Digital HD-videokameraoptager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital HD-videokameraoptager"

Transkript

1 (1) (DK) Digital HD-videokameraoptager Håndbog DK 2014 Sony Corporation HDR-AS100V

2 Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den tilsvarende side. Dette er praktisk, når der søges efter en funktion, du vil se (1) (DK) Digital HD-videokameraoptager Håndbog Indholdsforteg Indholdsfortegnelssøgning Betjeningssøgn Betjenings- Søg efter oplysninger efter funktion. Søg efter oplysninger efter betjening. Indstillingssøgni ng Mærker og annoteringer der bruges i denne håndbog Vend Indstilling af skærm t Søg efter oplysninger på en liste over indstillingselementer. Søg efter oplysninger efter søgeord. Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kamaraet er monteret omvendt. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FLIP] (Vend), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk 01 på knappen Angiver NEXT måneden. for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. 01 Angiver dagen. Vender billedet lodret og bytter om på venstre og højre lydkanal. 00 Angiver timen. Vender ikke billedet. Standardindstillingen er angivet med. 00 Angiver minutter. Vender tilbage til menuen [FLIP]. Angiver det område, hvor du kan bruge kameraet. GMT+0 (Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)). Bemærkninger Hvis du indstiller GPS-loggen til [ON], justerer kamera automatisk dato, tid og område under optagetilstand. zindstilling af området Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området. Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT). Se også i "Verdens tidsforskelle" (side 75). Angiver årsager og begrænsninger, der er relevante for korrekt betjening af kameraet. z Angiver oplysninger, der er nyttige at kende. 2 DK

3 Bemærkninger om brug af kameraet Om det viste sprog Skærmpanelet vises kun på engelsk, fransk og brasiliansk-portugisisk Andre sprog er ikke tilgængelige. Bemærkninger om optagelse/afspilning og tilslutning Før du starter optagelsen, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre, at kameraet fungerer korrekt. Hvis du vil afspille billeder, skal du tilslutte kameraet til en anden enhed med et HDMImikrokabel (sælges separat). Kameraet er hverken støvsikkert eller vandtæt. Læs "Forholdsregler" (side 76), før du betjener kameraet. Undgå at udsætte kameraet for fugt, mens stikdækslet eller batteripakke-/ hukommelseskortdækslet er åbent. Hvis der kommer damp ind i kameraet, kan der forekomme en fejl. I nogle situationer kan kameraet ikke repareres. Ret ikke kameraet mod solen eller andet kraftigt lys. Det kan medføre fejl. Brug ikke kameraet på et sted, der genererer kraftige radiobølger eller udsender stråling. Ellers er det ikke sikkert, at kameraet optager og afspiller billeder. Brug af kameraet på sandede eller støvede steder kan medføre fejl. Hvis der forekommer kondens, skal du fjerne det, før du bruger kameraet (side 76). Undgå at ryste eller støde kameraet. Det kan medføre en fejl, og du kan muligvis ikke optage billeder. Endelig kan et hukommelseskort blive uanvendeligt, eller billeddata kan blive beskadiget. Når du tilslutter kameraet til en anden enhed med et kabel, skal du sørge for at indsætte tilslutningsstikket på den rigtige måde. Hvis du tvinger stikket ind i terminalen, beskadiges denne, og det kan medføre fejlfunktion af kameraet. Afspilning af andre film, end dem der er optaget, redigeret eller sammensat på dette kamera, kan ikke garanteres. Hvis du skifter mellem NTSC/PAL, vil de indstillingsværdier, der kan vælges i indstillingstilstanden Billedkvalitet blive ændret tilsvarende. Indstillingsværdier for både [NTSC] og [PAL] vises i denne manual. Om kameraets temperatur Kameraet kan blive varmt på grund af kontinuerlig brug, men det er ikke en fejl. Om beskyttelse mod overophedning Afhængig af kamera- og batteritemperatur kan du måske ikke optage film, eller strømmen slukkes automatisk for at beskytte kameraet. Der vises en meddelelse på skærmpanelet, før der slukkes for strømmen, eller du kan ikke længere optage film. Bemærkningerne om batteripakken Oplad batteripakken, før du bruger den første gang Du kan oplade batteripakken, selvom den ikke er helt afladet. Endvidere kan du, selvom batteripakken ikke er fuldt opladet, bruge den delvist opladede kapacitet af batteripakken, som den er. Hvis du ønsker oplysninger om batteripakker, kan du se side 74. Bemærkninger om skærmpanelet og objektivet Udsættelse af skærmpanelet eller objektivet for direkte solskin i længere perioder kan medføre fejl. Vær forsigtig, hvis du placerer kameraet i nærheden af et vindue eller udendørs. Tryk ikke på skærmpanelet. Det kan medføre fejl. Om billeddatakompatibilitet Dette kamera understøtter "MP4-formatet" som et filmfilformat. Men det garanteres ikke, at alle MP4-kompatible enheder kan afspille billeder, der er optaget med dette kamera. Kameraet overholder universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Advarsel om copyright TV-programmer, film, videobånd og andre materialer kan være under copyright. Uautoriseret optagelse af sådanne materialer kan være i modstrid med bestemmelserne i copyright-lovene. Fortsættes r 3 DK

4 Ingen kompensation for beskadiget indhold eller optagelsesfejl Sony kan ikke give erstatning for fejl i optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget på grund af en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Illustrationer og billeder, der bruges i denne håndbog Billeder, der er bruges som eksempler i denne håndbog, er reproducerede billeder, og er ikke faktiske billeder, der er optaget med kameraet. I denne vejledning refereres der til Memory Stick Micro media og microsd som "hukommelseskort". Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Bemærkninger om afspilning på andre enheder Kameraet er kompatibelt med MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile til optagelse af HDbilledkvalitet (høj definition). Derfor kan du ikke afspille billeder, der er optaget med HDbilledkvalitet (høj definition) på kameraet, med enheder, der ikke er kompatible med MPEG-4 AVC/H.264. Film, der er optaget ved brug af dette kamera, afspilles måske ikke normalt på andre enheder end dette kamera. Film, der er optaget ved brug af andre enheder, afspilles måske ikke korrekt på dette kamera. Om trådløs netværksfunktion Det er bekræftet, at den trådløse netværksfunktion, der er indbygget i dette kamera, overholder de Wi-Fi-specifikationer, der er fremsat af Wi-Fi Alliance (WFA). Afhængigt af regionen er adgangen til et trådløst LAN måske ikke tilgængelig, kan kræve en separat serviceafgift, eller kommunikationen kan blive blokeret eller udsat for uregelmæssige strømsvigt. Få flere oplysninger hos administratoren af trådløst LAN og/eller serviceudbyder. Sony yder ingen garanti af nogen art i leveringen af en netværkstjeneste. Sony har absolut intet ansvar for skader, der kan opstå som følge af brugen af en netværkstjeneste, selv i tilfælde af klager fremsat af en tredjepart. Vi påtager os intet ansvar for nogen skade, der måtte opstå som følge af uautoriseret adgang til eller uautoriseret brug af destinationer, der er indlæst i kameraet, som er resultat af tab eller tyveri. Om sikkerheden ved brug af trådløse LAN-produkter Det er vigtigt at angive sikkerheden, når man bruger den trådløse netværksfunktion. Sony yder ingen garanti og er ikke ansvarlig for eventuel skade, der er et resultat af utilstrækkelig sikkerhed eller brug af den trådløse netværksfunktion. ZEISS-objektiv Dette kamera er udstyret med et ZEISS-objektiv, der kan gengive skarpe billeder med fremragende kontrast. Objektivet til kameraet er blevet fremstillet i henhold til et kvalitetssikringssystem, der er certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i Tyskland. Om GPS-kompatible enheder Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne i lande og områder, hvor du bruger det. Hvis du ikke registrerer placeringsoplysningerne, skal du indstille GPS-loggen til [OFF] (side 35). Hvis du tager billeder med GPS-loggen indstillet til [ON] og uploader disse billeder til internettet, vil optagelsesstedet kunne ses af tredjeparter. Hvis du vil forhindre dette, kan du indstille GPS-loggen til [OFF], før du optager (side 35). Om stænksikring Dette kamerahus har en IPX4-stænksikker ydelse (baseret på vores test). Dette kamera er beskyttet mod vandstænk fra enhver retning. Det er dog ikke beskyttet mod vand under tryk som fra en bruser eller vandhane. Dette kamera er ikke stænksikkert, når der er et USB-eller HDMI-kabel tilsluttet. Den stænksikre ydelse kan gå tabt, hvis kameraet udsættes for et kraftigt stød, f.eks. hvis det tabes. Vi anbefaler, at kameraet bliver undersøgt hos den nærmeste Sony-forhandler (mod betaling). Fejl, der er forårsaget af ukorrekt brug, dækkes ikke af den begrænsede garanti. Brug ikke kameraet i vand (kameraet er ikke vandsikkert). Luk tilslutningsdækslet og batteripakke-/ hukommelseskortdækslet helt i. (Hvis dækslet ikke er helt lukket, kan der komme vand i kameraet. Undlad at åbne/lukke dækslet, hvis dine hænder er våde). 4 DK

5 Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog 2 Bemærkninger om brug af kameraet Identifikation af delene 11 Introduktion Gennemgang af pakkede elementer 12 Isættelse af batteripakken 13 Isætning af et hukommelseskort 16 Dato-/tidsindstilling 18 Indstilling af sommertid 20 Indstillingstilstand for billedkvalitet 21 SteadyShot 23 Vend 24 Scene 25 Intervalfotooptagelse 26 Farveindstilling 27 XAVC S 28 Tidskode/brugerbit 29 IR-fjernbetjening 31 Konfigurationsindstillinger 32 Wi-Fi-fjernbetjening 33 Kopier 34 GPS-log 35 Flytilstand 37 USB Strømforsyning 38 Automatisk slukning 39 Bip 40 Sprogindstilling 41 Skift mellem NTSC/PAL 42 5 DK

6 Nulstilling af indstillingerne 43 Formater 44 Brug af tilbehør 45 Optagelse Visning Optagelse 52 Visning af billeder på et TV 54 Trådløst netværk (Wi-Fi) Computer Forberedelse til tilslutning til din smartphone 56 Tilslutning til din smartphone 57 Tilslutning ved brug af Live-View Remote 61 Nyttige funktioner ved tilslutning af kameraet til din computer 63 Forberedelse af en computer 64 Fejlfinding Fejlfinding 66 Advarselsindikatorer og meddelelser 70 6 DK

7 Andet Optagetid 72 Batteripakke 74 Brug af et kamera i udlandet 75 Forholdsregler 76 Specifikationer DK

8 Optagelse af film og fotos Optagelse 52 Optagelse af billeder ved høj bithastighed Ændring af filstørrelsen på film XAVC S 28 Indstillingstilstanden Billedkvalitet 21 Registrering af placeringsoplysninger GPS-log 35 Sletning af billeder Format 44 Ændring af dato, tid og område Initialisering af indstillinger Dato-/tidsindstilling 18 Nulstilling af indstillingerne 43 Visning på TV'er Visning af billeder på et TV 54 Betjening ved brug af en smartphone eller en tablet Forberedelse til tilslutning til din smartphone 56 Tilslutning til din smartphone 57 Kopiering af billeder til en smartphone fra kameraet Kopier 34 Betjening ved brug af Live-View Remote Tilslutning ved brug af Live-View Remote 61 8 DK

9 Indstillingselementer Klik på hvert element for at gå til den tilsvarende side. Oversigt over tilstande Skærm Tilstande MOVIE Filmtilstand PHOTO Fototilstand INTVL Intervaloptagetilstand VMODE Indstillingstilstand for billedkvalitet SETUP Opsætningstilstand PLAY Afspilningstilstand PwOFF Slukket Punkter, du kan indstille i SETUP Punkter, du kan indstille i CONFG Skærm Punkter Skærm Punkter STEDY SteadyShot Wi-Fi Wi-Fi-fjernbetjening FLIP Vend GPS GPS-log SCENE Scene PLANE Flytilstand LAPSE Intervalfotooptagelse USBPw USB Strømforsyning COLOR Farveindstilling A.OFF Automatisk slukning PRO XAVC S BEEP Bip TC/UB Tidskode/brugerbit DATE Dato-/tidsindstilling IR-RC IR-fjernbetjening DST Indstilling af sommertid CONFG Konfigurationsindstillinger LANG Sprogindstilling V.SYS Skift mellem NTSC/PAL RESET Nulstilling af indstillingerne FORMT Formater Bemærkninger Skærmpanelet vises kun på engelsk, fransk og brasiliansk-portugisisk Andre sprog er ikke tilgængelige. Fortsættes r 9 DK

10 Sådan indstilles punkter Du kan indstille punkter ved hjælp af følgende 3 knapper på kameraet. NEXT*: Skifter til den næste menu PREV*: Skifter til den forrige menu ENTER: Åbner menuen * Både knappen NEXT og PREV bruges til at ændre menuen. I denne manual bruger vi normalt knappen NEXT til beskrivelse. Hvis du kun bruger knappen PREV, beskriver vi den som knappen PREV. Knappen REC/ knappen ENTER Knappen PREV Knappen NEXT 1 Tryk på knappen NEXT eller PREV for at tænde for strømmen. Hvis du vil slukke, skal du vælge [PwOFF] og trykke på knappen ENTER. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at få vist indstillingspunktet, og tryk derefter på knappen ENTER. Hvis du vil vende tilbage til menuen [SETUP], skal du vælge [BACK] og trykke på knappen ENTER. 10 DK

11 Identifikation af delene A GPS-sensor B REC/access/CHG-lampe* (opladning) 1 C REC HOLD-kontakt (lås)* 2 D REC-knap (film/foto) ENTER-knap (menuudførelse) E Låsegreb F IR-fjernbetjeningsmodtager G (N Mark)* 3 H Skærmpanel I Højttaler J Knappen PREV K Knappen NEXT L Mikrofoner M Objektiv N REC-lampe O Stikdæksel P Hul til påsætning af stativadapter Q m-stik (mikrofon)* 4 R Udvidelsesstik* 5 S HDMI OUT-stik T Stikdæksel (USB) U USB-multi-/mikroterminal* 6 V Batteripakke/dæksel til hukommelseskort W Stik til isætning af hukommelseskort X Batteriudskubningsgreb Y Batteriisætningstik * 1 Lampen lyser rødt, mens du optager film/åbner optagelsesmedier, eller gult under CHG (opladning). * 2 Bruges til at forhindre utilsigtet betjening. Skub i retning af pilmærket på kameraet for at låse knappen REC. Skub i den modsatte retning for at frigøre. * 3 Berør mærket, når du tilslutter kameraet til en smartphone, der er udstyret med NFCfunktionen. NFC (Near Field Communication) er en international standard for den kortrækkende trådløse kommunikationsteknologi. * 4 Når en ekstern mikrofon (sælges separat) tilsluttes, kan lyden ikke optages gennem den indbyggede mikrofon. * 5 bruges til at tilslutte tilbehør. * 6 Understøtter kompatible USB-mikroenheder. 11 DK

12 Gennemgang af pakkede elementer Kontroller, at du har følgende pakkede elementer. Tallet i parentes angiver mængden af de pakkede elementer. Kamera (1) USB-mikrokabel (1) Genopladelig batteripakke (NP-BX1) (1) Vandtæt etui (SPK-AS2) (1) Selvklæbende monteringstape (VCT-AM1) Vedhæftningsspænde (1) Fladt selvklæbende monteringstape (1) Krumt selvklæbende monteringstape (1) Stativadapter (1) Håndbog (denne vejledning) Inkluderet i den interne hukommelse på dette kamera. Sæt med trykt dokumentation 12 DK

13 Isættelse af batteripakken 1 Skub til låsegrebet, indtil du kan se det gule mærke, og åbn derefter dækslet. Låsegreb 2 Isæt batteripakken. Sørg for, at retningen af batteripakken er korrekt, og indsæt den derefter ved at skubbe mod batteriudskubningsgrebet, indtil grebet låser. 3 Luk dækslet. Luk dækslet helt, så det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt. zsådan fjerner du batteripakken Åbn dækslet, skub batteriudskubningsgrebet, og fjern derefter batteripakken. Batteriudskubningsgreb zsådan indstilles funktionen Automatisk slukning Vælg [A.OFF] fra skærmen [SETUP] t [CONFG], og vælg derefter funktionen Automatisk slukning. Standardindstillingen er [60 sek]. Skift indstillingen som nødvendigt. Se "Automatisk slukning" (side 39) for at få flere oplysninger. Fortsættes r 13 DK

14 Opladning af batteripakken 1 Sluk for strømmen til kameraet. Opladning er ikke mulig, når kameraet er tændt. 2 Tilslut kameraet til en computer, der er tændt, med USB-mikrokablet (medfølger). REC/access/CHG-lampen (opladning) lyser gult. REC/access/ CHG-lampe (opladning) 3 Når opladningen er fuldført, skal du slette USB-forbindelsen mellem kameraet og computeren. USB-mikrokabel (medfølger) Skub den ind, til den sidder helt fast Opladningen er fuldført, når REC/access/CHG-lampen (opladning) slukkes (fuld opladning) (side 74). Bemærkninger Du kan kun bruge type X-batteri med dette kamera. Sluk for kameraet, mens du oplader batteriet. Brug ikke magt på kameraet, når du tilslutter kameraet til en computer. Dette kan beskadige kamerae eller computeren. Når du tilslutter kameraet til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet en vekselstrømskilde, vil batteriet i den bærbare computer hurtigt blive tømt. Lad ikke kameraet forblive tilsluttet til computeren i længere tid. Opladning af batteripakken eller tilslutning til tilpassede eller håndbyggede computere garanteres ikke. Afhængig af den anvendte USB-enhed, er det ikke sikkert, at opladningen fungerer korrekt. Betjening med alle computere garanteres ikke. Hvis du ikke påtænker at bruge kameraet i længere tid, skal kameraet oplades hver 6 til 12 måned for at bevare batteriets ydeevne. zhvor lang tid tager det at oplade kameraet? Opladningstid Batteripakke Via en computer Via AC-UD20* (sælges separat) NP-BX1 (medfølger) Ca. 245 min. Ca. 175 min. Den tid det tager at oplade et fuld afladet batteripakke ved en temperatur på 25 C. Opladning kan tage længere tid under bestemte omstændigheder eller betingelser. * Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD20 (sælges separat). Du tilslutte opladeren ved brug af USB-mikrokablet (medfølger) Fortsættes r 14 DK

15 zkontrol af resterende batteriopladning En indikator for resterende opladning vises øverst til højre på skærmpanelet. Høj Lav Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte omstændigheder. Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende opladningstid vises. 15 DK

16 Isætning af et hukommelseskort 1 Skub til låsegrebet, indtil du kan se det gule mærke, og åbn derefter dækslet. Låsegreb 2 Isæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads. microsd-kort: Indsæt det, som vist under A. Memory Stick Micro (M2)-medier: Indsæt det, som vist under B. Hvis der vises [WAIT] på skærmpanelet, skal du vente, indtil meddelelsen forsvinder. Sæt et hukommelseskort helt ind i den rigtige retning. Ellers genkender kameraet det ikke. A Trykt side B Terminalside 3 Luk dækslet. Luk dækslet helt, så det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt. microsd-kort Memory Stick Micro (Mark2) media zsådan skubber du hukommelseskortet ud Åbn dækslet, og tryk derefter let på hukommelseskortet en gang. Fortsættes r 16 DK

17 zhvilke typer hukommelseskort kan du bruge sammen med dette kamera? Under optagelse af MP4 Typer af hukommelseskort SD Speed Class Udtryk i denne bog Memory Stick Micro (Mark2) media Memory Stick Micro media microsd-hukommelseskort microsdhc-hukommelseskort microsdxc-hukommelseskort Klasse 4 eller hurtigere microsd-kort Under optagelse af XAVC S Typer af hukommelseskort SD Speed Class Udtryk i denne bog microsdxc-hukommelseskort Klasse 10 eller hurtigere microsd-kort Betjening med alle hukommelseskort garanteres ikke. Et exfat-kompatibelt hukommelseskort kræves, når du optager XAVC S. Bemærkninger Med henblik på at stabilisere betjeningen af hukommelseskortet anbefales det, at du formaterer hukommelseskortet, når du bruger det sammen med kameraet første gang (side 44). Alle data, der er registreret på hukommelseskortet, slettes ved formateringen, og de kan ikke gendannes. Gem vigtige data på hukommelseskortet på andre medier, f.eks. en computer, før du formaterer hukommelseskortet. Hvis du isætter et hukommelseskort i stikket i den forkerte retning, kan hukommelseskortet, hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede. Undlad at isætte noget andet end hukommelseskort med den kompatible størrelse i hukommelseskortstikket. Ellers kan der opstå fejl. Når du isætter hukommelseskort eller skubber det ud, skal du sørge for at forhindre, at hukommelseskort hopper ud, så du taber det. Den garanterede betjeningstemperatur i kameraet er mellem -10 C til 40 C. Men afhængigt af hukommelseskortets type kan de garanterede betjeningstemperaturer variere. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med hukommelseskortet, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Billeder, der er optaget på et microsdxc-hukommelseskort, kan ikke overføres eller afspilles på en computer eller AV-enhed, der ikke er exfat-kompatibel* (via USB-tilslutning). Før tilslutning skal du sikre dig, at enheden er exfat-kompatibel. Hvis kamera tilsluttes til en enhed, der ikke er exfat-kompatibel, vises der eventuelt en meddelelse om at formatere hukommelseskortet. I denne situation skal du ikke formatere hukommelseskortet, da alle dets data vil gå tabt. * exfat er det filsystem, der bruges på microsdxc-hukommelseskort. 17 DK

18 Dato-/ tidsindstilling Indstilling af skærm t t Du kan angive år/måned/dag og område. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP] t [CONFG]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [CONFG], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DATE] (dato og tid), og tryk derefter på knappen ENTER. 4 Tryk på knappen NEXT for at vælge ønsket dato, tid og område, og tryk derefter på knappen ENTER for at bekræfte det. Vælg 00:00 for midnat, 12:00 for middag. Skærm Standardindstilling 2014 Angiver året. 01 Angiver måneden. 01 Angiver dagen. 00 Angiver timen. 00 Angiver minutter. GMT+0 Angiver det område, hvor du kan bruge kameraet. (Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)). Bemærkninger Hvis du indstiller GPS-loggen til [ON], justerer kamera automatisk dato, tid og område under optagetilstand. Fortsættes r 18 DK

19 zindstilling af området Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området. Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT). Se også i "Verdens tidsforskelle" (side 75). 19 DK

20 Indstilling af sommertid Indstilling af skærm t t Du kan indstille kameraets ur til at vise sommertid. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP] t [CONFG]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [CONFG], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DST] (Sommertid), og tryk derefter på knappen ENTER. 4 Tryk på NEXT-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Angiver sommertiden. Angiver ikke sommertiden. Vender tilbage til menuen [DST]. 20 DK

21 Indstillingstilstand for billedkvalitet Indstilling af skærm Du kan angive billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film. Billedkvaliteter, der kan indstilles, afhænger af indstillingen [PRO] (side 28). 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [VMODE], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at vælge billedkvaliteten, og tryk derefter på knappen ENTER. Hvis [PRO] er indstillet til [OFF] (optagelse i MP4). Skærm Optaget billede Opløsning Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2 billedhastighed) Billedhastighed *1 Afspilningshastighed * p/50p 60p/50p Højeste opløsning p/25p 30p/25p Høj opløsning p/25p 30p/25p Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved p/100p 120p/100p *3 4 billedhastighed) *2 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved p/200p 240p/200p *3 8 billedhastighed) *2 Superlangsom optagelse (super langsom billede optaget ved 4 billedhastighed) p/100p 30p/25p Standardopløsning p/25p 30p/25p Vender tilbage til menuen [VMODE]. *1 Billedhastigheden afhænger af indstillingen af NTSC/PAL (side 42). *2 PlayMemories Home konverterer billedhastigheden til 60p/50p og afspiller billeder ved standardhastighed. Det gør det også muligt at afspille billeder i slow motion og redigere dem under afspilning i slow motion (side 63). *3 Afhængig af dine enheder og din software afspilles billeder ved 60p/50p. Fortsættes r 21 DK

22 Hvis [PRO] er indstillet til [ON] (optagelse i XAVC S). Hvis [V.SYS] er indstillet til [NTSC] Skærm Optaget billede Opløsning XAVC S 50 Mbps p 60p XAVC S 50 Mbps p 30p XAVC S 50 Mbps p 24p Hvis [V.SYS] er indstillet til [PAL] Skærm Optaget billede Opløsning Billedhastighed Afspilningshastighed Billedhastighed Afspilningshastighed XAVC S 50 Mbps p 50p XAVC S 50 Mbps p 25p Bemærkninger Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer. I [SSLOW]-tilstand er den ca. 3 timer. Der optage sikke lyd, når der optages i [SSLOW]-tilstand. Feltvinkler ændres, når indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200], [SSLOW] eller [VGA]. SteadyShot er ikke effektiv, når indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200] eller [SSLOW]. Hvis du afspiller billeder, der er optaget i [HS120]/[HS100] eller [HS240]/[HS200], vil billedhastigheden være 60p/50p, og afspilningen vil være standardhastighed. 22 DK

23 SteadyShot Indstilling af skærm t Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du optager. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [STEDY] (SteadyShot), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Bruger SteadyShot. (Feltvinkel: 120 ) Bruger ikke SteadyShot. (Feltvinkel: 170 ) Vender tilbage til menuen [STEDY]. Bemærkninger Feltvinklen er 120 ved standardindstillingen. Hvis du ønsker en bredere feltvinkel skal du indstille [STEDY] til [OFF]. Feltvinkler ændres, når indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200], [SSLOW] eller [VGA]. SteadyShot er ikke effektiv i følgende indstillinger. Hvis indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200] eller [SSLOW] I fototilstand I intervaloptagetilstand 23 DK

24 Vend Indstilling af skærm t Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kamaraet er monteret omvendt. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FLIP] (Vend), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Vender billedet lodret og bytter om på venstre og højre lydkanal. Vender ikke billedet. Vender tilbage til menuen [FLIP]. 24 DK

25 Scene Indstilling af skærm t Du kan vælge en passende billedkvalitet i henhold til optagescenen. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SCENE] (Scene), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Optag billeder i standardkvalitet. Optager billedert i en billedkvalitet, der er egnet til undervandsoptagelse. Vender tilbage til menuen [SCENE]. Bemærkninger Sæt det vandtætte etui på kameraet, når du bruger det i vand (side 46). 25 DK

26 Intervalfotooptagelse Indstilling af skærm t Du kan indstille intervalperioden for intervalfotooptagelse. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [LAPSE] (Interval), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 1 sekund. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 2 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 5 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 10 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 30 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 60 sekunder. Vender tilbage til menuen [LAPSE]. Bemærkninger Det første foto optages, straks efter optagelsen er startet, uden at der ventes på fuldførelse af det angivne interval. Fra det andet foto optages foto med de angivne intervaller. Det maksimale antal filer, der er kan optages, er i alt, inklusive filmfiler. 26 DK

27 Farveindstilling Indstilling af skærm t Du kan ændre billedfarvetonen, når du optager. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [COLOR] (Color), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Optagelser i naturlige farver. Optagelser i levende farver. Vender tilbage til menuen [COLOR]. 27 DK

28 XAVC S Indstilling af skærm t Denne indstilling er egnet til professionel filmoptagelse. Formatet, når du optager film, vil være XAVC S, og du kan optage højkvalitetsbilleder ved en høj billedhastighed på ca. 50 Mbps. Du kan ikke ændre tidskode-/brugerbit-indstillingen, når [PRO] er indstillet til [ON]. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [PRO] (Pro), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen. Optagelser i XAVC S. Vælg billedkvalitet i indstillingstilstand for billedkvalitet (side 21). Optagelser i MP4. Vælg dette, når du kopierer billeder til din smartphone eller uploader billeder til et websted. Vender tilbage til menuen [PRO]. Bemærkninger Der kræves et kompatibelt hukommelseskort, når du optager XAVC S (side 17). 28 DK

29 Tidskode/brugerbit Indstilling af skærm t Du kan bruge tidskode-/brugerbit, når [PRO] er indstillet til [ON]. Du kan angive følgende indstillinger fra [TC/UB]. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [TC/UB], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge [TCSET] eller [UBSET], og derefter trykke på knappen ENTER. 4 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Angiver tidskoden. Angiv fire 2-cifrede numre, og tryk derefter på knappen ENTER. Tidskoden kan vælges i følgende interval. Når du vælger 30p eller 60p 00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:29 Når du vælger 25p eller 50p 00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:24 Når du vælger 24p, kan du angive de sidste 2 tidskodecifre i billederne i et multiplum af 4 mellem 0 og 23. Initialiserer tidskoden. Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens [OK] vises, og tryk derefter på knappen ENTER igen. Vælger tidskodeoptagemetode. DF Optager tidskoden i drop-frame (standard). NDF Optager tidskoden i non-drop-frame. I følgende situationer optages tidskoden i [NDF], og [FORMT] vises ikke. Hvis [VMODE] er indstillet til 24p Hvis [V.SYS] er indstillet til [PAL] Angiver, hvordan tidskoden forløber. REC Tidskoden ændres kun, mens du optager XAVC S-film. Den optages sekventielt fra tidskoden på det billede, der blev optaget sidste gang (standard). FREE Tidskoden forløber sekventielt uafhængigt af betjeningen af kameraet. Angiver optagetidskoden. PRSET Den netop opsatte tidskode optages på optagemediet (standard). REGEN Den sidste tidskode i den foregående optagelse læses fra optagemediet, og den nye tidskode optages sekventielt fra den seneste tidskode. Tidskoden fortsætter i [REC]-tilstand uafhængigt af indstillingen af [RUN]. Vender tilbage til menuen [TCSET]. Fortsættes r 29 DK

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K. Indholdsfortegnelse. handling. Søg på. Søg på Menu/ Settings. Indeks Håndbog Mobilt HD Snap-kamera MHS-FS1/FS1K/FS2/FS2K 2011 Sony Corporation 4-275-042-22(1) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den pågældende side. Dette er praktisk, når

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning

Dash Cam Full HD. Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Dash Cam Full HD Transportabelt Digitalt Videokamera ( DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere