Digital HD-videokameraoptager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital HD-videokameraoptager"

Transkript

1 (1) (DK) Digital HD-videokameraoptager Håndbog DK 2014 Sony Corporation HDR-AS100V

2 Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den tilsvarende side. Dette er praktisk, når der søges efter en funktion, du vil se (1) (DK) Digital HD-videokameraoptager Håndbog Indholdsforteg Indholdsfortegnelssøgning Betjeningssøgn Betjenings- Søg efter oplysninger efter funktion. Søg efter oplysninger efter betjening. Indstillingssøgni ng Mærker og annoteringer der bruges i denne håndbog Vend Indstilling af skærm t Søg efter oplysninger på en liste over indstillingselementer. Søg efter oplysninger efter søgeord. Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kamaraet er monteret omvendt. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FLIP] (Vend), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk 01 på knappen Angiver NEXT måneden. for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. 01 Angiver dagen. Vender billedet lodret og bytter om på venstre og højre lydkanal. 00 Angiver timen. Vender ikke billedet. Standardindstillingen er angivet med. 00 Angiver minutter. Vender tilbage til menuen [FLIP]. Angiver det område, hvor du kan bruge kameraet. GMT+0 (Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)). Bemærkninger Hvis du indstiller GPS-loggen til [ON], justerer kamera automatisk dato, tid og område under optagetilstand. zindstilling af området Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området. Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT). Se også i "Verdens tidsforskelle" (side 75). Angiver årsager og begrænsninger, der er relevante for korrekt betjening af kameraet. z Angiver oplysninger, der er nyttige at kende. 2 DK

3 Bemærkninger om brug af kameraet Om det viste sprog Skærmpanelet vises kun på engelsk, fransk og brasiliansk-portugisisk Andre sprog er ikke tilgængelige. Bemærkninger om optagelse/afspilning og tilslutning Før du starter optagelsen, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre, at kameraet fungerer korrekt. Hvis du vil afspille billeder, skal du tilslutte kameraet til en anden enhed med et HDMImikrokabel (sælges separat). Kameraet er hverken støvsikkert eller vandtæt. Læs "Forholdsregler" (side 76), før du betjener kameraet. Undgå at udsætte kameraet for fugt, mens stikdækslet eller batteripakke-/ hukommelseskortdækslet er åbent. Hvis der kommer damp ind i kameraet, kan der forekomme en fejl. I nogle situationer kan kameraet ikke repareres. Ret ikke kameraet mod solen eller andet kraftigt lys. Det kan medføre fejl. Brug ikke kameraet på et sted, der genererer kraftige radiobølger eller udsender stråling. Ellers er det ikke sikkert, at kameraet optager og afspiller billeder. Brug af kameraet på sandede eller støvede steder kan medføre fejl. Hvis der forekommer kondens, skal du fjerne det, før du bruger kameraet (side 76). Undgå at ryste eller støde kameraet. Det kan medføre en fejl, og du kan muligvis ikke optage billeder. Endelig kan et hukommelseskort blive uanvendeligt, eller billeddata kan blive beskadiget. Når du tilslutter kameraet til en anden enhed med et kabel, skal du sørge for at indsætte tilslutningsstikket på den rigtige måde. Hvis du tvinger stikket ind i terminalen, beskadiges denne, og det kan medføre fejlfunktion af kameraet. Afspilning af andre film, end dem der er optaget, redigeret eller sammensat på dette kamera, kan ikke garanteres. Hvis du skifter mellem NTSC/PAL, vil de indstillingsværdier, der kan vælges i indstillingstilstanden Billedkvalitet blive ændret tilsvarende. Indstillingsværdier for både [NTSC] og [PAL] vises i denne manual. Om kameraets temperatur Kameraet kan blive varmt på grund af kontinuerlig brug, men det er ikke en fejl. Om beskyttelse mod overophedning Afhængig af kamera- og batteritemperatur kan du måske ikke optage film, eller strømmen slukkes automatisk for at beskytte kameraet. Der vises en meddelelse på skærmpanelet, før der slukkes for strømmen, eller du kan ikke længere optage film. Bemærkningerne om batteripakken Oplad batteripakken, før du bruger den første gang Du kan oplade batteripakken, selvom den ikke er helt afladet. Endvidere kan du, selvom batteripakken ikke er fuldt opladet, bruge den delvist opladede kapacitet af batteripakken, som den er. Hvis du ønsker oplysninger om batteripakker, kan du se side 74. Bemærkninger om skærmpanelet og objektivet Udsættelse af skærmpanelet eller objektivet for direkte solskin i længere perioder kan medføre fejl. Vær forsigtig, hvis du placerer kameraet i nærheden af et vindue eller udendørs. Tryk ikke på skærmpanelet. Det kan medføre fejl. Om billeddatakompatibilitet Dette kamera understøtter "MP4-formatet" som et filmfilformat. Men det garanteres ikke, at alle MP4-kompatible enheder kan afspille billeder, der er optaget med dette kamera. Kameraet overholder universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Advarsel om copyright TV-programmer, film, videobånd og andre materialer kan være under copyright. Uautoriseret optagelse af sådanne materialer kan være i modstrid med bestemmelserne i copyright-lovene. Fortsættes r 3 DK

4 Ingen kompensation for beskadiget indhold eller optagelsesfejl Sony kan ikke give erstatning for fejl i optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget på grund af en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Illustrationer og billeder, der bruges i denne håndbog Billeder, der er bruges som eksempler i denne håndbog, er reproducerede billeder, og er ikke faktiske billeder, der er optaget med kameraet. I denne vejledning refereres der til Memory Stick Micro media og microsd som "hukommelseskort". Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Bemærkninger om afspilning på andre enheder Kameraet er kompatibelt med MPEG-4 AVC/ H.264 Main Profile til optagelse af HDbilledkvalitet (høj definition). Derfor kan du ikke afspille billeder, der er optaget med HDbilledkvalitet (høj definition) på kameraet, med enheder, der ikke er kompatible med MPEG-4 AVC/H.264. Film, der er optaget ved brug af dette kamera, afspilles måske ikke normalt på andre enheder end dette kamera. Film, der er optaget ved brug af andre enheder, afspilles måske ikke korrekt på dette kamera. Om trådløs netværksfunktion Det er bekræftet, at den trådløse netværksfunktion, der er indbygget i dette kamera, overholder de Wi-Fi-specifikationer, der er fremsat af Wi-Fi Alliance (WFA). Afhængigt af regionen er adgangen til et trådløst LAN måske ikke tilgængelig, kan kræve en separat serviceafgift, eller kommunikationen kan blive blokeret eller udsat for uregelmæssige strømsvigt. Få flere oplysninger hos administratoren af trådløst LAN og/eller serviceudbyder. Sony yder ingen garanti af nogen art i leveringen af en netværkstjeneste. Sony har absolut intet ansvar for skader, der kan opstå som følge af brugen af en netværkstjeneste, selv i tilfælde af klager fremsat af en tredjepart. Vi påtager os intet ansvar for nogen skade, der måtte opstå som følge af uautoriseret adgang til eller uautoriseret brug af destinationer, der er indlæst i kameraet, som er resultat af tab eller tyveri. Om sikkerheden ved brug af trådløse LAN-produkter Det er vigtigt at angive sikkerheden, når man bruger den trådløse netværksfunktion. Sony yder ingen garanti og er ikke ansvarlig for eventuel skade, der er et resultat af utilstrækkelig sikkerhed eller brug af den trådløse netværksfunktion. ZEISS-objektiv Dette kamera er udstyret med et ZEISS-objektiv, der kan gengive skarpe billeder med fremragende kontrast. Objektivet til kameraet er blevet fremstillet i henhold til et kvalitetssikringssystem, der er certificeret af Carl Zeiss i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne hos Carl Zeiss i Tyskland. Om GPS-kompatible enheder Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne i lande og områder, hvor du bruger det. Hvis du ikke registrerer placeringsoplysningerne, skal du indstille GPS-loggen til [OFF] (side 35). Hvis du tager billeder med GPS-loggen indstillet til [ON] og uploader disse billeder til internettet, vil optagelsesstedet kunne ses af tredjeparter. Hvis du vil forhindre dette, kan du indstille GPS-loggen til [OFF], før du optager (side 35). Om stænksikring Dette kamerahus har en IPX4-stænksikker ydelse (baseret på vores test). Dette kamera er beskyttet mod vandstænk fra enhver retning. Det er dog ikke beskyttet mod vand under tryk som fra en bruser eller vandhane. Dette kamera er ikke stænksikkert, når der er et USB-eller HDMI-kabel tilsluttet. Den stænksikre ydelse kan gå tabt, hvis kameraet udsættes for et kraftigt stød, f.eks. hvis det tabes. Vi anbefaler, at kameraet bliver undersøgt hos den nærmeste Sony-forhandler (mod betaling). Fejl, der er forårsaget af ukorrekt brug, dækkes ikke af den begrænsede garanti. Brug ikke kameraet i vand (kameraet er ikke vandsikkert). Luk tilslutningsdækslet og batteripakke-/ hukommelseskortdækslet helt i. (Hvis dækslet ikke er helt lukket, kan der komme vand i kameraet. Undlad at åbne/lukke dækslet, hvis dine hænder er våde). 4 DK

5 Bemærkninger om brug af kameraet Sådan bruges denne håndbog 2 Bemærkninger om brug af kameraet Identifikation af delene 11 Introduktion Gennemgang af pakkede elementer 12 Isættelse af batteripakken 13 Isætning af et hukommelseskort 16 Dato-/tidsindstilling 18 Indstilling af sommertid 20 Indstillingstilstand for billedkvalitet 21 SteadyShot 23 Vend 24 Scene 25 Intervalfotooptagelse 26 Farveindstilling 27 XAVC S 28 Tidskode/brugerbit 29 IR-fjernbetjening 31 Konfigurationsindstillinger 32 Wi-Fi-fjernbetjening 33 Kopier 34 GPS-log 35 Flytilstand 37 USB Strømforsyning 38 Automatisk slukning 39 Bip 40 Sprogindstilling 41 Skift mellem NTSC/PAL 42 5 DK

6 Nulstilling af indstillingerne 43 Formater 44 Brug af tilbehør 45 Optagelse Visning Optagelse 52 Visning af billeder på et TV 54 Trådløst netværk (Wi-Fi) Computer Forberedelse til tilslutning til din smartphone 56 Tilslutning til din smartphone 57 Tilslutning ved brug af Live-View Remote 61 Nyttige funktioner ved tilslutning af kameraet til din computer 63 Forberedelse af en computer 64 Fejlfinding Fejlfinding 66 Advarselsindikatorer og meddelelser 70 6 DK

7 Andet Optagetid 72 Batteripakke 74 Brug af et kamera i udlandet 75 Forholdsregler 76 Specifikationer DK

8 Optagelse af film og fotos Optagelse 52 Optagelse af billeder ved høj bithastighed Ændring af filstørrelsen på film XAVC S 28 Indstillingstilstanden Billedkvalitet 21 Registrering af placeringsoplysninger GPS-log 35 Sletning af billeder Format 44 Ændring af dato, tid og område Initialisering af indstillinger Dato-/tidsindstilling 18 Nulstilling af indstillingerne 43 Visning på TV'er Visning af billeder på et TV 54 Betjening ved brug af en smartphone eller en tablet Forberedelse til tilslutning til din smartphone 56 Tilslutning til din smartphone 57 Kopiering af billeder til en smartphone fra kameraet Kopier 34 Betjening ved brug af Live-View Remote Tilslutning ved brug af Live-View Remote 61 8 DK

9 Indstillingselementer Klik på hvert element for at gå til den tilsvarende side. Oversigt over tilstande Skærm Tilstande MOVIE Filmtilstand PHOTO Fototilstand INTVL Intervaloptagetilstand VMODE Indstillingstilstand for billedkvalitet SETUP Opsætningstilstand PLAY Afspilningstilstand PwOFF Slukket Punkter, du kan indstille i SETUP Punkter, du kan indstille i CONFG Skærm Punkter Skærm Punkter STEDY SteadyShot Wi-Fi Wi-Fi-fjernbetjening FLIP Vend GPS GPS-log SCENE Scene PLANE Flytilstand LAPSE Intervalfotooptagelse USBPw USB Strømforsyning COLOR Farveindstilling A.OFF Automatisk slukning PRO XAVC S BEEP Bip TC/UB Tidskode/brugerbit DATE Dato-/tidsindstilling IR-RC IR-fjernbetjening DST Indstilling af sommertid CONFG Konfigurationsindstillinger LANG Sprogindstilling V.SYS Skift mellem NTSC/PAL RESET Nulstilling af indstillingerne FORMT Formater Bemærkninger Skærmpanelet vises kun på engelsk, fransk og brasiliansk-portugisisk Andre sprog er ikke tilgængelige. Fortsættes r 9 DK

10 Sådan indstilles punkter Du kan indstille punkter ved hjælp af følgende 3 knapper på kameraet. NEXT*: Skifter til den næste menu PREV*: Skifter til den forrige menu ENTER: Åbner menuen * Både knappen NEXT og PREV bruges til at ændre menuen. I denne manual bruger vi normalt knappen NEXT til beskrivelse. Hvis du kun bruger knappen PREV, beskriver vi den som knappen PREV. Knappen REC/ knappen ENTER Knappen PREV Knappen NEXT 1 Tryk på knappen NEXT eller PREV for at tænde for strømmen. Hvis du vil slukke, skal du vælge [PwOFF] og trykke på knappen ENTER. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at få vist indstillingspunktet, og tryk derefter på knappen ENTER. Hvis du vil vende tilbage til menuen [SETUP], skal du vælge [BACK] og trykke på knappen ENTER. 10 DK

11 Identifikation af delene A GPS-sensor B REC/access/CHG-lampe* (opladning) 1 C REC HOLD-kontakt (lås)* 2 D REC-knap (film/foto) ENTER-knap (menuudførelse) E Låsegreb F IR-fjernbetjeningsmodtager G (N Mark)* 3 H Skærmpanel I Højttaler J Knappen PREV K Knappen NEXT L Mikrofoner M Objektiv N REC-lampe O Stikdæksel P Hul til påsætning af stativadapter Q m-stik (mikrofon)* 4 R Udvidelsesstik* 5 S HDMI OUT-stik T Stikdæksel (USB) U USB-multi-/mikroterminal* 6 V Batteripakke/dæksel til hukommelseskort W Stik til isætning af hukommelseskort X Batteriudskubningsgreb Y Batteriisætningstik * 1 Lampen lyser rødt, mens du optager film/åbner optagelsesmedier, eller gult under CHG (opladning). * 2 Bruges til at forhindre utilsigtet betjening. Skub i retning af pilmærket på kameraet for at låse knappen REC. Skub i den modsatte retning for at frigøre. * 3 Berør mærket, når du tilslutter kameraet til en smartphone, der er udstyret med NFCfunktionen. NFC (Near Field Communication) er en international standard for den kortrækkende trådløse kommunikationsteknologi. * 4 Når en ekstern mikrofon (sælges separat) tilsluttes, kan lyden ikke optages gennem den indbyggede mikrofon. * 5 bruges til at tilslutte tilbehør. * 6 Understøtter kompatible USB-mikroenheder. 11 DK

12 Gennemgang af pakkede elementer Kontroller, at du har følgende pakkede elementer. Tallet i parentes angiver mængden af de pakkede elementer. Kamera (1) USB-mikrokabel (1) Genopladelig batteripakke (NP-BX1) (1) Vandtæt etui (SPK-AS2) (1) Selvklæbende monteringstape (VCT-AM1) Vedhæftningsspænde (1) Fladt selvklæbende monteringstape (1) Krumt selvklæbende monteringstape (1) Stativadapter (1) Håndbog (denne vejledning) Inkluderet i den interne hukommelse på dette kamera. Sæt med trykt dokumentation 12 DK

13 Isættelse af batteripakken 1 Skub til låsegrebet, indtil du kan se det gule mærke, og åbn derefter dækslet. Låsegreb 2 Isæt batteripakken. Sørg for, at retningen af batteripakken er korrekt, og indsæt den derefter ved at skubbe mod batteriudskubningsgrebet, indtil grebet låser. 3 Luk dækslet. Luk dækslet helt, så det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt. zsådan fjerner du batteripakken Åbn dækslet, skub batteriudskubningsgrebet, og fjern derefter batteripakken. Batteriudskubningsgreb zsådan indstilles funktionen Automatisk slukning Vælg [A.OFF] fra skærmen [SETUP] t [CONFG], og vælg derefter funktionen Automatisk slukning. Standardindstillingen er [60 sek]. Skift indstillingen som nødvendigt. Se "Automatisk slukning" (side 39) for at få flere oplysninger. Fortsættes r 13 DK

14 Opladning af batteripakken 1 Sluk for strømmen til kameraet. Opladning er ikke mulig, når kameraet er tændt. 2 Tilslut kameraet til en computer, der er tændt, med USB-mikrokablet (medfølger). REC/access/CHG-lampen (opladning) lyser gult. REC/access/ CHG-lampe (opladning) 3 Når opladningen er fuldført, skal du slette USB-forbindelsen mellem kameraet og computeren. USB-mikrokabel (medfølger) Skub den ind, til den sidder helt fast Opladningen er fuldført, når REC/access/CHG-lampen (opladning) slukkes (fuld opladning) (side 74). Bemærkninger Du kan kun bruge type X-batteri med dette kamera. Sluk for kameraet, mens du oplader batteriet. Brug ikke magt på kameraet, når du tilslutter kameraet til en computer. Dette kan beskadige kamerae eller computeren. Når du tilslutter kameraet til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet en vekselstrømskilde, vil batteriet i den bærbare computer hurtigt blive tømt. Lad ikke kameraet forblive tilsluttet til computeren i længere tid. Opladning af batteripakken eller tilslutning til tilpassede eller håndbyggede computere garanteres ikke. Afhængig af den anvendte USB-enhed, er det ikke sikkert, at opladningen fungerer korrekt. Betjening med alle computere garanteres ikke. Hvis du ikke påtænker at bruge kameraet i længere tid, skal kameraet oplades hver 6 til 12 måned for at bevare batteriets ydeevne. zhvor lang tid tager det at oplade kameraet? Opladningstid Batteripakke Via en computer Via AC-UD20* (sælges separat) NP-BX1 (medfølger) Ca. 245 min. Ca. 175 min. Den tid det tager at oplade et fuld afladet batteripakke ved en temperatur på 25 C. Opladning kan tage længere tid under bestemte omstændigheder eller betingelser. * Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD20 (sælges separat). Du tilslutte opladeren ved brug af USB-mikrokablet (medfølger) Fortsættes r 14 DK

15 zkontrol af resterende batteriopladning En indikator for resterende opladning vises øverst til højre på skærmpanelet. Høj Lav Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte omstændigheder. Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende opladningstid vises. 15 DK

16 Isætning af et hukommelseskort 1 Skub til låsegrebet, indtil du kan se det gule mærke, og åbn derefter dækslet. Låsegreb 2 Isæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads. microsd-kort: Indsæt det, som vist under A. Memory Stick Micro (M2)-medier: Indsæt det, som vist under B. Hvis der vises [WAIT] på skærmpanelet, skal du vente, indtil meddelelsen forsvinder. Sæt et hukommelseskort helt ind i den rigtige retning. Ellers genkender kameraet det ikke. A Trykt side B Terminalside 3 Luk dækslet. Luk dækslet helt, så det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt. microsd-kort Memory Stick Micro (Mark2) media zsådan skubber du hukommelseskortet ud Åbn dækslet, og tryk derefter let på hukommelseskortet en gang. Fortsættes r 16 DK

17 zhvilke typer hukommelseskort kan du bruge sammen med dette kamera? Under optagelse af MP4 Typer af hukommelseskort SD Speed Class Udtryk i denne bog Memory Stick Micro (Mark2) media Memory Stick Micro media microsd-hukommelseskort microsdhc-hukommelseskort microsdxc-hukommelseskort Klasse 4 eller hurtigere microsd-kort Under optagelse af XAVC S Typer af hukommelseskort SD Speed Class Udtryk i denne bog microsdxc-hukommelseskort Klasse 10 eller hurtigere microsd-kort Betjening med alle hukommelseskort garanteres ikke. Et exfat-kompatibelt hukommelseskort kræves, når du optager XAVC S. Bemærkninger Med henblik på at stabilisere betjeningen af hukommelseskortet anbefales det, at du formaterer hukommelseskortet, når du bruger det sammen med kameraet første gang (side 44). Alle data, der er registreret på hukommelseskortet, slettes ved formateringen, og de kan ikke gendannes. Gem vigtige data på hukommelseskortet på andre medier, f.eks. en computer, før du formaterer hukommelseskortet. Hvis du isætter et hukommelseskort i stikket i den forkerte retning, kan hukommelseskortet, hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede. Undlad at isætte noget andet end hukommelseskort med den kompatible størrelse i hukommelseskortstikket. Ellers kan der opstå fejl. Når du isætter hukommelseskort eller skubber det ud, skal du sørge for at forhindre, at hukommelseskort hopper ud, så du taber det. Den garanterede betjeningstemperatur i kameraet er mellem -10 C til 40 C. Men afhængigt af hukommelseskortets type kan de garanterede betjeningstemperaturer variere. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med hukommelseskortet, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Billeder, der er optaget på et microsdxc-hukommelseskort, kan ikke overføres eller afspilles på en computer eller AV-enhed, der ikke er exfat-kompatibel* (via USB-tilslutning). Før tilslutning skal du sikre dig, at enheden er exfat-kompatibel. Hvis kamera tilsluttes til en enhed, der ikke er exfat-kompatibel, vises der eventuelt en meddelelse om at formatere hukommelseskortet. I denne situation skal du ikke formatere hukommelseskortet, da alle dets data vil gå tabt. * exfat er det filsystem, der bruges på microsdxc-hukommelseskort. 17 DK

18 Dato-/ tidsindstilling Indstilling af skærm t t Du kan angive år/måned/dag og område. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP] t [CONFG]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [CONFG], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DATE] (dato og tid), og tryk derefter på knappen ENTER. 4 Tryk på knappen NEXT for at vælge ønsket dato, tid og område, og tryk derefter på knappen ENTER for at bekræfte det. Vælg 00:00 for midnat, 12:00 for middag. Skærm Standardindstilling 2014 Angiver året. 01 Angiver måneden. 01 Angiver dagen. 00 Angiver timen. 00 Angiver minutter. GMT+0 Angiver det område, hvor du kan bruge kameraet. (Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)). Bemærkninger Hvis du indstiller GPS-loggen til [ON], justerer kamera automatisk dato, tid og område under optagetilstand. Fortsættes r 18 DK

19 zindstilling af området Du kan indstille uret til den lokale tid i et land, som du besøger, ved at vælge området. Områder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT). Se også i "Verdens tidsforskelle" (side 75). 19 DK

20 Indstilling af sommertid Indstilling af skærm t t Du kan indstille kameraets ur til at vise sommertid. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP] t [CONFG]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [CONFG], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at få vist [DST] (Sommertid), og tryk derefter på knappen ENTER. 4 Tryk på NEXT-knappen for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Angiver sommertiden. Angiver ikke sommertiden. Vender tilbage til menuen [DST]. 20 DK

21 Indstillingstilstand for billedkvalitet Indstilling af skærm Du kan angive billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film. Billedkvaliteter, der kan indstilles, afhænger af indstillingen [PRO] (side 28). 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [VMODE], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at vælge billedkvaliteten, og tryk derefter på knappen ENTER. Hvis [PRO] er indstillet til [OFF] (optagelse i MP4). Skærm Optaget billede Opløsning Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2 billedhastighed) Billedhastighed *1 Afspilningshastighed * p/50p 60p/50p Højeste opløsning p/25p 30p/25p Høj opløsning p/25p 30p/25p Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved p/100p 120p/100p *3 4 billedhastighed) *2 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved p/200p 240p/200p *3 8 billedhastighed) *2 Superlangsom optagelse (super langsom billede optaget ved 4 billedhastighed) p/100p 30p/25p Standardopløsning p/25p 30p/25p Vender tilbage til menuen [VMODE]. *1 Billedhastigheden afhænger af indstillingen af NTSC/PAL (side 42). *2 PlayMemories Home konverterer billedhastigheden til 60p/50p og afspiller billeder ved standardhastighed. Det gør det også muligt at afspille billeder i slow motion og redigere dem under afspilning i slow motion (side 63). *3 Afhængig af dine enheder og din software afspilles billeder ved 60p/50p. Fortsættes r 21 DK

22 Hvis [PRO] er indstillet til [ON] (optagelse i XAVC S). Hvis [V.SYS] er indstillet til [NTSC] Skærm Optaget billede Opløsning XAVC S 50 Mbps p 60p XAVC S 50 Mbps p 30p XAVC S 50 Mbps p 24p Hvis [V.SYS] er indstillet til [PAL] Skærm Optaget billede Opløsning Billedhastighed Afspilningshastighed Billedhastighed Afspilningshastighed XAVC S 50 Mbps p 50p XAVC S 50 Mbps p 25p Bemærkninger Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer. I [SSLOW]-tilstand er den ca. 3 timer. Der optage sikke lyd, når der optages i [SSLOW]-tilstand. Feltvinkler ændres, når indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200], [SSLOW] eller [VGA]. SteadyShot er ikke effektiv, når indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200] eller [SSLOW]. Hvis du afspiller billeder, der er optaget i [HS120]/[HS100] eller [HS240]/[HS200], vil billedhastigheden være 60p/50p, og afspilningen vil være standardhastighed. 22 DK

23 SteadyShot Indstilling af skærm t Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du optager. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [STEDY] (SteadyShot), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Bruger SteadyShot. (Feltvinkel: 120 ) Bruger ikke SteadyShot. (Feltvinkel: 170 ) Vender tilbage til menuen [STEDY]. Bemærkninger Feltvinklen er 120 ved standardindstillingen. Hvis du ønsker en bredere feltvinkel skal du indstille [STEDY] til [OFF]. Feltvinkler ændres, når indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200], [SSLOW] eller [VGA]. SteadyShot er ikke effektiv i følgende indstillinger. Hvis indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200] eller [SSLOW] I fototilstand I intervaloptagetilstand 23 DK

24 Vend Indstilling af skærm t Du kan optage billedet på hovedet. Denne funktion er nyttig, når kamaraet er monteret omvendt. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [FLIP] (Vend), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Vender billedet lodret og bytter om på venstre og højre lydkanal. Vender ikke billedet. Vender tilbage til menuen [FLIP]. 24 DK

25 Scene Indstilling af skærm t Du kan vælge en passende billedkvalitet i henhold til optagescenen. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SCENE] (Scene), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Optag billeder i standardkvalitet. Optager billedert i en billedkvalitet, der er egnet til undervandsoptagelse. Vender tilbage til menuen [SCENE]. Bemærkninger Sæt det vandtætte etui på kameraet, når du bruger det i vand (side 46). 25 DK

26 Intervalfotooptagelse Indstilling af skærm t Du kan indstille intervalperioden for intervalfotooptagelse. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [LAPSE] (Interval), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 1 sekund. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 2 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 5 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 10 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 30 sekunder. Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 60 sekunder. Vender tilbage til menuen [LAPSE]. Bemærkninger Det første foto optages, straks efter optagelsen er startet, uden at der ventes på fuldførelse af det angivne interval. Fra det andet foto optages foto med de angivne intervaller. Det maksimale antal filer, der er kan optages, er i alt, inklusive filmfiler. 26 DK

27 Farveindstilling Indstilling af skærm t Du kan ændre billedfarvetonen, når du optager. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [COLOR] (Color), og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Optagelser i naturlige farver. Optagelser i levende farver. Vender tilbage til menuen [COLOR]. 27 DK

28 XAVC S Indstilling af skærm t Denne indstilling er egnet til professionel filmoptagelse. Formatet, når du optager film, vil være XAVC S, og du kan optage højkvalitetsbilleder ved en høj billedhastighed på ca. 50 Mbps. Du kan ikke ændre tidskode-/brugerbit-indstillingen, når [PRO] er indstillet til [ON]. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [PRO] (Pro), og tryk derefter på knappen ENTER. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen. Optagelser i XAVC S. Vælg billedkvalitet i indstillingstilstand for billedkvalitet (side 21). Optagelser i MP4. Vælg dette, når du kopierer billeder til din smartphone eller uploader billeder til et websted. Vender tilbage til menuen [PRO]. Bemærkninger Der kræves et kompatibelt hukommelseskort, når du optager XAVC S (side 17). 28 DK

29 Tidskode/brugerbit Indstilling af skærm t Du kan bruge tidskode-/brugerbit, når [PRO] er indstillet til [ON]. Du kan angive følgende indstillinger fra [TC/UB]. Hvis du vil foretage indstillingen, skal du først vælge [SETUP]. 1 Tryk på knappen NEXT for at få vist [SETUP], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 2 Tryk på knappen NEXT for at få vist [TC/UB], og tryk derefter på knappen ENTER igen. 3 Tryk på knappen NEXT for at vælge [TCSET] eller [UBSET], og derefter trykke på knappen ENTER. 4 Tryk på knappen NEXT for at vælge indstillingen, og tryk derefter på knappen ENTER. Angiver tidskoden. Angiv fire 2-cifrede numre, og tryk derefter på knappen ENTER. Tidskoden kan vælges i følgende interval. Når du vælger 30p eller 60p 00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:29 Når du vælger 25p eller 50p 00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:24 Når du vælger 24p, kan du angive de sidste 2 tidskodecifre i billederne i et multiplum af 4 mellem 0 og 23. Initialiserer tidskoden. Tryk på knappen ENTER for at få vist [SURE?], mens [OK] vises, og tryk derefter på knappen ENTER igen. Vælger tidskodeoptagemetode. DF Optager tidskoden i drop-frame (standard). NDF Optager tidskoden i non-drop-frame. I følgende situationer optages tidskoden i [NDF], og [FORMT] vises ikke. Hvis [VMODE] er indstillet til 24p Hvis [V.SYS] er indstillet til [PAL] Angiver, hvordan tidskoden forløber. REC Tidskoden ændres kun, mens du optager XAVC S-film. Den optages sekventielt fra tidskoden på det billede, der blev optaget sidste gang (standard). FREE Tidskoden forløber sekventielt uafhængigt af betjeningen af kameraet. Angiver optagetidskoden. PRSET Den netop opsatte tidskode optages på optagemediet (standard). REGEN Den sidste tidskode i den foregående optagelse læses fra optagemediet, og den nye tidskode optages sekventielt fra den seneste tidskode. Tidskoden fortsætter i [REC]-tilstand uafhængigt af indstillingen af [RUN]. Vender tilbage til menuen [TCSET]. Fortsættes r 29 DK

Håndbog. Digital HD-videokameraoptager HDR-AS30/AS30V. Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. Indstillingssøgning. Indeks

Håndbog. Digital HD-videokameraoptager HDR-AS30/AS30V. Indholdsfortegnelse. Betjeningssøgning. Indstillingssøgning. Indeks Håndbog Digital HD-videokameraoptager HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporation 4-477-527-12(1) (DK) DK Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den tilsvarende side. Dette er praktisk,

Læs mere

Digital HD-videokameraoptager

Digital HD-videokameraoptager 4-542-974-11(1) (DK) Digital HD-videokameraoptager Håndbog DK 2014 Sony Corporation HDR-AS20 Sådan bruges denne håndbog Klik på en knap til højre for at gå til den tilsvarende side. Dette er praktisk,

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning

4-546-358-12(1) (DK) DK DSC-QX30. Digitalt stillkamera. Betjeningsvejledning 4-546-358-12(1) (DK) DK Digitalt stillkamera Betjeningsvejledning DSC-QX30 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Betjeningsvejledning DK Du kan downloade billedstyringssoftwaren PlayMemories Home fra følgende

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt kamera med udskifteligt objektiv

Digitalt kamera med udskifteligt objektiv 4-546-411-12(1) (DK) DK Digitalt kamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning E-mount ILCE-QX1 2 Brug af håndledsremmen (medfølger) Vægtbegrænsning: 850 gram Betjeningsvejledning DK Du kan downloade

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Påsætning af Moto Mod

Påsætning af Moto Mod 360 CAMERA Påsætning af Moto Mod Afpas kameraobjektivet på bagsiden af telefonen med 360 Camera, og afpas derefter siderne og bunden af telefonen med Moto Mod, indtil de klikker sammen. Bemærk: Sørg for,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning

Dash Cam SD. Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Dash Cam SD Transportabelt Digitalt Videokamera (DVR ) Brugervejledning Tak for dit køb af denne digitale videooptager. Læs venligst denne vejledning omhyggeligt og gem den, så du har den til fremtidig

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera

Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Håndbog til Mobilt HD Snap-kamera MHS-CM1/CM3 Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne

Læs mere

2 S i d e. Erik Vestergaard

2 S i d e. Erik Vestergaard 2 S i d e Erik Vestergaard S i d e 3 Video udstyr Det nye Sanyo videokamera kan som næsten alle apparater i dag en utrolig masse, og der følger en lang instruktionsmanual på ca. 200 sider med! For at lette

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-1301 BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics DA-1 1. Udløser 2. Højttaler 3. ON/OFF (tænd/ sluk) 4. USB-port 5. Micro SD kortindstik 6. Linse 7. Ladeindikator 8. Arbejdsindikator 9.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING

CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING CCT-5001 BETJENINGSVEJLEDNING facebook.com/denverelectronics DA-1 Oversigt over kameraet Bliv klar til brug 1. HDMI-port 6. Skærm 11. Dæksel 16. OP 2. Micro SD kort- 7. Arbejdsindikator 12. Højttaler 17.

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening

Håndbog. Mobilt HD Snap-kamera MHS-PM5/PM5K. Indholdsfortegnelse. Indeks VKLIK! Kom godt i gang. Grundlæggende betjening VKLIK! Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Grundlæggende betjening Brug af kameraet på din computer Brug af funktioner til optagelse Brug af funktioner til visning Tilpasning af indstillingerne Anvendelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Optagelse/afspilning 21 4-209-888-61(1) 2010 Sony Corporation. Indholdsfortegnelse 8. Kom godt i gang 11

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK. Optagelse/afspilning 21 4-209-888-61(1) 2010 Sony Corporation. Indholdsfortegnelse 8. Kom godt i gang 11 4-209-888-61(1) Indholdsfortegnelse 8 Kom godt i gang 11 Optagelse/afspilning 21 Få det optimale ud af dit videokamera 36 DCR-SR15E/SR20E/SX15E/ SX20E/SX20EK Lagring af billeder med en ekstern enhed 47

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere