CO2-opgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-opgørelsen 2008-2010"

Transkript

1 CO2-opgørelsen

2 INDHOLD Indhold Forord Baggrund Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg Metodevalg... 5 Kommunen som helhed Forudsætninger... 5 Kommunen som virksomhed Tier... 5 Kommunen som helhed... 6 Graddage Kommunen som virksomhed... 6 Emissionsfaktorer Emissionsfaktorer... 6 Datakvalitet Resultaterne/kortlægning... 6 Tier... 7 Tier Individuel opvarmning... 8 Energiforbruget i Kommunen som helhed El, fjernvarme og naturgas... 8 Energiforbruget i Kommunen som virksomhed Transport... 9 Kommunen som helhed...10 Transport Kommunen som virksomhed...12 Øvrige kategorier CO 2 -emissionen for Høje-Taastrup Kommune...13 Bemærkninger Graddagekorrigerede resultater...14 Bemærkninger...17 Kildehenvisninger Kildehenvisninger...18 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Projektet støttes økonomisk af EU

3 Formål Forord Denne manual er udarbejdet som en del af: Sustainable Zero Carbon ECOTown Developments Improving Quality of Life across EU, som beskrevet i task Elaborating the climate plan and measures for implementation og udgør således deliverable D Manual/Instruction for green accounts. Grundlaget for denne manual er en yderst grundig gennemgang, af en tidligere udgave af CO 2 -opgørelserne for Høje-Taastrup Kommune. Dette har medført at opgørelsen er blevet revideret, hvor der er kommet et bedre overblik over energiforbruget, og mere detaljerede angivelser af CO 2 -emissionen fra individuel opvarmning, både for kommunen som virksomhed men også for kommunen som helhed. Denne rapport er opgørelsen over hvordan udviklingen i energiforbrug og CO 2 -emission er forløbet i perioden I opgørelsen finder man udover opgørelsen over det faktiske forbrug og emission også en opgørelse over det graddagskorrigerede forbrug og emission, samt en tabel der beskriver Ved at have denne manual lettes arbejdsgangen fremover, da manualen ikke blot rummer hvilket niveau data haves på i denne opgørelse og hvad der er mulighed for. oplysninger om kildematerialet, men der er også en oversigt over hvor detaljeret et niveau data haves på. Under bilag findes der grafer og tabeller, der viser hvilke muligheder datagrundlaget på Med andre ord er denne manual til for at energiforbrug byder på. skabe et overblik, over hvordan CO 2 -opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune er blevet til, hvilket har den fordel i forhold til selve resultatet, at der ikke er nogen tvivl om hvordan resultatet er blevet til og hvad datagrundlaget for opgørelsen er. Hvilket ikke kun giver en gennemsigtighed internt, men også eksternt for en bedre sammenligning med andre kommuners CO 2 - opgørelse. Sacha Erhardtsen Energimedarbejder Høje-Taastrup Kommune Klimasekretariatet 3

4 Baggrund Høje-Taastrup Kommune indgik i 2008 en klimakommuneaftale med Dansk Naturfredningsforening (forkortet til DN), hvor der blev sat en procentsats på hvor meget kommunen som virksomhed skal reducerer sin CO 2 -udledning med over en periode på fem år. Anbefalingerne til hvad der skal tages med i en sådan opgørelse, er skrevet ned i en vejledning af DN. I Klimakommuneaftalen med DN er der intet krav til en opgørelse for kommunen som helhed, dvs. geografisk enhed. Til at beregne CO 2 -emissionen for kommunen som helhed har COWI udviklet en CO2- beregner i samarbejde med af Kommunernes Landsforening samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Dette program der ligger bag CO2-beregneren, kan regne CO 2 -emissionen ud for lang række kilder på forskellige detaljeringsniveauer kaldet Tier-niveau. På hvilket niveau data haves nu, kan ses i tabellen under Tier. 4

5 Metodevalg Forudsætninger CO 2 kan opgøres på forskellige måder: 1. Totalemissionen af CO 2, hvor der ses bort fra CO 2 -ækvialenterne 2. CO 2 -fodaftrykket pr borger i kommunen, dvs. hvor meget hver indbygger bidrager med i gennemsnit. For Høje-Taastrup Kommune har indbyggertallet i årene været: Årstal Antal indbyggere Tabel 1. Indbyggertallet i Høje-Taastrup Kommune Når totalemissionen kendes, kan den divideres ud på antallet af indbyggere, det enkelte år. Tier Tabel 2. Hvilke niveauer datagrundlaget for CO 2 -opgørelsen findes på. Kommunen som helhed Kommunen som virksomhed Kategori Tier-niveau Tier-niveau El Tier 3 Tier 3 Fjernvarme Tier 3 Tier 3 Individuel opvarmning Tier 2 og Tier 3 Tier 3 og uden for kategori Transport En blanding af Tier 1 og Tier 3 Uden for kategori Affald/deponi Tier 1 - Spildevand Tier 1 - Landbrug og skovbrug Tier 1 - Industriel procesemission Denne type af virksomhed findes ikke i kommunen, men den indgår alligevel i opgørelsen. - Arealanvendelse Tier 2 - Tabel 2 Hvilke niveauer datagrundlaget for CO 2 -opgørelsen findes på. Kommunen som helhed Beregningerne er delvist udført ved hjælp af CO2-beregneren, der er udviklet af Kommunernes Landsforening samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og delvist beregnet manuelt i et regneark. 5 CO2-beregneren er blevet anvendt til at beregne til at CO 2 -emissionen fra kategorierne: Transport, affald og spildevand, landbrug, industriel procesemission samt arealanvendelse. For el og varme er beregningerne udført i et regneark, at CO2-beregneren er fravalgt til disse kategorier, skyldes en svaghed ved CO2-beregneren, hvor de indtastede oplysninger i programmet

6 Kommunen som helhed Beregningerne er delvist udført ved hjælp af CO2-beregneren, der er udviklet af Kommunernes Landsforening samt Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og delvist beregnet manuelt i et regneark. For el og varme er beregningerne udført i et regneark, at CO2-beregneren er fravalgt til disse kategorier, skyldes en svaghed ved CO2-beregneren, hvor de indtastede oplysninger i programmet omkring den individuelle opvarmning ikke anvendes, dernæst så haves data på el og fjernvarme på et mere deltaljeret niveau end hvad CO2-beregneren lægger op til. Kommunen som virksomhed CO 2 -opgørelsen for kommunen som virksomhed er blevet beregnet i et regneark, da KL s CO2-beregner ikke kan anvendes her. Beregningerne på el og varme er for blevet udført på sammen måde for kommunens som virksomhed, som den er gjort for kommunen som helhed. Emissionsfaktorer Til beregning af CO 2 -emissionerne for de forskellige kategorier, anvendes der emissionsfaktorer. For el og fjernvarme afhænger emissionsfaktorerne af typen af brændsel/energi og hvor meget der anvendes af hver type brændsel/ energi, i produktionen af el/fjernvarme. Dette betyder at emissionsfaktorerne for el og fjernvarme har mulighed for at varierer år for CO2-beregneren er blevet anvendt til at beregne til at CO 2 år. -emissionen fra kategorierne: Resultaterne/kortlægning Transport, affald og spildevand, landbrug, Af den industriel procesemission samt arealanvendelse. Af den samlede CO 2 samlede Resultaterne/kortlægning CO 2 -emission for kommunen som helhed, da står ko -emission for kommunen 4% af den samlede emission. som helhed, da står kommunen (som virksomhed) for 4% af den samlede emission kommunen som virksomhed 4% kommunen som helhed (øvrige forbrug) 96% Figur 1. Andelen af kommunen som Figur 1 Andelen virksomheds af kommunen bidrag som til virksomheds den samlede bidrag til den samlede CO 2 CO 2 -opgørelse. 6

7 Tier For at få et overblik over hvor detaljeret et niveau datagrundlaget findes på, kan en Tier-tabel opstilles, hvor det anskueliggøres hvilket niveau data findes på nu Tier For at få et overblik over hvor detaljeret et niveau datagrundlaget findes på, kan en Tier-tabel opstilles, og hvilket hvor niveau det anskueliggøres der umiddelbart hvilket niveau er mulighed data findes for. på nu og hvilket niveau der umiddelbart er mulighed for. Kommunen som helhed Kommunen som virksomhed Kategori Nuværende tier-niveau Optimeringsmulighed Nuværende tier-niveau Optimeringsmulighed El Tier 3 ++ Tier 3 ++ Tier Tier Fjernvarme Tier 3 ++, dog med enkelte forbrug på Tier 3 +. For 2008 og 2009 findes data kun på Tier 2 Tier 3 ++ og Tier Tier Andel af VE Tier Individuel opvarmning Transport Tier 2 for olie, elvarme og øvrige. Tier 3 ++ for naturgas. En blanding af Tier 1 for luft og vand. Tier 3 for vejtrafik og banetrafik. Tier 2 for olie, elvarme og øvrige. Tier 3 ++ for naturgas. En blanding af Tier 1 for luft og vand. Tier 3 for vejtrafik og banetrafik. Tier for olie og naturgas. Uden for Tier-kategori for elvarme, da det vides at det er der. Uden for Tier-kategori da emissionen for transport er taget som et forholdstal af emissionen for kommunen som helhed i Tier for olie og naturgas Tier 2 for elvarme Tier for kommunens personbiler. Affald/deponi Tier 1 Tier Spildevand (i opgørelsen er denne slået sammen med affald/deponi) Landbrug og skovbrug Industriel procesemission Tier 1 Tier Tier 1 Tier Denne type af virksomhed findes ikke i kommunen, men den indgår alligevel i opgørelsen. Denne type af virksomhed findes ikke i kommunen, men den indgår alligevel i opgørelsen. - - Arealanvendelse Tier 2 Tier

8 Da energidata på el og fjernvarme haves på et meget detaljeret niveau, så giver det et utal af muligheder for at arbejde med de forskellige datasæt på. Blandt andet kan det sættes op som en sammenligning af fordelingen på antal aftagere og en fordeling på hvor meget hver af disse sektorer bidrager med. Tilsvarende findes naturgas på et detaljeret niveau, dog mangler der en sektorfordelingsnøgle fra udbyder. Under bilag kan der findes grafer og tabeller over disse fordelinger. Individuel opvarmning Langt fra alle ejendomme i Høje-Taastrup kommune bliver opvarmet ved fjernvarme. Fra BBR-registret kan der hentes oplysninger omkring hvor mange der ejendomme der har anden opvarmning som primær varmekilde end fjernvarme. For Kommunen som virksomhed kendes forbruget af naturgas og fyringsolie, da dette kan aflæses direkte i kommunens energidatabase. Når det drejer sig om Kommunen som helhed, så kendes kun forbruget af naturgas af de individuelle kilder til opvarmning, forbruget for de resterende individuelle kilder kendes ikke. Frem for at ignorere disse kilders CO 2 -emissionsbidrag, så kan et antaget forbrug beregnes, det gøres ved at bruge Dansk Fjernvarmes oplysninger omkring forbruget i et standardhus. Et regneeksempel kan vise hvordan det anslåede forbrug for de individuelle kilder er beregnet, selve udregningen kan udtrykkes ved: [opvarmningskilde] * [energiforbrug/bolig/år] = [Antaget energiforbrug/år] Ved at tage udgangspunkt i opvarmning ved oliefyr i 2010, som et eksempel kommer udregningen til at se sådan her ud: 1892 oliefyr * 18 MWh/året = MWh/år total i anslået forbrug. Det er vigtigt at huske, at energiforbruget af disse individuelle kilder til opvarmning, er anslåede energiforbrug, og dermed også et anslået bidrag af CO 2, så både det faktiske energiforbrug og CO 2 -emission kan reelt være både højere såvel som lavere. El, fjernvarme og naturgas Som nævnt under individuel opvarmning kendes energiforbruget af el, fjernvarme og naturgas for kommunen som helhed. I tabellen under tier ser man at oplysningerne på el og fjernvarme i 2010, kendes helt ned på aftagerniveau og der med data følger en sektorfordelingsnøgle. Ved at kende forbruget så detaljeret, vil det til-. svarende give et rigtig godt billede af hvor stor CO 2 -emissionen er fra disse tre kategorier. 8

9 Transport Som enkelt kategori er transport den største bidragyder til CO 2 -opgørelsen for kommunen som helhed, men kun næststørste bidragyder hvis emissionen der stammer fra el og opvarmning ses som et. Uanset om transport er den største eller den næststørste bidragyder, så er selve datagrundlaget for transport fyldt med en vis grad af usikkerhed. Data der anvendes i CO2-beregneren og dermed opgives i CO 2 -opgørelsen er indsamlet i 2009 og selvom der er tale om en grundig undersøgelse, så kan den samlede emission fra transport både være større eller mindre end hvad der blevet beregnet frem til. Dette skyldes at for vejtransport er der anvendt en emissionsfaktor pr. motorkøretøjskategori. Hvad disse emissionsfaktorer er og hvordan de er valgt, er uvist. For motorkøretøjernes emissionsfaktorer kan afvige fra de faktorer, der anvendes i CO2- beregneren. resulterede i at CO 2 -emissionsbidraget blev væsentligt større. Da dette datagrundlag er mere detaljeret, kan man antage at det er mere retvisende for hvor meget transport der er i kommunen. Derfor er resultatet fra 2009 gjort til ny baseline for 2008, frem for at have en drastisk stigning i emissionen fra 2008 til Gammelt tal Nyt tal CO 2 fra Transport Tons CO 2 Tons CO 2 Boksen herover viser hvor stor en forskel der er på den oprindelige baseline og den nye baseline for For kommunen som virksomhed er CO 2 -emissionen fra transport mere usikkert, da det bygger på den procentvise andel som transport fylder i opgørelsen for kommunen som helhed i 2008, herefter er det samme emission anvendt i 2009 og Så den reelle CO 2 -emission for transport i kommunen som virksomhed, kan meget vel være noget lavere 4. I den første CO 2 -opgørelse fra 2008 for kommunen som helhed, blev datagrundlaget for transport indsamlet på en måde, hvilket gav et resultat i CO 2 -emissionen. I 2009 blev der foretaget en ny og mere detaljeret undersøgelse foretaget, hvilket 9

10 For motorkøretøjernes emissionsfaktorer kan afvige fra de faktorer, der anvendes i CO 2 -beregneren. I den første CO 2 -opgørelse fra 2008 for kommunen som helhed, blev datagrundlaget for transport indsamlet på en måde, hvilket gav et resultat i CO 2 -emissionen. I 2009 blev der foretaget en ny og mere detaljeret undersøgelse foretaget, hvilket resulterede i at CO 2 -emissionsbidraget blev væsentligt større. Da dette datagrundlag er mere detaljeret, kan man antage at det er mere retvisende for hvor meget transport der er i kommunen. Derfor er resultatet fra 2009 gjort til ny baseline for 2008, frem for at have en drastisk stigning i emissionen fra 2008 til Gammelt tal Nyt tal CO2 fra Transport Tons CO Tons CO 2 Boksen herover viser hvor stor en forskel der er på den oprindelige baseline og den nye baseline for Kommunen For kommunen som som helhed virksomhed er CO 2 -emissionen fra transport mere usikkert, da det bygger på Samler den procentvise man alle oplysningerne andel som transport der haves fylder på i opgørelsen for kommunen som helhed i 2008, herefter energiområdet, er samme emission så kan der anvendt opstilles i 2009 en tabel og over Så den energiforbruget reelle CO i , hvor den 2 -emission for transport i kommunen som virksomhed, kan meget vel være noget procentvise lavere 4. forskel i forhold til 2008 er taget med. Kommunen som helhed Samler man alle oplysningerne der haves på energiområdet, så kan der opstilles en tabel over energiforbruget i , hvor den procentvise forskel i forhold til 2008 er taget med. Tabel 4. Energiforbruget i Kommunen som helhed Energiforbrug Kommunen som helhed MWh/år % MWh/år % MWh/år % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie % % % 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. Elovne % % % 3d. Øvrige varmekilder % % % 4. Fjernvarme % % % Sum af energiforbrug pr år Energibesparelser i forhold til ,8% -11,2% Tabel 4 Energiforbruget i Kommunen som helhed 10 8

11 Selve CO 2 -opgørelsen for ses nedenfor, her er Industriel procesemission taget med, selvom der ikke findes virksomheder i kommunen af den art. Sammenligner Selve CO 2 -opgørelsen man energibesparelserne for ses i nedenfor, her er Industriel procesemission taget med, forhold selvom til der 2008 ikke med findes reduktionen virksomheder i forhold i kommunen til af den art , ser man at nok har man et større ener- Sammenligner man energibesparelserne i forhold til 2008 med reduktionen i forhold til 2008, ser man at nok har man et større energiforbrug i 2010, men de variable emissionsfaktorer for el og fjernvarme, spiller en rolle i forhold til den samlede CO 2 -emission 6. Tabel 5. CO 2 -opgørelsen over Kommunen som helhed giforbrug i 2010, men de variable emissionsfaktorer for el og fjernvarme, spiller en rolle i forhold til den samlede CO 2 -emission 6. CO 2 -opgørelse Kommunen som helhed ton CO 2 % ton CO 2 % ton CO 2 % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 2. Transport og øvrige mobile kilder % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie % % % 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. Elovne % % % 3d. Øvrige varmekilder 238 0% 253 0% 265 0% 4. Fjernvarme % % % 5. Affaldsdeponi og spildevand % % % 6. Landbrug % % % 7. Industriel procesemission Arealanvendelse Sum i ton CO 2 pr år CO 2 -reduktion i forhold til ,9% -3,6% Tabel 5 CO 2 -opgørelsen over Kommunen som helhed Kommunen som virksomhed For kommunen som virksomhed er energiforbruget opgjort på samme måde, som i opgørelsen over energiforbruget. For elovne er der viden om at de findes i nogle 11 af kommunens ejendomme, men hvor meget af elforbruget der går til opvarmning er uvist, så det er taget med i tabellen for at synliggøre at de findes.

12 Kommunen som virksomhed For kommunen som virksomhed er energiforbruget opgjort på samme måde, som i opgørelsen over energiforbruget. nogle af kommunens ejendomme, men hvor meget af elforbruget der går til opvarmning er uvist, så det er taget med i tabellen for at synliggøre at de findes. For elovne er der viden om at de findes i Tabel 6. Energiforbruget i Kommunen som virksomhed Energiforbrug Kommunen som virksomhed MWh/år % MWh/år % MWh/år % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie 788 2% 894 2% % 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. Elovne (hvis separat opgjort) Fjernvarme % % % Sum af energiforbrug pr år Energibesparelser i forhold til ,5% -13,9% Tabel 6 Energiforbruget i Kommunen som virksomhed Tilsvarende kan der opskrives en CO Tilsvarende kan der opskrives en CO 2 -opgørelse for kommunen som virksomhed, her opgø- 2 -opgørelse for kommunen som virksomhed, her opgøres kun CO 2 -emissionen fra transport udover CO 2 -emissionen fra energiforbruget. res kun CO 2 -emissionen fra transport udover CO Igen 2 -emissionen fra energiforbruget. er det værd at bemærke at der kan være forskel på besparelserne i energi/reduktion af CO 2 i forhold til 2008, som kan skyldes emissionsfaktorerne. Igen er det værd at bemærke at der kan være forskel på besparelserne i energi/reduktion af CO 2 i forhold til 2008, som kan skyldes emissionsfaktorerne. CO 2 -opgørelse Kommunen som virksomhed ton CO 2 % ton CO 2 % ton CO 2 % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 2. Transport og øvrige mobile kilder % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie 221 1% 251 2% 325 2% 12 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. Elovne Fjernvarme % % % Sum i ton CO 2 pr år % % %

13 Energiforbrug Energiforbrug Kommunen som virksomhed MWh/år % MWh/år % MWh/år % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme MWh/år % % MWh/år % 17% MWh/år % 17% 3a. Centralvarme med olie 788 2% 894 2% % 1. 3b. El-forbrug Centralvarme (fratrukket med naturgas elovne) % 16% % 15% % 14% 3. 3c. Individuel Elovne (hvis opvarmning separat opgjort) og procesvarme % % % - 3a. 4. Fjernvarme Centralvarme med olie % 2% % 2% % 60% 3b. Sum Centralvarme af energiforbrug med naturgas pr år % % % - 3c. Energibesparelser Elovne (hvis separat i opgjort) forhold til ,5% ,9% - Tabel 4. Fjernvarme 6 Energiforbruget i Kommunen som virksomhed % % % Sum af energiforbrug pr år Tilsvarende Energibesparelser kan der i forhold opskrives til 2008 en CO 2 -opgørelse for kommunen som -1,5% virksomhed, her -13,9% opgøres kun CO 2 -emissionen fra transport udover CO 2 -emissionen fra energiforbruget. Tabel 6 Energiforbruget i Kommunen som virksomhed Igen er det værd at bemærke at der kan være forskel på besparelserne i energi/reduktion af CO 2 i Tilsvarende kan der opskrives en CO forhold til 2008, som kan skyldes emissionsfaktorerne. 2 -opgørelse for kommunen som virksomhed, her opgøres kun Tabel 7. CO CO 2 -emissionen 2 -opgørelse for Kommunen som virksomhed fra transport udover CO 2 -emissionen fra energiforbruget. Kommunen som virksomhed Igen er det værd at bemærke at der kan være forskel på besparelserne i energi/reduktion af CO 2 i forhold til 2008, som kan skyldes emissionsfaktorerne. CO 2 -opgørelse CO 2 -opgørelse Kommunen som virksomhed ton CO 2 % ton CO 2 % ton CO 2 % Kommunen som virksomhed 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % ton CO 2 % ton CO 2 % ton CO 2 % 2. Transport og øvrige mobile kilder % % % El-forbrug Individuel (fratrukket opvarmning elovne) og procesvarme % 11% % 10% % 11% 2. 3a. Transport Centralvarme og med øvrige olie mobile kilder % 1% % 2% % 2% 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3c. Elovne a. Centralvarme med olie 221 1% 251 2% 325 2% 3b. Centralvarme med naturgas % % % 4. Fjernvarme % % % Sum i ton CO 2 pr år 3c. Elovne % % % - 4. COFjernvarme 2 -reduktion i forhold til % % -5,3% % -7,5% Sum i ton CO 2 pr år % % % Tabel 7 CO 2 -opgørelse for Kommunen som virksomhed CO 2 -emissionen 2 -reduktion i forhold til ,3% -7,5% Høje-Taastrup Kommune CO 2 -emissionen for Høje-Taastrup Kommune Tabel Som nævnt under forudsætningerne, så kan Som nævnt 7 CO 2 -opgørelse under forudsætningerne, Kommunen som så virksomhed kan CO CO 2 opgøres på flere forskellige måde, i denne 2 opgøres på flere forskellige måde, i denne opgørelse ses der på totalemissionen og hvor meget hver indbygger i gennemsnit bidrager med. CO opgørelse ses der på totalemissionen og hvor 2 -emissionen for Høje-Taastrup Kommune meget hver indbygger i gennemsnit bidrager Som nævnt under forudsætningerne, så kan CO Årstal med. 2 opgøres på flere forskellige måde, i denne opgørelse Art ses der på 2008 totalemissionen og hvor 2009 meget hver indbygger i gennemsnit 2010 bidrager med. Totalemissionen Ton CO Ton CO Ton CO 2 Emissionen pr. Årstal Art 7,7 Ton CO indbygger ,0 Ton CO ,9 Ton CO 2 Totalemissionen Ton CO Ton CO Ton CO 2 Emissionen pr. indbygger 7,7 Ton CO 2 8,0 Ton CO 2 7,9 Ton CO

14 Graddagekorrigerede resultater CO 2 -opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune findes både i to udgaver, en med det reelle forbrug på varme og en med et graddagekorrigeret varmeforbrug. Et korrigeret varmeforbrug bruges til at sammenligne varmeforbruget, for at kunne give et kvalificeret bud på energiforbruget størrelse i det pågældende år. Et korrigeret varmeforbrug er især interessant at se på, i forhold til energirenovering af bygninger, da det gør det muligt at sammenligne forbruget før og efter renoveringen. Selve graddagkorrektionen sker ved at korrigere i forhold til et normalår. Her under er der et eksempel på hvordan fjernvarmeforbruget for 2010 er graddagkorrigeret for kommunen som helhed: [0,7* MWh/3.490* ,3* MWh = MWh] Ligning 1. Ikke alt varmeforbrug er afhængig af graddage, det antages at 30% af varmeforbruget er graddagsuafhængig. Det samlede resultat for det graddagkorrigerede forbrug både for kommunen som helhed og for kommunen som virksomhed kan ses i tabellerne herunder. Tabel 8. Det graddagekorrigerede energiforbrug for Kommunen som helhed Energiforbrug Kommunen som helhed MWh/år % MWh % MWh % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie % % % 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. Elovne % % % 3d. Øvrige varmekilder % % % 4. Fjernvarme % % % Sum af energiforbrug pr år Energibesparelser i forhold til ,3% 2,5% Tabel 8 Det graddagekorrigerede energiforbrug for Kommunen som helhed CO 2 -opgørelse Kommunen som helhed ton CO 2 % ton CO 2 % ton CO 2 % El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 2. Transport og øvrige mobile kilder % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie % % %

15 Energiforbrug Kommunen som helhed MWh/år % MWh % MWh % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie % % % 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. Elovne % % % 3d. Øvrige varmekilder % % % 4. Fjernvarme % % % Sum af energiforbrug pr år Energibesparelser i forhold til ,3% 2,5% Tabel 9. CO Tabel 8 Det graddagekorrigerede 2 -opgørelse over det graddagekorrigerede forbrug for Kommunen energiforbrug for Kommunen som helhed som helhed CO 2 -opgørelse Kommunen som helhed ton CO 2 % ton CO 2 % ton CO 2 % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) % % % 2. Transport og øvrige mobile kilder % % % 3. Individuel opvarmning og procesvarme % % % 3a. Centralvarme med olie % % % 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. Elovne % % % 3d. Øvrige varmekilder 271 0% 269 0% 245 0% 4. Fjernvarme % % % 5. Affaldsdeponi og spildevand % % % 6. Landbrug % % % 7. Industriel procesemission 0 0% 0 0% 0 0% 8. Arealanvendelse % % % Sum i ton CO 2 pr år CO 2 -reduktion i forhold til ,5% 1,0% Tabel 9 CO 2 -opgørelse over det graddagekorrigerede forbrug for Kommunen som helhed 12 15

16 Tabel 10. Det graddagekorrigerede energiforbrug for Kommunen som virksomhed Energiforbrug Kommunen som virksomhed Kommunen som virksomhed Energiforbrug 2008 MWh/år % 2009 MWh/år % 2010 MWh/år % 1. El-forbrug (fratrukket elovne) MWh/år % % MWh/år % % MWh/år % % Individuel El-forbrug opvarmning (fratrukket elovne) og % % % procesvarme 3. Individuel opvarmning og 3a. procesvarme Centralvarme med olie % 18% 2% % 17% 2% % 16% 2% 3a. 3b. Centralvarme med olie naturgas % 2% % 2% % 2% 3c. Elovne 3b. Centralvarme med naturgas % % % 4. 3c. Fjernvarme Elovne Sum 4. Fjernvarme af energiforbrug pr år % 59% % 60% % 58% Energibesparelser Sum af energiforbrug i forhold pr år til ,7% ,7% Tabel Tabel Energibesparelser Det CO graddagekorrigerede i forhold til opgørelse over energiforbrug 0,7% 5,7% det graddagekorrigerede for Kommunen forbrug som virksomhed for Kommunen som virksomhed Tabel 10 Det graddagekorrigerede energiforbrug for Kommunen som som virksomhed virksomhed CO2-opgørelse ton COKommunen 2 % ton CO som 2 virksomhed % ton CO 2 % CO2-opgørelse 1. El-forbrug (fratrukket elovne) ton CO 2 32% % ton CO 2 % 32% ton CO 2 32% % 2. Transport og øvrige mobile kilder % % % Individuel El-forbrug opvarmning (fratrukket elovne) og % % % procesvarme 2. Transport og øvrige mobile kilder % 37% % 35% % 37% 3. 3a. Individuel Centralvarme opvarmning med olie og procesvarme % 11% % 10% % 10% 3b. Centralvarme med naturgas % % % 3c. 3a. Elovne Centralvarme med olie 268 2% 313 2% 300 2% 4. 3b. Fjernvarme Centralvarme med naturgas % 9% % 8% % 8% Sum 3c. Elovne i ton CO 2 pr år CO 4. Fjernvarme 2 -reduktion i forhold til % 20% % -4,7% 22% % 0,2% 21% Tabel Sum i 11 ton CO CO 2 -opgørelse 2 pr år over det graddagekorrigerede % forbrug for Kommunen 100% som virksomhed % CO 2 -reduktion i forhold til ,7% 0,2% Dog bør man være opmærksom på at emissionsfaktorerne i tabellerne, for de graddagekorrigerede Tabel tal, er 11 den COreelle 2 -opgørelse emissionsfaktor over det graddagekorrigerede for det pågældende forbrug år. Dog bør man være opmærksom på at emissionsfaktorerne for i tabellerne, Kommunen for som de graddagekorrigerede virksomhed bør tal, man er den være reelle opmærksom emissionsfaktor på at for emissionsfaktorerne det pågældende år. i tabellerne, for de graddagekorrigerede Dog tal, er den reelle emissionsfaktor for det pågældende år. 16

17 Bemærkninger 1 CH 4 (Metan) og N 2 O (Lattergas) er CO 2 - ækvivalenter, hvor CH 4 har en drivhuseffekt der er 23 gange stærkere end CO 2 og tilsvarende er N 2 O 296 gange stærkere. Disse to ækvivalenter findes hovedsagligt som emissioner fra affaldsdeponi, spildevand og landbrug. KL s CO 2 -beregner medtager ikke disse to ækvivalenter i programmet, men det er væsentligt at vide at de findes. 2 Det drejer sig om kategorierne: Centralvarme med olie, centralvarme med naturgas, centralvarme med andet end olie/naturgas, elovne, øvrige ovne og uoplyst. 3 Dansk fjernvarme: Et standardhus på 130 m 2 har et varmeforbrug på 18 MWh/året 4 Der arbejdes på at få forbedret datagrundlaget, således at der er stor sikkerhed for at trafikdata kan hentes år efter år. 5 Baggrundsrapporten Metodebeskrivelse. CO 2 -beregning, definerer hvad der går som industriel procesemission. 6 Tabellen over emissionsfaktoren findes under bilag. 7 Et normalår er et gennemsnit af graddagene over en længere årrække, der er derfor tale om et gennemsnit. 17

18 Kildehenvisninger Kildehenvisninger Dansk Naturfredningsforening Miljøportalen Energinet Høje Taastrup Fjernvarme Dansk Fjernvarme Fjernvarme Fyn VEKS fjernvarme+på+vestegnen DONG HMN naturgas: Om klimakommuneaftalen: Adresse: Masnedøgade København Ø CO2-beregneren med vejledninger og baggrundsmateriale: Adresse: Rentemestervej 8, 1. sal 2400 København NV Miljødeklaretioner: Miljoedeklarationer/Sider/Miljoedeklarationer.aspx Adresse: Tonne Kjærsvej Fredericia Graddagene: Adresse: Malervej 7A 2630 Taastrup Det kræver login her for at se graddagene, men hovedsiden er: Adresse: Merkurvej Kolding Uddybning af graddage: NuvaerendeGraddage.aspx Adresse: Billedskærervej Odense M Om fjernvarme: Adresse: Roskildevej Albertslund Hovedside: Hovedsædeadresse: Kraftværkvej Fredericia Graddagene opgivet ved HMN: Adresse (Hovedstadsområdet): Gladsaxe Ringvej Søborg 18

19 Bilag 1 Bilag 1. Oplysninger fra BBR-registret på på hvor hvor mange mange der der har har den den pågældende pågældende varmekilde varmekilde Art varmekilde Årstal Fjernvarme Centralvarme med olie Centralvarme med naturgas Centralvarme, ikke olie og naturgas Elovne Øvrige ovne Uoplyst Bilag Bilag Emissionsfaktorerne 2. Emissionsfaktorerne Emissionsfaktorer kg CO 2 /MWh kg CO 2 /MWh kg CO 2 /MWh 1. El-forbrug Individuel opvarmning og procesvarme 3a. Centralvarme med olie b. Centralvarme med naturgas c. Elovne d. Øvrige varmekilder Fjernvarme

20 Bilag 3 Bilag Sektorfordeling 3. Sektorfordeling på aftagere el på i procent aftagere el i procent Årstal Procent af antal Kom insti 0,69% 0,69% 0,71% Øvrige off. insti 2,75% 2,75% 2,88% Handels- og servicevirks. 7,06% 7,06% 7,22% Private husholdninger 87,12% 87,12% 86,46% Industri Total 0,97% 0,97% 1,00% Landbrug og gartnerier 0,55% 0,55% 0,57% Bygge og anlæg 0,69% 0,69% 0,98% eldrevet togdrift 0,18% 0,18% 0,18% Total 100% 100% 100% Bilag 4. Sektorfordeling på aftagere el Antal aftagere fordelt på sektorer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% eldrevet.togdrift Bygge.og.anlæg Landbrug.og.gartnerier Industri.Total Private.husholdninger Handels-.og.servicevirks. Øvrige.off..insti Kom.insti 20% 10% 0% 20

21 Bilag 5 Bilag Sektorfordeling 5. Sektorfordeling på forbrug af på el forbrug i procent af el i procent Årstal Procent Kom insti 3% 3% 3% Øvrige off. insti 10% 10% 10% Handels- og servicevirks. 41% 41% 39% Private husholdninger 26% 26% 26% Industri Total 15% 12% 13% Landbrug og gartnerier 2% 3% 2% Bygge og anlæg 1% 3% 5% eldrevet togdrift 2% 2% 2% Total 100% 100% 100% Bilag 6. Sektorfordeling på forbrug af el El-forbrug fordelt på sektorer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% eldrevet.togdrift Bygge.og.anlæg Landbrug.og gartnerier Industri.Total Private.husholdninger Handels-.og servicevirks. Øvrige.off..insti Kom.insti 10% 0% 21

22 Bilag 7 Bilag Sektorfordeling 7. Sektorfordeling på antal af FV på - antal procent af fjernvarme - procent Årstal Procent antal Kommunale institutioner 3,73% 3,72% 3,73% Øvrige offentlige institutioner 0,55% 0,55% 0,54% Handel og service 0,55% 0,55% 0,56% Husholdninger 94,87% 94,88% 94,88% Industri 0,21% 0,21% 0,21% Land og skovbrug 0,09% 0,09% 0,08% bygge og anlæg 0,00% 0,00% 0,00% Total 100% 100% 100% Bilag 8. Sektorfordeling på antal med fjernvarme Fordelingen på antallet af aftagere 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% bygge og anlæg Land og skovbrug Industri Husholdninger Handel og service Øvrige offentlige institutioner Kommunale institutioner 30% 20% 10% 0% 22

23 Bilag 9 Bilag Sektorfordeling 9. Sektorfordeling på forbrug af på FV forbrug i procent af fjernvarme i procent Årstal Procent Kommunale institutioner 19% 19% 19% Øvrige offentlige institutioner 16% 16% 16% Handel og service 1% 1% 1% Husholdninger 62% 60% 61% Industri 3% 4% 3% Land og skovbrug 0,04% 0,03% 0,05% bygge og anlæg 0% 0% 0% Total 100% 100% 100% Bilag 10. Sektorfordeling på forbrug af fjernvarme Fjernvarmeforbrug på sektorer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% bygge.og.anlæg Land.og.skovbrug Industri Husholdninger Handel.og.service Øvrige.offentlige institutioner Kommunale institutioner 10% 0% 23

24 Teknik- og Miljøcenter Januar 2012 Projektet støttes økonomisk af EU

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune Manualen CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune INDHOLD Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Metodevalg.........................................

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2010 Ærø CO2-opgørelse 2010 April 2011 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune

Opsummering af CO -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune Opsummering af CO 2 -kortlægning 2007 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Århus Kommune som samfund 3 Beregningsmetode Kortlægningen er gennemført efter principperne i den CO 2 -beregner, som er udviklet for

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008

CO2 beregner. Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL. Claus W. Nielsen COWI # 19/8/2008 CO2 beregner Præsentation af den nationale model udviklet af COWI og DMU for Klimaministeriet og KL Claus W. Nielsen COWI Formålet med modellen Det umiddelbare formål med projektet er:! At udvikle et værktøj,

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe.

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område. www.naturogmiljoe. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Kortlægning af CO2-emissionen for 2011 for det geografiske område www.naturogmiljoe.dk AARHUS KOMMUNE MAJ 2012 Kortlægning af CO 2 - emissionen for 2011 for

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND

KLIMAPLAN GULD- BORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato september 2009 KLIMAPLAN GULD- BORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUS- GASSER 2008 - RESUMÉ KLIMAPLAN GULDBORGSUND KORTLÆGNING AF DRIVHUSGASSER 2008 - RESUMÉ

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2012 Gribskov Kommune CO2 beregning for 212 Gribskov Kommune Gribskov Kommune CO2 beregning 212 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune

CO2 beregning for 2013 Gribskov Kommune CO2 beregning for Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Data for Gribskov Kommune som geografisk enhed...4 2.1 Kollektiv el- og varmeforsyning...4 2.2 Individuel opvarmning...8 2.3 Transport

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Klimakommune Allerød 2012

Klimakommune Allerød 2012 Klimakommune Allerød 2012 Aftalen Allerød kommune indgik i sommeren 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Som følge af aftalen har Allerød kommune forpligtiget sig til at reducere

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område

CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Furesø Kommune CO 2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område Rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Furesø Kommune CO

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Klima og energi CO2-udledning Vedvarende energi Elforbrug Varmeforbrug Københavnernes el- og varmeforbrug Klimatilpasning December 2015. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Klima Indledning... 3 Den samlede klimapåvirkning... 4 Energi... 5 FAKTABOKS MÅL... 5 Klimapåvirkning fra energiforbrug... 5 Klimainitiativer for energi 2011... 7

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune.

CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. CO 2 -regnskab for Holbæk Kommune. Byrådet har vedtaget, at et af de overordnede mål for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune er at reducere udledningen af drivhusgasser, herunder udledningen af CO 2

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

GLOSTRUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS GLOSTRUP KOMMUNE ENERGIBALANCE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energibalance 2 2.1 3 2.2

Læs mere

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Status for CO2-udledningen i Gladsaxe i 2014 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen By- og Miljøforvaltningen har beregnet udledningen af CO2 i Gladsaxe i 2014 og præsenterer i de følgende

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007

Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Halsnæs Kommune Opgørelse af CO 2 og energi til Klimakommune for året 2011 Ændringsbladet for 2011 Tillæg for 2011 til Baggrundsrapport for 2007 Dato: 3.juni 2012 DISUD Institut for Bæredygtig Udvikling

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed

Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Kortlægning af CO2-udledning fra Sorø Kommune som geografisk område - samt kortlægning af udvalgte miljødata for kommunen som virksomhed Sorø Kommune Juli 2010 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE

KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato September, 2013 KORTLÆGNING AF CO 2 - UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI FAXE KOMMUNE KORTLÆGNING AF CO2-UDLEDNINGER I PERIODEN 2008-2012 SOM GEOGRAFI

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Miljørapportering 2010

Miljørapportering 2010 Miljørapportering 2010 Indholdsfortegnelse Emissioner 03 Udvikling Oversigt 04 Antal medarbejdere PFA Koncernen 05 El & fjernvarme Sundkrogsgade 4 06 Flyrejser 07 Bilkørsel 08 Papir 09 reduktion 10 Scope-oversigt

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE

KÅS-BOLIG 2005 ÅRHUS KOMMUNE 20 Fjernvarme 54 13 309 10 4 28 17 435 Centralvarme fra eget oliefyr - - 6 - - - - 6 Ovne i øvrigt - 1 7 - - - 1 9 Uopl. el. ingen varmeinstal - - 1 6 - - - 7 I alt 54 14 323 16 4 28 18 457 30 Fjernvarme

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Adfærd omkring forbrug affaldssortering Grønne indkøb Bemærkninger Jetsmark skole har været

Læs mere

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage.

Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. 19. marts 2015 Oliefyr i Danmark Oliefyr var tidligere den mest udbredte opvarmningsform i Danmark, men siden 1970 erne er antallet af oliefyr gået tilbage. Tilbagegangen af oliefyr er sket i takt med,

Læs mere