Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA XZ-2"

Transkript

1 DIGITALKAMERA XZ-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager kameraet i brug, for at få størst mulig glæde af kameraet og øge dets levetid. Gem denne vejledning til senere brug. Vi anbefaler, at du tager nogle prøvebilleder for at lære kameraet at kende, før du tager vigtige billeder. Skærmmenuerne og illustrationerne af kameraet i denne vejledning er udarbejdet, mens produktet var under udvikling, og kan derfor afvige fra det faktiske produkt. Indholdet i denne vejledning er baseret på fi rmwareversion 1.0 til dette kamera. Hvis der er tilføjet/ændret funktioner, fordi fi rmwaren til kameraet er blevet opdateret, afviger indholdet herfra. Besøg Olympus' websted for at få de seneste oplysninger. Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus!

2 1 Klargøring til optagelse Delenes betegnelser 1 Klargøring til optagelse Kamera 9 0 a b c h d e f g i 1 Udløser...s. 9, 43 2 Omskifter...s. 8 3 Zoomknap...s. 10, 11, 29, 89 4 Remholder...s. 4 5 Kontrolring* (j)...s. 29, s Monteringsskrue til greb 7 Fn2-knap...s Arm...s Selvudløserlampe/ AF hjælpelys...s. 27/s Flashskoens dæksel a Indbygget fl ash...s. 10, 24 b Stereomikrofon c Optik d Stativgevind e Batteri-/kortdæksel...s. 5 f Batteri-/kortdæksellås...s. 5 g Stikdæksel h Multistik...s. 66, 71, 74 i HDMI mikrostik (type D)...s. 66 * I denne vejledning står ikonet j for handlinger, der udføres med vælgeren. 2 DA

3 8 9 0 a H (Venstre)/P (AF søgefelt) knap (s. 26) F (op)/f (Eksponeringskompensation) knap (s. 23) b I (Højre)/# (Flash) knap (s. 24) Klargøring til optagelse Q knap (s. 12, 29, 30 ) Hjælpevælger* (j) (s. 11, 16 18, ) Drej for at vælge en funktion. 1 Flashkontakt...s Tilbehørsstik 3 Skærm (berøringsskærm)...s. 8, 13, 28, 33 4 q (Gengivelse) knap...s. 11, 29 5 Fn1 knap...s. 29, 65 6 MENU knap...s. 46 G (Ned)/jY/D (Serieoptagelse/selvudløser/slette)- knap (s. 27/s. 12) 7 INFO knap (informationsvisning)...s. 14, 28, 67, 69 8 Flashsko...s ON/OFF-knappen...s. 7 0 Indikatorlampe...s. 6 a R (Film) knap...s. 10, 29 b Pileknap...s. 7 * I denne vejledning står ikonet j for handlinger, der udføres med hjælpevælgeren. Brug af skærmen Du kan justere skærmens vinkel. 1 2 DA 3

4 Udpakning af æskens indhold Følgende dele følger med kameraet. Kontakt forhandleren, hvor du købte kameraet, hvis noget mangler eller er ødelagt. 1 Klargøring til optagelse Kamera CD rom med computerprogram Betjeningsvejledning Garantibevis Optikdæksel og rem til optikdæksel Lithium-ion-batteri LI-90B Rem Fastgørelse af kameraets rem og optikdæksel eller USB netadapter F-2AC USB-kabel CB-USB Fastgør remmen på samme måde til den anden remholder. Træk i remmen for at stramme den til, så den ikke løsnes. Symboler i denne vejledning Følgende symboler bruges i hele denne vejledning. Advarer mod betjening, der absolut skal undgås. Også vigtig # Bemærk information om faktorer, som kan medføre en fejlfunktion eller driftsproblemer. $ Bemærk Bemærkninger om brug af kameraet. Nyttige informationer og tips, som hjælper til, at du får mest muligt % Tips ud af kameraet. Sider, der henvises til, og som beskriver detaljer eller relateret g information. 4 DA

5 Isætning af batteriet og kortet 1 Følg trinnene 1 og 2 for at åbne batteri-/kortdækslet. Sluk for kameraet, før du åbner batteri-/ kortdækslet. 2 Isæt batteriet mens du skubber batterilåseknappen i pilens retning. Isæt batteriet, som vist, med l-mærket vendt mod batterilåseknappen. Beskadigelse af batteriets udvendige side (ridser osv.) kan producere varme eller en eksplosion. Skub batterilåseknappen i retning af pilen for at oplåse, og fjern derefter batteriet. Batteri-/kortdæksel 2 1 Batteri-/kortdæksellås Batterilåseknap 1 Klargøring til optagelse 3 Sæt kortet lige i, indtil det klikker på plads. Brug kun SD/SDHC/SDXC kort eller Eye-Fi kort med dette kamera. Isæt ikke andre typer hukommelseskort. "Kort, der er kompatible med kameraet" (s. 83) Rør ikke direkte ved kortets metaldele. Skrivebeskyttelseskontakt Sådan tages kortet ud Tryk på kortet, indtil det klikker og kommer en lille smule ud, og fjern derefter kortet. 4 Følg trinnene 1 og 2 for at lukke batteri-/kortdækslet. Batteri-/kortdækslet skal være lukket, når kameraet er i brug. 2 1 DA 5

6 Opladning af batteriet 1 Klargøring til optagelse Tilslut USB kablet og USB netadapteren til kameraet og oplad batteriet. Batteriet er ikke ladet helt op ved forsendelse. Inden brug skal du sørge for at oplade batteriet, indtil indikatorens lampe slukkes (op til 5 timer). Tilslutning af kameraet Indikatorlampe Indikatorlampe Tændt: Oplader Slukket: Opladet Multistik Stikkontakt USB-kabel (medfølger) Hvornår skal batterierne oplades Oplad batteriet når du ser fejlmeddelelsen, der vises nedenfor. Blinker rødt Battery Empty Fejlmeddelelse Den medfølgende F-2AC USB netadapter (herefter ganske enkelt kaldet USB netadapter) kan være forskellig, afhængigt af regionen, hvor du købte kameraet. Hvis du modtog en USB netadapter til stikkontakter skal du tilslutte den til en stikkontakt. Den medfølgende USB-netadapter er designet til at blive brugt til opladning og gengivelse. Der må ikke tages billeder, mens USB netadapteren er tilsluttet kameraet. Sørg for, at du frakobler USB netadapterens stik fra stikkontakten når opladningen er færdig eller gengivelsen afsluttes. Du kan fi nde fl ere oplysninger om batteriet under "Forholdsregler vedr. håndtering af batterier" (s. 95). Du kan fi nde fl ere oplysninger om USB netadapteren under "USB netadapter" (s. 96). Hvis indikatorlampen ikke lyser, skal du kontrollere USB kablet og USB netadapterens tilslutninger. Batteriet kan oplades mens kameraet er tilsluttet til computeren via USB. Opladningstiden varierer, afhængigt af computerens ydeevne (der kan være tilfælde, hvor det tager op til 10 timer). 6 DA

7 Sådan tændes for kameraet og sådan udføres startindstillingerne Når du tænder for kameraet første gang, vises der en menu, hvor du kan indstille sproget for menuerne og meddelelserne, der vises på skærmen, samt dato go tid. 1 Efter at have tændt for kameraet med ON/OFF-knappen skal du vælge et sprog ved at bruge FGHI og trykker på knappen A. 1 2 Brug FG til at vælge året for [Y]. 3 Tryk på I for at gemme indstillingen for [Y]. X Y M D Time 2012 Cancel X Y M D Time 2012 Y/M/D Y/M/D Klargøring til optagelse Cancel 4 Lige som i trinnene 2 og 3 skal du bruge FGHItil at indstille [M] (måned), [D] (dag), [Time] (timer og minutter), og [Y/M/D] (datoformat) og derefter trykke på knappen A. For præcis indstilling af tiden skal du trykke på knappen A når tidsvisningen når 00 sekunder. 5 Brug HI til at vælge [x] tidszone og tryk derefter på knappen A. Brug FG til at slå sommertid ([Summer]) til og fra. Seoul Tokyo Summer :30 Kameraets hvilefunktion Hvis der ikke udføres nogen handlinger inden for den indstillede tid, skifter kameraet til "hvile" (standby)-funktion. I denne funktion slukkes skærmen og alle handlinger annulleres. Tryk på en vilkårlig knap (udløseren, q-knappen, osv.) for at tænde kameraet igen. Kameraet slukkes automatisk, hvis det efterlades i hvilefunktion i 5 minutter. Tænd kameraet igen før brug. DA 7

8 Optagelse Vælg en optagefunktion 1 Vælg en optagefunktion med omskifteren. Indikator Omskifter Klargøring til optagelse A P A S M En fuldautomatisk funktion, hvor kameraet automatisk optimerer indstillingerne, så de passer til det aktuelle motiv. Kameraet gør alt arbejdet, hvilket gør det nemt for begyndere. Blændeværdien og lukkertiden justeres automatisk for at opnå det optimale resultat. Du kontrollerer blændeværdien. Du kan gøre baggrundsdetaljerne skarpere eller blødere. Du kontrollerer lukkertiden. Du kan udtrykke bevægelsen af motiver i bevægelse, eller fryse bevægelsen uden sløring. Du kontrollerer blændeværdien og lukkertiden. Du kan tage billeder med lange eksponeringer for fyrværkeri eller andre mørke scener. C1 Du kan gemme optageindstillinger til fremtidig brug, så det er hurtigt at fi nde C2 indstillingerne igen når du optager. SCN Vælg en scene i overensstemmelse med motivet. ART Vælg et effektfilter. Optagelse af billeder Begynd med at tage billeder i fuldautomatisk funktion. 1 Stil omskifteren på A. Skærm ISOfølsomhed ISO-A 200 Resterende optagetid 8 DA Lukkertid 125 F5.6 L N HD 01:02:03 38 Blændeværdi Antal billeder, der kan gemmes

9 2 Komponer billedet. Når du holder kameraet, skal du huske ikke at tildække fl ashen, mikrofonen eller andre vigtige dele med fi ngrene osv. 1 3 Vandret greb Lodret greb Stil skarpt. Tryk forsigtigt udløseren ned til den første position (tryk udløseren halvt ned). Tryk udløseren halvt ned. AF-søgefelt 125 F5.6 Klargøring til optagelse Lukkertid Blændeværdi Den lukkertid og blændeværdi, som kameraet automatisk har indstillet, vises. Sådan trykkes udløseren halvt ned og helt ned Udløseren har to positioner. At trykke udløseren forsigtigt ned til den første position og holde den dér kaldes at "trykke udløseren halvt ned", og at trykke udløseren helt ned til den anden position kaldes at "trykke udløseren helt ned". Tryk halvt ned Tryk helt ned 4 Udløs lukkeren. Tryk udløseren helt ned (fuldstændigt). Lukkerlyden høres, og billedet er taget. Det optagne billede vises på skærmen. $ Bemærk Du kan også tage billeder med berøringsskærmen. g "Brug af berøringsskærmen" (s. 33) DA 9

10 Sådan bruges zoomen Når du drejer zoomknappen, indstilles brændvidden. W side T side 1 Klargøring til optagelse Optagelse af film 1 2 Stil omskifteren på A. Tryk på R-knappen for at starte optagelse. R-knap 3 Tryk på R-knappen for at afslutte optagelse. R 00:00:00 00:02:18 Vist under optagelse Optagetid 10 DA

11 Visning af billeder og film 1 Tryk på q-knappen. Det nyeste billede vises. Tryk på HI eller drej hjælpevælgeren for at vælge et billede. q knap Pileknap/hjælpevælger Viser det forrige billede Viser det næste billede L N :30 20 Billede WB P AUTO HD :30 4 Film 1 Klargøring til optagelse Indeksvisning I enkeltbilledvisning skal du dreje zoomknappen til W for indeksvisning :30 21 Indeksvisning Forstørret gengivelse I enkeltbilledvisning skal du dreje zoomknappen til T for at zoome ind op til 14 ; tryk på W for at vende tilbage til enkeltbilledvisning. Du kan også bruge kontrolringen til at ændre forstørrelsesgraden. 2x DA 11

12 Filmgengivelse 1 Klargøring til optagelse Vælg en fi lm, og tryk på Q for at vise gengivemenuen. Vælg [Filmgengivelse] og tryk på Q for at vise filmen. Hvis du vil afbryde fi lmgengivelse, skal du trykke på MENU. Lydstyrke Lydstyrken kan justeres ved at trykke på F eller G under gengivelse af enkeltbillede og fi lm. Valg af billeder Back 00:00:02/00:00:14 Movie Movie Play L Erase Set Vælg fl ere billeder, der skal slettesikres eller slettes. Tryk på R knappen for at vælge det aktuelle billede. Valgte billeder er markeret med v. Hvis du vil fjerne v og fravælge billedet, skal du trykke på R knappen igen. Vælg fl ere billeder og tryk på Q. Du kan beskytte eller slette de billeder, du har slettet :30 21 Sletning af billeder Vis det billede der skal slettes og tryk på G (D). Vælg [Ja] og tryk på Q. Du kan vælge fl ere billeder, der skal slettesikres eller slettes. g "Valg af billeder" (s. 12) Erase Yes No Back Set 12 DA

13 2 Grundlæggende betjening Grundlæggende optagefunktioner Optagelse A z y x w v u t s S-AF ISO C1 P 1 AEL RC ND 1 R 125 F a b +7 IS 1 j 4:3 L N HD 01:02: r q p o n m l 1 Kortsymbol...s RC-funktion...s Digital telekonverter...s ND fi lterindstilling...s Konverteringsoptik...s Verdenstid...s Ansigtsprioritering I...s. 42, 44 8 Filmlyd...s dlås...s Advarsel om indvendig temperatur m...s. 79 a Serieoptagelse/selvudløser...s. 27 b Billedformat...s. 39 c Flash...s. 24 (blinker: lader op) d Billedstabilisering...s. 36 e Filter...s. 19 Motivprogram...s. 20 Billedfunktion...s. 37 f Hvidbalance...s. 38 g Genkaldelse af live guide...s. 22, 33 h Optagefunktion (billeder)...s. 40 i Optagefunktion (fi lm)...s. 41 j Resterende optagetid k Antal billeder, der kan gemmes...s. 85 l Aktuel hukommelse...s. 84 c d e f g h i j k S-AF ISO 400 P W 125 F B IS 1 01:02: m Tonekontrol...s. 23 n Top: Flashintensitet...s. 41 Nederst: Eksponeringskompensation indikator...s. 23 o Eksponeringskompensationens værdi...s. 23 p Blændeværdi...s q Lukkertid... s r AE lås u...s. 42 s Optagefunktion...s. 8, t Opsætning af C-funktion...s. 48 u Berøringsskærm-funktion...s. 33 v Flashintensitet...s. 41 w ISO følsomhed...s. 44 x AF funktion...s. 43 y Målefunktion...s. 42 z Flashfunktion...s. 24 A Batteriniveau 7 Lyser (grøn): Klar til brug (vises i cirka ti sekunder efter at kameraet tændes) 8 Lyser (grøn): Batteristanden er lav 9 Blinker (rød): Opladning nødvendig B Zoombjælke...s. 10 C Kontrolringfunktion...s. 89 D Histogram...s. 14 T C D 2 Grundlæggende betjening DA 13

14 HD HD Skift af informationsvisningen Tryk på INFO-knappen for at vælge de oplysninger, der vises, når du optager. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N L N 2 Grundlæggende betjening P 125 F :02:03 38 Aktiveret informationsvisning P 125 F Histogramvisning 01:02:03 38 Kun billede Histogramvisning Viser et histogram med lysstyrkefordelingen på billedet. Den vandrette akse giver lysstyrken, og den lodrette akse viser antal pixel for hvert lysstyrkeniveau i billedet. Områder, der er over den øvre grænse under optagelse, vises i rødt, mens områder, der er under den nedre grænse, vises i blåt, og området, der måles med brug af spotmåling, vises i grønt. Fokuslås Hvis kameraet ikke kan stille skarpt på det valgte motiv, skal du vælge indstillingen med enkelt søgefelt og bruge fokuslås for at stille skarpt på et andet motiv på omtrent samme afstand. 1 I [S-AF] funktionen anbringes AF søgefeltet over motivet og udløseren trykkes halvt ned. Kontroller, at AF søgefeltet er grønt. Fokus låses, mens udløseren er trykket halvt ned. 2 Hold udløserknappen trykket halvt ned, komponer billedet igen, og tryk derefter udløseren helt ned. Foretag ikke ændringer i afstanden mellem kameraet og motivet, mens du trykker udløseren halvt ned. % Tips Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet ved brug af fokuslås, skal du bruge P (AF-søgefelt). g "Valg af søgefelt (AF-søgefelt)" (s. 26) 14 DA

15 Sådan bruges optagefunktionerne Fuldautomatisk fotografering (P programfunktion) I P-funktion indstiller kameraet automatisk lukkertid og blændeværdi efter motivets lysstyrke. Stil omskifteren på P. 2 ISO 400 Optagefunktion P 125 F Lukkertid Blændeværdi Lukkertiden og blænden, der vælges af kameraet, vises på skærmen. Lukkertiden og blændeværdien blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) Status 60" F1.8 Motivet er for mørkt. Brug fl ashen. Løsning L N HD 01:02:03 38 Grundlæggende betjening F8 Motivet er for lyst. Kameraets måleområde er overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. Programskift (%) I P-funktion kan du bruge kontrolringen til at ændre kombinationen af blændeværdi og lukkertid mens den korrekte eksponering opretholdes. "s" vises ved siden af optagefunktionen under programskift. Hvis du vil annullere programskift, skal du dreje kontrolringen baglæns, indtil "s" ikke længere vises. Det er ikke muligt at skifte program, når du bruger fl ash. ISO 400 Ps F Programskift L N HD 01:02:03 38 DA 15

16 Valg af blændeværdi (A blændeforvalg) 2 Grundlæggende betjening I funktionen A vælger du blændeværdi, og kameraet indstiller automatisk den lukkertid, der giver korrekt eksponering. Drej omskifteren hen på A. Du kan indstille blændeværdien med kontrolringen og eksponeringskompensationen med hjælpevælgeren. Store blændeværdier (lave f-tal) mindsker dybdeskarpheden (det område foran eller bag ved fokuspunktet, der virker skarpt) og gør baggrunden uskarp. Små blændeværdier (høje f-tal) øger dybdeskarpheden. Lav blændeværdi F2 F5.6 F8.0 Højere blændeværdi Visningen af lukkertiden blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) 60" F F5.6 Status Motivet er undereksponeret. Motivet er overeksponeret. A 125 F Blændeværdi Løsning Reducér blænderværdien. ISO 400 Forøg blænderværdien. Hvis advarslen ikke forsvinder, er kameraets måleområde overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 01:02: DA

17 Valg af lukkertid (S lukkertidsforvalg) I funktionen S vælger du lukkertid, og kameraet indstiller automatisk den blændeværdi, der giver korrekt eksponering. Stil omskifteren på S. Du kan indstille lukkertiden med control-ringen og eksponeringskompensationen med hjælpevælgeren. En hurtig lukkertid kan fastholde et motiv i hurtig bevægelse, uden at det bliver uskarpt. En langsom lukkertid gør et motiv i hurtig bevægelse uskarpt. Denne uskarphed giver indtryk af dynamisk bevægelse. Langsommere lukkertid Hurtigere lukkertid Visningen af blændeværdien blinker, hvis kameraet ikke kan opnå korrekt eksponering. Eksempel på advarselsvisning (blinker) F F8 Status Motivet er undereksponeret. Motivet er overeksponeret. ISO 400 Løsning Reducér lukkertiden. S 125 F Lukkertid Indstil lukkertiden hurtigere. Hvis advarslen ikke forsvinder, er kameraets måleområde overskredet. Indstil [ND Filter Setting] (s. 35) til [On]. L N HD 01:02: Grundlæggende betjening DA 17

18 Valg af blændeværdi og lukkertid (M manuel funktion) I funktionen M vælger du både blændeværdi og lukkertid. Ved lukkertiden BULB er lukkeren åben, så længe du holder udløseren trykket ned. Indstil omskifteren til M, indstil lukkertiden med kontrolringen og blændeværdien med hjælpevælgeren. Lukkertiden kan indstilles fra 1/2.000 til 60 sek. eller til [BULB]. Du kan ændre funktionerne der er tildelt kontrolring og hjælpevælger. g "Omskifterfunktion" (s. 89) 2 Grundlæggende betjening # Bemærk Eksponeringskompensation er ikke mulig med funktionen M. Valg af eksponeringstidens længde (bulb) Du kan tage et billede med bulb, hvor lukkeren er åben, så længe du holder udløseren trykket ned. Afpas eksponeringstiden efter motivet. Brug funktionen til optagelse af natlandskaber og fyrværkeri. I funktionen M indstilles lukkertiden til [BULB]. # Bemærk Maksimalt 16 minutter (standard) Den maksimale eksponeringstid ved bulb-optagelse afhænger af ISO-følsomheden. For at reducere kameraryst ved bulb-optagelse anbefales det at montere kameraet på et stabilt stativ eller at bruge fjernbetjeningskabel (sælges separat). Følgende funktioner er ikke tilgængelige under lange eksponeringer: Serieoptagelse/optagelse med selvudløser/optagelse med AF-bracketing/ billedstabilisering/fl ash-bracketing Støj i billeder Under optagelse med langsomme lukkertider kan der forekomme støj på skærmen. Disse fænomener skyldes, at der genereres strøm i de sektioner på billedsensoren, som normalt ikke er udsat for lys. Dette resulterer i en temperaturforøgelse i billedsensoren eller billedsensorens styrekreds. Dette kan også forekomme, når der optages med en høj ISO-indstilling i omgivelser med høje temperaturer. For at formindske denne støj aktiverer kameraet støjreduktionsfunktionen. g [Noise Reduct.] (s. 61) 18 DA

19 Brug af filtre 1 Drej omskifteren hen på EFFEKT. En menu med fi ltre vises. Vælg et fi lter med FG og tryk på Q. ART 1 1 Pop Art Filtertyper j Popkunst k Blødtegning l Blege&lyse farver m Lystonet n Kornet fi lm o Hulkamera 2 s Diorama t Krydsproces u Blød sepia v Dramatik Y Key Line Tag billeder. For at vælge en anden indstilling skal du trykke på Q for at vise fi ltermenuen. Effekter Filtre kan ændres, og effekter kan tilføjes. Hvis du trykker på I i filtermenuen, vises yderligere indstillinger. Ændring af filtre Indstillingen I er det oprindelige fi lter, mens indstilling II og efterfølgende tilføjer effekter, der ændrer det oprindelige fi lter. Tilføjelse af effekter* Blødtegning, hulkamera, felter, hvide kanter, stjernehimmel * De tilgængelige effekter kan variere afhængigt af det valgte filter. 7 Exit Set 2 Grundlæggende betjening # Bemærk Hvis [RAW] er valgt er valgt for billedkvalitet, vil billedkvaliteten automatisk blive indstillet til [YN+RAW]. Filteret vil kun blive anvendt på JPEG-kopien. Afhængigt af motivet kan toneovergange virke grove, virkningen kan være mindre mærkbar, eller billedet kan blive mere "kornet". Nogle effekter er muligvis ikke synlige i live view eller under fi lmoptagelse. Gengivelsen kan variere afhængigt af fi ltre, effekter eller den valgte fi lmkvalitet. DA 19

20 Brug af motivprogram 2 Grundlæggende betjening 1 Stil omskifteren på SCN. En menu med motivprogrammer vises. Vælg et motiv med FG. Tryk på Q eller tryk udløseren halvvejs ned for at skifte til Live View-visning. Tryk på Q for at vende tilbage til motivmenuen. SCN 1 Typer af motivprogrammer O Portræt s Panorama (s. 21) P e-portræt ( Fyrværkeri L Landskab 0 Multi. Eksponering J Sport g Strand & sne G Natfoto Y Undervandsvidvinkel U Natfoto+portræt X Undervandsmakro R Solnedgang Modlys HDR T Dokumenter R Exit Portrait 2 Tag billeder. For at vælge en anden indstilling skal du trykke på Q for at vise motivmenuen. # Bemærk I funktionen [e-portræt] optages to billeder: et uændret billede og et andet billede, hvor [e-portræt] effekterne anvendes. Det uændrede billede optages med den funktion, der aktuelt er valgt for billedkvaliteten, mens den ændrede kopi optages med en billedkvalitet på JPEG (X-kvalitet ( )). Effekterne af nogle af motivprogrammerne anvendes ikke under optagelse af fi lm. Set 20 DA

21 Sådan tager du panoramabilleder Hvis du har installeret det medfølgende program, kan du bruge det til at sammenføje billeder til et panorama. g "Installering af programmet" (s. 74) 1 Stil omskifteren på SCN. 2 Vælg [Panorama] og tryk på Q. 3 Brug FGHI til at vælge panoreringsretning. 4 Brug gitterlinjerne til at komponere et billede, og tag billedet. Fokus, eksponering og andre indstillinger fastlåses til værdierne for det første billede. M 125 F Tag de øvrige billeder, og komponer hvert billede, så gitterlinjerne overlapper det forrige billede. ISO 200 ISO Grundlæggende betjening M 125 F [ 2 ] Exit [ 3 ] Exit Et panoramabillede kan bestå af op til 10 billeder. Der vises et advarselssymbol (g) efter det tiende billede. 6 Når du har taget det sidste billede, skal du trykke på Q for at afslutte serien. # Bemærk Under panoramaoptagelsen vises det forrige billede til sammensætning ikke. Indstil kompositionen med billederne eller andre indikatorer til visning i billedet, så kanterne på de overlappende billeder overlapper inden for billederne. $ Bemærk Ved at trykke på Q før det første billede tages, går man tilbage til valg af motivprogram. Ved at trykke på Q mens billederne tages, afsluttes panoramaoptagelsen og du kan fortsætte med den næste. DA 21

22 Sådan bruges optagefunktionerne 2 Brug af aktive vejledninger 1 Stil omskifteren på A. 2 Tryk på Q for at få vist Live Guide, brug FG knapperne på pileknappen til at markere et menupunkt og vælg med Q. Change Color Saturation Emne i livehjælp Grundlæggende betjening 3 Brug FG på pileknappen til at vælge niveauet. Hvis [Optagetip] er valgt, skal du markere og trykke på Q for at få vist en beskrivelse. Tryk udløseren halvvejs ned eller tryk på Q for at gemme indstillingen. Effekten af det valgte niveau kan ses på skærmen. Hvis [Uskarp baggrund] eller [Udtryk bevægelse] er valgt, vil skærmen vende tilbage til normal, men den Cancel valgte effekt vil være synlig på det endelige billede. 4 Tag billeder. Tryk på udløseren for at tage billedet. Hvis du vil lukke aktiv vejledning, skal du trykke på MENU-knappen. Cancel Niveaubjælke Clear & Vivid 0 Flat & Muted Set # Bemærk Hvis [RAW] er valgt er valgt for billedkvalitet, vil billedkvaliteten automatisk blive indstillet til [YN+RAW]. Live guide-indstillingerne, ud over [Blur Background] og [Express Motions], anvendes ikke på RAW-kopien. Billeder kan virke kornede ved nogle indstillingsniveauer i aktiv vejledning. Ændring af indstillinger i aktiv vejledning kan muligvis ikke ses på skærmen. Flash kan ikke bruges sammen med aktiv vejledning. Ændring af indstillinger i aktiv vejledning annullerer tidligere ændringer. Hvis der vælges indstillinger i aktiv vejledning, som overskrider grænserne for kameraets lysmålere, kan billederne blive over- eller undereksponerede. % Tips I funktionerne, undtagen A, kan du bruge livekontrol til at udføre mere detaljerede indstillinger. g "Brug af livekontrol" (s. 35) 22 DA

23 Eksponeringskontrol (eksponeringskompensation) Drej hjælpevælgeren for at justere eksponeringen. Vælg positive ("+") værdier, hvis du vil gøre billederne lysere, og vælg negative (" ") værdier, hvis du vil gøre billederne mørkere. Eksponeringen kan justeres inden for området ±3 EV. Negativ ( ) Ingen kompensation (0) Positiv (+) 2 # Bemærk Eksponeringskompensation er ikke tilgængelig med funktionerne A, M eller SCN (undtagen delvist). Ændring af lysstyrken for højlys og skygger For at vise dialogen for tonekontrol skal du trykke på F-knappen (F) og trykke på INFO-knappen. Brug HI til at vælge et toneniveau. Vælg "lav" for at gøre skygger mørkere eller "høj" for at gøre højlys lysere. INFO 0 INFO +1 0 INFO ISO 200 P 125 F IS 1 j L N HD 01:02: Grundlæggende betjening Eksponeringskompensation Toneniveau: lavt Toneniveau: højt DA 23

24 2 Grundlæggende betjening Brug af flash (flashfotografering) 1 Skub fl ashkontakten for at hæve fl ashen. 2 Tryk på #-knappen (I) for at få vist indstillingsmulighederne. 3 Brug HI til at vælge en fl ashfunktion, og tryk på Q. De tilgængelige indstillinger og rækkefølgen, de vises i, varierer, afhængigt af optagelsesfunktionen. g "Understøttede fl ashfunktioner i optagefunktion" (s. 25) AUTO Automatisk flash Flashen udløses automatisk under dårlige lysforhold eller i modlys.! Flash med rødøjereducering på billeder. I denne funktion kan du reducere røde øjne # Fill-in flash Flashen udløses altid uanset lysforhold. $ Slukket flash Flashen udløses ikke.!slow Synkro med lang Kombinerer synkro med lang lukkertid med lukkertid/flash med rødøje-reducering. rødøje-reduktion #SLOW Synkro med lang Lange lukkertider bruges til at gøre svagt lukkertid oplyste baggrunde lysere. #FULD, #1/4 osv. Manuel Til brugere, der foretrækker manuel betjening. 4 Tryk udløseren helt ned. # Bemærk I [! (Red-eye reduction fl ash)] går der cirka 1 sekund fra de små fl ashglimt, til billedet tages. Flyt ikke kameraet, før optagelsen er færdig. [! (Red-eye reduction fl ash)] fungerer muligvis ikke effektivt under visse optageforhold. 24 DA

25 Understøttede flashfunktioner i optagefunktion Optagefunktion Superkontrolpanel Flashfunktion P/A #AUTO!! SLOW Automatisk fl ash Automatisk fl ash (rødøje-reducering) Forhold vedr. aktivering af flash Aktiveres automatisk i mørke/modlys # Fill-in-flash Udløs altid fl ashen $ Slukket flash k Synkro med lang lukkertid (rødøje-reducering) #SLOW #AUTO Synkro med lang lukkertid Automatisk fl ash Automatisk fl ash (rødøje-reducering) Aktiveres automatisk i mørke/modlys Aktiveres automatisk i mørke/modlys! S/M # Fill-in-flash Udløs altid fl ashen $ Slukket flash k #AUTO, $ kan indstilles i A-funktion. Minimumsområde Optikken kan kaste skygger over genstande tæt på kameraet, hvilket forårsager vignettering, eller genstandene kan blive for lyse selv ved mindste lysstyrke. Brug andre fl ash end den indbyggede fl ash (ekstraudstyr) for at forhindre vignettering. For at forhindre fotografier i at blive overeksponerede skal du vælge funktionen A eller M og vælg et højt f-tal eller reducere ISO-følsomheden. 2 Grundlæggende betjening DA 25

26 2 Grundlæggende betjening Valg af søgefelt (AF-søgefelt) Vælg hvilket af de 35 eller 25 søgefelter, der skal anvendes til autofokus. 1 Tryk på P knappen (H) for at få vist AF søgefeltet. 2 Brug FGHI til at vælge enkelt søgefelt og placere AF søgefeltet. "Alle søgefelter" funktionen gendannes, hvis du fl ytter markøren væk fra skærmen. Du kan vælge mellem følgende 5 søgefelttyper. Tryk på INFO knappen og brug FG. Alle søgefelter Enkelt søgefelt Gruppesøgefelt Kameraet vælger automatisk blandt alle søgefelterne. Vælg søgefeltet manuelt Kameraet vælger automatisk blandt alle søgefelterne i den valgte gruppe. Alle søgefelter 7 x 5 Enkelt søgefelt 7 x 5 Alle søgefelter 5 x 5 Enkelt søgefelt 5 x 5 26 DA

27 Serieoptagelse/Brug af selvudløser Kameraet tager billeder i serieoptagelse mens udløseren er trykket helt ned. Selvudløseren kan også bruges til at tage selvportrætter eller gruppeportrætter eller til at reducere kamerarystelser, når kameraet er monteret på et stativ eller fastgjort på en anden måde. 1 Tryk på jy-knappen (G) for at få vist genvejsmenuen. 2 Vælg en indstilling ved at bruge HI, og tryk på Q. o Enkeltbilledoptagelse Optager 1 billede ad gangen, når der trykkes på udløseren (normal optagefunktion). j Serieoptagelse Billederne tages med ca. 5 billeder pr. sekund (bil./sek.), mens udløseren er trykket helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). O Højhastighed Billederne tages med ca. 15 billeder pr. sekund (bil./sek.), mens udløseren er trykket helt ned ([S-AF] eller [MF] valgt for [AF Mode], s. 43). 7 BKT Mens udløseren holdes helt nede, tages der billeder med indstillinger, der ændres for hvert billede (bracketbilledoptagelse). Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk Y12s Selvudløser derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. 12 sek. Selvudløserlampen lyser konstant i ca. 10 sekunder, derefter blinker den i ca. 2 sekunder og billedet tages. Y2s Selvudløser 2 sek. Tryk udløseren halvt ned for at stille skarpt, og tryk derefter helt ned for at aktivere selvudløseren. Selvudløserlampen blinker i ca. 2 sekunder, hvorefter billedet tages. 2 Grundlæggende betjening $ Bemærk Den aktiverede selvudløser annulleres ved at trykke på jy-knappen. Ved serieoptagelse låses fokus, eksponering og hvidbalance ved det første billede (under [S-AF], [MF]). Bracketing er kun tilgængelig når der er valgt [Bracketing] (s. 51). # Bemærk Hvis batteriindikatoren blinker under serieoptagelser som følge af lavt batteriniveau, stopper kameraet optagelserne og gemmer de billeder, du har taget, på kortet. Muligvis gemmer kameraet ikke alle billeder, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. Sæt kameraet sikkert på et stativ, når der tages billeder med selvudløser. Hvis du står foran kameraet, når du bruger selvudløseren, og trykker udløseren halvt ned, kan billedet blive uskarpt. DA 27

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film

Betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA. Grundlæggende vejledning. 3. Flashoptagelse. 4. Optagelse og gengivelse af film Adresse: Vareindlevering: Postadresse: http://www.olympus.com/ Consumer Product Division Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Tlf.: +49 40 23 77 3-0/Fax: +49 40 23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Grundlæggende vejledning s. 02 Se kameradelenes navne, de grundlæggende trin for optagelse og gengivelse samt grundlæggende betjening. Indholdsfortegnelse s. 24 Adresse:

Læs mere

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner

1. Sådan klargøres kameraet. 2. Optagelse. 3. Visning af billeder og film. 4. Grundlæggende betjening. 6. Menufunktioner Indholdsfortegnelse Hurtig oversigt DIGITALKAMERA 1. Sådan klargøres kameraet 2. Optagelse 3. Visning af billeder og film Betjeningsvejledning 4. Grundlæggende betjening 5. Sådan bruges optagelsesfunktionerne

Læs mere

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SP-810UZ. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-810UZ Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-3. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-3 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-835. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SZ-14. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-14 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA STYLUS TOUGH-8010 /µ TOUGH-8010 STYLUS TOUGH-6020 /µ TOUGH-6020 STYLUS TOUGH-3000 /µ TOUGH-3000 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning

DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA Betjeningsvejledning DK Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DIGITALKAMERA http://www.olympus.com/ Adresse: Vareindlevering: Postadresse: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Tyskland Tlf.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

SH-25MR. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-25MR Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA

TG-2. Betjeningsvejledning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-2 Betjeningsvejledning Tak, fordi du valgte et Olympus digitalkamera. For at få størst mulig glæde af kameraet og sikre det en lang levetid bør du læse denne vejledning grundigt igennem,

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

BETJENINGS- VEJLEDNING

BETJENINGS- VEJLEDNING DK DIGITALKAMERA Kameraets dele Grundlæggende funktioner Værd at vide inden der tages billeder BETJENINGS- VEJLEDNING Sådan vælges det passende program til optageforholdene Forskellige optagefunktioner

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data.

PRESSEMEDDELELSE. PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE PEN Lite E-PL3 SLR kreativitet, kompakt skønhed. PEN Lite E-PL3 føjer en vipbar LCD til de banebrydende PEN data. PRESSEMEDDELELSE Helt nye visioner - skønt nyt Olympus PEN Lite begejstrer

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter

16,0 millioner pixels. 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Specifikationer Modelnavn FinePix HS30EXR Antallet af effektive pixels * 1 16,0 millioner pixels Billedsensor 1/2-inch EXR CMOS med primær farvefilter Lagringsmedier Intern hukommelse (ca. 25 MB) SD /

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin

Instruktionsbog. Om denne brugervejledning. Kameraets dele. Kameraskærme. De første trin FUJIFILM X30 Instruktionsbog Instruktionsbog Instruktionsbog (Grundlæggende funktioner: ) Instruktionsbog (PDF tilgængelig på denne hjemmeside: ) Om denne brugervejledning Indledning Visning af vejledning

Læs mere

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme.

FE-280/X-820/ C-520. Brugsvejledning DIGITALKAMERA. Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. DIGITALKAMERA FE-280/X-820/ C-520 Brugsvejledning DK Vejledning til hurtig start Start med at bruge dit kamera med det samme. Brug af knapper Brug af menuer Printning af billeder Sådan bruges OLYMPUS Master

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK!

Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! VKLIK! Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjening Brug af optagefunktioner Digitalt stillbilledkamera Cyber-shot Håndbog DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

PRODUKT- FOTOGRAFERING

PRODUKT- FOTOGRAFERING PRODUKT- FOTOGRAFERING FOR WEBSHOPS Visual Reporting ApS Version 1.00 Hent den nyeste version på http://www.visualreporting.dk/e-bog Side i INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kameraets indstillinger...3

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310

PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 PRESSEMEDDELELSE TG-610 & TG-310 Ny OLYMPUS TOUGH duo giver fremragende billeder på en nem måde. TOUGH TG-610 og TG-310 kan stort set tåle alt: Vandtæt, stødsikkert og frostsikkert. PRESSEMEDDELELSE Ny

Læs mere

Online kurser http://www.canoneos.dk

Online kurser http://www.canoneos.dk Online kurser http://www.canoneos.dk i MP4 format Online kurser http://www.canoneos.dk Bemærk, at du skal have flash player 7+ installeret for at kunne se kursusfilmene. Såfremt du ikke har flashplayer

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 3 Programmerne i kameraet GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Auto S A M... 4 Auto grøn firkant... 5 S Lukkertidsprioriteret... 6 A - Blændeprioriteret...

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1)

Indholdsfortegnelse Betjeningssøgning. MENU/Indstillingersøgning. Indeks. Cyber-shot Håndbog DSC-TX5. 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) Cyber-shot Håndbog DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-215-32(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap øverst til højre for at gå til den modsvarende side. Dette er praktisk ved søgning efter en

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Live View. 4/3'' Live MOS-sensor Optagetilstand Batterikontrol IS-aktiveringstilstand Ansigts-/øjegenkendelse Optagetilstand ISO Motor

Live View. 4/3'' Live MOS-sensor Optagetilstand Batterikontrol IS-aktiveringstilstand Ansigts-/øjegenkendelse Optagetilstand ISO Motor E PL7 Live Guide for stillbilleder og film giver en fuld intuitiv og brugervenlig grænseflade Metalhus Tilbehørsport 2 Tilbehør til tilslutning af en ekstern flash Indbygget Wi-Fi Fuld trådløs kontrol

Læs mere

RAW fotografering og billedbehandling

RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering og billedbehandling RAW fotografering I princippet er der ingen forskel i at fotografere i RAW-formatet frem for i jpeg-formatet. Man skal dog naturligvis huske at indstille kameraet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning

Brugermanual. Før du begynder. De første trin. Elementær fotografering og afspilning BL00836-H00 DA Før du begynder Brugermanual Tak, fordi du købte dette produkt. Denne manual beskriver, hvordan du anvender FUJIFILM FinePix Z33WP digitalkamera og den medfølgende software. Sørg for, at

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359

Din brugermanual OLYMPUS TG-830 http://da.yourpdfguides.com/dref/5535359 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi

Kamera. Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Canon fototeknik Kamera Et billede bestemmes: Blænden Lukketid Iso værdi Blænde og lukketid Blænderække 1.0 1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 8.0 11.0 16.0 22.0 32.0 44.0 Lukketid 1/2000 s 1/1000 s 1/500 s 1/250 s

Læs mere

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770

Din brugermanual SONY NEX-5N http://da.yourpdfguides.com/dref/4059770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Pressemeddelelse EMBARGO: 26. august, 2010, 06.00 (CEST) Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Søborg d. 26. august 2010

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri.

1. Generelt. Et portræt er en gengivelse af en person, typisk ansigtet. Ikke kun som fotografi, men også som maleri. Udendørs Portrætter Agenda 1. Generelt om portrætter 1.Hvorfor er udendørs portrætter 'bedre' 2.Must-haves 2. Generelt om udendørs portrætter 3. Baggrunde / Lokationer 4. Forgrunde / Subjekt 5. Lys 1.Naturligt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere