Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse for: 3sN SA Fag: Samfundsfag Niveau: A Institution: Marie Kruse Skole Hold: 1sN Termin: 2013 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Léturgie Forløboversigt (19): Dansk politik 1 - Partier og ideologier Demokrati 1 - Hvem har magten i Danmark Sociologi 1 - Identitetsdannelse Velfærdsstaten - Danmark 2011: Økonomiske krise og fremtidens velfærd Demokrati Kriminalitet Demokrati Integration 1 - Antidemokratiske kræfter Dansk politik 2 - Partier og vælgere, valgkamp Dansk politik 3: Partier og vælgere - valgkamp Medier Økonomi Integration2 - optakt til samf cup EU og lobbyisme Økonomi 2 - Eurokrisen International politk og am. valg Sociologi Dansk politik Repetition og eksamensforberedelse Samlet materialeliste Litteratur: 1) DEO: NOTAT, DEO: s1-16 2) Finn Rasmussen: - Redegør for forskellen på politiske, økonomiske og sociale menneskerettigheder., Columbus, 2007: s44-50, og ) Finn Rasmussen: Massemedier: s45 og ) Gregers Friisberg: Dit samfund - undersøg det, Columbus, 2005: s1 og ) Gregers Friisberg: Politik ABC, Columbus, 2010: s4, 6, 68-73, 81-99, , og ) Hans Branner: En grundbog om EU, Columbus, 2012: s20-24 og ) Hans Branner: Grundbog til international politik, Columbus, 2012: s8-50, 69-83, , og ) Lasse Ørum Wikman: Skriftlig eksamen i samfundsfag, Systime, 2011: s37 9) Morten Hansen Thorndal: Ærkedansker / perkerdansker, Columbus, 2011, online: s10-16, og ) Per Henriksen: Økonomi ABC, Columbus, 2009: s14-33, , , , , og ) Peter Nedergaard: Hvordan fungerer EU, Columbus: s13-20 og ) Thorndahl: Sociologi ABC, Columbus, 2011: s10-42, 52-56, og ) Politik ABC: s35-41, 68-85, og ) Økonomi ABC, Columbus, 2009: s og CSC LUDUS Web Side 1 af 18

2 Forløb 1: Dansk politik 1 - Partier og ideologier 8 lektioner Start: Med fokus på partiernes udvikling i Danmark fra de første partiers opståen som klassepartier til partiernes position i samfundet i dag. Politiske partier i Danmark og politiskeideologier, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme Materialer Liv i Danmark Finanspolitik og værdipolitik - Samfnu C (Systime) Molinmodellen - Gregers Friisberg: Politik ABC (Columbus 2009) Artikler: TV: DR2 Debatten d Live duel om finansloven på DR2 Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal stiller i aften op til live duel mod finansminister Claus Hjort Frederiksen og erhvervs- og økonomiminister Brian Mikkelsen, når Clement Kjersgaard spørger: www : Klasseundervisning - forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillingerog udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier Forløb 2: Demokrati 1 - Hvem har magten i Danmark 6 lektioner Start: Forløb med fokus på muligheder for politisk deltagelse og magt i Danmark Kernestof Magt og demokratiopfattelser nationalt, herunder retssystemet CSC LUDUS Web Side 2 af 18

3 Eastons model over det politiske system Demokrati Parlamentarisme Lovgivningsprocessen Herunder temadag om magt og politisk indflydelse SFU, Ungdomshuset og En fredsaktivist fra Palæstina deltog Efterfølgende rollespil om politisk deltagelsesformer Materiale Liv i Danmark s klip om unge aktivister Gruppearbejde og rollespil - undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse Forløb 3: Sociologi 1 - Identitetsdannelse 6 lektioner Start: Forløb med fokus på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund: - Giddens teori om det senmoderne samfund:aftraditionalisering, nye familieformer, forskellige tillidsrelationer,udlejring af sociale relationer, globalisering - Ulrich Beck: Risikosamfundet - Socialisering: primær, sekundær og kryds- eller dobbeltsocialisering - Identitetsdannelsens forskellige faser CSC LUDUS Web Side 3 af 18

4 - Identitetsdannelse - Levevilkår Materiale: Jacobsen og Outzen: Livi Danmark 2005, s Artikler : Information Leder: Manglende handlekraft Politiken 20.marts 2010: Murer, skide være med eliten Klasse og gruppe - Anvende grundlæggende viden om sociologiskebegreber og teori til at redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer ogløsninger herpå - Påvise hvordan individets sociale baggrund oglivsstil påvirker dets sociale mønstre - Kvantitativ metode Forløb 4: Velfærdsstaten - Danmark 2011: Økonomiske krise og fremtidens velfærd 12 lektioner Start: Forløb med fokus på velfærdsstaten i Danmark anno forventninger, fremtid og politiske løsninger - herunder økonomisk politik. Økonomi: - velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund Herunder Forskellige velfærdsmodeller, fordelingsprincipper - særligt fokus på den universelle velfærdsstatens udfordringer Finanskrise/ økonomiske krise : konjunktursvingning, vækstfaktorer CSC LUDUS Web Side 4 af 18

5 Det økonomiske kredsløb Finanspolitik og Arbejdsmarkedpolitik Flexicuritymodellen Materiale: Liv i Danmark (2010): Velfærdsstatens udfordringer s klasse og gruppe undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt Forløb 5: Demokrati 2 1 lektioner Start: Demokrati i Libyen og Egypten Kernestof - magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet Forløb 6: Kriminalitet 8 lektioner Start: Forløb med fokus på at forklare hvorfor vi straffet, med hvilket formål og årsager til kriminalitet Opstille hypoteser og efterprøve dem - give forskellige forklaringer på forskelle i kriminalitet Arbejde med statistisk materiale i samarbejde med matematik - blokdag med CSC LUDUS Web Side 5 af 18

6 matematik Kernestof Sociologi: - social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring Politik: - politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme Materiale Friisberg: Dit samfund - undersøg det! (Columbus 2007) kap 7: Kriminalitet Henriksen og Stener Nielsen: Fold dig ud (Columbus 2005?) s og 58-60: om hypoteser og arbejde med statistik og tabeller Køn og kriminalitet : artikel fra Servicestyrelsens publikation "udsat" november 2007 Samfundsstatistik 2009: Statistikker om ungdomskriminalitet og forskelle i kriminalitet mellem mænd og kvinder TV : Magasinet penge 9 marts 2011: Samfundets omkostninger ved kriminalitet www : tet-risiko-og-beskyttelse Gruppearbejde - anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå - forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier - demonstrere viden om fagets identitet og metoder - formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller Forløb 7: Demokrati 3 7 lektioner Start: Kort introduktion til demokrati som styreform - bygger videre på Demokrati 1 og 2 CSC LUDUS Web Side 6 af 18

7 Sociologi : - massemedier og politisk meningsdannelse Politik : - magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet herunder - Parlamentarisme: den parlamentariske styringskæde - magt Materiale Liv i Danmark: kap 4 s debat mellem Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard om mulighederne for demokrati i Mellemøsten og Danmarks rolle Herunder AT forløb om ungdomsoprøret med fokus på - magt - politiske skillelinjer - frihed og lighed? Gruppearbejde og elevfremlæggelser - undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse - sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre CSC LUDUS Web Side 7 af 18

8 Forløb 8: Integration 1 - Antidemokratiske kræfter 4 lektioner Start: Kort forløb om antidemokratiske højre radikale bevægelser set i lyset af terror i Norge sommer social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. - det multikulturelle samfund - integration, segration og assimilation - politisk retorik Artikler: "Midt i den Europæiske virkelighed" Berl Pol leder Pittelkow: "Massakren og dobbeltmoralen" JP Individuelt arbejde Materialeliste for forløb: Integration 1 - Antidemokratiske kræfter 4) Gregers Friisberg: Dit samfund - undersøg det, Columbus, 2005: s1 og Forløb 9: Dansk politik 2 - Partier og vælgere, valgkamp lektioner Start: Forløb der fokuserer på ideologiernes betydning i dag. HVordan kommer ideologierne til udtryk i partiernes valgretorik og hvor stor betydning har de for vælgernes. Ideologier Diskursanalyse Politiske skillelinjer og vælgere Herunder studieretningsdag om journalistik og politiske diskurser (dansk 3 moduler/ samf 3 moduler) Gruppearbejde CSC LUDUS Web Side 8 af 18

9 Materialeliste for forløb: Dansk politik 2 - Partier og vælgere, valgkamp ) Gregers Friisberg: Politik ABC, Columbus, 2010: s4, 6, og Forløb 10: Dansk politik 3: Partier og vælgere - valgkamp lektioner Start: Materialeliste for forløb: Dansk politik 3: Partier og vælgere - valgkamp ) Gregers Friisberg: Politik ABC, Columbus, 2010: s95-99 og Forløb 11: Medier 11 lektioner Start: Politik - massemedier og politisk meningsdannelse - mediernes rolle og magt anno kampen om den politiske dagsorden - spin/ politisk kommunikation i hverdag og valgkamp - analyse af politisk kommunikation og medierne Materiale: Politik ABC (4. Del; S ) Massemedier og politisk kommunikation "Borgen": Diverse artikler Videoklip: ("Bag om borgen, når spindoktorer opererer") Eleverne kan efter forløbet: - undersøge processer om politisk meningsdannelse herunder redegøre for mediernes historie, rolle og indflydelse i Danmark og borgernes reception og anvendelse af medierne Danmark og borgernes reception og anvendelse af medierne - forstå og anvende simple og mere komplekse kommunikationsmodeller - selvstændig få en dybere forståelse for mediernes og den politiske dagsorden - redegøre og analysere problemstillinger med henblik på politisk kommunikation/ spin - forholde sig kritiske til medierne og den politiske kommunikation mht. manipulation &framing, diskurs i medierne og den politiske kommunikation CSC LUDUS Web Side 9 af 18

10 Materialeliste for forløb: Medier 2) Finn Rasmussen: - Redegør for forskellen på politiske, økonomiske og sociale menneskerettigheder., Columbus, 2007: s44-50, og ) Gregers Friisberg: Politik ABC, Columbus, 2010: s og Forløb 12: Økonomi 1 10 lektioner Start: Forløb med fokus på: Hvordan gældskrisen er opstået og hvilke politiske redskaber den danske stat har mulighed for at bruge for at komme ud af den? Den danske krise er del af en global krise - hvordan ser det ud i EU? Hvordan har effekten af EU's økonomiske politik været for at afværge krisen? De forskellige velfærdsmodeller og deres interaktion på stat, marked og civilt samfund Godetyper og økonomiske styringsprincipper - politiske tiltag og markedets egne styringsformer Makroøkonomiske sammenhænge regionalt og globalt Beregning af vækst, beregning af BNP, indekstal, aflæse grafer og tabeller Beregning af den samlede efterspørgsel og okuns lov Selv lave beregninger i Excel og overføre dem til tabeller Materiale: - Vismandsspillet (induktiv tilgang) - Økonomi ABC -artikler - eleverne skal efter forløbet kunne redegøre for det økonomiske kredsløb, konjunkturkurver, udbud og efterspørgsels kurver, de penge og finanspolitiske muligheder, mekanismer og vurdere fordele og ulemper ved de forskellige tiltag. - redegøre for de forskellige velfærdsmodeller og deres forskellige måder at omgås arbejdsløshed og inflation på. - forholde sig kritisk til økonomiske spørgsmål både nationalt og internationalt. - beregne simple økonomiske forhold og opstille grafer og tabeller med udgangspunkt i dem. CSC LUDUS Web Side 10 af 18

11 Materialeliste for forløb: Økonomi 1 10) Per Henriksen: Økonomi ABC, Columbus, 2009: s14-33, , og Forløb 13: Integration2 - optakt til samf cup 10 lektioner Start: Forløb med fokus på integration i DK med særligt fokus på Farum - forløbet bygger videre på Integration 1 Forløbet fungerede som optakt til Samf Cup identitetsdannelse og socialisation - massemedier og politisk meningsdannelse - social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. - kvalitativ og kvantitativ metode i forbindelse med dataindsamling til projektet i samf Cup - anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå - forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier Materialeliste for forløb: Integration2 - optakt til samf cup 9) Morten Hansen Thorndal: Ærkedansker / perkerdansker, Columbus, 2011, online: s10-16, og Forløb 14: EU og lobbyisme 11 lektioner Start: Forløb om EU med fokus på de europæiske institutioner, lovgivningsprocessen og lobbyisme. Der er derudover arbejdet med Danmarks rolle i EU, EU's rolle i Danmark og det danske formandsskab EU som politisk system Danmarks suverænitet og handlemuligheder Europæisk integration CSC LUDUS Web Side 11 af 18

12 Film og dokumentar Kampen om kemikalierne Hvad er EU? Fire små film om EU der omhandler EU's historie, EU's institutioner, EU's traktater samt EU-samarbejdet generelt. Studietur En del af forløbet forgik i Bruxelles med besøg hos følgende: Den europæiske kommission, Parlamentarium Interesseorganisationer: DA, Førevarer og Landbrug Derudover har eleverne lavet AT årsprøve i 2g om EU (samfundsfag, historie og engelsk) - forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier - undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold - undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse - forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed Materialeliste for forløb: EU og lobbyisme 1) DEO: NOTAT, DEO: s ) Peter Nedergaard: Hvordan fungerer EU, Columbus: s13-20 og Forløb 15: Økonomi 2 - Eurokrisen 14 lektioner Start: Forløb med fokus på Eurolandene, EU og krisestyring - bygger videre på Økonomi 1 - Sparekurs eller vækstpakke - Ungdomsarbejdsløshed i Europa - økonomiske styringsprincipper, herunder bæredygtig udvikling CSC LUDUS Web Side 12 af 18

13 - makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt. Materiale: Information : Har Europa en plan B? Politiken : Merkel er under hårdt pres for at dele gælden : Hvad skal den nye krise hedde? - undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold - undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer nationalt, regionalt og globalt og diskutere løsninger Materialeliste for forløb: Økonomi 2 - Eurokrisen 6) Hans Branner: En grundbog om EU, Columbus, 2012: s20-24 og ) Per Henriksen: Økonomi ABC, Columbus, 2009: s , og Forløb 16: International politk og am. valg lektioner Start: Forløb med fokus på USA's rolle i verdenssamfundet - herunder det am. præsidentvalg aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt - globalisering og samfundsudvikling. Der er arbejdet med - IP teorier: realisme, idealisme og neorealisme - Bushdoktrinen og neokonservatismen: nyt fjendebillede efter 11. september 2001, det forebyggende angreb CSC LUDUS Web Side 13 af 18

14 - krigsdeltagelse i Irak, Afghanistan og Libyen - BRIK landene, særligt Kinas rolle - International handel og forskellige former for magtressourcer: militær, økonomisk og politik - hård og blød magt Materiale: Nyheder fra det am. valg - forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier - undersøge og sammenligne samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, herunder samspillet mellem nationale og globale forhold - forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed - formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operationaliserbare hypoteser, og indsamle, vurdere og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere - argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Materialeliste for forløb: International politk og am. valg ) Hans Branner: Grundbog til international politik, Columbus, 2012: s8-50, 69-83, , og Forløb 17: Sociologi 2 14 lektioner Start: Forløb der bygger videre på forløb Sociologi 1 fra 1g CSC LUDUS Web Side 14 af 18

15 Der er arbejdet med: - Samfundsforandringer, socialisation og identitetsdannelse - Roller, normer, socialisationsprocesser - chi2 test Følgende sociologer er brugt: Anthony Giddens, Pierre Bordieu, Michel Foucault, Goffman og Thomas Ziehe Materiale: Sociologi ABC Thorndal 2008 Forlaget Columbus Artikler : "Danske unge er ude på et sidespor" (Politiken ) "Nynarcissisme: mig, mig, mig, er du klar til at se dig selv i øjnene? (Information ) Link : - Center for ungdomsforskning NB 2 lektioner gik til IP ekskursion - anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå - forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier - sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og CSC LUDUS Web Side 15 af 18

16 ændringer i sociale og kulturelle mønstre - demonstrere viden om fagets identitet og metoder - formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller - formulere - skriftligt og mundtligt - empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi - argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Materialeliste for forløb: Sociologi 2 8) Lasse Ørum Wikman: Skriftlig eksamen i samfundsfag, Systime, 2011: s37 12) Thorndahl: Sociologi ABC, Columbus, 2011: s10-42, 52-56, og Forløb 18: Dansk politik 4 11 lektioner Start: Forløb der bygger videre på forløb fra 1g og 2g om dansk politik - politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer og vælgeradfærd - magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af retssystemet Fokus vil være på den aktuelle politiske situation i Danmark - Regeringspartiernes interne splittelse - Oppositionens politik og strategi - Reformpolitik: arbejdsmarked, uddannelse, skat - overenskomstforhandlinger CSC LUDUS Web Side 16 af 18

17 - demokratiets tilstand i Danmark - offentlighedsloven - EU's betydning for dansk politik Materiale Der er set og læst divs nyheder fra den danske poltiske debat i foråret forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af begreber og teorier - undersøge processer omkring magt og politisk meningsdannelse - anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til kritisk at vurdere undersøgelser og til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser - skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn, forklaringer og teorier - argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i dialog. Materialeliste for forløb: Dansk politik 4 13) Politik ABC: s35-41, 68-85, og Forløb 19: Repetition og eksamensforberedelse 10 lektioner Start: Der bygges videre på tidligere forløb indenfor emnerne 1) Medier: Fogh bag facaden (film) Kernestof - massemedier og politisk meningsdannelse 2) Velfærdsstat: Velfærdsmodeller, velfærdsreformer CSC LUDUS Web Side 17 af 18

18 - velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund 3) Økonomi: - makroøkonomiske sammenhænge, multiplikatorvirkning, målkonflikter og styring nationalt, regionalt og globalt. 4) IP: realime, idealisme og neorealisme - aktører, magt, sikkerhed, konflikter og integration i Europa og internationalt - globalisering og samfundsudvikling. 5) EU: Præsidenten (film) + integrationsteorier - forskellige typer politiske systemer, herunder EU. - aktører, magt og integration i Europa Materialeliste for forløb: Repetition og eksamensforberedelse 3) Finn Rasmussen: Massemedier: s45 og ) Økonomi ABC, Columbus, 2009: s og CSC LUDUS Web Side 18 af 18

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Lise Garde Lester (LL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14/15 VUF stx

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin, hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2017

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag B Iben Helqvist

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag C 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA Undervisningsbeskrivelse for: 3s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 3.s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1uni16sa 0815 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: uni samfundsfag Termin: Juni 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Thomas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Christine Madeleine Léturgie (CL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag A 1. halvår

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 3act sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Samfundsfag C skoleåret 2008-2009 Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: 2013-2014 Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Samfundsfag B Lærer(e): JPA Hold: 2.d Titel 1: Introduktion til samfundsfag B Periode: uge 33 Titel 2: Socialisering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA Undervisningsbeskrivelse for: 2s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF enkeltfag Samfundsfag C-B Kirstine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 VUF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14e 0813 Samfundsfag C, HFE Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA

Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Undervisningsbeskrivelse for: 1s SA Fag: Samfundsfag A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Samfundsfag C-B Kirstine Riiber

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C

Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Undervisningsbeskrivelse, Samfundsfag C Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac16v 0816 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac16v 0816 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac16v 0816 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2016 Institution Hf og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt

Velfærdsstatens udfordringer: nationalt, regionalt og globalt Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012/2013 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/13 VUF stx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Samfundsfag A Bente Bundgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15J 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15J 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15J 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C ½ års hold Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag B Lærer(e) Mads Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Københavns

Læs mere

Beskrivelse af forløb:

Beskrivelse af forløb: Lærer Hold Birgit Skovgaard Petersen OY - OX Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering i 2011-2012 1 Grundlæggende samfundsfag 33-35 2 Metoder i samfundsfag.

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Studieplan (HF2-hold)

Studieplan (HF2-hold) Hold og skoleår: ksabhd1 2017/2018 Underviser: Safar Azizi Studieplan (HF2-hold) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer Kompetencer arbejde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 06 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Samfundsfag C Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab16e 0815 Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab16e 0815 Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sab16e 0815 Sa Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B Alle Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Thomas

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold STX Samfundsfag B 1.g: Margrethe Kier Riisgård 2.g: Anja Hedegaard Jensen 2.E sa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Handelsgymnasiet på Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Samfundsfag C Jadwiga T. Thygesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Gymnasiet HTX Skjern HTX Samfundsfag B Jakob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/Juni 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag A Bo Møller 3 saa Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Morten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2012 og studieretningen forår 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Favrskov Gymnasium Stx Samfundsfag B-niveau (c b)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14J 0813 Samfundsfag C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14J 0813 Samfundsfag C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: 1sac14J 0813 Samfundsfag C, HFE Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C ½ års hold Termin: Juni 2014 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution HF og VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Mette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16 Marie Kruses Skole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2014 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Peter

Læs mere

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Folketingsvalg 2011. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsgymnasium hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C>B Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014/2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC Bekendtgørelse hfe Samfundsfag C Daniel Fogsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Gymnasium) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C Sven Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere