DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning"

Transkript

1 DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk

2 Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med effekter i tre enkle trin: optage, vælge og gemme. Tredive effekter er tilgængelige. Akkurat som i et program på en smartphone ser du resultatet af de enkelte effekter på billedet og vælger den, du bedst kan lide. Du kan også anvende effekter på billeder senere ved at trykke på knappen k under billedvisning (A33). Autofokus, der automatisk finder motivet M Målsøgende AF... A75 Kameraet bruger funktionen Målsøgende AF til at finde hovedmotivet i billedet, f.eks. en person, en blomst eller en lille genstand. Kameraet fokuserer automatisk på motivet, så du kan komponere billedet uden at skulle bekymre dig om fokus. Kameraet justerer også fokuspunktet automatisk, så det passer til motivets størrelse så der fokuseres skarpt på det ønskede motiv. Fjernstyring af kameraet med en smart-enhed Wi-Fi-funktion (trådløst LAN)... A107 Kameraets indbyggede Wi-Fi- funktion* (trådløst LAN) gør det muligt at fjernstyre udløsning af kameraets lukker ved at betjene en smart-enhed, der er trådløst forbundet til kameraet. Indholdet af kameraets skærm vises på skærmen på den trådløst tilsluttede smart-enhed, så du kan zoome kameraet ind på eller ud fra motivet via fjernstyring. Du kan også overføre gemte billeder fra kameraet til smart-enheden. * For at kunne bruge Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) skal Wireless Mobile Utility være installeret på smartenheden (A108).

3 Indledning Oversigt over kameraet Grundlæggende optagelse og billedvisning Optagefunktioner Billedvisningsfunktioner Optagelse og afspilning af videoer Generel opsætning af kameraet Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) Referenceafsnit Tekniske bemærkninger og indeks i

4 Indledning Læs dette først Indledning Tak, fordi du har købt Nikon COOLPIX S6500 digitalkameraet. Før du bruger kameraet, bedes du læse oplysningerne i "Oplysninger om sikkerhed" (Aviii-x) og sætte dig ind i oplysningerne i denne brugervejledning. Efter læsningen opfordrer vi dig til at have denne vejledning ved hånden og bruge den til at få mest muligt ud af dit nye kamera. ii

5 Om denne brugervejledning Hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme: se under "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (A13). Dette kapitel beskriver kameraets dele, og forklarer de oplysninger, der vises på skærmen, se "Oversigt over kameraet" (A1). Indledning iii

6 Andre oplysninger Symboler og konventioner For at gøre det nemmere at finde de nødvendige oplysninger anvendes der følgende symboler og konventioner i denne vejledning: Indledning B C Symbol A/E/F Beskrivelse Dette ikon angiver advarsler om forsigtighed og oplysninger, der bør læses, før kameraet bruges. Dette ikon angiver bemærkninger og oplysninger, der bør læses, før kameraet bruges. Disse ikoner angiver andre sider, der indeholder relevante oplysninger; E: "Referenceafsnit", F: "Tekniske bemærkninger og indeks". SD- og SDHC/SDXC-hukommelseskort betegnes som "hukommelseskort" i denne vejledning. Indstillingen på købstidspunktet kaldes "standardindstillingen". Navne på menupunkter, der vises på kameraskærmen, og navne på knapper eller meddelelser, der vises på computerskærmen, angives med fed skrift. I denne brugsanvisning udelades billeder sommetider fra skærmen for at gøre det nemmere at se skærmindikatorerne. Illustrationer og skærmindhold, der vises i denne vejledning, kan afvige fra det faktiske produkt. iv

7 Oplysninger og sikkerhedsanvisninger Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons målsætning i "Vær opdateret hele tiden" om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan muligvis få flere oplysninger ved at henvende dig til den nærmeste Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på følgende websted: Indledning Brug kun originalt elektronisk tilbehør fra Nikon Nikon COOLPIX -kameraer er designet til at leve op til de højeste krav og indeholder komplicerede, elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon (herunder batteriopladere, batterier, opladningsadaptere og lysnetadaptere), som er godkendt af Nikon specielt til brug sammen med dette Nikon digitalkamera, er udviklet i henhold til drifts- og sikkerhedskravene til dette elektroniske kredsløb. ANVENDELSE AF ELEKTRONISK TILBEHØR, SOM IKKE ER FRA NIKON, KAN BESKADIGE KAMERAET OG KAN BETYDE, AT DIN NIKON-GARANTI BORTFALDER. Anvendelse af genopladelige Li-ion-batterier fra tredjeparter, som ikke er forsynet med Nikon's holografiske godkendelsesmærke, kan påvirke den normale betjening af kameraet eller kan medføre, at batterierne overophedes, antændes, eksploderer eller lækker. Flere oplysninger om originalt Nikon-tilbehør fås ved henvendelse til en autoriseret Nikon-forhandler. Holografisk godkendelsesmærke: Identificerer dette produkt som et ægte Nikon-produkt. Før du tager vigtige billeder Før du tager billeder ved særlige lejligheder (f.eks. til bryllupper, eller før du tager kameraet med dig på rejse), bør du tage et prøvebillede for at sikre, at kameraet fungerer, som det skal. Nikon kan ikke gøres ansvarlig for skader eller tab af fortjeneste som følge af funktionsfejl i forbindelse med brugen af produktet. v

8 Indledning Om brugervejledningerne Ingen dele af de medfølgende brugervejledninger til dette produkt må gengives, overføres, omskrives, gemmes på et søgesystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller via noget medie uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nikon. Nikon forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for den hardware og software, der beskrives i disse brugervejledninger. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der forårsages af brugen af dette produkt. Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i disse brugervejledninger er så nøjagtige og komplette som muligt. Skulle du finde fejl eller udeladelser, er du velkommen til at kontakte den lokale Nikonrepræsentant (se adressen på Bemærkning vedrørende forbud mod kopiering eller gengivelse Bemærk, at alene det at være i besiddelse af materiale, der er blevet digitalt kopieret eller gengivet ved hjælp af en skanner, et digitalkamera eller anden enhed, kan være strafbart i henhold til lovgivningen. Materiale, som i henhold til lovgivningen ikke må kopieres eller gengives Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter, værdipapirer eller statsobligationer, heller ikke selv om sådanne kopier eller gengivelser mærkes med "Prøve". Det er ikke tilladt at kopiere eller gengive pengesedler, mønter eller værdipapirer, som udstedes i et andet land. Medmindre der er indhentet forudgående tilladelse fra de offentlige myndigheder, er det forbudt at kopiere eller gengive ubrugte frimærker eller postkort, som er udstedt af regeringen. Kopiering eller gengivelse af frimærker udstedt af statslige organer og af autoriserede dokumenter angivet i lovgivningen er forbudt. Advarsel vedrørende visse kopier og gengivelser De offentlige myndigheder har advaret om fremstilling af kopier eller gengivelser af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavebeviser osv.), pendlerkort eller kuponer, undtagen hvis en virksomhed skal bruge et minimum af nødvendige kopier til forretningsbrug. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kopiere eller gengive statsligt udstedte pas, licenser udstedt af offentlige myndigheder og private organer, id-kort og billetter som f.eks. adgangskort og spisebilletter. Overholdelse af loven om ophavsret Kopiering eller gengivelse af ophavsretligt beskyttede kreative værker som f.eks. bøger, musik, malerier, trætryk, kort, tegninger, videoer og fotografier reguleres af den nationale og internationale lovgivning vedrørende ophavsret. Dette produkt må ikke anvendes til at fremstille ulovlige kopier eller krænke loven om ophavsret. vi

9 Bortskaffelse af datalagringsudstyr Bemærk, at sletning af billeder eller formatering af datalagringsudstyr som f.eks. hukommelseskort eller indbygget hukommelse i kameraet ikke sletter de oprindelige billeddata helt. Det er sommetider muligt at genskabe slettede filer ud fra kasseret lagringsudstyr ved hjælp af almindelig software, som kan købes i butikkerne, hvilket potentielt kan medføre misbrug af personlige billeddata. Det er brugerens ansvar at sikre, at sådanne data holdes fortrolige. Før du kasserer datalagringsudstyr eller overdrager det til andre, skal du slette alle data ved hjælp af almindelig software til sletning af materiale, som kan købes i butikkerne, eller formatere enheden og derefter fylde det op igen med billeder, der ikke indeholder private oplysninger (for eksempel billeder af en blå himmel). Husk også at udskifte eventuelle billeder, der vælges til Vælg et billede i indstillingen Opstartsbillede (A104). Sørg for at undgå person- eller materialeskade, når du destruerer datalagringsudstyr. Indledning vii

10 Oplysninger om sikkerhed Læs følgende sikkerhedsanvisninger, før du tager udstyret i brug for at undgå personskade eller beskadigelse af dit Nikon-produkt. Gem sikkerhedsanvisningerne på et sted, hvor alle, der bruger produktet, kan finde og læse dem. Konsekvensen af manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne beskrives med følgende symbol: Indledning Dette symbol angives ved advarsler og oplysninger, der skal læses, før Nikon-produktet tages i brug, for at undgå personskade. ADVARSLER Sluk i tilfælde af funktionsfejl Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra kameraet eller opladningsadapteren, skal du straks afbryde opladningsadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet eller afbrudt forbindelsen til strømkilden, skal du indlevere udstyret til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Må ikke adskilles Rør ikke ved de indvendige dele i kameraet eller opladningsadapteren, da det kan medføre personskade. Reparationer bør kun udføres af autoriserede teknikere. Hvis kameraet eller opladningsadapteren går i stykker, hvis de bliver tabt, eller hvis der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Kameraet skal derefter indleveres til eftersyn hos en autoriseret Nikonforhandler. Brug ikke kameraet eller opladningsadapteren i nærheden af brandfarlige gasser Brug ikke elektronisk udstyr i nærheden af brandfarlig gas, da dette kan medføre eksplosion eller brand. Vær forsigtig med kameraremmen Undgå at anbringe remmen rundt om halsen på et barn. Opbevares utilgængeligt for børn Vær særlig opmærksom på, at børn ikke putter batteriet eller andre små dele i munden. viii

11 Rør ikke ved kameraet, batteriopladeren eller lysnetadapteren i længere tid ad gangen, når enhederne er tændt eller i brug Enhedernes dele bliver varme. Hvis huden er i direkte kontakt med enhederne i længere tid ad gangen, kan det medføre småforbrændinger. Vær forsigtig i forbindelse med håndtering af batteriet Batteriet kan lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis det behandles forkert. Overhold nedenstående anvisninger, når du håndterer batteriet til dette produkt: Sluk for produktet, inden du udskifter batteriet. Hvis du bruger opladningsadapteren/lysnetadapteren, skal du sørge for, at denne er tilsluttet. Brug kun et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL19 (medfølger). Oplad batteriet ved at bruge et kamera, der understøtter batteriopladning, eller ved at bruge en batterioplader MH-66 (ekstraudstyr). Til at oplade batteriet i kameraet, skal du enten bruge opladningsadapteren EH-70P (medfølger) eller funktionen Oplad via computer. Batteriet må ikke sættes forkert i. Undgå at kortslutte batteriet, skille det ad eller forsøge at fjerne eller ødelægge isoleringen eller indkapslingen. Batteriet må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Batteriet må ikke nedsænkes i eller udsættes for vand. Sæt batteriet i batteriholderen, inden det transporteres. Batteriet må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Batteriet kan evt. lække, når det er brugt helt op. Batteriet skal fjernes, når det er fladt, for at undgå beskadigelse af produktet. Hvis batterierne bliver misfarvet eller ændrer form, skal du omgående stoppe brugen af kameraet. Hvis væske fra det beskadigede batteri kommer i kontakt med tøjet eller huden, skal der straks skylles med rigeligt vand. Overhold følgende sikkerhedsforanstaltninger, når du håndterer opladningsadapteren Opbevar laderen tørt. Hvis denne sikkerhedsanvisning ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand. Rør ikke ved stikket, og ophold dig ikke i nærheden af opladningsadapteren i tordenvejr. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød. Du må ikke beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje USB-kablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet beskadiges, og ledningerne blottes, skal du indlevere kablet til eftersyn hos en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre brand eller elektrisk stød. ix Indledning

12 Indledning Du må ikke røre stikket eller opladningsadapteren med våde hænder. Hvis denne foranstaltning ikke overholdes, kan du få elektrisk stød. Må ikke bruges med rejsekonvertere eller adaptere, som er konstrueret til at konvertere fra en spænding til en anden, eller med DC-til-AC-invertere. Manglende overholdelse af denne sikkerhedsforanstaltning kan medføre skade på produktet eller overophedning eller brand. Brug de rette kabler Tilslutning af ledninger til kameraets indgangsog udgangsstik må kun ske med ledninger, der leveres eller sælges af Nikon til dette formål. Dette er nødvendigt for at overholde produktkrav. Bevægelige dele skal håndteres forsigtigt Pas på, at dine fingre eller andre genstande ikke kommer i klemme i objektivdækslet eller andre bevægelige dele. Cd-rom'er De medfølgende cd-rom'er må ikke afspilles på cd-afspillere. Afspilning af cd-rom'er på en cdafspiller kan medføre nedsat hørelse eller beskadige udstyret. Vær forsigtig ved brug af flashen Hvis flashen udløses tæt på motivets øjne, kan det medføre midlertidig nedsættelse af synet. Vær særlig opmærksom, når du fotograferer spædbørn, hvor flashen skal være mindst 1 m fra motivet. Flashen må ikke bruges, hvis flashvinduet rører ved en person eller en genstand Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre forbrændinger eller brand. Undgå kontakt med flydende krystal Hvis skærmen går i stykker, skal du passe på, at du ikke skærer dig på glasset. Undgå også at få væsken med flydende krystal fra skærmen på huden, i øjnene eller i munden. Sluk for strømmen ved anvendelse i et fly eller sygehus Sluk for kameraet, når du er ombord på et fly under start og landing. Følg hospitalets anvisninger, når du bruger kameraet på et hospital. De elektromagnetiske stråler fra kameraet kan forstyrre de elektroniske systemer i fly og hospitalsudstyr. Fjern Eye-Fi-kortet, hvis det er sat i kameraet, da det kan være årsag til afbrydelsen. 3D-billeder Fortsæt ikke visning af 3D-billeder optaget med denne enhed i længere tid ad gangen, hverken på TV, skærm eller anden form for display. Før visning af 3D-billeder til børn, hvis syn er under stadig udvikling, skal du kontakte en børnelæge eller øjenlæge og følge vedkommendes råd. Længere tids visning af 3D-billeder kan medføre overanstrengelse af øjnene, kvalme eller ubehag. Stop brugen ved disse symptomer, og søg om nødvendigt læge. x

13 Bemærkninger Bemærkninger til kunder i Europa ADVARSLER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL VEJLEDNINGEN. Dette symbol angiver, at dette produkt skal indleveres separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. Dette symbol på batteriet indikerer, at batteriet skal bortskaffes separat. Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande: Alle batterier, hvad enten de er mærket med dette symbol eller ej, er beregnet til separat indsamling ved et passende indsamlingspunkt. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaffald. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering. xi Indledning

14 Wi-Fi (Trådløst LAN-netværk) Indledning Dette produkt er underlagt amerikanske eksportbestemmelser, og du er forpligtet til at indhente tilladelse fra den amerikanske regering, hvis du eksporterer eller videreeksporterer produktet til et land, som USA har pålagt handelsembargo. Følgende lande var underlagt embargo: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. Da denne liste over lande kan blive ændret, bedes du kontakte det amerikanske handelsministerium for de seneste oplysninger. Restriktioner for trådløse enheder Den trådløse transceiver i dette produkt overholder reglerne for trådløs kommunikation i salgslandet og er ikke beregnet til brug i andre lande (varer købt i EU eller EFTA kan bruges overalt i EU og EFTA). Nikon påtager sig ikke ansvar for brug i andre lande. Brugere, der ikke kender det oprindelige salgsland, bør rådføre sig med sit lokale Nikon-servicecenter eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Denne begrænsning gælder kun for de trådløse funktioner og ikke anden brug af produktet. xii

15 Forholdsregler ved brug af radiotransmissioner Husk altid, at radio-transmission eller modtagelse af data kan aflyttes eller aflæses af tredjeparter. Bemærk, at Nikon ikke er ansvarlig for data- eller informationslækager, der kan opstå under dataoverførsel. Frekvensbåndet, der benyttes af dette udstyr, anvendes af industrielt, videnskabeligt, forbrugerog medicinsk udstyr, inklusive mikrobølgeovne, lokale radiostationer til identifikation af mobile enheder, som anvendes i produktionsanlæg (radiostationer som ikke kræver licens), og amatørradiostationer (herefter benævnt "en anden station"). 1. Inden du bruger dette udstyr, skal du kontrollere, at en anden station ikke drives i nærheden. 2. Hvis dette udstyr skulle forårsage skadelig radiobølgeinterferens med en anden station, skal du hurtigt skifte driftsfrekvensen eller standse udsendelsen af radiobølger ved at slukke for strømmen m.m. 3. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte et Nikon servicecenter eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant. Håndtering af personlig information og ansvarsfraskrivelse Brugerinformation, som er registreret og konfigureret på produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger, kan blive udsat for ændringer og tab som følge af betjeningsfejl, statisk elektricitet, ulykke, fejlfunktion, reparation eller anden håndtering. Sørg for altid at have særskilte kopier af vigtig information. Nikon er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tabt fortjeneste som følge af ændring eller tab af indhold, der ikke kan henføres til Nikon. Før du kasserer produktet eller overdrager det til en anden ejer, anbefales du at udføre Nulstil alle i opsætningsmenuen (A105) for at slette alle brugeroplysninger, der er registreret og konfigureret med produktet, herunder indstillinger for trådløs LAN-forbindelse og andre personlige oplysninger. Indledning xiii

16 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... ii Læs dette først... ii Om denne brugervejledning... iii Oplysninger og sikkerhedsanvisninger... v Oplysninger om sikkerhed... viii ADVARSLER... viii Bemærkninger... xi Wi-Fi (Trådløst LAN-netværk)... xii Tænde og slukke kameraet Trin 2 Vælg en optageindstilling Tilgængelige optageindstillinger Trin 3 Komponer et billede Brug af zoom Trin 4 Fokuser og tag billedet Udløserknappen Trin 5 Vise billeder Trin 6 Slette billeder Oversigt over kameraet... 1 Kamerahuset... 2 Montering af kameraremmen... 5 Brug af menuer (knappen d)... 6 Skærmen... 8 Optageindstilling... 8 Billedvisningsindstilling Grundlæggende optagelse og billedvisning Klargøring 1 Indsæt batteriet Klargøring 2 Oplad batteriet Klargøring 3 Indsæt et hukommelseskort Indbygget hukommelse og hukommelseskort Klargøring 4 Indstilling af skærmsprog, dato og klokkeslæt Trin 1 Tænd kameraet Optagefunktioner A (indstillingen Auto) Brug af Hurtige effekter Motivprogram (optagelse egnet til motiverne) Vise en beskrivelse (hjælpevisning) for hvert motiv Egenskaber for hvert motiv Specialeffekt-indstilling (anvend effekter mens der optages) Indstillingen Smart-portræt (optagelse af billeder af smilende ansigter) Brug af Blødere hudtone Funktioner der kan indstilles med multivælgeren Tilgængelige funktioner Brug af flashen (flashindstillinger) Brug af selvudløseren Brug af makroindstilling xiv

17 Justering af lysstyrke (Eksponeringskompensation) Standardindstillinger Funktioner, der kan indstilles med knappen d (Optagemenu) Tilgængelige indstillinger i optagemenuen Funktioner der ikke kan bruges samtidig Fokusering Brug af ansigtsregistrering Brug af målsøgende AF Motiver, der ikke er egnet til autofokus Fokuslås Billedvisningsfunktioner Zoom under billedvisning Miniaturevisning, kalendervisning Valg af visse typer af billeder til visning Tilgængelige billedvisningsindstillinger Skift mellem billedvisningsindstillinger Funktioner, der kan indstilles med knappen d (Billedvisningsmenu) Tilslutning af kameraet til tv, computer eller printer Brug af ViewNX Installation ViewNX Kopier billeder til computeren Få vist billeder Optagelse og afspilning af videoer Optagelse af videoer Funktioner, der kan indstilles med knappen d (Videomenu) Afspilning af videoer Generel opsætning af kameraet Funktioner, der kan indstilles med knappen d (Opsætningsmenu) Brug af Wi-Fi-funktionen (trådløst LAN) Installation af softwaren på smart-enheden Tilslutning af smart-enheden til kameraet Referenceafsnit... E1 Brug af Let panorama (optagelse og billedvisning)... E2 Optagelse med Let panorama... E2 Visning af billeder taget med Let panorama... E5 Indstillingen Favoritbilleder... E6 Tilføjelse af billeder til album... E6 Visning af billeder i album... E7 Sådan fjernes billeder fra album... E8 Ændring af albumikonet for favoritbilleder... E9 Sorter automatisk... E10 Kategorier i indstillingen Sorter automatisk... E10 Sortering efter dato... E12 Indledning xv

18 Indledning Visning og sletning af billeder, der er optaget kontinuerligt (sekvens)... E13 Visning af billeder i en sekvens... E13 Sletning af billeder i en sekvens... E15 Redigering af stillbilleder... E16 Redigeringsfunktioner... E16 Hurtige effekter... E18 Hurtig retouchering: Forbedring af kontrast og farvemætning... E20 D-Lighting: Forbedring af lysstyrke og kontrast... E20 Glamour-retouchering: Forbedring af menneskeansigter med otte effekter... E21 Lille billede: Reduktion af størrelsen på et billede... E23 Beskæring: Oprettelse af en beskåret kopi... E24 Tilslutning af kameraet til et tv (visning af billeder på et tv)... E26 Tilslutning af kameraet til en printer (Direct Print)... E29 Tilslutning af kameraet til en printer... E30 Udskrivning af særskilte billeder... E32 Udskrivning af flere billeder... E34 Redigering af videoer... E38 Optagemenuen (til indstillingen A (Auto))... E40 Billedindstillinger (billedstørrelse og kvalitet)... E40 Hvidbalance (Farveglødjustering)... E42 Kontinuerlig optagelse... E45 ISO-følsomhed... E49 Farveindstillinger... E50 Valg af AF-punkt... E51 Autofokusindstilling... E55 Hurtige effekter... E56 Smart-portræt-menuen... E57 Blødere hudtone... E57 Smil-timer... E58 Undgå lukkede øjne... E59 Billedvisningsmenu... E60 Udskriftsbestilling (Oprettelse af en DPOFudskriftsbestilling)... E60 Lysbilledshow... E64 Beskyt... E65 Roter billede... E68 Billedkommentar... E69 Kopier (Kopier mellem indbygget hukommelse og hukommelseskort)... E71 Sekvensvisningsindstill.... E73 Vælg nøglebillede... E73 Videomenuen... E74 Videoindstillinger... E74 Åbn som HS-optagelse... E80 Autofokusindstilling... E80 Reduktion af vindstøj... E81 Opsætningsmenuen... E82 Opstartsbillede... E82 Tidszone og dato... E83 Skærmindstillinger... E86 Datoindfotografering (Indfotografering af dato og klokkeslæt)... E88 Modv. rystelser (VR)... E90 xvi

19 Bevægelsesreg... E91 AF-hjælpelys... E92 Digital zoom... E93 Lydindstillinger... E94 Auto sluk... E95 Formater hukommelse/formater kort... E96 Sprog/Language... E98 Tv-indstillinger... E99 Oplad via computer... E100 Blinkeadvarsel... E102 Wi-Fi-indstillinger... E104 Eye-Fi-overførsel... E106 Nulstil alle... E107 Firmwareversion... E110 Fil- og mappenavne... E111 Ekstraudstyr... E113 Fejlmeddelelser... E114 Godkendte hukommelseskort... F22 Understøttede standarder... F23 Indeks... F25 Indledning Tekniske bemærkninger og indeks... F1 Maksimering af kameraets levetid og ydeevne... F2 Kameraet... F2 Batteriet... F3 Opladningsadapter... F4 Hukommelseskort... F5 Rengøring og opbevaring... F6 Rengøring... F6 Opbevaring... F6 Fejlfinding... F7 Specifikationer... F17 xvii

20 xviii

21 xix

22 xx

23 Oversigt over kameraet Dette kapitel beskriver kameraets dele, og forklarer de oplysninger, der vises på skærmen. Kamerahuset...2 Montering af kameraremmen...5 Brug af menuer (knappen d)...6 Skærmen...8 Optageindstilling...8 Billedvisningsindstilling Oversigt over kameraet Hvis du vil begynde at bruge kameraet med det samme: se under "Grundlæggende optagelse og billedvisning" (A13). 1

24 Kamerahuset Oversigt over kameraet Lukket objektivdæksel 2

25 1 Udløserknap Zoomknap...29 f: vidvinkel...29 g: telefoto...29 h: miniaturevisning...81 i: zoom under billedvisning...80 j: hjælp Afbryder/tændt-lampe Selvudløserlampe...60 AF-hjælpelys Flash Mikrofon (stereo)... 84, 96 7 Objektiv 8 Objektivdæksel 9 Højttaler...84, Øsken til kamerarem Stikdæksel... 16, HDMI -mikrostik (type D) USB/audio/video udgangsstik... 16, 86 Oversigt over kameraet 3

26 1 Oversigt over kameraet

27 Opladelampe... 17, E101 1 Flashlampe b knappen (e videooptagelse) A knappen (optageindstilling) c knappen (billedvisning)...32, 82 5 Multivælger k knappen (anvend indstilling) l knappen (slet)...34, E70 8 d knappen (menu)... 6, 67, 84, 99, 104 Montering af kameraremmen 9 10 Dæksel til batterikammer/ hukommelseskort... 14, 15 Stikdæksel til lysnetadapter (til forbindelse med lysnetadapter (ekstraudstyr))...e Batterilås Batterikammer Port til hukommelseskort Stativgevind 15 Skærm...8 Oversigt over kameraet 5

28 Brug af menuer (knappen d) Brug multivælgeren og knappen k til at navigere i menuerne. 1 Tryk på knappen d. Menuen vises. 2 Tryk på J på multivælgeren. Det aktuelle menuikon vises med gul farve. Oversigt over kameraet 25m 0s 3 Tryk på H eller I for at vælge det ønskede menuikon. Menuen skiftes. 850 Menuikoner Optagemenu Billedindstilling Hvidbalance Kontinuerlig ISO-følsomhed Farveindstillinger Valg af AF-punkt Autofokusindstilling 4 Tryk på knappen k. Menuindstillingerne bliver valgbare. Opsætning Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys 6

29 5 Tryk på H eller I for at vælge en menuindstilling. Opstartsbillede Tidszone og dato Skærmindstillinger Datoindfotografering Modv. rystelser (VR) Bevægelsesreg. AF-hjælpelys 7 Tryk på H eller I for at vælge en indstilling. Modv. rystelser (VR) 6 Tryk på knappen k. De valgte indstillinger bliver vist. Modv. rystelser (VR) Til Fra 8 Tryk på knappen k. Den valgte indstilling anvendes. Tryk på knappen d, når du er færdig med at bruge menuen. Oversigt over kameraet Til Fra C Bemærkninger om ændring af menuindstillinger Visse menuindstillinger kan ikke ændres, afhængigt af den aktuelle optageindstilling og kameraets tilstand. Utilgængelige indstillinger vises med grå farve og kan ikke vælges. Når en menu vises, kan du skifte til optageindstilling ved at trykke på udløserknappen, knappen A (optageindstilling) eller knappen b (e videooptagelse). 7

30 Skærmen De oplysninger, der vises på skærmen, afhænger af kameraets indstillinger og tilstand under brugen. Som standard vises informationen, når kameraet er tændt, og når kameraet betjenes, og informationen skjules efter få sekunder (når Billedinfo. er indstillet til Auto info. i Skærmindstillinger (A104)). Optageindstilling Oversigt over kameraet / F3.1 29m 0s

31 1 Optageindstilling...26, 27 2 Makroindstilling Zoomindikator...29, 62 4 Fokusindikator AE/AF-L-indikator Ikon for Hurtige effekter Flashindstilling Indikator for batteriniveau Ikon for vibrationsreduktion (VR) Wi-Fi -kommunikations-indikator Indikator for Eye-Fi-kommunikation Ikon for bevægelsesregistrering Reduktion af vindstøj...99 Indikator for "dato ikke indstillet" , 104, E Ikon for rejsedestination... 22, 104, E83 Videoindstillinger (videoer med normal 16 hastighed) Videoindstillinger (HS-videoer) Billedindstilling...68, E40 19 Let panorama Indikator for indbygget hukommelse Antal resterende billeder (stillbilleder) Resterende optagetid for video Blændeværdi Lukkertid Datoindfotografering Fokuspunkt (målsøgende AF)... 30, Fokuspunkt (for manuel eller center) Fokuspunkt (ansigtsregistrering, kæledyrsregistrering)... 48, 53, Fokuspunkt (følg motiv)...68, E54 30 ISO-følsomhed Eksponeringskompensationsværdi Farveindstillinger Blødere hudtone Hvidbalanceindstilling Kontinuerlig optageindstilling Ikon for Undgå lukkede øjne Håndholdt/stativ... 42, Modlys (HDR) Indikator for selvudløser Smil-timer Kæledyrsportr. auto udl Oversigt over kameraet 9

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com

SM-T360. Brugervejledning. www.samsung.com SM-T360 Brugervejledning www.samsung.com Om denne vejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA

Nokia 301 Velkommen til Nokia 301. 1.0. udgave DA Nokia 301 Velkommen til Nokia 301 1.0. udgave DA Psst... Du kan få oplysninger om Nokias tjenestevilkår og persondatapolitik på www.nokia.com/ privacy. 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

SM-G920F. Brugervejledning

SM-G920F. Brugervejledning SM-G920F Brugervejledning Danish. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 5 Pakkens indhold 6 Enhedens udseende 8 SIM- eller USIM-kort 10 Batteri 15 Tænde og slukke

Læs mere