Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT / San Francisco /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt."

Transkript

1 Car Radio CD USB SD Bluetooth Toronto 420 BT / San Francisco / Betjenings- og monteringsvejledning

2 Betjeningselementer tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk menu Langt tryk: Start scanningsfunktion 3 Tænd/sluk-tast Kort tryk: Tænd bilradio I drift: Afbryd lyden fra bilradioen (Mute) Langt tryk: Sluk bilradio 4 Lydstyrkeregulering 5 Cd-port 6 Display 7 Drejeknap I menu: Skift menuniveau, vælg menupunkt, skift indstilling Radiotilstand: Indstil frekvens, start stations-/ PTY-søgning Cd-/mp3-/WMA-/iPod-drift: Titelvalg, spoling frem/tilbage Browse mode i mp3-/wma-/ipod-tilstand: Vælg ID3-kategori (kun ipod), mappe og titel 8 -tast (Eject) Skub cd'en ud 9 Mikrofon (kun Toronto 420 BT) : USB-bøsning ; Front-AUX-IN-bøsning < -tast (kun Toronto 420 BT) Afslut/afvis opkald = -tast (kun Toronto 420 BT) Kort tryk: Acceptér opkald, lynvalg Langt tryk: Åbn mobiltelefonens telefonbog, eller aktivér sprogvalg > Taltaster 1-5? Infrarød SRC-knap Vælg hukommelsesniveau eller lydkilde A DIS-tast Kort tryk: Skift visning Langt tryk: Skift displayets lysstyrke B SD-kortport Adgang kun med betjeningspanelet taget af 18 2

3 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendte symboler... 4 Trafiksikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Overensstemmelseserklæring... 5 Rengøringsanvisninger... 5 Om bortskaffelse... 5 Medfølgende dele... 5 Ekstratilbehør (medfølger ikke)... 5 Ibrugtagning... 5 Montering/afmontering af betjeningspanel... 5 Displaysprog (kun Toronto 420 BT)... 6 Indstilling af region... 6 Tænd/sluk... 6 Lydstyrke... 6 Displayets lysstyrke... 7 Aktivering/deaktivering af demo-tilstand... 7 Trafikradio... 7 Radiotilstand... 7 RDS... 7 Skift til radiotilstand og valg af hukommelsesniveau... 8 Indstilling af stationer... 8 Gem station og hent gemt station... 8 Scan stationer... 8 Automatisk lagring af stationer (Travelstore)... 9 PTY... 9 Indstil displayvisning...10 Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Grundlæggende oplysninger...10 Skift til cd-/mp3-/wma-/ipod-tilstand...11 Isætning/udskubning af cd...11 Tilslutning/fjernelse af USB-medie...11 Isætning/udskubning af hukommelseskort...12 Valg af titel...12 Hurtig søgning...12 Afbrydelse af afspilningen...12 Scan alle titler...12 Afspil titler i tilfældig rækkefølge...13 Afspil enkelte titler eller mapper gentagne gange...13 Indstil displayvisning...13 Browse mode...14 Søgning efter titelnavne (ikke i ipod-tilstand)...15 Bluetooth (kun Toronto 420 BT) Bluetooth -menu...16 Tilslut og forbind et apparat...16 Telefonfunktioner...17 Bluetooth -streaming-tilstand...20 Telefonbogsfunktioner...20 Flere funktioner i Bluetooth -menuen...21 Eksterne lydkilder Front-AUX-IN-bøsning...23 Lydindstillinger Åbn og luk menuen "AUDIO"...23 Foretag indstillinger i menuen "AUDIO"...24 Indstil 3-Band-equalizer...25 Brugerindstillinger Åbn brugermenu og vælg menu...26 Foretag indstillinger i menuen "TUNER"...27 Foretag indstillinger i menuen "DISPLAY"...28 Foretag indstillinger i menuen "VOLUME" (Lydstyrke)...29 Foretag indstillinger i menuen "CLOCK" (Klokkeslæt)...30 Foretag indstillinger i menuen "VARIOUS" (Diverse)...30 Fabriksindstillinger Nyttige oplysninger Garanti...32 Service...32 Tekniske data Monteringsvejledning

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Bilradioen er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, der er vigtige for, at bilradioen monteres og betjenes sikkert og korrekt. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager bilradioen i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for brugerne. Hvis du på et tidspunkt sælger bilradioen, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Vær desuden opmærksom på de vejledninger, der følger med de apparater, som du anvender sammen med bilradioen. Anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: FARE! Advarsel mod skader PAS PÅ! Advarsel mod beskadigelse af cd-drevet FARE! Advarer mod høj lydstyrke CE-mærket bekræfter, at alle relevante EU-bestemmelser er overholdt. Angiver en handling Angiver en optælling Trafiksikkerhed Overhold følgende anvisninger vedrørende trafiksikkerhed: Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre dit køretøj sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du køre ind til siden og indstille apparatet, mens bilen holder stille. Tag altid kun betjeningspanelet ud, når bilen holder stille. Vælg altid en passende lydstyrke, så du kan høre akustiske advarselssignaler (f.eks. politisirener) og samtidig beskytter din hørelse. Når du har deaktiveret lyden, f.eks. ved skift mellem lydkilder, kan ændringer af lydstyrken ikke høres. Skru ikke op for lyden i mellemtiden. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for at beskytte dig selv mod skader: Modificer og åbn aldrig apparatet. Indvendigt i apparatet sidder en Class-1-laser, der er farlig for øjnene. Skru ikke op for lydstyrken, mens lyden er deaktiveret, f.eks. ved skift af lydkilde. Du kan ikke høre ændringen af lydstyrken, når lyden er deaktiveret. Korrekt brug Bilradioen er konstrueret til montering og brug i en bil med 12-V-strømforsyning og skal indbygges i en DIN-port. Bemærk ydelsesgrænserne, der fremgår af de tekniske data. Overlad altid reparation og montering til en fagmand. Monteringsanvisninger Du må kun montere bilradioen, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og er fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i den forbindelse monteringsvejledningen, der findes i slutningen af denne vejledning. 4

5 Sikkerhedsanvisninger Rengøringsanvisninger Om bortskaffelse Medfølgende dele Ibrugtagning Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG, at bilradioen San Francisco 320 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EØF, og at bilradioen Toronto 420 BT er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på internettet under Rengøringsanvisninger Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel som for eksempel cockpitspray og plastplejemidler kan indeholder stoffer, der angriber bilradioens overflade. Anvend kun en tør eller let fugtet klud, når du rengør bilradioen. Rengør kontakterne på betjeningspanelet efter behov med en blød klud fugtet med sprit. Om bortskaffelse Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald! Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr. Medfølgende dele Følgende dele følger med ved levering: 1 bilradio 1 betjenings-/monteringsvejledning 1 etui til betjeningspanelet 1 holderamme 1 antennetilslutningsadapter Medfølgende dele (kun til / ): 1 manuel fjernbetjening (inkl. batteri) 1 tilslutningsledning kammer A 1 tilslutningsledning kammer B Ekstratilbehør (medfølger ikke) Benyt kun ekstratilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Kontakt din Blaupunkt-forhandler, eller gå ind på internettet på adressen Ibrugtagning Vigtigt! Transportsikringsskruer Sørg for, at transportsikringskruerne er fjernet, før bilradioen tages i brug (se kapitlet "Monteringsvejledning"). Montering/afmontering af betjeningspanel Bilradioen er forsynet med et aftageligt betjeningspanel (Release Panel) til beskyttelse mod tyveri. Ved levering befinder betjeningspanelet sig i det medfølgende etui. Når du har monteret radioen og skal tage den i brug, skal du først montere betjeningspanelet (se afsnittet "Montering af betjeningspanel" i dette kapitel). Tag altid betjeningspanelet med, når du forlader bilen. Uden dette betjeningspanel har bilradioen ingen værdi for tyve. Pas på! Beskadigelse af betjeningspanelet Pas på ikke at tabe betjeningspanelet. Transporter betjeningspanelet, så det er beskyttet mod stød, og kontakterne ikke kan blive snavsede. Udsæt ikke betjeningspanelet for direkte sollys eller andre varmekilder. Undgå direkte berøring af betjeningspanelets kontakter med huden. 5

6 Ibrugtagning Montering af betjeningspanel Skub betjeningspanelet ind i holderen på højre side af kabinettet. Tryk forsigtigt betjeningspanelet ind i holderen til venstre, indtil det sætter sig fast. Aftagning af betjeningspanel Tryk på tasten 1 for at låse betjeningspanelet op. Den venstre side af betjeningspanelet frigøres fra apparatet og sikres mod at falde ud ved hjælp af holderen. Bevæg betjeningspanelet en smule mod venstre, til det løsner sig fra holderen til højre. Løsn forsigtigt betjeningspanelet fra holderen til venstre. Bilradioen slukker automatisk, så snart betjeningspanelet tages af. Displaysprog (kun Toronto 420 BT) På Toronto 420 BT kan du indstille, om sproget til displayvisningerne skal være engelsk eller tysk. Indstillingen foretages i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "DISPLAY"", menupunktet "LANGUAGE" (Sprog)). Indstilling af region Denne bilradio er beregnet til brug i forskellige regioner med forskellige frekvensområder og stationsteknologier. Fra fabrikken er regionen "EUROPE" (Europa) indstillet. Desuden er regionerne "USA", "SOUTH AMERICA" (Sydamerika) og "THAILAND" til rådighed. Hvis du bruger bilradioen uden for Europa, skal du evt. først indstille en passende region i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER", menupunktet "TUNER AREA" (Region)). Tænd/sluk Tænd/sluk med tænd/sluk-tasten For at tænde skal du trykke på tænd/sluktasten 3. Bilradioen tændes. For at slukke skal du trykke på tænd/sluktasten 3 i mere end 2 sekunder. Bilradioen slukkes. Hvis du tænder for bilradioen, mens tændingen er slået fra, slukkes den automatisk igen efter 1 time, så køretøjets batteri skånes. Sluk/tænd via tændingen Når bilradioen er forbundet med tændingslåsen, som beskrevet i monteringsvejledningen, og den ikke er slukket med tænd/sluk-tasten 3, tændes og slukkes den sammen med tændingen. Lydstyrke Indstilling af lydstyrken Lydstyrken kan indstilles i trin fra 0 (fra) til 50 (maksimum). Drej på lydstyrkereguleringen 4 for at ændre lydstyrken. Hvis der er sluttet en telefon eller et navigationssystem til bilradioen som beskrevet i monteringsvejledningen (ben 2 i rum A), afbrydes lyden i bilradioen, når du modtager et opkald eller en navigationsmeddelelse, så du kan høre telefonen eller navigationssystemet uden problemer. På displayet vises " TELE PHONE" (Telefon), når lyden er deaktiveret. Afbryd lyden i bilradioen (Mute) Tryk kort på tænd/sluk-tasten 3 for at afbryde lyden i bilradioen eller aktivere den tidligere lydstyrke. På displayet vises "MUTE", når lyden er deaktiveret. 6

7 Ibrugtagning Trafikradio Radiotilstand Displayets lysstyrke Du kan skifte lysstyrke på displayet manuelt mellem dagtilstand og nattilstand eller lade den skifte automatisk med køretøjets kørelys. Det manuelle eller automatiske skift af displayets lysstyrke vælges i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "DISPLAY"", menupunktet "DIMMER"). Tryk på tasten DIS A i ca. 2 sekunder for at omskifte displayets lysstyrke manuelt. Aktivering/deaktivering af demotilstand I demo-tilstand kan du se bilradioens funktioner som rulletekst på displayet. Når du trykker på en vilkårlig tast, afbrydes demo-tilstand, og du kan betjene apparatet. Du kan aktivere og deaktivere demo-tilstanden i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "VARIOUS" (Diverse)", menupunktet "DEMO MODE"). Trafikradio I regionen "EUROPE" (Europa) kan en FM-sender vise trafikmeldinger via et RDS-signal. Hvis prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, stilles en trafikmelding automatisk igennem, også når bilradioen ikke er i radiotilstand. Hvis prioritering er aktiveret, vises køsymbolet ( ) på displayet. Under en aktiveret trafikmelding vises "TRAFFIC" (Trafik) på displayet. Prioriteringen slås til og fra i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "TRAFFICINFO" (Trafikinfo)). Lydstyrken forøges, mens trafikmeldingen er aktiv. Du kan indstille den minimale lydstyrke for trafikmeldinger (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "VOLUME" (Lydstyrke)", menupunktet "TRAFFIC VOL" (Lydstyrke for trafikinfo)). Hvis du vil afbryde en aktiv trafikmelding, skal du trykke på tasten Radiotilstand RDS I regionen "EUROPE" (Europa) udsender mange FM-sendere et RDS-signal (Radio Data System) sammen med deres program, som giver mulighed for følgende ekstra funktioner: Stationsnavnet vises i displayet. Bilradioen registrerer trafikmeldinger og nyhedsudsendelser og kan stille dem igennem automatisk i andre tilstande (f.eks. i cd-tilstand). Alternativ frekvens: Når RDS-funktionen AF (alternativ frekvens) er aktiveret, skifter bilradioen automatisk til den bedst modtagne frekvens for den indstillede station. Regional: Nogle stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Når REGIONALfunktionen er aktiveret, skifter bilradioen kun til alternative frekvenser, hvor det samme regionalprogram sendes. Funktionerne RDS og REGIONAL slås til og fra i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunkterne "RDS" og "REGIONAL"). Hvis du indstiller en anden region end "EUROPE" (Europa), slås RDS automatisk fra. Stationsnavnet vises fortsat i displayet. Hvis du i din region vil lytte til radiostationer med RDS-features, skal du slå RDS til i brugermenuen. 7

8 Radiotilstand Skift til radiotilstand og valg af hukommelsesniveau Du kan vælge følgende hukommelsesniveauer i de enkelte regioner: Region EUROPE (Europa) USA SOUTH AMERICA (Sydamerika) THAILAND Hukommelsesniveau FM1, FM2, FMT, MB, LB FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede hukommelsesniveau vises. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres op til 5 stationer. Du kan deaktivere bestemte hukommelsesniveauer, som du ikke ønsker at bruge (se kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "BAND SELECTION" (Båndvalg)). Deaktiverede hukommelsesniveauer overspringes med tasten ved valg af kilde. Indstilling af stationer Der findes flere måder at indstille en station på: Aktivering af stationssøgning Drej drejeknappen 7 et klik til venstre eller højre for at starte stationssøgningen. I displayet vises kort "SEARCH AUTO" (Automatisk søgning). Den næste station, som kan modtages, indstilles. For regionen "EUROPE" (Europa): I bølgeområdet FM indstilles kun trafikradiostationer, hvis du har prioriteret trafikradio ( ). Du kan indstille søgningens følsomhed (se kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "SENSITIVITY" (Følsomhed)). Indstil station manuelt Tryk en gang på drejeknappen 7 for at aktivere den manuelle stationsindstilling. I displayet vises kort "SEARCH MANUAL" (Manuel søgning). Drej på drejeknappen 7 for at ændre frekvensen trinvist. Den manuelle stationsindstilling forlades automatisk ca. 15 sekunder efter den sidste frekvensændring, og stationssøgningen startes derefter ved at dreje på drejeknappen 7. Gem station og hent gemt station Vælg det ønskede hukommelsesniveau. Indstil evt. den ønskede station. Tryk på stationstasten 1-5 > i ca. 2 sekunder for at gemme den aktuelle station på tasten. - eller - Tryk kort på stationstasten 1-5 > for at hente den gemte station. Scan stationer Med scanningsfunktionen kan du afspille enten hver af de stationer, som du kan modtage, eller hver af de stationer, som er gemt i det aktuelle bølgeområde. Du kan indstille scanningstiden pr. station (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "VARIOUS" (Diverse)", menupunktet "SCAN TIME" (Scanningstid)). Scanning af alle stationer, som kan modtages i bølgeområdet Tryk på tasten MENU 2 i ca. 2 sekunder for at starte scanningen. Under scanningen vises skiftevis "SCAN" og den aktuelle frekvens på displayet sammen med hukommelsesniveauet eller stationsnavnet. Tryk kort på tasten MENU 2 for at høre den aktuelt indstillede station. 8

9 Radiotilstand Scanning af alle gemte stationer i bølgeområdet Tryk på drejeknappen 7 i ca. 2 sekunder for at starte scanningen. Under scanningen vises skiftevis den aktuelle frekvens på displayet sammen med hukommelsesniveauet og -pladsen eller stationsnavnet. Tryk kort på drejeknappen 7 for fortsat at høre den aktuelt afspillede station. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Med Travelstore kan du søge automatisk efter de 5 stationer i regionen, der sender med de kraftigste signaler, og gemme dem på et hukommelsesniveau. Stationer, der tidligere er blevet lagret på dette hukommelsesniveau, bliver slettet. Med Travelstore kan du gemme 5 FM-sendere på hukommelsesniveauet FMT i alle regioner. I regionerne "USA", "SOUTH AMERICA" (Sydamerika) og "THAILAND" kan du desuden gemme 5 AM-stationer på hukommelsesniveauet AMT. Vælg et hukommelsesniveau for det ønskede bølgeområde, f.eks. FM1 eller AM. Tryk på tasten i ca. 2 sekunder. Tuneren begynder med den automatiske stationssøgning; på displayet vises "FM TSTORE" eller "AM TSTORE". Når lagringen er afsluttet, afspilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT eller AMT. For regionen "EUROPE" (Europa): Hvis du har prioriteret trafikradio ( ), lagres kun trafikradiostationer. Hvis hukommelsesniveauet FMT resp. AMT er deaktiveret (se kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "BAND SELECTION" (Båndvalg)), aktiveres det automatisk igen ved udløsning af Travelstore-funktionen. PTY I regionerne "EUROPE" (Europa) og "USA" kan en FM-station sende sin aktuelle programtype, f.eks. KULTUR, POP, JAZZ, ROCK, SPORT eller VIDEN- SKAB. Med PTY-funktionen kan du hurtigt søge målrettet efter en bestemt programtype, f.eks. rock- eller sportsudsendelser. Bemærk, at PTYfunktionen ikke understøttes af alle stationer. PTY-funktionen er kun til rådighed, når den er aktiveret (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "PTY"). Valg af programtype For valg af en programtype læs i kapitlet "Brugerindstillinger" afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "PTY TYPES" (Programtyper). I regionen "EUROPE" (Europa) kan du indstille det sprog, som programtyperne skal vises på (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "PTY LANGUAGE" (PTY-sprog)). Søgning af station Forudsætning: PTY-funktionen er aktiveret. Tryk to gange på drejeknappen 7. I displayet vises kort "SEARCH PTY" (PTYsøgning). Drej drejeknappen 7 et klik til venstre eller højre for at starte PTY-søgningen. Under søgningen vises "SEARCH" og den aktuelt valgte programtype i displayet. Så snart en station med den søgte programtype er fundet, forbliver den indstillet. Hvis der ikke bliver fundet nogen station med den valgte programtype, vises kort "NO PTY", og der lyder 2 bip. Den sidste station, der er modtaget, vælges igen. Hvis den indstillede eller en anden station fra rækken af stationer sender den ønske- 9

10 Radiotilstand Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand de programtype på et senere tidspunkt, skifter bilradioen automatisk fra den aktuelle station eller den aktuelle lydkilde (f.eks. cd) til stationen med den ønskede programtype. Bemærk, at denne funktion ikke understøttes af alle stationer. Indstil displayvisning Tryk på tasten DIS A for at skifte mellem disse visninger: Visning Betydning ABCDEF Stationsnavn Hukommelsesniveau / FM1 P hukommelsesplads / frekvens Hukommelsesniveau / FM1 P1 08:40 hukommelsesplads / klokkeslæt Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Grundlæggende oplysninger Cd-/mp3-/WMA-tilstand Du kan med denne bilradio afspille musik-cd'er (CDDA) og cd-r/rw'er med musik-, mp3- eller WMA-filer samt mp3- eller WMA-filer på USB-medier og SD(HC)-/MMC-kort. For at sikre en fejlfri funktion bør du kun anvende cd'er med Compact-Disc-logoet. Blaupunkt kan ikke garantere fejlfri funktion af kopibeskyttede cd'er eller alle de rå cd'er, USB-medier og hukommelseskort, der findes på markedet. Vær opmærksom på følgende angivelser, når du forbereder et mp3-/wma-medie: Navngivning af titler og mapper: Maks. 32 tegn uden filtypenavn ".mp3" eller ".wma" (ved flere tegn reduceres det antal titler og mapper, bilradioen kan registrere) Ingen omlyde eller specialtegn Cd-formater: Musik-cd (CDDA), cd-r/rw, Ø: 12 cm Cd-dataformater: ISO 9669 Level 1 og 2, Joliet Cd-brænderhastighed: Maks. 16 gange (anbefales) USB-format/filsystem: Mass Storage Device (masselager)/fat16/32 Hukommelseskort-filsystem: FAT16/32 Filtypenavne for lydfiler:.mp3 for mp3-filer.wma for WMA-filer WMA-filer kun uden Digital Rights Management (DRM) og fremstillet under Windows Media Player fra version 8 Mp3-ID3-tags: Version 1 og 2 Bithastighed til generering af lydfiler: Mp3: kbps WMA: kbps Maksimalt antal filer og mapper: Op til filer/500 mapper afhængigt af datastrukturen ipod-tilstand Du kan tilslutte mange forskellige ipod- og iphone-modeller til bilradioen via USB-bøsningen på fronten af apparatet samt USB-tilslutningen på bagsiden og styre afspilningen fra bilradioen. Blaupunkt kan ikke garantere, at alle ipodog iphone-modeller fungerer perfekt. Når der samtidig er tilsluttet en iphone og en ipod, oplades apparaterne via USB-tilslutningerne. Når der samtidig er tilsluttet to iphones, er opladning ikke mulig. Brug et egnet adapterkabel for at forbinde din ipod eller din iphone med bilradioens USB-port. 10

11 Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Skift til cd-/mp3-/wma-/ipod-tilstand Tryk på tasten flere gange, indtil den ønskede lydkilde vises: "CD": Ilagt cd. "SD(HC)": Isat hukommelseskort "USB FRONT" eller "USB REAR": Tilsluttet USB-medie på front eller bagside. "IPOD FRONT" eller "IPOD REAR": Tilsluttet ipod på front eller bagside "AUX": Tilsluttet ekstern lydkilde. Den pågældende lydkilde kan kun vælges, hvis en passende cd er indsat, eller et passende apparat er tilsluttet. En tilsluttet ipod vælges første gang under "USB", og så snart ipod'en er registreret, vælges den under "IPOD". Hvis bilradioen først skal læse dataene fra et tilsluttet apparat eller medie før afspilning, vises "READING" (Indlæsning) under læsningen på displayet. Varigheden af indlæsningen afhænger af datamængden og af, hvilket apparat eller medie der er tale om. Hvis apparatet eller mediet er beskadiget, eller de overførte data ikke kan afspilles, vises en meddelelse på displayet (f.eks. "CD ERROR" (CD-fejl)). Isætning/udskubning af cd Isætning af cd Fare for ødelæggelse af cd-drevet! Cd'er med kontur (shape-cd'er) og cd'er med en diameter på 8 cm (minicd'er) må ikke anvendes. Vi påtager os intet ansvar for beskadigelser af cddrevet på grund af uegnede cd'er. Når cd'en automatisk trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Skub cd'en ind i cd-porten 5 med den trykte side opad, indtil du mærker modstand. Cd'en trækkes automatisk ind, og dens data undersøges. Derefter begynder afspilningen i cd- eller mp3-tilstand. Hvis den ilagte cd ikke kan afspilles, vises kort "CD ERROR" (Cd-fejl), og cd'en skubbes automatisk ud igen efter ca. 2 sekunder. Udtagning af cd Når cd'en skubbes ud, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Tryk på tasten 8 for at skubbe en ilagt cd ud. En cd, der er skubbet ud og ikke er taget ud, trækkes automatisk ind igen efter ca. 10 sekunder. Du kan også skubbe cd'er ud, når bilradioen er slukket, eller når en anden lydkilde er aktiv. Tilslutning/fjernelse af USB-medie Du kan tilslutte USB-medier både til USBbøsningen på fronten og til USB-indgangen på bagsiden. Tilslutning af USB-medie Sluk bilradioen, så mediet tilsluttes korrekt. Du tilslutter et medie til USB-bøsningen på fronten ved først at trække USB-bøsningens beskyttelseskappe : fremad, indtil den løsnes fra USB-bøsningen, og derefter vippe den til højre. Tilslut USB-mediet. Tænd bilradioen. Når USB-mediet vælges som lydkilde for første gang, indlæses dataene først. 11

12 Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Hvis det tilsluttede USB-medie ikke kan afspilles, vises kort "USB ERROR" (USB-fejl). Den tid, der skal bruges til indlæsningen, afhænger af model og størrelse af USBmediet. Fjernelse af USB-medie Sluk bilradioen, så mediet frakobles korrekt. Træk USB-mediet ud. Når du har trukket mediet ud af USB-bøsningen på fronten, skal du lukke USB-bøsningens beskyttelseskappe :. Isætning/udskubning af hukommelseskort Isætning af hukommelseskort Tag betjeningspanelet af. Skub hukommelseskortet ind i kortporten B med tekstsiden opad og kontakterne fremad, indtil det går i indgreb. Sæt betjeningspanelet på plads. Efter at apparatet er tændt, vælger det automatisk det isatte hukommelseskort som lydkilde. Dataene på hukommelseskortet indlæses. Derefter begynder afspilningen i mp3-tilstand. Hvis det isatte hukommelseskort ikke kan afspilles, vises kort "SD ERROR" (SD-fejl). Den tid, der skal bruges til indlæsningen, afhænger af model og størrelse af hukommelseskortet. Udtagning af hukommelseskort Tag betjeningspanelet af. Tryk på hukommelseskortet, så det frigøres. Træk hukommelseskortet ud af kortporten B. Sæt betjeningspanelet på plads. Valg af titel Drej drejeknappen 7 et klik til venstre eller højre for at skifte til den forrige/næste titel. Hvis du drejer drejeknappen 7 flere klik til venstre eller højre, springer du et tilsvarende antal titler tilbage eller frem. Hvis den aktuelle titel er blevet afspillet i over 3 sekunder, og du drejer drejeknappen 7 et klik til venstre, starter titlen forfra. Hurtig søgning Tryk én gang på drejeknappen 7. "CUE/REVIEW" (Frem-/tilbagespoling) vises kort i displayet. Drej på drejeknappen 7, indtil det ønskede sted er nået. Hvis du trykker to gange på drejeknappen 7, vises "TRACK SELECT" (Titelvalg) kort i displayet. Ved at dreje på drejeknappen 7 vælger du en anden titel. Afbrydelse af afspilningen Tryk på tasten 3 > for at afbryde afspilningen ("PAUSE") eller fortsætte igen. Scan alle titler Med scanningsfunktionen scannes alle tilgængelige titler. Tryk på drejeknappen 7 i ca. 2 sekunder for at starte scanningen eller kort for fortsat at høre den aktuelle titel. Under scanningen vises skiftevis "SCAN" og det aktuelle titelnummer på displayet sammen med filnavnet. Du kan indstille scanningstiden (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "VARIOUS" (Diverse)", menupunktet "SCAN TIME" (Scanningstid)). 12

13 Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Afspil titler i tilfældig rækkefølge Tryk på tasten 5 MIX > for at skifte mellem afspilningstilstande: Drift Visning Betydning Cd/ ipod MIX ALL Miks titler Mp3/ WMA MIX FOLDER MIX ALL Miks titler for den aktuelle mappe Miks titler for medie Gen. MIX OFF Normal afspilning Når MIX-funktionen er aktiveret, vises symbolet MIX (Miks alle titler) eller MIX (Miks titler for den aktuelle mappe) i displayet. Afspil enkelte titler eller mapper gentagne gange Tryk på tasten 4 RPT > for at skifte mellem afspilningstilstande: Drift Visning Betydning Cd/ ipod Mp3/ WMA Gen. REPEAT TRACK REPEAT TRACK REPEAT FOLDER REPEAT OFF Gentagelse af titel Gentagelse af titel Gentag mappe Normal afspilning Når REPEAT-funktionen er aktiveret, vises symbolet (gentag titler) eller (gentag mappe) på displayet. Indstil displayvisning Tryk på tasten DIS A en eller flere gange for at skifte mellem disse visninger: Drift Visning / symbol Betydning TRACK 01 00:15 Nummer på musikstykke og afspilningstid Cd TRACK 01 03:37 Titelnummer og -varighed TRACK 01 08:40 Nummer på musikstykke og klokkeslæt Mp3/ WMA/ ipod ABCDEF / Filnavn ² ABCDEF / Titelnavn ¹ ABCDEF / Kunstner ¹ ABCDEF / Album ¹ ABCDEF / Genre ³ PLAY TIME 00:15 Afspilningstid TOTAL TIME 03:37 Titlens varighed Alle ALL INFO / informationer som rulletekst ¹ Titelnavn, kunstner og albumnavn skal være gemt som ID3-tag for at blive vist. ² Filnavnet vises kun i mp3-/wma-tilstand. ³ Genre-informationen findes kun i ipod-tilstand. Ved hvert titelskift vises filnavnet i mp3-/ WMA-tilstand og i ipod-tilstand titelnavnet kort, derefter skifter displayvisningen igen til den indstillede visning. 13

14 Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Browse mode I browse mode kan du målrettet søge og vælge en bestemt titel på mp3-/wma-mediet eller ipod'en uden at afbryde den igangværende afspilning. Browse mode i mp3-/wma-tilstand I mp3-/wma-tilstand kan du vælge og afspille en titel fra en mappe på datamediet. Tryk på tasten 1 LIST > kortvarigt for at åbne browse mode i mp3-/wma-tilstand. Symbolet vises på displayet. Den første resp. aktuelle mappe på mediet og symbolet vises. Den første mappe vises kun, når browse mode aktiveres for første gang, efter at datamediet er sat i eller tilsluttet. Derefter vises altid den aktuelle mappe ved aktivering af browse mode. Browse mode forbliver aktiveret i 5 minutter uden bekræftelse af et valg. Du kan altid lukke browse mode ved at trykke på tasten 1 LIST >. Drej på drejeknappen 7 for at vælge en anden mappe. Tryk på drejeknappen 7 for at få vist titlerne i den valgte mappe. Den første titel i mappen og symbolet vises i displayet. Du går tilbage til mappelisten ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. Drej på drejeknappen 7 for at vælge en anden titel. Tryk på drejeknappen 7 for at afspille titlen. Afspilningen starter. Du forlader browse mode. Browse mode i ipod-tilstand I ipod-tilstand kan du vælge og afspille titlerne via kategorierne "ARTISTS" (kunstnere), "ALBUMS" (Album), "GENRES" eller "PLAYLISTS" (Afspilningslister). Tryk kort på tasten 2 ID3 > for at aktivere Browse mode i ipod-tilstand. Symbolet vises på displayet. Den første kategori "ARTISTS" (Kunstnere) vises. Tryk på tasten 2 ID3 > i ca. 2 sekunder for at åbne kategorien "PLAYLISTS" (Afspilningslister) direkte. Browse mode forbliver aktiveret i 5 minutter uden bekræftelse af et valg. Du kan altid forlade browse mode ved at trykke på tasten 2 ID3 >. Drej på drejeknappen 7 for at vælge kategorien "ALBUMS" (Album), "GENRES" (Genrer) eller "PLAYLISTS" (Afspilningslister). Tryk på drejeknappen 7 for at få vist de tilgængelige mapper i kategorien. Den første mappe i den valgte kategori vises på displayet (f.eks. "JAZZ" i kategorien "GENRES"). Du går tilbage til kategorilisten ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. Drej på drejeknappen 7 for at vælge en anden mappe. Tryk på drejeknappen 7 for at få vist de tilgængelige titler i mappen. Den første titel i mappen vises på displayet. Du går tilbage til mappelisten ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. 14

15 Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Bluetooth Drej på drejeknappen 7 for at vælge en anden titel. Tryk på drejeknappen 7 for at afspille titlen. Afspilningen starter. Du forlader browse mode. Søgning efter titelnavne (ikke i ipod-tilstand) På mp3-/wma-medier kan du finde en titel ud fra dens filnavn og starte afspilningen. Tryk på tasten 1 LIST > i ca. 2 sekunder for at starte søgefunktionen. Du kan nu angive et filnavn med op til 16 tegn: Du behøver ikke at angive det komplette filnavn. Du kan også nøjes med at angive de første tegn i filnavnet og vælge den ønskede titel blandt de fundne titler. Du kan altid afslutte søgefunktionen ved at trykke kort på tasten 1 LIST >. Drej på drejeknappen 7 for at vælge et tegn til den pågældende position. Tryk på drejeknappen 7 for at gå til næste position. Tryk på tasten 1 LIST > i ca. 2 sekunder for at starte søgningen. Alle titler, som svarer til det indtastede filnavn, vises. Drej om nødvendigt på drejeknappen 7 for at vælge en titel. Tryk på drejeknappen 7 for at starte afspilningen. Bluetooth (kun Toronto 420 BT) Du kan via Bluetooth forbinde Toronto 420 BT med andre Bluetooth -kompatible apparater som mobiltelefoner eller mp3-afspillere. På den måde kan du bruge bilradioen med den integrerede mikrofon som håndfrit sæt til den tilsluttede mobiltelefon og styre lyden fra andre Bluetooth apparater og afspille via bilradioens højttalere (Bluetooth -streaming). For håndfri samtale kan du også tilslutte en ekstern mikrofon (se kapitlet "Monteringsvejledning"). Bluetooth -teknologien er en trådløs forbindelse med kort rækkevidde. Derfor skal de Bluetooth apparater, der bruges til at oprette og opretholde forbindelsen befindes sig i nærheden af bilradioen (i køretøjet). Hvis du vil oprette en Bluetooth -forbindelse, skal du først forbinde bilradioen og Bluetooth apparatet. Når du forbinder apparaterne, etableres automatisk en Bluetooth -forbindelse. Denne forbindelse bevares, så længe Bluetooth apparatet befinder sig inden for rækkevidde. Hvis forbindelsen afbrydes, f.eks. fordi du tager mobiltelefonen med uden for rækkevidde, gendannes forbindelsen automatisk, når du igen er inden for rækkevidde. Du kan altid kun forbinde en mobiltelefon og et streaming-apparat med bilradioen. Hvis du forbinder et nyt apparat med bilradioen, afbrydes forbindelsen til et aktuelt tilsluttet apparat automatisk. Bilradioen kan imidlertid kun sluttes til 5 forskellige Bluetooth -apparater, og du kan hurtigt og let forbinde hvert af disse apparater med bilradioen. 15

16 Bluetooth Bluetooth -menu I Bluetooth -menuen finder du alle funktioner til tilslutning, forbindelse og administration af Bluetooth -apparater. Hent Bluetooth -menuen Tryk kort på tasten MENU 2 for at åbne brugermenuen. Drej på drejeknappen 7, indtil menupunktet "BLUETOOTH" er valgt. Tryk på drejeknappen 7 for at åbne Bluetooth -menuen. Drej på drejeknappen 7, indtil det ønskede menupunkt er valgt. Foretag indstillingen (se de følgende afsnit). Tryk kort på tasten MENU 2 for at forlade menuen. Bluetooth -menuen forlades automatisk ca. 60 sekunder efter det sidste tastetryk, og du vender tilbage til displayet for den aktuelle lydkilde. Du går tilbage til det overordnede menuniveau, mens du er i menuen, ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. Hvis en Bluetooth -proces er i gang (f.eks. gendannelse af forbindelsen til det senest tilsluttede apparat), er funktionerne i Bluetooth -menuen spærret. Hvis du forsøger at åbne Bluetooth -menuen i denne periode, vises "LINK BUSY" (Forbindelse optaget) kortvarigt på displayet. Hvis du vil afbryde Bluetooth -processen og åbne Bluetooth -menuen, skal du trykke på tasten <. Tilslut og forbind et apparat Du kan tilknytte op til 5 Bluetooth -enheder til denne bilradio. Før du kan tilknytte en sjette enhed, skal du frakoble en af de 5 tidligere tilknyttede enheder (se kap. "Flere funktioner i Bluetooth -menuen", afsnittet "Administrer tilsluttede apparater"). Hvis du forsøger at tilslutte en sjette Bluetooth -enhed, vises "PHONE LIST FULL PLEASE DELETE ENTRIES FROM LIST" (Telefonliste fyldt Slet venligst indtastninger fra listen). Tilslut og forbind en mobiltelefon Hvis der er en aktuel forbindelse til en mobiltelefon, afbrydes denne forbindelse automatisk, hvis du tilknytter og forbinder endnu en mobiltelefon. Vælg menupunktet "PAIRING" (Tilmeld) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7 for at åbne menuen. Menupunktet "MOBILE PHONE" (Mobiltelefon) er valgt. Tryk på drejeknappen 7 for at tilslutte en mobiltelefon. På displayet vises "PAIRING" (Tilmeld), og Bluetooth -symbolet blinker. Bilradioen kan nu i ca. 2 minutter registreres af en Bluetooth -mobiltelefon og forbindes. Søg efter bilradioen fra din mobiltelefon (Bluetooth -navn: "BP 420 BT"). Så snart bilradioen findes af mobiltelefonen og skal forbindes, vises kort "ENTER PIN" (Indtast PIN) og den aktuelt lagrede PIN (som standard "1234") på displayet. Opret forbindelsen fra din mobiltelefon. Angiv den PIN-kode, der vises for bilradioen. På displayet vises "PAIRED" (Tilmeldt) og derefter "CONNECTED" (Forbundet), så snart bilradioen og mobiltelefonen tilsluttes og forbindes. 16

17 Bluetooth Hvis der ikke kan oprettes nogen forbindelse, vises kort "CONNECT FAILED" (Forbindelse mislykket). Tilslut og forbind Bluetooth -streamingapparat Hvis der er en aktuel forbindelse til et streaming-apparat, afbrydes denne forbindelse automatisk, hvis du tilknytter og forbinder endnu et streaming-apparat. Vælg menupunktet "PAIRING" (Tilmeld) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7 for at åbne menuen. Menupunktet "MOBILE PHONE" (Mobiltelefon) er valgt. Drej på drejeknappen 7 for at vælge menupunktet "STREAMING". Tryk på drejeknappen 7 for at tilslutte et streaming-apparat. På displayet vises den gemte PIN-kode (som standard "1234"). Angiv om nødvendigt PINkoden for streaming-apparatet: Drej på drejeknappen 7 for at vælge et tal til den pågældende position. Tryk på drejeknappen 7 for at gå til næste position. Du går tilbage til den forrige position under angivelse af PIN-kode ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. Det er ikke nødvendigt at indtaste PINkoden for alle streaming-apparatet i bilradioen. Ved enkelte streaming-apparater skal du i stedet indtaste bilradioens PINkode. For sådanne apparater skal du blot trykke på drejeknappen 7, til du kommer ud over den sidste position og således bekræfte den aktuelle PIN-kode, som du så skal indtaste på streaming-apparatet. På displayet vises "PAIRING" (Tilmeld), og Bluetooth -symbolet blinker. Bilradioen kan nu i ca. 2 minutter registreres af streamingapparatet og forbindes. Søg efter bilradioen for streaming-apparatet (Bluetooth -navn: "BP 420 BT"), og opret forbindelse. Angiv i den forbindelse PIN-koden for bilradioen. På displayet vises "PAIRED" (Tilmeldt) og derefter "CONNECTED" (Forbundet), så snart bilradioen og streaming-apparatet tilsluttes og forbindes. Hvis der ikke kan oprettes nogen forbindelse, vises kort "CONNECT FAILED" (Forbindelse mislykket). Efter at den er tændt, forsøger bilradioen automatisk igen at forbinde det sidst forbundne apparat. Hvis forsøget mislykkes, vises kort "CONNECTION LOST" (Ikke forbundet) på displayet. Forsøg evt. at genetablere forbindelsen fra streamingapparatet. Telefonfunktioner Modtage/afvise indkommende opkald Ved et indkommende opkald vises skiftevis " INCOMING CALL" (Indkommende opkald) og nummeret på den person, der ringer op, på displayet. Den aktuelle lydkilde afbrydes, og der lyder en ringetone fra bilradioens højttalere. Hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke kan vises, vises "PRIVATE NUMBER" (Ukendt) i stedet for telefonnummeret. Hvis nummeret på den person, der ringer op, er gemt sammen med navnet, vises navnet på posten og nummeret (se afsnittet "Gem telefonnummer i bilradio" i dette kapitel). Tryk på tasten = for at modtage opkaldet. På displayet vises "CALL" (Opkald) sammen med taletiden. 17

18 Bluetooth Tryk på tasten < for at afvise opkaldet / afslutte den igangværende samtale. På displayet vises "CALL END" (Opkald afsluttet). Under samtalen kan du ændre lydstyrken med lydstyrkereguleringen 4 eller deaktivere apparatets lyd med et kort tryk på tænd/sluk-tasten 3. Du kan tilpasse lydstyrkeniveauet for gengivelsen af samtalen i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", "Foretag indstillinger i menuen "VOLUME" (Lydstyrke)", "HANDSFREE VOL (Håndfri)"). Aktivering af opkald Vælg i Bluetooth -menuen menupunktet "DIAL NEW NUMBER" (Vælg nyt nummer). Tryk på drejeknappen 7 for at åbne indtastningsmenuen. Du kan nu angive et telefonnummer med op til 20 positioner: Drej på drejeknappen 7 for at vælge et tal til den pågældende position. Tryk på drejeknappen 7 for at gå til næste position. Du går tilbage til den forrige position i indtastningsmenuen ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. Tryk på tasten = for at ringe til det indtastede nummer. På displayet vises skiftevis "CALLING" (Oprettelse af forbindelse) og det valgte nummer. Så snart samtalepartneren accepterer opkaldet, vises "CALL" (Opkald) og taletiden på displayet. Ved afslutning af samtalen vises kort "CALL END" (Opkald afsluttet). Ring til post fra telefonbogen Denne funktion er kun til rådighed, hvis telefonbogen er blevet overført til den tilsluttede mobiltelefon (se kapitlet "Telefonbogsfunktioner"). Vælg menupunktet "PHONEBOOK" (Telefonbog) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7 for at åbne telefonbogen. På displayet vises den første telefonbogspost. Hvis telefonbogen endnu ikke er overført, vises kort "PHONEBOOK NOT AVAILABLE" (Telefonbog ikke tilgængelig) på displayet. Drej på drejeknappen 7 for at vælge en anden post. Tryk på drejeknappen 7 eller tasten = for at ringe til nummeret. På displayet vises skiftevis "CALLING" (Oprettelse af forbindelse) og det valgte nummer. Du kan også ringe til en post fra telefonbogen via lynvalg (se afsnittet "Lynvalg for telefonbogsposter" i dette kapitel). Foretag opkald med stemmevalg (Voice Dial) Denne funktion står kun til rådighed, hvis den forbundne mobiltelefon understøtter stemmevalg. Vælg menupunktet "VOICE DIAL" (Stemmevalg) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7 eller tasten = for at aktivere stemmestyring. Bilradioens lyd deaktiveres, og på displayet vises "SPEAK NOW" (Tal nu). Sig navnet på den ønskede abonnent. 18

19 Bluetooth Hvis der ved aktivering af stemmestyringen ikke er en Bluetooth -forbindelse, vises kort "VOICE DIAL FAILED NO BT CONNECTION" (Stemmevalg mislykket Ingen BT-forbindelse). Hvis det nævnte navn ikke genkendes, eller tiden for stemmestyringen er udløbet, vises kort "DIAL FAILED" (Valg mislykket). Du kan afbryde stemmestyringen ved at trykke på tasten <. Bemærk, at varigheden af stemmestyringen er begrænset og afhænger af den enkelte mobiltelefon. Du kan også aktivere stemmestyringen via lynvalg (se afsnittet "Lynvalg for stemmevalg" i dette kapitel). Gem telefonnummer i bilradio Du kan gemme telefonnumre i bilradioen og foretage opkald med lynvalg (se følgende afsnit). Et telefonnummer lagres for den aktuelt forbundne telefon og står kun til rådighed for denne telefon. For op til fem tilsluttede apparater kan bilradioen for hvert apparat lagre op til fem numre. Indtast telefonnummeret som beskrevet i kapitlet "Aktivering af opkald". Tryk på den ønskede hukommelsestast 1-5 > i ca. 2 sekunder for kun at gemme nummeret. - eller - Tryk på drejeknappen 7 i ca. 2 sekunder for at indtaste et navn på posten. Du kan nu angive et navn med op til 15 positioner: Drej på drejeknappen 7 for at vælge et tegn til den pågældende position. Tryk på drejeknappen 7 for at gå til næste position. Du går tilbage til den forrige position i indtastningsmenuen ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. Tryk på den ønskede hukommelsestast 1-5 > i ca. 2 sekunder for at gemme nummer og navn. På displayet vises kort meddelelsen "NUMBER SAVED" (Nummer gemt). Derefter vender du tilbage til Bluetooth -menuen, menupunkt "DIAL NEW NUMBER" (Vælg nyt nummer). Et nummer, som du har gemt på hukommelsestasten, overskrives. Hvis en telefon frakobles, slettes de lagrede numre for denne telefon automatisk. Lynvalg for et vilkårligt telefonnummer eller for det sidst valgte eller et lagret nummer Med lynvalget kan du aktivere et opkald uden først at skulle vælge den pågældende funktion i Bluetooth -menuen. For at ringe til det senest valgte nummer skal du trykke på tasten =. På displayet vises det senest valgte nummer. Hvis der ikke er tilsluttet nogen mobiltelefon, åbnes Bluetooth -menuen. Menupunktet "PAIRING" (Tilmeld) er valgt. Tryk på tasten = for at ringe til nummeret. På displayet vises skiftevis "CALLING" (Oprettelse af forbindelse) og det valgte nummer. For at ringe til et gemt nummer skal du trykke på tasten =. Tryk på en hukommelsestast 1-5 > for at ringe til det gemte nummer. Er der ikke lagret et nummer under den valgte hukommelsestast, vises kort "NO NUMBER" (Intet nummer). Tryk på tasten = for at ringe til nummeret. På displayet vises skiftevis "CALLING" (Oprettelse af forbindelse) og det valgte nummer. 19

20 Bluetooth For at ringe til et vilkårligt nummer skal du trykke på tasten =. Tryk på tænd/sluk-tasten 3 for at åbne indtastningsmenuen og indtaste et nummer (indtast telefonnummeret som beskrevet i afsnittet "Aktivering af opkald"). Tryk på tasten = for at ringe til nummeret. På displayet vises skiftevis "CALLING" (Oprettelse af forbindelse) og det valgte nummer. Lynvalg for telefonbogsposter Denne funktion står kun til rådighed, hvis telefonbogen i den tilsluttede mobiltelefon er blevet overført til bilradioen (se kapitlet "Telefonbogsfunktioner"). hvis der er indstillet lynvalg for telefonbogsposter (se kapitlet "Flere funktioner i Bluetooth -menuen", afsnittet "Indstilling af tastfunktion for lynvalg"). For at vælge og ringe til en post fra telefonbogen med lynvalg skal du trykke på tasten = i ca. 2 sekunder. På displayet vises den første telefonbogspost. Vælg evt. en anden post som beskrevet i afsnittet "Ring til post fra telefonbogen". Tryk på tasten = for at ringe til nummeret. På displayet vises skiftevis "CALLING" (Oprettelse af forbindelse) og det valgte nummer. Lynvalg for stemmevalg (Voice Dial) Denne funktion står kun til rådighed hvis den forbundne mobiltelefon understøtter stemmevalg. hvis der er indstillet lynvalg for stemmevalg (se kapitlet "Flere funktioner i Bluetooth -menuen", afsnittet "Indstilling af tastfunktion for lynvalg"). For at aktivere stemmestyringen med lynvalg skal du trykke på tasten = i ca. 2 sekunder. Bilradioens lyd deaktiveres, og på displayet vises "SPEAK NOW" (Tal nu). Sig navnet på den ønskede abonnent. Bluetooth -streaming-tilstand Start af Bluetooth -streaming-tilstand Tryk på tasten flere gange, indtil "BT-STREAM" vises på displayet. Afspilningen starter. Bluetooth -streaming-tilstanden kan kun vælges, når der er tilsluttet et egnet streaming-apparatet. Hvis forbindelsen til streaming-apparatet går tabt under afspilningen, vises kort "CONNECTION LOST" (Ikke forbundet), og apparatet skifter til forrige lydkilde. Valg af titel Drej drejeknappen 7 et klik til venstre eller højre for at skifte til den forrige/næste titel. Afbrydelse af afspilningen Tryk på tasten 3 > for at afbryde afspilningen ("PAUSE") eller fortsætte igen. Telefonbogsfunktioner Overførsel af mobiltelefonens telefonbog til bilradioen Du kan overføre den forbundne mobiltelefons telefonbog til bilradioen, så du fra bilradioen kan ringe til poster fra telefonbogen. Bilradioen overtager kun poster fra telefonens hukommelse og ikke fra SIM-kortet, der sidder i telefonen. Ved overførslen slettes telefonbogen ikke fra mobiltelefonen. 20

21 Bluetooth Bilradioen kan rumme telefonbøger fra de tilsluttede telefoner i alt med op til 960 poster. Hvis der på telefonen er lagret flere numre for en kontakt (f.eks. fastnet, mobiltelefonnummer, kontornummer o.a.), lagrer bilradioen hvert nummer som separat post. Hver post består af et navn og et nummer på hver især indtil 20 tegn eller tal. Sluk ikke bilradioen under overførslen af telefonbogen. Sker det alligevel, eller afbrydes bilradioens strømforsyning af andre grunde, skal overførslen startes på ny. Vælg menupunktet "DOWNLOAD P BOOK" (Indlæs telefonbog) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7. På displayet vises "CONFIRM" (Bekræft). Tryk igen på drejeknappen 7. I displayet vises "PHONEBOOK DOWNLOADING PLEASE WAIT" (Telefonbog indlæses vent venligst). Når download er afsluttet, vises kort "DOWNLD COMPLETE" (Indlæsning komplet). Tryk på tasten < for at afbryde overførslen. Hvis overførslen af telefonbogen mislykkes, vises kort "DOWNLOAD FAILED" (Indlæsningsfejl). Hvis overførslen af telefonbogen overskrider bilradioens lagerkapacitet, vises kort "PHONEBOOK FULL" (Telefonbog fuld). De indtil da overførte telefonbogsposter er fortsat lagret. Hvis du siden sidste overførsel har tilføjet eller ændret poster på din mobiltelefon, kan du opdatere telefonbogen i bilradioen ved at overføre den igen. Hvis din bilradios lagerkapacitet herunder overskrides, sletter du først den allerede overførte telefonbog (se næste afsnit), eller du frakobler evt. en anden mobiltelefon for dermed også at slette dens telefonbog fra bilradioen (se kapitlet "Flere funktioner i Blutetooth menuen", afsnittet "Administrer tilsluttede apparater"). Hvis du under en igangværende overførsel indsætter en cd, starter afspilningen først, når overførslen er afsluttet. Slet mobiltelefonens telefonbog fra bilradioen Du kan slette den forbundne mobiltelefons telefonbog. Telefonen vil stadig være forbundet. Vælg menupunktet "DELETE P BOOK" (Slet telefonbog) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7. På displayet vises "CONFIRM" (Bekræft). Tryk igen på drejeknappen 7. Flere funktioner i Bluetooth menuen Skift Bluetooth -PIN-kode Bilradioen er fra fabrikkens side udstyret med Bluetooth -PIN-koden "1234", som du f.eks. skal angive på mobiltelefonen ved tilslutning af en mobiltelefon. Du kan altid ændre denne PIN-kode. Vælg menupunktet "PIN EDIT" (Rediger PIN) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7 for at åbne indtastningsmenuen. Nu kan du indtaste PIN-koden: Drej på drejeknappen 7 for at vælge et tal til den pågældende position. Tryk på drejeknappen 7 for at gå til næste position. Du går tilbage til den forrige position i indtastningsmenuen ved at dreje på drejeknappen 7, indtil muligheden "<<<" er valgt, og trykke på drejeknappen 7. 21

22 Bluetooth Administrer tilsluttede apparater Du kan styre de tilsluttede Bluetooth -apparater i Bluetooth -menuen (mobiltelefoner og streamingapparater såsom mp3-afspiller). I udstyrslisterne for mobiltelefoner og streamingapparater vises de tilsluttede apparaters Bluetooth -navne eller -adresser. Her kan du: Afbryde forbindelsen til det aktuelt tilsluttede Bluetooth -apparat Oprette forbindelse til et af de tilsluttede Bluetooth -apparater Frakoble Bluetooth -apparater Vælg menupunktet "PHONE LIST" (Telefonliste) eller "STREAMING LIST" (Streaming-liste) i Bluetooth -menuen. Tryk på drejeknappen 7 for at åbne menuen. Det første apparat på listen vises. Hvis der ikke er tilsluttet noget apparat, vises kort "EMPTY LIST" (Liste tom). Drej på drejeknappen 7 for at vælge et andet apparat eller funktionen "DELETE ALL" (Slet alle). Du har følgende valgmuligheder: For at forbinde det viste apparat skal du trykke på tasten =. Så snart apparatet er forbundet, vises kort "CONNECTED" (Forbundet), og du kan vende tilbage til Bluetooth -menuen. Hvis der ikke kan oprettes nogen forbindelse, vises kort "CONNECT FAILED" (Forbindelse mislykket). Hvis apparatet allerede er forbundet, vises kort "CONNECT EXIST" (Forbindelse oprettet). For at afbryde forbindelsen til det viste apparat skal du trykke på tasten <. På displayet vises kort "DISCONNECTED" (Afbrudt), og du vender tilbage til Bluetooth menuen. Hvis apparatet ikke var forbundet, vises kort "NO CONNECTION" (Ikke forbundet). For at frakoble det viste apparat skal du trykke på tasten < i ca. 2 sekunder. På displayet vises kort "DELETED" (Slettet), og du vender tilbage til Bluetooth -menuen. Frakobles en telefon, slettes de lagrede numre for denne telefon og en fra denne telefon overført telefonbog automatisk. For at frakoble alle mobiltelefoner eller streamingapparater skal du vælge menupunktet "DELETE ALL" (Slet alle). Tryk på drejeknappen 7. På displayet vises "CONFIRM" (Bekræft). Tryk igen på drejeknappen 7 eller tasten =. På displayet vises kort "EMPTY LIST" (Liste tom). Indstilling af tastfunktion for lynvalg Du kan vælge, om et langt tryk på tasten = skal åbne telefonbogen eller aktivere stemmevalg. Vælg menupunktet "SOFTKEY" i Bluetooth menuen. Ved siden af "SOFTKEY" vises den aktuelle indstilling "P BOOK" (Telefonbog) for telefonbog eller "VOICE" (Stemme) for stemmevalg. indstillingerne. 22

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort tryk:

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 530 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere