Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april"

Transkript

1 Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 2. april Kære kolleger, lockoutede lidelsesfæller medlemmer af Danmarks Lærerforening Som forudset står vi nu med fødderne solidt plantet i en på alle måder historisk håbløs situation! Vi er sendt hjem af vores arbejdsgiver sparket på porten! lærere på det kommunale område samt yderligere på det statslige. Det forekommer både grotesk og ufatteligt, men jeg har flere gange prøvet at nive mig selv i armen, og jeg er ikke vågnet op af denne mareridtstilstand. Det er og bliver et faktum, at vi er blevet vejet og fundet for lette af vores arbejdsgiver! Smidt på gaden! Regeringen og KL har i fællesskab blandet blod på den dagsorden, at det er os lærere, der skal betale for en kommende reform af folkeskolen. Regeringens tvungne heldagsskole skal finansieres ved, at lærerne underviser flere timer. Og regeringen og KL har på forhånd aftalt at tvinge deres krav igennem, koste hvad det vil. Vi skal bøje nakken og underkaste os alle arbejdsgiverkrav. Men regeringen og KL har et alvorligt problem; En konstant, tyngende hovedpine, en torn i fingeren, en allestedsnærværende modstand. Problemet hedder Danmarks Lærerforening, og det er os, der er samlet her samt alle vores kolleger rundt omkring i det ganske land. Vi har igen og igen holdt fast i, at god undervisning kræver god tid til forberedelse. Mange flere undervisningstimer, der skal læse af de selvsamme lærere, som er i folkeskolen nu, betyder uundgåeligt færre timer til forberedelse. Og færre timer til forberedelse skaber ikke den gode skole, som vi alle sammen vil have. Vi har nægtet at bøje nakken for rå, ureflekteret magt, og derfor står vi her i dag. Hvad vi imidlertid ikke har kunnet styre er, at gymnasielærerne og AC desværre er løbet i forvejen og har medvirket til at lægge et meget uheldigt spor ud foran os, hvilket finansministeren da heller ikke har været sen til at bemærke. I en pressemeddelelse oven på de sammenbrudte forhandlinger på statens område udtalte Bjarne Corydon: De aftaler, jeg har indgået med AC og IDA om normalisering af gymnasie- og erhvervsskolelærernes arbejdstidsregler, viser med al ønskelig tydelighed, at det er muligt at opnå afbalancerede resultater ved forhandlingsbordet, hvis begge parter vil det. Udtalelsen vakte heldigvis efterfølgende harme hos Gymnasieskolernes Lærerforening. Formand, Gorm Leschly udtalte: Når Corydon henviser til aftalen om gymnasielærernes arbejdstid som en aftale mellem to ligeværdige parter, er der ikke bare tale om en overdrivelse, men om historieforvanskning. På de såkaldte forhandlingsmøder mellem Moderniseringsstyrelsen og GL blev der aldrig tale om reelle forhandlinger. Arbejdsgiveren havde en drejebog, som blev fulgt til punkt og prikke, og den rummede ikke muligheder for forhandlinger mellem parterne. Vi fik en pistol for panden og et dokument i hånden. Vi skrev under, fordi vi vurderede, at det trods alt var bedre, end hvis Folketinget dikterede det hele! 1

2 Jeg hører bestemt til blandt de, som bifalder strategisk tænkning og dybdegående refleksion, men det løb er nok desværre kørt for denne gang. Jeg har gennem efterhånden nogen tid kunnet konstatere, at der er en vis forskel på den måde, jeg ser vores verden, og den måde, som DLF-toppen gør. Over det seneste halve år har vores forening bevæget sig i den rigtige retning, og det er sjovt nok også i den tid, vi har været direkte repræsenteret i DLF ved Jeanette. Om der er en sammenhæng lader jeg stå usagt. Men DLF s retorik har for ofte lydt som en røst fra en svunden tid, hvor fagforeninger kæmpede imod arbejdsgivere, som manipulerende og udnyttende forfulgte en snæver interesse i profit. Det er en retorik, som almindeligvis er medvirkende til at grave grøfter og cementere det arbejdsgiver/arbejdstager-forhold, som for mig at se ikke er hensigtsmæssigt og ikke bidrager til at skabe tillid og udvikling. Men det helt paradoksale er, at det netop nu forholder sig sådan, at denne retorik er mere på sin plads end nogensinde før. For vi har en arbejdsgiver, som manipulerer, tilsidesætter al ordentlighed, spiller med musklerne og udnytter sin magt primært i sin higen efter ussel mammon. Der vil helt oplagt komme et efterspil, hvor der skal efterrationaliseres og tegnebrættet skal gøres op, for uanset hvad, så er dette forhandlingsresultat utilfredsstillende. Men det må vente, og alting kommer til den, som venter. Det vi nu står over for er en arbejdskamp i sin mest rendyrkede skikkelse. Arbejdsgiverne ønsker al magt til lederen uden aftalebindinger vi ønsker magt til lederen, men understøttet af fælles, forpligtende aftaler! Vores kamp handler ikke om snævert at forsvare lærernes vilkår og rettigheder. Den handler i bund og grund om at stå vagt om den folkeskole, som vi med rette kan og skal være stolte af. Og den handler om at sikre, at eleverne lærer mest muligt. Vi ved rigtig meget om, hvad det er, der skal til, men folkeskolen er og bliver, hvordan vi end vender og drejer tingene, en værdipolitisk slagmark, hvor man kan finde bærende argumentation for sine synspunkter, hvad enten man indtager den ene eller den anden position. I øjeblikket synes økonomi dog at være dét altoverskyggende argument, som alt med last og brast skal føres igennem på baggrund af! Og når også de, der traditionelt har holdt den røde fane højt, angriber fagbevægelsen så eftertrykkeligt, hvad gør vi så? Fællesskab og trivsel kan ikke værdisættes i den herskende økonomiske tænkning og regnes derfor ikke for noget. Men vi er nogen, der ved bedre og ønsker det anderledes! Der skal ikke herske tvivl om, at mit humør har været noget tynget af situationen den senere tid. Sådan er det formentlig for de fleste af os. Det er som om, man er hensat til lige dele depressiv og frustreret tilstand. Og jeg skal hilse at sige, at det ikke gør tingene bedre, at man på den ene side er ganske tæt på orkanens øje, men alligevel er så langt fra. Følelsen af afmagt er ganske nærværende. Når man tiltræder som kredsformand i DLF, gennemgår man i løbet af det første halve år et politisk lederkursus. På et af de moduler, jeg var på, var der mulighed for at gennemføre en seance med en psykolog, hvor man fik fastlagt og dissekeret sin personlighedsprofil - i øvrigt særdeles interessant og udbytterigt for sådan nogen som undertegnede, der er i god 2

3 kontakt med en vis selvoptagethed. Jeg vil ikke underholde jer med det samlede resultat, men jeg kan godt røbe, at min personlighedsprofil typisk har endog meget svært ved at underordne sig en andens vilje og magt, hvis ikke der optræder en grundlæggende respekt for og anerkendelse af denne andens handlinger og beslutninger den lader vi lige stå en gang! Det er nu tydeligt for mig, at mine følelser er ved at ændre karakter. Et boblende raseri har efterhånden meldt sin ankomst i mit indre. Jeg kan simpelthen ikke længere rumme KL og regeringens magtarrogance. Jeg er rasende på vegne af mig selv, den danske folkeskole, den danske forhandlingsmodel, min forening og ikke mindst på vegne alle de lærere, som jeg repræsenterer, der knokler røven ud af bukserne hver eneste dag for at danne og uddanne Danmarks fremtid. Det er en helt igennem utilstedelig opførsel af vores magthavere, og jeg begræder at være underlagt deres vilje. Det er helt i orden, at man har politiske ønsker om, at noget skal gøres anderledes, men hvor er den ærlige, anstændige og troværdige kommunikation blevet af? Det er hovedrystende! Der er et lille digt, som har floreret en del i forskellige medier gennem den senere tid. Jeg har uden held forsøgt at finde dets ophav, men det lyder i hvert fald således, og jeg skal prøve at fremføre det langsomt og tydeligt, da det er lidt kringlet: Vi - de pligtopfyldende - der regeres af de uduelige, og ledes af de uvidende, har længe gjort det umulige for de utaknemmelige. Vi har gjort så meget, med så lidt i så lang tid, at man nu forventer, at vi kan gøre alt, med ingenting. Vi kan ikke løbe stærkere, og vi vil ikke frivilligt lades os tvinge ind i rammer, hvor vi skal gå på kompromis med os selv, vores faglige stolthed og vores grundlæggende værdier. Nu må det stoppe! Vi har som forening flyttet os meget gennem forhandlingsforløbet og er fremkommet med en masse forslag: 25 timers undervisning pr. uge i sammenhængende forløb Øget tilstedeværelse på skolen Varetagelse af de nye aktivitetstimer At arbejdstidsreglerne først forhandles, når folkeskolereformen er vedtaget (ligesom KL i øvrigt har aftalt med BUPL). 3

4 Ny arbejdstidsaftale med samme regler som for skolepædagogerne hos BUPL (som KL ikke har stillet krav om at ændre). Den finske model Ny arbejdstidsaftale med fuld ledelsesret, herunder at skolelederen frit fordeler forberedelsestid fra en samlet pulje på skolen. Men med den valgfrihed, at kommunerne selv kan vælge mellem denne og den eksisterende arbejdstidsaftale, samt mulighed for lokal aftaleindgåelse. Intet af det har været godt nok for KL, der alene har ét ønske, som ikke kan ændres: En arbejdstidsaftale i lighed med gymnasielærernes uden ret til at vide, hvornår man skal være på arbejde og har fri, uden øvre grænse for undervisningstid, uden varslingsbestemmelser og uden bestemmelser om registrering af arbejdstid. Og dette tilsat, at der ingen mulighed er for lokal aftaleindgåelse. Der har aldrig været tale om realitetsforhandlinger, for KL har ønsket en ikke-aftale, og det kan vi naturligvis ikke skriver under på. At knægte aftalemodellen er åbenbart ikke noget, man ryster på hånden over, når økonomien strammer. Som arbejdsmarkedsforsker, Henning Jørgensen, har udtalt: "Regeringen spiller hasard med den bedste model i verden" Hvis de danske politikere vil have sydeuropæiske tilstande med demonstrationer, ballade og brændte biler i gaden, skal de bare fortsætte ad den vej, de er slået ind på. Vi har som bekendt stærke forbilleder i fx Grækenland og Spanien, og der går det jo rigtig godt! Den danske model har vist sit værd gennem mere end hundrede år og fungerer som en daglig konfliktløsningsmodel, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere har mulighed for at skabe et godt samarbejde i hverdagen. Det er noget, der har været stærkt medvirkende til at skabe vækst og velfærd i samfundet. På den baggrund virker det mere end hovedløst, at regeringen har et så umiskendeligt ønske om at underminere modellen indefra. Vi har desværre nogle partipolitiske toppolitikere, hvis abstraktionsniveau fortoner sig i røgen af deres egen uduelighed! Folkeskolen skal naturligvis bidrage, når udsigten er den, at vi ikke har de økonomiske ressourcer, der skal til for, at vi kan opretholde den standard, som vores velfærdssamfund tidligere har haft. I mange sektorer er der allerede gennemført temmelig store og omfattende reformer, der har reduceret det offentliges udgifter og dermed nedbragt det offentliges underskud, der løbende akkumuleres. Når vi nu ikke kan blive enige om at pantsætte kongehuset, foretage plyndringstogter i Skåne, Halland og Blekinge, hæve skatterne eller nationalisere olieressourcerne i Nordsøen, så må pengene naturligvis findes på anden vis - herunder også i folkeskolen. I bedste "New Public Management stil" vil arbejdsgiveren have adskilt den automatiske sammenhæng mellem en undervisningslektion, og den tid der medgår til forberedelse, efterbehandling, teamsamarbejde, pauser osv. Undervisningslektioner har den forunderlige egenskab, at de kan tælles og dokumenteres i de årlige kvalitetsrapporter, så dem skal vi have 4

5 flere af. Og nogle skoleledere klapper oven i købet smisk i hænderne af denne fuldstændige frisættelse af arbejdstiden qua deres forsimplede forståelse af begrebet ledelsesret. Når økonomien til folkeskolen som i andre sektorer rammestyres, med en pose penge til det hele, hvordan vil det så gå, når den pose penge gennem de kommende år bliver stadig mindre? Der er ingen af os, der i vores vildeste fantasi forestiller os, at der vil blive skåret på niveauet for teamsamarbejdet, forældresamarbejdet, evalueringskulturen eller elevpausetiden i øvrigt også dårlige steder at spare, hvis I spørger mig. Dermed er der kun ét sted at justere, og det er på udgiften til den individuelle forberedelse, for den kan ikke dokumenteres. Men skolelederne har ikke indset, at den fristende styrkelse af ledelsesretten, aftager i styrke under en reduceret økonomi. KL har som bekendt netop lanceret endnu en smædekampagne, som vi i øvrigt selv er med til at finansiere gennem vores skattekroner. Det er altså temmelig ejendommeligt én ville måske kalde det usmageligt! Nå, men her lyder det blandt andet: Skal det fortsat være sådan, at en lærer skal bruge samme tid på at forberede en lektion i idræt som en lektion i dansk? Nuvel, nok kan man diskutere om en idrætslærer kan klare sig med lidt mindre forberedelse end en dansklærer i udskolingen, der har en stor rettemængde. Her glemmer man dog blandt andet ganske belejligt det forhold, at idræt er et to-lektioners fag - i modsætning til dansk, der har 5-6 lektioner. Idrætslæreren har altså 3 gange så mange elever, hvortil der fx skal laves elevplaner, udtalelser og samarbejdes med hjemmene mv. Det forekommer mig, at arbejdsgiveren, i sin tørst efter primitiv ledelsesret, glemmer den helt overordnede og rationelle overvejelse, om den ultimative frisættelse af arbejdstiden overhovedet giver mening og kan betale sig? Hvor mange ledelsesmæssige ressourcer kommer en skoleleder ikke til at bruge på administration af tid i stedet for på den pædagogiske ledelse, som, vi ved, gør hele forskellen for eleverne? Men differentieret forberedelsestid skal der til. Alt andet er åbenbart en forrykt, forstenet og bagstræberisk tankegang. Som KL-formanden udrykker det i to af de 3-4 vendinger, han efterhånden har reduceret sit ordforråd til: Den model passer ikke til en moderne folkeskole - tiden er i den grad løbet fra den anakronisme. Se lige billedet for jer i forbindelse med arbejdsfordelingen: Hvorfor skal jeg have så mange undervisningstimer og så lidt forberedelsestid? Jeg har jo mange timer i 2.b, som inkluderer Viktor med ADHD, 7 nydanske drenge uden reel mulighed for faglig støtte derhjemme samt Oscar og William med Aspergers Syndrom og Ida og Hamid med autismespekterforstyrrelser? Og mine elevers forældre er helt umulige at samarbejde med, og desuden er jeg en del af et team, som ikke ligefrem fungerer optimalt. Jeg kan forstå, at fx Karsten, som har 5.a og b., har betydeligt færre lektioner, men de klasser er da ellers så søde og nemme. Hvordan hænger det sammen, om jeg må spørge? Lærere har altid haft den tænkning, at forberedelsesbyrden er en gennemsnitlig størrelse den ses og vurderes hen over et helt lærerliv og er ikke genstand for et årligt eller månedligt besøg på kræmmermarkedet. Arbejdsgiveren undervurderer så oplagt den store styrke, der er i fælles forpligtende aftaler baseret på gennemsnitsbetragtninger. For nuværende 5

6 kan man til tider undskylde uhensigtsmæssige ledelsesbeslutninger og -prioriteringer med, at sådan er aftalen, og den står vi sammen om. Det var det muliges kunst. Hvis arbejdsgiveren kommer igennem med sin ikke-aftale -model, vil det fremover være lederens suveræne ret og pligt og dermed ansvar. Det er lederen, som bliver eneansvarlig for de ressourceprioriteringer, der bliver foretaget. Kære ledere: vi lærere får det bestemt ikke alt for godt, men I bliver bragt i en helt håbløs og ulykkelig position det bliver det rene ragnarok. Regeringen og KL har helt oplagt to store forbilleder, som denne reformpakke er bygget op om. Heldagsskolen Strandgårdskolen i Ishøj og så professionshøjskolen Metropol ledet af den efterhånden både berømte og berygtede Stefan Hermann, der har taget et fuldstændigt opgør med arbejdstidsreglerne på sin skole. Det er nok desværre den fremtid, vi umiddelbart går i møde. På Metropol har hele 79 procent af læreruddannelsens undervisere i en trivselsundersøgelse fortalt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem omfanget af deres arbejdsopgaver, og den tid, der er til rådighed til at udføre opgaverne. Kun 14 procent giver udtryk for det modsatte. 80 procent af lærerne fortæller samtidig, at der ofte er så meget at lave, at det påvirker dem negativt, mens 60 procent oplever deres arbejde som følelsesmæssigt belastende. En typisk kommentar fra trivselsundersøgelsen lyder: For lidt forberedelsestid stresser alle. Jeg sover konsekvent for lidt, fordi jeg er nødt til at forberede mig om aftenen. Og jeg tager arbejde med ind i weekender og ferier. Mange har det ligesom mig. Det tærer på helbredet i længden. Det er i sandhed en skræmmende kommentar. Hvis I på den baggrund sidder med en forståelig frygt for fremtiden, så siger jeg: frygt ikke! Jeg kan berolige jer, for jeg har også en udtalelse med fra vores alle sammens store leder, beskytter og profet, KL s forhandlingschef Michael Ziegler. Han siger: "Jeg har ingen frygt for, at det ender i noget problematisk. Jeg er overhovedet ikke bekymret for, at det her bliver bureaukratisk eller giver dårlige vilkår for lærerne. Der kan I selv se; frygt ikke! Forholdene på Metropol er i al sin enkelthed, hvad denne kamp handler om. Skal vi finde os i at sætte vores helbred på spil, når vi passer vores arbejde. KL og regeringen har på ussel vis forrådt lærerne og befolkningen med et gennemplanlagt angreb, flankeret af vildledning og blålys, med det ene formål at spare penge. Selvom det er mere end svært at få øje på, så hviler ansvaret for folkeskolens succes først og fremmest på folkeskolens arbejdsgiveres skuldre. Det er arbejdsgivernes ansvar at udvikle folkeskolen, og det er usselt, at arbejdsgiverne giver deres medarbejdere skylden for en dårlig folkeskole. Det er helt igennem uværdigt og uvederhæftigt! Vi lærere frygter med rette for fremtiden og er forfærdede over den eklatante mangel på vilje til at inddrage os i forhandlingerne om en reform. Det er os lærere, der er professionelle, og det er os, der bedst ved, hvad der skal til for at skabe kvalitet i elevernes undervisning. Må vi bede om bare en anelse respekt og anerkendelse, tak! Det er os, der skal 6

7 lægge krop til, og det er børnene, det går ud over, hvis dette bizarre KL-reformkup går igennem. Må fornuften forbyde det, for fremtidens skyld. Det er med stor glæde, jeg i øjeblikket ser øvrige faglige organisationer og enkeltpersoner udtrykke deres opbakning til Danmarks Lærerforening. Og vi har i den grad brug for at stå sammen nu. Aldrig før har situationen været så alvorlig for lærerne, og det vil snarest brede sig til resten af det offentlige arbejdsmarked, for offentligt ansatte er jo af princip dovne, ineffektive og forkælede, og det skal der rettes op på! Det kan godt være, at situationen ser håbløs ud, og vi har formentlig tabt slaget på forhånd. Men det glemmer vi nu for en stund, ranker ryggen og gør alt, hvad der står i vores magt for at vise, at vi ikke lader os træde på. Man kan muligvis knægte Danmarks Lærerforening med rå magt, men der kommer en regning, som skal betales. Og her har regeringen og KL gjort regning uden vært, for vi vil ikke finde os i at blive behandlet på den måde, og det er os, som skal føre visionerne ud i livet. Uden engagerede lærere er udviklingen sat fuldstændig i stå! Vi er lærere; kreative, velorganiserede og stærkt fællesskabsorienterede. Det er dyder, vi nu må dyrke fuldt og helt. Hvis ikke vi måtte få andet ud af det, så lad os da i det mindste love hinanden, at vi, når vi kommer ud på den anden side, har fået en oplevelse ud af det. Vi skriver i øjeblikket historie, og det er vi alle sammen en del af. Må vinden være med os og Danmarks Lærerforening. Som det lyder i vores foreningssang: Vi har skabt Danmark Lærerforening og lad os står ved Dér hvor menneskets værd bliver forvaret må vi være med Kun sammen kan vi gøre en forskel rigtig god kamp! 7

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april

Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Lockouttale på Tapeten, onsdag den 24. april Kære kolleger, overenskomstansatte og tjenestemænd medlemmer af Danmarks Lærerforening Det er første gang vi mødes her sammen. Det er en dejlig følelse at se

Læs mere

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april

Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Lockouttale på Tapeten, tirsdag den 16. april Kære udelukkede og fortvivlede kolleger medlemmer af Danmarks Lærerforening Vi skriver i dag tirsdag den 16. april, vi er i gang med lockoutens 3. uge, vi

Læs mere

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os.

Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Mundtlig beretning 2014 Jeg må indledningsvis konstatere, at det har været et begivenhedsrigt og på mange måder historisk år for os. Jeg tror ikke, der var nogen, der i deres vildeste fantasi havde kunnet

Læs mere

Tale til repræsentantskabet

Tale til repræsentantskabet Tale til repræsentantskabet Kære venner Vi er samlede i dag, fordi vi har de seneste måneder har været deltagere i et helt aparte aftaleforløb. Et aftaleforløb, som på ingen måder kan sammenlignes med

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13

Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13 Anders Krarup & Anker Brink Lund: Kommunikationsstrategisk analyse af GLs interessevaretagelse på baggrund af erfaringer fra OK13 Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens hovedpointer Side 2 2. Kommissorium

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SRSF S OG ANTORINIS FOLKESKOLE REFORM :

KRITISKE ANALYSER SRSF S OG ANTORINIS FOLKESKOLE REFORM : 1 KRITISKE ANALYSER SRSF S OG ANTORINIS FOLKESKOLE REFORM : LØFT AF FOLKESKOLEN ELLER RINGERE KVALITET I UNDERVISNING OG BØRNELIV? Økonom og velfærdsforsker, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund ISBN:978-87-92807-38-0

Læs mere

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr.

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr. Nr. 4 aprilmaj 2013 17. årg. Christiansborg Slotsplads 11. april 2013. Foto Danmarks Lærerforening. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Afindustrialisering af Danmark Generation 2000+

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu.

Men, Klaus Majgaard nævner også fem forhold, som understøtter den relationelle tillid: Og det er de fem forhold, som I kan læse bag mig nu. Det er vist ikke for meget at sige, at det forgangne år har været et af de år i HL's historie, som har ført flest ændringer med sig for ledere, for lærere og for sekretariatet. Det har været et meget travlt

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Valg. til GL s hovedbestyrelse. Brug din stemmeret!

Valg. til GL s hovedbestyrelse. Brug din stemmeret! Valg til GL s hovedbestyrelse Brug din stemmeret! Hvordan skal dine arbejdsforhold være? Hvad skal du have i løn? Hvordan skal gymnasieuddannelserne udvikle sig? Det er desværre ikke alene GL s afgørelse.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere