Sophie:51 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sophie:51 ISSN 1602-9631"

Transkript

1 Sophie:51 ISSN Sophie Brahe ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog Dansk forskning i det 20. årh. FAGHISTORIE af Claus Houlberg Sven F F Svensson fotograferet hjemme hos Gilbert Tjørnum Astrologisk forskning er en paradoksal beskæftigelse. Det er en kollektiv indsats, udført af enere. Den er ikke organiseret på nogen måde, men synes alligevel at følge en fælles udviklingsvej. Dansk forskning er desuden ikke blot en afspejling af internationale tendenser, men har sit eget mønster. Den har et fællespræg og nogle markante enere, som denne artikel søger at trække frem og sætte i perspektiv. OECD s Frascati Manual fra 1984 (revideret 1993) definerede R&D, research and development, som tre distinkte typer forskning. De kan dog i praksis være svære at holde skarpt adskilte, men de er gode overskrifter for det udførte arbejde. Typerne kaldes udviklingsarbejde, grundforskning og anvendt forskning. Dansk astrologi taget fat på opgaverne i netop denne rækkefølge og har udviklet sig løbende gennem de seneste tre årtier. På sin egen sært anarkistiske måde synes alle involverede astrologer alligevel at trække på samme hammel og arbejde i samme retning, som det vil ses i det følgende. Mens der kun er få eksempler i det 20. århundre- s. 6: Danske bogudgivelser s. 8 : DVD erne dør s. 10 : ebogen s. 12 : Arvelighed SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 1

2 de på forskning af nær akademisk standard, er der mange tendenser og tilløb, der peger frem mod forskning i det 21. århundrede. En markant undtagelse er det vældige arbejde, som den psykologiske pioner herjemme, Alfred Lehmann, lagde bag sit berømte værk om Overtro og trolddom i Her i sås de første seriøse tekster om astrologi efter 300-årsnatten. Vi skal imidlertid på den anden side af de to verdenskrige, før vi ser arbejde af tilsvarende lødighed blandt astrologer. Udviklingsarbejde LÆREBØGER. Man kan med en vis ret hævde, at den moderne astrologiske forskning tog sin begyndelse omkring Her var opgaven at udvikle brugbare lærebøger til den seriøse undervisning i faget. De markante navne er her Ferenc Szöllösi, Irene Christensen og Birthe Kirk. Det kan være svært at forestille sig situationen i dag, hvor vi har den første snes elementære lærebøger og en del mere avanceret stof til rådighed. Teosoffen Carl V. Hansen havde skrevet sin klassiske Astrologi i 1965, som for mange af os fra denne generation var første introduktion til seriøs astrologi men derudover var der intet. Da Ferenc Szöllösi udsendte sin Astrologi -rigtigt lært i 1970 var den et mirakel. Den var i sin klarhed en sproglig bedrift, da han som ungarer var kommet til landet i 1956 uden at kunne dansk overhovedet. Samme år (1970) udkom C. Aq. Libras Lærebog i astrologi, men den var snørklet, Ferenc Szöllösi ( ) og Irene Christensen ( ) skrevet før Første verdenskrig og klart fra en anden tid. Gilbert Tjørnum havde et par år før skrevet Moderne Kosmobiologi med en indføring i horoskopets beregninger, men de tilhørende lærebøger i symbolik og tydning af Irene Christensen kom først i løbet af halvfjerdserne. Efter Irenes død i 1976 fortsatte Birthe Kirk hendes arbejde. Siden skulle tilsyneladende enhver lærer med respekt for sig selv skrive sin egen lærebog. Man kan sige, at denne udvikling af almene lærebøger kulminerede med Karl Aage Jensens Astrologiens verden fra 1989, der blev den mest udbredte nogensinde med efter sigende solgte eksemplarer. PROGRAMMER. Næste udviklingsopgave opstod omkring 1980 med fremvæksten af de programmerbare lommeregnere fra 1979 og de første computere fra Laurids Petersen og Otto Moltke-Leth var de to pionerer i dette arbejde med at udvikle nye værktøj til astrologerne. Laurids arbejdede først med Sinclair, Commodore og tilslutning til fjernsyn og båndoptagere. Senere den mere professionelle Amstrad. Han skabte PCA-programserien, en forkortelse for Personal Computer Astrology. Otto arbejdede med Sord computere og avancerede HP-plottere og skabte Regulus. Året 1984 skabtes som nævnt den første computer, Apple Macintosh, med vinduer, ikoner og mus, som vi kender det i dag, men i 1986 skete der noget højst uventet for alle implicerede. IBM havde modstræbende lavet en personlig computer (PC). De troede ikke selv på projektet og havde lejet et styresystem hos Bill Gates, men i løbet af meget kort tid var denne computer de facto stan- SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 2

3 Laurids Pedersen og Otto Moltke-Leth Sven F F Svensson ( ) og Eskild Rasmussen darden i hele verden. Den IBM-kompatible PC var skabt, hvorfor både Laurids og Otto efterhånden overførte deres programmer til disse nye maskiner, især da styresystemet Windows kom frem nogle år efter. Med denne pionerindsats blev computerberegning af horoskoper tilgængelig for alle astrologer, der investerede i en computer. Der var få andre spillere på banen, og i dag er der kun PCA, som nu hedder Argus, og Regulus. Begge er verdenskendte. Det relativt nyskabte WOW af Adrian Duncan er ikke et program til professionelle astrologer, da det ikke kan lave progressioner. Grundforskning STATISTISK BEVIS. Året 1980 så også udgivelsen af Sven F. F. Svenssons bog Astrologien i videnskabelig belysning. Den markerede en ny drejning af forskningsindsatsen, der handlede om statistisk at bevise astrologiens udsagn overfor samfundet og den herskende videnskab. Denne gren af den astrologiske forskning er naturligvis inspireret af franske Michel Gauquelins uhyre arbejde siden midthalvtredserne, men har aldrig rigtig slået an herhjemme. Svenssons værk blev derfor temmelig enestående. Der har været enkelte artikler med tilløb og mindre pilotprojekter som Jens Kirks undersøgelse af fodboldspilleres soltegn, men ikke meget mere end det. Lars Steen Larsen har endda i artiklen Umuliig forskning, CORNELIUS 1/04, fremsat det synspunkt, at forskning af denne art er så vanskelig, at den i realiteten er umulig at udføre. Faktisk er Eskild Rasmussen i dag en af de uhyre få astrologer, som kan siges at arbejde ud ad denne linie. Dels med hans undersøgelser af musikere og astrologer i hans kortlivede tidsskrift Makiwema, et akronym for man kan ikke være ven med alle. Dels efter årtusindskiftet med en længere serie artikler i bladet Stjernerne om Neurale netværk, en edb-teknologi, der ser ud til at kunne bruges med god effekt i astrologisk forskning. Endelig må Gilbert Tjørnums astrologiske relativitetsteori medregnes i denne kategori. Den åbner for en matematisk og statistisk eftervisning af astrologien som prognostisk videnskab ved at kunne sammenligne et horoskops tidsforløb i tertiær I og tertiær II direktion. NY VIDEN. Frem for at ville eftervise sandhedsværdien af gammel astrologisk viden synes hovedparten af dansk forskning hellere at ville indvinde ny viden. Arbejdet ad disse baner har naturligvis stået på i årevis, men udgivelser af dets resultater ser vi først dukke op omkring årtusindskiftet. Et eksempel er Steen Buddig og Claus Houlbergs arbejde med udviklingsastrologien og den flerdimensionale tydning. De har foredrag og papirer ude allerede i midtfirserne, men ser først bogudgivelsen Udviklingsastrologi i år Ligeledes Sigvard Mahler Dams arbejde med at knække den gamle arabiske kode til fiksstjernernes tydning. Hans første foredrag og artikler herom er fra omkring 1990, men hans bog Rejsende i fixstjerner udkom først i Grundforskning, defineret som inddæmning af ny viden, er med andre ord en langsommelig og arbejdsom proces, der kun over ganske lang tid giver resultater, der kan SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 3

4 Gilbert Tjørnum ( ) og Sigvard Mahler Dam opsummeres og formidles brugbart til fagkredsen. Et tredje eksempel herhjemme er historikeren Holger Stavnsbjergs arbejde med storbyhoroskoper og byers udvikling. Bogen Indvielsens astrologi og storbyhoroskoper er udgivet i 1996 efter et årelangt arbejde med at verificere og korrigere fødselstidspunkter ud fra tilgængelige kilder af betydelig ælde. Anvendt forskning Grundforskning og anvendt forskning har altid været lidt på kant med hinanden, og efter at vi har set de publicerede resultater har kritikken været ganske som ventet. Grundforskerne hævder, at de selv dyrker den rene videnskab, medens anvendelsesforskerne er kommercielle og blander det rene fag med uvedkommende ting. Anvendelsesforskerne mener på den anden side, at grundforskerne lever i et elfenbenstårn, mens alene de selv sørger for at faget kan bruges ude i det virkelige liv. Astrologisk forskning ligner alle andre fags forskning i den henseende. Der har imidlertid været tre markante anvendelsesområder. Dels inden for den psykologiske og psykoterapeutiske astrologi, dels inden for historisk forskning og endelig inden for erhvervsastrologien, som er en fællesbetegnelse for flere specialer, der stiller astrologisk viden og kunnen til rådighed for erhvervslivet. Steen Buddig og Holger Stavnsbjerg PSYKOLOGI. I en erkendelse af, at en almen astrologuddannelse ikke er tilstrækkelig til at håndtere psykologiske kriser, har flere og flere praktiserende astrologer taget en terapeutisk uddannelse tillige. Der er en vis spredning i typen af uddannelse, men fælles for alle er en oplevelse af, at astrologen bliver bedre til klienthåndtering (klinisk astrologi) samt at der er visse psykologiske problemstillinger, der først fattes i dybden gennem den terapeutiske træning. Denne udvikling åbner for, at astrologiens udøvelse kobles til udøvelsen af andre erhverv og at den i en vis forstand er et halvt fag. Ganske som ved andre sprogfag er det ikke nok at kunne sproget, man skal også vide, hvad man taler om. Der er kun få udgivelser endnu på området. Nævnes kan hæftet Astrologi, chakre og psykoterapi fra 1986 af Claus Houlberg samt dennes og Steen Buddigs bog Udviklingsastrologi fra år Men flere titler må forventes de kommende år. HISTORIE. Frem for at se astrologien som svaret på alting, så ser vi flere og flere eksempler på, at astrologien anvendes sideløbende med andre kilder til information. Et glimrende eksempel er Ove von Spæths historiske forskning omkring oldtidens Moses. Et nyt bind af hans Attentatet på Moses er udkommet i Her anvender han sprogvidenskabelige, egyptologiske, religionshistoriske og arkæologiske kilder til at afdække den historiske person Moses. Desuden anvender han også datidens astronomi og astrologi, hvor disse hver især kan yde bidrag, som ingen af de øvrige kilder kan forsyne ham med. Mødet mellem astrologi og historie omfattes her ikke med tidligere tiders romantik og mysticisme. Astrologien får ikke lov at stå alene, men bliver kontrolleret mod andre kilder i en form for metodetriangulering. Dette usenti- SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 4

5 Ove von Spæth og Karen Boesen mentale redskabsforhold, som von Spæth har til astrologien, vidner netop om, at han tilhører vor mere nøgterne og resultatorienterede tid. Historisk astrologi bliver ad denne vej til et fagområde med en ny anvendelighed. ERHVERV. Emnet erhvervsastrologi omfatter en række specialer og går gerne på tværs af de kendte kategorier natal- horar- og mundanastrologi. Typisk omfatter dette emne personale- og teambuildingastrologi, som har været genstand for en del kontrovers og forespørgsel i Folketinget. Desuden omfattes finansastrologien, der handler om markedsfluktuationer, aktiehandel og andre emner, de færreste almindelige mennesker forbinder noget videre med. Internationalt bliver der skrevet mere og mere om emnet, men herhjemme har vi til nu kun set Karens Boesens udmærkede Ledelse i astrologisk perspektiv fra Bemærk at titlen på bogen anlægger den modsatte synsvinkel af Svenssons Astrologien i videnskabelig belysning fra Frem for at lade astrologien underkaste et eftersyn af vore dages tænkning, så lader Boesen begrebet ledelse underkaste et eftersyn ud fra en astrologisk tænkning. Her afspejles et skift i selvtillid inden for det astrologiske samfund. Fra at være pariaen, der ydmygt søger accept ved højbordet, så er det nu astrologen, der ud fra sit eget ståsted kommenterer dagens begivenheder. Man kan her ane et grundlæggende skift fra amatørastrologen i den gode betydning [fransk: elsker] til den professionelle astrolog, der træder ind på scenen i bevidsthed om sit eget værd. Med større ansvar og synlighed følger også større kritik, hvorfor astrologerne er nødsaget til i højere grad end førhen at have deres dokumentation i orden. Netop her er der et hul på flere hundrede år, siden astrologien sidst var et akademisk fag med alle de krav, der følger heraf. Astrologerne står derfor overfor den opgave nu at skulle genopfinde astrologien i det moderne samfunds regie, og der ligger årevis af anvendt forskning forude for at komme over tidsgabet fra dengang astrologien tronede ved fyrstehofferne. Det er andre tider nu. Navnlig er anvendelsen af faget i dag radikalt anderledes og vidt forgrenet. Astrologi er desuden så bredt tilgængeligt et emne for alle, sammenlignet med eksempelvis renaissancen, at astrologien må nyudforskes. I princippet må den helt nyskrives for at blive en del af vor tid. apple (Artikel før publiceret i Cornelius nr3/2004) Kilder: - Beck, Thomas: 1993, Astrologisk leksikon, Sesam 1996 [Norsk org. 1993] - Buddig, Steen og Claus Houlberg, 2000: Udviklingsastrologi, Ca Luna - Hansen, Carl V., 1965: Astrologi, Borgen - Hjelmborg, Johan og Louise Kirsebom 1987: Øjeblikshoroskopet, Klitrose - Houlberg, Claus, 1986: Astrologi, chakre og psykoterapi, Eget Forlag - Jensen, Karl Aage, 1989: Astrologiens verden, Gyldendal - Kirk, Birthe, 1985:: Det progressive horoskop, Stjernerne - Kjærgaard Rasmussen, Per et al [Erik Michael og Lars Steen Larsen].: Astrologiens idé, Gyldendal - Libra, C. Aq. 1970: Lærebog i astrologi, Strubes - Mahler Dam, Sigvard, 2002 Rejsende i Fixstjerner, Zosma - OECD 1993: Frascati Manual, OECD [org. 1984] - Rasmussen, Eskild : Neurale netværk, artikelserie, Stjernerne - Späth, Ove von, 2004: Attentatet på Moses IV [værket påbegyndt 1999] - Stavnsbjerg, Holger, 1996: Indvielsens astrologi og storbyhoroskoper, Alcyone - Svensson, Sven Frederik Fischer, 1980: Astrologien i videnskabelig belysning, Strubes - Szöllösi, Ferenc, 1970: Astrologi - rigtigt lært, Strubes - Tjørnum, Gilbert 1972: Horoskopets opstilling, Stjernerne [org. Moderne kosmobiologi I] - Tjørnum, Gilbert 2003: Den astrologiske relativitetsteori, Cornelius 04/03 [2 del 01/04] SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 5

6 Danske bogudgivelser om astrologi FAGLITTERATUR af Claus Houlberg 1900-tallet Astrologiske bogudgivelser om astrologi ses ikke i det 20. århundredes første fjerdedel. Den såkaldte 300-årsnat varer fra Chr IV s forbud mod astrologiske forudsigelser i 1633 og frem til Ove Rosmons første bogudgivelse i Denne og de efterfølgende bøger er alle dansk forfattede, for oversatte bøger ses først efter Anden Verdenskrig. Den første er Cab Lebacs Horoskopbogen fra 1949, hvorfor første halvdel af 1900-tallet var helt uden oversættelser af udenlandske bøger om astrologi. Pionertiden De første danske astrologibøger, der udkommer i 20 erne og 30 erne handler om esoterisk astrologi, og er stærkt påvirket af englænderen Alan Leo og af den teosofiske bevægelse. Første danske storværk er Ove Rosmons Esoterisk astrologi og symbolik fra Bogens findes i dag tilgængelig i DIDA, Digitalt Internetarkiv for Dansk Astrologi på Ganske som under Tycho Brahe anslås der en spirituel tone i den danske astrologi. De fleste udgivelser har et, set med vore øjne, ejendommeligt okkult skær, der emmer af rødt plys og hemmelige loger. To år senere, i 1936, forfatter Ove Rosmon den første astrologiske bestseller, De tolv mennesketyper, der er blevet genudgivet på flere forlag siden. Heri fantes også bagest en introduktion den esoteriske astrologi og også denne bog findes tilgængelig i DIDA. Efterkrigstiden Først med Irene Christensens nøgterne og jordbundne attitude i midten af 1950 erne blæser der friske vinde. Det er en ny tid med massemedier, som transistorradio og grammofonplader, med ny musik (Elvis og Bo Diddley). Lige som resten af verden, er det som om astrologien ryster en gammel tyngde af sig og fornyr sig. Tiderne skifter. Pioneren Ove Rosmon dør i Irene Christensen udgiver bladet Stjernerne i 1956 og skaber den første astrologiskole i 1958, men der skal alligevel gå en del år, før der kommer nye lærebøger ud af dette initiativ. Efter en halv snes år ser til gengæld den første gedigne lærebog dagens lys. Det er Carl V. Hansens værk, Astrologi, fra Mange af nutidens generation af erfarne astrologer vil huske denne bog som en af de første, de selv studerede. Forfatteren selv færdedes mest i psykiske og okkulte kredse omkring tidsskrifterne Okkultisten, To verdener og Psykisk Forum sammen med vennerne Poul Kastrup, Helmer Fogedgaard og Poul Strube. Guldalderen Knap ti år senere, i 1974, sker en for Danmark radikal nyorientering, idet Irene Christensen udsteder de første diplomer i astrologi til sine færdige studerende. Dermed kan man sige at den professionelle astrologi tager sin begyndelse. Ligeledes tager den astrologiske Guldalder sin begyndelse her i midt-70 erne, og bogudgivel- SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 6

7 Antal udgivne bøger om astrologi for hvert tiår i det 20. århundrede, delt hhv. i dansk forfattede og i oversatte titler (lyse blå) serne begynder at vokse ud over alle bredder. Danske astrologer begynder at tage de første skridt of udarbejde nye tabelværker, der skal lette det tunge beregningsarbejde. I 1980 erne sættes en historisk rekord med over 90 bogudgivelser om astrologi, dvs. ca. 9 titler om året. Der er flere tråde, som løber sammen her og skaber denne situation. For det første en ny generation af uimponerede og utyngede astrologer. De kommer fra astrologiskolerne, der dukker op allevegne, og de skaber foreninger og tidsskrifter til højre og venstre. Astrologiskolerne laver et fælleskatalog i 1995 for over en halv snes uddannelsessteder. For det andet kommer computerne frem og alle beregninger bliver med ét ganske enkle at foretage på de nye maskiner, hvorved de teknikforskrækkede også får en chance for at studere faget. For det tredje kommer den psykologiske astrologi frem tillige med psykoterapi og personlig udvikling. De sætter den nye dagsorden sammen med hele den alternative verden,hvorved hele den såkaldte New Age blomstrer op. Internettet Efter denne eksplotion af kreativitet og nybrud indtræffer det uventede mirakel, at internettet (www) bliver åbnet i september I løbet af de følgende par år kan man få adgang til astrologi alle døgnets timer hjemme fra sin stue. Der er ingen grund til at tage ud i vinterkulden og gå til foredrag i foreningerne, så på forbløffende kort tid slutter Guldalderen med alle dens foreninger, skoler og tidsskrifter. Faldet ses også tydeligt på salget af astrologisk litteratur, og det fortsætter i 00 erne og i 10 erne i det følgende århundrede. Til gengæld vokser en anden tendens frem, idet de mange soltegnsbøger og soltegns-serier tager af, idet de etablerede forlag ikke længere tør satse på dette vigende marked. Små dedikerede astrologiforlag dukker op, Alcyone, Galaxen, Haristios, og de kommer til at stå for størstedelen af bogudgivelserne i det følgende århundredes begyndelse. Samtidig dukker en ny faglitteratur op, hvor det er danske astrologer, der fortæller om deres egne erfaringer med astrologisk tydning. Endvidere dukker den esoteriske astrologi frem igen og præger en stor del af udgivelserne. Det 20. århundredes brydningstid er ovre, og i tilbageblik synes den såkaldte guldalder snarere at have været den danske revival af astrologien. Blot sker den 100 år senere end i England. Det er, som om astrologien først nu er ved at blive voksen. apple SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 7

8 DVD et døende medium FAGLITTERATUR af Claus Houlberg Astrologiske udgivelser har siden årtusindskiftet ikke begrænset sig til trykte meder, dvs. bøger og tidsskrifter. De elektroniske muligheder er kommet stærkt ind i billedet, men også her ses der store forandringer i disse år. Langsomt og effektivt er vi ved at forlade fysiske medier. Vi forlader os i stigende grad på elektroniske overførsler, og dermed er vi kommet i den ejendommelige situation, at noget så moderne som en DVD, hurtigt er ved at blive noget meget gammeldags og skal på museum. Astrologisk Museum arbejder i øjeblikket på at skabe en AV-samling af fysiske medier med astrologi, og det viser sig, at det er på høje tid, inden de forsvinder helt. Noget tilsyneladende helt nyt, astrologiske videofilm på DVD, har haft en ganske kort sæson i årene , som det ses på hosstående graf. Nu bliver der tilsyneladende ikke udgivet flere. Man skal vel aldrig sige aldrig, men astrologiske videofilm er i stedet blevet sendt direkte online på nettet siden En øget demokratisering kan man kalde denne tendens, idet alle, uanset hvor de bor, kan få adgang til disse film. Man er hverken bundet af geografisk nærhed eller bekostelig forsendelse. Den digitale revolution De elektroniske mediers historie er ret kort. Compact Disc (CD) til lydoptagelser kom frem i 1982, som erstatning for kassettebånd, men kun til afspilning. Vi skal helt frem til 1995, før CD-R til private optagelser kom på markedet. Samme år besluttedes at udvikle en disc til film til erstatning for VHS-båndene. Både DVD (Digital Video Disc) til afspilning og DVD-R til prive optagelser kom frem året efter, dvs. i Man kan derfor sige, at der skete en digital revolution i 1995, for det var samme år, vi fik World Wide Web (www), dvs. internettet. Videofilm kom også til at undergå en digitalisering, så i 1999 kom minidvformatet frem. Alle nu kunne optage i høj digital kvalitet på små håndholdte kameraer. Nye tider. Dermed er vi fremme ved årtusindskiftet, hvor det nu blev økonomisk overkommeligt at optage astrologiske foredrag på video. Det blev med samme selvfølgelighed, som man før havde lavet lydoptagelser på kassettebånd. Videoerne blev på samme måde opbevaret på små digitale båndkassetter, der var nemme at opbevare og nemme at kopiere, hvis man havde behov for det. Ved årtusindskiftet kom også de første pc-programmer til redigering af digital video på ens egen computer, og dermed var scenen sat til astrologi på DVD. Astrologiens digitale pionertid Allerede sidst i 1999 anskaffede astrolog Karl Aage Jensen et af disse små DV-vidundere, således at foredrag nu kunne optages på video i DVkvalitet. De første optagelser er fra I begyndelsen blev de overført til VHS-kassetter, da disse var mest udbredt, men i 2006 blev de overført til DVD, som nu havde erstattet VHS-båndene. Tanken opstod snart, at man kunne begynde at sælge disse foredrag på video. I begyndelsen på VHS og siden på DVD, og hosstående graf viser museets optælling af astrologiske DVD er siden Det har været et eventyr, at kunne vise foredrag på film og ikke kun som lydoptagelse. Dermed kom alt billedmateriale og tegninger på tavlen med, samtidig med at man kunne se foredragsholderen. En langt bedre læresituation for bl.a. astrologistuderende. I alt producerede først Forlaget Galaxen og siden Forlaget Haristios fyrre astrologiske videofilm på DVD over de næste 5 år. SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 8

9 Det er ejendommeligt at tænke på, at noget så spritnyt som DVD-mediet allerede er ved at blive forældet. Men det er kun DVD en, der er døende, selve videoen går sin sejrsgang. Blandt andet via mobiltelefonernes kameraer, der nu er af tilstrækkelig høj kvalitet. Astrobio går nye veje Da Uranus gik ind i Vædderen i marts 2011, stiftedes Astrologisk Selskab i Astrologihuset. Samtidig stiftedes Selskabets net-tv, kaldet Astrobio. Det blev fra starten besluttet, at alle foredrag skulle udsendes på denne måde. Første idé var at sende live, så man ude omkring kunne følge foredraget på TV samtidig med at det skete. Det var en sjov og avanceret tanke, men den stødte ind i to problemer. Dels at teknikken til optagelse under dårlige lysforhold ikke var udviklet nok, hvilket gav dårligt belyste film. Dels var det ikke sikkert, at tidspunktet passede alle mennesker ude i landet. For at råde bod herpå udgav selskabet foredragene på DVD ved hver sæsons afslutning, dvs. hhv. forårets foredrag og efterårets foredrag. Men det viste sig, at der ikke var salg i disse box-sæt, så allerede ved årsskiftet til 2012 blev denne formidlingsform droppet. Samtidig gik man over til ondemand net-tv, dvs. at alle filmemene nu ligger på nettet og man kan se så meget eller så lidt, som man vil, og hvornår man vil. Dermed blev Astrobio til det demokratiske medium, der var hensigten. Alle medlemmer kan nu se alt, hvor som helst de bor, og når som helst på ethvert apparat, der kan gå på nettet, uanset styresystem osv. En vældig frihed er resultatet. Det er nærliggende at tro, at Astrobios succes har været med til at give dødsstødet til DVD erne som medium for den astrologiske formidling. Ikke at de er totalt døde endnu, men man må se i øjnene, at de formentlig kun har få år at leve i. Relearning by video Denne udvikling har sat skub i en ny udvikling, der handler om at repetere det astrologiske stof ved at optage undervisningen direkte og lægge den på nettet til on-demand brug. Astrologisk Akademi har siden 2012 optaget al undervisning og lagt den på nettet for hvert eneste hold. Et initiativ, der er blevet godt modtaget. Blandt andet fordi, det er muligt at følge med i underisningen, selv hvis man er syg eller på anden måde forhindret en enkelt gang eller to. Dele af dette vældige underisningsmateriale, som ikke er for private aht. tydning af deltageres horoskoper osv., vil måske over tid finde vej til offentlig on-demand. Dermed kunne den astrologiske formidling fremover påregnes at gå frem med stormskridt, helt uagtet de trykte mediers aktuelle krise. apple SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 9

10 E-BOGEN det nye medium FAGLITTERATUR af Claus Houlberg Astrologisk litteratur kommer ud på andre måder end gennem bogtryk, print-on-demand, og hvad mulighederne nu hedder i vore dage. Der har været talt meget om det trykte mediums dødskamp, men erfaringerne fra udlandet fortæller, at sådan forholder det sig ikke. Ganske vist har vi nu fået ebøger og emagasiner, men de er ikke til erstatning for de trykte medier, men til supplement for at opfylde andre behov. Når dét er sagt, så er der ingen tvivl om, at vi i disse år ser en voldsom vækst af et spritnyt medium i astrologiske kredse, og at dette er ebogen, den elektroniske bog, der kan læses på ethvert apparat, der kan gå på nettet. I en anden artikel kan vi se nærmere på emagasiner til astrologi herhjemme, men her og nu gælder det ebogen. Tablet-computeren Den afgørende dato er den 3. april 2010, hvor Apple Computer præsenterede deres nye ipad, den ultrabærbare computer uden tastatur, men med trykfølsom skærm. Den definerede en ny gruppe computere og gjorde med et slag ebøger og emagasiner attraktive at udgive for forlagene. Her kom det apparat, disse medier havde ventet på for at kunne blive udbredt som folkeeje. Først kom 9 skærmen og siden lillebror med 7 skærm, en mellemting mellem på den ene side en almindelig bærbar computer på og på den anden side en mobiltelefon med 3-4 skærm. Fylder ingenting i en taske og vejer meget lidt. Tænder øjeblikkeligt, når man skal bruge den, og er udstyret med et program, hvor man kan bladre i bøgerne på normal vis ved at stryge fingeren hen over skærmen. Det har taget et par år, før astrologerne har vænnet sig til det nye medium og er vågnet til dåd. Typisk ved at genudgive trykte bøger som ebøger, og året herfor er Her udgav forlaget Stjernerne til gratis afbenyttelse fire tabelværker af Christian Borup og tre lærebøger af Irene Christensen. De findes alle på Christians hjemmeside under sektionen ebooks. Det vil dog næppe vare længe før vi også ser nyudgivelser som ebøger. Dette er et helt nyt medium, der er barn af vor digitale tid, og hvis muligheder blot venter på at blive udforsket af det astrologiske samfund. Rent teknisk er der to formater for disse ebøger. Dels epub, som er et meget fleksibelt format, hvor brugeren kan vælge større skrifttyper, hvis bogen er svær at læse rent grafisk. Dels pdf, der har sin styrke i, at hele den grafiske opsætning forbliver intakt, inklusive de valgte skrifttyper, uanset hvilken maskine, ebogen læses på. Bøger med mange illustrationer vil typisk vælge pdf-formatet, som indtil nu også er det enkleste at producere. Alle astrologiske udgivelser har indtil nu været i pdf-formatet. itunes Astrologen Holger Stavnsbjerg gik en anden vej, da han fik med lidt norsk hjælp fik udgivet tre ebøger på itunes. De er udgivet af forlaget Alcyone. Selve salgskanalen itunes blev introduceret i januar 2001 til at understøtte den samtidigt lancerede ipod musikafspiller. Den har siden fået en vældig medvind og voksede de følgende år op i skulderhøjde med Amazon.com. Da ipad blev introduceret ni år senere blev itunes musikbutik suppleret med en sektion, der rummer ebøger og emagasiner. Dertil kom et lille program, kaldet ibooks, til at læse de elektroniske udgivelser med. Siden er der kommet en sværm af muligheder fra Amazon (Kindle), Samsung, Sony SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 10

11 og hvad de nu hedder allesammen. Her er Holger blevet den danske pioner, hvor han som første astrolog sælger ebøger igennem itunes Store, som det nu hedder. Det bliver spændende at se, hvordan formidlingen udvikler sig her. Webshops Ellers er netbutikker den almindelige måde at få sine elektroniske bøger ud på. Eksempelvis har- Astrologihusets netbutik, Astroshop.dk, nu hele syv titler fra forlaget Galaxen. Ligeledes er Astrologisk Akademi gennem Annabella.dk begyndt at udgive sine lærebøger som ebøger, som er fra forlaget Haristios. Vi har formentlig blot set toppen af det digitale isbjerg her, ligesom vi må forvente, at at en række nye astrologiske forfattere vil føle sig fristet af den enkle produktion og de lave omkostninger parret med en række efterhånden etablerede salgskanaler som saxo.dk og andre. Astrologisk Museums rolle Og hvorfor skriver SOPHIE så om disse fremtidstoner, når tidsskriftet normalt er helliget astrologiens historie?, kunne man spørge sig. Svaret er det enkle, at der i disse år skrives historie. Med det store kriseaspekt, Uranus i Vædder i kvadrat til Pluto i Stenbuk, vil der være en god del ting, der ryger ud eller bliver minimeret, og en del nye ting, der kommer ind til erstatning eller supplement. Netop i disse år og frem til 2015 står vi midt i vadestedet, hvor en ny tid formes. Astrologisk Museum har siden sin stiftelse for snart femten år siden været indstillet på at indsamle skriftlig dokumentation om astrologien. Dette er i vidt omfang lykkedes med hensyn til den danske astrologi, og museet er nu ved at vågne op til det 21. århundredes udfordringer, som for tiden handler om digitalisering. Et aspekt heraf er ebøgerne og emagasinerne, der jo nok er skriftlige, men som ikke findes i fysisk, håndgribelig form. De må derfor arkiveres på en anden måde. Den umiddelbare løsning bliver at opbevare alle de digitale udgivelser på en harddisk af en vis størrelse. Men opgaven er næppe løst ved at skabe et elektronisk arkiv. Kort efter melder udfordringerne sig ved, hvordan man skal gøre dette arkiv tilgængeligt. Ganske som museet har gjort det med alle sine øvrige samlinger. Den endelige løsning er ikke fundet endnu, hvilket er en del af den omstillingsproces museet står i. For at illustrere problemets voksende omfang, så blev der i 2012 udgivet 10 ebøger, mens der i første halvår af 2013 blev udgivet hele 25 ebøger. Vi må se i øjnene, at vi er først lige begyndt på den digitale astrologiske formidling, og hvis tendensen fortsætter, så skal der skaffes god arkivplads de kommende år. apple SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 11

12 Arvelighed i nyt astrologisk lys FAGLITTERATUR af Claus Houlberg Astrologisk Museum udgav den 1. september for første gang en bog. Den er et skridt ud i en ny fremtid for museet med udgivelser af historiske værker, fordi der er et ønske om at få astrologiske klassikere udgivet på dansk. Klassikere, som ikke før har været tilgængelige på vores eget sprog, men som hører med til forståelsen af vores fag. Det foreliggende værk er fransk og er dermed en døråbner til det franske rum, som stort set har været et lukket område for danske astrologer. Der findes uhyre få astrologiske værker, som er oversat fra fransk, og disse handler mest om de populære tolv stjernetegn. Bogen om arvelighed bryder dette mønster, idet den hverken handler om de tolv tegn eller er populær i sin tilgang til emnet. redigerede i en årrække et tidsskrift herom. Det ville være fantastisk, om vi efterhånden kunne få disse bøger på dansk, for selv om de er skrevet for over hundrede år siden, så er deres tankegang og sprogbrug forunderligt nutidige. De er simpelhen begyndelsen på den moderne astrologi. Paul Choisnard skrev en artikel i 1898, hvori han postulerede, at selvfølgelig kan enhver kompetent astrolog bevise astrologien statistisk. Han Slægtsastrologi Bogen handler om slægtsastrologi, stjernearv eller genealogisk astrologi, som området hedder. Den er i europæisk astrologi intet mindre end den første bog overhovedet, der specielt behandler dette emne. Den er skrevet i 1903 af en af fransk astrologis absolutte pionerer, Paul Choisnard, der var uddannet polytekniker (ingeniør), og som var den person, der satte dagsordenen for det 20. århundredes forskning i astrologi. Paul Choisnard var simpelthen forløberen for navne som Karl Ernst Krafft og Michel & Françoise Gauquelin samt deres efterfølgere inden for det, man kunne kalde den franske skole. Det er sælsomt nok første gang, at vi her stifter bekendtskab med ham på dansk. Han skrev faktisk en håndfuld bøger om videnskabelig astrologi og SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 12

13 var kun 23 år og fuld af ungdommeligt overmod, men ikke desto mindre har denne sætning stået i neon over alle senere værker om statistisk bevisførelse for astrologiens virksomhed. Arvelighed i nyt astrologisk lys Bogen indeholder i denne ånd hele 32 ekspempler, hvor han undersøger eller illustrerer, hvorledes bestemte planetpositioner eller planetmønstre nedarves fra slægtled til slægtled. Undertiden springes et slægtled over, hvilket også illustreres. Overhovedet er der mere end 60 horoskopeksempler, som kan tjene som inspiration til at gå videre med slægtsastrologien. I realiteten kan slægtsastrologi anskues som en esoterisk disciplin, iden den anskuer den energimæssige arvelighed uden skelen til hverken den genetiske eller sociale arv, som vi i dag vægter så højt. Derfor kunne bogen måske også tjene som inspiration til esoterikere om at gå dybere i slægtsastrologiens potentiale. Selve værket er opdelt i tre dele. Først en almen del, der fortæller læseren om astrologiens symbolik og metodik i korte træk. Dernæst en del med 32 eksempler på stjernearv, som Choinard kalder det. Endelig en tredje del med diskussion af, hvad han har fået ud af denne undersøgelse. Dels dens perspektiver, dels eventuelle indvendinger herimod. Alt i alt en nøgtern og sober fremgangsmåde, som vi stadig kan lære af i dag inden for det astrologiske miljø. Museumsbutikken Astrologisk Museum håber på at kunne åbne sin egen netbutik, kaldet Museumsbutikken, i oktober måned i år. Her vil bogen Arvelighed selvfølgelig blive at købe. Den er trykt i et beskedent antal eksemplarer, og når dette oplag er udsolgt, vil bogen desuden kunne udkomme som ebog. Den er på 120 sider i A5-format og gennem-illustreret. Den koster 149 kr i udsalg, og kan bl.a. købes i Astrologihusets Boghandel. Bogen er godt og mundret oversat af Leena Wåle, der ejer den sjældne kombination, at hun ud over at være astrolog også er cand.mag. i fransk. Horoskopet Det er svært at dy sig for at opstille bogens egen horoskop. Det er opstillet for første salg af bogen, og det var (selvfølgelig) en Krebs, der købte den først. Man kan umiddelbart se af horoskoptegningen, at bogen er udkommet i komplicerede tider. Den er selvbevidst udkommet Løvens tegn med en drage (trigon-yod), der meget passende peger på Jupiter i Krebsen, slægtens tegn. Denne er i niende hus, så der kunne endda påregnes lidt akademisk interesse for bogen. Deuden er denne Jupiter del af et Storkors i kardinal tegn, så bogen kunne blive eksempel til efterfølgelse. Med Lykkepunktet i Tyren syvende hus er hele meningen med værket jo, at det skal finde sit publikum og astrologien blive udbredt for sin nytteværdi (opposition Saturn). apple Tidsskriftet Sophie udgives løbende og efter behov af Astrologisk Museum. Tidligere numre kan findes på museets hjemmeside Museets bestyrelse udgør redaktionen, og ansv. red er Claus Houlberg Artikler udtrykker forfatterens synspunkter og ikke nødvendigvis museets. SOPHIE 51 [ september 2013 ] side 13

Sophie:55 ISSN 1602-9631

Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie:55 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643), Danmarks første kvindelige astrolog Museum Astrologicum FAGHISTORIE af Claus Houlberg Det er lykkedes Astrologisk Museum at eksistere i 15 år - 1999-2014

Læs mere

C O R N E L I U S. Bachelor i Astrologi. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning. Nr. 3 September 2004 2. Årgang

C O R N E L I U S. Bachelor i Astrologi. Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning. Nr. 3 September 2004 2. Årgang C O R N E L I U S Tidsskrift for astrologisk dokumentation og forskning Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9186 Nr. 3 September 2004 2. Årgang Bachelor i Astrologi Robert Hand er en af de drivende

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Sophie:24 ISSN 1602-9631

Sophie:24 ISSN 1602-9631 Sophie:24 ISSN 1602-9631 Carl V. Hansen astrolog og teosof FAGHISTORIE Han var en af de første moderne astrologer, der markerede sig i mellemkrigsårene. Alligevel ved vi uhyre lidt om ham som person. Carl

Læs mere

T I D S S K R I F T F O R D A N S K A S T R O L O G I H I S T O R I E. Sophie:60 ISSN ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog

T I D S S K R I F T F O R D A N S K A S T R O L O G I H I S T O R I E. Sophie:60 ISSN ( ) var Danmarks første kvindelige astrolog Sophie:60 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog FAGHISTORIE af Claus Houlberg Moderne dansk astrologi begynder så småt omkring år 1900, men kan først siges at

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket

E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket E-bogslæsere og E-bøger på biblioteket Agenda Hvad er e-bøger Hvor finder jeg e-bøger og hvilke e-bogsresurser tilbyder biblioteket Hvordan overføres e-bøger fra bibliotekets resurser Typer af e-bogslæsere

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET. Radix #2 Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET ISSN 1903-4490 Ansv.red: Karl Aage Jensen Kontakt: astrologi@astrologihuset.dk Løgnen i livet Peter Orban om astrologi som terapi af Aase

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Succes er en elendig læremester. Den får kloge mennesker til at tro, at de er ufejlbarlige. Bill Gates 96 97 Pladebranchens historie Hvor man ofte i spøg spørger hvad der kom først, hønen eller ægget,

Læs mere

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA

iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK AF MARTIN WOLSING WOLSING MEDIA iphone TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA iphone MARTIN WOLSING TIPS & TRICKS AF MARTIN WOLSING iphone TIPS & TRICKS 100 iphone-tips PÅ DANSK WOLSING MEDIA 100 iphone-tips

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Sophie:50 ISSN 1602-9631

Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie:50 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog Astrologiske institutioner FAGHISTORIE af Claus Houlberg Denne redegørelse handler om den sociale dimension af

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Den festlige anledning

Den festlige anledning Den festlige anledning KUN FANTASIEN sætter grænser for, hvad man kan bruge hjemmelavede kryds-og-tværs-opgaver til. Jeg håber med denne bog at kunne give inspiration til fantasien. Her er et helt konkret

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Sophie:53 ISSN 1602-9631

Sophie:53 ISSN 1602-9631 Sophie:53 ISSN 1602-9631 Sophie Brahe (1556 1643) var Danmarks første kvindelige astrolog AV-medier med astrologi FAGHISTORIE af Claus Houlberg Her skal det handle om tiden før den digitale revolution

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann viden giver sejlglæde // Kapsejlads - opgavefordeling, kommunikation, boathandling //Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO Forsidefoto:

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping

VISUEL MIND MAPPING. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

17. Afsnit. Martinus og astrologien.

17. Afsnit. Martinus og astrologien. 1 17. Afsnit 17.1 Martinus egen indstilling til astrologien. I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret interesserede i astrologi og de horoskoper der kan udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M

I N F O R M A T I O N S B R E V. F R A. A S T R O L O G I S K. M U S E U M Sophie:32 ISSN 1602-9631 ASTROLOGISK MUSEUM 10 år 2009 Ferenc Szöllösi pædagogisk pioner BIOGRAFI af Claus Houlberg Ferenc Szöllösi (udt. ferens søløhsi) var et af 1970 ernes vigtigste navne blandt astrologerne.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping

Visuel Mind Mapping. Visuel Mind Mapping Visuel Mind Mapping 5 Visuel Mind Mapping - introduktion Kunne du tænke dig: At have overblik - også i pressede situationer - det gælder som taler, som referent, som mødeleder, i eksamenssituationer eller...?

Læs mere

NordØsten NordOsten Books www.nordosten.dk. Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: NordOsten Books

NordØsten NordOsten Books www.nordosten.dk. Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: NordOsten Books Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: 1 Hugo Hørlych Karlsen og Petra Vestergaard Pedersen Appendiks til ebogen: DEN GULE KEJSERS KLASSIKER OM INDRE MEDICIN 黃 帝 內 經 Huang

Læs mere

Læs Komputer for alle på pc en

Læs Komputer for alle på pc en NY SMART TJENESTE TIL PC OG TABLET: Læs Komputer for alle på pc en Nu kan du læse dit Komputer for alle på både pc, tablet og mobiltelefon. Det er helt gratis, og du modtager naturligvis stadig dit trykte

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013 Stort tillykke med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad Ringsted Lilleskole August 2013 Vi håber på, at din nye Ipad bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der

Læs mere

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk 2014 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2014 Bogbranchen - en gradvis digital udvikling Forlagenes omsætning i

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre

Læs selv om LOGIK. Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre Læs selv om LOGIK Erik Bjerre og Pernille Pind Forlaget Pind & Bjerre 2 Logik Sandt eller falsk? Lyver han? Taler hun sandt? Det ville

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Birgitte Tufte er professor, dr. Pæd. ved CBS i København. Hun er bl.a. kendt for at stå bag den meget brugte Zigzag-model

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere