RAPPORTER. Nr TEMA: BRODERI. fra tekstilernes verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTER. Nr. 2 2014 TEMA: BRODERI. fra tekstilernes verden"

Transkript

1 RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr TEMA: BRODERI

2 Forsiden En billedcollage, 4 nærbilleder af maskinbroderi af den japanske tekstilkunstner Tetsuo Fujimoto. Set på udstillingen Fiber Futures i Gjethuset. Hele værket kan ses på side 3. Foto: Gina Hedegaard Nielsen 2 Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem af Lauget optages enhver, der er interesseret i at støtte dette formål. Lauget ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der arbejder til fremme af laugets formål over hele landet. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Laugets kursusvirksomhed varetages af S&V Tekstilkurser, der er en selvstændig organisation under NETOP - netværk for oplysning. Information om kursusvirksomheden kan ses på hjemmesiden Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi ISSN: Rapporter - fra tekstilernes verden udgives af Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi. Bladet udkom mer 4 gange årligt: primo januar, april, juli, oktober. Stof, der ønskes optaget i bladet, skal være re daktionen i hænde 1½ måned før bladet udkom mer. Dead line for indsendelse af stof til næste blad er: 15. maj 2014 Bladet udsendes med Post Danmark. Husk at adresseændring skal meddeles til: Sekretær Kirsten Thomsen (se bagsiden). Redaktion Redaktør: Gina Hedegaard Nielsen. Artikler og meddelelser sendes direkte til: Gina H. Nielsen, Hollænderdybet 22, 5.tv Køben havn S. Tlf Bladets artikler & billeder er tilsendt redaktionen som pres semate riale, eller bringes efter aftale med ophavsmanden. Annoncer An noncer til bladet sendes til: Ella Bihl Christensen, mail: Annoncepriser: 1/1 side kr. 800 (kr ved min. 3 annoncer i træk) ½ side kr. 500 (kr. 800 ved min. 3 annoncer i træk) ¼ side kr. 200 (kr. 400 ved min. 3 annoncer i træk), 1/8 side kr. 150 (kr. 250 ved min. 3 annoncer i træk). Erhvervsmæssige kurser godkendt af Lauget er gratis. Andre kurser: priser som ovenfor. Små medlemsannoncer i blad eller på nettet kr for medlemmer og kr for ikke medlemmer Bestyrelsesmøde Lørdag den 29. marts 2014 Maskinbroderi af Tetsuo Fujimoto set på udstillingen Fiber Furtures: Japan s Textile Pioneers Se mere om udstillingen på siderne Foto: Gina Hedegaard Nielsen Broderi - på kryds og tværs For føste gang i bladets historie har vi sat vævningen i skyggen for at sætte spot på broderiet. Det har i mange år været redaktørens ønske at kunne bringe læsestof som er fagligt velfunderet, som går et par spadestik dybere, er begejstrende og gerne på kanten af nørderi. Det synes jeg er lykkedes rigtig godt denne gang, ved fælles hjælp og kæmpe opbakning fra broderifolket. Faktisk så godt at et par artikler må vente til næste blad. Lisbeth Tolstrup åbner broderifesten med artiklen Broderi veje og vildveje som fortæller om udtryksaspektet i håndbroderi. En rigtig spændende artikel der blandt andet belyser, hvordan broderiet flittigt bliver brugt i billedkunsten. Agnethe Nygaard og Minna Kragelund fra Museum Vestsjælland fortæller en skøn historie om Den broderende frisør. En beskrivelse af en mand med en passion. Artikelen Brodullerne - et fællesskab om broderi, der giver mening er fyldt med begejstring, og sådan kunne jeg blive ved. Derudover er der nyt om kommende udstillinger, lidt om udstillinger som har været og en billedrapportage fra Nordic Textile Art, som afholdt sit årsmøde i København i marts. God læsning og godt forår! Redaktøren Husk at betale dit kontingent! Hvis du mangler dit medlemsnummer for at kunne indbetale, så kan du kontakte sekretær Kirsten Thomsen. Foreningens generalforsamling er den 26. april i København, hvor vi skal tage afsked med vores formand og næstformand igennem mange år. Vel mødt! 3

3 Værk af Thomas Wolsing fra udstillingen Marginale Monumenter Broderi veje og vildveje Teknik eller udtryk, håndværk eller design, tradition eller provokation? Der er flere veje ind i det tekstile univers under overskriften broderi. Når jeg nu får muligheden, bliver det med fokus på udtryksaspektet i primært håndbroderi og intentionen er at præsentere nogle eksempler, der kan tjene til inspiration og fortsat dialog. Af Lisbeth Tolstrup Da Skive Museum i forsommeren 2011 slog dørene op for udstillingen Marginale Monumenter medførte det en overvældende interesse fra såvel de tekstile miljøer, som de mere kunstorienterede ditto. Og det er faktisk ret sjældent her i landet. Bag projektet stod billedkunstneren Thomas Wolsing (født 1964), der med fokus på det forfald, der kan registreres i randområder rundt omkring i Danmark, skabte et ganske særligt univers. Udstillingen bestod af flere store installationer, hvor foto og stramajbroderede billedfragmenter i forening dannede en overbevisende oplevelse af scenarier, der hos de fleste vakte erindring om oplevelser hos og relationer 4 til fjerne slægtninge, der på nøjsom vis lever så langt væk fra storbyens jag og larm som tænkes kan. Æstetisk forfald, stor respekt og ikke mindst en særlig sanselig tilgang til skønheden i udtrykket blev hængende længe efter besøget i Skive. Tættere på sniger der sig nogle nyfigne spørgsmål ind, for hvad var det han gjorde, den unge akademiuddannede kunstner, da han gik i samarbejde med lokale brodeuser for at skabe netop det udtryk, han havde set for sit indre øje? Han trykkede på genkendelighedens mange knapper, for hvem har ikke en oplevelse eller en opfattelse af netop stramajbroderi. Elsket og forkætret som teknik, men samtidig så fyldt med referencer til motiver og udtryk, at enhver med tekstil interesse i broderi vil kunne huske eksempler på for-tegnede broderier, som en tante eller en fjern mormor havde hængende. Samtidig benyttede Thomas Wolsing sig af en arbejdsmetode, der er velkendt blandt vævere, hvor der i århundreder har været tradition for at billedkunstnere tegnede et forlæg, der fik liv og nerve i hænderne på en dygtig kunsthåndværker. Hverdagens ritualer Stort set samtidig åbnede udstillingen Picture This med broderede værker af Iben Dalgaard (født 1961) i Skovhuset i Værløse. Et ganske andet univers og en helt anden tilgang til selve det at forme og forholde sig til livet blev stillet til skue i en række installationer, der til stadighed kredsede om kvindeliv, forestillinger om det opnåelige og det uopnåelige samt flere klare referencer til hverdagens ritualer i form af mundheld Fra udstillingen Picture This i Skovhuset vises her broderede duge af Iben Dalgaard. og sætninger med velkendt indhold. Broderi som teknik og som visuelt medie blev nogle steder antydet, andre steder brugt som figurativt element og endelig trukket ind i formdannelse åben for personlig fortolkning eller formidlende som typografisk medie. Hvor Wolsing lod stramajbroderiet stå med tyngde og tæt billedformation, arbejdede Dalgaard med antydninger og en stadig vekslen mellem større helheder og minimale detaljer. Hvor Wolsing arbejdede med den lokale tradition og forståelse for stramajbroderi som kulturbærerende element indgik Dalgaard i dialog med kvinderne fra værkstedet Place de Bleu hvorved en verden åbnede sig på en helt anden måde. Et tidligere eksempel Hvis jeg forfølger strategien bag de Marginale Monumenter og Picture This nemlig at en billedkunstner går i samarbejde med tekstile kunsthåndværkere for at kunne opfylde sine kunstneriske visioner, giver det mening at kaste et blik bagud til en af de bevægelser, hvor kunstnere sidst i 1960 erne markerede sig ved bevidst at bryde grænserne mellem kendte kunst- og Alighiero Boetti: "Avere fame di vento" (To be Hungry for the Wind), Broderi på stof, 18,1 x 16,8 cm. (Privateje) - gengives fra kataloget: Order and Disorder, Fowler Museum at UCLA. udtryksformer for i stedet arbejde ud fra en given idé. Den aktuelle retning er siden betegnet arte povera, der som betegnelse dækker over eksperimenterede kunstnerisk arbejde baseret på brugen af pauvre (eller sølle) materialer som fx aflagte tekstiler og industrielt fremstillede elementer. Den arte povera kunstner, jeg har valgt at omtale her, er italieneren Alighiero Boetti ( ), der er interessant i forhold til broderi, fordi han allerede tidligt begyndte at interessere sig for de muligheder, der findes i at kombinere et billedkunstnerisk udtryk med brugen af tekstile materialer. Før Boetti første gang rejste til Afghanistan i 1971 havde han i flere værker arbejdet med netop tekstiler fundet i genbrugsbutikker og på loppemarkeder. Man kan forestille sig, at det har været med til at åbne og skærpe hans blik for de tekstile udtryk. Den store ændring i hans udtryk opstod dog først efter mødet med nogle afghanske familier, hvor broderiet stadig var levende og blev udfoldet på højt niveau og med klare referencer til en klassisk folkekunst. Boetti tegnede sine forlæg til billedtæpper ( arazzi ), efter hvilke kvinder i Afghanistan, senere Pakistan på grund af politiske forhold, broderede såvel små, som mere monumentale vær- 5

4 Til venstre værk af Nulle Øigaard ker, der udstillet under Boettis navn vakte interesse på grund af det ofte modernistiske og forenklede formsprog, der udgjorde kompositionen. Dertil kom, at han var optaget af verden som en scene, men også som en arena for forskellige livsformer og hans arbejde med de broderede tekstiler hviler på tre tilgange, landkort, ord fastholdt i kvadrater og helheder. Sidst bør nævnes størrelsen, fx kunne et broderet verdenskort være op til 200 x 360 cm, mens enkeltdele i en installation med bogstavbilleder kunne måle 17 x 17 cm altså et format, vi i dag vil betegne som minitextil. Et modspil Fra det konceptuelle til billeddannende fra en optagethed af teknikken til et fokus på udtrykket. Hos Nulle Øigaard (født 1934) findes dette modspil. Direkte adspurgt er det vigtigt for hende at lægge afstand til teknikken broderi og nærhed til det helt væsentlige nemlig motiverne og det billeddannende. At det så lige blev tekstiler og sting, forbundet af en fri og legende applikationsform, er måske et tilfælde og dog ikke. For en tegner, der er vant til at indfange og få øje på et motiv, kan det forekomme overraskende ligetil at gribe fat i den tekstile materialitet og gennem den forbinde sin motiver og nære iagttagelser. Når man står over for nogle af de helt store billeder og giver sig tid til at gå på afstand er der ingen tvivl, her er teknikken virkelig ligegyldig. Om stingene vender op eller ned, fornemmes kun som nødvendige værktøjer i afsøgning af selve fladen og dens vibrerende farvespil. Et cirkelslag I hele diskussionen om hvem der varetager billeddannelsen og dermed ansvaret for værket kan der spores et stille oprør mod de givne normer. Stadig flere kunstnere vælger at gå på tværs i et cross over mellem ideer og udtryksformer. Som en afrunding på denne artikel vælger jeg kort at omtale søstrene Ursula og Julie Ankjær Olsen, der med fællesprojektet Have og helvede præsterede et personligt bidrag til debatten om broderi som udtrykselement. Med klare referencer til samplinger som i den tidlige avantgarde, glimt af figurer fra Bayeux, klip, collage og former forenet i en kalejdoskopisk overdådighed af tekst, billeder og tekstil fik vi et konglomerat af 1000 års historie og noget så nærværende og evigt levende som livet som det kan opleves lige her og nu. Det befriende i denne tilgang til at brodere og til at arbejde med broderi som et medie er nedbrydningen af snærende grænser mellem formalisme og udtryksområder med forskellig historik. Som teknik har broderi velkendte rødder, der set under en kulturlup bør fastholdes og bevares, samtidig med at der er masser af udfordringer, der lige her og nu i 2014 fortjener stor opmærksomhed, uanset om tilgangen er teknisk eller udtryksmæssig. I den sammenhæng bør der i endnu en artikel rettes fokus mod det der sker inden for maskinbroderi, hvor der eksperimenteres i en hvirvlende og intens søgen efter grænser for såvel teknikken som den enkeltes eget udtryk. Lisbeth Tolstrup, er uddannet håndarbejdslærer (1979) og tekstilformgiver med afgang fra Kunsthåndværkerskolen i Kolding (1984). Hun er BA i kunsthistorie fra Aarhus Universitet (2004) og stud. mag. art. ved Københavns Universitet, hvor hun studerer med fokus på designkultur og tekstile udtryk. Bor og arbejder på Østerbro. Fra bogen Have og helvede af Ursula og Julie Andkær Olsen Forslag til videre læsning: Thomas Wolsing har lagt kataloget fra Marginale Monumenter ud på sin hjemmeside, så det kan downloades til eget brug. Iben Dalgaard katalog Heri vises dele af den omtalte udstilling, ligesom der er skrevet om kunstneren og hendes arbejdsform. Alighiero Boetti er omtalt i flere bøger og kataloger ofte i sammenhængen Arte Povera. Blandt de mest interessante i sammenhængen broderi er: Bennett, Christopher B. (m.fl.): Order and disorder Alighiero Boetti by Afghan Women, Fowler Museum af UCLA, Los Angeles Nulle Øigaard et katalog. Udgivet 2004 af Kastrupgårdsamlingen i samarbejde med kunstmuseerne i Frederikshavn og Ribe. Ursula og Julie Andkjær Olsen: Have og helvede, Gyldendal

5 Samsø s unikke seværdighed.. af Rikke Ruff Brodeuse Halsnæs. KUNSTBRODERI : Palmelunden med aber. Fantastisk Broderet Billede på 2 x 2 meter, fra Udført af: Augusta Valentin. Augusta var en, ikke helt almindelig ung pige i sin samtid. Yderligere var hun datter af den førende indehaver samt grundlæggeren til Købmandsgården i byen Ballen på Samsø. Augusta Valentin, født 28 August 1843 død Blev 71 år. Denne professionelle brodeuse kan få enhver til at spærre øjnene op! Købmandsgården er i dag omdannet til bl.a. et museum og i det aller første rum du træder ind i bliver du budt velkommen af et hav af broderede aber. Et gevaldigt broderet billede med aber i en palmelund pryder den ene væg i det lavloftede lokale. Broderiet har sin helt egen og ganske unikke historie. Broderiet er for nylig blevet familiesammenført med Købmandsgården efter et langt liv i det uvisse. Augusta Valentin der for over 126 år siden broderede dette Palme- og Abe-motiv var en anerkendt kvinde, der dels broderede professionelt men også underviste og ikke mindst fik udstillet sine værker i både ind- og udlandet. Augusta har tilmed været indehaver af flere broderi-butikker i København hvor hun bl.a. broderede fagforeningsfaner. Augusta har sejlet på Kina med sin mand, der var skibsfører og hun valgte også at lade sig skille fra ham, da han var voldelig og fordrukken. Hun må virkelig have været et forbillede for de spirende emanciperede kvinder i hovedstaden. Det store Palmebillede blev første gang udstillet i 1888 på: Den Nordiske Industri og Kunstudstilling, incl. en vinderpris. Året efter på Verdensudstillingen i Paris og i 1893 fik Augusta Valentin en æresmedalje på Verdensudstillingen i Chicago. Sådan!! - et Kunstbroderi der vil frem i verden. Billedet bliver benævnt som: tapisserie i optegnelserne. Alle farver er naturligvis falmede, stoffet er silke og der er broderet med uldtråd. Nuancerne ligner i dag brun-grønne plantefarver. Motivet er en Palmelund med et utal af aber der slynger sig mellem hinanden - et temmelig surrealistisk motivvalg, vil jeg mene. Teknikken er: Kunstbroderi. En variant af fladsyning; Schattérsyning med korte og lange sting der syes ind imellem hinanden samt splitsting. Stingene skal efterligne penselstrøg og følge motivets form ofte med reliefvirkning. Meget effektfuldt og en yderst krævende broderimetode, med naturalistisk forbillede. Det magiske ved dette exceptionelle billede er; at det har været forsvundet eller bare været borte fra bevidstheden. Købmandsgården har kendt til dets eksistens men efter alle disse år regnet med, at det for længst var gået tabt. For tre år siden, i 2011 blev slægtninge til Købmandsgården imidlertid kontaktet af en kunsthandler, der var i besiddelse af Augusta Valentins kreation. En ren gyser historie. Billedet er genfundet og nu genforenet med: Den gamle Købmandsgård på Samsø, hvor Augusta er født og opvokset for 171 år siden. Købmandsgården/museet har tidligere haft held med at få fjernet bagbeklædningen på visse af Augustas billeder, for at komme ind til de oprindelige farver - måske det også bliver en realitet for Palmelunden! Broderi nyt Da broderiet, som fag, blev en del af Dansk Tekstil laug, oprettede vi samtidig en broderigruppe for at styrke samarbejdet i broderiet. Et af vores hyppige debatemne er en afklaring af, hvad vi kan bruge lauget til og hvad lauget kan bruge os til. Dette både for at se på broderifaget isoleret samt på tværfagligheden i samarbejdet med væv og tryk. Gruppen består p.t. af Rikke Ruff, Jytte Harboes-gaard, Tine Wessel, Lizzi Damgaard, Amy Lyngaa og Mai-Britt Bille. Inden vores januarmøde havde vi en brainstorm via mail for nå frem til en slags dagsorden. På mødet kom vi frem til, at vi der arbejder professionelt med broderi på hel- eller deltid, som underviser, kunstnere, håndværkere..., mangler et forum hvor vi kan blive dygtigere og samle inspiration. Samtidig har vi fået de to andre fag, stoftryk og vævningen forærende som inspiration og samarbejdspartnere. Et herligt miks. Vi kom frem til at vi vil satse på tre områder i det kommende arbejde: 1. Kurser, workshops med udenlandske eller danske undervisere. 2. Foredrag i et emne hvor der er tilknyttet en workshop. 3. Vidensdeling om håndværket I forbindelse med minitex14 s udstilling i Rundetårn, er der Kulturnatten i København den 10. oktober. En oplagt mulighed for at vise broderiet og de to andre fag frem. Mere om dette senere. I forhold til vidensdeling tilbød Tine Broderibloggen.dk som et fælles forum. Flere af os vil få et login til bloggen og dermed kan vi alle hurtige få noget på. Alt hvad der er relevant til bloggen, kan mailes til en fra gruppen. Mail / skriv endelig til os! Efter det seneste bestyrelsesmøde i Danske Tekstillaug, vil der snarest være et link fra laugets hjemmeside til Broderibloggen og omvendt. Væverne i Dansk Tekstillaug har deres egen skole med undervisning, men så langt er vi endnu ikke nået med broderiet. Indtil nu har vi samarbejdet med seminariet i København om det praktiske i forbindelse med kurser. Input, kommentar og så videre modtages gerne! Mai-Britt Bille mail: Trådkunst Tre museer er gået sammen om at producere denne vandreudstilling, hvor vi udstiller en række beklædningsdele, som broderikunstner Anni Bloch har syet og broderet. Anni Bloch har bl.a. ladet sig inspirere af ældre tiders broderier og dets mangfoldighed af stingtyper og har ladet de gamle sting indgå i nye og innovative sammenhænge. Sammen med Anni Blochs broderier kan også opleves historiske syninger. Udstillingen vises på Greve Museum den 27. juni juni, Museet på Sønderskov den 29. juni august Vesthimmerlands Museum i Aars den 22. august - 5. oktober 18 19

6 Kopi af Bayeuxtapetet Af Gitte Pedersen Kopien af Bayeuxtapetet er broderet af Bayeuxgruppen, en undergruppe af Vikingegruppen Lindholm Høje. Broderiet er på hørlærred og syet med uldgarn. Det første sting blev taget den 4. januar 2000, og tapetet forventes færdigt i 2013/14. Det vil ligesom originalen blive ca. 70 meter langt. Museet i Bayeux har hjulpet med farvevalg og rekonstruktion af originalens reparationer. Der kan læses om handlingen på Bayeuxtapetet og ses billeder fra fremstillingen på vores hjemmeside efter kort tid, så det er med at fastholde stregen med kontursting hurtigst muligt efter påtegningen. Vi har studeret farver, stingtyper og stingretning i Wilsons bog, før vi broderer motiverne. Vi broderer uden broderirammer og sidder ved siden af hinanden omkring et bord, så der skal helst være afstand mellem brodøserne. Det vil sige, at vi kan sy på hvert andet motiv uden at genere hinanden. Hver brodøse har ofte sit eget motiv, og vi forsøger at sy et motiv færdigt, som vi har påbegyndt, men det kan være svært at overholde. Der skal være plads til alle omkring bordet, og ofte må vi brodere, hvor der lige er plads. Brodøserne arbejder på Vikingegruppen Lindholm Højes vikingemarked, dels ved at udstille og brodere på Bayeuxtapetet, dels ved at arbejde i grillen. Dette marked finder sted den sidste weekend i juni hvert år. Vi har søgt i Vendsyssel efter det bedst egnede sted til udstilling af tapetet. Valget faldt på Børglum Kloster, som historisk starter som Kongsgård omkring 1086, 20 år efter slaget ved Hastings - en mere passende ramme kan næppe tænkes. Vi har hele tiden satset på, at tapetet skulle blive i Vendsyssel. Børglum Kloster stiller vederlagsfrit lokale til rådighed for en permanent udstilling af Bayeuxtapetet. Lokalet bliver i det nyrenoverede og ombyggede Velkomst- og Besøgscenter. Den 70 meter lange kopi af Bayeuxtapetet vil her kunne blive set af mange tusinde danske og udenlandske turister, ligesom det vil være en attraktion for skoler, virksomheder og foreninger i nærområdet. Slutningen på Bayeuxtapetet er gået tabt og man kan kun gætte på, hvad der har været, og hvor langt tapetet oprindeligt har været. Vi har aftalt at lave vores egen slutning, og på flere møder er vi kommet frem til, hvad vores slutning skal indeholde. Der er nu blevet tegnet på stoffet, og vi er klar til at brodere, når vi er færdige med originalen. Vores slutning bliver på 2,5 meter. Bayeuxgruppen har været på tur til Bayeux og set originalen eller kladden, som vi kalder det. Vores kopi af Bayeuxtapetet er den eneste kopi, der findes af originalen i Bayeux. ( ) Der er broderet et Bayeuxtapet i England i Victoriatiden, hvor der er ændret på motiverne og brugt andre materialer. Dette tapet er udstillet permanent på det tidligere rådhus i Reading. ( I Canada har en privat person, Ray Dugan, broderet et Bayeuxtapet alene - i næsten fuld størrelse. Dette tapet er ikke udstillet, men tre brodøser fra vores gruppe har besøgt ham og set tapetet. Ray har også besøgt os i Danmark og set vores tapet. ( Hørlærred blev købt ved start og er delt op i fire stykker på hver 18 meter. Uldgarn i de otte farver har vi købt i portioner hen ad vejen, og det har ofte været svært at skaffe de rigtige indfarvninger. Vi har tegnet med blyant på hørlærred efter David Wilsons bog med fotografisk gengivelse af Bayeuxtapetet. Motiverne forstørres op til naturlig størrelse, inden de tegnes på stoffet. Vi har brugt den metode at tegne nogle meter frem og brodere konturer om motiverne, inden vi går videre. Blyantstregen har det med at forsvinde De dele af Bayeuxtapetet, der er færdigbroderet, opbevares i en bankboks af sikkerhedsmæssige grunde, da det ikke er et produkt, vi kan forsikre. Bayeuxgruppen består af 9 nordjyske kvinder, som mødes og broderer hver tirsdag aften. Vi er ved at sy på de sidste meter og arbejder nu samtidig på at etablere en permanent udstilling af tapetet. Vi har brugt ca arbejdstimer på projektet, og materialerne har kostet kr., som er betalt af Vikingegruppen Lindholm Høje. Vi søger sponsorpenge til glasmontrer med korrekt belysning og til film om projektet

7 Rita Gram på Krengerup Temaet: Modsætninger mødes der vises Billedvævninger, collager i tempera, strå og græs, tegninger, bronceskulptur, strikket og vævet installation. Mit udgangspunkt er at bruge firkanten og få den til at arbejde sammen med cirklen. Det må jeg så finde ud af hvordan. Vil de arbejde sammen på mine betingelser, og finder billedet lige pludselig sin egen vej at gå. det vil jeg håbe. En rund form mod en firkantet form men det er lidt tyndt sagt, kan jo også være en lige linje mod en organisk linje, eller jeg kan begynde at tænke i farver eller tænke på det psykologiske aspekt, og hvad vil jeg med dette, og hvad vil jeg fortælle beskueren, og hvad skal beskueren gerne kunne opleve? De to grundsymboler kan ses som psykologiske tegn: Firkanten eller kvadraten er en geometrisk stram streg som stabiliserer sig i en fast og konkret form og symbol på tilværelsens normer og ydre behov, og hvad der har med mine tanker at gøre. Cirklen er organisk, har ingen begyndelse ingen slutning. Cirklen er da tegn på den følelsesbetonede verden og derfor indeslutter den alt det jeg kan fornemme, men ikke forklare med ord uden at det mister sin betydning. 22 Derfor vil jeg nævne at mit stjernetegn er Stenbuk, jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg er stenbuk og dermed er jeg også mest Jord som er den ene af vores fire elementer. Jeg mener, at jeg har en fasthed, udholdenhed, har en god forståelse for den formmæssige verden og for, hvordan den fungerer. Har tålmodighed, er effektiv, praktisk, omhyggelig og målrettet og desuden har jeg grønne øjne. Er ikke altid så selvsikker men siger alligevel fra når min sikkerhed eller idé trues, vil helst være på sikker grund men kan alligevel se værdien i nye ideer og muligheder. Det er der firkanten rammer cirklen, og jeg kan gå nye veje, - så jeg har også lidt af de andre tre elementer: kun lidt Ild, og lidt mere Vand, og lidt mere Luft. Jeg er moderat i mine farvevalg til mine billedværker og design, Er meget glad for urfarverne som jord- det grønne og gråtoner, men prøver at overskride den cyklus men det er svært, det er også der de andre elementer kommer ind i billedet, så jeg prøver at opløse grænser, være bevægelig, udvidende så jeg ikke er for meget statisk. Man kan udskille firkanten fra cirklen, for at forstærke et bestemt udtryk men det mest spændingsfyldte kan opnås ved, at to former optræder sammen. Jeg har i mine værker forsøgt at arbejde mig ind til kernen, med de to grundsymboler og bruge tankeverdenen og har forsøgt at få det hårde og kantede og det bløde i en god balance, hvor formernes forskellighed ophæves. Udstillingen vises: Hørvævsmuseet ved Krengerup fernisering den 3. maj og derefter frem til 28. september. Værker af Rita Gram Rita Gram minitex14 Dansk Tekstillaug har nu fået alt på plads vedr. de inviterede gæster til minitex14. Vi er sikker på at gæsterne vil gøre udstillingen ekstra spændende og som det fremgår at listen drejer dig sig både om minitekstiler og store værker således at vi i udstillingen får et spædingsfelt imellem stort og småt. Nogle af de store værker vil kun kunne være i Rundetårn hvor der er ekstra stor plads. De indviterede gæster på de 2 udstillinger er: Gæster med max 5 værker á 20x20 og/eller 20x20x20 inkl. montering: Henryka Zaremba - væver, Pernille Mejslov - strik og grafik, Elsa Agelii - broderi, Josabet Werkmäster - tekstiltryk, Bess Kristoffersen - broderi og mix tekstil teknik, Ingunn Vestby - broderi og mis tekstil teknik Gæster med store værker enten 2D eller 3D: Lis Lindkvist - væver og mix media (begge udstillingssteder), Urika Berge - broderi (kun i Rundetårn), Hanne Bank - broderi - mix media (kun i Rundetårn, men med en mindre del af udstillingen med i Kolding), Tekstile Illusioner ved Anne Louise Bang, Anne Mette Larsen og Helle Trolle - mix media (begge udstillingssteder, hvis pladsen tillader det), Dyveke Zadig - tekstiltryk (begge udstillingssteder) Særlig gæst med en udstilling i udstillingen : Anne Marie Egemose - vævning (med udstillingen HJERTEHJERTE) Deltagelse både som gruppemedlem og med individuel indsendelse Lauget finder det i orden med deltagelse både som gruppemedlem og som enkeltdeltager. Tilføj på tilmeldingsblanketten: deltager også som gruppemedlem (på den individuelle tilmelding) eller Deltager også som enkeltperson (på gruppetilmeldingen) så ved vi, hvorfor et navn forekommer flere steder. (Denne tekst er resultat af en henvendelse fra en gruppe). Mange hilsener Mette Lise Rössing Den amerikanske billedvævsbiennale ATB 10 American Tapestry Alliance, som er navnet på det amerikanske billedvæverforbund, afholder for 10. gang den internationale censurerede biennale for billedvævning. Man har denne gang udpeget Jessica Hemmings, der er leder af fakultetet for visuel kultur på National College of Art and Design i Dublin, til kurator for udstillingen. Hun har udvalgt 37 værker af lige så mange kunstnere ud af de i alt 230 indsendte værker af 118 kunstnere. Langt de fleste af udstillingens værker er skabt af amerikanske billedvævere, men også værker fra Canada, England, Norge, Sverige, Rumænien, Ungarn, Japan og Brasilien er sluppet igennem nåleøjet. Fra Danmark deltager Annelise Kofoed-Hansen med The Flying Umiaq 2 og Ulrikka Mokdad værket med Svævende i lykkelig uvidenhed. Udstillingen vil blive vist på tre forskellige museer i USA. Visions Art Museum i San Diego, Californien, hvor værkerne vil kunne ses Derefter på Kent State University Museum, Kent, Ohio, Kaneko, Omaha, Nebraska, The Flying Umiaq 2 af Annelise Kofoed-Hansen

8 Afsender: Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi c/o Kirsten Thomsen Thulevej Vejle B PP DANMARK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Hjemmeside: - CVR nr Henvendelse vedr. Dansk Tekstillaug: Formand Mette Lise Rössing, billedvæver, Slagelse Lan de vej 115, 4242 Boeslunde. mail.dk Tlf.: Næstformand Mona Lise Martinussen, billedvæver og farver, Koldingvej 29, 6760 Ribe. Tlf.: Henvendelse vedr. ind- og udmeldelse af foreningen, adresseændringer, udeblevne/ be skadigede blade m.v.: Sekretær Kirsten Thomsen, væver, Thulevej 13, 7100 Vejle. Tlf.: Henvendelse vedr. betaling: Kasserer Lise Frantzen, væver, Violvej 27, 3500 Værløse Tlf.: Henvendelse vedr. annoncer: Ella Bihl Christensen, professionsbachelor i tekstile fag, Sdr. Højrupvej 6, 5750 Ringe Tlf.: Henvendelse vedr. udstillinger: Rikke Ruff, broderi, Bag Poplerne 6, 3390 Hundested. Tlf.: Henvendelse vedr. lørdagsmøder: Kirsten Klie, stoftrykker, Lauggårdsalle 58, 2860 Søborg. Tlf.: Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ulrikka Mokdad, gobelinvæver, Kbh, Mai-Britt Bille Nielsen, væver /broderi, Sjælland, Amy Lyngaa, broderilærer, Midtjylland, / Suppleanter til bestyrelsen: Anne-Mette Heie Kjær, væver, Sjælland, Kirsten Klie, stoftrykker, Kbh, Medlemskon tingent giro- og banknummer: Alm. medlemskab kr. 340 pr. år, bonusmed lemskab kr. 290 pr. år, værkstedselever/tekstilstuderende kr. 175 pr. år. Udland kr. 440 pr. år Bank: reg.nr kontonr Betaling fra udlandet: BIC (SWIFT): DABADKKK, IBAN: DK Angiv tydeligt dit navn og medlemsnummer. Grafisk design: Gina Hedegaard Nielsen Tryk: CENTERTRYK A/S Oplag: 800 Udsendelse via Københavns Postcenter ISSN:

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Pernille Struer 26/05-24/06 201 2

Pernille Struer 26/05-24/06 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 4/201 2 Pernille Struer 26/05-24/06 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Pernille Struer Lørdag den 26. maj fra kl. 1 3.00

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017

Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kursusprogram Efterår 2016 / Forår 2017 Kære læsere Struer Billedskole holder til på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5a. Vi er endnu engang glade for at kunne præsentere Struer Billedskoles kursusprogram,

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 Jean Voigt - Mørkets og Lysets Mester 1 4/09-20/1 0 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Jean Voigt lørdag den

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2

NÆSTVED UDSTILLING 1 5/09-1 4/1 0 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/201 2 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 201 2 1 5/09-1 4/1 0 201 2 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR

VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR VEJEN BLIVER TIL MENS DU GÅR GRETHE MARIANN MAURSETH Billedkunstner Medlem af Billedkunstnernes Forbund PROFIL UDDANNELSE 2003-2006 Aarhus Kunstakademi, Fagskolen for maleri v/jon Gislason, Max Parylewicz,

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Portfolio. Tlf. 29 24 46 59 E-mail anneranegaard@gmail.com

Portfolio. Tlf. 29 24 46 59 E-mail anneranegaard@gmail.com Portfolio Anne Ranegaard Clausen Tlf. 29 24 46 59 E-mail anneranegaard@gmail.com Samson Fotograf Om Samson Samson er et mediemagasin, som bliver drevet af studerende på medie-, kommunikations- og journalistuddannelser

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer

Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer Portræt af to anerkendte danske glaspustere Der er en lille gruppe af meget talentfulde glaspustere i Danmark, der har potentiale til at udfordrer markedet for internationalt glaskunst. På de næste sider

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION Forsiden Smoke - detalje af kjole af Iris Van Herpen set på Borås Textilmuseum. Foto: Gina H. Nielsen Dansk Tekstillaug - væv, tryk

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015.

Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. Afrapportering af samarbejdsprojekt mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark Forår 2014 til sommer 2015. I foråret 2014 indledtes et samarbejde mellem Håndarbejdets Fremme og Designmuseum Danmark.

Læs mere

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK

Vejledning i dragtsyningsteknikker SÆRK 1 Syvejledning: Anette K vist Nielsen - Redigering: Dragtgruppen Ideoplæg: H anne Dyhr og K am m a G udm and - H øyer 2 SY-VEJLEDNING TIL SÆRK De gamle særke var alle håndsyede i hvidt hørlærred. En del

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2016-2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Er tiden løbet fra samling?

Er tiden løbet fra samling? AF rikke WetteNdorFF Er tiden løbet fra samling? Foto: EiDsvoll museums Fotosamling 6 Danmarks EvaluEringsinstitut SAMLING Siden daginstitutionens spæde barndom har samling spillet en central rolle i den

Læs mere

Den yndigste rose er funden

Den yndigste rose er funden Den yndigste rose er funden Messehagelens tilblivelse i billeder og tekst. (Farvegengivelsen på billederne er ikke alle steder helt korrekt.) Projektet med messehagelen startede med en studietur til København.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Tina Benfeldt Levring. Mode ne gen rug. Sy nemt dine egne tasker og tilbehør af nyt og brugt. muusmann forlag

Tina Benfeldt Levring. Mode ne gen rug. Sy nemt dine egne tasker og tilbehør af nyt og brugt. muusmann forlag Tina Benfeldt Levring Mode ne gen rug Sy nemt dine egne tasker og tilbehør af nyt og brugt muusmann forlag Indhold Forord 6 Lidt om glæden ved at sy tasker 10 Modeller med lynlås 13 Grundmodel 14 Model

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Program 2014/15 Start 1.oktober Tilmeldingsfrist 19. september

Program 2014/15 Start 1.oktober Tilmeldingsfrist 19. september Undervisningsdage: Oktober November December Januar Februar Marts 1. - 8. - 21. - 29. 5. - 12. - 19. - 26. 3. - 10. - 17. 7. - 14. - 21. - 28. 4. - 18. - 25. 4. - 11. - 18 Uge 42 er efterårsferie og uge

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer

TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer NFT 4/2005 TeamUddannelse en værdifuld ramme om læring af professionskompetencer af Flemming Steffensen Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt i læring,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Håndarbejde 1. 8. klasse Der undervises i håndarbejde på 1-8 klassetrin. Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne ved skabende håndværksmæssigt arbejde

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Så er det jul - til lidt juleferielæsning! og nyhedsbrev nr. 17 (med kontingent opkrævning for 2016) er klar Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i juli 2015 har venskabsforeningen

Læs mere

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole

AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole AUTISME OG ANIMATION Animationslæring på Krabbeshus Heldagsskole Af Hanne Pedersen, animator Vi havde en ide om at animationsmediet ville være et godt medie for autistisk udfordrede børn at udtrykke sig

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Katalog 2014 ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Freja H=80 cm x B=70 cm NB! Ift. årets kunstværk er der frit valg af ramme fra Skipperens Rammeværksted til en pris af max. 800 kr. Lidt om årets kunstner UDSTILLER

Læs mere

Surroundings Surrounded & Light Extension

Surroundings Surrounded & Light Extension I N S P I R A T I O N S M A T E R I A L E Surroundings Surrounded & Light Extension Olafur Eliasson Esbjerg Kunstmuseum 28.06.-31.12.2003 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Esbjerg Kunstmuseum præsenterer

Læs mere

Analysemodeller og -metoder

Analysemodeller og -metoder Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 5. juni - 5. juli 2015 Mellem Tangkrogen og Ballehage Analysemodeller og -metoder TIL SKOLER KOM OG VÆR MED! Sculpture by the Sea er her igen. Skulpturudstillingen

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt februar 2010

ErhvervsKvindeNyt februar 2010 ErhvervsKvindeNyt februar 2010 Næste arrangement: Virksomhedsbesøg hos Rynkeby Foods A/S - fokus på Nordens største inden for juice og saft onsdag den 10. februar 2010 kl. 18.30 21.30 Rynkeby Foods A/S'

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016

VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 VALGFAG I UNGDOMSSKOLEN i skoleåret 2015 2016 Rødovre Skole HENDRIKSHOLM SKOLE Valgfag i Ungdomsskolen Alle, der går i 7., 8. og 9. kl., skal ifølge folkeskolereformen have et obligatorisk valgfag. Folkeskolerne

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk

Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Kontakt Heidi M. Rasmussen Koordinator Mandag Morgen 33 93 93 23 heidi@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Om stande på Velfærdens Innovationsdag

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra

Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Kunst som selvbehandling - Baukje Zijlstra Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Når kunst gør en forskel Mange af de kunstnere, som udstiller på Museum Ovartaci, har fået det bedre af at male eller skabe

Læs mere

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE

IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE IDEHEFTE VEDRØRENDE TEKSTLIGGØRELSE DEN KONKRETE FREMGANGSMÅDE Tekstliggørelse er med vilje en meget enkel metode, som ikke kræver specielle indkøb eller nye færdigheder. Det er vigtigt, fordi dagligdagen

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Fredag den 25. oktober Kl. 11.00 scene 1 Kl. 11.30 scene 2 Creativ Company Man syr ikke sit tøj i dag, fordi det skal tjene sig ind! Man syr, fordi det er

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Tid: Tirsdag den 8 december kl. 16.30 ca. 19.30 Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds Afbud: Orla Villekjær Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Fredag den 25. oktober Kl. 11.00 Creativ Company Kl. 12.00 Signe Eriksen er uddannet dameskrædder, og har mere end 10 års erfaring med syning og tøjproduktion.

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Seminar for gøglere og artister Borgerhuset Stationen, Viborg d. 19 juni 2016 kl. 10.00. gøglerfestivalen.dk/seminar

Seminar for gøglere og artister Borgerhuset Stationen, Viborg d. 19 juni 2016 kl. 10.00. gøglerfestivalen.dk/seminar Seminar for gøglere og artister Borgerhuset Stationen, Viborg d. 19 juni 2016 kl. 10.00 gøglerfestivalen.dk/seminar Det Flyvende Kuffertcirkus - Foto: Ulla Trædmark Jensen Kære gøglere og artister, Arrangørgruppen

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 34 September-december 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 34 September-december 2015 Program: Praktiske oplysninger I bladet finder du klubbens program for september, oktober, november, december 2015 Tilmelding: Find ud

Læs mere

Beretning Varde Kunstforening 23. september 2015

Beretning Varde Kunstforening 23. september 2015 Beretning Varde Kunstforening 23. september 2015 Knud Sørensen siger i en ny digtsamling Mere endnu Uden for døren venter der et efterår og gennem den matterede rude kan jeg ane de nye farver som en kort

Læs mere

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers

SE MIG! Tag med på rejse i kunstens univers 26. september 2011 Vi ser på kunst på ARoS Besøg på ARoS I dag skal du en tur på ARoS. Her vil du møde børn fra andre institutioner. Her er to portrætter, du kan se på ARoS. Portrætterne er lavet af maleren

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

En mini e-bog til dig fra Solrød Kommune i samarbejde med Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB

En mini e-bog til dig fra Solrød Kommune i samarbejde med Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB En mini e-bog til dig fra Solrød Kommune i samarbejde med Aros Business Academy 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB 7 FEJL DU IKKE MÅ BEGÅ, NÅR DU SØGER JOB Kan du svare klart på alle 7 spørgsmål

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Skabeloner og stencils til hobby. Brug kataloget 2015 til køb og kreativ inspiration. Til vægdekorationer, billedmageri, på tøj, møbler, papir, glas, postkort

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 2. Nyt fra Hanne Skaarup a. Inklusionstema: Har været på som rød tråd i forgangne år der har været samarbejdet

Læs mere