Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera med udskifteligt objektiv"

Transkript

1 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne Funktionsliste Visning af billeder på en computer Andet Avanceret brug Indeks SLT-A Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Grundlæggende brug... 9 Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om brug af kameraet. Bemærkninger om brug af kameraet Forberedelse af kameraet Kontrol af de medfølgende dele Identificering af dele Forside Bagside Overside Sider/bund Objektiv Opladning af batterienheden Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Brugbare hukommelseskort Montering af et objektiv Tænding af kameraet og indstilling af uret Inden optagelse Justering af søgerens visuelle skarphed (dioptrijustering) Sådan holdes kameraet korrekt Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder Optagelse af film Afspilning af billeder Sletning af billeder (Slet) Optagelse af billeder som passer til dit motiv Justering af vinklen på LCD-skærmen Valg af en optagetilstand Bedste auto Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE

3 Brug af optagefunktionerne Brug af blitzen Justering af billedlysstyrken Valg af fremføringsmetoden Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Indstilling af billedstørrelse Billedformat Panorering: Størrelse Brug af afspilningsfunktionerne Forstørrelse af billeder Skift til visning af billedlisten Visning af billeder på en tv-skærm Funktionsliste Funktioner som kan betjenes vha. knapperne/kontakten Valg af en funktion vha. Fn (Funktion)-knappen Funktioner som kan vælges vha. Fn (Funktion)- knappen...53 Funktioner valgt vha. MENU-knappen Brug af kameraets vejledningsfunktion Vejledning i kamera Optagetips Visning af billeder på en computer Dette kan du gøre med softwaren Dette kan du gøre med "PlayMemories Home" Dette kan du gøre med "Image Data Converter" Installation af softwaren Installation af "PlayMemories Home" Visning af "PlayMemories Home Help Guide" Installation af "Image Data Converter" Visning af "Image Data Converter Guide" Installation af "Remote Camera Control" Valg af metoden til oprettelse af en filmdisk Oprettelse af en disk på en computer Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer

4 Andet Liste over skærmikoner Funktioner til rådighed for hver optagetilstand Tilgængelige blitztilstande Avanceret brug...76 Dette afsnit indeholder yderligere oplysninger om brug af kameraet. Klargøring Optagelse Opsætning af kameraet Afmontering af øjestykkedelen Visning af skærm for optagetilstand Valg af skærmtilstanden Histogram Overvågning af motivet gennem objektivet uden visning af effekter Liste over ikoner i søgertilstand Optagelse af et klart billede uden kamerarystelser Advarselsindikator for kamerarystelser Brug af SteadyShot-funktionen Brug af et stativ Valg af optagetilstanden Intelligent auto/ Blitz fra Bedste auto Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior Manuel eksp BULB Opsætning af filmoptagelse Nem optagelse af film Digital zoom

5 Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under filmoptagelse Optagelse af film med lukkerhastigheden og blænden justeret Filformat Optageindstilling Lydoptagelse Justering af fokus Autofokus Fokuslås Autofokusmetode AF-område AF-lampe AF-låsning Manuel fokus Maksimum Zoomfokus Registrering af ansigter Ansigtsregistrering Ansigtsregistrering Autom. Indramning Smiludløser Justering af lysstyrken på billedet AE-lås AEL med udløser Lysmålermetode Blitzkompens Blitzkontrol Blitzen Trådløs blitz Indstilling af ISO Flerbilled-støjreduktion Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område) D-områdeopt Auto HDR Indstilling af billedbehandling Billedeffekt Kreativ indst

6 Justering af farvetoner (Hvidbalance) Finjusteringsskærm for farve Farvetemp./Farvefilter Brugerdefineret hvidbalance Zoomning Valg af fremføringsmetoden Enkelt optagelse Kont. optagelse Selvudløser Bracket: Kont./Enkelt bracket Hv.b.bracketing Afspilning Visning af skærm for afspilningstilstand Skift af skærmen under afspilning Liste over histogramvisningens ikoner Brug af afspilningsfunktionerne Rotation af et billede Stillbillede/film-valg Diasshow Vis afspilning Rulning af panoramabilleder Beskyttelse af billeder (Beskyt) Sletning af billeder (Slet) Slet (Flere billeder) Sletning af alle billeder eller film i hver enkelt visningstilstand Tv-afspilning Brug af "BRAVIA" Sync Kameraopsætning Indstilling af formatet og billedkvaliteten Format Kvalitet Indstilling af andre kamerafunktioner Lang eksp.sr Høj ISO SR Farverum Udløser u/obj Gitterlinje

7 Computer Autovisning AEL-knapfunktion ISO-knap Visningsknap Elektronisk udløserfrontknap Søgerlysstyrke Strømbesparelse FINDER/LCD-indstil Objektivkompensation Objektivkompensation: Periferiskygge Objektivkompensation: Kromfejl Objektivkompensation: Forvrængning Indstilling af lagringsmetoden på hukommelseskort Formater Filnummer Mappenavn Vælg REC-mappe Ny mappe Gendan billed-db Overførselsindst Nulstilling til standardindstillinger Bekræftelse af kameraversionen Anvendelse af kameraet sammen med din computer Anbefalet computermiljø (Windows) Anbefalet computermiljø (Mac) Tilslutning af kameraet til en computer Oprettelse af USB-tilslutning Indstilling af USB-tilslutningstilstanden (USB-LUN-indstilling) Tilslutning til en computer Import af billeder til en computer (Windows) Import af billeder til en computer (Mac) Sletning af USB-tilslutningen

8 Udskrivning Rengøring Oprettelse af en filmdisk Oprettelse af en disk i hd-billedkvalitet (HD) (AVCHD-optagedisk) på en computer Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet (STD) Diske, du kan bruge sammen med "PlayMemories Home" Specificering af DPOF Datomærke Rengøring af kameraet og objektivet Rengøring af billedsensoren Fejlfinding/Andet Fejlfinding Advarselsmeddelelser Forsigtig Anvendelse af kameraet i udlandet strømkilder AVCHD-format Hukommelseskort Batterienhed/batterioplader Licens Kontrol af antallet af billeder som kan optages/ optagetid Specifikationer Indeks

9 Grundlæggende brug Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om brug af kameraet. Læs dette afsnit først. Se "Avanceret brug" (side 76) angående endnu mere effektiv brug af kameraet. 9

10 Bemærkninger om brug af kameraet Optageprocedure Dette kamera har 2 tilstande til overvågning af motiver: En LCD-skærmtilstand der anvender LCD-skærmen, og en søgertilstand der anvender søgeren. Bemærkninger om de funktioner der er til rådighed med kameraet For at finde ud af om det er en ikompatibel enhed eller en ikompatibel enhed skal du se efter følgende mærker i bunden af kameraet i-kompatibel enhed: 60i i-kompatibel enhed: 50i Der ydes ingen kompensation for optaget indhold Der kan ikke ydes kompensation for det optagede indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå risikoen for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til andre medier. Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Hold ikke kameraet i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke mod solen i længere tid. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis reflekteret sollys fokuseres på en genstand i nærheden, kan det medføre brand. Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængsel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet som f.eks. floppydiske eller kreditkort, komme i nærheden i LCD-skærmen. Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet på et koldt sted, kan skærmen muligvis blive midlertidigt mørk. Når kameraet er varmet op, fungerer skærmen normalt. Det optagede billede afviger muligvis fra det billede, som du så, inden du optog. Bemærkninger om optagelse i længere tidsperioder Når du fortsætter med at optage i længere tid, stiger temperaturen i kameraet. Hvis temperaturen når et vist niveau, vises - ikonet på skærmen, og kameraet slukker automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal du lade det være i 10 minutter eller mere, så temperaturen inden i kameraet kan falde til et sikkert niveau. Ved høje omgivelsestemperaturer stiger temperaturen i kameraet hurtigt. Når temperaturen i kameraet stiger, kan billedkvaliteten muligvis forringes. Vi anbefaler, at du venter, indtil temperaturen i kameraet er faldet, før du fortsætter med at optage. Kameraets overflade kan muligvis blive varm. Dette er ikke en funktionsfejl. 10

11 Bemærkninger om brug af kameraet Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer Når du importerer AVCHD-film til en computer, skal du anvende softwaren "PlayMemories Home" på Windowscomputere. Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format på dette kamera, kan ikke afspilles ved brug af de følgende enheder. Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke understøtter High Profile Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Derfor kan film, der er optaget i MP4-format på dette kamera, ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. Diske, der er optaget i HD-billedkvalitet (high-definition) kan kun afspilles på enheder, som er kompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserede afspillere eller -optagere kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Derudover kan DVD-baserede afspillere eller optagere muligvis ikke udskubbe diske i HD-billedkvalitet. Billederne, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som eksempler på billeder i denne vejledning, er reproducerede billeder og ikke faktiske billeder, der er taget med dette kamera. Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne vejledning Dataene for ydelse og specifikationer er defineret under de følgende forhold, undtagen som beskrevet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25ºC og ved brug af et batteri, som er blevet ladet helt op i ca. en time efter opladelampen er slukket. Modelnavn Denne vejledning dækker adskillige modeller udstyret med forskellige objektiver. Modelnavnet varierer afhængigt af det medfølgende objektiv. Den tilgængelige model varierer afhængigt af landet/ regionen. Modelnavn SLT-A58K SLT-A58M SLT-A58Y Objektiv DT18-55mm DT18-135mm DT18-55 mm og DT mm Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. 11

12 Forberedelse af kameraet Kontrol af de medfølgende dele Kontroller først modelnavnet på dit kamera (side 11). Det medfølgende tilbehør varierer afhængigt af modellen. Tallet i parenteser angiver antallet. Følger med alle modeller Kamera (1) Batterioplader BC-VM10A (1) Dæksel til hus (1) (Monteret på kameraet) Netledning (1)* (medfølger ikke i USA og Canada) * Der følger muligvis flere netledninger med dit kamera. Anvend den der passer til dit land/region. Genopladeligt batteri NP-FM500H (1) Mikro-USB-kabel (1) Skulderrem (1) Øjestykkedel (1) (Monteret på kameraet) Betjeningsvejledning (1) SLT-A58K DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1) beskyttelseslåg (1) SLT-A58M DT18-135mm zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1)/ Bagerste objektivdæksel (1)/ Modlysblænde (1) SLT-A58Y DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1) beskyttelseslåg (1) DT55-200mm zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1)/ Bagerste objektivdæksel (1)/ Modlysblænde (1) 12

13 Identificering af dele Se flere oplysninger om betjening af delene på de sider, der nævnes i parentes. Forside Forberedelse af kameraet A Udløserknap (30) B Tænd/sluk-kontakt (27) C Kontrolvælger (92, 94, 96) D Selvudløserlampe (146) E Objektivkontakter* F Spejl* Dette spejl er lavet af en transmitterende film. Rør ikke ved spejlet. Det kan tilsnavse eller deformere spejlet, hvorved billedkvaliteten og kameraydelsen muligvis kan forringes. G Visningsknap (93)/ Fokusforstørrelsesknap (116) H Fatning I Indbygget blitz* (41, 128) J Mikrofon** (106) K Tilstandsknap (36) L (pop op-blitz)-knap (41, 128) M Fatningsindeks (24) N Udløserknap til objektivet (25) O Fokustilstandskontakt (107, 114) * Rør ikke direkte ved disse dele. ** Dæk ikke denne del til under filmoptagelse. Gør du det, kan det medføre støj eller sænke lydstyrken. 13

14 Identificering af dele Bagside A Øjestykkesensorer (77) B Søger* Når du kigger ind i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, vender visningstilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. C Dioptri-justeringsknap (29) D LCD-skærm (71, 80, 149) E Øjestykkedel (77) F Til optagelse: Fn (Funktion) -knap (52, 53) Til visning: (Billedrotation)-knap (151) G Kontrolknap v/v/b/b/disp (Vis indhold) (46, 149)/WB (Hvidbalance) (138)/ (Fremf.metode) (45, 145)/ (Billedeffekt) (134) H Kontrolknap (Angiv)/AF-knap (111)/AF-låsningsknap (112) I (Vejledning i kamera)-knap (62) Til visning: (Slet)-knap (34) J (Afspilning)-knap (33) * Rør ikke direkte ved denne del. 14

15 Identificering af dele Overside A Multiinterface-tilbehørssko 1)2) (129) B MENU-knap (55) C Markering af billedsensorens placering (109) D FINDER/LCD-knap (166) E ZOOM-knap (142) F ISO-knap (130, 164) G Til optagelse: (Eksponering)-knap (43)/ AV (Blændeværdi)-knap (96) Til visning: (Zoom ind)- knap (48) H Til optagelse: AEL (AE-lås)- knap (124, 163) Til visning: (Zoom ud)-knap (48)/ (Billedindeks)-knap (49) I MOVIE-knap (32, 100) 1) For oplysninger om kompatibelt tilbehør til multiinterfacetilbehørsskoen skal du besøge Sonywebsiden, eller konsultere en Sonyforhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted i dit område. Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for anvendelse med tilbehør fra andre producenter. 2) Tilbehør til tilbehørsskoen med autolås kan også monteres vha. skoadapteren (sælges separat). 15 Forberedelse af kameraet

16 Identificering af dele Sider/bund A Kroge til skulderrem Fastgør begge remmens ender til kameraet. B Højttaler C DC IN-terminal Når du tilslutter AC-PW10AMlysnetadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke for kameraet og derefter sætte lysnetadapterens stik ind i DC IN-terminalen på kameraet. D m (Mikrofon)-stik Når der tilsluttes en ekstern mikrofon, slås den interne mikrofon automatisk fra. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, strømforsynes mikrofonen af kameraet. E HDMI-mikrostik (50, 157) F Multi/Mikro-USB-terminal (180) Understøtter mikro-usbkompatibel enhed. 16

17 Identificering af dele G Indføringsrille til batteri (21) H Batteridæksel (21) I Stik til kamerastativ Brug et kamerastativ med en skruelængde på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre kameraet sikkert til et stativ med en skruelængde på 5,5 mm eller længere, og kameraet kan muligvis blive beskadiget, hvis du forsøger at gøre det. J Aktivitetslampe (22) K Indføringsrille til hukommelseskort (21) L Hukommelseskortdæksel (21) Forberedelse af kameraet 17

18 Identificering af dele Objektiv DT 18-55mm F SAM II (Følger med SLT-A58K/A58Y) DT mm F4-5.6 SAM (Følger med SLT-A58Y) DT mm F SAM (Følger med SLT-A58M) A Fokus-ring B Zoomring C Brændviddeskala D Brændviddeindeks E Objektivkontakter F Fokustilstandskontakt G Fatningsindeks H Indeks for modlysblænde I Låsekontakt for zoom DT 18-55mm F SAM II/ DT mm F4-5.6 SAM/DT mm F SAM er designet til Sony A-fatningskameraer (modeller udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse). Du kan ikke anvende disse objektiver på kameraer i 35 mm-format. For andre objektiver end DT 18-55mm F SAM II/ DT mm F4-5.6 SAM/ DT mm F SAM skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med objektivet. 18

19 Opladning af batterienheden Når du anvender kameraet for første gang, skal du sørge for at oplade batteriet NP-FM500H "InfoLITHIUM" (medfølger). "InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet. Batteriet kan også anvendes, når det ikke er blevet ladet helt op. Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selv når du ikke anvender det. For at undgå at gå glip af en optagemulighed skal du oplade batteriet igen, inden du optager. 1 2 Indsæt batteriet i batteriopladeren. Tryk batteriet ind indtil det klikker. Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt. Lyser: Oplader Lyser ikke: Opladning fuldført Genopladningstid Ca. 175 minutter Når et fuldt afladet batteri oplades ved en temperatur på 25 C. CHARGE-lampen slukkes, når opladningen er fuldført. USA og Canada CHARGE-lampe Stik For andre lande/regioner end USA og Canada Forberedelse af kameraet Til en stikkontakt CHARGE-lampe 19

20 Opladning af batterienheden Bemærkninger Opladetiden varierer afhængigt af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet eller forholdene under opladningen. Vi anbefaler, at batteriet oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 C til 30 C. Du kan muligvis ikke oplade batteriet effektivt uden for dette temperaturområde. Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt. 20

21 Indsættelse af batteri/ hukommelseskort (sælges separat) 1 Åbn batteridækslet ved at skubbe til låsemekanismen. 2 Sæt batteriet helt ind, mens du anvender spidsen af batteriet til at trykke på låsemekanismen. Låsegreb Forberedelse af kameraet 3 Luk dækslet. 4 Skub og åbn hukommelseskortdækslet. 21

22 5 Indsæt et hukommelseskort. Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads. Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Sørg for, at det afskårne hjørne vender i den rigtige retning. 6 Luk dækslet. Sådan fjernes batteriet Sluk for kameraet og kontroller at kameraet er holdt op med at vibrere, samt at både LCD-skærmen og aktivitetslampen (side 17) er slukket. Skub derefter låsemekanismen i pilens retning for at fjerne batteriet. Pas på ikke at tabe batteriet. Låsegreb Sådan tages hukommelseskortet ud Sørg for at aktivitetslampen ikke lyser, åbn derefter dækslet og tryk én gang ind på hukommelseskortet. 22

23 Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Det medfølgende batteri er et lithium-ion-batteri, som kan udveksle oplysninger om driftsforhold med kameraet. Den resterende batteritid i procenttal vises i henhold til driftsforholdene for kameraet. Batteriniveau Højt Brugbare hukommelseskort Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke optage flere billeder. De følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Men det garanteres dog ikke, at alle hukommelseskort fungerer sammen med dette kamera. Typer af hukommelseskort Stillbilleder Film I denne vejledning Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick Memory Stick PRO-HG Duo PRO Duo Memory Stick XC-HG Duo Memory Stick XC Duo SD-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SDHC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SD-kort SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) Bemærkninger Billeder, som er optaget på en "Memory Stick XC-HG Duo" eller et SDXChukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AVudstyr, der ikke er kompatible med exfat. Sørg for, at enheden er kompatibel med exfat, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exfat er det filsystem, som anvendes på "Memory Stick XC-HG Duo" eller SDXChukommelseskort.) Forberedelse af kameraet 23

24 Montering af et objektiv 1 Fjern dækslet til huset fra kameraet og beskyttelseslåget fra objektivets bagside. Skift objektivet hurtigt på et sted væk fra støvede omgivelser for at forhindre støv og snavs i at komme ind i kameraet. Fjern det forreste objektivdæksel fra objektivets front, når du optager. Forreste objektivdæksel Beskyttelseslåg Dæksel til hus 2 Monter objektivet ved at rette de orange indeksmærker (monteringsindeks) på objektivet og kameraet ind efter hinanden. Orange indeksmærker 3 Drej objektivet med uret indtil det klikker ind på den låste position. Sørg for at sætte objektivet lige på. 24

25 Montering af et objektiv Bemærkninger Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet. Brug ikke kræfter ved montering af et objektiv. Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kamera. Ved anvendelse af et objektiv som er udstyret med en stativfatning, skal du fastgøre kamerastativet til fatningen på objektivsiden for at bevare balancen. Når du bærer på kameraet med et objektiv fastgjort, skal du holde godt fast i både kameraet og objektivet. Hold ikke på den del af objektivet som forlænges ved zoom- eller fokusjusteringer. Sådan fjernes objektivet 1 Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. Forberedelse af kameraet Udløserknap til objektivet 2 Monter dækslerne til foran og bag på objektivet og dækslet til huset på kameraet. Inden du monterer dækslerne, skal du fjerne alt støv. Der følger ikke noget bagerste objektivdæksel med objektivsættet DT 18-55mm F SAM II. Hvis objektivet opbevares uden at være monteret på kameraet, skal du anskaffe det bagerste objektivdæksel ALC-R55. 25

26 Montering af et objektiv Sådan monteres en modblænde Det anbefales, at du anvender en modlysblænde for at reducere overstråling og sikre optimal billedkvalitet. Sæt modlysblænden ind i fatningen i enden af objektivcylinderen og drej modlysblænden i urets retning, indtil den klikker. Bemærkninger Der følger ikke nogen modlysblænde med DT 18-55mm F SAM II. Du kan bruge ALC-SH108 (sælges separat). Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes. Ved opbevaring skal du vende modlysblænden om og placere den omvendt på objektivet. Bemærkning om skift af objektivet Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, når du skifter objektivet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del der konverterer lys til et elektrisk signal), kan der opstå mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Billedsensoren er udstyret med en antistøv-funktion for at forhindre, at der kommer støv på billedsensoren. Montering eller fjernelse af objektivet skal dog helst foregå hurtigt, og væk fra støvede områder. 26

27 Tænding af kameraet og indstilling af uret Når du tænder for kameraet første gang, vises opsætningsskærmen for dato/ tid. 1 2 Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet. Skærmen for indstilling af dato og tid vises. For at slukke for kameraet skal du indstille tænd/sluk-knappen på OFF. Kontroller, at der er valgt [Angiv] på LCD-skærmen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Forberedelse af kameraet 3 4 Vælg dit område med b/b på kontrolknappen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Vælg hvert enkelt punkt vha. b/b og indstil den numeriske værdi med v/v. [Sommertid]: Slår sommertidsindstillingen til eller fra. [Datoformat]: Vælger formatet for visning af datoen. Midnat er indikeret som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM. 27

28 5 6 Tænding af kameraet og indstilling af uret Gentag trin 4 for at indstille andre punkter og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Kontroller, at der er valgt [Angiv] og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Sådan annulleres indstillingen af dato/tid Tryk på MENU-knappen. Sådan indstilles dato/tid igen Opsætningsskærmen for dato/tid vises kun automatisk, når du tænder for kameraet første gang. Brug menuen, hvis du vil indstille datoen og tiden igen. MENU-knap t 1 t [Indst.dato/tid] Sådan indstilles området igen Du kan indstille det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet. MENU-knap t 1 t [Indstilling af sted] Bevarelse af indstilling for dato og tid Kameraet har et indbygget genopladeligt batteri til at bevare datoen og tiden samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for kameraet, eller om batteriet er sat i (side 205). 28

29 Inden optagelse Justering af søgerens visuelle skarphed (dioptrijustering) Juster dioptri-justeringsknappen ind til dit syn, indtil visningen fremstår tydelig i søgeren. Bemærkninger Den dioptriske justeringsmontering (sælges separat) kan ikke anvendes sammen med dette kamera. Sådan holdes kameraet korrekt Stabiliser din overkrop og indtag en position, så kameraet holdes stille. I LCD-skærmtilstand I søgertilstand I søgertilstand (lodret position) Forberedelse af kameraet Punkt 1 Hold kameraet med én hånd og understøt objektivet med den anden. Punkt 2 Indtag en sikker stilling med fødderne placeret med en skulderbreddes afstand. Punkt 3 Hold albuerne trykket let ind mod kroppen. Når du optager fra en knælende stilling, skal du holde overkroppen rolig ved at placere en albue på knæet. 29

30 Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder I [Intelligent auto]-tilstanden analyserer kameraet motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette indstillinger. Vælg ved optagelse på et sted, hvor brug af blitz er begrænset. 1 Indstil tilstandsknappen til (Intelligent auto) eller (Blitz fra). eller 2 Hold kameraet og se dit billede vha. LCD-skærmen eller søgeren. 3 4 Placer AF-området på det ønskede motiv. Hvis indikatoren (Advarsel om kamerarystelser) blinker, skal du omhyggeligt optage motivet, mens du holder kameraet stille eller anvender et stativ. Når kameraet genkender scenen, vises ikonet for scenegenkendelse på skærmen, og der anvendes de indstillinger, som passer til den scene. Når du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje på zoomringen, og derefter bestemme hvad du vil optage. AF-område Zoomring (Advarsel om kamerarystelser) -indikator 30

31 Optagelse af stillbilleder 5 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. Når fokuseringen er bekræftet, lyser z eller (Fokusindikator) (side 108). 6 Tryk udløserknappen helt ned for at optage. Når [Autom. Indramning] er indstillet til [Auto], og kameraet optager ansigter, motiver tæt på eller motiver sporet vha. [AF-låsning], beskærer kameraet automatisk billedet ind til en passende komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes (side 120). Fokusindikator Optagelse og visning af billeder 31

32 Optagelse af film 1 Tryk på MOVIE-knappen for at starte med at optage. Filmoptagelse kan startes fra enhver eksponeringstilstand. Lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk. Hvis du ønsker at indstille dem på særlige værdier, skal du indstille tilstandsknappen på (Film) (side 103). Kameraet fortsætter med at justere fokus, når det er i autofokustilstanden. MOVIE-knap 2 Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen. Bemærkninger Lyden af kameraet og objektivet i brug kan muligvis blive optaget med under optagelse af en film. Du kan slå lydoptagelsen fra ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 106). Den kontinuerlige optagetid for en film er muligvis kortere afhængigt af omgivelsestemperaturen eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse". Når -ikonet vises, er kameraets temperatur for høj. Sluk for kameraet og vent indtil kameraets temperatur er faldet (side 202). 32

33 Afspilning af billeder 1 Tryk på -knappen. -knap 2 3 MENU-knap t 1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den ønskede tilstand For at afspille stillbilleder skal du vælge [Mappevisning (stillbilleder)], og for at afspille film skal du vælge [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHDvisning] afhængigt af filformatet. Vælg et billede vha. b/b på kontrolknappen. For at afspille film skal du trykke på midten af kontrolknappen. Under afspilning af film For at pause/genoptage For at spole hurtigt frem For at spole hurtigt tilbage For at spole langsomt frem For at spole langsomt tilbage For at justere lydstyrken For at få vist information Betjening af kontrolknap/kontrolvælger z B b Drej kontrolvælgeren til højre under pause. Drej kontrolvælgeren til venstre under pause. Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen. V t v/v v Bemærkninger Film optaget vha. andre enheder kan muligvis ikke afspilles på kameraet i visse tilfælde. Optagelse og visning af billeder 33

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Dit liv er et mester værk

Dit liv er et mester værk DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA Dit liv er et mester værk CDDbilledsensor med 10,2 effektive megapixels 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8g IF-ED Eksponeringsindstilling: [A] 1/160 sekund, F/2.8

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM www.nikon.dk Nikon Total Digital Imaging System: Lad din fantasi vise vejen Nikon præsenterer nu

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere