Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge dets levetid. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Skærmmenuerne og illustrationerne af kameraet i denne vejledning er udarbejdet, mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Indholdet i denne vejledning er baseret på fi rmwareversion 1.0 til dette kamera. Hvis der er tilføjet/ændret funktioner, fordi fi rmwaren til kameraet er blevet opdateret, afviger indholdet herfra. Besøg Olympus' websted for at få de seneste oplysninger. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 1 Klargøring til optagelse Delenes betegnelser 1 Klargøring til optagelse Kamera 9 0 a b c h d e f g i 1 Udløser...s. 9, 43 2 Omskifter...s. 8 3 Zoomknap...s. 10, 11, 29, 89 4 Remholder...s. 4 5 Kontrolring* (j)...s. 29, s Monteringsskrue til greb 7 Fn2-knap...s Arm...s Selvudløserlampe/ AF hjælpelys...s. 27/s Flashskoens dæksel a Indbygget fl ash...s. 10, 24 b Stereomikrofon c Optik d Stativgevind e Batteri-/kortdæksel...s. 5 f Batteri-/kortdæksellås...s. 5 g Stikdæksel h Multistik...s. 66, 71, 74 i HDMI mikrostik (type D)...s. 66 * I denne vejledning står ikonet j for handlinger, der udføres med vælgeren. 2 DA

3 8 9 0 a H (Venstre)/P (AF søgefelt) knap (s. 26) F (op)/f (Eksponeringskompensation) knap (s. 23) b I (Højre)/# (Flash) knap (s. 24) Klargøring til optagelse Q knap (s. 12, 29, 30 ) Hjælpevælger* (j) (s. 11, 16 18, ) Drej for at vælge en funktion. 1 Flashkontakt...s Tilbehørsstik 3 Skærm (berøringsskærm)...s. 8, 13, 28, 33 4 q (Gengivelse) knap...s. 11, 29 5 Fn1 knap...s. 29, 65 6 MENU knap...s. 46 G (Ned)/jY/D (Serieoptagelse/selvudløser/slette)- knap (s. 27/s. 12) 7 INFO knap (informationsvisning)...s. 14, 28, 67, 69 8 Flashsko...s ON/OFF-knappen...s. 7 0 Indikatorlampe...s. 6 a R (Film) knap...s. 10, 29 b Pileknap...s. 7 * I denne vejledning står ikonet j for handlinger, der udføres med hjælpevælgeren. Brug af skærmen Du kan justere skærmens vinkel. 1 2 DA 3

4 Udpakning af æskens indhold Følgende dele følger med kameraet. Kontakt forhandleren, hvor du købte kameraet, hvis noget mangler eller er ødelagt. 1 Klargøring til optagelse Kamera CD rom med computerprogram Betjeningsvejledning Garantibevis Optikdæksel og rem til optikdæksel Lithium-ion-batteri LI-90B Rem Fastgørelse af kameraets rem og optikdæksel eller USB netadapter F-2AC USB-kabel CB-USB Fastgør remmen på samme måde til den anden remholder. Træk i remmen for at stramme den til, så den ikke løsnes. Symboler i denne vejledning Følgende symboler bruges i hele denne vejledning. Advarer mod betjening, der absolut skal undgås. Også vigtig # Bemærk information om faktorer, som kan medføre en fejlfunktion eller driftsproblemer. $ Bemærk Bemærkninger om brug af kameraet. Nyttige informationer og tips, som hjælper til, at du får mest muligt % Tips ud af kameraet. Sider, der henvises til, og som beskriver detaljer eller relateret g information. 4 DA

5 Isætning af batteriet og kortet 1 Følg trinnene 1 og 2 for at åbne batteri-/kortdækslet. Sluk for kameraet, før du åbner batteri-/ kortdækslet. 2 Isæt batteriet mens du skubber batterilåseknappen i pilens retning. Isæt batteriet, som vist, med l-mærket vendt mod batterilåseknappen. Beskadigelse af batteriets udvendige side (ridser osv.) kan producere varme eller en eksplosion. Skub batterilåseknappen i retning af pilen for at oplåse, og fjern derefter batteriet. Batteri-/kortdæksel 2 1 Batteri-/kortdæksellås Batterilåseknap 1 Klargøring til optagelse 3 Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads. Brug kun SD/SDHC/SDXC kort eller Eye-Fi kort med dette kamera. Isæt ikke andre typer hukommelseskort. "Kort, der er kompatible med kameraet" (s. 83) Rør ikke direkte ved kortets metaldele. Skrivebeskyttelseskontakt Sådan tages kortet ud Tryk på kortet, indtil det klikker og kommer en lille smule ud, og fjern derefter kortet. 4 Følg trinnene 1 og 2 for at lukke batteri-/kortdækslet. Batteri-/kortdækslet skal være lukket, når kameraet er i brug. 2 1 DA 5

6 Opladning af batteriet 1 Klargøring til optagelse Tilslut USB kablet og USB netadapteren til kameraet og oplad batteriet. Batteriet er ikke ladet helt op ved forsendelse. Inden brug skal du sørge for at oplade batteriet, indtil indikatorens lampe slukkes (op til 5 timer). Tilslutning af kameraet Indikatorlampe Indikatorlampe Tændt: Oplader Slukket: Opladet Multistik Stikkontakt USB-kabel (medfølger) Hvornår skal batterierne oplades Oplad batteriet når du ser fejlmeddelelsen, der vises nedenfor. Blinker rødt Battery Empty Fejlmeddelelse Den medfølgende F-2AC USB netadapter (herefter ganske enkelt kaldet USB netadapter) kan være forskellig, afhængigt af regionen, hvor du købte kameraet. Hvis du modtog en USB netadapter til stikkontakter skal du tilslutte den til en stikkontakt. Den medfølgende USB-netadapter er designet til at blive brugt til opladning og gengivelse. Der må ikke tages billeder, mens USB netadapteren er tilsluttet kameraet. Sørg for, at du frakobler USB netadapterens stik fra stikkontakten når opladningen er færdig eller gengivelsen afsluttes. Du kan fi nde fl ere oplysninger om batteriet under "Forholdsregler vedr. håndtering af batterier" (s. 95). Du kan fi nde fl ere oplysninger om USB netadapteren under "USB netadapter" (s. 96). Hvis indikatorlampen ikke lyser, skal du kontrollere USB kablet og USB netadapterens tilslutninger. Batteriet kan oplades mens kameraet er tilsluttet til computeren via USB. Opladningstiden varierer, afhængigt af computerens ydeevne (der kan være tilfælde, hvor det tager op til 10 timer). 6 DA

7 Sådan tændes for kameraet og sådan udføres startindstillingerne Når du tænder for kameraet første gang, vises der en menu, hvor du kan indstille sproget for menuerne og meddelelserne, der vises på skærmen, samt dato go tid. 1 Efter at have tændt for kameraet med ON/OFF-knappen skal du vælge et sprog ved at bruge FGHI og trykker på knappen A. 1 2 Brug FG til at vælge året for [Y]. 3 Tryk på I for at gemme indstillingen for [Y]. X Y M D Time 2012 Cancel X Y M D Time 2012 Y/M/D Y/M/D Klargøring til optagelse Cancel 4 Lige som i trinnene 2 og 3 skal du bruge FGHItil at indstille [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datoformat) og derefter trykke på knappen A. For præcis indstilling af tiden skal du trykke på knappen A når tidsvisningen når 00 sekunder. 5 Brug HI til at vælge [x] tidszone og tryk derefter på knappen A. Brug FG til at slå sommertid ([Summer]) til og fra. Seoul Tokyo Summer :30 Kameraets hvilefunktion Hvis der ikke udføres nogen handlinger inden for den indstillede tid, skifter kameraet til "hvile" (standby)-funktion. I denne funktion slukkes skærmen og alle handlinger annulleres. Tryk på en vilkårlig knap (udløseren, q-knappen, osv.) for at tænde kameraet igen. Kameraet slukkes automatisk, hvis det efterlades i hvilefunktion i 5 minutter. Tænd kameraet igen før brug. DA 7

8 Optagelse Vælg en optagefunktion 1 Vælg en optagefunktion med omskifteren. Indikator Omskifter Klargøring til optagelse A P A S M En fuldautomatisk funktion, hvor kameraet automatisk optimerer indstillingerne, så de passer til det aktuelle motiv. Kameraet gør alt arbejdet, hvilket gør det nemt for begyndere. Blændeværdien og lukkertiden justeres automatisk for at opnå det optimale resultat. Du kontrollerer blændeværdien. Du kan gøre baggrundsdetaljerne skarpere eller blødere. Du kontrollerer lukkertiden. Du kan udtrykke bevægelsen af motiver i bevægelse, eller fryse bevægelsen uden sløring. Du kontrollerer blændeværdien og lukkertiden. Du kan tage billeder med lange eksponeringer for fyrværkeri eller andre mørke scener. C1 Du kan gemme optageindstillinger til fremtidig brug, så det er hurtigt at fi nde C2 indstillingerne igen når du optager. SCN Vælg en scene i overensstemmelse med motivet. ART Vælg et effektfilter. Optagelse af billeder Begynd med at tage billeder i fuldautomatisk funktion. 1 Stil omskifteren på A. Skærm ISOfølsomhed ISO-A 200 Resterende optagetid 8 DA Lukkertid 125 F5.6 L N HD 01:02:03 38 Blændeværdi Antal billeder, der kan gemmes

9 2 Komponer billedet. Når du holder kameraet, skal du huske ikke at tildække fl ashen, mikrofonen eller andre vigtige dele med fi ngrene osv. 1 3 Vandret greb Lodret greb Stil skarpt. Tryk forsigtigt udløseren ned til den første position (tryk udløseren halvt ned). Tryk udløseren halvt ned. AF-søgefelt 125 F5.6 Klargøring til optagelse Lukkertid Blændeværdi Den lukkertid og blændeværdi, som kameraet automatisk har indstillet, vises. Sådan trykkes udløseren halvt ned og helt ned Udløseren har to positioner. At trykke udløseren forsigtigt ned til den første position og holde den dér kaldes at "trykke udløseren halvt ned", og at trykke udløseren helt ned til den anden position kaldes at "trykke udløseren helt ned". Tryk halvt ned Tryk helt ned 4 Udløs lukkeren. Tryk udløseren helt ned (fuldstændigt). Lukkerlyden høres, og billedet er taget. Det optagne billede vises på skærmen. $ Bemærk Du kan også tage billeder med berøringsskærmen. g "Brug af berøringsskærmen" (s. 33) DA 9

10 Sådan bruges zoomen Når du drejer zoomknappen, indstilles brændvidden. W side T side 1 Klargøring til optagelse Optagelse af film 1 2 Stil omskifteren på A. Tryk på R-knappen for at starte optagelse. R-knap 3 Tryk på R-knappen for at afslutte optagelse. R 00:00:00 00:02:18 Vist under optagelse Optagetid 10 DA

11 Visning af billeder og film 1 Tryk på q-knappen. Det nyeste billede vises. Tryk på HI eller drej hjælpevælgeren for at vælge et billede. q knap Pileknap/hjælpevælger Viser det forrige billede Viser det næste billede L N :30 20 Billede WB P AUTO HD :30 4 Film 1 Klargøring til optagelse Indeksvisning I enkeltbilledvisning skal du dreje zoomknappen til W for indeksvisning :30 21 Indeksvisning Forstørret gengivelse I enkeltbilledvisning skal du dreje zoomknappen til T for at zoome ind op til 14 ; tryk på W for at vende tilbage til enkeltbilledvisning. Du kan også bruge kontrolringen til at ændre forstørrelsesgraden. 2x DA 11

12 Filmgengivelse 1 Klargøring til optagelse Vælg en fi lm, og tryk på Q for at vise gengivemenuen. Vælg [Filmgengivelse] og tryk på Q for at vise filmen. Hvis du vil afbryde fi lmgengivelse, skal du trykke på MENU. Lydstyrke Lydstyrken kan justeres ved at trykke på F eller G under gengivelse af enkeltbillede og fi lm. Valg af billeder Back 00:00:02/00:00:14 Movie Movie Play L Erase Set Vælg fl ere billeder, der skal slettesikres eller slettes. Tryk på R knappen for at vælge det aktuelle billede. Valgte billeder er markeret med v. Hvis du vil fjerne v og fravælge billedet, skal du trykke på R knappen igen. Vælg fl ere billeder og tryk på Q. Du kan beskytte eller slette de billeder, du har slettet :30 21 Sletning af billeder Vis det billede der skal slettes og tryk på G (D). Vælg [Ja] og tryk på Q. Du kan vælge fl ere billeder, der skal slettesikres eller slettes. g "Valg af billeder" (s. 12) Erase Yes No Back Set 12 DA

13 2 Grundlæggende betjening Grundlæggende optagefunktioner Optagelse A z y x w v u t s S-AF ISO C1 P 1 AEL RC ND 1 R 125 F a b +7 IS 1 j 4:3 L N HD 01:02: r q p o n m l 1 Kortsymbol...s RC-funktion...s Digital telekonverter...s ND fi lterindstilling...s Konverteringsoptik...s Verdenstid...s Ansigtsprioritering I...s. 42, 44 8 Filmlyd...s dlås...s Advarsel om indvendig temperatur m...s. 79 a Serieoptagelse/selvudløser...s. 27 b Billedformat...s. 39 c Flash...s. 24 (blinker: lader op) d Billedstabilisering...s. 36 e Filter...s. 19 Motivprogram...s. 20 Billedfunktion...s. 37 f Hvidbalance...s. 38 g Genkaldelse af live guide...s. 22, 33 h Optagefunktion (billeder)...s. 40 i Optagefunktion (fi lm)...s. 41 j Resterende optagetid k Antal billeder, der kan gemmes...s. 85 l Aktuel hukommelse...s. 84 c d e f g h i j k S-AF ISO 400 P W 125 F B IS 1 01:02: m Tonekontrol...s. 23 n Top: Flashintensitet...s. 41 Nederst: Eksponeringskompensation indikator...s. 23 o Eksponeringskompensationens værdi...s. 23 p Blændeværdi...s q Lukkertid... s r AE lås u...s. 42 s Optagefunktion...s. 8, t Opsætning af C-funktion...s. 48 u Berøringsskærm-funktion...s. 33 v Flashintensitet...s. 41 w ISO følsomhed...s. 44 x AF funktion...s. 43 y Målefunktion...s. 42 z Flashfunktion...s. 24 A Batteriniveau 7 Lyser (grøn): Klar til brug (vises i cirka ti sekunder efter at kameraet tændes) 8 Lyser (grøn): Batteristanden er lav 9 Blinker (rød): Opladning nødvendig B Zoombjælke...s. 10 C Kontrolringfunktion...s. 89 D Histogram...s. 14 T C D 2 Grundlæggende betjening DA 13

14 HD HD Skift af informationsvisningen Tryk på INFO-knappen for at vælge de oplysninger, der vises, når du optager. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N L N 2 Grundlæggende betjening P 125 F :02:03 38 Aktiveret informationsvisning P 125 F Histogramvisning 01:02:03 38 Kun billede Histogramvisning Viser et histogram med lysstyrkefordelingen på billedet. Den vandrette akse giver lysstyrken, og den lodrette akse viser antal pixel for hvert lysstyrkeniveau i billedet. Områder, der er over den øvre grænse under optagelse, vises i rødt, mens områder, der er under den nedre grænse, vises i blåt, og området, der måles med brug af spotmåling, vises i grønt. Fokuslås Hvis kameraet ikke kan stille skarpt på det valgte motiv, skal du vælge indstillingen med enkelt søgefelt og bruge fokuslås for at stille skarpt på et andet motiv på omtrent samme afstand. 1 I [S-AF] funktionen anbringes AF søgefeltet over motivet og udløseren trykkes halvt ned. Kontroller, at AF søgefeltet er grønt. Fokus låses, mens udløseren er trykket halvt ned. 2 Hold udløserknappen trykket halvt ned, komponer billedet igen, og tryk derefter udløseren helt ned. Foretag ikke ændringer i afstanden mellem kameraet og motivet, mens du trykker udløseren halvt ned. % Tips Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet ved brug af fokuslås, skal du bruge P (AF-søgefelt). g "Valg af søgefelt (AF-søgefelt)" (s. 26) 14 DA

15 Sådan bruges optagefunktionerne Fuldautomatisk fotografering (P programfunktion) I P-funktion indstiller kameraet automatisk lukkertid og blændeværdi efter motivets lysstyrke. Stil omskifteren på P. 2 ISO 400 Optagefunktion P 125 F Lukkertid Blændeværdi Lukkertiden og blænden, der vælges af kameraet, vises på skærmen. Lukkertiden og blændeværdien blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) Status 60" F1.8 Motivet er for mørkt. Brug fl ashen. Løsning L N HD 01:02:03 38 Grundlæggende betjening F8 Motivet er for lyst. Kameraets måleområde er overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. Programskift (%) I P-funktion kan du bruge kontrolringen til at ændre kombinationen af blændeværdi og lukkertid mens den korrekte eksponering opretholdes. "s" vises ved siden af optagefunktionen under programskift. Hvis du vil annullere programskift, skal du dreje kontrolringen baglæns, indtil "s" ikke længere vises. Det er ikke muligt at skifte program, når du bruger fl ash. ISO 400 Ps F Programskift L N HD 01:02:03 38 DA 15

16 Valg af blændeværdi (A blændeforvalg) 2 Grundlæggende betjening I funktionen A vælger du blændeværdi, og kameraet indstiller automatisk den lukkertid, der giver korrekt eksponering. Drej omskifteren hen på A. Du kan indstille blændeværdien med kontrolringen og eksponeringskompensationen med hjælpevælgeren. Store blændeværdier (lave f-tal) mindsker dybdeskarpheden (det område foran eller bag ved fokuspunktet, der virker skarpt) og gør baggrunden uskarp. Små blændeværdier (høje f-tal) øger dybdeskarpheden. Lav blændeværdi F2 F5.6 F8.0 Højere blændeværdi Visningen af lukkertiden blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) 60" F F5.6 Status Motivet er undereksponeret. Motivet er overeksponeret. A 125 F Blændeværdi Løsning Reducér blænderværdien. ISO 400 Forøg blænderværdien. Hvis advarslen ikke forsvinder, er kameraets måleområde overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 01:02: DA

17 Valg af lukkertid (S lukkertidsforvalg) I funktionen S vælger du lukkertid, og kameraet indstiller automatisk den blændeværdi, der giver korrekt eksponering. Stil omskifteren på S. Du kan indstille lukkertiden med control-ringen og eksponeringskompensationen med hjælpevælgeren. En hurtig lukkertid kan fastholde et motiv i hurtig bevægelse, uden at det bliver uskarpt. En langsom lukkertid gør et motiv i hurtig bevægelse uskarpt. Denne uskarphed giver indtryk af dynamisk bevægelse. Langsommere lukkertid Hurtigere lukkertid Visningen af blændeværdien blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) F F8 Status Motivet er undereksponeret. Motivet er overeksponeret. ISO 400 Løsning Reducér lukkertiden. S 125 F Lukkertid Indstil lukkertiden hurtigere. Hvis advarslen ikke forsvinder, er kameraets måleområde overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 01:02: Grundlæggende betjening DA 17

18 Valg af blændeværdi og lukkertid (M manuel funktion) I funktionen M vælger du både blændeværdi og lukkertid. Ved lukkertiden BULB er lukkeren åben, så længe du holder udløseren trykket ned. Indstil omskifteren til M, indstil lukkertiden med kontrolringen og blændeværdien med hjælpevælgeren. Lukkertiden kan indstilles fra 1/2.000 til 60 sek. eller til [BULB]. Du kan ændre funktionerne der er tildelt kontrolring og hjælpevælger. g "Omskifterfunktion" (s. 89) 2 Grundlæggende betjening # Bemærk Eksponeringskompensation er ikke mulig med funktionen M. Valg af eksponeringstidens længde (bulb) Du kan tage et billede med bulb, hvor lukkeren er åben, så længe du holder udløseren trykket ned. Afpas eksponeringstiden efter motivet. Brug funktionen til optagelse af natlandskaber og fyrværkeri. I funktionen M indstilles lukkertiden til [BULB]. # Bemærk Maksimalt 16 minutter (standard) Den maksimale eksponeringstid ved bulb-optagelse afhænger af ISO-følsomheden. For at reducere kameraryst ved bulb-optagelse anbefales det at montere kameraet på et stabilt stativ eller at bruge fjernbetjeningskabel (sælges separat). Følgende funktioner er ikke tilgængelige under lange eksponeringer: Serieoptagelse/optagelse med selvudløser/optagelse med AF-bracketing/ billedstabilisering/fl ash-bracketing Støj i billeder Under optagelse med langsomme lukkertider kan der forekomme støj på skærmen. Disse fænomener skyldes, at der genereres strøm i de sektioner på billedsensoren, som normalt ikke er udsat for lys. Dette resulterer i en temperaturforøgelse i billedsensoren eller billedsensorens styrekreds. Dette kan også forekomme, når der optages med en høj ISO-indstilling i omgivelser med høje temperaturer. For at formindske denne støj aktiverer kameraet støjreduktionsfunktionen. g [Noise Reduct.] (s. 61) 18 DA

19 Brug af filtre 1 Drej omskifteren hen på EFFEKT. En menu med fi ltre vises. Vælg et fi lter med FG og tryk på Q. ART 1 1 Pop Art Filtertyper j Popkunst k Blødtegning l Blege&lyse farver m Lystonet n Kornet fi lm o Hulkamera 2 s Diorama t Krydsproces u Blød sepia v Dramatik Y Key Line Tag billeder. For at vælge en anden indstilling skal du trykke på Q for at vise fi ltermenuen. Effekter Filtre kan ændres, og effekter kan tilføjes. Hvis du trykker på I i filtermenuen, vises yderligere indstillinger. Ændring af filtre Indstillingen I er det oprindelige fi lter, mens indstilling II og efterfølgende tilføjer effekter, der ændrer det oprindelige fi lter. Tilføjelse af effekter* Blødtegning, hulkamera, felter, hvide kanter, stjernehimmel * De tilgængelige effekter kan variere afhængigt af det valgte filter. 7 Exit Set 2 Grundlæggende betjening # Bemærk Hvis [RAW] er valgt er valgt for billedkvalitet, vil billedkvaliteten automatisk blive indstillet til [YN+RAW]. Filteret vil kun blive anvendt på JPEG-kopien. Afhængigt af motivet kan toneovergange virke grove, virkningen kan være mindre mærkbar, eller billedet kan blive mere "kornet". Nogle effekter er muligvis ikke synlige i live view eller under fi lmoptagelse. Gengivelsen kan variere afhængigt af fi ltre, effekter eller den valgte fi lmkvalitet. DA 19

20 Brug af motivprogram 2 Grundlæggende betjening 1 Stil omskifteren på SCN. En menu med motivprogrammer vises. Vælg et motiv med FG. Tryk på Q eller tryk udløseren halvvejs ned for at skifte til Live View-visning. Tryk på Q for at vende tilbage til motivmenuen. SCN 1 Typer af motivprogrammer O Portræt s Panorama (s. 21) P e-portræt ( Fyrværkeri L Landskab 0 Multi. Eksponering J Sport g Strand & sne G Natfoto Y Undervandsvidvinkel U Natfoto+portræt X Undervandsmakro R Solnedgang Modlys HDR T Dokumenter R Exit Portrait 2 Tag billeder. For at vælge en anden indstilling skal du trykke på Q for at vise motivmenuen. # Bemærk I funktionen [e-portræt] optages to billeder: et uændret billede og et andet billede, hvor [e-portræt] effekterne anvendes. Det uændrede billede optages med den funktion, der aktuelt er valgt for billedkvaliteten, mens den ændrede kopi optages med en billedkvalitet på JPEG (X-kvalitet ( )). Effekterne af nogle af motivprogrammerne anvendes ikke under optagelse af fi lm. Set 20 DA

21 Sådan tager du panoramabilleder Hvis du har installeret det medfølgende program, kan du bruge det til at sammenføje billeder til et panorama. g "Installering af programmet" (s. 74) 1 Stil omskifteren på SCN. 2 Vælg [Panorama] og tryk på Q. 3 Brug FGHI til at vælge panoreringsretning. 4 Brug gitterlinjerne til at komponere et billede, og tag billedet. Fokus, eksponering og andre indstillinger fastlåses til værdierne for det første billede. M 125 F Tag de øvrige billeder, og komponer hvert billede, så gitterlinjerne overlapper det forrige billede. ISO 200 ISO Grundlæggende betjening M 125 F [ 2 ] Exit [ 3 ] Exit Et panoramabillede kan bestå af op til 10 billeder. Der vises et advarselssymbol (g) efter det tiende billede. 6 Når du har taget det sidste billede, skal du trykke på Q for at afslutte serien. # Bemærk Under panoramaoptagelsen vises det forrige billede til sammensætning ikke. Indstil kompositionen med billederne eller andre indikatorer til visning i billedet, så kanterne på de overlappende billeder overlapper inden for billederne. $ Bemærk Ved at trykke på Q før det første billede tages, går man tilbage til valg af motivprogram. Ved at trykke på Q mens billederne tages, afsluttes panoramaoptagelsen og du kan fortsætte med den næste. DA 21

22 Sådan bruges optagefunktionerne 2 Brug af aktive vejledninger 1 Stil omskifteren på A. 2 Tryk på Q for at få vist Live Guide, brug FG knapperne på pileknappen til at markere et menupunkt og vælg med Q. Change Color Saturation Emne i livehjælp Grundlæggende betjening 3 Brug FG på pileknappen til at vælge niveauet. Hvis [Optagetip] er valgt, skal du markere og trykke på Q for at få vist en beskrivelse. Tryk udløseren halvvejs ned eller tryk på Q for at gemme indstillingen. Effekten af det valgte niveau kan ses på skærmen. Hvis [Uskarp baggrund] eller [Udtryk bevægelse] er valgt, vil skærmen vende tilbage til normal, men den Cancel valgte effekt vil være synlig på det endelige billede. 4 Tag billeder. Tryk på udløseren for at tage billedet. Hvis du vil lukke aktiv vejledning, skal du trykke på MENU-knappen. Cancel Niveaubjælke Clear & Vivid 0 Flat & Muted Set # Bemærk Hvis [RAW] er valgt er valgt for billedkvalitet, vil billedkvaliteten automatisk blive indstillet til [YN+RAW]. Live guide-indstillingerne, ud over [Blur Background] og [Express Motions], anvendes ikke på RAW-kopien. Billeder kan virke kornede ved nogle indstillingsniveauer i aktiv vejledning. Ændring af indstillinger i aktiv vejledning kan muligvis ikke ses på skærmen. Flash kan ikke bruges sammen med aktiv vejledning. Ændring af indstillinger i aktiv vejledning annullerer tidligere ændringer. Hvis der vælges indstillinger i aktiv vejledning, som overskrider grænserne for kameraets lysmålere, kan billederne blive over- eller undereksponerede. % Tips I funktionerne, undtagen A, kan du bruge livekontrol til at udføre mere detaljerede indstillinger. g "Brug af livekontrol" (s. 35) 22 DA

23 Eksponeringskontrol (eksponeringskompensation) Drej hjælpevælgeren for at justere eksponeringen. Vælg positive ("+") værdier, hvis du vil gøre billederne lysere, og vælg negative (" ") værdier, hvis du vil gøre billederne mørkere. Eksponeringen kan justeres inden for området ±3 EV. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) 2 # Bemærk Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig med funktionerne A, M eller SCN (undtagen delvist). Ændring af lysstyrken for højlys og skygger For at vise dialogen for tonekontrol skal du trykke på F-knappen (F) og trykke på INFO-knappen. Brug HI til at vælge et toneniveau. Vælg "lav" for at gøre skygger mørkere eller "høj" for at gøre højlys lysere. INFO 0 INFO +1 0 INFO ISO 200 P 125 F IS 1 j L N HD 01:02: Grundlæggende betjening Eksponeringskompensation Toneniveau: lavt Toneniveau: højt DA 23

24 2 Grundlæggende betjening Brug af flash (flashfotografering) 1 Skub fl ashkontakten for at hæve fl ashen. 2 Tryk på #-knappen (I) for at få vist indstillingsmulighederne. 3 Brug HI til at vælge en fl ashfunktion, og tryk på Q. De tilgængelige indstillinger og rækkefølgen, de vises i, varierer, afhængigt af optagelsesfunktionen. g "Understøttede fl ashfunktioner i optagefunktion" (s. 25) AUTO Automatisk flash Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys.! Flash med rødøjereducering på billeder. I denne funktion kan du reducere røde øjne # Fill-in flash Flashen udløses altid uanset lysforhold. $ Slukket flash Flashen udløses ikke.!slow Synkro med lang Kombinerer synkro med lang lukkertid med lukkertid/flash med rødøje-reducering. rødøje-reduktion #SLOW Synkro med lang Lange lukkertider bruges til at gøre svagt lukkertid oplyste baggrunde lysere. #FULD, #1/4 osv. Manuel Til brugere, der foretrækker manuel betjening. 4 Tryk udløseren helt ned. # Bemærk I [! (Red-eye reduction fl ash)] går der cirka 1 sekund fra de små fl ashglimt, til billedet tages. Flyt ikke kameraet, før optagelsen er færdig. [! (Red-eye reduction fl ash)] fungerer muligvis ikke effektivt under visse optageforhold. 24 DA

25 Understøttede flashfunktioner i optagefunktion Optagefunktion Superkontrolpanel Flashfunktion P/A #AUTO!! SLOW Automatisk fl ash Automatisk fl ash (rødøje-reducering) Forhold vedr. aktivering af flash Aktiveres automatisk i mørke/modlys # Fill-in-flash Udløs altid fl ashen $ Slukket flash k Synkro med lang lukkertid (rødøje-reducering) #SLOW #AUTO Synkro med lang lukkertid Automatisk fl ash Automatisk fl ash (rødøje-reducering) Aktiveres automatisk i mørke/modlys Aktiveres automatisk i mørke/modlys! S/M # Fill-in-flash Udløs altid fl ashen $ Slukket flash k #AUTO, $ kan indstilles i A-funktion. Minimumsområde Optikken kan kaste skygger over genstande tæt på kameraet, hvilket forårsager vignettering, eller genstandene kan blive for lyse selv ved mindste lysstyrke. Brug andre fl ash end den indbyggede fl ash (ekstraudstyr) for at forhindre vignettering. For at forhindre fotografier i at blive overeksponerede skal du vælge funktionen A eller M og vælg et højt f-tal eller reducere ISO-følsomheden. 2 Grundlæggende betjening DA 25

26 2 Grundlæggende betjening Valg af søgefelt (AF-søgefelt) Vælg hvilket af de 35 eller 25 søgefelter, der skal anvendes til autofokus. 1 Tryk på P knappen (H) for at få vist AF søgefeltet. 2 Brug FGHI til at vælge enkelt søgefelt og placere AF søgefeltet. "Alle søgefelter" funktionen gendannes, hvis du fl ytter markøren væk fra skærmen. Du kan vælge mellem følgende 5 søgefelttyper. Tryk på INFO knappen og brug FG. Alle søgefelter Enkelt søgefelt Gruppesøgefelt Kameraet vælger automatisk blandt alle søgefelterne. Vælg søgefeltet manuelt Kameraet vælger automatisk blandt alle søgefelterne i den valgte gruppe. Alle søgefelter 7 x 5 Enkelt søgefelt 7 x 5 Alle søgefelter 5 x 5 Enkelt søgefelt 5 x 5 26 DA

27 Serieoptagelse/Brug af selvudløser Kameraet tager billeder i serieoptagelse mens udløseren er trykket helt ned. Selvudløseren kan også bruges til at tage selvportrætter eller gruppeportrætter eller til at reducere kamerarystelser, når kameraet er monteret på et stativ eller fastgjort på en anden måde. 1 Tryk på jy-knappen (G) for at få vist genvejsmenuen. 2 Vælg en indstilling ved at bruge HI, og tryk på Q. o Enkeltbilledoptagelse Optager 1 billede ad gangen, når der trykkes på udløseren (normal optagefunktion). j Serieoptagelse Billederne tages med ca. 5 billeder pr. sekund (bil./sek.), mens udløseren er trykket helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). O Højhastighed Billederne tages med ca. 15 billeder pr. sekund (bil./sek.), mens udløseren er trykket helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). 7 BKT Mens udløseren holdes helt nede, tages der billeder med indstillinger, der ændres for hvert billede (bracketbilledoptagelse). Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk Y12s Selvudløser derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. 12 sek. Selvudløserlampen lyser konstant i ca. 10 sekunder, derefter blinker den i ca. 2 sekunder og billedet tages. Y2s Selvudløser 2 sek. Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. 2 Grundlæggende betjening $ Bemærk Den aktiverede selvudløser annulleres ved at trykke på jy-knappen. Ved serieoptagelse låses fokus, eksponering og hvidbalance ved det første billede (under [S-AF], [MF]). Bracketing er kun tilgængelig når der er valgt [Bracketing] (s. 51). # Bemærk Hvis batteriindikatoren blinker under serieoptagelser som følge af lavt batteriniveau, stopper kameraet optagelserne og gemmer de billeder, du har taget, på kortet. Muligvis gemmer kameraet ikke alle billeder, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Sæt kameraet sikkert på et stativ, når der tages billeder med selvudløser. Hvis du står foran kameraet, når du bruger selvudløseren, og trykker udløseren halvt ned, kan billedet blive uskarpt. DA 27

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-10

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-10 DIGITALKAMERA XZ-10 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge

Læs mere

Betjeningsvejledning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s

Betjeningsvejledning. DIGITALKAMERA STYLUS 1s DIGITALKAMERA STYLUS 1s Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Instruktionsbog DIGITALKAMERA STYLUS 1

Instruktionsbog DIGITALKAMERA STYLUS 1 DIGITALKAMERA STYLUS 1 Instruktionsbog Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

2. Andre optagefunktioner. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film. 5. Gengivefunktioner. 6. Sende og modtage billeder

2. Andre optagefunktioner. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film. 5. Gengivefunktioner. 6. Sende og modtage billeder Grundlæggende vejledning Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening/ofte anvendte funktioner 2. Andre optagefunktioner Betjeningsvejledning 3. Flashoptagelse 4. Optagelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film Adresse: Vareindlevering: Postadresse: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 4. Print af billeder. 6. Andet. 7. Batteri og lader. 8. Grundlæggende om kort

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 4. Print af billeder. 6. Andet. 7. Batteri og lader. 8. Grundlæggende om kort Indholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtig oversigt. Sådan klargøres kameraet Betjeningsvejledning. Grundlæggende betjening. Ofte anvendte indstillinger og tilpasninger 4. Print af billeder 5. Sådan sluttes

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 4. Print af billeder. 6. Andet. 7. Batteri og lader. 8. Grundlæggende om kort

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 4. Print af billeder. 6. Andet. 7. Batteri og lader. 8. Grundlæggende om kort Indholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtig oversigt. Sådan klargøres kameraet Betjeningsvejledning. Grundlæggende betjening. Ofte anvendte indstillinger og tilpasninger 4. Print af billeder 5. Sådan sluttes

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 3. Livekontrol. 4. Menufunktioner. 5. Print af billeder. 7. Andet. 8.

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 3. Livekontrol. 4. Menufunktioner. 5. Print af billeder. 7. Andet. 8. Indholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtig oversigt 1. Sådan klargøres kameraet. Grundlæggende betjening Instruktionsbog 3. Livekontrol 4. Menufunktioner 5. Print af billeder 6. Tilslutning af kameraet til

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 4. Print af billeder. 6. Andet. 7. Batteri og lader. 8. Grundlæggende om kort

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Grundlæggende betjening. 4. Print af billeder. 6. Andet. 7. Batteri og lader. 8. Grundlæggende om kort Indholdsfortegnelse DIGITALKAMERA Hurtig oversigt. Sådan klargøres kameraet Instruktionsbog. Grundlæggende betjening. Ofte anvendte indstillinger og tilpasninger 4. Print af billeder 5. Tilslutning af

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0 / Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

TG-4. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-4. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-4 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

2. Andre optagefunktioner. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film. 5. Gengivefunktioner. 6. Sende og modtage billeder

2. Andre optagefunktioner. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film. 5. Gengivefunktioner. 6. Sende og modtage billeder Grundlæggende vejledning Hurtig oversigt DIGITALKAMERA Indholdsfortegnelse 1. Grundlæggende betjening/ofte anvendte funktioner 2. Andre optagefunktioner Betjeningsvejledning 3. Flashoptagelse 4. Optagelse

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Når du optager med søgeren. 3. Optagelse med Live View. 4. Visning af billeder og film. 5. Grundlæggende betjening

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Når du optager med søgeren. 3. Optagelse med Live View. 4. Visning af billeder og film. 5. Grundlæggende betjening Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Når du optager med søgeren 3. Optagelse med Live View Instruktionsbog 4. Visning af billeder og film 5. Grundlæggende betjening

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

SH-60. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-60. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-60 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SH-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme.

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA DK Betjeningsvejledning Vejledning til hurtig start Denne vejledning hjælper dig til at kunne anvende dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan

Læs mere

VH-410. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

VH-410. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-410 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

VG-165/D-765 VG-180/D-770

VG-165/D-765 VG-180/D-770 DIGITALKAMERA VG-165/D-765 VG-180/D-770 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

Betjenings- vejledning

Betjenings- vejledning DK DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning Grundlæggende vejledning Sådan betjenes E-400 Bliv bedre til at tage billede optagevejledninger Optagefunktioner Gengivefunktioner Individuel tilpasning af indstillinger/

Læs mere

DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING. Grundlæggende vejledning s. 02. Indholdsfortegnelse s. 24. Autoriserede distributører

DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING. Grundlæggende vejledning s. 02. Indholdsfortegnelse s. 24. Autoriserede distributører DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

VR-370/D-785. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

VR-370/D-785. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-370/D-785 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse med søgeren. 3. Optagelse med Live View. 4. Visning af billeder og film. 5. Grundlæggende betjening

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse med søgeren. 3. Optagelse med Live View. 4. Visning af billeder og film. 5. Grundlæggende betjening Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet. Optagelse med søgeren 3. Optagelse med Live View Instruktionsbog 4. Visning af billeder og film 5. Grundlæggende betjening

Læs mere

SH-1. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-1. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-1 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-850. Instruktionsbog DIGITALKAMERA

TG-850. Instruktionsbog DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-850 Instruktionsbog Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne

Læs mere

SP-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet.

SP-320. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. DIGITALKAMERA SP-30 DK Betjeningsvejledning Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. Grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse Forfinet optagelse

Læs mere

STYLUS TG-870. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TG-870. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TG-870 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

SZ-17. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-17. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-860. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-860. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-860 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10

E-510. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem. Live MOS sensor med 10 E-510 Indbygget billedstabilisering Fremragende støvreduceringssystem 6.4cm HyperCrystal LCD Ny billedprocessor Live View Live MOS sensor med 10 millioner pixel Professionelle funktioner Kompakt og ergonomisk

Læs mere

XZ 1 Kamerahus Sort. Svagtlys specialisten. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Optik. Billedstabilisering. Processor

XZ 1 Kamerahus Sort. Svagtlys specialisten. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Optik. Billedstabilisering. Processor XZ 1 Kamerahus Sort Har en fremragende izuiko digitaloptik Fuld manuel kontrol af blænde, lukkertid mm. Instillelig dybdeskarphed til fremragende efffekter kontrolring til hurtig indstilling Fantastiske

Læs mere

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet.

SP-310 SP-350. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. DIGITALKAMERA SP-30 SP-350 Betjeningsvejledning DK Læs de detaljerede forklaringer til alle funktionerne for at få størst mulig glæde af kameraet. Grundlæggende betjening Grundlæggende optagelse Forfinet

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 2 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Når du optager med søgeren. 3. Optagelse med Live View. 4. Visning af billeder og film. 5. Grundlæggende betjening

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Når du optager med søgeren. 3. Optagelse med Live View. 4. Visning af billeder og film. 5. Grundlæggende betjening Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet. Når du optager med søgeren 3. Optagelse med Live View Betjeningsvejledning 4. Visning af billeder og film 5. Grundlæggende

Læs mere

STYLUS-7030 / µ-7030. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

STYLUS-7030 / µ-7030. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA STYLUS-7030 / µ-7030 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

E-450 14-42mm Sæt. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter

E-450 14-42mm Sæt. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter E-450 14-42mm Sæt Effektfiltre Indbygget flash og trådløs styring af flash 100% D-SLR kvalitet Live MOS sensor med 10 millioner pixel TruePic III processor til Utroligt nemt at bruge korrekt farvegengivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper.

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper. DIGITALKAMERA DK Betjeningsvejledning Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master programmet

Læs mere

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

1. Forberedelse. 2. Optagelse. 3. Gengivelse. 4. Menufunktioner. 7. Forsigtig. 8. Information 9. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

1. Forberedelse. 2. Optagelse. 3. Gengivelse. 4. Menufunktioner. 7. Forsigtig. 8. Information 9. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Forberedelse. Optagelse 3. Gengivelse Betjeningsvejledning 4. Menufunktioner 5. 6. Tilslutning af kameraet til en smartphone Tilslutning af kameraet

Læs mere

SH-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40 23 77 3-0 / Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS-5010 /µ-5010. STYLUS-7040 /µ-7040. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS-9010 /µ-9010 STYLUS-7040 /µ-7040 STYLUS-5010 /µ-5010 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

VH-520. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

VH-520. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VH-520 Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS VR-370 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535460

Din brugermanual OLYMPUS VR-370 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535460 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FE-5050/FE-4050. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

FE-5050/FE-4050. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-630. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-630. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-630 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING. Grundlæggende vejledning s. 2. Indholdsfortegnelse s. 20. Autoriserede distributører

BETJENINGSVEJLEDNING DIGITALKAMERA BETJENINGSVEJLEDNING. Grundlæggende vejledning s. 2. Indholdsfortegnelse s. 20. Autoriserede distributører DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

FE-4000/X-925/X-920. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

1. Forberedelse. 2. Optagelse. 3. Gengivelse. 4. Menufunktioner. 7. Batteri, batterilader og kort. 8. Udskiftelig optik

1. Forberedelse. 2. Optagelse. 3. Gengivelse. 4. Menufunktioner. 7. Batteri, batterilader og kort. 8. Udskiftelig optik Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Forberedelse. Optagelse 3. Gengivelse Betjeningsvejledning 4. Menufunktioner 5. 6. Tilslutning af kameraet til en smartphone Tilslutning af kameraet

Læs mere

E-520. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering til alle optik Fremragende støvreduceringssystem

E-520. Specifikationer. Type. Billedsensor. Processor. Filter. Indbygget billedstabilisering til alle optik Fremragende støvreduceringssystem E-520 Indbygget billedstabilisering til alle optik Fremragende støvreduceringssystem Professionelle funktioner Live MOS sensor med 10 millioner pixel Komfortabel LV med en hurtig billedchip AF 100% D-SLR

Læs mere

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

STYLUS-550WP /m-550wp

STYLUS-550WP /m-550wp DIGITALKAMERA STYLUS-550WP /m-550wp Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

SP-620UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-620UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-620UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SP-590UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-590UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-590UZ Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010

STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6010 / µ TOUGH-6010 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

TG-820 TG-620. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-820 TG-620. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-820 TG-620 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

T-10. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

T-10. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA T-10 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS VR-360 http://da.yourpdfguides.com/dref/4292608

Din brugermanual OLYMPUS VR-360 http://da.yourpdfguides.com/dref/4292608 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan bruges kameraets funktioner Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner Fokuseringsfunktioner Eksponering, billede

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA SP-610UZ. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA SP-610UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA VG-150 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA VR-360/D-760 VR-350/D-755 VR-340/D-750 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse

Læs mere

STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000

STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000 DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-6000 / µ TOUGH-6000 Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne

Læs mere

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720

VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 DIGITALKAMERA VR-330/D-730 VR-320/D-725 VR-310/D-720 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

FE-26/X-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

FE-26/X-21. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! DIGITALKAMERA FE-26/X-21 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS SP-810UZ http://da.yourpdfguides.com/dref/4293374

Din brugermanual OLYMPUS SP-810UZ http://da.yourpdfguides.com/dref/4293374 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

E P2. Indlysende muligheder med tilbehørsstikket. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor.

E P2. Indlysende muligheder med tilbehørsstikket. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor. E P2 Effektfiltre, Multieksponering, mange kreative sideforhold Tilbehørsstik Højtydende, indbygget billedstabilisator Fantastisk udvalg af digitale optik Vipbar, kontrastrig elektronisk søger med høj

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

FE-45/X-40 FE-35/X-30

FE-45/X-40 FE-35/X-30 DIGITALKAMERA FE-45/X-40 FE-35/X-30 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

E PL2. Herlige billeder. Herligt nemt. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor. Filter

E PL2. Herlige billeder. Herligt nemt. Specifikationer. Live View. Type. Billedsensor. Billedstabilisator. Motor. Filter E PL2 Ikonisk elegance lige til lommen Bare bland effektfiltrene på den kreative måde HD film og HDMI kontrol Tilbehørsport 2 Nem indstilling med Live Wheel Superkompakt design og i 4 farver Effektfiltre,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere