Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune"

Transkript

1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune August

2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU RISIKOPROFIL AF FAXE KOMMUNE RISIKOOBJEKTER OMFANG OG TYPEN AF UDRYKNINGER I FAXE KOMMUNE GEOGRAFISK PLACERING AF UDRYKNINGER I FAXE KOMMUNE FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR FAXE BRAND & REDNING PROCESSEN BAG FASTLÆGGELSE AF SERVICENIVEAU OPBYGNING AF FAXE BRAND & REDNING Overordnet organisation Operativt beredskab Stationsplacering og udrykningstider Indsatsledelse Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger Køretøjer og materiel Vandforsyning Uddannelse og øvelser Frivillige Drift, ledelse og administration af det operative beredskab Forebyggende aktiviteter Forebyggende myndighedsopgaver Risikobaserede forebyggelsestiltag Samlede administrative og ledelsesmæssige ressourcer Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet STYRING OG OPFØLGNING PÅ RISIKOBASERET REDNINGSBEREDSKAB PROCEDURE FOR STYRING OG OPFØLGNING MÅLSÆTNINGER OG MÅLPARAMETRE Vedlagt: 1) Bilag A: Udrykningssammensætninger 2) Oplæg til serviceniveau 3) Delrapport 1: Risikoidentifikation 4) Delrapport 2: Risikoanalyse 2

3 1. Formål og baggrund Denne plan har til formål at beskrive redningsberedskabet i Faxe Kommune, som det kommer til at se ud baseret på det politisk fastlagte serviceniveau for Faxe Brand & Redning fra 2013 og frem. Planen tager udgangspunkt i arbejdet med risikobaseret dimensionering af Faxe Brand & redning, som blev påbegyndt i januar Konkret blev arbejdet gennemført i følgende faser: 1. Risikoidentifikation (januar februar 2012) 2. Risikoanalyse (februar marts 2012) 3. Udarbejdelse af oplæg til serviceniveau (april maj 2012) 4. Beredskabskommissionens og direktionens behandling af forslag til opbygning af det fremtidige beredskab (juni 2012) 5. Udarbejdelse af pågældende planudkast (juli 2012) Herefter sendes planudkastet til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvorefter planudkastet behandles i byrådet og der udarbejdes den endelige plan, som indsendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Forarbejdet og processen, der har ført til dette planudkast, har været omfattende og er dokumenteret i de vedlagte delrapporter og tilhørende bilag, hvor interesserede kan få yderligere indblik i den bagvedliggende proces. 1.1 Opbygning af oplæg til serviceniveau Planudkastet er opbygget af følgende overordnede afsnit: 1) Faxe Kommunes risikoprofil 2) Opbygning af Faxe Brand & Redning i form af: a. Overordnet organisation b. Operativt beredskab c. Forebyggende aktiviteter d. Serviceopgaver, som skal løses af redningsberedskabet. 3) Styring og opfølgning på risikobaseret redningsberedskab 3

4 2. Risikoprofil af Faxe Kommune Faxe Kommune har ca indbyggere fordelt på 402 km Risikoobjekter De største risikoobjekter i Faxe Kommune er: Kort 1: Kort over Faxe Kommune Industri, produktion og lager i form af brandfarlige virksomheder som Haribo, Royal Unibrew, Nordisk Bogcenter og Dong Energi, virksomheder med kemikalieoplag som Danish Agro og Brenntag Nordic og Brdr. Christensen Haner, som har radioaktive kilder. Steder med mange mennesker med natophold i form af efterskoler som Faxe Hus Efterskole, Valdemarsbo Efterskole og Karise Efterskole og Idrætsefterskoler i Haslev, samt kommunens plejehjem. Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af Haslev Gymnasium, Haslev Campus samt kommunens skoler, børnehaver, vuggestuer og sportshaller. Kulturværdier i form af Gisselfeld Kloster, Vemmetofte Kloster og Bregentved Gods. Trafikinfrastruktur i form af sydmotorvejen, landevejstrækninger, regionalbanen, lokalbanen og havnen i Faxe Ladeplads. Steder med mange dyr i form af rideskoler som Kastaniegården, Jagtgården og Kildebakkegård. Derudover er der gårde med store kvægbesætninger på op til 450 dyr, store svinebesætninger på op til dyr, fårehold på op til 800 dyr, minkfarme på op til 1200 dyr og hønsefugle op til stk. Forsyningsinfrastruktur i form af DONG Energy, naturgas, halmvarmeværk, SEAS/NVE og kraftvarmeværker. 4

5 Særlige arrangementer i form af Haslev Festdage, Gisselfeld dags- og aftenarrangementer, Bregentved Dyrskue og Tøserunden (cykelløb med deltagere). Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heriblandt bygninger med 3. sal, samt landområder med stråtækte ejendomme. 2.2 Omfang og typen af udrykninger i Faxe Kommune Der har i perioden været i alt 1367 udrykninger, hvilket svarer til 273 pr. år i snit i Faxe Kommune svarende til 0,75 udrykning pr. døgn. Faxe Kommune har 7,7 alarmer pr indbygger pr. år i mod landsgennemsnittet på 7,23 alarmer pr indbygger pr. år). Faxe Kommune ligger således 7 % over landsgennemsnittet. Fordeling på reelle, blinde og falske Udrykningerne i Faxe Kommune fordeler sig på 74% som reelle alarmer og 26% som blinde og falske alarmer. Det ligger et stykke fra landsgennemsnittet for samme periode, hvor 66 % er reelle alarmer og 34 % blinde og falske alarmer, men forholdsvis tæt på resten af region Sjælland, hvor 73 % er reelle alarmer og 27 % er blinde og falske alarmer. Faxe Kommune Landsplan Region Sj Alarmtype I alt % % % I alt ,0 100 Reelle ,8 Blinde , Falske ,6 2,1 Tabel 1: Udrykninger fordelt på alarmtype Fordeling på opgavetype: brand, redning og miljø De reelle alarmer fordeler sig på de forskellige typer af opgaver på følgende måde: Opgave (Antal) Total I % Brand Redning Miljø Andet Total Tabel 2: Udrykninger fordelt på opgavetype 5

6 Det svarer til, at der er en brandopgave 9,7 gange om måneden, en miljøopgave 4 gange om måneden og en redningsopgave 2 gange om måneden. Fordeling på meldingsgrupper De største grupper af alarmer er: 1. ABA-alarmer: 26,5 % af udrykningerne i Faxe Kommune mod landsgennemsnit på 31,8 %. 2. Miljøuheld: 16,6 %, som primært er mindre spild (15.3 %) mod landsgennemsnit 7,91 % 3. Bygningsbrand: 13,17 %, hvoraf den største gruppe er villa/rækkehus (5,63 %), mens resten ligger jævnt fordelt på underkategorierne: Gårdbrand (1,76 %), industribygning (1,17 %), mindre brand (1,02 %), butik (0,73 %), fritliggende udhus, carport og garage (0,66 %), etageejendom (0,59 %), institution (0,51%), lejlighed (0,37%) 4. Brand i køretøj: 10 %, som primært er brand i bil i det fri (7,5 %) 5. Færdselsuheld: 6,7 %, som primært er færdselsuheld med fastklemte (5,78 %) 6. Indsatslederudkald: 6,2 % 7. Containerbrand: 5,9 %, som primært er container i det fri Fordeling på måneder Der er i snit 113,9 alarmer pr. måned i de fem år sammenlagt (svarende til 22,8 i snit pr. måned pr. år) svingende fra 80 til 140 udrykninger pr. måned i de fem år med top i januar pga. højt niveau af reelle alarmer og oktober pga. højt niveau af blinde alarmer og bund i juni pga. lavt niveau af både reelle og blinde alarmer. Kigger man på de enkelte år er der dog ikke en generel tendens. Fordeling på ugedage Der er i snit 195 udrykninger pr. ugedag på de fem år svarende til 39 udrykninger pr. ugedag pr. år. Udrykninger ligger nogenlunde fordelt på ugens dage, hvilket nok skyldes, at Faxe Kommune er en landkommune med industri, der genererer alarmer mandag til fredag fra 7 16 samt en bokommune, hvor borgerne er på deres bopæl og har aktiviteter i perioden fra samt i weekender. Fordeling på tid på døgnet Der er i snit 57 udrykninger pr. døgntime på de fem år svarende til 11,4 udrykninger pr. døgntime pr. år. Top (over 75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 9-10, 11-12, Mellem (40-75 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl. 8-9, 10-11, 12-16, Bund (under 40 udrykninger pr. døgntime på fem år): fra kl Jul og nytår I julen (23/12 kl. 18 til 27/12 kl. 18, 4 døgn) har der i den femårige periode været 15 udrykninger, hvilket er 0,75 udrykninger i snit pr. døgn. Det er helt på niveau med gennemsnittet på 0,75 udrykning pr. døgn. Omkring nytår (31/12 kl. 12 til 1/1 kl. 12, 1 døgn) har der i den treårige periode været 17 udrykninger, hvilket er 3,4 udrykninger i snit pr. døgn, hvilket er 4,5 gange så højt som niveauet for et normaldøgn. 6

7 Samtidige hændelser Der er i alt 123 gange, hvor der har været to samtidige hændelser i perioden svarende til 25 i snit pr. år. Det typiske sammenfald i udrykninger er ABA-alarm kombineret med bygningsbrand, mindre forurening eller færdselsuheld samt væltede vejtræer. Tilkaldte assistancer Der har i perioden været 22 hændelser, hvortil der er kaldt assistance. Af disse hændelser har der været tilkaldt andre niveau 1-beredskaber: 4 gange (Stevns Brandvæsen: 3 gange, Næstved Brand & Redning : 1 gang), niveau 2-støttepunkt: 3 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland) og niveau 3-beredskabet: 17 gange (Beredskabsstyrelsen Sjælland). Assistancer fordeler sig på opgavetypen på 13 brande og 9 miljøopgaver. 2.3 Geografisk placering af udrykninger i Faxe Kommune Udrykningerne (analyseret for perioden ) har været i det meste af Faxe Kommune, men der er større klynger i Haslev og Faxe og mindre klynger i Rønnede, Faxe Ladeplads, Dalby og Karise. Kort 1 viser udrykninger i kategoriseret i følgende alarmtyper: Rød = brand Orange = Redning Grøn = Miljø Grå = blinde og falske alarmer Blå = diverse Ud fra udrykningernes placering er der konkluderet følgende: Kort 2: Udrykninger Der har været brandopgaver over det meste af Faxe Kommune, men er koncentreret i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Karise, Dalby og Faxe Ladeplads. De fleste miljøopgaver er i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise Redningsopgaverne er primært i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede og på E47/E55-motorvejen De blinde alarmer kommer hovedsageligt fra objekter i Haslev og Faxe; dertil også en mindre del i Rønnede, Dalby, Faxe Ladeplads og Karise 7

8 3. Fremtidigt serviceniveau for Faxe Brand & Redning 3.1 Processen bag fastlæggelse af serviceniveau På basis af risikoidentifikationen og risikoanalysen fik Faxe Kommunes beredskabskommission og direktion forelagt en række modeller for det fremtidige beredskab i Faxe Kommune inden for hvert af følgende elementer Opbygning af det operative beredskab 1. Stationsplacering og udrykningstider 2. Indsatslederfunktionen 3. Bemandingsniveau 4. Køretøjer og materiel 5. Vandforsyning 6. Uddannelse og øvelse 7. Frivillige 8. Indkvartering og forplejning 9. Drift, administration og ledelse af det operative beredskab 2. Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter 1. Forebyggende myndighedsopgaver 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag 3. Samlede administrative ressourcer 4. Serviceopgaver Efter politiske drøftelser indstillede Beredskabskommissionen den 19. juni 2012 til følgende: 1. Opbygning af det operative beredskab a. Stationsplacering og udrykningstider: At stationernes placering ikke ændres, og at udrykningstiderne fastsættes til: 10 minutter for byområderne i Faxe, Haslev og industriområdet i Rønnede 15 minutter for de resterende bysamfund, her under Dalby, Karise og Faxe Ladeplads 20 minutter for de yderligt og enkeltliggende bebyggelser på nær den sydligste del af Fed, som overstiger 20 minutter. At den nuværende aftale med nabokommuner omkring udrykning på motorveje bibeholdes, da aftalen er medvirkende til en kortere udrykningstid b. Indsatslederfunktionen: At Faxe Kommune samles til et indsatslederdistrikt bemandet med honorarlønnede indsatsledere og at holdlederne uddannes som teknisk leder på skadestedet og afgår til en række mindre foruddefinerede alarmmeldinger uden indsatsleder. 1 Interesserede kan se de forskellige modeller i Oplæg til serviceniveau. 8

9 c. Bemandingsniveau: At det nuværende bemandingsniveau med 1 holdleder og 6 brandfolk i 5-minutsberedskab fastholdes på begge stationer At udrykningssammensætningerne i højere grad differentieres, så de tilpasses de enkelte alarmeringer. d. Køretøjer og materiel: At to påhængsstiger på sigt udskiftes til tidssvarende stigevogn/lift e. Vandforsyning: Udgøres fortsat af tankvogne og brandhaner med stor ydelse og fortsat løbende dialog med kommunens vandværker om udskiftning og nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse. f. Uddannelse og øvelse: At de 12 årlige øvelser bliver temabaserede og der i højere grad er fokus på kvaliteten og indholdet. Kvaliteten og indholdet øges ved en løbende evaluering af de afholdte brandøvelser. g. Frivillige: At den nuværende samarbejdsaftale mellem Beredskabsforbundet og Faxe Kommune videreføres. h. Indkvartering og forplejning: At Faxe Kommune skal kunne indkvartere og forpleje ca. 100 personer i. Ledelse og administration af det operative beredskab: Se under punkt Opbygning af varetagelse af de forebyggende aktiviteter a. Forebyggende myndighedsopgaver og risikobaserede forebyggelsestiltag: se under punkt Samlede administrative ressourcer: At ledelsen kontinuerligt prioriterer ressourcerne, så den samlede opgaveportefølje løses mest hensigtsmæssigt. 4. Serviceopgaver: Se under pkt. 3. De valgte modeller beskrives i detaljer i det følgende, da de udgør rammerne for det fremtidige redningsberedskab i Faxe Kommune. Det understreges, at serviceniveauet først ligger endeligt fast, når planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og efterfølgende godkendt i kommunlabestyrelsen. 3.2 Opbygning af Faxe Brand & Redning Modellen for serviceniveau udmøntes i praksis i følgende elementer, som beskrives hver for sig i det følgende: a. Overordnet organisation b. Operativt beredskab, herunder station, udrykningstider, indsatsledelse, bemandingsniveau, udrykningssammensætninger, køretøjer og materiel, vandforsyning, øvelse og uddannelse, 9

10 frivillige, indkvartering og forplejning og ledelse og administration af det operative beredskab c. Forebyggende aktiviteter, herunder myndighedsopgaver og risikobaserede forebyggelsestiltag d. Serviceopgaver Overordnet organisation Faxe Brand & Rednings organisation ser således ud: Kommunalbestyrelse Beredskabskommission Beredskabschef Centerchef Forebyggende afdeling Centerchef Operativ afdeling Myndighedsopgaver (brandsyn mv.) Station Haslev Station Faxe Indsatsledere Figur 1: Organisationsdiagram for Faxe Brand & Redning Frivillige Operativt beredskab 1. Stationsplacering og udrykningstider Ud fra de nuværende brandstationers placering på Bækvej i Haslev og Rosenkildevej i Faxe er hele Faxe Kommune dækket inden for 20 minutter (rød zone) og en meget stor del af kommunen inden for 15 minutter (gul zone) og de største byer (Haslev, Faxe, Rønnede og Faxe Ladeplads inden for 10 minutter (grøn zone). Der er tre områder, hvor udrykningstiden er i fokus: 1. Fed pga. den forholdsvis lange kørevej, og der kun er én adgangsvej. Kan nås inden for minutter undtaget den sydlige spids af Fed, hvor køretiden vil overstige 20 minutter Kort 3: Udrykningstidszoner 2. Motorvejen pga. færdselsuheld, hvor udrykningstiden er minutter 10

11 3. Små landsbyer med stråtækte huse i tæt bebyggelse i yderområderne af Faxe Kommune pga. de lange køreveje, men de vil kunne nås inden 20 minutter. Faxe Kommunes naboberedskaber (Køge, Ringsted, Næstved, Vordingborg og Stevns) kan tilsammen nå hele Faxe Kommune indenfor ca. 25 minutter. Faxe Kommunes brandstationer er, som det kan ses af kortet, godt placeret, da det giver en god dækningsgrad for største delen af kommunen inden for ca. 15 min. Samtidigt er stationerne placeret i de områder (Faxe og Haslev by), hvor der kan rekrutteres deltidsbrandfolk i såvel dag- som aftentimer. Derudover er der indgået aftaler med Vordingborg Brandvæsen, Næstved Brand & Redning og Køge Redningsberedskab omkring alarmer på motorvejsstrækningen i Faxe kommune, da dette giver hurtigere udrykningstid på motorvejen. Aftalerne indebærer at, naboberedskabet dækker motorvejsstrækningen i Faxe kommune frem til nærmeste afkørsel, og Faxe Brand & Redning dækker motorvejsstrækningen ind i nabokommunen til nærmeste afkørsel. Der er indgået aftaler med nabokommuner om gensidig vederlagsfri assistance. 2. Indsatsledelse Indsatslederen er Faxe Kommunes repræsentant på skadestedet og har ansvar for og myndighed til at forvalte den tekniske ledelse på skadestedet. Hidtil har Faxe Kommune været opdelt i to indsatslederdistrikter. Fremover samles Faxe Kommune til et indsatslederdistrikt bemandet med 3 honorarlønnede indsatsledere. Holdlederne uddannes som teknisk leder på skadestedet og vil afgå til en række foruddefinerede alarmmeldinger uden indsatsleder. Det drejer sig om alarmmeldinger, hvor der kun er indsat et mindre antal brandfolk, og hvor de er indsat, så deres sikkerhed og ledelse af indsatsen kan varetages fra et sted. Det fremgår af bilag A: Udrykningssammensætninger, hvilke alarmmeldinger holdlederen afgår til uden indsatsleder. 3. Bemandingsniveau og udrykningssammensætninger Det nuværende bemandingsniveau fastholdes, så det ser fortsat ud som vist i tabel 3. Bemandingsniveau Stationer 5-minuts-beredskab 2 Kapacitet 3 Haslev ,0% Faxe ,0% I alt ,0% Behov for ekstern assistance 5% = ca gange pr. år 2 5-minutsberedskab er det antal holdledere og brandfolk, der skal kunne afgå i førsteudrykningen, dvs. inden for de lovpligtige fem minutter fra alarmen er modtaget fra alarmcentralen. Der skal være tilknyttet minimum tre gange så mange brandfolk på hver station for, at bemandingsniveauet kan overholdes. 3 Kapacitet er den andel af udrykninger, som 5-minutsberedskabet kan håndtere optimalt, jf. bilag 2.4 Oplæg til kapacitetsniveauer 11

12 Tabel 3: Bemandingsniveau for det operative beredskab i Faxe Kommune Fremover vil udrykningerne i højere grad blive sammensat på tværs af stationerne og blive tilpasset mindre taktiske enheder, så der kan håndteres flere samtidige hændelser og så første køretøj kan afgå hurtigere. Se beskrivelse af de konkrete udrykningssammensætninger ud fra 112-picklistens meldingskoder i bilag A. Med dette bemandingsniveau vil hver station kunne løse ca. 76 % af udrykningerne i eget område og vil kunne indsætte to røgdykkerhold til indvendig slukning samt sørge for vandforsyning. Stationerne vil således skulle have suppleret fra den anden station ved ca. 24 % af udrykningerne og skulle have assistance fra beredskaber uden for kommunen ved ca. 5 % af udrykningerne. Hvad så ved større ulykker, hvor der er behov for mere end det daglige beredskab? Udover Faxe Kommunes eget operative beredskab har kommunen mulighed for at trække på flere niveauer og typer af ressourcer, såfremt det bliver nødvendigt, jf. Beredskabslovens 18, stk. 2, hvor det fremgår, at Den tekniske leder af indsatsen på skadestedet skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller private redningsvæsener, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang. I første omgang er der mulighed for at tilkalde assistance fra nabokommuner eller andre nærved liggende kommuner, idet kommuner har pligt til at stille personel og materiel fra kommunens redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, kap. 3, 10. Faxe Kommune har aftaler om gensidig vederlagsfri assistance med alle nabokommuner. Overordnet set har Faxe mulighed for at tilkalde følgende niveauer og typer af ressourcer: Beredskabsniveau Hvad kan de assistere med? Placering Udrykningstid Niveau 1: Det daglige beredskab Niveau 2: Støttepunkter Det daglige beredskab i Faxe, evt. suppleret med assistance fra nabokommuner og andre nærved liggende kommuner. Assisterer ved større brand-, rednings- og forureningsopgaver end hvad det daglige beredskab kan håndtere. Assistance ydes vederlagsfrit. Nærmeste kommuner: Næstved, Ringsted, Stevns, Vordingborg, Køge og Ringsted Nærmeste støttepunkt: Beredskabsstyrelsen Næstved 25 minutter 30 minutter Niveau 3: De statslige beredskabscentre Assisterer ved mandskabskrævende og langvarige redningsindsatser eller ved behov for specialudstyr og specialuddannet mandskab. Assistance ydes vederlagsfrit. Nærmeste Beredskabsstyrelsen Næstved 30 minutter Tabel 4: Assistancemuligheder ved større hændelser 12

13 4. Køretøjer og materiel Tabel 5 viser de køretøjer og materiel, som Faxe Brand & Redning råder over med det nye serviceniveau. Ændringer i forhold til pt. er markeret med grønt. Stationer Køretøjer Årgang Forslag til ændring Haslev Autosprøjte (2400 L vand) 2010 Tanksprøjte (5000 L vand) 2010 Tankvogn (8000 L vand) 2010 Redningsvogn 2010 Stige 18 m 1955 Søges udskiftet til en stigevogn/lift i kommunen Faxe Autosprøjte (2400 L vand) 2010 Tanksprøjte (5000 L vand) 2010 Tankvogn (8000 L vand) 2010 Redningsvogn 2010 Båd 2012 Stige 18 m 1955 Søges udskiftet til en stigevogn/lift i kommunen Frivillige Autosprøjte (2400 L vand) 1992 Vandkapacitet I alt 5. Vandforsyning Haslev L Faxe L Frivillige L 2 autosprøjter 2 tanksprøjter 2 tankvogne 2 redningsvogne 2 stiger 18 m 1 både Tabel 5: Køretøjer og materiel i det operative beredskab Vandforsyningen til brandslukning udgøres af både tankvogne og brandhaner. Brandhanerne er brandhaner med stor ydelse, der står langs store regionale veje samt et udbygget brandhanenet i de større byer. Da der i store dele af Faxe Kommune ikke er et udbygget brandhanenet, har det været nødvendigt at dimensionere beredskabet ud fra, at der skal køres pendulfart med tankvogn for at sikre en tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Fremadrettet benyttes stadig tankvogne og brandhaner. Der er en løbende dialog med kommunens 23 vandværker om udskiftning og nedlæggelse af brandhaner med lav ydelse i forbindelse med, at vandværkerne laver ledningsrenovering. 13

14 6. Uddannelse og øvelser En brandmand uddannes med de lovpligtige uddannelser på i alt 234 timer svarende til 6 uger og 2 dages kursus i form af:. Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Grunduddannelse Indsats (37 timer) og Funktionsuddannelse Indsats (148 timer) Håndtering af tilskadekomne (20 timer) Almindelig fællesuddannelse (17 timer) Holdledere videreuddannes med: Voksenpædagogisk Grunduddannelse (37 timer) Holdlederuddannelse Brand (185 timer) I alt udover brandmandsuddannelsen 222 timer svarende til 6 uger, dvs. sammenlagt er det 12 uger og 2 dage. Indsatsledere videreuddannes derudover med: Indsatsleder Beredskabsfaglig del 2 x 2 uger(148 timer) Indsatsledelse Tværfaglig del 1 x 3 uger (111 timer) Indsatsledere uddannelse overgangsordning fra gammel til ny 3 uger (111 timer) Bådberedskabet i Faxe Kommune medfører derudover, at hver brandmand, holdleder og indsatsleder, der indgår i bådberedskabet, gennemgår AMU-kurset Sikkerhed ved sejlads med redningsbåde. Yderligere skal færdighederne vedligeholdes årligt, hvilket sikres gennem 8 timers individuel praktisk og teoretisk øvelse årligt pr. mand. For både brandfolk, holdledere og indsatsledere gælder det, at de skal vedligeholde deres uddannelse bl.a. gennem 12 årlige lovpligtige øvelser, hvorigennem brandfolkene får vedligeholdt deres brandmandsuddannelsen henover en periode på fem år. Mindst tre af de øvelser skal være lokalt tilrettelagte, dvs. fokusere på lokale risikoobjekter eller risikoelementer. Fremover vil de lokalt tilrettelagte øvelser blive temabaserede, således at der hvert år er et gennemgående tema for disse øvelser. Det kan f.eks. være temaer som kommunikation, særlige virksomheder, særlige aspekter ved ulykker som f.eks. jording i forbindelse med togulykker mv. Derudover vil der være øget fokus på kvaliteten og indholdet af de afholdte øvelser gennem en løbende evaluering af øvelserne. 7. Frivillige Der er ca. 25 frivillige tilknyttet Faxe Brand & Redning. De er uddannet inden for: Håndtering af tilskadekomne 18 Førstehjælp 12 timer 7 Grunduddannelse brand 8 Funktionsuddannelse brand 9 14

15 Holdleder brand 1 Indkvartering og forplejning 2 Signaltjeneste 2 De frivillige bruges til følgende opgaver: som supplerende indsatsgrupper, der ved tilkald skal bistå det kommunale redningsberedskab eller andet redningsvæsen, som Byrådet har indgået aftale med, ved katastrofer, større ulykker samt efter behov. indkvarterings- og forplejningstjeneste til indsats ved katastrofer, større ulykker samt efter behov. forplejning og indkvartering af personer, som ikke umiddelbart kan anbringes på anden måde end ved Redningsberedskabets foranstaltning udbringning af mad og medicin under vanskelige vejrforhold stormberedskab pumpeopgaver ved oversvømmelser belysning og nødstrømsforsyning på større skadesteder eller ved længerevarende strømsvigt supplering af indsatsstyrker og materiel ved større brande og ulykker (katastrofer) bistå ved løsning af opgaver, der henhører under det fredsmæssige katastrofeberedskab Indkvartering og forplejning Beredskabslovens 12. pålægger det kommunale redningsberedskab at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Faxe Brand & Redning håndterer dette gennem udpegede overnatningssteder som kommunens idrætshaller, hvor man kan forpleje og indkvartere 100 personer. Opgaven løses af Faxe Brand & Rednings frivillige enhed. 8. Drift, ledelse og administration af det operative beredskab Ressourceforbruget forbundet med drift, administration og ledelse af det operative beredskab er beskrevet i tabel 6. Opgaver relateret til det operative beredskab Ledelse af operativt beredskab Indtastning i ODIN/Beredskab 2000 Indsatsledervagt og deltagelse i månedlige indsatsledermøder Kursusaktiviteter, herunder vedligeholdelse og opdatering af indsatslederuddannelsen Forbrug i alt Ressourceforbrug pr. år 0,40 mandår 0,16 mandår 0,56 mandår Tabel 6: Ressourcebehov forbundet med ledelse og administration af det operative beredskab 15

16 3.2.3 Forebyggende aktiviteter 1. Forebyggende myndighedsopgaver Et vigtigt aspekt i udvikling af et risikobaseret redningsberedskab er forebyggelse af de forskellige typer af hændelser samt forøgelse af sikkerheden og trygheden for kommunens borgere. På nuværende tidspunkt sker forebyggelsen i Faxe kommune gennem følgende aktiviteter: Opgave Ledelse af forebyggende opgaver Brandsyn i alt ca. 380 stk. samt opfølgning Brandteknisk byggesagsbehandling Sagsbehandling iht. Byggeloven Fyrværkeritilladelser/anmeldelser Fyrværkerikampagne mm. Anmeldelser (overnatninger osv.) ca. 150 stk. Myndighedstilladelser af arrangementer såsom cirkus o.lign. Kommunal beredskabsplan Sikringsrum og dækningsgrave Løbende opdatering af hjemmeside (billeder og tekst) Beredskabskommissionsmøder/forberedelse m.v. Administration (budget, økonomistyring, regninger,) Afholdelse af interne møder i center- og grupperegi Administration af brandhaner, kontrol, bestilling mv. Drift af SINE-kontrolrum samt procedurer Drift af 60 SINE-terminaler Kontrol af dataregistrering i ODIN/Beredskab 2000 Revision af mødeplaner, forholdsordrer, ABA Undervisning Elementær brand, skoler/institutioner Forebyggelse, planlægning af førstehjælp Kørsel ISL i dagtimerne/vagtbytning Afbrændingsregulativet/tilladelser Administration af skorstensfejer Afhentning af brandrapporter på station Faxe Administration af det frivillige beredskab Revision af den risikobaserede dimensionering Forbrug i alt Ressourceforbrug i årsværk 0,15 mandår 2,86 mandår 3,01 mandår Tabel 7: Ressourceforbrug forbundet med varetagelse af de forebyggende opgaver 16

17 2. Risikobaserede forebyggelsestiltag Det er følgende kategorier, som prioriteres højest i det forebyggende arbejde grundet den risiko (høj konsekvens/høj sandsynlighed), som kategorien udgør: Risikokategori Underkategori i fokus Nuværende forebyggelsestiltag Forslag til forebyggelsestiltag fremover Ressourceforbrug pr. år Virksomheder og institutioner med ABA- Alarm ABA-Alarm Krav om 1. gangsinspektion før idriftsættelse Dialog med anlægsejer Opfølgning på aftaler og dialog med anlægsejer Kurser og øvelser 190 timer Bygningsbran d i privat beboelse Brand i villa /rækkehus Kampagner f.eks. Red Farmor Deltage aktivt i brandforebyggelsesugen i uge 40 Fokus på brug af ukrudtsbrænder 60 timer Containerbrand Containere i det fri Rådgivning om placering af containere Kampagne om placering af containere i containergårde Kontakt til boligforeninger om oplag af affald 120 timer Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer Klorudslip fra svømmehal Dialog vedrørende tilsyn og ombygning af anlæg Dialog vedrørende tilsyn og ombygning af anlæg Krav til maksimal mængde af klor og syre i samme lokale Krav om adskillelse af klor og syre Evakueringsøvelser 10 timer Halballer i sportshaller Brandinstruktion af personale Brandinstruktion af personale efterfulgt af øvelser med personale 50 timer Evakueringsinstruks Evakueringsinstruks Industri produktion og Støveksplosio n Haribo Fokus på støv ATEX godkendelser Fokus på støv ATEX godkendelser. 25 timer 17

18 lager Øvelse med medarbejdere Fokus på servicering af barrierer Udslip ammoniak Brenntag Årligt eftersyn af installationer Uddannelse Årligt eftersyn af installationer Gasdetektor etableret Uddannelse 120 timer Øvelser med brandmandskab og ansatte. Naturbrand Brand på Fed camping og plantage Orientering om brug af åben ild Lejrchefer orienterer om brandfare ved ankomst Lokalt brandberedskab Orientering om brug af åben ild. Skiltning om brug af åben ild i rekreative områder. Lokalt brandberedskab Øvelser med personale/kontrol af brandudstyr 40 timer Særlige arrangemente r Scene styrter sammen ved musikfestival som Haslev Live Godkendelser via Kulturog Justitsministeriets vejledning Godkendelser via kultur og justitsministeriets vejledning Dialog med arrangører. Uddannelse i crowd safety Kommunikations og ansvars diagrammer udfærdiges inden arrangement 60 timer I alt 675 timer = 0,40 mandår Tabel 8: Fokusområder for forebyggelsestiltag 18

19 3.2.4 Samlede administrative og ledelsesmæssige ressourcer Der anvendes pt. følgende administrative og ledelsesmæssige ressourcer i Faxe Brand & Redning: Drift, administration og ledelse af det operative beredskab 0,56 mandår Forebyggende myndighedsopgaver 3,01 mandår Ressourceforbrug i alt 3,57 mandår Der er vurderet at være følgende ressourcebehov forbundet med at gennemføre de risikobaserede forebyggelsestiltag. Ressourcebehov til risikobaserede forebyggelsestiltag 0,40 mandår Ledelsen prioriterer løbende ressourcerne, så den samlede opgaveportefølje løses mest hensigtsmæssigt Serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet Udover det operative og forebyggende beredskab, skal serviceopgaver, som løses af redningsberedskabet, tænkes ind i valget af model for beredskabet. Det operative beredskab løser udover de akutte udrykninger til brand, miljø og redning, øvelser mv., i dag en række serviceopgaver, som er: 1. Tyverialarmer på kommunale ejendomme. 2. Akut krisehjælp og telefonvagt for Faxe Kommunes ansatte. 3. Bagvagt for borgerservice udenfor normal åbningstid. 19

20 4. Styring og opfølgning på risikobaseret redningsberedskab 4.1 Procedure for styring og opfølgning Faxe Brand & Redning vil på sigt ved hvert års afslutning gennemføre en evaluering af det risikobaserede redningsberedskab, da denne anses som en dynamisk proces. Evalueringen vil bl.a. komme ind på: o Antal alarmer og karakteren af disse o Ændringer i risikoniveau (hyppighed og konsekvens af hændelser) o Eventuelle nye risikoobjekter og nye scenarier der skal tages hensyn til o Egen kapacitet, dvs. i hvilket omfang redningsberedskabet selv har kunnet klare hændelserne i kommunen i forhold til i hvilket omfang tilkald af assistance har været nødvendigt o Effekt af eller erfaringer fra igangsatte forebyggelsestiltag indenfor den forgangne periode 4.2 Målsætninger og målparametre Der vil overordnet blive styret efter at opfylde følgende målsætninger, som er målrettet det risikobaserede redningsberedskab: Område Målsætninger Målparametre Forebyggelse Afhjælpende indsats Risikoniveauet indenfor de udvalgte fokusområder skal være faldende i hyppighed og konsekvens. Det operative beredskab kan håndtere 95 % af hændelserne i kommunen. Minimum 97 % af udrykningerne overholder udrykningstiden på henholdsvis 10, 15 og 20 minutter. Måles i hyppighed og konsekvens Måles på antal hændelser, hvor der tilkaldes assistance i form af frivillige, naboberedskaber mv. Måles på de registrerede udrykningstider Tabel 9: Målsætninger for Faxe Brand & Redning 20

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Næstved Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NÆSTVED KOMMUNE...

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation

Delrapport 1: Risikoidentifikation Delrapport 1: Risikoidentifikation Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 3. STRUKTURERING OG IDENTIFIKATION

Læs mere

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012

Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort. Faxe Kommune 2012 Bilag 1.2: Udrykningsanalyse i form af statistik og GIS-kort Faxe Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 2 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Endelig udgave 12. september 2012 Revideret udgave af 12. marts 2013 NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN 1 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING

Læs mere

Nordsjællands Brandvæsen

Nordsjællands Brandvæsen Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 14. oktober 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF NORDSJÆLLANDS

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune

Delrapport Ishøj Kommune. Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport Ishøj Kommune Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune December 2011 Risikobaseret dimensionering af brandvæsenet i Ishøj Kommune Delrapport December 2011 Side 2 af 13 Behandling

Læs mere

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab

Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab 1 BEREDSKABSSTYRELSEN April 2010 Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Forslag til disposition for plan for det kommunale redningsberedskab (risikobaseret dimensionering) Dette forslag til disposition

Læs mere

Delrapport 2 Risikoanalyse

Delrapport 2 Risikoanalyse Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 2 Risikoanalyse Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delrapport 2: Risikoanalyse

Delrapport 2: Risikoanalyse Delrapport 2: Risikoanalyse Faxe Kommune marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN... 2 3. UDVÆLGEL AF SCENARIER... 2 4. BESKRIVEL OG KAPACITETSANALY

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 1 /var/www/ringsted/ringsted/sites/default/files/acadre/mm/files_1634_1462840/bilag_2_-_oplaeg_til_serviceniveau_2011.docindholdsforteg

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RUDERSDAL

Læs mere

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune

Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Bilag 1 Plan for risikobaseret redningsberedskab i Horsens Kommune Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF HORSENS

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Serviceniveau Indhold

Serviceniveau Indhold Indhold Side 12 Nuværende og fremtidigt vagtsystem Side 1 Indholdsfortegnelse Side 13 Vandforsyning Side 2 Forord Side 14 Uddannelse/øvelser Side 3 Risikoprofil Geografisk placering Side 15 Krigsmæssige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Mødet mandag den 30. januar 2012 kl. 09:30 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Afbud fra Hanne Agersnap Endvidere var til stede:

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016

Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Delrapport 1: Risikoidentifikation (bilag 1.1) Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET

Læs mere

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen

Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Virksomhedsplan for Lolland-Falster Brandvæsen Indledning. Virksomhedsplanen for Lolland-Falster Brandvæsen beskriver hvordan driften af Brandvæsnet organiseres. Specifikke opgaver eller emner er beskrevet

Læs mere

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Delrapport 1: Risikoidentifikation. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Delrapport 1: Risikoidentifikation Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Julni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 3. STRUKTURERING

Læs mere

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider:

3. Udrykningstider. Fra beredskabsstation Esbjerg er der besluttet følgende udrykningstider: Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. august 2012 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Esbjerg Kommunes serviceniveau på beredskabsområdet. Denne beskrivelse bygger på den

Læs mere

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering

Delrapport 1. Bilag 1.2. Udrykningsstatistik Vestsjællands Brandvæsen. Plan for risikobaseret dimensionering Bilag 1.2 Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Udrykningsstatistik 2010-2014 Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 1 Fremgangsmåde

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning

Risikobaseret dimensionering 2013 Varde Brand & Redning Varde Kommune 6. Serviceniveau for indsatskapacitet Sag 12/14138 Dok 1021335/12 vapl/sufa Varde den 01.02.2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 6 Serviceniveau for indsatskapacitet Afsnit 6.1 Afsnit 6.2 Afsnit

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag 2.2: Risikomatricer

Bilag 2.2: Risikomatricer Bilag.: Risikomatricer Marts 0 . Privat beboelse. Etagebyggeri. Kollegier, klublejligheder og ungdomsboliger 3. Villaer og rækkehuse 4. Kolonihavehuse + carporte + udhus 5. Sommerhus 6. Stråtækte bygninger

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune Vordingborg Brandvæsen Haminavej 4 DK-4760 Vordingborg T. 55 37 27 40 brandstationen@vordin gborg.dk www.vordingborg.dk Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Vordingborg Kommune

Læs mere

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008

Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Redningsberedskabets Statistiske Beretning 2008 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Oplag: 1000 (august 2009) Tryk: Schultz Grafisk

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Oplæg til Serviceniveau

Oplæg til Serviceniveau Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Oplæg til Serviceniveau Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø december 2015 Indholdsfortegnelse: Resume 3 1 Formål og baggrund for udarbejdelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Københavns Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 14. november 2011 Københavns Kommune

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i. Nordsjællands Brandvæsen. 13. august 2015 Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen 13. august 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2 FORLØB FOR ARBEJDET...

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Greve Kommune Solrød Kommune Delplan for kommunernes beredskab i et fælles slukningsområde fra 2013-2016 Revideret august 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering

Implementeringsplan, Risikobaseret dimensionering Notat Haderslev Kommune Brand og Redning Solsikkevej 2 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 brand@haderslev.dk www.haderslev.dk/brand 18. august 2013 Sagsident: 13/12920 Dir. tlf. 74 34 24 01 esge@haderslev.dk

Læs mere

Delrapport 1 Risikoidentifikation

Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø December 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag.

Den 27. september og den 7. oktober 2013 indsendte Esbjerg Kommune supplerende materiale og et tilrettet planforslag. Bilag 2 Beredskabsstyrelsens udtalelse af 4. november 2013 over Esbjerg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Esbjerg Kommune indsendte den

Læs mere

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast

Risikobaseret dimensionering for. Helsingør Kommunes Beredskab Udkast Risikobaseret dimensionering for Helsingør Kommunes Beredskab Udkast 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 1.1 OPBYGNING AF RISIKOBASERET DIMENSIONERING...3 2. RISIKOPROFIL AF HELSINGØR

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø

Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering. Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Vestsjællands Brandvæsen Plan for Risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø 14. december 2015 Indholdsfortegnelse Formål og baggrund 4 1.1 Formål 4 1.2 Udarbejdelsen

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab

Østsjællands Beredskab. Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Østsjællands Beredskab Risikobaseret dimensionering for Østsjællands Beredskab Serviceniveau Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for udarbejdelse af planen 2. Forløb for det videre arbejde 3. Konklusion

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11

Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Frederikssund og Halsnæs kommuners risikoprofil samt oplæg til serviceniveau 2010/11 Indholdsfortegnelse: Indledning 4 Nuværende beredskab og serviceniveau 4 Redningsberedskabets opgaver 7 Frederikssund

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine

De bedste hilsner. Stine Johansen (Kommunaldirektør) Helsingør Kommune. Tlf: 49 28 20 20 Mobil: 25 31 20 20. Kære Stine From: Stine Johansen (Kommunaldirektør) Sent: 23 Nov 2015 15:24:55 +0100 To: Louise Amkær;Vivi Moseholm Subject: VS: Økonomiudvalgsmøde Helsingør Kommune 231115 Attachments: Notat om sekundære enheder,

Læs mere

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016

Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Risikobaseret dimensionering 2016 Bilag 2.4: Oplæg til kapacitetsniveauer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2016 1 Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger (bilag 3.1) er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune

Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune 2013 Risikobaseret dimensionering Esbjerg Kommune Brand & Redning Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Lovgivning... 5 1.2 Plan for risikobaseret dimensionering... 6 1.3 Helhedsorienteret

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune December 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer

Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Bilag 4: Oplæg til kapacitetsniveauer Indledning Oplæg til udrykningssammensætninger er en sammenstykning af de kapacitetsanalyser, der er vedlagt i bilag 2.3. Oplægget er bygget op for at vise den bemanding

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune Version 4, marts 2015 1. Formål og baggrund 1. september 2005 trådte bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation

Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Vestsjællands Brandvæsen Delrapport 1 Risikoidentifikation Plan for risikobaseret dimensionering Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø januar 2016 Indholdsfortegnelse Bilag: 1 Formål med risikoidentifikationen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Delrapport 2 - Risikoanalyse

Delrapport 2 - Risikoanalyse Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 2 - Risikoanalyse April 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOANALYN... 2 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOANALYN...

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016

Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Risikobaseret dimensionering Sydvestjysk Brandvæsen 2016 Fast Susanne. SUFA Sydvestjysk Brandvæsen 15.11.2015/ rev. 20.12.2015 Dok. nr. 318377-15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Lovgivning...

Læs mere

Indhold. Risikobaseret dimensionering

Indhold. Risikobaseret dimensionering Indhold Indledning... 2 1. Kommunens risikoprofil... 3 1.1 Beskrivelse af Furesø Kommune... 3 1.2 Udrykningsstatistikker... 7 1.3 Risikoidentifikation... 12 1.4 Risikoanalyse... 15 1.5 Vandforsyning...

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til Mariagerfjord Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Mariagerfjord Kommunes forslag til 27. oktober 2010 revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Mariagerfjord

Læs mere

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner

SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner SAMORDNINGSAFTALE for Fælleskommunalt beredskab m.v. mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel: Side: 1. Aftalens område 3 2. Sammensætning af - og virksomhed i den fælles beredskabskommission

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 9:30 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Orientering oktober 2013... 2 3. Kommunens generelle beredskabsplan 2013...

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Holbæk Kommune. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Holbæk Kommune Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 1.1 OPBYGNING AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Tryghed og sikkerhed for borgerne

Tryghed og sikkerhed for borgerne Tryghed og sikkerhed for borgerne Tønder Brandvæsen løser mange opgaver i lokalsamfundet. Opgaver, ressourcer, mål og udfordringer er beskrevet i dimensioneringsplanen. Her får du et sammendrag af planen

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016

Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 Bilag 1.2 Udrykningsanalyse August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FREMGANGSMÅDE TIL UDARBEJDELSE AF UDRYKNINGSANALYSE... 4 1.1 DATAGRUNDLAGET FOR UDRYKNINGSANALYSEN... 4 1.2 KVALITETSSIKRING AF DATAGRUNDLAGET...

Læs mere

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING

REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING REDNINGSBEREDSKABETS STATISTISKE BERETNING 2003 Foto i kapitler: Beredskabsstyrelsen og Dennis Jensen, www.denernem.dk (billede i kap. 3) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Data og Statistik Datavej 16 DK-3460

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner

Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Serviceniveau for det fælleskommunale redningsberedskab i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner Risikobaseret dimensionering, 19. oktober 2015 Opdateret med redaktionelle rettelser på baggrund

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde mandag d. 28. april 2014 kl. 16.00 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud fra: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Læs mere