TV 2 ÅRSRAPPORT TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer Danmarks Største Fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab"

Transkript

1 TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer Danmarks Største Fællesskab

2 Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i Selskabsoplysninger 10 Tv- og reklamemarkedet, tv-sening og penetration 20 Public service-redegørelse 37 LEDELSESBERETNING - Aktuelle temaer 38 Ny koncernstrategi 39 Det analoge sluk 40 COP15 41 Medarbejderforhold og vidensressourcer LEDELSESBERETNING - Ledelsen 45 Bestyrelse og direktion 49 God selskabsledelse 56 Interne kontrol- og risikostyringssystemer 58 Redegørelse om samfundsansvar (CSR) 67 Meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 67 Finanskalender PÅTEGNINGER 69 Ledelsespåtegning 70 Den uafhængige revisors påtegning 73 KONCERN-OG ÅRSREGNSKABET Totalindkomstopgørelse 75 Balance 77 Egenkapitalopgørelse 78 Pengestrømsopgørelse 79 Noter TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 2

3 TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Ledelsesberetning Resultater

4 Forord 2009 blev året, hvor der blandt meget andet blev formuleret og formidlet en ny strategi for TV 2-koncernen. Der er nu sat ord på, hvad TV 2 vil og skal i de kommende år. Og med fokus på hovedkanalen som Danmarks Største Fællesskab, på nichekanalerne og på TV 2 NET er der skabt en god ledetråd. TV 2 ser fremad, og koncernstrategien viser vejen. På den økonomiske side kom TV 2 ud af 2009 med et underskud før skat på 27 mio.kr. Et resultat, der er sammensat af et underskud før skat på hoved kanalen på 363 mio.kr. og et overskud før skat på nichekanalerne mv. på 336 mio.kr. Skævvridningen i TV 2s økonomi er blevet forværret og forstærket af afmatningen på reklamemarkedet. Merete Eldrup administrerende direktør Et underskud er naturligvis ikke tilfredsstillende, men i en tid med økonomisk afmatning, hård konkurrence på tv- og annoncemarkedet og snævre politiske rammer for TV 2 er et resultat så tæt på nul tilfredsstillende. TV 2s hovedkanal oplever desværre ligesom hovedkanaler i mange andre lande en faldende kommerciel seerandel. Omvendt har TV 2 i 2009 haft nye, markante programmer inden for bl.a. comedy, fiktion og fakta, god seertilslutning til mange velkendte programserier samt stor succes med alle nichekanalerne. Hos TV 2 er der glæde og stolthed over fremgangen for nichekanalerne, men den stigende skævvridning mellem overskuddet på disse og underskuddet på hovedkanalen er uholdbar. TV 2 ønsker samme konkurrencevilkår som andre aktører, og omstruktureringsplanen gældende fra 1. januar 2012, som EU har sendt i høring, skal sammen med en række ønsker til det kommende medieforlig fremtidssikre hovedkanalens forretningsmodel. Lars Liebst bestyrelsesformand TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 4

5 TV 2s væsentligste forretningsmæssige og økonomiske forhold i 2009: Skævvridningen i TV 2s forretningsmodel forværredes i 2009 med et underskud før skat på hovedkanalen på 363 mio.kr. og et overskud på nichekanalerne mv. på 336 mio.kr. Omstruktureringsplanen for TV 2 er sendt i høring af EU. Tv-reklameomsætningen på mio.kr. er faldet med 21% i forhold til 2008 svarende til 331 mio.kr. TV 2s markedsandel på tv-reklamemarkedet er faldet fra 66,5% til 64,2% i Tv-abonnementsomsætningen på 618 mio.kr. i 2009 er steget med 34% eller 156 mio.kr. i forhold til Den kommercielle seerandel for TV 2-koncernen er faldet fra 59,9% i 2008 til 57,9% i Den kommercielle seerandel for hovedkanalen er faldet fra 49,1% i 2008 til 45,6% i TV 2s nichekanaler har øget deres kommercielle seerandel fra 10,8% i 2008 til 12,2% i 2009, hvor specielt TV 2 NEWS har øget sin andel af danskernes tvsening med 0,8 procentpoint fra 2,8% i 2008 til 3,6% i TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 5

6 Koncernens hoved- og nøgletal Mio.kr Index 2008 Index 2007 Index 2006 Index 2005 Index TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Omsætning 2.060, , , , ,5 100 Driftsomkostninger , , , , ,4 100 Omstruktureringsomkostninger 0,0-32,0 0,0 0,0 0,0 100 Resultat før af- og nedskriv. (EBITDA) 127, , , , ,1 100 Af- og nedskrivninger -8, , , , ,6 100 Resultat før finansielle poster (EBIT) -10, , , , ,5 100 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder,2 9,9-51,7,7 2,8 100 Finansielle poster, netto -29, , , , ,9 100 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat -26, , , , ,4 100 Resultat af ophørte aktiviteter før skat 0,0-52,6-252,0-10,5 0,0 100 Resultat før skat -26, ,2 16-2, , ,4 100 Skat,4-86 4, , , ,5 100 Årets resultat -,3-22, , , ,9 100 Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat -1,1-4,7 0,0 0,0 0,0 100 Totalindkomst -14, , , , ,9 100 BALANCE Aktiver i alt 1.797, , , , ,0 Materielle aktiver 728,9 701,8 665,9 468,8 432,0 Investering i materielle aktiver, netto *) 77,2 174,0 305,9 104,0 74,2 Arbejdskapital 395,2 364,3 309,2 312,2 375,0 Egenkapital 601,4 615,8 597,6 814,7 748,0 NETTO RENTEBÆRENDE GÆLD Rentebærende gæld primo -621,8-564,4-231,5-171,5-308,5 Likviditet fra driften 90,7 188,5 119,4 174,4 184,4 Ændringer i arbejdskapitalen -36,5-57,5 4,6-75,7 1,0 Investeringer i finansielle aktiver, netto 3,2-25,6-62,9-16,3-63,0 Anlægsinvesteringer, netto**) -94,9-162,8-335,5-92,0-97,4 Udlodning af udbytte/kapitaludvidelse 0,0 0,0-58,5-50,4 0,0 Likviditetstræk ,5-57,4-332,9-60,0 7,0 Rentebærende gæld ultimo -659,3-621,8-564,4-231,5-171,5 NØGLETAL EBIT-margin, fortsættende aktiviteter -0,5 4,7 4,9 7,6 6,8 Afkast af investeret kapital (ROIC), fortsættende aktiviteter -0,9 9,9 11,3 16,6,0 Egenkapitalandel 33,4 36,5 33,8 44,1 47,9 Egenkapitalforrentning, fortsættende aktiviteter -2,2 10,3 4,3 14,0 14,5 Gennemsnitlig antal ansatte Antal fastansatte ultimo året Udsendelsestimer Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal 2005 se note 1, Anvendt regnskabspraksis. Nøgletal er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. *) Eksklusiv investering i sendenet (BSD), **) Anlægsinvesteringer er ekskl. sendenet (BSD) og inkl. investeringer i immaterielle aktiver. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 6

7 Hovedaktiviteter i 2009 TV 2 DANMARK A/S har til formål at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal drive public service-programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af kulturministeren, og det skal ske på et forretningsmæssigt grundlag. TV 2-koncernen har fem tv-kanaler den landsdækkende public service-kanal TV 2 samt TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM og TV 2 NEWS. De fire sidstnævnte drives i henhold til særskilte programtilladelser uden for public service-virksomheden. Desuden har TV 2-koncernen TV 2 Sputnik, en bredbåndsbaseret film- og tv on-demand kanal, ligesom TV 2 er underleverandør af nyheder til Radio NOVA fm. TV 2 DANMARK A/S og Modern Times Group MTG A/S ejer i fællesskab sportskanalen TV 2 SPORT A/S, som er et selvstændigt selskab (joint venture). Ud over tv-virksomhed udbyder TV 2 DANMARK A/S omfattende aktiviteter på nettet på adressen tv2.dk samt en række mobile tjenester. TV 2 producerer selv nyheder, aktualitets- og sportsprogrammer og samarbejder desuden med de otte selvstændige regionale tv-stationer om leverancer til hovedkanalens sendeflade. Den øvrige del af sendefladen tilvejebringes primært i entreprise eller på licensbasis. Hovedkanalen TV 2 er indtil 1. januar 2012 udelukkende finansieret af reklamer, mens TV 2 Zulu, TV 2 Charlie og TV 2 NEWS er finansieret af abonnementer og reklamer. TV 2 FILM finansieres udelukkende af abonnementer. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 7

8 TV 2s forretningsmodel Overordnet har TV 2 en todelt forretningsmodel, der består af: TV 2s hovedkanal Hovedkanalen er indtil 1. januar % reklamefinansieret og er underlagt en række public service-forpligtelser. Hovedkanalen er særdeles konjunkturfølsom og oplever en øget konkurrence. I lighed med tilsvarende internationale tv-stationer taber TV 2 markedsandele på hovedkanalen. Med digitaliseringen af det jordbaserede sendenet (DTT) i slutningen af 2009 har TV 2 desuden ikke længere konkurrencemæssige fordele. Den økonomiske afmatning og den skærpede konkurrence på tv-markedet afstedkommer tillige et fald i reklameindtægterne, og hovedkanalen er således underskudsgivende og har en skrøbelig forretningsmodel indtil Andre kommercielle aktiviteter På grund af hovedkanalens faldende markedsandel og med henblik på at sikre et mere stabilt indtægtsgrundlag har TV 2 gennem en årrække iværksat en række andre kommercielle aktiviteter, herunder nichetv-kanaler, internetaktiviteter mv. Nichekanalerne (TV 2 Zulu, TV 2 Charlie, TV 2 FILM, TV 2 NEWS) bygger på en forretningsmodel med abonnementsbetaling. De fire nichekanaler er overskudsgivende og i dag den primære indtjeningskilde i TV 2. De fire nichekanaler er grundlæggende baseret på samme forretningsmodel som TV 2s kommercielle konkurrenter. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 8

9 TV 2-koncernen pr. marts 2010 TV 2 DANMARK A/S Dattervirksomheder Joint ventures Associerede virksomheder Andre kapitalandele TV 2 NETWORKS A/S 100% Broadcast Service Danmark A/S 50% BILZONEN A/S 34% JOBZONEN A/S 14% TV 2 NEWS A/S 100% I/S 4M 50% Momondo Norden A/S 40% Momondo ApS 10% East Production A/S 100% I/S FORDELINGSNET 80% FILMFYN A/S 33,3% TV 2 BIB A/S 100% TV 2 SPORT A/S 50% VI MED HUND A/S 30% TV 2 WORLD A/S 100% TV 2 DTT A/S 100% I/S Digi-TV 33,3% TV 2 RADIO A/S 100% Radio NOVA A/S 20% TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 9

10 Selskabsoplysninger TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej Odense C Telefon: Telefax: Hjemmeside: tv2.dk CVR-nr.: Stiftet: 1. oktober Pr. 17. december 2003 omdannet til statsligt aktieselskab med virkning fra 1. januar Ejerforhold: Den danske stat ejer 100 procent af aktiekapitalen. Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. januar 31. december TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 10

11 Bestyrelse Lars Liebst formand Tine Roed næstformand Frank Jensen Steffen Kjærulff-Schmidt Bodil Nyboe Andersen Flemming Østergaard Valgt af medarbejderne Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen Direktion Merete Eldrup administrerende direktør Peter Normann finansdirektør Flemming Rasmussen koncerndirektør for salg og marketing Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 28. april 2010 kl på selskabets adresse. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 11

12 EU-omstruktureringsplan og kapitalforhold Som konsekvens af finansielle problemer modtog TV 2 i 2008 et midlertidigt statslån. Som betingelse for statslånet stillede EU-Kommissionen krav om, at der blev udarbejdet en omstruktureringsplan, der skulle sikre et bæredygtigt TV 2, og at der ikke fremover ville være behov for statslån. Omstruktureringsplanen for TV 2 blev fremsendt til godkendelse i EU-Kommissionen i februar I årsrapporten for 2008 forventedes omstruktureringsplanen godkendt medio I juli 2009 offentliggjorde EU-Kommissionen imidlertid beslutningen om at åbne en formel undersøgelsesprocedure. EU-Kommissionen ønsker at give interesserede parter mulighed for at give deres synspunkter til kende, inden der træffes afgørelse i sagen. Kommissionen understreger, at iværksættelsen af undersøgelsesproceduren er almindelig i sager af denne størrelse og kompleksitet. Åbningsskrivelsen blev offentliggjort i EU-tidende i september 2009, og der er indgivet indsigelser til TV 2s omstruktureringsplan i oktober 2009, mens Kulturministeriet ultimo januar 2010 har afgivet de første svar på indsigelserne til EU-Kommissionen. Tidsplanen for godkendelse af omstruktureringsplanen er usikker, men TV 2 og staten søger godkendelsesproceduren fremmet mest mulig. Et af elementerne i omstruktureringsplanen er at omlægge kortfristet gæld til langfristet gæld. I november 2009 fik TV 2 bevilliget et 20-årigt realkreditlån i ejendommen Kvægtorvet på 80 mio.kr., som blev udbetalt i januar TV 2s hovedbank har meddelt, at TV 2s kreditramme nedsættes tilsvarende som følge af det etablerede realkreditlån. Det betyder, at TV 2s samlede kreditramme er uændret. Et andet element i omstruktureringsplanen er salget af TV 2s og DRs sendenet samt det fælles driftsselskab Broadcast Service Danmark A/S. Der er valgt finansiel og juridisk rådgiver til at varetage salgsprocessen, som er påbegyndt i efteråret En række forberedende salgsaktiviteter har fundet sted igennem det seneste halve år. Salgsprocessen søges gennemført hurtigst muligt. Det er uvist, hvornår et salg på tilfredsstillende vilkår kan gennemføres. TV 2s netto rentebærende gæld er øget med 37 mio. kr. til 659 mio.kr. pr. 31. december 2009 i forhold til 31. december TV 2 har i 2009 begrænset anlægs- TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 12

13 investeringerne sammenholdt med tidligere år, men da der samtidig har været væsentligt lavere likviditet fra driften som følge af underskuddet, er den rentebærende gæld øget. TV 2s samlede kreditramme hos eksterne finansieringsinstitutter udgør pr. 31. december mio.kr. Hertil kommer bankgarantier mv. se note 27. Kreditrammen er i efteråret 2009 forgæves forsøgt øget hos eksterne finansieringsinstitutter. Bankerne afventer en afklaring på EU-omstruktureringsplanen samt større klarhed omkring de retssager, som TV 2 er involveret i. I perioden frem til godkendelsen og implementeringen af omstruktureringsplanen vil TV 2 kunne trække på statslige kreditfaciliteter. Pr. 31. december 2009 har TV 2 trukket 218 mio.kr. på statslånet, hvilket er en stigning på 10 mio.kr. i forhold til ultimo 2008, og det vedrører udelukkende rentetilskrivning. Ved regnskabsaflæggelsen har bestyrelse og direktion lagt til grund, at omstruktureringsplanen gennemføres i en form, som vil sikre, at TV 2 kan fortsætte driften som en going concern. Årsrapporten er aflagt under forudsætning heraf. For en yderligere uddybning af omstruktureringsplanens elementer henvises til Årsrapport I forbindelse med det midlertidige statslån foranledigede Folketingets Finansudvalg i 2008 en revisionsmæssig undersøgelse og bedømmelse af TV 2s økonomi iværksat. I maj 2009 blev rigsrevisionens beretning offentliggjort. I henhold til Kulturministeriets pressemeddelelse konkluderede rigsrevisionen og statsrevisorerne, at årsagen til TV 2s økonomiske problemer er den daværende ledelses utilfredsstillende håndtering af økonomien i 2006 og Som opfølgning på beretningen besluttede kulturministeren at iværksætte en granskningsundersøgelse med det formål at undersøge, om der kan rejses en erstatningssag mod TV 2s tidligere ledelse for håndteringen af en række forretningsmæssige forhold i TV 2 i perioden Granskningsberetningen blev offentliggjort den 17. december Af Kulturministeriets pressemeddelelse fremgår det, at det er granskningsmandens vurdering, at en samlet bedømmelse af visse forhold vedrørende en lejekontrakt om Teglholmen samt indgåelse af distributionsaftaler med Canal Digital og Viasat er ansvarspådragende for den daværende konstituerede administrerende direktør og for Teglholmens vedkommende tillige for den daværende bestyrelse. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side

14 Granskningsmanden vurderer endvidere, at det ikke er muligt på baggrund af det fremlagte materiale at konstatere, om TV 2 har lidt et tab. Som følge deraf vurderede granskningsmanden, at der samlet set ikke er grundlag for at rejse et erstatningskrav mod den daværende ledelse af TV 2. Kulturministeriet besluttede efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling i december 2009, at et eksternt uafhængigt revisionsfirma i samarbejde med Kammeradvokaten skulle foretage en yderligere vurdering af, hvorvidt TV 2 måtte have lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående forhold. Vurderingen blev offentliggjort den 12. marts 2010, og det fremgår af Kulturministeriets pressemeddelelse, at PricewaterhouseCoopers har i en revisorrapport vurderet, at TV 2 DANMARK A/S ikke har lidt et økonomisk tab som følge af den tidligere ledelses dispositioner vedrørende en lejekontrakt om Teglholmen samt distributionsaftaler med Canal Digital og Viasat. Kammeradvokaten og Kulturministeriet har på den baggrund vurderet, at der ikke er grundlag for at rejse en erstatningssag mod TV 2 DANMARK A/S tidligere direktion og bestyrelse. Begivenheder efter regnskabsårets udløb TV 2 har optaget et realkreditlån i bygningen på Kvægtorvet på 80 mio.kr. TV 2s kreditramme er efterfølgende nedsat med samme beløb. Herudover er der ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, som ikke er indarbejdet og oplyst i årsrapporten. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 14

15 Forventninger til 2010 Forventningen til resultatet for 2010 er præget af den fortsatte økonomiske usikkerhed, som påvirker reklamemarkedet. Således faldt tv-reklamemarkedet i 2009 med ca. 19%, og intet tyder endnu på, at udviklingen vendes. Desuden skærpes konkurrencen fortsat på grund af den stigende fragmentering af mediebilledet, hvilket specielt påvirker hovedkanalens seerandel. I januar og februar 2010 er tv-reklameomsætningen faldet i forhold til 2009, og der forventes således et fortsat dog aftagende fald i tv-reklameomsætningen i For tv-abonnementsomsætningen forventes en moderat stigning i 2010 som følge af mindre prisjusteringer og en svagt stigende penetration dog er stigningen betydeligt mindre end i bliver et stort sportsår med VM i fodbold, EM i håndbold og vinter-ol, hvilket betyder stigende omkostninger til sportsprogrammer. Som konsekvens af ovenstående forventes skævvridningen mellem hovedkanalen og nichekanalerne at blive forværret yderligere i Likviditetsudviklingen i 2010 er tæt knyttet til de driftsmæssige resultater samt salget af sendenet mv. TV 2s forventninger til 2010 En lavere kommerciel seerandel på TV 2s hovedkanal end i 2009 (45,6% i 2009) En moderat lavere tv-reklameomsætning end i 2009 (1.219 mio.kr. i 2009) En moderat højere tv-abonnementsomsætning end i 2009 (618 mio.kr. i 2009) Et større underskud før skat på hovedkanalen end i 2009 (363 mio.kr. i 2009) Et moderat større overskud før skat på nichekanalerne mv. end i 2009 (336 mio.kr. i 2009) Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 15

16 Retssager Status på statsstøttesagerne I dom af 22. oktober 2008 gav Retten i Første Instans TV 2 og staten medhold i, at EU-Kommissionens beslutning af 19. maj 2004 om støtte til TV 2 i perioden skulle annulleres. Kommissionens beslutning blev tilsidesat, fordi den på centrale punkter var utilstrækkeligt begrundet, og fordi Kommissionens undersøgelser har været utilstrækkelige. EU-Kommissionen har genoptaget sagen, og den verserer fortsat. Retten i Første Instans har ved kendelse af 24. september 2009 afvist de af Viasat og SBS anlagte sager vedrørende rekapitaliseringen af TV 2 i 2004, da Retten betragter beslutningen om rekapitalisering som bortfaldet som følge af annullationen af beslutningen vedrørende årene Retten pålægger i kendelserne Kommissionen at foretage en ny samlet undersøgelse af alle foranstaltninger til fordel for TV 2 og TV 2 A/S. Rettens seneste afgørelse kan føre til en længere sagsbehandling hos Kommissionen, og Kommissionens afgørelse kan tidligst forventes i slutningen af En ny beslutning fra Kommissionen om støtte til TV 2 kan indbringes for Retten i Første instans. Under en sådan sag vil Retten navnlig påse, at Kommissionen har respekteret dens dom fra oktober Det er ledelsens vurdering, at der ikke er fremkommet nye oplysninger, som kan ændre ledelsens opfattelse af, at det er mest sandsynligt, at sagerne ikke vil falde ud til ugunst for TV 2. Retssagernes behandling i årsregnskabet Som følge af ledelsens vurdering af retssagerne er der ikke foretaget indregning af en hensættelse i årsregnskabet til imødegåelse af eventuelle tab i statsstøttesagen, som måtte opstå på baggrund af EU-Kommissionens nye behandling af statsstøttesagen. Retssager ved Østre Landsret: TV 2s priser og betingelser Den 21. december 2005 traf Konkurrencerådet afgørelse i en sag om TV 2s nationale priser og betingelser. Rådet fandt, at TV 2 besad en dominerende stilling på det danske marked for tv-reklame, og at TV 2 misbrugte denne stilling ved anvendelse af progressiv årsrabat. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 16

17 Ved kendelse af 1. november 2006 ophævede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. SBS Broadcasting og Viasat Broadcasting UK Ltd. indbragte i december 2006 Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 for Østre Landsret. SBS Broadcasting hævede sin sag kort før domsforhandlingen i Østre Landsret. Domsforhandlingen indskrænkede sig derfor til den af Viasat Broadcasting UK Ltd. anlagte sag. I juni 2009 traf Østre Landsret afgørelse i sagen. Ved dommen blev Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 ophævet, og Konkurrencerådet blev pålagt at anerkende, at TV 2s progressive årsrabat udgør et misbrug af dominerende stilling i strid med EF-traktatens artikel 82 (nu artikel 102 TFEU) og konkurrencelovens 11. Konkurrencerådet har anket dommen til Højesteret med påstand om frifindelse, og TV 2 er indtrådt til støtte for Konkurrencerådet. Anken har opsættende virkning, og Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 står derfor fortsat ved magt, mens sagen verserer for Højesteret. Sagsbehandlingen for Højesteret må forventes at tage op til to år. Ledelsen vurderer, at det er mest sandsynligt, at Højesteret vil tilsidesætte Østre Landsrets dom, således at Konkurrenceankenævnets afgørelse af 1. november 2006 står ved magt. Hvis Østre Landsrets afgørelse stadfæstes, så er det ikke for nuværende muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser heraf. Der er ikke foretaget hensættelse i regnskabet til imødegåelse af eventuelle tab mv., som måtte opstå vedrørende sagen om TV 2s årsrabat. Erstatningssag anlagt af SBS Broadcasting Efter Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2005 vedrørende TV 2s priser og betingelser har SBS Broadcasting den 30. december 2005 ved Østre Landsret anlagt sag mod TV 2 med påstand om erstatning på 60 mio.kr. Sagen er udsat, indtil der foreligger en afgørelse i Højesteret af retssagen om Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november TV 2 har endnu ikke afgivet svarskrift i sagen. Da det er ledelsens vurdering, at det er mest sandsynligt, at Højesteret vil tilsidesætte Østre Landsrets afgørelse, så Konkurrenceankenævnets kendelse af 1. november 2006 står ved magt, og da TV 2 ikke finder TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 17

18 at have handlet retsstridigt over for SBS Broadcasting, forventes det, at TV 2 bliver frifundet i erstatningssagen, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for Erstatningssag anlagt af Viasat Den 28. februar 2006 har Viasat stævnet TV 2 og den danske stat med et krav om en erstatning på 200 mio. kr., hvilket er det tab, som Viasat har skønnet at have lidt som følge af TV 2s påståede krydssubsidiering og påståede misbrug af dominerende stilling. Subsidiært har Viasat nedlagt påstand om, at TV 2 skal tilbagebetale 200 mio.kr. til staten som følge af manglende anmeldelse af den påståede statsstøtte til TV 2. TV 2 har afgivet foreløbigt svarskrift med påstand om afvisning og frifindelse. Staten har ligeledes afgivet foreløbigt svarskrift med påstand om frifindelse. Behandlingen af sagen er udsat på Højesterets behandling af anken vedrørende TV 2s Priser og Betingelser samt Kommissionens behandling af genoptagelsessagen vedrørende den danske stats finansiering af TV 2 i årene Det er ledelsens vurdering, at Viasat ikke får medhold i påstanden om betaling af erstatning eller i påstanden om tilbagebetaling, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse til imødegåelse af eventuelle tab i årsrapporten for Rednings- og omstruktureringsstøtte EU-Kommissionen godkendte i august 2008 redningsstøtte til TV 2 i form af et statslån. Kommissionens beslutning er af Viasat indbragt for Retten i Første Instans med påstand om annullation. Viasat har bl.a. gjort gældende, at TV 2 ikke udgjorde en kriseramt virksomhed i retningslinjernes forstand, at redningsstøtten ikke er begrænset til det nødvendige for, at TV 2 kunne fortsætte driften, og at Kommissionen skulle have taget den støtte, som TV 2 tidligere har modtaget, i betragtning. Søgsmålet har ikke opsættende virkning. Staten og TV 2 har fremsat begæring om intervention til støtte for Kommissionens forventede frifindelsespåstand. Sagen er TV 2 bekendt foreløbigt sat i bero i Retten i Første Instans. Staten anmeldte den 4. februar 2009 omstruktureringsplanen for TV 2 til Kommissionen. Kommissionen har den 3. juli 2009 truffet beslutning om åbning af den formelle undersøgelsesprocedure. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 18

19 Som følge heraf forlænges fristen for TV 2s tilbagebetaling af redningsstøtten, indtil Kommissionen træffer beslutning om omstruktureringsplanen. Viasat har i forlængelse af sit høringssvar til Kommissionens åbningsskrivelse også indgivet en klage til Kommissionen vedrørende den påtænkte TV 2 alene kort ordning. Viasat gør gældende, at den af staten påtænkte ordning overtræder konkurrencereglerne i TFEU artikel 102 og 106, stk. 1. På nuværende tidspunkt er det uklart, hvordan Kommissionen vil forholde sig til klagen, herunder om den mærkbart vil påvirke sagsbehandlingen af omstruktureringsplanen. Tidsplanen for Kommissionens godkendelse af omstruktureringsplanen er usikker. Staten og TV 2 vil søge godkendelsesproceduren fremskyndet. Kommissionens beslutning om godkendelse af omstruktureringsplanen kan indbringes for Retten i Første Instans. For en yderligere uddybning af retssagerne henvises til note 27. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 19

20 Reklamemarkedets kvartalsvise vækst i 2009 Vækst i % Reklamemarkedet Tv-reklamemarkedet Internetmarkedet kvartal kvartal Tv- og reklamemarkedet, tv-sening og penetration TV 2 henter langt hovedparten af omsætningen på reklamemarkedet og markedet for betalings-tv. Reklamemarkedet Det samlede danske reklamemarked har været kraftigt påvirket af den finansielle krise og faldt således i 2009 med 16,8% til ca. 4,3 mia.kr. Det danske tv-reklamemarked faldt i 2009 til 1,9 mia. kr., svarende til et fald på 18,7%. TV 2s tv-reklameomsætning er faldet med 21,3% svarende til et fald i TV 2s markedsandel fra 66,5% i 2008 til 64,2% i TV 2s markedsandelsfald har flere årsager, primært: Et øget kanaludbud og seertalsfald for TV 2s hovedkanal. Den nye markedssituation med et større reklameudbud end efterspørgsel kvartal kvartal Internet-reklamemarkedet har efter en årrække med meget høje vækstrater haft en mere moderat vækst i 2009 på ca. 5% en vækst, som i høj grad er drevet af søgeordsannoncering, mens traditionel bannerannoncering formodes at have lavere vækst. Til sammenligning har TV 2 NET Salg realiseret en vækst i internet-reklameomsætningen på ca. 50% i Kvartalsmæssig udvikling i reklamemarkedet Det samlede reklamemarked oplevede et fald i 1. kvartal 2009 på 14% og i 2. og 3. kvartal et fald på 23% og 22%. 4. kvartal bar præg af, at det var på toppen af et 11% fald i 4. kvartal 2008, og faldet i 4. kvartal blev således reduceret til 9%. Generelt set har tv-reklamemarkedet klaret sig lidt dårligere end mediemarkedet som helhed med en TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 20

21 nogenlunde tilsvarende kvartalsfordeling, hvor 2. og 3. kvartal udviste markante fald på henholdsvis 25% og 27%. De store kvartalsmæssige markedsudsving understreger sårbarheden i TV 2s hovedkanals forretningsmodel, der indtil 2012 bygger på 100% reklamefinansiering og vanskeliggør en passende planlægningshorisont. For internet-medierne var det kun i 1. kvartal, at markedet var i nærheden af tidligere tiders vækstrater. Internet-markedet steg således med 18% i 1. kvartal, mens 2., 3. og 4. kvartal bød på et fald på 3% samt en vækst på 4% og 1%. Markedet for betalings-tv Danmark er et relativt lille land, og det er i dag derfor vanskeligt at basere en tv-kanal alene på reklameindtægter. På nær TV 2s hovedkanal er alle andre danske kanaler i stigende grad finansieret af abonnementsbetaling (eller licens). I forbindelse med slukningen af det analoge tv-signal den 31. oktober 2009 og dermed overgangen til det digitale terrestriske tv-signal (med Boxer i rollen som gatekeeper) forventes markedet for betalings-tv at vokse yderligere. Året bød også på tre nye betalingskanaler fra henholdsvis Viasat, SBS og C More samt tre nye licensfinansierede DR-kanaler, som blev lanceret i forbindelse med det analoge sluk. Det danske betalings-tv-marked skønnes i kanalleddet (eksklusiv distributøravance) i 2009 at være ca. 3,3 mia.kr. mod ca. 3 mia.kr. i Markedet forventes fortsat at vokse i de kommende år. Med en omsætning på lige over 600 mio.kr. i 2009 har TV 2 en markedssandel af betalings-tv-markedet på ca. 19% mod ca. 14% i TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 21

22 Almindelig seerandel (seerunivers 3 år+) SEERANDELE HELE DØGNET TV 2 29,3 31,3 TV 2 Zulu 2,5 2,3 TV 2 Charlie 3,1 2,4 TV 2 FILM 1,2 1,1 TV 2 NEWS 2,6 1,8 TV 2 SPORT 1,4 1,1 DR1 21,9 24,6 DR2 4,5 4,1 DR Update 0,3 0,2 DR Ramasjang 0,4 - DR K 0,1 - DR HD 0,2 - TV3 5,0 4,9 TV3 + 3,3 3,6 TV3 PULS 1,0 - Kanal 4 1,9 1,8 Kanal 5 2,9 2,9 SBS Net/6'eren 1,3 1,0 Discovery 1,3 1,3 MTV 0,4 0,4 Canal 9 0,1 - Andre 15,3 15,2 I alt 100,0 100,0 Kilde: TNS GALLUP TV-METER Tv-sening i 2009 For andet år i træk satte danskernes tv-sening rekord. I 2009 rundede den daglige tv-sening for første gang tre timer, idet hver dansker på tre år og derover i 2009 så fjernsyn i 3 timer og 9 minutter om dagen i gennemsnit. Det er 22 minutter mere pr. dag end i 2008 en stigning på %. Danskerne har i 2009 øget deres tv-forbrug på TV 2-familiens fem kanaler fra 65 minutter pr. dag i 2008 til 73 minutter pr. dag i Danskerne har i 2009 set på TV 2s hovedkanal i 55 minutter pr. dag i gennemsnit tre minutter mere end i 2008, hvor tallet var på 52 minutter. KANALFAMILIER TV 2 38,6 38,8 DR 27,4 28,8 TV3 9,4 8,4 SBS TV 6,4 5,9 TV 2 SPORT 1,4 1,1 Discovery 1,3 1,3 MTV 0,4 0,4 Øvrige 15,1 15,3 I alt 100,0 100,0 Kilde: TNS GALLUP TV-METER TV 2 var igen i 2009 Danmarks mest sete tv-station, og samlet stod TV 2-kanalerne for 38,6% af tv-seningen i seeruniverset 3 år+ (40,0% inklusiv TV 2 SPORT). I forhold til 2008 faldt TV 2-kanalerne med 0,2 procentpoint, og DR-kanalerne faldt med 1,4 procentpoint. TV3-kanalerne steg med 0,9 procentpoint, og SBS TV og TV 2 SPORT øgede deres seerandele med 0,5 procentpoint og 0,3 procentpoint. De to public service hovedkanaler, TV 2 og DR1, har mistet 2,0 og 2,7 procentpoint af seerne i forhold til 2008, hvilket er en tendens, der ses mange andre steder i verden, hvor tv-seningen gradvist flytter fra hovedkanalerne til nichekanalerne. Antallet af nye kanaler voksede i 2009, og ved slutningen af året havde danskerne fået seks nye, dansksprogede tv-kanaler at vælge imellem. Det er især de nye kanaler, som har vundet seerandele. TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 Side 22

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab

TV 2 ÅRSRAPPORT 2009. TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94. Danmarks Største Fællesskab TV 2 ÅRSRAPPORT 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Indhold LEDELSESBERETNING - Resultater 3 Forord 4 Hovedaktiviteter i 2009 7 Selskabsoplysninger 10

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 Halvårets resultat resumé Nye aktiviteter og lavere vækst i reklamemarkedet end forventet påvirker resultatet i 1. halvår 2007 For 1. halvår 2007 er resultatet før skat et underskud

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TV 2/DANMARK A/S, CVR

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TV 2/DANMARK A/S, CVR REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TV 2/DANMARK A/S Den 28. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S, CVR nr. 10 41 34 94, på selskabets adresse Rugaardsvej 25, 5100 Odense

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Side 1 af 17 Odense, 27. august 2009 HALVÅRSRAPPORT FOR 2009 Resumé TV 2 har et overskud før skat på 37 mio.kr. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 140 mio.kr., mens TV 2s nichekanaler mv. har

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår

tv 2 årsrapport 2010 Indhold TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår tv 2 årsrapport 2010 TV 2 DANMARK A/S 8. regnskabsår CVR-nummer 10 side 411 34 af 89 94 Årsrapport 2010 sfortegnelse Ledelsesberetning Resultater Forord 4 Koncernens hoved- og nøgletal........ 6 Hovedaktiviteter

Læs mere

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94

TV 2 ÅRSRAPPORT 08. TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 ÅRSRAPPORT 08 TV 2 DANMARK A/S 6. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 2 Indhold Forord 5 Bestyrelse 11 Direktion 11 Revision 11 Generalforsamling 11 Rigsrevisionsundersøgelse 15 Spareplan 16 Delregnskaber

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 2012

TV 2 danmark årsrapport 2012 TV 2 danmark årsrapport 2012 TV2 DANMARK A/S 10. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 DANMARK Årsrapport 2012 3 LEDELSESBERETNING Resultater Forord... 5 TV 2s væsentligste forretningsmæssige og økonomiske

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 201 1

TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 danmark årsrapport 201 1 tv 2 danmark indholdsfortegnelse tv 2 danmark Årsrapport 2011 side 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TV 2 danmark årsrapport 2012

TV 2 danmark årsrapport 2012 TV 2 danmark årsrapport 2012 TV2 DANMARK A/S 1 0. r e g nska b s å r C V R - n u mm e r 1 0 4 1 3 4 9 4 årsrapport indholdsfortegnelse 2012 TV 2 DANMARK Årsrapport 2012 3 LEDELSESBERETNING Resultater Forord...

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015

S & G MEDICAL A/S. Rørmosevej Allerød. Årsrapport 1. januar december 2015 S & G MEDICAL A/S Rørmosevej 16 3450 Allerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2016 Tommy Knudsen Dirigent

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere