Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge dets levetid. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Skærmmenuerne og illustrationerne af kameraet i denne vejledning er udarbejdet, mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Indholdet i denne vejledning er baseret på fi rmwareversion 1.0 til dette kamera. Hvis der er tilføjet/ændret funktioner, fordi fi rmwaren til kameraet er blevet opdateret, afviger indholdet herfra. Besøg Olympus' websted for at få de seneste oplysninger. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 1 Klargøring til optagelse Delenes betegnelser 1 Klargøring til optagelse Kamera 9 0 a b c h d e f g i 1 Udløser...s. 9, 43 2 Omskifter...s. 8 3 Zoomknap...s. 10, 11, 29, 89 4 Remholder...s. 4 5 Kontrolring* (j)...s. 29, s Monteringsskrue til greb 7 Fn2-knap...s Arm...s Selvudløserlampe/ AF hjælpelys...s. 27/s Flashskoens dæksel a Indbygget fl ash...s. 10, 24 b Stereomikrofon c Optik d Stativgevind e Batteri-/kortdæksel...s. 5 f Batteri-/kortdæksellås...s. 5 g Stikdæksel h Multistik...s. 66, 71, 74 i HDMI mikrostik (type D)...s. 66 * I denne vejledning står ikonet j for handlinger, der udføres med vælgeren. 2 DA

3 8 9 0 a H (Venstre)/P (AF søgefelt) knap (s. 26) F (op)/f (Eksponeringskompensation) knap (s. 23) b I (Højre)/# (Flash) knap (s. 24) Klargøring til optagelse Q knap (s. 12, 29, 30 ) Hjælpevælger* (j) (s. 11, 16 18, ) Drej for at vælge en funktion. 1 Flashkontakt...s Tilbehørsstik 3 Skærm (berøringsskærm)...s. 8, 13, 28, 33 4 q (Gengivelse) knap...s. 11, 29 5 Fn1 knap...s. 29, 65 6 MENU knap...s. 46 G (Ned)/jY/D (Serieoptagelse/selvudløser/slette)- knap (s. 27/s. 12) 7 INFO knap (informationsvisning)...s. 14, 28, 67, 69 8 Flashsko...s ON/OFF-knappen...s. 7 0 Indikatorlampe...s. 6 a R (Film) knap...s. 10, 29 b Pileknap...s. 7 * I denne vejledning står ikonet j for handlinger, der udføres med hjælpevælgeren. Brug af skærmen Du kan justere skærmens vinkel. 1 2 DA 3

4 Udpakning af æskens indhold Følgende dele følger med kameraet. Kontakt forhandleren, hvor du købte kameraet, hvis noget mangler eller er ødelagt. 1 Klargøring til optagelse Kamera CD rom med computerprogram Betjeningsvejledning Garantibevis Optikdæksel og rem til optikdæksel Lithium-ion-batteri LI-90B Rem Fastgørelse af kameraets rem og optikdæksel eller USB netadapter F-2AC USB-kabel CB-USB Fastgør remmen på samme måde til den anden remholder. Træk i remmen for at stramme den til, så den ikke løsnes. Symboler i denne vejledning Følgende symboler bruges i hele denne vejledning. Advarer mod betjening, der absolut skal undgås. Også vigtig # Bemærk information om faktorer, som kan medføre en fejlfunktion eller driftsproblemer. $ Bemærk Bemærkninger om brug af kameraet. Nyttige informationer og tips, som hjælper til, at du får mest muligt % Tips ud af kameraet. Sider, der henvises til, og som beskriver detaljer eller relateret g information. 4 DA

5 Isætning af batteriet og kortet 1 Følg trinnene 1 og 2 for at åbne batteri-/kortdækslet. Sluk for kameraet, før du åbner batteri-/ kortdækslet. 2 Isæt batteriet mens du skubber batterilåseknappen i pilens retning. Isæt batteriet, som vist, med l-mærket vendt mod batterilåseknappen. Beskadigelse af batteriets udvendige side (ridser osv.) kan producere varme eller en eksplosion. Skub batterilåseknappen i retning af pilen for at oplåse, og fjern derefter batteriet. Batteri-/kortdæksel 2 1 Batteri-/kortdæksellås Batterilåseknap 1 Klargøring til optagelse 3 Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads. Brug kun SD/SDHC/SDXC kort eller Eye-Fi kort med dette kamera. Isæt ikke andre typer hukommelseskort. "Kort, der er kompatible med kameraet" (s. 83) Rør ikke direkte ved kortets metaldele. Skrivebeskyttelseskontakt Sådan tages kortet ud Tryk på kortet, indtil det klikker og kommer en lille smule ud, og fjern derefter kortet. 4 Følg trinnene 1 og 2 for at lukke batteri-/kortdækslet. Batteri-/kortdækslet skal være lukket, når kameraet er i brug. 2 1 DA 5

6 Opladning af batteriet 1 Klargøring til optagelse Tilslut USB kablet og USB netadapteren til kameraet og oplad batteriet. Batteriet er ikke ladet helt op ved forsendelse. Inden brug skal du sørge for at oplade batteriet, indtil indikatorens lampe slukkes (op til 5 timer). Tilslutning af kameraet Indikatorlampe Indikatorlampe Tændt: Oplader Slukket: Opladet Multistik Stikkontakt USB-kabel (medfølger) Hvornår skal batterierne oplades Oplad batteriet når du ser fejlmeddelelsen, der vises nedenfor. Blinker rødt Battery Empty Fejlmeddelelse Den medfølgende F-2AC USB netadapter (herefter ganske enkelt kaldet USB netadapter) kan være forskellig, afhængigt af regionen, hvor du købte kameraet. Hvis du modtog en USB netadapter til stikkontakter skal du tilslutte den til en stikkontakt. Den medfølgende USB-netadapter er designet til at blive brugt til opladning og gengivelse. Der må ikke tages billeder, mens USB netadapteren er tilsluttet kameraet. Sørg for, at du frakobler USB netadapterens stik fra stikkontakten når opladningen er færdig eller gengivelsen afsluttes. Du kan fi nde fl ere oplysninger om batteriet under "Forholdsregler vedr. håndtering af batterier" (s. 95). Du kan fi nde fl ere oplysninger om USB netadapteren under "USB netadapter" (s. 96). Hvis indikatorlampen ikke lyser, skal du kontrollere USB kablet og USB netadapterens tilslutninger. Batteriet kan oplades mens kameraet er tilsluttet til computeren via USB. Opladningstiden varierer, afhængigt af computerens ydeevne (der kan være tilfælde, hvor det tager op til 10 timer). 6 DA

7 Sådan tændes for kameraet og sådan udføres startindstillingerne Når du tænder for kameraet første gang, vises der en menu, hvor du kan indstille sproget for menuerne og meddelelserne, der vises på skærmen, samt dato go tid. 1 Efter at have tændt for kameraet med ON/OFF-knappen skal du vælge et sprog ved at bruge FGHI og trykker på knappen A. 1 2 Brug FG til at vælge året for [Y]. 3 Tryk på I for at gemme indstillingen for [Y]. X Y M D Time 2012 Cancel X Y M D Time 2012 Y/M/D Y/M/D Klargøring til optagelse Cancel 4 Lige som i trinnene 2 og 3 skal du bruge FGHItil at indstille [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datoformat) og derefter trykke på knappen A. For præcis indstilling af tiden skal du trykke på knappen A når tidsvisningen når 00 sekunder. 5 Brug HI til at vælge [x] tidszone og tryk derefter på knappen A. Brug FG til at slå sommertid ([Summer]) til og fra. Seoul Tokyo Summer :30 Kameraets hvilefunktion Hvis der ikke udføres nogen handlinger inden for den indstillede tid, skifter kameraet til "hvile" (standby)-funktion. I denne funktion slukkes skærmen og alle handlinger annulleres. Tryk på en vilkårlig knap (udløseren, q-knappen, osv.) for at tænde kameraet igen. Kameraet slukkes automatisk, hvis det efterlades i hvilefunktion i 5 minutter. Tænd kameraet igen før brug. DA 7

8 Optagelse Vælg en optagefunktion 1 Vælg en optagefunktion med omskifteren. Indikator Omskifter Klargøring til optagelse A P A S M En fuldautomatisk funktion, hvor kameraet automatisk optimerer indstillingerne, så de passer til det aktuelle motiv. Kameraet gør alt arbejdet, hvilket gør det nemt for begyndere. Blændeværdien og lukkertiden justeres automatisk for at opnå det optimale resultat. Du kontrollerer blændeværdien. Du kan gøre baggrundsdetaljerne skarpere eller blødere. Du kontrollerer lukkertiden. Du kan udtrykke bevægelsen af motiver i bevægelse, eller fryse bevægelsen uden sløring. Du kontrollerer blændeværdien og lukkertiden. Du kan tage billeder med lange eksponeringer for fyrværkeri eller andre mørke scener. C1 Du kan gemme optageindstillinger til fremtidig brug, så det er hurtigt at fi nde C2 indstillingerne igen når du optager. SCN Vælg en scene i overensstemmelse med motivet. ART Vælg et effektfilter. Optagelse af billeder Begynd med at tage billeder i fuldautomatisk funktion. 1 Stil omskifteren på A. Skærm ISOfølsomhed ISO-A 200 Resterende optagetid 8 DA Lukkertid 125 F5.6 L N HD 01:02:03 38 Blændeværdi Antal billeder, der kan gemmes

9 2 Komponer billedet. Når du holder kameraet, skal du huske ikke at tildække fl ashen, mikrofonen eller andre vigtige dele med fi ngrene osv. 1 3 Vandret greb Lodret greb Stil skarpt. Tryk forsigtigt udløseren ned til den første position (tryk udløseren halvt ned). Tryk udløseren halvt ned. AF-søgefelt 125 F5.6 Klargøring til optagelse Lukkertid Blændeværdi Den lukkertid og blændeværdi, som kameraet automatisk har indstillet, vises. Sådan trykkes udløseren halvt ned og helt ned Udløseren har to positioner. At trykke udløseren forsigtigt ned til den første position og holde den dér kaldes at "trykke udløseren halvt ned", og at trykke udløseren helt ned til den anden position kaldes at "trykke udløseren helt ned". Tryk halvt ned Tryk helt ned 4 Udløs lukkeren. Tryk udløseren helt ned (fuldstændigt). Lukkerlyden høres, og billedet er taget. Det optagne billede vises på skærmen. $ Bemærk Du kan også tage billeder med berøringsskærmen. g "Brug af berøringsskærmen" (s. 33) DA 9

10 Sådan bruges zoomen Når du drejer zoomknappen, indstilles brændvidden. W side T side 1 Klargøring til optagelse Optagelse af film 1 2 Stil omskifteren på A. Tryk på R-knappen for at starte optagelse. R-knap 3 Tryk på R-knappen for at afslutte optagelse. R 00:00:00 00:02:18 Vist under optagelse Optagetid 10 DA

11 Visning af billeder og film 1 Tryk på q-knappen. Det nyeste billede vises. Tryk på HI eller drej hjælpevælgeren for at vælge et billede. q knap Pileknap/hjælpevælger Viser det forrige billede Viser det næste billede L N :30 20 Billede WB P AUTO HD :30 4 Film 1 Klargøring til optagelse Indeksvisning I enkeltbilledvisning skal du dreje zoomknappen til W for indeksvisning :30 21 Indeksvisning Forstørret gengivelse I enkeltbilledvisning skal du dreje zoomknappen til T for at zoome ind op til 14 ; tryk på W for at vende tilbage til enkeltbilledvisning. Du kan også bruge kontrolringen til at ændre forstørrelsesgraden. 2x DA 11

12 Filmgengivelse 1 Klargøring til optagelse Vælg en fi lm, og tryk på Q for at vise gengivemenuen. Vælg [Filmgengivelse] og tryk på Q for at vise filmen. Hvis du vil afbryde fi lmgengivelse, skal du trykke på MENU. Lydstyrke Lydstyrken kan justeres ved at trykke på F eller G under gengivelse af enkeltbillede og fi lm. Valg af billeder Back 00:00:02/00:00:14 Movie Movie Play L Erase Set Vælg fl ere billeder, der skal slettesikres eller slettes. Tryk på R knappen for at vælge det aktuelle billede. Valgte billeder er markeret med v. Hvis du vil fjerne v og fravælge billedet, skal du trykke på R knappen igen. Vælg fl ere billeder og tryk på Q. Du kan beskytte eller slette de billeder, du har slettet :30 21 Sletning af billeder Vis det billede der skal slettes og tryk på G (D). Vælg [Ja] og tryk på Q. Du kan vælge fl ere billeder, der skal slettesikres eller slettes. g "Valg af billeder" (s. 12) Erase Yes No Back Set 12 DA

13 2 Grundlæggende betjening Grundlæggende optagefunktioner Optagelse A z y x w v u t s S-AF ISO C1 P 1 AEL RC ND 1 R 125 F a b +7 IS 1 j 4:3 L N HD 01:02: r q p o n m l 1 Kortsymbol...s RC-funktion...s Digital telekonverter...s ND fi lterindstilling...s Konverteringsoptik...s Verdenstid...s Ansigtsprioritering I...s. 42, 44 8 Filmlyd...s dlås...s Advarsel om indvendig temperatur m...s. 79 a Serieoptagelse/selvudløser...s. 27 b Billedformat...s. 39 c Flash...s. 24 (blinker: lader op) d Billedstabilisering...s. 36 e Filter...s. 19 Motivprogram...s. 20 Billedfunktion...s. 37 f Hvidbalance...s. 38 g Genkaldelse af live guide...s. 22, 33 h Optagefunktion (billeder)...s. 40 i Optagefunktion (fi lm)...s. 41 j Resterende optagetid k Antal billeder, der kan gemmes...s. 85 l Aktuel hukommelse...s. 84 c d e f g h i j k S-AF ISO 400 P W 125 F B IS 1 01:02: m Tonekontrol...s. 23 n Top: Flashintensitet...s. 41 Nederst: Eksponeringskompensation indikator...s. 23 o Eksponeringskompensationens værdi...s. 23 p Blændeværdi...s q Lukkertid... s r AE lås u...s. 42 s Optagefunktion...s. 8, t Opsætning af C-funktion...s. 48 u Berøringsskærm-funktion...s. 33 v Flashintensitet...s. 41 w ISO følsomhed...s. 44 x AF funktion...s. 43 y Målefunktion...s. 42 z Flashfunktion...s. 24 A Batteriniveau 7 Lyser (grøn): Klar til brug (vises i cirka ti sekunder efter at kameraet tændes) 8 Lyser (grøn): Batteristanden er lav 9 Blinker (rød): Opladning nødvendig B Zoombjælke...s. 10 C Kontrolringfunktion...s. 89 D Histogram...s. 14 T C D 2 Grundlæggende betjening DA 13

14 HD HD Skift af informationsvisningen Tryk på INFO-knappen for at vælge de oplysninger, der vises, når du optager. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N L N 2 Grundlæggende betjening P 125 F :02:03 38 Aktiveret informationsvisning P 125 F Histogramvisning 01:02:03 38 Kun billede Histogramvisning Viser et histogram med lysstyrkefordelingen på billedet. Den vandrette akse giver lysstyrken, og den lodrette akse viser antal pixel for hvert lysstyrkeniveau i billedet. Områder, der er over den øvre grænse under optagelse, vises i rødt, mens områder, der er under den nedre grænse, vises i blåt, og området, der måles med brug af spotmåling, vises i grønt. Fokuslås Hvis kameraet ikke kan stille skarpt på det valgte motiv, skal du vælge indstillingen med enkelt søgefelt og bruge fokuslås for at stille skarpt på et andet motiv på omtrent samme afstand. 1 I [S-AF] funktionen anbringes AF søgefeltet over motivet og udløseren trykkes halvt ned. Kontroller, at AF søgefeltet er grønt. Fokus låses, mens udløseren er trykket halvt ned. 2 Hold udløserknappen trykket halvt ned, komponer billedet igen, og tryk derefter udløseren helt ned. Foretag ikke ændringer i afstanden mellem kameraet og motivet, mens du trykker udløseren halvt ned. % Tips Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet ved brug af fokuslås, skal du bruge P (AF-søgefelt). g "Valg af søgefelt (AF-søgefelt)" (s. 26) 14 DA

15 Sådan bruges optagefunktionerne Fuldautomatisk fotografering (P programfunktion) I P-funktion indstiller kameraet automatisk lukkertid og blændeværdi efter motivets lysstyrke. Stil omskifteren på P. 2 ISO 400 Optagefunktion P 125 F Lukkertid Blændeværdi Lukkertiden og blænden, der vælges af kameraet, vises på skærmen. Lukkertiden og blændeværdien blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) Status 60" F1.8 Motivet er for mørkt. Brug fl ashen. Løsning L N HD 01:02:03 38 Grundlæggende betjening F8 Motivet er for lyst. Kameraets måleområde er overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. Programskift (%) I P-funktion kan du bruge kontrolringen til at ændre kombinationen af blændeværdi og lukkertid mens den korrekte eksponering opretholdes. "s" vises ved siden af optagefunktionen under programskift. Hvis du vil annullere programskift, skal du dreje kontrolringen baglæns, indtil "s" ikke længere vises. Det er ikke muligt at skifte program, når du bruger fl ash. ISO 400 Ps F Programskift L N HD 01:02:03 38 DA 15

16 Valg af blændeværdi (A blændeforvalg) 2 Grundlæggende betjening I funktionen A vælger du blændeværdi, og kameraet indstiller automatisk den lukkertid, der giver korrekt eksponering. Drej omskifteren hen på A. Du kan indstille blændeværdien med kontrolringen og eksponeringskompensationen med hjælpevælgeren. Store blændeværdier (lave f-tal) mindsker dybdeskarpheden (det område foran eller bag ved fokuspunktet, der virker skarpt) og gør baggrunden uskarp. Små blændeværdier (høje f-tal) øger dybdeskarpheden. Lav blændeværdi F2 F5.6 F8.0 Højere blændeværdi Visningen af lukkertiden blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) 60" F F5.6 Status Motivet er undereksponeret. Motivet er overeksponeret. A 125 F Blændeværdi Løsning Reducér blænderværdien. ISO 400 Forøg blænderværdien. Hvis advarslen ikke forsvinder, er kameraets måleområde overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 01:02: DA

17 Valg af lukkertid (S lukkertidsforvalg) I funktionen S vælger du lukkertid, og kameraet indstiller automatisk den blændeværdi, der giver korrekt eksponering. Stil omskifteren på S. Du kan indstille lukkertiden med control-ringen og eksponeringskompensationen med hjælpevælgeren. En hurtig lukkertid kan fastholde et motiv i hurtig bevægelse, uden at det bliver uskarpt. En langsom lukkertid gør et motiv i hurtig bevægelse uskarpt. Denne uskarphed giver indtryk af dynamisk bevægelse. Langsommere lukkertid Hurtigere lukkertid Visningen af blændeværdien blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) F F8 Status Motivet er undereksponeret. Motivet er overeksponeret. ISO 400 Løsning Reducér lukkertiden. S 125 F Lukkertid Indstil lukkertiden hurtigere. Hvis advarslen ikke forsvinder, er kameraets måleområde overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 01:02: Grundlæggende betjening DA 17

18 Valg af blændeværdi og lukkertid (M manuel funktion) I funktionen M vælger du både blændeværdi og lukkertid. Ved lukkertiden BULB er lukkeren åben, så længe du holder udløseren trykket ned. Indstil omskifteren til M, indstil lukkertiden med kontrolringen og blændeværdien med hjælpevælgeren. Lukkertiden kan indstilles fra 1/2.000 til 60 sek. eller til [BULB]. Du kan ændre funktionerne der er tildelt kontrolring og hjælpevælger. g "Omskifterfunktion" (s. 89) 2 Grundlæggende betjening # Bemærk Eksponeringskompensation er ikke mulig med funktionen M. Valg af eksponeringstidens længde (bulb) Du kan tage et billede med bulb, hvor lukkeren er åben, så længe du holder udløseren trykket ned. Afpas eksponeringstiden efter motivet. Brug funktionen til optagelse af natlandskaber og fyrværkeri. I funktionen M indstilles lukkertiden til [BULB]. # Bemærk Maksimalt 16 minutter (standard) Den maksimale eksponeringstid ved bulb-optagelse afhænger af ISO-følsomheden. For at reducere kameraryst ved bulb-optagelse anbefales det at montere kameraet på et stabilt stativ eller at bruge fjernbetjeningskabel (sælges separat). Følgende funktioner er ikke tilgængelige under lange eksponeringer: Serieoptagelse/optagelse med selvudløser/optagelse med AF-bracketing/ billedstabilisering/fl ash-bracketing Støj i billeder Under optagelse med langsomme lukkertider kan der forekomme støj på skærmen. Disse fænomener skyldes, at der genereres strøm i de sektioner på billedsensoren, som normalt ikke er udsat for lys. Dette resulterer i en temperaturforøgelse i billedsensoren eller billedsensorens styrekreds. Dette kan også forekomme, når der optages med en høj ISO-indstilling i omgivelser med høje temperaturer. For at formindske denne støj aktiverer kameraet støjreduktionsfunktionen. g [Noise Reduct.] (s. 61) 18 DA

19 Brug af filtre 1 Drej omskifteren hen på EFFEKT. En menu med fi ltre vises. Vælg et fi lter med FG og tryk på Q. ART 1 1 Pop Art Filtertyper j Popkunst k Blødtegning l Blege&lyse farver m Lystonet n Kornet fi lm o Hulkamera 2 s Diorama t Krydsproces u Blød sepia v Dramatik Y Key Line Tag billeder. For at vælge en anden indstilling skal du trykke på Q for at vise fi ltermenuen. Effekter Filtre kan ændres, og effekter kan tilføjes. Hvis du trykker på I i filtermenuen, vises yderligere indstillinger. Ændring af filtre Indstillingen I er det oprindelige fi lter, mens indstilling II og efterfølgende tilføjer effekter, der ændrer det oprindelige fi lter. Tilføjelse af effekter* Blødtegning, hulkamera, felter, hvide kanter, stjernehimmel * De tilgængelige effekter kan variere afhængigt af det valgte filter. 7 Exit Set 2 Grundlæggende betjening # Bemærk Hvis [RAW] er valgt er valgt for billedkvalitet, vil billedkvaliteten automatisk blive indstillet til [YN+RAW]. Filteret vil kun blive anvendt på JPEG-kopien. Afhængigt af motivet kan toneovergange virke grove, virkningen kan være mindre mærkbar, eller billedet kan blive mere "kornet". Nogle effekter er muligvis ikke synlige i live view eller under fi lmoptagelse. Gengivelsen kan variere afhængigt af fi ltre, effekter eller den valgte fi lmkvalitet. DA 19

20 Brug af motivprogram 2 Grundlæggende betjening 1 Stil omskifteren på SCN. En menu med motivprogrammer vises. Vælg et motiv med FG. Tryk på Q eller tryk udløseren halvvejs ned for at skifte til Live View-visning. Tryk på Q for at vende tilbage til motivmenuen. SCN 1 Typer af motivprogrammer O Portræt s Panorama (s. 21) P e-portræt ( Fyrværkeri L Landskab 0 Multi. Eksponering J Sport g Strand & sne G Natfoto Y Undervandsvidvinkel U Natfoto+portræt X Undervandsmakro R Solnedgang Modlys HDR T Dokumenter R Exit Portrait 2 Tag billeder. For at vælge en anden indstilling skal du trykke på Q for at vise motivmenuen. # Bemærk I funktionen [e-portræt] optages to billeder: et uændret billede og et andet billede, hvor [e-portræt] effekterne anvendes. Det uændrede billede optages med den funktion, der aktuelt er valgt for billedkvaliteten, mens den ændrede kopi optages med en billedkvalitet på JPEG (X-kvalitet ( )). Effekterne af nogle af motivprogrammerne anvendes ikke under optagelse af fi lm. Set 20 DA

21 Sådan tager du panoramabilleder Hvis du har installeret det medfølgende program, kan du bruge det til at sammenføje billeder til et panorama. g "Installering af programmet" (s. 74) 1 Stil omskifteren på SCN. 2 Vælg [Panorama] og tryk på Q. 3 Brug FGHI til at vælge panoreringsretning. 4 Brug gitterlinjerne til at komponere et billede, og tag billedet. Fokus, eksponering og andre indstillinger fastlåses til værdierne for det første billede. M 125 F Tag de øvrige billeder, og komponer hvert billede, så gitterlinjerne overlapper det forrige billede. ISO 200 ISO Grundlæggende betjening M 125 F [ 2 ] Exit [ 3 ] Exit Et panoramabillede kan bestå af op til 10 billeder. Der vises et advarselssymbol (g) efter det tiende billede. 6 Når du har taget det sidste billede, skal du trykke på Q for at afslutte serien. # Bemærk Under panoramaoptagelsen vises det forrige billede til sammensætning ikke. Indstil kompositionen med billederne eller andre indikatorer til visning i billedet, så kanterne på de overlappende billeder overlapper inden for billederne. $ Bemærk Ved at trykke på Q før det første billede tages, går man tilbage til valg af motivprogram. Ved at trykke på Q mens billederne tages, afsluttes panoramaoptagelsen og du kan fortsætte med den næste. DA 21

22 Sådan bruges optagefunktionerne 2 Brug af aktive vejledninger 1 Stil omskifteren på A. 2 Tryk på Q for at få vist Live Guide, brug FG knapperne på pileknappen til at markere et menupunkt og vælg med Q. Change Color Saturation Emne i livehjælp Grundlæggende betjening 3 Brug FG på pileknappen til at vælge niveauet. Hvis [Optagetip] er valgt, skal du markere og trykke på Q for at få vist en beskrivelse. Tryk udløseren halvvejs ned eller tryk på Q for at gemme indstillingen. Effekten af det valgte niveau kan ses på skærmen. Hvis [Uskarp baggrund] eller [Udtryk bevægelse] er valgt, vil skærmen vende tilbage til normal, men den Cancel valgte effekt vil være synlig på det endelige billede. 4 Tag billeder. Tryk på udløseren for at tage billedet. Hvis du vil lukke aktiv vejledning, skal du trykke på MENU-knappen. Cancel Niveaubjælke Clear & Vivid 0 Flat & Muted Set # Bemærk Hvis [RAW] er valgt er valgt for billedkvalitet, vil billedkvaliteten automatisk blive indstillet til [YN+RAW]. Live guide-indstillingerne, ud over [Blur Background] og [Express Motions], anvendes ikke på RAW-kopien. Billeder kan virke kornede ved nogle indstillingsniveauer i aktiv vejledning. Ændring af indstillinger i aktiv vejledning kan muligvis ikke ses på skærmen. Flash kan ikke bruges sammen med aktiv vejledning. Ændring af indstillinger i aktiv vejledning annullerer tidligere ændringer. Hvis der vælges indstillinger i aktiv vejledning, som overskrider grænserne for kameraets lysmålere, kan billederne blive over- eller undereksponerede. % Tips I funktionerne, undtagen A, kan du bruge livekontrol til at udføre mere detaljerede indstillinger. g "Brug af livekontrol" (s. 35) 22 DA

23 Eksponeringskontrol (eksponeringskompensation) Drej hjælpevælgeren for at justere eksponeringen. Vælg positive ("+") værdier, hvis du vil gøre billederne lysere, og vælg negative (" ") værdier, hvis du vil gøre billederne mørkere. Eksponeringen kan justeres inden for området ±3 EV. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) 2 # Bemærk Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig med funktionerne A, M eller SCN (undtagen delvist). Ændring af lysstyrken for højlys og skygger For at vise dialogen for tonekontrol skal du trykke på F-knappen (F) og trykke på INFO-knappen. Brug HI til at vælge et toneniveau. Vælg "lav" for at gøre skygger mørkere eller "høj" for at gøre højlys lysere. INFO 0 INFO +1 0 INFO ISO 200 P 125 F IS 1 j L N HD 01:02: Grundlæggende betjening Eksponeringskompensation Toneniveau: lavt Toneniveau: højt DA 23

24 2 Grundlæggende betjening Brug af flash (flashfotografering) 1 Skub fl ashkontakten for at hæve fl ashen. 2 Tryk på #-knappen (I) for at få vist indstillingsmulighederne. 3 Brug HI til at vælge en fl ashfunktion, og tryk på Q. De tilgængelige indstillinger og rækkefølgen, de vises i, varierer, afhængigt af optagelsesfunktionen. g "Understøttede fl ashfunktioner i optagefunktion" (s. 25) AUTO Automatisk flash Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys.! Flash med rødøjereducering på billeder. I denne funktion kan du reducere røde øjne # Fill-in flash Flashen udløses altid uanset lysforhold. $ Slukket flash Flashen udløses ikke.!slow Synkro med lang Kombinerer synkro med lang lukkertid med lukkertid/flash med rødøje-reducering. rødøje-reduktion #SLOW Synkro med lang Lange lukkertider bruges til at gøre svagt lukkertid oplyste baggrunde lysere. #FULD, #1/4 osv. Manuel Til brugere, der foretrækker manuel betjening. 4 Tryk udløseren helt ned. # Bemærk I [! (Red-eye reduction fl ash)] går der cirka 1 sekund fra de små fl ashglimt, til billedet tages. Flyt ikke kameraet, før optagelsen er færdig. [! (Red-eye reduction fl ash)] fungerer muligvis ikke effektivt under visse optageforhold. 24 DA

25 Understøttede flashfunktioner i optagefunktion Optagefunktion Superkontrolpanel Flashfunktion P/A #AUTO!! SLOW Automatisk fl ash Automatisk fl ash (rødøje-reducering) Forhold vedr. aktivering af flash Aktiveres automatisk i mørke/modlys # Fill-in-flash Udløs altid fl ashen $ Slukket flash k Synkro med lang lukkertid (rødøje-reducering) #SLOW #AUTO Synkro med lang lukkertid Automatisk fl ash Automatisk fl ash (rødøje-reducering) Aktiveres automatisk i mørke/modlys Aktiveres automatisk i mørke/modlys! S/M # Fill-in-flash Udløs altid fl ashen $ Slukket flash k #AUTO, $ kan indstilles i A-funktion. Minimumsområde Optikken kan kaste skygger over genstande tæt på kameraet, hvilket forårsager vignettering, eller genstandene kan blive for lyse selv ved mindste lysstyrke. Brug andre fl ash end den indbyggede fl ash (ekstraudstyr) for at forhindre vignettering. For at forhindre fotografier i at blive overeksponerede skal du vælge funktionen A eller M og vælg et højt f-tal eller reducere ISO-følsomheden. 2 Grundlæggende betjening DA 25

26 2 Grundlæggende betjening Valg af søgefelt (AF-søgefelt) Vælg hvilket af de 35 eller 25 søgefelter, der skal anvendes til autofokus. 1 Tryk på P knappen (H) for at få vist AF søgefeltet. 2 Brug FGHI til at vælge enkelt søgefelt og placere AF søgefeltet. "Alle søgefelter" funktionen gendannes, hvis du fl ytter markøren væk fra skærmen. Du kan vælge mellem følgende 5 søgefelttyper. Tryk på INFO knappen og brug FG. Alle søgefelter Enkelt søgefelt Gruppesøgefelt Kameraet vælger automatisk blandt alle søgefelterne. Vælg søgefeltet manuelt Kameraet vælger automatisk blandt alle søgefelterne i den valgte gruppe. Alle søgefelter 7 x 5 Enkelt søgefelt 7 x 5 Alle søgefelter 5 x 5 Enkelt søgefelt 5 x 5 26 DA

27 Serieoptagelse/Brug af selvudløser Kameraet tager billeder i serieoptagelse mens udløseren er trykket helt ned. Selvudløseren kan også bruges til at tage selvportrætter eller gruppeportrætter eller til at reducere kamerarystelser, når kameraet er monteret på et stativ eller fastgjort på en anden måde. 1 Tryk på jy-knappen (G) for at få vist genvejsmenuen. 2 Vælg en indstilling ved at bruge HI, og tryk på Q. o Enkeltbilledoptagelse Optager 1 billede ad gangen, når der trykkes på udløseren (normal optagefunktion). j Serieoptagelse Billederne tages med ca. 5 billeder pr. sekund (bil./sek.), mens udløseren er trykket helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). O Højhastighed Billederne tages med ca. 15 billeder pr. sekund (bil./sek.), mens udløseren er trykket helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). 7 BKT Mens udløseren holdes helt nede, tages der billeder med indstillinger, der ændres for hvert billede (bracketbilledoptagelse). Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk Y12s Selvudløser derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. 12 sek. Selvudløserlampen lyser konstant i ca. 10 sekunder, derefter blinker den i ca. 2 sekunder og billedet tages. Y2s Selvudløser 2 sek. Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. 2 Grundlæggende betjening $ Bemærk Den aktiverede selvudløser annulleres ved at trykke på jy-knappen. Ved serieoptagelse låses fokus, eksponering og hvidbalance ved det første billede (under [S-AF], [MF]). Bracketing er kun tilgængelig når der er valgt [Bracketing] (s. 51). # Bemærk Hvis batteriindikatoren blinker under serieoptagelser som følge af lavt batteriniveau, stopper kameraet optagelserne og gemmer de billeder, du har taget, på kortet. Muligvis gemmer kameraet ikke alle billeder, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Sæt kameraet sikkert på et stativ, når der tages billeder med selvudløser. Hvis du står foran kameraet, når du bruger selvudløseren, og trykker udløseren halvt ned, kan billedet blive uskarpt. DA 27

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Dit liv er et mester værk

Dit liv er et mester værk DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA Dit liv er et mester værk CDDbilledsensor med 10,2 effektive megapixels 2 Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8g IF-ED Eksponeringsindstilling: [A] 1/160 sekund, F/2.8

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

INSTRUKTIONSMANUAL DANSK INSTRUKTIONSMANUAL CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria og Mellemøsten CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Holland CANON UK LTD For technical support, please contact

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk

I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM. www.nikon.dk I AM FULL OF POSSIBILITIES FÅ DINE BILLEDER TIL AT GØRE EN FORSKEL MED NIKON TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM www.nikon.dk Nikon Total Digital Imaging System: Lad din fantasi vise vejen Nikon præsenterer nu

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST042 Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Scott Kelby... 9 Om forfatteren. KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof. KAPITEL TO... 33 Brug blitz som en prof, trin 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Scott Kelby... 9 Om forfatteren KAPITEL ET... 11 Skyd personer som en prof Otte ting du ville ønske, du havde vidst... 12 før du begyndte at læse denne bog!... 13 Det var kun fem. Her

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere