i SFO'en. De spiller bold og er på klatrestativet, og han er ked af, at han ikke er med. Når de spiller fodbold, står han og kigger ved sidelinjen. Peters mor har set ham stå der flere gange, og hun ved, at Daniels forældre ikke har råd eller overskud til at lade ham deltage. Skal hun gøre noget? Anders' mor har bemærket det, når hun henter Anders i SFO'en. Hun spørger Anders, hvorfor Sebastian ikke er med. Anders svarer: "Ham gider vi sgu da ikke lege med." Anders' mor synes generelt, at omgangstonen i klassen er blevet hård, og hun er chokeret over sin søn, men skal hun gøre noget? Dilemma 4 De andre børn i 2. klasse synes, at Isabella er snavset og lugter. Pædagoger og lærere har bemærket, at hun sjældent kommer i bad, og at hendes tøj tit er snavset. Det har udviklet sig sådan, at flere i klassen er begyndt at drille Isabella. Sara fortæller det til sin far. Skal Saras far gøre noget? Fire forskellige dilemmakort Svarkort til dilemma 1 A. Peters mor synes, at det er synd for Daniel, men gør ikke noget. Hun er bange for, at hans forældre vil opleve det som et nederlag, hvis hun blander sig. Svarkort til dilemma 2 A. Annas mor kan ringe og snakke med Sonays forældre og tilbyde at sørge for, at Sonay bliver fulgt til og fra fødselsdagen af en anden forælder. Annas mor forbereder Anna på, at Sonay ikke medbringer en gave. B. Peters mor taler diskret med fodboldklubben om mulighed for at lade Daniel deltage uden at betale kontingent ("friplads"). Derefter taler hun med Daniels forældre. Svarkort til dilemma 3 B. Alle forældre kan hjælpe Sonay. For eksempel ved at sørge for, at Sonay følges til fødselsdagen med en klassekammerat, og at Sonay kommer med som afsender på klassekammeratens gave. C. Peters mor går til Daniels forældre og fortæller dem, at hun og de andre forældre gerne vil tage Daniel med til fodbold, hvis han starter i klubben. Hun fortæller samtidig om, at der måske er mulighed for en friplads. A. Anders' mor spørger Anders om, hvorfor han siger sådan om Sebastian. Hun gør ikke mere ved det. C. Læreren kan følge op på de fælles besluttede fødselsdagsregler, hver gang der inviteres til fødselsdag, og hvis han/hun oplever, at nogle klassekammerater ikke deltager. B. Anders' mor siger, at hun ikke vil acceptere, at Anders siger sådan om nogen. Hun arrangerer, at Anders får en legeaftale med Sebastian. C. Anders' mor taler med klasselæreren om, hvad hun selv har set, og hvad Anders har sagt. Så er resten op til læreren. Svarkort til dilemma 4 A. Saras far fortæller klasselæreren, hvad Sara har fortalt ham om Isabella. Saras far foreslår, at det kunne være en opgave for sundhedsplejersken på skolen at tale med Isabella og hendes forældre om krav til hygiejne. B. Saras far foreslår klasselæreren, at klassen tager personlig hygiejne op som tema, og at forældrene informeres om, hvad klassen har beskæftiget sig med. C. Saras far skriver et brev til kommunen om Isabellas situation, så kommunen kan undersøge, om alt er ok hjemme hos Isabella og eventuelt sætte ind med hjælp. Fire tilhørende svarkort. 3 1 Forældrene inddeles i grupper af 4-6 deltagere. Undgå forældrepar i samme gruppe, og bland gerne forældrene, så de ikke kender hinanden på forhånd. Hver forælder præsenterer sig kort, og gruppen vælger en ordstyrer. Med tændstikker viser hver forælder, hvilken svarmulighed som han/hun er mest enig i: Ingen tændstikker = Jeg er slet ikke enig i nogen af svarene. En tændstik = Jeg er mest enig i svar nr. 1. To tændstikker = Jeg er mest enig i svar nr. 2. Tre tændstikker = Jeg er mest enig i svar nr Ordstyreren læser et dilemmakort op. Gruppen får et øjeblik til at tænke over dilemmaet, inden de tre svarmuligheder læses op. 5 Gruppen tager en runde, hvor hver forælder giver en kort begrundelse for sit valg. Når runden er færdig, spørger ordstyreren gruppen: Hvad kunne man ellers have gjort? 6 7 Gruppen fortsætter på samme måde med resten af de fire kort. Brug 5 minutter på hvert dilemma Efter 20 minutter samles alle grupper igen. Ordstyreren i hver gruppe giver en kort opsummering af snakken i sin gruppe. Forældrene lytter til hinanden, men der åbnes ikke for diskussion. 8 Efter runden fortsætter I med at beslutte forældreaftaler, som forældrene kan skabe fælles opbakning til.

3 Spilleregler for Samspillet (90 minutter) Hver gruppe skal bruge Dilemma 1 Fire drenge fra samme 3. klasse går til fodbold sammen i den lokale klub. De elsker fodbold. Forældrene skiftes til at følge dem derhen. Daniel går også i klassen og bor tæt på de fire klassekammerater. Han står og kigger efter dem, hver gang de tager af sted og er begyndt at følge efter dem. Dilemma 2 Anna har fødselsdag. Hele klassen er inviteret, og Sonay vil frygtelig gerne med. Sonays forældre har ikke mulighed for eller overskud til at følge hende derhen og hente hende, og de kender ikke traditionen med, at man medbringer en lille gave. Skal nogen hjælpe Sonay? Dilemma 3 Sebastian står og kigger på de andre klassekammerater, når de leger sammen i SFO'en. De spiller bold og er på klatrestativet, og han er ked af, at han ikke er med. Når de spiller fodbold, står han og kigger ved sidelinjen. Peters mor har set ham stå der flere gange, og hun ved, at Daniels forældre ikke har råd eller overskud til at lade ham deltage. Skal hun gøre noget? Anders' mor har bemærket det, når hun henter Anders i SFO'en. Hun spørger Anders, hvorfor Sebastian ikke er med. Anders svarer: "Ham gider vi sgu da ikke lege med." Anders' mor synes generelt, at omgangstonen i klassen er blevet hård, og hun er chokeret over sin søn, men skal hun gøre noget? Dilemma 4 De andre børn i 2. klasse synes, at Isabella er snavset og lugter. Pædagoger og lærere har bemærket, at hun sjældent kommer i bad, og at hendes tøj tit er snavset. Det har udviklet sig sådan, at flere i klassen er begyndt at drille Isabella. Sara fortæller det til sin far. Skal Saras far gøre noget? Lektier Lektier Fravær Fravær Mobiltelefon Mobiltelefon Mobning Mobning Lektier Lektier Fire forskellige dilemmakort Fravær Fravær Mobil- Fire forskellige billedkort telefon Mobiltelefon Mobning Mobning Fire blanke kort En blyant til hver forælder Forældrene inddeles i grupper af 4-6 deltagere. Undgå forældrepar i samme gruppe, og bland gerne forældrene, så de ikke kender hinanden på forhånd. Hver forælder præsenterer sig kort, og gruppen vælger en ordstyrer. 3 Når runden er færdig, bruges fem minutter på at drøfte forældregruppens rolle og ansvar i forhold til emnet. Derefter tager næste forælder et nyt kort, og forløbet gentager sig De valgte kort samles og lægges med bagsiden op. Resten af kortene lægges væk. 6 Alle grupper samles igen. Hver ordstyrer fortæller på tur om deres drøftelser og det kort, som de har valgt. Mellem hver tur er der tid til korte kommentarer fra resten af forældrene. 2 Alle de forskellige kort fordeles på bordet. Gruppen bruger to minutter på, at hver forælder vælger et kort med et emne, som han/hun har lyst til at tale med de øvrige forældre om. Man kan vælge et dilemmakort, et billedkort eller selv skrive et emne på et blankt kort. 4 På tur trækker en fra gruppen et kort fra bunken. Kortet læses højt, eller billedet beskrives. Den forælder, der trak kortet udtrykker kort sin umiddelbare mening. Derefter fortsætter kortet bordet rundt til alle har udtrykt deres meninger. Efter 30 minutter skal grupperne runde af. Hver gruppe vælger det kort, der gav anledning til den bedste snak. 8 Efter runden fortsætter I med at beslutte forældreaftaler, som forældrene kan skabe fælles opbakning til.

4 Forældrefiduser.dk er lavet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Skole og Forældre samt TrygFonden. Sådan sættes spillet i gang Start med at introducere Samspillet og fortælle forældrene om formålet med spillet. Det giver mere tryghed og velvilje blandt forældrene at vide, hvad de skal være med til og hvorfor. Du kan lade dig inspirere af disse formuleringer: Mens forældrene spiller, kan du gå rundt mellem grupperne og lytte med. Lad det primært være dem, som taler sig frem til løsninger ved at lytte aktivt og virke nysgerrig uden at lægge dem ordene i munden. Jeg har valgt, at forældremødet i dag skal handle om, hvordan I som forældre sammen kan bidrage til, at alle børn i klassen trives. Alle forældre ønsker børn, der trives i skolen. Jeg har aldrig mødt en forælder, som ikke ville sit barn det bedste. Børn er meget opmærksomme på hinanden, og jeres barn trives bedst i en klasse, hvor alle har det godt og er med i fællesskabet - også uden for skoletiden. Selv om I ikke er med børnene i skole hver dag, så spiller I en stor rolle for rigtig mange af de ting, der sker i skolen blandt jeres børn. Fordi jeres børn jo spejler jer. Når I er positive over for skolen, lærerne, klassekammerater og deres forældre, så vil jeres barn også være det. Forældre smitter! Man kan sige, at I er de usynlige klassekammerater. Hvis I holder en god tone og samarbejder konstruktivt, så er I gode usynlige klassekammerater. Et godt forældresamarbejde omkring jeres barns klasse handler om, at I taler sammen og er åbne for at lære hinanden at kende. Det handler også om at lave aftaler om fx fødselsdage, legeaftaler, håndtering af konflikter eller mobning osv. I skal spille et spil Samspillet som handler om nogle af de emner, forældre kan komme til at tage stilling til og om at lave nogle fælles forældreaftaler, som er gode for klassens fællesskab. Det kan være en god ide at understrege den gode omgangstone, inden spillet går i gang: Spillet handler om at dele jeres forskellige synspunkter og at sætte sig i hinandens sted. I hverken kan eller skal være enige alle sammen, men I skal være gode til at tale om tingene og være gode til at samarbejde. Gennemgå reglerne for den valgte version af Samspillet og giv evt. hver gruppe en kopi med reglerne. Hver gruppe placeres ved et bord og går i gang med spillet.

5 DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE Fælles forældreaftaler Forældreaftaler er en vigtig del af forældresamarbejdet omkring klassen. Derfor følger Samspillet op på forældrenes diskussioner med fælles forældreaftaler. Sådan gør du: 8 ud af 10 forældre mener, at et stærkt samarbejde mellem forældrene i klassen er nødvendigt for at give børnene en god skoletid. Undersøgelse om forældrenetværk, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, 2012 Giv forældrene en introduktion til forældreaftaler Du kan lade dig inspirere af følgende formuleringer: I har haft gode snakke rundt i grupperne, og nu skal vi se om der er grundlag for at lave forældreaftaler. Formålet er ikke at finde den perfekte måde at gøre tingene på, men at aftale rammerne, så I ved, hvor I har hinanden. Det skal være rammer, som alle kan leve med og som er gode for klassens sammenhold og trivsel. På næste forældremøde kan vi tage op, om de har fungeret efter hensigten, om de skal laves om og om der er behov for aftaler på flere områder. Forældreaftaler er en hjælp for alle, fordi man ved, hvad man kan forvente af hinanden. Som barn er det trygt, at der er klare og tydelige rammer, som alle forældre bakker op om. Som forælder er det praktisk, at der er rammer at følge. Der er undersøgelser, som viser, at hvis klassen har fælles aftaler for, hvordan man fx sørger for, at alle børn leger sammen på kryds og tværs, eller hvordan man holder børnefødselsdag, så skaber det tryghed og trivsel for både klassens børn og for de voksne. I undgår nogle af de misforståelser, som kan blive til konflikter. Tag afsæt i de diskussioner, som Samspillet medfører Træk emner ud, som kunne give anledning til en aftale blandt forældrene. Brug aftalearket til at gennemgå de pågældende emner eller øvrige emner. Alle forældre kan komme med forslag til forældreaftaler, men vær indstillet på, at der ikke er tid til at diskutere alle emner.

6 Driv forældrenes diskussion fremad Hold fokus på at nå frem til konkrete aftaler. Støt også forældre, som ikke selv tager ordet, til at komme med forslag og tanker. Afslut eventuelt diskussioner, der trækker ud for længe. Kan I blive enige om, at...? Er I andre enige i det, der lige blev sagt? Hvis vi skal sammenfatte det, så handler det altså om, at... Sørg for at notere forældreaftalerne Brug din kopi af aftalearket, eller få en af forældrene til at skrive aftalerne ned. Gennemgå forældreaftalerne Læs forældreaftalerne op, og fortæl, at du lægger aftalerne ud på klassens ForældreIntra. Send dem gerne direkte til de forældre, som ikke kunne være til stede på mødet. Vis sammenhængen Afslutningsvis er det en god idé at gentage formålet med Samspillet og illustrere det ved at koble drøftelserne sammen med de iagttagelser, som du har gjort dig i løbet af diskussionerne. De situationer, som I har snakket om i grupperne, kan være svære at løse. Det er sjældent, at der kun findes én god løsning. Netop derfor er det vigtigt, at I forældre møder hinanden åbent og anerkendende, når I taler om de svære emner. Det er meget nemmere, når I kender hinanden og forstår hinandens synspunkter. Det håber jeg, at vi har hjulpet hinanden med i dag. Jeg vil opfordre jer til at se hinanden som samarbejdspartnere, for I kan have rigtig stor indflydelse på klassens sammenhold. I kan finde masser inspiration til forældresamarbejde på forældrefiduser.dk. Her er konkrete fiduser fra forældre til forældre om aktiviteter, hvor alle kan være med. Her er gode råd til legegrupper og rigtig meget mere.

7 Forældreaftaler Fødselsdage Hvem skal inviteres med til fødselsdage? Alle inviterer alle Drenge inviterer drenge Piger inviterer piger Holder klassen fælles fødselsdage? Nej Ja, en gang om måneden Ja, to gange om året Hvad er prisniveauet for gaver? 25 kroner Flere forslag til fødselsdage: Køber vi fælles gaver? På hvilket klokkeslet slutter en fødselsdag? Arrangerer vi fælles transport? Legegrupper Skal vi have legegrupper? Ja Nej Hvordan sammensætter vi legegrupperne? Tilfældigt Lige mange piger og drenge Børn der ikke plejer at lege sammen Flere forslag til legegrupper Hvor tit mødes grupperne? Skal der være fælles transport og spisning? Hvor ofte laver vi nye legegrupper? Omgangstone mellem børnene Stiller vi krav til omganstonen blandt børnene? Ja Nej Flere forslag til omgangstonen blandt børnene: Hvor går grænserne for børnenes omgangstone? Dialog og samvær blandt forældrene Hvornår og hvordan kontakter vi hinanden? Pr. telefon, når børnene vil lave legeaftaler? Pr. telefon ved konflikter mellem børnene? Pr. møde ved drilleri og mobning? Flere forslag til samvær: Skal vi arrangere udflugter og fælles oplevelser? Skal vi lave Aktivitetsgrupper? Andre emner Forslag til andre emner: Skal vi have regler om mobiltelefoner? Skal vi have en klassekasse?

8 Forældrefiduser.dk er lavet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Skole og Forældre samt TrygFonden.

9 Fravær Lektier Mobiltelefon Mobning

10 Dilemma 1 Fire drenge fra samme 3. klasse går til fodbold sammen i den lokale klub. De elsker fodbold. Forældrene skiftes til at følge dem derhen. Daniel går også i klassen og bor tæt på de fire klassekammerater. Han står og kigger efter dem, hver gang de tager af sted og er begyndt at følge efter dem. Dilemma 2 Anna har fødselsdag. Hele klassen er inviteret, og Sonay vil frygtelig gerne med. Sonays forældre har ikke mulighed for eller overskud til at følge hende derhen og hente hende, og de kender ikke traditionen med, at man medbringer en lille gave. Skal nogen hjælpe Sonay? Når de spiller fodbold, står han og kigger ved sidelinjen. Peters mor har set ham stå der flere gange, og hun ved, at Daniels forældre ikke har råd eller overskud til at lade ham deltage. Skal hun gøre noget? Dilemma 3 Sebastian står og kigger på de andre klassekammerater, når de leger sammen i SFO'en. De spiller bold og er på klatrestativet, og han er ked af, at han ikke er med. Anders' mor har bemærket det, når hun henter Anders i SFO'en. Hun spørger Anders, hvorfor Sebastian ikke er med. Anders svarer: "Ham gider vi sgu da ikke lege med." Anders' mor synes generelt, at omgangstonen i klassen er blevet hård, og hun er chokeret over sin søn, men skal hun gøre noget? Dilemma 4 De andre børn i 2. klasse synes, at Isabella er snavset og lugter. Pædagoger og lærere har bemærket, at hun sjældent kommer i bad, og at hendes tøj tit er snavset. Det har udviklet sig sådan, at flere i klassen er begyndt at drille Isabella. Sara fortæller det til sin far. Skal Saras far gøre noget?

11

12 Svarkort til dilemma 1 A. Peters mor synes, at det er synd for Daniel, men gør ikke noget. Hun er bange for, at hans forældre vil opleve det som et nederlag, hvis hun blander sig. B. Peters mor taler diskret med fodboldklubben om mulighed for at lade Daniel deltage uden at betale kontingent ("friplads"). Derefter taler hun med Daniels forældre. C. Peters mor går til Daniels forældre og fortæller dem, at hun og de andre forældre gerne vil tage Daniel med til fodbold, hvis han starter i klubben. Hun fortæller samtidig om, at der måske er mulighed for en friplads. Svarkort til dilemma 2 A. Annas mor kan ringe og snakke med Sonays forældre og tilbyde at sørge for, at Sonay bliver fulgt til og fra fødselsdagen af en anden forælder. Annas mor forbereder Anna på, at Sonay ikke medbringer en gave. B. Alle forældre kan hjælpe Sonay. For eksempel ved at sørge for, at Sonay følges til fødselsdagen med en klassekammerat, og at Sonay kommer med som afsender på klassekammeratens gave. C. Læreren kan følge op på de fælles besluttede fødselsdagsregler, hver gang der inviteres til fødselsdag, og hvis han/hun oplever, at nogle klassekammerater ikke deltager. Svarkort til dilemma 3 A. Anders' mor spørger Anders om, hvorfor han siger sådan om Sebastian. Hun gør ikke mere ved det. B. Anders' mor siger, at hun ikke vil acceptere, at Anders siger sådan om nogen. Hun arrangerer, at Anders får en legeaftale med Sebastian. C. Anders' mor taler med klasselæreren om, hvad hun selv har set, og hvad Anders har sagt. Så er resten op til læreren. Svarkort til dilemma 4 A. Saras far fortæller klasselæreren, hvad Sara har fortalt ham om Isabella. Saras far foreslår, at det kunne være en opgave for sundhedsplejersken på skolen at tale med Isabella og hendes forældre om krav til hygiejne. B. Saras far foreslår klasselæreren, at klassen tager personlig hygiejne op som tema, og at forældrene informeres om, hvad klassen har beskæftiget sig med. C. Saras far skriver et brev til kommunen om Isabellas situation, så kommunen kan undersøge, om alt er ok hjemme hos Isabella og eventuelt sætte ind med hjælp.

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

DILEMMAKORT FORÆLDRE

DILEMMAKORT FORÆLDRE DILEMMAKORT FORÆLDRE Dilemma #1 Din søns hold er ude at spille kamp. Du står på sidelinjen og kigger på sammen med flere af de andre forældre. Caspers far står der også. Du bemærker, at han råber meget

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever?

DIALOG # 13. Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? DIALOG # 13 Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Det svære liv i en sportstaske

Det svære liv i en sportstaske Det svære liv i en sportstaske Konference: "Når man skal dele ansvaret for et barn Christiansborg, den 31. marts 2011 Formand Peter Albæk, Børns Vilkår Hvordan deler man et barn? Svært at bo to steder

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Søskendeproblematikken

Søskendeproblematikken Børneneuropsykolog Pia Stendevad Søskendeproblematikken - søskende til børn med epilepsi 1 Emner Tal med søskende Information til søskende Opmærksomhed til søskende Følelser hos søskende 2 Søskende positive

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier

Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse. Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier Undervisningsforløb 1 6 lektioner for 4. 6. klasse Rådgiver for en dag om mobning og digitale medier 1 Rådgiver for en dag undervisningsforløb om mobning og digitale medier Introduktion til forløbet Forberedelser

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE INDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. december 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12

Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Undersøgelse af undervisningsmiljø og generel trivsel. - Foretaget juni 2012, skoleåret 2011/12 Denne undersøgelse er lavet med alle skolens elever. Eleverne har siddet i deres kontaktgrupper og diskuteret

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. oktober 2010 Følgende emner indgår i resultatvisn: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre hjælper,

Læs mere

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte

- og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte Trivselsplan - og forventninger til børn/unge, forældre og ansatte I Vestsalling skole og dagtilbud arbejder vi målrettet for at skabe tydelige rammer for samværet og har formuleret dette som forventninger

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i SFO'en, Drilleri og mobning, Underspørgsmål til drilleri og mobning andre

Læs mere

Inspirationskatalog til det gode forældresamarbejde

Inspirationskatalog til det gode forældresamarbejde Inspirationskatalog til det gode forældresamarbejde Kære forældre på Gerbrandskolen. På Gerbrandskolen vægter vi det gode skole-hjem samarbejde meget højt. Samarbejdet mellem skole og forældre sker dels

Læs mere

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab

Dette emne sætter fokus på: Mod til at handle At lytte til hinandens fortællinger og være åbne over for andres perspektiver Fællesskab og venskab Intro Nære sociale relationer og følelsen af at være forbundet med ligesindede og jævnaldrende spiller en vigtig rolle for børn og unges udvikling af en selvstændig identitet og sociale kompetencer. Hvor

Læs mere

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg

HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan. Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg HJÆLP BØRNENE NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN - handleplan Skilsmissebørn i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg I vores institutionen vil vi gerne støtte børn og forældre, samt hjælpe med at tackle

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014

Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 Middagsstunden på legepladsen i Kløverløkken 2014 I Kløverløkken indgår pædagogiske aktiviteter som en del af det pædagogiske arbejde. I 2012/2013 har vi i børnehavegrupperne haft fokus på børnenes sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012

Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Pædagogiske læreplaner i SFO - Solsikken Juni 2012 Vi har i SFO gennemført det andet læreplanstema i dette skoleår. Vi valgte at arbejde med børnenes sociale kompetencer, og deres relationer på tværs af

Læs mere

Inklusion i klasseværelset 25 råd og redskaber til lærere og pædagoger

Inklusion i klasseværelset 25 råd og redskaber til lærere og pædagoger Inklusion i klasseværelset 25 råd og redskaber til lærere og pædagoger v/ Anna Furbo Rewitz, udviklingskonsulent i ADHDforeningen Kærlighed i Kaos Forældre til børn med ADHD 3-9 år Manualiseret forløb

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Trivselspolitik for Vejlebro

Trivselspolitik for Vejlebro Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Ordensregler 3. Handleplan mod mobning 4. Elever der forstyrrer undervisningen 5. Mulighed for særlige tiltag 1. Formål Trivselspolitik for Vejlebro Med trivselspolitikken

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag.

For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet en række cases, der illustrerer de dilemmaer, der kan opstår i den pædagogiske dagligdag. Dilemma Formålet med nedenstående dilemma cases, er at skabe dialog om den fagprofessionelles relation og samvær med børn, i personalegrupperne i alle børnehuse. For at hjælpe dialogen på vej, har vi udarbejdet

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE DER GÅR I KLUB Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BILLAG 2: Storyboard, Level 1

BILLAG 2: Storyboard, Level 1 BILLAG 1: Personas Annika, 10 Annika går i 3. klasse. Hun interesserer sig en del for heste, hvilket også kan ses i hendes fritidsaktiviteter, da hun går til ridning og bruger meget tid på, at læse hestebladet

Læs mere

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder

Quick ringeguide til jobkonsulenter. Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Quick ringeguide til jobkonsulenter Til dig, der hurtigt vil i gang med at booke møder hos virksomheder Generelle råd til samtalen Vær godt forberedt Halvér dit taletempo Tal tydeligt med entusiasme og

Læs mere

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet

Storebørnsgruppen for kommende skolebørn i Afdeling Mariesminde. Skoleparat - parat til livet Personlige Kompetencer Sætte ord på følelser, eller det der er svært. Bidrage med egen fantasi i legen, komme med små input. Udtrykke sig via sprog og gå i dialog. Vælge til og fra. Drage omsorg for andre

Læs mere

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med:

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med: I samarbejde med: Har du brug for en ven, der bare er der? Denne folder er til dig som er barn eller ung Mangler du af og til en forstående voksen at snakke med? Synes du, at de voksne tit har for travlt

Læs mere

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til

Du må være med! -2. Den, der ikke rigtig hører til Du må være med! -2 Den, der ikke rigtig hører til Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget)

Jeg siger det der står på næste side. (Sideskift er angivet ved større linjeafstand og opgaveskift er angivet ved at de første ord er understreget) Kære underviser Når børnene har gået i skole i mellem en og to uger, laver jeg denne test, for at se hvor gode hvert barn er er til at omsætte det de får at vide til en tegning. Den er inspireret af den

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440

Bachelorprojekt Bilag 4 fil nr. 3 Tysk Karin Rostgaard Henrichsen Studienummer: 30290440 Klasse: 6.x og y Fag: Tysk (Observering af 2. rang) Dato: 24.10.12. Situation: Stafette mit Zahlen Temaer: Igangsætning og mundtlighed Tema Person Beskrivelse: Hvad bliver der sagt? Hvad sker der? Igangsætning

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896

Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Hockey et fællesskab med regler i SSF1896 Et hæfte om retningslinjer når du er aktiv spiller i SSF1896 1 Hockey et fællesskab med regler Du har valgt at spille ishockey i SSF1896 Enten starter du nu som

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Snak om det Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Øvelse 1: Snak om tegnefilmen Formålet med denne øvelse er at styrke elevernes evne til at sætte sig ind i hvordan andre har det. Øvelsen skal hjælpe

Læs mere

BØRN OG UNGES TRIVSEL

BØRN OG UNGES TRIVSEL Årsmøde i Skolesundhed.dk 07 03 2016 BØRN OG UNGES TRIVSEL EN UDFORDRING FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE DPU, AARHUS BØRN OG UNGE OM STORE UDFORDRINGER I DERES LIV At nå alt det jeg gerne vil i min fritid! Ida

Læs mere

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN?

HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? HAR DU HAFT EN GOD DAG I SKOLEN? Det har du nemlig lov til Ved du, at der er en lov, der handler om, hvordan du har det i skolen? Det er der, og den hedder Undervisningsmiljøloven.

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

Velkommen. Mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen

Velkommen. Mentaltræner Jane Meyer-Zeuthen Velkommen Hvem er nu det og hvad nu..? Jane Meyer-Zeuthen. Arbejder som skolelærer, coach og mentaltræner. Jeg arbejder med personer som vil noget mere Hvad er formålet? OVERSKUD FORMAT VILJE Personlig/mental

Læs mere

Kvalitet i børns legemiljø. Workshop med D. Winther-Lindqvist

Kvalitet i børns legemiljø. Workshop med D. Winther-Lindqvist Kvalitet i børns legemiljø Workshop med D. Winther-Lindqvist Plan for workshop legen i udviklingen (fysiske, sociale og pædagogiske rammer) Adgang til lege og legenormer Den voksnes rolle: at gå foran,

Læs mere

UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE

UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE UDSKOLING TRIVSEL TIL ALLE Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der siden 1977 har arbejdet for alle børn i Danmark med særlig fokus for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder

Læs mere

Nej sagde Kaj. Forløb

Nej sagde Kaj. Forløb Nej sagde Kaj Kaj siger nej til alle mors gode tilbud om rejser ud i verden. Han vil hellere have en rutsjebanetur - og det får han, både forlæns og baglæns gennem mærkelige og uhyggelige steder som Gruel

Læs mere

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen

Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen Samtaleark om undervisningsmiljø - til forældre og børn i grundskolen D a n s k C e n t er for Undervisningsmiljø Køn Glad og tilfreds Midt imellem Sur og ked Ved ikke Der er i alt indkommet 140 besvarelser,

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen

GRUNDSKOLER. Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sinding-Ørre Midtpunkt - Skolen Udarbejdet (dato): Februar 2013 Hvad forstår vi ved trivsel? Det vi forstår ved trivsel er, at eleven føler sig set, hørt, anerkendt og

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig i samspil med andre børn og voksne.

Sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet, hvor børnene får mulighed for at udfolde sig i samspil med andre børn og voksne. Sociale kompetencer De sociale spilleregler og kommunikation er centralt i forhold til at kunne indgå og omgås med andre mennesker i sociale sammenhænge, samt til at kunne begå sig i det offentlige rum.

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF

Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller. Forældre med handicap i DHF Forældre med handicap i DHF Man skal have mod til at være sig selv! Interview med Rasmus Møller Rasmus Møller er lærerstuderende, benamputeret og far til August på 3 år. Og Rasmus og hans kone venter en

Læs mere

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx

http://www.analyzethis.no/v3/lpdanmark/bestilling/summary.aspx Side 1 af 5 Data er sidst opdateret 26.06.2008 02:02:22 Antal besvarelser: 98 af 98 for udvalg: Nordenskov Skole Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Baggrundsoplysninger Dreng Pige Kryds af, om

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Målgruppe: 2.-3. klasse Lavet af Christine Lund Jakobsen Aktiviteter 1. Forforståelse Tænd et stearinlys. Rul gardinerne for, og saml børnene tæt omkring

Læs mere

Afsluttende Kom/It projekt

Afsluttende Kom/It projekt Afsluttende Kom/It projekt Dokumenter indeholder: - Indledning - Formål - Problemformulering - Krav specifikation - Test specifikation - Spørgeskema undersøgelse Produkt: - Undervisningsmaterialet Tillæg:

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Velkommen på Julemærkehjem

Velkommen på Julemærkehjem Velkommen på Julemærkehjem Hvad er et Julemærkehjem? Et Julemærkehjem er et tilbud til børn, der i løbet af et 10-ugers ophold får hjælp til at få styrket selvværdet, en sundere livsstil og muligheden

Læs mere

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken

Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Lokal bevægelsespolitik for Børnehuset Arken Med udgangspunkt i Roskilde Kommunes bevægelsespolitik har bestyrelsen i Børnehuset Arken vedtaget følgende lokale bevægelsespolitik: Det vil vi (vores mål

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere