Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera med udskifteligt objektiv"

Transkript

1 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne Funktionsliste Visning af billeder på en computer Andet Avanceret brug Indeks SLT-A Sony Corporation

2 Indholdsfortegnelse Grundlæggende brug... 9 Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om brug af kameraet. Bemærkninger om brug af kameraet Forberedelse af kameraet Kontrol af de medfølgende dele Identificering af dele Forside Bagside Overside Sider/bund Objektiv Opladning af batterienheden Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Brugbare hukommelseskort Montering af et objektiv Tænding af kameraet og indstilling af uret Inden optagelse Justering af søgerens visuelle skarphed (dioptrijustering) Sådan holdes kameraet korrekt Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder Optagelse af film Afspilning af billeder Sletning af billeder (Slet) Optagelse af billeder som passer til dit motiv Justering af vinklen på LCD-skærmen Valg af en optagetilstand Bedste auto Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE

3 Brug af optagefunktionerne Brug af blitzen Justering af billedlysstyrken Valg af fremføringsmetoden Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Indstilling af billedstørrelse Billedformat Panorering: Størrelse Brug af afspilningsfunktionerne Forstørrelse af billeder Skift til visning af billedlisten Visning af billeder på en tv-skærm Funktionsliste Funktioner som kan betjenes vha. knapperne/kontakten Valg af en funktion vha. Fn (Funktion)-knappen Funktioner som kan vælges vha. Fn (Funktion)- knappen...53 Funktioner valgt vha. MENU-knappen Brug af kameraets vejledningsfunktion Vejledning i kamera Optagetips Visning af billeder på en computer Dette kan du gøre med softwaren Dette kan du gøre med "PlayMemories Home" Dette kan du gøre med "Image Data Converter" Installation af softwaren Installation af "PlayMemories Home" Visning af "PlayMemories Home Help Guide" Installation af "Image Data Converter" Visning af "Image Data Converter Guide" Installation af "Remote Camera Control" Valg af metoden til oprettelse af en filmdisk Oprettelse af en disk på en computer Oprettelse af en disk med en anden enhed end en computer

4 Andet Liste over skærmikoner Funktioner til rådighed for hver optagetilstand Tilgængelige blitztilstande Avanceret brug...76 Dette afsnit indeholder yderligere oplysninger om brug af kameraet. Klargøring Optagelse Opsætning af kameraet Afmontering af øjestykkedelen Visning af skærm for optagetilstand Valg af skærmtilstanden Histogram Overvågning af motivet gennem objektivet uden visning af effekter Liste over ikoner i søgertilstand Optagelse af et klart billede uden kamerarystelser Advarselsindikator for kamerarystelser Brug af SteadyShot-funktionen Brug af et stativ Valg af optagetilstanden Intelligent auto/ Blitz fra Bedste auto Valg af motiv Panorering Tele-zoom - kontinuerlig prioritet AE Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior Manuel eksp BULB Opsætning af filmoptagelse Nem optagelse af film Digital zoom

5 Ændring af sporingsfølsomheden for autofokus under filmoptagelse Optagelse af film med lukkerhastigheden og blænden justeret Filformat Optageindstilling Lydoptagelse Justering af fokus Autofokus Fokuslås Autofokusmetode AF-område AF-lampe AF-låsning Manuel fokus Maksimum Zoomfokus Registrering af ansigter Ansigtsregistrering Ansigtsregistrering Autom. Indramning Smiludløser Justering af lysstyrken på billedet AE-lås AEL med udløser Lysmålermetode Blitzkompens Blitzkontrol Blitzen Trådløs blitz Indstilling af ISO Flerbilled-støjreduktion Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (D-område) D-områdeopt Auto HDR Indstilling af billedbehandling Billedeffekt Kreativ indst

6 Justering af farvetoner (Hvidbalance) Finjusteringsskærm for farve Farvetemp./Farvefilter Brugerdefineret hvidbalance Zoomning Valg af fremføringsmetoden Enkelt optagelse Kont. optagelse Selvudløser Bracket: Kont./Enkelt bracket Hv.b.bracketing Afspilning Visning af skærm for afspilningstilstand Skift af skærmen under afspilning Liste over histogramvisningens ikoner Brug af afspilningsfunktionerne Rotation af et billede Stillbillede/film-valg Diasshow Vis afspilning Rulning af panoramabilleder Beskyttelse af billeder (Beskyt) Sletning af billeder (Slet) Slet (Flere billeder) Sletning af alle billeder eller film i hver enkelt visningstilstand Tv-afspilning Brug af "BRAVIA" Sync Kameraopsætning Indstilling af formatet og billedkvaliteten Format Kvalitet Indstilling af andre kamerafunktioner Lang eksp.sr Høj ISO SR Farverum Udløser u/obj Gitterlinje

7 Computer Autovisning AEL-knapfunktion ISO-knap Visningsknap Elektronisk udløserfrontknap Søgerlysstyrke Strømbesparelse FINDER/LCD-indstil Objektivkompensation Objektivkompensation: Periferiskygge Objektivkompensation: Kromfejl Objektivkompensation: Forvrængning Indstilling af lagringsmetoden på hukommelseskort Formater Filnummer Mappenavn Vælg REC-mappe Ny mappe Gendan billed-db Overførselsindst Nulstilling til standardindstillinger Bekræftelse af kameraversionen Anvendelse af kameraet sammen med din computer Anbefalet computermiljø (Windows) Anbefalet computermiljø (Mac) Tilslutning af kameraet til en computer Oprettelse af USB-tilslutning Indstilling af USB-tilslutningstilstanden (USB-LUN-indstilling) Tilslutning til en computer Import af billeder til en computer (Windows) Import af billeder til en computer (Mac) Sletning af USB-tilslutningen

8 Udskrivning Rengøring Oprettelse af en filmdisk Oprettelse af en disk i hd-billedkvalitet (HD) (AVCHD-optagedisk) på en computer Oprettelse af en disk i standardbilledkvalitet (STD) Diske, du kan bruge sammen med "PlayMemories Home" Specificering af DPOF Datomærke Rengøring af kameraet og objektivet Rengøring af billedsensoren Fejlfinding/Andet Fejlfinding Advarselsmeddelelser Forsigtig Anvendelse af kameraet i udlandet strømkilder AVCHD-format Hukommelseskort Batterienhed/batterioplader Licens Kontrol af antallet af billeder som kan optages/ optagetid Specifikationer Indeks

9 Grundlæggende brug Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om brug af kameraet. Læs dette afsnit først. Se "Avanceret brug" (side 76) angående endnu mere effektiv brug af kameraet. 9

10 Bemærkninger om brug af kameraet Optageprocedure Dette kamera har 2 tilstande til overvågning af motiver: En LCD-skærmtilstand der anvender LCD-skærmen, og en søgertilstand der anvender søgeren. Bemærkninger om de funktioner der er til rådighed med kameraet For at finde ud af om det er en ikompatibel enhed eller en ikompatibel enhed skal du se efter følgende mærker i bunden af kameraet i-kompatibel enhed: 60i i-kompatibel enhed: 50i Der ydes ingen kompensation for optaget indhold Der kan ikke ydes kompensation for det optagede indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå risikoen for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til andre medier. Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Hold ikke kameraet i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke mod solen i længere tid. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis reflekteret sollys fokuseres på en genstand i nærheden, kan det medføre brand. Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængsel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet som f.eks. floppydiske eller kreditkort, komme i nærheden i LCD-skærmen. Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet på et koldt sted, kan skærmen muligvis blive midlertidigt mørk. Når kameraet er varmet op, fungerer skærmen normalt. Det optagede billede afviger muligvis fra det billede, som du så, inden du optog. Bemærkninger om optagelse i længere tidsperioder Når du fortsætter med at optage i længere tid, stiger temperaturen i kameraet. Hvis temperaturen når et vist niveau, vises - ikonet på skærmen, og kameraet slukker automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal du lade det være i 10 minutter eller mere, så temperaturen inden i kameraet kan falde til et sikkert niveau. Ved høje omgivelsestemperaturer stiger temperaturen i kameraet hurtigt. Når temperaturen i kameraet stiger, kan billedkvaliteten muligvis forringes. Vi anbefaler, at du venter, indtil temperaturen i kameraet er faldet, før du fortsætter med at optage. Kameraets overflade kan muligvis blive varm. Dette er ikke en funktionsfejl. 10

11 Bemærkninger om brug af kameraet Bemærkninger om import af AVCHDfilm til en computer Når du importerer AVCHD-film til en computer, skal du anvende softwaren "PlayMemories Home" på Windowscomputere. Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format på dette kamera, kan ikke afspilles ved brug af de følgende enheder. Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke understøtter High Profile Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Derfor kan film, der er optaget i MP4-format på dette kamera, ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. Diske, der er optaget i HD-billedkvalitet (high-definition) kan kun afspilles på enheder, som er kompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserede afspillere eller -optagere kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Derudover kan DVD-baserede afspillere eller optagere muligvis ikke udskubbe diske i HD-billedkvalitet. Billederne, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som eksempler på billeder i denne vejledning, er reproducerede billeder og ikke faktiske billeder, der er taget med dette kamera. Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne vejledning Dataene for ydelse og specifikationer er defineret under de følgende forhold, undtagen som beskrevet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25ºC og ved brug af et batteri, som er blevet ladet helt op i ca. en time efter opladelampen er slukket. Modelnavn Denne vejledning dækker adskillige modeller udstyret med forskellige objektiver. Modelnavnet varierer afhængigt af det medfølgende objektiv. Den tilgængelige model varierer afhængigt af landet/ regionen. Modelnavn SLT-A58K SLT-A58M SLT-A58Y Objektiv DT18-55mm DT18-135mm DT18-55 mm og DT mm Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. 11

12 Forberedelse af kameraet Kontrol af de medfølgende dele Kontroller først modelnavnet på dit kamera (side 11). Det medfølgende tilbehør varierer afhængigt af modellen. Tallet i parenteser angiver antallet. Følger med alle modeller Kamera (1) Batterioplader BC-VM10A (1) Dæksel til hus (1) (Monteret på kameraet) Netledning (1)* (medfølger ikke i USA og Canada) * Der følger muligvis flere netledninger med dit kamera. Anvend den der passer til dit land/region. Genopladeligt batteri NP-FM500H (1) Mikro-USB-kabel (1) Skulderrem (1) Øjestykkedel (1) (Monteret på kameraet) Betjeningsvejledning (1) SLT-A58K DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1) beskyttelseslåg (1) SLT-A58M DT18-135mm zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1)/ Bagerste objektivdæksel (1)/ Modlysblænde (1) SLT-A58Y DT18-55 mm-zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1) beskyttelseslåg (1) DT55-200mm zoomobjektiv (1)/ Forreste objektivdæksel (1)/ Bagerste objektivdæksel (1)/ Modlysblænde (1) 12

13 Identificering af dele Se flere oplysninger om betjening af delene på de sider, der nævnes i parentes. Forside Forberedelse af kameraet A Udløserknap (30) B Tænd/sluk-kontakt (27) C Kontrolvælger (92, 94, 96) D Selvudløserlampe (146) E Objektivkontakter* F Spejl* Dette spejl er lavet af en transmitterende film. Rør ikke ved spejlet. Det kan tilsnavse eller deformere spejlet, hvorved billedkvaliteten og kameraydelsen muligvis kan forringes. G Visningsknap (93)/ Fokusforstørrelsesknap (116) H Fatning I Indbygget blitz* (41, 128) J Mikrofon** (106) K Tilstandsknap (36) L (pop op-blitz)-knap (41, 128) M Fatningsindeks (24) N Udløserknap til objektivet (25) O Fokustilstandskontakt (107, 114) * Rør ikke direkte ved disse dele. ** Dæk ikke denne del til under filmoptagelse. Gør du det, kan det medføre støj eller sænke lydstyrken. 13

14 Identificering af dele Bagside A Øjestykkesensorer (77) B Søger* Når du kigger ind i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, vender visningstilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. C Dioptri-justeringsknap (29) D LCD-skærm (71, 80, 149) E Øjestykkedel (77) F Til optagelse: Fn (Funktion) -knap (52, 53) Til visning: (Billedrotation)-knap (151) G Kontrolknap v/v/b/b/disp (Vis indhold) (46, 149)/WB (Hvidbalance) (138)/ (Fremf.metode) (45, 145)/ (Billedeffekt) (134) H Kontrolknap (Angiv)/AF-knap (111)/AF-låsningsknap (112) I (Vejledning i kamera)-knap (62) Til visning: (Slet)-knap (34) J (Afspilning)-knap (33) * Rør ikke direkte ved denne del. 14

15 Identificering af dele Overside A Multiinterface-tilbehørssko 1)2) (129) B MENU-knap (55) C Markering af billedsensorens placering (109) D FINDER/LCD-knap (166) E ZOOM-knap (142) F ISO-knap (130, 164) G Til optagelse: (Eksponering)-knap (43)/ AV (Blændeværdi)-knap (96) Til visning: (Zoom ind)- knap (48) H Til optagelse: AEL (AE-lås)- knap (124, 163) Til visning: (Zoom ud)-knap (48)/ (Billedindeks)-knap (49) I MOVIE-knap (32, 100) 1) For oplysninger om kompatibelt tilbehør til multiinterfacetilbehørsskoen skal du besøge Sonywebsiden, eller konsultere en Sonyforhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted i dit område. Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for anvendelse med tilbehør fra andre producenter. 2) Tilbehør til tilbehørsskoen med autolås kan også monteres vha. skoadapteren (sælges separat). 15 Forberedelse af kameraet

16 Identificering af dele Sider/bund A Kroge til skulderrem Fastgør begge remmens ender til kameraet. B Højttaler C DC IN-terminal Når du tilslutter AC-PW10AMlysnetadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke for kameraet og derefter sætte lysnetadapterens stik ind i DC IN-terminalen på kameraet. D m (Mikrofon)-stik Når der tilsluttes en ekstern mikrofon, slås den interne mikrofon automatisk fra. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, strømforsynes mikrofonen af kameraet. E HDMI-mikrostik (50, 157) F Multi/Mikro-USB-terminal (180) Understøtter mikro-usbkompatibel enhed. 16

17 Identificering af dele G Indføringsrille til batteri (21) H Batteridæksel (21) I Stik til kamerastativ Brug et kamerastativ med en skruelængde på maks. 5,5 mm. Du kan ikke fastgøre kameraet sikkert til et stativ med en skruelængde på 5,5 mm eller længere, og kameraet kan muligvis blive beskadiget, hvis du forsøger at gøre det. J Aktivitetslampe (22) K Indføringsrille til hukommelseskort (21) L Hukommelseskortdæksel (21) Forberedelse af kameraet 17

18 Identificering af dele Objektiv DT 18-55mm F SAM II (Følger med SLT-A58K/A58Y) DT mm F4-5.6 SAM (Følger med SLT-A58Y) DT mm F SAM (Følger med SLT-A58M) A Fokus-ring B Zoomring C Brændviddeskala D Brændviddeindeks E Objektivkontakter F Fokustilstandskontakt G Fatningsindeks H Indeks for modlysblænde I Låsekontakt for zoom DT 18-55mm F SAM II/ DT mm F4-5.6 SAM/DT mm F SAM er designet til Sony A-fatningskameraer (modeller udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse). Du kan ikke anvende disse objektiver på kameraer i 35 mm-format. For andre objektiver end DT 18-55mm F SAM II/ DT mm F4-5.6 SAM/ DT mm F SAM skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med objektivet. 18

19 Opladning af batterienheden Når du anvender kameraet for første gang, skal du sørge for at oplade batteriet NP-FM500H "InfoLITHIUM" (medfølger). "InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet. Batteriet kan også anvendes, når det ikke er blevet ladet helt op. Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selv når du ikke anvender det. For at undgå at gå glip af en optagemulighed skal du oplade batteriet igen, inden du optager. 1 2 Indsæt batteriet i batteriopladeren. Tryk batteriet ind indtil det klikker. Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt. Lyser: Oplader Lyser ikke: Opladning fuldført Genopladningstid Ca. 175 minutter Når et fuldt afladet batteri oplades ved en temperatur på 25 C. CHARGE-lampen slukkes, når opladningen er fuldført. USA og Canada CHARGE-lampe Stik For andre lande/regioner end USA og Canada Forberedelse af kameraet Til en stikkontakt CHARGE-lampe 19

20 Opladning af batterienheden Bemærkninger Opladetiden varierer afhængigt af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet eller forholdene under opladningen. Vi anbefaler, at batteriet oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 C til 30 C. Du kan muligvis ikke oplade batteriet effektivt uden for dette temperaturområde. Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt. 20

21 Indsættelse af batteri/ hukommelseskort (sælges separat) 1 Åbn batteridækslet ved at skubbe til låsemekanismen. 2 Sæt batteriet helt ind, mens du anvender spidsen af batteriet til at trykke på låsemekanismen. Låsegreb Forberedelse af kameraet 3 Luk dækslet. 4 Skub og åbn hukommelseskortdækslet. 21

22 5 Indsæt et hukommelseskort. Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads. Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Sørg for, at det afskårne hjørne vender i den rigtige retning. 6 Luk dækslet. Sådan fjernes batteriet Sluk for kameraet og kontroller at kameraet er holdt op med at vibrere, samt at både LCD-skærmen og aktivitetslampen (side 17) er slukket. Skub derefter låsemekanismen i pilens retning for at fjerne batteriet. Pas på ikke at tabe batteriet. Låsegreb Sådan tages hukommelseskortet ud Sørg for at aktivitetslampen ikke lyser, åbn derefter dækslet og tryk én gang ind på hukommelseskortet. 22

23 Indsættelse af batteri/hukommelseskort (sælges separat) Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Det medfølgende batteri er et lithium-ion-batteri, som kan udveksle oplysninger om driftsforhold med kameraet. Den resterende batteritid i procenttal vises i henhold til driftsforholdene for kameraet. Batteriniveau Højt Brugbare hukommelseskort Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke optage flere billeder. De følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Men det garanteres dog ikke, at alle hukommelseskort fungerer sammen med dette kamera. Typer af hukommelseskort Stillbilleder Film I denne vejledning Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick Memory Stick PRO-HG Duo PRO Duo Memory Stick XC-HG Duo Memory Stick XC Duo SD-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SDHC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SD-kort SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) Bemærkninger Billeder, som er optaget på en "Memory Stick XC-HG Duo" eller et SDXChukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AVudstyr, der ikke er kompatible med exfat. Sørg for, at enheden er kompatibel med exfat, før den tilsluttes kameraet. Hvis du tilslutter kameraet til en enhed, som ikke er kompatibel, kan du blive bedt om at formatere kortet. Du må aldrig følge denne besked og formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exfat er det filsystem, som anvendes på "Memory Stick XC-HG Duo" eller SDXChukommelseskort.) Forberedelse af kameraet 23

24 Montering af et objektiv 1 Fjern dækslet til huset fra kameraet og beskyttelseslåget fra objektivets bagside. Skift objektivet hurtigt på et sted væk fra støvede omgivelser for at forhindre støv og snavs i at komme ind i kameraet. Fjern det forreste objektivdæksel fra objektivets front, når du optager. Forreste objektivdæksel Beskyttelseslåg Dæksel til hus 2 Monter objektivet ved at rette de orange indeksmærker (monteringsindeks) på objektivet og kameraet ind efter hinanden. Orange indeksmærker 3 Drej objektivet med uret indtil det klikker ind på den låste position. Sørg for at sætte objektivet lige på. 24

25 Montering af et objektiv Bemærkninger Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet. Brug ikke kræfter ved montering af et objektiv. Objektiver med E-fatning er ikke kompatible med dette kamera. Ved anvendelse af et objektiv som er udstyret med en stativfatning, skal du fastgøre kamerastativet til fatningen på objektivsiden for at bevare balancen. Når du bærer på kameraet med et objektiv fastgjort, skal du holde godt fast i både kameraet og objektivet. Hold ikke på den del af objektivet som forlænges ved zoom- eller fokusjusteringer. Sådan fjernes objektivet 1 Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. Forberedelse af kameraet Udløserknap til objektivet 2 Monter dækslerne til foran og bag på objektivet og dækslet til huset på kameraet. Inden du monterer dækslerne, skal du fjerne alt støv. Der følger ikke noget bagerste objektivdæksel med objektivsættet DT 18-55mm F SAM II. Hvis objektivet opbevares uden at være monteret på kameraet, skal du anskaffe det bagerste objektivdæksel ALC-R55. 25

26 Montering af et objektiv Sådan monteres en modblænde Det anbefales, at du anvender en modlysblænde for at reducere overstråling og sikre optimal billedkvalitet. Sæt modlysblænden ind i fatningen i enden af objektivcylinderen og drej modlysblænden i urets retning, indtil den klikker. Bemærkninger Der følger ikke nogen modlysblænde med DT 18-55mm F SAM II. Du kan bruge ALC-SH108 (sælges separat). Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes. Ved opbevaring skal du vende modlysblænden om og placere den omvendt på objektivet. Bemærkning om skift af objektivet Hvis der kommer støv eller snavs ind i kameraet, når du skifter objektivet, og det sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del der konverterer lys til et elektrisk signal), kan der opstå mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Billedsensoren er udstyret med en antistøv-funktion for at forhindre, at der kommer støv på billedsensoren. Montering eller fjernelse af objektivet skal dog helst foregå hurtigt, og væk fra støvede områder. 26

27 Tænding af kameraet og indstilling af uret Når du tænder for kameraet første gang, vises opsætningsskærmen for dato/ tid. 1 2 Sæt tænd/sluk-knappen på ON for at tænde for kameraet. Skærmen for indstilling af dato og tid vises. For at slukke for kameraet skal du indstille tænd/sluk-knappen på OFF. Kontroller, at der er valgt [Angiv] på LCD-skærmen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Forberedelse af kameraet 3 4 Vælg dit område med b/b på kontrolknappen, og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Vælg hvert enkelt punkt vha. b/b og indstil den numeriske værdi med v/v. [Sommertid]: Slår sommertidsindstillingen til eller fra. [Datoformat]: Vælger formatet for visning af datoen. Midnat er indikeret som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM. 27

28 5 6 Tænding af kameraet og indstilling af uret Gentag trin 4 for at indstille andre punkter og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Kontroller, at der er valgt [Angiv] og tryk derefter på midten af kontrolknappen. Sådan annulleres indstillingen af dato/tid Tryk på MENU-knappen. Sådan indstilles dato/tid igen Opsætningsskærmen for dato/tid vises kun automatisk, når du tænder for kameraet første gang. Brug menuen, hvis du vil indstille datoen og tiden igen. MENU-knap t 1 t [Indst.dato/tid] Sådan indstilles området igen Du kan indstille det område, hvor du anvender kameraet. Det giver dig mulighed for at angive lokalområdet, når du bruger kameraet i udlandet. MENU-knap t 1 t [Indstilling af sted] Bevarelse af indstilling for dato og tid Kameraet har et indbygget genopladeligt batteri til at bevare datoen og tiden samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for kameraet, eller om batteriet er sat i (side 205). 28

29 Inden optagelse Justering af søgerens visuelle skarphed (dioptrijustering) Juster dioptri-justeringsknappen ind til dit syn, indtil visningen fremstår tydelig i søgeren. Bemærkninger Den dioptriske justeringsmontering (sælges separat) kan ikke anvendes sammen med dette kamera. Sådan holdes kameraet korrekt Stabiliser din overkrop og indtag en position, så kameraet holdes stille. I LCD-skærmtilstand I søgertilstand I søgertilstand (lodret position) Forberedelse af kameraet Punkt 1 Hold kameraet med én hånd og understøt objektivet med den anden. Punkt 2 Indtag en sikker stilling med fødderne placeret med en skulderbreddes afstand. Punkt 3 Hold albuerne trykket let ind mod kroppen. Når du optager fra en knælende stilling, skal du holde overkroppen rolig ved at placere en albue på knæet. 29

30 Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder I [Intelligent auto]-tilstanden analyserer kameraet motivet og giver dig mulighed for at optage med de rette indstillinger. Vælg ved optagelse på et sted, hvor brug af blitz er begrænset. 1 Indstil tilstandsknappen til (Intelligent auto) eller (Blitz fra). eller 2 Hold kameraet og se dit billede vha. LCD-skærmen eller søgeren. 3 4 Placer AF-området på det ønskede motiv. Hvis indikatoren (Advarsel om kamerarystelser) blinker, skal du omhyggeligt optage motivet, mens du holder kameraet stille eller anvender et stativ. Når kameraet genkender scenen, vises ikonet for scenegenkendelse på skærmen, og der anvendes de indstillinger, som passer til den scene. Når du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje på zoomringen, og derefter bestemme hvad du vil optage. AF-område Zoomring (Advarsel om kamerarystelser) -indikator 30

31 Optagelse af stillbilleder 5 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. Når fokuseringen er bekræftet, lyser z eller (Fokusindikator) (side 108). 6 Tryk udløserknappen helt ned for at optage. Når [Autom. Indramning] er indstillet til [Auto], og kameraet optager ansigter, motiver tæt på eller motiver sporet vha. [AF-låsning], beskærer kameraet automatisk billedet ind til en passende komposition. Både det originale og beskårede billede gemmes (side 120). Fokusindikator Optagelse og visning af billeder 31

32 Optagelse af film 1 Tryk på MOVIE-knappen for at starte med at optage. Filmoptagelse kan startes fra enhver eksponeringstilstand. Lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk. Hvis du ønsker at indstille dem på særlige værdier, skal du indstille tilstandsknappen på (Film) (side 103). Kameraet fortsætter med at justere fokus, når det er i autofokustilstanden. MOVIE-knap 2 Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen. Bemærkninger Lyden af kameraet og objektivet i brug kan muligvis blive optaget med under optagelse af en film. Du kan slå lydoptagelsen fra ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 106). Den kontinuerlige optagetid for en film er muligvis kortere afhængigt af omgivelsestemperaturen eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse". Når -ikonet vises, er kameraets temperatur for høj. Sluk for kameraet og vent indtil kameraets temperatur er faldet (side 202). 32

33 Afspilning af billeder 1 Tryk på -knappen. -knap 2 3 MENU-knap t 1 t [Stillbillede/film-valg] t Vælg den ønskede tilstand For at afspille stillbilleder skal du vælge [Mappevisning (stillbilleder)], og for at afspille film skal du vælge [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHDvisning] afhængigt af filformatet. Vælg et billede vha. b/b på kontrolknappen. For at afspille film skal du trykke på midten af kontrolknappen. Under afspilning af film For at pause/genoptage For at spole hurtigt frem For at spole hurtigt tilbage For at spole langsomt frem For at spole langsomt tilbage For at justere lydstyrken For at få vist information Betjening af kontrolknap/kontrolvælger z B b Drej kontrolvælgeren til højre under pause. Drej kontrolvælgeren til venstre under pause. Filmen afspilles ét stilbillede ad gangen. V t v/v v Bemærkninger Film optaget vha. andre enheder kan muligvis ikke afspilles på kameraet i visse tilfælde. Optagelse og visning af billeder 33

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-420-747-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-287-951-33(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-656-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-189-193-34(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Menusøgning Indeks 2010 Sony Corporation DK NEX-3/NEX-5/NEX-5C Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-657-71(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning SLT-A99/SLT-A99V ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk

Læs mere

Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillbilledkamera 4-443-126-71(1) Digitalt stillbilledkamera Betjeningsvejledning DSC-RX1 Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKERHEDS-

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning

DSC-RX100. Brugervejledning 4-432-945-32(1) DK 1. Cyber-shot-brugervejledning. Hovedside. Inden brug. Optagelse. Visning 4-432-945-32(1) Cyber-shot-brugervejledning Hovedside () DSC-RX100 Brugervejledning Brug denne vejledning hvis der skulle opstå problemer, eller du har spørgsmål vedrørende kameraet. af billeder på et

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-183-858-74(1) NEX-3/NEX-5 Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Klargøring af kameraet Håndtering af de primære funktioner Brug af optagefunktionerne Brug af afspilningsfunktionerne

Læs mere

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funktioner, der kommer fra denne firmwareopdatering, og deres respektive handlinger beskrives her. Se "Betjeningsvejledning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-31(1) Nye funktioner

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-437-010-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Prøvebillede Menu Indeks 2012 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv Digitalkamera med udskifteligt objektiv Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Betjeningsvejledning A-fatning Brug af optagefunktionen Brug af visningsfunktionen Ændring af opsætning

Læs mere

DSC-W210/W215/W220/W230

DSC-W210/W215/W220/W230 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Brug af visningsfunktioner Tilpasning af indstillingerne Visning af billeder på et tv Brug af computeren Udskrivning af stillbilleder

Læs mere

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-297-562-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Indholdsfortegnelse Prøvebillede Menu Indeks 2011 Sony Corporation DK NEX-7 Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKERHEDSINS- TRUKTIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W310. 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W310 2010 Sony Corporation 4-169-315-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628

Din brugermanual SONY DSC-WX5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2806628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W350/W360/W380/W390 2010 Sony Corporation 4-162-399-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-H3. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-H3 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-472-076-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog Om NEX-5T Indeks (NEX-5T) Prøvebillede Menu Indeks 2013 Sony Corporation DK NEX-6/NEX-5R/NEX-5T Om NEX-5T NEX-5T er udstyret med alle funktionerne

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC. Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T300. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T300 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1)

Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-H20. 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder efter

Læs mere

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879

Din brugermanual SONY CYBER-SHOT DSC-W300 http://da.yourpdfguides.com/dref/1097879 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

Betjening. Digitalkamera med udskifteligt objektiv. Betjeningsvejledning. E-fatning NEX-7. Dele og knapper. Drejeknap med tre indstillinger

Betjening. Digitalkamera med udskifteligt objektiv. Betjeningsvejledning. E-fatning NEX-7. Dele og knapper. Drejeknap med tre indstillinger Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning Betjening Dele og knapper Drejeknap med tre indstillinger Specialtaststildeling AF/MF-knap/AEL-knap Andet E-fatning NEX-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S730. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S730 Vær venlig før betjening af enheden at læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100. 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-166-209-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190. 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-W180/W190 2009 Sony Corporation 4-143-376-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-W320/W330 2010 Sony Corporation 4-166-051-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-T2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-T2 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt igennem

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Betjeningsvejledning ADVARSEL Apparatet

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks

Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C. Indholdsfortegnelse Søg på handling. Søgning på MENUpunkter/indstillinger. Indeks Cyber-shot Håndbog DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når du leder

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-N2. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Avancerede handlinger Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-N2 Før du betjener apparatet, skal du læse denne håndbog "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W35/W55 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa

Dansk ADVARSEL. Til kunder i Europa Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 2-689-106-81 (1) Før betjeningen Brug af optagefunktionerne Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Brugervejledning/ fejlfinding 100 DSLR-A100 Brug af visningsfunktionerne Brug af menuen Brug af

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation

A-DTS-100-32(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funktioner fra denne firmwareopdatering og deres respektive handlinger beskrives her. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", der findes på den medfølgende cd-rom. 2010

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera MHS-CM1/CM3 Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S650/S700 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog og "Betjeningsvejledning"

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1)

Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. HOME/MENUsøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700. 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) Cyber-shot Håndbog DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-31(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Søg efter oplysninger vha. funktion.

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM EF70-300mm f/4-5.6 IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-300mm f/4-5,6 IS USM objektivet er et high-performance telezoomobjektiv udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967

Din brugermanual SAMSUNG WB100 http://da.yourpdfguides.com/dref/4565967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af det Digital Camera eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Brug af kameraet på din computer Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne Anvendelse

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Brug af programvælgeren Avancerede optagelsesfunktioner Afspilning/sletning Udskrifts-/overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over

Læs mere

EF70-300mm f/4-5.6l IS USM

EF70-300mm f/4-5.6l IS USM EF70-300mm f/4-5.6l IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-300mm f/4-5,6l IS USM objektivet er et high-performance telezoomobjektiv udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-281-655-71 (1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv Klargøring af kameraet Før betjeningen Optagelse af billeder Betjeningsvejledning A-fatning Brug af optagefunktionen Brug af visningsfunktionen

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-420-758-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Sådan optages billeder tilpasset dit motiv Brug af optagefunktionen Sådan

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-S950. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-S950. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af menuen Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-S950 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne håndbog grundigt sammen med "Betjeningsvejledning"

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tema Kamera på din ipad

Tema Kamera på din ipad Tema Kamera på din ipad Sofus 27-09-2015 Side 1 Kamera i grundtræk Hurtigt! Hent kameraet! Skub bare opad fra la seskærmen. Eller skub opad fra den nederste kant af skærmen for at a bne Kontrolcenter,

Læs mere

Din brugermanual SONY SLT-A65

Din brugermanual SONY SLT-A65 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY SLT-A65 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kameraets brugervejledning

Kameraets brugervejledning Kameraets brugervejledning Produktets serienummer findes på undersiden af kameraet. Grundlæggende betjening Start med at læse dette afsnit, hvis det er første gang, at du bruger kameraet. Dette afsnit

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold

INDHOLD. Brugervejledning >> 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold INDHOLD 2 INDLEDNING 2 Oversigt 2 Pakkens indhold 3 LÆR DIT KAMERA AT KENDE 3 Set forfra 4 Set bagfra 6 Status LED-indikator 7 LCD-skærmikoner Brugervejledning >> 9 KOMME IGANG 9 Isætning og udtagning

Læs mere

Din brugermanual SONY DSLR-A450

Din brugermanual SONY DSLR-A450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-S5 http://da.yourpdfguides.com/dref/5616128 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk )

Spejlreflekskamera. for begyndere. v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Spejlreflekskamera for begyndere v/ Frode Vinter ( www.frodevinter.dk ) Hvordan skal jeg indstille kameraet Bevæger motivet sig Nej Brug A / Av Hvordan skal baggrunden være Skarp Uskarp Mindre bevægelse

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere