ESU / DIGITAL PERSONVOGNS-BELYSNING. Brugervejledning - Dansk. Januar ESU Varmhvide Dioder. ESU Gule Dioder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESU 50708 / 50709 - DIGITAL PERSONVOGNS-BELYSNING. Brugervejledning - Dansk. Januar 2015. ESU 50708-11 Varmhvide Dioder. ESU 50709-11 Gule Dioder"

Transkript

1 ESU / DIGITAL PERSONVOGNS-BELYSNING Brugervejledning - Dansk Januar 2015 ESU Varmhvide Dioder ESU Gule Dioder Brugervejledningen er Oversat til Dansk af : FRANK F - ( P/N

2 Indholds-fortegnelse Advarsels-henvisninger 3 Funktions-Taste tilordning 10 Almene Egenskaber 3 Funktions-Taste tilordning (Skema) 11 LED-Grupper 4 Decoder-Reset 12 Afkortning af Printet 4 Firmware-Update 12 Strømforsyning af printet 4 Tekniske Data 12 Tilslutning af en Puffer-Kondensator 4 CV-Liste Tilslutning af en PowerPack Energilager 4 Billeder (Montage) Medleverede Slutlygter 5 Lysstyrke-Indstilling 5 Valgfri Top-belysning 5 Externe Forbrugere 5 Idriftsættelse 6 Tilpasning af Decoder-Indstillinger 6 Programmering med DCC-System 6 Programmering med Marklin Veksling til Programmerings-Mode 7 Kort-Modus 7 Lang-Modus 8 Programmering med ESU LokProgrammer 8 Indstillings-Parametre 9 - Funktionsudgange 9 - Indkoblings-forsinkelse 9 - Tilfældigheds-lys 9 - Startblink Antal for Neon-lys 10 - Periode Tid for Blinklys 10 2

3 ADVARSELS-HENVISNINGER ESU 50708/50709 er udelukkende bestemt til Indbygning i Modeljernbane Personvogne Alt Tilslutnings-arbejde skal foregå med "afbrudt" Spændings-forsyning. Hold dem ved Tilslutningen af Produktet til de i denne Brugervejledning beskrevne principper. Produktet skal holdes væk fra våde, fugtige omgivelser og undgå stød og trykbelastninger af Produktet Produktet må under ingen omstændigheder bøjes. Ved indbygning af Produktet i Personvognen, skal de under Montagen være opmærksom at ingen ledninger bliver ødelagt, kommer i klemme eller at afisolerede ledninger kan berøre Personvognens metaldele. Farverne på Lys-dioderne, såvel som deres Lysstyrke kan variere inden for Rammerne af Producent-tolerancen Almene Egenskaber : ESU LED-Belysningen sørger med de 11 monterede Lys-dioder for en ensartet og jævn indvendigt belysning af Deres personvogne. Den integrerede Multiprotokol-Decoder kan anvendes under DCC og Motorola og funktionerer også på Analoge Jævnstrøm og Vekselstrøms-Anlæg. Driftsarten genkendes Automatisk. Følgende Egenskaber kendetegner Personvogns-belysningen : 11 Varmhvide Lys-dioder (50708) 11 gule Lys-dioder (50709) Indbygget Konstant-spændingskilde for en ensartet Belysning, uafhængig af Skinne-spændingen. Individuel justerbar Lys-styrke. Belysnings-printet kan afkortes 8 forskellige steder på Printet. En indbygget Puffer-Kondensator overbrygger små udfald i Strømforsyningen. Efter egt valg kan en ESU "PowerPack" Energi-besparer til Overbrygning af længere Strøm-afbrydelser monteres. De 11 moonterede Lys-dioder er opdelt i 5 mindre grupper, hvor hver gruppe kan styres Separat (Se Funktions-Tasterne). Hver Belysnings-enhed medbringer en Kørselsretnings-afhængig skiftbar rød Slutvogns-belysning med 2 Røde dioder. Tilslutnings-mulighed for en Kørselsretningsafhængig Hvid Top-belysning (kun for Lys-dioder op til 20 ma). Tilslutnings-mulighed for en yderligere extern forbruger ( op til 100 ma). Forskellige Lys-effekter så som Softdimmen, Neonrørs-effekt, Defekte Neonrør eller Batteri-belysning kan tilordnes hver gruppe separat. Indkoblings-forsinkelse og Tilfældigheds-lys er individuel indstilbar. Egnet til Jævn og Veksels-strøms drift, såvel som også Digital-drift under DCC og Motorola. 3

4 LED-GRUPPER De 11 integrerede Lys-dioder er som vist på Afbildning 1 (Se side??) opdelt i 5 grupper ( A til E ) og forbundet direkte med en Udgang på Funktions-decoderen. Hver gruppe kan skiftes enkeltvis og kan programmeres særskilt med Lys-effekter. AFKORTNING AF PERSONVOGNS-BELYSNINGEN Personvogns-belysningen kan afkortes til den ønskede Længde. Hertil skal De afkorte Printet som vist Afbildning 1 ved de angivne Markerings-linier ( ) vist med angivelse af de røde pile på Afbildningen. Anvend en lille Metalsav. De resterende stykker af belysningen kan efter eget Skøn anvendes til anden side. VIGTIGT : Vær omhyggelig med ikke at beskadige Tilslutnings-steder eller andre monterede Dele, når de saver i Printet. STRØMFORSYNING De allerede påloddede ledninger afkortes efter behov. Alle Venstre og Højre Tilslutnings-punkter på Printpladen er allerede forbundet med hinanden. Derved er "en" ledning på hver side nok. Den ene side forbindes med med det venstre Hjul ( ved Marklin forbindelse til vognstel) og den anden side med det højre Hjul ( ved Marklin forbindelse til midterleder - det vil sige Slæbesko-optagelse). Poloraritetn er irrelevant, da hver Belysnings-enhed besidder en "intern" Ensretter. ESU tilbyder under ( Hjulkontakt til Personvognsbelysning - Skala N / TT / H0-8 Stk), som kan anvendes til næsten alle Personvogne. Ved Personvogne med Strømførende Koblinger forbindes de to forsynings-ledninger med Koblings-kontakterne. Belysnings-printet monteres på Personvognens tag (undersiden) med dobbeltklæbende Tape. Alternativt kan kigge efter egnede forankrings-punkter, ofte er Toiletrummene perfekt egnede til dette formål. TILSLUTNING AF EN PUFFER-KONDENSATOR En integreret Tantal-Elko forhindrer ved korte Strømafbrydelser en flakrende belysning. Ved dårligt Strømoptag til Personvognen kan man som vist på Afbildning 2, på dette sted montere en Puffer-Kondensator med en Spændings-modstand på mindst 35V og en Kapacitet på Maksimal 470 uf. TILSLUTNING AF EN POWERPACK Ønsker de ved længere Strøm-afbrydelser ( f.eks foran røde Signaler ) at Belysnings-funktionen skal bibeholdes, er det ikke tilstrækkeligt med en Puffer-Kondensator. De kan under ESU Art-Nr PowerPack Energi-lager bestille denne og montere denne som anvist på Afbildning 3. På Afbildning 3 er anvist de to tilslutnings-punkter ( + ) og ( - ) for tilslutningen af enheden. VIGTIGT : Bemærk at det her er vigtigt at tilslutningen sker med den "korrekte" Polaritet, da både PowerPack og Belysnings-printet kan bliver ødelagt ved forkert montering. 4

5 MEDLEVERET SLUT-BELYSNING På hver Belysnings-print er der allerede påloddet en Slutbelysnings-enhed med 2 røde Slutlygter. Disse fungerer Fartretningsafhængig i Digital og Analog-drift. Hvis de ikke øsnker at benytte denne enhed bør den afmonteres. Slutbelysnings-enheden kan anvendes i begge ender af Personvognen. Slutbelysnings-printet afloddes og påloddes igen i den anden ende. VIGTIGT : Ved ommontering af Slut-belysningen skal de sikre at denne tilsluttes med den "korrekte" Polaritet LYSSTYRKE-INDSTILLING Ved hjælp af den på Afbildning 4 viste "Regulator" kan de indstille Maksimal-lysstyrken for alle Lys-dioder på Belysnings-printet. Lysstyrken kan individuelt indstilles ved Programmering af Belysnings-enheden. VALGFRI TOP-BELYSNING For drift med Styrevogne kan man som vist på Afbildning 5, montere en Top-belysning. Der må kun tilsluttes "Hvide" eller "Gule" Lys-dioder med et Maksimalt strømoptag på 15 ma. En For-Modstand er "allerede" indbygget på Belysnings-printet. Top-belysningen arbejder Fartretningsafhængigt. EXTERNE FORBRUGERE Til skift af "externe" forbrugere ( Toilet-belysning / Togskilt-belysning / Arbejdsvogn-belysning m.v) står en separat Transistor-udgang til afbenyttelse, som har en Maksimalstrøm for forbrugere på 100 ma. Som vist på Afbildning 6 tilsluttes denne til U+ Spændingen. En "For-Modstand" for Lys-dioder er IKKE monteret på Belysnings-enheden, så dette skal man selv tage i betragtning. U+ Spændingen bliver IKKE "Pufferet" igennem en eventuelt tilsluttet PowerPack-enhed og Indstillings-regulatoren for Lys-styrken har ingen indvirkning på den tilsluttede Forbruger. F1-Funktionstasten anvendes til at skifte den "externe" forbruger med. 5

6 IDRIFTSÆTTELSE - Digitaldrift : Belysnings-enheden fungerer med et Digital-system som behersker DCC-format eller Motorola-formatet. Decoderen genkender "automatisk" Skinne-Protokollen. Fabriks-Adressen er 03 - Med 28 Køretrin DCC F0 Slutlys ON/OFF Fartretnings-afhængig. F1 (Externe Forbruger) ON/OFF F2 Indvendig Belysning (Alle) ON/OFF F3 Indvendig Belysning (LED 1-3 Gruppe A) ON/OFF (Se Afbildning 1) F4 Indvendig Belysning (LED 4-5 Gruppe B) ON/OFF (Se Afbildning 1) F5 Indvendig Belysning (LED 6-7 Gruppe C) ON/OFF (Se Afbildning 1) F6 Indvendig Belysning (LED 8-9 Gruppe D) ON/OFF (Se Afbildning 1) F7 Indvendig Belysning (LED Gruppe E) ON/OFF (Se Afbildning 1) - Analogdrift : Belysnings-enheden kan også drives med Jævn og Veksels-strøms Transformatorer. Ved Drift med denne metode lyser (af Fabrik) alle Lys-dioderne. De røde Slut-lygter samt eventuel Top-belysning arbejder ved Jævnstrøms-Transformatorer fartretnings-afhængigt. I Vekselstrøms-drift er disse De-aktiveret. TILPASNING AF DECODER-INDSTILLINGER Alle Parametre som kan ændres er CV (Configuration Variables) efter NMRA Standarden. Disse kan med deres Digital-central ændres enkeltvist. PROGRAMMERING MED DCC-SYSTEM Belysnings-enhden kender alle Programmerings-metoder efter NMRA-Standarden. Benyt enten "Programmeringsspor" eller "Hovedskinne-Programmering" (POM-Programmering). For Programmering med Central, se Brugervejledning til deres Digital-central angående Programmering. For at kunne udlæse CV for AUX, skal der være tilsluttet en "forbrugende" enhed med en Last på mellem ma. 6

7 PROGRAMMERING MED MARKLIN 6021 I det tilfælde at de benytter en Digital-Central som både kan sende DCC og Motorola-formatet, bør De "programmere" Belysnings-enheden i DCC-Format. De gennemførte ændringer er også gyldige ved senere Drift under Motorola. Da den vidt anvendte Marklin 6021 CU ikke kan anvende DCC-Formatet, indeholder ESU Decoderen en Speciel "programmerings-procedure" som skal overholdes til mindste nøjagtighed. En Udlæsning er ikke muligt. Der findes 2 Modes : I Kort-Modus kan kun Indstillings-parametre med et nummer < 80 ændres, såfremt at den ønskede værdi også ligger < 80. I Lang-Modus kan Alle Indstillings-parametre med Værdier i mellem 0 og 255 ændres. Da Displayet på 6021 CU kun kan vise 2-cifrede værdier, skal de Værdier der skal indtastes opdeles og indtastes i 2 Skridt. VEKSLING TIL PROGRAMMERINGS-MODE Køre-regulatoren skal stå på "0". Der må IKKE stå andre Lokomotiver / Digitale Vogne på deres Anlæg. Bemærk Blink-signalet fra Belysnings-enheden. Tryk på "STOP" og "GO" tasterne samtidigt på deres 6021 CU, indtil denne er "Resat".(Alternativt kan de eventuelt slukke og tænde 1 gang). Tryk herefter på "STOP"-Tasten for at afbryde Skinne-spændingen. Indtast den nuværende Decoder-Adresse, kender de ikke Adressen, skal de indtaste "80". Lav en Omskiftning med Køre-regulatoren ( Drejes helt til venstre indtil der høres et "klik") og holder den fast der, imens de trykker på "GO"-Tasten. Læg venligst mærke til at 6021 kun tillader Dem at indtaste værdier i mellem Værdien "0" mangler, derfor skal man indtaste værdien "80". KORT-MODUS Decoderen er nu i Kort-Modus (Led-dioderne blinker kort, periodisk). Indtast nu nummeret på den CV, som de ønsker at ændre ( f.eks 01) Foretag en Omskiftning med Køre-regulatoren indtil de hører et "klik". ( Lys-dioderne blinker kortvarigt 2 gange) Indtast nu den nye Værdi for som skal skal lagres i CV ( f.eks 15) Foretag en Omskiftning med Køre-regulatoren indtil de hører et "klik". ( Lys-dioderne lyser konstant i 1 Sekund, for at bekræfte indtastningen) De kan nu indtaste nummeret på andre CV, som de ønsker at ændre i. Kort-Modus kan forlades ved at ved at indtaste CV 80 eller ved afbrydelse af Skinne-spændingen ( Tryk "STOP"-Tasten og derefter "GO"-tasten på Deres 6021 CU) 7

8 LANG-MODUS For at komme over i "Lang-Modus" skal de i "Kort-Modus" indsætte værdien "07" i CV 07. Belysnings-enheden kvitterer for Vekslingen til "Lang-Modus" ved Lange Blink med Lys-Dioderne. Indtast nu Hundrede/Tier cifrene for den CV, de ønsker at ændre Eksempel : De ønsker at ændre i CV124, så skal der her indtaste værdien "12". Foretag en Omskiftning med Køre-regulatoren indtil de hører et "klik".( Lys-dioderne blinker lang / kort, periodisk) Indtast nu Ener-cifret ( i vores eksempel 4 ) Foretag en Omskiftning med Køre-regulatoren indtil de hører et "klik". Decoderen forventer nu en indtastning af Værdien for CV (Lys-dioderne blinker Lang / Kort / Kort - periodisk) Indtast nu Hundrede/Tier cifrene for den CV-værdi de ønsker at indsætte (Eksempel: Værdien 135 skal indtastes, således skal de indtaste "13"). Foretag en Omskiftning med Køre-regulatoren indtil de hører et "klik". (Lys-dioderne blinker Lang / Kort / Kort / Kort - periodisk) Indtast nu Ener-cifret ( i vores eksempel 5 ) Foretag en Omskiftning med Køre-regulatoren indtil de hører et "klik". ( Lys-dioderne lyser konstant i 1 Sekund, for at bekræfte indtastningen) De kan nu indtaste nummeret på andre CV, som de ønsker at ændre i. Kort-Modus kan forlades ved at afbryde Skinne-spændingen ( Tryk "STOP"-Tasten og derefter "GO"-tasten på Deres 6021 CU) PROGRAMMERING MED ESU LOK-PROGRAMMER Ved hjælp ESU LokProgrammer kan de ændre CV og deres Værdier for Deres Belysnings-print direkte på skærmen og spare dem selv for søgning efter CV-Numre. 8

9 INDSTILNINGS-PARAMETRE - FUNKTIONS-UDGANGE For hver Funktions-udgang kan der indstilles Lys og Special-effekter. For hver Udgang er der en CV (CV CV Se Tabellen) hvori der kan indstilles den ønskede Lysstyrke samt Kodenummeret for den ønskede Modus. Der gælder følgende sammenhæng Navn Beskrivelse Lysstyrke Modus Indkoblings-forsinkelse Tilfældigheds-Lys Dimmer Lys indkobles / udkobles hurtigt Zoom Lyset indbændes/udblændes langsom Neonlampe Neonlampe-Simulering Defekt Neonlampe Defekt Neonlampe, flakrende lys Blinklys Udgangen blinker med Indstilbar Frekvens Batterilys Dunkel glimtende Nød-belysning Strobe Blitzlys med Indstilbar Frekvens Eksempel De ønsker på den externe udgang at simulere et Blinklys med Lysstyrke 5 Indtast derfor i CV 115 værdien = 37 (Værdien 37 fremkommer ved at kigge på skemaet herover - Blinklys (Lysstyrke+Modus). - INDKOBLINGS-FORSINKELSE Efter ønske kan de for hver af de 8 Udgange bestemme, om den skal indkoble med det samme eller med forsinkelse. Hertil skal de som de kan se i Tabel længere oppe lægge værdien 64 til den nuværende CV-værdi til Udgangen. Den nøjagtige Tid af Indkoblings-forsinkelsen bliver herefter valgt tilfældig indenfor de definerede områder i CV 59 og CV60. - TILFÆLDIGHEDS-LYS Efter ønske kan de for hver af de 8 Udgange bestemme, om den efter indkobling via Funktionstasten i den efterfølgende tidsperiode tilfældigt skal udkobles igen og senere indkobles. Hertil skal der som vist i Tabellen længere oppe lægges værdien 128 til den aktuelle værdi. Hvornår og for lang tid den skal udkobles kan bestemmes via CV 61 og CV 62. 9

10 - STARTBLINK ANTAL FOR NEON-LYS I CV 63 kan de bestemme hvor ofte Neon-Lyset skal blinke, før den indkobles permanent. - PERIODE TID FOR BLINKLYS Når der for en Udgang er valgt funktionen "Blinklys" eller "Strobe" bliver Periode-tiden ( og dermed Blinke-frekvensen ) sat fælles for alle de tilsvarende udgange i CV 112. FUNKTIONSTASTE-TILORDNING Udgangene kan frit tilordnes Funktions-Tasterne. For hver af Funktionerne F0 til F20 i Digitalsystemet er der i Decoderen en CV-Parameter For Funktionen F0 (Fremad) er dette CV33, for Funktionen F0 (Baglæns) er det CV34 og så videre helt op til CV136 for Funktion F20. Værdien indlagt i CV fastlægger hvilken Funktions-Udgang der skal reagere på Funktionen. Eksempel : I CV 35 fastlægger værdien 4, at Funktions-udgangen AUX1 reagerer på Funktionen F1 (Forlæns). Hvilke værdier der skal indsættes for at tilordne Funktionerne til Funktions-udgangen kan de se i Tabellen på næste side. Kig i Tabellen efter : Linien for den ønskede Funktion Kolonnen for den ønskede Funktions-Udgang Her finder de tallet som for den ønskede tilordning skal indsætte i valgte CV og gemmes. Fabriks-værdierne er vist med "fed" skrift. Skal "en" Funktionstaste skifte flere Funktions-Udgange, skal de blot lægge værdierne sammen og gemme denne i CV i stedet for. 10

11 CV Funktion Toplys Slutlys AUX1 LED-Grp A LED-Grp B LED-Grp C LED-Grp D LED-Grp E 33 F0 Frem F0 Bagl F1 Frem F F F F F F F F F F F F1 Bagl F F F F F F F F

12 DECODER-RESET De kan genskabe Fabriks-indstillingerne ved at indtaste værdien 08 i CV08 FIRMWARE-UPDATE Belysnings-enheden kan til enhver tid opdateres med ny Drifts-software, for at fjerne fejl eller indføre nye Funktioner. Hertil skal de anvende ESU Lokprogrammer og den nyeste Software til Lokprogrammer. Ved skrivning af Parametrene vil der automatisk blive gennemført en Firmware-Opdatering. Tekniske Data Forsynings-spænding 4-24 V 0 / ~ DCC med 14/28/128 Køretrin (Automatisk genkendelse) Driftsarter Motorola Data-format Analog Jævnstrøms-drift Analog Vekselstrøms-drift. (Ingen genkendelse af Kørselsretning) Konstant Lysstyrke Fra 6V Indgangs-spænding : Ca 25 ma Strømforbrug : Ca 35 ma Dimensioner 255 mm X 7mm (Decoderområde: 8.1 mm) 12

13 CV Navn Beskrivelse Område Værdi 1 Adresse Producent Genkendelse Producent-nr (ID) ESU Indtastning af værdien 8 "Resetter" Decoderen til Fabriks-indstillinger 17 Udvidet Adresse Lang Adresse. 18 CV 17 indeholder den Høje Byte (Bit 6&7 altid Aktiv) CV 18 indeholder den Lave Byte. Kun Aktiv når funktionen er indkoblet i CV Tillægs-Adresse for Kørsels i Traktion 19 Traktions-Adresse Værdien 0 eller 128 betyder Traktions-Adresse er InAktiv Konfigurations-Register I dette register sammenfattes vigtige Informationer for DCC-Drift 3 29 Konfigurations-Register Bit Funktion Værdi 0 Normal Kørselsretnings-forhold 0 Omvendt Kørselsretnings-forhold Køretrin i DCC-Drift 0 28 eller 128 Køretrin i DCC-Drift 2 2 Analog-Drift frakoblet 0 Analog-Drift tilkoblet 4 5 Korte Adresser (CV 1) i DCC-Drift 0 Lange Adresser (CV17+18) i DCC-Drift 32 Vigtige Indstillinger for Decoderen 8/16/ Udvidet Konfiguration Bit Funktion Værdi 3 Marklin 2.Adresse - Frakoblet 0 Marklin 2.Adresse - Tilkoblet 8 4 Automatisk Køretrins-Genkendelse DCC Format frakoblet 0 Automatisk Køretrins-Genkendelse DCC Format tilkoblet 16 Indkoblings-forsinkelse 59 (Nedre Tærskel) Minimal-værdi for Indkoblings-forsinkelse (Værdi: 4 x 0,25 Sek) Indkoblings-forsinkelse 60 (Øvre Tærskel) Maksimal-værdi for Indkoblings-forsinkelse (Værdi: 4 x 0,25 Sek) (2 Sek) Tilfældigheds-Tid Minimal-Tiden, som Udgangen mindst forbliver "Tilkoblet" ved tilfældig 61 (Nedre Tærskel) Tids-styring ( Værdi : 4 x0,25 Sek) Tilfældigheds-Tid Maksimal-Tiden, som Udgangen mindst forbliver "Tilkoblet" ved tilfældig 62 (Øvre Tærskel) Tids-styring ( Værdi : 4 x0,25 Sek)

14 63 Startblink-Antal Antallet af Indkoblings-Blink ved Neon Lys simulering Blink-Frekvens Periode-tid for Alle Blink-effekter ( Værdi : 4 x 0,065 ) Udgangskonfiguration - Toplys Definerer adfærden af Udgangen - Toplys Udgangskonfiguration - Slutlys Definerer adfærden af Udgangen - Slutlys Udgangskonfiguration - AUX 1 Definerer adfærden af Udgangen - AUX Udgangskonfiguration - LED 1-3 Definerer adfærden af Udgangen - LED 1-3 (Gruppe A) Udgangskonfiguration - LED 4-5 Definerer adfærden af Udgangen - LED 4-5 (Gruppe B) Udgangskonfiguration - LED 6-7 Definerer adfærden af Udgangen - LED 6-7 (Gruppe C) Udgangskonfiguration - LED 8-9 Definerer adfærden af Udgangen - LED 8-9 (Gruppe D) Udgangskonfiguration - LED Definerer adfærden af Udgangen - LED (Gruppe E) AFBILDING 1 14

15 AFBILDNING 2 AFBILDNING 5 AFBILDNING 3 AFBILDNING 6 AFBILDNING 4 15

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder

Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Uhlenbrock 76 400 lokomotivdekoder Dansk oversættelse version 1.01 Februar 2010 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 05.05 Be Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Drejeskive-Decoder TT-DEC

Drejeskive-Decoder TT-DEC Betjeningsvejledning Drejeskive-Decoder TT-DEC Fra Digital Profi Serien! TT-DEC-G Art-Nr : 010503 Egnet til Fleischmann Drejeskiverne 6052, 6152, 6154, 6651, 9152, 6680 (Både med og uden C) og 6652 (med

Læs mere

51966 Slæbesko Omskifter-Print

51966 Slæbesko Omskifter-Print 51966 Slæbesko Omskifter-Print Til Decodere med 21-pins MTC-Stiktyper Indbygnings og Brugervejledning - Dansk 1. Oplag 2007 ( Den Danske Vejledning til dette ESU-Produkt er oversat : Frank F - www.marklinisterne.dk

Læs mere

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort

Uhlenbrock 76 320 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Uhlenbrock 76 32 lokomotivdekoder IntelliDrive Comfort Dansk oversættelse version 1. maj 26 Peter E. Jonasen, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 3.6 Be Alle rettigheder

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Uhlenbrock 75 100 (1) Lokdekoder 75 100 Digitaldekoder i Märklin Motorola format til lokomotiver med vekselstrømsmotor fra Märklin eller HAG. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til vekselstrømsmotorer forstår

Læs mere

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf

Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original 101677/0906/SmEf Indbygnings- og brugervejledning Märklin 60760 Digital ombygningssæt til lokomotiver med tromlekummulator motor Dansk oversættelse version 1.0 Oktober 2007 Peter E. Jonasen baseret på den tyske original

Læs mere

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt.

Uhlenbrock, Lokdekoder 76 500 (Jævnstrømsmotorer) Oversættelse: Peter E. Jonasen, kopiering af dokumentet i sin helhed incl. denne tekst er tilladt. Uhlenbrock, Lokdekoder 76 5 (Jævnstrømsmotorer) Multiprotokoldekoder 76 5 Til lokomotiver med jævnstrømsmotorer på digitalanlæg i DCC- og Motorolaformat. Egenskaber 76 5 Styret multiprotokoldekoder til

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Uhlenbrock 63 200 Power 2

Uhlenbrock 63 200 Power 2 Uhlenbrock 63 200 Power 2 Dansk oversættelse version 1.0 Januar 2007 for Heljan A/S Peter E. Jonasen Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 12.02 Be Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk

Læs mere

Uhlenbrock funktionsdekoder

Uhlenbrock funktionsdekoder Uhlenbrock 73 900 funktionsdekoder Dansk oversættelse version 1.0 Februar 2007 Peter E. Jonasen for Heljan A/S, baseret på: Copyright Uhlenbrock Elektronik GmbH Grundlag tysk vejledning 04.06 Be Alle rettigheder

Læs mere

Eriks VT98 skinnebusmotorvogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VT98 motorvogn 40190-01 09-02-2014 11:14. JPCVDok 1.0.0 Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks VT98 skinnebusmotorvogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VT98 motorvogn 40190-01 09-02-2014 11:14. JPCVDok 1.0.0 Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 7 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 2 2 2 Mindste startspænding Vmin Lokomotivets minimale hastighed. 3 6 12 Start forsinkelse Startforsinkelsen

Læs mere

Indbygnings- og brugervejledning. LokPilot V3.0 LokPilotDCC V3.0

Indbygnings- og brugervejledning. LokPilot V3.0 LokPilotDCC V3.0 Indbygnings- og brugervejledning LokPilot V3.0 LokPilotDCC V3.0 Dansk oversættelse version 1.0 December 2006 Peter E. Jonasen for HobbyTrade baseret på den tyske original 1. udgave af maj 2006 ESU LokPilot

Læs mere

Indholdsfortegnelse.

Indholdsfortegnelse. Dansk Brugervejledning oversat af : Frank F - (www.marklinisterne.dk) - 2013 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3 2. Loksound V3.0 M4 Egenskaber 4 3. Indbygning af Loksound V3.0 M4 Decoderen 5 3.1 Indbygnings-forudsætninger

Læs mere

Digital MagnetartikelDecoder

Digital MagnetartikelDecoder Digital MagnetartikelDecoder 5211 Dette Produkt er ikke Legetøj Ikke egnet til Børn under 14 år Opbevar venlist Vejledning for senere Brug 1 BEMÆRK : ALT TILSLUTNINGS-ARBEJDE SKAL FOREGÅ PÅ ET AFBRUDT

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

AM signalet er et automatisk mellemblok signal. Det består af 3 lamper og er opbygget som et U signal med 3 lamper.

AM signalet er et automatisk mellemblok signal. Det består af 3 lamper og er opbygget som et U signal med 3 lamper. Signaler Der skal signaler på modelbanen. En modelbane med signaler er som prikken over i et. Der er forskellige signaler. I signal, U signal og AM signaler. Desuden er der PU signaler. Alle disse signaler

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 400 (1) Lokdekoder 75 400 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 73 500 (1) Multiprotokoldekoder 73 500 i miniformat Til lokomotiver fra Arnold, Bemo, Brawa, Fleischmann, Roco, Trix m.fl. Egenskaber 73 500 Styret multiprotokoldekoder til DCC, Motorola og

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer.

Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Uhlenbrock 75 530 (1) Lokdekoder 75 530 Digitaldekoder i Märklin Motorola format med belastningsafhængighed til klokankermotorer. Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Generelle egenskaber. LokPilotDCC V2.0 egenskaber. ESU LokPilot V2.0 (1)

Generelle egenskaber. LokPilotDCC V2.0 egenskaber. ESU LokPilot V2.0 (1) ESU LokPilot V2.0 (1) Generelle egenskaber LokPilot V2.0 er efterfølgeren til den kendte LokPilot dekoder. Den udvider de allerede meget fine egenskaber med yderligere funktioner for at nå det mål, at

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Digital modeljernbane ESU 51967 21mtc Adapter Dansk vejledning

Digital modeljernbane ESU 51967 21mtc Adapter Dansk vejledning Digital modeljernbane ESU 51967 21mtc Adapter Dansk vejledning Peter Topp Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com ESU 51967 21mtc adapter dansk vejledning (2) 1. WEEE Erklæring Læs venligst

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed.

Ved analog drift virker dekoderen som en elektronisk retningsomskifter. På et digitalt afsnit kører lokomotivet med maksimal hastighed. Uhlenbrock 75 420 (1) Lokdekoder 75 420 Digitaldekoder i Märklin Motorola format. IKKE Til lokomotiver med klokankermotorer fra Faulhaber eller Escap. Egenskaber Denne lokomotivdekoder til jævnstrømsmotorer

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

Eriks Brawa Breuer traktor - klædeskab.xml Brawa Breuer traktor - klædeskab 19-07-2014 10:39. JPCVDok 1.0.0 Bit mode 0-7 Side 1

Eriks Brawa Breuer traktor - klædeskab.xml Brawa Breuer traktor - klædeskab 19-07-2014 10:39. JPCVDok 1.0.0 Bit mode 0-7 Side 1 1 49 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 2 0 0 Mindste startspænding Vmin Lokomotivets minimale hastighed. 3 8 8 Start forsinkelse Startforsinkelsen

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

LISA 2 System til faringsovervågning

LISA 2 System til faringsovervågning Indledning Du har netop anskaffet dig et unikt stykke værktøj til brug ved faringsovervågning. LISA 2 systemet er et interaktivt værktøj, som sikrer at medarbejdere i farestalden holder fokus på faringer

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

CODY UNI 1/1, er afløseren for den gamle Cody 1/1 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

CODY UNI 1/3, er afløseren for den gamle Cody 1/3 Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model / folie

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Eriks Rivarossi rangerlokomotiv.xml Lenz Gold :11. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks Rivarossi rangerlokomotiv.xml Lenz Gold :11. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 11 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 2 2 2 Mindste startspænding Vmin Lokomotivets minimale hastighed. 3 10 12 Start forsinkelse

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Electrotren 2051 DSB MZ 1405

Märklin digital. Converting a locomotive to digital operation. Ombygning af et lokomotiv til digital drift. Electrotren 2051 DSB MZ 1405 Märklin digital Converting a locomotive to digital operation Ombygning af et lokomotiv til digital drift Electrotren 2051 DSB MZ 1405 Electrotren DSB MZ 1404 Peter Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.com

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

DR4024 Servodekoder. Brugervejledning. V på dansk

DR4024 Servodekoder. Brugervejledning. V på dansk DR4024 Servodekoder Brugervejledning V2018.10.22 på dansk 2019-03 Version 0.91 PERRON 1 www.nettog.dk Østergade 1 V-X 3600 Frederikssund Telefon 51 60 00 06 E-mail: info@nettog.dk side 1 1.0 Generel information

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm, AK4625 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. AK4625

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99)

Polymath Technology Development Co., Ltd. (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Polymath Technology Development Co., Ltd. Programmering af LP-805 (Med dobbelt sikkerhedssystem) Oprettelse af fingeraftryksbrugere (Samlet kapacitet: 99 fingeraftryksbrugere, bruger-id 01-99) Oprettelse

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com

Märklin digital. Montage af kørelys i Heljan ADNs. Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Märklin digital Montage af kørelys i Heljan ADNs Claus Hansen for www.digitaltog.dk www.digital-train.com Montage af kørelys i Heljan DSB ADNs (2) Montering af kørelys i Heljan ADNs styrevogn via dekoder

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.

Tele Radio T20/T60. Manual. Rev. IM-T20/T60-001-A1. TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio. Tele Radio T20/T60 Manual TELE RADIO ASIA China Tel. +86-(0)592-3111168 e-mail: b.sun@tele-radio.cn TELE RADIO TURKEY Turkey Tel. +90-532 292 4448 e-mail: c.mevlevioglu@tele-radio.com TELE RADIO AS Norway

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul

Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Uhlenbrock 63 410 Omskiftermodul Dansk miniguide 1. rettede oktober 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale Uhlenbrock 63 410 miniguide (2) Indhold 1 BESKRIVELSE

Læs mere

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4

SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE MOBILSTATION Mobilstation 3 Tilslutning 3 Menu (Tastefunktioner) 4 Sprogudvalg 4 Oprette / Konfigurerer Lokomotiver Kørsel (Tastefunktioner) 5 Anlæg Lokomotiv med Lokomotiv-kort

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Märklin digital: Indbygning af dekodere i lokomotiver, som ikke er forberedt til det!

Märklin digital: Indbygning af dekodere i lokomotiver, som ikke er forberedt til det! Märklin Digital indbygning af dekodere (1) Märklin digital: Indbygning af dekodere i lokomotiver, som ikke er forberedt til det! Det er enkelt at ombygge lokomotiver og togsæt, der er forberedt til indbygning

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Eriks VS98 skinnebusstyrevogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VS98 styrevogn :14. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1

Eriks VS98 skinnebusstyrevogn.xml Eriks Lenz Spor 0 VS98 styrevogn :14. JPCVDok Bit mode ifølge Lenz standard 1-8 Side 1 1 8 3 Basis lokomotivadresse Basis lokomotivadresse. På Lenz system 1-99. Anvendes hvis bit 6(5) i CV29 er 0 7 11 11 Versionsnummer Dekoderens versionsnr (11) 8 99 0 Fremstiller Dekoderfabrikantens nummer.

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Lenz LS150 Sporskiftedekoder. Dansk miniguide

Lenz LS150 Sporskiftedekoder. Dansk miniguide Lenz LS150 Sporskiftedekoder Dansk miniguide Dansk miniguide Februar 2007 Leif Bach Alle rettigheder forbeholdes Eftertryk også delvist kun efter aftale www.digitaltog.dk Lenz sporskiftedekoder LS 150

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann

Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Drejeskive fra Märklin/Fleischmann Märklin og Fleischman har en fælles drejeskive med op til 48 tilslutningsspor. Drejeskiven har et mekanisk låsesystem der bevirker at broen kan stoppe præcis ud for tilslutningssporet.

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere