[KAMERAETS INDFLYDELSE PÅ POLITIETS ARBEJDE]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[KAMERAETS INDFLYDELSE PÅ POLITIETS ARBEJDE]"

Transkript

1 [2010] Roskilde Universitet Humanistisk Teknologisk Basisstudium Simon Faldt Andersen [KAMERAETS INDFLYDELSE PÅ POLITIETS ARBEJDE] [Denne rapport skaber overblik over, hvordan brugen af kameraet i de sidste 10 år har påvirket politiets arbejde. Med fokus på betjentes fortællinger om, hvad der har ændret sig igennem tiden.]

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Projektemne... 5 Problemfelt... 5 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 5 Binding til subjektivitet, teknologi og samfund Teori... 7 Tillid til politiet... 8 Anthony Giddens... 8 Subjektivitet... 8 Michel Foucault... 8 Niklas Luhmann... 9 Lille introduktion til kameraets historie... 9 Metode Interview teknik Metodik Kvalitativ Analyse Empiri Analyse af interview med betjent i ordenspolitiet Analyse af interview med betjent fra PET Konklusion Litteraturliste Bøger af 20 Side

3 Hjemmesider Plakat af 20 S ide

4 Forord Vi er vant til, at politiet overvåger kriminalitet og tager billeder af os, når der skal dokumenteres lovovertrædelser. Omfanget af brugen af kameraer er tiltagende. Det er bl.a. på regeringsniveau besluttet, at der i centrum af København skal sættes flere overvågningskameraer op. Men vi ser også, at borgerne tager billeder af politiet som dokumentation af, hvordan politiet udfører deres arbejde. Denne omvendte big brother situation, hvor den menige mand overvåger politiet fordi der er en forventning om, at der kan opstå en situation, hvor en borger skal modbevise politiet afgørelse, er ligeledes tiltagende. Før i tiden accepterede den enkelte borger politiets afgørelser, men i dag klages der mere over politiets afgørelser, og den enkelte borger stiller spørgsmål ved politiets afgørelser samt hvordan de udøver deres magt. Det medfører, at politiet skal have sin dokumentation i orden. I modsat fald kan sagen, hvis den er påklaget, afvises i byretten og borgeren får således medhold. Antallet af billeder vi ser i dag i aviser og på tv, når der sker sammenstød mellem politiet og borgere i Danmark, er enormt i forhold til f.eks. for 25 år siden. Tidens medier sender det til os direkte gennem alle døgnets timer i stedet for tidligere, hvor vi så det i aftenens nyheder og læste om det i morgendagens aviser. Nu kommer det direkte til os i fjernsynet og på nettet og det er ikke kun fagprofessionelle redaktioner, der formidler billedmaterialet. Enhver der har en mobil eller et digital kamera i hånden, har mulighed for at tage billeder af det, der sker i øjeblikket. Før var denne teknologi ikke så udbredt og det var den fagprofessionelle fotograf og journalist, der vurderede og selekterede nyhedsbilledet. Nu har enhver tilskuer ukritisk mulighed for at optage, og ved hjælp af internettet mulighed for distribuerer materialet hurtigt. Der kan blandt andet ses en hel anden side af rydningen af jagtvej 69 på youtube.com som er oploadet af folk, som deltog i demonstrationerne, og hvor det ser ud til at det udelukkende er politiet, der angriber forsvarsløse mennesker uprovokeret gang på gang. The Internet is the first thing that humanity has built that humanity doesn't understand, the largest experiment in anarchy that we have ever had. 1 1 Eric Schmidt - Oktober 11, af 20 S ide

5 Indledning Projektemne Kameraets indflydelse på politiets arbejde i det 21. århundrede Problemfelt I gennem de senere år er kamera teknologi blevet inkorporeret i flere og flere artefakter. Langt de fleste har nu i deres mobiltelefon et kamera, samtidig med at de digitale kameraer er blevet mindre og billigere. Det betyder, at mange mennesker pludselig uanset tid, sted og situation har et kamera på sig. Men er det samfundsmæssigt acceptabelt at betvivle en autoritet som politiet? Og er der behov for, at den enkelte borger også filmer politiet i situationer, hvor politiet anvender deres magt? (sagen om Rodney King i Amerika, hvor amerikansk politi gennembanker en afro-amerikaner medens han har håndjern på). Vil også gerne vide om Politiet har et forøget brug af billeder i sager som tyveri, demonstrationer og anden kriminalitet. Før i tiden skrev en betjent en lang beskrivende rapport for hver enkelt hændelse, når dagens vagt var overstået. I dag kan betjenten tage nogle billeder som vedhæftes en kortere tekst og anvende dette som en rapport. Også mange faggrupper anvender billeder som dokumentation af deres arbejde f.eks. ingeniør under et byggeri, en kloakmester på et tilsyn og pædagoger tager billeder af børn i særlige situationer for at dokumentere den pædagogiske hverdag. Problemformulering Jeg vil undersøge, hvilken effekt den stigende brug af kameraet har på og i forbindelse med politiets arbejde eksempelvis når politiet anvender kamera til dokumentation af eget arbejde. Metodiske overvejelser Jeg vil gennemføre interview med ansatte i politiet og derved undersøge den stigende brug af kamera både i forhold til effekten ved brug af billeder som dokumentation af eget arbejde samt påvirkning når den anvendes af borgerne til at følge politiets arbejde. Endvidere vil jeg undersøge, hvis de bruger kameraet 5 af 20 S ide

6 mere i deres arbejde nu end for 10 år siden, om det har haft nogen indflydelse på den påkrævet dokumentation til at dømme en anklaget. Binding til subjektivitet, teknologi og samfund. Jeg kigger på kameraet og videokameraet her det 21. århundrede (med fokus på kameraet), og hvordan det har ændret arbejdslivet for politiet, og hvordan dokumentation i form af billeder kan anvendes til at selektere ud fra eget iagttagelsesperspektiv f.eks. om det for at skabe mistro til noget eller om det er for bevise et udsagn, altså en subjektiv formidling af holdninger, hvor internettet er med til at sprede budskabet som en steppebrand. 6 af 20 S ide

7 Teori I dette afsnit vil jeg gerne forsøge at finde frem til forskellige teorier og teoretiske ideer omhandlende den opstillede problemstilling. Jeg vil her præsentere relevant teori, og så jeg vil forsøge at analysere den fundne empiriske og teoretiske data. Nutidens samfund har fået mange betegnelser. Det er blevet kaldt for: Servicesamfundet, fordi det i stor udstrækning vægter forskellige former for serviceydelser. I det moderne samfund bliver alle menneskelige behov gjort til genstand for tilbud om serviceydelser. Informationssamfundet, fordi alle områder af samfundet domineres af informationsprocesser, bedst illustreret med massekommunikationen, der med tv som budbringer har vendt op og ned på mange forestillinger om verden, samfundet og det enkelte menneske. Det post-moderne samfund, fordi de traditionelle værdier, ideologier og den religiøse tro på Gud er blevet afløst af en værdinihilisme, hvor alt kan være lige godt. Der findes ikke længere nogen sandhed. Netværkssamfundet, fordi samfundet på alle områder præges af netværksorganiseringer, dvs. mangfoldige processer og skiftende knudepunkter, uanset om der produceres service, mad i familien eller informationer. Uanset betegnelse indgår stort set de samme elementer i de fire beskrivelser. Man lægger blot vægt på noget forskelligt. 2 I de sidste år har teknologien bevæget sig mere og mere ind på arbejdspladsen og ind i hjemmet. F.eks. at mange både privat og offentlige ansatte fik en hjemmecomputer så det var muligt at arbejde hjemmefra 3 og i takt med digitaliseringen af data og håndteringen af dette har det mere og mere overflødiggjort behovet for at bære ens arbejde til og fra arbejdspladsen. I dag kan mange ansatte få adgang deres arbejde via web-baserede programmer og i princippet arbejde hjemmefra lige så effektivt som sad man på sin arbejdsplads. Man har simpelthen direkte adgang til sit firmas netværk. 2 Andersen Effekten af Hjemme-PC ordninger i Danmark af 20 S ide

8 Tillid til politiet Anthony Giddens Det er individet, der kan have tillid til, at for eksempel regeringer og udøvende ordensmagter effektivt vil være i stand til at slå ned på de trusler og farer, der dukker op i samfundet omkring os før de udgør en fare for individet eller udfylde retfærdighed efterfølgende. Vi er dermed ikke længere selv nødt til at tage os af trusler og risici, men har i stedet tillid til at udøvende ordensmagt vil tage sig af det. 4 Den radikale tvivl trænger ind i de fleste aspekter af ens hverdag, dog mindst som et baggrundsfænomen. Fastholdelse af et tillidsgrundlag til at andre beskytter en, og en særlig tro, der kan tilbyde en omfattende livsstil, kan mindske angsten man kan opleve når man føler sig ubeskyttet. 5 Det er vigtigt, at borgere har tiltro til, at politiet skaffer det rigtige bevismateriale når de tager billeder af indbrud, uromagere eller blå mærker efter et slagsmål også selvom der risiko for, at en betjent måske selv har været indblandet i bataljen ved f.eks. påførelse af slag mod offeret. Giddens beskriver angsten som værende individets følelsestilstand, og der ligger en rød tråd imellem angst, tillid og hverdagens rutinemæssige sociale interaktion mellem mennesker og politiet. De hverdagsmæssige rutiner, kan beskrives som ens egne metoder til at klare dagens farer og trusler. Disse rutiner og metoder, har betydning for hvordan angst styres i ens sociale sammenhænge i løbet af hverdagen. Subjektivitet Michel Foucault Med sandhed mener Foucault en diskursiv konstruktion, hvor et vidensregime udpeger, hvad der sandt og falsk. F.eks. er domstolen et vidensregime når der skal afsiges dom over en anklaget. Foucault ser altså grundlæggende diskurser som serier af udsagn afgrænset af et samtalerum, eksempelvis medicinverdenen eller på et universitet. Diskursens emne er ikke givet på forhånd og bliver ikke fastlagt af eksterne faktorer, men derimod af de udsagn der bliver fremført i samtalerummet. Foucault retter dermed sin opmærksomhed mod udsagnet i sin analyse af diskurser og disses mulighedsrum. Mere præcist angivet er Foucault interesseret i at afdække reglerne for, hvilke udsagn der bliver accepteret som meningsfulde og sande i en given historisk periode. 4 Giddens, Giddens, af 20 S ide

9 Som tidligere nævnt er diskursen og udsagnet også kendetegnet ved deres anvisning af subjektpositioner. Ud fra disse positioner, som bliver stillet til rådighed af diskursen, kan der tales og handles på en meningsfuld og legitim måde, og aktører kan ved at indtage en sådan position blive subjekt for en diskursiv strategi. Til positionerne knytter sig altså nogle forventninger om, hvordan man skal opføre sig, hvad man kan sige og ikke sige; det er altså, når der tales og handles inden for netop disse rammer, at tale og handling er meningsfuld. Det er her vigtigt, at skelne mellem aktører og positioner, idet positionerne blot er produkter af en given diskurs. Der er her ikke tale om, at en aktør er fastlåst i en position, men at der tilbydes flere mulige positioner som der kan tales og ageres ud fra. Aktøren ses ikke som suverænt, men determineres ud fra diskurserne, og endvidere er det fragmenteret, dvs. at aktøren kan indtage flere forskellige positioner, alt efter hvilke positioner de forskellige diskurser stiller til rådighed. Overgangen fra en position til en anden sker ofte ubevidst for aktøren, men i tilfælde hvor modstridende diskurser, stiller forskellige positioner til rådighed, er aktøren overdetermineret. Man siger at aktøren bliver interpelleret, fremsat i forskellige positioner på en gang, og der opstår dermed en konflikt, om hvilken position aktøren skal indtage. Niklas Luhmann Ifølge Luhmann er erkendelse ikke en afbildning, genspejlning eller repræsentation, men en konstruktion af virkeligheden. Luhmann fornægter ikke en ny form for idealisme, men han tager et epistemologisk forudsætning, at der findes en virkelighed uafhængig af vore observationer, men vi har altså ingen umiddelbar tilgang til den. Observatøren kan ikke komme i kontakt med omgivelserne uden at erkende, erkendelsen stå så at sige mellem iagttageren og virkeligheden. Observatøren ser ikke den distinktion, han anvender for at skelne, han ser for så vidt kun det, han betegner. Udelukket er også den anden side af den skelnen, som forbliver umarkeret det samme er alle de andre distinktioner, som observatøren kunne have lagt til grund. Alle observationer har en blind plet man kan ikke se og samtidig se det man ser med. Lille introduktion til kameraets historie Det første fotografi blev taget ca af Nicéphore Niépce ved hjælp af kameraer han selv havde lavet. Senere, i 1827, gjorde han billeder ved hjælp af et glidende trækasse-kamera lavet af Charles og Vincent Chevalier i Paris, Frankrig; fotografiet var dog ikke permanent, det falmede med tiden. Niépce`s billeder byggede på en opdagelse af Johann Heinrich Schultz i 1724, en sølv og kridt blanding mørkfarves når det udsættes for lys. 9 af 20 S ide

10 Før opfindelsen af fotografiske processer var der ikke nogen måde at bevare de billeder produceret af disse kameraer, bortset fra manuelt opsporing af dem. De tidligste kameraer var store rum, med plads til en eller flere personer i det; disse har gradvist udviklet sig til mere og mere kompakte modeller og i Niépces tid blev der udviklet bærbare håndholdte kameraer velegnet til fotografering og som i modsætning til tidligere kameraer var let tilgængelige. Brugen af fotografiske film blev udviklet af George Eastman, der startede fremstilling af papirfilm i 1885, før man skifter til celluloid film i Hans første kamera, som han kaldte "Kodak, var et færdigsamlet kamera og blev udbudt til salg i Det var et meget simpelt kasse- kamera med en fast fokus linse og enkelt lukketid, der sammen med sin relativt lave pris appellerede til den gennemsnitlige forbruger. Kodak kom præinstalleret med film, men når filmen var brugt færdig, skulle den sendes tilbage til fabrikken til forarbejdning og ladning. Ved udgangen af det 19. århundrede havde Eastman udvidet sin lineup til flere modeller, herunder både kasse og folde kameraer. Igennem det 20. århundrede fortsættes udviklingen af kameraet. Der bliver opfundet automatisk fokusering, automatisk eksponeringskontrol og automatisk filmfremføring og i det hele bliver kameraer mere avancerede og fremstilles med bedre og bedre billedkvalitet. I starten af 1990 erne sker der en teknisk omvæltning med udviklingen af den digitale billedsensor, som efterhånden har overflødig gjort film og videorør i næsten alle kameratyper. 10 af 20 S ide

11 Metode Interview teknik For bedre at kunne forstå politiets forhold til kameraer i arbejdssituationer, har jeg planlagt gennem projektperioden at udføre nogle kvalitative forskningsinterview med en betjent fra færdselspolitiet samt en betjent fra Politiets Efterretningstjeneste (PET). Det er oplagt at vælge denne metode, da det gjorde mig i stand til at komme i gang med informationsindsamlingen til skrivningen af denne rapport, da min tidsramme for dette projekt er meget begrænset, idet projektgruppen blev opløst undervejs i arbejdet. Jeg har baseret mine interviews på Steiner Kvales bog "InterView" (Kvale, 1994). Det semi-strukturerede interview giver et indblik i en enkelt persons situation. Det har været vigtigt for mig at bruge denne type, fordi man via denne teknik automatisk får ført samtalen hen på, hvad den interviewede mener er vigtigt for emnet, og samtidigt får jeg svar på mine spørgsmål. Dette håber jeg vil hjælpe mig frem til et mere klart billede af følelserne indblandet i brugen af teknologiske artefakter både det at blive filmet, men også det selv at bruge det til at gøre en arbejdsdag lettere. Når man interviewer, består hovedopgaven i at forstå meningen med det, de interviewede siger 6. Man forsøger at opklare den interviewedes præcise forhold til en sag, både ud fra hvad personen svarer, men også hvilken måde personen svarer. I denne type interviews tager man også hensyn til, hvordan den interviewede agerer, både på kropssprog og stemmeføring, for at finde ind til det, der bliver sagt mellem linierne. Man kan derfor forsøge at spørge ind til disse implicitte budskabe, for at få bekræftelse på ens antagelser. Det er vigtigt at indhente relevante og præcise oplysninger, man kan basere sine fortolkninger på. På denne måde kan man både afdække det faktuelle plan og meningsplanet. Når man udfører denne type interviews, skal man kunne gå ind med en vis forudsætningsløshed. Man skal være klar og åben for uventede svar, og kunne følge op på disse. Steiner Kvale beskriver det som at være "bevidst naiv" 7. Det er selvfølgeligt vigtigt at være inde i stoffet, for at kunne stille relevante spørgsmål, men det handler om at få den interviewedes syn på sagen, ikke en bekræftelse på ens egen. "Forudsætningsløshed indebærer således også en kritisk bevidsthed om interviewerens egne forudsætninger" 8. Et semi-struktureret interview kan derfor ikke operere med standardiserede spørgsmål, men skal udvikle sig undervejs alt efter den interviewedes syn på sagen. Det skal dog heller ikke være ikke styret, men holde sig til interviewerens tema. Intervieweren skal dog være opmærksom på, at få sine spørgsmål 6 Kvale, 1994, s.42 7 Kvale,1994, s.44 8 Kvale, 1994, s af 20 S ide

12 besvaret på tilstrækkelig vis, og spørge ind, hvis den interviewedes svar bliver tvetydige eller utilstrækkelige. Det er vigtigt at fastslå om der er tale om kommunikationssvigt eller modsigelser. Udover bestemte spørgsmål til interviewede, er det også en klar fordel at være to til stede under interviewet. Hvor den ene har fokus på stille spørgsmålene og følge op på dem hvis et svar skulle være utilstrækkeligt. Den anden tager noter af begge parter og skal være usynlig undervejs i interviewet og derved at kunne holde sig objektiv til når interviewet skal refereres. Da dette er en enmandsgruppe, har jeg derfor i stedet valgt at optage mine interviews for senere at kunne skrive dem ned til kommende referencer. Metodik Under udarbejdelsen af projektet, har jeg planlagt, at benytte af kvalitative metode til indsamling af data til udformningen af denne rapport. Under de interviews jeg har fået planlagt, er planen at de skal spille en vigtig rolle i brugen af kvalitativ metode. I det efterfølgende afsnit vil jeg lidt ind på hvad kvalitativ analyse er. Kvalitativ Analyse Nar man skal udarbejde en projektrapport, og i særdeleshed en problemorienteret projektrapport, starter man oftest med at være uvidende eller have fordomme om sit emne før man begynder at tage fat på videns indsamling. For at komme i nærheden af sandhederne om sit problem, har man brug for at skabe sig et datamæssigt overblik. Hvordan ser situationen ud? Hvordan forholder folk sig til denne problemstilling etc.? På dette punkt i projektskrivningen er det næsten altid bedst at gore brug af den såkaldte kvalitative metode. Kvalitativ metode bruges til indsamling af data, der fortæller noget om samfundsmæssige processer, konsekvenser, fænomener og fortolkninger. Som oftest er kvalitative indsamlinger skabt i forbindelse med et konkret informationsbehov, og med et ønske om at belyse. Ved at gore brug af dette, kan en projektgruppe skabe sig et overblik over holdninger, tingenes tilstand og grundlag, samtidig med at de indhenter data herom. Den kvalitative metode dækker over mange forskellige former for indsamlingsteknikker, men alle har de tilfælles at de observerede objekter er nærstuderet, og deres reaktioner noteret direkte. Eksempelvis dækker betegnelsen kvalitativ metode over dataindsamlingsteknikker som: Interview Historisk dokumentation 12 af 20 Side

13 Direkte observationer Deltagelsesobservationer Etnografisk dokumentation Dokumentarmetoder Alle disse metoder har det tilfælles, at man kan indhente problemspecifikke data, som man senere kan analysere for at udstille eventuelle anormaliteter og paradokser. For at opnå den mest effektive kvalitative dataindsamling, kan man selv sammensatte den indsamlingsteknik, der vil hjælpe en til et gennembrud omkring erkendelsesproblemet10. Dette kan gøres ved at kombinere de opstillede indsamlingsmetoder. 13 af 20 S ide

14 Empiri Her er listede de spørgsmål jeg har planlagt at stille de to betjente under interviewet. Begge interview er planlagt til at foregå over telefonen og jeg har planlagt at arbejde mig forsigtigt frem til at få stillet relevante spørgsmål, så jeg ikke overrasker med svære spørgsmål lige med de samme. Jeg er ked af at interviewene ikke kunne foretages ansigt til ansigt, da man kan lære meget af folk når man ser dem i øjnene. Og en samtale har det med naturligt at udvikle sig når man sidder ned og snakker sammen afslappet. Spørgsmålene er lige så meget et emne som et spørgsmål. Med dette mener jeg at disse spørgsmål kun ligger grundlaget for interviewene. Det er meningen at samtale skal udvikle sig. Betjent i ordenspolitiet: Hvilken funktion har du som ansat indenfor politiet? Hvor længe har du været ansat? Er der en øget anvendelse af kamera i din jobfunktion i forhold til tidligere? Anvender du kamera til arbejdsbrug? o hvis ja, hvor tit? Til hvilke opgaver anvender du kamera til? Er der krav til anvendelse af kamera? Modtager du undervisning i brug af dette? Har kameraet gjort en forskel i forhold løsningen af dine opgaver? o hvis ja, er det blevet lettere eller mere belastet? Kan du give nogle konkrete eksempler på dette? Hvad er din personlige holdning til brug af kamera? Har du oplevet at du overskrider din personlige grænse ved brug af kameraet? 14 af 20 S ide

15 Tidligere ansat inden for PET: Hvilken funktion havde du i PET? Hvor længe har du været ansat i PET? Er der en øget anvendelse af kamera indenfor PET end tidligere? Til hvilke opgaver anvendes kamera til? Er der krav til anvendelse af kamera? Modtager man undervisning i brug af dette? Har kameraet gjort en forskel i forhold løsningen af PET`s opgaver? o hvis ja, er det blevet lettere eller mere belastet? Kan du give nogle konkrete eksempler på dette? Hvad er din personlige holdning til brug af kamera? Har du oplevet at det at tage billeder kan overskride din personlige grænse? Analyse af interview med betjent i ordenspolitiet. Den pågældende betjent i ordenspolitiet har været ansat siden 1988 og kører i dag som motorcykelbetjent. Han har i sin tid ved politiet været i kriminalpolitiet samt i en særlig afdeling for overvågning af kriminelle. Han er i dag ved politiet i Nordsjælland. Under interviewet har jeg lært en masse om politiets brug af kameraet i forbindelse med deres arbejde. Jeg fik bekræftet nogle af de forestillinger, som jeg har dannet mig medens jeg har arbejdet på denne rapport f.eks. at politiet bruger kameraet mere og til flere ting end hvad de gjorde for 10 år siden. Dog var der andre forhold, som overraskede mig under interviewet. I politiet laver en betjent ikke det samme hver dag, f.eks. kører kun patrulje eller kører kun indbrud. Betjenten har ikke et særskilt fagområde han beskæftiger sig med, men han kan skifte mellem en masse opgaver. Når han møder ind på arbejde, får han af sin overordnede defineret et arbejdsområde, som han skal starte dagen med. Uanset hvilken opgave han bliver sat til, er kameraet en større eller mindre del af det. Hvis de undersøger et indbrud, er et kamera en forudsætning, da en stor del af dokumentationen er bygget op omkring billeder modsat f.eks en episode af 15 af 20 S ide

16 rejseholdet 9, hvor alting foregår på en hæsblæsende facon. Politiet tager en masse billeder af stedet og af indbruddet og skriver korte fodnoter i stedet for at skrive lange beskrivende rapporter. Det medfører at politiet har en række billeder, der skaber et mere visuelt overblik og gør det mere enkelt og overskueligt. Og når der foretages anholdelser giver det senere mulighed for at fungere som dokumentation i en retssag. Ved patruljering har patruljebilen altid et kamera med til at dokumentere evt. færdselsuheld. Ved demonstrationer som f.eks. COP15 i København i december 2009, blev der i stor grad benyttet kameraer. Alt dette her overvågning og billeddokumentation har desværre også haft en negativ effekt. Der er en stigende tendens til, at kriminelle er ligeglade med, at de laver en forbrydelse. Det skyldes, at en forbryder i dag ved, at hvis der ikke er dokumentation for at forbryderen har begået f.eks. et indbrud i form af fingeraftryk eller billeder fra et overvågningskamera, bliver sagen ofte afvist. Det eneste forbryderen i dag respekterer, er enten hvis han bliver taget på fersk gerning eller der foreligger billeder af forholdet. I dag er det ikke nok, at en f.eks. politihund snuser sig frem til forbryderen til et indbrud, men der skal foreligge dokumentation. Med hensyn til undervisning i brug af kameraet til billeddokumentation modtager betjenten ingen uddannelse i dette og nye betjente må bare følge med i, hvad der skal dokumenteres og så lære at betjene kameraet på denne måde samt lære at tage de rigtige billeder. Politiet i dag ved, at billeddokumentation er vigtig og i tilfælde af voldssager tager politiet også billeder af den overfaldne selvom det kan virke grænseoverskridende at fotografere f.eks. en kvinde der netop har fået bank af sin ægtefælle. Iflg politiet er billeder en meget vigtig del af bevisførelsen. Analyse af interview med betjent fra PET. Den pågældende betjent, som har været ansat i PET i fire år og ikke længere er ansat, oplyste indledningsvist, at han kun kan udtale sig om generelle forhold indenfor PET i det han er underlagt tavshedspligt. Betjent oplyser også, at PET i modsætning til det almindelige politi ikke opklarer sager. Betjenten oplyser videre, at en meget stor del af arbejdet i PET er ren overvågning. Alle PET ansatte lærer at betjene avancerede kameraer og betjenten oplyser, at PET har det nyeste isenkram indenfor overvågning. Det skyldes at PET ikke er underlagt samme spareiver i modsætning til alle andre dele af den 9 dansk dramaserie, der blev vist første gang på DR1 i af 20 S ide

17 offentlige administration. Rent faktisk modtager PET stigende bevillinger. PET er opdelt i flere afdelinger f.eks. en sagsbehandlerafdeling og en overvågningsafdeling. Mine spørgsmål er primært rettet mod betjentens tid i overvågningsafdelingen, som tidligere nævnt observerer denne afdeling udelukkende personer, der enten har eller muligvis vil få tilknytning til ekstreme miljøer. Af og til tager PET en forebyggende samtale med de personer, der enten lige er blevet optaget i et ekstremt miljø eller er lige ved at blive optaget i et ekstremt miljø. Al denne overvågning foretages med avanceret overvågningskameraer, og kan blive brugt i sager, hvor en eller flere personer sigtes. Det er kriminalpolitiet, som på baggrund af PET s materiale foretager de afsluttende undersøgelser og rejser sigtelse. Den pågældende betjent oplyser at jo mere avanceret udstyret er, jo nemmere er det at dokumentere bestemte forhold. Til gengæld er der også et stort krav fra ledelsen i PET samt fra domstolene om, at sagerne skal være belyst korrekt samt at bevisførelsen skal bestå af en stor mængde billeddokumentation. Et eksempel på billedovervågning kunne være, at PET modtager information fra et andet lands efterretningstjeneste om, at en person fra et ekstremt miljø er på vej til Danmark og at denne person vil lande i Kastrup lufthavn på et bestemt tidspunkt. I sådanne tilfælde vil PET iværksætte overvågning af personen så længe personen opholder sig i Danmark. Og her vil billeddokumentation være en vigtig del af efterforskningen. Ligesom med færdselsbetjenten har PET betjente intet problem ved at tage billeder af andre. Forskellen er, at en færdselsbetjent ikke skal gøre det i hemmelighed, hvorimod det hos PET er lige modsat. 17 af 20 S ide

18 Konklusion Jeg har erfaret, at brugen af kameraet har gjort den enkelte betjents arbejde betydeligt lettere med hensyn til rapportskrivning. Med en god billeddokumentation kan politiet i mange tilfælde klare sig med færre lange rapporter. Dette hjælper så til, at politiet kan bruge mere tid på de funktioner, som politikerne på Christiansborg ønsker, nemlig at være synlige i gadebilledet (undtaget herfra er PET) i stedet for at sidde på stationen og skrive lange rapporter. En af grundtingene i politireformen fra 2008 er netop mere synligt politi på gaderne. Men det øgede brug af billeder igennem de sidste mange år har også medbragt en negativ effekt. Ifølge den færdselsbetjent, jeg telefonisk har interviewet, var det for ca. 10 år siden bevis nok, at den anholdende betjent afgav vidneudsagn, hvorimod anklagemyndigheden og domstolene i dag gerne ser, at der foreligger billeddokumentation. Så de højere krav til dokumentation har medført en større brug af kameraet af politiet, således at både ordenspolitiet og PET i høj gradbruger billeddokumentation. Dette gælder også i sager, hvor anklagemyndigheden alligevel ikke rejser sigtelse og sagen derfor ikke kommer for retten. Til gengæld vil der i sagen mange år fremover foreligge billeddokumentation. Efter at have skrevet teorien og foretaget de telefoniske interviews, er det min opfattelse, at politiet ikke altid er klar over, at når de tager billeder af et gerningssted, er det ikke et objektivt billede. Når den enkelte betjent tager et billede, tager han det ud fra, hvad han mener giver den bedste form for dokumentation. Så billedet er subjektivt da det er taget ud fra den enkelte betjents eget iagttagelsesperspektiv. Et billede i sådanne sager kan ikke stå alene, men skal følges af en beskrivelse af det hændte. I banale sager som trafikuheld eller indbrud bør det ikke afstedkomme de store problemer for anklagemyndigheden eller domstolene at benytte billeddokumentation som bevisførelse. Men i sager som f.eks. store demonstrationer som f.eks COP15 i december sidste år, må det være svært for både anklagemyndighed og domstolene at vurdere, om den enkelte betjent tager billeder ud fra et objektivt synspunkt eller om den enkelte betjent har en dagsorden, som f.eks: alle der deltager i en demonstration er skyldige i optøjer. Det stiller store krav til såvel anklagemyndighed og domstolene. En personlig tak til Huram Ahmed for billederne. 18 af 20 S ide

19 Litteraturliste Bøger Heine Andersen & Lars Bo Andersen Kaspersen (RED.) 2005 Klassisk og moderne samfundsteori Hans Reitzels Forlag 3. reviderede udgave Johannes Andersen Rundt i hverdagen Om hverdagsliv, livsformer og det moderne fællesskab Gyldensdal Uddannelse 1. udgave Hjemmesider Politiets værdier og mål Artikel af: Ninna Thomsen. Gruppeformand for SFi Københavns Borgerrepræsentation Kameraovervågning mindsker ikke kriminaliteten Artikel af: Martin Lassen-Vernal Terror-overvågning bekymrer borgere Oversigt over politiets disciplinærsager mellem 2004 og Nyhed-feed: Gratis hjemme-pc til 3000 offentlige ansatte af 20 S ide

20 Plakat Kameraets indflydelse på politiets arbejde Jeg har erfaret, at brugen af kameraet har gjort den enkelte betjents arbejde betydeligt lettere med hensyn til rapportskrivning. Med en god billeddokumentation kan politiet i mange tilfælde klare sig med færre lange rapporter. Dette hjælper så til, at politiet kan bruge mere tid på de funktioner, som politikerne på Christiansborg ønsker, nemlig at være synlige i gadebilledet (undtaget herfra er PET) i stedet for at sidde på stationen og skrive lange rapporter. En af grundtingene i politireformen fra 2008 er netop mere synligt politi på gaderne. Men det øgede brug af billeder en negativ effekt. Ifølge den interviewet, var det for ca. 10 år siden afgav vidneudsagn, hvorimod dag gerne ser, at der foreligger krav til dokumentation har af politiet, således at både gradbruger gælder også i sager, hvor ikke rejser sigtelse og sagen gengæld vil der i sagen mange år billeddokumentation. igennem de sidste mange år har også medbragt færdselsbetjent, jeg telefonisk har bevis nok, at den anholdende betjent anklagemyndigheden og domstolene i billeddokumentation. Så de højere medført en større brug af kameraet ordenspolitiet og PET i høj billeddokumentation. Dette anklagemyndigheden alligevel derfor ikke kommer for retten. Til fremover foreligge Efter at have skrevet teorien og foretaget de telefoniske interviews, er det min opfattelse, at politiet ikke altid er klar over, at når de tager billeder af et gerningssted, er det ikke et objektivt billede. Når den enkelte betjent tager et billede, tager han det ud fra, hvad han mener giver den bedste form for dokumentation. Så billedet er subjektivt da det er taget ud fra den enkelte betjents eget iagttagelsesperspektiv. Et billede i sådanne sager kan ikke stå alene, men skal følges af en beskrivelse af det hændte. I banale sager som trafikuheld eller indbrud bør det ikke afstedkomme de store problemer for anklagemyndigheden eller domstolene at benytte billeddokumentation som bevisførelse. Men i sager som f.eks. store demonstrationer som f.eks COP15 i december sidste år, må det være svært for både anklagemyndighed og domstolene at vurdere, om den enkelte betjent tager billeder ud fra et objektivt synspunkt eller om den enkelte betjent har en dagsorden, som f.eks: alle der deltager i en demonstration er skyldige i optøjer. Det stiller store krav til såvel anklagemyndighed og domstolene. 20 af 20 S ide

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27

1. Delkonklusion... 24. 2. Delkonklusion... 27 0 1 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDENDE RESUME... 3 KAPITEL 1 INDLEDNING... 3 INDLEDNING... 3 DEFINITION AF SOCIALT PROBLEM... 5 REDEGØRELSE PÅ 4 NIVEAUER... 5 Mikroniveau:... 5 Mesoniveau:...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere