Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning for DUKA VillaVentilation. Tilslutning af styringen 3. Servicefunktioner 6. Programmering af driftsfunktioner 6."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Tilslutning af styringen 3 Tænd/sluk 4 Styringen 4 Servicefunktioner 6 Brug af styringen 6 Programmering af driftsfunktioner 6 Temperaturindstilling 6 Ventilator hastighed 7 Servicemenu 7 Ur og kalender 8 Filter skift interval 8 Dag program 9 Uge program 9 Årstidsindstilling 12 Midlertidig fejl / Status 13 DUKA Ventilation 2

3 Tilslutning af styringen Styringen sidder i kabinet sammen med rumtemperatursensoren. Derfor placeres styringen i et mindst 1 m fra varmekilder, døre og vinduer ved tilslutning. Ellers vil temperaturføleren få forkerte temperaturmeldinger. Styringen fastgøres på en væg. Styringen forbindes til styreblokken vha. det medfølgende standardtelefonkabel med fire ledere med en længde på op til 10 m. Det er ikke tilladt at udlægge et kommunikationskabel sammen med strømledninger mellem styringen og anlægget. Den anbefalede min. indbyrdes afstand er 150 mm. Styringen leveres samlet og forbundet til anlægget. Hvis det skulle blive nødvendigt at installere styringen igen, skal installationen foretages i nedenstående rækkefølge. Åbning af styringen: a) Åbn styringens kabinet ved at trykke på de forreste dele; b) Fjern telefonkablet fra klemrækken vha. en skruetrækker (se fig. 7); c) Klip bøjlen, der er presset på enhedens kabinet, over fx med en skævbidder; d) Fjern telefonkablet. Udfør den nødvendige installation af telefonkablet Monter styringen (se fig. herunder): a) Før kablet gennem hullet i nederste afdækning; b) Fastgør styringens nederste afdækning på det valgte sted, så skruehovederne holder afdækningen tæt ind mod en væg og ikke rører styringens elektroniske plade overhovedet. I modsat fald er der risiko for, at aggregatet ikke fungerer! c) Fjern beskyttelseskappen fra kablet (~20mm); d) Fjern isoleringen fra ledninger (~6mm); e) Slut ledningerne til klemrækken på pladen som afmærket på etiketten og i henhold til ledningernes farve: Sort ledning I Rød ledning A Grøn ledning B Gul ledning + f) Fastgør kablet på klemrækken med bøjlen fra det medfølgende sæt; DUKA Ventilation 3

4 Tænd/sluk Slut anlægget til strømforsyningen (220V/50Hz), se kapitel Tilslutning af anlægget til en strømforsyning. Logoet DUKA vises i displayet, LED-indikatorerne er slukket. Tryk på knappen Power, vælg on, og tryk på knappen Enter for at starte anlægget. Den grønne diode lyser, anlægget aktiverer den aktuelle driftstilstand, og displayet viser de grundlæggende funktioner. Tryk på knappen Power, vælg off, og tryk på knappen Enter for at stoppe anlægget. Er anlægget forsynet med et varmelegeme vil dette slukkes.(en grøn LED blinker) og slukker efter 2 minutter. Anlægget er nu klar til at blive indstillet efter dine behov. Styringen 1. Systemet gør det muligt at indstille ventilatorerne til tvungen luftcirkulation og har 3 hastigheder: 1. minimum ventilation 2. normal ventilation 3. kraftig ventilation 2. Styringen er udstyret med en temperatursensor, som understøtter den indstillede temperatur i rummet ved den valgte ventilatorhastighed eller svarende til den valgte servicefunktions tilstand (se herunder). Valg af den nødvendige driftstilstand og angivelse af de aktuelle parametre (temperatur i rummet, nødvendig temperatur, ventilatorhastighed, varmekapacitet) vises i LCD-displayet. 3. Bypass-ventilen beskytter varmeveksleren mod tilisning, når den udetemperaturen er for lav. I ventilationstilstand uden opvarmning, sættes anlægget automatisk på recirkulation. 4. Programmet til overvågning af systemets tilstand sporer anlæggets driftsparametre og slukker for systemet i tilfælde af farlige situationer (overophedning af varmelegemerne/link error). De tilhørende oplysninger vises i styringen. Oplysninger om nødvendig udskiftning/rensning af filteret vises med jævne mellemrum i displayet (installeret af brugeren, se herunder). 5. Styringen gør det muligt at betjene yderligere enheder (varmekanalvarmere, spærreventiler, anlæg med udblæsning eller tvungen luftcirkulation), der er forbundet til den digitale kommunikationslinje. Hvis Anlægget udstyres med et varmelegeme (ikke standard): 1. Temperatursensorer gør det muligt at styre anlægget at holde den ønskede temperatur (hvis anlægget er udstyret med en varmeflade) at vælge den nødvendige driftsfunktion til opretholdelse af en bestemt temperatur i luftkanalen. 2. Programmet til optimal energibesparelse fastlægger den nødvendige varmekapacitet til konstant opretholdelse af indendørstemperaturer inden for 1 C, så varmelegemernes effekt reguleres med en nøjagtighed inden for 1 %. DUKA Ventilation 4

5 Servicefunktioner Automatisk systemdrift af anlægget giver mulighed for følgende servicefunktioner: 1. Uge-timeren gør det muligt at ændre de tilpassede indstillinger (rumtemperatur, ventilatorhastighed) automatisk afhængig af ugedag og tidspunkt. Denne funktion skifter automatisk mellem tilstandene dag nat og hverdag weekend og kan let programmeres for hver dag i ugen. 2. Programmeringen af dag/nat-timeren ændrer automatisk anlægget på det valgte tidspunkt. 3. Vekslertilstanden (sommer-/vinterdrift) gør det muligt at bruge anlæggets funktioner optimalt, hvad enten det er vinter eller sommer. 4. Filterudskiftning i tide giver en ren tilgangsluft. Systemet er udstyret med en timer til udskiftning af filter, som gør det muligt at indstille udskiftningstidspunktet (med tilhørende signal, når tidspunktet forekommer). Vi anbefaler at filtrene tilses/renses en gang i kvartalet.! Filteralarmen er ikke en snavsindikator, kun en tidsindikator! Filtrene kan støvsuges og skylles i vand tilsat lidt sæbe. Anlægget skal slukkes mens filtrene renses. Det tilrådes at skifte filtrene jævnligt (min. hvert andet år) Udskiftningsrytmen er dog meget afhængig af hvor meget snavs der er i huset og i luften omkring huset (mados, pollenaktivitet etc.). Brug af styringen 1. LCD-displayet. 2. Rød LED indikator lyser konstant ved alarm- eller fejlsignaler. LED indikator blinker ved behov for udskiftning af filter. 3. Temperatursensor. 4. Op -knap til navigation i menuen (markøren flyttes opad) eller til forøgelse af den aktuelle parameter. 5. Ned -knap til navigation i menuen (markøren flyttes nedad) eller til reduktion af den aktuelle parameter. 6. Enter -knap til valg af den parameter, der skal ændres, eller til skift til et lavere men univeau (når menuen vælges på tastaturet). 7. Esc -knap til skift til et højere menu niveau (når menuen til skift af interfacesprog er valgt på tastaturet). 8. Power -knap til styring af anlæggets tilstand (start/stop). 9. Grøn LED til anlæggets aktuelle tilstand (lyser i driftstilstand, blinker ved nedlukning af de evt. ekstra varmelegemer, slukket ved offline-tilstand). DUKA Ventilation 5

6 P rogrammering af driftsfunktioner Når der trykkes på Esc-knappen, åbnes menuen til ændring af sprog. Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge sprog; tryk på Enter for at skifte sprog. Hvis der ikke trykkes på en af knapperne inden for 10 sekunder, eller hvis der trykkes på Escknappen, ændres sproget ikke, og konsollen viser skrivebordet. Tilpasningsmenuen består af to niveauer: Hovedmenu og Servicemenu. Tryk på Enter for at åbne menuen fra skrivebordet. Skift mellem menupunkterne ved at trykke på Op/Ned-knapperne. Tryk på Esc for at vende tilbage til det foregående niveau og for at gå til skrivebordet. Tryk på Enter for at gå til den aktuelle menu og foretage ændringer. Hovedmenuen gør det muligt at ændre primære driftsparametre og indstillinger for anlægget: Temperaturindstilling Gør det muligt at ændre den tilpassede temperaturregulering (Op/Ned-knapperne). Som set i eksemplet på næste side - 16 grader. DUKA Ventilation 6

7 Ventilator hastighed Gør det muligt at ændre ventilatorhastigheden (Op/Ned-knapperne). Servicemenu Gør det muligt at bruge og ændre servicefunktioner: Ur og kalender DUKA Ventilation 7

8 Det er nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt, for at "dag/nat-timer" og "uge-timer" kan fungere korrekt. Tryk på Enter for at vælge det punkt, der skal ændres (År, Måned, Dato, Dag, Time og Minut). Brug Op/Ned-knapperne til at ændre parameteren. Filter skift interval Gør det muligt at indstille det tidspunkt, hvor konsollen skal minde dig om at udskifte filteret. F.eks. som herunder efter 99 dage. Brug Op/Ned-knapperne til at ændre tidspunktet. Når indstillingen til påmindelse om udskiftning af filteret er aktiv, vil der blive vist en meddelelse på skrivebordet i et stykke tid, og den røde LED blinker. Gå ind i menuen til filterudskiftnings-timer, og tryk Enter for at deaktivere påmindelsen. Næste påmindelse vises, når det valgte tidsrum er udløbet. Mens påmindelsen er aktiv, kører udstyret i brugertilpasset tilstand. DUKA Ventilation 8

9 Dag program Denne indstilling gør det muligt at indstille tidspunktet for start og stop af anlægget. Når denne tilstand er aktiv, starter og stopper anlægget automatisk på det valgte tidspunkt hvert døgn, til tilstanden annulleres. Herunder markeres "Aktuel driftstilstand" i displayet med et "C", hvilket betyder, at dag/nattilstand er aktiv. Brug Enter-knappen til at vælge den parameter, der skal ændres (timer eller minutter). Brug Op/Ned-knapperne til at ændre parameteren. Uge program Gør det muligt at indstille programmet til drift på alle ugens dage. DUKA Ventilation 9

10 Når denne tilstand er aktiv, ændres anlæggets parametre (ventilatorhastighed og temperaturer) automatisk i henhold til de angivne værdier og på det valgte givne tidspunkt. Herunder markeres "Aktuel driftstilstand" i displayet med et "U", hvilket betyder, at uge-timeren er aktiv. ADVARSEL Dag/natDag/nat- timeren har HØJERE PRIORITET; derfor markeres den aktuelle driftstilstand på skærmen med "C" uafhængigt af ugeuge-timer indstillingerne, når dag/nat timeren er aktiv. Tryk på Enter for at vælge det punkt, der skal ændres (ugedag, timer-indstillinger på ugedagen, udstyrets arbejdstid i denne tilstand, reguleringstemperatur, ventilatorhastighed). Tryk på Op/Ned-knapperne for at ændre parameteren. Eksempel på programmering af ugeuge-timeren. Følgende driftsrækkefølge skal indstilles på anlægget: (eksempelvis som anført) MANDAG Fra 8.00 til den ønskede rumtemperatur er +24 ved medium ventilator hastighed; Fra til 8.00 den ønskede rumtemperatur er +21 ved minimum ventilator hastighed; TIRSDAG Fra 9.00 til den ønskede rumtemperatur er +23 ved maksimal ventilator hastighed; Fra til 9.00 den ønskede rumtemperatur er +20 ved minimum ventilator hastighed; ONSDAG DUKA Ventilation 10

11 Fra 8.00 til den ønskede rumtemperatur er +24 ved medium ventilator hastighed; Fra til 8.00 den ønskede rumtemperatur er +21 ved minimum ventilator hastighed; TORSDAG Fra 9.00 til den ønskede rumtemperatur er +23 ved maksimal ventilator hastighed; Fra til 9.00 den ønskede rumtemperatur er +20 ved minimum ventilator hastighed; FREDAG Fra 9.00 til den ønskede rumtemperatur er +25 ved maksimal ventilator hastighed; Fra til 9.00 den ønskede rumtemperatur er +19 ved minimum ventilator hastighed; LØRDAG Stoppet SØNDAG Stoppet Gå til uge-timer tilstand for at foretage disse indstillinger, vælg "On", og tryk på Enter-knappen (displayet viser programmering for hver dag i ugen). Programmering af driftstilstanden for MANDAG: Vælg ugedagen "MANDAG" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren aktiverer timer-indstillingen for den valgte ugedag). Vælg "On" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren flyttes til starttidspunktet på dagen i anden linje). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 08:00, tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af den ønskede rumtemperatur på den valgte dag). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 24, og tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af ventilatorhastighed for tilgangsluft på den valgte dag). Tryk på Op/Ned-knapperne for at indstille medium ventilator hastighedshastighed (to udfyldte områder), og tryk på Enter (markøren aktiverer indstillingen for starttidspunkt om natten i tredje linje). Tryk på Op/Ned-knapperne for at indstille 23:00, tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af den ønskede rumtemperatur i det valgte tidsrum om natten). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 21, og tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af ventilatorhastighed for tilgangsluft i det valgte tidsrum om natten). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge minimum ventilator hastighedshastighed (ét udfyldt område), og tryk på Enter (markøren aktiverer indstillingen til valg af dag i ugen i første linje). Programmering af driftstilstanden for TIRSDAG: Vælg ugedagen TIRSDAG ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren aktiverer timer-indstillingen for den valgte ugedag). Vælg "On" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren flyttes til starttidspunktet på dagen i anden linje). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 09:00:00, tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af den ønskede rumtemperatur på den valgte dag). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 23, og tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af ventilatorhastighed for tilgangsluft på den valgte dag). Tryk på Op/ned-knapperne for at indstille maksimal ventilator hastighedshastighed (tre udfyldte områder), og tryk på Enter (markøren aktiverer indstillingen for starttidspunkt om natten i tredje linje). Tryk på Op/Ned-knapperne for at indstille 22:00:00, tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af den ønskede rumtemperatur i det valgte tidsrum om natten). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 20, og tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af ventilatorhastighed for tilgangsluft i det valgte tidsrum om natten). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge minimum ventilator hastighedshastighed (ét udfyldt område), og tryk på Enter (markøren aktiverer indstillingen til valg af dag i ugen i første linje). Programmering af driftstilstanden for ONSDAG: Vælg ugedagen "ONSDAG" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren aktiverer timer-indstillingen for den valgte ugedag). Vælg "Off" ved at trykke på Op/Ned-knapperne; tryk på Enter for at sætte markøren tilbage til indstillingen til valg af dag i ugen i første linje). Programmering af driftstilstanden for TORSDAG: DUKA Ventilation 11

12 Vælg ugedagen "TORSDAG" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren aktiverer timer-indstillingen for den valgte ugedag). Vælg "Off" ved at trykke på Op/Ned-knapperne; tryk på Enter for at sætte markøren tilbage til indstillingen til valg af dag i ugen i første linje). Programmering af driftstilstanden for FREDAG: Vælg ugedagen "FREDAG" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren aktiverer timer-indstillingen for den valgte ugedag). Vælg "On" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren flyttes til starttidspunktet på dagen i anden linje). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 09:00:00, tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af den ønskede rumtemperatur på den valgte dag). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 25, og tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af ventilatorhastighed for tilgangsluft på den valgte dag). Tryk på Op/ned-knapperne for at indstille maksimal ventilator hastighedshastighed (tre udfyldte områder), og tryk på Enter (markøren aktiverer indstillingen for starttidspunkt om natten i tredje linje). Tryk på Op/Ned-knapperne for at indstille 20:00:00, tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af den ønskede rumtemperatur i det valgte tidsrum om natten). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge 19, og tryk på Enter (markøren flyttes til indstilling af ventilatorhastighed for tilgangsluft i det valgte tidsrum om natten). Tryk på Op/Ned-knapperne for at vælge minimum ventilator hastighedshastighed (ét udfyldt område), og tryk på Enter (markøren aktiverer indstillingen til valg af dag i ugen i første linje). Programmering af driftstilstanden for LØRDAG: Vælg ugedagen "LØRDAG" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren aktiverer timer-indstillingen for den valgte ugedag). Vælg "Off" ved at trykke på Op/Ned-knapperne; tryk på Enter for at sætte markøren tilbage til indstillingen til valg af dag i ugen i første linje). Programmering af driftstilstanden for SØNDAG: Vælg ugedagen "SØNDAG" ved at trykke på Op/Ned-knapperne, og tryk på Enter (markøren aktiverer timer-indstillingen for den valgte ugedag). Vælg "Off" ved at trykke på Op/Ned-knapperne; tryk på Enter for at sætte markøren tilbage til indstillingen til valg af dag i ugen i første linje). Årstids indstilling DUKA Ventilation 12

13 I driftstilstanden Med genindvinding ("vinter") er spærreventilen lukket, og tilgangsluften passerer gennem rekuperatoren. Hvis der er risiko for, at veksleren udsættes for frost (når tilgangsluftens temperatur er lavere end -9 C), arbejder BYPASS-spærreventilen i "åbne-lukke"tilstand (5 min. åben, 25 min. lukket), så rekuperatoren ikke udsættes for frost. Når tilstanden "Uden genindvinding" er valgt, er BYPASS-spærreventilen åben hele tiden ("sommer"-tilstand). Tryk på Power-knappen for at gå til start og stop af aggregatet. Vælg den ønskede tilstand for anlægget ved at trykke på Op/Ned-knapperne eller Powerknappen, og tryk på Enter for at aktivere den ønskede tilstand (start/stop). Når anlægget er stoppet, anvendes følgende fremgangsmåde: De elektriske varmelegemer er stoppet, ventilationshastigheden skifter til lav tilstanden nedlukning af elektriske varmelegemer, den grønne LED blinker. Denne tilstand skal anvendes for at slukke de elektriske varmelegemer for at minimere risikoen for aktivering af termoafbrydersensorerne. Varmeudstødning 2 minutter Når de 2 minutter er gået, stoppes anlægget. Midlertidig fejl / Status Hvis en (ligegyldigt hvilken) af de to termoafbrydersensorer aktiveres, og når der er brud på kommunikationslinjen, foretager udstyret en nød lukning «Nedlukning af de rørformede elektriske varmelegemer» med efterfølgende stop efter 2 minutter. Den røde LED lyser, og displayet viser en meddelelse om, at der er opstået en fejl og årsagen hertil. Fejl "Overophedning af varmeelementer Enheden lukker ned. eller Fejl Filteret er tilsmudset Enheden slukker. DUKA Ventilation 13

14 eller Fejl Ingen kommunikation Enheden slukker. For at starte anlægget igen er det nødvendigt at slukke for strømmen og afhjælpe fejlen. DUKA Ventilation 14

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500

Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 DUKA Ventilation MAJ 2019 Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500 Automatisk styring af DUKA One Q300/500 enheder Brugermanual for styring til DUKA ONE Q300/500G Brugermanual version 1.0 Maj 2019

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT

EL-PANEL. Best.nr W 1000W 1500W 2000W. Brugsanvisning VIGTIGT EL-PANEL Best.nr. 13854 13855 13856-13857 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax el-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 med Basic panel Version 2.00-14.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.01, 11-05-2012 Software-version: 2.17 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 med Basic panel Version 2.01-25.01.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel

BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN. Comfort CT150 med Basic panel BRUGERVEJLEDNING CTS602 BY NILAN Comfort CT150 med Basic panel Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Energiklasse A Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Energiklasse A Beskrivelse af fjernbetjening Fjernbetjeningens knapper Fjernbetjeningens display A LCD display B Driftvalg C ON/OFF D Øgning arbejdstemperatur

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

CR199-RG58F1 (2H)

CR199-RG58F1 (2H) Produktets konstruktion og specifikationer kan ændres af forbedringsmæssige årsager uden varsel. Yderligere oplysninger fås hos salgsafdelingen eller producenten. CR199-RG58F1 (2H) 16117000001154 20170122

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg

Fjernbetjening Stouch Teknisk manual. Symboler på luftretning på anlæg Fjernbetjening Stouch Teknisk manual Symboler på luftretning på anlæg 1 Beskrivelse - Quick guide Beskrivelse: Stik sættes i RS485-2, hvis man bruger Smarty XP, skal stik i remote control Der vises Con

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Teknisk vejledning Buffertank

Teknisk vejledning Buffertank Teknisk vejledning Buffertank 3600 773 Buffertank 2. udgave 11.2003 1. INDLEDNING... 2 1.1. Installation og service... 2 1.2. Sikkerhedsforskrifter... 2 2. KORREKT BRUG AF... 2 2.1. Styrekasse... 2 2.2.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder

Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder 439,45 Brugermanual til CLINT Chiller/Varmepumpe enheder - 1 - BRUGERGRÆNSEFLADE Enhedens frontpanel fungerer som brugergrænseflade og bruges til at udføre alle handlinger, der har med enheden

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C

Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C Vejledning til håndterminal til ventilatormotorstyring, TBLZ-4-75 SILVER C 1. Generelt Håndterminal TBLZ-4-75 er et kontrolpanel med berøringsskærm, der benyttes til at indstille motorparametre til SILVER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ENERGY ECO 180. Kan indbygges i 60x60 skab. Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2. Kan leveres både som stående og liggende model

ENERGY ECO 180. Kan indbygges i 60x60 skab. Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2. Kan leveres både som stående og liggende model ENERGY ECO 180 Kan indbygges i 60x60 skab Velegnet til lavenergiklasse 2020 op til 160 m 2 Kan leveres både som stående og liggende model Energy Eco 180 overholder de skærpede krav i BR20 for bygningsreglement

Læs mere