Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april"

Transkript

1 Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april Kære kolleger, lockoutede lidelsesfæller medlemmer af Danmarks Lærerforening Som forudset står vi nu med fødderne solidt plantet i en på alle måder historisk håbløs situation! Vi er sendt hjem af vores arbejdsgiver sparket på porten! lærere på det kommunale område samt yderligere på det statslige. Det forekommer både grotesk og ufatteligt, men jeg har flere gange prøvet at nive mig selv i armen, og jeg er ikke vågnet op af denne mareridtstilstand. Det er og bliver et faktum, at vi er blevet vejet og fundet for lette af vores arbejdsgiver! Smidt på gaden! Regeringen og KL har i fællesskab blandet blod på den dagsorden, at det er os lærere, der skal betale for en kommende reform af folkeskolen. Regeringens tvungne heldagsskole skal finansieres ved, at lærerne underviser flere timer. Og regeringen og KL har på forhånd aftalt at tvinge deres krav igennem, koste hvad det vil. Vi skal bøje nakken og underkaste os alle arbejdsgiverkrav. Men regeringen og KL har et alvorligt problem; En konstant, tyngende hovedpine, en torn i fingeren, en allestedsnærværende modstand. Problemet hedder Danmarks Lærerforening, og det er os, der er samlet her samt alle vores kolleger rundt omkring i det ganske land. Vi har igen og igen holdt fast i, at god undervisning kræver god tid til forberedelse. Mange flere undervisningstimer, der skal læse af de selvsamme lærere, som er i folkeskolen nu, betyder uundgåeligt færre timer til forberedelse. Og færre timer til forberedelse skaber ikke den gode skole, som vi alle sammen vil have. Vi har nægtet at bøje nakken for rå, ureflekteret magt, og derfor står vi her i dag. Hvad vi imidlertid ikke har kunnet styre er, at gymnasielærerne og AC desværre er løbet i forvejen og har medvirket til at lægge et meget uheldigt spor ud foran os, hvilket finansministeren da heller ikke har været sen til at bemærke. I en pressemeddelelse oven på de sammenbrudte forhandlinger på statens område udtalte Bjarne Corydon: De aftaler, jeg har indgået med AC og IDA om normalisering af gymnasie- og erhvervsskolelærernes arbejdstidsregler, viser med al ønskelig tydelighed, at det er muligt at opnå afbalancerede resultater ved forhandlingsbordet, hvis begge parter vil det. Udtalelsen vakte heldigvis efterfølgende harme hos Gymnasieskolernes Lærerforening. Formand, Gorm Leschly udtalte: Når Corydon henviser til aftalen om gymnasielærernes arbejdstid som en aftale mellem to ligeværdige parter, er der ikke bare tale om en overdrivelse, men om historieforvanskning. På de såkaldte forhandlingsmøder mellem Moderniseringsstyrelsen og GL blev der aldrig tale om reelle forhandlinger. Arbejdsgiveren havde en drejebog, som blev fulgt til punkt og prikke, og den rummede ikke muligheder for forhandlinger mellem parterne. Vi fik en pistol for panden og et dokument i hånden. Vi skrev under, fordi vi vurderede, at det trods alt var bedre, end hvis Folketinget dikterede det hele! 1

2 Jeg hører bestemt til blandt de, som bifalder strategisk tænkning og dybdegående refleksion, men det løb er nok desværre kørt for denne gang. Jeg har gennem efterhånden nogen tid kunnet konstatere, at der er en vis forskel på den måde, jeg ser vores verden, og den måde, som DLF-toppen gør. Over det seneste halve år har vores forening bevæget sig i den rigtige retning, og det er sjovt nok også i den tid, vi har været direkte repræsenteret i DLF ved Jeanette. Om der er en sammenhæng lader jeg stå usagt. Men DLF s retorik har for ofte lydt som en røst fra en svunden tid, hvor fagforeninger kæmpede imod arbejdsgivere, som manipulerende og udnyttende forfulgte en snæver interesse i profit. Det er en retorik, som almindeligvis er medvirkende til at grave grøfter og cementere det arbejdsgiver/arbejdstager-forhold, som for mig at se ikke er hensigtsmæssigt og ikke bidrager til at skabe tillid og udvikling. Men det helt paradoksale er, at det netop nu forholder sig sådan, at denne retorik er mere på sin plads end nogensinde før. For vi har en arbejdsgiver, som manipulerer, tilsidesætter al ordentlighed, spiller med musklerne og udnytter sin magt primært i sin higen efter ussel mammon. Der vil helt oplagt komme et efterspil, hvor der skal efterrationaliseres og tegnebrættet skal gøres op, for uanset hvad, så er dette forhandlingsresultat utilfredsstillende. Men det må vente, og alting kommer til den, som venter. Det vi nu står over for er en arbejdskamp i sin mest rendyrkede skikkelse. Arbejdsgiverne ønsker al magt til lederen uden aftalebindinger vi ønsker magt til lederen, men understøttet af fælles, forpligtende aftaler! Vores kamp handler ikke om snævert at forsvare lærernes vilkår og rettigheder. Den handler i bund og grund om at stå vagt om den folkeskole, som vi med rette kan og skal være stolte af. Og den handler om at sikre, at eleverne lærer mest muligt. Vi ved rigtig meget om, hvad det er, der skal til, men folkeskolen er og bliver, hvordan vi end vender og drejer tingene, en værdipolitisk slagmark, hvor man kan finde bærende argumentation for sine synspunkter, hvad enten man indtager den ene eller den anden position. I øjeblikket synes økonomi dog at være dét altoverskyggende argument, som alt med last og brast skal føres igennem på baggrund af! Og når også de, der traditionelt har holdt den røde fane højt, angriber fagbevægelsen så eftertrykkeligt, hvad gør vi så? Fællesskab og trivsel kan ikke værdisættes i den herskende økonomiske tænkning og regnes derfor ikke for noget. Men vi er nogen, der ved bedre og ønsker det anderledes! Der skal ikke herske tvivl om, at mit humør har været noget tynget af situationen den senere tid. Sådan er det formentlig for de fleste af os. Det er som om, man er hensat til lige dele depressiv og frustreret tilstand. Og jeg skal hilse at sige, at det ikke gør tingene bedre, at man på den ene side er ganske tæt på orkanens øje, men alligevel er så langt fra. Følelsen af afmagt er ganske nærværende. Når man tiltræder som kredsformand i DLF, gennemgår man i løbet af det første halve år et politisk lederkursus. På et af de moduler, jeg var på, var der mulighed for at gennemføre en seance med en psykolog, hvor man fik fastlagt og dissekeret sin personlighedsprofil - i øvrigt særdeles interessant og udbytterigt for sådan nogen som undertegnede, der er i god 2

3 kontakt med en vis selvoptagethed. Jeg vil ikke underholde jer med det samlede resultat, men jeg kan godt røbe, at min personlighedsprofil typisk har endog meget svært ved at underordne sig en andens vilje og magt, hvis ikke der optræder en grundlæggende respekt for og anerkendelse af denne andens handlinger og beslutninger den lader vi lige stå en gang! Det er nu tydeligt for mig, at mine følelser er ved at ændre karakter. Et boblende raseri har efterhånden meldt sin ankomst i mit indre. Jeg kan simpelthen ikke længere rumme KL og regeringens magtarrogance. Jeg er rasende på vegne af mig selv, den danske folkeskole, den danske forhandlingsmodel, min forening og ikke mindst på vegne alle de lærere, som jeg repræsenterer, der knokler røven ud af bukserne hver eneste dag for at danne og uddanne Danmarks fremtid. Det er en helt igennem utilstedelig opførsel af vores magthavere, og jeg begræder at være underlagt deres vilje. Det er helt i orden, at man har politiske ønsker om, at noget skal gøres anderledes, men hvor er den ærlige, anstændige og troværdige kommunikation blevet af? Det er hovedrystende! Der er et lille digt, som har floreret en del i forskellige medier gennem den senere tid. Jeg har uden held forsøgt at finde dets ophav, men det lyder i hvert fald således, og jeg skal prøve at fremføre det langsomt og tydeligt, da det er lidt kringlet: Vi - de pligtopfyldende - der regeres af de uduelige, og ledes af de uvidende, har længe gjort det umulige for de utaknemmelige. Vi har gjort så meget, med så lidt i så lang tid, at man nu forventer, at vi kan gøre alt, med ingenting. Vi kan ikke løbe stærkere, og vi vil ikke frivilligt lades os tvinge ind i rammer, hvor vi skal gå på kompromis med os selv, vores faglige stolthed og vores grundlæggende værdier. Nu må det stoppe! Vi har som forening flyttet os meget gennem forhandlingsforløbet og er fremkommet med en masse forslag: 25 timers undervisning pr. uge i sammenhængende forløb Øget tilstedeværelse på skolen Varetagelse af de nye aktivitetstimer At arbejdstidsreglerne først forhandles, når folkeskolereformen er vedtaget (ligesom KL i øvrigt har aftalt med BUPL). 3

4 Ny arbejdstidsaftale med samme regler som for skolepædagogerne hos BUPL (som KL ikke har stillet krav om at ændre). Den finske model Ny arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret, herunder at skolelederen frit fordeler forberedelsestid fra en samlet pulje på skolen. Men med den valgfrihed, at kommunerne selv kan vælge mellem denne og den eksisterende arbejdstidsaftale, samt mulighed for lokal aftaleindgåelse. Intet af det har været godt nok for KL, der alene har ét ønske, som ikke kan ændres: En arbejdstidsaftale i lighed med gymnasielærernes uden ret til at vide, hvornår man skal være på arbejde og har fri, uden øvre grænse for undervisningstid, uden varslingsbestemmelser og uden bestemmelser om registrering af arbejdstid. Og dette tilsat, at der ingen mulighed er for lokal aftaleindgåelse. Der har aldrig været tale om realitetsforhandlinger, for KL har ønsket en ikke-aftale, og det kan vi naturligvis ikke skriver under på. At knægte aftalemodellen er åbenbart ikke noget, man ryster på hånden over, når økonomien strammer. Som arbejdsmarkedsforsker, Henning Jørgensen, har udtalt: "Regeringen spiller hasard med den bedste model i verden" Hvis de danske politikere vil have sydeuropæiske tilstande med demonstrationer, ballade og brændte biler i gaden, skal de bare fortsætte ad den vej, de er slået ind på. Vi har som bekendt stærke forbilleder i fx Grækenland og Spanien, og der går det jo rigtig godt! Den danske model har vist sit værd gennem mere end hundrede år og fungerer som en daglig konfliktløsningsmodel, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere har mulighed for at skabe et godt samarbejde i hverdagen. Det er noget, der har været stærkt medvirkende til at skabe vækst og velfærd i samfundet. På den baggrund virker det mere end hovedløst, at regeringen har et så umiskendeligt ønske om at underminere modellen indefra. Vi har desværre nogle partipolitiske toppolitikere, hvis abstraktionsniveau fortoner sig i røgen af deres egen uduelighed! Folkeskolen skal naturligvis bidrage, når udsigten er den, at vi ikke har de økonomiske ressourcer, der skal til for, at vi kan opretholde den standard, som vores velfærdssamfund tidligere har haft. I mange sektorer er der allerede gennemført temmelig store og omfattende reformer, der har reduceret det offentliges udgifter og dermed nedbragt det offentliges underskud, der løbende akkumuleres. Når vi nu ikke kan blive enige om at pantsætte kongehuset, foretage plyndringstogter i Skåne, Halland og Blekinge, hæve skatterne eller nationalisere olieressourcerne i Nordsøen, så må pengene naturligvis findes på anden vis - herunder også i folkeskolen. I bedste "New Public Management stil" vil arbejdsgiveren have adskilt den automatiske sammenhæng mellem en undervisningslektion, og den tid der medgår til forberedelse, efterbehandling, teamsamarbejde, pauser osv. Undervisningslektioner har den forunderlige egenskab, at de kan tælles og dokumenteres i de årlige kvalitetsrapporter, så dem skal vi have 4

5 flere af. Og nogle skoleledere klapper oven i købet smisk i hænderne af denne fuldstændige frisættelse af arbejdstiden qua deres forsimplede forståelse af begrebet ledelsesret. Når økonomien til folkeskolen som i andre sektorer rammestyres, med en pose penge til det hele, hvordan vil det så gå, når den pose penge gennem de kommende år bliver stadig mindre? Der er ingen af os, der i vores vildeste fantasi forestiller os, at der vil blive skåret på niveauet for teamsamarbejdet, forældresamarbejdet, evalueringskulturen eller elevpausetiden i øvrigt også dårlige steder at spare, hvis I spørger mig. Dermed er der kun ét sted at justere, og det er på udgiften til den individuelle forberedelse, for den kan ikke dokumenteres. Men skolelederne har ikke indset, at den fristende styrkelse af ledelsesretten, aftager i styrke under en reduceret økonomi. KL har som bekendt netop lanceret endnu en smædekampagne, som vi i øvrigt selv er med til at finansiere gennem vores skattekroner. Det er altså temmelig ejendommeligt én ville måske kalde det usmageligt! Nå, men her lyder det blandt andet: Skal det fortsat være sådan, at en lærer skal bruge samme tid på at forberede en lektion i idræt som en lektion i dansk? Nuvel, nok kan man diskutere om en idrætslærer kan klare sig med lidt mindre forberedelse end en dansklærer i udskolingen, der har en stor rettemængde. Her glemmer man dog blandt andet ganske belejligt det forhold, at idræt er et to-lektioners fag - i modsætning til dansk, der har 5-6 lektioner. Idrætslæreren har altså 3 gange så mange elever, hvortil der fx skal laves elevplaner, udtalelser og samarbejdes med hjemmene mv. Det forekommer mig, at arbejdsgiveren, i sin tørst efter primitiv ledelsesret, glemmer den helt overordnede og rationelle overvejelse, om den ultimative frisættelse af arbejdstiden overhovedet giver mening og kan betale sig? Hvor mange ledelsesmæssige ressourcer kommer en skoleleder ikke til at bruge på administration af tid i stedet for på den pædagogiske ledelse, som, vi ved, gør hele forskellen for eleverne? Men differentieret forberedelsestid skal der til. Alt andet er åbenbart en forrykt, forstenet og bagstræberisk tankegang. Som KL-formanden udrykker det i to af de 3-4 vendinger, han efterhånden har reduceret sit ordforråd til: Den model passer ikke til en moderne folkeskole - tiden er i den grad løbet fra den anakronisme. Se lige billedet for jer i forbindelse med arbejdsfordelingen: Hvorfor skal jeg have så mange undervisningstimer og så lidt forberedelsestid? Jeg har jo mange timer i 2.b, som inkluderer Viktor med ADHD, 7 nydanske drenge uden reel mulighed for faglig støtte derhjemme samt Oscar og William med Aspergers Syndrom og Ida og Hamid med autismespekterforstyrrelser? Og mine elevers forældre er helt umulige at samarbejde med, og desuden er jeg en del af et team, som ikke ligefrem fungerer optimalt. Jeg kan forstå, at fx Karsten, som har 5.a og b., har betydeligt færre lektioner, men de klasser er da ellers så søde og nemme. Hvordan hænger det sammen, om jeg må spørge? Lærere har altid haft den tænkning, at forberedelsesbyrden er en gennemsnitlig størrelse den ses og vurderes hen over et helt lærerliv og er ikke genstand for et årligt eller månedligt besøg på kræmmermarkedet. Arbejdsgiveren undervurderer så oplagt den store styrke, der er i fælles forpligtende aftaler baseret på gennemsnitsbetragtninger. For nuværende 5

6 kan man til tider undskylde uhensigtsmæssige ledelsesbeslutninger og -prioriteringer med, at sådan er aftalen, og den står vi sammen om. Det var det muliges kunst. Hvis arbejdsgiveren kommer igennem med sin ikke-aftale -model, vil det fremover være lederens suveræne ret og pligt og dermed ansvar. Det er lederen, som bliver eneansvarlig for de ressourceprioriteringer, der bliver foretaget. Kære ledere: vi lærere får det bestemt ikke alt for godt, men I bliver bragt i en helt håbløs og ulykkelig position det bliver det rene ragnarok. Regeringen og KL har helt oplagt to store forbilleder, som denne reformpakke er bygget op om. Heldagsskolen Strandgårdskolen i Ishøj og så professionshøjskolen Metropol ledet af den efterhånden både berømte og berygtede Stefan Hermann, der har taget et fuldstændigt opgør med arbejdstidsreglerne på sin skole. Det er nok desværre den fremtid, vi umiddelbart går i møde. På Metropol har hele 79 procent af læreruddannelsens undervisere i en trivselsundersøgelse fortalt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem omfanget af deres arbejdsopgaver, og den tid, der er til rådighed til at udføre opgaverne. Kun 14 procent giver udtryk for det modsatte. 80 procent af lærerne fortæller samtidig, at der ofte er så meget at lave, at det påvirker dem negativt, mens 60 procent oplever deres arbejde som følelsesmæssigt belastende. En typisk kommentar fra trivselsundersøgelsen lyder: For lidt forberedelsestid stresser alle. Jeg sover konsekvent for lidt, fordi jeg er nødt til at forberede mig om aftenen. Og jeg tager arbejde med ind i weekender og ferier. Mange har det ligesom mig. Det tærer på helbredet i længden. Det er i sandhed en skræmmende kommentar. Hvis I på den baggrund sidder med en forståelig frygt for fremtiden, så siger jeg: frygt ikke! Jeg kan berolige jer, for jeg har også en udtalelse med fra vores alle sammens store leder, beskytter og profet, KL s forhandlingschef Michael Ziegler. Han siger: "Jeg har ingen frygt for, at det ender i noget problematisk. Jeg er overhovedet ikke bekymret for, at det her bliver bureaukratisk eller giver dårlige vilkår for lærerne. Der kan I selv se; frygt ikke! Forholdene på Metropol er i al sin enkelthed, hvad denne kamp handler om. Skal vi finde os i at sætte vores helbred på spil, når vi passer vores arbejde. KL og regeringen har på ussel vis forrådt lærerne og befolkningen med et gennemplanlagt angreb, flankeret af vildledning og blålys, med det ene formål at spare penge. Selvom det er mere end svært at få øje på, så hviler ansvaret for folkeskolens succes først og fremmest på folkeskolens arbejdsgiveres skuldre. Det er arbejdsgivernes ansvar at udvikle folkeskolen, og det er usselt, at arbejdsgiverne giver deres medarbejdere skylden for en dårlig folkeskole. Det er helt igennem uværdigt og uvederhæftigt! Vi lærere frygter med rette for fremtiden og er forfærdede over den eklatante mangel på vilje til at inddrage os i forhandlingerne om en reform. Det er os lærere, der er professionelle, og det er os, der bedst ved, hvad der skal til for at skabe kvalitet i elevernes undervisning. Må vi bede om bare en anelse respekt og anerkendelse, tak! Det er os, der skal 6

7 lægge krop til, og det er børnene, det går ud over, hvis dette bizarre KL-reformkup går igennem. Må fornuften forbyde det, for fremtidens skyld. Det er med stor glæde, jeg i øjeblikket ser øvrige faglige organisationer og enkeltpersoner udtrykke deres opbakning til Danmarks Lærerforening. Og vi har i den grad brug for at stå sammen nu. Aldrig før har situationen været så alvorlig for lærerne, og det vil snarest brede sig til resten af det offentlige arbejdsmarked, for offentligt ansatte er jo af princip dovne, ineffektive og forkælede, og det skal der rettes op på! Det kan godt være, at situationen ser håbløs ud, og vi har formentlig tabt slaget på forhånd. Men det glemmer vi nu for en stund, ranker ryggen og gør alt, hvad der står i vores magt for at vise, at vi ikke lader os træde på. Man kan muligvis knægte Danmarks Lærerforening med rå magt, men der kommer en regning, som skal betales. Og her har regeringen og KL gjort regning uden vært, for vi vil ikke finde os i at blive behandlet på den måde, og det er os, som skal føre visionerne ud i livet. Uden engagerede lærere er udviklingen sat fuldstændig i stå! Vi er lærere; kreative, velorganiserede og stærkt fællesskabsorienterede. Det er dyder, vi nu må dyrke fuldt og helt. Hvis ikke vi måtte få andet ud af det, så lad os da i det mindste love hinanden, at vi, når vi kommer ud på den anden side, har fået en oplevelse ud af det. Vi skriver i øjeblikket historie, og det er vi alle sammen en del af. Må vinden være med os og Danmarks Lærerforening. Som det lyder i vores foreningssang: Vi har skabt Danmark Lærerforening og lad os står ved Dér hvor menneskets værd bliver forvaret må vi være med Kun sammen kan vi gøre en forskel rigtig god kamp! 7

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Mellem lighed og ledelse

Mellem lighed og ledelse Teamsamarbejdet bliver nemt til en masse møder, hvor der snakkes og snakkes og træffes en masse ikke-beslutninger. Men sådan behøver det ikke være, siger Thomas R. S. Albrechtsen, der har undersøgt ts

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 1. Er det rigtig, at kommunerne i årevis har været utilfredse med lærernes arbejdstidsaftale? Nej. A08 blev rost af KL og kommunerne ved indgåelsen

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V

T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V T R I V S E L I D I T A R B E J D S L I V - T r i v s e l i m e d a r b e j d e r n e s a r b e j d s l i v T e m a Generelle afgørende faktorer i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Relationskompetence

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Fordomme og negative tanker

Fordomme og negative tanker En kæmpe lettelse Både Bjørn, Sara og Pernille har børn, der bruger rusmidler og går i behandling i U-turns daggruppe for unge. De sagde derfor ja til at deltage i et kursus for forældre i U-turn. Kurset

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere