Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift"

Transkript

1 K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 16 TEMA GRÆSMARKSPARASITTER SIDE Parasitter koster penge og velfærd Græsmarksparasitter er et problem i dansk kvægbrug. Parasitterne er årsag til synlig eller skjult sygdom hos kalve, ungdyr og køer. Sygdommene medfører produktionstab og dermed forringet økonomi for landmanden. Hvor meget parasitterne betyder for kvægbrugets samlede økonomi, vides ikke. Det er der ikke regnet på i Danmark, siger Stig Milan Thamsborg, professor ved Center for Eksperimentel Parasitologi på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Han oplyser, at beregninger i Australien tyder på, at hver syvende balle uld fra Australiens store fårehold bliver ædt af løbe-tarmorm. Om det er så galt i Danmark, vides altså ikke, men både for dyrenes skyld og for landmandens økonomi er det vigtigt at være opmærksom på risikoen for parasitter i græsningssæsonen. I dette tema kan du læse om de vigtigste parasitter, hvordan du forebygger sygdomme bedst muligt, og hvordan dyrene skal behandles, hvis de bliver syge. Oplysningerne i temaet kommer fra Stig Milan Thamsborg samt fra Dansk Kvæg. Bedst tilvækst hos kvier med hyppige foldskift Lav tilvækst i to besætninger med reguleret storfold og god tilvækst i to besætninger med foldskift, viser ny undersøgelse. Af Marianne Hofstätter En lav belastning med græsmarksparasitter og hyppige foldskift kan forbedre kviers tilvækst meget betydeligt i forhold til afgræsning i reguleret storfold. Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man tør generalisere ud fra en undersøgelse i fire studielandbrug gennem to græsningssæsoner, 2003 og I tabellerne kan du se resultaterne for henholdsvis førstegangsgræssende og andengangsgræssende kvier i de fire besætninger. Undersøgelsen er lavet af konsulent Irene Fisker, Dansk Kvæg, Landscentret, dyrlæge Astrid Mikél Jensen, LRØ, Tørring, og dyrlæge Charlotte Maddox- Hyttel, Dansk Fødevareforskning. Lav tilvækst I bedrift nr. 1 gik kvierne i reguleret storfold. Ved udbinding var der et moderat til højt niveau af smitte med løbe-tarmorm i græsset. Den gennemsnitlige tilvækst i første års afgræsning var på 419 gram pr. dag - altså langt fra målet på 700 gram. I bedrift nr. 2 gik kvierne også i reguleret storfold, men med flytning til en ren mark i juli. Ved udbinding var der en lav grad af smitte med løbe-tarmorm i græsset. Det var imidlertid nok til, at kvierne blev inficeret, og i juli blev der fundet et moderat til massivt niveau af æg i gødningen. Tilvæksten var 482 gram pr. dag. Pæn og høj tilvækst I bedrift nr. 3 blev kvierne flyttet til en ny fold cirka en gang om måneden. Der var ingen problemer med løbetarmorm, men en del af kvierne havde været angrebet af coccidiose i en kalvefenne, og der var et udbrud af lungeorm sidst i august. Den gennemsnitlige tilvækst var 670 gram - altså pænt i forhold til målet. I bedrift nr. 4 gik kvierne i fire folde, som blev afgræs- Fortsættes side 18 Resultater for førstegangsgræssende kvier Bedrift System Antal foldskift Græsmarksparasitter Gns. tilvækst på græs gram pr. dag 1 Reguleret storfold 0 Løbe-tarmorm 419* 2 Reguleret storfold 1 Løbe-tarmorm Foldskifte 4 670* 4 Foldskifte *For nogle af kvierne er der medgået op til en måned på stald efter indbinding. Resultater for andengangsgræssende kvier Bedrift System Antal foldskift Gns. tilvækst på græs gram pr. dag Storfold med varierende belægningsgrad Reguleret storfold med delvist foldskifte (2) 505* 4 Foldskifte Ca * For nogle af kvierne er der medgået op til en måned på stald efter indbinding. 16 juni 2005 Kvæg

2 K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 17 FAKTA GRÆSMARKSPARASITTER Løbe-tarmorm 2.. I løbe- og tyndtarm udvikler de sig til voksne orm. 3.. De voksne orm begynder efter 2-3 uger at udskille æg som kommer ud med gødningen. 4.. Udviklingen i gødningen tager 2-8 uger afhængig af temperatur og fugtighed. 1.. Kalven optager larver med græsset. 5.. Larverne spredes fra gødningen ved hjælp af regndråber. 2.. Når dyret har optaget larver, vandrer de med blodet til lungerne. Her bliver de kønsmodne og begynder at udskille æg. 1.. elarver kan overleve en vinter på marker, der har været smittede i efteråret. elarver kan også overleve i ikkebehandlede dyr, som blev inficerede den foregående græsningssæson. 3.. Æggene hostes op og synkes og kommer ud i gødningen som larver 4.. elarver i græsset overlever længst i koldt og fugtigt vejr. I modsætning til løbetarmorm kan smitten uddø på en mark, hvis sommervejret er tørt og varmt 3-4 uger i træk. KILDE: PJECEN PARASITTER FRA LANDSKONTORET FOR KVÆG 1997 GRAFIK: LARS NØRREGAARD Kvæg juni

3 K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 18 TEMA GRÆSMARKSPARASITTER SIDE Parasitter kan man ikke slippe for Konklusion En græsmark uden parasitter findes ikke, men der er forskel på belastningen, og der er flere muligheder for at forebygge angreb. Det vigtigste hedder: Sæt altid kalve ud på rene marker. Modsat hvad mange tror, så er løbe-tarmorm et større problem end lungeorm, men forebyggende brug af ormemiddel er ikke nogen god ide. Medicin skal kun bruges til syge dyr. Det gælder om at forebygge bedst muligt, men parasitterne vil altid være der i større eller mindre grad. Af Marianne Hofstätter Forskellig immunitet Immunitet mod løbe-tarmorm opbygges langsomt hos kalvene. Først ved slutningen af den første græsningssæson falder antallet af de æg, der udskilles i gødningen. Immuniteten er først fuldt udviklet det efterfølgende år, men derefter er den praktisk taget livslang. Voksne køer på græs udskiller ikke æg fra løbe-tarmorm, eller i hvert fald kun meget få æg. Derfor er der ingen grund til at behandle voksne dyr med ormemiddel mod løbe-tarmorm - effekten af behandling på mælkeydelsen er ofte begrænset. Immunitet over for lungeorm udvikles i løbet af to til tre måneder, efter at kalven er blevet smittet. Denne immunitet er imidlertid ikke livsvarig. Den tabes fra sæson til sæson og skal genopbygges hvert år. Derfor kan voksne køer blive syge af lungeorm. Immunitet mod coccidier opbygges hurtigt, og den er i princippet livslang, men den kan nedbrydes. At drive kvægbrug med afgræsning, uden at dyrene får græsmarksparasitter, er en umulighed. Det viser al erfaring, siger professor Stig Milan Thamsborg, Center for Eksperimentel Parasitologi ved Landbohøjskolen. Parasitterne har altid været der, og det vil de blive ved med - i en eller anden grad - ligegyldigt hvor meget landmanden måtte forsøge at slippe af med dem. Det betyder imidlertid ikke, at landmanden bare skal lade stå til. Der er mange muligheder for at forebygge angreb af parasitter, og der er god grund til især at beskytte de små kalve, der kommer på græs for første gang. Hvis man altid binder kalvene ud på rene marker, så har man løst hovedparten af sine parasit-problemer, siger Stig Thamsborg. Mange landmænd foretrækker at have småkalvene gående på den samme mark nærmest gården, fordi det så er nemt at føre tilsyn med dem. Det er imidlertid en rigtig dårlig ide, hvis det gælder om at mindske parasit-belastningen. Hvad du ellers kan gøre for at forebygge infektion med parasitter, kan du se i boksen her ved siden af. Løbe-tarmorm værst I Danmark er løbe-tarmorm og lungeorm sundhedsmæs- Fortsat fra side 16 set cirka en uge ad gangen, og der blev taget slæt i hver fold én gang i løbet af sommeren. Ved udbinding var der moderat til højt niveau af smitte med løbetarmorm i græsset og moderat smitte i august, men kvierne blev ikke inficeret i nævneværdig grad. Der kom et udbrud af lungeorm, men alligevel var tilvæksten høj gram pr. dag i den første græsningssæson. Anbefalinger Resultaterne af undersøgelsen fører til følgende anbefalinger: God planlægning af afgræsningen på både kort og langt sigt, så risikoen for smitte med parasitter bliver mindst mulig. Gødningsprøver fem-seks uger efter udbinding og konsekvent handling ved moderat til højt smittetryk. Regelmæssig vurdering af græshøjden og indgriben, hvis det nærmer sig nedbidning. Kontrol af kviernes tilvækst. Ved utilfredsstillende resultater bør man overveje at skifte til et foldskiftesystem. 18 juni 2005 Kvæg

4 K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 19 sigt og økonomisk de mest betydende parasitter, og blandt de to er løbe-tarmorm klart det største problem, siger Stig Thamsborg. Mange landmænd tror, at lungeorm er det værste. Det skyldes formentlig, at løbe-tarmorm ofte er en skjult sygdom, mens man ikke er i tvivl, hvis ens køer er syge af lungeorm. Ofte har dyrene dog begge parasitter på én gang, men det er langt fra altid, at dyrene viser tydelige tegn på sygdom. Det gør de måske kun i 10 procent af tilfældene, afhængigt af hvor mange parasitter de har ædt med græsset. Kun til behandling Derfor er det heller ikke rimeligt kun at forebygge angreb ved hjælp af ormemidler, mener Stig Thamsborg. Ormemidler skal efter hans opfattelse kun bruges, når dyrene er syge. Det vil sige, når al anden forebyggelse er umulig. Siden midlerne blev receptpligtige, er forbruget gået stærkt ned, og det er en udmærket udvikling, mener han. Vi skal ikke ønske os en hovedløs behandling, men bruge almindelig sund fornuft. Man skal vide, at man vil stå med problemet hvert år, men at man kan gøre det mindre ved at planlægge afgræsningen bedst muligt. Dyrene skal ud Når man nu ved, at parasitangreb ikke kan undgås, kunne man fristes til at mene, at det var bedre at beholde dyrene på stald. Det går Stig Thamsborg imidlertid ikke ind for: Det er naturligt, at dyrene kommer ud på græs, og det har en række andre fordele. Derfor skal parasitterne ikke afholde os fra at sætte dem ud. Vi skal bare være klar over, at det ikke er problemfrit. Coccidier dag efter optagelse kan kalven få diarré Kalven optager æg i de første dage efter udbinding 4.. Æggene er meget modstandsdygtige i gødningen og på marken. De kan overleve vinteren og den følgende græsningssæson. Coccidier kan derfor let smitte kalvene fra et år til det næste dage efter smitte udskilles æg med gødningen KILDE: PJECEN PARASITTER FRA LANDSKONTORET FOR KVÆG 1997 GRAFIK: LARS NØRREGAARD Sådan forebygger du mod angreb af parasitter Sæt kalvene ud på en ren mark om foråret. Det vil sige en mark, som ikke har været afgræsset af kvæg året før. Flyt dem til en anden, ren mark i midten af juli. På det tidspunkt er en mark ren, hvis den ikke har været afgræsset af kvæg i forsommeren. Hvis du ikke har rene marker nok, så hjælper det at tage et slæt, før dyrene kommer ud. Når græsset er væk, kommer der ultraviolet lys til marken, og det tåler parasitlarverne ikke. Bland ikke dyr sammen, når de først er kommet ud. En flok kvier, der græsser sammen, vil være udsat for de samme parasitter og opbygge nogenlunde den samme immunitet. Hvis flokken blandes med en anden flok med en helt anden immunstatus, kan balancen forrykkes både i den oprindelige flok og de nytilkomne. Løbende supplering af en flok med små kalve fra stald er meget uhensigtsmæssigt. Jo lavere belægningsgrad, jo mindre risiko for smitte. Smitten sker via gødningen, og hvis belægningsgraden er passende, undgår dyrene at æde af buskgræsset omkring kokasserne. Men hvis der er for lidt føde, æder de også det inficerede græs. Det er en stor risiko-faktor. En jævn græshøjde på cirka syv cm er tegn på, at belægningen er rimelig. Dyr, hvis generelle immunforsvar er svækket, rammes lettere af parasitter. Det er vanskeligere at forebygge lungeorm end løbetarmorm, fordi lungeormen opfører sig mere uforudsigeligt. Selv på en ren mark kan der komme lungeorm, hvis sommeren er varm og fugtig. De kan sprede sig fra en nabomark eller med fugle. Ovenstående regler om rene marker, sammenblanding, belægningsgrad og græshøjde gælder alligevel, men de er ikke nogen garanti mod smitte. Coccidier er svære at forebygge, fordi deres oocyster (et stadium i parasitternes livscyklus) har en stor evne til at overleve i miljøet. Oocysterne kan overleve på marken vinteren over og i den efterfølgende græsningssæson. Derfor udgør vedvarende græsmarker en stor smitterisiko for de unge, nyudbundne kalve. Leverikter findes ikke på tørre marker. De behøver pytsneglen som mellemvært, og den skal have fugtighed for at overleve. Kvæg juni

5 K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 20 TEMA GRÆSMARKSPARASITTER SIDE Sådan undersøges og behandles dyrene Hvis dyrene har nogle af de symptomer, som er nævnt i tabel 1, kan det være tegn på, at de er angrebet af parasitter. En del af symptomerne kan dog også have andre årsager - her er mangel på foder absolut det hyppigst forekommende. Om symptomerne skyldes parasitter kan afsløres af gødningsprøver, prøver af slim og spyt samt af blodprøver. I en gødningsprøve kan man finde æg af løbe-tarmorm, larver af lungeorm og oocyster af coccidier. Også æg af leverikter kan findes i gødningsprøver. Du kan godt selv tage prøverne, hvis du har lært, hvordan man gør. Ellers kan dyrlægen gøre det. Prøver af spyt og slim kan afsløre æg af lungeorm. Lad dyrlægen tage denne prøve. Blodprøver kan vise, om løbe-tarmorm har forårsaget skade på løbens slimhinde. Blodprøver tages af dyrlægen. I stedet for at tage gødningsprøver ved mistanke om parasitter kan man vælge at få analyseret prøver efter en fast plan. Det er ikke altid, dyrene ser syge ud, selv om de er angrebet af parasitter. Ved at tage prøver fra eksempelvis 10 kvier fire til seks uger efter udbinding og/eller ved indbinding kan man danne sig et indtryk af besætningens parasit-status. Selv om det viser sig, at dyrene har parasitter, er det ikke altid nødvendigt at behandle dem med ormemiddel. Det kommer an på, hvor hårdt angrebet er, og om dyrene virker syge eller ej. Tabel 2 fortæller om behandlingsmuligheder. Tabel 1. Symptomer på græsmarksparasitter Løbe-tarmorm Kalve: Diarré, nedsat tilvækst, huldtab, utrivelighed, i sjældne tilfælde dødsfald. Voksne dyr har sjældent symptomer, da de er blevet immune. Alle aldersgrupper: Vejrtrækningsbesvær, hoste, nedsat mælkeydelse, dårligt huld, dødsfald. Coccidiose Kalve: Voldsom diarré, koliklignende smerter, utrivelighed, dødsfald. Leverikter Afmagring, nedsat mælkeydelse, blodmangel. Dødsfald ses hos får, men er ikke set hos kvæg. Tabel 2. Behandling mod parasitter Løbe-tarmorm Coccidiose Leverikter Dyr med lavgradig udskillelse af æg, god tilvækst og uden synlige tegn på infektion behøver ikke behandling med ormemiddel. Ved lette symptomer hos enkelte dyr kan man nøjes med at flytte dyrene, give suppleringsfoder og intensivere overvågningen. Ved udbredt diarré i flokken eller utrivelighed behandles med ormemiddel. Ved fund af lungeormelarver i gødningen skal dyrene overvåges omhyggeligt. Infektionen kan udvikle sig meget hurtigt og få alvorlige følger. Ved synlige tegn på lungeormesyge behandles med ormemiddel, og dyrene flyttes - gerne på stald, hvor de kan få tilpasset fodring og pleje. Der findes ikke noget effektivt middel mod coccidiose i udbrud. Flyt dyrene - gerne på stald - og sørg for rigelig væske. Fund af blot få ikteæg i gødningen bør medføre behandling. Der findes kun ét middel mod leverikter på markedet, Valbazen, og det virker kun på voksne ikter. Et andet middel, Fasinex, som er afregistreret i Danmark, virker på ikter fra de er en uge gamle. Det kan dyrlægen skaffe på dispensation til behandling af akut sygdom. 20 juni 2005 Kvæg

6 K050607E1A16.qxd 31/05/05 10:40 Side 21 Leverikter er et stærkt voksende problem Angreb af ikter på både malkekvæg og kødkvæg er næsten tredoblet fra 2001 til 2003, viser data fra slagterierne. Af Marianne Hofstätter Konklusion Antallet af leverikter er i vækst. Ikteangreb på såvel malkekvæg som kødkvæg er næsten tredoblet på tre år, og cirka hver fjerde besætning med malkekvæg havde et eller flere dyr smittet med ikter i Fund af blot få ikteæg i gødningen bør straks føre til, at dyret behandles. Parasitten leverikte er et problem i kraftig stigning. Data fra slagterierne viser, at ikteangreb på malkekvæg steg fra 1 til 2,7 procent i perioden 2001 til Hos kødkvæg er der i samme periode sket en stigning fra 3,3 til 8,2 procent. Der er altså tale om noget, der ligger mellem en fordobling og en tredobling på tre år. Slagtedata fortæller også, at rundt regnet hver fjerde besætning med malkekvæg har haft et eller flere dyr smittet med ikter i Kvier rammes hårdest, men køer kan også blive smittet, og det kan reducere mælkeydelsen. Det anslås, at et tilfælde på besætningsplan koster mellem 800 og kr. i tabt mælk, forsinket ikælvning samt en kasseret lever ved slagtning. Leverikter Larve Indkapslet larve i græsset Vært med umodne og voksne leverikter Pytsnegl (mellemvært) Æg Larve KILDE: CIBA-GEIGY GRAFIK: LARS NØRREGAARD Bud på årsager Ikte-problemet er dog stadig langt fra så stort, som det har været tidligere. En undersøgelse fra 1969 til 1971 viste, at 16 til 17 procent af slagtedyr over to år var inficeret med leverikter. I Jylland var tallet oppe på næsten 20 procent. Op gennem 1970 erne og 80 erne forsvandt ikterne næsten, måske som følge af omfattende dræning og afvanding, men nu er de altså dukket op igen. Vi diskuterer selvfølgelig, hvad årsagen kan være, siger professor Stig Thamsborg, Landbohøjskolen. Han har flere bud: Måske er der en naturlig cyklus for leverikter, som man bare ikke kender, fordi forskningen ikke har fulgt parasitten længe nok. Måske er den globale opvarmning skurken. Somrene er mere regnfulde og varmere. Ikten kan ikke udvikle sig, hvis temperaturen er under 10 grader. Der er blevet flere våde enge, som skal afgræsses. Det kan forklare, hvorfor kødkvæg rammes mere end tre gange så ofte som malkekvæg. Man har ikke været opmærksom på problemet, før slagterierne begyndte at registrere slagtefund elektronisk. Antallet af behandlinger for leverikter har været lavt i en periode. Ødelægger leveren Leverikten har fået sit navn, fordi larverne lever af leverceller. De danner boregange i leveren, som efterhånden ødelægges mere eller mindre. Når larverne bliver kønsmodne, vandrer de mod galdegangene, hvor de udvikles til voksne ikter. I galdegangene suger de blod, og dét i en sådan mængde, at værten kommer til at lide af blodmangel. Køerne dør dog ikke af angrebet, men kan blive afmagret og få nedsat mælkeydelse. Derimod kan får dø af ikteangreb, hvis der er mange larver. Kræver mellemvært Leveriktens livscyklus kræver en mellemvært, nemlig en pytsnegl. Kun hvor der er pytsnegle, er der leverikter. Pytsneglen har tilpasset sig grænsefladen mellem jord og vand. Eksempelvis findes sneglen på kanten af dræningsgrøfter, optrampede steder omkring vandingskar og på områder, der af og til står under vand. Sneglen findes altså ikke på tørre marker, og den kan heller ikke leve, hvor jorden er for sur. Selv om der er vand i moser, er der ikke pytsnegle. Der er heller ikke pytsnegle på arealer, der overskylles af saltvand. Kvæg juni

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Astrid Mikél Jensen, Dansk Kvæg Veterinære forhold og Råvarekvalitet Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed -

Læs mere

Leverikter hos kødkvæg påvirkning af sundhed og tilvækst

Leverikter hos kødkvæg påvirkning af sundhed og tilvækst Leverikter hos kødkvæg påvirkning af sundhed og tilvækst Dyrlæge Henrik Læssøe Martin Dansk Kvæg Landscentret Foto: Torben Worsøe Den store leverikte 2 Udbredelse af leverikter Kähler & Pedersen 2005 Leverikter

Læs mere

Studielandbrug med ammekvæg aktiviteter og resultater

Studielandbrug med ammekvæg aktiviteter og resultater Studielandbrug med ammekvæg aktiviteter og resultater Tema 2 Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Konsulent Hanne Bang Bligaard S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 2\Hanne Bang !

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi

Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi Teamleder Per Spleth, Videncentret for Landbrug, Kvæg Tlf 8740 5301 Mail: psp@vfl.dk Kødkvæg som naturplejere. Dyrevelfærd, tilvækst og økonomi

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

Parasitbekæmpelse på græs får og geder

Parasitbekæmpelse på græs får og geder Parasitbekæmpelse på græs får og geder Forum for Får og Geder, Årsmøde for Dansk Kvæg, 2003 Stig Milan Thamsborg, Center for Eksperimentel Parasitologi, KVL Parasitter på græs 1. Hvad betyder parasitter

Læs mere

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin

3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin 3. Alternativ kontrol af indvoldsorm hos svin Helena Mejer & Allan Roepstorff Center for Eksperimentel Parasitologi Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 3.1 Indledning De fleste almindelige indvoldsorm

Læs mere

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 3, No. 16. Liver Fluke Disease in Sheep Leveriktesyge hos får

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 3, No. 16. Liver Fluke Disease in Sheep Leveriktesyge hos får The Moredun Foundation News Sheet Vol. 3, No. 16 Liver Fluke Disease in Sheep Leveriktesyge hos får Oversat af: cand. mag. Annedorte Westergaard og dyrlæge Inga Stamphøj (Updated November 2007) Dr Bob

Læs mere

Pas på når du stabler halmballer. Få en række gode råd og anvisninger på dette link.

Pas på når du stabler halmballer. Få en række gode råd og anvisninger på dette link. FlexNyt Indhold Pas på når du stabler halmballer Husk at overholde plejekrav på græsarealer og udyrkede arealer Nogle praktiske erfaringer med bekæmpelse af lysesiv Hold dit korn tørt Parasitter Randzonelovens

Læs mere

Det gode råd gør forskellen

Det gode råd gør forskellen Husstøvmideallergi Pollenallergi Det gode råd gør forskellen Det gode råd gør forskellen 1013533_Udskudt_114x150.indd 4-1 www.astma-allergi.dk www.astma-allergi.dk 17/01/06 11:07:33 Hvad er husstøvmider?

Læs mere

Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter:

Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter: Skotsk fåreavlsekspert til danske lammeproducenter: -Lammene skal gøres hurtigt færdig efter fravænning og helst slagtes ved 100 dages alderen, hvis man skal undgå at misbruge godt foder. Og det mål nås

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 20. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark

Den 8. 10. juni 2007. Opgaveark Roskilde Dyrskue Den 8. 10. juni 2007 Opgaveark Indledning: En gang, langt tilbage i tiden, var hele den danske befolkning bønder. I dag arbejder mindre end 1.5 procent af den danske befolkning i landbruget.

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi

Spolorm forekomst og kontrol. Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Spolorm forekomst og kontrol Helena Mejer Kiran Kumar Katakam (KU) Susmita Gautam (KU) Stig Milan Thamsborg (KU) Lise-Lotte

Læs mere

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren

Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren Behandling af forfangenhed er et meget omdiskuteret område. Hesteejere oplever ofte forskellige meldinger, afhængig af hvem

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov

Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Foder og foderplaner Jens Chr. Skov Fåret er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det

Læs mere

Coccidiose hos danske kalve

Coccidiose hos danske kalve Coccidiose hos danske kalve - http://www.thebeefsite.com/articles/1088/coccidiosis-in-cattle Forfatter: Michael Jensen Studieretning: Husdyrproduktion 2010 Afleveringsdato: 10-02-2011 Vejleder: Hanne Justesen

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE II

KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE II KURSUS I PARASITOLOGISK DIAGNOSTIK FOR FÅREAVLERE II Heidi L Enemark Dyrlæge, Seniorforsker DTU Veterinærinstituttet, enhi@vet.dtu.dk Stig Milan Thamsborg Dyrlæge, Professor KU-SUND DAGENS PROGRAM 9.30-10.00

Læs mere

Vejledning om hovedlus til forældrene

Vejledning om hovedlus til forældrene Vejledning om hovedlus til forældrene Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

Huskeregler for god køkkenhygiejne

Huskeregler for god køkkenhygiejne Huskeregler for god køkkenhygiejne 10 huskeregler 1) Tag ringe, ur og armbånd af ved madlavning. 2) Bær forklæde. 3) Vask dine hænder, gerne helt op til albuerne, i 15 sek. 4) Vask hænder ved hvert nyt

Læs mere

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum)

Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Hjerteorm hos hund (Angiostrongylus vasorum) Indledning: Hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er i de senere år blevet et stadigt stigende problem i Danmark, især omkring Storkøbenhavn, Nordsjælland og

Læs mere

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason

Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Behandling af myelomatose med Revlimid og Dexamethason Vi anbefaler dig medicinsk behandling af din kræftsygdom og håber, at denne pjece kan være en hjælp til at få et overblik over behandlingen. Pjecen

Læs mere

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. FlexNyt Indhold Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Mere lempelige krav til for sent såede efterafgrøder Ingen gentilmelding af slagtepræmier før foråret 2016 Tilladt at ammoniakbehandle

Læs mere

Ammekøer som naturplejere

Ammekøer som naturplejere Ammekøer som naturplejere Dansk Kødkvægs Årsmøde 28. februar 2011 Ammekoproducent Anni Assenbjerg Assenbjerg Highland Cattle, Give N Naturpleje t l j h har mange fformer Fra ekstensivt drevet landbrug

Læs mere

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning

Intro. Vigtigt område. Ren ko og kalv i ren kælvningsboks. Hvorfor er kælvningsboksen vigtig i forhold til smittespredning Opgaver ved optagelse Optagedato: 10/10 kl. 8.30 Landmand:xxxx Filmoptagelse og instruktion: Merete Martin Jensen og Kirsten Marstal Speak: Peter Raundal 4126 9171 Titel: Smittebeskyttelse - kælvningsboksen

Læs mere

FORKØLELSE FORKØLELSE

FORKØLELSE FORKØLELSE Forkølelse FORKØLELSE Forkølelse er en virussygdom i de øvre luftveje, som især rammer slimhinden i næsen, men også svælget og halsen. Den rammer folk i alle aldre, men børn bliver hyppigere forkølet end

Læs mere

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012

Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Temadag for kvægleverandører til Friland A/S den 20.11.2012 Teamleder Per Spleth, Kødproduktion, VFL Kvæg Tlf 8740 5301 Mail: psp@vfl.dk Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund.

Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Formålet med udsætningen er at få hønsene til at blive på terrænet. Foto: Danmarks Jægerforbund. Jagt og prøver med stående hund kræver en passende bestand af fuglevildt. Der er ikke meget ved at gå over

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Maj 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Maj 2014. Nyhedsbrev Maj 2014. 1. Nyt fra formanden 2. Kursus i insemination 3. Evig aktuel 4. Referat fra avlsudvalget Nyt fra formanden Siden sidst, har jeg prøvet at følge lidt op på, hvordan det er gået rundt

Læs mere

Ammekøer som naturplejere

Ammekøer som naturplejere Ammekøer som naturplejere Dansk Kødkvægs Årsmøde 28. februar 2011 Ammekoproducent Anni Assenbjerg Assenbjerg Highland Cattle, Give N Naturpleje t l j h har mange fformer Fra ekstensivt drevet landbrug

Læs mere

KOGRÆSNING. God natur Gode oplevelser Godt kød

KOGRÆSNING. God natur Gode oplevelser Godt kød KOGRÆSNING God natur Gode oplevelser Godt kød Græsning er en naturnær drift, der giver en stor biologisk variation Græsningens historie Urskovens dynamik omfattede lysåbne partier, afgræsset af store græsædere

Læs mere

SEGES P/S seges.dk HVAD ER NORMAL FRUGTBARHED? HVAD ER SØERNES POTENTIALE? FORSTÅ REPRODUKTION - HVORFOR GÅR DET GALT? HVAD ER STRESS?

SEGES P/S seges.dk HVAD ER NORMAL FRUGTBARHED? HVAD ER SØERNES POTENTIALE? FORSTÅ REPRODUKTION - HVORFOR GÅR DET GALT? HVAD ER STRESS? HVAD ER NORMAL FRUGTBARHED? HVAD ER SØERNES POTENTIALE? Hotel Legoland 12. Marts 2015 Claus Hansen, dyrlæge, VSP Poul Hyttel, dyrlæge, Professor, Københavns Universitet Drægtigheds stalden Farestalden

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

www.vet.bayer.dk Har min kat orm?

www.vet.bayer.dk Har min kat orm? www.vet.bayer.dk? Orm er hyppige parasitter hos katte! Næsten alle katte kommer på et tidspunkt i kontakt med orm. Katte, der lever ude, får ofte orm, og på et givet tidspunkt vil mere end halvdelen af

Læs mere

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får

The Moredun Foundation. News Sheet Vol. 4, No. 10. Toxoplasmosis in Sheep. Toxoplasmose hos får The Moredun Foundation News Sheet Vol. 4, No. 10 Toxoplasmosis in Sheep Toxoplasmose hos får Oversat af: cand. mag. Annedorte Westergaard og dyrlæge Inga Stamphøj (Published February 2006) Susan Rodger

Læs mere

Fakta om Tomatdyrkning

Fakta om Tomatdyrkning Fakta om Tomatdyrkning Tomat, Lycopersicon lycopersicum, stammer oprindeligt fra Mexico. Fra begyndelsen af det 20 ende århundrede blev dyrkningen mere udbredt i Danmark. Det påstås at man i starten herhjemme

Læs mere

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen

Introopgaver. Produktionsform Varighed Landmand Resumé af filmen Introopgaver INTRO 1 Læringsmål: - Film At eleverne har fået et forhåndskendskab til landmandslivet. At eleverne er motiverede til det videre arbejde med Bedriften. At eleverne har stiftet bekendtskab

Læs mere

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder

Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd belyst på Himmerlandske heder Lisbeth Nielsen, Rita Merete Buttenschøn og Leo Kortegaard Opsummering af projektets resultater På de himmerlandske

Læs mere

Baggrunden for etablering af græsningsselskabet

Baggrunden for etablering af græsningsselskabet 2 Baggrunden for etablering af græsningsselskabet Engarealerne ved Mausing Møllebæk og Vinderslev udgøres af 22 ha og er ejet af 11 forskellige lodsejere. Inddeling i små lodder er vist på kortet. Det

Læs mere

Naturpleje i praksis. vfl.dk

Naturpleje i praksis. vfl.dk vfl.dk Indhold Pleje af naturarealer... 4 Afgræsningsbehov... 5 Græssende dyr... 6 Udbytteværdi fra forskellige naturtyper... 8 Egnede græsningslokaliteter... 10 Praktiske forhold omkring græssende dyr...

Læs mere

GODKENDTE ORMEMIDLER

GODKENDTE ORMEMIDLER GODKENDTE ORMEMIDLER Der findes kun tre ormemiddelgrupper i Danmark 1 2 3 Benzimidazol (BZ) > Panacur, Valbazen Levamizol (LV) > Levaject Moxidectin (ML) > Cydectin, Ivomec, Noromectin Hvis der opstår

Læs mere

Giftfri skadedyrsbekæmpelse

Giftfri skadedyrsbekæmpelse Giftfri skadedyrsbekæmpelse TEKNIK OG MILJØ Mange forskellige slags grønsager og blomster på et lille areal forvirrer insekterne og reducerer dermed deres angreb på grønsagerne. Lykken er en giftfri have

Læs mere

August 2005. Nyhedsbrev Nr. 17 I E T U D. Læs mere side 2. Køerne er kernen Side 4-5

August 2005. Nyhedsbrev Nr. 17 I E T U D. Læs mere side 2. Køerne er kernen Side 4-5 S T U D I E D B R U G August 2005 N A L Nyhedsbrev Nr. 17 Tillykke til Studielandbrug med de 10 år...side 2 Man skal gide bøvlet...side 3 Vi skal huske at holde fokus...side 6 Parasitter er det store problem

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem.

EKSEM EKSEM. udgør 75-80 procent af samtlige tilfælde af kontakteksem. Eksem Kontakteksem Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der

Læs mere

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer

Græs på engarealer. Alternative afgrøder græs på engarealer blerede, og der er kun efterplantet få stiklinger. Rødel er godt etableret med barrodsplanter, og der har ikke været behov for efterplantning. De efterplantede stiklinger er generelt slået godt an, og

Læs mere

Fodring af kvier, som kælver ved måneder

Fodring af kvier, som kælver ved måneder Fodring af kvier, som kælver ved 22-24 måneder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter Konsulent Irene Fisker Dansk Kvæg Kælvekvierne bliver yngre Vægt ved kælvning er vigtigere

Læs mere

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016

FlexNyt. Nyt faktaark. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 14, 2016 FlexNyt Indhold Mark Nyt faktaark Kvieopdræt skal huske årlige blodprøver for salmonella Planlæg afgræsningen Salmonellaregler for kvæg ved dyrskuer Meld en meningsløs regel Kødkvægets dag er flyttet i

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs

Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs Projekt: Afgræsning også en del af fremtidens kvægbrug 2009-2011 Arbejdspakke 4: Delprojekt kalve, løbekvier og goldkøer på græs.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Sådan kæmmer du lus ud af håret

Sådan kæmmer du lus ud af håret Sådan kæmmer du lus ud af håret Denne vejledning fortæller om, hvordan du kan kæmme lus ud af håret, hvad du har brug for, og hvad der er vigtigst at vide, for at det kan lykkes. Man kan kæmme lus af to

Læs mere

AF ANNE METTE HOLM HALVORSEN. og bryder sig ikke om tendensen til at. Barbara Güngerich er ikke i tvivl :«Hesten KLIPPEDE HESTE

AF ANNE METTE HOLM HALVORSEN. og bryder sig ikke om tendensen til at. Barbara Güngerich er ikke i tvivl :«Hesten KLIPPEDE HESTE Efterår er dækkentid Eksperter maner til omtanke overfor brugen af dækkener. Dyrlægen: Hesten ikke en Går din hest med dækken? AF JOURNALIST ANNE METTE HOLM HALVORSEN Mange fristes til at følge princippet:

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

Forkølelse. forkølelse, som du statistisk set får tre gange om året.

Forkølelse. forkølelse, som du statistisk set får tre gange om året. Forkølelse Denne brochure handler ikke kun om slim, snot, hovedpine og bihulebetændelse. Den handler også om, hvordan du kan undgå det. Og hvordan du lettest kommer over den forkølelse, som du statistisk

Læs mere

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn

Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn Trækronernes retningslinjer ved sygdomme hos børn. Denne information er udarbejdet af personalet, vi har taget udgangspunkt i sundhedsstyrelsens vejledning:

Læs mere

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21

Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 Friskgræsanalyser i Vestjylland 2015 - uge 21 1. slæt græs er ved at være på trapperne. Det er nu, det gælder om at være vågen for at få taget græsset ved den rette kvalitet. Slå koldt vand i blodet og

Læs mere

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK AT HOLDE HØNS - sammen med din nabo eller i din egen have Få inspiration og viden om hønsehold WWW.HOENSPAASAMSOE.DK Hønsefolder.indd 1 WWW.DN.DK 06/01/15 10.48 INDHOLD AT HOLDE HØNS sammen med din nabo

Læs mere

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk )

Vores Haveklub. Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Vores Haveklub Noget om roser (fra hjemmesiden www.rosenposten.dk ) Plantning Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne

Læs mere

Fakta-blad samling 1

Fakta-blad samling 1 Fakta-blad samling 1 Fakta om Coccidiose Hvad er Coccidiose? Coccidiose er en typisk multifaktoriel lidelse, idet et sygdomsudbrud vil være afhængigt af graden af tilsmudsning i stald eller på mark med

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Samlede dokumenter om GRISEN

Samlede dokumenter om GRISEN GRISEN Hvad ved dine elever? 1. Arbejdet med svin og gårdbesøg starter her. Lad denne powerpoint være udgangspunkt for, at I taler om grisen på klassen. I kan tale om grisen ud fra powerpointen, eller

Læs mere

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex Sex uden sygdom Til dig som sælger sex Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter rene? Sex uden sygdom Kan jeg blive smittet med hiv gennem spyt? Er det farligt at give superfransk? Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter

Læs mere

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri Ældre og Omsorg, Brøndby Kommune Den Sidste Tid Denne udgave er er revideret af: Ingrid Hermansen, anæstesi- og smertesygeplejerske Hanne Berger, sygeplejerske Ældrecentret Æblehaven Guldborgvej 6 2660 Brøndby Strand Kilder: Ulla Søderstrøm,

Læs mere

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår

Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår VELKOMMEN TIL Webinar om: Effektiv vildtpleje på landbrugets vilkår Lisbeth Shooter Jan Nielsen Kristian Petersen Introduktion Lisbeth Shooter, chefkonsulent og i dag ordstyrer Jan Nielsen, planteavlskonsulent

Læs mere

Det er livsfarligt at få for lidt søvn

Det er livsfarligt at få for lidt søvn Det er livsfarligt at få for lidt søvn En god nats søvn betyder meget for, hvordan man har det både hjemme og på arbejde. Det viser den viden, vi i dag har om søvnens betydning. For lidt og for dårlig

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere

Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 2010/11 og 2011/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere Videnblad nr. 4. 19. juni 213 Opgørelse af sundhedsparametre på rådyr i 21/11 og 211/12 baseret på oplysninger fra jægere og andre borgere Ole Roland Therkildsen 1, Karsten Laursen 1, Peter Sunde & Mariann

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs.

Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs. Guide til farer i sommerlandet Med denne guide er du altid forberedt på de mest almindelige farer, du kan støde på udendørs. Forfatter: Thomas Egesborg Pedersen, førstehjælpsfaglig konsulent fra Dansk

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn

Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Pernille Due Professor, dr.med. Forskningsleder for Børn og Unges Sundhed og trivsel KL s sundhedsspot om de 0-7 årige børn Odense 9. december 2014 Sundhed og trivsel hos 0-7 årige børn Sundhed hos børn

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Flaskeernæring til børn

Flaskeernæring til børn Information til forældre Flaskeernæring til børn H.C. Andersen Børnehospital Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Amning eller sutteflaske At skulle give sit barn modermælkserstatning på sutteflaske er for

Læs mere

Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot. Mobil malkerobot løser nogle af problemerne

Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot. Mobil malkerobot løser nogle af problemerne Erfaringer ved afgræsning og den mobile malkerobot Afgræsning i kombination med automatiske malkesystemer (AMS) er vanskeligere, end det først blev antaget ved introduktionen for nu mere end 10 år siden.

Læs mere

Svamp. skridtet. Et af de bedste midler mod svamp er mere viden. Det kan du få i denne brochure.

Svamp. skridtet. Et af de bedste midler mod svamp er mere viden. Det kan du få i denne brochure. Svamp De færreste er klar over, at svamp kan smitte. 15% af befolkningen har fodsvamp, og mange har svamp i skridtet. Et af de bedste midler mod svamp er mere viden. Det kan du få i denne brochure. svamp

Læs mere

Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Jeg har god økonomi i min kødkvægsproduktion Dansk Kvægs kongres 2007 Tema 4 Gårdejer Henning Olesen, Slagelse Min baggrund Gift i 1960 Selvstændig landmand med alsidig bedrift Salg af malkekøer / start

Læs mere

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet

Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Behandling af bruskskade i knæ med mikrofraktur - patellofemoralleddet Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Før operationen Du må ikke være syg eller have sår, udslæt,

Læs mere

Helbreds protokol for enkeltslag med unger

Helbreds protokol for enkeltslag med unger Helbreds protokol for enkeltslag med unger Af Ove Fuglsang Jensen Denne lille artikel, har Dr. Colin Walker lavet som en praktisk hjælp til dem der starter et enkeltslag med unger, og samtidig tager det

Læs mere

sundhed, hygiejne, ensartethed

sundhed, hygiejne, ensartethed sundhed, hygiejne, ensartethed Sådan fungerer det: praktiske råmælksposer og kassetter. råmælk fra råmælksbanken. råmælkskvaliteten testes. råmælken i posen i kassetten, som stilles i råmælksbanken. COLOQUICK

Læs mere

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve

Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Fravænnings- og fodringsstrategier for kødkvægskalve Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrbiologi og sundhed, Århus Universitet, Foulum, Anne Mette Graumann og Finn Strudsholm, Agrotech, Skejby, og Christian

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Udegående dyr i vinterperioden

Udegående dyr i vinterperioden FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Vand og foder til heste Udegående dyr i vinterperioden Pas på manganmangel i vintersæd i år

Læs mere

Du kan beskytte dig i solen ved at følge nogle få gode råd. Husk: Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk solariet

Du kan beskytte dig i solen ved at følge nogle få gode råd. Husk: Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk solariet Du kan beskytte dig i solen ved at følge nogle få gode råd Husk: Siesta, Solhat, Solcreme og Sluk solariet Siesta Skru ned for solen mellem 12 og 15, når UV-indekset er 3 eller mere. I skyggen af et træ

Læs mere

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid.

En af de metoder som fremmer sundheden, og giver rigtig gode resultater, er teorien om ikke at blande protein og stivelse i samme måltid. Nyhedsbrev 4 I de første 3 nyhedsbreve lærte vi, at kroppen skal have vand, ilt og strøm (gennem maden), og at kroppen skal tilføres flere baseholdige fødevarer så den ikke bliver for sur. I dette nummer

Læs mere

Kødproduktion aktiviteter i Dansk Kvæg

Kødproduktion aktiviteter i Dansk Kvæg Kødproduktion aktiviteter i Dansk Kvæg Specialkonsulent, Bjarne Boysen, Dansk Kvæg TEMA 2 Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ ungtyre og ammekvæg Dansk Kvæg har besluttet at etablere en landsdækkende

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Indsættelse af kunstigt knæled

Indsættelse af kunstigt knæled Vi tilbyder dig at få en knæledsprotese. Den hyppigste årsag til at indsætte en protese i knæet er slidgigt, men kan også være forkert stilling af knæet, løst knæ og dårlig bevægelse af leddet. En forkert

Læs mere

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år

[Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år. For dig, der har været faldet og er over 65 år [Område] RISIKO FOR FALD - OG HVAD SÅ? For dig, der har været faldet og er over 65 år For dig, der har været faldet og er over 65 år FAKTA OM FALD HVERT ÅR: falder 300.000 mennesker over 65 år i Danmark

Læs mere

Styr kalven sikkert igennem fravænning. Marie Skau og Thor Thorsen LVK årsmøde 2016

Styr kalven sikkert igennem fravænning. Marie Skau og Thor Thorsen LVK årsmøde 2016 Styr kalven sikkert igennem fravænning Marie Skau og Thor Thorsen LVK årsmøde 2016 Når det går galt 5-12 dage gamle 3-5 uger gamle Efter fravænning Forår og efterår med store variationer i dag- og nattemperaturer

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

Brugervejledning - ReproDagsliste

Brugervejledning - ReproDagsliste Brugervejledning - ReproDagsliste ReproDagsliste er udviklet som redskab til at systematisere det daglige reproduktionsarbejde i besætningen. Der er lagt vægt på en stor grad af fleksibilitet i udskriften,

Læs mere