Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014"

Transkript

1 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk

2 1. Præambel Definitioner Produktomfang Driftsvindue og tider Driftsvindue Åbningstid Servicevinduet Oppetid Oppetidsprocent Nedetid Tilgængelighedsprocent Responstid Retableringstid Sikkerhed og procedurer Sikkerhed Særligt for dedikerede Cloud Servere og VDC (Virtual Datacenter) Pålidelighed Patch management Backup Omfang Særligt for VDS (Virtual Dedicated Server) Særligt for Cloud Servere Særligt for VDC (Virtual Datacenter) Særligt for Remote backup Serverdrift Omfang Særligt for VDS (Virtual Dedicated Server) Særligt for Cloud Servere Særligt for VDC (Virtual Datacenter) Infrastruktur Omfang Bod Betingelser SLA Matrix Side 1 af 10

3 1. PRÆAMBEL 1.1. DEFINITIONER Følgende definitioner er gældende for nærværende dokument: a. Aftalen betegner den hostingaftale, som er indgået mellem Parterne, hvortil nærværende dokument er tilknyttet. b. Leverandøren henviser til den virksomhed eller tilbudsgiver, der leverer en hostingrelateret ydelse til Kunden og som står betegnet som leverandør i Aftalen. c. Kunden henviser til den virksomhed eller tilbudsmodtager, der modtager en hostingrelateret ydelse fra Leverandøren og som står betegnet som kunde i Aftalen. d. Kunden og Leverandøren betegnes hver for sig Part og sammen Parterne. e. SLA er en forkortelse for Service Level Agreement og betegner nærværende dokument. f. Løsning henviser til den hostingløsning, som Kunden ønsker at erhverve fra Leverandøren i forbindelse med Aftalen. g. En Driftsafbrydelse udregnes fra tidspunktet, hvor Leverandøren har modtaget fejlmeldingen og frem til tidspunktet hvor fejlen er udbedret. h. Shared services er en fælles betegnelse for Leverandørens pakke produkter, såsom Hosted Exchange, Webhotel og Webshop. i. Remote backup er en fælles betegnelse for Tivoli Storage Manager og selve remote backup produktet PRODUKTOMFANG Nærværende SLA gælder for alle Leverandørens produkter, med undtagelse af Shared services. Betingelser for Shared services kan findes i Leverandørens forretningsbetingelser. Side 2 af 10

4 2. DRIFTSVINDUE OG TIDER 2.1. DRIFTSVINDUE Leverandørens driftsvindue er sat til mellem kl til på alle årets dage ÅBNINGSTID Åbningstiden beskriver det tidsrum, hvor Leverandøren kan garantere at Løsningen er tilgængelig. Åbningstiden er fra kl til på alle ugens dage, undtagen tirsdage og onsdage mellem kl (jf. afsnit 3.4.2) SERVICEVINDUET Såfremt det er muligt, vil Leverandøren udføre opdateringer, systemarbejde og vedligehold i tidsrummet på alle ugens dage. Alt Leverandørens backup service bliver udført i tidsrummet på alle ugens dage OPPETID Oppetiden, er den forventede oppetid på et statisk operationsniveau, multipliceret med den forventede oppetid på et systemafhængigt operationsniveau. Oppetiden på det statiske operationsniveau skal forstås som oppetiden for Leverandørens datacenter og core netværk. Oppetiden på det systemafhængige operationsniveau skal fortolkes som oppetiden for Leverandørens systemer og services. En service (eks. et webhotel, en shop eller en server) vil på den baggrund have en maksimal oppetid, som defineres af servicens egen oppetid, kombineret med oppetiden for Leverandørens datacenter og netværk. Oppetiden udregnes ud fra en BFIH-standard: Oppetid = (Oppetid på statisk operationsn. ) (Oppetid på systemafh. operationsn. ) 2.5. OPPETIDSPROCENT Oppetidsprocenten er den faktiske oppetid (oppetiden som defineret i afsnit fratrukket nedetiden som defineret i afsnit 2.6.1) divideret med den teoretisk maksimale oppetid. Oppetidsprocenten udregnes ud fra en BFIH-standard over en 3 måneders periode: Oppetids % = ((Oppetid Nedetid )/Oppetid) x Såfremt Kunden ønsker en højere garanteret oppetidsprocent, end den garanterede procent i nærværende dokument, skal dette ligeledes fremgå tydeligt af Aftalen NEDETID Nedetiden er de perioder, hvor Løsningen er utilgængelig grundet en Driftsafbrydelse. Nedetiden omfatter ikke følgende scenarier: Side 3 af 10

5 a. Kundens selvforskyldte driftsafbrydelser. b. Fejl eller sikkerhedsbrister, som skyldes applikationer eller anden software som Kunden har installeret uden Leverandørens skriftlige samtykke. c. Hardware- eller softwarefejl hvor ansvaret bæres af en tredjepart. d. Udefrakommende forstyrrelser, som Leverandøren ikke har indflydelse på (eksempelvis DDoS angreb Distributed Denial of Service), inkluderes ikke i udregningen af driftseffektiviteten. e. Leverandørens planlagte opdateringer af Kundens serverdrift TILGÆNGELIGHEDSPROCENT Tilgængelighedsprocenten findes ved at trække nedetiden (afsnit 2.6.1) fra åbningstiden (afsnit 2.2.1): 2.8. RESPONSTID Leverandørens responstid beskriver hvornår Kunden kan forvente at Leverandøren påbegynder sin fejlretning på Løsningen, i tilfælde af Driftsafbrydelser RETABLERINGSTID Retableringstiden betegner tidsrummet som det tager Leverandøren at retablere Løsningen, i tilfælde af en Driftsafbrydelse. Leverandøren benytter så vidt muligt den samme leverandør til alt hardware, hvorved der altid vil blive opbevaret mindst en ekstra enhed (eks. server, switch og lign.) på Leverandørens adresse, for at sikre en hurtig udskiftning af defekte dele. Ved specielle modeller og teknologier, som Leverandøren ikke kan forventes at have på lager, er retableringstiden afhængig af en tredjeparts leveringsdygtighed, men Leverandøren er forpligtet til at afhjælpe Driftsafbrydelsen hurtigst muligt. Side 4 af 10

6 3. SIKKERHED OG PROCEDURER 3.1. SIKKERHED Såfremt Leverandøren vurderer at Kundens miljø udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko, kan Leverandøren uden varsel frakoble Kundens adgang til netværket. Kunden vil efterfølgende blive adviseret om dette, via de informationer som Kunden har oplyst som sine stamdata i Aftalen Såfremt det er muligt, bliver alle services afviklet på dedikeret hardware eller i isolerede virtuelle instanser, således at applikationsprocesser og data ikke blandes/deles med andre kunder SÆRLIGT FOR DEDIKEREDE CLOUD SERVERE OG VDC (VIRTUAL DATACENTER) For dedikerede servere samt for kundelokationer med faste IP-adresser, tilbyder Leverandøren direkte adgang til serverne via en VPN-forbindelse. Denne adgang aftales særskilt i Aftalen PÅLIDELIGHED Pålideligheden defineres ved hvor længe Løsningen kan udføre den aftalte funktionalitet uden afbrydelse og udregnes som den gennemsnitlige periode mellem Driftsafbrydelser (GPMD). Leverandøren har som udgangspunkt en GPMD på 360 dage PATCH MANAGEMENT Leverandøren sætter indledningsvis Kundens Windows Update og yum-cron autokonfiguration op, således at Kundens Løsning autoopdaterer. Hvis Kundens Løsning kræver det, så kan Leverandøren deaktivere autoopdateringen. Såfremt, at Kunden har specifikke ønsker til patch management på Løsningen, kan dette aftales nærmere med Leverandøren. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig hvis en autoopdatering resulterer i en driftsafbrydelse på Kundens Løsning Leverandøren vil bestræbe sig på, at implementere opdateringer, patches og ændringer til systemer på en måde hvor det i tilfælde af komplikationer vil have minimal effekt på Løsningen. Disse er sat til mellem kl på tirsdage og onsdage, medmindre andet er aftalt mellem Parterne. Side 5 af 10

7 4. BACKUP 4.1. OMFANG Der foretages backup af Leverandøren af de mellem Parterne aftalte data. Som udgangspunkt er backup ikke en del af Kundens Løsning, medmindre dette fremgår af Aftalen Hvis et backup-job ikke er gennemført som planlagt, vil jobbet først blive kørt ved næste automatiske backup, med mindre andet er aftalt med Leverandøren Leverandøren udfører ikke tests af gendannelsesprocessen af data eller validitetskontrol af den gendannede data, da det alene er Kunden der kender til og kan godkende den genskabte data. Den tid som Leverandøren bruger på at genskabe data, som er mistet som følge af Kundens handlinger, afregnes til gældende timesats. Såfremt Kunden ønsker det, kan Leverandøren være behjælpelig med gendannelsesprocessen til Leverandørens gældende timesats SÆRLIGT FOR VDS (VIRTUAL DEDICATED SERVER) Leverandøren tager daglig image-baseret backup med 7 dages Retention Leverandøren overvåger som udgangspunkt ikke Løsningen, medmindre dette specifikt fremgår af Aftalen. Leverandøren overvåger udelukkende de hosts som Løsningen ligger på Det er Leverandørens ansvar at kontrollere, at planlagt backups er korrekt afviklet. Skyldes eventuelle Driftsafbrydelser Kundens ændringer, faktureres Kunden for fejlretningen til Leverandørens gældende timepris Leverandøren tester ikke Kundens backup, medmindre dette er aftalt med Leverandøren SÆRLIGT FOR CLOUD SERVERE Som udgangspunkt er backup ikke inkluderet i Løsningen, hvis Kunden har erhvervet sig en Cloud Server. Hvis Kunden ønsker backup, skal dette tilkøbes og fremgå af Aftalen Leverandøren overvåger ikke Kundens backup løsning. Hvis Kunden ønsker overvågning, skal dette tilkøbes og fremgå af Aftalen Såfremt at Kunden har tilkøbt TSM (Tivoli Storage Manager) til Løsningen, er der minimum 7 dages Retention. Kunden kan selv definere Retention-perioden SÆRLIGT FOR VDC (VIRTUAL DATACENTER) Som udgangspunkt er backup ikke inkluderet i Løsningen, hvis Kunden har erhvervet sig et Virtual Datacenter. Hvis Kunden ønsker backup, skal dette tilkøbes og fremgå af Aftalen. Side 6 af 10

8 I tilfælde af, at Kunden har tilkøbt backup til Løsningen, er det udelukkende Kunden der har ansvaret for driften af backup og overvågningen i forbindelse dermed. Hvis Kunden ønsker at Leverandøren skal bære ansvaret for backup og overvågning, skal dette tilkøbes og fremgå af Aftalen. Leverandøren overvåger som udgangspunkt kun de hosts som Løsningen ligger på og vcenter platformen, medmindre andet fremgår specifikt af Aftalen SÆRLIGT FOR REMOTE BACKUP Hvis Kunden har tilkøbt Remote backup i forbindelse med et serverkøb, så står Leverandøren som udgangspunkt for den indledningsvise opsætning af dette tilkøb. Som en del af opsætningen udleverer Leverandøren en krypteringsnøgle til Kunden. Leverandøren opbevarer som udgangspunkt ikke en kopi af krypteringsnøglen, så når nøglen er afsendt til Kunden, er både kryptering og den tilhørende nøgle Kundens eget ansvar. 5. SERVERDRIFT 5.1. OMFANG Leverandøren er ansvarlig for driften af det hardware og software som er specificeret i Aftalen Software og licenser, som er installeret af Kunden og ikke indgår i Aftalen, er ikke Leverandørens ansvar. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for udgifter forbundet med opdatering af software, som Kunden selv eller en tredjepart har installeret på Løsningen SÆRLIGT FOR VDS (VIRTUAL DEDICATED SERVER) Leverandøren leverer virtualiseringsplatformen til Løsningen. Leverandøren står ligeledes for installation af OS, men alt herudover er som udgangspunkt tilkøb til Løsningen SÆRLIGT FOR CLOUD SERVERE Leverandøren leverer virtualiseringsplatformen til Løsningen. Leverandøren står ligeledes for installation af OS, men alt herudover er som udgangspunkt tilkøb til Løsningen SÆRLIGT FOR VDC (VIRTUAL DATACENTER) Leverandøren leverer virtualiseringsplatformen til Løsningen. Alt herudover er som udgangspunkt tilkøb til Løsningen. Side 7 af 10

9 6. INFRASTRUKTUR 6.1. OMFANG Infrastrukturen danner de fysiske rammer for Leverandørens datacenter, hvilket inkluderer strøm, køling og internetforbindelser Leverandøren har ansvaret for driften af sit eget netværksudstyr Leverandøren overvåger sin infrastruktur og sit netværk i døgndrift hele året. 7. BOD 7.1. BETINGELSER Såfremt Leverandøren misligholder betingelserne i nærværende SLA, kan Kunden gøre krav på bod fra Leverandøren I tilfælde af, at Løsningens tilgængelighedsprocent er lavere end den garanterede tilgængelighedsprocent, kan Kunden kræve afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den reducerede tilgængelighed skyldes forhold, som er under Leverandørens kontrol. Boden beregnes efter følgende formel: Bod = kvartalsvis pris + 25% * (A% - B%), hvor A% er den specificerede tilgængelighed jf. afsnit og B% er den faktiske oppetidsprocent jf. pkt Eksempel: % * (99,7% - 90,0%) = kr Boden kan maksimalt udgøre beløbet som Kunden har betalt Leverandøren for den pågældende 3 måneders periode, som boden er baseret på. Side 8 af 10

10 8. SLA MATRIX Infrastruktur Bronze Sølv Guld Platin Inergen brandslukningsanlæg Redundant 3 x 10Gbit Internetforbindelser Redundant virtualiseringsplatform (VMware + Hyper-V) Redundant netværks backbone Redundant UPS strømbackup Diesel nødgenerator Redundant vandkølingsanlæg Hævet EDB-gulv Responstid (garanteret påbegyndt fejlretning) 1 time 1 time 1 time 1 time Garanteret oppetidsprocent/tilgængelighedsprocent 99,95% 99,95% 99,95% 99,95% Helpdesk Adgang til Helpdesk inden for normal åbningstid Vagttelefon 24/7 ( ) ( ) ( ) Services Prioritering Respons prioritering Operativsystem

11 Responstid: Garanteret påbegyndt fejlretning af OS - 6 timer 3 timer 1 time Mulighed for OS-drift og patching Mulighed for aktiv OS-overvågning Backup Mulighed for managed TSM Ekspertrådgivning Adgang til rådgivning fra systemarktitekter Applikationer Mulighed for applikationsdrift Mulighed for middlewaredrift Overvågning Mulighed for unmanaged overvågning Mulighed for managed overvågning (Vagttelefon 24/7) ( ) = Opkald afregnes efter gældende timesats, medmindre opkaldet skyldes en årsag der er underlagt Leverandørens ansvar. Side 10 af 10

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS.

Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Forretningsbetingelser Følgende forretningsbetingelser er gældende for abonnement hos DAN ApS. Side 1 af 7 1 PRÆAMBEL 1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål, at beskrive betingelserne for

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting

Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting Danmarks Evalueringsinstitut Kravspecifikation udbud - Private Cloud Hosting 2015 1.1 09.03.2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter

IT-SERVICEKATALOG. CPH Servicecenter 2014 IT-SERVICEKATALOG CPH Servicecenter 1 Forord Nærværende servicekatalog beskriver de ydelser, som IT-Servicecentret leverer. IT- Servicecentrets primære opgaver kan ses i bilag til samarbejdsaftalen

Læs mere

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen.

Rackhosting anvender kun dedikerede servere, hvis det udtrykkeligt er bestilt og fremgår af driftskonfigurationen. Rackhosting ApS CVR. nr. 15 77 71 76 (herefter Rackhosting) udbyder en lang række ydelser vedrørende drift af IT & EDB underlagt følgende vilkår. Disse vilkår er vedtaget når de har været vedhæftet et

Læs mere