Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg for at hente ekstra telefonindhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold."

Transkript

1 Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på Besøg for at få produktsupport.

2 Ekstra dimensioner tilbehør Sony Ericsson Bærbare højttalere MPS-70 Små, men alligevel kraftige højttalere, du kan have med i lommen. Bærbar, håndfri stereo HPM-83 Designet til at give en kraftig lyd. Musikkabel MMC-70 Forbinder musikmobiltelefonen og stereosystemet. Ikke alt tilbehør fås på alle markeder. Du finder yderligere oplysninger på

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, Filhåndtering, Memory Stick Micro (M2 ). Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, billeder, PhotoDJ Underholdning Håndfrit, Walkman, rystekontrol, radio, Track ID, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, temaer, spil m.m. Programmet Fitness Skridttæller, kalorietæller, omgange, hastighed, avanceret kalibrering, fitness-indstillinger. Tilslutningsmuligheder Indstillinger, brug af internet, RSS, synkronisering, Bluetooth -enhed, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere, service og support, sikker og effektiv brug, slutbrugerlicensaftale, garanti, declaration of conformity. Indeks Indholdsfortegnelse 1

4 Sony Ericsson W580i GSM 850/900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: DA/LZT R2A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnumre 112 og 911. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Liquid Identity-logoet, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. WALKMAN navnet og logoet, Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre lande. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. Real er medtaget på licens fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. PictBridge er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Canon Kabushiki Kaisha Corporation. Microsoft, Windows, Vista og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2 Indholdsfortegnelse

5 Smart-Fit Rendering er et varemærke tilhørende ACCESS CO., LTD. i Japan og andre lande. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk En tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med % 12 Navigering. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. Indholdsfortegnelse 3

6 Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Samling Inden du tager telefonen i brug, skal du isætte et nyt SIM-kort og batteriet. SIM-kort og batteri Sådan isætter du SIM-kort og batteri Sådan tager du af SIM-kortet ud 1 Sluk telefonen. Fjern batteridækslet og batteriet. 2 Tryk SIM-kortet ind for at frigøre det. Batteri Sådan oplader du batteriet 2,5 t. 1 Sluk telefonen. Fjern batteridækslet og batteriet. 2 Skub SIM-kortet ind i holderen med kontakterne opad, indtil det klikker på plads. 3 Isæt batteriet med etiketten opad som vist. 4 Skub batteridækslet på plads. Tilslut ikke opladeren, uden at batteriet er isat. 1 Tilslut opladeren til telefonen. Vent ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser fuld opladning, inden du fjerner opladeren. 2 Tag opladerstikket ud ved at trække op og ud. Nogle funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan kræve, at du genoplader batteriet oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, skal du udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 71 Batteri. 4 Introduktion

7 Snor Sådan isætter du snoren Sådan tænder du telefonen 1 Fjern batteridækslet, dan en løkke med snoren, og lad den glide ind i åbningen til snoren. 2 Kontroller, at løkken sidder fast under plastikkrogen ved forsigtigt at trække snoren væk fra telefonen. 3 Sæt forsigtigt batteridækslet på igen, så snoren ikke går løs. Det anbefales at bruge en tyk snor (diameter 0,7 til 1,0 mm), som kan sidde fast i plastikkrogen. Sådan tænder du telefonen Oplad telefonen, og indsæt SIMkortet, inden du tænder telefonen. Brug opsætningsguiden til at komme igang. 1 Tryk på og hold nede. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg at bruge telefonen med: Normaltilstand fuld funktionalitet. Flytilstand begrænset funktionalitet, hvor senderne til net, FM-radio og Bluetooth er slået fra % 7 Flytilstand. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog ved første start. 5 Vælg Ja for at få hjælp fra opsætningsguiden. 6 Følg vejledningen for at gennemføre opsætningen. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Introduktion 5

8 SIM-kortet holder styr på oplysninger som f.eks. dit telefonnummer og navne og numre på dine kontakter. Gem kontakter på SIM-kortet, inden det tages ud af telefonen. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) til SIM-kortet for at kunne starte telefontjenester. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, medmindre koden starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Tryk på for at rette fejl. PIN-kode spærret, vises, hvis du taster en forkert PIN-kode tre gange i træk. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 63 SIM-kortlås. Standby Når telefonen er tændt, og PIN-koden er indtastet, vises netoperatørens navn på displayet. Dette kaldes standby. Hjælp i telefonen Du kan finde hjælp i telefonen. Sådan bruger du opsætningsguiden Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Opsætningsguide fra standby, og vælg en indstilling. Overførsel af indstillinger Du kan opsætte funktioner i din telefon, som bruger internettet, f.eks. internet, MMS, og Sony Ericssons Update Service. Du kan bruge Overfør indstillinger, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten, telefonen er tilsluttet et net, den er startet i normal tilstand og ikke i forvejen har indstillinger. Der skal muligvis ikke foretages flere indstillinger, hvis telefonen er indstillet på forhånd. Hvis du bruger Overfør indstillinger, skal du acceptere at registrere telefonen hos Sony Ericsson. Der overføres ingen personlige data til og behandles ingen personlige data af Sony Ericsson. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion, og vælg Mere } Oplysninger, hvis den findes. 6 Introduktion

9 Sådan får du telefondemoen vist Vælg Menu } Underholdning } Demo Flytilstand Du kan bruge telefonen i: Normaltilstand til fuld funktionalitet. Flytilstand med begrænset funktionalitet. I Flytilstand slukkes net-, radio- og Bluetooth-modtagere for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Du kan f.eks. spille musik, men ikke foretage opkald i et fly. Følg reglerne ombord og besætningens instruktioner vedrørende brug af elektronisk udstyr. Sådan får du vist indstillingerne i menuen Flytilstand Vælg Menu } Indstillinger fra standby, og rul til fanen Generelt } Flytilstand, og vælg en indstilling. IMEI-nummer Opbevar en kopi af dit IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), så du har det, hvis din telefon skulle blive stjålet. Sådan får du vist dit IMEI-nummer Tryk på *#06# Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være i normal tilstand. Sådan foretager og modtager du opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med internationalt præfiks og områdenummer). 2 Vælg Kald op. Sådan modtager du et opkald Når telefonen ringer, skal du skubbe frontpanelet op eller vælge Svar. Sådan afslutter du et opkald Vælg Afsl. opk., eller luk telefonen. Åbning og lukning af telefonen Du kan indstille telefonen til at besvare eller afslutte opkald automatisk, når telefonen åbnes eller lukkes. Sådan indstilles opkaldsbesvarelsen Vælg Menu } Indstillinger fra standby, rul til fanen Opkald } Åbn for at svare, og vælg en indstilling. Sådan indstilles opkaldsafbrydelsen Vælg Menu } Indstillinger fra standby, rul til fanen Opkald } Luk for afslut opkald, og vælg en indstilling. Introduktion 7

10 Lær din telefon at kende Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, Filhåndtering, Memory Stick Micro (M2 ). Telefonoversigt Der kan være andre symboler på tasterne. 8 Lær din telefon at kende

11 1 Valgtaster 2 Kameragenvej på navigeringstast 3 Tilbagetast 4 Walkman -tast 5 Slettetast 6 Navigeringstast 7 Aktivitetsmenutast 8 Lydløs-tast 9 Lydstyrketaster, kamerazoom 10 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 11 Afbryder 12 Åbning til Memory Stick Micro (M2 ) 13 Lanyard-holder 14 Mikrofon 15 Kameraets objektiv 16 Batteridæksel Der er flere oplysninger under % 12 Navigering. Lær din telefon at kende 9

12 Menuoversigt* PlayNow * Internet* Underholdning Onlinetjenester** Radio Spil TrackID ** Videoafspiller VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Fitness Meddelelser WALKMAN Løb Gang Resultater Indstillinger Skriv ny Indbakke RSS-læser Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Mine venner* Ring til talemedd. Skabeloner Indstillinger Filhåndtering** Kontakter Kamera Kameraalbum Musik Billeder Videoer Temaer Websider Spil Programmer Fitness Ny kontakt 10 Lær din telefon at kende

13 Opkald** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Organizer Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukommelse Indstillinger*** Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdateringstjeneste** Stemmestyring Nye hændelser Genveje Flytilstand Sikkerhed Opsætningsguide Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Lyseffekter Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Rediger linjenavne* Opkald Hurtigkald Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris** Vis eller skjul nr. Håndfri Åbn for at svare Forbindelser** Bluetooth USB Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakommunikation Internetindstillinger Streaming-indstill. Tilbehør * Menuer og skrivebordsobjekter kan variere alt afhængigt af tjenesteudbyder. ** Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. *** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 12 Navigering. Lær din telefon at kende 11

14 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Gå til en fane ved at trykke navigeringstasten mod venstre eller højre, og vælg en indstilling. Navigeringstaster Navigeringstast - Tast Gå til hovedmenuen, eller vælg markerede objekter. Flyt gennem menuer og faner. Vælg indstillinger, der vises på skærmen lige over tasterne. Gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Åbn din Walkman. Åbn aktivitetsmenuen % 16 Aktivitetsmenu. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har en). Tryk på denne for at vælge kameratilstand. Tryk på denne, og hold den nede, for at tage et billede. 12 Lær din telefon at kende

15 - Tryk på en af disse taster, og hold den nede, fra standby for at få vist en kontakt, der begynder med det tilsvarende bogstav. Tryk på en taltast fra standby, og vælg Kald op for at foretage et hurtigopkald. Slår ringesignalet fra, når der modtages et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Tryk på denne for at indtaste et mellemrum, mens du skriver en meddelelse. Tryk på denne for at skifte mellem store og små bogstaver, mens du skriver en meddelelse. Viser statusoplysninger i standby. Øger lydstyrken under et opkald, når der bruges Walkman eller radio. Justerer kameraets lysstyrke. Tryk på denne for at gå ét spor frem, når du bruger Walkman. Tryk på denne og hold den nede for at skifte til næste radiostation. Tryk to gange for at afvise et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et) % 23 Talekontrol. Mindsker lydstyrken under et opkald eller når der anvendes Walkman. Justerer kameraets lysstyrke. Tryk på denne og hold den nede for at skifte bagud til næste radiostation. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et) % 23 Talekontrol. } Info Der er flere oplysninger, forklaringer eller tip om forskellige faciliteter, menuer eller funktioner i telefonen % 6 Hjælp i telefonen. } Mere Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige, afhængigt af hvor i menuen du befinder dig. Lær din telefon at kende 13

16 Statuslinje Nogle af de ikoner, som kan vises: Ikon Beskrivelse GSM-nettets signalstyrke EDGE-er tilgængelig GPRS er tilgængelig Batteristatus Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet Mistede indgående opkald SMS modtaget modtaget MMS modtaget Talemeddelelse modtaget Igangværende opkald Håndfrit udstyr tilsluttet Radioen spiller i baggrunden Kalenderpåmindelse Påmindelse om opgave Genveje Du kan tilknytte genveje fra tastaturet og navigeringstasterne til telefonens hovedmenuer og -funktioner. Brug af tastaturets genveje Med tastaturets genveje kan du gå direkte til en menu. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevis. Eksempel: Tryk på for det femte menupunkt. Tryk på, og for at gå til det tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på og hold nede for at gå tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje Fra standby, gå til en genvej eller funktion ved at trykke på,, eller. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje 2 Gå til en indstilling, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Telefonens sprog Du kan vælge sproget, der skal bruges i telefonens menuer, eller når der skrives tekst. 14 Lær din telefon at kende

17 Sådan ændrer du telefonens sprog 1 Vælg Menu } Indstillinger }fanen Generelt } Sprog } Telefonens sprog 2 Vælg et sprog. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk. Indtastning af bogstaver og tegn Indtast tegn på en af følgende måder: Tekstinput vha. flere tryk T9 -tekstindtastning Sådan skifter du tekstinputmetode Tryk på og hold nede, når du indtaster bogstaver. Muligheder ved indtastning af bogstaver Vælg Mere. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på -, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold - nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver eller tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. T9 -tekstindtastning T9-tekstindtastningsmetoden benytter en indbygget ordbog. Sådan bruger du T9 -tekstindtastning 1 Vælg Menu } Meddelelser } Skriv ny } SMS 2 Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,. Skriv hele ordet, før du ser på mulighederne. Tryk på eller for valgmuligheder for ord. Tryk på for at acceptere et ord og indsætte et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at indsætte et mellemrum. Tryk på og derefter på eller for at indsætte et tegnsætningstegn. Tryk på for at slette det sidst indtastede bogstav. Lær din telefon at kende 15

18 Sådan føjes der ord til T9- tekstindtastningsordbogen 1 Vælg Mere } Stav ord, mens du indtaster bogstaver. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. 3 Vælg Indsæt. Forudsigelse af næste ord Når du skrive en meddelelse, kan du bruge T9-tekstindtastning til at forudsige næste ord, hvis du tidligere har brugt det i en sætning. Sådan slår du forudsigelse af næste ord til/fra Vælg Mere } Skriveindstillinger } Gæt næste ord } Vælg, mens du indtaster bogstaver. Sådan anvender du forudsigelse af næste ord Tryk på for at acceptere eller fortsætte, når du indtaster bogstaver. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver et overblik over og adgang til nye hændelser, bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. Aktivitetsmenuens faner Nye hændelser viser mistede opkald og nye meddelelser. Det kan også angives, at nye hændelser i stedet skal vises som pop-up-tekst i Indstillinger } fanen Generelt } Nye hændelser } Pop-up. Igangv. prog. programmer, der kører ibaggrunden. Mine genveje tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Internet dine internetbogmærker. Filhåndtering Filhåndtering indeholder objekter som f.eks. billeder, musik, temaer, websider, spil og programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis hele hukommelsen er fyldt, skal du slette noget af indholdet for at frigøre plads. Telefonen og hukommelseskortet sælges nogle steder hver for sig. Memory Stick Micro (M2 ) Føj mere hukommelse til telefonen vha. hukommelseskortet Memory Stick Micro (M2 ). Hukommelseskortet kan bruges sammen med andre kompatible enheder. 16 Lær din telefon at kende

19 Sådan isættes og fjernes et hukommelseskort Vend tilbage til standby, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. 1 Åbn dækslet til hukommelseskortet, og isæt hukommelseskortet, så kontakterne vender opad, som vist. 2 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne. Indstillinger for hukommelseskort Du kan kontrollere hukommelsesstatus eller formatere et hukommelseskort for at slette alle data. Sådan får du vist indstillinger for hukommelseskortet 1 Vælg Menu } Filhåndtering } fanen På Memory Stick 2 Vælg Mere. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner. Ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på en Memory Stick Micro (M2 ) På Memory Stick alt indhold på en Memory Stick Micro (M2 ) I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. Filoplysninger Du kan få vist filoplysninger ved at markere dem og vælge Mere } Oplysninger. Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttede. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. En DRM-beskyttet fil har et nøglesymbol ( ). Sådan flytter du en fil til hukommelsen 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere } Håndter fil } Flyt. 4 Vælg at overflytte filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan kopierer du en fil til hukommelsen 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. Lær din telefon at kende 17

20 3 Gå til en fil, og vælg Mere } Håndter fil } Kopier. 4 Vælg at kopiere filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan overfører du filer til en computer Du kan overføre filer til computeren vha. trådløs Bluetooth -teknologi eller et USB-kabel % 51 Tilslutningsmuligheder. Sådan opretter du en undermappe 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Mere } Ny mappe. 3 Indtast et navn til mappen. 4 Vælg OK for at gemme mappen. Sådan vælger du en eller flere filer 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer, og vælg Marker eller Fjern mrk. Sådan sletter du en fil eller en undermappe fra Filhåndtering 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Rul til en fil, og vælg Mere } Slet. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde. % 6 Hjælp i telefonen. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer 2 Vælg Kald op. Du foretager et internationalt opkald ved at trykke på og holde nede, indtil et + vises. Sådan foretager du et genopkald Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal, medmindre lyden er slået fra. Sådan besvarer eller afviser du et opkald Vælg Svar, eller skub frontpanelet op for at besvare et opkald. Vælg Optaget for at afslutte eller afvise et opkald. 18 Opkald

21 Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til igen. Sådan indstilles højttaleren Vælg Mere } Slå højttaler til eller Slå højttaler fra under et opkald. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan justerer du lydstyrken Tryk på for at øge eller mindske lydstyrken. Sådan afslutter du et opkald Vælg Afsl. opk., eller luk telefonen. Net Hos nogle netværksoperatører kan du skifte net manuelt. Sådan skifter du net 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet } Vælg net 2 Vælg en indstilling. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 eller 911 (de internationale nødopkaldsnumre), vælg Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Du kan gemme navne, numre og personlige oplysninger i Kontakter. Oplysningerne gemmes i telefonens hukommelse eller på dit SIM-kort. Vælg Kontakter } Mere } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Du kan vælge den interne telefonbog eller SIM-kortet som standardkontaktliste. Opkald 19

22 Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter gemmes i telefonens hukommelse og kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj 2 Indtast navnet, og vælg OK. 3 Indtast nummeret, og vælg OK. 4 Vælg en nummerindstilling. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Vælg Mere } Tilføj symbol, gå til et symbol, og vælg Indsæt, når du vil indtaste symboler som 6 Vælg Gem, når alle oplysninger er tilføjet. Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter fra standby, og gå til en kontakt. 2 Tryk på, og vælg Ja. Sådan sletter du alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Vælg } Ja. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM } Til. SIM-kontakter Du kan gemme kontakter på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt Vælg SIM-kontakter som standardkontakten. 1 Vælg Menu } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj 2 Indtast navnet, og vælg OK. 3 Indtast nummeret, og vælg OK. 4 Vælg et nummer. 5 Tilføj evt. flere oplysninger, og vælg Gem. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. 20 Opkald

23 Brug af kontakter Sådan kalder du op til en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Gå til eller indtast et eller flere af de første bogstaver i kontaktens navn. 3 Tryk på eller for at vælge et nummer, når kontakten er fremhævet, og vælg derefter Kald op. Sådan sender du en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Mere } Send kontakt. 4 Vælg en overførselsmetode. Sådan sender du alle kontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Sådan kopierer du navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopierer du navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Gå til en kontakt, og vælg Mere } Rediger kontakt. 3 Gå til en fane og et felt, og vælg Rediger. 4 Rediger oplysningerne, og vælg Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt Vælg SIM-kontakter som standardtelefonbog. 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Gå til et navn og et nummer, og vælg Mere } Rediger kontakt. 3 Rediger navnet og nummeret. Sådan gemmer og gendanner du kontakter med et hukommelseskort 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Tag backup til M.S. eller Gendan fra M.S. Sådan vælger du sorteringsrækkefølge for kontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Sort.rækkefølge. Opkald 21

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Klargøring af telefonen...................... 8 Navigering i telefonens menuer............... 11 Opkald..................................

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341

Din brugermanual SONY ERICSSON J100I http://da.yourpdfguides.com/dref/819341 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Brugervejledning SL40 CONNECT dedicated to communication Dette er en brugervejledning for Lightwriter SL40 Connect. Se vores hjemmeside for opdateringer eller tilføjelser: http://www.toby-churchill.com

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

X10. Udvidet brugervejledning

X10. Udvidet brugervejledning X10 Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7 Sådan tænder

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 13032014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide

3G Bordtelefon fra Telecom FM. Installations & Bruger Guide fra Telecom FM Installations & Bruger Guide Version 02 Maj 2013 1 1. Indhold 1. Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Noter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Anbefalinger... Fejl! Bogmærke

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 23 Meddelelsesudveksling... 28 Internet... 33 Walkman... 37 Kontakter... 42 RSS-tilførsler... 46 PlayNow... 48 Billedgalleri og Billedbehandlingsprogram...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 21 Meddelelsesudveksling... 26 Kontakter... 31 Kalender... 34 Internet... 37 RSS-tilførsler... 40 Medieafspiller... 42 PlayNow... 46 Billedgalleri

Læs mere