Teknisk vejledning Dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning Dk"

Transkript

1 Teknisk vejledning Dk

2 Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren. Grib chancen for at beundre færdighederne hos de professionelle fotografer, der har arbejdet med D800/D800E. Med sine banebrydende 36 megapixel giver D800/D800E en opløsning, ingen tidligere spejlrefleksdigitalkameraer har kunnet præstere. Bivirkningen ved en så høj opløsning er, at slør, uanset om det skyldes upræcis fokusering eller kamerarystelser, bliver langt mere tydelig. Hvis man vil udnytte det fulde potentiale i et kamera med over 30 millioner pixel, er det vigtigt at kende årsagerne til slør, og hvad der karakteriserer det, være omhyggelig med sine valg af indstillinger og tilbehør (objektiver, stativer osv.) samt arbejde med de bedst tænkelige motiver. ii

3 Indholdsfortegnelse Indledning ii Optageteknikker 2 Ubevægelige motiver...2 Lektion 1: Brug et stativ... 5 Lektion 2: Brug Live View... 6 Lektion 3: Undgå meget små blændeåbninger...11 Samme billede med komponering i søgeren...13 Portrætter Lektion 1: Vælg korrekte indstillinger for fokus...17 Lektion 2: Vælg korrekte eksponeringsindstillinger...18 Lær af dine fejltagelser: Samme optagelse med et andet fokuspunkt...21 Hurtige tip Høj ISO-følsomhed Automatisk ISO-følsomhedsstyring Forbedring af den optiske ydelse Portrætter i modlys D800E Billeder med høj opløsning med D800E Blændeåbning og komplekse motiver Farve-alias og moiré

4 Optageteknikker Ubevægelige motiver Sådan minimeres slør 2

5 3

6 Optageteknikker Ved så høj en opløsning, som D800/D800E giver, kan selv den mindste kamerarystelse resultere i slør. Teknikken, der beskrives i dette afsnit, minimerer slør gennem en kombination af Live View-fotografering og brug af stativ. Tekniske data n Objektiv: AF-S NIKKOR mm f/2,8 G ED n Eksponeringsindstilling: Manuel n Lukketid: 1 s n Blænde: f/8 n Hvidbalance: Vælg farvetemperatur (5000 K) n ISO-følsomhed: 100 n Picture Control: Standard Bemærk! Dette billede blev taget i 14-bit NEF (RAW) og behandlet i Capture NX 2. Foto Benjamin Anthony Monn 4

7 Ubevægelige motiver Lektion 1: Brug et stativ Brug et stativ for at reducere slør, når du fotograferer statiske motiver. Det skal være så solidt som muligt. Undgå at forlænge benene eller midterdelen mere end højst nødvendigt. Et stort hoved medvirker til at holde kameraet i ro. Stativindstilling Nogle objektiver, f.eks. AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR II, har modvirkelse af rystelser med en STATIVindstilling, som er særlig effektiv til at reducere slør ved lukkertider på 1/15 til 1 sek. Denne indstilling anbefales generelt, når kameraet er monteret på et stativ. Indstillingen NORMAL er at foretrække, hvis stativhovedet ikke er fastlåst, eller hvis der anvendes et etbenet stativ. 5

8 Optageteknikker Lektion 2: Brug Live View Live View kan anvendes til at opnå skarpere fokus og forhindre slør. Live View-fotografering Drej Live View-vælgeren på C, og tryk på a for at hæve spejlet og få motivet vist på skærmen gennem objektivet. Live View-vælger Knappen a 6

9 Hvorfor bruge Live View? 1. Spejlet hæves inden optagelsen og reducerer slør. Ubevægelige motiver Ved så høj en opløsning, som D800/D800E giver, kan selv den lille bevægelse, der opstår, når spejlet hæves, være nok til at sløre billederne. Med Live View hæves spejlet i god tid inden lukkeren udløses, hvilket reducerer en af de mulige årsager til slør. Reduktion af slør, når der komponeres gennem søgeren Brug søgeren til at komponere billederne, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på Live Viewskærmen. Brug indstillingen Hævet spejl, når søgeren bruges til at komponere billeder; derved reduceres slør, der kan forekomme, når spejlet hæves. Tryk på knappen, som låser hjulet til valg af udløserindstilling op, og drej det hen på Mup. Tryk efter fokuseringen udløserknappen helt ned én gang for at hæve spejlet og igen for at udløse lukkeren. Der kan anvendes et fjernbetjeningskabel (ekstraudstyr) for at forhindre, at kameraet bevæger sig, når der trykkes på udløserknappen, eller der kan vælges en anden indstilling end Fra for brugerindstilling d4 (indstilling til eksponeringsforsinkelse) for at forsinke lukkeren i 1-3 sekunder, indtil spejlet er hævet. Det anbefales at bruge et stativ. 7

10 Optageteknikker Hvorfor bruge Live View? 2. Fokuser et vilkårligt sted på billedet. Med Live View kan multivælgeren bruges til at placere fokuspunktet et vilkårligt sted på billedet, uanset hvilke indstillinger der er valgt for AF/MF og autofokus. Muligheden for at placere fokuspunktet et vilkårligt sted inden for skærmens billedvinkel giver kameraet et langt større fokusområde. Vælg automatisk fokusering, tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på knappen B for at fokusere i det valgte fokuspunkt. Ved manuel fokusering kan fokus justeres ved at dreje på objektivets fokusring. 8

11 Ubevægelige motiver Hvorfor bruge Live View? 3. Zoom ind, og opnå præcis fokus. Tryk på knappen X for at forstørre visningen på skærmen op til 23 med henblik på præcis fokusering med Live View. Dette er især effektivt ved manuel fokus. Der vises et navigationsvindue i en grå ramme nederst på skærmen. Brug multivælgeren til at rulle til de områder af billedet, der ikke kan ses på skærmen. KnappenX Navigationsvindue 9

12 Optageteknikker Foreslåede indstillinger Hvidbalance > Vælg farvetemperatur: Hvidbalancen kan justeres i trin helt ned til 10 K. Hold knappen U nede, og tryk på 4 eller 2 for at markere et tal, og på 1 eller 3 for at ændre det, hvis du vil justere hvidbalancen på aksen gul (A) blå (B). Kompositionslinje: Kompositionslinjer, som er nyttige ved komposition af billeder, vises ved Live Viewfotografering, når der trykkes på knappen R. Virtuel horisont: Knappen R kan også bruges til at få vist vandret plan og hældning fremad/tilbage, så man kan holde kameraet i vater, når der tages billeder med Live View. 10

13 Lektion 3: Undgå meget små blændeåbninger Ubevægelige motiver Nedjusteres blænden, når eksponeringsindstillingerne manuel (h) og blændeprioriteret automatik (g) er valgt, øges dybdeskarpheden, så både forgrunden og baggrunden kommer i fokus. Nedjusteres blænden for meget, kan effekterne af diffraktion give billeder med lavere opløsning. Den optimale indstilling for blænde, der giver den største dybdeskarphed, uden at det går ud over skarpheden varierer fra objektiv til objektiv. Med AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8g ED, der anvendes i dette eksempel, giver en blændeindstilling på f/8 det skarpeste billede. f/8 f/11 Der er færre synlige detaljer omkring vinduets bly og friser end ved f/8 11

14 Optageteknikker Camera Control Pro 2 De fleste kamerafunktioner kan også betjenes fra en computer ved hjælp af softwaren Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr). Start computeren og tilslut kameraet via det medfølgende USB-kabel, som vist nedenfor for at bruge Camera Control Pro 2. Camera Control Pro 2 understøtter Live View. Når der zoomes ind på Live View-skærmbilledet i Camera Control Pro 2-billedområdet, bliver flere detaljer synlige end på Live View-skærmbilledet på kameraets skærm. Billederne gemmes direkte på computeren, hvor de kan gennemgås og retoucheres med Capture NX 2-softwaren (ekstraudstyr). 12

15 Samme billede med komponering i søgeren Ubevægelige motiver Det andet billedeksempel nedenfor er taget uden brug af Live View. Da spejlet ikke blev hævet, før billedet blev taget, blev resultatet et let sløret billede. Med Live View Uden Live View Bogkanter og andre detaljer er slørede 13

16 14

17 Optageteknikker Portrætter Fokusering på et udvalgt punkt 15

18 Optageteknikker I dette afsnit beskrives en teknik, som giver skarp fokus på et valgt punkt, når portrættet komponeres i søgeren. Tekniske data n Objektiv: AF-S NIKKOR mm f/2,8 G ED VR II n Eksponeringsindstilling: Manuel n Lukkertid: 1/200 s n Blænde: f/4,5 n Hvidbalance: Bevar farver fra varmt lys n ISO-følsomhed: 640 n Picture Control: Portræt Bemærk! Dette billede blev taget i 14-bit NEF (RAW) og behandlet i Capture NX 2. Foto Cliff Mautner Vibrationsreduktion (VR) Hvis der anvendes et VR-objektiv, anbefales det at sætte VR-indstillingen til TIL. Vibrationsreduktion aktiveres, når udløserknappen trykkes halvt ned, så visningen gennem søgeren stabiliseres, og det bliver nemmere at komponere billeder og fokusere. Vælg NORMAL for håndholdt fotografering eller brug af etbensstativ, hvis objektivet har en kontakt til modvirkelse af kamerarystelser. Vibrationsreduktion bør normalt være slået fra, når kameraet sidder på et stativ (undtagen i forbindelse med AF-S NIKKOR 200mm f/2g ED VR II og andre objektiver med en STATIV-indstilling). 16

19 Lektion 1: Vælg korrekte indstillinger for fokus Portrætter Der anvendes sjældent stativ ved portrætfotografering. Selvom motiverne, der skal portrætteres, kan bevæge sig en smule, forholder de sig generelt i ro længe nok til, at der kan anvendes enkeltpunkts single autofokus. Det viste billede demonstrerer, at fotografen skal kunne fokusere sikkert på et valgt punkt, hvorfor der er anvendt enkeltpunkts-af, som i modsætning til autopunkt og dynamisk AF-område sikrer, at kameraet altid fokuserer på det punkt, som fotografen har valgt. Vælg en autofokusindstilling, tryk på knappen til AF-indstilling, og drej det primære kommandohjul. Tryk på knappen til AF-indstilling, og drej det sekundære kommandohjul for at vælge en indstilling af AF-metode. Knap til AF-indstilling Knap til AF-indstilling Bemærk Selv den mindste ændring i kompositionen kan resultere i, at kameraet fokuserer på andet end det tilsigtede motiv. Vælg fokuspunktet, efter billedet er komponeret. 17

20 Optageteknikker Lektion 2: Vælg korrekte eksponeringsindstillinger Blænde Brug en større blændeåbning for at opnå en blødere virkning. En indstilling af blændeåbning på f/4 fastholder ansigtsudtrykkene. Dybdeskarpheden er tilstrækkelig til at gengive området fra læberne til øjenkrogene; men fokus bliver blødere fra øreringene og bagud. 18

21 Portrætter Lukkertid Vælg en tidsindstilling, der er lidt kortere end den, der som minimum kræves, for at forhindre slør pga. kamerarystelser. Den overlegne opløsning, som D800/D800E præsterer, gør selv den mindste kamerarystelse mere synlig. Vælg en lukkertid, der er lidt hurtigere, end du ville anvende til samme motiv med et andet kamera. En kort lukkertid har fanget detaljer i slørets blonder og gjort de enkelte øjenvipper tydelige. 19

22 Optageteknikker Belysning og ISO-følsomhed Vælg en passende belysning og ISO-følsomhed. Når indstillingerne for lukkertid og blændeåbning er valgt manuelt, skal belysningen eller ISO-følsomheden muligvis justeres, så den optimale eksponering kan opnås. Blødt, naturligt lys blev anvendt til disse billeder i stedet for flash eller studiebelysning. Ved udendørsoptagelser kan belysningen justeres ved at flytte motivet, der portrætteres, eller dig selv i forhold til lyskilden (ovenfor). Ved indendør soptagelser kan gardinerne trækkes for eller fra (til højre). 20

23 Portrætter Lær af dine fejltagelser: Samme optagelse med et andet fokuspunkt Små forskydninger af fokus ses tydligere på billeder, der er taget med D800/D800E, end med andre kameraer under samme betingelser. Derfor skal der lægges større vægt på fokuseringen med D800/D800E. Som eksemplerne i det følgende viser, kan selv den mindste ændring af fokuspunktet sløre vigtige detaljer. Tilsigtet resultat Fokus på et utilsigtet punkt Øreringen er i fokus, iris og øjenvipper er slørede 21

24 Hurtige tip 1. Høj ISO-følsomhed I de følgende afsnit introduceres teknikker og kamerafunktioner til en række situationer. D800/D800E holder støjen på et minimum og giver resultater i høj opløsning ved selv de højeste ISO-følsomheder. Indstillingen Støjreduktion ved høj ISO i optagemenuen reducerer de tilfældigt spredte lyse pixel, tåge og streger, der er karakteristiske for højfølsom-hedsstøj, men kan medføre, at kanterne bliver mindre skarpe. Indstillingen OFF eller Lav kan give en god balance mellem skarphed og støj selv ved høje ISO-følsomheder. Indstillingen kan senere ændres med Capture NX 2 (anskaffes særskilt), hvis billederne er taget i NEF-format (RAW). Brug Capture NX 2 for at opnå mere præcis justering af støjreduktionens intensitet og skarphed. Til NEF-billeder (RAW) vælges funktionen Noise Reduction i afsnittet Develop på Edit list. Til JPEG- og TIFF-billeder vælges Noise Reduction i menuen Adjust. 22

25 Høj Normal Detaljerede visninger af samme motiv optaget ved forskellige indstillinger for Støjreduktion ved høj ISO. Høje indstillinger reducerer synlig støj på himlen, men reducerer samtidigt skapheden langs hovedmotivets kanter. Normal Lav 23

26 Hurtige tip 2. Automatisk ISO-følsomhedsstyring Den automatiske ISO-følsom-hedsstyring justerer automatisk ISOfølsomheden, hvis den optimale eksponering ikke kan opnås ved den værdi, fotografen har valgt. Hvis Auto er valgt for Mindste lukkertid, justerer kameraet også grænsen for automatisk ISO-følsomhedsstyring til objektivets brændvidde (kun CPU-objektiver). Det er en funktion, der især er praktisk, når der anvendes zoomobjektiver (se eksemplet til højre). Vælg ON for indstillinger for ISO-følsomhed > Auto ISO-følsomhedsstyring i optagemenuen for at aktivere automatisk styring af ISO-følsomheden. Maksimal Vælg den maksimale, tilgængelige værdi for følsomhed auto ISO-følsomhedsstyring (200-HI 2). Minimum er ISO 100. Mindste lukkertid) Ved eksponeringsindstillingerne e og g justeres følsomheden kun, hvis lukkertiden ellers bliver langsommere end denne værdi (1/ sek. eller Auto). Marker Auto, og tryk på 2 for at angive, om kameraet skal prioritere lukkertid (længere) eller ISO-følsomhed (kortere), når Auto er valgt. 24

27 Brændvidde: 24 mm Lukkertid: 1/25 s ISO-følsomhed: 900 Brændvidde: 50 mm Lukkertid: 1/50 s ISO-følsomhed: 2500 Brændvidde: 70 mm Lukkertid: 1/80 s ISO-følsomhed: 4500 Brændvidde: 100 mm Lukkertid: 1/100 s ISO-følsomhed: 6400 Knappen S Auto ISO-følsomhedsstyring kan aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på knappen S og dreje på det sekundære kommandohjul. 25

28 Hurtige tip 3. Forbedring af den optiske ydelse Nedjusteres blænden, øges dybdeskarpheden, så både forgrunden og baggrunden bliver skarpere. Nedjusteres blænden for meget, kan diffraktionen give et billede med for lav en opløsning. Effekterne af diffraktion påvirkes til dels af størrelsen af pixel i kameraets billedsensor, men med den høje opløsning, som D800/D800E giver, bliver effekterne generelt synlige ved ca. f/11. Anvend ikke umiddelbart minimumblænden, hvis der er behov for større dybdeskarphed. Find i stedet den indstilling for blændeåbning, som giver den bedste balance mellem skarphed og dybdeskarphed. Billedet i eksemplet på denne side viser, hvordan definitionen i metalgitteret går tabt, når der anvendes en blændeåbning mindre end f/11. 26

29 f/8 f/11 f/16 f/22 27

30 Hurtige tip 4. Portrætter i modlys RGB-sensoren med ca. 91K (91.000) pixel, som er indbygget i D800/D800E, giver en mere præcis ansigtsgenkendelse. Bruges den sammen med andre eksponeringsindstillinger end h ved komposition i søgeren, afbalancerer kameraet eksponeringen mellem motivet, der portrætteres, og baggrunden også selvom motivet er i modlys. D800/D800E Kameraet anvender ansigtsgenkendelse til at sikre optimal eksponering af motivets ansigt. 28 Tidligere kameraer Motivets ansigt er undereksponeret, så eksponeringskompensation er påkrævet.

31 Flashfotografering D800/D800E optimerer desuden flasheffekten ved portrætfotografering. D800/D800E Flasheffekten justeres afhængigt af, hvor lyst motivets ansigt er, hvilket giver optimale resultater selv ved lyse baggrunde. Tidligere kameraer Flasheffekten justeres afhængigt af, hvor lys baggrunden er. Resultatet bliver, at motivets ansigter undereksponeres. 29

32 D800E 1. Billeder med høj opløsning med D800E D800E er et godt valg for dem, der kræver billeder i høj opløsning af visuelt komplekse motiver. Eksempel 1: En model iført kimono Gengiv fine detaljer i motivets hår og mønstrene i tøjet. Forøgelse af opløsningen Opløsningen kan øges ved at deaktivere støjreduktion ved høj ISO (Støjreduktion ved høj ISO) (side 22) især ved lave ISO-følsomheder. 30

33 Eksempel 2: En japansk have Fasthold tagstenene og andre fine detaljer med overlegen opløsning. Eksempel 3: Løv Fasthold de enkelte blade utroligt detaljeret. Videoer D800 og D800E har samme høje opløsningsevne ved videooptagelse. Vælg den model, der passer bedst til dine behov baseret på andre karakteristika og specifikationer. 31

34 D800E 2. Blændeåbning og komplekse motiver Med kameraer som D800E, som er velegnet til fotografering af visuelt komplekse motiver, er maksimering af objektivets opløsning af allerstørste betydning. Selvom resultaterne varierer fra objektiv til objektiv, opnås den største kontrast helt ud til kanten af billedet normalt ved en blændeindstilling, der er to til tre stop mindre end den maksimale blændeåbning. Nedenfor vises en række objektiver, der giver en fremragende opløsning. AF-S NIKKOR mm f/2.8g ED AF-S NIKKOR mm f/2.8g ED AF-S NIKKOR mm f/2.8g ED VR II AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR II AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4g ED AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4g AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4g AF-S NIKKOR 200 mm f/2g ED VR II AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8g ED VR II AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8g ED VR AF-S NIKKOR 500 mm f/4g ED VR AF-S NIKKOR 600 mm f/4g ED VR AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8g ED AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8g IF-ED 32

35 D800E har en bedre opløsning ved blændeindstillinger, hvor diffraktion (side 26) ikke er et problem. Da blændeindstillingen har større indflydelse på opløsningen på D800E end på D800, skal brugere af D800E altid være opmærksomme på de effekter, som diffraktion kan give. f/8 f/22 Bemærk: Disse billeder blev taget med D

36 D800E 3. Farve-alias og moiré Farveartefakter og moiré optræder sjældnere ved de høje opløsninger, som D800/D800E understøtter, men når de optræder, har de en tendens til at være tydeligst på billeder taget med D800E. Alias og moiré ses ikke på kameraets skærm, men kan tjekkes ved at kopiere billederne til en computer og få dem vist i 100 % størrelse. Billedet til venstre blev taget med D800E, og det til højre blev taget med D800. Der er synlige farveartefakter i vinduesrammen. Capture NX 2 kan bruges til at reducere farve-alias og moiré. Det bedste resultat med NEF-billeder (RAW) opnås ved at vise billedet i 100 % størrelse og justere indstillingen Color Moiré Reduction (Reduktion af farvemoiré). Fra 34 Høj

37 Brug af diffraktion til bekæmpelse af farveartefakter og moiré Selvom en nedjustering af blænden øger effekterne af diffraktion, som til tider kan medføre lavere opløsning (side 26, 32), kan diffraktion også bruges til at reducere farve-aliasering og moiré. Juster indstillingen for blænde afhængigt af, hvad der skal prioriteres på billedet maksimal opløsning eller minimalt moiré. f/5.6 f/8 f/11 f/16 35

38 2012 Nikon Corporation CS SB2B02 (1E)

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Dit liv er et mester værk

Dit liv er et mester værk DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA Dit liv er et mester værk CDDbilledsensor med 10,2 effektive megapixels 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8g IF-ED Eksponeringsindstilling: [A] 1/160 sekund, F/2.8

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp.

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. (4550 K) ISO-følsomhed: ISO 100 Picture Control: Standard Frank P.

Læs mere

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Canon fototeknik Kamera Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Blænde og lukketid Blænderække 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 44.0 Lukketid 1/2000 s 1/1000 s 1/500 s 1/250 s

Læs mere

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp.

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. (4550 K) ISO-følsomhed: ISO 100 Picture Control: Standard Frank P.

Læs mere

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Tekst og foto Per Buchmann Tre special objektiver til tilt-shift og makro fotografering, optimeret Nikon s nyeste digitale kamera teknikker.

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Exceptionel ydelse. Handy design.

Exceptionel ydelse. Handy design. Exceptionel ydelse. Handy design. Det første kamera i Nikon FX-format, D3, betegner et kvantespring inden for digital fotografering, som for altid har ændret de professionelle fotografers arbejdsmetoder.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data.

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE Helt nye visioner - skønt nyt Olympus PEN Lite begejstrer

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D4

Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D4 Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D4 Kameratype Digitalt spejlreflekskamera Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter) Effektive pixel 16,2 mio. Billedsensor 36,0

Læs mere

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokument forklarer de nye teknologier, der er integreret i ovennævnte produkter. Nyudviklet vidvinkel objektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20 og LEGRIA

Læs mere

I AM FULL FRAME FREEDOM. www.nikon.dk

I AM FULL FRAME FREEDOM. www.nikon.dk I AM FULL FRAME FREEDOM www.nikon.dk Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8g ED VR II Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: Indstilling [M], 1/500 sekund, f/4 Hvidbalance: Overskyet Følsomhed: ISO

Læs mere

I AM YOUR EYES. www.nikon.dk

I AM YOUR EYES. www.nikon.dk I AM YOUR EYES www.nikon.dk Se verden med nye øjne Enhver fotograf er unik. Uanset dine ideer, din erfaring og din kreative vision, så findes der et NIKKOR-objektiv, der kan hjælpe dig med at realisere

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Pressemeddelelse EMBARGO: 26. august, 2010, 06.00 (CEST) Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Søborg d. 26. august 2010

Læs mere

For begyndere! Bogen om digital fotografering

For begyndere! Bogen om digital fotografering JOHN NYBERG For begyndere! Bogen om digital fotografering INDHOLDSFORTEGNELSE John Nyberg... Indledning KAPITEL ET... 11 Grundlæggende teknik Peg-og-skyd (lommekamera og mobiltelefon)... 12 Kompaktkamera...

Læs mere

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Eksponering: [M]-indstilling, 1/1000 sek., F/2.8 Hvidbalance: Overskyet Følsomhed: ISO 1600 Picture

Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Eksponering: [M]-indstilling, 1/1000 sek., F/2.8 Hvidbalance: Overskyet Følsomhed: ISO 1600 Picture INNOVATIV Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8g ED Eksponering: [M]-indstilling, 1/1000 sek., F/2.8 Hvidbalance: Overskyet Følsomhed: ISO 1600 Picture Control: Vivid (Intens) Vær dristig ved motiver

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.dk

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.dk I AM YOUR GUIDE iamnikon.dk Nyd skønheden Nyd enkelheden DX-format, CMOS-billedsensor med 14,2 effektive megapixels EXPEED 2 Nikons nye billedbehandlingsenhed ISO-følsomhed -3200 (kan udvides til ISO 12800-ækvivalens)

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,-

4.999,- 2.999,- 6.999,- 799,- 899,- 1.299,- 2000,- 500,- 400,- 400,- 200,- 4.999,- 2000,- 2.999,- 500,- 6.999,- 400,- 200,- 1.299,- 799,- 400,- 899,- M M 299,- 2.999,- 999,- 499,- 3.199,- M M 3.799,- 169,- 1,- 2.699,- 1,- 2.399,- Telenor Mobilt Bredbånd Gå på nettet med din bærbare,

Læs mere

Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater

Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater Bliver for mange af dine billeder slørede? Canon IS*-objektiver er løsningen!

Læs mere

DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA

DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA DIGITALT SPEJLREFLEKSKAERA Til alle ambitiøse fotografer Høj ydeevne, der opfylder din personlige stil CCD-billedsensor med 10,2 effektive megapixels Avanceret billedbehandlingsenhed Forbedret 11-punkts

Læs mere

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.dk

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.dk I AM FULL FRAME POWER www.nikon.dk VELKOMMEN TIL EN VERDEN I FULD STØRRELSE MED FX-FORMAT Forbered dig på et helt nyt niveau at fotografere på. Med D610 står du på tærsklen til fotografering i FX-format.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.dk

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.dk I AM FULL FRAME POWER www.nikon.dk VELKOMMEN TIL EN VERDEN I FULD STØRRELSE MED FX-FORMAT Forbered dig på et helt nyt niveau at fotografere på. Med D610 står du på tærsklen til fotografering i FX-format.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen)

RAW filer og håndtering af disse. 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse 9.1.2013 Hjørring (Kim Henriksen) RAW filer og håndtering af disse RAW filen kan betragtes som det digitale negativ RAW filen indeholder de rå billededata Der findes ingen

Læs mere

Makro / Tæt på. Oversigt

Makro / Tæt på. Oversigt Makro / Tæt på Fredericia fotoklub d. 31/8-2015 HMJ-foto.dk Hvad er makro? Oversigt Grundlæggende forhold: Mange muligheder for udstyr Hvilken motiver (stationære el. bevægelige) Dybdeskarphed Behov for

Læs mere

Fotograferingens sande væsen

Fotograferingens sande væsen k Fotograferingens sande væsen Målet var ligetil: Vi ville at tage et virkeligt alsidigt professionelt stykke værktøj og tilføre det en ny dimension med hensyn til reaktion, håndteringseffektivitet og

Læs mere

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com I AM SHARING MY VIEW www.europe-nikon.com Udsøgte billeder. Omgående forbindelse. 24,2 Vær parat til at indfange den EXPEED 4 helt særlige situation. Med megapixel det nye Nikon D5300 som dit uden OLPF

Læs mere

Gør mere med makro! Makrofotos på den nemme måde

Gør mere med makro! Makrofotos på den nemme måde Gør mere med makro! Makrofotos på den nemme måde Bare et snapshot? Nej, her får du chancen for at tage de mest fantastiske billeder. Prøv Canons makroobjektiver og få udlevet dine kreative evner for fotografering!

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

I AM ADRENALINE. iamnikon.com

I AM ADRENALINE. iamnikon.com I AM ADRENALINE iamnikon.com STYRKEN OG BEHÆNDIGHEDEN TIL AT TAGE ET SPRING FREMAD Udnyt Nikon DX-formatet, som øger kamerasystemets mobilitet generelt, inklusive objektiverne. Det kompakte og lette D7100-system

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

I AM YOUR PERFECT MATCH

I AM YOUR PERFECT MATCH I AM YOUR PERFECT MATCH VALG AF KOMPAKT DIGITALKAMERA Fang de uforglemmelige øjeblikke helt uden besvær med et Nikon COOLPIX. Uanset om du har det sjovt med vennerne eller er ude på nye eventyr, er du

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

Din brugermanual NIKON F80 http://da.yourpdfguides.com/dref/3239792

Din brugermanual NIKON F80 http://da.yourpdfguides.com/dref/3239792 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM

Generelt indtryk. Sigma 8-16mm f/4,5-5,6 DC HSM Generelt indtryk Sigma 8-16 mm f/4,5-5,6 DC HSM er et ultra vidvinkel. Men som bekendt betyder en kort brændvidde sjældent, at objektivet er lille. 8-16 er både stort og tungt med dets 555 gr. og en længde

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

*Trådløs forbindelse til smart-enheder mulig med trådløs mobiladapter WU-1a (sælges særskilt) I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.dk

*Trådløs forbindelse til smart-enheder mulig med trådløs mobiladapter WU-1a (sælges særskilt) I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.dk *Trådløs forbindelse til smart-enheder mulig med trådløs mobiladapter WU-1a (sælges særskilt) I AM ALL YOUR IDEAS iamnikon.dk Hvis du har brug for at se dit kreative potentiale fra en ny, unik vinkel,

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller.

Generelt indtryk. Objektivet har otte lameller. Generelt indtryk Helios 44-2 er et lækkert gammelt objektiv med M42 fatning. Det kræver derfor en adapterring for at kunne bruges på DSLR ere. Det er fuldt manuelt, men takket være særlige adapterringe,

Læs mere

RAW fotografering og billedbehandling

RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering I princippet er der ingen forskel i at fotografere i RAW-formatet frem for i jpeg-formatet. Man skal dog naturligvis huske at indstille kameraet

Læs mere

Photokina: Sony fremviser de nyeste løsninger inden for Digital Imaging

Photokina: Sony fremviser de nyeste løsninger inden for Digital Imaging Pressemeddelelse Sony, 21. september 2010 Photokina: Sony fremviser de nyeste løsninger inden for Digital Imaging På dette års Photokina fremviser Sony prototyper af det avancerede A-mount-kamera og løfter

Læs mere

Fotografiske oplevelser i Norsk højfjeldslys og sne

Fotografiske oplevelser i Norsk højfjeldslys og sne Fotografiske oplevelser i Norsk højfjeldslys og sne Ó Tekst og foto Per Buchmann Buchmann vinterferie i det Norske højfjeld, suppleres normalt kun med fruens digitale lomme pointand-shoot kamera. Kameraet

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november

High Dynamic Range D R. Motiver & udstyr. John Nyberg. 2011, november 2011, november High Dynamic Range D R Motiver & udstyr John Nyberg Denne tekst er kun et lille udtræk af min bog om HDR-fotografering, som du kan købe på www.libris.dk Du må gerne tage kopier fra denne

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Ét par fotos og ét styks illustration GRAFIK & BILLEDBEHANDLING - FOTOS MIN TID I BILEN I min elevtid har jeg været en del af mange redaktioner, men en bestemt redaktion vil jeg

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

Din brugermanual NIKON F6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2945116

Din brugermanual NIKON F6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2945116 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk

DIGITALISERING. FOTOHOUSE ApS Kærvej 28 2970 Hørsholm Telefon + 45-20 58 30 75 Email info@fotohouse.dk DIGITALISERING I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver I forbindelse med digitalisering af bevaringsopgaver, kan vi tilbyde både produkter og hjælp til forskellige opgaver, der sikre det bedst

Læs mere

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering

ISO. - en følsom faktor. » Eksponering ISO - en følsom faktor Når man som fotograf - amatør eller professionel, analog eller digital - udøver sit håndværk eller hobby, så vil man på et eller andet tidspunkt stifte bekendtskab med de tre bogstaver

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 x xvii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål & svar 0

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film Adresse: Vareindlevering: Postadresse: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Dine films digitale bro til fremtiden

Dine films digitale bro til fremtiden Nikon Filmscannere Dine films digitale bro til fremtiden O p l e v n y d e l s e n v e d a t f o t o g r a f e r e Filmscanner SUPER COOLSCAN 8000 ED Multi filmformat (120/220, 35 mm, osv.) Optisk opløsning

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Kreativ brug af håndflash

Kreativ brug af håndflash Kreativ brug af håndflash Tekst og fotos: Kent Bovin Modeller: Kate & Kent De fleste af os har ikke adgang til store studier og en skov af lamper med tilbehør. Derfor er den lille håndflash mange gange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen

Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Grundlæggende Raw konvertering Søren Langkilde Madsen Indhold Baggrund 2 Nyttigt at forstå 3 Arbejdsgang 9 Værktøjet 10 Raw konvertering 13 Basis arbejdsgang 13 Andre værktøjer 14 Eksempler 16 Eksempel

Læs mere

Henrik Delfer Bedre feriebilleder. Sådan tager du bedre og mere engagerende feriebilleder

Henrik Delfer Bedre feriebilleder. Sådan tager du bedre og mere engagerende feriebilleder Henrik Delfer Bedre feriebilleder Sådan tager du bedre og mere engagerende feriebilleder Sådan tager du bedre feriebilleder 1. udgave, Juni, 2011 Af Henrik Delfer Sådan tager du bedre feriebilleder DET

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 122

Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks 122/2 Et helt almindeligt portrætfotografi Her er et billede af et helt almindeligt menneske. Modellen er ikke professionel, og billedet er et eksempel på

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu

Motto-Captura ApS, 2006. Ordblinde PDA. Lyt - lær - husk. Motto-Captura ApS, 2006 www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p1 Ordblinde PDA Lyt - lær - husk www.motto-catura.eu info@motto-captura.eu p2 p3 Vi håber meget, at du vil få glæde af løsningen. Du må meget gerne sende os forslag eller ringe til os. p4 Start Når du

Læs mere