Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag"

Transkript

1 Institut for Økonomi Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Bilag Forfattere: Marie Louise Vester Nielsen (300044) Lone Rask Iversen (288918) Vejleder: René Ferrer Ruiz School of Business and Social Sciences, Aarhus University August 2013

2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Mail fra Lisbeth Kjersgaard, FSR danske revisorer 3 Bilag 2: Elementer i kvalitetsstyringssystemet jf. ISCQ1 5 Bilag 3: Mail fra Liselotte Bang, FSR danske revisorer 10 Bilag 4: Korrektion til Revisortilsynets redegørelse fra Bilag 5: Gennemførte kvalitetskontroller fra i procenttal 12 Bilag 6: Beregnede procentsatser i afsnit Bilag 7: Kvalitetskontrollens resultatet i Bilag 8: Mail fra Henrik Carmel, FSR danske revisorer 15 Bilag 9: Målrettede initiativer fra FSR danske revisorer 17 Bilag 10: Gennemsigtighedskravet beskrevet i FSR danske revisorers vedtægter 18 Bilag 11: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 1 19 Bilag 12: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Jørgen Joost 30 Bilag 13: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Søren Knudsen 35 Bilag 14: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Marian Fruergaard 41 Bilag 15: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Jens Kristensen 47 Bilag 16: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Jan Bo Hansen 58 Bilag 17: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 2 66 Bilag 18: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 3 85 Bilag 19: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant René Herman Christensen 92 Bilag 20: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Michael Vejgaard Hansen 103 Bilag 21: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Lars Schou 110 Bilag 22: Transskribering af interview med Jens Skovby (RGD) 118 Bilag 23: Transskribering af interview med Anette Harritz (KPMG) 129 Bilag 24: Transskribering af interview med Henrik Wellejus (Deloitte) 139 Bilag 25: Transskribering af interview med Ole Skouboe (Dansk Revision) 148 Bilag 26: Transskribering af interview med erhvervsordfører Mette Bock (Liberal Alliance) 158 Bilag 27: Transskribering af interview med erhvervsordfører Benny Engelbrecht (Soc.dem.) 162 Bilag 28: Besvarelse af spørgeskema fra erhvervsordfører Andreas Steenberg (Radikale Venstre) 166 Bilag 29: Besvarelse af spørgeskema fra erhvervsordfører Hans Kristian Skibby (Dansk Folkeparti) 171 Bilag 30: Transskribering af interview med Michael Teschl (Etikportalen) 175 Bilag 31: Transskribering af interview med Christel Maria Thousing (Erhvervsstyrelsen) 183 Bilag 32: Transskribering af interview med Liselotte Bang (FSR danske revisorer) 186 Bilag 33: 2. interview med Liselotte Bang (FSR danske revisorer) 199 Side 1 af 207

3 Bilag 34: Samlet besvarelse på spørgeskemaer fra revisionsudvalg i børsnoterede revisionsvirksomheder 201 Bilag 35: Transskribering af en del af FSR danske revisorers medlemsmøde d. 28. januar Bilag 36: Mail fra Lisbeth Kjersgaard, FSR danske revisorer 207 Side 2 af 207

4 Bilag 1: Mail fra Lisbeth Kjersgaard, FSR danske revisorer Vedr.: RE: Vedr.: Overholdelse af ISQC 1 samt ISA 220 Fra: Lisbeth Kjersgaard Sendt: 15. maj :57:21 Til: Lone Rask Iversen Kære Lone, RS 1 er død og og erstattet af ISQC 1 som er en opdateret version af RS 1. At man i kommentarerne til loven (som ikke er en del af loven) henviser til den på daværende tidspunkt gældende standard betyder ikke at man kan holde sig til den, når den er trukket tilbage og erstattet med en opdateret version. I øvrigt forudsætter brugen af ISAerne at man efterlever ISQC 1, så ligegyldigt, hvordan man vender eller drejer det, så er det ISQC 1 der gælder. mvh Lisbeth Lisbeth Kjersgaard Chefkonsulent statsautoriseret revisor D M E FSR danske revisorer Kronprinsessegade København K T Vedr.: RE: Vedr.: Overholdelse af ISQC 1 samt ISA 220 Fra: Lone Rask Iversen Sendt: :20 Til: Lisbeth Kjersgaard Hej Lisbeth Mange tak for din respons - det var en stor hjælp for os! - tak! Vi har dog lige en enkelt tanke... Er det korrekt forstået, at når man som revisionsvirksomhed skal overholde Revisorloven og herved også 28, som henviser til RS 1, så skal der egentlig tænkes på ISQC 1 for at opfylde god skik? Side 3 af 207

5 Venlig hilsen Lone Vedr.: Vedr.: Overholdelse af ISQC 1 samt ISA 220 Fra: Lisbeth Kjersgaard Sendt: 15. maj :27:42 Til: Lone Rask Iversen Hej Lone, Revisionslovgivningen fastsætter alene (jf. RL 16), at man skal udføre revisionen i overensstemmelse med god revisionsskik. I følge praksis har god revisionsskik altid omfattet de af FSR til en hver tid gældende udsendte standarder. Det gjaldt for RSerne og det gælder nu for ISAerne. RSerne er således udgået ved ikrafttrædelsen af ISAerne. At ISAerne nu betragtes som god revisionsskik kan du blandt andet se i diverse afgørelser hos Revisornævnet og ikke mindst i Erhvervsstyrelsens undersøgelsesrapport (RL 32)om Tønderbank, hvor man næsten i hver anden linje sætter lighedstegn mellem god revisionsskik og ISA. Anvendelsen af ISAerne vil formentlig inden for en overskuelig blive gjort "rigtig" lovpligtige og dermed erstatte ordet god revisionsskik. - hvornår afhænger af EU. Håber det afklarer dit spørgsmål ellers må du vende tilbage. mvh Lisbeth Lisbeth Kjersgaard Chefkonsulent statsautoriseret revisor D M E FSR danske revisorer Kronprinsessegade København K T Side 4 af 207

6 Bilag 2: Elementer i kvalitetsstyringssystemet jf. ISCQ1 Ad (a) ledelsesansvar for kvalitet i firmaet Ledelsesansvar for kvalitet i firmaet omhandler, at en virksomheds ledelse sidder med ansvaret for, at der bliver udarbejdet politikker og procedurer i kvalitetsstyringssystemet, der gør, at alle ansatte forstår, at kvalitet i forbindelse med udførelse af en opgave er værdsat. Det handler her om at skabe en intern kultur, hvor den enkelte føler, at det anerkendes, når der udføres et godt stykke arbejde. Foranstående lægger sig op af en af FRCs tidligere nævnte drivkræft jf. bilag 1 kulturen i revisionsfirmaet. Samtidig er det vigtigt, at de personer, der bliver pålagt et ansvar ift. kvalitetsstyringssystemets politikker og procedurer, besidder den nødvendige og tilstrækkelige erfaring og samtidig har den nødvendige erfaring til at udføre opgaver korrekt. 1 Hvis procedurer og politikker er tilstrækkeligt opbygget, giver det kvalitetsstyringssystemet en mulighed for at sikre, at der ikke begås fejl, når en opgave løses. Ad (b) relevante etiske krav Ift. relevante etiske krav er det vigtigt, at virksomheden får opbygget politikker og procedurer således, at alle ansatte samt virksomheden selv overholder de tidligere nævnte etiske krav i afsnit 2.2.2, som fremgår af Retninglinier for etisk adfærd. 2 God revisorskik har tidligere været omtalt, og hvis god revisorskik udvises under en opgaves udførelse, burde det forholde sig således, at de relevante etiske krav ville blive overholdt. Ud over de generelle etiske krav spiller uafhængigheden også en stor rolle, hvorfor det er vigtigt at opstille politikker og procedurer for at opnå en høj grad af sikkerhed omkring, at alle der er underlagt uafhængighedskravet overholder uafhængigheden, der hvor det er relevant ift. de etiske krav. 3 Hvis der skulle ske en overtrædelse af uafhængighedskravet, er det nødvendigt at have opstillet politikker og procedurer, der hjælper med til at opdage dette. 4 Foranstående skal ikke kun indeholde en opdagende faktor, men samtidig skal der også være nogle retningslinjer for, hvilke skridt der skal tages, hvis bruddet er sket. For at sikre at alle ansatte, der i virksomheden er underlagt 1 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs. 23 Side 5 af 207

7 uafhængighedskravet, også overholder kravet, skal der mindst en gang årligt indhentes en af de ansatte underskrevet bekræftelse på, at regler omkring virksomhedens uafhængighed overholdes. 5 Ad (c) accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver Når en revisor overvejer accept og fortsættelse af klientforhold og specifikke opgaver, overvejes også her uafhængigheden. ISQC 1 lægger også vægt på, at der skal udarbejdes politikker og procedurer herom for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at der kun tages de opgaver ind, som kan rummes af virksomhedens kompetencer samt, at den korrekte bemanding haves. Udadtil skal der ske nogle overvejelser omkring, om kundens integritet kan forenes med virksomheden her tænkes fx på, hvis kunden er involveret i hvidvaskning af penge, som revisionsvirksomheden ikke ønsker at være en del af. 6 På baggrund af dette kræves det i standarden, at der udarbejdes politikker og procedurer med udgangspunkt i foranstående, således at der indhentes alle de oplysninger, som virksomheden finder nødvendige for at kunne acceptere en ny klient, videreførelse af et eksisterende klientforhold eller evt. nye opgaver fra en eksisterende klient. 7 Hvis revisionsvirksomheden senere bliver bekendt med oplysninger, som ville have påvirket deres beslutning om fx at tage en ny kunde ind, skal der være opstillet politikker og procedurer for fortsættelsen af en opgave eller klientforhold. 8 I mange revisionsvirksomheder er der i dag etableret et form for tjekspørgsmålssystem, som gerne skulle fange såvel manglende overholdelse af uafhængigheden og de etiske krav, såvel som hvis kundens integritet ikke kan accepteres af revisionsvirksomheden. I mindre firmaer er disse tjekspørgsmål måske kun udarbejdet i et mere simpelt omfang end i en større revisionsvirksomhed. 9 Ad (d) menneskelige ressourcer Omkring de menneskelige ressourcer skal revisionsvirksomheden etablere poltikker og procedurer til opnåelse af en høj grad af sikkerhed omkring, at personalet besidder de tilstrækkelige kompetencer samt de nødvendige færdigheder. Ydermere er det også for at sikre, at virksomheden har tilstrækkeligt med personale, der besidder de nødvendige kompetencer. Politikkerne og 5 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs Johansen, Thomas Riise m.fl., Danske perspektiver på revisorer og revision, s. 52 Side 6 af 207

8 procedurerne er nødvendige for at sikre de mål, som der nævnes i standardens afs. 11 set fra et synspunkt omkring menneskelige ressourcer. 10 En opgaveansvarlig partner vil blive udpeget til de enkelte opgaver. Hvem, der er opgaveansvarlig, skal kommunikeres ud, og det skal sikres, at vedkommende besidder de rette kompetencer, færdigheder samt autoriteten til at udfylde sin givne rolle. Herved skal der være politikker og procedurer, der sikrer, at en kunde får kendskab til den opgaveansvarlige partners identitet og rolle. 11 Ud over den opgaveansvarlige partner skal der også ske en udpegning af et passende personale, hvilket der også skal udarbejdes politikker og procedurer omkring. 12 Når en opgaveansvarlig partner eller et opgaveteam udpeges, er det vigtigt, at det sikres, at der ikke blot udpeges tilfældige folk, fordi de har ledig kapacitet, men at personalt også passer til den givne opgaves indhold. Hvis det er en mindre revisionsvirksomhed, er det her med baggrund i standardens vejledning muligt at nedjustere på kravene og herved gøre brug af mindre formellem metoder, når der skal foretages en vurdering af personalets præstationer. 13 Ad (e) opgavens udførsel Omkring den generelle udførelse af en opgave skal der opstilles politikker og procedurer, der skal omfatte konsistensen i kvaliteten af opgaveudførelsen, ansvar for tilsyn over opgavens forløb og medarbejderens arbejde på opgaven samt ansvar for gennemgang. Dette gøres for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at arbejder bliver udført, så de lever op til de gældende love og standarder. 14 Ud over at der skal etableres politikker og procedurer omkring den generelle udførelse af opgaven, skal der ydermere udarbejdes politikker og procedurer vedr.: - konsultation - kvalitetssikringsgennemgang - uenighed, og - opgavedokumentation. Hvis der under en revision stødes på nogle forhold, som den pågældende ikke umiddelbart selv er i stand til at løse eller gerne vil have et par ekstra øjne på problemstillingen, skal der være politikker 10 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs. A29 14 ISQC 1, afs. 32 Side 7 af 207

9 og procedurer omkring hvorledes, det er muligt at foretage en konsultation med en evt. ekspert indenfor det problemfyldte område. I en mindre revisionsvirksomhed kan det være nødvendigt at konsultere med personer uden for virksomheden, hvorved det kan være en mulighed at etablere samarbejder med andre firmaer, der besidder ekspertviden på forskellige områder. Alt efter hvilken opgave revisor står over for, skal der som tidligere nævnt ved nogle opgaver foretages en kvalitetssikringsgennemgang af opgaven. Her foretager en ansat, der besidder det nødvendige kendskab, og som ikke er en del af det udvalgte opgaveteam og ej heller den opgaveansvarlige partner, en gennemgang af opgaven og efterser, at der leves op til de gældende regler. Af ISQC 1, afs. 35 (a) kræves en kvalitetssikringsgennemgang, når der foretages en revision af børsnoterede virksomheders regnskaber. Herudover jf. (b) skal der, når der ikke udføres revision af en børsnoteret virksomheds regnskab, opstilles nogle kriterier for, hvornår andre arbejder skal underkastes en kvalitetssikringsgennemgang. Hvis der opstår en uenighed omkring håndteringen af et problem, hvis en fra opgavetemaet konsulterer en ekspert, eller hvis en kvalitetskontrollant ikke er enig i en opgaveansvarlig partners konklusion i en given situation, skal der etableres politikker og procedurer, der fortæller, hvorledes uenighederne løses. 15 Standarden lægger vægt på, at en erklæring ikke dateres før, en uenighed er løst og der foreligger dokumentation af den løsning, som parterne er kommet frem til. Ydermere skal opgavetemaet indarbejde løsningen i deres arbejde. 16 Slutteligt under opgavens udførelse skal der være etableret politikker og procedurer for, hvordan opgaveteamet samler det endelige opgavearkiv og det tidsmæssige perspektiv herfor. 17 Ydermere er det nødvendigt, at det via de etablerede politikker og procedurer er muligt at finde svar på, hvorledes arkivet opbevares, hvem der har adgang til arkiverne, samt over hvor lang en periode opgavearkivet opbevares. 18 Ad (f) - overvågning Det overordnede formål ved overvågning er at sikre, at en virksomheds kvalitetsstyringssystem fungerer optimalt samt efter den ønskede hensigt. IAASB betegner overvågning som et væsentligt 15 ISQC 1, afs ISQC 1, afs ISQC 1, afs Johansen, Thomas Riise m.fl., Danske perspektiver på revisorer og revision, s Side 8 af 207

10 element i et robust kvalitetskontrolsystem. 19 ISQC 1 angiver, at en metode til at følge op på om kvalitetsstyringssystemet fungerer som ønsket, er ved at foretage periodiske kontroller her af mindst en afsluttet opgave pr. opgaveansvarlig. Således vil der kunne skabes en løbende overvejelse og vurdering af det etablere kvalitetsstyringssystem. 20 Herved foretages der i princippet en intern kontrol af kvaliteten, da de periodiske kontroller skal foretages af revisionsvirksomhedens egne ansatte. På baggrund af den interne kontrol har virksomhedens ledelse eller de ansvarlige for kvalitetsstyringssystemets funktion en mulighed for at justere der, hvor systemet ikke lever op til det ønskede og forbedre kvalitetsstyringssystemet jf. standarden er det et krav, at virksomheden skal sørge for at kommunikere overvågningsresultaterne til de opgaveansvarlige partnere og andre passende personer bl.a. virksomhedens relevante ledelse. 21 Hvis revisionsvirksomheden skulle ifalde klager over de udførte arbejder eller klager over manglende overholdelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, er det nødvendigt at have etableret politikker og procedurer, der sørger for at klagerne behandles korrekt og på en ordentlig måde. 19 IAASB: Applying ISQC 1 proportionately with the nature and size of a firm, s ISQC1, afs. 48 (a) 21 ISQC 1, afs. 53 Side 9 af 207

11 Bilag 3: Mail fra Liselotte Bang, FSR danske revisorer Vedr.: Spørgsmål Fra: Liselotte Eftekhar Bank Sendt: 16. maj :03:39 Til: Marie Louise Vester Nielsen Kære Lone og Marie Louise Mange revisionsvirksomheder har udmeldt sig af Revireg, da det blev deres tur til at blive kontrolleret, således er mange revisorer gået på pension, når de er blevet udtrukket til kontrol. Kontrollens genstand, art og omfang omfatter en redegørelse om, hvad der er kontrolleret i en revisionsvirksomhed - kvalitetsstyringssystemet og enkeltsager udtaget i stikprøvekontrollen, samt hvorledes kontrollanten har grebet kontrollen an. Prøv at se i Revisortilsynets retningslinjer, som hvert år offentliggøres på tilsynets hjemmeside. Der kan I læse mere om det. Jeres bud på, hvorfor der er udtaget flere virksomheder i 2007, lyder rigtigt. Efterhånden som kontrollen har løbet i nogle år, har vi set flere sager, hvor det ikke længere er kvalitetsstyringssystemet, der har været problemet, men enkeltsagerne, og det udløser alt andet lige flere bøder til revisorerne. Hertil kommer, at tilsynet i højere grad har sat ind over for nogle bestemte fokusområder og gør man det i en kontrolsituation, så finder man også nødvendigvis flere fejl her. Der er ca. 30 PIE- revisionsvirksomheder i DK. mvh Liselotte Bang Fagkonsulent, cand.jur. FSR - danske revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K Dir: Mob: Mail: Web: fsr.dk Side 10 af 207

12 Bilag 4: Korrektion til Revisortilsynets redegørelse fra 2006 SV: Spørgsmål til Revisortilsynets redegørelse fra 2006 Fra: Christel Maria Thousing Sendt: 4. April :13:45 Til: Marie Louise Vester Nielsen Hej Marie Louise, Tallet 276 er korrekt, men enig i, at der så må være en tastefejl i et af de ovenstående tal for, at det kan stemme. Med venlig hilsen Christel Maria Thousing Specialkonsulent ERHVERVSSTYRELSEN Erhvervscenteret Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Telefon: Direkte: ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Side 11 af 207

13 Bilag 5: Gennemførte kvalitetskontroller fra i procenttal Tabel: Antallet af gennemførte kvalitetskontroller fra i procenttal Anm.: Holdingselskaber er holdt ude at tallene, da de ikke udarbejder erklæringer med sikkerhed. Heraf oversendt til Erhvervsstyrelsen som følge af manglende kvalitetskontrol: Enten har revisionsvirksomheden ikke sendt aftale om kvalitetskontrol til godkendelse i Revisortilsynet eller som følge af, at revisionsvirksomheden ikke har gennemgået en kvalitetskontrol trods indgået aftale om kvalitetskontrol. Udgåede sager: Dækker over holdingselskaber i 2004, revisionsvirksomheden tidligere er blevet kontrolleret fx sammen med Holdingselskab eller under andet CVR-nummer. Heraf endnu ikke afsluttede: Tallet dækker over sager, der endnu ikke er afsluttet samt fra år dækker tallet over erklæringer fra kvalitetskontrollanter, der ikke er modtaget. Antal gennemførte kvalitetskontroller i 2006: Der er en fejl i tallene, som er benyttet i Redegørelsen om Revisortilsynets kvalitetskontrol Hvis man bruger tallene fra redegørelsen, giver det ikke 276, som det fremgår af redegørelsen, men 266. Jf. korrespondance med Christel Maria Thousing 22, som er sekretær for Revisortilsynet, har hun bekræftet, af der en fejl i et af de fire ovenstående tal, som samlet giver 276. Opgaveskriver har besluttet at korrigere antallet af revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol således, at der var 362 og ikke 352, der blev udtaget til kontrol i I resten af afhandlingen vil der blive taget udgangspunkt i 362 virksomheder. Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. 22 På bilag 7 ses bekræftelsen fra Christel Maria Thousing. Side 12 af 207

14 Bilag 6: Beregnede procentsatser i afsnit Tabel: Kvalitetskontrollens resultat for statsaut. revisorer i procent Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. Tabel: Kvalitetskontrollens resultat for registrerede revisorer i procent Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. Tabel: Forskellen i kvalitetskontrollens resultat for statsaut.- og registrerede revisorer i procent Anm.: Tallene er udregnet ved at fratrække procenttallene ved registrerede revisorer fra statsaut. revisorer. Kilde: Redegørelserne om Revisortilsynets kvalitetskontrol og egen tilvirkning. Side 13 af 207

15 Bilag 7: Kvalitetskontrollens resultatet i 2011 Tabel: Kvalitetskontrollens resultat fordelt på antal revisorer i revisionsvirksomheden for 2011 Anm: PIE-revisionsvirksomheder er: Public Interest Entities Kilde: Redegørelsen om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 og egen tilvirkning. Side 14 af 207

16 Bilag 8: Mail fra Henrik Carmel, FSR danske revisorer Vedr.: Svar vedr. systemisk m.v. Fra: Sendt: :46:34 Til: Hej Lone, Undskyld det sene svar - Begrebet systemisk dækker i virkeligheden over det forhold, at en institution kan være så vigtigt for hele systemet. at det påvirkes, hvis den ikke overlever. Forestil dig en revisionsvirksomhed, der er så stor og har så mange kunder, an disse kunder ikke ville have noget stede at gå hen, hvis revisionsvirksomheden lukkede i morgen. Det skete, da Arthur Andersen gik ned efter Enron sagen. Hvor stort problemet er kan man altid diskutere, for de revisorer, der er ansat i det firma, der går ned, vil jo kunne fortsætte et andet sted. Men på grund af det her vil EU-Kommissionen gerne have at man laver "Contingency" planer, så man har styr på hvad der skal ske, hvis f.eks. en kæmpe erstatningssag tvinger et stort hus i knæ. Udtrykket bruges også om banker, man siger f.eks., at Danmark ikke kan leve med, at en af de systemiske banker går ned. Principbeslutning om gennemsigtighed Det gælder i dag, at revisionsvirksomheder, der er medlem af FSR, skal indsende den rapport, som kvalitetskontrollanten laver, ind til FSR. Generalforsamlingen har nu besluttet, at man skal offentliggøre det på sin hjemmeside, hvis man på en eller anden måde er dumpet i kvalitetskontrollen. På den måde får brugerne mulighed for at se ind i revisors "Black box". Det er den ordning, der lidt populært kaldes en smiley-ordning. Det praktiske er ikke kommet på plads,. Spørg, hvis der er mere mvh. Henrik Carmel Henrik Carmel Fagkonsulent D M E FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 Side 15 af 207

17 1306 København K T Side 16 af 207

18 Bilag 9: Målrettede initiativer fra FSR danske revisorer Indsatser Initiativer Indgår i EU-kommissionens forslag? Øget kvalitet i revisionen ved konkurrencedygtig regulering og skærpede uddannelseskrav 1: Brug af internationale standarder i form af ISA erne, således at Ja et ensartet kvalitetsniveau sikres. 2: Brugen af standarden for kvalitetsstyring (ISQC 1). Nej 3: Krav om, at revisor skal have en kandidatgrad, hvorved Bolognamodellen følges. Nej 4: Skærpede krav til løbende obligatorisk efteruddannelse, der skal Nej sikre, at revisor løbende er fagligt opdateret. 5: Krav om særskilt uddannelse for at få adgang til at revidere i Nej finanssektoren. Styrket uafhængighed håndfaste rammer via internationalt anerkendte etiske regler Bedre kommunikation til bestyrelse, ledelse, aktionærer og myndigheder 6: Brug af de internationale etiske retningslinjer fra International Ethics Standard Board for Accountants, der detaljeret fastlægger rammer for, hvad revisor må og ikke må, og som derved vil styrke uafhængigheden. 7: Revisionskomiteerne får en øget rolle, og flere beslutninger om virksomhedernes brug af revisor og revisors ydelser overlades til disse. 8: Revisortilsynets kvalitetskontrol baseres på, at praktiserende revisorer ikke skal udføre kontrollen. 9: Styrkelsen af samarbejdet mellem de europæiske tilsynsmyndigheder kan påbegyndes nu. 10: Styrket samarbejde mellem myndigheder og revisor i form af gensidig informationsudveksling. 11: Indførsel af en revisionsprotokol til virksomhedens øverste ledelse. Nej Delvist med i kommissionens forslag Ja Delvist med i Kommissionens forslag Ja Ja, efter dansk forbillede 12: Forbedret revisionspåtegning. Ja, delvist. Det er dog et meget bureaukratisk og rigidt forslag til påtegningens udformning Øget konkurrence i branchen og lettelser for virksomhederne 13: Introduktionen af ny erklæringsstandard, som kan dække behovet for sikkerhed hos regnskabsbrugere af regnskaber fra virksomhederne i årsregnskabsloven klasse B. 14: Regler for begrænsning af erstatningskrav, der blandt andet kan sikre de mellemstore revisorfirmaers konkurrencemuligheder. 15: Nye rapporteringsregler/integrated Reporting for virksomhederne. Ikke en del af Kommissionens forslag, men der etableres mulighed for at indføre en ny standard Nej, Kommissionen har dog tidligere henstillet medlemsstaterne til at indføre begrænsningen Nej, og det er heller ikke muligt inden for direktivets anvendelsesområde Side 17 af 207

19 Bilag 10: Gennemsigtighedskravet beskrevet i FSR danske revisorers vedtægter Bestemmelse omkring gennemsigtighedskravet indsat i FSRs vedtægter: 4.10 Godkendte revisionsvirksomheder skal, senest 2 uger efter, at det endelige resultat af den seneste kvalitetskontrol er meddelt virksomheden, offentliggøre, hvis kontrollen har givet anledning til indbringelse af revisionsvirksomheden for Revisornævnet. Indbringelsen af revisionsvirksomheden kan være sket alene eller sammen med én eller flere revisorer. Offentliggørelsen skal ske i virksomhedens efterfølgende årsrapport eller gennemsigtighedsrapport, hvis sådanne aflægges og på hjemmesiden, hvis en sådan findes. Offentliggørelsen skal ske i en periode på 12 måneder. Frifindes revisionsvirksomheden af Revisornævnet, afvises klagen af nævnet eller tilbagekaldes klagen af Revisortilsynet inden for perioden på 12 måneder, kan revisionsvirksomheden slette offentliggørelsen af indbringelsen og/eller offentliggøre frifindelsen, afvigelsen eller tilbagekaldelsen. Såfremt der sker ændring af de sanktioner, som revisionsvirksomheden kan tildeles i forbindelse med kvalitetskontrollen, kan bestyrelsen bestemme, at sådanne sanktioner skal offentliggøres. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for offentliggørelsen, herunder i situationer, hvor revisionsvirksomheden hverken aflægger årsrapport eller har en hjemmeside. Bestyrelsen kan iværksætte passende tiltag til kontrol af, at bestemmelsen overholdes. Kilde: FSR: Indkaldelse til generalforsamling i FSR danske revisorer d Side 18 af 207

20 Bilag 11: Transskribering af interview med kvalitetskontrollant Anonym 1 I hvor mange år har du været kvalitetskontrollant for Revisortilsynet? - Anonym 1: Det har jeg siden, det startede i 2003, og jeg har været ude at lave ca. 30 kontroller. Første sektion omhandler kvaliteten i branchen: Hvordan forstår du begrebet kvalitet generelt? - Anonym 1: En leveret ydelse i overensstemmelse med det aftalte til en konkurrencemæssig pris. Det er det generelle omkring kvalitet. Hvad forstår du ved kvalitet i relation til revisorer? - Anonym 1: Omkring revisorer, der er der en krølle. At revisorer udarbejder erklæringer og leverer ydelser i overensstemmelse med gældende retsregler, sædvane og god revisorskik. Der er så et lag mere på det, for det er det, du aftaler. Der kan også være ting, hvor man skal følge andre regler end dem, der er mellem parterne, så der er lige en krølle mere på det. I hvor høj grad ser du revisionsbranchen som en branche af høj kvalitet? - Anonym 1: Jeg mener, at branchen leverer ydelser af meget høj kvalitet. - ML: Hvis vi havde en skala på 1-5, hvor 5 er meget høj, er vi så helt oppe på en 5 er? - Anonym 1: Vi er langt bedre end andre erhvervsgrupper. Branchen er notorisk minarkistisk indstillet, fordi det er altid os, der er aben. Hvad er din opfattelse af udviklingen i kvaliteten i revisionsvirksomheder? - Anonym 1: Jeg mener, at man kan sige, at kvaliteten på erklæringer med sikkerhed er højnet, men jeg mener også, at man må sige, at den formelle kvalitet er måske total set faldet og det er måske den formelle kvalitet, vi skal fokusere på, fordi der afgives flere og flere assistanceerklæringer. Jeg tror ikke, at det er udtryk for et reelt fald i kvaliteten, men på det på reelle plan med erklæringer uden sikkerhed. - ML: Hvorfor tænker du, at den er faldet? - Anonym 1: Hvis vi nu går 20 år tilbage, der skrev vi en kryptisk erklæring, hvor der stod, hvad vi havde lavet. Der var lige som nogle ting, hvor man sagde, at så var det i orden. Det var en erklæringsform, som vi ikke har i dag. I dag må man sige, at i og med at alle revisionsfirmaer Side 19 af 207

21 og især de store får alle over på assistanceerklæringer, som man overhovedet kan, så er det formelle kvalitetsniveau jo faldet. Jeg siger ikke, at det reelle niveau er faldet, men det formelle er faldet, fordi vi afgiver erklæringer uden sikkerhed. Da Ole Sohn var Erhvervs- og vækstminister udtalte han: Revisorerne skal se at få styr på kvaliteten i branchen - Mener I, at Ole Sohns udtalelse er berettiget? - Anonym 1: Jeg mener, at han ikke skulle udtale sig om det. Den er helt uberettiget. Hvis der er en revisor, der har sovet lidt i timen eller på papiret fx er kommet i klemme med Stein Bagger, men foreløbig er der ikke noget, der er bevist i nogle af sagerne, så jeg mener ikke, at det er berettiget. I hvor høj grad ser du revisors arbejde for værende troværdigt og tillidsskabende? - Anonym 1: Det mener jeg helt afgjort, at det er. Det er meget sjældent, at det vi gør, det tager folk ikke for gode varer. Sådan skal det også helt være. I hvor høj grad tror du, at befolkningen har tillid til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant? - Anonym 1: Jeg tror stadig, at revisorerne har en relativ høj stjerne. Jeg tror også til gengæld, at man må se i øjnene, at alle autoriteter står for forfald. Jeg mener stadig, at vi er nogle af dem, der ligger højest på skalaen i relation til den offentlige vurdering af os som erhvervsgruppe. - ML: Selvom der kommer sager frem i pressen.. - Anonym 1: Det er stadig peanuts. Hvis vi ser på, at vi slår mennesker ihjel sidste år under tilfældige hændelser det dør folk af. Så er det helt ude af provision, at fordi BDO måske har kvajet sig 2 eller 3 gange og det er ikke engang sikkert, at de har kvajet sig. Det kan være, at de har gjort det, de skal, men at folk har fyldt dem med løgn, så er der ikke noget at bebrejde revisoren med mindre, han burde have opdaget det. Hvor tungt vægter du titlen, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant? - Anonym 1: Det vægter jeg højt, fordi det er i virkeligheden det, vi er, når vi afgiver erklæringer med sikkerhed, for så skal det helst være rigtigt, det vi laver, ellers mister vi meningen. Side 20 af 207

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015)

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på regnskaber

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav

Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Institut for Økonomi Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Kvaliteten i revisionsbranchen med fokus på FSR danske revisorers gennemsigtighedskrav Forfattere: Marie Louise Vester Nielsen (300044) Lone Rask

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Fremtidens revision: Kvalitet og konkurrencedygtighed

Fremtidens revision: Kvalitet og konkurrencedygtighed Fremtidens revision: Kvalitet og konkurrencedygtighed 20. april 2012 FSR danske revisorer: Finanskrise kalder på effektiv handling EU-Kommissionen har i november 2011 lagt en række forslag frem, der vil

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag Certificeringsordningen

Bilag Certificeringsordningen Institut for Økonomi Kandidatafhandling Cand.merc.aud 4. semester Forfatter: Anders Thorhauge At94083 Vejleder: John Wiingaard Bilag Certificeringsordningen Tillid er godt, men er der behov for kontrol?

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013

Gennemsigtighedsrapport 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer.

ANALYSE. Honorarer til børsnoterede selskabers revisorer. Honorarer til børsnoterede s revisorer ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e:

Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B. K e n d e l s e: Den 12. oktober 2015 blev der i sag nr. 31/2015 Revisionsfirmaet A A/S, cvr. nr. XXXX XXXX, ved statsautoriseret revisor B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver

ISQC 1 Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med sikkerhed og beslægtede opgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Kvalitetsstyring Kvalitetsstyring i firmaer, som udfører revision og review af regnskaber, andre erklæringer med

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere