LVK bestyrelsens beretning ved årsmødet den 3. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LVK bestyrelsens beretning ved årsmødet den 3. februar 2015"

Transkript

1 LVK bestyrelsens beretning ved årsmødet den 3. februar 2015 I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på året Vi vil ligeledes prøve at se, hvilke opgaver og udfordringer vi står over for i det kommende år. Ledelsen vil uddybe beretningen og svarer på spørgsmål fra medlemmerne på årsmødet den 3. februar 2015 på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. Fakta om LVK medlemmer og aftaler pr. 31. december Fjerkrækunder 22 Svinedyrlæger 18 Kvægdyrlæger 7 Minkdyrlæger 3 Fjerkrædyrlæger 45 Dyrlæger i alt 1 veterinærtekniker 2 laboranter 4 administrative medarbejdere og 3 freelance sekretærer Vores svinedyrlæger servicerer ca. 25 % af den danske svinebestand, kvægdyrlægerne servicerer ca. 20 % af den danske kvægbestand og minkdyrlægerne servicerer ca. 25 % af de danske mink. Landbrugets økonomi 2014 Når vi ser tilbage på 2014, må vi konstatere, at det blev et år med store økonomiske udsving. Da vi for et år siden tog hul på det nye år, var det for svin og kvægs vedkommende med udsigten til afregningspriser på et fornuftigt niveau, som muliggjorde et positivt resultat på mange bedrifter. Desværre skulle vi ikke langt ind i det nye år, før krisen i Ukraine og Rusland viste sig, at give dansk landbrug endog meget store økonomiske udfordringer, da Rusland valgte at indføre et stop for import af en lang række varer, som modsvar på de økonomiske sanktioner EU havde indført mod Rusland. Ligeledes har opbremsningen på det kinesiske marked været medvirkende årsag til faldende afregningspriserne på mælk og minkskind. Mink havde efter en årrække med meget høje priser udsigt til et år med mere afdæmpede priser. Minkfarmerne har dog noget mere robusthed at stå imod med, da der de seneste år er blevet investeret i nyt inventar samt afdraget gæld. I fjerkræsektoren er der optimisme i slagtekyllingeproduktionen, som har haft en fornuftig økonomi i I konsumægsbesætningerne har der været end del pres pga. overudbud af æg og deraf reducerede priser. Specielt burægsbesætningerne er presset på afsætningen og prisen. Generelt nyder landbruget godt af den historiske lave rente. Vi må dog konstatere, som vi også har omtalt i tidligere års beretninger, at bankerne udnytter den manglende konkurrence i markedet til 1

2 at sætte bidrag og renter op, så landbruget dermed ikke får det fulde udbytte af de lave renter. Spørgsmålet er, om ikke dette er med til at skubbe nogle landbrug ud i konkurs og afvikling, og dermed et større tab for bankerne? LVK s udvikling i 2014 LVK s dyrlægeafdeling har udviklet sig stabilt det seneste år. Det skal dog nævnes, at vi har set en tilbagegang på ca. 50 medlemmer i svineafdelingen. Denne tilbagegang skyldes primært den kraftige struktur udvikling. Vi oplever i svin også en stærkt konkurrence mellem de få specialiserede svinepraksis, der er tilbage i Danmark. På de øvrige dyregrupper har vi overordnet fastholdt antal medlemmer og rådgivningsaftaler. Intern organisation og strategi I efteråret 2014 har vi startet et forløb, hvor vi kigger på LVK s interne organisation samt strategi for de kommende år. Vi organiserede for nogle år siden vores dyrlæger i regionale teams og vi vurderede i ledelsen, at tiden var inde til et eftersyn af denne struktur. Derfor havde vi sammen med teamledere og dyrlæger afsat nogle dage til dette arbejde. Denne proces har resulteret i, at vi har fået i tale sat, hvad der er henholdsvis chefdyrlæger og teamlederes opgaver i det daglige, samt hvilke aktiviteter de enkelte teams ønsker at starte op lokalt. En af konklusionerne er bl.a. at chefdyrlægerne i højere grad skal varetage udviklingen af LVK, hvori mod den daglige ledelse og støtte til de enkelte dyrlæger er en opgave, som ligger hos de lokale teamledere. Det er en løbende udfordring for en organisation som LVK, at vi på trods af dyrlægernes store geografiske spredning, stadig har en organisation, som støtter den enkelte dyrlæge både med de faglige udfordringer, der kan være i dagligdagen, men også på det mere personlige plan. Det er vigtigt, at den enkelte dyrlæge trives og føler, at der er opbakning fra firmaet. Vi tror, vi er kommet nærmere dette mål med vores nye og skarpere teamstruktur. Alt dette skal give større arbejdsglæde blandt dyrlægerne, men også i en øget team ånd der i næste led skal vise sig ude hos medlemmerne, som bedre og mere effektivt rådgivning. Strategi I starten af 2015 har vi startet en proces med det formål at få afdækket udfordringer og muligheder for LVK i de kommende år. I den forbindelse har LVK s inspirationsgrupper givet deres indspark til processen. Det kan lige nævnes, at Inspirationsgrupperne tidligere har deltaget i møder, hvor det er blevet diskuteret, hvorledes dyrlægens rapporter kan gøres mere brugervenlige, samt hvilke krav brugerne har til LVK s efteruddannelse strategi. 2

3 2014 startede godt med optimisme og gode priser. Desværre gik barometret i sort sidst på året. Alligevel er der mange gode eksempler på flot produktivitetsfremgang og sundhedsmæssig fremgang i 2014, mange af vores medlemmer rykker fantastisk på produktiviteten i disse år. Vi er stolte over at være med til denne udvikling og bidrage med faglige input i processen. Antallet af besætninger er faldende, strukturudviklingen er igen accelereret. Antallet af kunder bliver reduceret, men heldigvis har vi over en årrække kunne fastholde og udbygge antallet af søer. Det seneste år har vi dog oplevet et mindre fald i antallet af søer, som serviceres af LVK. Bemandingen er stabil med meget få udskiftninger, som det kan forventes i en større gruppe med over 20 dyrlæger. Det er fortsat vores mål at have de bedste rådgivere, så medlemmerne kan få den bedste rådgivning til en rimelig pris. Vores dyrlæger er konstant aktive i den faglige debat i diverse tidsskrifter og blade, og vi er på den måde med til at sætte den veterinære dagsorden. Vi havde i år 2 udmærkede indlæg ved Svinekongressen i Herning. Veterinærforlig 2 er endelig blevet implementeret i Det betyder, at der dels skal stilles laboratoriediagnoser, når der anvendes foder og vandmedicinering, dels skal der aflægges flere besøg i nogle besætninger, der anvender vand og fodermedicinering. Ekstra besøg giver flere omkostninger, og vi tror ikke på dette er med til at reducere antibiotikaforbruget! Gult kort grænserne er igen strammet yderligere i 2014, og der blev gennemført tekniske ændringer i den måde ADD udregnes i besætningerne. Begge dele har gjort det endnu sværere at være svineproducent, og i denne krisetid for vores kunder, er vi stærkt forundrede over, at man igen strammer reglerne. Nu må det snart stoppe, vi er virkelig ved det punkt, hvor det kan true dyrevelfærden, hvis vi skal reducere yderligere i forbruget af antibiotika i de besætninger, hvor der er sygdomme og slidte stalde. VSP Seges har lovet at svinebranchen frivilligt vil gennemføre en 50% reduktion af forbruget af tetracykliner inden udgangen af Det er et ambitiøst mål. LVK dyrlægerne vil selvfølgelig medvirke til diskussion af dette på den enkelte bedrift, og udskifte teracyklinerne hvor det kan gøres uden problemer, men vi skal huske at det stadig er fuldt ud lovligt at anvende tetracykliner, som i nogle besætninger er meget effektive til at behandle syge dyr! De faglige problemstillinger har i 2014 givet nye store udfordringer. Udover økonomien, som for mange medlemmer fylder voldsomt lige nu, så er der særdeles tabsvoldende og alvorlige sygdomme, som presser på for at komme ind i landet. Afrikansk svinepest breder sig langsomt gennem Østeuropa og mod vest, og den fra USA frygtede Porcin Epidemisk Diarre (PED) er nu i Europa. Med over 12 millioner eksporterede grise fra Danmark, er der derfor en kæmpe risiko for at slæbe disse infektioner ind i Danmark, hvis vi ikke passer voldsomt på. Afrikansk svinepest vil få katastrofale eksportkonsekvenser, og PED vil kunne medføre massive tab i besætningerne. PRRS er stadig et emne, der optager mange i Danmark. PRRS sanering i Danmark diskuteres i takt med, at mange af vores besætninger saneres fri for PRRS, og i takt med færre og mere opdelte 3

4 besætninger. Vaccinationer mod PCV2 virus gennemføres ved flere og flere grise med god grund. I Tyskland og Polen vil aftagerne ikke modtage grise med mindre, de er vaccineret mod PCV2 SPF Selskabet har taget initiativ til et servicetjek af reglerne, og det hilser vi velkommen. Der er behov for flersprogede og forenklede sundhedsdeklarationer. Vi har givet input til denne proces, og håber på bedre deklarationer og en forenkling af reglerne. Debatten om Methicillin Resistente Stafylococcus Aureus i daglig tale MRSA gik helt grassat i Undersøgelser viser, at i dag er omkring tre fjerdedele af vores besætninger smittet med MRSA CC398. Vi tager stærkt afstand fra den ensidige hetz, der er blevet ført mod landbruget og svinebesætningerne i denne sammenhæng. Vi har ikke brug for at gode kolleger, der passer deres arbejde og smittebeskyttelse hænges ud i medier med navns nævnelse, det er helt urimeligt! Vi ved at risikoen for at erhverve multiresistente bakterier ved f.eks rejse i østen er meget stor, og det accepterer vi alle, uden at rejsende skal hænges ud. Når det er sagt, så skal vi alle gøre mest muligt for at overholde nye regler om smittebeskyttelse for at sænke det smittetryk med MRSA bakterier, der flyttes ud i det omgivende samfund, når vi forlader besætningerne. Vi skal huske på at MRSA CC398 godt nok er penicillinresistent, men den kan stadig behandles med andre antibiotika, og vi skal huske at MRSA CC398 normalt ikke udgør en risiko for raske mennesker. Inden for fjerkræ oplever vi, at der bliver taget godt imod vores dyrlæger, når de kommer rundt på besøg samt deltager på diverse møder rundt i landet. Vi kan dog godt mærke, at fjerkræproducenterne ikke har tradition for de store udgifter til veterinær rådgivning. Dette hænger sammen med at sundheden er god i besætningerne, men også at mange fjerkræproducenter kun tilkalder dyrlæge ved specifikke sygdomsproblemer. Endelig er der meget rådgivning, der historisk er ydet fra de samhandelspartnere man har i branchen, f.eks. rugerier og slagterier. Vi vil gerne opfordre til, at man benytter LVK s fjerkræ dyrlæger, da vi kun dermed kan opretholde et stærkt beredskab og en stærk veterinær viden på området. Vi kan tilbyde både traditionel veterinær rådgivning samt produktionsrådgivning, og jo flere der bruger os, desto bedre har vi fingeren på pulsen, og kan hjælpe branchen i arbejdet for at forbedre besætningernes sundhed og økonomi. Vi arbejder ufortrødent videre og er optimistiske i forhold til den udvikling, der sker i fjerkræafdelingen. 4

5 Kvægafdelingen har i 2014 holdt sig stort set på samme niveau som sidste år, hvad angår antal af rådgivningsaftaler (458) og omsætning. Dette betragter vi som positivt, idet det netop har været et år, hvor antallet af kvægbesætninger er faldende pga. den almindelige strukturudvikling og kvægbrugets økonomiske situation med høj gæld og lave mælkepriser pt. Udviklingen i kvægpraksisstrukturen i Danmark med LVK Kvægdyrlægerne, som den største enkelte kvægpraksis og så en del andre kvægpraksis, som organiserer sig under samarbejdet Dyrlæger og Ko fortsætter. Vi er sikre på, at vores kvæg dyrlægeordning fortsat vil udvikle sig godt, idet det på mange måder er et godt alternativ, som pga. vores ejerskab altid vil fokusere på, at have en høj nytteværdi for vores kvægbrugere, og levere rådgivning i øjenhøjde, som vi siger. Vi kan mærke at den økonomiske situation i kvægbruget er med til at få flere mælkeproducenter til at overveje, om det er den rigtige dyrlægerådgivning og pris de har, og derfor får vi faktisk flere nye henvendelser for tiden. For en gang skyld kom der ikke nye bekendtgørelser og vejledninger vedr. Sundhedsrådgivning i løbet af året. Mit bud på Veterinærforlig 3 vil være, at der ikke kommer nogen væsentlig ændring i besøgshyppighed for kvægbrugerne, lempelser/fjernelse af reordinering af medicin, en opblødning i kravene til hyppighed for oprettelse/opretholdelse af besætningsdiagnose og en mindre restriktiv tolkning af kravet om undersøgelse af alle risikodyr, så der kan arbejdes mere behovsorienteret. De faglige problemstillinger har overvejende været de velkendte produktionssygdomme. Der synes at være en tendens til færre besætninger, som rammes af Mycoplasma som ofte er med store problemer og tab, inden der igen kommer balance. Salmonella bekæmpelsesprogrammet er kommet ind i sidste fase, og det giver nogle udfordringer i de store smittede besætninger. LVK har efterhånden en del slagtekalvebesætninger og især de store. Vi har flere gange i landbrugspressen og overfor fødevarestyrelsen gjort opmærksom på, at grænsen for et for højt medicinforbrug på 1,2 ADD er urimelig lavt i denne produktionsform, hvor der sammenblandes kalve fra flere besætninger. Nu efter flere år har der været lydhørhed i fødevarestyrelsen og det var planen at grænsen skulle ændres til 2,0 ADD for alle kalvebesætninger med mere end 100 kalve. Det er dog stærkt beklageligt at man pga. den verserende MRSA debat/medicinforbrug i svinebesætningerne ikke har villet effektuere forholdet endnu, og man kan blive helt bekymret for om det i det hele taget kommer. Minkafdelingen har også udviklet sig positivt i 2014 og vi har pt. 338 rådgivningsaftaler svarende til ca. 25 % af landets minkfarme, og vi har cementeret vores position, som landets absolut største og førende minkpraksis. Vi har i 2014 ansat en minkdyrlæge mere både for at afløse de øvrige men også udvikle vores hjemmeside, nyhedsbreve og andre services overfor minkavlerne. Den nye 5

6 hjemmeside med kunde-login er her til årsmødet gjort tilgængelig, og her er der en masse sygdomsbeskrivelser, managementrutinebeskrivelser og andre vejledninger, som er illustreret med mange billeder og videoer. Det er blevet til et flot og eksklusivt arbejde, som tilbydes vores minkkunder. Fødevarestyrelsen har i deres kontrol af dyrlæger præciseret at dyrlægen selv skal konstatere og stille besætningsdiagnosen, når den skal oprettes. Dette forhold syntes vi er urimeligt i minkproduktionen, hvor sygdomme jo kommer årstidsrelateret og oftere er tilbagevendende år efter år. Vi har af alle kanaler forsøgt at gøre opmærksom på det, og håber at reglerne kan lempes her. I minkafdelingen har vi et utrolig godt samarbejde med Kopenhagen Fur og i særdeleshed minkkonsulenterne, som på mange måder er med til at udvikle minkrådgivningen og den direkte rådgivning til farmerne. Ud over den direkte sundhedsrådgivningen i farmene har vi bidraget væsentligt i forbindelse med de mange obligatoriske kurser for minkavlere og ansatte, der er udført i løbet af året. Vi har også bidraget rigtig meget til den igangværende veterinære forskning på minkområdet, og så er vi involveret i rigtig mange eksporter af avlsdyr. Det er ikke kun i Danmark, vi er kendt for vores arbejde, idet vi også i 2014 har sundhedsrådgivning og kursusaktivitet for minkavlere og dyrlæger på Island. LVK Laboratoriet Laboratoriet har igen i år udviklet sig særdeles positivt og er her ved årsskiftet udvidet i areal til det dobbelte, og der er ansat en laborant mere. Vi afsøger hele tiden markedet for at udvide vores muligheder for effektive og konkurrencedygtige laboratorieanalyser, og er parate til at udbygge med nye analyser, hvis ikke der er et godt og billigere alternativ andet steds. Vi er netop nu i gang med en større proces, som medfører at vi starter op med PCR undersøgelser på mælkeprøver. Når dette er kommet godt i gang, så er det målet at udvide med andre PCR undersøgelser. Vi forventer os meget af PCR teknik idet det er en hurtig og effektiv metode til bestemmelse af om specifikke Bakterier og virus er til stede, og det kræver ikke at de er levende på undersøgelsestidspunktet. Aktiviteten i laboratoriet er de senest 2 år steget med næsten 30 % og i 2014 har vi blandt andet lavet mælkeprøver for vores kunder. Regnskab for 2014 Årets samlede resultat for koncernen udgør et plus på t.kr. 509 og bedre end de opstillede budgetter for året t.kr. 142 og højere end sidste års resultat på t.kr Honoraromsætningen ved dyrlægebesøg er steget med t.kr ift. året før, fordelt med en minimal stigning for svine- og kvægdyrlægerne, status quo for minkdyrlæger, samt ca. t.kr. 500 for fjerkrædyrlægerne. Som nævnt ovenfor har der været en stigende omsætning på vores eget 6

7 laboratorium ligesom håndtering af laboratoriesvar, særligt efter indførsel af sokkeprøver hos svinebesætninger, har givet en øget omsætning i administrationen. Årets resultat er stadig påvirket af udgifter ifm. opstart af LVK Fjerkrædyrlægerne, men ellers er vores driftsomkostninger på mange områder mindre end budgettet og sidste år. Der er over de seneste år investeret en del i dyrlægernes IT platform og dermed stigende udgifter/afskrivninger herpå. Nettorenteindtægter af koncernens aktiver er med til at give et positivt resultat for året. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Budget for 2015 Bestyrelsen har for 2015 godkendt et budget, som efter skat stort set går i nul. Pr. januar 2015 vil der være en honorarstigning på 2 %, men med et uændret medlemskontingent. Bestyrelsen har haft store overvejelser mht. at hæve honoraret i 2015, men mener ikke, det vil være forsvarligt at budgettere med et større underskud og stoppe udviklingen af LVK pga. den nuværende krise i landbruget. Vi har budgetteret med et fald i antallet af svine- og kvægkunder, status quo på minkavlere og en lille stigning på fjerkrækunder, som i 2015 stadig er under opbygning. Udfordringer i 2015 Vi må nok konstatere, at 2015 bliver et af de vanskeligste år for vores medlemmer i mange år. Kombinationen af lave afregningspriser og høj gæld er selvsagt en meget farlig cocktail. Det er vigtigt at man på de enkelte ejendomme kan opstille en konkret handlingsplan for, hvorledes man vil trimme bedriften for at man bliver en af de ejendomme, der har en levedygtig fremtid foran sig. Der er ingen tvivl om, at kreditinstitutterne lige nu sidder og vurderer hver enkelt producent meget nøje, for at kunne lægge en strategi for, hvorledes udfordringerne kan løses. Vi har tidligere nævnt, at vi i LVK står klar til at bidrage med rådgivning, hvis der er brug for ny viden eller nye arbejdsrutiner i staldene, men vi må konstatere, at selv besætninger med meget flotte driftsresultater kan være havnet i en økonomisk situation, hvor selv topresultater i staldene ikke løser deres problemer. Hvis man er havnet i en sådan situation, er det vigtig, at man prøver at bevare overblikket, og sørger for at hjælpe med en professionel afvikling eller ejerskifte af bedriften. Politikerne sover! Som nævnt ovenfor er det vores overbevisning, at landmænd, banker og markedet nok selv skal løse de udfordringer landbruget akut er havnet i. Vi vil dog have lov til at udtale vores allerstørste forundring over, at politikerne ikke er kommet i gang med at implementerer de regelforenklinger og afbureaukratiseringer, vi tidligere er blevet 7

8 lovet. Det er jo totalt uforståeligt, at man ikke er kommet et erhverv i møde, selv om der generelt er stor enighed om vores store betydning for Danmarks husholdningsbudget. Et godt eksempel på denne langmodighed fra politikerne er at finde i vedtagelsen og implementeringen af veterinærforlig 2. Samtlige partier i folketinget blev i 2012 enige om et veterinærforlig. Der var lagt op til en række opstramninger på udvalgte punkter, men der var også enighed om, at erhvervet ikke måtte belastes af yderligere omkostninger i forbindelse med det nye forlig. Nu står vi så efterfølgende og må konstatere, at vi har fået alle de fordyrende tiltag bl.a. flere besøg i svinebesætninger, tvungne laboratorie undersøgelser ved brug af medicinering via vand og foder osv. Hvor blev forenklingerne og omkostnings lettelserne af? Vi synes, de er meget svære at få øje på. Et andet område som har meget stor betydning for vores medlemmer er inden for planteavlen. Vi vil ikke bruge meget plads i denne beretning på dette fagområde, men blot konstatere at det er på høje tide, at politikerne tager teten, og styrer embedsmændene i en mere erhvervsvenlig retning. Dette område er noget, der virkelig koster, ikke blot landmænd, men hele samfundet store tab. Hvis vi fremover skal tilskynde vores unge mennesker til at gå helhjertet ind i erhvervet, må vi da kunne kræve, at politikerne sætter nogle rammer, som ligner vores nabolande, så vi dermed kan konkurrere på lige fod. Vi vil fra LVK s side gerne foreslå en lille øvelse til de danske politikere, der arbejder for bedre miljø og dyrevelfærd. Øvelsen går ud på, at man tager en globus og prøver at finde Danmark. Når det efter noget tid lykkes at finde det lille land oppe mod nord, så vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at alt det andet på globussen er de lande, vi konkurrerer med! Fremtiden er ikke så lys, som den har været L&F holder stædigt fat i kampagnen med budskabet fremtiden er ikke så sort Vi har i LVK s bestyrelse forstået de bagvedliggende tanker om, at det er en kampagne, der skal række længere frem end den aktuelle krise vi står i. Vi er også enige med L&F i, at danske landmænd er blandt verdens bedste til at producere fødevarer med mindst mulig belastning af miljøet og mest mulig dyrevelfærd, og at det derfor er indlysende, at der i fremtiden er store muligheder for at udvikle og udbygge vores danske landbrugsproduktion. Men, alt dette kommer jo ikke til at ske, hvis ikke vi i Danmark har nogle politikere med hår på brystet, der tør tage de rigtige beslutninger rettidigt. Vi frygter, at politikerne får blandet tingene sammen, når de på den ene side hører L&F kampagnen med det meget positive budskab, samtidig med at erhvervet står i den største krise i næsten hundrede år. Tak til LVK s samarbejdspartnere Vi vil fra bestyrelsen gerne sende en stor tak til vore medlemmer for samarbejdet i det forløbne år. Ligeledes en stor tak til alle ansatte i LVK. Tak for samarbejdet til LVK s inspirationsgrupper, der bidrager med input til vores fortsatte udvikling. Til sidst skal der lyde en tak til de firmaer, organisationer og myndigheder LVK har samarbejdet med i årets løb. 8

LVK Bestyrelsens beretning ved årsmødet den 6. februar 2014. Fakta om LVK. LVKs udvikling i 2013

LVK Bestyrelsens beretning ved årsmødet den 6. februar 2014. Fakta om LVK. LVKs udvikling i 2013 LVK Bestyrelsens beretning ved årsmødet den 6. februar 2014 I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på året 2013, og redegøre for LVKs aktiviteter i det forgangne år. Vi vil ligeledes prøve at se,

Læs mere

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve.

- Jeg vil ikke acceptere stigningen. Og jeg vil arbejde aktivt for at knække den kurve. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 148 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd den 4. februar 2010 i Folketingets

Læs mere

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik

MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik MRSA skal tages alvorligt - men ingen grund til panik 450 mennesker fik fakta og konstruktiv debat om husdyr- MRSA på borgermøde på Egtmont Højskolen i Hou Husdyr- MRSA er et problem, som erkendes og tages

Læs mere

Sanering og saneringsøkonomi. Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning

Sanering og saneringsøkonomi. Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning Sanering og saneringsøkonomi Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning Emner Hvorfor sanere? Hvilke sygdomme kan man sanere for? Risikoen for gensmitte Hvordan sanere?

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

LVK Bestyrelsens beretning ved Årsmødet d. 6. marts 2012.

LVK Bestyrelsens beretning ved Årsmødet d. 6. marts 2012. LVK Bestyrelsens beretning ved Årsmødet d. 6. marts 2012. I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på 2011, og redegøre for LVKs aktiviteter i det forgangne år. Vi vil ligeledes skue fremad for at

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet den 11. februar 2016

LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet den 11. februar 2016 LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet den 11. februar 2016 I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på året 2015. Vi vil ligeledes prøve at se, hvilke opgaver og udfordringer vi står over for

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.del B Offentligt Bredgade 54 Kaj Bank Olesen Tiphedevej 10 CHR 59544 Rådgivningsbesøg

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen

Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Økologisk planteavl uden husdyrgødning Af Jesper Hansen Anvendelse af ikke økologisk gødning på økologiske bedrifter er jævnligt oppe til debat. Næsten alle planteavlere benytter sig af muligheden for

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

Fremtidens Avl. DanBred

Fremtidens Avl. DanBred Fremtidens Avl DanBred Den danske fag viden Alle DanAvl-besætninger er underlagt verdens skrappeste regler for smittebeskyttelse og sundhedskontrol. Alle data og resultater registreres centralt. Sundhedsovervågning

Læs mere

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 NOTAT NR. 1508 Tal fra Danmarks Statistik og udtræk fra regnskabsdatabasen ø90 viser, at investering i svinestalde er for lav i forhold til at fastholde produktion af

Læs mere

Beretning 2014. Produktion

Beretning 2014. Produktion Beretning 2014 Driften af vores vindmølle er stabil og tilfredsstillende. Den kører heldigvis uden de store problemer. Møllen får sin faste service 2 gange om året, et stort og et lille eftersyn, og får

Læs mere

LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet 9. februar 2017

LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet 9. februar 2017 LVK bestyrelsens årsberetning ved årsmødet 9. februar 2017 I denne beretning vil bestyrelsen se tilbage på året 2016. Vi vil ligeledes prøve at se, hvilke opgaver og udfordringer vi står over for det kommende

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Det uundgåelige. Det politiske ønske er at få tilført ressourcer til:

Det uundgåelige. Det politiske ønske er at få tilført ressourcer til: Det uundgåelige Ændring af skolestrukturen har altid givet anledning til debat. Erfaringsmæssigt ved vi, at det er en særdeles svær opgave at få en fordomsfri debat om mulighederne for at ændre skolestrukturen.

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN

MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN MRSA STATUS + BEGRÆNSNING I STALDEN Poul Bækbo, HusdyrInnovation FAGLIGT NYT Munkebjerg Hotel, den 26. september 2017 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKA-RESISTENS MRSA driver processen MRSA Methicillin Resistent

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

Producent-info 9-2014 [26.09.14]

Producent-info 9-2014 [26.09.14] 1. Reguleringen af noteringen stopper pr. slagtedag torsdag/fredag d. 25-26. september 2014 2. Opkrævning til Sikringsfonden (Gumboro og kassation) og Salmonella 3. Danpo får ny hjemmeside 4. Gumboro-situationen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA:

Sjælland & Øerne. Fødevarearbejdsplads 2016. Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge. Mangel på bagerog slagterlærlinge TEMA: 4/2015 Sjælland & Øerne TEMA: Fødevarearbejdsplads 2016 Bekymringer på Danish Crown Rønne Bornholmerne går på 4-dages arbejdsuge Rift om ungdommen: Mangel på bagerog slagterlærlinge Henriks kommentar Fødevarearbejdsplads

Læs mere

Formandsberetning 2008

Formandsberetning 2008 Formandsberetning 2008 Jeg har valgt at opbygge formandsberetningen på følgende måde: Tilbageblik på året der gik Bestyrelsens arbejde Udfordringer for fremtiden Afslutning Tilbageblik på året der gik

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG

DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG Nationalmuseets festsal Fredag den 27. februar 2015 Økologichef Kirsten Holst DRIFTSØKONOMISKE RESULTATER I DET ØKOLOGISKE LANDBRUG OVERBLIK OVER PRODUKTIONSØKONOMIEN INDEN FOR ØKOLOGISK LANDBRUG Jeg vil

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus MRSA påvist hos mennesker i 2013: cc398 31% (husdyrtypen) cc8: 11% cc5: 9%

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim Da PCV2 kom til Danmark Fra år 2000 spredtes sygdommen

Læs mere

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Note BO* 11.000*. S T? 9 * e budget 2005 A æ " M.,. Relati Ændring ***"*«foring A =>! afbi% 10Q*(B-A)/A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 524 1 Produktionsafgifter

Læs mere

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011

DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 VIDEN - VÆKST BALANCE DYREVELFÆRDS- RAPPORT FOR SVINESEKTOREN 2011 - Uvildig kontrol af alle danske svineproducenter Ansvarlig for dyrevelfærden Dyrevelfærd er under konstant udvikling. Målet for vores

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 12 måneder er der gået siden vi sidst holdt generalforsamling. 12 måneder, 52 uger, 366 dage, 8784 timer sådan et runde tal eller sagt på en anden måde: Der er gået et år! Et tilbageblik

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI

FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI Agri Nord 29. oktober 215 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk Chef, SEGES FAKTA OM LANDBRUGETS ØKONOMI 7 af 1 landbrug kører med underskud Finanskrise giver store finansielle tab Stor global landbrugsproduktion

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13

Satser på eksport af avlsdyr. Svineproducentens Fagmagasin. LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23. HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Nr. 7 JULI 2012 Svineproducentens Fagmagasin REDUKTION AF DØDFØDTE LÆS HVORDAN SOP VIRKER Side 18-23 ØKONOMI HJEMMEBLANDERE TJERNER MERE Side 12-13 Satser på eksport af avlsdyr Per Kring, Rønshauge, eksporterer

Læs mere

Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen

Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Åbent brev til sundhedsminister Jakob Axel Nielsen Som psoriasispatient, og desværre en af dem der har en meget aggressiv form, brænder jeg efter at indvie dig i mine betragtninger vedrørende den debat

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark?

Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen. Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Plantekongres 2011 Session A2 kl. 14.00-14.15 v/ Henning van Veldhuizen Er der en fremtid for havefrø i Danmark? Er der en fremtid for havefrø i Danmark? 1. Ja, hvis der er politisk forståelse og ramme-vilkårene

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor

JAGT & GAMEFAIR. Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor JAGT & GAMEFAIR Jagt - fiskeri - hunde - heste - outdoor 20. & 2 aug. 2 1. 016 kl. 10-17 Målrettet strategi på at øge besøgstal med 40% og forventer op mod 7.000 besøgende. Enestående og imponerende trofæudstilling.

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

MRSA i dyr - sådan håndteres det i praksis.. Veterinærchef Maren Holm Johansen Veterinær Nord, Fødevarestyrelsen

MRSA i dyr - sådan håndteres det i praksis.. Veterinærchef Maren Holm Johansen Veterinær Nord, Fødevarestyrelsen MRSA i dyr - sådan håndteres det i praksis.. Veterinærchef Maren Holm Johansen Veterinær Nord, Fødevarestyrelsen Hvem er VeterinærNord? kredsdyrlægerne fra de 4 gamle amter Dækker 52 % af landets dyr Ca.

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717

17. september 2001. Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 17. september 2001 Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 7717 Resumé: FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET I modsætning til tidligere år, hvor erhvervsorganisationernes beklagelser over finanslovens belastninger

Læs mere

Belgien og Luxembourg

Belgien og Luxembourg Den kgl. Danske ambassade Bruxelles Maj 2003 1 ØKOLOGIDEPECHE Belgien og Luxembourg Rapport 2002 Statskonsulent Anders Buch Kristensen 1. Oversigt 2 Økologi både som fødevarer, andre produkter og som diskussionsemne

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse IMMUNITETSSTYRING Immunitetsstyring Hvad forstår I ved immunitetsstyring? Organer i immunsystemet Lymfeknuder

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu?

100% Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? Studiejobs, praktikplads eller ansættelse nu? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse - fra en kommune der gerne vil kende sin besøgelsestid...

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion

Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Åbn folderen og læs mere om den danske svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Din A til Z om dansk svineproduktion Folderen Din A til Z om dansk svineproduktion

Læs mere

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Sjælland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt,

Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Regionsmøde for kredsbestyrelsen i Region Midt, Onsdag d.10.4,2013 Mødested: Patienthotellet, Kl.9-15 Mødelokalet på 7. Lille Mikkelsgade 2 8800 Viborg. Referent: Ann-.Birgitte Ordstyrer: Liselotte Tilstede:

Læs mere

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013 Beretning for året 2013 Sletterhage I 2013 fik Sletterhage leveret 10.978 m 3 fra fællesvandværket. I 2012 fik vi leveret 10.271 m 3. Så dette niveau ser ud til at være niveauet for andelshavernes forbrug.

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI

Kursusforløb for dyrlæger. som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI Kursusforløb for dyrlæger som arbejder med svineproduktion og svinesygdomme. SUNDE GRISE - GIVER SUND ØKONOMI OM KURSET BAGGRUND I samarbejde mellem Ø-Vet A/S og Danish Farmers Abroad etableres et kursusforløb

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

SOMMEREN ER OVER OS IGEN...

SOMMEREN ER OVER OS IGEN... NMFK NYT Maj 2009 Så blev køerne sat på græs! SOMMEREN ER OVER OS IGEN......Og der er stadig opgaver vi skal have løst! Af formanden. Som overskriften siger, er sommeren ved at være over os igen. Det betyder

Læs mere

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013

Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Formand Jørgen Egeskovs tale ved DTLs arbejdsgiverforenings generalforsamling 25. maj 2013 Indledning (og kontingentstigning) Som de fleste af jer ved, er DTLs arbejdsgiverforening et frivilligt tilbud

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere