Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser! Vi lever i et informationssamfund på godt og ondt. Nogle vil nok påstå, at vi endog lever i et postinformationssamfund. Man taler om, at vi er på vej ind i oplevelsessamfundet. Det er naturligvis forskere, der ved at kigge i krystalkikkerten kan se sådan noget. Forskere, det er også dem, man henviser til, når man taler om, at undersøgelser har vist det ene og det andet. Det er formentlig ikke de samme mennesker, og forskere taler måske ikke så meget sammen, for der er jo forskere, der fortæller om, hvor forfærdeligt de har det mange steder over hele kloden. Det ved vi godt, for vi ved jo, at vores land sender soldater ud i hele verden for at gøre en forskel. Gad vide om de, for den sags skyld både soldaterne og befolkningerne, oplever, at de er medlemmer af et oplevelsessamfund? En interessant tanke! Man altså, vi lever i et informationssamfund. Det giver sig blandt andet udtryk i en kolossal mængde informationer, som gør folk vidende, som gør folk engagerede, og formentlig af den grund får dem til at både udforske informationerne og debattere mange af dem. I dagspressen bugner det med læserbreve, debatter og så videre, måske oven i købet så meget, at det kan være vanskeligt at følge med, og at finde sit eget ståsted. Kunne man forestille sig, at informationerne bliver så mangfoldige, at vi almindelige mennesker mister overblikket og ikke kan følge med længere, og må overlade debatten, indsigten og indflydelsen til de mange forskere? Kunne man forestille sig, at der reelt er en fare for, at demokratiet i Danmark går trangere tider i møde? Hvorfor skriver jeg nu sådan noget? Det gør jeg, fordi jeg oplever nogle paradokser. Der er efter den kolde krig sket en eksplosion i interessen krigshistorien, og for Forsvaret og alt, hvad der har med det at gøre. Der er en meget stor opbakning til vore soldater rundt omkring i verden. Det er jo alt sammen spændende, men alligevel synes jeg, der mangler noget. Det er som om det er oplevelsesdelen af det, som folk fokuserer på. Det er som om man afventer den næste udsendelse i fjernsynet med det spændende program. Det er som om man står ved siden af og kigger ind på virkeligheden. Kun de, der er tæt på, for eksempel med børn eller ægtefolk eller forældre udsendt til mellemøsten, fornemmer man, er ægte engageret og berørt. Alt dette får mig til endnu en gang at fastslå, hvor væsentligt det er for os alle at kæmpe for vores demokrati en lille smule hver dag, og at presse alle i retning af at værnepligten skal bevares, som det bedste middel til at holde hele befolkningen engageret og føle medansvar, når vore politikere sender danske soldater ud, og i værste fald forlanger, at de tager andre menneskers liv, mens deres eget konstant er i fare. Side 1 af 11 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Marts 8. marts Militærpolitiforeningen i Danmark Militærpolitiet i 60 år - Aalborg Kaserner 8. marts Falsterske Fodregiments Soldaterforening Markering af regimentets 260 års dag 8. marts Danske Soldaterforeningers Landsraad Opstillingsmøde på Dannevirke i Odense 10. marts Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Årsmøde på Haderslev Kaserne 14. marts Soldatens og Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsen møde kl marts Danske Dragonforeningers Sammenslutning Repræsentantskabsmøde i Holstebro 19. marts DSM ledergruppen Møde med samvirkerne kl i Odense 20. marts Den Danske Brigadeforening DANFORCE Repræsentantskabsmøde i Korsør 24. marts Danske Feltartilleriforeninger Repræsentantskabsmøde i Varde 28. marts DSM ledergruppen Ledermøde i Marineforeningens lokaler 29. marts Danske Soldaterforeningers Landsraad Opstillingsmøde i Laksegade i København 31. marts De Allieredes Danske Vaabenfæller Generalforsamling i Laksegade April 9. april Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Veterandag på Haderslev Kaserne 13. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Haderslev Kaserne 14. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmøde 2007 i Haderslev 28. april Intendanturforeningen Jubilæumsstævne i Kastellet 28. april Militærpolitiforeningen i Danmark Repræsentantskabsmøde i Odense Maj 4. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Lysfest i Haderslev 5. maj De Danske Pionerforeninger Sendemandsmøde i Skive 6. maj De Danske Garderforeninger Årgangsparade ved Rosenborg 12. maj Folk & Forsvar Forsvars- og Sikkerpolitisk konference 12. maj De Blå Baretter Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 12. maj Fynske Livregiments Soldaterforening Jubilardag på Odense gl. Kaserne 12. maj Danske Dragonforeningers Sammenslutning Dragon- og Forældredag i Holstebro 12. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Haderslev Kaserne Landsrådsmøde 2007 Danske Soldaterforeningers Landsraad indkalder herved til landsrådsmøde Lørdag 14. april 2007 kl på Haderslev Kaserne. Der er parade og kransenedlæggelse ved kasernens mindevæg kl Materiale til landsrådsmødet, herunder program, dagsorden, beretning, regnskab og tilmeldingsskema m.v., udsendes til landsforeningerne i uge 10. Der vil som sædvanlig være mulighed for forplejning og indkvartering fra fredag aften. Side 2 af 11 sider

3 Danske Soldaterforeningers Landsraad D A G S O R D E N for landsrådsmødet lørdag 14. april 2007 på Haderslev Kaserne 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Registrering af fremmødte stemmeberettigede landsforeninger 4. Præsidiets beretning 5. Beretning om Dybbøl Mølle 6. Beretning om Soldatens og Orlogsgastens Fond 7. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 8. Budgetfremlæggelse / kontingent for Indkomne forslag Præsidiet fremlægger handleplan for Valg a. Valg af vicepræsident for 2 år. Preben Sloht Nielsen modtager genvalg b. Valg af landsrådssekretær for 2 år. Ole Bennekou modtager genvalg, men kun for 1 år c. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Midtjylland for 2 år. Sven-Erik Bolt Magnussen modtager genvalg d. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, for 2 år. Leif Christensen modtager genvalg e. Efter indstilling valg af præsidiemedlem for Totalforsvarsregion København og Bornholm for 2 år. Max Nielsen modtager ikke genvalg f. Efter indstilling valg af 3 suppleanter for 2 år ad punkterne c-d-e (vakant, Jens Christian Rotbøll og Svend Knudsen) g. Valg af 2 repræsentanter til Dybbøl Mølles bestyrelse. Bjarne G. Bagge og Knud Hansen modtager begge genvalg h. Valg af repræsentant til Soldatens og Orlogsgastens Fond. Ole Bennekou modtager genvalg (Valgene ad pkt. c-d-e-f sker efter indstilling fra de DSL-tilknyttede soldaterforeninger i de 3 berørte områder. 11. Valg af revision På valg er Registreret revisor Kurt Kjær Benny Dinesen, De Danske Pionerforeninger Poul Mødekjær, Intendanturforeningen /suppleant 12. Landsrådsmødet datofastsættelse 13. Eventuelt 14. Landsrådsmødets afslutning Side 3 af 11 sider

4 31. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne Almegårds Kaserne på Bornholm torsdag 14. juni søndag 17. juni 2007 Det 31. Nordiske Stævne 2007 afvikles efter tur af Danmark med Danske Soldaterforeningers Landsraad som arrangør. Store dele af stævneprogrammet foreligger allerede nu. Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra landsforeningerne i Landsrådet og repræsentanter fra Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening. Danske deltagere må af hensyn til overfartsmuligheder fra Ystad påregne at skulle samles i København og rejse til Bornholm allerede onsdag 13. juni sidst på eftermiddagen. Indkaldelse udsendes til landsforeningerne i løbet af marts måned. Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Ebbe S. Sigurdson Leif Christiansen Henrik Cramer Danske Feltartilleriforeninger 4. februar 2007 Mindeparade i Holstebro Irak Hold 8 er netop vendt hjem. I dette hold var et kompagni fra Jydske Dragonregiment i Holstebro. Den for nylig dræbte soldat Martin Hjorth var en del af dette kompagni. Derfor afviklede holdkammeraterne torsdag 22. februar en mindeparade for den dræbte soldaterkammerat, og der blev lagt blomster ved kasernens mindesten til ære for regimentets faldne. Mindestenen blev ved paraden tilføjet en mindeplade for Martin Hjorth. Ved paraden holdt regimentets chef, oberst Kristian Sørensen, en mindetale til Martins soldaterkammerater og pårørende. Foto: Tommy Bruhn Side 4 af 11 sider

5 Nyhedsbrev Marts 2007 Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Vort motto er Fred i Frihed. Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference Folk & Forsvar arrangerer lørdag 12. maj 2007 kl en Forsvars- og Sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg. Konferencens hovedtema er "Danmarks strategiske rolle internationalt - politisk og militært. Konferences indledes af forsvarsminister Søren Gade og institutchef, ph.d Mikkel Vedby Rasmussen, Dansk Institut for Militære Studier, der begge giver oplæg til dagens debat. Debatten følges op af politiske indlæg og en paneldebat, hvor en række folketingspolitikere fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget indgår. Konferencens deltagere vil være Folk & Forsvars præsidium og bestyrelse, en lang række repræsentanter fra Folk & Forsvars Amtskredse og medlemsorganisationer, samt en del inviterede gæster, herunder Forsvarets ledelse m.fl. Om eftermiddagen afvikler Folk & Forsvar sit ordinære årlige repræsentantskabsmøde. Forsvarsministeren: Vi risikerer en fiasko - Vi har brug for en større indsats i Afghanistan fra flere lande. Ellers kan vi risikere en fiasko, sagde forsvarsminister Søren Gade efter NATO-mødet tidligere på måneden i Sevilla. Han tilføjede, at hvis NATO ikke formår at genvinde kontrollen og tage initiativet, kan krigen mod Taleban-militsen være tabt. Forsvarsministeren opfordrede til, at NATOs nye udrykningsstyrke indsættes som reserve, men flere landes forsvarsministre var imod et sådant initiativ, angiveligt med en tydelig markering af, at NATO ikke skal lade sig misbruge som et redskab for USA s udenrigspolitik. Side 5 af 11 sider

6 På mødet bad NATOs militære ledelse om op mod mand yderligere. Men det stod efter mødet ikke klart, hvor de skulle komme fra. I forvejen er godt NATO-soldater heraf knap 400 danske i gang med at forberede sig mod en ny offensiv fra Taleban til foråret. Senere på måneden traf regeringen så beslutning om at trække den danske bataljon på 400 mand hjem fra Irak til august og lade den erstatte af en gruppe rådgivere, der indsættes som bistand til nogle irakiske ministerier, samt 4 Fennec-helikoptere med mandskab til overvågning. Samtidig med denne beslutning meddelte regeringen, at man herefter påtænker at forstærke Afghanistan-styrken med 200 mand for ad den vej at skærpe indsatsen mod Taleban-truslerne. Også britisk styrkeforøgelse i Afghanistan Storbritannien øger også sit styrkebidrag i Afghanistan. Den britiske regering har i de seneste dage udmeldt, at man hen over sommeren vil sende yderligere mand til Afghanistan hovedparten til Helmand-provinsen mod syd, hvor også de danske styrker er udstationeret. Kommende arrangementer i Folk & Forsvar Marts Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amt holder generalforsamling i S.I. Centeret i Rødekro kl Efter generalforsamlingen taler Forsvarsminister Søren Gade Folk & Forsvar på Bornholm afholder generalforsamling på Almegårds Kaserne Folk & Forsvar i Roskilde Amtskreds afholder generalforsamling på formandens adresse, Krogager 3, Ågerup, 4000 Roskilde Folk & Forsvar i Københavns Amtskreds afholder generalforsamling kl på Gladsaxe Hovedbibliotek, lokale 6, Søborg Hovedgade Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afholder generalforsamling kl på Vordingborg Kaserne, Bygning 1. Efter generalforsamlingen holder generalløjtnant Keld Hillingsø og journalist Kasper Søegaard kl i Auditoriet foredrag over emnerne i bogen "Udsendinge for fred". Foredraget forventes afsluttet kl Informationsudvalget holder møde kl i Trommesalen Folk & Forsvar i Ribe Amtskreds afholder generalforsamling kl i Hærhjemmeværnsdistrikt Sydvestjyllands lokaler, Veldbækvej 48 i Esbjerg Folk & Forsvar i Ringkøbing Amtskreds afholder generalforsamling kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10. Efter generalforsamlingen fortæller formanden for Ritmesterforeningen ved JDR i Holstebro, MAJ K.K. Madsen, som sine oplevelser i KOSOVO Folk & Forsvar på Fyn afholder generalforsamling på DANNEVIRKE Soldaterhjem, Sdr. Boulevard 15, kl Efter generalforsamlingen er der foredrag af Major Svenn O. Andersen, Hjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn. Tema: Hvad er Hjemmeværnsdistriktets rolle i den nye regionsstruktur? Bestyrelsesmøde kl Vesterbrogade 6 D. Side 6 af 11 sider

7 Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds afholder generalforsamling kl på Beredskabscenter Aalborg, Thomas Bossgade 6. I forbindelse med generalforsamlingen er tilrettelagt en rundvisning på Beredskabscenteret og en orientering om dets virksomhed. April Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse arrangerer under temaet "Politiets rolle i totalforsvaret" besøg på Politigården i Holstebro (Midt- og Vestjyllands Politikreds). Politiinspektør Kaj Stendorf Jensen vil indlede og bl.a. berette om sine erfaringer fra tjeneste i udlandet. Pressemeddelelse fra Folk & Forsvar Folk & Forsvar udsendte tirsdag 27. februar denne pressemeddelelse: Slankekur for økonomiens skyld Opinionsanalyser har fanden skabt. Når de er med én, er man glad. Når de er imod én, passer de ikke. I den seneste uge er der fremkommet en ny befolkningsanalyse, som fortjener en kommentar fra Folk & Forsvar. Analyse Danmark har for Ugebrevet A4 spurgt danskerne i de første uger af januar i år og således før regeringen meldte ud om tilbagetrækning af de danske styrker i Irak. 63 % svarer, at der i 2008 bør bruges færre eller meget færre penge på dansk forsvar. Et forsvar, der i år forventes at bruge 19.8 mia. kroner. Kun 5 % mener, at der skal bruges flere penge på militæret. Samtidig siger hele 66 %, at de er helt eller delvis enige i, at størstedelen af forsvarsbudgettet kunne bruges bedre andre steder. Kun 18 % er helt eller delvis uenig heri. Folk & Forsvar er lodret uenig med flertallet. Vi satte et stort folkeligt pres i gang i 2004, da man før underskrivelsen af det nuværende forsvarsforlig ønskede at skære i forsvarsbudgettet. Vi mente dengang og nu, at man ikke skal diskutere reduktioner i forsvaret, før opgaver og nødvendige kapaciteter er fuldt implementeret og efterprøvet, og at samfundet alt for ofte gør forsvaret til en økonomidiskussion og ikke en værdi- og kulturdebat. Dansk forsvar er godt i gang med den største strukturelle og økonomiske forandring i 100 år, og har i det seneste år bevist, at man vil leve op til forudsætningerne i forsvarsforliget, og at man i 2009 er klar til at stille mand til internationale opgaver. Lad nu lige forsvaret få arbejdsro til at bevise forandringsledelse. Samtidig er man heller ikke nået til en midtvejsevaluering af den kortere danske værnepligt, som i høj grad er en værdi- og kulturdebat frem for en økonomidebat. Hvis vi skal styrke den beredskabsmæssige robusthed i samfundet og skabe fortsat sikkerhed og tryghed for den enkelte, nytter det ikke at tænke i tal i stedet for i værdier. Det er heldigvis ingredienser, som er med i forhandlingerne til et nyt beredskabsforlig, og som er med til at holde forsvarsviljen og forsvarsevnen intakt. Det sker ikke gennem en automatisk økonomidebat. Derfor er det en forfejlet tankegang at begynde at tænke økonomi og besparelser, før opgaverne er implementeret nationalt som internationalt. Den brede politiske enighed om mål og budget for dansk forsvar bør ikke sættes over styr her blot to år senere, fordi størstedelen af udvalgte danskere har ladet sig forblænde af de alvorlige problemer i vor hjemlige sundhedssektor og mediernes negative understregning af, at dansk tilstedeværelse i Irak har været en fiasko. Den danske tilbagetrækning er et indenrigspolitisk skaktræk og næppe et sikkerhedspolitisk ønske. Hvis vi ikke havde organisationer som Folk & Forsvar, blev forsvarsdebat kun til en økonomidebat. Claus Arboe-Rasmussen Informationschef i Folk & Forsvar Side 7 af 11 sider

8 Fortsat focus på værnepligten En tilsvarende meningsmåling foretaget af Analyse Danmark for Ugebrevet A4 har beskæftiget sig med de unges holdning til værnepligten. Og ikke underligt: Den unge generation vil overvejende helt afskaffe værnepligten den 4 måneders basisuddannelse. Meningsmålingen er foretaget via SMS, og efter undersøgelsen svarer 52 % af de unge danskere i gruppen år, at værnepligten helt bør afskaffes. - Det undrer mig ikke, siger forsvarsminister Søren Gade til Avisen Urban. Det er jo de unge, som værnepligten rammer. Der er ingen tvivl om, at værnepligten i fremtiden kommer under pres. Men så længe jeg har noget at skulle have sagt, vil jeg kæmpe indædt imod, fastslår forsvarsministeren. Undersøgelsen viser i øvrigt også, at jo ældre man er, jo mere støtter man pligten til at tjene fædrelandet. Andre nyheder Stevnsfortet bliver koldkrigsmuseum A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har givet tilsagn om støtte på kr til etablering af Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Dette tilsagn var den brik, der manglede i det økonomiske fundament for at kunne skabe adgang til Danmarks sidste operative fort ved at omdanne det til museum. Stevnsfortet ligger på det yderste af Stevns og blev etableret i hugget ud direkte i undergrundens kalkklippe. Fortets vigtigste formål var at sikre indsejlingen fra Østersøen mod en sovjetisk flådeinvasion. Stevnsfortet er Danmarks eneste klippefæstning og blev landets sidste operative fort. Efter Murens fald i 1989 mistede Stevnsfortet sin strategiske betydning, og kommandoen blev strøget i efteråret Generøs økonomisk støtte Koldkrigsmuseum Stevnsfort har hidtil været en vision delt af Støtteforeningen til Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Østsjællands Museum og Stevns Kommune. De lokale ildsjæle og entusiastiske museumsfolk har gennem flere år arbejdet tæt sammen med kommunen om at gøre visionen til en realitet. Rigtigt skub i projektet kom der, da kulturminister Brian Mikkelsen besøgte fortet og efterfølgende igangsatte en undersøgelse af, om det var muligt at etablere museum i fortet, og derefter sikrede fortet mod forfald med sigte på at klargøre fortet til museumsbrug. I 2005 fik projektet royal støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, og i løbet af 2006 kom flere tilsagn om støttebeløb fra bl.a. Nordea Danmark Fonden, Rødvig Ferieby og Stevns Kommune. De generøse tilsagn om støtte giver sammen med det nye store tilsagn om støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal mulighed for at realisere visionen, og mange års lokal indsats kan bære frugt. Fine rammer for formidling af Den Kolde Krig Den Kolde Krig er historie. En historie mange stadig kan erindre, men som for fremtidens børn og unge vil være en tåget fortid. Stevnsfortet står nu som et monument over denne periode i Danmarks historie og skaber en enestående ramme for formidling af Den Kolde Krig. I Stevnsfortets lange gange hugget ud i den rå kalkklippe 18 meter under jorden gribes man af stemningen og bliver fanget ind af historien. Museet kan fortælle om en dagligdag for hundredevis af mennesker, dengang Den Kolde Krig var hverdag, og Stevns lå i frontlinien. Og museet kan fortælle historien om stemningen i tilspidsede situationer, hvor fortets besætning har frygtet, at fjenden var på vej. De omfattende forarbejder med etablering af sikringsudstyr, opførelse af et besøgscenter samt indretning af udstilling m.v. og ikke mindst godkendelse af en Lokalplan for området, har betydet en forsinkelse af projektet, og det forventes nu, at Koldkrigsmuseet først bliver klar til officiel indvielse i løbet af Side 8 af 11 sider

9 Nyt fra Sekretariatet Kontingent for 2007 Folk & Forsvars mange individuelle medlemmer foretager i øjeblikket indbetaling af kontingentet for I løbet af februar er indløbet kontingent fra mere end medlemmer. Tak for det. Vi mangler fortsat en del, men de dukker formentlig op inden længe. Indbetalingen sker i år enten via bankoverførsel eller giroindbetaling. En del medlemmer har tidligere anvendt PBS-overførsel og har reageret på tilbageskridtet. Når betalingsformen i år er ændret skyldes det en række problemer sidste år i et manglende samarbejde mellem PBS-datafiloverførslen og indlæsningen i Folk & Forsvars database. Herved blev en gruppe trofaste Folk & Forsvar medlemmer uretmæssigt rykket for allerede indbetalt kontingent. Og det var ingen succeshistorie! En forholdsvis stor medlemsgruppe har i år meget prisværdigt benyttet lejligheden til at ændre et individuelt standard-medlemskab til et ægtefællemedlemskab. En rigtig god idé. I Folk & Forsvar er en sund økonomi en grundforudsætning. Men det er et solidt medlemsgrundlag bestemt også! Central økonomistyring i Folk & Forsvar Fra 1. januar indførtes den nye økonomistyringsmodel i Folk & Forsvar i forhold til amtskredsene. Ordningen udspringer i et ønske om at lette amtskredsene for det administrative økonomiansvar. Amtskredsene kan om ønsket trække en mindre rådighedssum hjem, men kan i øvrigt indsende regnskabsbilag til Sekretariatet til afregning og opdatering og afskrivning på det udmeldte års-rammebeløb. Ordningen indebærer i øvrigt, at den enkelte amtskreds ligeledes om ønsket løbende vil kunne rekvirere en regnskabsoversigt. Nyordningen er allerede i fuld gang, og langt de fleste amtskredse roser den nye ordning. Støt op om Folk & Forsvar meld dig ind som individuelt medlem! Et af flere fokusområder i Folk & Forsvar i 2007 er fremtidssikring af medlemsgrundlaget. Vi skal have flere individuelle medlemmer og gerne også de lidt yngre årgange! Et af mange virkemidler i denne relation er et nyt forenklet indmeldelseskort, som i øjeblikket er under fordeling til amtskredse m.v. Er du medlem? Eller har du et potentielt medlem i dit netværk, så rekvirer et indmeldelseskort i Sekretariatet eller påvirk pågældende til at opdatere sig på hjemmesiden! En ny hvervebrochure til de yngre bl.a. målrettet på Folk & Forsvars Ungdomsorganisation YES Danmark, er i øjeblikket i trykken. Og husk! Nye medlemmer i 2007 modtager vederlagsfrit et eksemplar af bogen I krig for freden. Side 9 af 11 sider

10 Presseklip Vi render af gårde i utide Man skal ikke rende af gårde i utide, skriver pens. generalløjtnant K.G.H. Hillingsø i en kommentar i Berlingske Tidende 28. februar. Kommentaren henviser til statsministerens meddelelse om at trække de 400 danske soldater hjem fra Irak og erstatte dem med 50 mand og 4 helikoptere. Selv om tilbagetrækningen udenrigspolitisk, lokalpolitisk, indenrigspolitisk og af militære grunde er logisk begrundet, så forlader Danmark området, inden der er skabt et fredeligt, demokratisk Irak. Vi kunne ikke stå for det pres, det er at deltage i en upopulær krig. Det er nemlig ikke kun Irakkrig, men krig som sådan, der er upopulært, så uanset, hvor vigtig en sejr er i Afghanistan, skal man næppe forvente den nødvendige udholdenhed her, skriver Hillingsø. Kommunikation med unge Kommunikation med unge er et tema, der også interesserer Forsvaret. Derfor har man de sidste par dage i februar været samlet på Flyvestation Skalstrup for at diskutere, hvordan Forsvaret kan blive bedre til at kommunikere med de unge. Det udspringer sig af den nuværende succes med rekruttering, men også i, at man har et imageproblem. Forsvaret har inviteret chefredaktøren på ungdomsbladet Chili med til mødet. Forsvaret skal i dialog med de unge og lære at sælge forsvarets helt specielle livsstil ved at bruge Internettet. Opbakning til tilbagetrækning En Gallup i Berlingske Tidende 27. februar viser, at 67 % støtter statsministerens beslutning om at trække danske soldater ud af Irak. Kun 12 % er imod. Til gengæld mener 37 %, at statsministerens begrundelse for at trække tropperne hjem på grund af stabile fremskridt i det sydlige Irak er utroværdig/meget utroværdig. 48 % af besvarelserne peger på, at det nu bliver lettere for statsministeren at vinde næste folketingsvalg. Endelig siger 39 %, at det danske omdømme er blevet styrket ved beslutningen om tilbagetrækning, mens 34 % mener det er svækket. I en anden analyse fra Catinet for Ritzau mener 25.2 %, at det er fornuftigt at sende danske soldater til Afghanistan, mens 34,4 % mener, at danskerne aldrig skulle have været af sted hertil. Læren efter Irak Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen skriver den 27. februar i en kronik i Berlingske Tidende, at Danmark nu står ved et vejskel i spørgsmålet om en aktivistisk udenrigspolitik. Han mener, det havde været bedre, hvis danske styrker var blevet i Irak, indtil der var skabt klarhed over, om de irakiske styrker selv kunne klare opgaven. I sytten år har Danmark ført en aktivistisk udenrigspolitik med udsendelse af korvetten Olfert Fischer i første golfkrig i Nu spørger Ellemann-Jensen, om vi overhovedet er i stand til at håndtere de situationer, der uundgåelig opstår, når vi selv er med til at løse de opgaver, der tidligere blev overladt til andre. Danske soldater har bevist, at de er i stand til at løse opgaven. Danske politikere skylder at bevise, at de også kan, skriver han. Flere flådeskibe? Forsvarsminister Søren Gade siger den 24. februar til Ritzau, at Danmark bør fordoble sin militære indsats i våbenblokaden ud for Libanon. Et dansk flådeskib har deltaget i blokaden siden sommeren 2006, men forsvarsministeren mener, vi skal overveje, om vi skal sende to standard-flex skibe i stedet for det ene, vi har af sted. Irak og Afghanistan Ulrik Kragh, MF, Kommitteret for Hjemmeværnet, skriver den 14. februar i Berlingske Tidende om Iraksituationen, at irakerne er godt i gang med at uddanne sikkerhedsstyrker. Derfor er det en god timing, at danskerne nu varsler tilbagetrækning, men vi skal fortsætte med at støtte irakerne i processen mod demokrati. Kragh skriver også, at de danske styrker, der kan frigøres i Irak, kan forfølge andre vigtige mål i Afghanistan. Formodninger rapporteres ikke Sidste efterår den 14. november 2006 var danske soldater i krydsild med Taleban-styrker i Afghanistan. Under den træfning kom et antal civile afghanere i krydsild, skriver Berlingske Tidende 7. februar. Men da tabene ikke kunne bekræftes, rapporterede Forsvaret ikke om episoden. Chefen for de danske styrker i det sydlige Afghanistan, oberstløjtnant Hans-Christian Matthiesen begrunder tavsheden med, at oplysningerne ikke er bekræftede. - Civile tab er interessante i den hjemlige offentlighed, men jeg rapporterer ikke formodninger, siger oberstløjtnanten. I HOK siger oberst Henrik Sommer, at styrkechefer ude i verden ikke skal rapporterer om formodninger. Taleban-styrkerne åbnede ild mod danskerne på kun meter tværs gennem en markedsplads med mange civile. Side 10 af 11 sider

11 Nyt notat på Forsvarsministeriets hjemmeside om Den hemmelige krig Manipulerende tilgange, fejl, fordrejninger og bevidste udeladelser, skriver forsvarsminister Søren Gade om DR s dokumentarfilm "Den hemmelige krig". Et 13 sider langt notat er blevet offentliggjort på Forsvarsministeriets hjemmeside Gitte Rabøl, DR2-chef, siger til Berlingske Tidende den 7.februar, at filmen lever op til den kvalitet, man må forlange af den slags udsendelser. Manden uden ære Manden uden ære, betegner Berlingske Tidende den tidligere dansker, nu tysk statsborger Søren Kam i en leder den 6. februar. Søren Kam, der ved danske domstole er anklaget for sammen med 2 SS-folk at have skudt redaktør Carl Henrik Clemmensen i 1943, er netop blevet frikendt ved Bayerns øverste landsret for disse anklager, der ligger 62 år tilbage i historien. Den nu 85-årige Søren Kam har overfor den tyske ret hævdet, at han var med til uagtsomt manddrab og ikke et politisk mord. Danmark har udstedt en EU-arrestsordre på Søren Kam, men efter tysk ret er sagen forældet. Politikere på Christiansborg vil have den danske justitsminister til at rejse sagen politisk over for Tyskland, der har EU-formandssædet Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 11 af 11 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Onsdag, den 15. marts 2006 kl. 18.00 i Pavillionen, Lystanlægget 1, Holstebro

Onsdag, den 15. marts 2006 kl. 18.00 i Pavillionen, Lystanlægget 1, Holstebro Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning marts 2006 Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde alle medlemmer til ordinær generalforsamling Onsdag, den 15. marts 2006 kl. 18.00

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia REFERAT DATO 22. april 2010 15.30 til 17.00 STED Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia INDKALDT AF Taulov Transportcenter REFERAT AF Mikkel H. Hansen DELTAGERE Stefan Sommer,

Læs mere

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat

Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat Generalforsamling i Thy Motor Sport, den 27.02.2016 Referat I. Velkomst Sten Graversen bød velkommen til den ordinære generalforsamling. Han overlod ordet til Børge Holm, som ville sige nogle ord om den

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro

Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Gesten Vandværk Ordinær generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 Gesten Kro Der var mødt 13 stemmeberettigede incl bestyrelsen samt 4 ægtefæller. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen.

Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter, der er større, end hvad vi har i kassen. 1 valg af dirigent og stemmetællere. Dirigent: Allan. Stemmetællere: Lizzi & Aase. 2 Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen. Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt. Kommentarer:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table Danmark

Vedtægter for Ex-Table Danmark 1. Navn og hjemsted. Landsforeningens navn er EX-TABLE DANMARK, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende landsformands bopæl. 2. Motto. Landsforeningens motto er: UNITE, MAINTAIN, PROMOTE. (forene,

Læs mere

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016)

Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Wactelhundegruppen DK Årsmøde 2016 (12/3-2016) Årsmøde 2016 blev afholdt lørdag d. 12Marts 2016 kl. 10.00 i Gildesalen Tjørnevej 50, Mejdal 7500 Holstebro Som traditionen byder startede mødet 9.00 med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers. Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er

Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers. Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er C øn N E C T I N G Foreningsvedtægter for netværket FB Suppliers 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er FB Suppliers og dens hjemsted og adresse er FB Suppliers Gl. Badevej 2A 4970 Rødby 2

Læs mere

Indkaldelse til MUD s generalforsamling onsdag

Indkaldelse til MUD s generalforsamling onsdag Sorø 16. maj 2011 udgravningsdata.dk Tlf: 578304063 Indkaldelse til MUD s generalforsamling onsdag d. 12. juni 2012 kl. 12.45 15:00 i Kirkesalen på Odense Bys Museer Generalforsamling holdes sammen med

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

INATSISARTUT OG DEMOKRATI

INATSISARTUT OG DEMOKRATI INATSISARTUT OG DEMOKRATI Om parlamentarisk demokrati i Grønland for unge FORORD Nu skal du læse en historie om et muligt forbud mod energi drikke. Nogle mener, at energidrikke er sundhedsfarlige og derfor

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter

Dansk Mini Racing Union. Vedtægter Dansk Mini Racing Union 2009 Vedtægter BESTYRELSE 2009 Formand Jan Juul Tlf. 97 15 68 99 jan.juul@opal-tex.dk Kildevej 9 jan.juul@mail.tele.dk 7430 Ikast Jylland-Nord Lars Nørkjær Tlf. 61 67 78 04 lars.noerkjaer@stofanet.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE.

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Vedtægter for Odsherred Civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Foreningen er medlem af landsforeningen DANMARKS CIVILE

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter:

Generalforsamling. Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: Generalforsamling Mandag d. 25 marts 2013 kl. 17.00 18.00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Dagsorden iflg. vedtægter: 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der mødte 5 medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere 1 Foreningens navn og adresse. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Frie AutoCampere. Som forkortelser for foreningens navn anvendes DFAC og DANFRAC. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere