Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag"

Transkript

1 Institut for Økonomi Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag Forfattere: Marie Louise Vester Nielsen (300044) Lone Rask Iversen (288918) Vejleder: René Ferrer Ruiz School of Business and Social Sciences, Aarhus University August 2013

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Mail fra Lisbeth Kjersgaard, FSR danske revisorer 3 Bilag 2: Elementer i kvalitetsstyringssystemet jf. ISCQ1 5 Bilag 3: Mail fra Liselotte Bang, FSR danske revisorer 10 Bilag 4: Korrektion til Revisortilsynets redegørelse fra Bilag 5: Gennemførte kvalitetskontroller fra i procenttal 12 Bilag 6: Beregnede procentsatser i afsnit Bilag 7: Kvalitetskontrollens resultatet i Bilag 8: Mail fra Henrik Carmel, FSR danske revisorer 15 Bilag 9: Målrettede initiativer fra FSR danske revisorer 17 Bilag 10: Gennemsigtighedskravet beskrevet i FSR danske revisorers vedtægter 18 Bilag 11: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 1 19 Bilag 12: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Jørgen Joost 30 Bilag 13: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Søren Knudsen 35 Bilag 14: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Marian Fruergaard 41 Bilag 15: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Jens Kristensen 47 Bilag 16: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Jan Bo Hansen 58 Bilag 17: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 2 66 Bilag 18: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 3 85 Bilag 19: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant René Herman Christensen 92 Bilag 20: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Michael Vejgaard Hansen 103 Bilag 21: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Lars Schou 110 Bilag 22: Transskribering af interview med Jens Skovby (RGD) 118 Bilag 23: Transskribering af interview med Anette Harritz (KPMG) 129 Bilag 24: Transskribering af interview med Henrik Wellejus (Deloitte) 139 Bilag 25: Transskribering af interview med Ole Skouboe (Dansk Revision) 148 Bilag 26: Transskribering af interview med erhvervsordfører Mette Bock (Liberal Alliance) 158 Bilag 27: Transskribering af interview med erhvervsordfører Benny Engelbrecht (Soc.dem.) 162 Bilag 28: Besvarelse af spørgeskema fra erhvervsordfører Andreas Steenberg (Radikale Venstre) 166 Bilag 29: Besvarelse af spørgeskema fra erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (Dansk Folkeparti) 171 Bilag 30: Transskribering af interview med Michael Teschl (Etikportalen) 175 Bilag 31: Transskribering af interview med Christel Maria Thousing (Erhvervsstyrelsen) 183 Bilag 32: Transskribering af interview med Liselotte Bang (FSR danske revisorer) 186 Bilag 33: 2. interview med Liselotte Bang (FSR danske revisorer) 199 Side 1 af 207

3 Bilag 34: Samlet besvarelse på spørgeskemaer fra revisionsudvalg i børsnoterede revisionsvirksomheder 201 Bilag 35: Transskribering af en del af FSR danske revisorers medlemsmøde d. 28. januar Bilag 36: Mail fra Lisbeth Kjersgaard, FSR danske revisorer 207 Side 2 af 207

4 Bilag 1: Mail fra Lisbeth Kjersgaard, FSR danske revisorer Vedr.: RE: Vedr.: Overholdelse af ISQC 1 samt ISA 220 Fra: Lisbeth Kjersgaard Sendt: 15. maj :57:21 Til: Lone Rask Iversen Kære Lone, RS 1 er død og og erstattet af ISQC 1 som er en opdateret version af RS 1. At man i kommentarerne til loven (som ikke er en del af loven) henviser til den på daværende tidspunkt gældende standard betyder ikke at man kan holde sig til den, når den er trukket tilbage og erstattet med en opdateret version. I øvrigt forudsætter brugen af ISAerne at man efterlever ISQC 1, så ligegyldigt, hvordan man vender eller drejer det, så er det ISQC 1 der gælder. mvh Lisbeth Lisbeth Kjersgaard Chefkonsulent statsautoriseret revisor D M E FSR danske revisorer Kronprinsessegade København K T Vedr.: RE: Vedr.: Overholdelse af ISQC 1 samt ISA 220 Fra: Lone Rask Iversen Sendt: :20 Til: Lisbeth Kjersgaard Hej Lisbeth Mange tak for din respons - det var en stor hjælp for os! - tak! Vi har dog lige en enkelt tanke... Er det korrekt forstået, at når man som revisionsvirksomhed skal overholde Revisorloven og herved også 28, som henviser til RS 1, så skal der egentlig tænkes på ISQC 1 for at opfylde god skik? Side 3 af 207

5 Venlig hilsen Lone Vedr.: Vedr.: Overholdelse af ISQC 1 samt ISA 220 Fra: Lisbeth Kjersgaard Sendt: 15. maj :27:42 Til: Lone Rask Iversen Hej Lone, Revisionslovgivningen fastsætter alene (jf. RL 16), at man skal udføre revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik. I følge praksis har god revisionsskik altid omfattet de af FSR til en hver tid gældende udsendte standarder. Det gjaldt for RSerne og det gælder nu for ISAerne. RSerne er således udgået ved ikrafttrædelsen af ISAerne. At ISAerne nu betragtes som god revisionsskik kan du blandt andet se i diverse afgørelser hos Revisornævnet og ikke mindst i Erhvervsstyrelsens undersøgelsesrapport (RL 32)om Tønderbank, hvor man næsten i hver anden linje sætter lighedstegn mellem god revisionsskik og ISA. Anvendelsen af ISAerne vil formentlig inden for en overskuelig blive gjort "rigtig" lovpligtige og dermed erstatte ordet god revisionsskik. - hvornår afhænger af EU. Håber det afklarer dit spørgsmål ellers må du vende tilbage. mvh Lisbeth Lisbeth Kjersgaard Chefkonsulent statsautoriseret revisor D M E FSR danske revisorer Kronprinsessegade København K T Side 4 af 207

6 Bilag 2: Elementer i kvalitetsstyringssystemet jf. ISCQ1 Ad (a) ledelsesansvar for kvalitet i firmaet Ledelsesansvar for kvalitet i firmaet omhandler, at en virksomheds ledelse sidder med ansvaret for, at der bliver udarbejdet politikker og procedurer i kvalitetsstyringssystemet, der gør, at alle ansatte forstår, at kvalitet i forbindelse med udførelse af en opgave er værdsat. Det handler her om at skabe en intern kultur, hvor den enkelte føler, at det anerkendes, når der udføres et godt stykke arbejde. Foranstående lægger sig op af en af FRCs tidligere nævnte drivkræft jf. bilag 1 kulturen i revisionsfirmaet. Samtidig er det vigtigt, at de personer, der bliver pålagt et ansvar ift. kvalitetsstyringssystemets politikker og procedurer, besidder den nødvendige og tilstrækkelige erfaring og samtidig har den nødvendige erfaring til at udføre opgaver korrekt. 1 Hvis procedurer og politikker er tilstrækkeligt opbygget, giver det kvalitetsstyringssystemet en mulighed for at sikre, at der ikke begås fejl, når en opgave løses. Ad (b) relevante etiske krav Ift. relevante etiske krav er det vigtigt, at virksomheden får opbygget politikker og procedurer således, at alle ansatte samt virksomheden selv overholder de tidligere nævnte etiske krav i afsnit 2.2.2, som fremgår af Retninglinier for etisk adfærd. 2 God revisorskik har tidligere været omtalt, og hvis god revisorskik udvises under en opgaves udførelse, burde det forholde sig således, at de relevante etiske krav ville blive overholdt. Ud over de generelle etiske krav spiller uafhængigheden også en stor rolle, hvorfor det er vigtigt at opstille politikker og procedurer for at opnå en høj grad af sikkerhed omkring, at alle der er underlagt uafhængighedskravet overholder uafhængigheden, der hvor det er relevant ift. de etiske krav. 3 Hvis der skulle ske en overtrædelse af uafhængighedskravet, er det nødvendigt at have opstillet politikker og procedurer, der hjælper med til at opdage dette. 4 Foranstående skal ikke kun indeholde en opdagende faktor, men samtidig skal der også være nogle retningslinjer for, hvilke skridt der skal tages, hvis bruddet er sket. For at sikre at alle ansatte, der i virksomheden er underlagt 1 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs. 23 Side 5 af 207

7 uafhængighedskravet, også overholder kravet, skal der mindst en gang årligt indhentes en af de ansatte underskrevet bekræftelse på, at regler omkring virksomhedens uafhængighed overholdes. 5 Ad (c) accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver Når en revisor overvejer accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver, overvejes også her uafhængigheden. ISQC 1 lægger også vægt på, at der skal udarbejdes politikker og procedurer herom for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at der kun tages de opgaver ind, som kan rummes af virksomhedens kompetencer samt, at den korrekte bemanding haves. Udadtil skal der ske nogle overvejelser omkring, om kundens integritet kan forenes med virksomheden her tænkes fx på, hvis kunden er involveret i hvidvaskning af penge, som revisionsvirksomheden ikke ønsker at være en del af. 6 På baggrund af dette kræves det i standarden, at der udarbejdes politikker og procedurer med udgangspunkt i foranstående, således at der indhentes alle de oplysninger, som virksomheden finder nødvendige for at kunne acceptere en ny klient, videreførelse af et eksisterende klientforhold eller evt. nye opgaver fra en eksisterende klient. 7 Hvis revisionsvirksomheden senere bliver bekendt med oplysninger, som ville have påvirket deres beslutning om fx at tage en ny kunde ind, skal der være opstillet politikker og procedurer for fortsættelsen af en opgave eller klientforhold. 8 I mange revisionsvirksomheder er der i dag etableret et form for tjekspørgsmålssystem, som gerne skulle fange såvel manglende overholdelse af uafhængigheden og de etiske krav, såvel som hvis kundens integritet ikke kan accepteres af revisionsvirksomheden. I mindre firmaer er disse tjekspørgsmål måske kun udarbejdet i et mere simpelt omfang end i en større revisionsvirksomhed. 9 Ad (d) menneskelige ressourcer Omkring de menneskelige ressourcer skal revisionsvirksomheden etablere poltikker og procedurer til opnåelse af en høj grad af sikkerhed omkring, at personalet besidder de tilstrækkelige kompetencer samt de nødvendige færdigheder. Ydermere er det også for at sikre, at virksomheden har tilstrækkeligt med personale, der besidder de nødvendige kompetencer. Politikkerne og 5 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs Johansen, Thomas Riise m.fl., Danske perspektiver på revisorer og revision, s. 52 Side 6 af 207

8 procedurerne er nødvendige for at sikre de mål, som der nævnes i standardens afs. 11 set fra et synspunkt omkring menneskelige ressourcer. 10 En opgaveansvarlig partner vil blive udpeget til de enkelte opgaver. Hvem, der er opgaveansvarlig, skal kommunikeres ud, og det skal sikres, at vedkommende besidder de rette kompetencer, færdigheder samt autoriteten til at udfylde sin givne rolle. Herved skal der være politikker og procedurer, der sikrer, at en kunde får kendskab til den opgaveansvarlige partners identitet og rolle. 11 Ud over den opgaveansvarlige partner skal der også ske en udpegning af et passende personale, hvilket der også skal udarbejdes politikker og procedurer omkring. 12 Når en opgaveansvarlig partner eller et opgaveteam udpeges, er det vigtigt, at det sikres, at der ikke blot udpeges tilfældige folk, fordi de har ledig kapacitet, men at personalt også passer til den givne opgaves indhold. Hvis det er en mindre revisionsvirksomhed, er det her med baggrund i standardens vejledning muligt at nedjustere på kravene og herved gøre brug af mindre formellem metoder, når der skal foretages en vurdering af personalets præstationer. 13 Ad (e) opgavens udførsel Omkring den generelle udførelse af en opgave skal der opstilles politikker og procedurer, der skal omfatte konsistensen i kvaliteten af opgaveudførelsen, ansvar for tilsyn over opgavens forløb og medarbejderens arbejde på opgaven samt ansvar for gennemgang. Dette gøres for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at arbejder bliver udført, så de lever op til de gældende love og standarder. 14 Ud over at der skal etableres politikker og procedurer omkring den generelle udførelse af opgaven, skal der ydermere udarbejdes politikker og procedurer vedr.: - konsultation - kvalitetssikringsgennemgang - uenighed, og - opgavedokumentation. Hvis der under en revision stødes på nogle forhold, som den pågældende ikke umiddelbart selv er i stand til at løse eller gerne vil have et par ekstra øjne på problemstillingen, skal der være politikker 10 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs. A29 14 ISQC 1, afs. 32 Side 7 af 207

9 og procedurer omkring hvorledes, det er muligt at foretage en konsultation med en evt. ekspert indenfor det problemfyldte område. I en mindre revisionsvirksomhed kan det være nødvendigt at konsultere med personer uden for virksomheden, hvorved det kan være en mulighed at etablere samarbejder med andre firmaer, der besidder ekspertviden på forskellige områder. Alt efter hvilken opgave revisor står over for, skal der som tidligere nævnt ved nogle opgaver foretages en kvalitetssikringsgennemgang af opgaven. Her foretager en ansat, der besidder det nødvendige kendskab, og som ikke er en del af det udvalgte opgaveteam og ej heller den opgaveansvarlige partner, en gennemgang af opgaven og efterser, at der leves op til de gældende regler. Af ISQC 1, afs. 35 (a) kræves en kvalitetssikringsgennemgang, når der foretages en revision af børsnoterede virksomheders regnskaber. Herudover jf. (b) skal der, når der ikke udføres revision af en børsnoteret virksomheds regnskab, opstilles nogle kriterier for, hvornår andre arbejder skal underkastes en kvalitetssikringsgennemgang. Hvis der opstår en uenighed omkring håndteringen af et problem, hvis en fra opgavetemaet konsulterer en ekspert, eller hvis en kvalitetskontrollant ikke er enig i en opgaveansvarlig partners konklusion i en given situation, skal der etableres politikker og procedurer, der fortæller, hvorledes uenighederne løses. 15 Standarden lægger vægt på, at en erklæring ikke dateres før, en uenighed er løst og der foreligger dokumentation af den løsning, som parterne er kommet frem til. Ydermere skal opgavetemaet indarbejde løsningen i deres arbejde. 16 Slutteligt under opgavens udførelse skal der være etableret politikker og procedurer for, hvordan opgaveteamet samler det endelige opgavearkiv og det tidsmæssige perspektiv herfor. 17 Ydermere er det nødvendigt, at det via de etablerede politikker og procedurer er muligt at finde svar på, hvorledes arkivet opbevares, hvem der har adgang til arkiverne, samt over hvor lang en periode opgavearkivet opbevares. 18 Ad (f) - overvågning Det overordnede formål ved overvågning er at sikre, at en virksomheds kvalitetsstyringssystem fungerer optimalt samt efter den ønskede hensigt. IAASB betegner overvågning som et væsentligt 15 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs Johansen, Thomas Riise m.fl., Danske perspektiver på revisorer og revision, s Side 8 af 207

10 element i et robust kvalitetskontrolsystem. 19 ISQC 1 angiver, at en metode til at følge op på om kvalitetsstyringssystemet fungerer som ønsket, er ved at foretage periodiske kontroller her af mindst en afsluttet opgave pr. opgaveansvarlig. Således vil der kunne skabes en løbende overvejelse og vurdering af det etablere kvalitetsstyringssystem. 20 Herved foretages der i princippet en intern kontrol af kvaliteten, da de periodiske kontroller skal foretages af revisionsvirksomhedens egne ansatte. På baggrund af den interne kontrol har virksomhedens ledelse eller de ansvarlige for kvalitetsstyringssystemets funktion en mulighed for at justere der, hvor systemet ikke lever op til det ønskede og forbedre kvalitetsstyringssystemet jf. standarden er det et krav, at virksomheden skal sørge for at kommunikere overvågningsresultaterne til de opgaveansvarlige partnere og andre passende personer bl.a. virksomhedens relevante ledelse. 21 Hvis revisionsvirksomheden skulle ifalde klager over de udførte arbejder eller klager over manglende overholdelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, er det nødvendigt at have etableret politikker og procedurer, der sørger for at klagerne behandles korrekt og på en ordentlig måde. 19 IAASB: Applying ISQC 1 proportionately with the nature and size of a firm, s ISQC1, afs. 48 (a) 21 ISQC 1, afs. 53 Side 9 af 207

11 Bilag 3: Mail fra Liselotte Bang, FSR danske revisorer Vedr.: Spørgsmål Fra: Liselotte Eftekhar Bank Sendt: 16. maj :03:39 Til: Marie Louise Vester Nielsen Kære Lone og Marie Louise Mange revisionsvirksomheder har udmeldt sig af Revireg, da det blev deres tur til at blive kontrolleret, således er mange revisorer gået på pension, når de er blevet udtrukket til kontrol. Kontrollens genstand, art og omfang omfatter en redegørelse om, hvad der er kontrolleret i en revisionsvirksomhed - kvalitetsstyringssystemet og enkeltsager udtaget i stikprøvekontrollen, samt hvorledes kontrollanten har grebet kontrollen an. Prøv at se i Revisortilsynets retningslinjer, som hvert år offentliggøres på tilsynets hjemmeside. Der kan I læse mere om det. Jeres bud på, hvorfor der er udtaget flere virksomheder i 2007, lyder rigtigt. Efterhånden som kontrollen har løbet i nogle år, har vi set flere sager, hvor det ikke længere er kvalitetsstyringssystemet, der har været problemet, men enkeltsagerne, og det udløser alt andet lige flere bøder til revisorerne. Hertil kommer, at tilsynet i højere grad har sat ind over for nogle bestemte fokusområder og gør man det i en kontrolsituation, så finder man også nødvendigvis flere fejl her. Der er ca. 30 PIE- revisionsvirksomheder i DK. mvh Liselotte Bang Fagkonsulent, cand.jur. FSR - danske revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K Dir: Mob: Mail: Web: fsr.dk Side 10 af 207

12 Bilag 4: Korrektion til Revisortilsynets redegørelse fra 2006 SV: Spørgsmål til Revisortilsynets redegørelse fra 2006 Fra: Christel Maria Thousing Sendt: 4. April :13:45 Til: Marie Louise Vester Nielsen Hej Marie Louise, Tallet 276 er korrekt, men enig i, at der så må være en tastefejl i et af de ovenstående tal for, at det kan stemme. Med venlig hilsen Christel Maria Thousing Specialkonsulent ERHVERVSSTYRELSEN Erhvervscenteret Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon: Direkte: ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Side 11 af 207

13 Bilag 5: Gennemførte kvalitetskontroller fra i procenttal Tabel: Antallet af gennemførte kvalitetskontroller fra i procenttal Anm.: Holdingselskaber er holdt ude at tallene, da de ikke udarbejder erklæringer med sikkerhed. Heraf oversendt til Erhvervsstyrelsen som følge af manglende kvalitetskontrol: Enten har revisionsvirksomheden ikke sendt aftale om kvalitetskontrol til godkendelse i Revisortilsynet eller som følge af, at revisionsvirksomheden ikke har gennemgået en kvalitetskontrol trods indgået aftale om kvalitetskontrol. Udgåede sager: Dækker over holdingselskaber i 2004, revisionsvirksomheden tidligere er blevet kontrolleret fx sammen med Holdingselskab eller under andet CVR-nummer. Heraf endnu ikke afsluttede: Tallet dækker over sager, der endnu ikke er afsluttet samt fra år dækker tallet over erklæringer fra kvalitetskontrollanter, der ikke er modtaget. Antal gennemførte kvalitetskontroller i 2006: Der er en fejl i tallene, som er benyttet i Redegørelsen om Revisortilsynets kvalitetskontrol Hvis man bruger tallene fra redegørelsen, giver det ikke 276, som det fremgår af redegørelsen, men 266. Jf. korrespondance med Christel Maria Thousing 22, som er sekretær for Revisortilsynet, har hun bekræftet, af der en fejl i et af de fire ovenstående tal, som samlet giver 276. Opgaveskriver har besluttet at korrigere antallet af revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol således, at der var 362 og ikke 352, der blev udtaget til kontrol i I resten af afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i 362 virksomheder. Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. 22 På bilag 7 ses bekræftelsen fra Christel Maria Thousing. Side 12 af 207

14 Bilag 6: Beregnede procentsatser i afsnit Tabel: Kvalitetskontrollens resultat for statsaut. revisorer i procent Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. Tabel: Kvalitetskontrollens resultat for registrerede revisorer i procent Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. Tabel: Forskellen i kvalitetskontrollens resultat for statsaut.- og registrerede revisorer i procent Anm.: Tallene er udregnet ved at fratrække procenttallene ved registrerede revisorer fra statsaut. revisorer. Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. Side 13 af 207

15 Bilag 7: Kvalitetskontrollens resultatet i 2011 Tabel: Kvalitetskontrollens resultat fordelt på antal revisorer i revisionsvirksomheden for 2011 Anm: PIE-revisionsvirksomheder er: Public Interest Entities Kilde: Redegørelsen om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 og egen tilvirkning. Side 14 af 207

16 Bilag 8: Mail fra Henrik Carmel, FSR danske revisorer Vedr.: Svar vedr. systemisk m.v. Fra: Sendt: :46:34 Til: Hej Lone, Undskyld det sene svar - Begrebet systemisk dækker i virkeligheden over det forhold, at en institution kan være så vigtigt for hele systemet. at det påvirkes, hvis den ikke overlever. Forestil dig en revisionsvirksomhed, der er så stor og har så mange kunder, an disse kunder ikke ville have noget stede at gå hen, hvis revisionsvirksomheden lukkede i morgen. Det skete, da Arthur Andersen gik ned efter Enron sagen. Hvor stort problemet er kan man altid diskutere, for de revisorer, der er ansat i det firma, der går ned, vil jo kunne fortsætte et andet sted. Men på grund af det her vil EU-Kommissionen gerne have at man laver "Contingency" planer, så man har styr på hvad der skal ske, hvis f.eks. en kæmpe erstatningssag tvinger et stort hus i knæ. Udtrykket bruges også om banker, man siger f.eks., at Danmark ikke kan leve med, at en af de systemiske banker går ned. Principbeslutning om gennemsigtighed Det gælder i dag, at revisionsvirksomheder, der er medlem af FSR, skal indsende den rapport, som kvalitetskontrollanten laver, ind til FSR. Generalforsamlingen har nu besluttet, at man skal offentliggøre det på sin hjemmeside, hvis man på en eller anden måde er dumpet i kvalitetskontrollen. På den måde får brugerne mulighed for at se ind i revisors "Black box". Det er den ordning, der lidt populært kaldes en smiley-ordning. Det praktiske er ikke kommet på plads,. Spørg, hvis der er mere mvh. Henrik Carmel Henrik Carmel Fagkonsulent D M E FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 Side 15 af 207

17 1306 København K T Side 16 af 207

18 Bilag 9: Målrettede initiativer fra FSR danske revisorer Indsatser Initiativer Indgår i EU-kommissionens forslag? Øget kvalitet i revisionen ved konkurrencedygtig regulering og skærpede uddannelseskrav 1: Brug af internationale standarder i form af ISA erne, således at Ja et ensartet kvalitetsniveau sikres. 2: Brugen af standarden for kvalitetsstyring (ISQC 1). Nej 3: Krav om, at revisor skal have en kandidatgrad, hvorved Bolognamodellen følges. Nej 4: Skærpede krav til løbende obligatorisk efteruddannelse, der skal Nej sikre, at revisor løbende er fagligt opdateret. 5: Krav om særskilt uddannelse for at få adgang til at revidere i Nej finanssektoren. Styrket uafhængighed håndfaste rammer via internationalt anerkendte etiske regler Bedre kommunikation til bestyrelse, ledelse, aktionærer og myndigheder 6: Brug af de internationale etiske retningslinjer fra International Ethics Standard Board for Accountants, der detaljeret fastlægger rammer for, hvad revisor må og ikke må, og som derved vil styrke uafhængigheden. 7: Revisionskomiteerne får en øget rolle, og flere beslutninger om virksomhedernes brug af revisor og revisors ydelser overlades til disse. 8: Revisortilsynets kvalitetskontrol baseres på, at praktiserende revisorer ikke skal udføre kontrollen. 9: Styrkelsen af samarbejdet mellem de europæiske tilsynsmyndigheder kan påbegyndes nu. 10: Styrket samarbejde mellem myndigheder og revisor i form af gensidig informationsudveksling. 11: Indførsel af en revisionsprotokol til virksomhedens øverste ledelse. Nej Delvist med i kommissionens forslag Ja Delvist med i Kommissionens forslag Ja Ja, efter dansk forbillede 12: Forbedret revisionspåtegning. Ja, delvist. Det er dog et meget bureaukratisk og rigidt forslag til påtegningens udformning Øget konkurrence i branchen og lettelser for virksomhederne 13: Introduktionen af ny erklæringsstandard, som kan dække behovet for sikkerhed hos regnskabsbrugere af regnskaber fra virksomhederne i årsregnskabsloven klasse B. 14: Regler for begrænsning af erstatningskrav, der blandt andet kan sikre de mellemstore revisorfirmaers konkurrencemuligheder. 15: Nye rapporteringsregler/integrated Reporting for virksomhederne. Ikke en del af Kommissionens forslag, men der etableres mulighed for at indføre en ny standard Nej, Kommissionen har dog tidligere henstillet medlemsstaterne til at indføre begrænsningen Nej, og det er heller ikke muligt inden for direktivets anvendelsesområde Side 17 af 207

19 Bilag 10: Gennemsigtighedskravet beskrevet i FSR danske revisorers vedtægter Bestemmelse omkring gennemsigtighedskravet indsat i FSRs vedtægter: 4.10 Godkendte revisionsvirksomheder skal, senest 2 uger efter, at det endelige resultat af den seneste kvalitetskontrol er meddelt virksomheden, offentliggøre, hvis kontrollen har givet anledning til indbringelse af revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Indbringelsen af revisionsvirksomheden kan være sket alene eller sammen med én eller flere revisorer. Offentliggørelsen skal ske i virksomhedens efterfølgende årsrapport eller gennemsigtighedsrapport, hvis sådanne aflægges og på hjemmesiden, hvis en sådan findes. Offentliggørelsen skal ske i en periode på 12 måneder. Frifindes revisionsvirksomheden af Revisornævnet, afvises klagen af nævnet eller tilbagekaldes klagen af Revisortilsynet inden for perioden på 12 måneder, kan revisionsvirksomheden slette offentliggørelsen af indbringelsen og/eller offentliggøre frifindelsen, afvigelsen eller tilbagekaldelsen. Såfremt der sker ændring af de sanktioner, som revisionsvirksomheden kan tildeles i forbindelse med kvalitetskontrollen, kan bestyrelsen bestemme, at sådanne sanktioner skal offentliggøres. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for offentliggørelsen, herunder i situationer, hvor revisionsvirksomheden hverken aflægger årsrapport eller har en hjemmeside. Bestyrelsen kan iværksætte passende tiltag til kontrol af, at bestemmelsen overholdes. Kilde: FSR: Indkaldelse til generalforsamling i FSR danske revisorer d Side 18 af 207

20 Bilag 11: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 1 I hvor mange år har du været kvalitetskontrollant for Revisortilsynet? - Anonym 1: Det har jeg siden, det startede i 2003, og jeg har været ude at lave ca. 30 kontroller. Første sektion omhandler kvaliteten i branchen: Hvordan forstår du begrebet kvalitet generelt? - Anonym 1: En leveret ydelse i overensstemmelse med det aftalte til en konkurrencemæssig pris. Det er det generelle omkring kvalitet. Hvad forstår du ved kvalitet i relation til revisorer? - Anonym 1: Omkring revisorer, der er der en krølle. At revisorer udarbejder erklæringer og leverer ydelser i overensstemmelse med gældende retsregler, sædvane og god revisorskik. Der er så et lag mere på det, for det er det, du aftaler. Der kan også være ting, hvor man skal følge andre regler end dem, der er mellem parterne, så der er lige en krølle mere på det. I hvor høj grad ser du revisionsbranchen som en branche af høj kvalitet? - Anonym 1: Jeg mener, at branchen leverer ydelser af meget høj kvalitet. - ML: Hvis vi havde en skala på 1-5, hvor 5 er meget høj, er vi så helt oppe på en 5 er? - Anonym 1: Vi er langt bedre end andre erhvervsgrupper. Branchen er notorisk minarkistisk indstillet, fordi det er altid os, der er aben. Hvad er din opfattelse af udviklingen i kvaliteten i revisionsvirksomheder? - Anonym 1: Jeg mener, at man kan sige, at kvaliteten på erklæringer med sikkerhed er højnet, men jeg mener også, at man må sige, at den formelle kvalitet er måske total set faldet og det er måske den formelle kvalitet, vi skal fokusere på, fordi der afgives flere og flere assistanceerklæringer. Jeg tror ikke, at det er udtryk for et reelt fald i kvaliteten, men på det på reelle plan med erklæringer uden sikkerhed. - ML: Hvorfor tænker du, at den er faldet? - Anonym 1: Hvis vi nu går 20 år tilbage, der skrev vi en kryptisk erklæring, hvor der stod, hvad vi havde lavet. Der var lige som nogle ting, hvor man sagde, at så var det i orden. Det var en erklæringsform, som vi ikke har i dag. I dag må man sige, at i og med at alle revisionsfirmaer Side 19 af 207

21 og især de store får alle over på assistanceerklæringer, som man overhovedet kan, så er det formelle kvalitetsniveau jo faldet. Jeg siger ikke, at det reelle niveau er faldet, men det formelle er faldet, fordi vi afgiver erklæringer uden sikkerhed. Da Ole Sohn var Erhvervs- og vækstminister udtalte han: Revisorerne skal se at få styr på kvaliteten i branchen - Mener I, at Ole Sohns udtalelse er berettiget? - Anonym 1: Jeg mener, at han ikke skulle udtale sig om det. Den er helt uberettiget. Hvis der er en revisor, der har sovet lidt i timen eller på papiret fx er kommet i klemme med Stein Bagger, men foreløbig er der ikke noget, der er bevist i nogle af sagerne, så jeg mener ikke, at det er berettiget. I hvor høj grad ser du revisors arbejde for værende troværdigt og tillidsskabende? - Anonym 1: Det mener jeg helt afgjort, at det er. Det er meget sjældent, at det vi gør, det tager folk ikke for gode varer. Sådan skal det også helt være. I hvor høj grad tror du, at befolkningen har tillid til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant? - Anonym 1: Jeg tror stadig, at revisorerne har en relativ høj stjerne. Jeg tror også til gengæld, at man må se i øjnene, at alle autoriteter står for forfald. Jeg mener stadig, at vi er nogle af dem, der ligger højest på skalaen i relation til den offentlige vurdering af os som erhvervsgruppe. - ML: Selvom der kommer sager frem i pressen.. - Anonym 1: Det er stadig peanuts. Hvis vi ser på, at vi slår mennesker ihjel sidste år under tilfældige hændelser det dør folk af. Så er det helt ude af provision, at fordi BDO måske har kvajet sig 2 eller 3 gange og det er ikke engang sikkert, at de har kvajet sig. Det kan være, at de har gjort det, de skal, men at folk har fyldt dem med løgn, så er der ikke noget at bebrejde revisoren med mindre, han burde have opdaget det. Hvor tungt vægter du titlen, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant? - Anonym 1: Det vægter jeg højt, fordi det er i virkeligheden det, vi er, når vi afgiver erklæringer med sikkerhed, for så skal det helst være rigtigt, det vi laver, ellers mister vi meningen. Side 20 af 207

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg RRV - studiet Institut for revision og regnskab Hovedopgave Registreret Revisor Årsager til frivillig afmelding fra Revireg efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol og de fremtidige arbejdsområder

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Revisors rolle I SMV perspektiv

Revisors rolle I SMV perspektiv Institut for Økonomi Forfatter: cand.merc.aud Martin Engelund Hansen Kandidatafhandling (410438) Vejleder: Claus Holm Revisors rolle I SMV perspektiv Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Marts

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl

Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Cand.merc.aud studiet Syddansk Universitet, Kolding Semester: Forår 2010 Revisoradfærd ved kendskab til skattefejl Udarbejdet af: Thomas Olesen 10.10.1977 Vejleder: Bent Warming-Rasmussen Fag: Revision

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Extended review Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling cand.merc.aud. Antal anslag 239.633/normalsider

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere