Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera med udskifteligt objektiv"

Transkript

1 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne Funktionsliste Visning af billeder på en computer Andet Avanceret brug Indeks SLT-A Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Grundlæggende brug... 9 Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om brug af kameraet. Bemærkninger om brug af kameraet Forberedelse af kameraet Kontrol af de medfølgende dele Identificering af dele Forside Bagside Overside Sider/bund Objektiv Opladning af batterienheden Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Brugbare hukommelseskort Montering af et objektiv Tænding af kameraet og indstilling af uret Inden optagelse Justering af søgerens visuelle skarphed (dioptrijustering) Sådan holdes kameraet korrekt Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder Optagelse af film Afspilning af billeder Sletning af billeder (Slet) Optagelse af billeder som passer til dit motiv Justering af vinklen på LCD-skærmen Valg af en optagetilstand Bedste auto Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE

3 Brug af optagefunktionerne Brug af blitzen Justering af billedlysstyrken Valg af fremføringsmetoden Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Indstilling af billedstørrelse Billedformat Panorering: Størrelse Brug af afspilningsfunktionerne Forstørrelse af billeder Skift til visning af billedlisten Visning af billeder på en tv-skærm Funktionsliste Funktioner som kan betjenes vha. knapperne/kontakten Valg af en funktion vha. Fn (Funktion)-knappen Funktioner som kan vælges vha. Fn (Funktion)- knappen...53 Funktioner valgt vha. MENU-knappen Brug af kameraets vejledningsfunktion Vejledning i kamera Optagetips Visning af billeder på en computer Dette kan du gøre med softwaren Dette kan du gøre med "PlayMemories Home" Dette kan du gøre med "Image Data Converter" Installation af softwaren Installation af "PlayMemories Home" Visning af "PlayMemories Home Help Guide" Installation af "Image Data Converter" Visning af "Image Data Converter Guide" Installation af "Remote Camera Control" Valg af metoden til oprettelse af en filmdisk Oprettelse af en disk på en computer Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer

4 Andet Liste over skærmikoner Funktioner til rådighed for hver optagetilstand Tilgængelige blitztilstande Avanceret brug...76 Dette afsnit indeholder yderligere oplysninger om brug af kameraet. Klargøring Optagelse Opsætning af kameraet Afmontering af øjestykkedelen Visning af skærm for optagetilstand Valg af skærmtilstanden Histogram Overvågning af motivet gennem objektivet uden visning af effekter Liste over ikoner i søgertilstand Optagelse af et klart billede uden kamerarystelser Advarselsindikator for kamerarystelser Brug af SteadyShot-funktionen Brug af et stativ Valg af optagetilstanden Intelligent auto/ Blitz fra Bedste auto Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior Manuel eksp BULB Opsætning af filmoptagelse Nem optagelse af film Digital zoom

5 Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under filmoptagelse Optagelse af film med lukkerhastigheden og blænden justeret Filformat Optageindstilling Lydoptagelse Justering af fokus Autofokus Fokuslås Autofokusmetode AF-område AF-lampe AF-låsning Manuel fokus Maksimum Zoomfokus Registrering af ansigter Ansigtsregistrering Ansigtsregistrering Autom. Indramning Smiludløser Justering af lysstyrken på billedet AE-lås AEL med udløser Lysmålermetode Blitzkompens Blitzkontrol Blitzen Trådløs blitz Indstilling af ISO Flerbilled-støjreduktion Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område) D-områdeopt Auto HDR Indstilling af billedbehandling Billedeffekt Kreativ indst

6 Justering af farvetoner (Hvidbalance) Finjusteringsskærm for farve Farvetemp./Farvefilter Brugerdefineret hvidbalance Zoomning Valg af fremføringsmetoden Enkelt optagelse Kont. optagelse Selvudløser Bracket: Kont./Enkelt bracket Hv.b.bracketing Afspilning Visning af skærm for afspilningstilstand Skift af skærmen under afspilning Liste over histogramvisningens ikoner Brug af afspilningsfunktionerne Rotation af et billede Stillbillede/film-valg Diasshow Vis afspilning Rulning af panoramabilleder Beskyttelse af billeder (Beskyt) Sletning af billeder (Slet) Slet (Flere billeder) Sletning af alle billeder eller film i hver enkelt visningstilstand Tv-afspilning Brug af "BRAVIA" Sync Kameraopsætning Indstilling af formatet og billedkvaliteten Format Kvalitet Indstilling af andre kamerafunktioner Lang eksp.sr Høj ISO SR Farverum Udløser u/obj Gitterlinje

7 Computer Autovisning AEL-knapfunktion ISO-knap Visningsknap Elektronisk udløserfrontknap Søgerlysstyrke Strømbesparelse FINDER/LCD-indstil Objektivkompensation Objektivkompensation: Periferiskygge Objektivkompensation: Kromfejl Objektivkompensation: Forvrængning Indstilling af lagringsmetoden på hukommelseskort Formater Filnummer Mappenavn Vælg REC-mappe Ny mappe Gendan billed-db Overførselsindst Nulstilling til standardindstillinger Bekræftelse af kameraversionen Anvendelse af kameraet sammen med din computer Anbefalet computermiljø (Windows) Anbefalet computermiljø (Mac) Tilslutning af kameraet til en computer Oprettelse af USB-tilslutning Indstilling af USB-tilslutningstilstanden (USB-LUN-indstilling) Tilslutning til en computer Import af billeder til en computer (Windows) Import af billeder til en computer (Mac) Sletning af USB-tilslutningen

8 Udskrivning Rengøring Oprettelse af en filmdisk Oprettelse af en disk i hd-billedkvalitet (HD) (AVCHD-optagedisk) på en computer Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet (STD) Diske, du kan bruge sammen med "PlayMemories Home" Specificering af DPOF Datomærke Rengøring af kameraet og objektivet Rengøring af billedsensoren Fejlfinding/Andet Fejlfinding Advarselsmeddelelser Forsigtig Anvendelse af kameraet i udlandet strømkilder AVCHD-format Hukommelseskort Batterienhed/batterioplader Licens Kontrol af antallet af billeder som kan optages/ optagetid Specifikationer Indeks

9 Grundlæggende brug Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om brug af kameraet. Læs dette afsnit først. Se "Avanceret brug" (side 76) angående endnu mere effektiv brug af kameraet. 9

10 Bemærkninger om brug af kameraet Optageprocedure Dette kamera har 2 tilstande til overvågning af motiver: En LCD-skærmtilstand der anvender LCD-skærmen, og en søgertilstand der anvender søgeren. Bemærkninger om de funktioner der er til rådighed med kameraet For at finde ud af om det er en ikompatibel enhed eller en ikompatibel enhed skal du se efter følgende mærker i bunden af kameraet i-kompatibel enhed: 60i i-kompatibel enhed: 50i Der ydes ingen kompensation for optaget indhold Der kan ikke ydes kompensation for det optagede indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå risikoen for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til andre medier. Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Hold ikke kameraet i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke mod solen i længere tid. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis reflekteret sollys fokuseres på en genstand i nærheden, kan det medføre brand. Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængsel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet som f.eks. floppydiske eller kreditkort, komme i nærheden i LCD-skærmen. Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet på et koldt sted, kan skærmen muligvis blive midlertidigt mørk. Når kameraet er varmet op, fungerer skærmen normalt. Det optagede billede afviger muligvis fra det billede, som du så, inden du optog. Bemærkninger om optagelse i længere tidsperioder Når du fortsætter med at optage i længere tid, stiger temperaturen i kameraet. Hvis temperaturen når et vist niveau, vises - ikonet på skærmen, og kameraet slukker automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal du lade det være i 10 minutter eller mere, så temperaturen inden i kameraet kan falde til et sikkert niveau. Ved høje omgivelsestemperaturer stiger temperaturen i kameraet hurtigt. Når temperaturen i kameraet stiger, kan billedkvaliteten muligvis forringes. Vi anbefaler, at du venter, indtil temperaturen i kameraet er faldet, før du fortsætter med at optage. Kameraets overflade kan muligvis blive varm. Dette er ikke en funktionsfejl. 10

11 Bemærkninger om brug af kameraet Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer Når du importerer AVCHD-film til en computer, skal du anvende softwaren "PlayMemories Home" på Windowscomputere. Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format på dette kamera, kan ikke afspilles ved brug af de følgende enheder. Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke understøtter High Profile Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Derfor kan film, der er optaget i MP4-format på dette kamera, ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. Diske, der er optaget i HD-billedkvalitet (high-definition) kan kun afspilles på enheder, som er kompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserede afspillere eller -optagere kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Derudover kan DVD-baserede afspillere eller optagere muligvis ikke udskubbe diske i HD-billedkvalitet. Billederne, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som eksempler på billeder i denne vejledning, er reproducerede billeder og ikke faktiske billeder, der er taget med dette kamera. Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne vejledning Dataene for ydelse og specifikationer er defineret under de følgende forhold, undtagen som beskrevet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25ºC og ved brug af et batteri, som er blevet ladet helt op i ca. en time efter opladelampen er slukket. Modelnavn Denne vejledning dækker adskillige modeller udstyret med forskellige objektiver. Modelnavnet varierer afhængigt af det medfølgende objektiv. Den tilgængelige model varierer afhængigt af landet/ regionen. Modelnavn SLT-A58K SLT-A58M SLT-A58Y Objektiv DT18-55mm DT18-135mm DT18-55 mm og DT mm Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. 11

12 Forberedelse af kameraet Kontrol af de medfølgende dele Kontroller først modelnavnet på dit kamera (side 11). Det medfølgende tilbehør varierer afhængigt af modellen. Tallet i parenteser angiver antallet. Følger med alle modeller Kamera (1) Batterioplader BC-VM10A (1) Dæksel til hus (1) (Monteret på kameraet) Netledning (1)* (medfølger ikke i USA og Canada) * Der følger muligvis flere netledninger med dit kamera. Anvend den der passer til dit land/region. Genopladeligt batteri NP-FM500H (1) Mikro-USB-kabel (1) Skulderrem (1) Øjestykkedel (1) (Monteret på kameraet) Betjeningsvejledning (1) SLT-A58K DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1) beskyttelseslåg (1) SLT-A58M DT18-135mm zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1)/ Bagerste objektivdæksel (1)/ Modlysblænde (1) SLT-A58Y DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1) beskyttelseslåg (1) DT55-200mm zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1)/ Bagerste objektivdæksel (1)/ Modlysblænde (1) 12

13 Identificering af dele Se flere oplysninger om betjening af delene på de sider, der nævnes i parentes. Forside Forberedelse af kameraet A Udløserknap (30) B Tænd/sluk-kontakt (27) C Kontrolvælger (92, 94, 96) D Selvudløserlampe (146) E Objektivkontakter* F Spejl* Dette spejl er lavet af en transmitterende film. Rør ikke ved spejlet. Det kan tilsnavse eller deformere spejlet, hvorved billedkvaliteten og kameraydelsen muligvis kan forringes. G Visningsknap (93)/ Fokusforstørrelsesknap (116) H Fatning I Indbygget blitz* (41, 128) J Mikrofon** (106) K Tilstandsknap (36) L (pop op-blitz)-knap (41, 128) M Fatningsindeks (24) N Udløserknap til objektivet (25) O Fokustilstandskontakt (107, 114) * Rør ikke direkte ved disse dele. ** Dæk ikke denne del til under filmoptagelse. Gør du det, kan det medføre støj eller sænke lydstyrken. 13

14 Identificering af dele Bagside A Øjestykkesensorer (77) B Søger* Når du kigger ind i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, vender visningstilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. C Dioptri-justeringsknap (29) D LCD-skærm (71, 80, 149) E Øjestykkedel (77) F Til optagelse: Fn (Funktion) -knap (52, 53) Til visning: (Billedrotation)-knap (151) G Kontrolknap v/v/b/b/disp (Vis indhold) (46, 149)/WB (Hvidbalance) (138)/ (Fremf.metode) (45, 145)/ (Billedeffekt) (134) H Kontrolknap (Angiv)/AF-knap (111)/AF-låsningsknap (112) I (Vejledning i kamera)-knap (62) Til visning: (Slet)-knap (34) J (Afspilning)-knap (33) * Rør ikke direkte ved denne del. 14

15 Identificering af dele Overside A Multiinterface-tilbehørssko 1)2) (129) B MENU-knap (55) C Markering af billedsensorens placering (109) D FINDER/LCD-knap (166) E ZOOM-knap (142) F ISO-knap (130, 164) G Til optagelse: (Eksponering)-knap (43)/ AV (Blændeværdi)-knap (96) Til visning: (Zoom ind)- knap (48) H Til optagelse: AEL (AE-lås)- knap (124, 163) Til visning: (Zoom ud)-knap (48)/ (Billedindeks)-knap (49) I MOVIE-knap (32, 100) 1) For oplysninger om kompatibelt tilbehør til multiinterfacetilbehørsskoen skal du besøge Sonywebsiden, eller konsultere en Sonyforhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted i dit område. Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for anvendelse med tilbehør fra andre producenter. 2) Tilbehør til tilbehørsskoen med autolås kan også monteres vha. skoadapteren (sælges separat). 15 Forberedelse af kameraet

16 Identificering af dele Sider/bund A Kroge til skulderrem Fastgør begge remmens ender til kameraet. B Højttaler C DC IN-terminal Når du tilslutter AC-PW10AMlysnetadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke for kameraet og derefter sætte lysnetadapterens stik ind i DC IN-terminalen på kameraet. D m (Mikrofon)-stik Når der tilsluttes en ekstern mikrofon, slås den interne mikrofon automatisk fra. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, strømforsynes mikrofonen af kameraet. E HDMI-mikrostik (50, 157) F Multi/Mikro-USB-terminal (180) Understøtter mikro-usbkompatibel enhed. 16

17 Identificering af dele G Indføringsrille til batteri (21) H Batteridæksel (21) I Stik til kamerastativ Brug et kamerastativ med en skruelængde på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre kameraet sikkert til et stativ med en skruelængde på 5,5 mm eller længere, og kameraet kan muligvis blive beskadiget, hvis du forsøger at gøre det. J Aktivitetslampe (22) K Indføringsrille til hukommelseskort (21) L Hukommelseskortdæksel (21) Forberedelse af kameraet 17

18 Identificering af dele Objektiv DT 18-55mm F SAM II (Følger med SLT-A58K/A58Y) DT mm F4-5.6 SAM (Følger med SLT-A58Y) DT mm F SAM (Følger med SLT-A58M) A Fokus-ring B Zoomring C Brændviddeskala D Brændviddeindeks E Objektivkontakter F Fokustilstandskontakt G Fatningsindeks H Indeks for modlysblænde I Låsekontakt for zoom DT 18-55mm F SAM II/ DT mm F4-5.6 SAM/DT mm F SAM er designet til Sony A-fatningskameraer (modeller udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse). Du kan ikke anvende disse objektiver på kameraer i 35 mm-format. For andre objektiver end DT 18-55mm F SAM II/ DT mm F4-5.6 SAM/ DT mm F SAM skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med objektivet. 18

19 Opladning af batterienheden Når du anvender kameraet for første gang, skal du sørge for at oplade batteriet NP-FM500H "InfoLITHIUM" (medfølger). "InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet. Batteriet kan også anvendes, når det ikke er blevet ladet helt op. Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selv når du ikke anvender det. For at undgå at gå glip af en optagemulighed skal du oplade batteriet igen, inden du optager. 1 2 Indsæt batteriet i batteriopladeren. Tryk batteriet ind indtil det klikker. Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt. Lyser: Oplader Lyser ikke: Opladning fuldført Genopladningstid Ca. 175 minutter Når et fuldt afladet batteri oplades ved en temperatur på 25 C. CHARGE-lampen slukkes, når opladningen er fuldført. USA og Canada CHARGE-lampe Stik For andre lande/regioner end USA og Canada Forberedelse af kameraet Til en stikkontakt CHARGE-lampe 19

20 Opladning af batterienheden Bemærkninger Opladetiden varierer afhængigt af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet eller forholdene under opladningen. Vi anbefaler, at batteriet oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 C til 30 C. Du kan muligvis ikke oplade batteriet effektivt uden for dette temperaturområde. Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt. 20

21 Indsættelse af batteri/ hukommelseskort (sælges separat) 1 Åbn batteridækslet ved at skubbe til låsemekanismen. 2 Sæt batteriet helt ind, mens du anvender spidsen af batteriet til at trykke på låsemekanismen. Låsegreb Forberedelse af kameraet 3 Luk dækslet. 4 Skub og åbn hukommelseskortdækslet. 21

22 5 Indsæt et hukommelseskort. Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads. Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Sørg for, at det afskårne hjørne vender i den rigtige retning. 6 Luk dækslet. Sådan fjernes batteriet Sluk for kameraet og kontroller at kameraet er holdt op med at vibrere, samt at både LCD-skærmen og aktivitetslampen (side 17) er slukket. Skub derefter låsemekanismen i pilens retning for at fjerne batteriet. Pas på ikke at tabe batteriet. Låsegreb Sådan tages hukommelseskortet ud Sørg for at aktivitetslampen ikke lyser, åbn derefter dækslet og tryk én gang ind på hukommelseskortet. 22

23 Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Det medfølgende batteri er et lithium-ion-batteri, som kan udveksle oplysninger om driftsforhold med kameraet. Den resterende batteritid i procenttal vises i henhold til driftsforholdene for kameraet. Batteriniveau Højt Brugbare hukommelseskort Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke optage flere billeder. De følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Men det garanteres dog ikke, at alle hukommelseskort fungerer sammen med dette kamera. Typer af hukommelseskort Stillbilleder Film I denne vejledning Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick Memory Stick PRO-HG Duo PRO Duo Memory Stick XC-HG Duo Memory Stick XC Duo SD-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SDHC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SD-kort SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) Bemærkninger Billeder, som er optaget på en "Memory Stick XC-HG Duo" eller et SDXChukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AVudstyr, der ikke er kompatible med exfat. Sørg for, at enheden er kompatibel med exfat, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exfat er det filsystem, som anvendes på "Memory Stick XC-HG Duo" eller SDXChukommelseskort.) Forberedelse af kameraet 23

24 Montering af et objektiv 1 Fjern dækslet til huset fra kameraet og beskyttelseslåget fra objektivets bagside. Skift objektivet hurtigt på et sted væk fra støvede omgivelser for at forhindre støv og snavs i at komme ind i kameraet. Fjern det forreste objektivdæksel fra objektivets front, når du optager. Forreste objektivdæksel Beskyttelseslåg Dæksel til hus 2 Monter objektivet ved at rette de orange indeksmærker (monteringsindeks) på objektivet og kameraet ind efter hinanden. Orange indeksmærker 3 Drej objektivet med uret indtil det klikker ind på den låste position. Sørg for at sætte objektivet lige på. 24

25 Montering af et objektiv Bemærkninger Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet. Brug ikke kræfter ved montering af et objektiv. Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kamera. Ved anvendelse af et objektiv som er udstyret med en stativfatning, skal du fastgøre kamerastativet til fatningen på objektivsiden for at bevare balancen. Når du bærer på kameraet med et objektiv fastgjort, skal du holde godt fast i både kameraet og objektivet. Hold ikke på den del af objektivet som forlænges ved zoom- eller fokusjusteringer. Sådan fjernes objektivet 1 Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. Forberedelse af kameraet Udløserknap til objektivet 2 Monter dækslerne til foran og bag på objektivet og dækslet til huset på kameraet. Inden du monterer dækslerne, skal du fjerne alt støv. Der følger ikke noget bagerste objektivdæksel med objektivsættet DT 18-55mm F SAM II. Hvis objektivet opbevares uden at være monteret på kameraet, skal du anskaffe det bagerste objektivdæksel ALC-R55. 25

26 Montering af et objektiv Sådan monteres en modblænde Det anbefales, at du anvender en modlysblænde for at reducere overstråling og sikre optimal billedkvalitet. Sæt modlysblænden ind i fatningen i enden af objektivcylinderen og drej modlysblænden i urets retning, indtil den klikker. Bemærkninger Der følger ikke nogen modlysblænde med DT 18-55mm F SAM II. Du kan bruge ALC-SH108 (sælges separat). Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes. Ved opbevaring skal du vende modlysblænden om og placere den omvendt på objektivet. Bemærkning om skift af objektivet Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, når du skifter objektivet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del der konverterer lys til et elektrisk signal), kan der opstå mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Billedsensoren er udstyret med en antistøv-funktion for at forhindre, at der kommer støv på billedsensoren. Montering eller fjernelse af objektivet skal dog helst foregå hurtigt, og væk fra støvede områder. 26

27 Tænding af kameraet og indstilling af uret Når du tænder for kameraet første gang, vises opsætningsskærmen for dato/ tid. 1 2 Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet. Skærmen for indstilling af dato og tid vises. For at slukke for kameraet skal du indstille tænd/sluk-knappen på OFF. Kontroller, at der er valgt [Angiv] på LCD-skærmen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Forberedelse af kameraet 3 4 Vælg dit område med b/b på kontrolknappen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Vælg hvert enkelt punkt vha. b/b og indstil den numeriske værdi med v/v. [Sommertid]: Slår sommertidsindstillingen til eller fra. [Datoformat]: Vælger formatet for visning af datoen. Midnat er indikeret som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM. 27

28 5 6 Tænding af kameraet og indstilling af uret Gentag trin 4 for at indstille andre punkter og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Kontroller, at der er valgt [Angiv] og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Sådan annulleres indstillingen af dato/tid Tryk på MENU-knappen. Sådan indstilles dato/tid igen Opsætningsskærmen for dato/tid vises kun automatisk, når du tænder for kameraet første gang. Brug menuen, hvis du vil indstille datoen og tiden igen. MENU-knap t 1 t [Indst.dato/tid] Sådan indstilles området igen Du kan indstille det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet. MENU-knap t 1 t [Indstilling af sted] Bevarelse af indstilling for dato og tid Kameraet har et indbygget genopladeligt batteri til at bevare datoen og tiden samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for kameraet, eller om batteriet er sat i (side 205). 28

29 Inden optagelse Justering af søgerens visuelle skarphed (dioptrijustering) Juster dioptri-justeringsknappen ind til dit syn, indtil visningen fremstår tydelig i søgeren. Bemærkninger Den dioptriske justeringsmontering (sælges separat) kan ikke anvendes sammen med dette kamera. Sådan holdes kameraet korrekt Stabiliser din overkrop og indtag en position, så kameraet holdes stille. I LCD-skærmtilstand I søgertilstand I søgertilstand (lodret position) Forberedelse af kameraet Punkt 1 Hold kameraet med én hånd og understøt objektivet med den anden. Punkt 2 Indtag en sikker stilling med fødderne placeret med en skulderbreddes afstand. Punkt 3 Hold albuerne trykket let ind mod kroppen. Når du optager fra en knælende stilling, skal du holde overkroppen rolig ved at placere en albue på knæet. 29

30 Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder I [Intelligent auto]-tilstanden analyserer kameraet motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette indstillinger. Vælg ved optagelse på et sted, hvor brug af blitz er begrænset. 1 Indstil tilstandsknappen til (Intelligent auto) eller (Blitz fra). eller 2 Hold kameraet og se dit billede vha. LCD-skærmen eller søgeren. 3 4 Placer AF-området på det ønskede motiv. Hvis indikatoren (Advarsel om kamerarystelser) blinker, skal du omhyggeligt optage motivet, mens du holder kameraet stille eller anvender et stativ. Når kameraet genkender scenen, vises ikonet for scenegenkendelse på skærmen, og der anvendes de indstillinger, som passer til den scene. Når du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje på zoomringen, og derefter bestemme hvad du vil optage. AF-område Zoomring (Advarsel om kamerarystelser) -indikator 30

31 Optagelse af stillbilleder 5 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. Når fokuseringen er bekræftet, lyser z eller (Fokusindikator) (side 108). 6 Tryk udløserknappen helt ned for at optage. Når [Autom. Indramning] er indstillet til [Auto], og kameraet optager ansigter, motiver tæt på eller motiver sporet vha. [AF-låsning], beskærer kameraet automatisk billedet ind til en passende komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes (side 120). Fokusindikator Optagelse og visning af billeder 31

32 Optagelse af film 1 Tryk på MOVIE-knappen for at starte med at optage. Filmoptagelse kan startes fra enhver eksponeringstilstand. Lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk. Hvis du ønsker at indstille dem på særlige værdier, skal du indstille tilstandsknappen på (Film) (side 103). Kameraet fortsætter med at justere fokus, når det er i autofokustilstanden. MOVIE-knap 2 Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen. Bemærkninger Lyden af kameraet og objektivet i brug kan muligvis blive optaget med under optagelse af en film. Du kan slå lydoptagelsen fra ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 106). Den kontinuerlige optagetid for en film er muligvis kortere afhængigt af omgivelsestemperaturen eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse". Når -ikonet vises, er kameraets temperatur for høj. Sluk for kameraet og vent indtil kameraets temperatur er faldet (side 202). 32

33 Afspilning af billeder 1 Tryk på -knappen. -knap 2 3 MENU-knap t 1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den ønskede tilstand For at afspille stillbilleder skal du vælge [Mappevisning (stillbilleder)], og for at afspille film skal du vælge [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHDvisning] afhængigt af filformatet. Vælg et billede vha. b/b på kontrolknappen. For at afspille film skal du trykke på midten af kontrolknappen. Under afspilning af film For at pause/genoptage For at spole hurtigt frem For at spole hurtigt tilbage For at spole langsomt frem For at spole langsomt tilbage For at justere lydstyrken For at få vist information Betjening af kontrolknap/kontrolvælger z B b Drej kontrolvælgeren til højre under pause. Drej kontrolvælgeren til venstre under pause. Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen. V t v/v v Bemærkninger Film optaget vha. andre enheder kan muligvis ikke afspilles på kameraet i visse tilfælde. Optagelse og visning af billeder 33

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-656-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-183-858-74(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Klargøring af kameraet Håndtering af de primære funktioner Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-472-076-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Prøvebillede Menu Indeks 2013 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er udstyret med alle funktionerne

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning ADVARSEL Apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

Kameraets brugervejledning

Kameraets brugervejledning Kameraets brugervejledning Produktets serienummer findes på undersiden af kameraet. Grundlæggende betjening Start med at læse dette afsnit, hvis det er første gang, at du bruger kameraet. Dette afsnit

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks Håndbog Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-042-22(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa

INDEN DU STARTER. Om denne vejledning. Gælder kunder i Europa Brugsanvisning INDEN DU STARTER Overensstemmelseserklæring Ansvarlig virksomhed : JK Imaging Ltd. Adresse : 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Firmaside : www.kodakcamera.jkiltd.com

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Brugervejledning. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt Kamera. imagination at work. G-serien : G100. Brugsanvisning. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt Kamera G-serien : G100 Brugsanvisning Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM

PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM PENTAX Q_DAN.book Page 0 Friday, September 2, 2011 10:34 AM Tak for dit køb af dette PENTAX Q digitalkamera. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har ikke Wi-Fi- og GPS-funktioner. DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Indledning EOS 6D (WG/N) er et højtydende, digitalt spejlreflekskamera med en full-frame (ca. 35,8 x 23,9

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Live View. 4/3'' Live MOS-sensor Optagetilstand Batterikontrol IS-aktiveringstilstand Ansigts-/øjegenkendelse Optagetilstand ISO Motor

Live View. 4/3'' Live MOS-sensor Optagetilstand Batterikontrol IS-aktiveringstilstand Ansigts-/øjegenkendelse Optagetilstand ISO Motor E PL7 Live Guide for stillbilleder og film giver en fuld intuitiv og brugervenlig grænseflade Metalhus Tilbehørsport 2 Tilbehør til tilslutning af en ekstern flash Indbygget Wi-Fi Fuld trådløs kontrol

Læs mere

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM

e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM e_kb490.book Page 0 Tuesday, August 18, 2009 2:16 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING AF360FGZ_OPM_DAN.book Page 0 Monday, January 17, 2011 9:26 AM ELEKTRONISK FLASH AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUGERVEJLEDNING OPERATING MANUAL Læs denne brugervejleding omhyggeligt inden

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) DIGITAL CAMERA. Webside for produkt: http://fujifilm-x. BL04650-C01 DA DIGITAL CAMERA X100T Brugervejledning (Grundlæggende funktioner) Tak, fordi du har købt dette produkt. Webside for produkt: http://fujifilm-x.com/x100t/ Før du starter De første trin Grundlæggende

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Se afsnittet Læs dette først (s. 6). Se også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canondigitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere