Teknisk vejledning Dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk vejledning Dk"

Transkript

1 Teknisk vejledning Dk

2 Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren. Grib chancen for at beundre færdighederne hos de professionelle fotografer, der har arbejdet med D800/D800E. Med sine banebrydende 36 megapixel giver D800/D800E en opløsning, ingen tidligere spejlrefleksdigitalkameraer har kunnet præstere. Bivirkningen ved en så høj opløsning er, at slør, uanset om det skyldes upræcis fokusering eller kamerarystelser, bliver langt mere tydelig. Hvis man vil udnytte det fulde potentiale i et kamera med over 30 millioner pixel, er det vigtigt at kende årsagerne til slør, og hvad der karakteriserer det, være omhyggelig med sine valg af indstillinger og tilbehør (objektiver, stativer osv.) samt arbejde med de bedst tænkelige motiver. ii

3 Indholdsfortegnelse Indledning ii Optageteknikker 2 Ubevægelige motiver...2 Lektion 1: Brug et stativ... 5 Lektion 2: Brug Live View... 6 Lektion 3: Undgå meget små blændeåbninger...11 Samme billede med komponering i søgeren...13 Portrætter Lektion 1: Vælg korrekte indstillinger for fokus...17 Lektion 2: Vælg korrekte eksponeringsindstillinger...18 Lær af dine fejltagelser: Samme optagelse med et andet fokuspunkt...21 Hurtige tip Høj ISO-følsomhed Automatisk ISO-følsomhedsstyring Forbedring af den optiske ydelse Portrætter i modlys D800E Billeder med høj opløsning med D800E Blændeåbning og komplekse motiver Farve-alias og moiré

4 Optageteknikker Ubevægelige motiver Sådan minimeres slør 2

5 3

6 Optageteknikker Ved så høj en opløsning, som D800/D800E giver, kan selv den mindste kamerarystelse resultere i slør. Teknikken, der beskrives i dette afsnit, minimerer slør gennem en kombination af Live View-fotografering og brug af stativ. Tekniske data n Objektiv: AF-S NIKKOR mm f/2,8 G ED n Eksponeringsindstilling: Manuel n Lukketid: 1 s n Blænde: f/8 n Hvidbalance: Vælg farvetemperatur (5000 K) n ISO-følsomhed: 100 n Picture Control: Standard Bemærk! Dette billede blev taget i 14-bit NEF (RAW) og behandlet i Capture NX 2. Foto Benjamin Anthony Monn 4

7 Ubevægelige motiver Lektion 1: Brug et stativ Brug et stativ for at reducere slør, når du fotograferer statiske motiver. Det skal være så solidt som muligt. Undgå at forlænge benene eller midterdelen mere end højst nødvendigt. Et stort hoved medvirker til at holde kameraet i ro. Stativindstilling Nogle objektiver, f.eks. AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR II, har modvirkelse af rystelser med en STATIVindstilling, som er særlig effektiv til at reducere slør ved lukkertider på 1/15 til 1 sek. Denne indstilling anbefales generelt, når kameraet er monteret på et stativ. Indstillingen NORMAL er at foretrække, hvis stativhovedet ikke er fastlåst, eller hvis der anvendes et etbenet stativ. 5

8 Optageteknikker Lektion 2: Brug Live View Live View kan anvendes til at opnå skarpere fokus og forhindre slør. Live View-fotografering Drej Live View-vælgeren på C, og tryk på a for at hæve spejlet og få motivet vist på skærmen gennem objektivet. Live View-vælger Knappen a 6

9 Hvorfor bruge Live View? 1. Spejlet hæves inden optagelsen og reducerer slør. Ubevægelige motiver Ved så høj en opløsning, som D800/D800E giver, kan selv den lille bevægelse, der opstår, når spejlet hæves, være nok til at sløre billederne. Med Live View hæves spejlet i god tid inden lukkeren udløses, hvilket reducerer en af de mulige årsager til slør. Reduktion af slør, når der komponeres gennem søgeren Brug søgeren til at komponere billederne, hvis kraftigt omgivende lys gør det svært at se billederne på Live Viewskærmen. Brug indstillingen Hævet spejl, når søgeren bruges til at komponere billeder; derved reduceres slør, der kan forekomme, når spejlet hæves. Tryk på knappen, som låser hjulet til valg af udløserindstilling op, og drej det hen på Mup. Tryk efter fokuseringen udløserknappen helt ned én gang for at hæve spejlet og igen for at udløse lukkeren. Der kan anvendes et fjernbetjeningskabel (ekstraudstyr) for at forhindre, at kameraet bevæger sig, når der trykkes på udløserknappen, eller der kan vælges en anden indstilling end Fra for brugerindstilling d4 (indstilling til eksponeringsforsinkelse) for at forsinke lukkeren i 1-3 sekunder, indtil spejlet er hævet. Det anbefales at bruge et stativ. 7

10 Optageteknikker Hvorfor bruge Live View? 2. Fokuser et vilkårligt sted på billedet. Med Live View kan multivælgeren bruges til at placere fokuspunktet et vilkårligt sted på billedet, uanset hvilke indstillinger der er valgt for AF/MF og autofokus. Muligheden for at placere fokuspunktet et vilkårligt sted inden for skærmens billedvinkel giver kameraet et langt større fokusområde. Vælg automatisk fokusering, tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på knappen B for at fokusere i det valgte fokuspunkt. Ved manuel fokusering kan fokus justeres ved at dreje på objektivets fokusring. 8

11 Ubevægelige motiver Hvorfor bruge Live View? 3. Zoom ind, og opnå præcis fokus. Tryk på knappen X for at forstørre visningen på skærmen op til 23 med henblik på præcis fokusering med Live View. Dette er især effektivt ved manuel fokus. Der vises et navigationsvindue i en grå ramme nederst på skærmen. Brug multivælgeren til at rulle til de områder af billedet, der ikke kan ses på skærmen. KnappenX Navigationsvindue 9

12 Optageteknikker Foreslåede indstillinger Hvidbalance > Vælg farvetemperatur: Hvidbalancen kan justeres i trin helt ned til 10 K. Hold knappen U nede, og tryk på 4 eller 2 for at markere et tal, og på 1 eller 3 for at ændre det, hvis du vil justere hvidbalancen på aksen gul (A) blå (B). Kompositionslinje: Kompositionslinjer, som er nyttige ved komposition af billeder, vises ved Live Viewfotografering, når der trykkes på knappen R. Virtuel horisont: Knappen R kan også bruges til at få vist vandret plan og hældning fremad/tilbage, så man kan holde kameraet i vater, når der tages billeder med Live View. 10

13 Lektion 3: Undgå meget små blændeåbninger Ubevægelige motiver Nedjusteres blænden, når eksponeringsindstillingerne manuel (h) og blændeprioriteret automatik (g) er valgt, øges dybdeskarpheden, så både forgrunden og baggrunden kommer i fokus. Nedjusteres blænden for meget, kan effekterne af diffraktion give billeder med lavere opløsning. Den optimale indstilling for blænde, der giver den største dybdeskarphed, uden at det går ud over skarpheden varierer fra objektiv til objektiv. Med AF-S NIKKOR 14-24mm f/2,8g ED, der anvendes i dette eksempel, giver en blændeindstilling på f/8 det skarpeste billede. f/8 f/11 Der er færre synlige detaljer omkring vinduets bly og friser end ved f/8 11

14 Optageteknikker Camera Control Pro 2 De fleste kamerafunktioner kan også betjenes fra en computer ved hjælp af softwaren Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr). Start computeren og tilslut kameraet via det medfølgende USB-kabel, som vist nedenfor for at bruge Camera Control Pro 2. Camera Control Pro 2 understøtter Live View. Når der zoomes ind på Live View-skærmbilledet i Camera Control Pro 2-billedområdet, bliver flere detaljer synlige end på Live View-skærmbilledet på kameraets skærm. Billederne gemmes direkte på computeren, hvor de kan gennemgås og retoucheres med Capture NX 2-softwaren (ekstraudstyr). 12

15 Samme billede med komponering i søgeren Ubevægelige motiver Det andet billedeksempel nedenfor er taget uden brug af Live View. Da spejlet ikke blev hævet, før billedet blev taget, blev resultatet et let sløret billede. Med Live View Uden Live View Bogkanter og andre detaljer er slørede 13

16 14

17 Optageteknikker Portrætter Fokusering på et udvalgt punkt 15

18 Optageteknikker I dette afsnit beskrives en teknik, som giver skarp fokus på et valgt punkt, når portrættet komponeres i søgeren. Tekniske data n Objektiv: AF-S NIKKOR mm f/2,8 G ED VR II n Eksponeringsindstilling: Manuel n Lukkertid: 1/200 s n Blænde: f/4,5 n Hvidbalance: Bevar farver fra varmt lys n ISO-følsomhed: 640 n Picture Control: Portræt Bemærk! Dette billede blev taget i 14-bit NEF (RAW) og behandlet i Capture NX 2. Foto Cliff Mautner Vibrationsreduktion (VR) Hvis der anvendes et VR-objektiv, anbefales det at sætte VR-indstillingen til TIL. Vibrationsreduktion aktiveres, når udløserknappen trykkes halvt ned, så visningen gennem søgeren stabiliseres, og det bliver nemmere at komponere billeder og fokusere. Vælg NORMAL for håndholdt fotografering eller brug af etbensstativ, hvis objektivet har en kontakt til modvirkelse af kamerarystelser. Vibrationsreduktion bør normalt være slået fra, når kameraet sidder på et stativ (undtagen i forbindelse med AF-S NIKKOR 200mm f/2g ED VR II og andre objektiver med en STATIV-indstilling). 16

19 Lektion 1: Vælg korrekte indstillinger for fokus Portrætter Der anvendes sjældent stativ ved portrætfotografering. Selvom motiverne, der skal portrætteres, kan bevæge sig en smule, forholder de sig generelt i ro længe nok til, at der kan anvendes enkeltpunkts single autofokus. Det viste billede demonstrerer, at fotografen skal kunne fokusere sikkert på et valgt punkt, hvorfor der er anvendt enkeltpunkts-af, som i modsætning til autopunkt og dynamisk AF-område sikrer, at kameraet altid fokuserer på det punkt, som fotografen har valgt. Vælg en autofokusindstilling, tryk på knappen til AF-indstilling, og drej det primære kommandohjul. Tryk på knappen til AF-indstilling, og drej det sekundære kommandohjul for at vælge en indstilling af AF-metode. Knap til AF-indstilling Knap til AF-indstilling Bemærk Selv den mindste ændring i kompositionen kan resultere i, at kameraet fokuserer på andet end det tilsigtede motiv. Vælg fokuspunktet, efter billedet er komponeret. 17

20 Optageteknikker Lektion 2: Vælg korrekte eksponeringsindstillinger Blænde Brug en større blændeåbning for at opnå en blødere virkning. En indstilling af blændeåbning på f/4 fastholder ansigtsudtrykkene. Dybdeskarpheden er tilstrækkelig til at gengive området fra læberne til øjenkrogene; men fokus bliver blødere fra øreringene og bagud. 18

21 Portrætter Lukkertid Vælg en tidsindstilling, der er lidt kortere end den, der som minimum kræves, for at forhindre slør pga. kamerarystelser. Den overlegne opløsning, som D800/D800E præsterer, gør selv den mindste kamerarystelse mere synlig. Vælg en lukkertid, der er lidt hurtigere, end du ville anvende til samme motiv med et andet kamera. En kort lukkertid har fanget detaljer i slørets blonder og gjort de enkelte øjenvipper tydelige. 19

22 Optageteknikker Belysning og ISO-følsomhed Vælg en passende belysning og ISO-følsomhed. Når indstillingerne for lukkertid og blændeåbning er valgt manuelt, skal belysningen eller ISO-følsomheden muligvis justeres, så den optimale eksponering kan opnås. Blødt, naturligt lys blev anvendt til disse billeder i stedet for flash eller studiebelysning. Ved udendørsoptagelser kan belysningen justeres ved at flytte motivet, der portrætteres, eller dig selv i forhold til lyskilden (ovenfor). Ved indendør soptagelser kan gardinerne trækkes for eller fra (til højre). 20

23 Portrætter Lær af dine fejltagelser: Samme optagelse med et andet fokuspunkt Små forskydninger af fokus ses tydligere på billeder, der er taget med D800/D800E, end med andre kameraer under samme betingelser. Derfor skal der lægges større vægt på fokuseringen med D800/D800E. Som eksemplerne i det følgende viser, kan selv den mindste ændring af fokuspunktet sløre vigtige detaljer. Tilsigtet resultat Fokus på et utilsigtet punkt Øreringen er i fokus, iris og øjenvipper er slørede 21

24 Hurtige tip 1. Høj ISO-følsomhed I de følgende afsnit introduceres teknikker og kamerafunktioner til en række situationer. D800/D800E holder støjen på et minimum og giver resultater i høj opløsning ved selv de højeste ISO-følsomheder. Indstillingen Støjreduktion ved høj ISO i optagemenuen reducerer de tilfældigt spredte lyse pixel, tåge og streger, der er karakteristiske for højfølsom-hedsstøj, men kan medføre, at kanterne bliver mindre skarpe. Indstillingen OFF eller Lav kan give en god balance mellem skarphed og støj selv ved høje ISO-følsomheder. Indstillingen kan senere ændres med Capture NX 2 (anskaffes særskilt), hvis billederne er taget i NEF-format (RAW). Brug Capture NX 2 for at opnå mere præcis justering af støjreduktionens intensitet og skarphed. Til NEF-billeder (RAW) vælges funktionen Noise Reduction i afsnittet Develop på Edit list. Til JPEG- og TIFF-billeder vælges Noise Reduction i menuen Adjust. 22

25 Høj Normal Detaljerede visninger af samme motiv optaget ved forskellige indstillinger for Støjreduktion ved høj ISO. Høje indstillinger reducerer synlig støj på himlen, men reducerer samtidigt skapheden langs hovedmotivets kanter. Normal Lav 23

26 Hurtige tip 2. Automatisk ISO-følsomhedsstyring Den automatiske ISO-følsom-hedsstyring justerer automatisk ISOfølsomheden, hvis den optimale eksponering ikke kan opnås ved den værdi, fotografen har valgt. Hvis Auto er valgt for Mindste lukkertid, justerer kameraet også grænsen for automatisk ISO-følsomhedsstyring til objektivets brændvidde (kun CPU-objektiver). Det er en funktion, der især er praktisk, når der anvendes zoomobjektiver (se eksemplet til højre). Vælg ON for indstillinger for ISO-følsomhed > Auto ISO-følsomhedsstyring i optagemenuen for at aktivere automatisk styring af ISO-følsomheden. Maksimal Vælg den maksimale, tilgængelige værdi for følsomhed auto ISO-følsomhedsstyring (200-HI 2). Minimum er ISO 100. Mindste lukkertid) Ved eksponeringsindstillingerne e og g justeres følsomheden kun, hvis lukkertiden ellers bliver langsommere end denne værdi (1/ sek. eller Auto). Marker Auto, og tryk på 2 for at angive, om kameraet skal prioritere lukkertid (længere) eller ISO-følsomhed (kortere), når Auto er valgt. 24

27 Brændvidde: 24 mm Lukkertid: 1/25 s ISO-følsomhed: 900 Brændvidde: 50 mm Lukkertid: 1/50 s ISO-følsomhed: 2500 Brændvidde: 70 mm Lukkertid: 1/80 s ISO-følsomhed: 4500 Brændvidde: 100 mm Lukkertid: 1/100 s ISO-følsomhed: 6400 Knappen S Auto ISO-følsomhedsstyring kan aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på knappen S og dreje på det sekundære kommandohjul. 25

28 Hurtige tip 3. Forbedring af den optiske ydelse Nedjusteres blænden, øges dybdeskarpheden, så både forgrunden og baggrunden bliver skarpere. Nedjusteres blænden for meget, kan diffraktionen give et billede med for lav en opløsning. Effekterne af diffraktion påvirkes til dels af størrelsen af pixel i kameraets billedsensor, men med den høje opløsning, som D800/D800E giver, bliver effekterne generelt synlige ved ca. f/11. Anvend ikke umiddelbart minimumblænden, hvis der er behov for større dybdeskarphed. Find i stedet den indstilling for blændeåbning, som giver den bedste balance mellem skarphed og dybdeskarphed. Billedet i eksemplet på denne side viser, hvordan definitionen i metalgitteret går tabt, når der anvendes en blændeåbning mindre end f/11. 26

29 f/8 f/11 f/16 f/22 27

30 Hurtige tip 4. Portrætter i modlys RGB-sensoren med ca. 91K (91.000) pixel, som er indbygget i D800/D800E, giver en mere præcis ansigtsgenkendelse. Bruges den sammen med andre eksponeringsindstillinger end h ved komposition i søgeren, afbalancerer kameraet eksponeringen mellem motivet, der portrætteres, og baggrunden også selvom motivet er i modlys. D800/D800E Kameraet anvender ansigtsgenkendelse til at sikre optimal eksponering af motivets ansigt. 28 Tidligere kameraer Motivets ansigt er undereksponeret, så eksponeringskompensation er påkrævet.

31 Flashfotografering D800/D800E optimerer desuden flasheffekten ved portrætfotografering. D800/D800E Flasheffekten justeres afhængigt af, hvor lyst motivets ansigt er, hvilket giver optimale resultater selv ved lyse baggrunde. Tidligere kameraer Flasheffekten justeres afhængigt af, hvor lys baggrunden er. Resultatet bliver, at motivets ansigter undereksponeres. 29

32 D800E 1. Billeder med høj opløsning med D800E D800E er et godt valg for dem, der kræver billeder i høj opløsning af visuelt komplekse motiver. Eksempel 1: En model iført kimono Gengiv fine detaljer i motivets hår og mønstrene i tøjet. Forøgelse af opløsningen Opløsningen kan øges ved at deaktivere støjreduktion ved høj ISO (Støjreduktion ved høj ISO) (side 22) især ved lave ISO-følsomheder. 30

33 Eksempel 2: En japansk have Fasthold tagstenene og andre fine detaljer med overlegen opløsning. Eksempel 3: Løv Fasthold de enkelte blade utroligt detaljeret. Videoer D800 og D800E har samme høje opløsningsevne ved videooptagelse. Vælg den model, der passer bedst til dine behov baseret på andre karakteristika og specifikationer. 31

34 D800E 2. Blændeåbning og komplekse motiver Med kameraer som D800E, som er velegnet til fotografering af visuelt komplekse motiver, er maksimering af objektivets opløsning af allerstørste betydning. Selvom resultaterne varierer fra objektiv til objektiv, opnås den største kontrast helt ud til kanten af billedet normalt ved en blændeindstilling, der er to til tre stop mindre end den maksimale blændeåbning. Nedenfor vises en række objektiver, der giver en fremragende opløsning. AF-S NIKKOR mm f/2.8g ED AF-S NIKKOR mm f/2.8g ED AF-S NIKKOR mm f/2.8g ED VR II AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR AF-S NIKKOR mm f/4g ED VR II AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4g ED AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4g AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4g AF-S NIKKOR 200 mm f/2g ED VR II AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8g ED VR II AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8g ED VR AF-S NIKKOR 500 mm f/4g ED VR AF-S NIKKOR 600 mm f/4g ED VR AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8g ED AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8g IF-ED 32

35 D800E har en bedre opløsning ved blændeindstillinger, hvor diffraktion (side 26) ikke er et problem. Da blændeindstillingen har større indflydelse på opløsningen på D800E end på D800, skal brugere af D800E altid være opmærksomme på de effekter, som diffraktion kan give. f/8 f/22 Bemærk: Disse billeder blev taget med D

36 D800E 3. Farve-alias og moiré Farveartefakter og moiré optræder sjældnere ved de høje opløsninger, som D800/D800E understøtter, men når de optræder, har de en tendens til at være tydeligst på billeder taget med D800E. Alias og moiré ses ikke på kameraets skærm, men kan tjekkes ved at kopiere billederne til en computer og få dem vist i 100 % størrelse. Billedet til venstre blev taget med D800E, og det til højre blev taget med D800. Der er synlige farveartefakter i vinduesrammen. Capture NX 2 kan bruges til at reducere farve-alias og moiré. Det bedste resultat med NEF-billeder (RAW) opnås ved at vise billedet i 100 % størrelse og justere indstillingen Color Moiré Reduction (Reduktion af farvemoiré). Fra 34 Høj

37 Brug af diffraktion til bekæmpelse af farveartefakter og moiré Selvom en nedjustering af blænden øger effekterne af diffraktion, som til tider kan medføre lavere opløsning (side 26, 32), kan diffraktion også bruges til at reducere farve-aliasering og moiré. Juster indstillingen for blænde afhængigt af, hvad der skal prioriteres på billedet maksimal opløsning eller minimalt moiré. f/5.6 f/8 f/11 f/16 35

38 2012 Nikon Corporation CS SB2B02 (1E)

Dit liv er et mester værk

Dit liv er et mester værk DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA Dit liv er et mester værk CDDbilledsensor med 10,2 effektive megapixels 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8g IF-ED Eksponeringsindstilling: [A] 1/160 sekund, F/2.8

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp.

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. (4550 K) ISO-følsomhed: ISO 100 Picture Control: Standard Frank P.

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM www.nikon.dk Nikon Total Digital Imaging System: Lad din fantasi vise vejen Nikon præsenterer nu

Læs mere

Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater

Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater Det ER virkelig nemt at tage gode billeder! Brug af objektiver med Image Stabilizer (billedstabilisering) giver bedre resultater Bliver for mange af dine billeder slørede? Canon IS*-objektiver er løsningen!

Læs mere

I AM YOUR PERFECT MATCH

I AM YOUR PERFECT MATCH I AM YOUR PERFECT MATCH VALG AF KOMPAKT DIGITALKAMERA Fang de uforglemmelige øjeblikke helt uden besvær med et Nikon COOLPIX. Uanset om du har det sjovt med vennerne eller er ude på nye eventyr, er du

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set

RAW. - det digitale negativ. » Hvad sker der? » Teknisk set RAW - det digitale negativ I de gode gamle dage, hvor mænd var mænd og kaffen sort, fotograferede og fremkaldte man selv sine sort/hvid-billeder. Efter endt optagelse i studie eller det fri, skulle man

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER

ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER ET GODT DIGITALT FOTO PÅ TO MINUTTER En vejledning i digital fotografering af hudsygdomme Udarbejdet af speciallæge Niels K. Veien i samarbejde med MedCom START INTRODUKTION Et godt digitalt foto på to

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Fotoringens guide til lyslægning

Fotoringens guide til lyslægning Fotoringens guide til lyslægning ver. 2.1 Indholdsfortegnelse: Side 1. Side 2. Side 2. Side 2. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side 10. Side 11. Side 12. Side 13. Side 14. Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Scott Kelby... 9 Om forfatteren KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof Otte ting du ville ønske, du havde vidst... 12 før du begyndte at læse denne bog!... 13 Det var kun fem. Her

Læs mere

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Ved brug af vildtkameraer i.f.m. overvågning af dit jagtrevir, vil du blive overrasket over hvor effektivt og nemt det er at danne sig et overblik

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV MICHAEL B. KARBO PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV Bliv bedre til Photoshop Arbejd med lag og masker Retouchér og justér billeder M I C H A E L B. K A R B O PHOTOSHOP CS5 LÆR DET SELV

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel:

Panoramateknik. Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Panoramateknik Et panoramabilleder er et billede sammensat af flere enkelt optagelser. Et eksempel: Billedet her er en sammenføjning af 5 billeder taget i portræt orientering og beskåret til 16:9 formatet.

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere