Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund Kommune pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund Kommune pr. 15.01.2010"

Transkript

1 1 Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinjer for Brønderslev- Dronninglund pr Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a Ophævelseskommentar Regionplan Det regionale byperspektiv Retningslinie Bymønster 1, 2 - Regionplan Det regionale byperspektiv Retningslinie Bymønster 1, 2 - Regionplan Regional lokaliseringspolitik Retningslinie Lokaliseringspolitik 1, 2 - Regionplan Nye lokale byer (i byzone) Retningslinie Nye lokalbyer 1, 2 - Regionplan Tilgængelighed og transportformer Retningslinie Tilgængelighed og transportformer 1, 2 - Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur 2009 for Brønders- Retningslinie Udpegning og afgræns- Regionplan 2005`s

2 2 lev ning af bymidter ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009

3 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Butik, der sælger egne produkter Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009

4 4 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009

5 5 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Butik, der sælger egne produkter Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009

6 6 Regionplan Bydelcentre og aflastningsområder af regional betydning Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger Regionplan 2005`s ophæves samlet s 2009 Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional be- Retningslinie 1.4. Regionplan 2005 ret-

7 7 tydning Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre ningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Butik, der sælger egne produkter Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og

8 8 s Regionplan Butikker af regional betydning Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s

9 9 Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning 2009 for Brønders- Retningslinie Butik, der sælger egne Regionplan 2005 retningslinier

10 10 lev produkter ophæves samlet og s Regionplan Overgangsbestemmelser detailhandelsplanlægning Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger Regionplan 2005 retningslinier ophæves samlet og s Regionplan Egentlig byudvikling og byformål Retningslinie Egentlig byudvikling 1, 2 - Regionplan Løbende rummelighed til byudvikling (byramme) Retningslinie Løbende rummelighed til byudvikling 1, 2 - Regionplan Byudvikling i konfliktfyldte perspektivområder Retningslinie Byudvikling i konfliktfyldte perspektivområder 1, 2 - Regionplan Byudvikling og nærrekreative områder Retningslinie Byudvikling og nærrekreative områder 1, 2, 9 - Regionplan Byudvikling og infrastruktur Retningslinie Byudvikling og infrastruktur 1, 2, 4 - Regionplan Byudvikling og det overordnede vejnet Retningslinie Byudvikling og det overordnede vejnet 1, 2, 4 -

11 11 Regionplan Beskyttelseszoner langs det overordnede vejnet Retningslinie Beskyttelseszoner langs det overordnede vejnet 1, 2, 4 - Regionplan Landsbyer Retningslinie Landsbyer 2 - Regionplan Jordbrugsparceller Retningslinie Jordbrugsparceller 2 - Regionplan Hovedstruktur Retningslinie Hovedstruktur 4 - Regionplan Arealreservation til nye vejanlæg Retningslinie Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser 4 - Regionplan Regionale cykelstier samt cykel- og vandreruter Retningslinie Regionale cykelstier samt cykel- og vandreruter 4 - Regionplan Hensyn til andre arealinteresser Retningslinie Hensyn til andre arealinteresser 4 - Regionplan Trafiksikkerhedsrevision Retningslinie 4.1. Trafiksikkerhedsrevision 4 - Regionplan vejadgangen og vejtilslutninger til trafikveje Retningslinie Vejadgange og vejtilslutninger til trafikveje 4 -

12 12 Regionplan benede kryds Retningslinie benede kryds 4 - Regionplan Handlingsplaner for trafiksikkerhed Retningslinie Handlingsplaner for trafiksikkerhed 4 - Regionplan Trafik og miljø i byer Retningslinie Trafik og miljø i byer 4 - Regionplan Cyklisternes tryghed og sikkerhed Retningslinie Cyklisters tryghed og sikkerhed 4 - Regionplan Det kollektive trafiknet Det kollektive trafiknet 4 - Regionplan Stationsnære arealer Retningslinie Stationsnære arealer 4 - Regionplan Togenes standsningssteder Retningslinie Togenes standsningssteder 4 - Regionplan Nye standsningssteder for nærbanen og Hirtshalsbanen Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev, og der oprettes derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Jernbane til Ålborg Lufthavn - Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev

13 1 plan og der oprettes derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Udbygning af hovedbanestrækningen Retningslinie Udbygning af hovedbanestrækningen 4 - Regionplan Regionale erhvervshavne Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der oprettes derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Regional lufthavn Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der oprettes derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Flyvesikkerheden på Flyvestation Ålborg Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Regionale flyvepladser Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Øvrige større flyvepladser Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der oprettes derfor ikke ny ret-

14 14 ningslinie i kommuneplanen Regionplan Nyt jernbanespor mellem hovedsporet og godssporet i Ålborg Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Naturgasledninger Retningslinie Naturgasledninger Regionplan Kollektive energiproduktionsanlæg Retningslinie Kollektive energiproduktionsanlæg Regionplan Højspændingsforbindelser Retningslinie Højspændingsforbindelser Regionplan Regionalt kraftværk Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Antennemaster Retningslinie 4.2. Antennemaster Regionplan Tekniske anlæg i kystnærhedszonen Retningslinie Tekniske anlæg i kystnærhedszonen 5, 18 - Regionplan Planlægning af vindmøl- Brønderslev Kom- Retningslinie 4..1

15 15 leparker munes Planlægning af vindmølleparker Regionplan Vindenergiforhold Retningslinie Vindenergiforhold Regionplan Regionale vindmølleparker Der er oprettet en ny retningslinie 4.. Potentielle vindmølleområder Regionplan Afstandskrav Retningslinie Afstandskrav Regionplan Udseende Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre Regionplan Husstandsvindmøller Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller Regionplan Visualisering Retningslinie Visualisering Regionplan Forebyggelse af forureningsproblemer fra virksomheder med særlige beliggenhedskrav Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Afstand imellem forurenende virksomhed og forureningsfølsom areal- Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der opta-

16 16 anvendelse ges derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Støjbelastede arealer i landzone Retningslinie Støjbelastede arealer i landzone Regionplan Planlægning og udbygning af skydebaner Retningslinie Planlægning og udbygning af skydebaner Regionplan Tilførsel af jord til råstofgrave Der henvises til Region Råstofplan Regionplan Anlæg til affaldsbehandling Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke ny retningslinie i kommuneplanen Regionplan Anlæg til deponering af affald Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev og der optages derfor ikke retningslinie i kommuneplanen Regionplan Motocrossbane nord for Skagen Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev

17 17 Regionplan Speedwaybane øst for Gandrup Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev Regionplan Turisme- og friluftspolitik Retningslinie Turisme og friluftspolitik 9 - Regionplan Planlægning af alle ferieog fritidsanlæg Retningslinie Planlægning af alle ferieog fritidsanlæg 9 - Regionplan Bondegårdsferie Retningslinie.1. - Bondegårdsferie 9 - Regionplan Planlægning af regionale ferie- og fritidsanlæg Retningslinie Planlægning af regionale ferie- og fritidsanlæg 9 - Regionplan Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg Retningslinie.1. Lokalisering af ferie- og fritidsanlæg 9 - Regionplan Konsekvensvurderinger Retningslinie Konsekvensvurdering 9 - Regionplan Arealforbrug og adgangsforhold Retningslinie Arealforbrug og adgangsforhold 9 - Regionplan Ændret anvendelse af reservationer Retningslinie.1.8 Ændret anvendelse af reservationer 9 -

18 18 Regionplan Rammer for byggeri i sommerhusområder Retningslinie Rammer for byggeri i sommerhus-områder 9 - Regionplan Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Retningslinie Sommerhusområder inden for kystnærhedszonen 9, 18 - Regionplan Rammer for campingpladser Retningslinie.2. - Rammer for campingpladser 9 - Regionplan Vintercampering og vinteropbevaring Retningslinie Vintercampering og vinteropbevaring 9 - Regionplan Campinghytter Retningslinie.2. Campinghytter 9 - Regionplan Rammer for bådkapacitet i fritidshavne Retningslinie.2.6 Rammer for bådkapacitet i fritidshavne 9 - Regionplan Lokalisering af hoteller m.v. Retningslinie..1 - Lokalisering af hoteller m.v. 9 - Regionplan Rammer for hoteller m.v. Retningslinie..2 - Rammer for hoteller m.v. 9 - Regionplan Hoteller uden for byperspektivet Retningslinien for udvidelse af Dronninglund Slot fremgår i stedet af retningslinie..

19 19 Regionplan Kroer og pensionater Retningslinie.. - Kroer og pensionater uden for by-mønstret 9 Pension Ane Kirstine var tidligere opført som pensionat i Regionplan Pensionatet eksisterer ikke længere og hotelpligt er ophævet af Miljøcenter Århus jf. J.nr.: AAR af 7. oktober 2008 Regionplan Hotelpligt Efter ophævelsen af på Pension Ane Kirstine, Gerå, er der ikke flere hoteller med hotelpligt i Brønderslev. Jf. bemærkninger til retningslinie 4..4 om kroer og pensionater udenfor byperspektivet. Regionplan Tolne-Mosbjerg Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev. Regionplan Blokhus-Hune Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev Regionplan Lille Vildmose Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev Regionplan Hotel Skagen Strand Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev Regionplan Målsætning for det åbne land Retningslinie Målsætning for det åbne land 10 -

20 20 Regionplan Friluftsliv i det åbne land Retningslinie Friluftsliv i det åbne land 9, 10, 1, 14, 15, 16 - Regionplan Ændret arealanvendelse i det åbne land Retningslinie Ændret arealanvendelse i det åbne land 9, 10, 1, 14, 15, 16 - Regionplan Tekniske anlæg i regionale områder Retningslinie Tekniske anlæg i særligt værdifulde områder 1 - Regionplan Rekreative anlæg i regionale områder Retningslinie 2.1. Rekreative anlæg i særligt værdifulde områder 10, 1 - Regionplan Byudvikling i andre områder Retningslinie Byudvikling i andre områder 10, 1, 15 - Regionplan Ændret arealanvendelse i andre områder Retningslinie Ændret arealanvendelse i andre områder 10, 1, 14, 15 - Regionplan Generelle hensyn til jordbrug Retningslinie 2..1 Generelle hensyn til jordbrug 10 - Regionplan Regionale jordbrugsområder Retningslinie 2..2 Særligt værdifulde jordbrugsområder 10 -

21 21 Regionplan Råstofinteresser i regionale jordbrugsområder - Regionplan Jordbrugsområder Retningslinie Jordbrugsområder 10 - Regionplan Skovrejsningsområder Retningslinie Skovrejsningsområder 11 - Regionplan Områder hvor skov er uønsket Retningslinie Områder, hvor skovrejsning er uøn-sket 11 - Regionplan Miljøhensyn ved råstofudnyttelse Råstofplanens bestemmelser gælder. Der oprettes en ny retningslinie i kommuneplanen 2..4 Arealanvendelse efter endt råstofgravning Regionplan Råstofindvinding og drikkevandsinteresser Råstofplanen for Region Nordjylland er gældende Regionplan Regionale råstofinteresser Region Råstofplan er gældende Regionplan Råstofindvinding uden for de regionale råstofområder Region Råstofplan er gældende Regionplan Regionale naturområder Brønderslev Kom- Retningslinie

22 22 munes Særligt værdifulde naturområder Regionplan Friluftsaktiviteter i regionale naturområder Retningslinie Friluftsaktiviteter i særligt værdifulde naturområder 1 - Regionplan Naturområder Retningslinie 2.2. Naturområder 1 - Regionplan Generelle naturhensyn Retningslinie Generelle naturhensyn 10, 11, 12, 1, 14, 15, 16 - Regionplan Natura 2000-områder Retningslinie Natura 2000-områder 1 - Regionplan Beskyttede naturarealer og landskaber Retningslinie Beskyttede naturarealer og landskaber 10, 1, 14, 15 - Regionplan Økologiske forbindelser Retningslinie Økologiske forbindelser 1 - Regionplan Barrierer for dyre- og plantelivet Retningslinie Barrierer for dyre- og plantelivet 1 - Regionplan Lavbundsarealer - Retningslinie Lavbundsarealer 12 -

23 2 plan Regionplan Anlæg af diger langs vandløb - Regionplan Ådale Retningslinie Ådale 1, 14, 15 - Regionplan Særligt værdifulde landskaber Retningslinie Særligt værdifulde landskaber 1 Regionplan Geologiske beskyttelsesog interesseområder Retningslinie Geologiske beskyttelsesog interesseområder 16 - Regionplan Større uforstyrrede landskaber Retningslinie Større uforstyrrede landskaber 1 Regionplan Lysforurening Retningslinie Lysforurening 10, 11, 12, 1, 14, 15, 16 - Regionplan Udpegning af værdifulde kulturmiljøer Retningslinie Udpegning og beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer 14 - Regionplan Beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer Retningslinie Udpegning og beskyttelse af værdifulde kulturmiljø- 14 -

24 24 er Regionplan Sikring af kulturhistorien generelt Retningslinie Sikring af kulturhistorien generelt 14 - Regionplan Lokalplaner i kulturmiljøer Retningslinie 2.6. Lokalplaner i kulturmiljøer 14 - Regionplan Ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger Retningslinie Ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger 14 - Regionplan Beskyttelse af kirkernes fremtræden Retningslinie Beskyttelse af kirkernes fremtræden 14 - Regionplan Beskyttelseszoner omkring kirker Retningslinie Beskyttelseszoner omkring kirker 14 - Regionplan Område A, regionalt kystlandskab Retningslinie Område A, regionalt kystlandskab 18 - Regionplan Område B, planlagt kystlandskab Retningslinie Område B, planlagt kystlandskab 18 - Regionplan Område C, kystlandskab Retningslinie 2.5. Område C, kystlandskab 18 - Regionplan Offentlighedens adgang - Retningslinie Offentlighedens adgang 18 -

25 25 plan Regionplan Landvinding Retningslinie 2.5. Landvinding 18 - Regionplan Opretholdelse af dynamiske kystprocesser Retningslinie Opretholdelse af dynamiske kystprocesser 18 - Regionplan Kysttyper Retningslinie Kysttyper 18 - Regionplan Kystbeskyttelse i særlige tilfælde Retningslinie Kystbeskyttelse i særlige tilfælde 18 - Regionplan Eksisterende kystbeskyttelsesanlæg Retningslinie Eksisterende kystbeskyttelsesanlæg 18 - Regionplan Havvindmøller, andre offshore-konstruktioner og aktiviteter på søterritoriet Retningslinie Havvindmøller, andre offshorekonstruktioner og aktiviteter på søterritoriet 18 - Regionplan Effekter på land fra aktiviteter på havet Retningslinie Effekter på land fra aktiviteter på havet 18 - Regionplan Beskyttelse af strandene Retningslinie Beskyttelse af strandene 18 - Regionplan Prioritering af vandressourcens anvendelse - -

26 26 plan Regionplan Grundvand og overfladevand som ressource - Regionplan Drikkevandsforsyningens kvalitet og stabilitet - Regionplan Områdeudpegninger - Regionplan Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplaner - Regionplan Generelt om grundvandsbeskyttelse i drikkevandsområder - Regionplan Grundvandsbeskyttelse og byudvikling - Regionplan Anvendelse og deponering af forurenede materialer - Regionplan VVM-redegørelser for intensive husdyrbrug - Regionplan Etablering af nedsivningsanlæg -

27 27 Regionplan Prioritering af kortlægning - Regionplan Indsatsplaner - Regionplan Målsætning for vandløb - Regionplan Vandafledning - Regionplan Miljøvenlig vedligeholdelse - Regionplan Kemiske bekæmpelsesmidler - Regionplan Faunapassage - Regionplan Påvirkningszone - Regionplan Målsætninger for søer -

28 28 Regionplan Begrænsning af udledning af spildevand - Regionplan Spildevand i det åbne land - Regionplan Kulturtekniske indgreb - Regionplan VVM-Vurdering af Virkning på Miljøet - Regionplan Udpegede lavbundsarealer - Regionplan Friholdelse for bebyggelse - Regionplan Kvalitetskrav for kystvandene - Regionplan Klapninger - Regionplan Muslingefiskeri -

29 29 Regionplan Fiske- og muslingeopdræt - Regionplan Spildevand - Regionplan Udledninger fra dambrug - Regionplan VVM-Vurdering af Virkninger på Miljøet - 198Vindmølleplanlægning 1 Otte udpegede vindmølleområder Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 198Vindmølleplanlægning 1 Otte udpegede vindmølleområder Retningslinie Vindenergiforhold 198Vindmølleplanlægning 1 Otte udpegede vindmølleområder Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 198Vindmølleplanlægning 1 Otte udpegede vindmølleområder Retningslinie Afstandskrav 198Vindmølleplanlægning 1 Otte udpegede vindmølleområder Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre

30 0 198Vindmølleplanlægning 1 Otte udpegede vindmølleområder Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 198Vindmølleplanlægning 1 Otte udpegede vindmølleområder Retningslinie Visualisering 2 Områder hvor muligheden for ops. af vindmøller kan undersøges Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 2 Områder hvor muligheden for ops. af vindmøller kan undersøges Retningslinie Vindenergiforhold 2 Områder hvor muligheden for ops. af vindmøller kan undersøges Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 2 Områder hvor muligheden for ops. af vindmøller kan undersøges Retningslinie Afstandskrav 2 Områder hvor muligheden for ops. af vindmøller kan undersøges Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 2 Områder hvor muligheden for ops. af vindmøller kan undersøges Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 2 Områder hvor muligheden for ops. af vindmøller kan undersøges Retningslinie Visualisering

31 1 Krav til min. vindenergi Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker Krav til min. vindenergi Retningslinie Vindenergiforhold Krav til min. vindenergi Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker Krav til min. vindenergi Retningslinie Afstandskrav Krav til min. vindenergi Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre Krav til min. vindenergi Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller Krav til min. vindenergi Retningslinie Visualisering 4 Krav til opstillingsmønster Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 4 Krav til opstillingsmønster Retningslinie Vindenergiforhold

32 2 4 Krav til opstillingsmønster Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 4 Krav til opstillingsmønster Retningslinie Afstandskrav 4 Krav til opstillingsmønster Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 4 Krav til opstillingsmønster Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 4 Krav til opstillingsmønster Retningslinie Visualisering 5 Krav til udseende Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 5 Krav til udseende Retningslinie Vindenergiforhold 5 Krav til udseende Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 5 Krav til udseende Retningslinie Afstandskrav

33 5 Krav til udseende Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 5 Krav til udseende Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 5 Krav til udseende Retningslinie Visualisering 6 Krav til harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 6 Krav til harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter Retningslinie Vindenergiforhold 6 Krav til harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 6 Krav til harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter Retningslinie Afstandskrav 6 Krav til harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 6 Krav til harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller

34 4 6 Krav til harmoniforhold mellem navhøjde og rotordiameter Retningslinie Visualisering 7 Lysafmærkning Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 7 Lysafmærkning Retningslinie Vindenergiforhold 7 Lysafmærkning Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 7 Lysafmærkning Retningslinie Afstandskrav 7 Lysafmærkning Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 7 Lysafmærkning Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 7 Lysafmærkning Retningslinie Visualisering 8 Reklamer m.v. Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker

35 5 8 Reklamer m.v. Retningslinie Vindenergiforhold 8 Reklamer m.v. Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 8 Reklamer m.v. Retningslinie Afstandskrav 8 Reklamer m.v. Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 8 Reklamer m.v. Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 8 Reklamer m.v. Retningslinie Visualisering 9 Støj Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 9 Støj Retningslinie Vindenergiforhold 9 Støj Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker

36 6 9 Støj Retningslinie Afstandskrav 9 Støj Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 9 Støj Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 9 Støj Retningslinie Visualisering 10 Skygge Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 10 Skygge Retningslinie Vindenergiforhold 10 Skygge Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 10 Skygge Retningslinie Afstandskrav 10 Skygge Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre

37 7 10 Skygge Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 10 Skygge Retningslinie Visualisering 11 El-ledninger skal fremføres som jordkabler Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 11 El-ledninger skal fremføres som jordkabler Retningslinie Vindenergiforhold 11 El-ledninger skal fremføres som jordkabler Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 11 El-ledninger skal fremføres som jordkabler Retningslinie Afstandskrav 11 El-ledninger skal fremføres som jordkabler Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 11 El-ledninger skal fremføres som jordkabler Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 11 El-ledninger skal fremføres som jordkabler Retningslinie Visualisering

38 8 12 Vedligeholdelse/fjernelse Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 12 Vedligeholdelse/fjernelse Retningslinie Vindenergiforhold 12 Vedligeholdelse/fjernelse Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 12 Vedligeholdelse/fjernelse Retningslinie Afstandskrav 12 Vedligeholdelse/fjernelse Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 12 Vedligeholdelse/fjernelse Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 12 Vedligeholdelse/fjernelse Retningslinie Visualisering 1 Afstandskrav til boliger, veje m.v. Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 1 Afstandskrav til boliger, veje m.v. Retningslinie Vindenergiforhold

39 9 1 Afstandskrav til boliger, veje m.v. Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 1 Afstandskrav til boliger, veje m.v. Retningslinie Afstandskrav 1 Afstandskrav til boliger, veje m.v. Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 1 Afstandskrav til boliger, veje m.v. Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 1 Afstandskrav til boliger, veje m.v. Retningslinie Visualisering 14 Radiokæder og flyvepladser Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 14 Radiokæder og flyvepladser Retningslinie Afstandskrav 14 Radiokæder og flyvepladser Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 14 Radiokæder og flyvepladser Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller

40 40 14 Radiokæder og flyvepladser Retningslinie Visualisering 15a Krav til VVM-redegørelse fugle - for områderne Nørrekær Enge, Ryå, Lyngdrup, Gåser og Ålborg Østhavn Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 15a Krav til VVM-redegørelse fugle - for områderne Nørrekær Enge, Ryå, Lyngdrup, Gåser og Ålborg Østhavn Retningslinie Vindenergiforhold 15a Krav til VVM-redegørelse fugle - for områderne Nørrekær Enge, Ryå, Lyngdrup, Gåser og Ålborg Østhavn Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 15a Krav til VVM-redegørelse fugle - for områderne Nørrekær Enge, Ryå, Lyngdrup, Gåser og Ålborg Østhavn Retningslinie Afstandskrav 15a Krav til VVM-redegørelse fugle - for områderne Nørrekær Enge, Ryå, Lyngdrup, Gåser og Ålborg Østhavn Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 15a Krav til VVM-redegørelse fugle - for områderne Nørrekær Enge, Ryå, Lyngdrup, Gåser og Ålborg Østhavn Retningslinie Visualisering

41 41 15b Krav til VVM-redegørelser bilag IV - for områderne Brorstrup og Gåser Retningslinie er ikke relevant for Brønderslev 16 Forudsætning for opstilling af vindmøller Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker 16 Forudsætning for opstilling af vindmøller Retningslinie Vindenergiforhold 16 Forudsætning for opstilling af vindmøller Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 16 Forudsætning for opstilling af vindmøller Retningslinie Afstandskrav 16 Forudsætning for opstilling af vindmøller Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 16 Forudsætning for opstilling af vindmøller Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 16 Forudsætning for opstilling af vindmøller Retningslinie Visualisering 17 Konsekvenszone Retningslinie 4..1 Planlægning af vindmølleparker

42 42 17 Konsekvenszone Retningslinie Vindenergiforhold 17 Konsekvenszone Retningslinie 4.. Potentielle vindmølleparker 17 Konsekvenszone Retningslinie Afstandskrav 17 Konsekvenszone Retningslinie 4..5 Udseende og opstillingsmønstre 17 Konsekvenszone Retningslinie 4..6 Husstandsmøller og småmøller 17 Konsekvenszone Retningslinie Visualisering 18 og 19 Særlige forudsætninger vedr. Nørrekær Enge Retningslinien er ikke relevant for Brønderslev 20 Særlig forudsætning vedr. Saltum Kær Retningslinie er ikke relevant for Brønderslev 21 Særlig forudsætning vedr. Ålborg Østhavn Retningslinie er ikke relevant for Brønderslev

43 4 22 Særlig forudsætning vedr. Gåser Retningslinie er ikke relevant for Brønderslev 2 Særlig forudsætning og forbehold vedr. Drøstrup Retningslinie er ikke relevant for Brønderslev Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre s 2009

44 Regional detailhandelsstruktur Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg s

45 Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Butik, der sælger egne produkter s Regional detailhandelsstruktur Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter

46 46 s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker s Centrale by- og bydels- Retningslinie

47 47 områder Bagatelgrænse for helt små butikker s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Butik, der sælger egne produkter s Centrale by- og bydelsområder Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger s Aflastningsområder til butikker Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s

48 Aflastningsområder til butikker Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker 2009 for Brønders- Retningslinie Bagatelgrænse for helt Regionplan 2001 retningslinier

49 49 lev små butikker ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker Retningslinie Butik, der sælger egne produkter Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Aflastningsområder til butikker Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger Regionplan 2001 retningslinier ophæves samlet og s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter og erstattes af Brøn-

50 50 derslev s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper s Særligt pladskrævende varegrupper 2009 for Brønders- Retningslinie Butiksstørrelse og place-

51 51 lev ring af enkeltstående butikker s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Butik, der sælger egne produkter s Særligt pladskrævende varegrupper Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger s 2009

52 Supplerende butikker Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser s Supplerende butikker Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter s Supplerende butikker Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter s Supplerende butikker Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre s Supplerende butikker Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre s 2009

53 Supplerende butikker Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper s Supplerende butikker Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker s Supplerende butikker Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker s Supplerende butikker Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg s Supplerende butikker Retningslinie Butik, der sælger egne produkter s 2009

54 Supplerende butikker Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger s Butiksstørrelser Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser s Butiksstørrelser Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter s Butiksstørrelser Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter s Butiksstørrelser Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre s 2009

55 Butiksstørrelser Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre s Butiksstørrelser Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper s Butiksstørrelser Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker s Butiksstørrelser Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker s Butiksstørrelser Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg s 2009

56 Butiksstørrelser Retningslinie Butik, der sælger egne produkter s Butiksstørrelser Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter s 2009

57 Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker s 2009

58 Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Butik, der sælger egne produkter s Rummelighed i de afgrænsede byer Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Detailhandelsramme og maksimale butiksstørrelser s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af bymidter s 2009

59 Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Maksimale butiksstørrelser i bymidter s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Udpegning og afgrænsning af lokalcentre s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie 1.4. Maksimale butiksstørrelser i lokalcentre s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Områder til særligt pladskrævende varegrupper s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Butiksstørrelse og placering af enkeltstående butikker s 2009

60 Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Bagatelgrænse for helt små butikker s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Butik i tilknytning til særlige anlæg s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Butik, der sælger egne produkter s Detailhandelscentre af regional betydning Retningslinie Detailhandel i overflødiggjorte landbrugsbygninger s 2009 Nja Regionale råstofinteresser (nyt område vest for Tisted) Retningslinie er ikke relevant for Brønderslev ditmer a/s

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinier for Aalborg Kommune

Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinier for Aalborg Kommune Oversigtsskema over ophævelse af regionplanretningslinier for Aalborg Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a Ophævelseskommentar Regionplan 2005 2.1.1 Det regionale

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen

DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen DET ÅBNE LAND og de nye emner i kommuneplanen Planloven i praksis, Kolding, 3. december 2008 Vilhelm Michelsen Rollefordeling Kommuneplanen og det åbne land Forholdet til statslige og regionale opgaver

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 N O T A T Emne: Oversigt over korttemaer Kilde: Baggrund: De eksisterende kort i kommune og regionplan Der gives her

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold

Kapitel 1 Amt Regionplan-dokument Regionplan- retningslinje Regionplan-retningslinjens indhold Indholdsfortegnelse (fra regionplan 2005) Indledning Kapitel 1 Byer og bebyggelse 1.1 Bymønster 1.2 Byvækst og erhvervsområder 1.3. Ferie og fritidsliv Kapitel 2 Det åbne land 2.1 Natur og landskab 2.2.

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020

KORT FORTALT. Forslag til Struer Kommuneplan 2009-2020 KORT FORTALT BY NATUR FRITID SUNDHED INFRASTRUKTUR SERVICE MILJØ LANDDISTRIKT ENERGI ERHVERV KULTUR BOLIGER JORDBRUG BESKÆFTIGELSE ÆLDRE ANLÆG HANDICAP UNGE TURISME UDVIKLING Forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Forslag til kommuneplan 2013-2025

Forslag til kommuneplan 2013-2025 Forslag til kommuneplan 2013-2025 Forslag til Kommueplan 2013 er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. december 2012, og. plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk mere om hvad en kommuneplanens retsvirkninger.

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Bårse lokalområde 23

Bårse lokalområde 23 Bårse lokalområde 23 Kulturmiljøer Faksinge Sanatorium Even Sø området Landskab: Ådal, skov Tema: Rekreation, infrastruktur. Emne: Vejanlæg, sanatorium, natur Tid: Oldtid, 1906-1958. Even er en markant

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Ødis-Bramdrup. Frørup. Højrup. Over Lerte. Anderup. Stepping. Lerte. Mølby. Kastvrå. Sommersted. Simmersted. Maugstrup. Kestrup. Jegerup.

Ødis-Bramdrup. Frørup. Højrup. Over Lerte. Anderup. Stepping. Lerte. Mølby. Kastvrå. Sommersted. Simmersted. Maugstrup. Kestrup. Jegerup. Mejlby Ålkær Gabøl TroldkærFarris Ødis- Over Strand Strand Strand Stationsby Strand Løjtved Bjerndrup 0 6 8 0 Kilometers Centerbyer Lokalbyer Bymønster Landsbyer med kommuneplanrammer Bebyggelser uden

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hou Engvej 66, Asaa - Ansøgning om tilskud til skovrejsning - SVANA-335-05292 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000

Rebild Kommune. Byer og byformål Veje og trafik. Dato: Målestoksforhold: 1:130000 Rebild Kommune Kommuneplan 2013 Byer og byformål Veje og trafik Dato: 12-12-2012 Målestoksforhold: 1:130000 Byzoner og sommerhusområder Planlagt veje 1 Byzone Kommuneplanlagt Nye Veje 2 Potentiel fremtidig

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009.

Indretning af dyrepension i eksisterende maskinhusbygning opført i 2009. Povl-Erik Frisk Ribe Landevej 22 6510 Gram Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Byg og Bolig Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. november

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 8.007 for teknisk anlæg i Mou K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 14. december 2015

Læs mere

Landbruget og kommuneplanlægningen. Helle Tegner Anker Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU

Landbruget og kommuneplanlægningen. Helle Tegner Anker Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Landbruget og kommuneplanlægningen Helle Tegner Anker Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, KU Oversigt landbruget og landskabet Planlægning - kommuneplaner Generelt om kommuneplaner Særlige retningslinjer

Læs mere

Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering Vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder

Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering Vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 3 5 7 8 9 10

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Præsentation Screening Scoping Miljørapport Sammenfattende redegørelse Overvågning ved Maria Christensen 1 Præsentation Maria Christensen, Biolog, NIRAS Ansat i Høje-Taastrup Kommune fra 1998 til september

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Knud Erik Jensen I mødet deltog: Patriotisk Selskab: Carsten Hansen og Jørgen Stougaard Centrovice: Ejler Petersen Landbrugsrådgivning

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan Oversigt over ændringerne til Kommuneplan 2017-29 I Planstrategi 2015 for Kommune blev det besluttet, at der skulle foretages en delvis revision af kommuneplanen. Det betyder, at den samlede kommuneplan

Læs mere

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer.

Lov om naturbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer. Finn Gravesen Over Jerstalvej 62 A 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 22. januar 2015

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget,

Læs mere

Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune

Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune Høringssvar fra Indhold i høringssvar (resumé) Administrativ indstilling med henvisning til konkret rettelse i kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025

Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplan 2013-2025 for Sønderborg Kommune Uddrag af kommuneplan 2013-2025 Lavet på www.kommuneplan.sonderborg.dk Indholdsfortegnelse Miljøvurdering 4 Samlet redegørelse 5 Indledning 7 Ikke teknisk resume

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25

Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Miljøscreening Af forslag til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Teknik & Miljø, april 2013 Indhold 1. Screening af forslag til Kommuneplan 2013 efter lov om miljøvurdering af planer og programmer... 3 1.1. Planscoping...

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2

Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3 stk. 1 pkt. 2 , Kommuneplan 201 Kommuneplanens kapitler er screenet individuelt. Derfor vil nedenstående ikke være udfyldt med x, men med tal: 1, 2, etc. Disse henviser til kommuneplanens kapitler. Kommuneplanens kapitler

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for rammeområde VIBSV.B1.04_T14 og VIBSV. C1.02_T14. Tillæggets område 2 Tillæg nr. 14 Tillæg nr. 14 REDEGØRELSE Formål Formålet

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplanforslag 10.09 og forslag til tillæg 3 til OSD redegørelsen. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr.

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Vi vil en kommuneplan - vil du?

Vi vil en kommuneplan - vil du? Debatoplæg, marts 2013 Se hele forslaget til Kommuneplan 2013-2025 på: www.kommuneplan2013.odder.dk Revideret 12.03.2013 Odder Kommune Vi vil en kommuneplan - vil du? Odder Byråd Vi vil gerne høre din

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen.

Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen. Kim Hansen 3132 3396 k.hagbard@hotmail.com Jens Mogensen Nymarksgyden 18 5474 Veflinge 4044 1680 / 6480 1680 Der skal fortsat være muligt at få 0-6 årlige børn passet i specialinstitutioner uden for kommunen.

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Landzonetilladelse. Karsten Hansen Aarø 45 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Karsten Hansen Aarø 45 6100 Haderslev Karsten Hansen Aarø 45 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 20 00 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 3. oktober 2012 Sagsident:

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets

Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets Screeningsskema til vurdering af lokalisering af vindmølle ved Copenhagen Markets NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af Baggrundsnotat for temaer til

Læs mere

Visionen Plan- og klimastrategi 2015

Visionen Plan- og klimastrategi 2015 Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.03-P15-1-15 Ref.: Joan Bak Korsholm Telefon: 99887681 E-mail: jbko@rebild.dk Dato: 02-07-2015 Kommissorium Projekt: Kommuneplan 2017 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS)

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Kommuneplanen og PlanDK. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Kommuneplanen og PlanDK Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet - oktober 2007 Ministeren Departement Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus

Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Syddjurs Kommune Plan & Byg Ebeltoft Rådhus Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af Kommuneplantillæg 7 for Syddjurs Klimatilpasningsplan 2014. Afgørelse På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Natur

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Det Grønne Råd Kommuneplan generelt Udgør kommunens overordnede plan for de næste 12 år Koordinere mange politikker og give retning (vision, værdier og fokusområder) Skabe sammenhæng

Læs mere

Rammer for lokalplaners indhold

Rammer for lokalplaners indhold Rammer for lokalplaners indhold Foto: Tine Pedersen Ifølge planloven skal en kommuneplan, ud over hovedstruktur og redegørelse for planens forudsætninger, indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO INDHOLD: INDHOLD:...2 LOKALPLAN 75 REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS BAGGRUND...3 LOKALPLANENS FORMÅL...3 EKSISTERENDE FORHOLD...4 Lokalplanområdets beliggenhed og

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014

Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Vedtagelse af Kommuneplan 2013-2025 Dato: 4. februar 2014 Nærværende tillæg til Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget endeligt efter den endelige vedtagelse af ny Kommuneplan 2013-2025 og dermed efter aflysningen

Læs mere

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev

Landzonetilladelse. Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Kirsten M Gejl Erlang Gammel Hørregårdsvej 54 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 11.

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Mads Kylling Ørbyhage 41 6100 haderslev

Landzonetilladelse. Mads Kylling Ørbyhage 41 6100 haderslev Mads Kylling Ørbyhage 41 6100 haderslev Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 20 00 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 27. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015

FORSLAG. Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 FORSLAG Fremlagt i perioden fra 14. april 2015 til 10. juni 2015 Tillæg nr. 6 Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 Område til solcelleanlæg ved Haderupvej i Hadsund Syd GST Kommuneplantillæg 6 Baggrund

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere