Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april"

Transkript

1 Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april Kære kolleger, lockoutede lidelsesfæller medlemmer af Danmarks Lærerforening Som forudset står vi nu med fødderne solidt plantet i en på alle måder historisk håbløs situation! Vi er sendt hjem af vores arbejdsgiver sparket på porten! lærere på det kommunale område samt yderligere på det statslige. Det forekommer både grotesk og ufatteligt, men jeg har flere gange prøvet at nive mig selv i armen, og jeg er ikke vågnet op af denne mareridtstilstand. Det er og bliver et faktum, at vi er blevet vejet og fundet for lette af vores arbejdsgiver! Smidt på gaden! Regeringen og KL har i fællesskab blandet blod på den dagsorden, at det er os lærere, der skal betale for en kommende reform af folkeskolen. Regeringens tvungne heldagsskole skal finansieres ved, at lærerne underviser flere timer. Og regeringen og KL har på forhånd aftalt at tvinge deres krav igennem, koste hvad det vil. Vi skal bøje nakken og underkaste os alle arbejdsgiverkrav. Men regeringen og KL har et alvorligt problem; En konstant, tyngende hovedpine, en torn i fingeren, en allestedsnærværende modstand. Problemet hedder Danmarks Lærerforening, og det er os, der er samlet her samt alle vores kolleger rundt omkring i det ganske land. Vi har igen og igen holdt fast i, at god undervisning kræver god tid til forberedelse. Mange flere undervisningstimer, der skal læse af de selvsamme lærere, som er i folkeskolen nu, betyder uundgåeligt færre timer til forberedelse. Og færre timer til forberedelse skaber ikke den gode skole, som vi alle sammen vil have. Vi har nægtet at bøje nakken for rå, ureflekteret magt, og derfor står vi her i dag. Hvad vi imidlertid ikke har kunnet styre er, at gymnasielærerne og AC desværre er løbet i forvejen og har medvirket til at lægge et meget uheldigt spor ud foran os, hvilket finansministeren da heller ikke har været sen til at bemærke. I en pressemeddelelse oven på de sammenbrudte forhandlinger på statens område udtalte Bjarne Corydon: De aftaler, jeg har indgået med AC og IDA om normalisering af gymnasie- og erhvervsskolelærernes arbejdstidsregler, viser med al ønskelig tydelighed, at det er muligt at opnå afbalancerede resultater ved forhandlingsbordet, hvis begge parter vil det. Udtalelsen vakte heldigvis efterfølgende harme hos Gymnasieskolernes Lærerforening. Formand, Gorm Leschly udtalte: Når Corydon henviser til aftalen om gymnasielærernes arbejdstid som en aftale mellem to ligeværdige parter, er der ikke bare tale om en overdrivelse, men om historieforvanskning. På de såkaldte forhandlingsmøder mellem Moderniseringsstyrelsen og GL blev der aldrig tale om reelle forhandlinger. Arbejdsgiveren havde en drejebog, som blev fulgt til punkt og prikke, og den rummede ikke muligheder for forhandlinger mellem parterne. Vi fik en pistol for panden og et dokument i hånden. Vi skrev under, fordi vi vurderede, at det trods alt var bedre, end hvis Folketinget dikterede det hele! 1

2 Jeg hører bestemt til blandt de, som bifalder strategisk tænkning og dybdegående refleksion, men det løb er nok desværre kørt for denne gang. Jeg har gennem efterhånden nogen tid kunnet konstatere, at der er en vis forskel på den måde, jeg ser vores verden, og den måde, som DLF-toppen gør. Over det seneste halve år har vores forening bevæget sig i den rigtige retning, og det er sjovt nok også i den tid, vi har været direkte repræsenteret i DLF ved Jeanette. Om der er en sammenhæng lader jeg stå usagt. Men DLF s retorik har for ofte lydt som en røst fra en svunden tid, hvor fagforeninger kæmpede imod arbejdsgivere, som manipulerende og udnyttende forfulgte en snæver interesse i profit. Det er en retorik, som almindeligvis er medvirkende til at grave grøfter og cementere det arbejdsgiver/arbejdstager-forhold, som for mig at se ikke er hensigtsmæssigt og ikke bidrager til at skabe tillid og udvikling. Men det helt paradoksale er, at det netop nu forholder sig sådan, at denne retorik er mere på sin plads end nogensinde før. For vi har en arbejdsgiver, som manipulerer, tilsidesætter al ordentlighed, spiller med musklerne og udnytter sin magt primært i sin higen efter ussel mammon. Der vil helt oplagt komme et efterspil, hvor der skal efterrationaliseres og tegnebrættet skal gøres op, for uanset hvad, så er dette forhandlingsresultat utilfredsstillende. Men det må vente, og alting kommer til den, som venter. Det vi nu står over for er en arbejdskamp i sin mest rendyrkede skikkelse. Arbejdsgiverne ønsker al magt til lederen uden aftalebindinger vi ønsker magt til lederen, men understøttet af fælles, forpligtende aftaler! Vores kamp handler ikke om snævert at forsvare lærernes vilkår og rettigheder. Den handler i bund og grund om at stå vagt om den folkeskole, som vi med rette kan og skal være stolte af. Og den handler om at sikre, at eleverne lærer mest muligt. Vi ved rigtig meget om, hvad det er, der skal til, men folkeskolen er og bliver, hvordan vi end vender og drejer tingene, en værdipolitisk slagmark, hvor man kan finde bærende argumentation for sine synspunkter, hvad enten man indtager den ene eller den anden position. I øjeblikket synes økonomi dog at være dét altoverskyggende argument, som alt med last og brast skal føres igennem på baggrund af! Og når også de, der traditionelt har holdt den røde fane højt, angriber fagbevægelsen så eftertrykkeligt, hvad gør vi så? Fællesskab og trivsel kan ikke værdisættes i den herskende økonomiske tænkning og regnes derfor ikke for noget. Men vi er nogen, der ved bedre og ønsker det anderledes! Der skal ikke herske tvivl om, at mit humør har været noget tynget af situationen den senere tid. Sådan er det formentlig for de fleste af os. Det er som om, man er hensat til lige dele depressiv og frustreret tilstand. Og jeg skal hilse at sige, at det ikke gør tingene bedre, at man på den ene side er ganske tæt på orkanens øje, men alligevel er så langt fra. Følelsen af afmagt er ganske nærværende. Når man tiltræder som kredsformand i DLF, gennemgår man i løbet af det første halve år et politisk lederkursus. På et af de moduler, jeg var på, var der mulighed for at gennemføre en seance med en psykolog, hvor man fik fastlagt og dissekeret sin personlighedsprofil - i øvrigt særdeles interessant og udbytterigt for sådan nogen som undertegnede, der er i god 2

3 kontakt med en vis selvoptagethed. Jeg vil ikke underholde jer med det samlede resultat, men jeg kan godt røbe, at min personlighedsprofil typisk har endog meget svært ved at underordne sig en andens vilje og magt, hvis ikke der optræder en grundlæggende respekt for og anerkendelse af denne andens handlinger og beslutninger den lader vi lige stå en gang! Det er nu tydeligt for mig, at mine følelser er ved at ændre karakter. Et boblende raseri har efterhånden meldt sin ankomst i mit indre. Jeg kan simpelthen ikke længere rumme KL og regeringens magtarrogance. Jeg er rasende på vegne af mig selv, den danske folkeskole, den danske forhandlingsmodel, min forening og ikke mindst på vegne alle de lærere, som jeg repræsenterer, der knokler røven ud af bukserne hver eneste dag for at danne og uddanne Danmarks fremtid. Det er en helt igennem utilstedelig opførsel af vores magthavere, og jeg begræder at være underlagt deres vilje. Det er helt i orden, at man har politiske ønsker om, at noget skal gøres anderledes, men hvor er den ærlige, anstændige og troværdige kommunikation blevet af? Det er hovedrystende! Der er et lille digt, som har floreret en del i forskellige medier gennem den senere tid. Jeg har uden held forsøgt at finde dets ophav, men det lyder i hvert fald således, og jeg skal prøve at fremføre det langsomt og tydeligt, da det er lidt kringlet: Vi - de pligtopfyldende - der regeres af de uduelige, og ledes af de uvidende, har længe gjort det umulige for de utaknemmelige. Vi har gjort så meget, med så lidt i så lang tid, at man nu forventer, at vi kan gøre alt, med ingenting. Vi kan ikke løbe stærkere, og vi vil ikke frivilligt lades os tvinge ind i rammer, hvor vi skal gå på kompromis med os selv, vores faglige stolthed og vores grundlæggende værdier. Nu må det stoppe! Vi har som forening flyttet os meget gennem forhandlingsforløbet og er fremkommet med en masse forslag: 25 timers undervisning pr. uge i sammenhængende forløb Øget tilstedeværelse på skolen Varetagelse af de nye aktivitetstimer At arbejdstidsreglerne først forhandles, når folkeskolereformen er vedtaget (ligesom KL i øvrigt har aftalt med BUPL). 3

4 Ny arbejdstidsaftale med samme regler som for skolepædagogerne hos BUPL (som KL ikke har stillet krav om at ændre). Den finske model Ny arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret, herunder at skolelederen frit fordeler forberedelsestid fra en samlet pulje på skolen. Men med den valgfrihed, at kommunerne selv kan vælge mellem denne og den eksisterende arbejdstidsaftale, samt mulighed for lokal aftaleindgåelse. Intet af det har været godt nok for KL, der alene har ét ønske, som ikke kan ændres: En arbejdstidsaftale i lighed med gymnasielærernes uden ret til at vide, hvornår man skal være på arbejde og har fri, uden øvre grænse for undervisningstid, uden varslingsbestemmelser og uden bestemmelser om registrering af arbejdstid. Og dette tilsat, at der ingen mulighed er for lokal aftaleindgåelse. Der har aldrig været tale om realitetsforhandlinger, for KL har ønsket en ikke-aftale, og det kan vi naturligvis ikke skriver under på. At knægte aftalemodellen er åbenbart ikke noget, man ryster på hånden over, når økonomien strammer. Som arbejdsmarkedsforsker, Henning Jørgensen, har udtalt: "Regeringen spiller hasard med den bedste model i verden" Hvis de danske politikere vil have sydeuropæiske tilstande med demonstrationer, ballade og brændte biler i gaden, skal de bare fortsætte ad den vej, de er slået ind på. Vi har som bekendt stærke forbilleder i fx Grækenland og Spanien, og der går det jo rigtig godt! Den danske model har vist sit værd gennem mere end hundrede år og fungerer som en daglig konfliktløsningsmodel, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere har mulighed for at skabe et godt samarbejde i hverdagen. Det er noget, der har været stærkt medvirkende til at skabe vækst og velfærd i samfundet. På den baggrund virker det mere end hovedløst, at regeringen har et så umiskendeligt ønske om at underminere modellen indefra. Vi har desværre nogle partipolitiske toppolitikere, hvis abstraktionsniveau fortoner sig i røgen af deres egen uduelighed! Folkeskolen skal naturligvis bidrage, når udsigten er den, at vi ikke har de økonomiske ressourcer, der skal til for, at vi kan opretholde den standard, som vores velfærdssamfund tidligere har haft. I mange sektorer er der allerede gennemført temmelig store og omfattende reformer, der har reduceret det offentliges udgifter og dermed nedbragt det offentliges underskud, der løbende akkumuleres. Når vi nu ikke kan blive enige om at pantsætte kongehuset, foretage plyndringstogter i Skåne, Halland og Blekinge, hæve skatterne eller nationalisere olieressourcerne i Nordsøen, så må pengene naturligvis findes på anden vis - herunder også i folkeskolen. I bedste "New Public Management stil" vil arbejdsgiveren have adskilt den automatiske sammenhæng mellem en undervisningslektion, og den tid der medgår til forberedelse, efterbehandling, teamsamarbejde, pauser osv. Undervisningslektioner har den forunderlige egenskab, at de kan tælles og dokumenteres i de årlige kvalitetsrapporter, så dem skal vi have 4

5 flere af. Og nogle skoleledere klapper oven i købet smisk i hænderne af denne fuldstændige frisættelse af arbejdstiden qua deres forsimplede forståelse af begrebet ledelsesret. Når økonomien til folkeskolen som i andre sektorer rammestyres, med en pose penge til det hele, hvordan vil det så gå, når den pose penge gennem de kommende år bliver stadig mindre? Der er ingen af os, der i vores vildeste fantasi forestiller os, at der vil blive skåret på niveauet for teamsamarbejdet, forældresamarbejdet, evalueringskulturen eller elevpausetiden i øvrigt også dårlige steder at spare, hvis I spørger mig. Dermed er der kun ét sted at justere, og det er på udgiften til den individuelle forberedelse, for den kan ikke dokumenteres. Men skolelederne har ikke indset, at den fristende styrkelse af ledelsesretten, aftager i styrke under en reduceret økonomi. KL har som bekendt netop lanceret endnu en smædekampagne, som vi i øvrigt selv er med til at finansiere gennem vores skattekroner. Det er altså temmelig ejendommeligt én ville måske kalde det usmageligt! Nå, men her lyder det blandt andet: Skal det fortsat være sådan, at en lærer skal bruge samme tid på at forberede en lektion i idræt som en lektion i dansk? Nuvel, nok kan man diskutere om en idrætslærer kan klare sig med lidt mindre forberedelse end en dansklærer i udskolingen, der har en stor rettemængde. Her glemmer man dog blandt andet ganske belejligt det forhold, at idræt er et to-lektioners fag - i modsætning til dansk, der har 5-6 lektioner. Idrætslæreren har altså 3 gange så mange elever, hvortil der fx skal laves elevplaner, udtalelser og samarbejdes med hjemmene mv. Det forekommer mig, at arbejdsgiveren, i sin tørst efter primitiv ledelsesret, glemmer den helt overordnede og rationelle overvejelse, om den ultimative frisættelse af arbejdstiden overhovedet giver mening og kan betale sig? Hvor mange ledelsesmæssige ressourcer kommer en skoleleder ikke til at bruge på administration af tid i stedet for på den pædagogiske ledelse, som, vi ved, gør hele forskellen for eleverne? Men differentieret forberedelsestid skal der til. Alt andet er åbenbart en forrykt, forstenet og bagstræberisk tankegang. Som KL-formanden udrykker det i to af de 3-4 vendinger, han efterhånden har reduceret sit ordforråd til: Den model passer ikke til en moderne folkeskole - tiden er i den grad løbet fra den anakronisme. Se lige billedet for jer i forbindelse med arbejdsfordelingen: Hvorfor skal jeg have så mange undervisningstimer og så lidt forberedelsestid? Jeg har jo mange timer i 2.b, som inkluderer Viktor med ADHD, 7 nydanske drenge uden reel mulighed for faglig støtte derhjemme samt Oscar og William med Aspergers Syndrom og Ida og Hamid med autismespekterforstyrrelser? Og mine elevers forældre er helt umulige at samarbejde med, og desuden er jeg en del af et team, som ikke ligefrem fungerer optimalt. Jeg kan forstå, at fx Karsten, som har 5.a og b., har betydeligt færre lektioner, men de klasser er da ellers så søde og nemme. Hvordan hænger det sammen, om jeg må spørge? Lærere har altid haft den tænkning, at forberedelsesbyrden er en gennemsnitlig størrelse den ses og vurderes hen over et helt lærerliv og er ikke genstand for et årligt eller månedligt besøg på kræmmermarkedet. Arbejdsgiveren undervurderer så oplagt den store styrke, der er i fælles forpligtende aftaler baseret på gennemsnitsbetragtninger. For nuværende 5

6 kan man til tider undskylde uhensigtsmæssige ledelsesbeslutninger og -prioriteringer med, at sådan er aftalen, og den står vi sammen om. Det var det muliges kunst. Hvis arbejdsgiveren kommer igennem med sin ikke-aftale -model, vil det fremover være lederens suveræne ret og pligt og dermed ansvar. Det er lederen, som bliver eneansvarlig for de ressourceprioriteringer, der bliver foretaget. Kære ledere: vi lærere får det bestemt ikke alt for godt, men I bliver bragt i en helt håbløs og ulykkelig position det bliver det rene ragnarok. Regeringen og KL har helt oplagt to store forbilleder, som denne reformpakke er bygget op om. Heldagsskolen Strandgårdskolen i Ishøj og så professionshøjskolen Metropol ledet af den efterhånden både berømte og berygtede Stefan Hermann, der har taget et fuldstændigt opgør med arbejdstidsreglerne på sin skole. Det er nok desværre den fremtid, vi umiddelbart går i møde. På Metropol har hele 79 procent af læreruddannelsens undervisere i en trivselsundersøgelse fortalt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem omfanget af deres arbejdsopgaver, og den tid, der er til rådighed til at udføre opgaverne. Kun 14 procent giver udtryk for det modsatte. 80 procent af lærerne fortæller samtidig, at der ofte er så meget at lave, at det påvirker dem negativt, mens 60 procent oplever deres arbejde som følelsesmæssigt belastende. En typisk kommentar fra trivselsundersøgelsen lyder: For lidt forberedelsestid stresser alle. Jeg sover konsekvent for lidt, fordi jeg er nødt til at forberede mig om aftenen. Og jeg tager arbejde med ind i weekender og ferier. Mange har det ligesom mig. Det tærer på helbredet i længden. Det er i sandhed en skræmmende kommentar. Hvis I på den baggrund sidder med en forståelig frygt for fremtiden, så siger jeg: frygt ikke! Jeg kan berolige jer, for jeg har også en udtalelse med fra vores alle sammens store leder, beskytter og profet, KL s forhandlingschef Michael Ziegler. Han siger: "Jeg har ingen frygt for, at det ender i noget problematisk. Jeg er overhovedet ikke bekymret for, at det her bliver bureaukratisk eller giver dårlige vilkår for lærerne. Der kan I selv se; frygt ikke! Forholdene på Metropol er i al sin enkelthed, hvad denne kamp handler om. Skal vi finde os i at sætte vores helbred på spil, når vi passer vores arbejde. KL og regeringen har på ussel vis forrådt lærerne og befolkningen med et gennemplanlagt angreb, flankeret af vildledning og blålys, med det ene formål at spare penge. Selvom det er mere end svært at få øje på, så hviler ansvaret for folkeskolens succes først og fremmest på folkeskolens arbejdsgiveres skuldre. Det er arbejdsgivernes ansvar at udvikle folkeskolen, og det er usselt, at arbejdsgiverne giver deres medarbejdere skylden for en dårlig folkeskole. Det er helt igennem uværdigt og uvederhæftigt! Vi lærere frygter med rette for fremtiden og er forfærdede over den eklatante mangel på vilje til at inddrage os i forhandlingerne om en reform. Det er os lærere, der er professionelle, og det er os, der bedst ved, hvad der skal til for at skabe kvalitet i elevernes undervisning. Må vi bede om bare en anelse respekt og anerkendelse, tak! Det er os, der skal 6

7 lægge krop til, og det er børnene, det går ud over, hvis dette bizarre KL-reformkup går igennem. Må fornuften forbyde det, for fremtidens skyld. Det er med stor glæde, jeg i øjeblikket ser øvrige faglige organisationer og enkeltpersoner udtrykke deres opbakning til Danmarks Lærerforening. Og vi har i den grad brug for at stå sammen nu. Aldrig før har situationen været så alvorlig for lærerne, og det vil snarest brede sig til resten af det offentlige arbejdsmarked, for offentligt ansatte er jo af princip dovne, ineffektive og forkælede, og det skal der rettes op på! Det kan godt være, at situationen ser håbløs ud, og vi har formentlig tabt slaget på forhånd. Men det glemmer vi nu for en stund, ranker ryggen og gør alt, hvad der står i vores magt for at vise, at vi ikke lader os træde på. Man kan muligvis knægte Danmarks Lærerforening med rå magt, men der kommer en regning, som skal betales. Og her har regeringen og KL gjort regning uden vært, for vi vil ikke finde os i at blive behandlet på den måde, og det er os, som skal føre visionerne ud i livet. Uden engagerede lærere er udviklingen sat fuldstændig i stå! Vi er lærere; kreative, velorganiserede og stærkt fællesskabsorienterede. Det er dyder, vi nu må dyrke fuldt og helt. Hvis ikke vi måtte få andet ud af det, så lad os da i det mindste love hinanden, at vi, når vi kommer ud på den anden side, har fået en oplevelse ud af det. Vi skriver i øjeblikket historie, og det er vi alle sammen en del af. Må vinden være med os og Danmarks Lærerforening. Som det lyder i vores foreningssang: Vi har skabt Danmark Lærerforening og lad os står ved Dér hvor menneskets værd bliver forvaret må vi være med Kun sammen kan vi gøre en forskel rigtig god kamp! 7

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner

Tale ved Christiansborg 11. april 2013. Kære venner Tale ved Christiansborg 11. april 2013 Kære venner I dag gør vi status. Vi gør status over de 10 dages faglige kamp, som vi er blevet presset ud i. Vi gør status over 10 dage med et væld af fællesaktiviteter

Læs mere

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning.

Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. Mundtlig beretning Jeg skal som ny formand for FTF Region Sjælland aflægge den generelle del af bestyrelsens mundtlige beretning. I den skriftlige beretning har vi forsøgt at beskrive, hvad der har fyldt

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Notat: Medierne sætter lærerne under pres

Notat: Medierne sætter lærerne under pres Notat: Medierne sætter lærerne under pres Det er afgørende at have den offentlige mening bag sig for at kunne komme stærkt ud af en forhandlingssituation. Og på det seneste er resultater fra meningsmålinger

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning

HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning www.blivhoert.kk.dk 15. januar 2014 HØRING Folkeskolereform faglig udmøntning Det er en fastslået kendsgerning, at forudsætningen for en reforms succes er medinddragelse af det berørte personale. Det bliver

Læs mere

Dimissionstale d. 20. juni 2014

Dimissionstale d. 20. juni 2014 Dimissionstale d. 20. juni 2014 VIA University College, Læreruddannelsen i Aarhus Af Uddannelsesleder Susanne Vilandt Agerbæk Kære nye lærere! Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013

FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Center for arbejdsmarkedsforskning, Carma Aalborg Universitet FTF Region Sjælland Årsmøde den 12. November 2013 Har fagbevægelsen sovet i timen? Professor Flemming Ibsen Aalborg Universitet, Carma Agenda

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13!

Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! Grete Christensens tale til Stormøde i Sundhedskartellet 11. marts 2013 Hjerteligt velkommen til Sundhedskartellets stormøde om OK13! 1 Hvor er det fantastisk at være sammen med så mange tillidsrepræsentanter

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership.

Vedr. National baggrundsrapport til OECD studiet Improving School Leadership. Undervisningsministeriet Att. Kontorfuldmægtig Jesper Simonsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Boulevard du Roi Albert II, 5, 9ème étage B-1210 Bruxelles 21. december 2006

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger

6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725. Borgerskab i to riger 1 6. s. e. Påske. 2011. Grundlovsdag 402 750 392 // 710 281 725 Borgerskab i to riger 1. Det er søndag. 6. søndag efter påske. Søndag er Herrens dag. Guds lovs dag. Det er menighedens dag. Det er også

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar

Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Fremtidens folkeskole Styrket faglighed og dannelse gennem frihed, tillid og ansvar Skal Danmark opretholde velfærden i fremtiden, så skal

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer

vi lærer og vi lærer af vore erfaringer der sker noget en hændelse en handling og vi får erfaringer Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem:»salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger,

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand

Valgindlæg. Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Valgindlæg Formandsvalg 2012 Vera Sandby Hansen genopstiller som kredsformand Arbejdstid, overenskomst, lokalløn, arbejdsmiljø, skoleudvikling, det kommunale budget beskæftigelsessituationen, foreningspolitikken

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Bjarne Corydon, resultatminister

Bjarne Corydon, resultatminister Bjarne Corydon, resultatminister Formålet med en»normalisering«af lærerne var at sikre, at lærernes arbejdstid kan bruges bedst muligt til at lære eleverne mest muligt, siger Bjarne Corydon.»Jeg synes,

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø?

Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Oplæg om psykisk arbejdsmiljø på STS SCKK 15. marts 2004 Hvorfor overhovedet arbejde med det psykiske arbejdsmiljø? Beskrivelse af konflikten august 2000. Forløbet indtil. er " Leder af ny " Fyringer på

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880)

Køn Krydset med: Hvad er dit hovedansættelsesområde? Erhvervsskole (EUD, AMU, TAMU mv.) Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % (880) Køn Kvinde 29,2% (257) Mand 70,8% (623) I alt 100 % Hvad er din alder? Under 30 år 1,0% (9) 30-39 år 9,9% (87) 40-49 år 29,8% (262) 50-59 år 43,4% (382) 60 år eller mere 15,9% (140) Hvor mange år har du

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

FRANKRIG. ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Præsident Emmanuel Macron Jeg er 39 år, uddannet i filosofi og leder af det nye centrumparti En Marche!. Før jeg blev præsident i 2017, var jeg embedsmand og fra 2014-2016 var jeg finansminister

Læs mere

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen

HVAD ER EN GOD SKOLE. Østerbyskolen Østerbyskolen HVAD ER EN GOD SKOLE Hvad er en god lærer/god undervisning Hvad er en god kammerat/god klasse Hvad er god opdragelse Hvad er et godt forældresamarbejde HVAD ER EN GOD SKOLE Der er ikke i

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/

Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Kilde - http://www.klfnet.dk/aktuelt/nyhed/artikel/paedagogisk-weekend-loefter-stemningen-trods-reformen/ Pædagogisk weekend løfter stemningen trods reformen Kan man tage på pædagogisk weekend midt i et

Læs mere