EN DANSK MERCHANDISE SHOP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN DANSK MERCHANDISE SHOP"

Transkript

1 EN DANSK MERCHANDISE SHOP (DATABASE PROJEKT) 1. PROJEKT 3. SEMESTER 21. SEPTEMBER 2012 UDARBEJDET AF STUDERENDE FRA KLASSE Cl12mul3b11e: Elin Vatnhamar Olsen Mail: Helene Kaspersen - Mail: Mayianne Nøks Pedersen - Mail: Micael Rune Kristensen - Mail: VEJLEDERE: (IRF) Ivan Rosenvinge Frederiksen og (THA) Thomas Hartmann

2 INDHOLD INTRODUKTION 02 Må man lege med maden? 03 Ben & Jerry s og den store MUH-lighed 03 Teori og metode 03 Tidsplan og udviklingsmetode KRAVSPECIFIKATION 04 Funktionelle krav 05 Entiteter og relationer 07 Oprettelse af database MERCHANDISE TIL SALG - BRUG AF DATABASE 08 Betalingsløsning en use case 10 Den virtuelle indkøbskurv en userstory 11 Kunderegistrering en userstory 12 CRUD-matrix AFRUNDING 13 Kilder BILAG 14 Bilag 1: Ben and Jerry s Facebook likes 15 Bilag 2: Tidsplan 16 Bilag 3: Produkter i webshoppen 18 Bilag 4: Gruppekontrakt 01

3 INTRODUKTION MÅ MAN LEGE MED MADEN? I farverig emballage har de givet os fantasifulde isvarianter som New York Super Fudge Chunck og Cookie Dough. Ben & Jerry s, forkortet B&J, har ikke bare i Danmark, men også i hele verden fået stablet en solid forretning på benene. Kloden rundt kender folk de sort hvide køer og slogans som We know our cows by name og Free Cone day. Til solide salgssuccesser følger fans, masser af fans. Alene i Danmark har firmaets dansksprogede Facebook-side fået over synes godt om tilkendegivelser 1. Fans står i kø for at dele deres bedste isrelaterede øjeblikke på de sociale medier ligesom isene nu forhandles i samtlige filialer af Føtex, Seven Eleven og Super Brugsen. Desværre for B&J viser en helt ny undersøgelse fra erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevarer, at Danmark er den nation i Norden, som pr. indbygger spiser mindst is. Imidlertid er danskernes lyst til at købe is med hjem stærkt stigende 2. 1 Se vedlagte bilag 1 2 Landbrug og Fødevarer (2012) s. 1. Se kilde 1 på kildelisten. 02

4 BEN & JERRY S OG DEN STORE MUH-LIGHED At danskerne ikke er nær så glade for is som resten af Norden kan betyde, at man hos B&J s marketingsafdeling er nødsaget til at tænke i nye baner. Vil man fastholde danskerne i at købe de fantasifulde is, må man finde nye metoder til at udnytte, at danskerne nu mere end tidligere vil have isene og det farverige univers med hjem. En måde at udnytte dette er tidligere set i USA, hvor man har valgt at have en merchandise shop tilknyttet isproducentens hjemmeside. På den måde kan kunderne få lidt ekstra af universet med hjem, hvilket også underbygger firmaets aktiviteter med at underholde og inspirere fans via eksempelvis Facebook. Som gruppe har vi derfor valgt at udvikle dele af en dansksproget merchandise e-shop løsning til B&J s danske hjemmeside. Denne e-shop/webshop løsning vil give B&J et værktøj til at fast- og underholde danskerne ved at udnytte den mængde fans der dagligt følger B&J. TEORI OG METODE Bag ved en sådan merchandise shop i form af en hjemmeside, gemmer der sig en database. For at kunne udarbejde en merchandiseshop til B&J, vil indledningsvis starte projektet med at udarbejde en liste over kravspecifikationer, en normaliseret ER-model på 3. normalform samt en detaljeret liste over attributter og entiteter. Med udgangspunkt i ovenstående vil vi ved hjælp af Structured Query Language, SQL, samt programmet mysql udarbejde den rå kode til databasen i forbindelse med merchandiseshoppen. Afslutningsvis vil vi med udgangspunkt i den oprettede database anvende 2 userstories samt en use case til at dokumentere interaktion mellem B&J s kunder og databasen. Dette projekt består således af 3 overordnede faser. TIDSPLAN OG UDVIKLINGSMETODE For undervejs i projektet at kunne blive på sporret, har vi valgt at udarbejde en teoretisk tidsplan på baggrund af reglen om det tredobbelte skøn. Dette kommer til udtryk i en tidplan udarbejdet i Excel med aktiviteter, hvis længde vi har angivet i timer. Planen fremgår af vedlagte bilag 2. På grund af projektets begrænsede varighed og beskedne omfang af ressourcer (kun 4 personer), har vi valgt at fokusere på at opnå en optimal læringssituation i stedet for at bruge tid på at udfærdige en tilrettet tidsplan efterhånden som projektet skred fremad. Havde projektet haft en længere varighed, var det selvfølgelig noget vi havde arbejdet med. Med optimal læringssituation menes, at vi har forsøgt at skære antallet af aktiviteter ned til et minimum, hvorfor vi så har haft længere tid til hver aktivitet. Dette har gjort, at vi sammen har kunnet drøfte, gennem-arbejde og fuldføre aktiviteter. Dermed har vi udnyttet hinandens spidskompetencer bedst muligt, modsat hvis vi hver især alene havde udført de aktiviteter, vi fandt os bedst kvalificeret til. 03

5 KRAVSPECIFIKATION FUNKTIONELLE KRAV I forbindelse med udviklingen af en sådan e-shop løsning, kræves det, at der i udviklingsøjemed tages udgangspunkt i de funktionelle krav / funktionaliteter, fastlagt af vores kunde, i dette tilfælde B&J. I et samarbejde, ville vi gå i dialog med B&J for at belyse de funktionelle krav til e-shop løsningen. Imidlertid har vi i dette tænkte projekt ikke mulighed for at gå i dialog med B&J. Derfor har vi udvalgt nedenstående funktionaliteter, som vi forestiller os, at B&J ville have ønsket: KUNDER/KØBERE BEHØVER Muligheden for at kunne søge efter, opdage, evaluere og sammenligne produkter i købsøjemed. At kunne udvælge produkter i købsøjemed og hermed se enhedspris samt beregne den samlede pris.* At kunne købe produkter ved hjælp af en indkøbskurv. At kunne betale for de ønskede varer ved hjælp af en form for betalingsløsning.* At kunne få en bekræftelse på et køb som sikrer, at de købte og betalte varer er på lager. At kunne følge/spore en betalt ordre. B&J BEHØVER At kunne måle og analysere trafikken til, på og fra siden for at kunne forbedre og vedligeholde siden bedst muligt. At kunne opnå mersalg hos både eksisterende og potentielle kunder ved en relateret-produkt funktion. At kunne simulere og gennemføre køb af produkter. At kunne håndtere (sikkerhedsmæssigt) og verificere kundernes kreditoplysninger. At kunne opdatere med nye varer samt opdatere beskrivelser af og fjerne eksisterende produkter. At kunne gennemføre periodespecifikke kampagner med eksempelvis rabat eller gratis fragt. * De tre markerede funktionaliteter anvendes senere i rapporten i afsnittet merchandise til salg. At kunne tilbyde nye kunder registrering, så de kan tilgå yderligere supportinfo samt at få registreret deres oplysninger til brug ved fremtidige køb.* Vi har valgt at tage udgangspunkt i ovenstående tabel med funktionaliteter for bedre at vide, hvilke funktioner og muligheder webshoppen skal rumme samt, hvilke data der skal kunne gemmes i databasen bag siden. Disse informationer anvendes også i næste afsnit af denne rapport. 04

6 ENTITETER OG RELATIONER At få udviklet en database, selv en simpel en, kan blive en bekostelig affære. Især, hvis man ikke på forhånd har et overblik over databasens omfang og dermed tvinges til at ændre eller måske slette dele undervejs. Derfor kan en såkaldt datamodel med fordel anvendes. En datamodel kan meget generelt beskrives som en grafisk fremstilling af de lagrede data i en database. Der findes mange varianter af datamodeller. En af de meget anvendte modeller er den såkaldte entitets og relations model, også kaldet en ER-model. Denne model blev i sin tid opfundet af amerikaneren Peter Pin- Shan Chen i år Modellen er sidenhen blevet brugt i forbindelse med netop databaseudvikling, hvorfor man rettelig kalder den en datamodel. En ER-model kan optræde på fire niveauer, såkaldte normalformer, startende i en denormaliseret form. Herefter 1., 2. og 3. normalform. Processen med at få en ER-model fra den denormaliserede form til 3. normalform kaldes en normalisering af ER-modellen. Når modellen når 3. normalform er modellen implementerbar, og en database kan udvikles ud fra modellen. DENORMALISERET FORM For at danne os et overblik over databasen bag B&J s danske merchandise shop, har vi valgt at udarbejde en ER-model. I en denormaliseret form ser modellen ud som nedenfor. Forkortelsen PN dækker over begrebet primærnøgle, ligesom begrebet FN på de følgende figurer dækker over begrebet fremmednøgle: KUNDE ORDRE PRODUKT Kunde ID (PN) Ordre ID (PN) Produkt ID (PN) Kundens navn Kundens adresse Postnummer By Mailadresse Password Ordre dato 1 { Produktets navn Antal Enhedspris Totalpris } x Produktets navn Enhedspris Antal på lager Placering på lageret (Størrelse) 1. NORMALFORM For at modellen skal kunne komme på 1. normalform, må der ikke være repeterende grupper af data, som der faktisk er i entiteten ordre. Dette ændres derfor ved at oprette entiteten ordrelinje mellem ordre og produkter: KUNDE ORDRE ORDRELINJE PRODUKT Kunde ID (PN) Ordre ID (PN) Ordrelinje ID (PN) Produkt ID (PN) Kundens navn Kundens adresse Postnummer By Mailadresse Password Ordre dato Kunde ID (FN) Produktets navn Antal Enhedspris Totalpris Produkt ID (FN) Ordre ID (FN) Produktets navn Enhedspris Antal på lager Placering på lageret (Størrelse) 05

7 2. NORMALFORM For at modellen kan komme på 2. normalform, må der ikke være attributter som kan identificeres af kun den ene del af en sammensat primærnøgle. Sagt på en anden måde, må der ikke optræde redundant data, altså gentagende data. Derfor ændres antallet af attributter i entiteten ordrelinje : KUNDE ORDRE ORDRELINJE PRODUKT Kunde ID (PN) Ordre ID (PN) Ordrelinje ID Produkt ID (PN) (PN) Kundens navn Kundens adresse Postnummer By Mailadresse Password Ordre dato Kunde ID (FN) Antal Totalpris Produkt ID (FN) Ordre ID (FN) Produktets navn Enhedspris Antal på lager Placering på lageret (Størrelse) 3. NORMALFORM OG ATTRIBUTTABEL For at ER-modellen kan ende på 3. normalform må ingen attributter være afhængige af andre attributter, som ikke selv er nøgler. Derfor er entiteterne post og størrelse tilføjet ligesom antallet af attributter er ændret i entiteterne kunde og produkt : KUNDE ORDRE ORDRELINJE PRODUKT Kunde ID (PN) Ordre ID (PN) Ordrelinje ID (PN) Produkt ID (PN) Kundens navn Kundens adresse Mailadresse Password Postnummer (FN) Ordre dato Kunde ID (FN) Antal Totalpris Produkt ID (FN) Ordre ID (FN) Produktets navn Enhedspris Antal på lager Placering på lageret Størrelse ID (FN) POST Postnummer (PN) By STØRRELSE Størrelse ID (PN) Betegnelse Afslutningsvis ender vi op med ovenstående ER-model på 3. normalform. I denne optræder samlet set nedenstående entiteter med tilhørende attributter. Til alle entiteter med tilhørende attributter har vi tilføjet følgende værdier, noter og datatyper: ENTITET ATTRIBUTTER VÆRDI NOTER DATATYPE NAVN I DB* Kunde Kunde ID (PN) 1-X Unikt nummer Numerisk kundeid Kunde navn a-å Maks. 30 karakterer Alfanumerisk kundenavn Kunde adresse Alle karakterer Maks. 35 karakterer Alfanumerisk kundeadresse Mailadresse Alle karakterer Maks. 30 karakterer Alfanumerisk mailadresse Password Alle karakterer Maks. 10 karakterer Alfanumerisk password Postnummer (FN) Nummer Numerisk postnr By a-å Maks. 30 karakterer Alfanumerisk city** 06

8 Produkt Produkt ID (PN) 1-X Unikt nummer Numerisk produktid Produktets navn a-å Maks. 30 karakterer Alfanumerisk produktnavn Enhedspris valuta valuta Valuta enhedspris Antal på lager Nummer Numerisk antallager Placering på lageret Nummer Numerisk Placeringlager Størrelse ID 1-X Unikt nummer Numerisk størrelseid Ordre Ordre ID (PN) 1-X Unikt nummer Numerisk ordreid Ordre dato åååå/mm/dd Maks. 7 karakterer Numerisk ordredato Kunde ID (FN) 1-X Unikt nummer Numerisk kundeid Post Postnummer (PN) Nummer Numerisk postnr By a-å Maks. 30 karakterer Alfanumerisk city** Ordrelinje Ordrelinje ID (PN) 1-X Unikt nummer Numerisk ordrelinjeid Antal Nummer Numerisk antal Total*** Beregnet felt Beregnet felt Beregnet felt total Produkt ID (FN) 1-X Unikt nummer Numerisk produktid Ordre ID (FN) 1-X Unikt nummer Numerisk ordreid Størrelse Størrelse ID (PN) 1-X Unikt nummer Numerisk størrelseid Betegnelse a-å Maks. 7 karakterer Alfanumerisk betegnelse * DB = database. ** betegnelsen city er brugt i stedet for betegnelsen by, da mysql tror at by er en funktion. *** attributten total er et beregnet felt. Det beregnes af: enhedspris * antal, hvorfor det ikke oprettes i databasen, men beregnes ved udtræk. I forbindelse med bestemte B&J kampagner kunne vi sagtens forestille os, at det kunne blive aktuelt med tilbudspriser, rabatkoder eller særpriser for registrerede kunder. Dette vil man kunne tilgodese ved at lave en tilføjelse til databasen, hvilket vi dog har fravalgt i dette projekt pga. begrænset tid og viden. OPRETTELSE AF DATABASE Ud fra de beskrevne funktionelle krav og den normaliserede ER-model, er overblikket over databasen nu tilpas stort til, at den kan oprettes vha. SQL samt programmet mysql. Databasen kaldes db_benjerry og oprettes ved hjælp af følgende kommando: Oprettelsen af databasen db_benjerry forudsætter altså, at der ikke i forvejen eksisterer tabeller med de navne vi ønsker tabellerne skal have i denne database. Yderligere forklaring kan ses i filen create.txt, hvorudfra man selv kan oprette databasen db_benjerry ved at kopiere koden til mysql. Med databasen oprettet, oprettes en af gangen entiteterne med tilhørende attributter. Her anvendes igen attributtabellen fra forrige afsnit, hvor hver attribut og entitet har fået tildelt et unikt navn bestående af en kombination af store og små bogstaver som eksempelvis primærnøglerne kundeid og ordreid. Under oprettelsen af entiteter oprettes også relationer entiteter imellem. Kommenterede eksempler på dette kan også ses i create.txt-filen, hvor det med tekst og SQL beskrives fra start til slut hvordan databasen oprettes. 07

9 MERCHANDISE TIL SALG Med databasen oprettet er webshoppen godt på vej til at kunne anvendes. Der mangler dog tænkte data så som fiktive personer, tilhørende ordre og selvfølgelig fiktive varer. Forklaret kode til denne procedure ses i filen populate.txt. Når koden fra filen er kopieret ind i mysql, er databasen db_benjerry klar til brug. Havde vi kodet den tilhørende hjemmeside ved hjælp af CSS og HTML, havde vores navigationsstruktur set ud som nedenfor. Mere info om produkterne i webshoppen (og i databasen) kan ses på vedlagte bilag 3: BETALINGSLØSNING EN USE CASE Som [kunde] vil jeg gerne [betale] den/de udvalgte varer i min virtuelle [indkøbskurv]. AKTØRER: En kunde, NETS eller anden form og database med betalingskortsoplysninger samt B&J. FREKVENS: De udvalgte produkter kan betales af alle personer med eget betalingskort. Kun én ordre kan betales af gangen, ligesom hele ordrens pris (total pris) skal betales på en gang. Betalingssiden skal være tilgængelig for kunden så mange gange dagligt, som ønsket. STARTBETINGELSER: 1. En virkende forbindelse til internettet for adgang til B&J s website. 2. Et ønske om køb af produkter fra B&J s webshop. 3. Et fungerende betalingskort. 08

10 STANDART FLOW: 1. Denne use case begynder når et eller flere produkter er tilføjet webshoppens virtuelle indkøbskurv. Brugeren klikker på linket Til betalingssiden. 2. På betalingssiden vises herefter mulighederne for valg af betalingskort. I dette tilfælde vælger brugeren et af de godkendte betalingskort. Hvis ikke, se alternative flows Herefter indtaster brugeren kortdata, som løbende valideres med informationer fra eksempelvis NETS database. I dette tilfælde er de indtastede data korrekte. Var dette ikke tilfældet, se alternative flows Websitet kvitterer herefter med en go eller no go besked, alt efter udfaldet af valideringen. I dette tilfælde ender valideringen altid med succes betalingsoplysningerne er korrekte. 5. Den eller de købte produkter fragår mængden af tilgængelige produkter i systemet, så nye kunder ikke får mulighed for at købe, hvis der efter dette køb er udsolgt. Dette muliggøres med følgende kommando: UPDATE produkt p, ordrelinje o SET p.antallager=(p.antallager - o.antal) WHERE o.produktid = p.produktid AND o.produktid='1' ; Ovenfor trækkes i forbindelse med køb af isbilletter attributten antal fra antallager og dermed opdateres lagerstatus. Denne kommando skal kodes sammen med ordreid og skal kun udføres 1gang ved hvert NYT ordre ID. Yderligere forklaring kan ses i filen populate.txt. 6. Websitet viser en kvittering, som brugeren har mulighed for at printe ud og bliver samtidig sendt til brugerens adresse. 7. Er kunden ikke registeret i kundekartoteket, tilbydes samtidig tilmelding af B&J s nyhedsbrev vha. en afkrydset tjekboks, som aktivt skal tjekkes fra, hvis nyhedsbrevet ikke ønskes. Er kunden registeret modtages nyhedsbrevet automatisk, og kunden tilbydes det ikke. 8. Denne use case ender godt. Købet af ønskede produkter er en realitet. ALTERNATIVE FLOWS: 1. Betalingskort Har kunden ved gennemførelse af step 2 ikke et af de ønskede betalingskort, udløber ordren efter to minutter og produkterne frigives. Inden da har kunden dog mulighed for at låne eventuelt med-kunders betalingskort. 2. Validering I step 3 indtaster kunden betalingsoplysninger som valideres. Er de indtastede oplysninger ikke korrekte, skal følgende meddelelse vises: De indtastede oplysninger er ikke korrekte, alternativt skal boksen omsluttes af rød farve. Meddelelsen skal vises ud for den HTML-form med forkerte oplysning. SLUTBETINGELSER: Kunden får de købte produkter tilsendt til den oplyste adresse. Undervejs kan ordren spores ved hjælp af ordrens ID samt den virksomhed der benyttes til forsendelse (eksempelvis Post Danmark). Information om handlen gemmes i B&J s system. SPECIELLE KRAV: Systemet skal gemme information om hver enkelt ordre, hvis der senere skulle opstå behov for at kigge tilbage i systemet. 09

11 DEN VIRTUELLE INDKØBSKURV EN USERSTORY Som [kunde] vil jeg gerne slette 2 ud af 3 produkter fra [indkøbsvognen] inden jeg går til [betalingssiden]. Ved klik på en af 6 kategoriknapper sendes kunden til html-side med produkter De afkrydsede produkter fra ovenfor fjernes ved klik. Ved klik kan kunden annullere hele ordren Ved klik kan kunden fortsætte shoppingen Ved klik sendes kunden til en html-side med mulighed for kundelogin og betaling. SUCCES 1. Kunden har sat flueben i de to valgte produkter og trykker herefter på knappen Fjern det valgte siden opdateres og kunden har mulighed for at trykke til betalingssiden. Dette hjælpes på vej af følgende SQL kommando: SELECT ordrelinje.produktid, produkt.produktnavn, produkt.enhedspris, ordrelinje.antal, ordrelinje.antal * produkt.enhedspris AS Total FROM ordrelinje, produkt WHERE ordrelinje.produktid = produkt.produktid AND ordrelinje.ordreid = '2'; Ovenstående kommando opretter den indkøbsliste som kunden ser (ses af billedet ovenfor). Man kan sige, at tabellerne ordrelinje og produkt sættes sammen via fremmed- og primærnøglerne. Til sidst udarbejdes en sum for hver af de valgte varer. Dette ved at gange enhedspris med antal. Den samlede sum af ordren kan, hvis man er klar over hvordan, udarbejdes i PHP. Se mere i filen populate.txt. FEJL 1. Hvis kunden trykker på knappen Fjern det valgte uden at have sat flueben i noget, kommer et pop up vindue som siger at det er ikke noget valgt. 2. Hvis kunden trykker på knappen Fjern det valgte hvor der kun er et produkt valgt, skal kunden gentage processen, for at få slettet produkt nummer Kommer kunden fejlagtigt til at trykke på knappen Annuller ordre frem for Fjern det valgte fremkommer et pop up vindue med teksten vil du tømme indkøbsvognen. 4. Hvis kunden får trykket på en af de seks knapper med navnene på produktkategorier, sendes kunden tilbage til en af de seks sider med produkter. Kunden må herefter vende tilbage til indkøbsvognen. 10

12 5. Får kunden trykket på kontakt os sendes kunden tilbage til en HTML-side med kontaktoplysninger. Kunden må herefter vende tilbage til indkøbsvognen. 6. Får kunden trykket på til betalingsside inden varerne slettes, sendes kunden til en HTML-side med information om registrering. Her kan kunde trykke fortryd og sendes retur til indkøbsvogn. KUNDEREGISTRERING EN USERSTORY Som [ny kunde] vil jeg [registrere mig] så jeg kan [få nogle fordele] næste gang jeg besøger siden. SUCCES 1. Kunden skriver korrekt i alle felter og kommer hen på betalingssiden. Registrerer to kunder sig samtidig og kommer de begge fra Brønshjøj (har samme postnummer), sker der bag skærmen således: INSERT INTO kunde(kundeid, postnr, kundenavn, kundeadresse, mailadresse, password) VALUES ('3333', '9999', 'michael', 'bredebovej', '654321'); INSERT INTO kunde(kundeid, postnr, kundenavn, kundeadresse, mailadresse, password) VALUES ('2222', '9999', 'my', 'valøvej', '986532'); Der benyttes 2 separate insert funktioner da MySQL ikke understøtter insert af data i flere tabeler på en gang i en enkelt query. Se mere i filen populate.txt. 11

13 FEJL Et pop up vindue vises på samme side: 1. Ved ikke udfyldt i fornavns eller efternavns felt Vises et pop vindue med teksten Du mangler at udfylde dit navn. 3. Ved ikke udfyldt i adressefelt Vises et pop vindue med teksten Du mangler at udfylde din adresse. 4. Ved ikke udfyldt i postnummerfelt Vises et pop vindue med teksten Du mangler og udfylde dit postnummer. 5. Ved ikke udfyldt i mailadresse- eller gentag mailadresse felt Vises et pop vindue med teksten Du mangler at udfylde din mailadresse. 7. Ved forskelligt udfyldt i mailadressefelt og gentag mailadressefelt Vises et pop vindue med teksten Du mangler at udfylde felterne med din mailadresse korrekt. 8. Ved ikke udfyldt i passwordfelt Vises et pop vindue med teksten Du mangler at udfylde et password. 9. Ved ikke udfyldt i gentag passwordfelt Vises et pop vindue med teksten Du mangler at udfylde feltet gentag password. 10. Ved forskelligt udfyldt i passwordfelt og gentag password Vises et pop vindue med teksten Du mangler at udfylde felterne med din password korrekt. BEMÆRK: Skulle flere af ovenstående scenarier optræde samtidig kommer fejlmeddelelse også ud samtidigt. Dette scenarie berører kun delen ny kunde og ikke eksisterende kunde og glemt password. CRUD-MATRIX Som opsummering på dette afsnit af rapporten, har vi valgt at anvende en såkaldt CRUD-matrix. CRUD er en forkortelse de engelske udtryk Create, Read, Update og Delete. Disse fire udtryk forkortes C, R, U og D. Disse betegnelser anvendes ud fra entiteterne i modellen nedenfor. Dette for at illustrere interaktionen mellem kunden og hjemmesiden med tilhørende database: ENTITET Funktionalitet/aktion Userstory: Brug af indkøbskurv* Userstory: Registrering af ny kunde Use case: Betaling POST KUNDE ORDRE ORDRELNJE PRODUKT STØRRELSE R R C C R R C CR RUD RU Tilføjelse af nye produkter C C Kampagnetilbud for reg. kunder R R R RU R R * Ved brug af indkøbskurven har brugeren endnu ikke givet sig til kende med registrering eller login. De tre sorte funktionaliteter/aktioner dækker over de to gennemgåede user stories samt usecasen. Imens dækker de grå over andre funktionaliteter, som man også kunne have beskrevet med en use case eller userstory og herefter indført i CRUD-matrixen. 12

14 AFRUNDING KILDER (1) Landbrug og Fødevarer: Isanalyse pr. 13. juli. Publiceret Tilgængelig online via link: 013%20%20juli.ashx (2) Ben and Jerry s amerikanske hjemmeside: Sidst besøgt d (3) W3Schools online tools. Tilgængelig online: Sidst besøgt d (4) Forta, Ben: Teach yourself SQL in 10 minutes. Sams,

15 BILAG 1 Ben & Jerry Facebook likes. Skærmbillede d fra: 14

16 BILAG 2 Tidsplan udarbejdet vha. Microsoft Excel beregnet på baggrund om reglen for det tredobbelte skøn: 15

17 BILAG 3 De fiktive produkter er placeret på et lager. Her tildeles de ID efter følgende system: Produkter i kategorien 'Is': ID = fra til Produkter i kategorien 'Tøj': ID = fra til Produkter i kategorien 'T-shirts': ID = fra til Produkter i kategorien 'Legetøj' - ID = fra til Produkter i kategorien 'Diverse': ID = fra til Produkter i kategorien 'Husholdning': ID = fra til På den måde er der til senere brug plads til 4 nye kategorier med produkter. Der er samtidig plads til 99 produkter i hver kategori, hvis man skulle få lyst til at udvide sortimentet. Antallet på lager er her angivet som et fiktivt tal. Når det går mod nul, vil systemet advare B&J s personale om, at der enten skal fremstilles flere eller bestilles flere af produktet hjem til lageret. Lagersystemet hos B&J s inkluderer 6 reoler. En reol til ting fra hver produktkategori. Alle produkter i databasen med tilhørende detaljer ses nedenfor: Produkt navn: Lyserød kasket med Woody Produkt ID: Enhedspris: 75,00 dkkr Antal på lager: 121 stk Placering på lageret: reol 1 Størrelse ID: ONE (onesize) Produkt navn: Woody bamse Produkt ID: Enhedspris: 50,00 dkkr Antal på lager: 188 Placering på lageret: reol 3 Produkt navn: Woody indkøbsnet Produkt ID: Enhedspris: 95,00 dkkr Antal på lager: 300 stk Placering på lageret: reol 4 Produkt navn: Den officielle Ben & Jerry s iskugler Produkt ID: Enhedspris: 120,00 dkkr Antal på lager: 350 stk Placering på lageret: reol 4 Produkt navn: Retroinspireret Ben & Jerry s t-shirt Produkt ID: Enhedspris: 150,00 dkkr Antal på lager: 500 stk Placering på lageret: reol 2 Størrelse ID: XS, S, M, L, XL 16

18 Produkt navn: Isskål med Woody Produkt ID: Enhedspris: 40,00 dkkr Antal på lager: 800 stk Placering på lageret: reol 5 Produkt navn: Billet til 1 bøtte Ben & Jerry s Produkt ID: Enhedspris: 66,00 dkkr Antal på lager: 35 stk Placering på lageret: reol 0 Produkt navn: Retroinspireret forklæde Produkt ID: Enhedspris: 200,00 dkkr Antal på lager: 50 stk Placering på lageret: reol 5 Produkt navn: Cool Woody t-shirt Produkt ID: Enhedspris: 150,00 dkkr Antal på lager: 500 Placering på lageret: reol 2 Størrelse ID: XS, S, M, L, XL 17

19 BILAG 4 Kontrakt for samarbejde gruppemedlemmerne imellem. Indgået d : KONTRAKT FOR PROJEKTGRUPPEN BESTÅENDE AF Michael Rune Kristensen, Elin Vatnhamar Olsen, Mayianne Nøks Pedersen & Helene Kaspersen 1 FORVENTNINGER: Det forventes af hvert gruppemedlem individuelt, at der dagligt sættes tid af til arbejde på projektet, hvis gruppen ikke i fællesskab har vedtaget andet. Det forventes af hvert gruppemedlem, at aftalte tidsfrister og mødetidspunkter overholdes. Alternativt skal afvigelser meldes ud til samtlige af de resterende gruppemedlemmer i god nok tid til, at ingen møder op forgæves eller bruger tid på unødvendige arbejdsopgaver. 2 BESLUTNINGER: Alle beslutninger vedrørende projekter træffes i fællesskab. Ved uenighed konsulteres en vejleder hvorefter flertallet (svarende til 3 ud af 4 gruppemedlemmer) får lov at afgøre beslutningen. Går det helt galt, trækkes der lod ;o) 3 AFVIGELSER FRA RETNINGSLINJER: En eller flere af de ovenforstående retningslinjer kan kun afviges med hele gruppens accept. Vælger et medlem at bryde en eller flere af ovenstående retningslinjer uden gruppens accept, får personen en advarsel. Sker der herefter yderligere afvigelser fra retningslinjerne, kan det i yderste tilfælde medføre, at medlemmet smides helt ud af gruppen og ud af vinduet!! 4 KAGE: Glemmer et gruppemedlem at møde op som aftalt eller at udføre en aftalt arbejdsopgave, koster det kage, en anden form for dessert eller lækre sager til de resterende medlemmer i gruppen! Det medbragte guf skal kunne lides af alle 4 gruppemedlemmer, ellers er det en OM er! Alle 4 gruppemedlemmer er indforstået med det ovenstående regelsæt. 18

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com WEB & DATABASE 2. PROJEKT 3. SEMESTER Et projekt udarbejdet af studerende fra gruppe 1 klasse CL12mul3b11e: Elin Vatnhamar Olsen www.web324.webkn.dk/portfolio/websits.html Mail: elin.v.olsen@hotmail.com

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Titel: Database 1. projekt - 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Database 1. projekt - 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Database 1. projekt - 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Database http://www.graphicweb.dk/3sem.html Janni Cold mail: janni@cold-design.dk www.cold-design.dk

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet

Datamodeller. 1. Elementerne. Vi betragter E/R-diagrammet, som et diagram over entiteter og relationer Tegneregler: Entitet Datamodeller I forlængelse af noten om normalisering, følges der her op med redskabet E/R-diagrammer til opstilling af en datamodel, opfat således dette som en alternativ metode mere end endnu et redskab

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Data lagring. 2. iteration (implement backend)

Data lagring. 2. iteration (implement backend) Data lagring 2. iteration (implement backend) Emner Grundlæggende database begreber. Data definitionskommandoer ER-diagrammer og cardinalitet/relationer mellem tabeller Redundant data og Normalisering

Læs mere

WebSite og databaseprojekt

WebSite og databaseprojekt WebSite og databaseprojekt Study: Project Period: Multimedia Design 3.semester 2. Project: Database og website 30.Sep. 2013 11.Okt.2013 Fact Sheet Project title: shop4415 Class: CLmul-a12e Group Number:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Første gang du logger på shoppen, kan du følge denne vejledning, for at komme godt i gang: 1. Gå ind på shop.mto-electric.dk 2. Klik på login i menu-linien 3. Indtast eller kopiér

Læs mere

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04 Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER Version 1.04 Indholdsfortegnelse BETALINGSMODULER... 3 OVERSIGT OVER TILMELDINGER... 3 Status for tilmelding... 3 INDBETALINGER... 4 Åben FI-ordre/uafsluttede

Læs mere

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger.

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop

Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Sådan kommer du i gang med at handle på Berners WEBshop Bestil dine varer, når DU har tid! Berners webshop tilbyder en række unikke værktøjer, hvor du som kunde har mulighed for at skræddersy din personlige

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html

www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html 2. semester - 3. projekt Interaktionsudvikling - en fortsættelse af projekt 2 - CUPCAKES Mul B - Cphbusiness - 2014 Link til website: www.rikkecarlsen.com/ cupcakes/index.html Gruppe 7 Camilla Mia Poulsen

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Sådan fungerer onlinetilmeldingen

Sådan fungerer onlinetilmeldingen Sådan fungerer onlinetilmeldingen Onlinetilmeldingen gør brug af flere systemer: hjemmesiden, webbutikkens administration, betalingssystemet epay og LUDUS. LUDUS Afdelingerne fastlægger hvilke fag, der

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel

Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Dynamisk hjemmeside: NeuTravel Problemformulering I dette projekt ønsker vi at lave en uafhængig hjemmeside til brug af turister, som gerne vil læse neutral information (dvs. information der ikke er farvet

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4

Projekt 1 - Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester. MulB13e, gruppe 4 Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester MulB13e, gruppe 4 September 2014 http://www.designduck.dk/cph/trorodvin create table costumers ( cno INT(4) Primary key AUTO_INCREMENT, cname VARCHAR(30)

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen

Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Arvid Nilsson Webshop Adgang til webshoppen Du finder webshoppen ved at gå ind på www.arvidnilsson.com og vælge dit lokale sprog. I topmenuens højre side finder du knappen WEBSHOP, som du klikker på -

Læs mere

Kasserere og medlemsadministratorer

Kasserere og medlemsadministratorer Kasserere og medlemsadministratorer Velkommen til kasserersystemet! Her har du adgang til alle jeres medlemmers oplysninger, og det er her, du kan lave rettelser, oprette nye medlemmer, og slette dem,

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Vejledning til brug af Persondataformular

Vejledning til brug af Persondataformular Vejledning til brug af Persondataformular Om Persondataformular Persondataformularen skal anvendes til at registrere persondata omkring ansatte og gæster. I nogle tilfælde skal forskningsstuderende og

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere

Vejledning i online system Conventus - Badminton

Vejledning i online system Conventus - Badminton Benløse IF Floorball afdeling har med virkning fra 1. juli 2011 overtaget den administrative del af Benløse IF Badminton/Bordtennis afdeling. Det betyder, at vi laver lidt om på, hvordan du sikrer dig

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig!

ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! ACTONAS WEBSITE Onlinebestilling og support, når det passer dig! www.actonacompany.com 2 FORDELE Du kan afgive ordrer via vores website, når det passer dig. Få detaljeret produktinformation, når du har

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud... 2. Tips... 2.2 Log på Rejsud... 3.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg... 4.3.

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere

Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Vinavlerdatabasen høstrapport og meget mere Huseby, den 27. januar 2011 Det er blevet meget lettere at indrapportere høstrapporten elektronisk og samtidigt får vi udbygget vore informationer om vinavl

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Vejledning for annoncering

Vejledning for annoncering Side 1 Denne vejledning indeholder oplysninger til brug ved annoncering på Aller Media A/S ( Aller ) prisportaler, EDBpriser.dk, DVDpriser.dk, HIFIpriser.dk, SPILpriser.dk og PRISER.dk. Vejledningen har

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14

Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Projekt 3: Interaktionsudvikling 11/04.14 Gruppe 5 http://kostecki.dk/cph/cupcakes/v2/opskrifter.php Christina Juulmann www.chrissycreations.dk Jacob Kostecki www.kostecki.dk Jayne Alice www.jaynealice.com

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Gode råd til brug af Min Side

Gode råd til brug af Min Side Side 1 Gode råd til brug af Min Side Nappedam Kajak Indholdsfortegnelse Login til Min Side... 1 Brugernavn til Min Side... 1 Glemt password... 2 Hjælp til login til Min Side... 2 Sådan deler du dine kontaktoplysninger

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere