TALENT. Den globale forbindelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENT. Den globale forbindelse"

Transkript

1 TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ INDLEDNING MANGEL PÅ TALENT Men kan Danmark præstere tilstrækkeligt? Ikke blot et spørgsmål om arbejdskraft DE INTERNATIONALE STUDERENDE TALENT IN SPE International, men nordiske? YOUTH GOODWILL AMBASSADOR CORPS ARBEJDET MED TALENT Studerende i en globaliseret verden Hvorfor Danmark? Indfriede forventninger? Fastholdelse og integration på det danske arbejdsmarked Vigtige faktorer for fastholdelse Skat er ikke det vigtigste Betydningen af et studiejob IVÆRKSÆTTERPOTENTIALE Udfordringer for iværksættere VÆRDISKABELSEN FOR DANMARK AFSLUTNING TALENT COPENHAGEN CAPACITY 2

3 1 RESUMÉ I fremtiden vil efterspørgslen på højtuddannet, specialiseret arbejdskraft med internationale kompetencer blive efterspurgt af danske virksomheder. Derfor repræsenterer internationale studerende en af flere grupper, som bliver ekstremt vigtige at tiltrække og fastholde i Danmark. En undersøgelse af internationale studerende, som er engageret i projektet Youth Goodwill Ambassador Corp, viser, at hele 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination. 74 % medgiver, at de overvejer at blive i Danmark efter endt studie. Men der er et stykke vej fra at overveje til reelt at handle til at slå sig ned i Danmark. Og vejen er ikke kun belagt med tvivl fra de studerendes side. Der er fortsat mange vilkår, der gør det problematisk, til tider umuligt, at blive i Danmark og bruge sine kompetencer. Det er barrierer og vilkår, som nu og i fremtiden vil få konsekvenser for Danmarks konkurrenceevne, innovation og vækst i en globaliseret verden, Som det vil fremgå af denne analyse, skal der handles nu. Potentialet for og perspektiverne i at tiltrække og fastholde udenlandske talenter er stort. Men det er i dagens Danmark et alt for uudnyttet potentiale. Derfor bør alle sejl sættes for at sikre og fremtidssikre et dynamisk, produktivt og innovativt dansk erhvervsliv båret frem af både danske og udenlandske talenter. 2 INDLEDNING Til trods for et fald i beskæftigelsen, som resultat af den globale økonomiske krise, er der stadig en efterspørgsel på højtuddannet og specialiseret arbejdskraft med internationale kompetencer i de danske virksomheder. For at sikre virksomhedernes potentiale for i fremtiden at skabe innovation og vækst er det strengt nødvendigt, at Danmark ikke kun har fokus på de højtuddannede og specialister, som er uddannet i Danmark, men udvider horisonten til at inkludere tiltrækning og fastholdes af internationale talenter.» Dagens danske virksomheder mangler morgendagens internationale talenter. «Morten King-Grubert Sekretariatsleder, Youth Goodwill Ambassador Corp For at skabe de bedst mulige rammevilkår for danske virksomheder arbejder Copenhagen Capacity målrettet for at skabe fokus på tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent. Formålet med denne analyse er derfor at sætte fokus på talent-dagsordenen 1, som får mere og mere opmærksomhed ikke mindst set i lyset af Danmarks udvikling fra overvejende industri- og produktionssamfund til i højere grad at være et vidensamfund. Som ofte pointeret er specialister og højtuddannede en knap ressource i vidensamfundet. Det har gjort indsatsenfor at tiltrække og fastholde talent til en altafgørende faktor, når vi skal sikre de private virksomheders, og dermed Danmarks, konkurrenceevne.» Talent er den faktor, som adskiller de vindende virksomheder fra resten. «McKinsey & Co I en globaliseret verden, hvor virksomhederne i mindre grad er afhængig af de produktionsmidler og råstoffer, som findes på den fysiske placering, og hvor virksomheden kan flytte fra land til land alt efter, hvor de bedste rammevilkår findes, vil betydningen af tiltrækningen og fastholdelsen af talent blive et af fremtidens vigtigste konkurrenceparameter for Danmark. Det skyldes, at virksomhederne i stigende grad efterspørger talent. I PWC s årlige globale CEO undersøgelse fra 2011 svarer 66 % af de spurgte virksomhedsledere, at manglen på talent er deres største udfordring i forbindelse med at sikre virksomhedens vækst. Hele 54 % af virksomhedslederne udtaler, at arbejdet med at rekruttere talent er den største udfordring for deres virksomhed. Endvidere udtaler 1 Talent er i denne analyse en fælles betegnelse for personer med en lang videregående uddannelse og/eller med specielle kompetencer og viden, som efterspørges af virksomhederne. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 3

4 over en fjerdedel 2, at der inden for de næste 12 måneder vil ske nogle eller signifikante ændringer i forhold til at flytte aktiviteter, som følge af adgangen til talent 3. Tal fra en undersøgelse af 368 virksomheder foretaget af DI viser, at over 45 % af virksomhederne ser medarbejderne med lange videregående uddannelser som vigtige for at skabe vækst i de næste fem år 4. 3 MANGEL PÅ TALENT Der er således både en stigende efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft samt en stigende opmærksomhed og erkendelse af, at adgangen til talent er altafgørende for at kunne skabe vækst i de private virksomheder. Tal fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at den samlede efterspørgsel på personer med en lang videregående uddannelse vil stige frem mod I konkrete tal betyder det en mangel på personer med en lang videregående uddannelse 5. Derved vil efterspørgselen på både de rette kompetencer og antallet af højtuddannede være stigende. En gruppe, som repræsenterer internationalt talent, er internationale studerende, der er kommet til Danmark for at studere i kortere eller længere tid. Internationale studerende er en del af den fødekæde, som skal sikre en tilstrækkelig kritisk masse, internationaliseringsgrad og de rette kompetencer. 3.1 Men kan Danmark præstere tilstrækkeligt? Hvis vi kigger på en OECD analyse fra 2009, så er svaret nej. Analysen viser, at Danmark underpræsterer, hvilket vil sige, at Danmark ligger under det gennemsnitlige OECD niveau, når det kommer til andelen af internationale studerende, internationale forskere og højtuddannede indvandrere. OECD rapporten viser også, at andelen af internationale studerende i 2005 var 4,4 % i Danmark og 6,7 % i OECD landende. Derudover var væksten i antallet af internationale studerende også lavere i Danmark end i resten af OECD landende. Stigningen i Danmark var fra 2000 til 2005 på 35 %, hvorimod OECD gennemsnittet var på 49 % 6. I 2010 var antallet af internationale studerende i Danmark steget til 8,6 %. 3.2 Ikke blot et spørgsmål om arbejdskraft Danmarks manglende præstation og udfordringer forbundet med tiltrækning af international talent skal ikke isoleres til blot at være et spørgsmål om adgang til arbejdskraft. Situationen skal også inddrage overvejelser omkring Danmarks muligheder for at sikre et dynamisk erhvervsliv kendetegnet ved en høj grad af innovation og vækst. I USA, som har en omfattende tradition for indvandring, blev der i 2011 offentliggjort en undersøgelse, som viste, at 48 % af USA's top 50 virksomheder finansieret af venturekapital er grundlagt af en udlænding, hvilket har skabt 150 arbejdspladser i gennemsnit per virksomhed 7. Undersøgelsen peger også på, at udlændinge indgår i ledelsen eller produktudviklingsteams i 75 % af de ledende virksomheder i USA, hvilket gør udlændingene til de drivende kræfter i virksomhedernes ledelse samt innovationskapacitet. Det er en vigtig pointe i forhold til Danmarks udfordringer med en stagneret produktivitetsudvikling, fordi evnen til at innovere er en vigtig kilde til højere produktivitet og vækst. Danmark har således ikke råd til at forbigå de internationale studerende i forbindelsen med tiltrækningen af internationalt talent. Vigtigheden bliver yderligere understreget, når virksomhedernes prioritering af 2 27 % 3 14th Annual Global CEO Survey, PWC, DI s virksomhedspanel, september Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke, AE, april OECD TERRITORIAL REVIEWS: COPENHAGEN, DENMARK, OECD, Anderson, december 2011, NFAP TALENT COPENHAGEN CAPACITY 4

5 talenttiltrækning bliver sammenlignet med virksomhedernes opfattelse af tiltrækningen af talent til Danmark. IMD foretager hvert år en undersøgelse af virksomhedernes opfattelse af tiltrækningen af talent. Besvarelserne fra virksomhederne i Danmark konkluderer et gennemsnit på 8,30, hvor 10 er den højeste score i forhold til prioriteringen af tiltrækning og fastholdelse af talent. Hvad angår virksomhedernes besvarelse på opfattelsen om, hvorvidt der bliver tiltrukket et tilstrækkeligt antal talenter til Danmark, ligger gennemsnittet her kun på 4,46. Det vidner om en høj prioritering fra virksomhedernes side. Men det vidner også om, at det ikke er et område, som virksomhederne mener, bliver prioriteret. Det viser at talent er et område, som Danmark i langt højere grad skal prioritere. Hvis vi sammenligner med virksomhedernes besvarelser i Sverige og Norge, kan vi se, at virksomhederne i begge lande prioriterer tiltrækningen og fastholdelsen i mindre grad. Vi kan også se, at virksomhederne her opfatter, at der i højere grad bliver tiltrukket talent til Norge og Sverige, end det er tilfældet i Danmark. Så til trods for at virksomhederne medgiver, at tiltrækningen af talent bliver prioriteret højt i de danske virksomheder, så følger deres opfattelse af, at der bliver tiltrukket talent til Danmark ikke med. Tabel 1 ATTRACTING AND RETAINING TALENTS Attracting and retaining talents is a priority in companies (2011) Denmark 8,30 Norway 7,61 Sweden 7,91 Kilde: IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE (Updated: May 2011) Note: IMD WCY Executive Opinion Survey based on an index from 0 to 10 Tabel 2 FOREIGN HIGH-SKILLED PEOPLE Foreign high-skilled people are attracted to your country's business environment (2011) Denmark 4,46 Norway 5,32 Sweden 5,38 Kilde: [Tekst] Af det kan vi konkludere, at Danmark har et efterslæb på tiltrækningen af talent i forhold til virksomhedernes efterspørgsel. Og det kan blive en fremtidig udfordring for tiltrækningen af internationale virksomheder til Danmark og en udfordring i arbejdet med at fastholde virksomhederne i Danmark. 4 DE INTERNATIONALE STUDERENDE TALENT IN SPE De internationale studerende, som har valgt at studere på de danske uddannelsesinstitutioner og universiteter, repræsenterer en vigtig kilde til at sikre virksomhedernes adgang til højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft. Ud over at være fremtidens højtuddannede arbejdskraft, så er de internationale studerende også interessante for danske virksomheder som følge af den stigende globalisering af verdensmarkederne og fokus på eksport som en driver for skabelsen af vækst for danske virksomheder. De internationale studerende er ikke blot højtuddannet, men, som SFI konkluderer i en analyse fra 2011, har de også relevant viden om deres hjemlands sociale forhold, TALENT COPENHAGEN CAPACITY 5

6 kultur og sprog 8. En viden, som er vigtig for virksomheder, der ønsker at starte eller styrke eksporten til et givet marked i udlandet. Dette kan især gøre sig gældende for små og mellemstore virksomheder, som, modsat de store internationale virksomheder, ikke har en veletableret international organisation med adgang til internationale kompetencer. Sproglige kompetencer International erfaring og netværk Kulturkendskab Ambitiøse og højt drive 4.1 International, men nordiske? I Danmark var antallet af internationale studerende i på , hvor 54,4 % (9.407) var tilknyttet en universitetsuddannelse 9. Det kan lyde som et meget højt tal, men Danmarks andel af internationale studerende udgør mindre end 0,5 % af det samlede antal internationale studerende på verdensplan i Uden anden sammenligning tiltrækker Tyskland ca og England ca internationale studerende 10. Som det fremstår af Figur 1, kommer de fleste internationale studerende i Danmark fra andre nordiske lande med Kina som eneste undtagelse. 8 Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, 2011, SFI 9 Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2009/10, Styrelsen for International Uddannelse, september ICG s ISAFM Database. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 6

7 Figur 1 DE INTERNATIONAL STUDERENDES NATIONALITET De international studerendes nationalitet Norge Kina Sverige Tyskland Island Kilde: Styrelsen for International Uddannelse, september 2011 En af årsagerne til det lave antal studerende med et statsborgerskab, der rækker ud over EU/EØS, kan være indførelsen af studieafgift i Efter indførelsen faldt antallet af studerende fra ikke EU/EØS lande med 35 %. I 2006 var antallet af kinesiske studerende Året efter var antallet faldet til Antallet af kinesiske studerende er siden landet på det nuværende niveau på 1194 studerende. Den negative udvikling lader til at fortsætte, og som de seneste tal viser, er antallet af internationale studerende fra ikke EU/EØS lande faldet yderligere 8 % fra til De kinesiske studerende har en vigtig indflydelse på Danmarks evne til at sikre danske virksomheders adgang til specialiseret arbejdskraft og viden. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 11 % af de studerende, der startede en Ph.d.-uddannelse i 2010, er fra Kina 12. Derved repræsenterer kinesiske studerende en vigtig potentiel kilde til de danske virksomheders fremtidige adgang til talent. Det er ikke blot et adgangen til kompetencer, som gør de internationale studerende interessante. Det er i høj grad også værdien ved at skabe et internationalt netværk. Ud over antal og netværk er det i høj grad også områder som specialisering og studieretning, der gør de internationale studerende interessante. I en rapport fra 2011 udarbejdet af Damvad A/S for IDA vil der i 2020 mangle ca ingeniører i Danmark 13. En situation, der har været flittigt debatteret med henblik på at få flere studerende til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Vigtigheden af de internationale studerende bliver igen tydelig, når vi ser på hvilke studieretninger, de internationale studerende vælger, som illustreret i Figur MOBILITETSSTATISTIK FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 2009/10, Styrelsen for International Uddannelse, september Forskeruddannelse hovedtal 2010, Danmarks Statistik, juni, Prognose for mangel på ingeniører og scient.er, Damvad A/S, august 2011 TALENT COPENHAGEN CAPACITY 7

8 Figur 2 STUDIERETNING FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Studieretning for internationale studerende Kandidat Ph.d. Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Samfundsvidenskab Naturvidenskab Humaniora Kilde: Styrelsen for International Uddannelse, september 2011 De internationale studerende på kandidat- og Ph.d. niveau søger primært mod de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Hver tredje internationale studerende på kandidatniveau og hele 72,8 % af Ph.d.erne studerer inden for det tekniske eller naturvidenskabelige område. 5 YOUTH GOODWILL AMBASSADOR CORPS ARBEJDET MED TALENT I Copenhagen Capacity arbejder vi målrettet for at sætte internationalt talent på dagsorden i Danmark. Det gør vi primært gennem forskellige initiativer og ved at igangsætte projekter i samarbejde med både private og offentlige aktører. Et eksempel på et af disse projekter er Youth Goodwill Ambassador Corps, som er et globalt netværk af internationale studerende, der aktivt arbejder for at brande Danmark som studieland. Missionen her er også at skabe en platform, hvor de internationale studerende og virksomhederne kan få øjnene op for hinanden 14. Copenhagen Capacity, som er partner på projektet, har gennemført en undersøgelse af de unge talenters forhold til Danmark, deres ambitioner og fremtidige planer. Det har vi gjort for bedre at forstå de internationale studerendes prioriteter og for at sandsynliggøre Danmarks position i forhold til at tiltrække og fastholde internationale studerende. Derudover sandsynliggør undersøgelsen det potentiale, som de internationale studerende udgør for Danmark. 14 Læs mere om Youth Goodwill Ambassador Corps på: ambassadornet.dk TALENT COPENHAGEN CAPACITY 8

9 5.1 Studerende i en globaliseret verden. Undersøgelsen viser, at de internationale studerende er yderst mobile og har et internationalt syn på deres muligheder i forhold til studiedestinationer og fremtidig arbejde. Hele 92 % overvejer at leve i et andet land end deres hjemland, efter de har afsluttet deres studie. Det understreger, at der er mulighed for, at de vil vælge Danmark som det land, hvor de vil starte deres karriere. Modsat viser undersøgelsen, at 52 % har planer om at studere videre i et andet land end Danmark. Ana Mosneaga, som forsker i internationale talenters mobilitet og overgang fra at være international studerende til udenlandsk arbejdende ved Københavns Universitet, beskriver muligheden for Danmark:» Forskning viser, at udlandsophold under studietiden gør én mere tilbøjelig til at overveje muligheden for at bo og arbejde i andre verdensdele. Derfor er det både en fordel og en udfordring for Danmark, at landet tiltrækker en gruppe internationale studerede, som har et global syn ift., hvor de vil studere og/eller arbejde, og hvor de vil bo. Det åbner muligheder for, at de bliver i landet efter endt studie. Men det betyder også, at Danmark skal kunne konkurrere med en lang række andre destinationer for at fastholde dem. «Tabel 3 HØJ MOBILITET BLANDT STUDERENDE HØJ MOBILITET BLANDT STUDERENDE 66 % har studeret i andre lande før de kom til Danmark 80 % overvejede andre lande end Danmark 52 % har planer om at studere videre i et andet land end Danmark 92 % overvejer at leve i et andet land end deres hjemland efter afsluttet studie Den høje mobilitet repræsenterer dog også en række udfordringer, som er vigtige at tage højde for, hvilket Ana Mosneaga også fremhæver:» Mange af de internationale studerende vil opfatte verden som en verden, der ligger åben for dem og ser derfor uddannelse og joberfaring fra andre lande som en nødvendig investering for at udvide sin horisont. Hvis de færdiguddannede internationale studerende skal kunne fastholdes i Danmark efter studiet, så skal de være overbevist om, at et liv i Danmark er værd at kæmpe for. Det kræver, at Denmark kan imødekomme dem med en række fleksible ordninger på diverse områder f.eks. opholdstilladelser, som er ikke-stedfæstet til en bestemt arbejdsgiver, men derimod giver mulighed for korte projektansættelser også i udlandet, muligheder for at forbinde bankkonti i forskellige lande uden ekstra gebyr samt overførelse af rettigheder/pligter på de sociale sikkerhedsområder (pension). «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet 5.2 Hvorfor Danmark? Undersøgelsen viser, at en af grundende til at Danmark bliver valgt som studiedestination, til trods for at 80 % overvejede et andet land end Danmark, er, at Danmark blev anbefalet af et familiemedlem eller af en studiekammerat. Det viser, at personer tættest på de internationale studerende har en relativ stor indflydelse på det endelig valg af studiedestination. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 9

10 Tabel 4 HVORFOR VALGTE DU DANMARK? Hvorfor valgte du Danmark? 31 % fik anbefalet Danmark af et familiemedlem 32 % fik anbefalet Danmark af en fra samme studie Note: Tallet repræsenterer besvarelserne stor indflydelse og nogen indflydelse. Dette bliver yderligere uddybet af Ana Mosneaga:» Tallene peger på, at anbefalinger fra personer, som de internationale studerende stoler på, har en ret betydelig indflydelse på deres valg. Måske er det ikke den væsentligste faktor, men hvis man er i tvivl om hvilken studiedestination, man skal vælge, så viser undersøgelsen, at en positiv historie fra én man kender kan være en faktor, som vil skubbe beslutningen i en bestemt retning. Det kan også være, at man sætter pris på mere nærværende kilder i det hav af oplysninger, som man kan finde på internettet og i markedsføringsmaterialet fra universiteterne. «Grunden til at de internationale studerende har valgt Danmark er dog overvejende på grund af den viden og de kompetencer, som de danske uddannelsesinstitutioner tilbyder, og som de er kendt for ude i verden. Hele 70 % nævner, at det er på grund af denne viden, at de har valgt Danmark. Tabel 5 DANMARKS STYRKEPOSITIONER Danmarks styrkepositioner 32 % valgte Danmark pga. en anerkendt professor 70 % valgte Danmark fordi studieinstitutionen/universitetet har speciel viden 73 % valgte Danmark pga. kulturen og den danske livsstil Note: Tallet repræsenterer besvarelserne stor indflydelse og nogen indflydelse Det fremgår af de uddybende kommentarer, at Danmark er kendt for arbejdet med miljø og klima og de stærke kompetencer, der findes inden for området både på uddannelsesinstitutionerne og i de private virksomheder.» Denmark is a world leader in wind turbine technology and the integration of wind energy into the grid. Interested in learning more, I decided to come to study with the experts. «23-årig fra Canada Dog er den faktor, som har influeret hele 73 % af de adspurgte internationale studerende til at vælge Danmark, den danske livsstil og kultur. En af de adspurgte studerende uddyber sit svar:» I wanted to experience the way of living in a Scandinavian country. Denmark seemed the best choice for me as it offers a high level education along with a lot of cultural events and history. «22-årig franskmand TALENT COPENHAGEN CAPACITY 10

11 5.3 Indfriede forventninger? Betydningen af den danske livsstil bliver endnu mere klar, når vi analyserer på, om de internationale studerendes forventninger til Danmark bliver indfriet. Både hvad angår det akademiske niveau og den danske livsstil. I begge tilfælde er besvarelserne dog overvejende positive. 74 % af de internationale studerende medgiver, at deres forventninger til det akademiske niveau er blevet mødt i Danmark. Dog betyder det, at hele 26 %, altså over en fjerdedel, ikke har fået opfyldt deres forventninger angående det akademiske niveau. Derimod er hele 85 % af de internationale studerendes forventninger til studiemiljøet blevet mødt. Når så hele 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination, står det klart, at Danmark ikke kun tiltrækker internationale studerende på baggrund af faglighed. Tallene fra undersøgelsen viser, at Danmark ikke kun skal tiltrække studerende på baggrund af faglighed, men også på baggrund af den danske kultur og livsstil. Tabel 6 INTERNATIONALE STUDERENES TILFREDSHED MED STUDIEOPHOLDET Positiv udvikling 74 % svarer at deres forventninger til det akademiske niveau er blevet mødt 85 % svarer at deres forventninger til studiemiljøet er blevet mødt 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination Note: Tallet repræsenterer besvarelserne stor indflydelse og nogen indflydelse. Morten King-Grubert, sekretariatsleder for Youth Goodwill Ambassador korpset, er begejstret for, at hele 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination. Morten King-Grubert, gør i den forbindelse opmærksom på, at Danmark skal tiltrække internationale studerende på andet end faglighed:» Markedsføringen af Danmark som attraktivt studieland skal ikke alene tage afsæt i vores uddannelsestilbud. De internationale studerende tiltrækkes i høj grad af vores livsstil og den danske kultur, hvor vi har meget at tilbyde. «Et initiativ som Youth Goodwill Ambassador korpset har en forstærkende virkning på, når det kommer til de internationale studerendes holdning til Danmark, som generelt er positivt. Tal fra det Internationale Student Barometer 2011 viser, at 81 % af de internationale studerende vil anbefale at studere i Danmark, hvor det er hele 95 % af de internationale studerende i Youth Goodwill Ambassador korpset, som vil anbefale Danmark. Når vi sammenholder, at næsten en tredjedel (32 %) af de studerende medgiver, at en anbefaling fra en medstuderende har haft indflydelse på deres valg af Danmark som studiedestination, med det faktum, at 95 % vil anbefale Danmark, så viser det, at Youth Goodwill Ambassador korpset kan medvirke til at skabe en positiv udvikling i tiltrækningen af internationale studerende til Danmark. 5.4 Fastholdelse og integration på det danske arbejdsmarked Tiltrækningen af internationale studerende er første skridt. Næste vigtige skridt er at fastholde de internationale studerende i Danmark, så bruger deres kompetencer og viden i de danske virksomheder. Der er mange udfordringer forbundet med at fastholdele. Bl.a. på grund af det globale udsyn, som de internationale studerende har, hvilket bliver fremhævet af Ana Mosneaga: TALENT COPENHAGEN CAPACITY 11

12 » Mange internationale studerende, der vælger Danmark som studieland, er allerede dem, som i forvejen er mobile. S Derfor er det naturligt, at mange af dem vil overveje at fortsætte karrieren efter studie i forskellige verdensdele. Mange vil dog overveje at blive i Danmark frem for rejse til andre lande, hvis de kan få et jobtilbud og en personlig forbindelse, fordi det vil være et land, som de allerede har lært at kende under studietiden. Derfor er det vigtigt at tilbyde attraktive ordninger for nyuddannede studerende såsom praktikpladser, graduate programmes i virksomheder, støtteordninger for unge forskere og iværksættere osv. «Resultaterne fra undersøgelsen understøtter udsagnet om, at de internationale studerende er yderst mobile og har et internationalt udsyn. De internationale studerende er ikke afvisende over for tanken om at blive i Danmark efter endt uddannelse. Men de ser ikke sig selv blive i Danmark i en længere periode. Dette ses tydeligt ved, at 74 % af de internationale studerende medgiver, at de overvejer at blive i Danmark efter endt studie, men ud af de 74 % svarer 19 %, at de overvejer at blive i et til to år. Tallet for hvor mange. der overvejer at blive, falder drastisk således at 8 % overvejer at blive i mellem tre og fire år. Kun 5 % overvejer at blive i fem år eller mere. Tabel 7 FASTHOLDELSE AF STUDERENDE I DANMARK Fastholdelse af studerende i Danmark 42 % medgiver at de overvejer at bliver i Danmark 19 % medgiver at de overvejer at blive i Danmark i 1 til 2 år 8 % medgiver at de overvejer at blive i Danmark i 3 til 4 år 5 % medgiver at de overvejer at blive i Danmark i 5 år eller længere Morten King-Grubert understreger, at der ligger et enormt potentiale i, at så stor en del af de internationale studerende overvejer at bliver i Danmark:» Dagens danske virksomheder mangler morgendagens internationale videntunge medarbejdere. Gennem Youth Godwill Ambassador Corps står vi med en målgruppe af internationale talenter, hvor trefjerdedele er interesseret i at blive i Danmark. Her er virkelig tale om en matchmaking platform mellem det internationale talent og den danske virksomhed, som kan skabe vækst i dansk erhvervsliv. «5.4.1 Vigtige faktorer for fastholdelse I undersøgelsen har vi spurgt ind til vigtigheden af forskellige faktorer, der kunne påvirke internationale studerendes beslutning om at blive i Danmark. Fra resultaterne kan vi se, at 68 % nævner muligheden for en akademisk karriere (Ph.d. eller undervisning) som vigtig for at blive i Danmark. Dette til trods for at 26 % ikke mener, at deres forventninger til det akademiske niveau er blevet mødt. Dog er den absolut vigtigste faktor for at påvirke fastholdelsen, af de internationale studerende har mulighed for at sikre et job, inden studiet er afsluttet. Hele 81 % siger, at det er en vigtig eller meget vigtig faktor for at blive i Danmark. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 12

13 5.4.2 Skat er ikke det vigtigste Undersøgelsen viser, at det i overvejende grad er, hvad vi må kalde de blødere værdier, som har en positiv indflydelse på, om de internationale studerende overvejer at blive i Danmark. Overraskende mener hele 51 % ikke, at en lav skat på arbejde har en stor indflydelse på deres ønske om at blive i Danmark. Derimod svarer 79 %, at Danmarks balance mellem arbejde og fritid er en vigtig eller meget vigtig faktor og 77 %, at det høje niveau af social sikkerhed er en vigtig eller meget vigtig faktor.» Set med mange internationale studerendes øjne, så er det balancen mellem arbejde og fritid og den danske velfærdmodel, der betragtes som Danmarks stærkeste konkurrencefordele. «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet Hele 60 % af de internationale studerende nævner, at det har en indflydelse på deres ønske om at blive i Danmark, at der er mulighed for at forlænge deres opholdstilladelse, efter de har afsluttet deres studie i Danmark. Tabel 8 HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ AT DU BLIVER I DANMARK? Hvad har indflydelse på at du bliver i danmark? 81 % sikringen af et job inden afslutning af studie 79 % balancen mellem arbejde og fritid 77 % det høje niveau af social sikkerhed 66 % muligheden for gratis kurser i dansk 60 % muligheden for at forlænge sin opholdstilladelse 60 % danskernes syn på personer fra andre lande 57 % muligheden for gratis kurser i dansk arbejdskultur Betydningen af et studiejob. For at sikre fastholdelsen af de internationale studerende i Danmark står det ud fra undersøgelsen klart, at sikring af et arbejde er den væsentligste faktor, som har indflydelse på eventuel fastholdelse i Danmark. Som det også glæder for danske studerende har et relevant studiejob en stor betydning for de internationale studerendes integrationen på det danske arbejdsmarked. Flere undersøgelser fra blandt andet Dansk Magisterforening og Aalborg Universitet viser, at et relevant studiejob har stor betydning for muligheden for fast arbejde efter afsluttet studie. En holdning, som Ana Mosneaga uddyber:» Mange interessenter på området mener, at et studiejob eller en praktikplads er en meget vigtig faktor, fordi det giver adgang til netværk og mulighed for at få indsigt i den danske arbejdsmarkedskultur. Men mange peger også på, at det er svært for de internationale studerende at finde et studiejob, især hvis de efterspørger et relevant job, hvor de kan anvende viden fra studiet. Samtidig skal deres uddannelsesinstitutioner være i stand til at tilbyde flere målrettede initiativer for at facilitere internationale studerendes konktakt med lokale virksomheder. «Ana Mosneaga fremhæver også fagforeninger og interesseorganisationer som parter, der kan spille en langt større rolle i arbejdet med at sikre forbindelsen mellem de internationale studerende og det danske arbejdsmarked: TALENT COPENHAGEN CAPACITY 13

14 » Fagforeninger og interesseorganisationer kunne eventuelt spille en større rolle i denne matchmaking i forhold til at øge interessen for internationale studerende hos de små og mellemstore virksomheder. Det kunne være igennem mentorordninger eller virksomhedsseminarer. «Undersøgelsen viser tydeligt, at det er størstedelen af de internationale studerende, som ikke har noget arbejde ved siden af deres studie i Danmark. Hele 79 % svarer, at de ikke har noget studiejob. Til sammenligning viser en undersøgelse foretaget af styrelsen for Universiteter og Internationalisering, at 60 % af de danske studerende på kandidatniveau ikke har noget studiejob 15. Tabel 9 HAR DU ET STUDIEJOB? Har du et studiejob? 79 % har ikke noget studiejob 21 % har eller har haft studiejob De kvalitative besvarelser fra undersøgelsen viser desuden, at over halvdelen af de 21,5 %, der svarer, at de har et studiejob, nævner, at de er ansat på universitetet, hvor de også studerer. Det er med andre ord et fåtal, som er ansat i en privat virksomhed. Besvarelserne fra undersøgelsen understreger, at der er et behov for at styrke indsatsen for, at de internationale studerende får et relevant studiejob.» Der er brug for en konkret og koordineret indsats fra alle involverede sider. Og når en målrettet matchmaking indsats planlægges mellem internationale studerende og danske virksomheder, skal man lægge vægt på, at de studerende får mulighed for at skabe personlige forbindelser og netværk, da det tit er den mest effektive metode at finde et job i Danmark. «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet I undersøgelsen har vi endvidere spurgt til grundende for, hvorfor de internationale studerende ikke har et studiejob. 15 % svarer, at de ikke ved, hvor de skal lede efter et studiejob, som er henvendt til internationale studerende. Tabel 10 HVORFOR HAR DU IKKE ET STUDIEJOB? Hvorfor har du ikke et studiejob? 15 % ved ikke hvor de skal lede efter et studiejob 4 % er usikre på reglerne for international studerende» Det er overraskende, at 15 % svarer, at de ikke ved, hvor de skal lede efter jobs. Det er overraskende, fordi der findes nogle initiativer på netop dette område. Der findes allerede en hjemmeside målrettet internationale studerende under Work-in-Danmark initiativet. Det kan være, at der kan gøres mere for at 15 International Student Barometer Exit wave 2011, oktober 2011 TALENT COPENHAGEN CAPACITY 14

15 skabe yderligere opmærksomhed på de initiativer, der allerede findes over for de nye studerende. «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet 6 IVÆRKSÆTTERPOTENTIALE De internationale studerende skal ikke kun ses som højtuddannet arbejdskraft og specialviden. De internationale studerende skal også ses som en gruppe, der kan være med til at skabe nye arbejdspladser i Danmark. Copenhagen School of Entrepreneurhship (CSE), som er lokaliseret på Copenhagen Business School (CBS), har til formål at støtte studerende, både danske og internationale, i deres arbejde med at starte egen virksomhed. Business Coach hos CSE, Ida Adler Olsen, fremhæver, at de internationale studerende er yderst aktive og interesserede i iværksætteri og entrepreneurship:» De international studerende udgør 25 % af vores brugere. De er meget fokuseret på at skabe netværk i Danmark. «Ida Adler Olsen nævner også, at den megen fokus på entrepreneurship på CBS bliver nævnt af de internationale studerende som en af grundene til, at de har valgt CBS og Danmark som studiedestination. Dette kan også ses i de kvalitative besvarelser, som er afgivet i undersøgelsen:» I was looking for a top-level education in Europe with a focus on the topics Entrepreneurship and Social Responsibility. CBS offered the most impressive academic program combined with a formidable reputation. «25- årig studerende fra Tyskland Ifølge Ana Mosneaga, som blandt andet forsker i overgangen fra udenlandsk student til udenlandsk arbejdstager ved Københavns Universitet, skal information om de eksisterende støtteordninger og initiativer for iværksættere formidles aktivt over for de internationale studerende. Hun nævner også opbygningen af både professionelt og privat netværk, som en betydningsfuld faktor:» Internationale studerende har allerede en del kontakter og relationer i andre lande og til udlændinge i Danmark. Men et rodfæstet dansk netværk er en absolut forudsætning for, at de får mere lyst og flere muligheder til at fortsætte karrieren i Danmark efter studierne. «En undersøgelse, som blev foretaget i 2011 blandt internationale studerende i Bristol regionen i England, understøtter, at der er et iværksætterpotentiale hos de internationale studerende. Undersøgelsen viste, at 62 % havde planer om at starte egen virksomhed i en nær fremtid efter studiet. I undersøgelsen svarer 47 % af de adspurgte internationale studerende, at de overvejer at starte egen virksomhed. Disse to uafhængige undersøgelser viser tydeligt, at fokus skal udvides, så en fastholdelsesstrategi også tager hensyn til de internationale studerende, der ønsker at starte deres egen virksomhed i Danmark. I en tid, hvor de danske virksomheder er relativt tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere, er iværksættere en vigtig kilde til at skabe fremtidens arbejdspladser i Danmark. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 15

16 6.1 Udfordringer for iværksættere Der er dog visse udfordringer i forhold til de regler, der gælder for internationale studerendes opholdstilladelse, når de har færdiggjort deres studie. Business Coach hos Copenhagen School of Entrepreneurship, Ida Adler Olsen, nævner paradokset i at bruge en masse ressourcer på at tiltrække de internationale studerende til Danmark og under deres uddannelse arbejde intenst med at udvikle deres virksomhedsideer, når udlændingereglerne ikke er konstrueret til at understøtte denne slags initiativer. Hun udtaler:» Det er en udfordring, at de internationale studerende har en begrænset opholdstilladelse, og at der ikke bliver taget hensyn til iværksættere. Det kan sætte en dæmper på, hvor meget energi der bliver brugt på de forskellige virksomhedsideer, og på hvor meget det personlige netværk bliver aktiveret. «Denne opfattelse er delt af Managing Director for STARTit, Anne Siig Nørregaard, som er tilknyttet Aarhus Universitet.» Jeg var til et arrangement, hvor jeg fik et indtryk af, at mange internationale studerende var interesserede i iværksætteri. Men de så deres relative korte ophold i Danmark som en hindring. Mange var usikre på, hvorvidt de efter studiet kunne få opholdstilladelse i Danmark, og derfor havde jeg et indtryk af, at de var tilbageholdne, når det kom til iværksætteri. «Managing Director for Startupbootcamp, Alex Farcet, nævner, at politikerne burde have øget fokus på iværksætterpotentialet fra internationale studerende:» If I could speak to Helle Thorning-Schmidt and Frank Jensen I would suggest that Denmark and Copenhagen create a "freemium" model where qualified entrepreneurs who relocate here are offered as many tax breaks and services as possible for a limited period, say one year. Following that there would be a gradual ramp up back to 'normal' levels. «Alex Farcet fremhæver Chile som et land, der har fokus på internationale iværksættere. Chile har lanceret Startup Chile, der er et eksempel på et initiativ, som vi i Danmark kan lade os inspirere af. Initiativet har opbakning fra den chilenske regering og sikrer de rette rammevilkår for internationale entreprenører, som ønsker at starte deres virksomhed i Chile. En måde, hvorpå iværksætterne bliver støttet, er ved at stille til rådighed og et års visa til at udvikle deres virksomhed. I 2011 var der 650 iværksættere, der søgte om at blive optaget i initiativet VÆRDISKABELSEN FOR DANMARK For at sandsynliggøre det økonomiske potentiale, som de internationale studerende repræsenterer for Danmark, har vi udarbejdet et regneeksempel ved at benytte tal, som Centre For Economic and Business Research præsenterer i deres rapport Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund fra november I rapporten bliver der regnet på, hvor meget en højtuddannet indvandrer bidrager med til de offentlige finanser. Rapporten konkluderer, at en højtuddannet indvandrer, som arbejder i Danmark i seks år, bidrager med kr. Rapportens beregninger har vi sammenholdt med besvarelserne fra de internationale studerende i undersøgelsen, der må betegnes som højtuddannet arbejdskraft, når de har færdiggjort deres studie. Tabel 5 viser, at størstedelen af de internationale studerende svarer, at de overvejer at blive i Danmark i et til to år. Vi har derved sammenholdt antallet med det totale antal af internationale studerende, som er og ganget med MOBILITETSSTATISTIK FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 2009/10, Styrelsen for International Uddannelse, september 2011 TALENT COPENHAGEN CAPACITY 16

17 det gennemsnitlige bidrag til de offentlige finanser i dette eksempel to år hvilket derved viser det økonomiske potentiale. I vores regneeksempel er det totale potentiale for The Youth Goodwill Corps næsten 15 millioner kr. Og når tallet bliver overført til det totale antal internationale studerende i Danmark, er det økonomiske potentiale lidt over to milliarder kr. i bidrag til de offentlige finanser. Tabel 11 DET ØKONOMISKE POTENTIALE VED FASTHOLDELSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE Overvejer du at blive i Danmark efter endt studie? Antal (YGWA) Økonomisk output (YGWA) DKK Antal (Danmark) Økonomisk output (Danmark) DKK Ja, 1 til 2 år 23 (19 %) * Ja, 3 til 4 år 10 (8 %) ** Ja, 5 eller flere år 6 (5 %) *** Total Note: Egen beregninger baseret på tal fra Centre For Economic and Business Research, 2011 *Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 2 år **Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 4 år ***Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 6 år Der er også en gruppe af studerende i undersøgelsen, som svarer, at de ikke overvejer at blive i Danmark efter endt studie, en gruppe, der ikke har besluttet sig, samt en gruppe, der overvejer at blive, men som ikke har overvejet hvor længe. Disse tre grupper repræsenterer også et potentiale for Danmark, hvis det var muligt at overbevise dem om, at de skulle blive i Danmark. Der er selvfølgelig tale om tre forskellige grupper, hvor det kan argumenteres for, at gruppen, som har svaret nej, er den sværeste at overtale efterfulgt af gruppen, som har svaret ved ikke, og hvor den letteste gruppe er dem, som har svaret ja til, at de overvejer at blive i Danmark, men blot ikke ved, hvor længe. Tabel 12 DET ØKONOMISKE POTENTIALE VED FASTHOLDELSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE Overvejer du at blive i Danmark efter endt studie? Antal (YGWA) Økonomisk output (YGWA) DKK Antal (Danmark) Økonomisk output (Danmark) DKK Nej 19 (16 %) Ved ikke 12 (10 %) Ja, men jeg ved ikke hvor længe 50 (42 %) Total Note: Egen beregninger baseret på tal fra Centre For Economic and Business Research, 2011 *Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 2 år **Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 4 år ***Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 6 år TALENT COPENHAGEN CAPACITY 17

18 Ved at bruge samme fremgangsmåde som i det første regneeksempel, kan det læses af tabel 6, at hvis den gruppe, der ikke har fastlagt en tidshorisont for, hvor længe de ønsker at blive i Danmark, bliver i to år, svarer det til 15 millioner kr. Overført til alle internationale studerende i Danmark er det lidt over to milliarder kr. 8 AFSLUTNING Som analysen fremhæver, bør og skal talent-dagsordenen længere op på den danske dagsorden. At tiltrække og fastholde internationale talenter er et spørgsmål om at kunne bevare og i høj grad udbygge Danmarks fremtidige vækstmuligheder i det private erhvervsliv. Hertil kommer, at internationale studerende, som vælger at blive i Danmark efter endt studie, kan og vil bidrage med et ikke ubetydeligt beløb til de statslige indtægter. For at sikre et dynamisk, produktivt og innovativt erhvervsliv skal Danmark stå stærkt i konkurrencen om de internationale talenter. Analysen understreger også, at Danmark besidder adskillige styrkepositioner og potentialer, men at der stadig er meget arbejde, som kan sikre Danmarks fremtidige vækst muligheder. Der ligger et stort arbejde forude. Og det bliver en opgave, som kræver positivt samspil mellem væsentlige aktører inden for både det politiske miljø, erhvervslivet og landets uddannelsesinstitutioner. Dagens danske virksomheder mangler morgendagens internationale talenter. Den ligning skal gå langt bedre op, end tilfældet er i dag. Går ligningen op, så vil resultaterne være til at få øje på. Går den ikke op, er det samme tilfældet for de negative konsekvenser. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 18

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Jagten på talenterne. Sally Khallash

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Jagten på talenterne. Sally Khallash Jagten på talenterne Sally Khallash 8. februar 2011 Ingen globalisering uden diversitet Kilde: IBM Global CEO Report, 2010 Diversitet er godt og skidt Fremtidens leder The Jack Welch of the future cannot

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT

INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT Maj 2016 INTERNATIONALE STUDERENDE I DANMARK UDDANNES SKÆVT AF CHEFKONSULENT SARAH GADE HANSEN, SGA@DI.DK OG STUD.SCIENT.OECON RIKKE RHODE NISSEN, RIRN@DI.DK Antallet af internationale studerende i Danmark

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Nikolaj Lubanski Ph.d., mag.art. Director - Talent Department Email: nl@copcap.com Direct:0045

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1

6. oktober 2005. Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget Ud- og indvandring af højtkvalificerede (brain-drain/-gain) 1 6. oktober 2005 Indvandringen og udvandringen af højtuddannede personer til

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere

Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere Sådan tiltrækker virksomheder de mest eftertragtede medarbejdere en undersøgelse af en high performers præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moment Professionals undersøgelse viser, at udviklingsmuligheder

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE

VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE VELKOMMEN TIL FYRAFTENSSEMINAR OM GLOBAL LEDELSE Afholdes af International House North Danmark & Dansk Industri Global Talent - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække, modtage og fastholde international

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Er der problemer med dansk konkurrencekraft?

Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Jan Rose Skaksen Centre for Economic and Business Research, CBS 8. September 2009 Er der problemer med dansk konkurrencekraft? Det kommer an på, hvad man mener

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

DI Den 9. november 2009 SGA

DI Den 9. november 2009 SGA DI Den 9. november 2009 SGA I det seneste år har der været en debat om behovet for internationale skoler. For at kvalificere den debat har DI spurgt en række danske virksomheder om deres behov for internationale

Læs mere

Global Danmark. Julie K. Carton 1. November 2012

Global Danmark. Julie K. Carton 1. November 2012 Global Danmark Julie K. Carton jkc@globaltalentstrategy.com 1. November 2012 I de gode gamle dage Udlændinge! Kom hid få arbejde I Danmark og gift jer med vores ungmøer! Myte #1 Jobstjælerne Fakta: Antallet

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Ny forskning: Business Regions i Danmark

Ny forskning: Business Regions i Danmark Ny forskning: Business Regions i Danmark Af Peter Kvistgaard, Ph.D., og John Hird, M.A., Aalborg Universitet Dansk Erhverv Konference om Greater Copenhagen, 9. november 2015 Seneste skud på stammen Et

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? 1 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? Det fremføres ofte i den offentlige debat, at vi i Danmark har et højt skatteniveau sammenlignet med andre industrialiserede lande og det derfor er svært, at tiltrække

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere