FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 138 November - December 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 138 November - December 2004"

Transkript

1 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 138 November - December 2004 Læs om : - Landsformandsskiftet i december (s. 2) - Stiftelsesfesten (s. 3) - Resultatet af landspræmieskydningen (s. 4-5) - Kredsenes mange aktiviteter - Mindeord i anledning af major Kjeld Feilbergs død (s ) - To læserbreve om oplevelser på ekskursioner (s ) - International tjeneste (s ) - Combat Support Wing (s. 9) - Interforce (s. 11) - NATO Response Force (s. 12) Og et godt tilbud: - Jobbet som redaktør for dette blad er ledigt fra nytår (s. 6) 1

2 Fællesstyrelsen: Landsformand: Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff Bavnegårdsvej 41 I, 2820 Gentofte. Telefon: Landsformand fra 11. december 2004: Generalmajor Jørgen Sverker Nilsson Opnæsgaard 83, 2970 Hørsholm Telefon: Næstformand: Formanden for Københavns Kreds, forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. Telefon: Forretningsfører: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Annexgårdsvej 4, Kirke Værløse, 3500 Værløse. Telefon: Meddelelser fra Fællesstyrelsen Landsformandsskifte Kære kredsbestyrelser og medlemmer! Jeg var glad og stolt, da jeg i efteråret 2002 blev spurgt, om jeg ville efterfølge generalløjtnant N.Aa. Rye Andersen som landsformand. Jeg stod over for pensionering, og det hverv ville være en kærkommen aktivitet i det forestående otium. Jeg har glædet mig over de møder, skydninger og aktiviteter i øvrigt, som jeg har deltaget i, og mødet med de mange aktive medlemmer. Jeg har imidlertid samtidig måttet erkende, at min tilstedeværelse er blevet stadig mere begrænset. Efterhånden som tiden er gået, er jeg blevet involveret i stadig flere erhvervsaktiviteter. Her har jeg måttet prioritere. Jeg beklager at måtte meddele, at min prioritering ikke falder ud til fordel for Foreningen af Officerer Udenfor Aktiv Tjeneste. Det skyldes først og fremmest, at jeg har væsentlige aktiviteter, som netop falder på de samme dage som møderne i Københavnskredsen og skydningerne ved Sjælsø. Det er min opfattelse, at man 2

3 ikke kan udfylde rollen som landsformand, hvis man ikke har mulighed for at være en aktiv deltager i foreningens aktiviteter. Jeg har derfor efter drøftelser i landsledelsen spurgt generalmajor Jørgen Sverker Nilsson, som jeg er sikker på at alle kender, om han kunne tænke sig at træde ind i funktionen som landsformand. Det har han til min store glæde accepteret, og jeg er sikker på, at foreningen får en aktiv og deltagende landsformand i general Nilsson. Skiftet vil i praksis finde sted i forbindelse med Stiftelsesfesten. Jeg vil gerne takke alle i kredsbestyrelserne, i landsledelsen og i medlemskredsen for støtte og opbakning til arbejdet i foreningen. Jeg synes, at der er opnået nogle gode resultater i de sidste to år. Jeg vil især pege på arbejdet med hjemmesiden, som er en god mulighed for information af medlemmer såvel som andre interessenter, på samarbejdet med Folk og Forsvar og på det gryende samarbejde med HOD. Jeg vil stadig være at finde som menigt medlem i foreningen og jeg ønsker foreningen god vind. Ove Høegh-Guldberg Hoff Den tiltrædende landsformand vil blive præsenteret i næste nummer (nr. 139) af Meddelelser. Red. Stiftelsesfest den 11. december 2004 Foreningens 113 års stiftelsesdag fejres i Kastellet, Nordre Magasin, 1. etage, lørdag den 11. december kl Traditionen tro serveres der: - Gule ærter med tilbehør samt øl og snaps. - Æbleskiver med tilbehør og solbærrom. Kuvertpris: 155,- kr. I forbindelse med middagen overdrages posten som landsformand ved en mindre ceremoni. Ved kaffebordet overrækkes præmier til vinderne i landspræmieskydningen. Tilmelding bedes foretaget senest tirsdag den 30. november kl til forretningsføreren i Københavns Kreds. Det er praktisk, at tilmeldingen følges op med indbetaling via giro eller pr. check til kredsens forretningsfører. (Se under Københavns Kreds). 3

4 Midlertidig foreningsadresse Som følge af de omflytninger, der for øjeblikket sker i Forsvarets øverste ledelse, disponerer FOUAT ikke mere over kontorplads i Kastellet. Indtil ny aftale om kontor kan indgås, er foreningens adresse derfor forretningsførerens private domicil i Kirke Værløse. (Se adressen ovenfor i boksen). Adresseændring og sletning i adressekartotek Husk, at det enkelte medlem skal giver foreningen besked om evt. ændringer enten ved brev eller . Det kan ske ved henvendelse til kredsens forretningsfører (der videresender ændringen) eller direkte til fællesstyrelsens forretningsfører. (Se adressen ovenfor i boksen). Landspræmieskydningen Præmiefordeling OB Folmer Pedersens ærespræmie tilfalder i år: PL Ronald Magnussen, Fyns Kreds, med 224 points. KN Busch s mindeskål tilfalder i år: John Curt Jensen, Midt- og Vestsjællandske Kreds, med 224 points. KN Troels-Smith s mindepokal tilfalder i år: MJ Peter Rude, Københavns Kreds, med 223 points. MJ Ulrichsens pokal tilfalder i år: MJ P. Rønberg, Københavns Kreds, med 218 points. Den af Storstrøms Kreds udsatte kredspokal tilfalder i år: Københavns Kreds med 1030 points. Indsendelse af præmier m.v. Vandrepræmier samt logbøger i udfyldt stand sendes til major G. Djørup, Brydebakken 8, 3200 Helsinge, senest den 20. november Eller medbringes i velpudset stand til stiftelsesfesten

5 Resultater 2004 STORSTRØMS KREDS LT Palle Rasmussen 209 p. LT Flemming Nielsen 205 p. PL Aage Rye Rasmussen 199 p. PL Jørgen Simonsen 195 p. KN Erik Pedersen 186 p. Total 994 p. 17 skytter deltog. Vejr: Halvsk.- blæst FYNS KREDS*) PL Ronald Magnussen 224 p. KN Erik Lykke Pedersen 216 p. LT Poul Nielsen 208 p. KN Gurli Ikjær 179 p. MJ Egon Aaskov 164 p. Total 991 p. 10 skytter deltog. Vejr: sol, regn, bl. KØBENHAVNS KREDS MJ Peter Rude 223 p. MJ P. Rønberg 218 p. MJ J. Dam 203 p. MJ G. Djørup 195 p. PL I. Becker Larsen 191 p. Total 1030 p. 16 skytter deltog. Vejr: stille - sol. NORDJYSKE KREDS*) MJ Hans Poulsen 212 p. KN Jes Reiner Pedersen 204 p. KN Mogens Pedersen 192 p. KN Per Ehrhorn 190 p. KN Villy Egebo 174 p. Total 977 p. 10 skytter deltog.vejr: Skyet st. blæst. MIDT- & VESTSJÆLLANDSKE KREDS John Curt Jensen 224 p. Tommy Pedersen 211 p. Kurt Hasselby Jensen 198 p. Karl Johan Nilausen 194 p. Carl Johan Witte 188 p. Total 1015 p. 11 skytter deltog. Vejr: Let skyet. SYDJYSKE KREDS OL B.O. Fabricius 181 p. MJ I. Frisenvang 180 p. MJ K. Fabricius 180 p. OL E. Mogensen 158 p. MJ I. Norby 157 p. Total 856 p. 9 skytter deltog. Vejr: letskyet - blæst. *) I hvert fald Nordjyske Kreds har afviklet landspræmieskydningen under anvendelse af ammunition kaliber.22 i stedet for 9 mm og til dels ved brug af specialvåben. Inden næste års landspræmieskydning vil der blive truffet afgørelse om, hvorvidt resultaterne for disse skydninger kan indgå i landsresultatet. Københavns Kreds siger tak til alle for et godt samarbejde i 2004 og ser frem til en god sæson i år Resultater for landspræmieskydningen 2005 fremsendes snarest efter skydningens afholdelse til formanden for Københavns Kreds skydeudvalg, MJ G. Djørup, gerne som vedhæftet fil på 5

6 Stillingsopslag: Ny redaktør søges Bladets redaktør, oberstløjtnant S.C. Volden, meddelte på årsmødet i april 2004, at han ønsker at videregive den spændende redaktørpost til nye og iderige kræfter ved det kommende årsskifte. Hans begrundelse var, at han efter fire år på jobbet ikke vil være i stand til at udvikle bladet yderligere, hvilket både medlemmerne og bladet efter hans mening fortjener. Fællesstyrelsen ønsker derfor henvendelse fra personer, der er interesserede i at videreføre og udvikle redaktørfunktionen til alle medlemmers bedste. Ud over interesse for foreningens arbejde stilles der kun få krav til den kommende redaktør: - Interesse for og evne til at formidle det skrevne ord. - Rådighed over - og færdigheder i at anvende - en PC med internetadgang. - Mulighed for nogle få dage hver anden måned at afse tid til redaktionsarbejdet. Det skal tilføjes, at arbejdet giver mange inspirerende kontakter til kredsene og Fællesstyrelsen, samt at arbejdet kan tilrettelægges af redaktøren i overensstemmelse med den mellem redaktøren og Fællesstyrelsen aftalte udgivelsesfrekvens. Bladets redaktionelle stof offentliggøres (ud over i bladet) på foreningens hjemmeside (www.fouat.dk). Redaktøren af bladet er også formelt redaktør af hjemmesiden, men det praktiske arbejde vedrørende hjemmesiden og dennes udvikling gennemføres af et andet medlem med særlige kvalifikationer på dette område. Interesserede kan henvende sig til foreningens næstformand, forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen ( ) for nærmere oplysninger, ligesom den hidtidige redaktør ( ) naturligvis også er til rådighed med henblik på detajloplysninger. Stillingen ønskes besat ved årsskiftet med henblik på overtagelse af redaktionen fra og med det blad, der udgives pr. 1. marts (Den hidtidige redaktør oplyser, at han i lighed med den støtte han selv fik, da han overtog funktionen gerne bistår med praktisk vejledning i forbindelse med skiftet på redaktørposten). 6

7 Københavns Kreds Formand: Forskningsbibliotekar D.B., major Jørgen Larsen, Digterparken 76, 2750 Ballerup. Telefon: Forretningsfører: Major Bent Axel Kongsbach, Blomsterager 512, 2980 Kokkedal. Telefon: Giro Dødsfald Major Kjeld Peter Feilberg, 29. marts september Det er med sorg, at foreningen har modtaget underretning om, at major Feilberg er død. Se mindeordene på side 22. Foredragssæson Kredsen kom godt fra start ved sæsonens 1. foredrag torsdag den 7. oktober med et fremmøde på 29 tilhørere, der med et glas portvin skålede for en god sæson. Men ikke mindst kontreadmiral I.B. Rodholms fremlæggelse af den tyske flådes genopbygning forud for 2. Verdenskrig bidrog til aftenens gode forløb. Rodholm kom ind på tyskernes (Hitlers) løbende 'overskridelse' af indgåede traktater, hvor de allierede politisk og økonomisk ikke evnede at modstå dette. Rodholm behandlede opbygningen set ud fra logistiske betragtninger og påpegede produktionsmæssige uhyrligheder, hvor strategiske mål for den tyske flåde var skiftende (fra Plan x og y til ZULU) samt at der ikke var sammenhæng mellem deplacement og bestykning og de operative mål. Studiet af emnet tjener absolut admiralen til ære. Torsdag 21. oktober talte konsulent, forfatter Niels Bjerregaard over emnet Hannibal. Gennem tre puniske krige lykkedes det Rom at ødelægge Kartago og få magten over hele Middelhavsområdet. Roms farligste modstander var Hannibal, der førte sin hær med elefanter over Alperne og ned i Italien, hvor han besejrede romerne i flere slag. Hannibals mål var at redde sin hjemby Kartago, så han udnyttede også sine politiske evner. Hans liv var dramatisk og han udholdt modgang med værdighed. Vi hørte om en af oldtidens mest spændende personligheder. Torsdag 4. november causerer major, konsulent Bent Sørensen over Jørgen Chr. Jensens levnedsløb, en blandt flere danske modtagere af Victoriakorset. Gæster er velkomne. Torsdag 18. november aflægger Chefen for Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen, generalmajor Per Ludvigsen, kredsen et besøg og giver en briefing om Det nye Forsvar. 7

8 Torsdag 6. januar fortæller major Knud Timmermann om sine oplevelser i Kastellet den 9. april 1940, da de tyske styrker tidligt om morgenen sprængte sig vej gennem Norgesporten. Gæster er velkomne. Efterfølgende foredrag afholdes på torsdagene 20. januar samt 3. og 17. februar Skydning på pistol Se kredsens resultater på side 4-5. Bogcafé!! Flere medlemmer ligger inde med en del bøger, som de gerne vil afhænde og lade andre få glæde af. Bøgerne kan medbringes ved kredsens foredragsaftener og blot henlægges på bordet ved tidsskrifter og blade. Interesserede læsere kan derefter overtage bøgerne kvit og frit og betragte dem som ejendom, evt. til brug som gaver andetsteds eller lægge dem tilbage efter endt læsning. Arrangementer på Kastellet Den 28. oktober fylder den gamle fæstning 340 år. Det markeres 31. oktober med et Åbent Hus arrangement med mange koncerttilbud, udstillinger, Dansk Løsen m.m. Kastelskirkens 300 års jubilæum fejres søndag den 28. november. Nærmere oplysninger om de nævnte Kastelsarrangementer gives - når dagene nærmer sig - på tlf Juleindkøbstur til Prag Årets juleindkøbstur går til Prag (eller Praha, hvis du helst vil være nutidig) i dagene 18. til 21. november. Kontakt Franz Strehle, formand for Nordjyske Kreds, på for at sikre dig en af de få ledige pladser. Red. 8

9 Storstrøms Kreds Formand: Erik Blyme, Agerupvej 18, Våbensted, 4990 Sakskøbing Telefon: , Forretningsfører: Premierløjtnant Jørgen Simonsen, Skansevej 5, 4862 Guldborg. Telefon: , Stiftelsesfesten Kredsen planlægger fællestransport til årets stiftelsesfest i Kastellet den 11. december. De af kredsens medlemmer, der er interesserede i at deltage, tilmelder sig individuelt til Københavns Kreds, men med hensyn til deltagelse i den fælles transport, skal man henvende sig til kredsformanden eller forretningsføreren. Kommende arrangementer Vent tålmodigt på næste nummer af Meddelelser og kontroller evt. på hjemmesiden, om der skulle komme tilbud i den mellemliggende periode. Combat Support Wing Forsvarsforliget medførte, at Flyvevåbnet nu har fire wings: F-16-fly, helikoptere, transportfly og det nye skud på stammen, Combat Support Wing. Hidtil har Flyvevåbnet måtte skrabe folk og materiel sammen for at kunne støtte de flystyrker, der skal deployeres til indsættelse i internationale missioner som for eksempel i Afghanistan. Dette ændrer opstillingen af den nye enhed nu på, og det bliver derfor lettere at leve op til det meget høje beredskab, der kræves: Helt ned til fem dage for flyenhederne og derfor ofte et endnu skrappere beredskabskrav til den logistiske enhed, der skal klargøre en base i det fjerne til modtagelse af f.eks. kampfly og disses besætninger. Combat Support Wing kommer derfor til at bestå af specialister, der kan klare opgaver inden for bevogtning, kommunikation, losse- og transportopgaver og de mange andre opgaver, der hører med til at opbygge og drive en base. Enheden skal være klar til indsættelse fra 1. januar Man kan se mere i bladet Forsvaret nr. 4/2004. Red. 9

10 Midt og Vestsjællandske Kreds Formand: Oberst Karl Johan Nilausen, Munkevænget 4, 4300 Holbæk. Telefon: Mailadresse: Forretningsfører: Kaptajn Jørgen Helstrup, Jyllandsgade 8R, 4100 Ringsted. Telefon: Mailadresse: Siden sidst Den sidste aften i august var en lille, men tapper skare mødt frem for at overvære hjemmeværnets stabschef, oberst Jørgen Jacobsens foredrag om Dansk Forsvar inden for rammerne af det nye forsvarsforlig. En yderst veloplagt og meget vidende stabschef gav os et bredt og godt indtryk af de meget store forandringer, som respektive værnsgrene skal undergå inden forligsteksten er opfyldt. Den nye forsvarsstruktur er nok den største og samtidig mest visionære forandring de sidste 50 år. Vi fik også et indgående indtryk af de opgaver, som de nye totalforsvarsregioner pålægges. Vi sluttede aftenen af med en rundbordssamtale over kaffen. Her blev mange aspekter drøftet, og vi er af den klare opfattelse, at specielt denne rundbordssnak gav stabschefen nogle perspektiver og problemstillinger med hjem til Kastellet. Årets højdepunkt inden for skydning, Pokalskydningen, blev denne gang gennemført på Lilleør Skydebane. De sædvanlige tapre og engagerede skytter dystede på livet løs, og selv om vi i år ikke nåede de samme pointmæssige højder som tidligere, blev resultatet dog ganske pænt. Vi afventer nu spændt landsresultatet. Prikken over i et var dog den rigtig gode frokost, som igen i år var fremtryllet af - og blev indtaget i - det Jann ske hjem i Boeslunde. Hvor går et par timer dog hurtigt i godt selskab og med så god mad på bordet og så den sædvanlige lille dram hertil. Kommende aktiviteter Julemødet gennemføres som familieaften den 8. december 2004 i tiden i SuperBrugsen beliggende på Næstvedvej 2 i Fensmark. Fra Næstved- Ringsted landevejen drejer man ved restaurant Gulerodshuset mod Fensmark og Holmegård Glasværk. I Fensmark er det umuligt at overse SuperBrugsen, som ligger ved siden af gadekæret. Uddeler Hans Larsen er vores vært denne aften. Vores kasserer Per Darville vil kort gennemgå brugsbevægelsens historie og specielt den lokale SuperBrugs s historie. Herefter vil uddeleren orientere om livet i forretningen, herunder alle de opgaver der er i et firma med en så ganske betragtelig millionomsætning. Orienteringen afsluttes med en rundvisning. 10

11 Hele forløbet sker i julehyggens skær. I løbet af aftenen er der indlagt en kulinarisk overraskelse. Pris pr. deltager: 20 kroner. Tilmelding til foreningens sekretær senest torsdag den 2. december Første aktivitet i 2005 er ved at blive aftalt. Kredsen håber meget, at vi i uge 5 kan besøge Flådestation Korsør. Vi vil denne gang forsøge at gennemføre aktiviteten som et eftermiddagsarrangement opdelt som foredrag/rundvisning i tiden efterfulgt af skafning fra klokken 1700 ca Nærmere om aktiviteten i næste nummer af meddelelser. Sluttelig siger kredsen tak for året 2004, idet vi håber at se rigtig mange til julemødet. God jul og godt nytår. K. J. Nilausen Du kender naturligvis INTERFORCE! eller?? Selvom de fleste af foreningens medlemmer officielt må betegnes som hørende til den civile sektor, føler de fleste af os sikkert stadig som i hvert fald med hjertet tilhørende Forsvaret. Det kunne derfor være på sin plads kort at referere et uddrag af Interforce Komiteens opgaver: medvirke til at skabe større forståelse i den civile sektor for Forsvarets løsning af de opgaver, der er pålagt af samfundet. Og navnlig det særlige behov for støtte i forbindelse med reservepersonellets deltagelse i Forsvarets aktiviteter.. Selvom organisationen har eksisteret siden 1999, kunne kendskabet til den måske fortjene et par ord med på vejen også i FOUAT-regi. Derfor denne korte opremsning af et par af organisationens aktiviteter: - Orientering til organisationens medlemmer om forsvarets kapaciteter, f. eks. som under Hærens Materiel og kampdemonstration på Antvorskov øvelsesplads i slutningen af august i år. - Orientering til befolkningen ved en plancheudstilling, som første gang blev vist under Forsvarets Dag i forbindelse med Kronprinsens bryllup med frk. Mary Donaldson. Udstillingen vises efterfølgende rundt om i landet. Men ikke mindst: - Job-hjælp til soldater, der udsendes til tjeneste i internationale operationer. Der er mange flere oplysninger og kontaktmuligheder på hjemmesiden Red. 11

12 Et nyt NATO-bidrag På Bornholm og i Skive er man i gang med at klargøre Danmarks første bidrag til NATO s hurtige reaktionsstyrke. Bidraget kommer til at bestå af Første Lette Opklaringseskadron fra Gardehusarregimentet forstærket med ammunitionsrydningskapacitet fra Ingeniørregimentet. Ud over de nævnte hærenheder vil der også indgå et selvstændigt Sampling Team, som opstilles i samarbejde med Center for Biologisk Beredskab ved Statens Seruminstitut med henblik på indsamling af prøver i områder, der er blevet forurenet af kemiske, biologiske, radiologiske eller atomare stoffer. Styrken skal være fuldt operativ fra 15. januar Hvad er NRF? NATO Response Force sammensættes af bidrag fra medlemslandene og skal bestå af højteknologiske, fleksible, deployerbare, interoperable og robuste enheder, som kan indsættes globalt og løse opgaver spændende over hele spektret fra egentlige kampopgaver til fredsstøttende og humanitære operationer. Men ikke nok med det: Styrken skal kunne rykke ud til et af verdens brændpunkter med meget kort varsel (= 30 dage) og være rede til at være indsat i seks måneder. Det er hårde krav, men til gengæld er den periode, hvor man er i beredskab kun et halvt år. Mandskabet kan altså i værste fald være i 30 dages beredskab i et halvt år efterfulgt af en lige så lang indsættelse! Kan Danmark (og danske styrker) klare det? Kølen til den skonnert, som de nye opgaver skal sejle på, blev jo lagt med vedtagelsen af det seneste forsvarsforlig, hvor Flyvevåbnet fik lovning på et antal nye transportfly, og Søværnet er godt i gang med projektet fleksible støtteskibe, hvorved muligheden for at få de danske styrker deployeret til et indsættelsesområde skulle være tilgodeset. Med hensyn til det højteknologiske kan man jo kaste (endnu) et blik på side 14 i Meddelelser nr. 137, hvor der står lidt om nyt materiel. Men hvad med uddannelsen? Enheder, der skal indgå i NRF, skal efter en national uddannelse på et år gennemgå en NATO-uddannelse på 6 måneder. I den sidstnævnte del af uddannelsen lægges vægt på træning i specielle opgaver samt på at få samarbejdet mellem de forskellige nationaliteter til at fungere gnidningsfrit. Når man har set, hvordan danske styrker de seneste år har klaret opgaverne i udlandet, skal de nok også kunne klare de opgaver, som skal løses i NRF-ramme! (Teksten er delvis klippet fra Hærnyt nr. 2/2004). Red. 12

13 Fyns Kreds Formand: Oberstløjtnant Leif K. Nielsen, Ådalen 18, Gummerup, 5620 Glamsbjerg. Telefon: Forretningsfører: Kaptajn Erik Lykke Pedersen, Pilevangen 22, 5210 Odense NV. Telefon: Giro: Landspræmieskydningen 2004 Kredsen havde i alt ti deltagere i selve præmieskydningen. Resultaterne for de fem højest placerede blev: - PL Ronald Magnussen 224 points - KN Erik Lykke Pedersen 216 points - LT Poul Nielsen 208 points - KN Gurli Ikjær 179 points - MJ Egon Aaskov 164 points Den samlede scoring blev for kredsens fem bedste således 991 points. Efterårstur til Sønderjylland Tirsdag den 28. september var dagen for foreningens årlige efterårstur, og 39 deltagere mødte frem på det tidligere garageanlæg ved Højstrup for at deltage. Turen i år gik til Grænsemuseet samt det område, der udgjorde en del af den gamle landegrænse op til Første punkt på dagsordenen var naturligvis formiddagskaffe med tilbehør Som sædvanligt var forsyningstjenesten lagt i hænderne på løjtnant Holger Jørgensen og hans hustru Anny (eller var det omvendt?!). I hvert fald var denne vigtige tjeneste i topklasse! Ankommet til Grænsemuseet blev vi modtaget af kaptajn Albert Højgaard. Såfremt man aldrig tidligere har hørt denne mand fortælle, mangler der noget i ens opdragelse! Med Højgaard som guide blev vi de næste tre timer ført gennem museet samt det gamle grænselands historie. Også historien, der knytter sig til Brødremenigheden i Christiansfeld, blev fortalt, og vi havde af Brødremenigheden lånt Kongehuset ude i Christiansro til vor frokost. Også dette sted er historisk, da kammerherreinde Christina v. Holstein ved sin død i 1812 havde testamenteret hele sin formue til Brødremenigheden. Menuen (den medbragte madkurv) og forholdene var primitive, men stedets atmosfære opvejede så rigeligt dette. Efter den lidt sene frokost var det desværre kommet dertil, at vi måtte vende næsen hjemad mod Odense. Men vi var mange oplevelser rigere! 13

14 (Bem. fra red.: Kredsen har vedlagt et billede fra den udbytterige tur. Det kunne desværre ikke medtages i bladet på grund af opløsningsgraden, men hvis det senere overføres digitalt til webmaster, vil det blive lagt ind på hjemmesiden). Kommende arrangement: Julefrokost Kredsens julefrokost 2004 på Soldaterhjemmet Dannevirke afholdes torsdag den 9. december kl Programmet indeholder ud over det kolde bord med tilbehør underholdning i topklasse og stort julelotteri med mange gevinster. Kredsens medlemmer får tilsendt invitation. Der er gang i byggeriet! Forsvarets Bygningstjeneste har gang i mange forskellige ting. Her skal blot omtales to gamle og en (forholdsvis) ny. Den første gamle, der skal nævnes er Spantelofts-bygningen på Nyholm. Det gamle hus fra blev bygget som hangar for de chalupper, der sejlede mandskab ind fra skibe, som lå for anker i havnen. Derfor er husets side ud mod vandet åben, så man kunne trække chalupperne indendørs. Noget helt specielt ved huset er den øverste etage, der blev konstrueret til at lave de modeller i fuld størrelse, som skulle bruges af skibsbyggere på Orlogsværftet, når de skulle fremstille spanterne til fortidens træskibe. Deraf navnet. 1. fase af renoveringen (fundamentet) blev afsluttet i begyndelsen af 2004, hvorefter man straks gik i gang med 2. fase (selve huset). I bladet FBT info nr. 3/2004 kan man læse om den historiske bygnings renovering og se billeder, der er taget både inde og ude. Den anden gamle bygning, som man er gået i gang med, siger nok hærofficererne lidt mere. Det er nemlig ombygning af Ridehuset på Frederiksberg Slot. Dette historiske og bevaringsværdige hus skal nemlig ombygges til auditorium og eksamenslokale for Hærens Officersskole. Og vel at mærke uden at gøre for drastisk vold på husets ydre. I ovennævnte nummer af FBT info kan man se et luftfoto af slottet og ridehuset, samt en skitse af vinderprojektet i den konkurrence, der lige er blevet afgjort. Det sidste, der skal nævnes, er de store ændringer, der siden årtusindskiftet er sket i Oksbøllejren. Når denne række projekter også nævnes, er det dels fordi kun de færreste af os har vor daglige gang i Oksbøllejren, dels fordi det drejer sig om projekter til mange millioner, og som er til stor gavn for uddannelsen af hærens enheder. Så kig ind og se de mange kvadratmeter garager, cementbelagte panserveje, værksteder og moderne indkvarteringsfaciliteter, der er kommet til de seneste år! Red. 14

15 Sydjyske Kreds Formand: Oberst Leif Hommel Nielsen, Jeppe Aakjærsvej 8, 6100 Haderslev. Telefon: Forretningsfører: Major C.F. Aakerlund, Damstien 16, 6100 Haderslev. Telefon: Mailadresse: Gennemførte arrangementer Landspræmieskydning medlemmer og damer mødtes den 21. september på Varde Kaserne til den årlige landspræmieskydning på pistol. Vejrguderne var os imod med kuling fra sydvest og regnbyger. 6 skytter dystede på pistolbanen. Resultatet af skytternes anstrengelser blev, at kredsens vandrepræmie (1. præmie) udsat af oberstløjtnant N.T. Winther og frue atter i år blev erhvervet af oberstløjtnant B.O. Fabricius, der opnåede 181 points. 2. præmien - et sølvbæger udsat af oberstløjtnant I. Langkilde - blev erhvervet af major I. Frisenvang (180 points), medens 3. præmien - en sølvbrevåbner ligeledes udsat af oberstløjtnant I. Langkilde - gik til major K. Fabricius. (180 points). Frokosten blev i god stemning indtaget i officersmessen på Varde Kaserne. Sydjyske Kreds takker Dronningens Artilleriregiment for stor velvilje og støtte i forbindelse med arrangementets gennemførelse. Tur til Antvorskov Kaserne og Herlufsholm 9 medlemmer af kredsen deltog i den af Brigadevennerne tilrettelagte tur den 25. august. Professor Bent Jensens foredrag på Haderslev Kaserne 21 medlemmer af kredsen overværede den 14. september det af Brigadevennerne tilrettelagte foredrag: Mit liv som historiker med undertitlen Kommunismen og dens væsen. Aflyst arrangement. Kredsen havde som tidligere meddelt den 2. september planlagt en tur til Fyns militærhistoriske samling i Odense, afsluttende med frokost i soldaterforeningen Dannevirkes lokaler på Sdr. Boulevard. Desværre var interessen for besøget minimal, idet kun to medlemmer med damer tilmeldte sig! Kredsstyrelsen måtte derfor med beklagelse aflyse turen til Odense. Kommende arrangementer. Er endnu ikke endeligt fastlagt. 15

16 Nordjyske Kreds Formand: Franz Strehle, Hasserisgade 36, 9000 Aalborg. Telefon: Forretningsfører: Kaptajn Hartvig Porsborg, Vangen 85, 9400 Nørresundby. Telefon: Gennemført arrangement Kredsens præmieskydning blev gennemført mandag 13. september på skydebanerne på Lindholm Høje, der deltog 11 skytter. Vejret var skyet med en stærk blæst og småregn, men alle gennemførte skydningerne med rimelige resultater således: - major Hans Poulsen 212 points - kaptajn Jes Reiner Pedersen 204 points - kaptajn Mogens Pedersen 192 points - kaptajn Per Ehrhorn 190 points - kaptajn Villy Egebo 179 points - kaptajn Leif Nygaard 179 points - kaptajn Hartvig Porsborg 172 points - major Gunnar Albrechtsen 172 ponits - kaptajn E.H. Pedersen 151 points - kaptajn Erik Christensen 124 points Skydebanefesten blev afholdt i hyggelige lokaler på Jellingvej 26 i Svenstrup, hvor værtsparret Jette og Franz Strehle havde fremtryllet et måltid bestående af legeret porresuppe, skipperlabskovs med tilbehør og afsluttende med en kop kaffe/te. Deltagerantallet var 15, lidt mindre end tidligere år, men vi havde nogle meget hyggelige timer sammen. Under skydebanefesten blev kredsens interne pokaler udleveret og sædvanen tro løb major Hans Poulsen med alle pokalerne dog minus en, som tilfaldt kaptajn Leif Nygaard. Igangværende arrangementer Vi er nu godt i gang med bowlingturneringen, vi er pt. 16 deltagere, som hygger os sammen på mandag formiddage. Kommende arrangement Kredsen afholder julefrokost mandag 13. december 2004 kl i et lokale på bowlingcenteret på Løvbakken i Nørresundby for medlemmer med ledsager. Pris excl. drikkevarer kr., men for dette beløb får du: Marinerede sild med karrysalat - fiskefilet med remoulade og citron - rejer med mayonnaise - grønlangkål med flæsk og medisterpølse - leverpostej med bacon og champignon - ribbenssteg med rødkål for så at slutte med - ris à la mande med kirsebærsovs. Af hensyn til arrangementet bindende tilmelding mandag den 6. december kl til Leif Nygaard på eller 16

17 To gode og en fuser! Indsendt af Jes Reiner Pedersen, Nordjyske Kreds. Medlemmer af FOUAT Nordjyske Kreds har i september deltaget i et par virkelig gode arrangementer og har et til gode, som ikke blev til noget. Så til søs næsten da Først benyttede en god håndfuld af medlemmerne sig af tilbuddet fra Atlantsammenslutningen og besøgte 23. september SOK i Århus, hvor vi blev særdeles godt modtaget af CH/SOK, KA K.B. Jensen i et mødelokale, der gjorde det nødvendigt at komme hinanden ved. Det gjorde vi så på forbilledlig vis udfra devisen, at hvor der er hjerterum.. Og det var der i hvert fald. Kontreadmiralen briefede på udmærket vis og med en rimelig beherskelse af det avancerede AV-udstyr om SOKs arbejde og om Søværnet generelt. Og efter en kort strække-ben pause blev vi ført ind i "Fremtidens Søværn i lyset af det nye forsvarsforlig, hvor K.B. Jensen ikke skjulte sin forundring og skuffelse over tabet af et så vigtigt element i Søværnets værktøjskasse som ubådene. Men i øvrigt erklærede han sig ovenud tilfreds med de øvrige dele, som man for øvrigt allerede i flere år havde lagt op til i planlægningen. Efter en udmærket frokost, hvor Atlantsammenslutningens generalsekretær Troels Frøling og andre fortalte om Atlantsammenslutningen og dens arbejde, vendte vi tilbage til mødelokalet til en gennemgang af Søværnets nye skibe og andet materiel. Det var virkelig spændende at se og høre om dette nye isenkram. Derefter gik turen i busser fra Sumatravej til bunkeren, hvor SOK/OPC har til huse, her ligesom hovedkvarteret arvegods fra den tyske marine under besættelsen, men med et indhold, der er ført helt up-to-date. For en tidligere kampinformationsmand som undertegnede var det et enormt fremskridt, der var sket, siden jeg for 40 år siden sad på MAS Anholt. Stor tak til Atlantsammenslutningen for arrangementet og til CH/SOK for modtagelsen. 65 år siden Kun to dage senere rykkede Nordjyske Kreds atter ud, denne gang medbringende sin fane, for på Klitmøller kirkegård at deltage i mindehøjtidelighed med kransenedlæggelse på Sgt. Richard S. Pitts grav. Sgt. Pitts fra RAF 224 Sqdn. var den første allierede soldat, der under 2. Verdenskrig 17

18 blev fundet død på dansk territorium. Han blev skudt ned over Nordsøen i september 1939 og drev i land ved Klitmøller i november, hvor Forsvarsbrødrene sørgede for hans begravelse. Flyvevåbnet og Frihedskampens Veteraner nedlagde kranse, og der blev blæst retræten, hvorefter der blev holdt en mindehøjtidelighed i kirken med en glimrende tale af sognepræsten fra Ræhr-Vigsø pastorat. Efter gudstjenesten kørte vi til ældrecentret Klitrosen i Klitmøller og spiste vor medbragte mad, samt nød den gode kaffe med horn og æblekage, som borgmesteren havde beredt os. Så havde vi samlet kræfter til et besøg i Hanstholm Museum (ikke bunkermuseet) ved fyret, hvor der fortælles om fiskeri, skudehandel, havnebyggeriet og ikke mindst redningsvæsenet. Og på hjemvejen var der tid til at opleve det spændende Kirsten Kjær Museum ved Tømmerby, hvor en væsentlig del af hendes kunst er udstillet, og hvor der er plads til unge kunstnere fra især Østeuropa til at arbejde og udstille. Fuseren! Efter dette stakåndede program var det for nogle en lettelse, at det annoncerede besøg hos TERMA den 29. september blev aflyst. Men heldigvis må man i dette tilfælde godt gå tilbage til en fuser, for det kommer senere. Jes Reiner Pedersen Og allerede i uge 43 fik man chancen for at gå tilbage til det, der bestemt ikke var en fuser: Besøg ved TERMA Indsendt af kaptajn Jørgen Østergaard Larsen, Nordjyske Kreds I uge 43 var 40 personer fra henholdsvis FOUAT, Flyverhjemmeværnsdistriktet samt fra foreningen Niels Ebbesens`s Venner på besøg på virksomheden TERMA i Grenå - selvfølgelig efter at være blevet behørigt clearet. En indholdsrig briefing Efter velkomsten blev der med brug af power-point orienteret om firmaets virke, bl.a. om et radarsystem, der nu er blevet så udviklet, at man i oprørt sø kan lokalisere en lille gummibåd. Dette system kan bruges både til at kontrollere søtrafik, lokalisere smuglere samt deltage i redningsaktioner. Man videreudvikler også radarsystemer til brug for luftforsvarssystemer, Standard FLEX 300 samt Air Traffic Control. Endvidere har firmaet NATO-kontrakter om udvikling af ballistik-instrumentering og NATO Seasparrow, der er skibsbårne missiler til forsvar mod angribende fly. 18

19 TERMA deltager også i den europæiske rumforskning: Bl.a. lander der TERMA udstyr på Saturns måne Titan i 2004, og man er dybt involveret i Ørstedprojektet, især ved afdelingen Aerospace Division. Og på firmaets fabrik i Lystrup har man udviklet og fremstillet satellittens centralcomputer og det komplicerede strømforsyningssystem. Space Divisionen i Birkerød har stået i spidsen for konsortiet bag design, konstruktion, test og opsendelse samt har udviklet satellittens software. Satellittens mekaniske dele og den 8 meter lange gittermast er konstrueret og fremstillet af TERMA Industries Grenaa A/S, som vi jo besøgte. TERMA på vingerne Man har udviklet et system til "elektronisk selvbeskyttelse af fly", et system med automatisk eller "intelligent" reaktion på fjendtlige trusler mod flyet. Dette system (EWMS) blev installeret i danske F-16 fly i og derpå valgt som et led i moderniseringsprogrammet Mid-Life-Up-Date, MLU, for samtlige europæiske F-16. I 1996 blev systemet afprøvet og godkendt af US Air Force og er nu i brug i 8 lande: 7 NATO-lande plus Australien. Systemet anvendes i både jagerfly, transportfly og helikoptere, f.eks. har hollandske APACHE helikoptere i 2004 fået installeret EWMS. Udstyret bliver løbende renoveret og opdateret hos TERMA. Det danske forsvar skal jo have nye helikoptere og her har TERMA også en finger med: Helikopterens næse, dens tag med 3 motorfundamenter og agterrampen bliver fremstillet her i Grenå og sendt i container til England. TERMA Audio Systems introducerer et nyt koncept i pilot headsets (3-D audio). Dette virker via et sæt individuelle ørepropper (ultra letvægt), mikrofon og højtalere med indbygget støjreduktion: Piloten er nu i stand til at lokalisere alt, der truer hans fly, uden at skulle dreje hovedet. Det skal bare opleves! Rundt på fabrikken Efter den grundige briefing var det nu tid til en rundtur på virksomheden. Med besked om "nok se, men ikke røre" kom vi ind i store haller, hvor man var i gang med at fremstille de forskellige komponenter - alt sammen med tusindedels nøjagtighed! Nogle komponenter blev specielt fremstillet til et specifikt emne, medens andre komponenter skulle kunne passe til flere emner. Det var et imponerende syn! Vi var i afdelingen, hvor man renoverer indkomne EWMS`ere bl.a. fra US Air Force, og man skulle færdiggøre en EWMS`er per dag! I hallen, hvor man fremstiller taget til den nye danske helikopter EH-101, kunne vi se 3 stadier lige fra begyndelsen til slutstadiet med motorfundamentet monteret. Alting bliver løbende kontrolleret, der føres logbog over alle komponenter, og der bliver skrevet godkendelsesnumre på alle komponenter. (Fortsættes på side 23) 19

20 International tjeneste Det nye forsvarsforlig satser jo meget målrettet mod dansk deltagelse i forskellige internationale operationer. Men hvordan ser det egentlig ud i dag? Et broget billede! I øjeblikket (pr. 31. august) har Danmark hele 1090 personer udstationeret i mange forskellige indsættelser, der geografisk er spredt over fire verdensdele: Afrika, Asien, Europa og Nordamerika! For nogle år siden (= i vore unge dage) var der stort set kun tale om FNindsættelser. I dag er billedet helt anderledes: Kun 42 bærer i øjeblikket den blå baret, men de er til gengæld fordelt på 11 forskellige missioner i Afrika, Asien og Europa. Også på det kommandomæssige område er der sket ændringer, idet indsættelse under koalitionerne (primært i Irak og Afghanistan) tegner sig for hele 536 soldater, mens indsættelser under NATO (primært KFOR i Kosovo) kræver 505. De fleste af indsættelserne har afløsning hvert halve år, så i alt udsender vi over 2000 soldater årligt. Barske forhold Som man kan få indtryk af ved at se TV2 s realistiske serie Bataljonen, som hver uge sender et indtryk af livet i Camp Dannevang i det sydlige Irak, er nutidens tjeneste i det fjerne ikke for tøsedrenge/-piger! Nogle af dem ofte blandt de, der har været udsendt flere gange kan der opstå psykiske eftervirkninger, som det er væsentligt at få gjort noget ved efter hjemkomsten til Danmark, da evt. ubehagelige oplevelser ellers kan udvikle sig til uhensigtsmæssige reaktioner. Institut for Militærpsykologi under Forsvarsakademiet har de seneste 10 år stået til rådighed med krisepsykologer for at modvirke alvorlige efterreaktioner og i værste fald et posttraumatisk stresssyndrom. Birgitte Hommelgaard, der er chef for Krisepsykologisk Sektion, fortæller, at der er ansat 4 og inden længe 5 psykologer, der støtter de udsendte ved at medvirke i den missionsorienterede uddannelse samt ved at gennemføre et kort (ca. et kvarter) interview med alle efter hjemkomsten. På den måde får den enkelte et personligt indtryk af krisepsykologen og lettere ved at overvinde sin naturlige tilbageholdenhed, hvis der skulle opstå behov for hjælp. Ca. ½ år efter hjemkomsten får alle soldater tilsendt et spørgeskema, hvor der spørges om evt. psykiske eftervirkninger. Birgitte Hommelgaard fortæller endvidere, at kun 5-6 % erfaringsmæssigt er i risikogruppen, samt at meget få får behov for egentlig behandling, et behov, der kan opstå flere år efter en udsendelse. (Man kan se mere i Forsvaret til Forsvarets medarbejdere nr. 4/2004 og på hjemmesiden Som major Erik Blyme skrev i Meddelelser nr. 136 deltager De Blå Baretter også 20

21 i dette støttearbejde. På hjemmesiden kan man læse mere om ordningen. Mange får forhåbentlig også glæde af den job-hjælp som INTERFORCE har etableret. Se omtalen side 11. Et billede siger mere end mange ord - og en film siger endnu mere! Det kan være vanskeligt at forestille sig de påvirkninger, vore soldater kan komme ud for, og for pårørende, der måske ikke engang har været ganske almindelig fredstidssoldat, kan det være helt umuligt! Susanne Biers film Brødre giver et næsten uudsletteligt indtryk af disse påvirkninger og de hjemlige komplikationer. Jeg har bedt en civilist (min kone) om hendes indtryk af filmen: Brødre er en ganske forfærdelig film. Altså ganske forfærdelig vedkommende! Hovedpersonerne er to brødre og den enes familie: Den ene bror er en smule utilpasset i forhold til den anden bror, der er officer og pludselig bliver sendt i krig i Afghanistan. Denne mand har et lykkeligt familieliv med en smuk kone og et par dejlige børn. I den periode han er væk, hjælper broderen med bl.a. at installere et køkken, ligesom han udvikler sig til en hyggelig onkel for børnene. Da manden kommer hjem fra krig og grusomhed, er han vel ganske naturligt forandret. Han tror, at hans bror har haft et forhold til hans kone og en aften går den hjemvendte officer helt amok, hvilket sender kone og børn på flugt ud af huset. Broderen altså den utilpassede dukker op for at hjælpe i situationen, men alt er tilsyneladende ødelagt. Filmen ender dog med en vis form for harmoni, men undertonerne er ikke til at udviske! Hverken de nærmere omstændigheder eller handlingens enkeltheder skal røbes her. De skal ses! Når jeg synes, at denne film er så speciel, er det fordi den afdækker en situation, som de fleste af os (måske) kunne være havnet i. Altså hvis vi havde været unge nok! Men måske har vi børn eller børnebørn, der kan komme ud for noget lignende! Så hvis I ikke allerede har set denne film, så skynd jer! Og vær beredt! Kirsten Volden Afslutning Formålet med dette afsnit har naturligvis været at give et indtryk af omfanget af dansk deltagelse i internationale operationer, men også at give et indtryk af de menneskelige omkostninger, der kan være forbundet med nutidens tjeneste i udlandet samt den støtte, som Forsvaret er parat til at yde enkeltpersoner og deres pårørende, hvis belastningerne har været for store. Red. 21

22 Mindeord: Major Kjeld Feilberg Fra Jørgen Larsen, formand for Københavns Kreds, er modtaget følgende: Under nogle dages ophold i Sønderjylland besøgte jeg 22. september Gedenkstätte Ladelund umiddelbart syd for grænsen. Jeg genkendte blandt fangerne flere officerer, der senere blev mine foresatte eller kolleger. Blandt disse Kjeld Feilberg, som vi kaldte ham. Dagen efter, den 23. september, mødte jeg op til kredsens skydninger ved Sjælsø, hvor en af vennerne spurgte mig: 'Har du hørt, at Kjeld er død?' Der blev så stille. Ved et fangestævne i Frøslev 5. maj 1965 blev Feilberg indvalgt i præsidiet som fangerepræsentant og gjorde her et uegennyttigt arbejde af stor betydning for lejren som mindepark. Den sidste halve snes år var vejen fra bopælen i Roskilde til kredsens arrangementer i Kastellet ham for lang. Alligevel forblev han til det sidste nydende medlem. Vi følte dog stadig hans nærvær. Thi han var for forsvar og samfund en kritisk og loyal skribent i medierne. Æret være Kjeld Feilbergs minde. Jørgen Larsen Fra V. Scheuer-Hansen, Fyns Kreds, er modtaget følgende: Den 9. april 1940 var Kjeld Feilberg premierløjtnant ved regimentet i Roskilde. Sammen med dele af regimentet blev han overført til Sverige, men først efter en episode på Kronborg, som senere blev kendt som Mytteriet på Kronborg! Kjeld Feilberg så sig nødsaget til at trække sin pistol for at true sin kompagnichef. Denne var absolut ikke tyskfjendtlig og blev senere kendt som en af topfolkene i den danske styrke, som optrådte på østfronten. Den 9. april ønskede han derfor heller ikke, at styrken overgik til Sverige. Senere i 1943 flygtede Kjeld Feilberg igen til Sverige, hvor han søgte at komme i tjeneste hos de allierede, men uden held. Han var nu klar over, at arbejdet skulle lægges i Danmark. Han blev anholdt af tyskerne på Øresund, og efter et ophold i Horserød og Vestre Fængsel endte han som gidsel i tugthuset Dreibergen i Büzow nord for Berlin. I september 1944 blev Kjeld Feilberg overført til Frøslevlejren. Efter befrielsen i 1945 gjorde Kjeld Feilberg tjeneste ved 4. Regiment/ Sjællandske Livregiment, ved Sjællandske Trænregiment, som komandant ved HQ LANDDENMARK samt i en periode som forbindelsesofficer ved AFNORTH. Selv lærte jeg Kjeld at kende på en rejse til Polen. Da vi med hensyn til de historiske aspekter i forbindelse med besættelsen havde fælles betragtninger om personer og hændelser før, under og efter besættelsen, 22

23 udviklede bekendtskabet sig hurtigt til noget mere. Vi blev venner, og ret hurtigt var resultatet ugentlige brevvekslinger. I løbet af den periode samlede jeg et betydeligt materiale, hvor Kjelds oplysninger skinner igennem. Hurtigt lærte jeg Kjeld at kende som en belæst mand med stor indsigt i kunst, litteratur og især historie. Men først af alt: Han var en hædersmand. Af og til talte vi om tiden efter. Keld sagde blandt andet, at gamle soldater dør aldrig de forsvinder bare. Kjeld er forsvundet. FAR VEL! Æret være hans minde! V. Scheuer-Hansen (Besøg ved TERMA fortsat fra side 19) Modtageren har også udstationeret personer på virksomheden. Disse skal kontrollere fremstillingen og godkende komponenterne. Endvidere bliver der udført tests på forskellige ting, så man kan sikre sig, at emnet er fremstillet korrekt og holder forskrifterne. En imponerende oplevelse Det blev til en 3-timers oplevelse, og man forlader TERMA imponeret og stolt over, at vi herhjemme i lille Danmark kan være med i første række, når der gælder krævende præcisions- og kvalitetsarbejder til brug ude i den store verden. Der er p.t. ansat ca personer i firmaet som helhed, og man forventer at ansætte yderligere ca TERMA er derfor i næste uge i Aalborg for på universitetet at fortælle de studerende om firmaet. De bedste ønsker for fremtiden til firmaet og mange tak for en fin aften! Skulle DU få chancen for et besøg hos TERMA i Grenå, så tag imod tilbudet. Du vil ikke fortryde det! Jørgen Østergaard Larsen Vil du vide mere om TERMA A/S? På den engelsksprogede hjemmeside kan du få en mængde oplysninger om det firma, som vore nordjyske venner har besøgt. Der er både et organisationsdiagram, hvor man bl.a. kan nikke genkende til den afdeling, Manufacturing Grenaa, som ovenstående handler om, men også en del om firmaets hovedsæde, som ligger i Lystrup ved Århus. Og naturligvis om firmaets forskellige produkter samt dets historie fra starten i 1944 som et lille mekanisk værksted i Århus. Red. 23

24 Om bladet Indlæg i bladet: Selvom bladets hovedformål er at formidle oplysninger til medlemmerne om de forskellige kredses aktiviteter, kan der når pladsen tillader det optages indlæg fra enkeltpersoner. Sådanne indlæg bedes sendt pr. mail (som vedhæftet fil i WORDS). Da sådanne indlæg af og til kræver et ret omfattende redaktionsarbejde, bedes de sendt i god tid, så der er ca. en uge til sammen at bearbejde indlægget. Redaktionen er ikke forpligtet til at optage sådanne indlæg, og forbeholder sig naturligvis ret til at forkorte teksten. Redaktion m.v.: MEDDELELSER udgives seks gange pr. år: Primo januar, marts, maj, juli, september og november af FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE. Bladet indeholder primært interne foreningsmeddelelser. Bidrag optages på resp. kredsformænds og andre bidragsyderes ansvar. Eftertryk kun tilladt med Fællesstyrelsens, henholdsvis pågældende kredsformands tilladelse. Redaktion: Oberstløjtnant Svend C. Volden, Orgelvej 1, 4200 Slagelse. Telefon: s foretrækkes og sendes til både den private adresse og til KGB-adressen Foreningsmeddelelser, der sendes som brev, skal være redaktøren i hænde to dage før den nedenfor anførte tidsfrist. Næste nummer: Bidrag til nummer 139 skal være redaktionen i hænde senest 8. december Det pågældende blad forventes fordelt først i januar Henvendelse om ekspedition og fordeling: Major Flemming Holmgreen Rasmussen. Telefon , Tryk: Lokalkalforsvarsregion Sjælland og Lolland-Falster, Teglovnsvej 25, Postboks 163, 4100 Ringsted. 24

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

M E D D E L E L S E R

M E D D E L E L S E R FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik M E D D E L E L S E R Nr. 148 Juli - August 2006 I N D H O L D Praktiske oplysninger Side 2 Informationer og

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Møde for arbejdsgrupperne 2010

Møde for arbejdsgrupperne 2010 CH/FTK GM Henrik R. Dam aflagde besøg hos deltagerne i mødet den 16. august. Referat af møde den 16. august 1. Indledning SSG Lars Søe-Jensen (SØE), leder af Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS) bød

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Program for 2. halvår 2016

Program for 2. halvår 2016 Program for 2. halvår 2016 Kære pensionistmedlem Da vi er i den heldige situation, at vi efterhånden har fået samlet langt de fleste mailadresser for vore medlemmer, ønsker vi så hurtigt som muligt at

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 3/2013 Læs inde i bladet: SØRUP HAVNS BÅDELAV I TV SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER RENOVERING AF YDERMOLEN SÆTTES IGANG 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 12 måneder er der gået siden vi sidst holdt generalforsamling. 12 måneder, 52 uger, 366 dage, 8784 timer sådan et runde tal eller sagt på en anden måde: Der er gået et år! Et tilbageblik

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Indledning. Beretning

Indledning. Beretning Generalforsamlingen den 21. april 2015 Indledning Det er mig en stor glæde på bestyrelsens vegne at kunne byde hjertelig velkommen til klubbens 19. ordinære generalforsamling. En særlig velkomst skal lyde

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Oplevelsestur med FLYHIS

Oplevelsestur med FLYHIS Flyvevåbnets Historiske Samling Oplevelsestur med FLYHIS 15.-19. september 2008 Igen i år var der 40 mand fra arbejdsgrupper m.v. rundt i landet, som havde taget imod tilbuddet fra Flyvevåbnets Historiske

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Kære forældre. Nyt fra indskolingen

Kære forældre. Nyt fra indskolingen Kære forældre Med denne udgivelse vil vi meget gerne ønske jer alle en rigtig god december; og naturligvis en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår, når vi kommer dertil. Samtidig vil

Læs mere

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 132 November-December 2003

FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER. Nr. 132 November-December 2003 FORENINGEN AF OFFICERER UDENFOR AKTIV TJENESTE Protektor: Hans Kongelige Højhed Prins Henrik JAN-FEB MEDDELELSER Nr. 132 November-December 2003 Læs om: - Stiftelsesfesten 2003 (side 2) - Landspræmieskydningen

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2009 Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf.: 75 43 13 72 Fanø: 75 16 61 65 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 2 April Juni 2013. 31. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 2 April Juni 2013 31. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Bestyrelse og udvalg Formand Jan Møller, Lundager 41, 2670 Greve, 40 68 09 29 Næstformand Henning Øland

Læs mere

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016

Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 Referat af Hellested Borgerforenings generalforsamling den 18.1.2016 1. Valg af dirigent: Niels Juul Jensen 2. Valg af stemmetællere: Ib Berthelin og Lars Asserhøj 3. Formandens beretning Anne-Grethe Mathisen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Nyhedsbrev uge 35 2015

Nyhedsbrev uge 35 2015 Nyhedsbrev uge 35 2015 Side 1 God weekend Side 7 Filuren Side 2-3 Nyt fra Allan Side 8-9 Chromebooks Side 4 Høstfest Side 10 N/T med 4-5 klasse Side 5 Indvielse af vuggestuen Side 11-13 Børnehaven Side

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT 3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT Bestyrelsen: Formand: Peter Ahrendt, ahrendt@c.dk Næstformand: Gunnar Svendsen, bogsvendsen@gmail.com Kasserer: Erik Kristensen, erkr@c.dk Turarrangør: Bent Jørgensen,

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Har du ondt i hovedet

Har du ondt i hovedet Har du ondt i hovedet -og brug for en at tale med? Jan. 2013 Gratis og anonym hjælp til alle, der er eller har været udsendt af den danske stat i fredsbevarende eller fredsskabende missioner. - Og til

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening

Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening 2007 Rindbynitten Medlemsblad for Rindby Strand Grundejerforening Bestyrelsen Formand: Jørgen Elsted Hansen Havstien 27 Kongeåvej 7A 6771 Gredstedbro Tlf. 7543 1372 Fanø 7516 6165 Mail: jehan@esbjergkommune.dk

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Søren Larsen Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer

Læs mere