ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE"

Transkript

1 ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

2 AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Kort og godt om Amgros Det er vores fokus Fremtidens sygehus kræver nytænkning 2013: Året i tal Amgros værdikæde: Vejen fra leverandør til bruger Tema: Forsyningskæden skal udfordres og udvikles Ny it-platform letter arbejdsgangene på sygehusapotekerne Færre fejl og mindre spild(tid) med stregkoder Tema: Markedet stiller nye krav til indkøb RADS sikrer ensartet brug af dyr sygehusmedicin i hele Danmark Hvornår er præparatskift en god idé? Business case: Robotter er rentable Tema: Stærkt samarbejde om fremstilling af lægemidler Strategi for fremstilling af lægemidler sat i søen Klar værdi ved klar-til-brug Prisfald, der giver genlyd

3 FORORD AMGROS Amgros sikrer regionerne de rette lægemidler billigst muligt. Sammen med sygehusapotekerne arbejder vi konstant på at udbrede best practice, effektivisere driften og øge patientsikkerheden. Kære læser I Amgros ønsker vi at gøre en forskel. Vi vil gøre vores for, at medicinen når sikkert og effektivt ud til den kliniske afdeling, så patienten kan få den rette behandling. Vi vil udnytte de muligheder, der ligger i ny teknologi og nye samarbejds- og organiseringsformer. Og vi vil yde vores til, at sundhedsvæsenet indrettes og udvikles, så vi opnår mere kvalitet for de samme penge. Selvom Amgros ikke har nogen direkte patientkontakt, har vi hele tiden patienten for øje. Vi er med til at sikre, at der altid er den medicin til rådighed, som afdelingen skal bruge. Det er helt afgørende for, at et sygehus kan fungere og patienten får den rigtige behandling. tyndt, inspireret os og udfordret os i forhold til udvikling af organisationen. Endelig vil jeg rette en tak til alle vores samarbejdspartnere herunder særligt sygehusapotekerne samt regioner, leverandører og andre gode kontakter, hvis konstruktive med- og modspil er uundværlige både i det daglige og i udviklingen af fremtidens lægemiddelforsyning. God læsning! Flemming Sonne På de kommende sider i dette årsmagasin præsenterer vi nogle af de spændende projekter, vi arbejder med netop nu. Det er vigtige projekter, som på forskellig vis undersøger, understøtter eller udvikler forskellige dele af forsyningskæden. I forlængelse af magasinets tilbageblik og fremsyn vil jeg gerne sige en stor tak til vores afgående bestyrelse. Med stort engagement har den fulgt os i tykt og SIDE 3

4 AMGROS PROFIL KORT OG GODT OM AMGROS Vores historie Fire amter og Københavns Kommune danner Amgros som indkøber på sundhedsområdet 2007 afdelinger løser Amgros mange opgaver, nemlig Ledelsessekretariatet, Udbud, Lægemiddelfremstilling og registrering, Kundeservice og økonomi, It og projekt samt SAFE Ejerkredsen udvides til at omfatte alle regionerne. Amgros indkøber lægemidler til alle offentlige sygehuse 2008 Amgros er nu ejet af samtlige regioner. Amgros I/S og Sygehusapotekerne i Danmark (SAD I/S) fusionerer, hvorefter Amgros også varetager opgaver i forbindelse med sygehusapotekernes egenproducerede lægemidler 2008 Sygehusapotekerne og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed (SAFE) dannes medarbejdere drejer hjulene rundt hos Amgros 5 regioner har ejet Amgros siden 2007 Magistrel og SAD-produktion Magistrel produktion Amgros understøtter sygehusapotekerne Amgros arbejder meget tæt sammen med landets 8 sygehusapoteker, som Amgros understøtter administrativt. Danske Regioner nedsætter Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). Amgros varetager sekretariatsfunktionen sammen med Danske Regioner SIDE 4

5 PROFIL AMGROS DET ER VORES FOKUS Vores vision Amgros vil være kendt for at tage markant samfundsmæssigt ansvar ved at skabe skelsættende resultater og løsninger inden for lægemiddelområdet. Vores mission Amgros sikrer effektiv forsyning og sikker anvendelse af medicin til sygehuspatienter. Det vi gør Amgros er regionernes lægemiddelorganisation, som skaber stordriftsfordele og administrative besparelser ved at samle indkøbet af lægemidler ét sted. Via EUudbud indkøber Amgros over 99 pct. af alle lægemidler til de offentlige sygehuse i Danmark og varetager desuden indkøb af høreapparater til landets høreklinikker. Amgros skaber merværdi ved at samarbejde med sygehusapotekerne om sikker og effektiv brug af lægemidler, herunder lægemiddelfremstilling og registrering af SAD-lægemidler. Og ved at servicere embedsmænd, politikere og presse med faktuelle data deler vi viden og bidrager til et solidt beslutningsgrundlag. Sådan er vi placeret i det offentlige sundhedsvæsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sundhedsstyrelsen Regionerne Sygehusapoteker Lægemiddelleverandører Høreapparatleverandører Høreklinikker SIDE 5

6 AMGROS INDLEDNING FREMTIDENS SYGEHUS KRÆVER NYTÆNKNING Sundhedsvæsnet er i forandring. Fra at tage udgangspunkt i behandling af sygdommen skal der i langt højere grad tages afsæt i behandling af patienten. Det indebærer en mere individuel tilgang, hvor den enkelte patients ressourcer, ønsker og behov, tilvalg og fravalg kommer i spil og indgår i det samlede behandlingsforløb. Dette paradigmeskift skal understøttes af mulighederne i informationsteknologi, telemedicin og digitalisering, som tilsammen skal imødekomme fremtidens servicebevidste borgere. Sygehusenes udadvendte rolle I de kommende år vil flere patienter blive behandlet ambulant, og en større del af behandlingen vil foregå uden for sygehusene. Sygehusene vil få en mere udadvendt rolle, idet de fortsat har ansvaret for de patienter, der bliver behandlet i eget hjem. Det vil kræve et langt mere integreret samarbejde mellem de sundhedsprofessionelle på sygehusene, i praksissektoren, hjemmeplejen og patienten. Effektivt fra leverandør til patient Samtidig stiller det også nye krav til medicinleverancerne. Amgros skal sammen med sygehusapotekerne skabe forudsætningerne for, at patienten i sidste ende kan få den medicin, han eller hun har brug for, og at sikkerheden er i orden. Vi skal tænke os ind i fremtidens behov på lægemiddelområdet og gå i dialog med leverandørerene om, hvordan de bedst kan forberede sig på de kommende års indkøb. Den samlede logistikkæde for lægemidlerne skal fungere optimalt både nationalt og internationalt. Det forudsætter en effektiv håndtering af alt fra leverandører, som ændrer distribution, lagerstørrelse og lagersteder, til sygehusapotekernes indkøb og videredistribution af lægemidler til sygehusene samt klinikkens valg og korrekte brug af lægemidler til den enkelte patient. Og det indebærer også en tilstrækkelig og fleksibel produktionskapacitet og passende lagre af de lægemidler, sygehus-apotekerne selv producerer. Det kan du forvente På de følgende sider præsenterer vi nogle af de mange initiativer, som Amgros og sygehusapotekerne har taget fat på for at sikre ensartet høj kvalitet, øget patientsikkerhed og effektiv ressourceudnyttelse inden for følgende områder: Lægemiddelforsyning: Hvordan sikrer vi sammen det rigtige lægemiddel til den relevante patient til rette tid? Lægemiddelindkøb: Hvordan opnår vi til stadighed gode indkøbspriser uden det går ud over behandlingseffekt, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed? Lægemiddelfremstilling: Hvordan understøtter vi bedst muligt arbejdsgangene i sygehusapotekernes lægemiddelproduktion? SIDE 6

7 ÅRET DER GIK AMGROS 2013 ÅRET I TAL 1, mia. kr. i besparelse for regionerne største lægemidler = 50 pct. af omsætningen afholdte EU-udbud 327 6,6 19,54 mio. kr. er omsætningen i lægemidler vokset med mia. kr. i omsætning (lægemidler) pct. gennemsnitlig rabat fra leverandører Udviklingen fra 2012 til 2013 Omsætningen i lægemidler er vokset med 5 pct. eller 327 mio. kr. i forhold til At 2012-omsætningen blev større end forventet skyldes dels det forsat stigende forbrug af en række nyere og dyrere præparater, dels at regionerne i sidste kvartal af 2012 opbyggede et lidt større medicinlager i regionerne, svarende til ca. 14 dages forbrug. Forbruget af definerede døgndoser (DDD) ligger godt 1,7 pct. højere end i En defineret døgndosis svarer til en gennemsnitlig døgndosis til en voksen patient. Opnået rabat I 2012 opnåede Amgros en gennemsnitlig rabat på lægemidler på 19,54 pct., hvilket er 0,70 procentpoint mindre end i Det skyldes først og fremmest, at den største vækst i forbruget af sygehusmedicin findes blandt de nyere og dyre lægemidler, som generelt handles med en lavere i rabat. Samtidig er listeprisen (AIP) sænket på visse lægemidler, som følge af en aftale indgået mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen. Desuden har året ikke budt på markante patentudløb og dermed heller ingen væsentlige prisreduktioner. Vækst i varegrupperne De 25 største præparater, målt på omsætning, stod for i alt 50,9 pct. af den samlede omsætning i De 100 størst omsættende lægemidler udgjorde i 2013 i alt 5,2 mia. kr. svarende til 79,1 pct. af den samlede omsætning. SIDE 7

8 AMGROS VÆRDIKÆDEN VEJEN FRA LEVERANDØR TIL BRUGER Afdækning af behov og deling af viden Gennemførsel af udbud for lægemidler og høreapparater Amgros understøtter forskning og udvikling inden for sygehusfarmaci. Dermed sikrer Amgros i samarbejde med sygehusapotekerne en effektiv og sikker forsyning af lægemidler til alle offentlige sygehuse samt en højere og ensartet kvalitet i behandlingen over hele landet. Amgros gennemfører udbud af lægemidler og høreapparater til de offentlige sygehusapoteker og høreklinikker. Udbud sikrer kontinuerligt varer af samme gode kvalitet til den bedste pris. Det foregår via Amgros online udbudssystem, der nemt og gennemsigtigt ligebehandler alle, som afgiver tilbud. SIDE 8

9 VÆRDIKÆDEN AMGROS Produktion og tilberedning af lægemidler Rekvirering og fordeling af lægemidler Levering af lægemidler/høreapparat til slutbruger Amgros understøtter sygehus-apotekernes produktion af registrerede lægemidler (SAD-præparater) og produktion af magistrelle lægemidler. Magistrelle lægemidler produceres i lille skala og dækker de behov, som industrien ikke kan dække. Amgros og sygehusapotekerne samarbejder bl.a. om sortiment, kontrakter med leverandører og kvalitetssikring. Amgros driver det elektroniske apotekssystem, som understøtter indkøb, varemodtagelse, lager- ordrehåndtering og distribution på sygehusapotekerne. De enkelte sygehusafdelinger rekvirerer lægemidlerne fra sygehusapotekerne, som sørger for viderdistribution af medicinen til afdelingen. Brugerne rekvirerer høreapparater fra de offentlige klinikker. Sygehusafdelingerne leverer medicin til patienterne, så den rigtige pille ender i rette mund. SIDE 9

10 En smidig og velfungerende forsyningskæde er afgørende for, at patienten får rette medicin på rette tidspunkt.

11 TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING AMGROS FORSYNINGSKÆDEN SKAL UDFORDRES OG UDVIKLES En velfungerende lægemiddelforsyning forudsætter, at alle dele af forsyningskæden fungerer. Amgros og sygehusapotekerne skal være gode til at forudsige behovet for lægemidler. Vi skal i fællesskab kunne købe eller fremstille det, der efterspørges i klinikken og sikre, at lægemidlerne er fysisk til rådighed, der hvor patienten skal behandles. Indimellem går et lægemiddel i restordre. Det koster både tid og penge, og det kan gå ud over patientsikkerheden, fordi der skal skiftes lægemiddel i utide. Derfor arbejder Amgros på at nedbringe antallet af restordrer og sikre en mere effektiv håndtering, når de opstår. Amgros, sygehusapotekerne og regionerne er ved at udvikle et nationalt it-system, APOTO. Det vil blandt andet skabe bedre overblik over samtlige bestillinger, lagre og leverancer til sygehusene. It bidrager også til sikker medicinering og effektiv logistik gennem brug af stregkoder på medicin. SIDE 11

12 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING Ny it-platform letter arbejdsgangene på sygehusapotekerne Når det nye it-system APOTO står klar, vil det effektivisere og harmonisere arbejdsgangene hos sygehusapotekerne i hele landet, når de indkøber og distribuerer medicin til de offentlige sygehuse. Med APOTO bliver der skabt én fælles løsning, der bliver drevet, vedligeholdt og supporteret af en central administration. Det giver store administrative besparelser for såvel sygehusapoteker som regioner og leverandører, når opgaver løses i fællesskab. Tæt parløb med apotekere APOTO er baseret på den udbredte SAP-løsning, og det betyder blandt andet, at det altid er muligt at videreudvikle systemet, hvis nye behov skulle melde sig. APOTO bliver udviklet i tæt parløb med regioner og sygehusapotekere, som er med til at sikre, at alle de daglige behov bliver imødekommet. Det er vigtigt, at SAP-løsningen tilpasses, så den passer præcist til sygehusapotekernes specifikke behov og arbejdsprocesser. Lettere hverdag og pænere bundlinje APOTO bliver desuden integreret med regionernes forskellige systemer som f.eks. økonomistyringssystemer. Og når løsningen er udrullet i hele landet, vil regionerne og de ca brugere på sygehusapotekerne og mange tusinde webshop-brugere på sygehusene have et moderne og standardiseret system, der letter deres hverdag og pynter på deres bundlinje. Leverer data til EPJ APOTO skal levere data af høj kvalitet om lægemidler til sygehusenes EPJsystemer, og på længere sigt kan systemet udvikles til også at understøtte sygehusapotekernes produktion af lægemidler. SIDE 12

13 TEMA: LÆGEMIDDELFORSYNING AMGROS Færre fejl og mindre spild(tid) med stregkoder Stregkoder på medicin er en genvej til effektiv lægemiddelforsyning og sikker medicinering. Koderne giver mulighed for at spore medicinen hele vejen fra leverandør til patient, og de bidrager til en effektiv logistik og god lagerstyring med mindre spild til følge. Amgros og de danske sygehusapoteker spiller en aktiv rolle i arbejdet med at øge patientsikkerheden i medicinerings-processen ved at arbejde for stregkoder på lægemidler. Brug af stregkodescanning kan reducere fejl i medicinophældningen og sikre, at den rette patient modtager den rette medicin. Det viser flere internationale studier. Endvidere følger Amgros og de danske sygehusapoteker det europæiske arbejde til bekæmpelse af forfalskede lægemidler som blandt andet i 2017 fører til stregkoder med serienummer på hver enkelt pakning receptpligtigt lægemiddel. Amgros har siden 2009 stillet krav om, at alle lægemidler har stregkode på den yderste emballage. Fra 2010 har stregkodekravet også omfattet den inderste emballage på lægemidler til oralt brug og lægemidler til udvortes brug, og fra 2014 er der yderligere stillet krav om stregkoder på inderemballagen for injektions- og infusionsvæsker. Mange gevinster med stregkoder Brug af stregkoder i medicineringsprocessen kan bidrage til at undgå alvorlige medicinrelaterede hændelser og til at reducere omkostninger og tidsforbrug i kraft af bedre lagerstyring. Men der er også andre afledte gevinster forbundet med brug af stregkoder: Reduktion i antallet af sengedage og i udgifter til ekstra behandling på baggrund af et lavere antal alvorlige medicineringsrelaterede hændelser Ressourcebesparelser på lagerstyringen på afdelingerne Mindre kassation grundet overskredet holdbarhed samt andet spild, idet lagerstyringen forbedres Forenklet og sikrere registrering af medicinering i patienters medicinjournal Effektivisering af eventuelle tilbagekaldelser af medicin via it-systemer. Stiller krav til logistik og arbejdsgange Stregkoder på lægemidlerne gør det naturligvis ikke alene. For at opnå alle gevinsterne ved brug af stregkoder skal både medicineringsprocessen og logistikken været indrettet til det. Anvendelse af stregkoder på lægemidler stiller I VIL AMGROS SIKRE: at der er stregkoder på de lægemidler, der indkøbes på kontrakt at dataflow fra Amgros data baser til regionernes ITsystemer fungerer at erfaringerne med stregkoder i Danmark og internationalt følges tæt at vi understøtter og bidrager til dialogen med interessenter omkring værdien af den samlede løsning. krav til arbejdsgange og til behandling af stregkodedata i it-systemerne. I løbet af de kommende to år, vil der være stregkoder på inderpakningerne af hovedparten af lægemidler købt via Amgros. Herved er en af de grundlæggende forudsætninger for anvendelse af stregkoder senere i værdikæden opfyldt. SIDE 13

14 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB MARKEDET STILLER NYE KRAV TIL INDKØB Det globale lægemiddelmarked har ændret sig de senere år. Medicinalvirksomhederne har effektiviseret gennem sammenlægninger og tættere styring af forsyningskanaler og grossistled. Et presset marked og en større kompleksitet i udbuddene får i stigende grad leverandørerne til at udfordre de juridiske rammer for samarbejdet med Amgros ved f.eks. at benytte sig af muligheden for at klage, hvis et udbud ikke falder ud til deres fordel. Det stiller krav til udvikling og effektivisering af Amgros processer, så vi til stadighed kan udfordre markedet og opnå gode indkøbspriser uden at det går ud over behandlingseffekt, patientsikkerhed og forsyningssikkerhed. I det følgende præsenteres tre eksempler på, hvordan vi gennem en mere holistisk tilgang til opgaverne, dokumentation og samarbejde kan effektivisere lægemiddelindkøbene og skabe besparelser for regionerne. SIDE 14

15 En fleksibel og effektiv implementering af nye aftaler med lægemiddelleverandørerne har en positiv effekt på bundlinjen.

16 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB RADS sikrer ensartet brug af dyr sygehusmedicin i hele Danmark OM RADS RADS er sammensat af repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Danske Patienter, de enkelte regioner, Danske Regioner og Amgros. RADS ser særligt på: lægemiddelgrupper, som udgør en væsentlig udgiftspost på sygehusene lægemiddelgrupper, der er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst nye lægemidler med stort udgiftspotentiale områder, som har potentiale for kvalitetsoptimering eller behov for øget konsensus om behandlingen evt. på tværs af primærsektor og hospitalssektor Mere kvalitet for de samme penge stiller krav om effektiv ressourceudnyttelse i alt, hvad vi gør. Vi skal sikre lavere priser, ensartet høj kvalitet og større transparens, i forhold til hvilken medicin patienterne får tilbudt. Det gør RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin, RADS, har siden 2010 udarbejdet nationale behandlingsvejledninger, som danner grundlag for udbud og indkøb af lægemidler gennem Amgros. Udgangspunktet dengang var de 100 lægemidler med størst omsætning. RADS formål er siden blevet udvidet til også at omfatte områder med behov for kvalitetsoptimering og øget faglig konsensus. Senest har RADS udvidet sit fokus til terapiområder, som også dækker primærsektoren. Ved udgangen af 2013 har RADS godkendt 36 behandlingsvejledninger. Gode resultater via sammenhold RADS-strukturen er et godt eksempel på intelligent indkøb. Den faglige konsensus og stærke ledelsesforankring i regionerne sikrer et ejerskab, men også en forpligtelse til at følge behandlingsvejledninger og rekommandationer på de enkelte afdelinger. Monitoreringen af forbruget resulterer i en konkret opfølgning på de afdelinger, der ikke følger lægemiddelrekommandationerne. Denne struktur er også i international sammenhæng enestående. Motiverer til favorable priser Den faglige opbakning blandt lægerne samt den stærke ledelsesforankring i regionerne er afgørende for aftalernes styrke og dermed for den pris, som lægemiddelleverandørerne byder ind med, når Amgros afholder udbud. Hvornår er præparatskift en god idé? I Danmark udfordres sundhedspersonalet på sygehusapotekerne og på sygehusene dagligt af, at ét lægemiddel skal udskiftes med et andet. Præparatskift i sekundærsektoren kan ske som konsekvens af et nyt udbud, hvor en ny leverandør har vundet kontrakten for den kommende periode. En anden hyppig årsag til præparatskift er restordrer, hvor et præparat ikke kan leveres og derfor må erstattes af et andet. Et præparatskift er forbundet med både administrative og kliniske udgifter og kan i værste fald betyde fejl i medicineringen af patienter. Derfor har Amgros sammen med sygehusapotekerne sat sig for at kortlægge og værdisætte de økonomiske og patientsikkerhedsmæssige konsekvenser af de præparatskift, der sker på de danske sygehuse. En SIDE 16

17 TEMA: LÆGEMIDDELINDKØB AMGROS øget viden om problemerne relateret til præparatskift skal skabe grobund for en bedre balance mellem besparelse og besvær. Besparelser vs. risici Der foretages hvert år cirka præparatskift på de danske sygehuse. For hvert af disse præparatskift udløses atter et antal konkrete skift, svarende til hvor mange afdelinger i landet, der har det pågældende præparat i sortimentet. Hver gang ét præparat udskiftes med et andet, udfordres både økonomien og patientsikkerheden: Der skal bruges tid på opdatering af systemer, registrering og kontrol, videregivelse af informationer og indarbejdning af nye rutiner. Men selvom mange præparatskift er motiveret af et billigere lægemiddel, skal der være en fornuftig sammenhæng mellem besparelsen på den ene side og besværet og risikoen på den anden. Vi indsamler brugbar viden Amgros er sammen med sygehusapotekerne i gang med at indsamle data, og den indsamlede viden skal efterfølgende formidles til sundhedspersonalet på sygehusene og sygehusapotekerne. Det er målet, at projektets resultater skal bruges i forbindelse med indkøb af lægemidler i Danmark og sikre, at præparatskift rent faktisk står mål med de omkostninger og patientsikkerhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med skiftet. Samtidig er det vigtigt at få tydeliggjort baggrunden for præparatskiftene, så den enkelte oplever, at det trods besværet giver god mening. Business cases giver klart svar: Robotter er rentable Effektivisering er uden tvivl et af kodeordene i sundhedsvæsenet i disse år, og automatiserede processer er et af midlerne til at opnå dette. Også når det gælder plukning af medicin på sygehusapotekerne. Det viser hele tre business cases, som Amgros i perioden april september 2013 har gennemført i tæt samarbejde med Hospitalsapoteket Aarhus, Region Hovedstadens Apotek og senest Sygehusapotek Fyn. Frigør mandskab og minimerer fejl En plukkerobot kan dels modtage varer til sygehusapotekets lager, dels ud fra elektroniske ordrer plukke hele medicinpakninger til de kliniske afdelingers lagre. Ud over at robotterne frigør mandskab til øvrige opgaver, kan de minimere antallet af manuelle fejl. Dermed er de med til at understøtte målene om en sikker behandling for patienterne og mest mulig sundhed for pengene. Tjent hjem på under fem år Alle tre sygehusapoteker har, på baggrund af de gunstige business cases, ønske om at investere i en eller flere robotter i løbet af de kommende år. Det fuldautomatiske udstyr frigør så store medarbejderressourcer, at udstyret er tjent hjem på mellem tre et halvt og fem år. Beregningerne, som er kvalitetssikret gennem stikprøver på lageret, tager højde for, at nogle processer stadig vil være manuelle på trods af en plukkerobot. Det gælder f.eks. håndtering af flasker og tunge pakninger. OM BUSINESS CASENE Investeringerne i fuldautomatiske plukkerobotter, som kan dække behovet på de tre sygehusapoteker, beløber sig til mellem 7,5 og knap 14 mio. kr. Business casene viser, at investeringerne er tjent hjem på under fem år. SIDE 17

18 Klar-til-brug-lægemidler øger sikkerheden for patienterne, giver bedre arbejdsmiljø og bidrager til en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

19 TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING AMGROS STÆRKT SAMARBEJDE OM FREMSTILLING AF LÆGEMIDLER Sygehusapotekernes fremstilling af lægemidler opfylder nogle særlige behov i patientbehandlingen. Det kan være færdigtilberedning af lægemidler til den enkelte patient eller produktion af lægemidler i særlige former, styrker eller pakningsstørrelser, som industrien ikke producerer. Herudover har fremstillingen betydning for det nationale beredskab, krisesituationer samt den daglige forsyningssikkerhed på landets sygehuse. Effektivisering, mere specialiserede behandlinger og udviklingen af den ambulante indsats i eget hjem kræver et særligt fokus på, at de kliniske afdelinger så vidt muligt kan modtage lægemidlerne klar-til-brug. Amgros har sammen med sygehusapotekerne udarbejdet målbeskrivelser for rationalisering, fremstilling, samhandel og fordeling af medicinproduktionen og har identificeret en række tiltag, som bedst løses i fællesskab på sygehusapotekerne. SIDE 19

20 AMGROS TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING Strategi for fremstilling af lægemidler sat i søen DE FIRE MÅLSÆTNINGER Den nationale strategi for lægemiddelfremstilling har fire overordnede målsætninger frem mod 2020: Styrke forsyningssikkerhed og beredskab via øget nationalt samarbejde om lægemiddelproduktion Producere særlige lægemidler og løsninger, der dækker patienter, afdelinger eller sygehuses særlige behov, som lægemiddelindustrien ikke dækker Øge kvalitet og patientsikkerhed i lægemiddelfremstilling og -håndtering Omkostningseffektivitet i produktionen af lægemidler set ud fra en helhedsbetragtning. Køb eller fremstil? Det er spørgsmålet, når Amgros og sygehusapotekerne skal vurdere, hvordan de bedst fremskaffer lægemidler til de enkelte afdelinger. Sygehusapotekerne fremstiller primært lægemidlerne selv, hvis patienter har særlige behov, som lægemiddelindustrien ikke dækker. Det kan for eksempel være særlige lægemiddelformer, sammensætninger eller styrker. Derfor en strategi Amgros og sygehusapotekerne har udarbejdet en national strategi for lægemiddelfremstilling som et led i at sikre, at den rette medicin er til stede på den rette afdeling på det relevante tidspunkt. Strategien er tiltrådt af alle regioner. Rationel og sikker produktion Formålet med strategien er blandt andet at udvikle området nationalt, så sygehusapotekerne styrker forsyningssikkerheden ved at koordinere produktionen på tværs af regionerne. Desuden rummer strategien målsætninger om at øge kvaliteten i og sikkerheden omkring lægemiddelfremstilling og -håndtering. Endelig skal strategien sikre, at lægemidlerne ud fra en helhedsbetragtning produceres billigst muligt. I januar 2013 blev to strategiske analyseprojekter sat i søen. Projekterne skal afdække, hvilke lægemidler sygehusapotekerne skal producere frem mod 2020 og hvor kapaciteten enten er til det eller kan opbygges. Implementering af strategien En anden udmøntning af strategien er optimering af fremstillingen af kemokure, som efterspørges i stadig stigende grad, hvorfor produktionskapaciteten løbende skal øges. Fremstillingen sker i dag manuelt med en del ensidigt gentaget arbejde til følge. Det udfordrer det ergonomiske arbejdsmiljø. Region Hovedstaden imødekommer problematikken via en robot, som kan producere kemokure både i standarddoser og i individuelle doser. Robotten forbedrer arbejdsmiljøet for personalet. Derudover forventer regionen, at robotten vil bidrage til at øge patientsikkerheden og give en anslået besparelse på 3 millioner kroner årligt i produktionsomkostninger. De erfaringer med procesoptimering i den manuelle cytostatikaproduktion, som er opnået på Hospitalsapoteket Region Midtjylland, skal i løbet af 2014 bredes ud til alle sygehusapoteker. Heriblandt skal udviklingen af et semiautomatisk optræksværktøj bl.a. til optræk i sprøjter færdiggøres og ibrugtages med sigte på at opnå et forbedret arbejdsmiljø. Oversigt over antal leverede cytostatikatilberedninger Total Årlig stigning 7,2% 0,0% 4,2% 3,1% 5,3% 6,3% 4,1% 7,6% SIDE 20

21 TEMA: LÆGEMIDDELFREMSTILLING AMGROS Klar værdi ved klar-til-brug Sygehusapotekerne og Amgros arbejder i fællesskab for, at sundhedssektoren i højere grad får gavn af de såkaldte klar-til-brug lægemidler. I praksis er der tale om medicin, som sygehusapotekerne eller industrien fremstiller i f.eks. infusionsposer eller sprøjter, så de er klar-til-brug for sygehuspersonalet eller patienten. Eksempler er penne med insulin fra industrien og færdigblandede infusionsvæsker med kemokure fra sygehusapotekerne. Flere af de nye sygehusbyggeriers design for lægemiddellogistik er anvendelse af klar-til-brug lægemidler, og derfor er sygehusapotekerne forpligtiget til at levere klar-tilbrug lægemidler, når de nye sygehusbyggerier står klar. En gevinst for personale og patient Klar-til-brug lægemidler er en gevinst for både sygehuspersonale og patienter. Det kliniske personale slipper for selv at tilberede medicinen og undgår at håndtere farlige stoffer. Patienterne får en mere sikker behandling f.eks. i akutte situationer, hvor klar-til-brug lægemidlerne mindsker risikoen for fejl. Desuden kan flere patienter behandles i eget hjem, da de selv eller hjemmebehandleren kan håndtere den klargjorte medicin. På den måde bidrager klartil-brug lægemidlerne til, at patienten i højere grad har mulighed for at tage ansvar for sin egen behandling. Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter i klinikken Et pilotprojekt på et anæstesiafsnit på Odense Universitetshospital har afprøvet brug af Atropin injektionsvæske i forfyldte sprøjter i stedet for de sædvanligt anvendte ampuller. Afprøvningen viste, at der hver uge blev gjort 50 sprøjter klar fra ampuller, mens der i det tilsvarende tidsrum blev brugt 4 forfyldte sprøjter. Det svarer til, at der kasseres 12,5 af de klargjorte sprøjter fra ampuller, hver gang der bruges én forfyldt sprøjte. Pga. mindre spild viste den forfyldte sprøjte sig at være en økonomisk gevinst for afdelingen. Så på trods af, at Atropin i forfyldte sprøjter koster mere end Atropin i ampuller, tjener merudgiften ved brugen af klartil-brug løsningen sig hjem. Nogle klar-til-brug lægemidler er konstrueret, så lægemiddel og opblandingsvæske befinder sig i én og samme lukkede beholder. Det medfører mindre spild, idet klar-til-brug lægemidlerne befinder sig i deres originale emballage. Mulige klar-til-brug lægemidler identificeret Amgros har i samarbejde med sygehusapoteker og udvalgte kliniske afdelinger identificeret 30 lægemidler, som kan være relevante at fremstille klar-til-brug. Især 13 af lægemidlerne vurderes at have stort potentiale og tilstrækkeligt stort forbrug til, at de er velegnede at fremstille klar-til-brug. OM FORFYLDTE SPRØJTER Fremstilling af forfyldte sprøjter på sygehusapotekerne Amgros og sygehusapotekerne undersøger i øjeblikket, hvorvidt det er muligt at fremskaffe egnede sprøjter samt fyldemaskiner til brug i produktionen af mindre mængder magistrelt fremstillede forfyldte sprøjter. SIDE 21

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

årsmagasin Amgros Regionernes lægemiddelorganisation mere kvalitet for pengene

årsmagasin Amgros Regionernes lægemiddelorganisation mere kvalitet for pengene årsmagasin Amgros Regionernes lægemiddelorganisation mere kvalitet for pengene Status og perspektiver 2011-2012 Amgros Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 22 Forord Kort og godt

Læs mere

LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT

LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT BERETTER: LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT Amgros er en vigtig aktør i sundhedssektoren. Ikke mindst den pressede økonomiske situation i regionerne har øget behovet for ressourceoptimering og for et

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.)

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) Dagens hovedbudskaber Kvartalsrapporter og RADS monitorering fra AMGROS hvor kommer data fra og bruges de? Vi kan skabe overblikket i data Vi kan sammenligne data på tværs af regioner Vi leverer data og

Læs mere

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN

KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN KORT OG GODT RADS RÅDET FOR ANVENDELSE AF DYR SYGEHUSMEDICIN RADS KORT OG GODT TIDSSVARENDE OG ENSARTET BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE OM RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har til opgave

Læs mere

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016

PRÆSENTATION AF AMGROS. Udvalgte nøgletal 2016 PRÆSENTATION AF AMGROS Udvalgte nøgletal 216 KORT OM AMGROS I/S Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse Amgros står for indkøb af ca. 98 pct. af de lægemidler, der anvendes på de

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Medicinindkøb i Danmark!

Medicinindkøb i Danmark! Møde for svenske leverandører Medicinindkøb i Danmark! Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 28.januar 2015 Amgros har været igennem en transformation fra indkøbsorganisation inden for sundhedsområdet

Læs mere

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING 22. januar 2014 Formål med RADS Regionerne har nedsat Rådet for Anvendelse

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

AMGROS STATUS OG PERSPEKTIVER 2014-2015

AMGROS STATUS OG PERSPEKTIVER 2014-2015 AMGROS STATUS OG PERSPEKTIVER 2014-2015 REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION 01 REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Kære læser Amgros rolle er vigtigere end nogensinde før. Takket være mange nye behandlingsmetoder

Læs mere

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1

Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S 7. Oktober 2015 Rebild 1 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi

IHE forum. Decisions on pharma in Denmark. En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi IHE forum Decisions on pharma in Denmark En generell beskrivning av det danska läkemedelssystemet och hur Amgros arbetar med hälsoekonomi Ved adm. direktør Flemming Sonne DISPOSITION Hvem er Amgros og

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

OM AMGROS. Vi får tingene til at lykkes. Ved adm. direktør Flemming Sonne

OM AMGROS. Vi får tingene til at lykkes. Ved adm. direktør Flemming Sonne OM AMGROS Vi får tingene til at lykkes Ved adm. direktør Flemming Sonne AMGROS HAR VÆRET IGENNEM EN TRANSFORMATION FRA INDKØBSORGANISATION INDEN FOR SUNDHEDSOMRÅDET HENIMOD EN MERE STRATEGISK FORRETNINGSUDVIKLINGSORGANISATION

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter i kliniske anæstesiafsnit på OUH. Helle Bräuner, seniorprojektleder

Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter i kliniske anæstesiafsnit på OUH. Helle Bräuner, seniorprojektleder Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter i kliniske anæstesiafsnit på OUH Helle Bräuner, seniorprojektleder Baggrund pilot med Atropin injektionsvæske Hvad: Hvor: Afprøvning af Atropin SAD injektionsvæske

Læs mere

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Den 6. september 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Region Midtjyllands strategi for en professionel

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Jørgen Clausen, cheføkonom Lif (Lægemiddelindustriforeningen)

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Hvorfor bekymrer læger sig om it?

Hvorfor bekymrer læger sig om it? Hvorfor bekymrer læger sig om it? DI-ITEK, 18. november 2010 Agenda Hvad mener om Sundheds-it? Hvad mener vi om de eksisterende løsninger? Hvad mener vi om det fremadrettede arbejde? Hvad kan lægerne bidrage

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013

Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014. Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 2013 Leverandørmøde Høreapparatudbud 2014 Flemming Sonne, adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 26. maj 201 Amgros året der gik og året der kommer! Amgros anno 201 kort introduktion Året der gik Udbud version

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

I Danmark er der otte sygehusapoteker, fordelt på fire i Region Syddanmark og et sygehusapotek i hver af de andre fire regioner.

I Danmark er der otte sygehusapoteker, fordelt på fire i Region Syddanmark og et sygehusapotek i hver af de andre fire regioner. Orienteringsmøde for lægemiddelleverandører Tirsdag den 13. maj 2014 fra kl. 12-16 Sted: Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Deltagere: Fra Amgros: Adm. direktør Flemming Sonne (FS), udbudschef

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012

Dagens indlæg. Demografisk udfordring. Vækst i sundhedsudgifter. Udfordringer på sundhedsområdet 17-04-2012 7-0-0 Dagens indlæg Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) - hvordan går det med processen? Ved formand Svend Hartling 7. April 0 Politiske og økonomiske udfordringer Baggrund for RADS RADS

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin

Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Konsulentanalyse af hospitalsmedicin Landerapport - Danmark Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 3.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter:

2. Medicinrådets formål Medicinrådets formål kan opsummeres som følgende tre punkter: N O T A T Modelbeskrivelse for ny medicinorganisation 1. Indledning Dette notat beskriver modellen for en ny medicinorganisation, som bygger videre på erfaringerne fra regionernes to eksisterende medicinråd,

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale

Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale SYGEHUSAPOTEKERNE I DANMARK Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Oktober

Læs mere

#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * "4 31 1 ". & " 3! " &) " "!,6) " " " /3 7

#$ % &' # ( & )#**+ (! #! #!. &!. / &! &.!!. - %! &0 ## # / %!! ) 1 ## # / * 4 31 1 . &  3!  &)  !,6)    /3 7 ! " " $ % &' ( & )**+ ( &, -** * & &!!!. &!. / &! &.!!. - %! &0 / %!! ) 1 / *! "2! %4 5 "4 1 1 ". & "! " &) " "!,6) " " " / 7 %4-8 ( % 9 ( % :. ( % : ( % &; + %. $ + % &. $ & %!. & % " && % "

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet

Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet Ny strategi for kvalitet i sundhedsvæsenet 6 strategiske temaer: a) Høj kvalitet i kerneydelserne løbende måling af kvaliteten. b) Ledelse en afgørende forudsætning. c) Læring fra viden til handling. d)

Læs mere

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler

Bilag 6 Baggrund fordele rationaler Bilag 6 Baggrund fordele rationaler 1.1. Hvorfor en sammenlægning 1.2. Hvad gør vi Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab)

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor.

1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne beskrives nedenfor. N O T A T 05-02-2015 Sagsnr. 15/1370 Dok.nr. 7114/16 Ny model for vurdering af lægemidler 1. Baggrund Danske Regioners bestyrelse har den 4. februar 2016 besluttet en ny medicinmodel. Hovedprincipperne

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn

Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn Sundheds- og Ældreministeriet Finansministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet kommissorium for et styringseftersyn 27. juni 2017 Regeringen ønsker et

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere