Ideer til undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideer til undervisningen"

Transkript

1 Ideer til undervisningen I museet: H.C. Andersen via Niels Larsen Stevns: Mindehallen er oplagt som indledning til eller afslutning på et besøg i H.C. Andersens Hus. Dette materiale giver læreren en introduktion til Mindehallen. Men når eleverne står i rummet, er det nok mere oplagt at opleve, se og tale end at læse (op) om Niels Larsen Stevns fresker. Derfor er den skrevne introduktion ikke henvendt til eleverne, men tænkt som en hjælp til lærerens forberedelse. Mindehallen lægger op til en samtale om billederne, rummet og Andersens liv, hvor eleverne kan inddrage den viden, de i forvejen har om Andersen eller den de netop via museet har fået. Eleverne kan f.eks. overveje: Hvorfor hedder rummet Mindehallen? Hvad gør arkitekturen ved os hvilken stemning sættes vi i? Hvorfor? Hvad fortæller Niels Larsen Stevns med sine fresker og hvordan? Her kan I f.eks. undersøge: Hvilke dele af H.C. Andersens liv skildres i billeder? Hvorfor er netop disse situationer valgt? Hvordan fremtræder H.C. Andersen på freskerne? Hvordan er hans kropssprog? Hvad er i billedets forgrund, mellemgrund og baggrund? Hvordan er farvevalg? Hvordan er der arbejdet med lys og skygge? I museet med efterbehandling i klassen: I Andersens gemmer: Hvilken historie er der gemt i en genstand? Ideen med opgaven er at give eleverne et kendskab og forhold til H.C. Andersen, idet de omsætter deres viden i formidling. Men også i ret konkret form at demonstrere en del af museers formål og funktion: nemlig at give adgang til og viden om kulturarv. Museer kan fungere som læringsrum og steder, hvor man kan hente viden. En diskussion af, hvordan elevernes forhold til og viden om museet/museer er, er derfor oplagt i forlængelse af opgaven. Nedenfor er oplistet en række genstande, som hver især kan bruges til at fortælle noget om H.C. Andersen og hans liv. Genstandene indgår i museets udstilling, og der findes i større eller mindre grad lidt tekst knyttet til dem. Teksterne og de øvrige genstande i de udstillingsafsnit, de indgår i, kan imidlertid bruges til at give de konkrete genstande et større perspektiv dvs. sætte dem ind i den lidt større fortælling. Eleverne kan (evt. to og to) allerede inden besøget vælge sig en af genstandene fra listen (det vil spare tid i museet og evt. give mulighed for vidensindsamling allerede før museumsbesøget). Læreren kan væl- OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 1 af 8

2 ge at lægge krav ind vedrørende genstandens karakter og til fremstillingen, f.eks. i forhold til hvilket fag, det drejer sig om. I kan naturligvis også vælge genstande, som ikke er nævnt på listen det er i så fald vigtigt, at de er velegnede til at fortælle om. I museet skal eleverne beskrive og/eller tegne eller fotografere deres genstand, så den kan bringes med hjem. De skal desuden søge viden i udstillingen om genstanden f.eks.: Hvad betød denne genstand for H.C. Andersen, hvilken periode af hans liv, er den knyttet til, hvilken betydning har denne genstand haft for ham (hvornår, hvor og i hvilken forbindelse )? Konkrete fakta kan i de fleste tilfælde findes direkte ved genstanden, men meningen er naturligvis, at eleverne går på opdagelse og skaffer sig viden i udstillingen. F.eks. Nålepuden : ved den kan man læse, at den er syet af Andersen som en gave til en nabokone. Men sætter man den ind i udstillingskonteksten, som handler om Andersens fattige barndom, hans usædvanlige kunstneriske evner og hans evner til at knytte kontakter til voksne, som kunne hjælpe ham, har man straks en noget større fortælling. Eleverne skal ved efterbehandlingen i klassen omsætte deres viden i en mundtlig fremstilling eller dramatisering. Oplægget kan f.eks. være: Du er nu H.C. Andersen, der fortæller om dig selv ud fra denne genstand. Hvis der er to elever om en genstand, kan den ene være interviewer, der har gjort sit livs scoop: har fået lov til at interviewe H.C. Andersen om, hvilken betydning genstanden har haft for ham. Læreren bør forinden afgøre, i hvor høj grad der må indgå fiktion i fremstillingen, dvs. om eleverne selv må digte til. For at eleverne bliver klædt på til at gå i rolle som H.C. Andersen, kan I overveje: Hvordan er Andersens fremtræden, hvordan er hans gestik, ordvalg etc. Ved efterbehandlingen af elevernes fremstillinger bør både de faktuelle og de fiktive elementer samt selve fremstillingen indgå i en efterfølgende diskussion. Diskuter også: Har besøget i museet betydet noget for, lagt noget til eller på anden måde ændret jeres opfattelse af HCA og hans værker? Forslag til genstande fra udstillingen: Stereokamera fra ca Findes i afsnittet Mennesket. Stikord: Ny opfindelse, H.C. Andersen er en af de mest fotograferede i perioden, Andersens forfængelighed. Andersens portrætter (foto og malerier) findes også på hjemmesiden Karakterbog fra Nr i afsnittet Livet. Stikord: Datidens skolesystem og karaktergivning, ulykkelig skolegang ved rektor Meisling, gennem lidelse til kunst?: Digtet Det døende barn blev skrevet på det tidspunkt og findes i udstillingen. Nålepude syet af drengen Andersen som gave til nabo Madam Bunkeflod. Nr. 3.6 i afsnittet Livet. Stikord: barndomshjemmet i Munkemøllestræde, fattig og ensom barndom, kunstneriske evner, god til at skabe kontakter, eget liv som inspiration: Den grimme ælling. OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 2 af 8

3 Papirklip efter Vernets maleri som forestiller Bertel Thorvaldsen, Nr i afsnittet Livet. Stikord: Thorvaldsen som Andersens forbillede og støtte. Europas største billedhugger i datiden. Kunstnerkoloni i Rom - udenlandsinspiration. Papirklippet kan ses på museets hjemmeside Rejsepas. Nr i afsnittet Livet. Stikord: Andersens udlandsrejser. Rejsernes betydning for ham. Datidens transportmuligheder og rejsevanskeligheder. Se også om Andersens rejser på hjemmesiden Papirklip. Nr i afsnittet Livet. Stikord: Andersens sidste papirklip foræret til Dorothea Melchior, hos hvem han boede ved sin død (læg mærke til dødningehovederne), Andersens venner og mæcener, eget liv som inspiration i kunsten (klippene). Papirklippet kan ses på museets hjemmeside One-dollar seddel. Nr I afsnittet Livet Stikord: Sendt til Andersen fra amerikansk pige sammen med artikel og brev (ses i udstillingen), myten den fattige digter lever myten endnu? Eventyrenes udbredelse. Hvad er det ved eventyr der gør, at de læses af både danske og amerikanske børn og af både børn og voksne? Medalje. Kommandørkorset samt dokument: Kommandør af 1. grad. Nr i afsnittet Livet. Stikord: Berømmelse i ind- og udland, berømmelse før og efter død, hvad var han berømt for i samtiden (sine romaner, sine skuespil, sine eventyr, sine digte, sin facon, sin berømthed )?, forfængelighed.. I klassen: Forslag med fokus på teksttolkning og illustrationer (dansk / billedkunst) Illustrationer er billedlige fortolkninger af eventyrerne. De følgende opgaveforslag lægger op til en diskussion af illustrationers betydning for vores tekstoplevelse. En forudgående erfaring med tekst- og billedanalyse er en forudsætning. Skal diskussionen have kvalitet, er en grundig læsning af eventyrerne naturligvis også en forudsætning og en opsamling en nødvendighed. Illustrationer kan virke befordrende for vores læsning og fortolkning af eventyrerne og få os til at se nye eller andre ting, end vi ellers ville have set. Illustrationer kan også blive styrende for læsningen de kan i en vis grad blive bestemmende for vores indre billeddannelse. Billederne kan frit kopieres til brug i undervisningen. Postkort med forskellige illustrationer til Andersens eventyr kan købes i museet. OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 3 af 8

4 Nissen hos Spækhøkeren. Illustrationer Nedenfor ses to forskellige kunstneres illustrationer til Nissen hos Spækhøkeren. Nissen der løber med bogen er af Hans Tegner (ca. 1925), den anden er af Vilhelm Pedersen (fejlagtigt dateret den er benyttet i udgaven i 1855). Arbejd først med illustrationerne enkeltvis. Eleverne kan f.eks. tale om: Hvad sker der på billedet? Hvordan er det udført?: Billedets opbygning, farver, lys og skygge, teknik etc. Derefter kan de diskutere: Hvad har kunstneren lagt vægt på med sin illustration? Hvilken tolkning af det pågældende eventyr illustrationen er et udtryk for. Lægger den noget til jeres opfattelse af eventyret? Tager den noget af jeres oplevelse væk (dvs. passer illustrationen slet ikke med de billeder, som I får inde i hovedet af eventyret). Er det et bestemt sted i eventyret illustrationen knytter sig til? Hvorfor har kunstneren valgt netop dette sted i historien, tror I? Sammenlign derefter illustrationerne. De er meget forskellige, og det er forskellige steder i historien, de illustrerer. Er der nogen steder, der er mere vigtige end andre? Bliver jeres oplevelse af eventyret lidt forskellig alt efter hvilken illustration, der ledsager teksten? Hvorfor kan det begrundes i kunstnerens valg af motiv, farvevalg eller noget helt andet? Kejserens Nye Klæder. Illustrationer og en ekstra slutning Her nedenfor ses tre forskellige kunstneres illustrationer til Kejserens Nye Klæder. Den med den røde løber er af Hans Tegner (ca. 1925), den med væverne er af Osterwald (1839), den sidste er af Vilhelm Pedersen (omkring 1848). Eleverne kan arbejde med illustrationerne på samme måde som beskrevet under Nissen hos Spækhøkeren. Men han har jo ikke noget paa sagde et lille Barn. H.C. Andersen havde i første omgang ikke skrevet den berømte slutning, der indledes med det skarpsindige lille barn. Fra manuskriptet var indleveret til trykning gik der imidlertid et stykke tid, inden det blev trykt. I den periode læste Andersen eventyret op og da var der (måske) et barn, der kom med dette udbrud. H.C. Andersen indleverede efterfølgende en lap papir til trykkeriet, med den nu så kendte slutning (manuskriptet med den tilføjede slutning kan ses i udstillingen). OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 4 af 8

5 Hvad betyder slutningen for jeres oplevelse/forståelse af eventyret? H.C. Andersen må jo have set muligheder i slutningen, siden han skrev den til. Hvad lægger slutningen til en læsning? Diskuter om eventyret var blevet lige så kendt uden denne slutning? Hvilken betydning har barnet i romantikken, altså den periode, som teksten er fra? Fokus på sprog/ordklasser og perioden (dansk og historie) Den lille havfrue. Sanse- og skriveøvelse H.C. Andersen blev meget inspireret af billedhuggeren Thorvaldsen og hans kunstneriske arbejde. Bl.a. tegnede han en del på sine udlandsrejser, og tegneøvelserne fik hans øjne op for mange detaljer og åbnede hans sanser. Det fik stor betydning for hans måde at skrive på. Eleverne skal fælles i klassen undersøge og karakterisere sproget i indledningen til Den lille Havfrue. (Sammenlign evt. med indledningen til Fyrtøjet.) Hvilke fortælletekniske virkemidler anvender han der, hvilken effekt og stemning opnår han? Hvilke ord og ordklasser giver hvilken virkning? Kan I lave en karakteristik af Andersens skrivemåde i Den lille Havfrue? Herefter kan eleverne selv prøve at omsætte sansninger til sprog i en af følgende (individuelle) skriveøvelser: Øvelse 1: Sans dit klasselokale OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 5 af 8

6 Eleverne laver først en hurtigskrivning eller brainstorm, mens de bruger alle sanser: Se hør lugt og mærk dit klasselokale. Hvordan ser det egentlig ud? Hvilke former, farver, materialer etc. er der i lokalet. Luk øjnene og brug ører og næse: Er der karakteristiske lyde og lugte? Fortæl nu om klasselokalet ved at bruge Den lille Havfrue -skrivemåden. Læs de forskellige beskrivelser op for hinanden. Hvad er ens og hvad er forskelligt i jeres oplevelse af lokalet og i jeres måde at beskrive det på? Er det i virkeligheden det samme lokale? Øvelse 2: Gæt en genstand Hver elev vælger (hemmeligt) en genstand (og ikke en person), som findes synligt i klasselokalet. De skal nu beskrive deres genstand, uden at nævne den, men ved at bruge alle sanser: Hvordan ser den ud hvordan lyder den hvordan lugter den hvordan føles den etc. Bagefter læser eleverne deres beskrivelse op, mens resten af klassen skal gætte genstanden ud fra beskrivelsen. Diskuter bagefter: Var det let eller svært at gætte hvorfor? I Danmark er jeg født. Ordklasser og fædrelandssange Digtet er karakteriseret ved en usædvanlig stor hyppighed af personlige stedord ca. hvert femte ord hører til denne ordklasse! Synges den på H. Rungs melodi (og ikke Shierbeck) understreges dette sproglige karakteristika. Spørgsmål eleverne kan arbejde med: Hvilke ordklasser er der bemærkelsesværdigt mange af? Hvad betyder det for teksten/udtrykket? Sammenlign evt. med Der er et yndigt land og andre fædrelandssange både danske og nordiske. Hvad skal indgå i en fædrelandssang for at det kan kaldes en sådan? Hvad handler sangene om?. Er der gennemgående træk? Hvor adskiller de sig? Skriv en fædrelandssang hvilke emner/temaer skal indgå, hvorfor? Måske kan I dele ordklasser ud, så nogen skal skrive fædrelandssange med mange tillægsord, andre med mange udsagnsord, navneord, stedord osv. Hvad betyder det for sangen? I forhold til digtets indholdsdel og perioden, er et samarbejde med historie oplagt. Her kan tages fat på f.eks. Treårskrigen digtet blev skrevet i 1850 Guldhornene - historien om fundet, Adam Oehlenschlägers digt og hornene som symbol på Danmarks glorværdige fortid Sagnet om Dannebrog - Valdemar Sejr og Anders Sunesen, Estland 1206 Temaer for flere fag (dansk, historie, billedkunst, naturfag) H.C. Andersen er en central skikkelse i 1800-tallet, og arbejdet med hans person, hans værker, liv, rejser, venner og mæcener kan give et godt indblik i, hvad der rørte sig i Danmark (og Europa) i perioden. Andersen forstod fuldt ud at udnytte tidens muligheder, og OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 6 af 8

7 ikke mindst dagbøgerne dokumenterer, at han var levende optaget af, hvad der rørte sig i hans samtid. Her følger en liste (ikke komplet!) over relevante emner og temaer og alle er på en eller anden måde repræsenteret i H.C. Andersens Hus. Rejser: dannelsesrejser, jernbanen, Europa Krigene: Napoleonskrigen (Danmark mister Norge 1814), Treårskrigen , 2. Slesvigske krig1864, revolutionsbølgerne i 1830 og 1848, nationalfølelse Teknik og videnskab: elektromagnetismen, jernbanen, dampmaskinen, telegrafen, Samfundet: Romantikken: fotografiapparatet infrastruktur, bystørrelse, skolesystemet (f.eks. tiden hos rektor Meisling i Slagelse), økonomi, mæcener, politik, enevælde, demokrati, slaveri, dødsstraf, sygdom, vaccine genitanken, ånden i naturen, Rousseau, romangenren, sprogvidenskab, historiebevidsthed Personligheder: Thorvaldsen, Jenny Lind, Kierkegaard, Rasmus Rask, Bismarc, Goethe, Dickens, Wagner, Ørsted, Napoleon, Lord Nelson, Lincoln, Florence Nightingale Oplev også H.C. Andersen, hans tid og samtidige på Fyns Kunstmuseum Museets samling byder på et udsnit af kunstværker (Guldaldersalens malerier, skulpturer og tegninger), der kan give et fint billede af Andersens tid. I museet kan man også stifte bekendtskab med nogle af de kunstnere, han kendte. F.eks. kunstnerægteparret Jerichau: Malerinden Elisabeth Baumann Jerichau var en god bekendt af H.C. Andersen. Fyns Kunstmuseum har to malerier af denne kunstner: Et selvportræt med palet foran staffeli u.å. samt Havfrue 1863, som er inspireret af Andersens eventyr af samme navn. Billedhuggeren J.A. Jerichau er repræsenteret på kunstmuseet med gipsafstøbninger og skulpturer i marmor. Se også under Kunstmuseet på hjemmesiden for aktuelle tiltag i Den Fynske Landsby Gå på opdagelse i H.C. Andersens fynske landskab: OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 7 af 8

8 Den Fynske Landsby er et frilandsmuseum, der viser et fynsk landsbymiljø, som det så ud på H.C. Andersens tid. Her er genskabt et miljø med bindingsværksbygninger, blomsterhaver, hegn, gadekær og bygade alt sammen omgivet af dyrkede marker. Man kan møde gamle danske husdyrracer, og man kan følge dyrkningen af bymarken og se eksempler på nytte- og prydhaver. Da Hans Christian kom til verden i 1805, var de fynske og danske skove ødelagt af græssende dyr og umådeholden hugst. Landsbyfællesskabet var ophævet, så landbrugerne arbejdede ihærdigt på at få gang i en bedre udnyttelse af jorden med nye marksystemer. Der skulle hegnes, drænes og mergles. De fleste bønder var fæstere under godserne, og alle borgere var underlagt en enevældig konge. Norge og Slesvig-Holsten var stadig integrerede dele af landet. Hertil kommer, at man sejlede med sejlskibe, kørte i hestevogn ad elendige veje og sendte breve med ridende eller vandrende post. Da Andersen døde i 1875, var skovene ikke alene fredede og udvidede, heden i Jylland var under tilplantning, Norge og Slesvig-Holsten tabt i krig. Landskabet var prydet af diger og tjørnehegn. De fleste vandhuller i marken var drænet væk, og kornudbyttet tredoblet. I 1849 var enevælden blevet afskaffet og demokrati indført både lokalt og nationalt. Dampskibe og damptog befordrede folk mellem landsdelene. Sejlskibendes 2000-årige æra var ved at slutte. Elektriciteten var opfundet og benzinmotoren og telefonen ventede lige om hjørnet. Nye brolagte landeveje strakte sig mod nord og syd på Fyn, og telegrafen sikrede nyheder lynhurtigt fra sted til sted. Sidst men ikke mindst blev det lille hus hist hvor vejen slog en bugt revet ned og erstattet af et nivelleret murstenshus med skifertag og grundmuret sokkel. Rekvirer Den Fynske Landsby en landsby på H.C. Andersens tid fra Sekretariatet. Se også hjemmesiden for aktuelle tiltag i Landsbyen. OBM 2005 H.C. Andersen for de store, Ideer til undervisningen Side 8 af 8

Først præsenteres forslag til aktiviteter i H. C. Andersens Hus og sidst aktiviteter på skolen.

Først præsenteres forslag til aktiviteter i H. C. Andersens Hus og sidst aktiviteter på skolen. Ideer til undervisningen Materialet indeholder til undervisningsaktiviteter med udgangspunkt i H.C. Andersens liv og værk (henvender sig især til fagene dansk, historie og billedkunst som valgfag). Først

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig)

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER. (men det er ikke altid det de andre kalder mig) BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER JEG ER FREDE (men det er ikke altid det de andre kalder mig) Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse,

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til 6. -10. klasse Randulf Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til læreren Randulf er den ene af de to første udgivelser i en ny

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonas Gratzer/Red Barnet. Vejledning til temaer og elevaktiviteter

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonas Gratzer/Red Barnet. Vejledning til temaer og elevaktiviteter NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonas Gratzer/Red Barnet Vejledning til temaer og elevaktiviteter indhold 3 4 5 6-7 8-9 10 11-12 BØRN I KATASTROFER FLUGT jordskælv og tsunamier epidemien ebola sult ORKAN krig

Læs mere

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie.

Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Forslag til tværfaglige undervisningsforløb med dansk, natur og teknik og historie. Johannes Larsen Museet byder med et originalt kunstnerhjem og -atelier samt nyere udstillingsbygninger på en bred indgang

Læs mere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere

Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Inspirationsmateriale til forløbet De små kunstopdagere Hendrik Krock: Pan og Syrinx. 1722. Indledning I materialet her kan du hente inspiration til hvordan, du kan forberede jeres besøg på Sorø Kunstmuseum

Læs mere

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne

Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Naturhistorie, botanik 1920erne-30erne Introduktion Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by

SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by SORT GUL RØD Skagensmalernes rammer og fiskernes by Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser KYSTMUSEET Skagen www.kystmuseet.dk 2016 Om undervisningsmaterialet: Fotos fra Skagen omkring 1900 Undervisningsmaterialet

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Her på museet kan du finde ud af næsten alt om H.C. Andersen ved at undersøge tingene rundt på muset. Museet er opdelt i syv forskellige afsnit, der sætter fokus på forskellige

Læs mere

Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016

Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016 Undervisningsmateriale til årsmøderne 2016 Kan downloades her www.syfo.de/aarsmoede/undervisningsmateriale eller www.skoleforeningen.org/aarsmoede-2016-undervisningsmateriale ÅRSMØDERNE 2016 INTRO Det

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Udskoling

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Udskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Udskoling Introduktion til materialet Materialet er udformet som et diskussions- og opgaveark,

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt

overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt overlap En læreguide om en udstilling i et krydsfelt INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 9. april til 15. maj kan du og din klasse opleve udstillingen Overlap. Med denne lærerguide i hånden håber vi,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Velkommen i 7. kl. Årsplan introduceres, mål, indhold og visioner for

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

M E S T T I L D E M I N D S T E

M E S T T I L D E M I N D S T E M E S T T I L D E M I N D S T E F O R N E M M E L S E R & F A B U L E R I N G E R - NYE OPLEVELSER FOR BØRN I INDSKOLINGSKLASSER OG DAGINSTITUTIONER PÅ ESBJERG KUNSTMUSEUM OG ESBJERG HOVEDBIBLIOTEK Det

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 3. klasse Narcissos-myten 1. Fælles gennemgang: Udlever opgaverne. Du kan enten lade eleverne læse historien højt for hinanden, eller du kan læse den højt for

Læs mere

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER

PETER LUNDBERG OLIEMALERIER PETER LUNDBERG OLIEMALERIER 2 Oliemaleri str. 150 x 150 cm. 2012. Millingbæk fantasi / A Closer Look A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg håndteret lærred, farver og

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert

Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Undervisningsforløb til Pigen med den sorte kuffert Målgruppe: 2.-3. klasse Lavet af Christine Lund Jakobsen Aktiviteter 1. Forforståelse Tænd et stearinlys. Rul gardinerne for, og saml børnene tæt omkring

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram.

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram. Dansk i 2. klasse Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

1. Hvilket navn får han, da han blev døbt? Hvilket navn bruger han hele livet?

1. Hvilket navn får han, da han blev døbt? Hvilket navn bruger han hele livet? 1. På hjemmesiden http://jensvaever.skive.dk under punktet s historie kan du finde nogle vigtige oplysninger og link. Find noget om Jens s navn i filmklip x. Link finder du. (følger senere) og på hjemmesiden.

Læs mere

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre

Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre Street Art som eventyr Kan kun opleves i Rødovre I samarbejde med Steen Koerner Studio & Tasso Hvis du ønsker intelligente børn læs eventyr for dem Hvis du ønsker mere intelligente børn læs flere eventyr

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling

VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM. Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling VIDENSKABERNES OG LIDENSKABERNES RUM Fortolkning af rummenes brug og indhold gennem storytelling FORTÆL UDSTILLINGERNE GENNEM BILLEDER Forstå rummenes historie og betydning Fortæl denne historie gennem

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk

Anna Ancher. - en usædvanlig kvinde. Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. 2009 www.skagensmuseum.dk Anna Ancher - en usædvanlig kvinde Høstarbejdere, 1905. Anna Ancher. Undervisningsmateriale for 7.-10. klasse 2009 www.skagensmuseum.dk Spørgsmål Kender du nogle usædvanlige kvinder fra nutiden? Hvem?

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer

1. Skulpturen som medie. 2. Cronhammar og skulpturer 1. Skulpturen som medie Kunst kan være mange forskellige ting både noget du møder i skolen, hjemme hos dig selv måske, ude i byen eller på et museum. Kender I nogle former for kunst? Kunst kan for eksempel

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Dendagmi nt eks t f i kens t emme AfL e nal i s ei bs e n Mål gr uppe: 3. 4. k l as s e Undervisningsforløb 3.-4. klasse Den dag min tekst fik en stemme Et undervisningsforløb med drama som fortolkningsmetode

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim Dialogisk læsning - Lotte Salling Trolderim DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE I OPLÆSNINGEN Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Trolderim af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. RIMORD: Eksempel:

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Alt hvad som fuglevinger fik

Alt hvad som fuglevinger fik Alt hvad som fuglevinger fik Salmedigteren Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) er kendt som en Danmarks store landsfædre og salmedigtere. Han er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer

Læs mere

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder

Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder Vi skal lave en sparegris, men inden vi går i gang, skal vi lige snakke om et par billeder 2 3 1. Hvad kommer du til at tænke på, når du ser bygningerne? 2. Er det bygninger, som du har lyst til at komme

Læs mere

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901

Skoletjensten/Arbejdermuseet. Lav en udstilling om 1950'erne. Version 200901 Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel: Version 200901 Forfatter: Mellemtrin, 3.-6. klasse Kold krig og kiksekage Lav en udstilling om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen Lav en udstilling på skolen,

Læs mere

Af sted, til stede Af Marianne Hundebøl, pædagogisk konsulent i dansk + lærer på Søndergades Skole i Brønderslev

Af sted, til stede Af Marianne Hundebøl, pædagogisk konsulent i dansk + lærer på Søndergades Skole i Brønderslev Undervisningsforløb til 7.-9. Klasse Af sted, til stede - Undervisningsforløb til 7. 9. klasse af Marianne Hundebøl Af sted, til stede Af Marianne Hundebøl, pædagogisk konsulent i dansk + lærer på Søndergades

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

forventningsko og oplevelseskort

forventningsko og oplevelseskort Forventnings-Fo r v e n t n i n g s k og oplevelseskort (FØR OPLEVELSEN Oversigt over ) forventningsko ti l el ev rt R V ko ENTN Op le ve lsf Oes I N G S KO R T FOR FØR OG EFTER DEN KUNSTNERISKE OPLEVELSE

Læs mere

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra.

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra. Fotos: BØrnEHavEn i FrEDEnsgÅrDEn og HEEr BarnEHagE 3 Gode råd FrA ForSKer åsta birkeland til At Se På VÆGGeNe Med Nye ØJNe vægge kan fremkalde handlinger Men væggene kan også fremkalde handlinger og på

Læs mere

Uge Emne/ område Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål 33-35 Det skrevne sprog, læse Materialer: Skønlitterært læsekursus

Uge Emne/ område Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål 33-35 Det skrevne sprog, læse Materialer: Skønlitterært læsekursus Årsplan for dansk i 3.kl skoleåret 2009/2010 Uge Emne/ område Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål 33-35 Det skrevne sprog, læse Skønlitterært læsekursus Skønlitterært læsekursus for 2.-3.klasse

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Uge 33 Aktivering af baggrundsviden Anvendelse af læseteknikker

Læs mere

ktive fortællinger, rim og remser

ktive fortællinger, rim og remser Skrevet af Lotte Salling Illustreret af Jarl Egeberg ktive fortællinger, rim og remser dialogisk læsning med børn Bogen er skrevet med støtte fra Kunstrådets Litteraturpulje Indhold Aldersopdelt indholdsfortegnelse.....................................

Læs mere

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers 26. september 2011 Vi ser på kunst på ARoS Besøg på ARoS I dag skal du en tur på ARoS. Her vil du møde børn fra andre institutioner. Her er to portrætter, du kan se på ARoS. Portrætterne er lavet af maleren

Læs mere

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015

Kompetenceområdet fremstilling. Mandag den 3. august 2015 Kompetenceområdet fremstilling Mandag den 3. august 2015 Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge et læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet Fremstilling I har viden om kompetenceområdet Fremstilling

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Børn i byen Fire workshops for børn og unge op til 14 år

Børn i byen Fire workshops for børn og unge op til 14 år Børn i byen Fire workshops for børn og unge op til 14 år Uge 28-31: Mandag den 6/7 Fredag den 31/7 2009 2017Aarhus European Capital of Culture 2017 Aarhus European Capital of Culture Børn i byen workshops

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Jeg er en vinder -7. Guds fulde rustning bøn

Jeg er en vinder -7. Guds fulde rustning bøn Jeg er en vinder -7 Guds fulde rustning bøn Mål: Vi fortæller børnene at vi altid skal holde fast ved bøn. Vi fortæller at bøn ikke kun er at sætte sig, folde hænderne og bede nogle sætninger, men bøn

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere