Sophie:51 ISSN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:51 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:51 ISSN Sophie Brahe ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog Dansk forskning i det 20. årh. FAGHISTORIE af Claus Houlberg Sven F F Svensson fotograferet hjemme hos Gilbert Tjørnum Astrologisk forskning er en paradoksal beskæftigelse. Det er en kollektiv indsats, udført af enere. Den er ikke organiseret på nogen måde, men synes alligevel at følge en fælles udviklingsvej. Dansk forskning er desuden ikke blot en afspejling af internationale tendenser, men har sit eget mønster. Den har et fællespræg og nogle markante enere, som denne artikel søger at trække frem og sætte i perspektiv. OECD s Frascati Manual fra 1984 (revideret 1993) definerede R&D, research and development, som tre distinkte typer forskning. De kan dog i praksis være svære at holde skarpt adskilte, men de er gode overskrifter for det udførte arbejde. Typerne kaldes udviklingsarbejde, grundforskning og anvendt forskning. Dansk astrologi taget fat på opgaverne i netop denne rækkefølge og har udviklet sig løbende gennem de seneste tre årtier. På sin egen sært anarkistiske måde synes alle involverede astrologer alligevel at trække på samme hammel og arbejde i samme retning, som det vil ses i det følgende. Mens der kun er få eksempler i det 20. århundre- s. 6: Danske bogudgivelser s. 8 : DVD erne dør s. 10 : ebogen s. 12 : Arvelighed SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 1

2 de på forskning af nær akademisk standard, er der mange tendenser og tilløb, der peger frem mod forskning i det 21. århundrede. En markant undtagelse er det vældige arbejde, som den psykologiske pioner herjemme, Alfred Lehmann, lagde bag sit berømte værk om Overtro og trolddom i Her i sås de første seriøse tekster om astrologi efter 300-årsnatten. Vi skal imidlertid på den anden side af de to verdenskrige, før vi ser arbejde af tilsvarende lødighed blandt astrologer. Udviklingsarbejde LÆREBØGER. Man kan med en vis ret hævde, at den moderne astrologiske forskning tog sin begyndelse omkring Her var opgaven at udvikle brugbare lærebøger til den seriøse undervisning i faget. De markante navne er her Ferenc Szöllösi, Irene Christensen og Birthe Kirk. Det kan være svært at forestille sig situationen i dag, hvor vi har den første snes elementære lærebøger og en del mere avanceret stof til rådighed. Teosoffen Carl V. Hansen havde skrevet sin klassiske Astrologi i 1965, som for mange af os fra denne generation var første introduktion til seriøs astrologi men derudover var der intet. Da Ferenc Szöllösi udsendte sin Astrologi -rigtigt lært i 1970 var den et mirakel. Den var i sin klarhed en sproglig bedrift, da han som ungarer var kommet til landet i 1956 uden at kunne dansk overhovedet. Samme år (1970) udkom C. Aq. Libras Lærebog i astrologi, men den var snørklet, Ferenc Szöllösi ( ) og Irene Christensen ( ) skrevet før Første verdenskrig og klart fra en anden tid. Gilbert Tjørnum havde et par år før skrevet Moderne Kosmobiologi med en indføring i horoskopets beregninger, men de tilhørende lærebøger i symbolik og tydning af Irene Christensen kom først i løbet af halvfjerdserne. Efter Irenes død i 1976 fortsatte Birthe Kirk hendes arbejde. Siden skulle tilsyneladende enhver lærer med respekt for sig selv skrive sin egen lærebog. Man kan sige, at denne udvikling af almene lærebøger kulminerede med Karl Aage Jensens Astrologiens verden fra 1989, der blev den mest udbredte nogensinde med efter sigende solgte eksemplarer. PROGRAMMER. Næste udviklingsopgave opstod omkring 1980 med fremvæksten af de programmerbare lommeregnere fra 1979 og de første computere fra Laurids Petersen og Otto Moltke-Leth var de to pionerer i dette arbejde med at udvikle nye værktøj til astrologerne. Laurids arbejdede først med Sinclair, Commodore og tilslutning til fjernsyn og båndoptagere. Senere den mere professionelle Amstrad. Han skabte PCA-programserien, en forkortelse for Personal Computer Astrology. Otto arbejdede med Sord computere og avancerede HP-plottere og skabte Regulus. Året 1984 skabtes som nævnt den første computer, Apple Macintosh, med vinduer, ikoner og mus, som vi kender det i dag, men i 1986 skete der noget højst uventet for alle implicerede. IBM havde modstræbende lavet en personlig computer (PC). De troede ikke selv på projektet og havde lejet et styresystem hos Bill Gates, men i løbet af meget kort tid var denne computer de facto stan- SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 2

3 Laurids Pedersen og Otto Moltke-Leth Sven F F Svensson ( ) og Eskild Rasmussen darden i hele verden. Den IBM-kompatible PC var skabt, hvorfor både Laurids og Otto efterhånden overførte deres programmer til disse nye maskiner, især da styresystemet Windows kom frem nogle år efter. Med denne pionerindsats blev computerberegning af horoskoper tilgængelig for alle astrologer, der investerede i en computer. Der var få andre spillere på banen, og i dag er der kun PCA, som nu hedder Argus, og Regulus. Begge er verdenskendte. Det relativt nyskabte WOW af Adrian Duncan er ikke et program til professionelle astrologer, da det ikke kan lave progressioner. Grundforskning STATISTISK BEVIS. Året 1980 så også udgivelsen af Sven F. F. Svenssons bog Astrologien i videnskabelig belysning. Den markerede en ny drejning af forskningsindsatsen, der handlede om statistisk at bevise astrologiens udsagn overfor samfundet og den herskende videnskab. Denne gren af den astrologiske forskning er naturligvis inspireret af franske Michel Gauquelins uhyre arbejde siden midthalvtredserne, men har aldrig rigtig slået an herhjemme. Svenssons værk blev derfor temmelig enestående. Der har været enkelte artikler med tilløb og mindre pilotprojekter som Jens Kirks undersøgelse af fodboldspilleres soltegn, men ikke meget mere end det. Lars Steen Larsen har endda i artiklen Umuliig forskning, CORNELIUS 1/04, fremsat det synspunkt, at forskning af denne art er så vanskelig, at den i realiteten er umulig at udføre. Faktisk er Eskild Rasmussen i dag en af de uhyre få astrologer, som kan siges at arbejde ud ad denne linie. Dels med hans undersøgelser af musikere og astrologer i hans kortlivede tidsskrift Makiwema, et akronym for man kan ikke være ven med alle. Dels efter årtusindskiftet med en længere serie artikler i bladet Stjernerne om Neurale netværk, en edb-teknologi, der ser ud til at kunne bruges med god effekt i astrologisk forskning. Endelig må Gilbert Tjørnums astrologiske relativitetsteori medregnes i denne kategori. Den åbner for en matematisk og statistisk eftervisning af astrologien som prognostisk videnskab ved at kunne sammenligne et horoskops tidsforløb i tertiær I og tertiær II direktion. NY VIDEN. Frem for at ville eftervise sandhedsværdien af gammel astrologisk viden synes hovedparten af dansk forskning hellere at ville indvinde ny viden. Arbejdet ad disse baner har naturligvis stået på i årevis, men udgivelser af dets resultater ser vi først dukke op omkring årtusindskiftet. Et eksempel er Steen Buddig og Claus Houlbergs arbejde med udviklingsastrologien og den flerdimensionale tydning. De har foredrag og papirer ude allerede i midtfirserne, men ser først bogudgivelsen Udviklingsastrologi i år Ligeledes Sigvard Mahler Dams arbejde med at knække den gamle arabiske kode til fiksstjernernes tydning. Hans første foredrag og artikler herom er fra omkring 1990, men hans bog Rejsende i fixstjerner udkom først i Grundforskning, defineret som inddæmning af ny viden, er med andre ord en langsommelig og arbejdsom proces, der kun over ganske lang tid giver resultater, der kan SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 3

4 Gilbert Tjørnum ( ) og Sigvard Mahler Dam opsummeres og formidles brugbart til fagkredsen. Et tredje eksempel herhjemme er historikeren Holger Stavnsbjergs arbejde med storbyhoroskoper og byers udvikling. Bogen Indvielsens astrologi og storbyhoroskoper er udgivet i 1996 efter et årelangt arbejde med at verificere og korrigere fødselstidspunkter ud fra tilgængelige kilder af betydelig ælde. Anvendt forskning Grundforskning og anvendt forskning har altid været lidt på kant med hinanden, og efter at vi har set de publicerede resultater har kritikken været ganske som ventet. Grundforskerne hævder, at de selv dyrker den rene videnskab, medens anvendelsesforskerne er kommercielle og blander det rene fag med uvedkommende ting. Anvendelsesforskerne mener på den anden side, at grundforskerne lever i et elfenbenstårn, mens alene de selv sørger for at faget kan bruges ude i det virkelige liv. Astrologisk forskning ligner alle andre fags forskning i den henseende. Der har imidlertid været tre markante anvendelsesområder. Dels inden for den psykologiske og psykoterapeutiske astrologi, dels inden for historisk forskning og endelig inden for erhvervsastrologien, som er en fællesbetegnelse for flere specialer, der stiller astrologisk viden og kunnen til rådighed for erhvervslivet. Steen Buddig og Holger Stavnsbjerg PSYKOLOGI. I en erkendelse af, at en almen astrologuddannelse ikke er tilstrækkelig til at håndtere psykologiske kriser, har flere og flere praktiserende astrologer taget en terapeutisk uddannelse tillige. Der er en vis spredning i typen af uddannelse, men fælles for alle er en oplevelse af, at astrologen bliver bedre til klienthåndtering (klinisk astrologi) samt at der er visse psykologiske problemstillinger, der først fattes i dybden gennem den terapeutiske træning. Denne udvikling åbner for, at astrologiens udøvelse kobles til udøvelsen af andre erhverv og at den i en vis forstand er et halvt fag. Ganske som ved andre sprogfag er det ikke nok at kunne sproget, man skal også vide, hvad man taler om. Der er kun få udgivelser endnu på området. Nævnes kan hæftet Astrologi, chakre og psykoterapi fra 1986 af Claus Houlberg samt dennes og Steen Buddigs bog Udviklingsastrologi fra år Men flere titler må forventes de kommende år. HISTORIE. Frem for at se astrologien som svaret på alting, så ser vi flere og flere eksempler på, at astrologien anvendes sideløbende med andre kilder til information. Et glimrende eksempel er Ove von Spæths historiske forskning omkring oldtidens Moses. Et nyt bind af hans Attentatet på Moses er udkommet i Her anvender han sprogvidenskabelige, egyptologiske, religionshistoriske og arkæologiske kilder til at afdække den historiske person Moses. Desuden anvender han også datidens astronomi og astrologi, hvor disse hver især kan yde bidrag, som ingen af de øvrige kilder kan forsyne ham med. Mødet mellem astrologi og historie omfattes her ikke med tidligere tiders romantik og mysticisme. Astrologien får ikke lov at stå alene, men bliver kontrolleret mod andre kilder i en form for metodetriangulering. Dette usenti- SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 4

5 Ove von Spæth og Karen Boesen mentale redskabsforhold, som von Spæth har til astrologien, vidner netop om, at han tilhører vor mere nøgterne og resultatorienterede tid. Historisk astrologi bliver ad denne vej til et fagområde med en ny anvendelighed. ERHVERV. Emnet erhvervsastrologi omfatter en række specialer og går gerne på tværs af de kendte kategorier natal- horar- og mundanastrologi. Typisk omfatter dette emne personale- og teambuildingastrologi, som har været genstand for en del kontrovers og forespørgsel i Folketinget. Desuden omfattes finansastrologien, der handler om markedsfluktuationer, aktiehandel og andre emner, de færreste almindelige mennesker forbinder noget videre med. Internationalt bliver der skrevet mere og mere om emnet, men herhjemme har vi til nu kun set Karens Boesens udmærkede Ledelse i astrologisk perspektiv fra Bemærk at titlen på bogen anlægger den modsatte synsvinkel af Svenssons Astrologien i videnskabelig belysning fra Frem for at lade astrologien underkaste et eftersyn af vore dages tænkning, så lader Boesen begrebet ledelse underkaste et eftersyn ud fra en astrologisk tænkning. Her afspejles et skift i selvtillid inden for det astrologiske samfund. Fra at være pariaen, der ydmygt søger accept ved højbordet, så er det nu astrologen, der ud fra sit eget ståsted kommenterer dagens begivenheder. Man kan her ane et grundlæggende skift fra amatørastrologen i den gode betydning [fransk: elsker] til den professionelle astrolog, der træder ind på scenen i bevidsthed om sit eget værd. Med større ansvar og synlighed følger også større kritik, hvorfor astrologerne er nødsaget til i højere grad end førhen at have deres dokumentation i orden. Netop her er der et hul på flere hundrede år, siden astrologien sidst var et akademisk fag med alle de krav, der følger heraf. Astrologerne står derfor overfor den opgave nu at skulle genopfinde astrologien i det moderne samfunds regie, og der ligger årevis af anvendt forskning forude for at komme over tidsgabet fra dengang astrologien tronede ved fyrstehofferne. Det er andre tider nu. Navnlig er anvendelsen af faget i dag radikalt anderledes og vidt forgrenet. Astrologi er desuden så bredt tilgængeligt et emne for alle, sammenlignet med eksempelvis renaissancen, at astrologien må nyudforskes. I princippet må den helt nyskrives for at blive en del af vor tid. apple (Artikel før publiceret i Cornelius nr3/2004) Kilder: - Beck, Thomas: 1993, Astrologisk leksikon, Sesam 1996 [Norsk org. 1993] - Buddig, Steen og Claus Houlberg, 2000: Udviklingsastrologi, Ca Luna - Hansen, Carl V., 1965: Astrologi, Borgen - Hjelmborg, Johan og Louise Kirsebom 1987: Øjeblikshoroskopet, Klitrose - Houlberg, Claus, 1986: Astrologi, chakre og psykoterapi, Eget Forlag - Jensen, Karl Aage, 1989: Astrologiens verden, Gyldendal - Kirk, Birthe, 1985:: Det progressive horoskop, Stjernerne - Kjærgaard Rasmussen, Per et al [Erik Michael og Lars Steen Larsen].: Astrologiens idé, Gyldendal - Libra, C. Aq. 1970: Lærebog i astrologi, Strubes - Mahler Dam, Sigvard, 2002 Rejsende i Fixstjerner, Zosma - OECD 1993: Frascati Manual, OECD [org. 1984] - Rasmussen, Eskild : Neurale netværk, artikelserie, Stjernerne - Späth, Ove von, 2004: Attentatet på Moses IV [værket påbegyndt 1999] - Stavnsbjerg, Holger, 1996: Indvielsens astrologi og storbyhoroskoper, Alcyone - Svensson, Sven Frederik Fischer, 1980: Astrologien i videnskabelig belysning, Strubes - Szöllösi, Ferenc, 1970: Astrologi - rigtigt lært, Strubes - Tjørnum, Gilbert 1972: Horoskopets opstilling, Stjernerne [org. Moderne kosmobiologi I] - Tjørnum, Gilbert 2003: Den astrologiske relativitetsteori, Cornelius 04/03 [2 del 01/04] SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 5

6 Danske bogudgivelser om astrologi FAGLITTERATUR af Claus Houlberg 1900-tallet Astrologiske bogudgivelser om astrologi ses ikke i det 20. århundredes første fjerdedel. Den såkaldte 300-årsnat varer fra Chr IV s forbud mod astrologiske forudsigelser i 1633 og frem til Ove Rosmons første bogudgivelse i Denne og de efterfølgende bøger er alle dansk forfattede, for oversatte bøger ses først efter Anden Verdenskrig. Den første er Cab Lebacs Horoskopbogen fra 1949, hvorfor første halvdel af 1900-tallet var helt uden oversættelser af udenlandske bøger om astrologi. Pionertiden De første danske astrologibøger, der udkommer i 20 erne og 30 erne handler om esoterisk astrologi, og er stærkt påvirket af englænderen Alan Leo og af den teosofiske bevægelse. Første danske storværk er Ove Rosmons Esoterisk astrologi og symbolik fra Bogens findes i dag tilgængelig i DIDA, Digitalt Internetarkiv for Dansk Astrologi på Ganske som under Tycho Brahe anslås der en spirituel tone i den danske astrologi. De fleste udgivelser har et, set med vore øjne, ejendommeligt okkult skær, der emmer af rødt plys og hemmelige loger. To år senere, i 1936, forfatter Ove Rosmon den første astrologiske bestseller, De tolv mennesketyper, der er blevet genudgivet på flere forlag siden. Heri fantes også bagest en introduktion den esoteriske astrologi og også denne bog findes tilgængelig i DIDA. Efterkrigstiden Først med Irene Christensens nøgterne og jordbundne attitude i midten af 1950 erne blæser der friske vinde. Det er en ny tid med massemedier, som transistorradio og grammofonplader, med ny musik (Elvis og Bo Diddley). Lige som resten af verden, er det som om astrologien ryster en gammel tyngde af sig og fornyr sig. Tiderne skifter. Pioneren Ove Rosmon dør i Irene Christensen udgiver bladet Stjernerne i 1956 og skaber den første astrologiskole i 1958, men der skal alligevel gå en del år, før der kommer nye lærebøger ud af dette initiativ. Efter en halv snes år ser til gengæld den første gedigne lærebog dagens lys. Det er Carl V. Hansens værk, Astrologi, fra Mange af nutidens generation af erfarne astrologer vil huske denne bog som en af de første, de selv studerede. Forfatteren selv færdedes mest i psykiske og okkulte kredse omkring tidsskrifterne Okkultisten, To verdener og Psykisk Forum sammen med vennerne Poul Kastrup, Helmer Fogedgaard og Poul Strube. Guldalderen Knap ti år senere, i 1974, sker en for Danmark radikal nyorientering, idet Irene Christensen udsteder de første diplomer i astrologi til sine færdige studerende. Dermed kan man sige at den professionelle astrologi tager sin begyndelse. Ligeledes tager den astrologiske Guldalder sin begyndelse her i midt-70 erne, og bogudgivel- SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 6

7 Antal udgivne bøger om astrologi for hvert tiår i det 20. århundrede, delt hhv. i dansk forfattede og i oversatte titler (lyse blå) serne begynder at vokse ud over alle bredder. Danske astrologer begynder at tage de første skridt of udarbejde nye tabelværker, der skal lette det tunge beregningsarbejde. I 1980 erne sættes en historisk rekord med over 90 bogudgivelser om astrologi, dvs. ca. 9 titler om året. Der er flere tråde, som løber sammen her og skaber denne situation. For det første en ny generation af uimponerede og utyngede astrologer. De kommer fra astrologiskolerne, der dukker op allevegne, og de skaber foreninger og tidsskrifter til højre og venstre. Astrologiskolerne laver et fælleskatalog i 1995 for over en halv snes uddannelsessteder. For det andet kommer computerne frem og alle beregninger bliver med ét ganske enkle at foretage på de nye maskiner, hvorved de teknikforskrækkede også får en chance for at studere faget. For det tredje kommer den psykologiske astrologi frem tillige med psykoterapi og personlig udvikling. De sætter den nye dagsorden sammen med hele den alternative verden,hvorved hele den såkaldte New Age blomstrer op. Internettet Efter denne eksplotion af kreativitet og nybrud indtræffer det uventede mirakel, at internettet (www) bliver åbnet i september I løbet af de følgende par år kan man få adgang til astrologi alle døgnets timer hjemme fra sin stue. Der er ingen grund til at tage ud i vinterkulden og gå til foredrag i foreningerne, så på forbløffende kort tid slutter Guldalderen med alle dens foreninger, skoler og tidsskrifter. Faldet ses også tydeligt på salget af astrologisk litteratur, og det fortsætter i 00 erne og i 10 erne i det følgende århundrede. Til gengæld vokser en anden tendens frem, idet de mange soltegnsbøger og soltegns-serier tager af, idet de etablerede forlag ikke længere tør satse på dette vigende marked. Små dedikerede astrologiforlag dukker op, Alcyone, Galaxen, Haristios, og de kommer til at stå for størstedelen af bogudgivelserne i det følgende århundredes begyndelse. Samtidig dukker en ny faglitteratur op, hvor det er danske astrologer, der fortæller om deres egne erfaringer med astrologisk tydning. Endvidere dukker den esoteriske astrologi frem igen og præger en stor del af udgivelserne. Det 20. århundredes brydningstid er ovre, og i tilbageblik synes den såkaldte guldalder snarere at have været den danske revival af astrologien. Blot sker den 100 år senere end i England. Det er, som om astrologien først nu er ved at blive voksen. apple SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 7

8 DVD et døende medium FAGLITTERATUR af Claus Houlberg Astrologiske udgivelser har siden årtusindskiftet ikke begrænset sig til trykte meder, dvs. bøger og tidsskrifter. De elektroniske muligheder er kommet stærkt ind i billedet, men også her ses der store forandringer i disse år. Langsomt og effektivt er vi ved at forlade fysiske medier. Vi forlader os i stigende grad på elektroniske overførsler, og dermed er vi kommet i den ejendommelige situation, at noget så moderne som en DVD, hurtigt er ved at blive noget meget gammeldags og skal på museum. Astrologisk Museum arbejder i øjeblikket på at skabe en AV-samling af fysiske medier med astrologi, og det viser sig, at det er på høje tid, inden de forsvinder helt. Noget tilsyneladende helt nyt, astrologiske videofilm på DVD, har haft en ganske kort sæson i årene , som det ses på hosstående graf. Nu bliver der tilsyneladende ikke udgivet flere. Man skal vel aldrig sige aldrig, men astrologiske videofilm er i stedet blevet sendt direkte online på nettet siden En øget demokratisering kan man kalde denne tendens, idet alle, uanset hvor de bor, kan få adgang til disse film. Man er hverken bundet af geografisk nærhed eller bekostelig forsendelse. Den digitale revolution De elektroniske mediers historie er ret kort. Compact Disc (CD) til lydoptagelser kom frem i 1982, som erstatning for kassettebånd, men kun til afspilning. Vi skal helt frem til 1995, før CD-R til private optagelser kom på markedet. Samme år besluttedes at udvikle en disc til film til erstatning for VHS-båndene. Både DVD (Digital Video Disc) til afspilning og DVD-R til prive optagelser kom frem året efter, dvs. i Man kan derfor sige, at der skete en digital revolution i 1995, for det var samme år, vi fik World Wide Web (www), dvs. internettet. Videofilm kom også til at undergå en digitalisering, så i 1999 kom minidvformatet frem. Alle nu kunne optage i høj digital kvalitet på små håndholdte kameraer. Nye tider. Dermed er vi fremme ved årtusindskiftet, hvor det nu blev økonomisk overkommeligt at optage astrologiske foredrag på video. Det blev med samme selvfølgelighed, som man før havde lavet lydoptagelser på kassettebånd. Videoerne blev på samme måde opbevaret på små digitale båndkassetter, der var nemme at opbevare og nemme at kopiere, hvis man havde behov for det. Ved årtusindskiftet kom også de første pc-programmer til redigering af digital video på ens egen computer, og dermed var scenen sat til astrologi på DVD. Astrologiens digitale pionertid Allerede sidst i 1999 anskaffede astrolog Karl Aage Jensen et af disse små DV-vidundere, således at foredrag nu kunne optages på video i DVkvalitet. De første optagelser er fra I begyndelsen blev de overført til VHS-kassetter, da disse var mest udbredt, men i 2006 blev de overført til DVD, som nu havde erstattet VHS-båndene. Tanken opstod snart, at man kunne begynde at sælge disse foredrag på video. I begyndelsen på VHS og siden på DVD, og hosstående graf viser museets optælling af astrologiske DVD er siden Det har været et eventyr, at kunne vise foredrag på film og ikke kun som lydoptagelse. Dermed kom alt billedmateriale og tegninger på tavlen med, samtidig med at man kunne se foredragsholderen. En langt bedre læresituation for bl.a. astrologistuderende. I alt producerede først Forlaget Galaxen og siden Forlaget Haristios fyrre astrologiske videofilm på DVD over de næste 5 år. SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 8

9 Det er ejendommeligt at tænke på, at noget så spritnyt som DVD-mediet allerede er ved at blive forældet. Men det er kun DVD en, der er døende, selve videoen går sin sejrsgang. Blandt andet via mobiltelefonernes kameraer, der nu er af tilstrækkelig høj kvalitet. Astrobio går nye veje Da Uranus gik ind i Vædderen i marts 2011, stiftedes Astrologisk Selskab i Astrologihuset. Samtidig stiftedes Selskabets net-tv, kaldet Astrobio. Det blev fra starten besluttet, at alle foredrag skulle udsendes på denne måde. Første idé var at sende live, så man ude omkring kunne følge foredraget på TV samtidig med at det skete. Det var en sjov og avanceret tanke, men den stødte ind i to problemer. Dels at teknikken til optagelse under dårlige lysforhold ikke var udviklet nok, hvilket gav dårligt belyste film. Dels var det ikke sikkert, at tidspunktet passede alle mennesker ude i landet. For at råde bod herpå udgav selskabet foredragene på DVD ved hver sæsons afslutning, dvs. hhv. forårets foredrag og efterårets foredrag. Men det viste sig, at der ikke var salg i disse box-sæt, så allerede ved årsskiftet til 2012 blev denne formidlingsform droppet. Samtidig gik man over til ondemand net-tv, dvs. at alle filmemene nu ligger på nettet og man kan se så meget eller så lidt, som man vil, og hvornår man vil. Dermed blev Astrobio til det demokratiske medium, der var hensigten. Alle medlemmer kan nu se alt, hvor som helst de bor, og når som helst på ethvert apparat, der kan gå på nettet, uanset styresystem osv. En vældig frihed er resultatet. Det er nærliggende at tro, at Astrobios succes har været med til at give dødsstødet til DVD erne som medium for den astrologiske formidling. Ikke at de er totalt døde endnu, men man må se i øjnene, at de formentlig kun har få år at leve i. Relearning by video Denne udvikling har sat skub i en ny udvikling, der handler om at repetere det astrologiske stof ved at optage undervisningen direkte og lægge den på nettet til on-demand brug. Astrologisk Akademi har siden 2012 optaget al undervisning og lagt den på nettet for hvert eneste hold. Et initiativ, der er blevet godt modtaget. Blandt andet fordi, det er muligt at følge med i underisningen, selv hvis man er syg eller på anden måde forhindret en enkelt gang eller to. Dele af dette vældige underisningsmateriale, som ikke er for private aht. tydning af deltageres horoskoper osv., vil måske over tid finde vej til offentlig on-demand. Dermed kunne den astrologiske formidling fremover påregnes at gå frem med stormskridt, helt uagtet de trykte mediers aktuelle krise. apple SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 9

10 E-BOGEN det nye medium FAGLITTERATUR af Claus Houlberg Astrologisk litteratur kommer ud på andre måder end gennem bogtryk, print-on-demand, og hvad mulighederne nu hedder i vore dage. Der har været talt meget om det trykte mediums dødskamp, men erfaringerne fra udlandet fortæller, at sådan forholder det sig ikke. Ganske vist har vi nu fået ebøger og emagasiner, men de er ikke til erstatning for de trykte medier, men til supplement for at opfylde andre behov. Når dét er sagt, så er der ingen tvivl om, at vi i disse år ser en voldsom vækst af et spritnyt medium i astrologiske kredse, og at dette er ebogen, den elektroniske bog, der kan læses på ethvert apparat, der kan gå på nettet. I en anden artikel kan vi se nærmere på emagasiner til astrologi herhjemme, men her og nu gælder det ebogen. Tablet-computeren Den afgørende dato er den 3. april 2010, hvor Apple Computer præsenterede deres nye ipad, den ultrabærbare computer uden tastatur, men med trykfølsom skærm. Den definerede en ny gruppe computere og gjorde med et slag ebøger og emagasiner attraktive at udgive for forlagene. Her kom det apparat, disse medier havde ventet på for at kunne blive udbredt som folkeeje. Først kom 9 skærmen og siden lillebror med 7 skærm, en mellemting mellem på den ene side en almindelig bærbar computer på og på den anden side en mobiltelefon med 3-4 skærm. Fylder ingenting i en taske og vejer meget lidt. Tænder øjeblikkeligt, når man skal bruge den, og er udstyret med et program, hvor man kan bladre i bøgerne på normal vis ved at stryge fingeren hen over skærmen. Det har taget et par år, før astrologerne har vænnet sig til det nye medium og er vågnet til dåd. Typisk ved at genudgive trykte bøger som ebøger, og året herfor er Her udgav forlaget Stjernerne til gratis afbenyttelse fire tabelværker af Christian Borup og tre lærebøger af Irene Christensen. De findes alle på Christians hjemmeside under sektionen ebooks. Det vil dog næppe vare længe før vi også ser nyudgivelser som ebøger. Dette er et helt nyt medium, der er barn af vor digitale tid, og hvis muligheder blot venter på at blive udforsket af det astrologiske samfund. Rent teknisk er der to formater for disse ebøger. Dels epub, som er et meget fleksibelt format, hvor brugeren kan vælge større skrifttyper, hvis bogen er svær at læse rent grafisk. Dels pdf, der har sin styrke i, at hele den grafiske opsætning forbliver intakt, inklusive de valgte skrifttyper, uanset hvilken maskine, ebogen læses på. Bøger med mange illustrationer vil typisk vælge pdf-formatet, som indtil nu også er det enkleste at producere. Alle astrologiske udgivelser har indtil nu været i pdf-formatet. itunes Astrologen Holger Stavnsbjerg gik en anden vej, da han fik med lidt norsk hjælp fik udgivet tre ebøger på itunes. De er udgivet af forlaget Alcyone. Selve salgskanalen itunes blev introduceret i januar 2001 til at understøtte den samtidigt lancerede ipod musikafspiller. Den har siden fået en vældig medvind og voksede de følgende år op i skulderhøjde med Amazon.com. Da ipad blev introduceret ni år senere blev itunes musikbutik suppleret med en sektion, der rummer ebøger og emagasiner. Dertil kom et lille program, kaldet ibooks, til at læse de elektroniske udgivelser med. Siden er der kommet en sværm af muligheder fra Amazon (Kindle), Samsung, Sony SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 10

11 og hvad de nu hedder allesammen. Her er Holger blevet den danske pioner, hvor han som første astrolog sælger ebøger igennem itunes Store, som det nu hedder. Det bliver spændende at se, hvordan formidlingen udvikler sig her. Webshops Ellers er netbutikker den almindelige måde at få sine elektroniske bøger ud på. Eksempelvis har- Astrologihusets netbutik, Astroshop.dk, nu hele syv titler fra forlaget Galaxen. Ligeledes er Astrologisk Akademi gennem Annabella.dk begyndt at udgive sine lærebøger som ebøger, som er fra forlaget Haristios. Vi har formentlig blot set toppen af det digitale isbjerg her, ligesom vi må forvente, at at en række nye astrologiske forfattere vil føle sig fristet af den enkle produktion og de lave omkostninger parret med en række efterhånden etablerede salgskanaler som saxo.dk og andre. Astrologisk Museums rolle Og hvorfor skriver SOPHIE så om disse fremtidstoner, når tidsskriftet normalt er helliget astrologiens historie?, kunne man spørge sig. Svaret er det enkle, at der i disse år skrives historie. Med det store kriseaspekt, Uranus i Vædder i kvadrat til Pluto i Stenbuk, vil der være en god del ting, der ryger ud eller bliver minimeret, og en del nye ting, der kommer ind til erstatning eller supplement. Netop i disse år og frem til 2015 står vi midt i vadestedet, hvor en ny tid formes. Astrologisk Museum har siden sin stiftelse for snart femten år siden været indstillet på at indsamle skriftlig dokumentation om astrologien. Dette er i vidt omfang lykkedes med hensyn til den danske astrologi, og museet er nu ved at vågne op til det 21. århundredes udfordringer, som for tiden handler om digitalisering. Et aspekt heraf er ebøgerne og emagasinerne, der jo nok er skriftlige, men som ikke findes i fysisk, håndgribelig form. De må derfor arkiveres på en anden måde. Den umiddelbare løsning bliver at opbevare alle de digitale udgivelser på en harddisk af en vis størrelse. Men opgaven er næppe løst ved at skabe et elektronisk arkiv. Kort efter melder udfordringerne sig ved, hvordan man skal gøre dette arkiv tilgængeligt. Ganske som museet har gjort det med alle sine øvrige samlinger. Den endelige løsning er ikke fundet endnu, hvilket er en del af den omstillingsproces museet står i. For at illustrere problemets voksende omfang, så blev der i 2012 udgivet 10 ebøger, mens der i første halvår af 2013 blev udgivet hele 25 ebøger. Vi må se i øjnene, at vi er først lige begyndt på den digitale astrologiske formidling, og hvis tendensen fortsætter, så skal der skaffes god arkivplads de kommende år. apple SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 11

12 Arvelighed i nyt astrologisk lys FAGLITTERATUR af Claus Houlberg Astrologisk Museum udgav den 1. september for første gang en bog. Den er et skridt ud i en ny fremtid for museet med udgivelser af historiske værker, fordi der er et ønske om at få astrologiske klassikere udgivet på dansk. Klassikere, som ikke før har været tilgængelige på vores eget sprog, men som hører med til forståelsen af vores fag. Det foreliggende værk er fransk og er dermed en døråbner til det franske rum, som stort set har været et lukket område for danske astrologer. Der findes uhyre få astrologiske værker, som er oversat fra fransk, og disse handler mest om de populære tolv stjernetegn. Bogen om arvelighed bryder dette mønster, idet den hverken handler om de tolv tegn eller er populær i sin tilgang til emnet. redigerede i en årrække et tidsskrift herom. Det ville være fantastisk, om vi efterhånden kunne få disse bøger på dansk, for selv om de er skrevet for over hundrede år siden, så er deres tankegang og sprogbrug forunderligt nutidige. De er simpelhen begyndelsen på den moderne astrologi. Paul Choisnard skrev en artikel i 1898, hvori han postulerede, at selvfølgelig kan enhver kompetent astrolog bevise astrologien statistisk. Han Slægtsastrologi Bogen handler om slægtsastrologi, stjernearv eller genealogisk astrologi, som området hedder. Den er i europæisk astrologi intet mindre end den første bog overhovedet, der specielt behandler dette emne. Den er skrevet i 1903 af en af fransk astrologis absolutte pionerer, Paul Choisnard, der var uddannet polytekniker (ingeniør), og som var den person, der satte dagsordenen for det 20. århundredes forskning i astrologi. Paul Choisnard var simpelthen forløberen for navne som Karl Ernst Krafft og Michel & Françoise Gauquelin samt deres efterfølgere inden for det, man kunne kalde den franske skole. Det er sælsomt nok første gang, at vi her stifter bekendtskab med ham på dansk. Han skrev faktisk en håndfuld bøger om videnskabelig astrologi og SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 12

13 var kun 23 år og fuld af ungdommeligt overmod, men ikke desto mindre har denne sætning stået i neon over alle senere værker om statistisk bevisførelse for astrologiens virksomhed. Arvelighed i nyt astrologisk lys Bogen indeholder i denne ånd hele 32 ekspempler, hvor han undersøger eller illustrerer, hvorledes bestemte planetpositioner eller planetmønstre nedarves fra slægtled til slægtled. Undertiden springes et slægtled over, hvilket også illustreres. Overhovedet er der mere end 60 horoskopeksempler, som kan tjene som inspiration til at gå videre med slægtsastrologien. I realiteten kan slægtsastrologi anskues som en esoterisk disciplin, iden den anskuer den energimæssige arvelighed uden skelen til hverken den genetiske eller sociale arv, som vi i dag vægter så højt. Derfor kunne bogen måske også tjene som inspiration til esoterikere om at gå dybere i slægtsastrologiens potentiale. Selve værket er opdelt i tre dele. Først en almen del, der fortæller læseren om astrologiens symbolik og metodik i korte træk. Dernæst en del med 32 eksempler på stjernearv, som Choinard kalder det. Endelig en tredje del med diskussion af, hvad han har fået ud af denne undersøgelse. Dels dens perspektiver, dels eventuelle indvendinger herimod. Alt i alt en nøgtern og sober fremgangsmåde, som vi stadig kan lære af i dag inden for det astrologiske miljø. Museumsbutikken Astrologisk Museum håber på at kunne åbne sin egen netbutik, kaldet Museumsbutikken, i oktober måned i år. Her vil bogen Arvelighed selvfølgelig blive at købe. Den er trykt i et beskedent antal eksemplarer, og når dette oplag er udsolgt, vil bogen desuden kunne udkomme som ebog. Den er på 120 sider i A5-format og gennem-illustreret. Den koster 149 kr i udsalg, og kan bl.a. købes i Astrologihusets Boghandel. Bogen er godt og mundret oversat af Leena Wåle, der ejer den sjældne kombination, at hun ud over at være astrolog også er cand.mag. i fransk. Horoskopet Det er svært at dy sig for at opstille bogens egen horoskop. Det er opstillet for første salg af bogen, og det var (selvfølgelig) en Krebs, der købte den først. Man kan umiddelbart se af horoskoptegningen, at bogen er udkommet i komplicerede tider. Den er selvbevidst udkommet Løvens tegn med en drage (trigon-yod), der meget passende peger på Jupiter i Krebsen, slægtens tegn. Denne er i niende hus, så der kunne endda påregnes lidt akademisk interesse for bogen. Deuden er denne Jupiter del af et Storkors i kardinal tegn, så bogen kunne blive eksempel til efterfølgelse. Med Lykkepunktet i Tyren syvende hus er hele meningen med værket jo, at det skal finde sit publikum og astrologien blive udbredt for sin nytteværdi (opposition Saturn). apple Tidsskriftet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum. Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 13

C O R N E L I U S. Bachelor i Astrologi. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning. Nr. 3 September 2004 2. Årgang

C O R N E L I U S. Bachelor i Astrologi. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning. Nr. 3 September 2004 2. Årgang C O R N E L I U S Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9186 Nr. 3 September 2004 2. Årgang Bachelor i Astrologi Robert Hand er en af de drivende

Læs mere

Sophie:50 ISSN 1602-9631

Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:32 ISSN 1602-9631 ASTROLOGISK MUSEUM 10 år 2009 Ferenc Szöllösi pædagogisk pioner BIOGRAFI af Claus Houlberg Ferenc Szöllösi (udt. ferens søløhsi) var et af 1970 ernes vigtigste navne blandt astrologerne.

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Sophie:47 ISSN 1602-9631

Sophie:47 ISSN 1602-9631 Sophie:47 ISSN 1602-9631 Ove Rosmon Den astrologiske pioner REVIDERET BIOGRAFI af Claus Houlberg Infobrevet SOHIE:7 leverede en foreløbig biografi af den astrologiske pioner fra 1920 erne, Ove Rosmon.

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

OS X Mavericks Godt i gang med Mac

OS X Mavericks Godt i gang med Mac DANIEL RIEGELS OS X Mavericks Godt i gang med Mac INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Daniel Riegels KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Mac Skrivebordet... 10 Docken... 11 Alle dine programmer i Launchpad...

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Sådan indstiller du din ipad første gang

Sådan indstiller du din ipad første gang Sådan indstiller du din ipad første gang Betjeningsvejledning - ver. 1.2, Side 1 Rudersdal Ny lærer-ipad Du får udleveret en ipad som lån fra kommunen. Denne vejledning gennemgår i en række skærmbilleder,

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori

Cresta Asah Fysik rapport 16 oktober 2005. Einsteins relativitetsteori Einsteins relativitetsteori 1 Formål Formålet med denne rapport er at få større kendskab til Einstein og hans indflydelse og bidrag til fysikken. Dette indebærer at forstå den specielle relativitetsteori

Læs mere

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15

Indhold, kort. Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 Indhold, kort Der er en udførlig indholdsoversigt bagest i bogen, s. 223. F O R T A L E 11 TA L E N S BOG 15 De Tre Strategier 15 To verdner 15 Første strategi: Hvad: Frigør dig af emnernes tyranni 16

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

S A F A - R A P P O R T E N

S A F A - R A P P O R T E N Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse Udgivet af Danske Astrologers Forening på Skt.Ols Forlag S A F A - R A P P O R T E N Forslag til dækkende pensum for en Astrologisk Grunduddannelse

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK

BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK BIRKVIGS TYPO GRAFISKE MOSAIK henrik 3 Snabel-a pdf-version grafisk litteratur [@] 2 3 Snabel-a @ dansk Snabel-a norsk Kanel-bolle italiensk/fransk Lille snegl tysk Edderkop-abe hollandsk Abehale finsk

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere