Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012"

Transkript

1 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012

2 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening arbejder for 6. Afsluttende debat

3 1. Baggrund for ny forvaltning i Skagerrak:

4 Nabostats-aftalen fra 1966 opsagt: Norge opsagde 6. august 2009 nabostatsaftalen fra 1966 med Danmark og Sverige om fiskeriet i Skagerrak. Aftalen udløb 3 år efter opsigelsen - dvs. 7. august Hvorfor opsigelse? Juridiske principper og kontrolmæssige forhold. Norge ønsker fiskeriet i Skagerrak reguleret som fiskeriet i andre farvande.

5 V. 42 (vedtaget 5. april 2011): Folketingsbeslutning vedtaget af enigt Folketing: Idet Folketinget vil sikre en bæredygtig udvikling på fiskeriområdet, pålægges regeringen ved reformen af EU s fælles fiskeripolitik at arbejde for (bl.a). - at stoppe udsmid - forbedret selektivitet - gradvis overgang til et fangstkvotesystem med fuldt dokumenteret fiskeri - at forebygge ulovlige fiskeriaktiviteter gennem øget dokumentation sammen med effektiv kontrol og restriktioner

6 Mærkedage over de sidste par år: 23. november 2011: Ministrene i Norge, Sverige og Danmark underskriver hensigtserklæring om, at der skal indføres et discardforbud i Skagerrak (udstillingsvindue). Discard-forbuddet skal gælde senest 1. januar december 2011: Med fiskeriaftale EU-Norge for 2012 aftales hvilke tekniske regler, der skal indføres i Skagerrak (efter arbejde i teknisk gruppe). 4. Juli 2012 EU og Norge indgår aftale om indførelse af discard-forbud for en række Bestande 1. januar 2013.

7 Hvis der indføres forbud mod discard, så skal følgende betingelser opfyldes: Indsatsregulering skal fjernes ( kw-dage, havdage, kapacitet?) Fuld kvoteforhøjelse med discardandelen for de omfattede arter Ens kvoteforhøjelser for alle, i forhold til den samlede discard. År til år flexibilitet for alle kvoterede arter på +/- 25% År til år flex på fartøjsniveau Tilpasning af tekniske bevaringsforanstaltninger Hvis der indføres forbud mod discard skal også indgå overvejelser om tilpasning af de tekniske bevaringsforanstaltninger. Fjernelse af store dele af kontrolreglerne En række kontrolregler bliver overflødige. De skal fjernes. Ved evt. krav om fuld dokumentation ved kameraovervågning skal filmdokumentation være fiskerens ejendom

8 Mærkedage ( ): 23. juli 2012: EU-Norge forlænger adgangsaftale (og -forhold) til 1. november august 2012: Kommissionen fremlægger forslag til indførelse af discard-forbud i Skagerrak. Skal vedtages af EU-Parlamentet og Ministerrådet. 1. januar 2013: Ny forvaltningsmodel for Skagerrak på plads???

9 2. Status Hvad kan vi forvente skal være på plads (1. januar 2013?) og hvad er processen? Kommissionens forslag af 28. august 2012

10 Discard forbud for 15 bestande i Skagerrak 1. januar 2013: Torsk, kuller, sej, hvilling, kulmule, dybvandsrejer, lyssej, havtaske, lange, brosme, byrkelange, sild, makrel, brisling, skolæst. Eventuelt vil yderligere en række arter blive omfattet af discard-forbud 1. januar 2015, herunder en række fladfisk det afhænger dog af den videnskabelige vurdering af, hvorvidt bestandene ved discard har en relativ høj overlevelsesrate..

11 Definition af discard-forbud Al fangst skal landes (uanset om levende, døende eller døde fisk).

12 Der indføres bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelser (svarende til de nuværende mindstemål) Fisk, som er omfattet af landings-påbud, som ikke opfylder Den bevarelsesmæssige mindste referencestørrelser, må ikke sælges til menneske-føde. (men gerne til alt muligt andet, herunder selskabsdyr.)

13 Kvotetilskrivning EU og Norge er enige om, at discard-forbud skal medføre, at der for de relevante bestande sker en opskrivning af TAC en. Stigningen skal have passende størrelse og følge rådgivning fra ICES. (ICES er bedt om at vurdere niveauet for discard i 2012 og 2013 efter indførelsen af discard-forbud og nye tekniske regler). Men vi kender først kvote-tilskrivningen, når EU og Norge har forhandlet om fiskerimuligheder 2013.

14 Kvote-fleksibilitet År-til-år fleksibilitet på 10 pct. indføres for bestande med discard-forbud. I det første år er fleksibiliteten dog sat til 20 pct.; i det andet år er den sat til 15 pct. og derefter10 pct. - Skal også gælde på fartøjsniveau! (er ikke kompensation for discard-forbud!)

15 Afskaffelse af kw-dage: Skagerrak skal ikke længere skal være omfattet af kw-dage. (undtages fra kw-ordningen)

16 Kamera-krav og kontrol i øvrigt 1. Januar 2014 skal alle EU-fartøjer > 15 m, der fisker i Skagerrak, have installeret kamera (CCTV). 1. Juli 2015 skal alle fartøjer >12 m have installeret kamera (CCTV). (gælder ikke norske fartøjer) Alle fartøjer over 12 m skal desuden have VMS og E-log.

17 Ændring af mindstemål for jomfruhummer? Anmodning til ICES om at se på konsekvenserne af at reducere mindstemålet for jomfruhummer i Skagerrak (11, 10 eller 8,5 cm). (Det fremgår dog ikke af aftalen, hvad formålet er ).

18 Forslag skal vedtages af Minister-rådet og EU-Parlamentet 110 dage til årsskiftet det vil være verdensrekord, Hvis vedtagelse før jul! Regler for EU-farvand er uændret indtil anden beslutning. For norsk farvand.. Vi kan håbe norsk forståelse for EU s lange beslutningsproces!

19 3. Forventede tekniske regler for Skagerrak: (Vi forventer at følgende vil være gældende..)

20 Med Agreed Record for 2012 har EU og Norge aftalt at: Der skal i Skagerrak indføres generelt krav om anvendelse af redskaber med et maskemål på minimum 120 mm. Dog undtagelser i forhold til reje - og jomfruhummerfiskeriet

21 - Rejefiskeriet: - Det nuværende maskemål på minimum 35 mm kan fortsætte - Brug af sorteringsrist bliver obligatorisk. Brug af sorteringspanel tillades fortsat, idet det er op til fiskeren at sikre kvotegrundlag. Sorteringspanelet skal sikre en selektion for fisk svarende til 120 mm (3m langt kvadratmasket panel på 120 mm).

22 Kombinations systemer med riste Rejerist Det er muligt at lave systemer hvori man kombinerer riste og mere traditionel maskeselektion.

23 Jomfruhummerfiskeri : Minimum 90 mm med brug af SELTRA redskab SELTRA-redskabet skal ikke have de samme specifikationer som det der kendes fra Kattegat kvadratmasket panel med en maskestørrelse på > 140 mm placeret højst 4 m fra bindestrikken eller diamantmasket panel med en maskestørrelse på > 270 mm placeret højst 4 m fra fangstposen

24 SELTRA panel

25 Industrifiskeri og pelagisk fiskeri: Discard-forbud i fiskeriet med < 32 mm: Alle fangster i fiskeri med maskemål mindre end 32 mm skal landes Målartsbestemmelserne ophæves. Maskestørrelser < 32 mm må anvendes, hvis fangsten indeholder: Mere end 50 % af en eller flere pelagiske arter eller industriarter. Weekend-stop i silde og brislingefiskeriet i Kattegat og Skagerrak ophører.

26 Vi forventer også, at: - Norske regler i norsk farvand (RTC mv.) men stadig en række uafklarede spørgsmål, Fx hvad med mindstemål, hvor landingspåbud ikke indført. Harmoniseret mindstemål? Revisions-muligheder?

27 4. Hvad Danmarks Fiskeriforening arbejder for:

28 Hvis der indføres forbud mod discard, så skal følgende betingelser opfyldes: Indsatsregulering skal fjernes ( kw-dage, havdage, kapacitet?) Fuld kvoteforhøjelse med discardandelen for de omfattede arter Ens kvoteforhøjelser for alle, i forhold til den samlede discard. År til år flexibilitet for alle kvoterede arter på +/- 25% År til år flex på fartøjsniveau Tilpasning af tekniske bevaringsforanstaltninger Hvis der indføres forbud mod discard skal også indgå overvejelser om tilpasning af de tekniske bevaringsforanstaltninger. Fjernelse af store dele af kontrolreglerne En række kontrolregler bliver overflødige. De skal fjernes. Ved evt. krav om fuld dokumentation ved kameraovervågning skal filmdokumentation være fiskerens ejendom

29 Udeståender: Hvad bliver kvotetilskrivning? Hvor er forenkling af tekniske regler? Hvor er forenkling af kontrol-regler? (kontrol på kontrol på kontrol på kontrol på kontrol..) (discard-påbud, kameraer..)

30 kvotetilskrivning STECF (Kommissionens rådgivende komité) siger: Torsk 47 pct. Kuller - 32 pct. Sej - 9 pct. (under en masse forbehold.!)

31 Lige vilkår for alle: Det gælder - kvotetilskrivning, - kamera-krav og - kw-dage.

32 Tak for opmærksomheden. (så er der frokost)

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 40/2008. af 16. januar 2008 23.1.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 19/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009

FORORDNINGER. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 43/2009. af 16. januar 2009 26.1.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 22/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne.

Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Myndighederne udstikker rammerne. Erhvervet udformer reglerne. Vi skal have flere fisk. Den biologiske rådgivning skal have sammenhæng og troværdighed. Fiskernes oplysninger skal indgå. Der skal findes

Læs mere

Ansvaret tilbage til fiskerne...

Ansvaret tilbage til fiskerne... Ansvaret tilbage til fiskerne... Af formand Thorkild Førby Dagligdagen i dansk fiskeri er domineret af enkeltsager og enkeltemner. Det er naturligt nok, men det betyder, at vi ikke altid i fornødent omfang

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening

Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Danmarks Fiskeriforening Dato: 23. oktober 2013 Deltagere: Hovedbestyrelsen + Jes Hansen, næstformand for Skagen Fiskeriforening som observatør samt Chr. Olesen som observatør

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089

Den fælles. fiskeripolitik i tal. Statistiske nøgletal UDGAVE 2014. Fiskeri ISSN 1830-9089 Statistiske nøgletal UDGAVE 2014 Den fælles fiskeripolitik i tal ISSN 1830-9089 Fiskeri Landekoder, der er anvendt i publikationen Manuskriptet afsluttet i februar 2014. I kapitel 5 er data fra Eurostat

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier Økonomien i de nordiske fiskerier Fokus på resourcerenten Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Bruno Cozzari, Fødevareøkonomisk Institut, Danmark Guri Eriksen, Universitetet i Tromsø, Norge

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.12.2008 KOM(2008) 863 endelig BILAG I FORELØBIG AFTALE OM FASTLÆGGELSE AF EN RAMME FOR EN ØKONOMISK PARTNERSKABSAFTALE DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere