Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Solar A/S 19.marts 2013"

Transkript

1 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget af solpaneler efter regeringen i Danmark fjernede skattefordelen. Desuden oplevede Solar en negativ organisk vækst på 11 % i det vigtige hollandske datterselskab. Samtidig presses Solars marginer hårdt pga. den svage udvikling i byggebranchen. Disse faktorer har været hovedårsag til, at Solar sænker forventningerne til 2013 fra en omsætning i intervallet mio. EUR til nu mio. EUR. Solar fortsætter de interne tiltag for at forbedre indtjeningen. Digitalisering, standardisering og forenkling er nøgleord i denne proces. Implementeringen af IT-systemet, Solar 8000 (SAP), bliver en anelse forsinket i Danmark og Sverige, men det lader ikke til at have betydning for det endelige udfald. SAP-implementeringen i koncernen vil øge indtjeningen betydeligt formentlig vil det slå igennem i Det skal samtidig benyttes som en platform for at styrke selskabets service og salg. Kapitalstrukturen er solid med en nettogearing på 25 %, en egenkapitalandel på 38 % og et nettogæld/ebitda-forhold på 1,5 gange. Opkøbsaktiviteterne sættes i bero, og der er udsigt til højere udbyttebetalinger til gavn for investorerne. Vi ser ingen kurstriggere i det næste års tid med mindre der indtræffer en væsentlig aktivitetsstigning i byggebranchen i nogle af koncernens vigtige afsætningslande. Langsigtede investorer kan dog påbegynde køb af aktien ved det aktuelle kursniveau. Anbefaling: Aktuel Kurs: 285 Kort sigt: Hold Børs: MidCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: (inkl. A-aktier): mio. DKK Forventet kursudvikling 0-6 mdr.: Antal aktier: 7,92 mio. styk (0,9 mio. A og 7,02 mio. B-aktier) Forventet kursudvikling mdr.: Næste regnskab: Q1 den Tidligere anbefaling Kort/Lang: Hold/Køb v. 270 Selskabets forventninger til indeværende regnskabsår 1-års kursgraf Opkøbsaktiviteterne sættes i bero i 2013 og højere udbytter er i vente. Solar forventer en flad omsætningsudvikling i intervallet mio. EUR og et EBITA-resultat mellem 34 og 41 mio. EUR. Omkostningerne til Solar 8000 forventes at udgøre ca. 4 mio. EUR i 2013, og det er afgørende, at udrulningen af systemet i Danmark og Sverige foregår gnidningsfrit. Der forventes fortsat stagnation på Solars markeder, hvorfor intern effektivisering er i fokus. Den opdaterede koncernstrategi for er essentiel for Solars fremtidige succes. Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 360 Lav 210 Muligheder Implementering af SAP forventes at medføre forbedret effektivitet og derfor styrket indtjening fra Kapitalforholdene er solide, og Solar står godt rustet til det næste opsving. Selskabet følger en lovende strategiplan frem til 2015, som skal øge omsætning og rentabilitet samt forbedre de interne processer. E-business, energibesparende produkter og markedsføring skal styrke Solars i forvejen stærke markedsposition i Nordeuropa og specielt i Skandinavien. 1 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo Risici SAP-implementeringen går pt. efter planen dog med små ændringer. Der er alt andet lige risiko forbundet med en så omfattende omlægning. Der er fortsat stor usikkerhed om konjunkturudviklingen i Europa og dermed byggebranchens forhold. Hvornår vender det? Solar oplever tilbagegang på flere vigtige markeder som fx det hollandske. Kundernes pres på priser og leveringsvilkår er en stor udfordring.

2 Facts om Solar Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler, vvs, ventilation og hertil relaterede tekniske komponenter med i alt varenumre på lager alene i Danmark. Serviceringen af kunderne sker både via filialer og centrallagre i de enkelte lande med lokale datterselskaber. Medarbejdere: I de seneste år er der satset målbevidst på energibesparende produkter og e-business handel. Kunderne omfatter installationsvirksomheder, entreprenører, håndværkere, industri, forsyningsvirksomheder mv. Selskabet er konjunkturfølsomt på grund af afhængigheden af udviklingen i byggesektoren. Markedet er pt. hårdt presset, og Solar forventer lav eller negativ vækst i de lande, hvor selskabet er repræsenteret. Inden for byggesektoren er det danske marked størst efterfulgt af Sverige, Norge, Holland og Tyskland. Hovedsædet er placeret i Kolding med datterselskaber i Danmark inkl. Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. I koncernen indgår desuden Aurora Group, som er en af Nordens førende distributører af tilbehør til forbrugerelektronik (audio/video, computere, mobiltelefoner og hvidevarer). Et fælles IT-system, Solar 8000 (SAP), er under implementering i koncernen. Solar skønner, at driftsindtjeningen (EBITDA) årligt vil blive forbedret med 8-10 mio. EUR, når det er fuldt implementeret i I regnskabet for 2012 meddeler Solar, at man undlader at udrulle systemet i Tyskland, og derfor sænkes den forventede udgiftsramme for implementeringen fra samlet 55 mio. EUR til under 54 mio. EUR. Solar vurderer, at et andet IT-system er at foretrække hos det tyske datterselskab. Investeringen forventes at være tjent tilbage på 6-7 år, og hele projektet forventes afskrevet over samme tidsperiode. Ejerforhold pr : Fonden af 20. December, Kolding 15,6 % (57,5 % af stemmerne), Chr. Augustinus Fabrikker A/S 10,3 % (5,1 % af stemmerne), ATP 5,2 % (2,6 % af stemmerne). Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående 3,3 % (2,4 % af stemmerne), udenlandske investorers andel udgør 15,3 %, øvrige danske aktionærer 40,2 % og ej navnenoterede aktionærer 9,3 %. 0,8 % egne aktier ejes Resultatudvikling i mio EBITA EBIT EBT Situationen Udviklingen hos Solar svinger i takt med konjunkturerne på selskabets markeder, da kunderne har stor aktivitet indenfor byggesektoren. Der er væsentlig forskel på byggeriets udvikling fra land til land. Afsætningen sker primært til stærke økonomier i Nordvesteuropa. Polen har oplevet et boom i infrastrukturopgaver op til afholdelsen af europamesterskaberne i fodbold i juni i 2012, men efterfølgende er der indtruffet en afmatning. Heldigvis udgør Polen kun 2 % af koncernomsætningen. I cirkeldiagrammet for den geografiske omsætningsfordeling ovenfor udgøres andre af: Polen (2,2 %), Østrig (3,2 %), Færøerne (0,2 %), Belgien (2 %) og Aurora Group (3,6 %). Solars finansielle situation er tilfredsstillende, men rentabiliteten kan og skal forbedres. Omsætningen er stigende, og Solar formår at fastholde og endda styrke vigtige markedspositioner i Norden. Den hårde konkurrencesituation i Tyskland og Holland har i 2012 givet negative EBITA-bidrag og negativ organisk vækst på trods af fremgang i omsætningen sammenlignet med Ligeledes oplevede Solar negativ vækst i Belgien i Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Forbedring af salg og indtjening i Holland, Tyskland og Belgien samt Solar 8000 skal sikre en genskabelse af indtjeningsevnen hos Solar. Grundet udfordringerne på flere af koncernens store markeder, vil Solar bruge i alt 5 mio. EUR i 2013 på intern restrukturering i udvalgte datterselskaber. Koncernomsætningen er generelt stigende, men overskudsgraden er svag pga. pris- og omkostningspres. På trods af et særdeles udfordrende marked formår Solar at vokse tilfredsstillende på de tre vigtige markeder: Danmark, Sverige og Norge. Den organiske vækst har på disse været hhv. 10,7 %, 1,7 % og 4,3 %. I Danmark har Solar styrket EBITA-marginen på trods af omkostninger til implementeringen af Solar I Norge er der positiv påvirkning efter Solar 8000 er fuldt implementeret. Her steg EBITA-marginen fra 0,9 til 3,4 %, hvilket viser potentialet, når Solar 8000 er fuldt implementeret i hele koncernen. Solar satser på øget e-business og salg af energibesparende løsninger, herunder Solar Light og Blue Energy. Via installatører tilbydes private desuden produkter inden for alternativ energi. Med disse tiltag har Solar skabt mulighed for større afsætning på sigt udenfor den mere traditionelle efterspørgsel efter tekniske komponenter. Fremtiden Solar erkender, at stagnationen i branchen formentlig også fortsætter i Med de seneste opkøb har Solar åbnet to nye markeder i Belgien og Østrig. Ekspansionsstrategien styrker Solars markedsposition fremadrettet. Koncernomsætningen er trods vanskelige markedsforhold stigende. Vi ser mulighed for, at rentabiliteten kan blive forbedret betydeligt, når de økonomiske konjunkturer i Europa forbedres, og der for alvor opnås synergi fra SAP-implementeringen. I perioden arbejder Solar efter strategiplanen og visionen #1 in Technical Wholesale. Strategien skal styrke indtjeningen og sikre Solars position som en førende teknisk grossist. Planen er opdelt i to tidsperioder hhv og Nogle af punkterne for denne plan er: 1) Egenkapitalandelen tilstræbes at udgøre %, hvilket allerede er opnået. 2) Arbejdskapitalen skal ligge i niveauet %, hvilket er opnået med en arbejdskapital på 14 % af omsætningen i ) Den rentebærende gæld skal ligge på maks. 1,5-2,5 gange EBITDA. Dette er også er opnået med en gearing på kun 1,5 gange EBITDA. 120% 100% 80% 112% Balanceforhold 60% 40% 20% 34% 42% 40% 42% 39% 43% 35% 38% 25% 0% Egenkapitalandel Nettogearing I strategiplanerne for perioden fokuseres der på gældsomfanget, og Solar har allerede nu opnået et fornuftigt forhold mellem indtjening, gæld og egenkapital. Det er samtidig vigtigt at bemærke, at Solars balance er sammensat af solide værdier i form af fast ejendom og driftskapital med et begrænset omfang af immaterielle aktiver, hvilket reducerer risikoen for ekstraordinære nedskrivninger. Ligeledes formåede Solar at øge omsætningen i 2012 med 11 % og sænke gearingen for nettogæld/ebitda fra 2,3 i 2011 til 1,5 gange. Soliditeten er stabil i intervallet %, som strategiplanen dikterer. Ovenfor ses tydeligt hvordan Solar har formået at reducere kapitalrisikoen gennem nedbringelse af den nettorentebærende gæld. Samtidig holder egenkapitalandelen sig inden for rammerne. Den styrkede kapitalstruktur muliggør udlodning af et højt udbytte. I indeværende år har ledelsen således foreslået et ordinært udbytte på 6,65 DKK med mulighed for en ekstraordinær udbyttebetaling på op til 15 DKK per aktie til efteråret. Det er en aktionærvenlig strategi. Indtil videre er størrelsen af det eventuelle ekstraordinære udbytte ikke fastlagt. 3 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 Anden del af strategiplanen for blev offentliggjort ultimo Fokuspunkterne er: Solar Way (optimering af den daglige drift og fokus på øget indtjening), Sales Excellence (en mere offensiv og målrettet salgsorganisation), Blue Energy (energirigtige produkter der skal øge salget) og endelig People Development (salgstræning af medarbejderne mv.). Planen forekommer at være en naturlig proces som følge af udrulningen af Solar Ledelsen viser med den nye plan, at salg og marketing er centrale punkter for at opnå den ønskede fremgang i indtjeningen. Ydermere er nøglebegreber i processen digitalisering, standardisering og forenkling. Arbejdsprocesserne skal på denne måde effektiviseres. Dette realiseres bl.a. ved at forbedre leveringsevnen og kvaliteten i ordrebehandlingen på Solars centrallagre. Planen forekommer at være velovervejet, idet selskabet med Solar 8000, nye energirigtige produkter, e-business m.m. skaber grundlag for at løfte salget og bundlinjen betydeligt i de kommende år. Solar vil med den nye plan for fokusere på intern effektivisering, og her spiller implementeringen af Solar 8000 en central rolle. Koncernens satsning på energieffektive produkter, restruktureringer og Solar 8000 er en fremtidssikring. Etableringen på de to nye markeder i Belgien og Østrig bør også kunne bidrage positivt til vækst og indtjening fremover. Særligt Østrig bidrager allerede nu positivt til Solars resultater, mens Belgien endnu skuffer. Krisen influerer delvist positivt på Solars salg, da det økonomiske incitament til gennemførelse af energieffektiviseringer er øget. På dette produktområde har Solar en klar styrke, som også vil være til stor gavn i fremtiden. Ligeledes har Solar haft betydelig succes med mobil-applikationer til smartphones, hvor kunder har adgang til Solars webshop, support og nærmeste Solar Drive-In. Regnskabet for 2012 viser også en mærkbar fremgang i Solars online salg. Denne udvikling er med til at dæmpe afsætningsrisikoen i fremtiden. Solar meddeler i regnskabet for 2012, at man sætter opkøbsstrategien i bero. I stedet vil man fokusere på at forbedre processerne i de nuværende aktiviteter. Fremtiden ser lovende og interessant ud for selskabet, da fordelene ved Solar 8000 i datterselskaberne snart vil vise sig bliver sandsynligvis endnu et hårdt år for byggebranchen i Europa, og derfor fortsætter presset på marginerne hos Solar. Denne situation understreger behovet for forbedring af selskabets egen indsats. Her er gennemførelse af strategiplanen for essentiel, og det lader til, at Solar har fat i den lange ende her. Aktien som investering Indtil Solar 8000 er implementeret i hele koncernen, er der udsigt til en indtjening på et relativt lavt niveau. Forbedringen fra Solar 8000 forventes at påvirke rentabiliteten væsentligt allerede fra Ydermere forventes der en forbedring af konjunkturerne i Europa om et par år, og en kombination af disse faktorer kan for alvor give Solar medvind. Problemerne for Solar ligger i den kriseramte byggebranche, som presser selskabets marginer og resulterer i prispres og negativ udvikling på enkelte markeder. Problemstillingen skal løses, før Solar for alvor kan øge indtjeningen. Selskabets stærke kapitalstruktur er i denne forbindelse essentiel. Bestyrelsen har foreslået et ekstraordinært udbytte til udbetaling i efteråret 2013 på op til 15 DKK per aktie, hvilket sammen med det ordinære udbytte på 6,65 DKK kan resultere i et samlet udbytteafkast på ca. 7,6 %. Det er næppe sandsynligt, at der udloddes flere store ekstraordinære udbytter i de kommende regnskabsår. Udsigten til et højt udbytte for 2012 har klart styrket interessen for aktien. Udsigten for de næste par år er udvidet samarbejde med de tilkøbte selskaber og udnyttelse af Solar 8000-fordelene, og derfor burde der være grundlag for en positiv likviditetsgenerering (positivt frit cash-flow). Selskabet kan få stor gavn af sin satsning på energirigtige løsninger til nybyggeri og renovering af bestående ejendomme. Dette kan nemlig have en positiv effekt i krisetider, idet renovering og energieffektivisering kompenserer for lav aktivitet indenfor nybyggeriet. Man kan derfor formode, at den fremtidige risiko i selskabets afsætning reduceres. Der er udsigt til, at alene Solar 8000 vil kunne forbedre driftsindtjeningen (EBITDA) med 8-10 mio. EUR årligt fra Effektivisering, procesoptimering og mersalg er næste fase efter indførelsen af Solar Egenkapitalforrentningen skønnes i løbet af få år bragt op i niveauet % mod et niveau på blot 5,4 % for På trods af et til dels skuffende regnskab for 2012 ser vi flere styrker hos Solar, som har: Et tilfredsstillende forhold mellem gæld og egenkapital samt gode reelle værdier i balancen. En solid markedsposition i Nordeuropa og specielt i Skandinavien. Succes med energibesparende produkter, som også sælger i krisetider. Succes med e-business, som nu udgør 41 % af den samlede koncernomsætning Udsigt til væsentlig stigning i rentabiliteten og fremtidigt mersalg på grundlag af SAP-implementeringen. En realistisk og lovende strategiplan. Regnskabet for 2012 ramte aktien hårdt, men den har sidenhen haft et fornuftigt rebound. Dette kunne indikere, at downside i aktien er begrænset, men en del af forklaringen er formentlig også udsigten til en høj udbyttebetaling. Kurs/indre- forholdet er 1,0 og P/E kan udregnes til 19. På trods af at regnskabet for 2012 afspejler et udfordret selskab, så vurderer vi, at mange forhold taler for, at Solar er en god langsigtet investeringsmulighed. Aktien handles dog ikke billigt i forhold til P/E Vi vurderer imidlertid, at prisen er fornuftig ud fra en langsigtet vurdering, da P/E 2014 formentlig vil blive betragteligt lavere grundet udsigten til et forbedret nettoresultat. Vi vurderer, at den langsigtede case er intakt. Solar er stadig en interessant langsigtet investering for den tålmodige investor. 4 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal mio E Omsætning EBITA EBIT Resultat før skat Nettoresultat Balance Nettogæld Immaterielle aktiver Materielle anlægsaktiver Egenkapital Antal ansatte Res. pr. aktie DKK Udbytte i DKK 15 4, ,2 6,65 7 Indre værdi i DKK EBITA/Omsætning % 4,3 2,5 3,5 2,5 2,2 2,3 Egenkapitalforrentning % 14,3 4,4 9,1 4,2 5,4 6,5 Egenkapitalandel % NB: Der er i balanceposten indkalkuleret udlodning af ekstraordinært udnytte på 15 DKK pr. aktie svarende til 16,0 mio. EUR Forbehold og ansvarsfraskrivelse Denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale omkring selskabet. Der er indgået en aftale om analysedækning med selskabet, og Aktieinfo modtager et honorar for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering. Aktieinfo, Steffen Jørgensen, John Stihøj og Lau Svenssen ejer ikke aktier i Solar på analysetidspunktet. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af oplysningerne i analysen, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Solar A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Agil international vækst ÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Agil international vækst ÅRSRAPPORT 2012 CVR: 20921897 Indhold Trifork blev stiftet i 1996 og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 2007. Ultimo 2012 havde selskabet en markedsværdi på DKKm 243. Ultimo 2012,

Læs mere

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15

Koncern. Flügger. Årsrapport 2014/15 Koncern Flügger Årsrapport 2014/15 2 Flügger Koncern, Årsrapport 2014/15 Koncern årsrapport For at gøre årsrapporten mere overskuelig har vi valgt at publicere en årsrapport, som alene indeholder koncerntallene

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere