ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE"

Transkript

1 ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

2 AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Kort og godt om Amgros Det er vores fokus Fremtidens sygehus kræver nytænkning 2013: Året i tal Amgros værdikæde: Vejen fra leverandør til bruger Tema: Forsyningskæden skal udfordres og udvikles Ny it-platform letter arbejdsgangene på sygehusapotekerne Færre fejl og mindre spild(tid) med stregkoder Tema: Markedet stiller nye krav til indkøb RADS sikrer ensartet brug af dyr sygehusmedicin i hele Danmark Hvornår er præparatskift en god idé? Business case: Robotter er rentable Tema: Stærkt samarbejde om fremstilling af lægemidler Strategi for fremstilling af lægemidler sat i søen Klar værdi ved klar-til-brug Prisfald, der giver genlyd

3 FORORD AMGROS Amgros sikrer regionerne de rette lægemidler billigst muligt. Sammen med sygehusapotekerne arbejder vi konstant på at udbrede best practice, effektivisere driften og øge patientsikkerheden. Kære læser I Amgros ønsker vi at gøre en forskel. Vi vil gøre vores for, at medicinen når sikkert og effektivt ud til den kliniske afdeling, så patienten kan få den rette behandling. Vi vil udnytte de muligheder, der ligger i ny teknologi og nye samarbejds- og organiseringsformer. Og vi vil yde vores til, at sundhedsvæsenet indrettes og udvikles, så vi opnår mere kvalitet for de samme penge. Selvom Amgros ikke har nogen direkte patientkontakt, har vi hele tiden patienten for øje. Vi er med til at sikre, at der altid er den medicin til rådighed, som afdelingen skal bruge. Det er helt afgørende for, at et sygehus kan fungere og patienten får den rigtige behandling. tyndt, inspireret os og udfordret os i forhold til udvikling af organisationen. Endelig vil jeg rette en tak til alle vores samarbejdspartnere herunder særligt sygehusapotekerne samt regioner, leverandører og andre gode kontakter, hvis konstruktive med- og modspil er uundværlige både i det daglige og i udviklingen af fremtidens lægemiddelforsyning. God læsning! Flemming Sonne På de kommende sider i dette årsmagasin præsenterer vi nogle af de spændende projekter, vi arbejder med netop nu. Det er vigtige projekter, som på forskellig vis undersøger, understøtter eller udvikler forskellige dele af forsyningskæden. I forlængelse af magasinets tilbageblik og fremsyn vil jeg gerne sige en stor tak til vores afgående bestyrelse. Med stort engagement har den fulgt os i tykt og SIDE 3

4 AMGROS PROFIL KORT OG GODT OM AMGROS Vores historie Fire amter og Københavns Kommune danner Amgros som indkøber på sundhedsområdet 2007 afdelinger løser Amgros mange opgaver, nemlig Ledelsessekretariatet, Udbud, Lægemiddelfremstilling og registrering, Kundeservice og økonomi, It og projekt samt SAFE Ejerkredsen udvides til at omfatte alle regionerne. Amgros indkøber lægemidler til alle offentlige sygehuse 2008 Amgros er nu ejet af samtlige regioner. Amgros I/S og Sygehusapotekerne i Danmark (SAD I/S) fusionerer, hvorefter Amgros også varetager opgaver i forbindelse med sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler 2008 Sygehusapotekerne og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed (SAFE) dannes medarbejdere drejer hjulene rundt hos Amgros 5 regioner har ejet Amgros siden 2007 Magistrel og SAD-produktion Magistrel produktion Amgros understøtter sygehusapotekerne Amgros arbejder meget tæt sammen med landets 8 sygehusapoteker, som Amgros understøtter administrativt. Danske Regioner nedsætter Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Amgros varetager sekretariatsfunktionen sammen med Danske Regioner SIDE 4

5 PROFIL AMGROS DET ER VORES FOKUS Vores vision Amgros vil være kendt for at tage markant samfundsmæssigt ansvar ved at skabe skelsættende resultater og løsninger inden for lægemiddelområdet. Vores mission Amgros sikrer effektiv forsyning og sikker anvendelse af medicin til sygehuspatienter. Det vi gør Amgros er regionernes lægemiddelorganisation, som skaber stordriftsfordele og administrative besparelser ved at samle indkøbet af lægemidler ét sted. Via EUudbud indkøber Amgros over 99 pct. af alle lægemidler til de offentlige sygehuse i Danmark og varetager desuden indkøb af høreapparater til landets høreklinikker. Amgros skaber merværdi ved at samarbejde med sygehusapotekerne om sikker og effektiv brug af lægemidler, herunder lægemiddelfremstilling og registrering af SAD-lægemidler. Og ved at servicere embedsmænd, politikere og presse med faktuelle data deler vi viden og bidrager til et solidt beslutningsgrundlag. Sådan er vi placeret i det offentlige sundhedsvæsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Regionerne Sygehusapoteker Lægemiddelleverandører Høreapparatleverandører Høreklinikker SIDE 5

6 AMGROS INDLEDNING FREMTIDENS SYGEHUS KRÆVER NYTÆNKNING Sundhedsvæsnet er i forandring. Fra at tage udgangspunkt i behandling af sygdommen skal der i langt højere grad tages afsæt i behandling af patienten. Det indebærer en mere individuel tilgang, hvor den enkelte patients ressourcer, ønsker og behov, tilvalg og fravalg kommer i spil og indgår i det samlede behandlingsforløb. Dette paradigmeskift skal understøttes af mulighederne i informationsteknologi, telemedicin og digitalisering, som tilsammen skal imødekomme fremtidens servicebevidste borgere. Sygehusenes udadvendte rolle I de kommende år vil flere patienter blive behandlet ambulant, og en større del af behandlingen vil foregå uden for sygehusene. Sygehusene vil få en mere udadvendt rolle, idet de fortsat har ansvaret for de patienter, der bliver behandlet i eget hjem. Det vil kræve et langt mere integreret samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle på sygehusene, i praksissektoren, hjemmeplejen og patienten. Effektivt fra leverandør til patient Samtidig stiller det også nye krav til medicinleverancerne. Amgros skal sammen med sygehusapotekerne skabe forudsætningerne for, at patienten i sidste ende kan få den medicin, han eller hun har brug for, og at sikkerheden er i orden. Vi skal tænke os ind i fremtidens behov på lægemiddelområdet og gå i dialog med leverandørerene om, hvordan de bedst kan forberede sig på de kommende års indkøb. Den samlede logistikkæde for lægemidlerne skal fungere optimalt både nationalt og internationalt. Det forudsætter en effektiv håndtering af alt fra leverandører, som ændrer distribution, lagerstørrelse og lagersteder, til sygehusapotekernes indkøb og videredistribution af lægemidler til sygehusene samt klinikkens valg og korrekte brug af lægemidler til den enkelte patient. Og det indebærer også en tilstrækkelig og fleksibel produktionskapacitet og passende lagre af de lægemidler, sygehus-apotekerne selv producerer. Det kan du forvente På de følgende sider præsenterer vi nogle af de mange initiativer, som Amgros og sygehusapotekerne har taget fat på for at sikre ensartet høj kvalitet, øget patientsikkerhed og effektiv ressourceudnyttelse inden for følgende områder: Lægemiddelforsyning: Hvordan sikrer vi sammen det rigtige lægemiddel til den relevante patient til rette tid? Lægemiddelindkøb: Hvordan opnår vi til stadighed gode indkøbspriser uden det går ud over behandlingseffekt, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed? Lægemiddelfremstilling: Hvordan understøtter vi bedst muligt arbejdsgangene i sygehusapotekernes lægemiddelproduktion? SIDE 6

7 ÅRET DER GIK AMGROS 2013 ÅRET I TAL 1, mia. kr. i besparelse for regionerne største lægemidler = 50 pct. af omsætningen afholdte EU-udbud 327 6,6 19,54 mio. kr. er omsætningen i lægemidler vokset med mia. kr. i omsætning (lægemidler) pct. gennemsnitlig rabat fra leverandører Udviklingen fra 2012 til 2013 Omsætningen i lægemidler er vokset med 5 pct. eller 327 mio. kr. i forhold til At 2012-omsætningen blev større end forventet skyldes dels det forsat stigende forbrug af en række nyere og dyrere præparater, dels at regionerne i sidste kvartal af 2012 opbyggede et lidt større medicinlager i regionerne, svarende til ca. 14 dages forbrug. Forbruget af definerede døgndoser (DDD) ligger godt 1,7 pct. højere end i En defineret døgndosis svarer til en gennemsnitlig døgndosis til en voksen patient. Opnået rabat I 2012 opnåede Amgros en gennemsnitlig rabat på lægemidler på 19,54 pct., hvilket er 0,70 procentpoint mindre end i Det skyldes først og fremmest, at den største vækst i forbruget af sygehusmedicin findes blandt de nyere og dyre lægemidler, som generelt handles med en lavere i rabat. Samtidig er listeprisen (AIP) sænket på visse lægemidler, som følge af en aftale indgået mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen. Desuden har året ikke budt på markante patentudløb og dermed heller ingen væsentlige prisreduktioner. Vækst i varegrupperne De 25 største præparater, målt på omsætning, stod for i alt 50,9 pct. af den samlede omsætning i De 100 størst omsættende lægemidler udgjorde i 2013 i alt 5,2 mia. kr. svarende til 79,1 pct. af den samlede omsætning. SIDE 7

8 AMGROS VÆRDIKÆDEN VEJEN FRA LEVERANDØR TIL BRUGER Afdækning af behov og deling af viden Gennemførsel af udbud for lægemidler og høreapparater Amgros understøtter forskning og udvikling inden for sygehusfarmaci. Dermed sikrer Amgros i samarbejde med sygehusapotekerne en effektiv og sikker forsyning af lægemidler til alle offentlige sygehuse samt en højere og ensartet kvalitet i behandlingen over hele landet. Amgros gennemfører udbud af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehusapoteker og høreklinikker. Udbud sikrer kontinuerligt varer af samme gode kvalitet til den bedste pris. Det foregår via Amgros online udbudssystem, der nemt og gennemsigtigt ligebehandler alle, som afgiver tilbud. SIDE 8

9 VÆRDIKÆDEN AMGROS Produktion og tilberedning af lægemidler Rekvirering og fordeling af lægemidler Levering af lægemidler/høreapparat til slutbruger Amgros understøtter sygehus-apotekernes produktion af registrerede lægemidler (SAD-præparater) og produktion af magistrelle lægemidler. Magistrelle lægemidler produceres i lille skala og dækker de behov, som industrien ikke kan dække. Amgros og sygehusapotekerne samarbejder bl.a. om sortiment, kontrakter med leverandører og kvalitetssikring. Amgros driver det elektroniske apotekssystem, som understøtter indkøb, varemodtagelse, lager- ordrehåndtering og distribution på sygehusapotekerne. De enkelte sygehusafdelinger rekvirerer lægemidlerne fra sygehusapotekerne, som sørger for viderdistribution af medicinen til afdelingen. Brugerne rekvirerer høreapparater fra de offentlige klinikker. Sygehusafdelingerne leverer medicin til patienterne, så den rigtige pille ender i rette mund. SIDE 9

10 En smidig og velfungerende forsyningskæde er afgørende for, at patienten får rette medicin på rette tidspunkt.

11 TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING AMGROS FORSYNINGSKÆDEN SKAL UDFORDRES OG UDVIKLES En velfungerende lægemiddelforsyning forudsætter, at alle dele af forsyningskæden fungerer. Amgros og sygehusapotekerne skal være gode til at forudsige behovet for lægemidler. Vi skal i fællesskab kunne købe eller fremstille det, der efterspørges i klinikken og sikre, at lægemidlerne er fysisk til rådighed, der hvor patienten skal behandles. Indimellem går et lægemiddel i restordre. Det koster både tid og penge, og det kan gå ud over patientsikkerheden, fordi der skal skiftes lægemiddel i utide. Derfor arbejder Amgros på at nedbringe antallet af restordrer og sikre en mere effektiv håndtering, når de opstår. Amgros, sygehusapotekerne og regionerne er ved at udvikle et nationalt it-system, APOTO. Det vil blandt andet skabe bedre overblik over samtlige bestillinger, lagre og leverancer til sygehusene. It bidrager også til sikker medicinering og effektiv logistik gennem brug af stregkoder på medicin. SIDE 11

12 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING Ny it-platform letter arbejdsgangene på sygehusapotekerne Når det nye it-system APOTO står klar, vil det effektivisere og harmonisere arbejdsgangene hos sygehusapotekerne i hele landet, når de indkøber og distribuerer medicin til de offentlige sygehuse. Med APOTO bliver der skabt én fælles løsning, der bliver drevet, vedligeholdt og supporteret af en central administration. Det giver store administrative besparelser for såvel sygehusapoteker som regioner og leverandører, når opgaver løses i fællesskab. Tæt parløb med apotekere APOTO er baseret på den udbredte SAP-løsning, og det betyder blandt andet, at det altid er muligt at videreudvikle systemet, hvis nye behov skulle melde sig. APOTO bliver udviklet i tæt parløb med regioner og sygehusapotekere, som er med til at sikre, at alle de daglige behov bliver imødekommet. Det er vigtigt, at SAP-løsningen tilpasses, så den passer præcist til sygehusapotekernes specifikke behov og arbejdsprocesser. Lettere hverdag og pænere bundlinje APOTO bliver desuden integreret med regionernes forskellige systemer som f.eks. økonomistyringssystemer. Og når løsningen er udrullet i hele landet, vil regionerne og de ca brugere på sygehusapotekerne og mange tusinde webshop-brugere på sygehusene have et moderne og standardiseret system, der letter deres hverdag og pynter på deres bundlinje. Leverer data til EPJ APOTO skal levere data af høj kvalitet om lægemidler til sygehusenes EPJsystemer, og på længere sigt kan systemet udvikles til også at understøtte sygehusapotekernes produktion af lægemidler. SIDE 12

13 TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING AMGROS Færre fejl og mindre spild(tid) med stregkoder Stregkoder på medicin er en genvej til effektiv lægemiddelforsyning og sikker medicinering. Koderne giver mulighed for at spore medicinen hele vejen fra leverandør til patient, og de bidrager til en effektiv logistik og god lagerstyring med mindre spild til følge. Amgros og de danske sygehusapoteker spiller en aktiv rolle i arbejdet med at øge patientsikkerheden i medicinerings-processen ved at arbejde for stregkoder på lægemidler. Brug af stregkodescanning kan reducere fejl i medicinophældningen og sikre, at den rette patient modtager den rette medicin. Det viser flere internationale studier. Endvidere følger Amgros og de danske sygehusapoteker det europæiske arbejde til bekæmpelse af forfalskede lægemidler som blandt andet i 2017 fører til stregkoder med serienummer på hver enkelt pakning receptpligtigt lægemiddel. Amgros har siden 2009 stillet krav om, at alle lægemidler har stregkode på den yderste emballage. Fra 2010 har stregkodekravet også omfattet den inderste emballage på lægemidler til oralt brug og lægemidler til udvortes brug, og fra 2014 er der yderligere stillet krav om stregkoder på inderemballagen for injektions- og infusionsvæsker. Mange gevinster med stregkoder Brug af stregkoder i medicineringsprocessen kan bidrage til at undgå alvorlige medicinrelaterede hændelser og til at reducere omkostninger og tidsforbrug i kraft af bedre lagerstyring. Men der er også andre afledte gevinster forbundet med brug af stregkoder: Reduktion i antallet af sengedage og i udgifter til ekstra behandling på baggrund af et lavere antal alvorlige medicineringsrelaterede hændelser Ressourcebesparelser på lagerstyringen på afdelingerne Mindre kassation grundet overskredet holdbarhed samt andet spild, idet lagerstyringen forbedres Forenklet og sikrere registrering af medicinering i patienters medicinjournal Effektivisering af eventuelle tilbagekaldelser af medicin via it-systemer. Stiller krav til logistik og arbejdsgange Stregkoder på lægemidlerne gør det naturligvis ikke alene. For at opnå alle gevinsterne ved brug af stregkoder skal både medicineringsprocessen og logistikken været indrettet til det. Anvendelse af stregkoder på lægemidler stiller I VIL AMGROS SIKRE: at der er stregkoder på de lægemidler, der indkøbes på kontrakt at dataflow fra Amgros data baser til regionernes ITsystemer fungerer at erfaringerne med stregkoder i Danmark og internationalt følges tæt at vi understøtter og bidrager til dialogen med interessenter omkring værdien af den samlede løsning. krav til arbejdsgange og til behandling af stregkodedata i it-systemerne. I løbet af de kommende to år, vil der være stregkoder på inderpakningerne af hovedparten af lægemidler købt via Amgros. Herved er en af de grundlæggende forudsætninger for anvendelse af stregkoder senere i værdikæden opfyldt. SIDE 13

14 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB MARKEDET STILLER NYE KRAV TIL INDKØB Det globale lægemiddelmarked har ændret sig de senere år. Medicinalvirksomhederne har effektiviseret gennem sammenlægninger og tættere styring af forsyningskanaler og grossistled. Et presset marked og en større kompleksitet i udbuddene får i stigende grad leverandørerne til at udfordre de juridiske rammer for samarbejdet med Amgros ved f.eks. at benytte sig af muligheden for at klage, hvis et udbud ikke falder ud til deres fordel. Det stiller krav til udvikling og effektivisering af Amgros processer, så vi til stadighed kan udfordre markedet og opnå gode indkøbspriser uden at det går ud over behandlingseffekt, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed. I det følgende præsenteres tre eksempler på, hvordan vi gennem en mere holistisk tilgang til opgaverne, dokumentation og samarbejde kan effektivisere lægemiddelindkøbene og skabe besparelser for regionerne. SIDE 14

15 En fleksibel og effektiv implementering af nye aftaler med lægemiddelleverandørerne har en positiv effekt på bundlinjen.

16 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB RADS sikrer ensartet brug af dyr sygehusmedicin i hele Danmark OM RADS RADS er sammensat af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Danske Patienter, de enkelte regioner, Danske Regioner og Amgros. RADS ser særligt på: lægemiddelgrupper, som udgør en væsentlig udgiftspost på sygehusene lægemiddelgrupper, der er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst nye lægemidler med stort udgiftspotentiale områder, som har potentiale for kvalitetsoptimering eller behov for øget konsensus om behandlingen evt. på tværs af primærsektor og hospitalssektor Mere kvalitet for de samme penge stiller krav om effektiv ressourceudnyttelse i alt, hvad vi gør. Vi skal sikre lavere priser, ensartet høj kvalitet og større transparens, i forhold til hvilken medicin patienterne får tilbudt. Det gør RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin, RADS, har siden 2010 udarbejdet nationale behandlingsvejledninger, som danner grundlag for udbud og indkøb af lægemidler gennem Amgros. Udgangspunktet dengang var de 100 lægemidler med størst omsætning. RADS formål er siden blevet udvidet til også at omfatte områder med behov for kvalitetsoptimering og øget faglig konsensus. Senest har RADS udvidet sit fokus til terapiområder, som også dækker primærsektoren. Ved udgangen af 2013 har RADS godkendt 36 behandlingsvejledninger. Gode resultater via sammenhold RADS-strukturen er et godt eksempel på intelligent indkøb. Den faglige konsensus og stærke ledelsesforankring i regionerne sikrer et ejerskab, men også en forpligtelse til at følge behandlingsvejledninger og rekommandationer på de enkelte afdelinger. Monitoreringen af forbruget resulterer i en konkret opfølgning på de afdelinger, der ikke følger lægemiddelrekommandationerne. Denne struktur er også i international sammenhæng enestående. Motiverer til favorable priser Den faglige opbakning blandt lægerne samt den stærke ledelsesforankring i regionerne er afgørende for aftalernes styrke og dermed for den pris, som lægemiddelleverandørerne byder ind med, når Amgros afholder udbud. Hvornår er præparatskift en god idé? I Danmark udfordres sundhedspersonalet på sygehusapotekerne og på sygehusene dagligt af, at ét lægemiddel skal udskiftes med et andet. Præparatskift i sekundærsektoren kan ske som konsekvens af et nyt udbud, hvor en ny leverandør har vundet kontrakten for den kommende periode. En anden hyppig årsag til præparatskift er restordrer, hvor et præparat ikke kan leveres og derfor må erstattes af et andet. Et præparatskift er forbundet med både administrative og kliniske udgifter og kan i værste fald betyde fejl i medicineringen af patienter. Derfor har Amgros sammen med sygehusapotekerne sat sig for at kortlægge og værdisætte de økonomiske og patientsikkerhedsmæssige konsekvenser af de præparatskift, der sker på de danske sygehuse. En SIDE 16

17 TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB AMGROS øget viden om problemerne relateret til præparatskift skal skabe grobund for en bedre balance mellem besparelse og besvær. Besparelser vs. risici Der foretages hvert år cirka præparatskift på de danske sygehuse. For hvert af disse præparatskift udløses atter et antal konkrete skift, svarende til hvor mange afdelinger i landet, der har det pågældende præparat i sortimentet. Hver gang ét præparat udskiftes med et andet, udfordres både økonomien og patientsikkerheden: Der skal bruges tid på opdatering af systemer, registrering og kontrol, videregivelse af informationer og indarbejdning af nye rutiner. Men selvom mange præparatskift er motiveret af et billigere lægemiddel, skal der være en fornuftig sammenhæng mellem besparelsen på den ene side og besværet og risikoen på den anden. Vi indsamler brugbar viden Amgros er sammen med sygehusapotekerne i gang med at indsamle data, og den indsamlede viden skal efterfølgende formidles til sundhedspersonalet på sygehusene og sygehusapotekerne. Det er målet, at projektets resultater skal bruges i forbindelse med indkøb af lægemidler i Danmark og sikre, at præparatskift rent faktisk står mål med de omkostninger og patientsikkerhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med skiftet. Samtidig er det vigtigt at få tydeliggjort baggrunden for præparatskiftene, så den enkelte oplever, at det trods besværet giver god mening. Business cases giver klart svar: Robotter er rentable Effektivisering er uden tvivl et af kodeordene i sundhedsvæsenet i disse år, og automatiserede processer er et af midlerne til at opnå dette. Også når det gælder plukning af medicin på sygehusapotekerne. Det viser hele tre business cases, som Amgros i perioden april september 2013 har gennemført i tæt samarbejde med Hospitalsapoteket Aarhus, Region Hovedstadens Apotek og senest Sygehusapotek Fyn. Frigør mandskab og minimerer fejl En plukkerobot kan dels modtage varer til sygehusapotekets lager, dels ud fra elektroniske ordrer plukke hele medicinpakninger til de kliniske afdelingers lagre. Ud over at robotterne frigør mandskab til øvrige opgaver, kan de minimere antallet af manuelle fejl. Dermed er de med til at understøtte målene om en sikker behandling for patienterne og mest mulig sundhed for pengene. Tjent hjem på under fem år Alle tre sygehusapoteker har, på baggrund af de gunstige business cases, ønske om at investere i en eller flere robotter i løbet af de kommende år. Det fuldautomatiske udstyr frigør så store medarbejderressourcer, at udstyret er tjent hjem på mellem tre et halvt og fem år. Beregningerne, som er kvalitetssikret gennem stikprøver på lageret, tager højde for, at nogle processer stadig vil være manuelle på trods af en plukkerobot. Det gælder f.eks. håndtering af flasker og tunge pakninger. OM BUSINESS CASENE Investeringerne i fuldautomatiske plukkerobotter, som kan dække behovet på de tre sygehusapoteker, beløber sig til mellem 7,5 og knap 14 mio. kr. Business casene viser, at investeringerne er tjent hjem på under fem år. SIDE 17

18 Klar-til-brug-lægemidler øger sikkerheden for patienterne, giver bedre arbejdsmiljø og bidrager til en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

19 TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING AMGROS STÆRKT SAMARBEJDE OM FREMSTILLING AF LÆGEMIDLER Sygehusapotekernes fremstilling af lægemidler opfylder nogle særlige behov i patientbehandlingen. Det kan være færdigtilberedning af lægemidler til den enkelte patient eller produktion af lægemidler i særlige former, styrker eller pakningsstørrelser, som industrien ikke producerer. Herudover har fremstillingen betydning for det nationale beredskab, krisesituationer samt den daglige forsyningssikkerhed på landets sygehuse. Effektivisering, mere specialiserede behandlinger og udviklingen af den ambulante indsats i eget hjem kræver et særligt fokus på, at de kliniske afdelinger så vidt muligt kan modtage lægemidlerne klar-til-brug. Amgros har sammen med sygehusapotekerne udarbejdet målbeskrivelser for rationalisering, fremstilling, samhandel og fordeling af medicinproduktionen og har identificeret en række tiltag, som bedst løses i fællesskab på sygehusapotekerne. SIDE 19

20 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING Strategi for fremstilling af lægemidler sat i søen DE FIRE MÅLSÆTNINGER Den nationale strategi for lægemiddelfremstilling har fire overordnede målsætninger frem mod 2020: Styrke forsyningssikkerhed og beredskab via øget nationalt samarbejde om lægemiddelproduktion Producere særlige lægemidler og løsninger, der dækker patienter, afdelinger eller sygehuses særlige behov, som lægemiddelindustrien ikke dækker Øge kvalitet og patientsikkerhed i lægemiddelfremstilling og -håndtering Omkostningseffektivitet i produktionen af lægemidler set ud fra en helhedsbetragtning. Køb eller fremstil? Det er spørgsmålet, når Amgros og sygehusapotekerne skal vurdere, hvordan de bedst fremskaffer lægemidler til de enkelte afdelinger. Sygehusapotekerne fremstiller primært lægemidlerne selv, hvis patienter har særlige behov, som lægemiddelindustrien ikke dækker. Det kan for eksempel være særlige lægemiddelformer, sammensætninger eller styrker. Derfor en strategi Amgros og sygehusapotekerne har udarbejdet en national strategi for lægemiddelfremstilling som et led i at sikre, at den rette medicin er til stede på den rette afdeling på det relevante tidspunkt. Strategien er tiltrådt af alle regioner. Rationel og sikker produktion Formålet med strategien er blandt andet at udvikle området nationalt, så sygehusapotekerne styrker forsyningssikkerheden ved at koordinere produktionen på tværs af regionerne. Desuden rummer strategien målsætninger om at øge kvaliteten i og sikkerheden omkring lægemiddelfremstilling og -håndtering. Endelig skal strategien sikre, at lægemidlerne ud fra en helhedsbetragtning produceres billigst muligt. I januar 2013 blev to strategiske analyseprojekter sat i søen. Projekterne skal afdække, hvilke lægemidler sygehusapotekerne skal producere frem mod 2020 og hvor kapaciteten enten er til det eller kan opbygges. Implementering af strategien En anden udmøntning af strategien er optimering af fremstillingen af kemokure, som efterspørges i stadig stigende grad, hvorfor produktionskapaciteten løbende skal øges. Fremstillingen sker i dag manuelt med en del ensidigt gentaget arbejde til følge. Det udfordrer det ergonomiske arbejdsmiljø. Region Hovedstaden imødekommer problematikken via en robot, som kan producere kemokure både i standarddoser og i individuelle doser. Robotten forbedrer arbejdsmiljøet for personalet. Derudover forventer regionen, at robotten vil bidrage til at øge patientsikkerheden og give en anslået besparelse på 3 millioner kroner årligt i produktionsomkostninger. De erfaringer med procesoptimering i den manuelle cytostatikaproduktion, som er opnået på Hospitalsapoteket Region Midtjylland, skal i løbet af 2014 bredes ud til alle sygehusapoteker. Heriblandt skal udviklingen af et semiautomatisk optræksværktøj bl.a. til optræk i sprøjter færdiggøres og ibrugtages med sigte på at opnå et forbedret arbejdsmiljø. Oversigt over antal leverede cytostatikatilberedninger Total Årlig stigning 7,2% 0,0% 4,2% 3,1% 5,3% 6,3% 4,1% 7,6% SIDE 20

21 TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING AMGROS Klar værdi ved klar-til-brug Sygehusapotekerne og Amgros arbejder i fællesskab for, at sundhedssektoren i højere grad får gavn af de såkaldte klar-til-brug lægemidler. I praksis er der tale om medicin, som sygehusapotekerne eller industrien fremstiller i f.eks. infusionsposer eller sprøjter, så de er klar-til-brug for sygehuspersonalet eller patienten. Eksempler er penne med insulin fra industrien og færdigblandede infusionsvæsker med kemokure fra sygehusapotekerne. Flere af de nye sygehusbyggeriers design for lægemiddellogistik er anvendelse af klar-til-brug lægemidler, og derfor er sygehusapotekerne forpligtiget til at levere klar-tilbrug lægemidler, når de nye sygehusbyggerier står klar. En gevinst for personale og patient Klar-til-brug lægemidler er en gevinst for både sygehuspersonale og patienter. Det kliniske personale slipper for selv at tilberede medicinen og undgår at håndtere farlige stoffer. Patienterne får en mere sikker behandling f.eks. i akutte situationer, hvor klar-til-brug lægemidlerne mindsker risikoen for fejl. Desuden kan flere patienter behandles i eget hjem, da de selv eller hjemmebehandleren kan håndtere den klargjorte medicin. På den måde bidrager klartil-brug lægemidlerne til, at patienten i højere grad har mulighed for at tage ansvar for sin egen behandling. Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter i klinikken Et pilotprojekt på et anæstesiafsnit på Odense Universitetshospital har afprøvet brug af Atropin injektionsvæske i forfyldte sprøjter i stedet for de sædvanligt anvendte ampuller. Afprøvningen viste, at der hver uge blev gjort 50 sprøjter klar fra ampuller, mens der i det tilsvarende tidsrum blev brugt 4 forfyldte sprøjter. Det svarer til, at der kasseres 12,5 af de klargjorte sprøjter fra ampuller, hver gang der bruges én forfyldt sprøjte. Pga. mindre spild viste den forfyldte sprøjte sig at være en økonomisk gevinst for afdelingen. Så på trods af, at Atropin i forfyldte sprøjter koster mere end Atropin i ampuller, tjener merudgiften ved brugen af klartil-brug løsningen sig hjem. Nogle klar-til-brug lægemidler er konstrueret, så lægemiddel og opblandingsvæske befinder sig i én og samme lukkede beholder. Det medfører mindre spild, idet klar-til-brug lægemidlerne befinder sig i deres originale emballage. Mulige klar-til-brug lægemidler identificeret Amgros har i samarbejde med sygehusapoteker og udvalgte kliniske afdelinger identificeret 30 lægemidler, som kan være relevante at fremstille klar-til-brug. Især 13 af lægemidlerne vurderes at have stort potentiale og tilstrækkeligt stort forbrug til, at de er velegnede at fremstille klar-til-brug. OM FORFYLDTE SPRØJTER Fremstilling af forfyldte sprøjter på sygehusapotekerne Amgros og sygehusapotekerne undersøger i øjeblikket, hvorvidt det er muligt at fremskaffe egnede sprøjter samt fyldemaskiner til brug i produktionen af mindre mængder magistrelt fremstillede forfyldte sprøjter. SIDE 21

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere