TALENT. Den globale forbindelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALENT. Den globale forbindelse"

Transkript

1 TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ INDLEDNING MANGEL PÅ TALENT Men kan Danmark præstere tilstrækkeligt? Ikke blot et spørgsmål om arbejdskraft DE INTERNATIONALE STUDERENDE TALENT IN SPE International, men nordiske? YOUTH GOODWILL AMBASSADOR CORPS ARBEJDET MED TALENT Studerende i en globaliseret verden Hvorfor Danmark? Indfriede forventninger? Fastholdelse og integration på det danske arbejdsmarked Vigtige faktorer for fastholdelse Skat er ikke det vigtigste Betydningen af et studiejob IVÆRKSÆTTERPOTENTIALE Udfordringer for iværksættere VÆRDISKABELSEN FOR DANMARK AFSLUTNING TALENT COPENHAGEN CAPACITY 2

3 1 RESUMÉ I fremtiden vil efterspørgslen på højtuddannet, specialiseret arbejdskraft med internationale kompetencer blive efterspurgt af danske virksomheder. Derfor repræsenterer internationale studerende en af flere grupper, som bliver ekstremt vigtige at tiltrække og fastholde i Danmark. En undersøgelse af internationale studerende, som er engageret i projektet Youth Goodwill Ambassador Corp, viser, at hele 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination. 74 % medgiver, at de overvejer at blive i Danmark efter endt studie. Men der er et stykke vej fra at overveje til reelt at handle til at slå sig ned i Danmark. Og vejen er ikke kun belagt med tvivl fra de studerendes side. Der er fortsat mange vilkår, der gør det problematisk, til tider umuligt, at blive i Danmark og bruge sine kompetencer. Det er barrierer og vilkår, som nu og i fremtiden vil få konsekvenser for Danmarks konkurrenceevne, innovation og vækst i en globaliseret verden, Som det vil fremgå af denne analyse, skal der handles nu. Potentialet for og perspektiverne i at tiltrække og fastholde udenlandske talenter er stort. Men det er i dagens Danmark et alt for uudnyttet potentiale. Derfor bør alle sejl sættes for at sikre og fremtidssikre et dynamisk, produktivt og innovativt dansk erhvervsliv båret frem af både danske og udenlandske talenter. 2 INDLEDNING Til trods for et fald i beskæftigelsen, som resultat af den globale økonomiske krise, er der stadig en efterspørgsel på højtuddannet og specialiseret arbejdskraft med internationale kompetencer i de danske virksomheder. For at sikre virksomhedernes potentiale for i fremtiden at skabe innovation og vækst er det strengt nødvendigt, at Danmark ikke kun har fokus på de højtuddannede og specialister, som er uddannet i Danmark, men udvider horisonten til at inkludere tiltrækning og fastholdes af internationale talenter.» Dagens danske virksomheder mangler morgendagens internationale talenter. «Morten King-Grubert Sekretariatsleder, Youth Goodwill Ambassador Corp For at skabe de bedst mulige rammevilkår for danske virksomheder arbejder Copenhagen Capacity målrettet for at skabe fokus på tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent. Formålet med denne analyse er derfor at sætte fokus på talent-dagsordenen 1, som får mere og mere opmærksomhed ikke mindst set i lyset af Danmarks udvikling fra overvejende industri- og produktionssamfund til i højere grad at være et vidensamfund. Som ofte pointeret er specialister og højtuddannede en knap ressource i vidensamfundet. Det har gjort indsatsenfor at tiltrække og fastholde talent til en altafgørende faktor, når vi skal sikre de private virksomheders, og dermed Danmarks, konkurrenceevne.» Talent er den faktor, som adskiller de vindende virksomheder fra resten. «McKinsey & Co I en globaliseret verden, hvor virksomhederne i mindre grad er afhængig af de produktionsmidler og råstoffer, som findes på den fysiske placering, og hvor virksomheden kan flytte fra land til land alt efter, hvor de bedste rammevilkår findes, vil betydningen af tiltrækningen og fastholdelsen af talent blive et af fremtidens vigtigste konkurrenceparameter for Danmark. Det skyldes, at virksomhederne i stigende grad efterspørger talent. I PWC s årlige globale CEO undersøgelse fra 2011 svarer 66 % af de spurgte virksomhedsledere, at manglen på talent er deres største udfordring i forbindelse med at sikre virksomhedens vækst. Hele 54 % af virksomhedslederne udtaler, at arbejdet med at rekruttere talent er den største udfordring for deres virksomhed. Endvidere udtaler 1 Talent er i denne analyse en fælles betegnelse for personer med en lang videregående uddannelse og/eller med specielle kompetencer og viden, som efterspørges af virksomhederne. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 3

4 over en fjerdedel 2, at der inden for de næste 12 måneder vil ske nogle eller signifikante ændringer i forhold til at flytte aktiviteter, som følge af adgangen til talent 3. Tal fra en undersøgelse af 368 virksomheder foretaget af DI viser, at over 45 % af virksomhederne ser medarbejderne med lange videregående uddannelser som vigtige for at skabe vækst i de næste fem år 4. 3 MANGEL PÅ TALENT Der er således både en stigende efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft samt en stigende opmærksomhed og erkendelse af, at adgangen til talent er altafgørende for at kunne skabe vækst i de private virksomheder. Tal fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at den samlede efterspørgsel på personer med en lang videregående uddannelse vil stige frem mod I konkrete tal betyder det en mangel på personer med en lang videregående uddannelse 5. Derved vil efterspørgselen på både de rette kompetencer og antallet af højtuddannede være stigende. En gruppe, som repræsenterer internationalt talent, er internationale studerende, der er kommet til Danmark for at studere i kortere eller længere tid. Internationale studerende er en del af den fødekæde, som skal sikre en tilstrækkelig kritisk masse, internationaliseringsgrad og de rette kompetencer. 3.1 Men kan Danmark præstere tilstrækkeligt? Hvis vi kigger på en OECD analyse fra 2009, så er svaret nej. Analysen viser, at Danmark underpræsterer, hvilket vil sige, at Danmark ligger under det gennemsnitlige OECD niveau, når det kommer til andelen af internationale studerende, internationale forskere og højtuddannede indvandrere. OECD rapporten viser også, at andelen af internationale studerende i 2005 var 4,4 % i Danmark og 6,7 % i OECD landende. Derudover var væksten i antallet af internationale studerende også lavere i Danmark end i resten af OECD landende. Stigningen i Danmark var fra 2000 til 2005 på 35 %, hvorimod OECD gennemsnittet var på 49 % 6. I 2010 var antallet af internationale studerende i Danmark steget til 8,6 %. 3.2 Ikke blot et spørgsmål om arbejdskraft Danmarks manglende præstation og udfordringer forbundet med tiltrækning af international talent skal ikke isoleres til blot at være et spørgsmål om adgang til arbejdskraft. Situationen skal også inddrage overvejelser omkring Danmarks muligheder for at sikre et dynamisk erhvervsliv kendetegnet ved en høj grad af innovation og vækst. I USA, som har en omfattende tradition for indvandring, blev der i 2011 offentliggjort en undersøgelse, som viste, at 48 % af USA's top 50 virksomheder finansieret af venturekapital er grundlagt af en udlænding, hvilket har skabt 150 arbejdspladser i gennemsnit per virksomhed 7. Undersøgelsen peger også på, at udlændinge indgår i ledelsen eller produktudviklingsteams i 75 % af de ledende virksomheder i USA, hvilket gør udlændingene til de drivende kræfter i virksomhedernes ledelse samt innovationskapacitet. Det er en vigtig pointe i forhold til Danmarks udfordringer med en stagneret produktivitetsudvikling, fordi evnen til at innovere er en vigtig kilde til højere produktivitet og vækst. Danmark har således ikke råd til at forbigå de internationale studerende i forbindelsen med tiltrækningen af internationalt talent. Vigtigheden bliver yderligere understreget, når virksomhedernes prioritering af 2 27 % 3 14th Annual Global CEO Survey, PWC, DI s virksomhedspanel, september Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke, AE, april OECD TERRITORIAL REVIEWS: COPENHAGEN, DENMARK, OECD, Anderson, december 2011, NFAP TALENT COPENHAGEN CAPACITY 4

5 talenttiltrækning bliver sammenlignet med virksomhedernes opfattelse af tiltrækningen af talent til Danmark. IMD foretager hvert år en undersøgelse af virksomhedernes opfattelse af tiltrækningen af talent. Besvarelserne fra virksomhederne i Danmark konkluderer et gennemsnit på 8,30, hvor 10 er den højeste score i forhold til prioriteringen af tiltrækning og fastholdelse af talent. Hvad angår virksomhedernes besvarelse på opfattelsen om, hvorvidt der bliver tiltrukket et tilstrækkeligt antal talenter til Danmark, ligger gennemsnittet her kun på 4,46. Det vidner om en høj prioritering fra virksomhedernes side. Men det vidner også om, at det ikke er et område, som virksomhederne mener, bliver prioriteret. Det viser at talent er et område, som Danmark i langt højere grad skal prioritere. Hvis vi sammenligner med virksomhedernes besvarelser i Sverige og Norge, kan vi se, at virksomhederne i begge lande prioriterer tiltrækningen og fastholdelsen i mindre grad. Vi kan også se, at virksomhederne her opfatter, at der i højere grad bliver tiltrukket talent til Norge og Sverige, end det er tilfældet i Danmark. Så til trods for at virksomhederne medgiver, at tiltrækningen af talent bliver prioriteret højt i de danske virksomheder, så følger deres opfattelse af, at der bliver tiltrukket talent til Danmark ikke med. Tabel 1 ATTRACTING AND RETAINING TALENTS Attracting and retaining talents is a priority in companies (2011) Denmark 8,30 Norway 7,61 Sweden 7,91 Kilde: IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE (Updated: May 2011) Note: IMD WCY Executive Opinion Survey based on an index from 0 to 10 Tabel 2 FOREIGN HIGH-SKILLED PEOPLE Foreign high-skilled people are attracted to your country's business environment (2011) Denmark 4,46 Norway 5,32 Sweden 5,38 Kilde: [Tekst] Af det kan vi konkludere, at Danmark har et efterslæb på tiltrækningen af talent i forhold til virksomhedernes efterspørgsel. Og det kan blive en fremtidig udfordring for tiltrækningen af internationale virksomheder til Danmark og en udfordring i arbejdet med at fastholde virksomhederne i Danmark. 4 DE INTERNATIONALE STUDERENDE TALENT IN SPE De internationale studerende, som har valgt at studere på de danske uddannelsesinstitutioner og universiteter, repræsenterer en vigtig kilde til at sikre virksomhedernes adgang til højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft. Ud over at være fremtidens højtuddannede arbejdskraft, så er de internationale studerende også interessante for danske virksomheder som følge af den stigende globalisering af verdensmarkederne og fokus på eksport som en driver for skabelsen af vækst for danske virksomheder. De internationale studerende er ikke blot højtuddannet, men, som SFI konkluderer i en analyse fra 2011, har de også relevant viden om deres hjemlands sociale forhold, TALENT COPENHAGEN CAPACITY 5

6 kultur og sprog 8. En viden, som er vigtig for virksomheder, der ønsker at starte eller styrke eksporten til et givet marked i udlandet. Dette kan især gøre sig gældende for små og mellemstore virksomheder, som, modsat de store internationale virksomheder, ikke har en veletableret international organisation med adgang til internationale kompetencer. Sproglige kompetencer International erfaring og netværk Kulturkendskab Ambitiøse og højt drive 4.1 International, men nordiske? I Danmark var antallet af internationale studerende i på , hvor 54,4 % (9.407) var tilknyttet en universitetsuddannelse 9. Det kan lyde som et meget højt tal, men Danmarks andel af internationale studerende udgør mindre end 0,5 % af det samlede antal internationale studerende på verdensplan i Uden anden sammenligning tiltrækker Tyskland ca og England ca internationale studerende 10. Som det fremstår af Figur 1, kommer de fleste internationale studerende i Danmark fra andre nordiske lande med Kina som eneste undtagelse. 8 Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft, 2011, SFI 9 Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2009/10, Styrelsen for International Uddannelse, september ICG s ISAFM Database. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 6

7 Figur 1 DE INTERNATIONAL STUDERENDES NATIONALITET De international studerendes nationalitet Norge Kina Sverige Tyskland Island Kilde: Styrelsen for International Uddannelse, september 2011 En af årsagerne til det lave antal studerende med et statsborgerskab, der rækker ud over EU/EØS, kan være indførelsen af studieafgift i Efter indførelsen faldt antallet af studerende fra ikke EU/EØS lande med 35 %. I 2006 var antallet af kinesiske studerende Året efter var antallet faldet til Antallet af kinesiske studerende er siden landet på det nuværende niveau på 1194 studerende. Den negative udvikling lader til at fortsætte, og som de seneste tal viser, er antallet af internationale studerende fra ikke EU/EØS lande faldet yderligere 8 % fra til De kinesiske studerende har en vigtig indflydelse på Danmarks evne til at sikre danske virksomheders adgang til specialiseret arbejdskraft og viden. En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 11 % af de studerende, der startede en Ph.d.-uddannelse i 2010, er fra Kina 12. Derved repræsenterer kinesiske studerende en vigtig potentiel kilde til de danske virksomheders fremtidige adgang til talent. Det er ikke blot et adgangen til kompetencer, som gør de internationale studerende interessante. Det er i høj grad også værdien ved at skabe et internationalt netværk. Ud over antal og netværk er det i høj grad også områder som specialisering og studieretning, der gør de internationale studerende interessante. I en rapport fra 2011 udarbejdet af Damvad A/S for IDA vil der i 2020 mangle ca ingeniører i Danmark 13. En situation, der har været flittigt debatteret med henblik på at få flere studerende til at vælge naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Vigtigheden af de internationale studerende bliver igen tydelig, når vi ser på hvilke studieretninger, de internationale studerende vælger, som illustreret i Figur MOBILITETSSTATISTIK FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 2009/10, Styrelsen for International Uddannelse, september Forskeruddannelse hovedtal 2010, Danmarks Statistik, juni, Prognose for mangel på ingeniører og scient.er, Damvad A/S, august 2011 TALENT COPENHAGEN CAPACITY 7

8 Figur 2 STUDIERETNING FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Studieretning for internationale studerende Kandidat Ph.d. Teknisk videnskab Sundhedsvidenskab Samfundsvidenskab Naturvidenskab Humaniora Kilde: Styrelsen for International Uddannelse, september 2011 De internationale studerende på kandidat- og Ph.d. niveau søger primært mod de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Hver tredje internationale studerende på kandidatniveau og hele 72,8 % af Ph.d.erne studerer inden for det tekniske eller naturvidenskabelige område. 5 YOUTH GOODWILL AMBASSADOR CORPS ARBEJDET MED TALENT I Copenhagen Capacity arbejder vi målrettet for at sætte internationalt talent på dagsorden i Danmark. Det gør vi primært gennem forskellige initiativer og ved at igangsætte projekter i samarbejde med både private og offentlige aktører. Et eksempel på et af disse projekter er Youth Goodwill Ambassador Corps, som er et globalt netværk af internationale studerende, der aktivt arbejder for at brande Danmark som studieland. Missionen her er også at skabe en platform, hvor de internationale studerende og virksomhederne kan få øjnene op for hinanden 14. Copenhagen Capacity, som er partner på projektet, har gennemført en undersøgelse af de unge talenters forhold til Danmark, deres ambitioner og fremtidige planer. Det har vi gjort for bedre at forstå de internationale studerendes prioriteter og for at sandsynliggøre Danmarks position i forhold til at tiltrække og fastholde internationale studerende. Derudover sandsynliggør undersøgelsen det potentiale, som de internationale studerende udgør for Danmark. 14 Læs mere om Youth Goodwill Ambassador Corps på: ambassadornet.dk TALENT COPENHAGEN CAPACITY 8

9 5.1 Studerende i en globaliseret verden. Undersøgelsen viser, at de internationale studerende er yderst mobile og har et internationalt syn på deres muligheder i forhold til studiedestinationer og fremtidig arbejde. Hele 92 % overvejer at leve i et andet land end deres hjemland, efter de har afsluttet deres studie. Det understreger, at der er mulighed for, at de vil vælge Danmark som det land, hvor de vil starte deres karriere. Modsat viser undersøgelsen, at 52 % har planer om at studere videre i et andet land end Danmark. Ana Mosneaga, som forsker i internationale talenters mobilitet og overgang fra at være international studerende til udenlandsk arbejdende ved Københavns Universitet, beskriver muligheden for Danmark:» Forskning viser, at udlandsophold under studietiden gør én mere tilbøjelig til at overveje muligheden for at bo og arbejde i andre verdensdele. Derfor er det både en fordel og en udfordring for Danmark, at landet tiltrækker en gruppe internationale studerede, som har et global syn ift., hvor de vil studere og/eller arbejde, og hvor de vil bo. Det åbner muligheder for, at de bliver i landet efter endt studie. Men det betyder også, at Danmark skal kunne konkurrere med en lang række andre destinationer for at fastholde dem. «Tabel 3 HØJ MOBILITET BLANDT STUDERENDE HØJ MOBILITET BLANDT STUDERENDE 66 % har studeret i andre lande før de kom til Danmark 80 % overvejede andre lande end Danmark 52 % har planer om at studere videre i et andet land end Danmark 92 % overvejer at leve i et andet land end deres hjemland efter afsluttet studie Den høje mobilitet repræsenterer dog også en række udfordringer, som er vigtige at tage højde for, hvilket Ana Mosneaga også fremhæver:» Mange af de internationale studerende vil opfatte verden som en verden, der ligger åben for dem og ser derfor uddannelse og joberfaring fra andre lande som en nødvendig investering for at udvide sin horisont. Hvis de færdiguddannede internationale studerende skal kunne fastholdes i Danmark efter studiet, så skal de være overbevist om, at et liv i Danmark er værd at kæmpe for. Det kræver, at Denmark kan imødekomme dem med en række fleksible ordninger på diverse områder f.eks. opholdstilladelser, som er ikke-stedfæstet til en bestemt arbejdsgiver, men derimod giver mulighed for korte projektansættelser også i udlandet, muligheder for at forbinde bankkonti i forskellige lande uden ekstra gebyr samt overførelse af rettigheder/pligter på de sociale sikkerhedsområder (pension). «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet 5.2 Hvorfor Danmark? Undersøgelsen viser, at en af grundende til at Danmark bliver valgt som studiedestination, til trods for at 80 % overvejede et andet land end Danmark, er, at Danmark blev anbefalet af et familiemedlem eller af en studiekammerat. Det viser, at personer tættest på de internationale studerende har en relativ stor indflydelse på det endelig valg af studiedestination. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 9

10 Tabel 4 HVORFOR VALGTE DU DANMARK? Hvorfor valgte du Danmark? 31 % fik anbefalet Danmark af et familiemedlem 32 % fik anbefalet Danmark af en fra samme studie Note: Tallet repræsenterer besvarelserne stor indflydelse og nogen indflydelse. Dette bliver yderligere uddybet af Ana Mosneaga:» Tallene peger på, at anbefalinger fra personer, som de internationale studerende stoler på, har en ret betydelig indflydelse på deres valg. Måske er det ikke den væsentligste faktor, men hvis man er i tvivl om hvilken studiedestination, man skal vælge, så viser undersøgelsen, at en positiv historie fra én man kender kan være en faktor, som vil skubbe beslutningen i en bestemt retning. Det kan også være, at man sætter pris på mere nærværende kilder i det hav af oplysninger, som man kan finde på internettet og i markedsføringsmaterialet fra universiteterne. «Grunden til at de internationale studerende har valgt Danmark er dog overvejende på grund af den viden og de kompetencer, som de danske uddannelsesinstitutioner tilbyder, og som de er kendt for ude i verden. Hele 70 % nævner, at det er på grund af denne viden, at de har valgt Danmark. Tabel 5 DANMARKS STYRKEPOSITIONER Danmarks styrkepositioner 32 % valgte Danmark pga. en anerkendt professor 70 % valgte Danmark fordi studieinstitutionen/universitetet har speciel viden 73 % valgte Danmark pga. kulturen og den danske livsstil Note: Tallet repræsenterer besvarelserne stor indflydelse og nogen indflydelse Det fremgår af de uddybende kommentarer, at Danmark er kendt for arbejdet med miljø og klima og de stærke kompetencer, der findes inden for området både på uddannelsesinstitutionerne og i de private virksomheder.» Denmark is a world leader in wind turbine technology and the integration of wind energy into the grid. Interested in learning more, I decided to come to study with the experts. «23-årig fra Canada Dog er den faktor, som har influeret hele 73 % af de adspurgte internationale studerende til at vælge Danmark, den danske livsstil og kultur. En af de adspurgte studerende uddyber sit svar:» I wanted to experience the way of living in a Scandinavian country. Denmark seemed the best choice for me as it offers a high level education along with a lot of cultural events and history. «22-årig franskmand TALENT COPENHAGEN CAPACITY 10

11 5.3 Indfriede forventninger? Betydningen af den danske livsstil bliver endnu mere klar, når vi analyserer på, om de internationale studerendes forventninger til Danmark bliver indfriet. Både hvad angår det akademiske niveau og den danske livsstil. I begge tilfælde er besvarelserne dog overvejende positive. 74 % af de internationale studerende medgiver, at deres forventninger til det akademiske niveau er blevet mødt i Danmark. Dog betyder det, at hele 26 %, altså over en fjerdedel, ikke har fået opfyldt deres forventninger angående det akademiske niveau. Derimod er hele 85 % af de internationale studerendes forventninger til studiemiljøet blevet mødt. Når så hele 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination, står det klart, at Danmark ikke kun tiltrækker internationale studerende på baggrund af faglighed. Tallene fra undersøgelsen viser, at Danmark ikke kun skal tiltrække studerende på baggrund af faglighed, men også på baggrund af den danske kultur og livsstil. Tabel 6 INTERNATIONALE STUDERENES TILFREDSHED MED STUDIEOPHOLDET Positiv udvikling 74 % svarer at deres forventninger til det akademiske niveau er blevet mødt 85 % svarer at deres forventninger til studiemiljøet er blevet mødt 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination Note: Tallet repræsenterer besvarelserne stor indflydelse og nogen indflydelse. Morten King-Grubert, sekretariatsleder for Youth Goodwill Ambassador korpset, er begejstret for, at hele 95 % vil anbefale Danmark som studiedestination. Morten King-Grubert, gør i den forbindelse opmærksom på, at Danmark skal tiltrække internationale studerende på andet end faglighed:» Markedsføringen af Danmark som attraktivt studieland skal ikke alene tage afsæt i vores uddannelsestilbud. De internationale studerende tiltrækkes i høj grad af vores livsstil og den danske kultur, hvor vi har meget at tilbyde. «Et initiativ som Youth Goodwill Ambassador korpset har en forstærkende virkning på, når det kommer til de internationale studerendes holdning til Danmark, som generelt er positivt. Tal fra det Internationale Student Barometer 2011 viser, at 81 % af de internationale studerende vil anbefale at studere i Danmark, hvor det er hele 95 % af de internationale studerende i Youth Goodwill Ambassador korpset, som vil anbefale Danmark. Når vi sammenholder, at næsten en tredjedel (32 %) af de studerende medgiver, at en anbefaling fra en medstuderende har haft indflydelse på deres valg af Danmark som studiedestination, med det faktum, at 95 % vil anbefale Danmark, så viser det, at Youth Goodwill Ambassador korpset kan medvirke til at skabe en positiv udvikling i tiltrækningen af internationale studerende til Danmark. 5.4 Fastholdelse og integration på det danske arbejdsmarked Tiltrækningen af internationale studerende er første skridt. Næste vigtige skridt er at fastholde de internationale studerende i Danmark, så bruger deres kompetencer og viden i de danske virksomheder. Der er mange udfordringer forbundet med at fastholdele. Bl.a. på grund af det globale udsyn, som de internationale studerende har, hvilket bliver fremhævet af Ana Mosneaga: TALENT COPENHAGEN CAPACITY 11

12 » Mange internationale studerende, der vælger Danmark som studieland, er allerede dem, som i forvejen er mobile. S Derfor er det naturligt, at mange af dem vil overveje at fortsætte karrieren efter studie i forskellige verdensdele. Mange vil dog overveje at blive i Danmark frem for rejse til andre lande, hvis de kan få et jobtilbud og en personlig forbindelse, fordi det vil være et land, som de allerede har lært at kende under studietiden. Derfor er det vigtigt at tilbyde attraktive ordninger for nyuddannede studerende såsom praktikpladser, graduate programmes i virksomheder, støtteordninger for unge forskere og iværksættere osv. «Resultaterne fra undersøgelsen understøtter udsagnet om, at de internationale studerende er yderst mobile og har et internationalt udsyn. De internationale studerende er ikke afvisende over for tanken om at blive i Danmark efter endt uddannelse. Men de ser ikke sig selv blive i Danmark i en længere periode. Dette ses tydeligt ved, at 74 % af de internationale studerende medgiver, at de overvejer at blive i Danmark efter endt studie, men ud af de 74 % svarer 19 %, at de overvejer at blive i et til to år. Tallet for hvor mange. der overvejer at blive, falder drastisk således at 8 % overvejer at blive i mellem tre og fire år. Kun 5 % overvejer at blive i fem år eller mere. Tabel 7 FASTHOLDELSE AF STUDERENDE I DANMARK Fastholdelse af studerende i Danmark 42 % medgiver at de overvejer at bliver i Danmark 19 % medgiver at de overvejer at blive i Danmark i 1 til 2 år 8 % medgiver at de overvejer at blive i Danmark i 3 til 4 år 5 % medgiver at de overvejer at blive i Danmark i 5 år eller længere Morten King-Grubert understreger, at der ligger et enormt potentiale i, at så stor en del af de internationale studerende overvejer at bliver i Danmark:» Dagens danske virksomheder mangler morgendagens internationale videntunge medarbejdere. Gennem Youth Godwill Ambassador Corps står vi med en målgruppe af internationale talenter, hvor trefjerdedele er interesseret i at blive i Danmark. Her er virkelig tale om en matchmaking platform mellem det internationale talent og den danske virksomhed, som kan skabe vækst i dansk erhvervsliv. «5.4.1 Vigtige faktorer for fastholdelse I undersøgelsen har vi spurgt ind til vigtigheden af forskellige faktorer, der kunne påvirke internationale studerendes beslutning om at blive i Danmark. Fra resultaterne kan vi se, at 68 % nævner muligheden for en akademisk karriere (Ph.d. eller undervisning) som vigtig for at blive i Danmark. Dette til trods for at 26 % ikke mener, at deres forventninger til det akademiske niveau er blevet mødt. Dog er den absolut vigtigste faktor for at påvirke fastholdelsen, af de internationale studerende har mulighed for at sikre et job, inden studiet er afsluttet. Hele 81 % siger, at det er en vigtig eller meget vigtig faktor for at blive i Danmark. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 12

13 5.4.2 Skat er ikke det vigtigste Undersøgelsen viser, at det i overvejende grad er, hvad vi må kalde de blødere værdier, som har en positiv indflydelse på, om de internationale studerende overvejer at blive i Danmark. Overraskende mener hele 51 % ikke, at en lav skat på arbejde har en stor indflydelse på deres ønske om at blive i Danmark. Derimod svarer 79 %, at Danmarks balance mellem arbejde og fritid er en vigtig eller meget vigtig faktor og 77 %, at det høje niveau af social sikkerhed er en vigtig eller meget vigtig faktor.» Set med mange internationale studerendes øjne, så er det balancen mellem arbejde og fritid og den danske velfærdmodel, der betragtes som Danmarks stærkeste konkurrencefordele. «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet Hele 60 % af de internationale studerende nævner, at det har en indflydelse på deres ønske om at blive i Danmark, at der er mulighed for at forlænge deres opholdstilladelse, efter de har afsluttet deres studie i Danmark. Tabel 8 HVAD HAR INDFLYDELSE PÅ AT DU BLIVER I DANMARK? Hvad har indflydelse på at du bliver i danmark? 81 % sikringen af et job inden afslutning af studie 79 % balancen mellem arbejde og fritid 77 % det høje niveau af social sikkerhed 66 % muligheden for gratis kurser i dansk 60 % muligheden for at forlænge sin opholdstilladelse 60 % danskernes syn på personer fra andre lande 57 % muligheden for gratis kurser i dansk arbejdskultur Betydningen af et studiejob. For at sikre fastholdelsen af de internationale studerende i Danmark står det ud fra undersøgelsen klart, at sikring af et arbejde er den væsentligste faktor, som har indflydelse på eventuel fastholdelse i Danmark. Som det også glæder for danske studerende har et relevant studiejob en stor betydning for de internationale studerendes integrationen på det danske arbejdsmarked. Flere undersøgelser fra blandt andet Dansk Magisterforening og Aalborg Universitet viser, at et relevant studiejob har stor betydning for muligheden for fast arbejde efter afsluttet studie. En holdning, som Ana Mosneaga uddyber:» Mange interessenter på området mener, at et studiejob eller en praktikplads er en meget vigtig faktor, fordi det giver adgang til netværk og mulighed for at få indsigt i den danske arbejdsmarkedskultur. Men mange peger også på, at det er svært for de internationale studerende at finde et studiejob, især hvis de efterspørger et relevant job, hvor de kan anvende viden fra studiet. Samtidig skal deres uddannelsesinstitutioner være i stand til at tilbyde flere målrettede initiativer for at facilitere internationale studerendes konktakt med lokale virksomheder. «Ana Mosneaga fremhæver også fagforeninger og interesseorganisationer som parter, der kan spille en langt større rolle i arbejdet med at sikre forbindelsen mellem de internationale studerende og det danske arbejdsmarked: TALENT COPENHAGEN CAPACITY 13

14 » Fagforeninger og interesseorganisationer kunne eventuelt spille en større rolle i denne matchmaking i forhold til at øge interessen for internationale studerende hos de små og mellemstore virksomheder. Det kunne være igennem mentorordninger eller virksomhedsseminarer. «Undersøgelsen viser tydeligt, at det er størstedelen af de internationale studerende, som ikke har noget arbejde ved siden af deres studie i Danmark. Hele 79 % svarer, at de ikke har noget studiejob. Til sammenligning viser en undersøgelse foretaget af styrelsen for Universiteter og Internationalisering, at 60 % af de danske studerende på kandidatniveau ikke har noget studiejob 15. Tabel 9 HAR DU ET STUDIEJOB? Har du et studiejob? 79 % har ikke noget studiejob 21 % har eller har haft studiejob De kvalitative besvarelser fra undersøgelsen viser desuden, at over halvdelen af de 21,5 %, der svarer, at de har et studiejob, nævner, at de er ansat på universitetet, hvor de også studerer. Det er med andre ord et fåtal, som er ansat i en privat virksomhed. Besvarelserne fra undersøgelsen understreger, at der er et behov for at styrke indsatsen for, at de internationale studerende får et relevant studiejob.» Der er brug for en konkret og koordineret indsats fra alle involverede sider. Og når en målrettet matchmaking indsats planlægges mellem internationale studerende og danske virksomheder, skal man lægge vægt på, at de studerende får mulighed for at skabe personlige forbindelser og netværk, da det tit er den mest effektive metode at finde et job i Danmark. «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet I undersøgelsen har vi endvidere spurgt til grundende for, hvorfor de internationale studerende ikke har et studiejob. 15 % svarer, at de ikke ved, hvor de skal lede efter et studiejob, som er henvendt til internationale studerende. Tabel 10 HVORFOR HAR DU IKKE ET STUDIEJOB? Hvorfor har du ikke et studiejob? 15 % ved ikke hvor de skal lede efter et studiejob 4 % er usikre på reglerne for international studerende» Det er overraskende, at 15 % svarer, at de ikke ved, hvor de skal lede efter jobs. Det er overraskende, fordi der findes nogle initiativer på netop dette område. Der findes allerede en hjemmeside målrettet internationale studerende under Work-in-Danmark initiativet. Det kan være, at der kan gøres mere for at 15 International Student Barometer Exit wave 2011, oktober 2011 TALENT COPENHAGEN CAPACITY 14

15 skabe yderligere opmærksomhed på de initiativer, der allerede findes over for de nye studerende. «Ana Mosneaga, Ph.d. Københavns Universitet 6 IVÆRKSÆTTERPOTENTIALE De internationale studerende skal ikke kun ses som højtuddannet arbejdskraft og specialviden. De internationale studerende skal også ses som en gruppe, der kan være med til at skabe nye arbejdspladser i Danmark. Copenhagen School of Entrepreneurhship (CSE), som er lokaliseret på Copenhagen Business School (CBS), har til formål at støtte studerende, både danske og internationale, i deres arbejde med at starte egen virksomhed. Business Coach hos CSE, Ida Adler Olsen, fremhæver, at de internationale studerende er yderst aktive og interesserede i iværksætteri og entrepreneurship:» De international studerende udgør 25 % af vores brugere. De er meget fokuseret på at skabe netværk i Danmark. «Ida Adler Olsen nævner også, at den megen fokus på entrepreneurship på CBS bliver nævnt af de internationale studerende som en af grundene til, at de har valgt CBS og Danmark som studiedestination. Dette kan også ses i de kvalitative besvarelser, som er afgivet i undersøgelsen:» I was looking for a top-level education in Europe with a focus on the topics Entrepreneurship and Social Responsibility. CBS offered the most impressive academic program combined with a formidable reputation. «25- årig studerende fra Tyskland Ifølge Ana Mosneaga, som blandt andet forsker i overgangen fra udenlandsk student til udenlandsk arbejdstager ved Københavns Universitet, skal information om de eksisterende støtteordninger og initiativer for iværksættere formidles aktivt over for de internationale studerende. Hun nævner også opbygningen af både professionelt og privat netværk, som en betydningsfuld faktor:» Internationale studerende har allerede en del kontakter og relationer i andre lande og til udlændinge i Danmark. Men et rodfæstet dansk netværk er en absolut forudsætning for, at de får mere lyst og flere muligheder til at fortsætte karrieren i Danmark efter studierne. «En undersøgelse, som blev foretaget i 2011 blandt internationale studerende i Bristol regionen i England, understøtter, at der er et iværksætterpotentiale hos de internationale studerende. Undersøgelsen viste, at 62 % havde planer om at starte egen virksomhed i en nær fremtid efter studiet. I undersøgelsen svarer 47 % af de adspurgte internationale studerende, at de overvejer at starte egen virksomhed. Disse to uafhængige undersøgelser viser tydeligt, at fokus skal udvides, så en fastholdelsesstrategi også tager hensyn til de internationale studerende, der ønsker at starte deres egen virksomhed i Danmark. I en tid, hvor de danske virksomheder er relativt tilbageholdende med at ansætte nye medarbejdere, er iværksættere en vigtig kilde til at skabe fremtidens arbejdspladser i Danmark. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 15

16 6.1 Udfordringer for iværksættere Der er dog visse udfordringer i forhold til de regler, der gælder for internationale studerendes opholdstilladelse, når de har færdiggjort deres studie. Business Coach hos Copenhagen School of Entrepreneurship, Ida Adler Olsen, nævner paradokset i at bruge en masse ressourcer på at tiltrække de internationale studerende til Danmark og under deres uddannelse arbejde intenst med at udvikle deres virksomhedsideer, når udlændingereglerne ikke er konstrueret til at understøtte denne slags initiativer. Hun udtaler:» Det er en udfordring, at de internationale studerende har en begrænset opholdstilladelse, og at der ikke bliver taget hensyn til iværksættere. Det kan sætte en dæmper på, hvor meget energi der bliver brugt på de forskellige virksomhedsideer, og på hvor meget det personlige netværk bliver aktiveret. «Denne opfattelse er delt af Managing Director for STARTit, Anne Siig Nørregaard, som er tilknyttet Aarhus Universitet.» Jeg var til et arrangement, hvor jeg fik et indtryk af, at mange internationale studerende var interesserede i iværksætteri. Men de så deres relative korte ophold i Danmark som en hindring. Mange var usikre på, hvorvidt de efter studiet kunne få opholdstilladelse i Danmark, og derfor havde jeg et indtryk af, at de var tilbageholdne, når det kom til iværksætteri. «Managing Director for Startupbootcamp, Alex Farcet, nævner, at politikerne burde have øget fokus på iværksætterpotentialet fra internationale studerende:» If I could speak to Helle Thorning-Schmidt and Frank Jensen I would suggest that Denmark and Copenhagen create a "freemium" model where qualified entrepreneurs who relocate here are offered as many tax breaks and services as possible for a limited period, say one year. Following that there would be a gradual ramp up back to 'normal' levels. «Alex Farcet fremhæver Chile som et land, der har fokus på internationale iværksættere. Chile har lanceret Startup Chile, der er et eksempel på et initiativ, som vi i Danmark kan lade os inspirere af. Initiativet har opbakning fra den chilenske regering og sikrer de rette rammevilkår for internationale entreprenører, som ønsker at starte deres virksomhed i Chile. En måde, hvorpå iværksætterne bliver støttet, er ved at stille til rådighed og et års visa til at udvikle deres virksomhed. I 2011 var der 650 iværksættere, der søgte om at blive optaget i initiativet VÆRDISKABELSEN FOR DANMARK For at sandsynliggøre det økonomiske potentiale, som de internationale studerende repræsenterer for Danmark, har vi udarbejdet et regneeksempel ved at benytte tal, som Centre For Economic and Business Research præsenterer i deres rapport Højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund fra november I rapporten bliver der regnet på, hvor meget en højtuddannet indvandrer bidrager med til de offentlige finanser. Rapporten konkluderer, at en højtuddannet indvandrer, som arbejder i Danmark i seks år, bidrager med kr. Rapportens beregninger har vi sammenholdt med besvarelserne fra de internationale studerende i undersøgelsen, der må betegnes som højtuddannet arbejdskraft, når de har færdiggjort deres studie. Tabel 5 viser, at størstedelen af de internationale studerende svarer, at de overvejer at blive i Danmark i et til to år. Vi har derved sammenholdt antallet med det totale antal af internationale studerende, som er og ganget med MOBILITETSSTATISTIK FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 2009/10, Styrelsen for International Uddannelse, september 2011 TALENT COPENHAGEN CAPACITY 16

17 det gennemsnitlige bidrag til de offentlige finanser i dette eksempel to år hvilket derved viser det økonomiske potentiale. I vores regneeksempel er det totale potentiale for The Youth Goodwill Corps næsten 15 millioner kr. Og når tallet bliver overført til det totale antal internationale studerende i Danmark, er det økonomiske potentiale lidt over to milliarder kr. i bidrag til de offentlige finanser. Tabel 11 DET ØKONOMISKE POTENTIALE VED FASTHOLDELSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE Overvejer du at blive i Danmark efter endt studie? Antal (YGWA) Økonomisk output (YGWA) DKK Antal (Danmark) Økonomisk output (Danmark) DKK Ja, 1 til 2 år 23 (19 %) * Ja, 3 til 4 år 10 (8 %) ** Ja, 5 eller flere år 6 (5 %) *** Total Note: Egen beregninger baseret på tal fra Centre For Economic and Business Research, 2011 *Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 2 år **Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 4 år ***Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 6 år Der er også en gruppe af studerende i undersøgelsen, som svarer, at de ikke overvejer at blive i Danmark efter endt studie, en gruppe, der ikke har besluttet sig, samt en gruppe, der overvejer at blive, men som ikke har overvejet hvor længe. Disse tre grupper repræsenterer også et potentiale for Danmark, hvis det var muligt at overbevise dem om, at de skulle blive i Danmark. Der er selvfølgelig tale om tre forskellige grupper, hvor det kan argumenteres for, at gruppen, som har svaret nej, er den sværeste at overtale efterfulgt af gruppen, som har svaret ved ikke, og hvor den letteste gruppe er dem, som har svaret ja til, at de overvejer at blive i Danmark, men blot ikke ved, hvor længe. Tabel 12 DET ØKONOMISKE POTENTIALE VED FASTHOLDELSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE Overvejer du at blive i Danmark efter endt studie? Antal (YGWA) Økonomisk output (YGWA) DKK Antal (Danmark) Økonomisk output (Danmark) DKK Nej 19 (16 %) Ved ikke 12 (10 %) Ja, men jeg ved ikke hvor længe 50 (42 %) Total Note: Egen beregninger baseret på tal fra Centre For Economic and Business Research, 2011 *Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 2 år **Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 4 år ***Tallet er beregnet på baggrund af en antagelse om at personerne bliver i 6 år TALENT COPENHAGEN CAPACITY 17

18 Ved at bruge samme fremgangsmåde som i det første regneeksempel, kan det læses af tabel 6, at hvis den gruppe, der ikke har fastlagt en tidshorisont for, hvor længe de ønsker at blive i Danmark, bliver i to år, svarer det til 15 millioner kr. Overført til alle internationale studerende i Danmark er det lidt over to milliarder kr. 8 AFSLUTNING Som analysen fremhæver, bør og skal talent-dagsordenen længere op på den danske dagsorden. At tiltrække og fastholde internationale talenter er et spørgsmål om at kunne bevare og i høj grad udbygge Danmarks fremtidige vækstmuligheder i det private erhvervsliv. Hertil kommer, at internationale studerende, som vælger at blive i Danmark efter endt studie, kan og vil bidrage med et ikke ubetydeligt beløb til de statslige indtægter. For at sikre et dynamisk, produktivt og innovativt erhvervsliv skal Danmark stå stærkt i konkurrencen om de internationale talenter. Analysen understreger også, at Danmark besidder adskillige styrkepositioner og potentialer, men at der stadig er meget arbejde, som kan sikre Danmarks fremtidige vækst muligheder. Der ligger et stort arbejde forude. Og det bliver en opgave, som kræver positivt samspil mellem væsentlige aktører inden for både det politiske miljø, erhvervslivet og landets uddannelsesinstitutioner. Dagens danske virksomheder mangler morgendagens internationale talenter. Den ligning skal gå langt bedre op, end tilfældet er i dag. Går ligningen op, så vil resultaterne være til at få øje på. Går den ikke op, er det samme tilfældet for de negative konsekvenser. TALENT COPENHAGEN CAPACITY 18

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Fastholdelse af udenlandske studerende

Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen

Thomas Bernt Henriksen Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Gazelleundersøgelsen 2013 Årets tema: Hvad kan vi danskere? Fire budskaber 1. Gazeller gør op med fem års krise 2. Stærkt afsæt for vækst og job 3. Gazellerne

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Fremtidens vejledning

Fremtidens vejledning Fremtidens vejledning Charlotte Rønhof Kort om DI Organisation for erhvervslivet DI beskæftiger sig med emner som arbejdskraft, skat, klima og uddannelse DI forhandler de største kollektive overenskomster

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Virksomhedsklubbens studielegat

Virksomhedsklubbens studielegat Virksomhedsklubbens studielegat Lisa Ibenfeldt Schultz Datalogisk Institut Dias 1 Formålet med virksomhedsklubben Formålet med virksomhedsklubben: at styrke kvaliteten i undervisningen i datalogi med viden

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere