Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011"

Transkript

1 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5: Roskilde Kommune vil ruste sig til fremtidens nye vejrforhold og klimarelaterede forandringer i kommunen Der er inden udgangen af 3. kvartal 2011 igangsat kampagner i 1 byområde og 5 større virksomheder. Indenfor alle nye lokaleplaner indarbejdes håndtering af overfladevand fx ved hjælp af forsinkelsesbassiner, nedsivning af regnvand på egen grund, grønne tage og andre virkemidler. Herringløse er udpeget som Energilandsby. Der har været afholdt tre workshops med bred deltagelse af borgere og lokale virksomheder. Fokus for arbejdet er energirenovering og kollektiv varme- og elforsyning. I fht. kampagne på virksomheder er udvælgelsen igangsat, og der er afholdt møder med den første interesserede virksomhed. Et bæredygtighedsværktøj til brug i lokalplaner er udarbejdet og forelægges Teknik- og Miljøudvalget snarest. Klimatilpasning indgår som tema i det igangværende arbejde med Planstrategien. Mål 6: Roskilde Kommune vil forstærke samarbejdet mellem kommune, borgere, erhvervsliv og de i kommunen beliggende videninstitutioner Klimaplan Inden udgangen af 2011 er der oprettet et Klimaråd med tilhørende Klimafond. Kommissorium for Klimaråd er udarbejdet og forelægges snarest Teknik- og Miljøudvalget. Rammer for Klimafond er under udarbejdelse og skal godkendes politisk. Roskilde Kommunes vision er at sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke til at forebygge klimaforandringerne og sikre den nødvendige tilpasning. Kommunen vil arbejde for 100 % vedvarende energiforsyning og Arbejdet med kommissorier og projektsættelse for klimaplanens indsatser er i gang. Der er planlagt møderække med de involverede afdelinger.

2 herved blive CO 2 -neutral. Roskilde Kommunes Klimaplan beskriver forudsætningerne for en klimaindsats i Roskilde: Vores aktuelle CO 2 -aftryk, prioritering af vores indsats, hvilke indsatser vi vil pege på for, at kommunen kan opfylde de fastlagte mål (bl.a. de konkrete indsatser vedtaget i Klimapolitikken), og hvordan disse indsatser kan føres ud i livet. CO 2 -kortlægning jf. Borgmesterpagten Udarbejde CO 2 -regnskab for Roskilde Kommune som geografi og anvise besparelsesindsatser fordelt på sektorer til opfyldelse af Borgmesterpagtforpligtelsen om CO 2 -reduktion på min. 20 % inden CO 2 -regnskabet er udarbejdet og forelagt Teknik- og Miljøudvalget til orientering 2. december Yderligere indsatser på klimaområdet Grøn Teknologi Tour Fremvise grøn teknologi for Roskildes borgere i samarbejde med bl.a. Roskilde Forsyning, Risø DTU, RUC og det Grønne Hus i Køge. Arrangement på Stændertorvet med forskellige stande vedr. Grøn Teknologi særligt med fokus på lys. Vist på DR2 og genudsendt på DR1. Lån en el-cykel Flere skal fravælge bil til fordel for el-cykel. Der er indkøbt 40 elcykler og tilbuddet er annonceret bredt. Pt. har ca. 80 borgere ønsket at låne en. 1. periode med test-personer starter 1. april. Lån en sjov cykel Flere skal fravælge bil til fordel for cykel, evt. i kombination med offentlig transport. Der er indkøbt forskellige typer af cykler (ladcykler og foldecykler). Der er endnu ikke lavet bred information om lånemuligheden alligevel har godt 10 borgere kontaktet

3 Test en el-bil Miljøpulje Grøn Butik Klima -uddannelse af håndværkere Udbrede kendskabet til el-bil og indsamle erfaringer fra test-kørere bl.a. med henblik på etablering af infrastruktur herunder opstilling af ladestandere. Bidrage til gennemførelsen af klimarelaterede projekter af interesse for en bredere gruppe og udbrede interessen for at gøre en klimaindsats. Skabe fokus på energi- og miljøvenlig drift i butikker. Samarbejde med lokale udførende skal skabe grobund for energirenoveringer i den eksisterende boligmasse, der samtidigt medfører en styrket kompetence hos kommunens håndværksmestre. forvaltningen med henblik på udlån. Der er indgået samarbejde med Roskilde, Ringsted og Lejre Kommuner og el-bil firmaet ChoosEV. Pt. arbejdes der på at finde lokale sponsorer i de tre kommuner. Det forventes at kunne udlevere de første el-biler til testpersoner i juli Der er i efteråret 2010 udbetalt de bevilligede penge til 10 projekter, bl.a. til etablering af solpanel på Sct. Jørgens Skole, afholdelse af miljøuge på Roskilde Sprogcenter med bl.a. klima som emne og afholdelse af to arrangementer vedr. borgervejledning om bæredygtig transport. Samlet beløb kr kr. Frist for ansøgning 2011 er 3. maj. Der er indledt samarbejde med Erhvervsforum Roskildes netværk for CSR. Der iværksættes en styrket rekrutteringsindsats med energigennemgange og valg af indsatser henover forår og forsommer. Den 28. april holdes et arrangement rettet mod repræsentanter for lokale byggevirksomheder, håndværkere, energiselskaber, boligselskaber, fagforeninger og erhvervsorganisationer. Arrangementet afholdes i samarbejde med KIBS (Klimaændringer og Innovation i Byggeriet). Etablering af smart grid på Musicon Energistyring og mere intelligent fordeling af Samarbejde mellem Seas NVE, Risø DTU,

4 energiressourcer kræver at el- og varmenettet, samt installationerne er forberedt på nye måder at måle, afregne og bruge strøm og varme. Projektet skal medvirke til at Musicon er smartgrid ready altså parat til fremtidens mere intelligente el- og varmesystemer. Rockmuseet, Roskilde Forsyning A/S, Musicon sekretariatet samt Teknik og Miljø er iværksat. Indførelse af fjernaflæsning i alle relevante bygninger Fjernaflæsning giver større mulighed for at følge et forbrug tæt og reagere, hvis der sker markante ændringer. Desuden gør fjernaflæsning det muligt at afregne efter timepris og dermed fremme et fleksibelt elforbrug. Et pilotprojekt med 11 udvalgte institutioner igangsættes 1. maj. Udarbejdelse af Vandavis Formidling af klimatilpasnings-problematikken omkring vand. Et indstik til Roskilde Avis og skoleundervisnings-materiale om vand er under udarbejdelse. Roskilde Forsyning er projektejer og forvaltningen deltager sammen med repræsentanter fra Roskilde Avis og Sct. Jørgens Skole. Strategien for varme- og energiforsyning blev vedtaget 4. november I tilknytning er der udarbejdet en handlingsplan, som skal løse de opgaver, som strategien har angivet som indsatsområder. Handlingsplanens delopgaver er startet op med de nødvendige samarbejdspartnere. Varmeplan Etablere et samlet grundlag for Roskilde Kommune til at tilrettelægge en fremtidig varme- og energiforsyning, der er velfungerende, omkostningseffektiv og miljøvenlig. Agenda 21 Strategi Agenda strategien skal sikre fokus på bæredygtighed med særlig henblik på borgerinddragelse i miljøindsatserne. Agendastrategien er lovpligtig i henhold til Agenda strategien skal udarbejdes i første del af valgperioden, og det indledende arbejde er igangsat. Der lægges i strategien vægt på borgerinddragelse. Strategien forventes

5 planlovens 33a. vedtaget i slutningen af Arrangementer 2011 Roskilde Messen 12. og 13. februar Aktuel information til borgere om energirigtigt byggeri, cykelby-projekter, mm. Der var kontakt til 1400 besøgende på klimastanden og bred dialog om energirenovering, transport og Roskilde Kommunes klimaindsats. Erfaringen viser, at dagen er velbesøgt og skaber god dialog om en lang række forskellige emner. Affaldsdag 7. maj Borgerne inviteres til en dialog om deres egne muligheder indenfor affaldshåndtering og kompostering samt klima- og energi for eksempel renovering, transport, valg af varmekilde, mm. Alle Børn Cykler september 2011 Kombinere fokus på sikkerhed med klima og sundhed. Målgruppen er børn og forældre. Indledt samarbejde med forskellige aktører. Afventer svar på ansøgning Bilfri skole til Trygfonden indsendt af Energitjenesten Sjælland, hvor Roskilde Kommune har tilkendegivet interesse for projektmedvirken om trafik på skolerne mhp. klima, sikkerhed og sundhed. Økologidag efterår 2011 DR og DUP (produktionsselskab) har foreslået samarbejde om økologi og grønne vaner. Dagen skal have samme udformning som Grøn Teknologi Tour. Emnet denne gang er økologi og lokal fødevareproduktion. Deltagelse afventer afklaring af økonomi og projektleder.

6

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats

Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats Mode i KKR Sjælland den % ENERGIKLYNGECENTER SJÆLLAND Dagsordenens punkt 3. 2 /9 Maribo april 2011 Oplæg til koordinering af kommunernes energi- og klimaindsats KKR Sjælland drøftede den 9. november 2010

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012

Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Status for Klima- og energistrategiske tiltag 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 2 2. Energistyringsprojektet... 3 3. Energibesparende foranstaltninger... 4 4. LED Til Vejbelysning...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere