Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg for at hente ekstra telefonindhold.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold."

Transkript

1 Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på Besøg for at få produktsupport.

2 Ekstra dimensioner tilbehør Sony Ericsson Bærbare højttalere MPS-70 Små, men alligevel kraftige højttalere, du kan have med i lommen. Bærbar, håndfri stereo HPM-83 Designet til at give en kraftig lyd. Musikkabel MMC-70 Forbinder musikmobiltelefonen og stereosystemet. Ikke alt tilbehør fås på alle markeder. Du finder yderligere oplysninger på

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, Filhåndtering, Memory Stick Micro (M2 ). Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, billeder, PhotoDJ Underholdning Håndfrit, Walkman, rystekontrol, radio, Track ID, PlayNow, MusicDJ, VideoDJ, temaer, spil m.m. Programmet Fitness Skridttæller, kalorietæller, omgange, hastighed, avanceret kalibrering, fitness-indstillinger. Tilslutningsmuligheder Indstillinger, brug af internet, RSS, synkronisering, Bluetooth -enhed, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere, service og support, sikker og effektiv brug, slutbrugerlicensaftale, garanti, declaration of conformity. Indeks Indholdsfortegnelse 1

4 Sony Ericsson W580i GSM 850/900/1800/1900 Denne Brugervejledning er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller et datterselskab heraf, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskab forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne Brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: DA/LZT R2A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne Brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM's internationale nødopkaldsnumre 112 og 911. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Liquid Identity-logoet, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. WALKMAN navnet og logoet, Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Adobe og Photoshop er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Inc. i USA og/eller andre lande. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. Real er medtaget på licens fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. PictBridge er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Canon Kabushiki Kaisha Corporation. Microsoft, Windows, Vista og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro.Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2 Indholdsfortegnelse

5 Smart-Fit Rendering er et varemærke tilhørende ACCESS CO., LTD. i Japan og andre lande. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA's finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations) eller USA's handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA's regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Alle illustrationer er kun vejledende og gengiver muligvis ikke den faktiske telefon. Vejledende symboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk En tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug en valg- eller navigeringstast til at bladre og vælge med % 12 Navigering. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten til venstre. Tryk navigeringstasten til højre. Indholdsfortegnelse 3

6 Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Samling Inden du tager telefonen i brug, skal du isætte et nyt SIM-kort og batteriet. SIM-kort og batteri Sådan isætter du SIM-kort og batteri Sådan tager du af SIM-kortet ud 1 Sluk telefonen. Fjern batteridækslet og batteriet. 2 Tryk SIM-kortet ind for at frigøre det. Batteri Sådan oplader du batteriet 2,5 t. 1 Sluk telefonen. Fjern batteridækslet og batteriet. 2 Skub SIM-kortet ind i holderen med kontakterne opad, indtil det klikker på plads. 3 Isæt batteriet med etiketten opad som vist. 4 Skub batteridækslet på plads. Tilslut ikke opladeren, uden at batteriet er isat. 1 Tilslut opladeren til telefonen. Vent ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser fuld opladning, inden du fjerner opladeren. 2 Tag opladerstikket ud ved at trække op og ud. Nogle funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan kræve, at du genoplader batteriet oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, skal du udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 71 Batteri. 4 Introduktion

7 Snor Sådan isætter du snoren Sådan tænder du telefonen 1 Fjern batteridækslet, dan en løkke med snoren, og lad den glide ind i åbningen til snoren. 2 Kontroller, at løkken sidder fast under plastikkrogen ved forsigtigt at trække snoren væk fra telefonen. 3 Sæt forsigtigt batteridækslet på igen, så snoren ikke går løs. Det anbefales at bruge en tyk snor (diameter 0,7 til 1,0 mm), som kan sidde fast i plastikkrogen. Sådan tænder du telefonen Oplad telefonen, og indsæt SIMkortet, inden du tænder telefonen. Brug opsætningsguiden til at komme igang. 1 Tryk på og hold nede. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg at bruge telefonen med: Normaltilstand fuld funktionalitet. Flytilstand begrænset funktionalitet, hvor senderne til net, FM-radio og Bluetooth er slået fra % 7 Flytilstand. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog ved første start. 5 Vælg Ja for at få hjælp fra opsætningsguiden. 6 Følg vejledningen for at gennemføre opsætningen. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Introduktion 5

8 SIM-kortet holder styr på oplysninger som f.eks. dit telefonnummer og navne og numre på dine kontakter. Gem kontakter på SIM-kortet, inden det tages ud af telefonen. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) til SIM-kortet for at kunne starte telefontjenester. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, medmindre koden starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Tryk på for at rette fejl. PIN-kode spærret, vises, hvis du taster en forkert PIN-kode tre gange i træk. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 63 SIM-kortlås. Standby Når telefonen er tændt, og PIN-koden er indtastet, vises netoperatørens navn på displayet. Dette kaldes standby. Hjælp i telefonen Du kan finde hjælp i telefonen. Sådan bruger du opsætningsguiden Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Opsætningsguide fra standby, og vælg en indstilling. Overførsel af indstillinger Du kan opsætte funktioner i din telefon, som bruger internettet, f.eks. internet, MMS, og Sony Ericssons Update Service. Du kan bruge Overfør indstillinger, hvis SIM-kortet understøtter tjenesten, telefonen er tilsluttet et net, den er startet i normal tilstand og ikke i forvejen har indstillinger. Der skal muligvis ikke foretages flere indstillinger, hvis telefonen er indstillet på forhånd. Hvis du bruger Overfør indstillinger, skal du acceptere at registrere telefonen hos Sony Ericsson. Der overføres ingen personlige data til og behandles ingen personlige data af Sony Ericsson. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger. Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion, og vælg Mere } Oplysninger, hvis den findes. 6 Introduktion

9 Sådan får du telefondemoen vist Vælg Menu } Underholdning } Demo Flytilstand Du kan bruge telefonen i: Normaltilstand til fuld funktionalitet. Flytilstand med begrænset funktionalitet. I Flytilstand slukkes net-, radio- og Bluetooth-modtagere for at undgå at forstyrre følsomt udstyr. Du kan f.eks. spille musik, men ikke foretage opkald i et fly. Følg reglerne ombord og besætningens instruktioner vedrørende brug af elektronisk udstyr. Sådan får du vist indstillingerne i menuen Flytilstand Vælg Menu } Indstillinger fra standby, og rul til fanen Generelt } Flytilstand, og vælg en indstilling. IMEI-nummer Opbevar en kopi af dit IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), så du har det, hvis din telefon skulle blive stjålet. Sådan får du vist dit IMEI-nummer Tryk på *#06# Sådan foretager og modtager du opkald Telefonen skal være i normal tilstand. Sådan foretager og modtager du opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med internationalt præfiks og områdenummer). 2 Vælg Kald op. Sådan modtager du et opkald Når telefonen ringer, skal du skubbe frontpanelet op eller vælge Svar. Sådan afslutter du et opkald Vælg Afsl. opk., eller luk telefonen. Åbning og lukning af telefonen Du kan indstille telefonen til at besvare eller afslutte opkald automatisk, når telefonen åbnes eller lukkes. Sådan indstilles opkaldsbesvarelsen Vælg Menu } Indstillinger fra standby, rul til fanen Opkald } Åbn for at svare, og vælg en indstilling. Sådan indstilles opkaldsafbrydelsen Vælg Menu } Indstillinger fra standby, rul til fanen Opkald } Luk for afslut opkald, og vælg en indstilling. Introduktion 7

10 Lær din telefon at kende Oversigt over telefonen, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, Filhåndtering, Memory Stick Micro (M2 ). Telefonoversigt Der kan være andre symboler på tasterne. 8 Lær din telefon at kende

11 1 Valgtaster 2 Kameragenvej på navigeringstast 3 Tilbagetast 4 Walkman -tast 5 Slettetast 6 Navigeringstast 7 Aktivitetsmenutast 8 Lydløs-tast 9 Lydstyrketaster, kamerazoom 10 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 11 Afbryder 12 Åbning til Memory Stick Micro (M2 ) 13 Lanyard-holder 14 Mikrofon 15 Kameraets objektiv 16 Batteridæksel Der er flere oplysninger under % 12 Navigering. Lær din telefon at kende 9

12 Menuoversigt* PlayNow * Internet* Underholdning Onlinetjenester** Radio Spil TrackID ** Videoafspiller VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Fitness Meddelelser WALKMAN Løb Gang Resultater Indstillinger Skriv ny Indbakke RSS-læser Kladder Udbakke Sendte medd. Gemte meddel. Mine venner* Ring til talemedd. Skabeloner Indstillinger Filhåndtering** Kontakter Kamera Kameraalbum Musik Billeder Videoer Temaer Websider Spil Programmer Fitness Ny kontakt 10 Lær din telefon at kende

13 Opkald** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Organizer Alarmer Programmer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Kodehukommelse Indstillinger*** Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdateringstjeneste** Stemmestyring Nye hændelser Genveje Flytilstand Sikkerhed Opsætningsguide Telefonens status Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs funktion Lyseffekter Stigende ringning Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrund Temaer Pauseskærm Urets størrelse Lysstyrke Rediger linjenavne* Opkald Hurtigkald Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris** Vis eller skjul nr. Håndfri Åbn for at svare Forbindelser** Bluetooth USB Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakommunikation Internetindstillinger Streaming-indstill. Tilbehør * Menuer og skrivebordsobjekter kan variere alt afhængigt af tjenesteudbyder. ** Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. *** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 12 Navigering. Lær din telefon at kende 11

14 Navigering Hovedmenuerne vises som ikoner. Nogle undermenuer har faner. Gå til en fane ved at trykke navigeringstasten mod venstre eller højre, og vælg en indstilling. Navigeringstaster Navigeringstast - Tast Gå til hovedmenuen, eller vælg markerede objekter. Flyt gennem menuer og faner. Vælg indstillinger, der vises på skærmen lige over tasterne. Gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Åbn din Walkman. Åbn aktivitetsmenuen % 16 Aktivitetsmenu. Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har en). Tryk på denne for at vælge kameratilstand. Tryk på denne, og hold den nede, for at tage et billede. 12 Lær din telefon at kende

15 - Tryk på en af disse taster, og hold den nede, fra standby for at få vist en kontakt, der begynder med det tilsvarende bogstav. Tryk på en taltast fra standby, og vælg Kald op for at foretage et hurtigopkald. Slår ringesignalet fra, når der modtages et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Tryk på denne for at indtaste et mellemrum, mens du skriver en meddelelse. Tryk på denne for at skifte mellem store og små bogstaver, mens du skriver en meddelelse. Viser statusoplysninger i standby. Øger lydstyrken under et opkald, når der bruges Walkman eller radio. Justerer kameraets lysstyrke. Tryk på denne for at gå ét spor frem, når du bruger Walkman. Tryk på denne og hold den nede for at skifte til næste radiostation. Tryk to gange for at afvise et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et) % 23 Talekontrol. Mindsker lydstyrken under et opkald eller når der anvendes Walkman. Justerer kameraets lysstyrke. Tryk på denne og hold den nede for at skifte bagud til næste radiostation. Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et) % 23 Talekontrol. } Info Der er flere oplysninger, forklaringer eller tip om forskellige faciliteter, menuer eller funktioner i telefonen % 6 Hjælp i telefonen. } Mere Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige, afhængigt af hvor i menuen du befinder dig. Lær din telefon at kende 13

16 Statuslinje Nogle af de ikoner, som kan vises: Ikon Beskrivelse GSM-nettets signalstyrke EDGE-er tilgængelig GPRS er tilgængelig Batteristatus Batteriopladning vises sammen med batteristatuskonet Mistede indgående opkald SMS modtaget modtaget MMS modtaget Talemeddelelse modtaget Igangværende opkald Håndfrit udstyr tilsluttet Radioen spiller i baggrunden Kalenderpåmindelse Påmindelse om opgave Genveje Du kan tilknytte genveje fra tastaturet og navigeringstasterne til telefonens hovedmenuer og -funktioner. Brug af tastaturets genveje Med tastaturets genveje kan du gå direkte til en menu. Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevis. Eksempel: Tryk på for det femte menupunkt. Tryk på, og for at gå til det tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på og hold nede for at gå tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje Fra standby, gå til en genvej eller funktion ved at trykke på,, eller. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje 2 Gå til en indstilling, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Telefonens sprog Du kan vælge sproget, der skal bruges i telefonens menuer, eller når der skrives tekst. 14 Lær din telefon at kende

17 Sådan ændrer du telefonens sprog 1 Vælg Menu } Indstillinger }fanen Generelt } Sprog } Telefonens sprog 2 Vælg et sprog. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk. Indtastning af bogstaver og tegn Indtast tegn på en af følgende måder: Tekstinput vha. flere tryk T9 -tekstindtastning Sådan skifter du tekstinputmetode Tryk på og hold nede, når du indtaster bogstaver. Muligheder ved indtastning af bogstaver Vælg Mere. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på -, indtil det ønskede tegn vises. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold - nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver eller tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. T9 -tekstindtastning T9-tekstindtastningsmetoden benytter en indbygget ordbog. Sådan bruger du T9 -tekstindtastning 1 Vælg Menu } Meddelelser } Skriv ny } SMS 2 Tryk én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,. Skriv hele ordet, før du ser på mulighederne. Tryk på eller for valgmuligheder for ord. Tryk på for at acceptere et ord og indsætte et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at indsætte et mellemrum. Tryk på og derefter på eller for at indsætte et tegnsætningstegn. Tryk på for at slette det sidst indtastede bogstav. Lær din telefon at kende 15

18 Sådan føjes der ord til T9- tekstindtastningsordbogen 1 Vælg Mere } Stav ord, mens du indtaster bogstaver. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. 3 Vælg Indsæt. Forudsigelse af næste ord Når du skrive en meddelelse, kan du bruge T9-tekstindtastning til at forudsige næste ord, hvis du tidligere har brugt det i en sætning. Sådan slår du forudsigelse af næste ord til/fra Vælg Mere } Skriveindstillinger } Gæt næste ord } Vælg, mens du indtaster bogstaver. Sådan anvender du forudsigelse af næste ord Tryk på for at acceptere eller fortsætte, når du indtaster bogstaver. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver et overblik over og adgang til nye hændelser, bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. Aktivitetsmenuens faner Nye hændelser viser mistede opkald og nye meddelelser. Det kan også angives, at nye hændelser i stedet skal vises som pop-up-tekst i Indstillinger } fanen Generelt } Nye hændelser } Pop-up. Igangv. prog. programmer, der kører ibaggrunden. Mine genveje tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Internet dine internetbogmærker. Filhåndtering Filhåndtering indeholder objekter som f.eks. billeder, musik, temaer, websider, spil og programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis hele hukommelsen er fyldt, skal du slette noget af indholdet for at frigøre plads. Telefonen og hukommelseskortet sælges nogle steder hver for sig. Memory Stick Micro (M2 ) Føj mere hukommelse til telefonen vha. hukommelseskortet Memory Stick Micro (M2 ). Hukommelseskortet kan bruges sammen med andre kompatible enheder. 16 Lær din telefon at kende

19 Sådan isættes og fjernes et hukommelseskort Vend tilbage til standby, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. 1 Åbn dækslet til hukommelseskortet, og isæt hukommelseskortet, så kontakterne vender opad, som vist. 2 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne. Indstillinger for hukommelseskort Du kan kontrollere hukommelsesstatus eller formatere et hukommelseskort for at slette alle data. Sådan får du vist indstillinger for hukommelseskortet 1 Vælg Menu } Filhåndtering } fanen På Memory Stick 2 Vælg Mere. Faner i menuen Filhåndtering Filhåndtering er opdelt i tre faner. Ikoner viser, hvor filerne gemmes. Alle filer alt indhold i telefonens hukommelse og på en Memory Stick Micro (M2 ) På Memory Stick alt indhold på en Memory Stick Micro (M2 ) I telefonen alt indhold i telefonens hukommelse. Filoplysninger Du kan få vist filoplysninger ved at markere dem og vælge Mere } Oplysninger. Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttede. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. En DRM-beskyttet fil har et nøglesymbol ( ). Sådan flytter du en fil til hukommelsen 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Gå til en fil, og vælg Mere } Håndter fil } Flyt. 4 Vælg at overflytte filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan kopierer du en fil til hukommelsen 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. Lær din telefon at kende 17

20 3 Gå til en fil, og vælg Mere } Håndter fil } Kopier. 4 Vælg at kopiere filen til Telefon eller Memory Stick } Vælg. Sådan overfører du filer til en computer Du kan overføre filer til computeren vha. trådløs Bluetooth -teknologi eller et USB-kabel % 51 Tilslutningsmuligheder. Sådan opretter du en undermappe 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Mere } Ny mappe. 3 Indtast et navn til mappen. 4 Vælg OK for at gemme mappen. Sådan vælger du en eller flere filer 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer, og vælg Marker eller Fjern mrk. Sådan sletter du en fil eller en undermappe fra Filhåndtering 1 Vælg Menu } Filhåndtering fra standby. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Rul til en fil, og vælg Mere } Slet. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde. % 6 Hjælp i telefonen. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer 2 Vælg Kald op. Du foretager et internationalt opkald ved at trykke på og holde nede, indtil et + vises. Sådan foretager du et genopkald Vælg Ja, når Prøv igen? vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal, medmindre lyden er slået fra. Sådan besvarer eller afviser du et opkald Vælg Svar, eller skub frontpanelet op for at besvare et opkald. Vælg Optaget for at afslutte eller afvise et opkald. 18 Opkald

21 Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på og hold nede. 2 Tryk på og hold nede igen for at slå den til igen. Sådan indstilles højttaleren Vælg Mere } Slå højttaler til eller Slå højttaler fra under et opkald. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan justerer du lydstyrken Tryk på for at øge eller mindske lydstyrken. Sådan afslutter du et opkald Vælg Afsl. opk., eller luk telefonen. Net Hos nogle netværksoperatører kan du skifte net manuelt. Sådan skifter du net 1 Vælg Menu } Indstillinger } fanen Forbindelser } Mobilnet } Vælg net 2 Vælg en indstilling. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretages et nødopkald Indtast 112 eller 911 (de internationale nødopkaldsnumre), vælg Kald op. Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. Kontakter Du kan gemme navne, numre og personlige oplysninger i Kontakter. Oplysningerne gemmes i telefonens hukommelse eller på dit SIM-kort. Vælg Kontakter } Mere } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Du kan vælge den interne telefonbog eller SIM-kortet som standardkontaktliste. Opkald 19

22 Sådan vælger du standardkontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter gemmes i telefonens hukommelse og kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj 2 Indtast navnet, og vælg OK. 3 Indtast nummeret, og vælg OK. 4 Vælg en nummerindstilling. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at indtaste flere oplysninger. Vælg Mere } Tilføj symbol, gå til et symbol, og vælg Indsæt, når du vil indtaste symboler som 6 Vælg Gem, når alle oplysninger er tilføjet. Sådan sletter du en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter fra standby, og gå til en kontakt. 2 Tryk på, og vælg Ja. Sådan sletter du alle telefonens kontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Vælg } Ja. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Gem autom. på SIM } Til. SIM-kontakter Du kan gemme kontakter på SIM-kortet. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt Vælg SIM-kontakter som standardkontakten. 1 Vælg Menu } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj 2 Indtast navnet, og vælg OK. 3 Indtast nummeret, og vælg OK. 4 Vælg et nummer. 5 Tilføj evt. flere oplysninger, og vælg Gem. Hukommelsesstatus Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Hukomm.status. 20 Opkald

23 Brug af kontakter Sådan kalder du op til en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Gå til eller indtast et eller flere af de første bogstaver i kontaktens navn. 3 Tryk på eller for at vælge et nummer, når kontakten er fremhævet, og vælg derefter Kald op. Sådan sender du en kontakt 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg en kontakt. 3 Vælg Mere } Send kontakt. 4 Vælg en overførselsmetode. Sådan sender du alle kontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Send alle kontakt. 3 Vælg en overførselsmetode. Sådan kopierer du navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier til SIM-kort. 3 Vælg en indstilling. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når alle kontakter kopieres fra telefonen til SIM-kortet. Sådan kopierer du navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan redigerer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Gå til en kontakt, og vælg Mere } Rediger kontakt. 3 Gå til en fane og et felt, og vælg Rediger. 4 Rediger oplysningerne, og vælg Gem. Sådan redigerer du en SIM-kontakt Vælg SIM-kontakter som standardtelefonbog. 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Gå til et navn og et nummer, og vælg Mere } Rediger kontakt. 3 Rediger navnet og nummeret. Sådan gemmer og gendanner du kontakter med et hukommelseskort 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Tag backup til M.S. eller Gendan fra M.S. Sådan vælger du sorteringsrækkefølge for kontakter 1 Vælg Menu } Kontakter 2 Vælg Mere } Indstillinger } Avanceret } Sort.rækkefølge. Opkald 21

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 700

Brugervejledning til Nokia 700 Brugervejledning til Nokia 700 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet 7 Indsætning af et hukommelseskort 9 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere