Indholdsfortegnelse. Indledning... 4 Persondata som råstof... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning... 4 Persondata som råstof... 5"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Persondata som råstof... 5 Overvågning af arbejdspladser... 6 Surfing i gråzonen... 6 Chefen kigger gennem kameraet... 7 Test for alkohol og stoffer... 7 DNA-tests... 9 Dansk DNA register vedtaget... 9 Genetisk privatliv Videoovervågning breder sig Det virker, men Webcams og videotelefoner Jo mere man måler, des mere ser man Markedsføring Den danske lovgivning Internet brug registreres Cookies - Hvordan virker de Internettet som det vilde Vesten Mærkningsordninger Total samkørsel Agenter Et netværk af smarte objekter Location based services Satellit-positionering bliver standard-udstyr Sammenhængen er afgørende Gensidighed De rige og mægtige overvåges også Politiske forbrugere kræver indsigt Echelon Satellitbaserede systemer Banebrydende sager... 26

2 Modforholdsregler Kryptering Digital signatur Konstrueret til anonymitet Paradokser og dilemmaer Vi stilles til ansvar Hvad er problemet egentlig? Overblik over lovgivningen om overvågning

3 Indledning Problemstillingerne og dilemmaerne omkring registrering og overvågning vil være helt centrale i de kommende år, i takt med at de teknologiske muligheder for at indsamle og udnytte informationer udbygges. Det er et område præget af dilemmaer. Det er tydeligt, blot man ser på selve ordene overvågning, kontrol og registrering. Det er ord og begreber, som vi alt efter situationen - har meget forskellige forhold til. De kan være plus-ord. Med overvågning sikrer man sig at alt er vel, og at der ikke pludselig opstår farlige situationer. Man kontrollerer for at afsløre snyd og uretmæssigheder. Man registrerer for at vide, hvad der foregår, så man har et bedre grundlag at tage beslutninger og handle på. Men de færreste bryder sig om at blive overvåget, kontrolleret og registreret. Det er ikke mindst et spørgsmål om magt. Den, der overvåger, sætter betingelserne og bestemmer den sammenhæng, det, der registreres bliver anvendt i. Den, der bliver, overvåget udsættes for andres kontrol og bedømmelse. Set lidt på afstand har den danske befolkning et yderst splittet forhold til registrering. Danmark er et af de mest gennemregistrerede lande i verden. Det konstante og detaljerede overblik som staten har over befolkningen her til lands, ville være fuldstændig uacceptabelt i et land som USA. På den anden side er vi yderst følsomme overfor truslen om overvågning. Dankortet havde en meget hård fødsel, netop på grund af betænkelighederne over at alle betalinger nu kunne registreres. Idag er Dankortet en selvfølgelighed, og det er brugerne, der forlanger at få detaljerede opgørelser over, hvor og hvor meget de har betalt med kortet. Idag ser vi en tilsvarende utryghed ved det borgerkort, som indenrigsministeriet i mange år arbejdede på at indføre. Reelt betyder et borgerkort, som det nu er indført i Finland, formentlig en langt bedre beskyttelse af data, der sendes over internettet, og kortets mulighed for at sikker elektronisk identifikation, gør det muligt for myndighederne at give befolkningen bedre adgang til at se deres personlige oplysninger i offentlige registre via internettet. Ikke desto mindre blev borgerkortet i Danmark i befolkningen og i pressen til et symbol på statens omklamring og set som et redskab til en big brother-agtig overvågning. I Japan udstyres nogle ældre mennesker, der bor alene, med elektroniske kæledyr; en avanceret form for robotter, der registrerer hvad dens ejer siger. Det er ment som en blød måde at holde opsyn med hvordan den ældre har det en sikkerhedsforanstaltning, der i Japan klart opfattes som værende i den overvågedes interesse. I Danmark er folks reaktion, når de hører om ideen, typisk afsky og total forkastelse. 4

4 Persondata som råstof Som så ofte med nye teknologier stilles vi i et dilemma, hvor vi skal afveje positive og negative konsekvenser. Nogle ser registrering og manglende privatliv som vor tidsalders pendant til industrialderens forurening en uheldig bivirkning, der truer med at ophæve mange af udviklingens fordele. Andre mener at vi må vænne os til at det er nye tider, og at vi må acceptere at blive mere gennemsigtige, hvis vi vil udnytte teknologiens muligheder for at betjene os. Tydeligst er det måske sagt af Scott MacNeal, koncerndirektøren for IT-giganten Sun, der ved lanceringen af et nyt EDB program i 1999 affejede bekymringen over de nye muligheder for registrering, som var indlejret i programmet, med bemærkningen: You have no privacy, get over it - "Du kan ligeså godt indse, at du ikke har noget privatliv, se nu at komme videre". I en rapport om The Future Of Privacy fra den engelske tænketank Demos hedder det, at personlige informationer er blevet det grundlæggende råstof i den moderne økonomi lige så vigtig som olie var for industrialderens økonomi, eller jorden var det i landbrugssamfundet. Og ligesom der dengang var konflikter om olie eller ejerskab af jorden, så vil den konflikt, der konstant ligger og ulmer i den nye økonomi handle om etikken i forbindelse med brugen af personlige informationer. Det er ikke mindst den teknologiske udvikling, der har gjort overvågning til så væsentlig en problemstilling. Mulighederne for at indsamle informationer, og ikke mindst værktøjerne til at analysere, søge, filtrere, sammenstille og overskue dataene er blevet radikalt udbyggede i takt med udviklingen og indførelsen af computerteknologien. Næste væsentlige skridt i den retning bliver indsamlingen og analysen af informationer ved hjælp af resultaterne fra forskningen i bioteknologi. 5

5 Overvågning af arbejdspladser På arbejdspladser er det rent teknisk muligt at overvåge medarbejderne meget nøje når de sidder ved skærmen. En stribe software selskaber leverer programmer, der er specifikt udviklet til det formål. Blandt mulighederne er at man centralt kan gå ind og se direkte hvad der foregår på hver enkelt skærm i systemet, eller at der med jævne mellemrum optages og gemmes et stillbillede af indholdet på hver medarbejders skærm. Nogle systemer registrerer alt, hvad der skrives på tastaturet, og kan analysere, om der er rimeligt med aktivitet. Andre funktioner er rettet mod medarbejdernes s og søgninger på internettet. Man kan automatisk scanne alle mails efter ord, der kan give anledning til mistænksomhed eksempelvis jobsamtale, C.V., sex eller bandeord. Teknisk fungerer filtrene efter samme principper som almindelig stavekontrol i et tekstbehandlingsprogram. Typisk er det private breve, udlevering af hemmeligheder til konkurrenter eller spildtid i form af søgning på sex-tjenester og andre ikke-arbejdsrelaterede websites, man forsøger at afsløre. Dén type overvågning er imidlertid især et amerikansk fænomen. Generelt ser det ikke ud til at virksomheder i Danmark overvåger deres ansattes internetsurfing og s, det strider åbenbart mod den danske kultur, og ville formentlig virke meget undergravende for tilliden på virksomheden. Skulle normerne ændre sig, er der imidlertid ikke noget juridisk til hinder for optrappe den elektroniske overvågning. Surfing i gråzonen Lovmæssigt er overvågning af medarbejdernes brug af internettet i en gråzone. Så længe det drejer sig om telefonsamtaler er der klare regler: Arbejdsgiveren må ikke registrere hvem medarbejderne ringer til eller hvor længe samtalerne varer. Datatrafik er derimod ikke reguleret, og derfor er det indtil videre op til den enkelte virksomhed at fastlægge en politik på området. Der er ikke klare regler på området, men i princippet kan en virksomhed formentligt forbyde de ansatte at sende private s og søge på internettet til private formål. Ligeledes har virksomheder formentlig også ret til at læse de ansattes s og overvåge, hvilke websider der bliver hentet hjem. Arbejdsgivernes ret til at registrere brugen af internettet underbygges af en vejledende udtalelse, som Registertilsynet afgav i Told og Skat ville vide, om de kunne registrere hvilke websider, der var de mest benyttede af medarbejderne, og Hjørring Kommune spurgte om de havde ret til at registrere hvilke sider eleverne besøgte fra skolernes computere. Registertilsynet svarede ja til begge tilfælde, forudsat at registreringen var sagligt begrundet og at brugerne var informerede på forhånd. Den almindelige vurdering er, at nogenlunde de samme forhold ville være gældende, hvis det var en privat virksomhed, der havde forespurgt. 6

6 De færreste virksomheder synes at have nogen klar politik på området. I fagbevægelsen har hverken HK eller PROSA haft sager til behandling, hvor en virksomhed har overvåget medarbejdernes brug af s eller internet. HK har under overskriften mistillid er ikke vejen frem udgivet en folder hvori de opfordrer til at virksomhederne får fastlagt retningslinjer for brugen af internettet. HK mener at medarbejderne skal tillades et begrænset privat brug af internettet i arbejdstiden, forudsat at det ikke griber forstyrrende ind i udførelsen af jobbet på samme måde, som man idag har lov at bruge telefonen i et vist omfang. HK anbefaler også at medarbejderne giver en eller to kolleger adgang til at læse deres s, hvis de er fraværende under fortrolighed. Desuden mener HK at tillidsrepræsentanter skal have ret til bruge virksomhedens system til at udsende faglig information. Chefen kigger gennem kameraet Videoovervågning af arbejdspladser har hidtil været mere problematisk. Det var først da loven om videoovervågning blev revideret i 1999 at arbejdsgivere blev pålagt at skilte med det, hvis de opsatte overvågningskameraer i eksempelvis baglokaler og frokoststuer. Overvågningskameraer kan idag fås så små, at de kan sidde i et slips, i en potteplante eller skjult i et ringbind. I praksis er det umuligt for medarbejdere at se om de filmes, hvis det er det arbejdsgiveren ønsker. Tiltrods for at skjult overvågning ifølge straffeloven kun må foretages i forbindelse med politimæssig efterforskning, udtalte Folketingets retsudvalg i foråret 2000 at medarbejderne ikke har krav på at vide, hvor mange kameraer, der er opsat og hvor de sidder det er tilstrækkeligt at skilte med at videoovervågningen foregår. Det er ikke tilladt at foretage aflytning, men igen er det meget vanskeligt at afsløre om det overhovedet finder sted man kan ikke umiddelbart se på et kamera, om det også optager lyd. Problemstillingerne omkring videoovervågning er blevet mere påtrængende i takt med at udstyret er blevet billigere og mere udbredt. Skønsmæssigt er der idag opsat kameraer i hver fjerde danske butik. HK mener at medarbejderne skal tages med på råd, når udstyret installeres, så de inddrages som medspillere. Videoovervågning kan give større tryghed, typisk på tankstationer, hvor udstyret opsættes for at opklare røverier. I mange andre tilfælde er det imidlertid en psykisk belastning at være konstant overvåget så man ikke kan pille sig i øret uden fornemmelsen af at nogen kigger på det. Test for alkohol og stoffer Teknologien har muliggjort endnu en type overvågning af ansatte i de senere år; biologiske tests. I Danmark verserer i øjeblikket en sag, hvor rederiet DFDS ved en faglig voldgift har fået bekræftet deres ret til at tage urinprøver fra de ansatte for at kontrollere for misbrug af alkohol og stoffer. DFDS s begrundelse for testen er at hele besætningen på et skib indgår i sikkerhedsberedskabet. Hvis de ansatte på færgerne 7

7 nægter at afgive en test eller hvis der er spor af alkohol eller stoffer i urinen, er det fyringsgrund. De faglige organisationer, der er berørt af afgørelsen, er betænkelige af flere årsager. Har en ansat eksempelvis røget hash, kan sporene efter det forekomme i urinen længe efter, og derfor risikerer den ansatte at blive fyret, uden reelt at have været påvirket på jobbet. Mere generelt frygter de faglige organisationer, at kravet om tests vil brede sig til andre faggrupper og i urimeligt omfang. Andre arbejdsgivere som luftselskaber, DSB, busselskaber, taxa eller sygehusvæsenet kan med DFDS afgørelsen få lyst til at hævde den samme ret til kontrol af de ansatte. P.t. forbereder DFDS medarbejderne at indbringe sagen for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 8

8 DNA-tests Menneskers genetiske sammensætning er forskellig, ligesom vores fingeraftryk er det, og derfor kan DNA tests med næsten fuldstændig sikkerhed afgøre hvem et biologisk spor, som sæd, blod eller hår, stammer fra. DNA tests tages i stigende grad i brug i kriminalsager først og fremmest drab og sædelighedsforbrydelser. Der skal meget lidt materiale til at foretage undersøgelsen. De første danske domfældelser på baggrund af DNA tests fandt sted i midten af halvfemserne, og siden har DNA-tests dels fældet en stribe mordere, voldsmænd og voldtægtsforbrydere senest var DNA det helt centrale bevis i den såkaldte Susan-sag, hvor en 10 årig pige blev voldtaget og myrdet af en mand i hendes beboelsesejendom. DNA-tests har også medvirket til frikendelse af uskyldigt tiltalte. En evnesvag mand, der under pres havde tilstået voldtægt mod en 7 årig pige i en elevator i Høje Gladsaxe blev i 1995 frikendt, da en retsgenetiker opdagede, at hans DNA ikke matchede sporene fra gerningsstedet. I USA førte indførelsen af DNA-tests til frigivelse af talrige dødsdømte, der nu kunne bevise deres uskyld. Usikkerheden ved DNA som bevismateriale er at der kan være sjusket eller direkte svindlet ved indsamlingen af materialet. I den meget omtalte amerikanske retssag mod O.J. Simpson havde politiet DNA-tests, der klart pegede på Simpson som den, der myrdede hans kone og hendes elsker. Forsvaret kunne imidlertid vise, at der var sjusket med proceduren omkring indsamlingen af materialet, og primært derfor mente nævningene ikke at det kunne bevises, at Simpson havde begået forbrydelsen. Dansk DNA register vedtaget Folketinget vedtog i maj 2000 at oprette et centralt DNA-profilregister som et redskab i politiets efterforskninger. Registeret kan indeholde DNA prøver både af dømte og personer, der har fået foretaget en DNA-test, fordi de var sigtede for grov vold, drab, gidseltagning eller sædelighedsforbrydelser. Materialet fra sigtede skal slettes igen efter 10 år. Der var en del politisk uenighed før lovens vedtagelse, fordi nogle partier mente det var urimeligt, at også sigtedes DNA skulle registreres. Andre partier støttede sig til en undersøgelse fra Justitsministeriet, der viser at hver ottende sigtede senere begår kriminalitet. Det er også værd at erindre det forbehold som Advokatrådet kom med, da ideen om DNA registeret først blev lanceret; at man dybest set ikke ved, hvad det er for oplysninger, man registrerer, fordi den viden, der kan læses ud af en DNA test vokser med stor hast. Idag kan man bruge DNA til at sammenligne et spor fra gerningsstedet med en tiltalts DNA, men med tiden vil man kunne udlæse en stadig mere detaljeret viden om sygdomme, karaktertræk og udseende fra en DNA-prøve. 9

9 Genetisk privatliv DNA tests kan bruges til meget andet end politiets efterforskning og lægebehandling. Specielt i USA kan man til visse typer jobs eksempelvis indenfor forsvaret blive afkrævet en DNA test. Fra arbejdsgiveren er argumentet at man ønsker at sikre sig, at ansatte, der er genetisk disponeret for eksempelvis allergi eller kræft, ikke sættes til arbejde, der indebærer en stor risiko for at udløse sygdommen. Man kan overveje, hvorvidt det er rimeligt at arbejdsgivere forlanger en så detaljeret indsigt i en ansats inderste sammensætning. Det virker umiddelbart yderst nyttigt, at man kan undgå alvorlige arbejdsskader ved på forhånd at undersøge om en person er egnet til arbejdsmiljøet. På den anden side risikerer man i yderste konsekvens, at kun supermennesker med fejlfri gener slipper igennem jobsamtalerne. I et stort felt af ansøgere vil det være oplagt at vælge den, hvis gener synes mest lovende. Der vil utvivlsomt blive voldsomme diskussioner i de kommende år omkring adgangen til genetisk information. Mange parter kan have interesse i at kende en persons DNA profil, f.eks. arbejdsgiveren, sundhedsvæsenet, forsikringsselskabet eller nære slægtninge. Det rejser en lang række vanskelige spørgsmål: - Hvem skal have lov at få informationerne, og hvor detaljerede skal de være? - Er det rimeligt at et forsikringsselskab kan nægte at forsikre en person eller at kræve en højere præmie på baggrund af vedkommendes DNA profil? - og omvendt: Skal en person, der beviseligt har et robust helbred, ikke kunne forlange at slippe billigere i forsikring? - Er det rimeligt at arbejdsgiveren undlader at ansatte en person fordi vedkommende er disponeret for en alvorlig sygdom? Brugen af DNA-tests tydeliggør et mere generelt problem omkring genetiske informationer; at vi får noget at vide, som vi ikke rustet til at forholde os til. I de fleste tilfælde kan en DNA-profil kun fortælle noget om sandsynlighederne for at en person har en specifik sygdom eller et særligt karaktertræk. I lang tid fremover vil vores forståelse af generne ikke være bedre end at man meget let kan drage de forkerte konklusioner om en person. I Danmark er området bl.a. reguleret af forsikringsaftaleloven og af en særlig lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet. Generelt gælder det, at forsikringsselskaber, pensionskasser og arbejdsgivere har lov til at anmode om oplysninger om en persons tidligere og nuværende helbredstilstand. Arbejdsgivere må dog kun bede om helbredsoplysninger, som har væsentlig betydning for en persons arbejdsdygtighed. Forsikringsselskaber og pensionskasser må også bede om oplysninger om familiemedlemmers tidligere og nuværende helbredstilstand. Derimod må hverken forsikringsselskaber, pensionskasser eller arbejdsgivere indhente informationer om en rask persons anlæg for at få sygdomme i fremtiden. De må heller ikke gøre brug af den type oplysninger, selvom personen tilbyder dem frivilligt. Forsikringsselskaber eller pensionskasser må heller ikke bede om oplysninger om familiemedlemmers anlæg for at udvikle sygdomme i fremtiden. 10

10 I Danmark må DNA-tests må altså ikke bruges til at afgøre om man bliver ansat eller ej, eller hvilke vilkår man kan blive forsikret under. 11

11 Videoovervågning breder sig Videoovervågning har ikke alene bredt sig på arbejdspladserne. Vi har så småt vænnet os til overvågningen i lufthavne, på banegårde, museer, i banker, offentlige kontorer, parkeringskældre og i storcentre. Men nye og stadig mere lokale anvendelser kommer til: I HT busser, i taxaer, ved automater, i skoler, vaskerier, cykelskure Kameraerne er ofte forbundet i avancerede systemer, der automatisk registrerer bevægelser eller uregelmæssigheder, tænder for båndoptagelsen og alarmerer den menneskelige vagt. Dermed kan en enkelt vagt foran en væg af monitorer stå for overvågningen af et meget stort område. I England kan de mest avancerede systemer automatisk søge efter ansigter, som matcher en database med fotografier af eftersøgte, kendte kriminelle eller andre personer, som man af erfaring ved kan volde problemer. England har i enestående grad taget videoovervågning til sig. Siden firserne er der i de engelske byer blevet opstillet over kameraer, både af private butikker og indkøbscentre, og af myndighederne til detaljeret overvågning af bykernen, fodboldstadion, stationer, parker osv. Således registreres eksempelvis nummerpladerne på alle biler, der kører ind og ud af Londons centrum. Det virker, men Der er nogen uenighed om effekten af videoovervågning. Erfaringen fra England peger på at antallet af forbrydelser falder markant, når kameraerne installeres, men at effekten muligvis aftager noget med tiden. Seriøse kriminelle finder hurtigt ud af at maskere sig eller andre måder at omgås kameraerne på. Der også en vis bekymring for, at forbrydelserne blot rykker til andre steder, der så er nødt til også at anskaffe sig videoovervågning. Ligesom megen anden teknologi har videoovervågning en tendens til at være selvforstærkende. Som det engelske tidsskrift The Economist spørger i en leder: Hvis de fleste bygader er overvåget af intelligente videokameraer hvem kunne så tænke sig at bo på en gade uden? Den norske kriminolog Nils Christie påpeger, at tilstedeværelsen af levende mennesker er den mest effektive måde at forebygge forbrydelser eller uønskede handlinger, som han foretrækker at kalde dem. Men vi fjerner mennesker og erstatter dem med elektronik. Kontrolløren i toget, politibetjenten på gaden, og personalet i butikken spares væk, og i stedet kompenseres med forstærket elektronisk overvågning til at håndtere de forbrydelser, der nu opstår i de levende kontrollørers fravær. Det er en anden situation, når nogen måske, måske ikke ser gennem de elektroniske systemer, end når vi holder øje med hinanden i kraft af at vi er tilstede. Politibetjenten kan også være et tilbud om vejledning og assistance kameraet er udelukkende til kontrol. 12

12 I Danmark reguleres området af lov om tv-overvågning, der blev vedtaget i feb Loven siger at private ikke må overvåge offentlige steder, med mindre der er tale om tankstationer, fabriksområder og butikscentre, og hvis det er dem, der har rådighed over området. Der skal skiltes tydeligt med det, både når private og når offentlige myndigheder foretager TV-overvågning, af egne lokaler og områder. Hvis det er offentligt tilgængelige områder som veje og pladser, er det kun det offentlige som må videoovervåge - og det kan iøvrigt gøres uden at skilte med det. En egentlig hemmelig videoovervågning må kun foretages af politiet og kriminalforsorgen. Et eksempel på hvordan videoovervågning kan bruges ifølge loven ser man i Birkerød og Hørsholm kommuner, der anvender TV-overvågning for at forebygge graffiti. På offentlige bygninger som skoler, rådhus og daginstitutioner står skilte, der fortæller at der videofilmes. Videoudstyret er imidlertid mobilt og flyttes rundt mellem stederne, så det er ikke sikkert, at der faktisk overvåges, blot fordi der skiltes med det. Efter indførelsen af videoovervågningen er mængden af graffiti-maleri blevet markant mindre. Webcams og videotelefoner Èn type kameraer, der med tiden kan blive problematisk også i forhold til loven om videoovervågning - er webcams. Webcams er videokameraer, der forbindes til internettet, så enhver der kender adressen kan gå ind og se billederne fra kameraet live på sin computer. Antallet af webcams er hastigt voksende. Skisportssteder kan vise det aktuelle vejr på bjerget, man kan danne sig et indtryk af myldretidstrafikken eller få et kig ind hos de mennesker, der vælger at sætte et webcam op i deres eget hjem eller sågar i soveværelset. I mange tilfælde tangerer webcams overvågning. Nok så omtalte er webkameraerne i Dronning Olgas børnehave på Frederiksberg, hvor forældrene fra hjemmet eller computeren på deres arbejdsplads kan gå på internettet og se billeder af hvordan det står til i børnehaven lige nu. Webcams er et godt eksempel på hvordan den teknologiske udvikling overhaler lovgivningen. Den danske lov om videoovervågning slår fast at kun offentlige myndigheder har ret til at videoovervåge offentlige arealer. Ikke desto mindre findes der talrige eksempler på webcams, der er opsat, så de sender billeder af offentlige pladser ud på internettet. Således har dagbladet Politiken et webcam installeret, der konstant sender udsigten over Rådhuspladsen i København til internettet. Kapaciteten i telefonlinjerne, både på fastnettet og til mobiltelefoni, vokser kraftigt, og en af konsekvenserne er at videotelefoni sandsynligvis vil få et gennembrud indenfor 5 år. Det vil bringe videoforbindelser ind i et stort antal menneskers hjem. Med videotransmission indbygget i millioner af PC ere og mobile terminaler vil vi nok en gang skulle justere vores vante forestillinger om hvad der er synligt for hvem. 13

13 Man kan spekulere på, hvor langt udviklingen vil gå - hvad bliver det næste? Hvor længe går der inden der sidder et kamera på hotelværelset, på det offentlige toilet, i elevatoren eller i omklædningsrummet i butikken? Tør vi lade noget være uset? Og hvordan har vi det selv, hvis alt bliver til offentlighed: Det lille personlige øjeblik foran spejlet på toilettet, medens elevatoren kører op kan vi klare os uden? Jo mere man måler, des mere ser man Overvågning kan have en tilbøjelighed til i sig selv at skabe overtrædelser. Misforhold og små uregelmæssigheder, som ingen ville have bemærket tidligere, foreligger nu uafviseligt dokumenteret, og systemet må følgelig forholde sig til det og afregne, som reglerne byder det. I England har den massive brug af videoovervågning gjort det til en af de hyppigst afslørede forbrydelser, at folk urinerer på upassende steder. På samme måde fører den intensiverede brug af fartkontrol med fotofælder uvægerligt til at der falder bøde for en masse overtrædelser, der tidligere ville være set gennem fingre med, eller hvor bilisten eventuelt kunne have sluppet med en advarsel og en brødebetynget snak med betjenten. Fortsætter udviklingen kan man forestille sig at teknologien bliver så fintfølende, at den fører til straffe for noget, som synderen ikke engang selv vidste han havde begået. Et fingerpeg i den retning var tilfældet med Rebagliati Ross, der ved vinterolympiaden i Nagano blev frataget sin guldmedalje i snowboarding, fordi en dopingkontrol afslørede nogle få nanogram af det aktive stof i marihuana i hans blod. Nogle aftener før konkurrencen havde han været til en fest, hvor andre af deltagerne havde røget pot men det var nok til at udløse dopingalarmen, og så måtte der jo skrides ind Ross var dog heldig. Det lykkedes ham at bevise at han ikke havde røget med, så han fik medaljen tilbage med en undskyldning. 14

14 Markedsføring Overvågning kan have mange formål. At hindre problemer, at sikre at ting går korrekt til eller at opklare forbrydelser. Nok så vigtig og omfattende er den overvågning, der skal skaffe oplysninger som kan bruges i forbindelse med markedsføring. I informationsalderens økonomi gælder det ikke længere primært om at fremstille mange ens produkter så billigt som muligt. I stigende grad handler det om at tilføre sit produkt noget, som kan skille det ud fra konkurrenternes. Jo mere præcist, man kan ramme den enkelte forbrugers behov og præferencer, des større chance er der for at forbrugeren vælger det produkt, og måske endda er villig til at betale lidt ekstra for at få netop dét, som han eller hun ønsker. Den form for produktion og salg kræver at man ved noget om kunderne og det er baggrunden for alle de forsøg der gøres på at lokke personlige informationer ud af forbrugerne. Vi præsenteres for en mangfoldighed af spørgeskemaer, og det er ikke altid lige åbenlyst, hvad det egentlig er informationerne skal anvendes til. Eksempelvis bliver man på garantibeviser ofte bedt om en række personlige informationer, det samme gælder når man registrerer software til computere, for at få adgang til service og vejledningstjenester. Også hvis man bestiller et kreditkort eller et kundekort, skal man i reglen udfylde en lang liste med personlige spørgsmål. Den danske lovgivning Indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger reguleres her i landet af persondataloven, loven om markedsføring og CPR-loven. Alle tre love er blevet revideret umiddelbart før sommeren Persondataloven gælder for både offentlige og private registre. I forhold til den gamle registerlov giver den nye lov borgeren større ret til indsigt i det, der er registreret om en. Omvendt bliver der i højere grad muligt at videregive eller udnytte personoplysninger til markedsføring så længe man giver folk mulighed for indsigelse. I praksis betyder loven, at et selskab, der vil bruge personlige oplysninger til at sende reklamer direkte til personen, skal sende et brev til vedkommende, hvori det tydeligt forklares, at man kan gøre indsigelse mod at få yderligere henvendelser. Hvis personen ikke gør indsigelse i løbet af 14 dage, vil man gå ud fra at han eller hun accepterer at få reklamer. Hvis et selskab eller en offentlig instans, vil videregive generelle informationer til et andet selskab eller instans, skal de registrerede også have mulighed for indsigelse. Hvis eksempelvis Brugsen vil videresælge informationer til et andet selskab, så skal de sende et brev til alle, der er registreret, og fortælle, at de ønsker at videresælge dataene. Desuden skal det oplyses, hvilken kategori af virksomhed, der 15

15 køber dataene eksempelvis om den er indenfor tøj, dagligvarer eller financielle ydelser. Igen gælder det, at hvis man ikke hører fra folk inden 14 dage, går man ud fra at de er indforståede. Muligheden for indsigelse er tilstrækkelig, så længe det handler om generelle oplysninger, såsom navn, adresse, køn, alder, og om en person eksempelvis er bilejer. Hvis der er tale om mere detaljerede personlige oplysninger, skal personen udtrykkeligt melde tilbage med et ja til at oplysningerne videregives. Detaljerede kundeoplysninger kan f.eks. handle om hvilke mærker varer, man køber, og om man køber på kredit. Endelig findes der særlige regler for de såkaldte kuverteringsbureauer, som lever af at sælge lister med potentielle kunder til firmaer, der vil reklamere. Kuverteringsbureauer kan uden videre sælge lister over personer med navn, adresse, stilling, telefonnummer, fax og adresse. Kuverteringsbureauer kan også knytte nogle generelle, livsstilsbetingede oplysninger til de personlige data, de sælger, men kun hvis de har fået personens samtykke. Det er på baggrund af dèn bestemmelse, at PostDanmark i sommeren 2000 udsendte spørgeskemaer til alle husstande, hvor man bad om folks samtykke til at knytte nogle oplysninger om deres livsstil og interesser til de adresselister, som PostDanmark sælger til andre firmaer. Hvis man overhovedet ikke ønsker at modtage direct mail - altså reklamer der ikke blot husstandsomdeles, men sendes adresseret til en specifik person - så kan man blokere for det ved at meddele det til folkeregisteret. Ifølge den nye CPR-lov skal et firma der vil udsende direct mail, fremover først checke med folkeregisteret, om personen skulle have frabedt sig reklamer. Mht. elektronisk post er den danske markedsføringslov mere restriktiv end i resten af EU. Loven forbyder at man sender reklamer som uden at modtageren har bedt om det eller givet sit samtykke til at få tilsendt reklamer elektronisk. Dén bestemmelse er imidlertid kun effektiv i forhold til danske selskabers reklamer, lovgivningsmæssigt kan man ikke stoppe reklamer som sendes som e- mails fra udlandet. Der er noget uenighed om, hvorvidt de nye love giver en bedre eller en ringere beskyttelse af borgernes private data. Forbrugerrådet har udtalt, at de er betænkelige ved de nye love, blandt andet fordi man frygter, at der ikke vil blive gjort tilstrækkelig tydeligt opmærksom på muligheden for at gøre indsigelser, eller at forbrugerne vil føle, at det er for besværligt at skulle foretage sig noget. Endelig mener man, at forbrugere ofte vil blive distraheret eller fristet til at give samtykke til registrering, fordi de tilbydes rabatter eller bonus til gengæld. Man kan dog til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Det gør man ved at henvende sig til den, der oprindeligt registrerede informationen. Derefter er det vedkommendes pligt at underrette alle som oplysningerne er blevet videregivet til, så de kan blokere brugen af dem. 16

16 Internet brug registreres Brugen af internettet registreres og analyseres i meget vidt omfang. Internettet er blevet en guldgrube af oplysninger om folks interesser og forbrugsvaner, og salget og anvendelsen af de oplysninger er en af de væsentligste økonomiske aktiviteter på nettet. Det er ikke for alvor lykkes at udvikle måder at opkræve penge for de informationer brugerne overfører til deres egen computer fra nettet. Nettet financieres derfor primært ved salg af reklamer. Går man på websites, der er rettet mod et specialiseret publikum, vil man derfor typisk finde reklamer på dets sider, som kunne tænkes at interessere det publikum. De mest besøgte sites på nettet er portaler, som kan fungere som en generel indgang til en bred vifte af tjenester. Søgemaskiner som AltaVista, Yahoo eller den danske Jubii er eksempler på portaler, ligesom TeleDanmarks Opasia eller TV-2s website er det. Man skal ikke klikke mere end en enkelt gang for at styre rundt i en portals indhold, før man vil bemærke, at de reklamer, der vises, begynder at afspejle den type emner, man søger efter. Specielt hvis man kommer tit på den samme portal, vil ikke alene reklamerne være tilpasset ens interesser, i mange tilfælde gælder det også det indhold man præsenteres for, når man ankommer til sitet. For annoncørerne er det meget attraktivt, at de så præcist kan ramme en specifik målgruppe og for brugerne er det attraktivt, at de slipper for at sortere igennem en masse reklamer og redaktionelt indhold, som ikke interesserer dem, eller som de har set før. Omvendt vil nogen brugere utvivlsomt føle sig krænkede og udnyttet af selskaber der nu kan henvende sig og forsøge at sælge varer på en ganske direkte personlig måde. Cookies - Hvordan virker de Det centrale redskab til at registrere den enkelte brugers opførsel på nettet er cookies. Når man besøger et website kan det site vælge at sende en cookie, som lagres på ens harddisk i et arkiv under "webbrowseren" (det program som bruges til at styre rundt mellem de mange websites på internettet). En cookie er en lille streng af informationer, som kan identificere den enkelte bruger. Næste gang brugeren besøger det samme website, kan det website undersøge om der allerede skulle være overført en af dets cookies til brugerens computer. Når systemet bag et website finder en af sine egne cookies, kan det lagre informationer om hvad brugeren foretager sig, sammen med oplysningerne fra de andre gange brugeren har brugt sitet. Hvis det er et sted, man ofte bruger, vil der med tiden opstå en profil over ens brug af sitet. Profilen kan eksempelvis bruges til at skræddersy de sider, brugeren præsenteres for, så de svarer til det, han eller hun plejer at interessere sig for. 17

17 På fuldstændig samme måde tilpasser man også de reklamer der præsenteres, så de matcher brugerens profil, så præcist som muligt. I webbrowseren på sin computer kan man se en liste over alle de cookies, der er lagret på ens harddisk, og man kan vælge, om vil slette nogle af dem. Man kan også indstille sin browser, så den konsekvent afviser cookies eller spørger om tilladelse, hver gang et website forsøger at sende en cookie. Hvis man sletter sine cookies eller afviser cookies vil man imidlertid hurtigt opdage, at det bliver besværligt at surfe. Mange websites afviser ganske enkelt besøgende, der ikke vil modtage en Cookie eller de fremsender spørgeskemaer, der skal udfyldes, før man får adgang. Fuldstændig det samme problem støder man på hvis man benytter en såkaldt "anonymizer" tjeneste, der, så at sige, sænker et gardin ned, så det ikke er muligt for ejeren af et website at se noget om identiteten af den person, der besøger internettet. Det er noget for noget. På nettet kan man få gratis information, men man skal være villig til at fortælle lidt om sig selv i bytte. Det er dog en vigtig pointe, at med cookies alene kan et website ikke vide navnene eller adressen på de brugere, de opbygger profiler af. Det kræver at brugeren selv udfylder et spørgeskema, før man kan knytte et navn til en cookie. Internettet som det vilde Vesten Der findes en hel industri af selskaber på internettet eksempelvis Doubleclick - som specialiserer sig i at samkøre og videresælge cookies, informationer fra spørgeskemaer, ordresedler og hvad der eller kan registreres om en persons internet brug. Den danske persondatalov siger udtrykkeligt, at man ikke må anvende informationer til andre formål end det, de oprindeligt blev indsamlet til. Når det handler om informationer, der indsamles om ens brug af internettet, kan man dog ikke tage dén beskyttelse for givet. Et website eller en udbyder af tjenester på internettet kan imidlertid være vanskelig at placere geografisk. Informationerne flyder frit på tværs af landegrænser og derfor er det ofte temmelig uigennemskueligt, hvilken lovgivning et givet website i grunden er ansvarlig overfor. Persondataloven i Danmark er baseret på EUs registerdirektiver, der siger, at data kun må videregives til andre lande, der har et niveau af beskyttelse, der svarer til EUs. Blandt andet USAs regler lever ikke op til EUs krav, og hvis man benytter en amerikansk tjeneste, må man være klar over at de oplysninger, man selv afgiver eller som indsamles om ens brug af tjenester, kan risikere at dukke op og blive anvendt i helt andre sammenhænge. EU og USA har forhandlet sig frem til en ordning kaldet sikker havn, der gør det muligt for amerikanske selskaber at underkaste sig en række krav, og på den måde kvalificere sig til at kunne modtage informationer fra EU-lande. Generelt må man stadig gå ud fra at websites, kan være nærmest uregulerede, hvis ikke deres web-adresse ikke slutter med et.dk eller angivelse af at høre hjemme i et andet EU-land,. 18

18 Mærkningsordninger Der er en stigende forståelse for at e-handel og andre videregående anvendelser af internettet ikke vil kunne komme igang for alvor, så længe mange brugere ikke er trygge ved at bruge nettet. Et af de private initiativer, der skal forsøge at rette op på mistroen er TrustE, en amerikansk mærkningsordning som websites kan vælge at tilslutte sig, for på den måde at gøre det klarere for brugerne, hvilken politik de har for anvendelse af registrerede informationer. Websites der tilslutter sig TrustE-ordningen kan angive forskellige tre niveauer for anvendelse af data: - at de ikke gemmer data om besøgende - at de gemmer data, men udelukkende bruger dem selv - at de gemmer data, bruger dem selv og forbeholder sig ret til at videregive dem til andre. Websites, der bruger TrustE s mærke, underkaster sig kontrol fra TrustE organisationen side, der skal sikre, at man vitterligt lever op til den standard, man opgiver. En tilsvarende dansk, privat mærkningsordning er p.t. under forberedelse. NCR, et amerikansk selskab, der leverer IT-løsninger til finanssektoren, påpeger at man kan vælge at se behovet for tillid som en mulighed for at profilere sig i forhold til andre web-tjenester. NCR opfordrer virksomheder til ikke at se kundernes krav om privatliv som en forhindring, som man skal have snoet sig udenom men i stedet at se det som en mulighed for at opbygge et tættere forhold bygget på tillid, fordi man tydeligt viser sine kunder, hvorfor man skal bruge personlige oplysninger, og hvordan man håndterer dataene, og hvilke fordele kunderne får af det. 19

19 Total samkørsel Den amerikanske professor i Jura, Anita Allen, taler om the aggregation problem : Hver for sig er der ikke de store problemer i tiltag som mobiltelefoner, nummervisning på telefoner, elektronisk betaling og alle de andre nye teknologier, som indebærer, at der indsamles personlige data på nye områder. I hvert enkelt tilfælde hvor et kamera installeres eller et register oprettes, har det formentlig et fornuftigt formål, der retfærdiggør overvågningen. Tilsammen bliver de imidlertid et stort problem for vores kultur, fordi de i fællesskab kan danne et ekstremt intimt billede af en person og fordi deres registrering med tiden bliver så omfattende, at den ikke kan undgås hvis man vil leve et normalt liv i samfundet. Ikke alene bliver der langt flere punkter, hvor der registreres oplysninger om vores handling og færden, men apparaterne og deres registre bliver også forbundet i et stadig mere omfattende netværk. En af de overordnede visioner for den videre udvikling af informations og kommunikations-teknologien er netop sammenkoblingen, der gør, at stort set alle elektronisk genstande kan kommunikere og samarbejde med hinanden med internettet som bindeleddet. Når systemer kobles sammen, kan det indebære, at en person kan følges fra apparat til apparat, fra register til register. Et meget bogstaveligt eksempel på effekten ser man med de mest avancerede videoovervågnings-systemer, der kan genkende ansigter fra en database, og bide sig fast i en specifik person og følge vedkommende rundt i en bydel eller indkøbscenter, efterhånden som personen går fra ét kameras synsfelt til det næste kameras. Hvis teknologien til at genkende ansigter indføres mere generelt, kan man forestille sig at politiet, f.eks. i forbindelse med overvågning af fodboldoptøjer, udveksler billeder af kendte ballademagere, så kameraerne også kan følge dem, det næste sted, de dukker op. Simon Davies, fra organisation "Privacy international", der arbejder for at beskytte privates data, mener at den form for teknologi vil "brændemærke", de der først er registrerede i det. Agenter I sin simple form betyder samkøring, at data fra mange kilder samles for at tegne en detaljeret profil af en person. I avanceret udgave er personens profil som et billede, der konstant opdateres, efterhånden som han eller hun bevæger sig gennem livet, og benytter apparater, som ofte bruger profilen til at betjene vedkommende på en måde, der er så personligt tilpasset som muligt samtidig med at apparatet registrerer hvad brugeren gør, og dermed bidrager med informationer, som det næste apparat kan trække på. 20

20 Dét er bl.a. princippet bag agenter, et program, der skal kunne fungere som en form for tjenende ånd, der kan løse opgaver, og søge og filtrere informationer for sin bruger på nettet. Agenter er en teknologi, som mange selskaber og forskningscentre arbejder på at udvikle. Men ligesom kunstig intelligens er et mål, der tilsyneladende vedbliver at ligge 10 år ude i horisonten, så er det muligt at vi aldrig vil se agenter i sin rendyrkede form - men principperne og teknologien til at realisere dem vil gradvis brede sig til en stor del af de apparater vi benytter. Ideelt set bemærker Agenten hvad man bestiller af varer, hvilke udsendelser og websider man ser, den kender ens kalender, den kender ens arbejdsrutiner - og den bliver hele tiden klogere, fordi den konstant bemærker, hvad dens bruger gør. Efterhånden som den lærer sin bruger at kende, og efterhånden som stadig flere apparater forsynes med computerkraft, og dermed kan kommunikere med og adlyde agenten, vil agenten bedre og bedre kunne tjene sin bruger ved at lede efter informationer, bestille varer, træffe aftaler osv. Et netværk af smarte objekter Man kan få en ide om, hvor det bærer henad rent overvågningsmæssigt, ved at se på konsekvenserne, hvis en teknologisk standard som Jini bliver udbredt. Jini er en videreudvikling af Java, et programmeringssprog som har bredt sig på internettet, fordi det kan afvikles uanset hvilken type maskine man bruger. Det smarte ved Jini er, at det ikke er begrænset til egentlige computere. Systemet skal gøre det muligt at koble alle mulige former for elektroniske dimser til nettet, lige fra kameraer til gadelygter. Måden systemet fungerer på, kræver imidlertid, at hver ny genstand, der sluttes til, bliver tildelt et nummer, der entydigt identificerer netop dét apparat. Tanken er, at stadig flere af de genstande der omgiver os og som vi benytter i dagligdagen, kan spille sammen og "hjælpe" hinanden med at gøre livet bekvemt for mennesker. Det er en udvikling, der kan blive virkeliggjort indenfor de kommende par årtier og efterhånden som det sker, vil vi blive vævet med ind i et system, der i stigende grad ved hvem vi er, hvor vi er, og hvad vi er i færd med. Location based services Et andet aspekt af den samme problemstilling er "location based services", som regnes for et ekstremt lovende marked. Ideen er at skabe informationstjenester, der kan tage højde for, hvor brugeren opholder sig, og måske endda udnytte en vis viden om den sammenhæng som brugeren befinder sig i. Jo mere præcist man ved, hvor brugerens mobiltelefon - eller rettere: mobile terminal - befinder sig, des mere præcist kan man tilpasse den information, der udsendes til brugerens behov. Når man bevæger sig rundt med en mobiltelefon, flyttes teleselskabets kontakt med telefonen fra sendemast til sendemast. Specielt i storbyer er der meget kort afstand mellem sendemasterne, og derfor kan man ret præcist beregne hvor brugeren befinder sig. 21

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Overvågning. Overvågning Kort fortalt. Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen

Overvågning. Overvågning Kort fortalt. Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen Overvågning Overvågning Kort fortalt Af Jakob Husted, Rune Jensen, Mark Johannsen og Henrik Petersen Indholdsfortegnelse Love omkring overvågning... 3 Forskellige typer overvågning... 3 Privat og offentlig

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Er der tale om stalking?

Er der tale om stalking? Er der tale om stalking? Dansk Stalking Center 2016 Ansvarhavende Redaktør: Lise Linn Larsen Tekster: Dansk Stalking Center Koncept og layout: elcorazon.dk Fotografi: Steen Gyldendal Din viden gør en forskel

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER

FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER FOKUS PÅ IT-SIKKERHED! GODE RÅDE OM RANSOMWARE OG FOREBYGGELSER 2017 Den 12. maj 2017 blev den vestlige verden ramt af det største cyberangreb i internettets historie. Værst gik ransomware angrebet WannaCry

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer

DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER. Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer DANSK IT S ANBEFALINGER TIL STYRKELSE AF DANSKERNES DIGITALE KOMPETENCER Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udarbejdet af DANSK IT s udvalg for Digitale kompetencer Udvalget består

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav

Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav DANSK IT s anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer Digital Dannelse er en samfundsopgave der kræver kompetencer fra vugge til grav I Danmark har den digitale teknologi og dens hastige

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden FACEBOOK PÅ JOBBET Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

Råd og vejledning. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Råd og vejledning Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Hvorfor denne pjece? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking.

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2

Hvad er dukapc. E-mail modulet. dukapc 2 dukapc 2 Hvad er dukapc dukapc er en ældrevenlig computer, som hjælper seniorer med at komme online og få glæde af computerens og internettets mange muligheder. Også selvom brugeren aldrig før har rørt

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO

TV-OVERVÅGNING. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO TV-OVERVÅGNING Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO INDHOLD 1. Retningslinjer for TV-overvågning i Boligforeningen VIBO...3 Definition Formål 2. Lovgivning...4 Hvad omfatter TV-overvågningsloven?

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere

tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere 7 tips til din webshops julesalg - Få gladere kunder, der køber mere Julen er hjerternes fest, og for dig, der driver en webshop, er det med stor sandsynlighed også den travleste og vigtigste tid på året.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata

Persondata og IT-sikkerhed. Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata Persondata og IT-sikkerhed Vejledning i sikker anvendelse og opbevaring af persondata December 2015 Indledning Denne vejledning har til formål, at hjælpe ansatte på IT-Center Fyns partnerskoler med at

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk

Sikkerhedsliste. Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt. til dig, der er truet. www.etniskung.dk Sikkerhedsliste til dig, der er truet Hotline 70 27 76 66 - svarer døgnet rundt www.etniskung.dk Denne folder er til dig, der er på flugt fra din familie på grund af vold, trusler eller tvang. Hvis du

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere