Bibeltro i den akademiske verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibeltro i den akademiske verden"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1

2 Leder Nej tak til selvglade idioter - vi vil uddanne lærde og vise præster Leif Andersen Lektor i praktisk teologi I Philip Roth s sære roman Komplottet mod Amerika stiller antisemitten Lindbergh op til præsidentvalg. Den lærde rabbi Bengelsdorf erklærer naivt, verdensfjernt og overlegent sin støtte til Lindberghs kandidatur, hvortil onkel Monty bagefter vrisser: Den selvglade idiot ved alt det er bare en skam, at han ikke ved noget som helst andet. Den kristne kirke har brug for lærde præster. De skal så vist ikke vide alt; men de skal virkelig vide en forfærdelig masse. Det er derfor, det tager så tosset mange år at blive præst. Altså, bare sprogfagene Der har været mange forslag om at skære uddannelsen til, så de klassiske fag ikke skal fylde så meget. Men der er mere end nogensinde brug for en klassisk, akademisk præsteuddannelse, der bygger på sunde, videnskabelige værdier. Uden lærdom ingen lærde! Men viden er ikke visdom. Som præst skal man arbejde med at tolke to slags tekster: Den ene slags er bibeltekster, lærebøger osv. dem med bogstaver på papirer og på en skærm. Den anden slags tekster er menneskers liv. Og de er mindst ligeså vanskelige at tolke som hebraiske og græske tekster. Det hjælper ikke en brik, at man som en lærd teolog har læst tusindvis af bøger, hvis man ikke kan læse menneskers liv. Vi er på MF lidenskabeligt optaget af denne dobbelthed. Og det handler ikke bare om at putte flere praktiskteologiske fag ind. Det handler om, at lærere og studerende hele tiden lever med det ene øre vendt opad mod Guds ord og det andet øre vendt mod denne jord (det er dét, der får os til at gå rundt med hovedet på sned, som om vi hældte vand ud af ørerne!). Det skulle jo nødig siges om en MF-studerende, at Den selvglade idiot ved alt det er bare en skam, at han ikke ved noget som helst andet. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Reg.nr kontonr Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Oktober årgang Oplag: 6500 Ændringer vedr. abonnement - ring venligst Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Henriette Engberg Jensen Stud. theol. Jesper Risbjerg Kristensen Forsidebillede: Fotograf Lea Holtze Foto s. 7: istock. by Getty Images 2

3 MF-bachelor i praktik i Ethiopien TORVET gav Hans-Christian ideen til at rejse til Afrika for at undervise 29. august satte Hans-Christian og hustruen Astrid Vindum Pettersson sig i flyet med kurs mod Tabor Evangelical College i Awassa i Ethiopien, som er Mekane Yesus Kirkens skole, der rummer gymnasium samt en bachelor- og en diplomuddannelse. Her skal Hans-Christian undervise i Ledelse og i Vestlig Kirkehistorie og Astrid i Engelsk. Nils Andersen Landssekretær Hans-Christian blev bachelor fra Menighedsfakultetet i 2013 og er fortsat på kandidatuddannelsen på Aarhus Universitet og tager nu et semester i praktik i udlandet, mens Astrid tager orlov fra Statskundskab. Egentlig skulle det 26-årige ægtepar have været i Liberia, men den dødbringende ebola-epidemi fik dem og Promissio til at ændre planer. TORVET giver udblik Det er TORVETs sammenkobling af teologi og mission, der får Hans-Christian og Astrid til at rejse til Afrika i tre en halv måneder. Missionsorganisationernes blotte tilstedeværelse på TORVET, samtaler med deres medarbejdere samt internationale besøg har givet Hans- Christian et naturligt udblik mod den globale verden. Men eventyrlyst og ønsket om at lave noget sammen som ægtepar i en anden kultur kombineret med muligheden for at løse en konkret opgave spiller også ind, ligesom tre uger i Ethiopien i 2009 under deres fælles LTC-ophold allerede havde givet smag for Afrika. Fremtiden ligger åben Hans-Christian og Astrid får ikke løn for deres undervisning, men regner med at klare sig med deres SU samt støtte fra blandt andet private, Dansk Missionsråd, Aarhus Universitet og MF. Tiden vil vise, om de får så meget smag for missionærtilværelsen, at de rejser ud igen efter afsluttet uddannelse. Ingen vender uforandret hjem fra Afrika, som Hans-Christian siger. Han er åben over for, hvad Gud leder dem til og nævner en stilling i KFS som en mulighed på den korte bane og præstetjeneste eller missionærgerning på den lange. International praktik er sagen Kristoffer Simonsen fra samme bachelorhold udnyttede sammen med sin kone en tilsvarende praktikmulighed i Jerusalem i foråret og var så begejstret for tiden i Israel, at han skrev en indtrængende opfordring til de studerende på MF om at udnytte denne mulighed for at opleve en anden kultur og få udvidet sin horisont. Tiden vil vise, hvor mange der følger i Hans-Christians og Kristoffers fodspor. Bed for... Astrid og Hans-Christian! 3

4 I spændingsfeltet mellem bibel Giver det overhovedet mening at arbejde videnskabeligt med troen? Tænker vi på troen selv, så ender vi da med at reducere den til et rent psykologisk fænomen, hvis vi giver os til at arbejde videnskabeligt med den. Og tænker vi på det, som troen retter sig imod, nemlig Gud, så går det da helt galt, hvis vi tror, at vi kan komme anstigende med vores videnskabelige tilgange og metoder. Som om Gud er en, vi kan overskue, beskrive og vurdere. Hvad har det med den levende Gud at gøre? Kan man overhovedet beskæftige sig med ham på anden måde end gennem tro? Er det ikke lige præcis det, Jesus siger: Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige. Asger Chr. Højlund Professor i dogmatik Der raser for tiden en voldsom debat i Norge omkring Menighedsfakultetet i Oslo. Om deres arbejde på at være en førende videnskabelig institution har medført, at der er blevet trange kår for en teologi med basis i troen på Bibelen som Guds ord. Lad mig understrege, at artiklen her ikke er et indlæg i den debat. Men debatten illustrerer den udfordring, teologien i stigende grad er udsat for i Europa. Gamle dages åbenhed for en trosmæssig tilgang til teologien har det sværere og sværere. Bevillinger fra myndighederne følger den videnskabelige produktion. Og kravet til den er i stigende grad, at den kan godtgøres over for den almene offentlighed. Derfor bliver det let sådan, at den kristne tro beskrives som et kulturelt og tankemæssigt fænomen blandt andre. Men er det en tilgang, der egner sig for uddannelsen af kommende præster? Er det ikke bedst at holde sig uden for kravet om videnskabelighed? At søge om bag tingene Vi vil på MF, trods disse vægtige spørgsmål, gerne fastholde, at uddannelsen af kommende præster og andre teologer ikke bare er en praksis-uddannelse, men en uddannelse, der også involverer en videnskabelig tilgang til stoffet. Ikke først og fremmest fordi det nu engang er kravet for at kunne bliver præst i den danske folkekirke, men fordi vi tror, at der er noget ved den videnskabelige tilgang, som er vigtigt for teologer og kommende præster. En videnskabelig tilgang betyder, at man tvinges til at søge bag om tingene. Det gælder jurister, som ikke bare undervises i love og paragraffer, men også lærer at gå bag om dem til de principper, de er sat til at varetage. Og det gælder naturfagsstuderende, som ikke bare undervises i de teorier, der gælder i dag, men trænes i at vurdere deres holdbarhed i forhold til de fænomener, de beskriver. Man lærer ikke bare. Man undersøger, reflekterer og diskuterer. Det er det, der ligger i en kritisk tilgang. Det er meget af det samme, vi vil med teologien. For det hører på mange måder sammen med den kristne tros væsen. Også her handler det om at holde den kristne tro, sådan som den til enhver tid tager skikkelse, op imod det, som er dens kilde og udgangspunkt. 4

5 troskab og videnskabelighed En videnskabelig tilgang betyder, at man tvinges til at søge bag om tingene. Det gælder jurister, som ikke bare undervises i love og paragraffer, men også lærer at gå bag om dem til de principper, de er sat til at varetage... 5

6 I spændingsfeltet mellem bibeltroskab og videnskabelighed (fortsat) Den måde, troen ytrer sig på, er anderledes i dag end på apostlenes tid. Det er der ikke noget galt i. Det er tværtimod meningen. I Jesu befaling om at gå ud i al verden og gøre alle folkeslag til hans disciple ligger der også et kald til at gøre sig til et med mennesker, der hvor de er - at blive jøde for jøder og græker for grækere. For at tjene dem med evangeliet og føre dem tilbage til den Gud, som de - og vi - er kommet bort fra. Og her handler det om - netop i de sammenhænge, vi befinder os i - ikke at følge vore egne hoveder, men være hans disciple. Men til det vil der hele tiden være brug for stadig ny besindelse. Hvad er det, Bibelen siger? Hvad var det, Jesus ville? Ikke at vi i dag skal kopiere de første kristne. Vi befinder os i en ny tid med nye udfordringer og muligheder. Men netop derfor er der hele tiden grund til at søge efter hjerteslaget i troen og i det, Jesus ville. Hvordan sikrer vi, at forbindelsen tilbage er intakt og reel? Det er det, teologien er, eller bør være, optaget af i alle sine fag. Hjælp udefra Og her har teologien brug for masser af kundskab. Kundskab som sætter os i forbindelse med kilden, både sprogligt og historisk. En daglig omgang med tingene kan gøre en blind for detaljerne. Det kan også ske med den omgang, vi hver især har i vores kirkelige sammenhænge. Ikke at disse sammenhænge, dvs. kirken som et konkret fællesskab, udgør et problem. Tværtimod er den en forudsætning for at være kristen. For at være kristen har ikke kun noget med viden at gøre, men med liv at gøre, noget man gør de første kristne blev betegnende nok kaldt for dem, der hørte til Vejen. Men i kirken og dens fællesskaber er der også ting, man kan blive blind for. Og så er det afgørende, at man kan hente hjælp udefra, fra noget andet end den forkyndelse eller den praksis, man er flasket op med, nemlig Bibelens historie og ord i al deres fremmedhed og anderledeshed. Det er her, en videnskabelig tilgang kan være til hjælp. Ikke at den kan stå alene. Den er jo også farvet af bestemte opfattelser og yndlingsideer. Men brugt rigtigt kan den være til stor hjælp. Vi udfordres af andre I det arbejde er der al grund til også at beskæftige sig med andre end sine meningsfæller. Selv om trosforskelle ikke er ligegyldige, og der findes opfattelser af kristendommen, som mere kalder på afvisning end forståelse, er det vigtigt også at lade sig udfordre af andres synspunkter. Både for at kende til dem, man modsiger, så man har noget at sige til dem, og for at nå til en endnu bedre forståelse af sit eget. I det videnskabelige arbejde tvinges man til at være reel og ærlig i sin gengivelse af andre det skal kunne stå for en kritisk granskning. Og det er vel i grunden ikke en dårlig ballast at få som præst eller leder. Både tro og videnskabelighed Det er den slags ting, der ligger bag MF s ønske om at give en uddannelse, der er videnskabelig. Det videnskabelige kan ikke stå alene. Det ligger i det, jeg lige skrev om den kristne tro som Vejen. I forhold til Gud og kendskabet til ham kommer man ikke uden om tro og det liv, der leves i tro. Men som et af de hjælpemidler, der kan hjælpe os til at sikre, at det virkelig er troen og ikke vore egne yndlingsideer hører den kritiske besindelse, som ordet videnskabelig rummer. Om denne forståelse af teologiens videnskabelighed så kan accepteres af myndighederne, er en anden sag. Det har den kunnet før. Da var man klar over, at når det kommer til de afgørende spørgsmål, hjælper ingen videnskab. Her opererer alle på en eller anden måde med tro eller personlige valg. Det var godt, om den ydmyghed ikke gik helt af glemmebogen. 6

7 Peter Skralder kom på TV Flere af MFs studerende er skraldere, hvilket betyder, at de finder brugbare madvarer i supermarkedernes affaldscontainere i Aarhus. Den 17. juni forvandlede Karen og Peter fra 2013-holdet dette skrald til smørrebrød ved en kærlighedsfrokost på Menighedsfakultetet, hvor alle frit kunne forsyne sig. Peter og Karen ønskede på denne måde at modarbejde samfundets enorme madspild og at generere en gave til MF, idet alle kunne give en skærv til gengæld. Peter og Karen blev ved lejligheden interviewet af Aarhus Stiftstidende, ligesom Peter optrådte på TV2-Østjylland, find links på MFs hjemmeside: Det globale kirkeliv Hvordan står den kristne kirke i nogle af verdens brændpunkter i dag? Hvilke retninger af kristne kirker, findes der? Hvad er den historiske baggrund for tilstanden i dag? Hvad kan vi i Danmark lære af disse kirker? Serien om det globale kirkeliv fortsætter fra foråret: Mandag d. 6. oktober kl : Kristne i Israel/Palæstina v. generalsekretær i Israelsmissionen Bodil Skjøtt Mandag d. 20.oktober kl : Det stærke kirkeliv i Ukraine v. lektor, ph. d., Kurt E Larsen, MF Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) Kristendommen i kulturen Bibelens fortællinger og billedverden har øvet konstant indflydelse på dansk kultur de sidste århundreder. Men hvordan er forholdet mellem kristendommen og kulturen i dag? Tre dobbeltforedrag sætter fokus på kristendommens indflydelse på litteratur, billedkunst og musik. Mandag den 3. nov. kl : Kristendom og litteratur ved Erik Skyum-Nielsen, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, forfatter og kritiker ved Dagbladet Information Mandag den 10. nov. kl : Kristendom og billedkunst ved Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., Menighedsfakultetet, billedkunstner og kunstkritiker ved Magasinet Kunst Mandag den 17. nov. kl : Kristendom og musik ved Elisabeth Hartman Evald, stud.theol., Menighedsfakultetet Tilmelding er nødvendig - en uge før det enkelte foredrag. Pris: 50 kr. pr. aften (MF-studerende deltager gratis) Ny studiekoordinator Filip Odgaard Bodilsen er den 1. september ansat som ny studiekoordinator efter Per Kolstrup, der er flyttet til Norge. Filip har taget en bacheloruddannelse på MF, en kandidatgrad i teologi på Aarhus Universitet og været på studieophold på Fuller Theological Seminary i Californien. Filip skal administrere MFs bacheloruddannelse, herunder kontakten til vore samarbejdspartnere i Wales og Sydafrika. Filip er foreløbigt ansat for et år i en 50 % stilling, der 1. november udvides til en 70 % stilling. MF åbner dørene for potentielle studerende oktober Alle interesserede har d oktober mulighed for at følge undervisningen på MF, møde studerende og lærerne og få svar på spørgsmål for at blive afklaret i, om teologiuddannelsen er noget for dem. Flere informationer fås hos studiekoordinator Filip Odgaard Bodilsen på eller Tilmelding senest onsdag d. 8. oktober på Spotlights 2014 En forsvarlig tro fredag d. 14. november kl Kl.19.00: Fællesforedrag: Kristendommen - en forsvarlig tro v. professor Kurt Christensen Kl : Seminarer: 1. Findes Gud i den virkelige verden? v. stud.theol. Emil Børty Nielsen og stud.theol. Jakob Laugesen 2. Hvorfor netop Jesus? v. professor Kurt Christensen 3. Hvorfor tro på en gammel bog? v. lektor Carsten Vang Kl : Café hygge Fri entré! Seminar 1: Findes Gud i den virkelige verden? v. Stud.theol. Emil Børty Nielsen og stud.theol. Jakob Laugesen Fri entré Tid: D. 14. november klokken Sted: Katrinebjergvej Aarhus N SPOT- LIGHTS? Program Fælles foredrag: Kristendommen - en forsvarlig tro, der kan forsvares v. professor Kurt Christensen Seminarer 2: Hvorfor netop Jesus? v. professor Kurt Christensen En forsvarlig tro Spotlights en aften på Menighedsfakultetet, hvor teologi, kirke og unge mødes i et spændende og aktuelt skæringsfelt. Der vil efterfølgende være café Seminarer 3: Hvorfor tro på en gammel bog? - om Bibelens troværdighed v. lektor Carsten Vang! 7

8 Mit bedste værktøj er mine medstuderende Rasmus oplever sin tro udfordret i et akademisk teologistudium Jesper Risbjerg Kristensen Teologistuderende på 2013-årgangen Og teologen må ifølge Rasmus kunne arbejde med videnskaben, for hvis Jesu død og opstandelse er historiske begivenheder, må videnskaben kunne forholde sig til dem. 25-årige Rasmus Kristensen, der er bachelorstuderende på MFs 2011-årgang, har bevaret både troen på Gud og tilliden til Bibelen under sit studium, men han vedgår, at man som teologistuderende oplever en vis spænding mellem den akademiske og den åndelige verden. En af udfordringerne er at holde gang i sit personlige kristenliv: Når man har arbejdet meget med Bibelen og troslivet i løbet af en dag, kan det være svært også at have lysten til det, når man kommer hjem siger Rasmus og fastslår, at selvom man sidder med næsen i Bibelen gennem sit studie, er det også nødvendigt, at man plejer sin personlige tro. Her er det vigtigt også at forholde sig til den ikke-videnskabelige side af troen: Når man er til gudstjeneste og hører en bibeltekst eller en prædiken, kan det være svært at lægge de videnskabelige briller fra sig og bare lukke budskabet ind i sit liv siger Rasmus og fortæller, at det for ham derfor er vigtigt for det personlige åndsliv, at han kan stole på sin præst, og lade ham tale direkte til hjertet og ikke kun til hovedet. For Rasmus kan teologistudiet også have opbyggelige sider, især fordi det akademiske arbejde kan afsløre nye nuancer og pointer i teksten, som han ikke nødvendigvis møder i sin ugentlige kirkegang. Der kan godt være noget, der taler til hjertet, for mig vil det typisk være i eksegese (teksttolkning), hvor der kan være nogle ting, der falder på plads. Den akademiske udfordring Den største akademiske udfordring er, når vi møder forskning, som ikke stemmer overens med klassisk kristendom. Her nytter det ifølge Rasmus ikke blot at lette på hatten og gå videre: Så må vi tage den forskning seriøst og ikke bare anklage den for at være dårlig forskning. Hvis man gør det, bliver man uvidenskabelig! Og 8

9 videnskabeligheden er vigtig for at skabe en god præst: Du skal som præst bruge videnskaben mest muligt for at underbygge de ting, du trækker ud af teksten, for det, du siger, skal hænge sammen med resten af Bibelen og med historien. I den forstand er videnskaben et værktøj til at blive en dygtigere teolog og forkynder. Og teologen må ifølge Rasmus kunne arbejde med videnskaben, for hvis Jesu død og opstandelse er historiske begivenheder, må videnskaben kunne forholde sig til dem. Når Rasmus møder udfordringer i studiet, understreger han forcen i at have nem adgang til MFs undervisere, der behandler de forskellige udfordringer på et højt fagligt niveau. Men han fremhæver også muligheden for at tale med sine medstuderende: Det bedste værktøj er faktisk samtalen med mine medstuderende, for ofte er der nogen af dem, der allerede har mødt de samme problemstillinger og beskæftiget sig med dem. Så det bedste værktøj, jeg har, er mine medstuderende! Rasmus Kristensen til Speakers Lounge 9

10 Annonce MF.pdf 1 26/08/ MF-bladet Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE Psykoterapi & supervision af ledere Mob Dorthea Nedergaard Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Christian 8.s 37 Vej , Silkeborg Reparation af alle bilmærker Lindholm Auto Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen C M Y CM MY CY CMY K Vækst og fornyelse i liv og parforhold Konsultation: Århus og Bramming Gunhild Aaen Madsen Par-, familie- og Psykoterapeut - MPF Tlf: Tom WrighT Nyt studiekredsmateriale på dansk af den kendte engelske teolog Nt Wright. Serien består pt af Lukas for alle Jakob for alle timotheus-titus for alle tlf kurt christensen Lydighed eller lovsang Fås også som e-bog til 199, sider 299,95 kr. en god bog fra kolon Om islam og kristendom Mange har en mening om islam. Færre har et kvalificeret grundlag at udtale sig på. Kurt Christensen har begge dele. Han går i denne bog bag om de mange fordomme og rygmarvsreaktioner, som ofte kendetegner den debat, som involverer islam. Han går til kilderne og skaber et langt mere nuanceret billede af islam. Men han gør mere end det. Han går også til kristendommens kilde Bibelen for at skildre de markante forskelle, men også de mange ligheder, mellem de to store monoteistiske religioner. Bogen er et resultat af mange års arbejde med emnet, og der er vigtig viden at hente for enhver, der søger et dybere kendskab til relationen mellem kristendom og islam.»det er virkelig en ordentlig bog, Kurt Christensen har skrevet, læse- og anbefalelsesværdig.«niels Henrik Arendt, DTTK»En veludforsket gennemgang af forskelle og ligheder mellem kristendom og islam [...] en fremragende bog.«anne-katrine Buch, Udfordringen Her er der plads til din annonce! Forlaget Kolon blev oprindeligt etableret af Menighedsfakultetet i Aarhus, men har siden 2006 været en del af Forlagsgruppen Lohse. Kolon udgiver akademiske teologiske bøger, som er blevet godkendt ved en forlagsuafhængig fagfællevurdering. Lohse LogosMedia Credo Fokal Kolon Refleks Forlagsgruppen Lohse forlagetkolon.dk 10

11 MFs Økonomi Walther Plauborg Hansen Forretningsfører tlf RESULTATOPGØRELSE 1. JULI JUNI 2014 Indtægter: kr. Gaver (inkl. arv) Offentlige tilskud Øvrige indtægter Udgifter: Personaleomkostninger Information og fundraising Konferencer, rejser og møder Kontorholdomkostninger Bibliotek Undervisning (excl. løn) Stipendier (SU-erstatning) Lokaleomkostninger Andre driftsomkostninger Afskrivninger Finansielle poster Årets resultat Afdrag byggelån Disponibelt resultat Se hele regnskabet på Det blev et overskud! Vi er på Menighedsfakultetet dybt taknemlige over, at det seneste regnskabsår kunne afsluttes med et overskud. Vi takker Gud og alle jer, som har båret med gennem forbøn og gaver. Midt i regnskabsåret var der et fald i gaveindtægterne, og bestyrelsen måtte derfor skære i en række udgiftsposter. Der var spænding til det sidste, men i kraft af jeres mange gavebidrag hen over foråret, nåede vi helt i mål. Regnskabsresultatet blev således et overskud på kr., hvilket glæder os meget. Tak for jeres trofaste støtte. Sponsorløb Den 1. september afholdt MF det årlige sponsorløb for at indsamle penge til at støt- Derfor støtter vi MF! Der er langt fra Hillerød til Aarhus, men MF-bladet er med til at fortælle om livet på MF. I år besøgte jeg for første gang fysisk MF til et foredrag om trosforsvar. Dette nye skud på stammen (apologetik) værdsætter jeg, og på TORVETs te MF s bachelorstuderende, der ikke kan få SU. 41 aktive deltagere løb, cyklede eller gik i én time med støtte fra over 800 sponsorer. Løbet indbragte kr. Det er fantastisk at mærke den store opbakning, og beløbet er et kæmpe bidrag til denne budgetpost, som i dette regnskabsår er på godt 1 mio. kr. Tak til alle sponsorer for jeres bidrag. MF afhængig af din støtte MF er fortsat afhængig af støtte fra mennesker, der deler vores vision om at tjene kirken med veluddannede, engagerede teologer. I indeværende regnskabsår ventes de offentlige tilskud i form af bl.a. momskompensation at falde kr., samtidig med at enkelte udgiftsposter stiger. Vi beder derfor om jeres fortsatte forbøn og støtte. Efterspørgslen på præster og teologer er større end i mange år, og vi gør vort bedste for at følge med behovet ved at sende teologer ud til menigheder og mission med den bedst tænkelige ballast af gedigen teologi, praktisk erfaring og trosfrimodighed. Højskole i 2013 fik jeg et lille indblik i noget af det, der arbejdes med og forskes i på MF. Min hustru og jeg vil gerne støtte forskning og undervisning, der har kvalitet, og som er trosstyrkende for de studerende. Når de studerende har færdiggjort deres uddannelse og fået embede eller anden stilling, bliver den grundfæstede kristne tro bragt videre til den menighed, de skal betjene og tjene og gerne i en folkekirkemenighed. Det har vi oplevet! Derfor støtter vi MF! Per Feldbech Rasmussen, Hillerød Sådan kan du støtte MF: Indbetaling via netbank Opret overførsel til: reg.nr kontonr Giv en gave online: 11

12 Magasinpost SMP ID nr k a l e n d e r Her kan du se en oversigt over MF-arrangementer. Velkommen til at deltage. OKTOBER 6. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv Kl Israel ved Bodil Skjøtt 20. Dobbeltforedrag om det globale kirkeliv Kl Ukraine ved Kurt E Larsen 23. Foredrags- og debataften kl Vær smuk og vær trist ved Jørn Henrik Olsen 27. Semesterforelæsning kl : Christian Ethics in a Pluralist Society ved Vinoth Ramachandra, IFES-sekretær for dialog & socialt engagement, Sri Lanka NOVEMBER 3. Foredragsserie kl.19.30: Kristendommen i kulturen, Kristendom og litteratur, ved Erik Skyum- Nielsen 10. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen, Kristendom og billedkunst, ved Jørn Henrik Olsen 11. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet ved Jørn Henrik Olsen 14. Spotlights: kl : En forsvarlig tro, 17. Foredragsserie: Kristendommen i kulturen, Kristendom og musik, ved Elisabeth Hartman Evald 18. Dobbeltforedrag: Træthed, kedsomhed og langsomhed, Aarhus Universitet, ved Jørn Henrik Olsen 25. Vi udvikler Dobbeltforedrag: løbende nye Træthed, arrangementer, kedsomhed se opdateret og langsomhed, kalender Aarhus på Universitet, ved Jørn Henrik Olsen d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. Tag menigheden med til Israel, Tyrkiet, Grækenland, Rom eller i Luthers Fodspor. Vi har over 60 års erfaring som arrangør af kvalitetsrejser. Anelystparken 21 Tilst Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Kontakt os på Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16

Evangeliet er læst fra kortrappen: Mark 10,13-16 1 1.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 10. januar 2016 kl. 10.00. Salmer:123/434/138/289//444/439/362/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /750 Åbningshilsen Vi er efter helligtrekonger

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn.

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. maj 2015 Kirkedag: 5.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,23b-28 Salmer: SK: 743 * 635 * 686 * 586 * 474 * 584 LL: 743 * 447 * 449 * 586 * 584 Jeg vil godt indlede

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET københavns universitet det teologiske fakultet Dyk ned i livets store spørgsmål TEOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET og bliv klogere på historie, sprog, religion, filosofi, litteratur, etik og samfund Jeg

Læs mere

Det er en side af kristendommen, som vi nok er lidt for dårlige til at sætte fokus på. Det, at vi skal stå til regnskab for vore handlinger.

Det er en side af kristendommen, som vi nok er lidt for dårlige til at sætte fokus på. Det, at vi skal stå til regnskab for vore handlinger. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. august 2014 Kirkedag: 9.s.e.Trin/B Tekst: Luk 12,32-48 Salmer: SK: 747 * 447 * 366 * 367 *277,3+4+8 LL: 747 * 447 * 448 * 366 * 367 *369,6 * 277 Når

Læs mere

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15

Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 Indhold Indledning 12 Hvorfor en bog om Bibelen? 13 Positiv eller negativ... 14 Småting om bogen 15 1. del * Hvorfor læse i Bibelen 18 Kapitel 1: Få åbnet øjnene 19 Kapitel 2: Hvad er Bibelen for en bog?

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen Forbemærkning: Min udlægning til teksten til 5. søndag efter Trinitatis bringes i to udgaver. Den første udgave er den oprindelige. Den anden udgave Mark II er den, som faktisk blev holdt. Af forskellige

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning.

Fremtiden får ikke så mange ord med i evangelierne. Tales der endeligt om fremtiden, så er det i evighedens betydning. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 1. juni 2014 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 264 * 263 * 251,3 * 267 LL: 257 * 254 * 263 * 251,3 * 267 I et par og 30

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os!

MF-bladet 03 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014. forsvar for troen. Troen involverer forstanden. Trosforsvar er vigtigt. Hjælp os! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2014 forsvar for troen Troen involverer forstanden 02 Trosforsvar er vigtigt 04 Hjælp os! 11 1 Leder Troen involverer forstanden Emil Børty Nielsen BA.theol. og medarbejder

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk

En e-bog fra. AROS Forlag. Se flere titler på www.arosforlag.dk En e-bog fra AROS Forlag Se flere titler på www.arosforlag.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Nyt fra LightChannel.dk

Nyt fra LightChannel.dk Kære venner, Nyt fra LightChannel.dk Først vil vi gerne sige tak for jeres støtte! Nu er LightChannel.dk blevet en realitet og vi glæder os til at optage de første programmer i det ny indviede studie.

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem?

De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? De gule sedler, der blev afleveret: Hvordan er det gode menighedsrådsmedlem? Interesseret i arbejdet. God samarbejdspartner. Kan fatte sig i korthed Åben omkring ressourcer, tid mål og evner Aktiv og interesseret

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Tekster: Sl 22,22b-32, ApG 10,34-41, Luk 24,13-35. Salmer:

Tekster: Sl 22,22b-32, ApG 10,34-41, Luk 24,13-35. Salmer: Tekster: Sl 22,22b-32, ApG 10,34-41, Luk 24,13-35 Salmer: Rødding 9.00 241 Tag det sorte kors 242 Hører I som græde 243 Luk øjne op, al kristenhed 249 Hvad er det at møde Lihme 10.30 241 Tag det sorte

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002

Prædiken i Humlebæk Kirke. Anden søndag efter påske, 14. april 2002 ERLING TIEDEMANN Prædiken i Humlebæk Kirke Anden søndag efter påske, 14. april 2002 Læsninger: Salme 23 ("Hyrdesalmen") Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, 2 han lader mig ligge i grønne enge, han

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver.

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver. Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi vil dele fotoerfaringer, og udfordre hinanden med små spændende fotoopgaver. Tag dit fotogrej med, hvad enten det er det avanceret udstyr eller en mobiltelefon

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696

18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696 1 18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Vi er i kirke til

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern. Foråret 2013. Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern

Program for Indre Mission i Gjern. Foråret 2013. Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2013 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 2 Evangelisk Allianceuge Søndag d. 6. kl. 10.30 Mandag d. 7. kl. 20.00 Tirsdag d. 8. kl. 10.00 bemærk tidspunkt

Læs mere

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Søndag den 22. februar får vi besøg af Patricia og Dan Kirk, som arbejder i projekt Faros. Et arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i Grækenland.

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld

bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld MAJ 2005 3 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld leder side 2 Teologi for kirkens skyld Bachelorbrochure tilgængelig Brochuren over MF s nye bacheloruddannelse kan rekvireres fra MF

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 5,20-26

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 5,20-26 1 6. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 12. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 736/434/436/306//493/439/726/397 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Vi er denne sommersøndag

Læs mere

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM

RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009. MF-bladet 02 2009 GUDSTJENESTE FOR RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2009 RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM RELIGION I DET 04 OFFENTLIGE RUM NY GENBRUGSBUTIK 07 GUDSTJENESTE FOR 08 KIRKEFREMMEDE 1 MF-bladet i ny skikkelse LANDSSEKRETÆR

Læs mere

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium

BÅRINGMØDET 2013. Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på. Løgumkloster Refugium BÅRINGMØDET 2013 Kursus for religionslærere, præster, seminarielærere, lærerstuderende m.fl. på Løgumkloster Refugium 21. - 24. juli 2013 Kurset støttes af Grundtvigsk Forum 50. gang På dybt vand Årets

Læs mere

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning!

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning! På Indre Missions Lederkonference 23. - 25. marts 2012 var en del af undervisningen udformet som et "LK12-køkken" med Helene Svinth Mathiassen, Brian Madsen og Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen som de

Læs mere

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Sct Stefans Dag. 26.dec.2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: 122 574- (123)/ 128- (101) 129 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»derfor, se, jeg sender

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl

Ingolf Henoch Pedersen ved roret. 10 år med. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010. MF-bladet 03 2010. 10-året hvor MF satte storsejl MF-bladet Menighedsfakultetet 03 Juni 2010 10 år med Ingolf Henoch Pedersen ved roret 04 10-året hvor MF satte storsejl ikke med for små sko 06 08 DBI og MF skulder ved skulder 1 Det skæve Danmark - om

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: 290 I al sin glans 317 Livets fylde, glædens glans 282 Apostlene sad 294 Talsmand som (Lindemann) 438 Hellig 292.3-5 I det store sjælebad (Barnekow

Læs mere

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Når vi skal tale om menighedens ledelse, er det naturligt at begynde med at tale om det almene præstedømme Det lyder til alle kristne kvinder og mænd: Men dere

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken Prædiken ved stiftsmødet Prædiken Gud har befriet os, revet os ud af mørkets magt og flyttet os ind i sin elskede søns rige. Det er evangeliets budskab, og det er det klare udgangspunkt for det at være

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere