ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE"

Transkript

1 ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

2 AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Kort og godt om Amgros Det er vores fokus Fremtidens sygehus kræver nytænkning 2013: Året i tal Amgros værdikæde: Vejen fra leverandør til bruger Tema: Forsyningskæden skal udfordres og udvikles Ny it-platform letter arbejdsgangene på sygehusapotekerne Færre fejl og mindre spild(tid) med stregkoder Tema: Markedet stiller nye krav til indkøb RADS sikrer ensartet brug af dyr sygehusmedicin i hele Danmark Hvornår er præparatskift en god idé? Business case: Robotter er rentable Tema: Stærkt samarbejde om fremstilling af lægemidler Strategi for fremstilling af lægemidler sat i søen Klar værdi ved klar-til-brug Prisfald, der giver genlyd

3 FORORD AMGROS Amgros sikrer regionerne de rette lægemidler billigst muligt. Sammen med sygehusapotekerne arbejder vi konstant på at udbrede best practice, effektivisere driften og øge patientsikkerheden. Kære læser I Amgros ønsker vi at gøre en forskel. Vi vil gøre vores for, at medicinen når sikkert og effektivt ud til den kliniske afdeling, så patienten kan få den rette behandling. Vi vil udnytte de muligheder, der ligger i ny teknologi og nye samarbejds- og organiseringsformer. Og vi vil yde vores til, at sundhedsvæsenet indrettes og udvikles, så vi opnår mere kvalitet for de samme penge. Selvom Amgros ikke har nogen direkte patientkontakt, har vi hele tiden patienten for øje. Vi er med til at sikre, at der altid er den medicin til rådighed, som afdelingen skal bruge. Det er helt afgørende for, at et sygehus kan fungere og patienten får den rigtige behandling. tyndt, inspireret os og udfordret os i forhold til udvikling af organisationen. Endelig vil jeg rette en tak til alle vores samarbejdspartnere herunder særligt sygehusapotekerne samt regioner, leverandører og andre gode kontakter, hvis konstruktive med- og modspil er uundværlige både i det daglige og i udviklingen af fremtidens lægemiddelforsyning. God læsning! Flemming Sonne På de kommende sider i dette årsmagasin præsenterer vi nogle af de spændende projekter, vi arbejder med netop nu. Det er vigtige projekter, som på forskellig vis undersøger, understøtter eller udvikler forskellige dele af forsyningskæden. I forlængelse af magasinets tilbageblik og fremsyn vil jeg gerne sige en stor tak til vores afgående bestyrelse. Med stort engagement har den fulgt os i tykt og SIDE 3

4 AMGROS PROFIL KORT OG GODT OM AMGROS Vores historie Fire amter og Københavns Kommune danner Amgros som indkøber på sundhedsområdet 2007 afdelinger løser Amgros mange opgaver, nemlig Ledelsessekretariatet, Udbud, Lægemiddelfremstilling og registrering, Kundeservice og økonomi, It og projekt samt SAFE Ejerkredsen udvides til at omfatte alle regionerne. Amgros indkøber lægemidler til alle offentlige sygehuse 2008 Amgros er nu ejet af samtlige regioner. Amgros I/S og Sygehusapotekerne i Danmark (SAD I/S) fusionerer, hvorefter Amgros også varetager opgaver i forbindelse med sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler 2008 Sygehusapotekerne og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed (SAFE) dannes medarbejdere drejer hjulene rundt hos Amgros 5 regioner har ejet Amgros siden 2007 Magistrel og SAD-produktion Magistrel produktion Amgros understøtter sygehusapotekerne Amgros arbejder meget tæt sammen med landets 8 sygehusapoteker, som Amgros understøtter administrativt. Danske Regioner nedsætter Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Amgros varetager sekretariatsfunktionen sammen med Danske Regioner SIDE 4

5 PROFIL AMGROS DET ER VORES FOKUS Vores vision Amgros vil være kendt for at tage markant samfundsmæssigt ansvar ved at skabe skelsættende resultater og løsninger inden for lægemiddelområdet. Vores mission Amgros sikrer effektiv forsyning og sikker anvendelse af medicin til sygehuspatienter. Det vi gør Amgros er regionernes lægemiddelorganisation, som skaber stordriftsfordele og administrative besparelser ved at samle indkøbet af lægemidler ét sted. Via EUudbud indkøber Amgros over 99 pct. af alle lægemidler til de offentlige sygehuse i Danmark og varetager desuden indkøb af høreapparater til landets høreklinikker. Amgros skaber merværdi ved at samarbejde med sygehusapotekerne om sikker og effektiv brug af lægemidler, herunder lægemiddelfremstilling og registrering af SAD-lægemidler. Og ved at servicere embedsmænd, politikere og presse med faktuelle data deler vi viden og bidrager til et solidt beslutningsgrundlag. Sådan er vi placeret i det offentlige sundhedsvæsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Regionerne Sygehusapoteker Lægemiddelleverandører Høreapparatleverandører Høreklinikker SIDE 5

6 AMGROS INDLEDNING FREMTIDENS SYGEHUS KRÆVER NYTÆNKNING Sundhedsvæsnet er i forandring. Fra at tage udgangspunkt i behandling af sygdommen skal der i langt højere grad tages afsæt i behandling af patienten. Det indebærer en mere individuel tilgang, hvor den enkelte patients ressourcer, ønsker og behov, tilvalg og fravalg kommer i spil og indgår i det samlede behandlingsforløb. Dette paradigmeskift skal understøttes af mulighederne i informationsteknologi, telemedicin og digitalisering, som tilsammen skal imødekomme fremtidens servicebevidste borgere. Sygehusenes udadvendte rolle I de kommende år vil flere patienter blive behandlet ambulant, og en større del af behandlingen vil foregå uden for sygehusene. Sygehusene vil få en mere udadvendt rolle, idet de fortsat har ansvaret for de patienter, der bliver behandlet i eget hjem. Det vil kræve et langt mere integreret samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle på sygehusene, i praksissektoren, hjemmeplejen og patienten. Effektivt fra leverandør til patient Samtidig stiller det også nye krav til medicinleverancerne. Amgros skal sammen med sygehusapotekerne skabe forudsætningerne for, at patienten i sidste ende kan få den medicin, han eller hun har brug for, og at sikkerheden er i orden. Vi skal tænke os ind i fremtidens behov på lægemiddelområdet og gå i dialog med leverandørerene om, hvordan de bedst kan forberede sig på de kommende års indkøb. Den samlede logistikkæde for lægemidlerne skal fungere optimalt både nationalt og internationalt. Det forudsætter en effektiv håndtering af alt fra leverandører, som ændrer distribution, lagerstørrelse og lagersteder, til sygehusapotekernes indkøb og videredistribution af lægemidler til sygehusene samt klinikkens valg og korrekte brug af lægemidler til den enkelte patient. Og det indebærer også en tilstrækkelig og fleksibel produktionskapacitet og passende lagre af de lægemidler, sygehus-apotekerne selv producerer. Det kan du forvente På de følgende sider præsenterer vi nogle af de mange initiativer, som Amgros og sygehusapotekerne har taget fat på for at sikre ensartet høj kvalitet, øget patientsikkerhed og effektiv ressourceudnyttelse inden for følgende områder: Lægemiddelforsyning: Hvordan sikrer vi sammen det rigtige lægemiddel til den relevante patient til rette tid? Lægemiddelindkøb: Hvordan opnår vi til stadighed gode indkøbspriser uden det går ud over behandlingseffekt, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed? Lægemiddelfremstilling: Hvordan understøtter vi bedst muligt arbejdsgangene i sygehusapotekernes lægemiddelproduktion? SIDE 6

7 ÅRET DER GIK AMGROS 2013 ÅRET I TAL 1, mia. kr. i besparelse for regionerne største lægemidler = 50 pct. af omsætningen afholdte EU-udbud 327 6,6 19,54 mio. kr. er omsætningen i lægemidler vokset med mia. kr. i omsætning (lægemidler) pct. gennemsnitlig rabat fra leverandører Udviklingen fra 2012 til 2013 Omsætningen i lægemidler er vokset med 5 pct. eller 327 mio. kr. i forhold til At 2012-omsætningen blev større end forventet skyldes dels det forsat stigende forbrug af en række nyere og dyrere præparater, dels at regionerne i sidste kvartal af 2012 opbyggede et lidt større medicinlager i regionerne, svarende til ca. 14 dages forbrug. Forbruget af definerede døgndoser (DDD) ligger godt 1,7 pct. højere end i En defineret døgndosis svarer til en gennemsnitlig døgndosis til en voksen patient. Opnået rabat I 2012 opnåede Amgros en gennemsnitlig rabat på lægemidler på 19,54 pct., hvilket er 0,70 procentpoint mindre end i Det skyldes først og fremmest, at den største vækst i forbruget af sygehusmedicin findes blandt de nyere og dyre lægemidler, som generelt handles med en lavere i rabat. Samtidig er listeprisen (AIP) sænket på visse lægemidler, som følge af en aftale indgået mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen. Desuden har året ikke budt på markante patentudløb og dermed heller ingen væsentlige prisreduktioner. Vækst i varegrupperne De 25 største præparater, målt på omsætning, stod for i alt 50,9 pct. af den samlede omsætning i De 100 størst omsættende lægemidler udgjorde i 2013 i alt 5,2 mia. kr. svarende til 79,1 pct. af den samlede omsætning. SIDE 7

8 AMGROS VÆRDIKÆDEN VEJEN FRA LEVERANDØR TIL BRUGER Afdækning af behov og deling af viden Gennemførsel af udbud for lægemidler og høreapparater Amgros understøtter forskning og udvikling inden for sygehusfarmaci. Dermed sikrer Amgros i samarbejde med sygehusapotekerne en effektiv og sikker forsyning af lægemidler til alle offentlige sygehuse samt en højere og ensartet kvalitet i behandlingen over hele landet. Amgros gennemfører udbud af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehusapoteker og høreklinikker. Udbud sikrer kontinuerligt varer af samme gode kvalitet til den bedste pris. Det foregår via Amgros online udbudssystem, der nemt og gennemsigtigt ligebehandler alle, som afgiver tilbud. SIDE 8

9 VÆRDIKÆDEN AMGROS Produktion og tilberedning af lægemidler Rekvirering og fordeling af lægemidler Levering af lægemidler/høreapparat til slutbruger Amgros understøtter sygehus-apotekernes produktion af registrerede lægemidler (SAD-præparater) og produktion af magistrelle lægemidler. Magistrelle lægemidler produceres i lille skala og dækker de behov, som industrien ikke kan dække. Amgros og sygehusapotekerne samarbejder bl.a. om sortiment, kontrakter med leverandører og kvalitetssikring. Amgros driver det elektroniske apotekssystem, som understøtter indkøb, varemodtagelse, lager- ordrehåndtering og distribution på sygehusapotekerne. De enkelte sygehusafdelinger rekvirerer lægemidlerne fra sygehusapotekerne, som sørger for viderdistribution af medicinen til afdelingen. Brugerne rekvirerer høreapparater fra de offentlige klinikker. Sygehusafdelingerne leverer medicin til patienterne, så den rigtige pille ender i rette mund. SIDE 9

10 En smidig og velfungerende forsyningskæde er afgørende for, at patienten får rette medicin på rette tidspunkt.

11 TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING AMGROS FORSYNINGSKÆDEN SKAL UDFORDRES OG UDVIKLES En velfungerende lægemiddelforsyning forudsætter, at alle dele af forsyningskæden fungerer. Amgros og sygehusapotekerne skal være gode til at forudsige behovet for lægemidler. Vi skal i fællesskab kunne købe eller fremstille det, der efterspørges i klinikken og sikre, at lægemidlerne er fysisk til rådighed, der hvor patienten skal behandles. Indimellem går et lægemiddel i restordre. Det koster både tid og penge, og det kan gå ud over patientsikkerheden, fordi der skal skiftes lægemiddel i utide. Derfor arbejder Amgros på at nedbringe antallet af restordrer og sikre en mere effektiv håndtering, når de opstår. Amgros, sygehusapotekerne og regionerne er ved at udvikle et nationalt it-system, APOTO. Det vil blandt andet skabe bedre overblik over samtlige bestillinger, lagre og leverancer til sygehusene. It bidrager også til sikker medicinering og effektiv logistik gennem brug af stregkoder på medicin. SIDE 11

12 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING Ny it-platform letter arbejdsgangene på sygehusapotekerne Når det nye it-system APOTO står klar, vil det effektivisere og harmonisere arbejdsgangene hos sygehusapotekerne i hele landet, når de indkøber og distribuerer medicin til de offentlige sygehuse. Med APOTO bliver der skabt én fælles løsning, der bliver drevet, vedligeholdt og supporteret af en central administration. Det giver store administrative besparelser for såvel sygehusapoteker som regioner og leverandører, når opgaver løses i fællesskab. Tæt parløb med apotekere APOTO er baseret på den udbredte SAP-løsning, og det betyder blandt andet, at det altid er muligt at videreudvikle systemet, hvis nye behov skulle melde sig. APOTO bliver udviklet i tæt parløb med regioner og sygehusapotekere, som er med til at sikre, at alle de daglige behov bliver imødekommet. Det er vigtigt, at SAP-løsningen tilpasses, så den passer præcist til sygehusapotekernes specifikke behov og arbejdsprocesser. Lettere hverdag og pænere bundlinje APOTO bliver desuden integreret med regionernes forskellige systemer som f.eks. økonomistyringssystemer. Og når løsningen er udrullet i hele landet, vil regionerne og de ca brugere på sygehusapotekerne og mange tusinde webshop-brugere på sygehusene have et moderne og standardiseret system, der letter deres hverdag og pynter på deres bundlinje. Leverer data til EPJ APOTO skal levere data af høj kvalitet om lægemidler til sygehusenes EPJsystemer, og på længere sigt kan systemet udvikles til også at understøtte sygehusapotekernes produktion af lægemidler. SIDE 12

13 TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING AMGROS Færre fejl og mindre spild(tid) med stregkoder Stregkoder på medicin er en genvej til effektiv lægemiddelforsyning og sikker medicinering. Koderne giver mulighed for at spore medicinen hele vejen fra leverandør til patient, og de bidrager til en effektiv logistik og god lagerstyring med mindre spild til følge. Amgros og de danske sygehusapoteker spiller en aktiv rolle i arbejdet med at øge patientsikkerheden i medicinerings-processen ved at arbejde for stregkoder på lægemidler. Brug af stregkodescanning kan reducere fejl i medicinophældningen og sikre, at den rette patient modtager den rette medicin. Det viser flere internationale studier. Endvidere følger Amgros og de danske sygehusapoteker det europæiske arbejde til bekæmpelse af forfalskede lægemidler som blandt andet i 2017 fører til stregkoder med serienummer på hver enkelt pakning receptpligtigt lægemiddel. Amgros har siden 2009 stillet krav om, at alle lægemidler har stregkode på den yderste emballage. Fra 2010 har stregkodekravet også omfattet den inderste emballage på lægemidler til oralt brug og lægemidler til udvortes brug, og fra 2014 er der yderligere stillet krav om stregkoder på inderemballagen for injektions- og infusionsvæsker. Mange gevinster med stregkoder Brug af stregkoder i medicineringsprocessen kan bidrage til at undgå alvorlige medicinrelaterede hændelser og til at reducere omkostninger og tidsforbrug i kraft af bedre lagerstyring. Men der er også andre afledte gevinster forbundet med brug af stregkoder: Reduktion i antallet af sengedage og i udgifter til ekstra behandling på baggrund af et lavere antal alvorlige medicineringsrelaterede hændelser Ressourcebesparelser på lagerstyringen på afdelingerne Mindre kassation grundet overskredet holdbarhed samt andet spild, idet lagerstyringen forbedres Forenklet og sikrere registrering af medicinering i patienters medicinjournal Effektivisering af eventuelle tilbagekaldelser af medicin via it-systemer. Stiller krav til logistik og arbejdsgange Stregkoder på lægemidlerne gør det naturligvis ikke alene. For at opnå alle gevinsterne ved brug af stregkoder skal både medicineringsprocessen og logistikken været indrettet til det. Anvendelse af stregkoder på lægemidler stiller I VIL AMGROS SIKRE: at der er stregkoder på de lægemidler, der indkøbes på kontrakt at dataflow fra Amgros data baser til regionernes ITsystemer fungerer at erfaringerne med stregkoder i Danmark og internationalt følges tæt at vi understøtter og bidrager til dialogen med interessenter omkring værdien af den samlede løsning. krav til arbejdsgange og til behandling af stregkodedata i it-systemerne. I løbet af de kommende to år, vil der være stregkoder på inderpakningerne af hovedparten af lægemidler købt via Amgros. Herved er en af de grundlæggende forudsætninger for anvendelse af stregkoder senere i værdikæden opfyldt. SIDE 13

14 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB MARKEDET STILLER NYE KRAV TIL INDKØB Det globale lægemiddelmarked har ændret sig de senere år. Medicinalvirksomhederne har effektiviseret gennem sammenlægninger og tættere styring af forsyningskanaler og grossistled. Et presset marked og en større kompleksitet i udbuddene får i stigende grad leverandørerne til at udfordre de juridiske rammer for samarbejdet med Amgros ved f.eks. at benytte sig af muligheden for at klage, hvis et udbud ikke falder ud til deres fordel. Det stiller krav til udvikling og effektivisering af Amgros processer, så vi til stadighed kan udfordre markedet og opnå gode indkøbspriser uden at det går ud over behandlingseffekt, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed. I det følgende præsenteres tre eksempler på, hvordan vi gennem en mere holistisk tilgang til opgaverne, dokumentation og samarbejde kan effektivisere lægemiddelindkøbene og skabe besparelser for regionerne. SIDE 14

15 En fleksibel og effektiv implementering af nye aftaler med lægemiddelleverandørerne har en positiv effekt på bundlinjen.

16 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB RADS sikrer ensartet brug af dyr sygehusmedicin i hele Danmark OM RADS RADS er sammensat af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Danske Patienter, de enkelte regioner, Danske Regioner og Amgros. RADS ser særligt på: lægemiddelgrupper, som udgør en væsentlig udgiftspost på sygehusene lægemiddelgrupper, der er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst nye lægemidler med stort udgiftspotentiale områder, som har potentiale for kvalitetsoptimering eller behov for øget konsensus om behandlingen evt. på tværs af primærsektor og hospitalssektor Mere kvalitet for de samme penge stiller krav om effektiv ressourceudnyttelse i alt, hvad vi gør. Vi skal sikre lavere priser, ensartet høj kvalitet og større transparens, i forhold til hvilken medicin patienterne får tilbudt. Det gør RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin, RADS, har siden 2010 udarbejdet nationale behandlingsvejledninger, som danner grundlag for udbud og indkøb af lægemidler gennem Amgros. Udgangspunktet dengang var de 100 lægemidler med størst omsætning. RADS formål er siden blevet udvidet til også at omfatte områder med behov for kvalitetsoptimering og øget faglig konsensus. Senest har RADS udvidet sit fokus til terapiområder, som også dækker primærsektoren. Ved udgangen af 2013 har RADS godkendt 36 behandlingsvejledninger. Gode resultater via sammenhold RADS-strukturen er et godt eksempel på intelligent indkøb. Den faglige konsensus og stærke ledelsesforankring i regionerne sikrer et ejerskab, men også en forpligtelse til at følge behandlingsvejledninger og rekommandationer på de enkelte afdelinger. Monitoreringen af forbruget resulterer i en konkret opfølgning på de afdelinger, der ikke følger lægemiddelrekommandationerne. Denne struktur er også i international sammenhæng enestående. Motiverer til favorable priser Den faglige opbakning blandt lægerne samt den stærke ledelsesforankring i regionerne er afgørende for aftalernes styrke og dermed for den pris, som lægemiddelleverandørerne byder ind med, når Amgros afholder udbud. Hvornår er præparatskift en god idé? I Danmark udfordres sundhedspersonalet på sygehusapotekerne og på sygehusene dagligt af, at ét lægemiddel skal udskiftes med et andet. Præparatskift i sekundærsektoren kan ske som konsekvens af et nyt udbud, hvor en ny leverandør har vundet kontrakten for den kommende periode. En anden hyppig årsag til præparatskift er restordrer, hvor et præparat ikke kan leveres og derfor må erstattes af et andet. Et præparatskift er forbundet med både administrative og kliniske udgifter og kan i værste fald betyde fejl i medicineringen af patienter. Derfor har Amgros sammen med sygehusapotekerne sat sig for at kortlægge og værdisætte de økonomiske og patientsikkerhedsmæssige konsekvenser af de præparatskift, der sker på de danske sygehuse. En SIDE 16

17 TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB AMGROS øget viden om problemerne relateret til præparatskift skal skabe grobund for en bedre balance mellem besparelse og besvær. Besparelser vs. risici Der foretages hvert år cirka præparatskift på de danske sygehuse. For hvert af disse præparatskift udløses atter et antal konkrete skift, svarende til hvor mange afdelinger i landet, der har det pågældende præparat i sortimentet. Hver gang ét præparat udskiftes med et andet, udfordres både økonomien og patientsikkerheden: Der skal bruges tid på opdatering af systemer, registrering og kontrol, videregivelse af informationer og indarbejdning af nye rutiner. Men selvom mange præparatskift er motiveret af et billigere lægemiddel, skal der være en fornuftig sammenhæng mellem besparelsen på den ene side og besværet og risikoen på den anden. Vi indsamler brugbar viden Amgros er sammen med sygehusapotekerne i gang med at indsamle data, og den indsamlede viden skal efterfølgende formidles til sundhedspersonalet på sygehusene og sygehusapotekerne. Det er målet, at projektets resultater skal bruges i forbindelse med indkøb af lægemidler i Danmark og sikre, at præparatskift rent faktisk står mål med de omkostninger og patientsikkerhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med skiftet. Samtidig er det vigtigt at få tydeliggjort baggrunden for præparatskiftene, så den enkelte oplever, at det trods besværet giver god mening. Business cases giver klart svar: Robotter er rentable Effektivisering er uden tvivl et af kodeordene i sundhedsvæsenet i disse år, og automatiserede processer er et af midlerne til at opnå dette. Også når det gælder plukning af medicin på sygehusapotekerne. Det viser hele tre business cases, som Amgros i perioden april september 2013 har gennemført i tæt samarbejde med Hospitalsapoteket Aarhus, Region Hovedstadens Apotek og senest Sygehusapotek Fyn. Frigør mandskab og minimerer fejl En plukkerobot kan dels modtage varer til sygehusapotekets lager, dels ud fra elektroniske ordrer plukke hele medicinpakninger til de kliniske afdelingers lagre. Ud over at robotterne frigør mandskab til øvrige opgaver, kan de minimere antallet af manuelle fejl. Dermed er de med til at understøtte målene om en sikker behandling for patienterne og mest mulig sundhed for pengene. Tjent hjem på under fem år Alle tre sygehusapoteker har, på baggrund af de gunstige business cases, ønske om at investere i en eller flere robotter i løbet af de kommende år. Det fuldautomatiske udstyr frigør så store medarbejderressourcer, at udstyret er tjent hjem på mellem tre et halvt og fem år. Beregningerne, som er kvalitetssikret gennem stikprøver på lageret, tager højde for, at nogle processer stadig vil være manuelle på trods af en plukkerobot. Det gælder f.eks. håndtering af flasker og tunge pakninger. OM BUSINESS CASENE Investeringerne i fuldautomatiske plukkerobotter, som kan dække behovet på de tre sygehusapoteker, beløber sig til mellem 7,5 og knap 14 mio. kr. Business casene viser, at investeringerne er tjent hjem på under fem år. SIDE 17

18 Klar-til-brug-lægemidler øger sikkerheden for patienterne, giver bedre arbejdsmiljø og bidrager til en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

19 TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING AMGROS STÆRKT SAMARBEJDE OM FREMSTILLING AF LÆGEMIDLER Sygehusapotekernes fremstilling af lægemidler opfylder nogle særlige behov i patientbehandlingen. Det kan være færdigtilberedning af lægemidler til den enkelte patient eller produktion af lægemidler i særlige former, styrker eller pakningsstørrelser, som industrien ikke producerer. Herudover har fremstillingen betydning for det nationale beredskab, krisesituationer samt den daglige forsyningssikkerhed på landets sygehuse. Effektivisering, mere specialiserede behandlinger og udviklingen af den ambulante indsats i eget hjem kræver et særligt fokus på, at de kliniske afdelinger så vidt muligt kan modtage lægemidlerne klar-til-brug. Amgros har sammen med sygehusapotekerne udarbejdet målbeskrivelser for rationalisering, fremstilling, samhandel og fordeling af medicinproduktionen og har identificeret en række tiltag, som bedst løses i fællesskab på sygehusapotekerne. SIDE 19

20 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING Strategi for fremstilling af lægemidler sat i søen DE FIRE MÅLSÆTNINGER Den nationale strategi for lægemiddelfremstilling har fire overordnede målsætninger frem mod 2020: Styrke forsyningssikkerhed og beredskab via øget nationalt samarbejde om lægemiddelproduktion Producere særlige lægemidler og løsninger, der dækker patienter, afdelinger eller sygehuses særlige behov, som lægemiddelindustrien ikke dækker Øge kvalitet og patientsikkerhed i lægemiddelfremstilling og -håndtering Omkostningseffektivitet i produktionen af lægemidler set ud fra en helhedsbetragtning. Køb eller fremstil? Det er spørgsmålet, når Amgros og sygehusapotekerne skal vurdere, hvordan de bedst fremskaffer lægemidler til de enkelte afdelinger. Sygehusapotekerne fremstiller primært lægemidlerne selv, hvis patienter har særlige behov, som lægemiddelindustrien ikke dækker. Det kan for eksempel være særlige lægemiddelformer, sammensætninger eller styrker. Derfor en strategi Amgros og sygehusapotekerne har udarbejdet en national strategi for lægemiddelfremstilling som et led i at sikre, at den rette medicin er til stede på den rette afdeling på det relevante tidspunkt. Strategien er tiltrådt af alle regioner. Rationel og sikker produktion Formålet med strategien er blandt andet at udvikle området nationalt, så sygehusapotekerne styrker forsyningssikkerheden ved at koordinere produktionen på tværs af regionerne. Desuden rummer strategien målsætninger om at øge kvaliteten i og sikkerheden omkring lægemiddelfremstilling og -håndtering. Endelig skal strategien sikre, at lægemidlerne ud fra en helhedsbetragtning produceres billigst muligt. I januar 2013 blev to strategiske analyseprojekter sat i søen. Projekterne skal afdække, hvilke lægemidler sygehusapotekerne skal producere frem mod 2020 og hvor kapaciteten enten er til det eller kan opbygges. Implementering af strategien En anden udmøntning af strategien er optimering af fremstillingen af kemokure, som efterspørges i stadig stigende grad, hvorfor produktionskapaciteten løbende skal øges. Fremstillingen sker i dag manuelt med en del ensidigt gentaget arbejde til følge. Det udfordrer det ergonomiske arbejdsmiljø. Region Hovedstaden imødekommer problematikken via en robot, som kan producere kemokure både i standarddoser og i individuelle doser. Robotten forbedrer arbejdsmiljøet for personalet. Derudover forventer regionen, at robotten vil bidrage til at øge patientsikkerheden og give en anslået besparelse på 3 millioner kroner årligt i produktionsomkostninger. De erfaringer med procesoptimering i den manuelle cytostatikaproduktion, som er opnået på Hospitalsapoteket Region Midtjylland, skal i løbet af 2014 bredes ud til alle sygehusapoteker. Heriblandt skal udviklingen af et semiautomatisk optræksværktøj bl.a. til optræk i sprøjter færdiggøres og ibrugtages med sigte på at opnå et forbedret arbejdsmiljø. Oversigt over antal leverede cytostatikatilberedninger Total Årlig stigning 7,2% 0,0% 4,2% 3,1% 5,3% 6,3% 4,1% 7,6% SIDE 20

21 TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING AMGROS Klar værdi ved klar-til-brug Sygehusapotekerne og Amgros arbejder i fællesskab for, at sundhedssektoren i højere grad får gavn af de såkaldte klar-til-brug lægemidler. I praksis er der tale om medicin, som sygehusapotekerne eller industrien fremstiller i f.eks. infusionsposer eller sprøjter, så de er klar-til-brug for sygehuspersonalet eller patienten. Eksempler er penne med insulin fra industrien og færdigblandede infusionsvæsker med kemokure fra sygehusapotekerne. Flere af de nye sygehusbyggeriers design for lægemiddellogistik er anvendelse af klar-til-brug lægemidler, og derfor er sygehusapotekerne forpligtiget til at levere klar-tilbrug lægemidler, når de nye sygehusbyggerier står klar. En gevinst for personale og patient Klar-til-brug lægemidler er en gevinst for både sygehuspersonale og patienter. Det kliniske personale slipper for selv at tilberede medicinen og undgår at håndtere farlige stoffer. Patienterne får en mere sikker behandling f.eks. i akutte situationer, hvor klar-til-brug lægemidlerne mindsker risikoen for fejl. Desuden kan flere patienter behandles i eget hjem, da de selv eller hjemmebehandleren kan håndtere den klargjorte medicin. På den måde bidrager klartil-brug lægemidlerne til, at patienten i højere grad har mulighed for at tage ansvar for sin egen behandling. Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter i klinikken Et pilotprojekt på et anæstesiafsnit på Odense Universitetshospital har afprøvet brug af Atropin injektionsvæske i forfyldte sprøjter i stedet for de sædvanligt anvendte ampuller. Afprøvningen viste, at der hver uge blev gjort 50 sprøjter klar fra ampuller, mens der i det tilsvarende tidsrum blev brugt 4 forfyldte sprøjter. Det svarer til, at der kasseres 12,5 af de klargjorte sprøjter fra ampuller, hver gang der bruges én forfyldt sprøjte. Pga. mindre spild viste den forfyldte sprøjte sig at være en økonomisk gevinst for afdelingen. Så på trods af, at Atropin i forfyldte sprøjter koster mere end Atropin i ampuller, tjener merudgiften ved brugen af klartil-brug løsningen sig hjem. Nogle klar-til-brug lægemidler er konstrueret, så lægemiddel og opblandingsvæske befinder sig i én og samme lukkede beholder. Det medfører mindre spild, idet klar-til-brug lægemidlerne befinder sig i deres originale emballage. Mulige klar-til-brug lægemidler identificeret Amgros har i samarbejde med sygehusapoteker og udvalgte kliniske afdelinger identificeret 30 lægemidler, som kan være relevante at fremstille klar-til-brug. Især 13 af lægemidlerne vurderes at have stort potentiale og tilstrækkeligt stort forbrug til, at de er velegnede at fremstille klar-til-brug. OM FORFYLDTE SPRØJTER Fremstilling af forfyldte sprøjter på sygehusapotekerne Amgros og sygehusapotekerne undersøger i øjeblikket, hvorvidt det er muligt at fremskaffe egnede sprøjter samt fyldemaskiner til brug i produktionen af mindre mængder magistrelt fremstillede forfyldte sprøjter. SIDE 21

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013 Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014 Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 201 Amgros året der gik og året der kommer! Amgros anno 201 kort introduktion Året der gik Udbud version

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale

Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale SYGEHUSAPOTEKERNE I DANMARK Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Oktober

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 187 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir, samråd den 24. november, SUU Spørgsmål Q: Regeringen har med sin genopretningsplan besluttet at nedsætte

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

ÅRSRAPPORT SAFE 2010 SYGEHUSAPOTEKERNES OG AMGROS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSENHED WWW.AMGROS.DK SIDE 1 / AMGROS

ÅRSRAPPORT SAFE 2010 SYGEHUSAPOTEKERNES OG AMGROS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSENHED WWW.AMGROS.DK SIDE 1 / AMGROS ÅRSRAPPORT SAFE 2010 SYGEHUSAPOTEKERNES OG AMGROS FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSENHED WWW.AMGROS.DK SIDE 1 / AMGROS KOLOFON AMGROS Årsrapport SAFE 2010 Ansvarshavende redaktør: Trine Kart Mail: tka@amgros.dk

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj

Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj 7. marts 2014 1 Workshop 1: Jura som forretningsunderstøttende værktøj Christian Lunding, udbudsdirektør, SKI Anja Piening, chef for afdelingen for jura og CSR, SKI 7. marts 2014 2 Jura som forretningsunderstøttende

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere