Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland"

Transkript

1 - Miljøvenlig kystbeskyttelse Strandforbedring Nordsjælland SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej Skagen Tlf Mail: 1

2 Generelt SIC systemet baseret på trykudligningsmoduler er udviklet og afprøvet på den jyske vestkyst SV for Gl. Skagen. Systemet er afprøvet under kontrollerede forhold og resultaterne viser nu, at SIC systemet er langt mere effektiv end høfder og bølgebrydere, idet høfder og bølgebrydere ligger passive inde på stranden når områderne er trykudlignet. Situationen er den efter 3 år, at referenceområderne reelt er taget af havet og treårsrapporten er derfor baseret på sammenligning med eksisterende kystbeskyttelse baseret på høfder ved Gl. Skagen og bølgebrydere ved Lønstrup. Der er meget som tyder på at SIC systemet er verdens mest effektive kystbeskyttelsessystem, idet systemet er baseret på dræning af strandene og bølgeenergi. Resultaterne er beskrevet på side Nordsjælland. Der er sideløbende gennemført følgende kysttekniske undersøgelser på Sjællands nord kyst: Ålsgårde Hellebæk Vejby Strand Smidstrup Strandvej Formålet med disse pilotprojekter er at gennemføre kysttekniske undersøgelser under forskellige forhold. Ifølge kystdirektoratet er der en østgående sedimenttransport på ca kubikmeter i østlig retning fra Hundested mod Helsingør. Sedimenttransporten er beregnet med baggrund i erosionen på strækningen, som er ca. 60 km lang og det svarer således til en erosion på ca. 0,66 kubikmeter pr. meter pr. år i profilet. Sedimenttransporten er således meget beskeden ved Hundested men øges i retningen mod Helsingør med de akkumulerede mængder. Kystprofilet på nord kysten er imidlertid forstejlet mange steder på grund af hårde konstruktioner i form af skråningsbeskyttelse samt høfder og bølgebrydere på strækningen. Kysten er således generelt inde i en meget negativ udvikling, idet hårde konstruktioner generelt er skadelige for kysten i sin helhed. Skråningsbeskyttelse kan således på ingen måde stå alene, idet den foranliggende strand forsvinder på få år, så området ikke kan passeres på stranden. Kystsikringspolitikken på Sjællands nord kyst bør derfor revideres og ændres med øjeblikkelig virkning med baggrund i de faktiske forhold. 2

3 Tisvildeleje/Vejby Strand. Bølgebryderen ved Tisvildeleje er årsag til stor læsideerosion øst for Tisvildeleje og det ses meget tydeligt at revlen presses ud i havet. Konstruktioner Vejby Strand. Efterfølgende er der så bygget høfder og bølgebrydere øst for bølgebryderen ved Tisvildeleje for at stoppe læsideerosionen fra bølgebryderen ved Tisvildeleje og vi har således en dominoeffekt hele vejen ned ad kysten med det resultat at profilet er forstejlet. 3

4 Vejby Strand. Skråningsbeskyttelse Vejby strand Skråningsbeskyttelse Vejby Strand. Stranden er borte og det bliver dybere og dybere uden for stenene. 4

5 Skråningsbeskyttelse vest for Smidstrup Strandvej. Skråningsbeskyttelsen ligger i en fremskudt position med læside erosion til følge. Den samme situation gør sig gældende på længere strækninger på nord kysten og vi kan derfor konkludere at de hårde konstruktioner ødelægger naturen og strande. 5

6 Bølgebrydere. SIC trykudlignede området ved bølgebryderne i Lønstrup i Resultatet var, at bølgebryderne ved normal vandstand lå passive inde på stranden. I 1999 forlangte Kystdirektoratet trykudligningsmodulerne fjernet, så de kunne fortsætte sandfodringen i området. Efter tre års sandfordring var lagunerne 30 meter dybe og havde i juli 2002 en vanddybde på 80 cm. inde ved skråningsbeskyttelsen i lagune 2 fra syd. Der er en nordgående sedimenttransport på kubikmeter årligt og vi kan derfor konkludere at bølgebrydere rent kystteknisk er særdeles ineffektive. 6

7 Lønstrup 2. påskedag 2002 Billedet viser situationen ved bølgebryderne ved Lønstrup. Bilen er sunket i lagune nr. 2 påskelørdag Der var 25 cm lavvande den pågældende dag. Lønstrup d. 17 juli Her ses bølgebryderne ved Lønstrup d. 17 juli 1999, hvor stranden var trykudlignet med SICmetoden. 7

8 Læsideerosion Men ikke nok med at bølgebrydere er meget ineffektive i forhold til den investerede kapital, men bølgebrydere medfører også stor læsideerosion, som vi ser her nord for Lønstrup. Virkningsgraden af bølgebryde er derfor direkte negativ og bør ikke anvendes inden for kystbeskyttelse. Vi kan derfor på det foreliggende grundlag konkludere at hårde konstruktioner er direkte skadelig for vore strande og kystbeskyttelsespolitikken baseret på hårde konstruktioner bør derfor revideres. Vi har derimod særdeles gode resultater med trykudligningsmetoden på Sjællands nord kyst, idet metoden enten har givet positivt kysttillæg eller i det mindste bevaret kysten, hvis sedimenttilgang ikke har været til rådighed. 8

9 Ålsgårde. Stranden ved Langes Bro var smal og fyldt med ral d. 12 januar 2000, da trykudligninganlægget blev etableret Stranden er hævet 29 Trykudligningsmodul cm på 3 måneder på et år. Tre måneder senere var stranden hævet 29 cm og en sandstrand er under opbygning. 9

10 Ålsgårde Efter 14 måneder lå der en flot bred sandstrand foran Ålsgårde Stranden blev efterfølgende ødelagt i forbindelse med forlængelsen af Langes bro og uddybning af havnen som bragte profilet ud af balance. 10

11 Ålsgårde. Konstruktionerne giver læside Konstruktionerne erosion ved klædefabrikken giver læside erosion ved klædefabrikken. Klædefabrikken. Billedet viser det kritiske område med blåler ved Klædefabrikken i Hellebæk, hvor konstruktionerne medfører læsideerosion 11

12 Hellebæk. Billedet viser stranden ved Hellebæk i marts 2001, hvor der er et kysttillæg på 2,0 7,0 meter Ålsgårde Hellebæk Average Coastal Development Centimetres Jun Mar Development Year 2000 row 1 row 2 Forsøget resulterede i et kysttillæg på 2,8 kubikmeter pr. meter, men blev efterfølgende delvis ødelagt, idet Langes bro blev forlænget med 20 meter. Dette medførte at revlesystemet blev presset ud i havet og der opstod efterfølgende kysterosion fra Langes Bro til Majorgården 12

13 Vejby Strand. I området uden skråningsbeskyttelse blev der registreret en generel kystopbygning. I området med skråningsbeskyttelse er stranden tabt og det vil efterfølgende blive dybere uden for skråningsbeskyttelsen Stranden er desværre ødelagt på grund af forkert design, men kan genskabes med en kombination af sandfodring og trykudligning. 13

14 I området med bølgebrydere og trykudligningsmoduler blev der registreret en generel strandopbygning mellem bølgebryderne Stadie Til trods for den generelle opbygning bag og mellem bølgebryderne rykkede 2 lodsejere modulerne op og den ene lavede fremskudt skråningsbeskyttelse, samtidig med at grundejeren bag bølgebryder nr. 1 bortgravede ca. 100 kubikmeter sand bag ved bølgebryder nr. 1, som blev lagt op på toppen af skråningsbeskyttelsen. Læg venligst mærke til stadiet, som er 110 cm langt. 14

15 Smidstrup Strandvej Billedet er taget d. 8 oktober ved 15 cm højvande og frisk kuling fra øst. Der ses meget tydeligt at forstranden er konveks og at sandet aflejres på stranden, idet stranden er veldrænet. Sandlaget er d. 8 oktober 2002, cm tykt på stranden, når vi ser bort fra strækningen umiddelbart øst for den fremskudte skråningsbeskyttelse, som ses på sidste billede. 15

16 Det ses meget tydeligt at sandet fra forstranden nu fyger op i skræntfoden, så skræntfoden genopbygges over sommeren. Trykudligningsmodulerne i skræntfoden er under neddækning i sand og vegetationen breder sig. 16

17 Smidstrup Strandvej Billedet viser stranden nedstrøms for trykudligningsanlægget 1 måned efter stormen fra NV d. 16 januar med 11,0 cm højvande. Konklusion. Vi kan på det foreliggende grundlag konkludere at SIC metoden er en meget effektiv og miljøvenlig kystbeskyttelsesmetode samtidig med at metoden er meget billig i relation til ældre og mindre effektive kystbeskyttelsesmetoder baseret på høfder bølgebrydere samt skråningsbeskyttelse. Effektiviteten kan på ingen måde diskuteres, når høfder og bølgebrydere ligger passive inde på stranden, hvis profilet er fladt ud for det trykudlignede område, eller der er stor langsgående sedimenttransport. SIC metoden bør derfor foretrækkes i stedet for løsninger med hårde konstruktioner, som dels ødelægger stranden og samtidig giver skader på stranden nedstrøms. Store dele af den sjællandske nord kyst er imidlertid så eroderet eller bragt ud af balance med hårde konstruktioner, så det er nødvendigt at tilføre kystprofilet sand i større mængder. Det kan derfor anbefales at hele den nordsjællandske kyst trykudlignes snarest muligt for at begrænse skaderne. Trykudligningsanlæggene vil blive udført med dykkede moduler så modulerne ikke vil være synlig på stranden i badesæsonen. Efter 2-3 år med trykudligning har man et beslutningsgrundlag for en eventuel sandfodring i et balanceprofil. 17

18 Profilet skal tilføres kubikmeter sand i et balanceprofil i de områder, hvor stranden er ødelagt med konstruktioner. Vi kan her nævne foran skråningsbeskyttelsen ved Vejby Strand og Udsholt strand samt vest for Langes Bro i Ålsgårde. Nord kysten bør således tilføres ca kubikmeter på en 20 km lang strækning, så nord sjælland får en af Europas flotteste badestrande. Denne mængde svarer til erosionen fra Hundested til Helsingør i de sidste 15 år og er derfor nok til at genskabe en bred bade strand på Sjællands nordkyst. Sandet er til rådighed i nærliggende områder i Kattegat og arbejdet kan udføres af danske sandsugningsfirmaer i perioder med ledigt materiel. Badelivet på sjællands nord kyst vil således virke som en magnet på Københavns befolkning, som vil lægge millionbeløb i de nordsjællandske byer Tilsvarende anlæg er allerede etableret på den svenske vestkyst. Anlæggene er betalt af de svenske kommuner, som lægger meget stor vægt på økonomien i turisterhvervet. Vi ser det således som en kommunal opgave at genopbygge strandene på Sjællands nord kyst i et samarbejde med amterne. Sandfodringen er et projekt til ca. 15,0 mio. kr. hvor initialudgiften kunne deles mellem amterne og kommunerne. Udgiften til initialfodringen er således kun ca. 1,5 mio. kr. pr. kommune og et tilsvarende beløb til amterne. Efterfølgende er driftsudgiften kun på ca. 1,0 mio. kr. årligt for af trykudligningsanlægget i de enkelte kommuner. Lignende anlæg er allerede etableret i Ystad, Malmø, Ängelholm og Båstad. Ängelholm kommune investerede således 6.0 mio. kr. i en sandfodring, som efterfølgende er stabiliseret med SIC metoden. Der er således tale om afprøvet teknik, som nu benyttes i store dele af verden, idet SIC metoden er effektiv miljøvenlig og prisbillig. Det er imidlertid først nu at SIC systemet er velafprøvet og den reelle meget høje virkningsgrad er kendt efter forsøg i 5 år. Man kan således ikke kritisere de konsulenter, som har anbefalet hårde konstruktioner på Sjællands nord kyst, idet der ikke har været brugbare alternativer tidligere. Skagen d. 17 februar Poul Jakobsen 18

19 Effektiv miljøvenlig kystbeskyttelse baseret på trykudligningsmoduler De sidste fem år har høfden nordøst for Gl. Skagen været dækket af sand og ligget passivt inde på stranden ved normal vandstand, takket være SIC metoden. SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej Skagen Tlf Mail Web: 19

20 Resume Et kontrolleret forsøg over tre år ved Gl. Skagen viser nu at SIC-metoden, der er baseret på trykudligningsmoduler, er et effektivt og miljøvenligt kystbeskyttelsessystem. Effekten af trykudligningsmodulerne ses tydeligt på nedenstående billede fra Gl. Skagen, hvor høfden nordøst for Stuhrs villa har ligget passiv inde på stranden ikke blot i de tre år, forsøget har varet, men siden etableringen i Høfde helt dækket af sand Da det første trykudligningsanlæg blev etableret i 1997 i forbindelse med et andet projekt, opdagede man efter nogle måneder, at det nu var muligt at gå uden for høfden ved normal vandstand. Samtidig kunne man ved lavvande se en ny sandhøfte, og på baggrund af disse positive effekter opstod ideen om en ny og miljøvenlig kystbeskyttelsesmetode baseret på trykudligningsmoduler. I januar 1999 blev der således etableret et kontrolleret forsøg sydvest for Gl. Skagen under ledelse af professor dr. tech. Hans Falk Burcharth. Samtidig har vi haft lejlighed til at sammenligne SIC-metoden med den traditionelle kystbeskyttelse, der er baseret på skråningsbeskyttelse, høfder og bølgebrydere samt sandfodring og kombinationer af disse. Efter tre års permanent drift i Gl. Skagen såvel som på en lang række andre lokaliteter i både Danmark og udlandet er arbejdet nu afsluttet og evalueret med særdeles positive resultater. 20

21 Resultat af kontrolleret feltforsøg 10 Feltforsøg med trykudligningsmoduler S kagen Klitplantage 5 Kubikmeter/meter May Oct Jan Sep Jan mar sep K ysttillæ g/e rosion Forsøgsom råde Ref. 1 Ref. 2 Det kontrollerede forsøg over tre år viser, at trykudligningsmodulerne skaber et balanceprofil i forsøgsområdet, der meget hurtigt genopbygges efter højvandssituationer med storm. Resultatet er endog meget signifikant, idet kystopbygningen langs stranden i forsøgsområdet var på 9,8 kubikmeter pr. meter allerede den første sommer og 8,5 kubikmeter i sommeren 2002 efter en vinter med fire højvandssituationer over 80 cm. i perioden 28. jan. til 9. marts. De år, hvor vinterklimaet er mildere med hensyn til storm og højvande, ses en mindre opbygning i forsøgsområderne den efterfølgende sommer. Det skyldes, at trykudligningssystemet opbygger et såkaldt balanceprofil (Equilibrium profile). Opbygningen i forsøgsområdet er meget regelmæssig som det fremgår af ovenstående graf, modsætningsvis referenceområde 1 og 2, der viser en erosion på henholdsvis 12,4 og 8,6 kubikmeter fra forsøgets start frem til 26. marts Samme udvikling gør sig gældende ved høfderne i Gl. Skagen og bølgebryderne ved Lønstrup, idet der i lagunerne mellem sidstnævnte konstruktioner sker en kystlinietilbagerykning på meter i samme periode. Indledning Det kontrollerede forsøg sydvest for Gl. Skagen blev indledt d. 28. januar 1999, hvor der blev etableret et trykudligningsanlæg på en 1050 meter lang strækning. I forbindelse med forsøget blev der nedsat en forsknings- og følgegruppe, der medvirkede ved udvælgelsen af forsøgsområdet og de to referencestrækninger. I referencestrækningerne blev der ikke etableret trykudligningsmoduler. Opmålingerne i hele testperioden er udført af det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro Gruppen. 21

22 Projekt- og følgegruppe Projekt- og følgegruppen består af følgende medlemmer: Hans Falk Burcharth Frede Jensen Bjarke Jensen John Jensen Poul O. Jørgensen Stig Trollebø Poul Jakobsen Professor dr. tech., Aalborg Universitet Statsskovrider, Nordjyllands Statsskovdistrikt Landinspektør, Nordjyllands Amt Civilingeniør, Kystdirektoratet Ekspertisechef, Carl Bro Gruppen Teknologisk Innovation A/S SIC Skagen Innovationscenter Forsøgets placering Forsøgsområdet ligger 600 meter sydvest for Gl. Skagen, mens referenceområde 1 og 2 ligger henholdsvis fem og otte km. sydvest for Skagen. Referenceområde 1 ligner forsøgsområdet mest, idet kysttilbagerykningen på forsøgsstrækningen i de sidste 150 år har været på 250 meter, mens kysttilbagerykningen i referenceområde 1 og 2 i samme periode har være på henholdsvis 220 og 120 meter. 22

23 Udviklingen i forsøgsområdet og referenceområderne er helt entydige, idet der ses en systematisk opbygning i forsøgsområdet. Denne regelmæssige opbygning genfindes hverken i flanke- eller referenceområderne M a y O c t Ja n S ep Ja n m a r. 0 2 I referenceområde 1 ses en kysterosion på op til ca. 40 kubikmeter pr. meter, mens der i forsøgsområdet blev målt et kysttillæg på op til 24 kubikmeter pr. meter. 10 Field Test Old Skagen 5 Cubicmetre/Metre May Oct Jan Sep Jan mar sep Test Area Ref I Ref II Efter tre års kontinuerlig drift af anlægget ses den regelmæssige opbygning i forsøgsområdet meget tydeligt, mens udviklingen i referenceområderne følger den historiske udvikling i området. Den gennemsnitlige tilbagerykning i forsøgsområdet har i de seneste 150 år været 1,66 meter om året, mens den i referenceområde 1 og 2 har været på henholdsvis 1,47 meter og 0,8 meter. 23

24 Måleprogram Kystprofilet er opmålt på følgende datoer: 28. januar oktober januar september januar marts september Måleprogrammet for forsøgets første år er fastlagt af projekt- og følgegruppen. Eksperterne besluttede, at profilerne i forsøgs-, flanke- og referenceområderne skulle opmåles i slutningen af september samt på årsdagen for anlæggets etablering. Forsøgsperioden blev aftalt til at vare et år med efterfølgende evaluering ved professor, dr. tech. Hans Falk Burcharth. Af videnskabelige årsager har SIC imidlertid fortsat driften af anlægget. Forsøgsresultaterne efter det første år var helt entydige, idet der ses en kystopbygning på 6,5 kubikmeter pr. meter i forsøgsområdet modsætningsvis erosion i flanke- og referenceområderne. Forsøgsområdet Field Test Old Skagen Cubic Metre/Metre Oct Jan Sep Jan mar sep. 02 Ovenstående figur viser måleresultaterne i forsøgsområdet i de enkelte målelinier i perioden oktober 1999 frem til september Opmålingen i januar 2002 måtte udskydes to måneder på grund af højvande og kuling og blev først gennemført 26 marts samme år. Derfor besluttede man at gennemføre endnu en opmåling 25. september for at dokumentere, at profilet i forsøgsområdet fortsatte de to tidligere års tendens med regelmæssig opbygning med en opbygning på 8,5 kubikmeter pr. meter. 24

25 Referenceområde 1 Reference Area Cubicmetre/Metre May Oct Jan Sep Jan mar. 02 Forsøgsområdets systematiske genopbygning genfindes ikke i referenceområde 1, der sluttede med en erosion på -12,4 kubikmeter per meter samt en tilbagerykning på kystlinien på 9,2 meter. Referenceområde 2 20 Reference Area Cubicmeter/Metre May Oct Jan Sep Jan mar. 02 Heller ikke i referenceområde 2 genfindes forsøgsområdets systematiske genopbygning. Referenceområde 2 sluttede med en erosion på -8,6 kubikmeter per meter og en tilbagerykning på kystlinien på 14,02 meter. 25

26 Konklusion på kontrolleret feltforsøg I løbet af forsøgets syv første måneder stabiliserede kystprofilet i forsøgsområdet sig i et balanceprofil med et kysttillæg på 9,8 kubikmeter pr. meter. Efterfølgende har kystprofilet været stabilt i mere end tre år, idet dræningen af stranden medfører en hurtig genopbygning af stranden efter stormsituationer med højvande. I løbet af den treårige forsøgsperiode er kystlinien i gennemsnit rykket 2,1 meter frem i forsøgsområdet. Derimod følger referenceområderne den historiske udvikling, hvor der i de sidste 150 år er set en gennemsnitlig kysttilbagerykning på 1,5 meter og 0,8 meter pr. meter. I referenceområderne har den gennemsnitlige kysttilbagerykning i forsøgsperioden imidlertid været 3,9 meter pr. år, hvilket forklares med flere - og voldsommere - storme og højvandssituationer end normalt. Efter at trykudligningsmodulerne er fjernet har vi konstateret en kysttilbagerykning mellem høfderne ved Gl. Skagen på meter. Samme tendens ses ved Lønstrup, hvor kysttilbagerykningen mellem bølgebryderne er på op til 30 meter efter, at trykudligningsmodulerne er fjernet. Det har imidlertid været overraskende, at kombinationen af skråningsbeskyttelse og bølgebrydere er særdeles ineffektiv, idet konstruktionerne ved Lønstrup ikke har kunnet bjærge sig selv med en nordgående sedimenttransport på kubikmeter netto om året. Sandfodringen ved bølgebryderne ved Lønstrup må således betragtes som en ren nødforanstaltning for at bevare konstruktionerne. Udgiften til kystbeskyttelsesanlægget ved Lønstrup udgjorde i begyndelsen af firserne ca. 16,0 mio. kr. Efterfølgende er der sandfodret for 1,2 mio. kr. årligt, i alt 24,0 mio. Samlet har udgifterne altså beløbet sig til ca. 40 mio. kr. En mere effektiv og miljøvenlig løsning vil kun koste 6,0 mio. kr. for samme 20årige periode. Udlandet Sideløbende med forsøget ved Gl. Skagen har SIC etableret trykudligningsanlæg i Ghana, Australien og Sverige. I Sverige er anlæggene etableret i samarbejde med svenske kommuner med det formål at stoppe kysterosionen på lokaliteterne og genskabe brede badestrande. Her såvel som i Ghana og Australien har man set samme entydigt positive resultater som ved Gl. Skagen. SIC-systemet SIC-systemet er et kystbeskyttelsessystem på naturens egne præmisser, idet effekten er baseret på dræning af stranden samt bølgeenergi, der tilfører sediment til stranden i et naturligt balanceprofil. Som det fremgår af efterfølgende billeder ligger konstruktionerne passive inde på stranden, når man trykudligner områder med stor sedimentransport på vestkysten. Vi kan derfor konkludere at SIC metoden er mere effektiv end traditionel kystbeskyttelse baseret på konstruktioner og sandfodring. Skagen d. 16. november 2002 Poul Jakobsen Efterfølgende billeder viser kystudviklingen i høfdeområdet ved Gl. Skagen og bølgebryderne ved Lønstrup i perioden

27 Gl. Skagen Gl. Skagen før trykudligning Før trykudligningsmodulerne blev etableret i april 1998, lå høfderne ved Gl. Skagen meter ude i havet. Efter et års trykudligning i 1998/99 ligger høfderne ved Gl. Skagen passivt begravet i sand 5 10 meter inde på stranden. 27

28 Gl. Skagen 2002 Trykudligningsmodulerne blev fjernet i november måned 2001 efter krav fra Kystdirektoratet. I juli 2002 ligger høfderne igen meter ude i havet. Området nordøst for Stuhrs Villa er fortsat trykudlignet. Som et tydeligt bevis for SIC-metodens effektivitet ligger høfden stadig inde på stranden - passiv og dækket af sand efter fem år. 28

29 Lønstrup SIC trykudlignede også området ved bølgebryderne i Lønstrup i Resultatet var, at bølgebryderne ved normal vandstand lå passive inde på stranden. I 1999 forlangte Kystdirektoratet trykudligningsmodulerne fjernet, så de kunne fortsætte sandfodringen i området. Efter tre års sandfordring var lagunerne 30 meter dybe og havde i juli 2002 en vanddybde på 80 cm. inde ved skråningsbeskyttelsen. 29

30 Lønstrup 2. påskedag 2002 Billedet viser situationen ved bølgebryderne ved Lønstrup. Bilen er sunket i lagune nr. 2 påskelørdag Der var 25 cm lavvande den pågældende dag. Lønstrup d. 17 juli 1999 Her ses bølgebryderne ved Lønstrup d. 17 juli 1999, hvor stranden var trykudlignet med SICmetoden. 30

31 31

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014

Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 Evalueringsrapport Gl. Skagen August 2014 1 Stranden er nu 50-60 meter bred syd for Gl. Skagen og der dannes nye klitter Som vi ser på side 3 henviser kommunen nu badegæsterne til SIC stranden SIC Skagen

Læs mere

Kystbeskyttelse Mårup Kirke

Kystbeskyttelse Mårup Kirke Kystbeskyttelse Mårup Kirke 2007. SIC byggede en flot forstrand foran Mårup Kirke i perioden 1998 til 2005 Billedet er taget i sommeren 2003 og skrænten foran Mårup Kirke er grøn med vegetation. SIC Skagen

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. WEB: www.shore.dk Hr. Transportminister Henrik Dam Christensen Frederiksholms Kanal 27 F 1220

Læs mere

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten. Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Urigtige oplysninger Investering 3 milliarder 1.0 Kystdirektoratet Ifølge Nordjyske siger du at Sandfodring

Læs mere

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget

Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren og Folketinget Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Sandheden om kystbeskyttelse på vestkysten Samt urigtige oplysninger til Miljøministeren

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Solsbæk Strand, Sæby. Frederikshavn Kommune

Solsbæk Strand, Sæby. Frederikshavn Kommune Kystteknisk undersøgelse. Solsbæk Strand, Sæby Frederikshavn Kommune Strandvolumen Solsbæk strand 5 5 5 6 7 okt- okt-7 Kubikmeter 9,695,76 Kubikmeter Sandmængden i forstranden på Solsbæk Strand er forøget

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen Web: www.shore.dk Mail: sic@shore.dk Phone 00 45 98 44 57 13 Mobilph. 00 45 40 40 14 25. Revision af Kystbeskyttelsesloven. Transport og

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 5 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 157 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 10 februar 2015 Our ref.

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk

SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail:

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 157 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge

SIC systemet har stoppet kysterosionen ved Skodbjerge 3 års resultat er baseret på uvildige opmålinger udført af ingeniørfirmaet Carl Bro A/S Af Ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus Brøgger SIC- Skagen Innovationscenter. SIC systemet har stoppet kysterosionen

Læs mere

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk

Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Christian Helledie Projektleder og kystspecialist CEL@cowi.dk Evaluering af sandfodring på Nordfyn Status efter 20 år (1995-2014) Evalueringsrapport udarbejdet af COWI for KDI 2011 (COADAPT) Agenda: Kystteknisk

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Bryggervangen 55, 3 2100 København

Læs mere

Årsrapport. SIC systemet på Vestkysten

Årsrapport. SIC systemet på Vestkysten Trafikudvalget B 9 - Bilag 1 Offentligt Årsrapport Dansk Resume SIC systemet på Vestkysten Januar 2005/06 Projektområdet er markeret med rødt SIC Skagen Innovationscenter WEB: www.shore.dk Dr. Alexandrinesvej

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen

SIC Skagen Innovationscenter. Nu skal der ryddes op i Gl. Skagen SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Frederikshavn Byråd Rådhuset 9900 Frederikshavn Skagen d. 21 maj 2014 Our ref.pj/cp.

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand

Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand Orientering til grundejere forud for fællesmøde 16. januar 2016 omkring kystbeskyttelse ved Nørlev Strand På vejene af Nørlev Strand grundejerforening af 1986 Grundejerforeningen Strandgården Grundejerforeningen

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 11-12-2015 - Fil nr. 5 opdateret) MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter 9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 40401425 Web: www. Shore.dk Mail:

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Folketingets Ombudsmand. Gammeltorv 22. 1457 København K. Skagen d. 15 juni 2014 Our ref.

Læs mere

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015

Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør. Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Bent Reimers Gartnerstræde 1 2791 Dragør Kystdirektoratet J.nr. 15/00040-14 Ref. Marianne Jakobsen 05-03-2015 Fornyet vurdering - Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr.nr. 11ad Kelstrup By,

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune

TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse. Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget. Hjørring Kommune TEKNIK & MILJØ 2016, Temamøde: Kystbeskyttelse Ole Ørnbøl, Formand Teknik- og Miljøudvalget Hjørring Kommune Kysterne i Hjørring Kommune 62 km kystlinie Overvejende naturlig kyst med meget stor rekreativ

Læs mere

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt.

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Status på vestkysten efter 28 år med sandfodring og en investering

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Trafikudvalget L 127 - Bilag 6 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic-denmark@mail.tele.dk Hr. Transport og Energiminister Flemming Hansen

Læs mere

Tema Beach Road Ghana

Tema Beach Road Ghana Tema Beach Road Fiskersamfund reddet af SIC Systemet SIC Skagen Innovantions Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Phone 45 98 44 57 13 Mail : sic@shore.dk Web : www.shore.dk Evaluering af kystteknisk

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 FAXE LADEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 ROSENDAL OG MARGRETHELUND GODSER A/S KYSTBESKYTTELSE AF STRANDHUS NR 4 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk KYSTTEKNISK NOTAT TIL KDI INDHOLD

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Ph 45 98445713- Mobil ph 45 40 40 14 25. Mail:. sic@shore.dk Web www.shore.dk Finansministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE

TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE DN s ØNSKER TIL MIT BIDRAG TIL DAGENS EMNE Hvorfor har den eksisterende kystbeskyttelse ikke virket? Skader som følge af den individuelle kystbeskyttelse på kystens udvikling og æstetik? Erfaringer med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND GRUNDEJERFORENINGEN NØRLEV STRAND NOTAT OM KYSTENS TILBAGERYKNING VED NØRLEV STRAND OG VED NABOAREALER AUGUST 2015 Sag 1100018185 NOTAT Projekt Kysterosionen ved Nørlev strand Kunde Grundejerforeningen

Læs mere

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg

Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Møde om den danske kystbeskyttelsesindsats d. 16. nov. 2015, Aalborg Teknisk begrundelse for helhedsorienterede løsninger Præsenteret af: Karsten Mangor, chefingeniør i DHI s kystafdeling Udfordringer

Læs mere

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen

Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen Høringsnotat vedr. kystsikring ved Gl. Skagen 1. Ejer af Søkongevej 1 Dok.nr. 4796/15 Indkomne bemærkninger Borgeren udtaler, at der ikke er sket væsentlige ændringer af kyststrækningen ved Trip Trap huset

Læs mere

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vestkysten 2008. August 2008. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig. www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vestkysten 2008 August 2008 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Resumé... 7 3. Vestkysten... 10 Kysten og de

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

SIC Skagen Innovation Center

SIC Skagen Innovation Center Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. SIC Skagen Innovation Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Ph 45 98445713- Mobil ph 45 40 40 14 25. Mail:. sic@shore.dk Web www.shore.dk Our ref. Pj/cp

Læs mere

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING

KYSTEN MELLEM NIVÅ OG SLETTEN HAVN 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING 1. NUVÆRENDE SITUATION - EN FØRSTE VURDERING Uddybning fra havn Skala 1:4000 NORD 0 m 50 m 100 m 200 m Kysten rykker tilbage Strandprofilet næsten væk Erosion i skråningsbeskyttelse ved vej Materialetransport

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Transportminister Carina Christensen Frederiksholms Kanal 27 f 1220 København K. Skagen d.

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 300 Offentligt OMTRYK SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Mail: sic@shore.dk Besigtigelse

Læs mere

Rågeleje d 20 august 20008. Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere

Rågeleje d 20 august 20008. Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere Rågeleje d 20 august 20008 Møde med Kystdirektoratet og Gribskov Kommunes teknikere Mødestedet var pladsen for enden af Klitgårdsvænget vest for Heatherhill. Herfra gik vi ned på stranden for at besigtige

Læs mere

Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013

Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 Flerårig aftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg til Nymindegab (Fællesaftalestrækningen) for perioden 2009-2013 - kystteknisk fundament og teknisk/økonomisk beskrivelse September 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter Page1 Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 65 Offentligt SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister

Læs mere

SIC Skagen Innovationscenter

SIC Skagen Innovationscenter SIC Skagen Innovationscenter Dr. Alexandrinesvej 75-9990 Skagen - Tlf 98 44 57 13 - Mail: sic@shore.dk web: www.shore.dk Miljøminister Kirsten Brosbøl Personligt Børsgade 4 1215 København K. Skagen d.

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt. jan.08. jan.05 e2+ e2. distance (m) distance (m) Blindtest 1

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt. jan.08. jan.05 e2+ e2. distance (m) distance (m) Blindtest 1 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 411 Offentligt 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 e2 jan.05 e2+ e2 jan.08 distance (m) distance (m) Blindtest 1

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE

KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE AUGUST 2014 ODSHERRED KOMMUNE KYSTBESKYTTELSE OG REETABLERING AF VEJE SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2014 ODSHERRED

Læs mere

Sandfodring på Nordkysten

Sandfodring på Nordkysten Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten Skitseprojekt September 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribskov Kommune Sandfodring på Nordkysten

Læs mere

Fællesaftalestrækningen Lønstrup

Fællesaftalestrækningen Lønstrup Fællesaftalestrækningen Lønstrup Bilag til fællesaftale mellem staten og Hjørring Kommune om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 Foto: Hunderup Luftfoto, Hjørring. Lønstrup 2008 September 2013 Højbovej

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 11. august 2013 på Restaurant Søstjernen Introduktion Jakob Wandall (JW) bød velkommen til medlemmerne og vores gæst borgmester. Jan Ferdinandsen (JF) og

Læs mere

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det

Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det Sandfodring på vestkysten virker reelt ikke Alle sandfodringer er skyllet i havet og bølgerne har taget 481 kubikmeter pr. meter over 28 år Det svarer til en tilbagerykning på 41 meter over de sidste 28

Læs mere

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder

Genopretning af Fjordarm - Sillerslev Kær, Å og Sø Notat om Fjorddige og høfder Juni 2012 Bilag 12.2, dat. 2011.06.24 Udarbejdet til brug for udarbejdelse af forslag til vådområdeprojekt for Sillerslev Kær, Å og Sø i Morsø Kommune. I tabel 1 på side 2 er vist tværprofiler af diget

Læs mere

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Forslag til kystbeskyttelse langs eroderet Gl. Strandvej Notat 6. februar 2014 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt

Læs mere

OVERSVØMMELSESTEORIEN UNDERBYGGET AF BEREGNINGER AF SENIORFORSKER ERIK DANNENBERG

OVERSVØMMELSESTEORIEN UNDERBYGGET AF BEREGNINGER AF SENIORFORSKER ERIK DANNENBERG OVERSVØMMELSESTEORIEN UNDERBYGGET AF BEREGNINGER NOTAT AF 3 OKT 2008 AF SENIORFORSKER ERIK DANNENBERG 1. INDLEDNING I forbindelse med fremlæggelsen af planerne for etablering af Ny-Vesthavn langs Asnæskysten,

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Vertikale dræn på Vestkysten

Vertikale dræn på Vestkysten Vertikale dræn på Vestkysten - stor sandopbygning i stedet for sandtab Af ingeniørerne Poul Jakobsen og Claus Brøgger, SIC Denne artikel er en opfølgning af indlæggene bragt i GeologiskNyt 1/7. Opålingerne

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. www.shore.dk Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Skagen d. 23 maj 2011. Our. Ref pj/cp.

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio.

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Status

Læs mere

Ministeren er generelt fejlorienteret af Kystdirektoratet

Ministeren er generelt fejlorienteret af Kystdirektoratet Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 260 Offentligt Åbent brev til Esben Lunde Kære Esben Lunde Larsen Ministeren er generelt fejlorienteret af Kystdirektoratet Jeg var desværre forhindret

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav

Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Generalforsamling 09. August 2015 Rågeleje & Udsholt Strand Grundejerlav Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 3. Forelæggelse

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer

Mødereferat. Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat. Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Mødereferat Sted: Rådhusets kantine Dato: 27. oktober 2010 Emne: Nye bestemmelser for badebroer Borgermøde om badebroer den 27.10.2010 - referat Anledning Inden Miljø- og Planlægningsudvalget tager stilling

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Helenekilde mod øst 1902 Rådgiver: COWI i samarbejde med: Helenekilde mod vest NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet

Læs mere

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står:

Når Kystdirektoratet træffer afgørelse i sager om kystbeskyttelse, skal vi varetage en række hensyn jf. kystbeskyttelseslovens 1, hvori der står: Grundejerforeningen Nørlev Strand af 1986 v/ Christian Hartmass Sendt som E-mail Kystdirektoratet J.nr. 15/00839-23 Ref. Anni Lassen 20-11-2015 Afslag på ansøgning om lovliggørelse og påbud om fjernelse

Læs mere

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI

Nordkystens fremtid. Rådgiver: Kystteknisk skitseprojekt COWI. i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD. PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI Rådgiver: COWI i samarbejde med: NIRAS DHI HASLØV & KJÆRSGAARD PROJEKTLEDER: Christian Helledie, COWI PROJEKTDIREKTØR: Ole Juul Jensen, COWI 1 Skitseprojektet skal overordnet svare på: Hvilken kysttekniske

Læs mere

Ekstremhændelser og morfologiske påvirkninger på kysterne i Vadehavsområdet. Aart Kroon Vadehavsforskning 2015 15.april 2015, Esbjerg

Ekstremhændelser og morfologiske påvirkninger på kysterne i Vadehavsområdet. Aart Kroon Vadehavsforskning 2015 15.april 2015, Esbjerg Ekstremhændelser og morfologiske påvirkninger på kysterne i Vadehavsområdet Aart Kroon Vadehavsforskning 2015 15.april 2015, Esbjerg Motivation COADAPT projekt Danske kyster og klimatilpasning: oversvømmelsesrisiko

Læs mere

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SANDEROSION SYD FOR FAXE Å INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JANUAR 2015 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SANDEROSION SYD FOR FAXE

Læs mere

2008.07.10. S-0802392 Henrik Kjær Nielsen NOTAT. SAG : SIC kystsikringssystem

2008.07.10. S-0802392 Henrik Kjær Nielsen NOTAT. SAG : SIC kystsikringssystem 2008.07.10. S-0802392 Henrik Kjær Nielsen NOTAT SAG : SIC kystsikringssystem EMNE : Faglig udtalelse vedr. evaluering af forsøgsprojekt ved Skodbjerge til Trafikudvalget og Trafikministeriet. REKVIRENT

Læs mere

Evaluering af sandfodring på Nordfyn

Evaluering af sandfodring på Nordfyn Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Kystdirektoratet Evaluering af sandfodring på Nordfyn Statusrapport Januar 2011 Dokument nr P-73329-PR-01 Revision nr 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen.

Broen må ikke benyttes som egentlig bådebro, men kun som badebro. Der kan dog for et kortere tidsrum fortøjres en mindre båd til broen. Lars Hegnet Landskabsarkitekt mdl lh@kierkegaard.dk Dato: 09-07-2015 Ref: GEJ J.nr.: 20140930125 Tilladelse til etablering af badebro Ejendom: Taarbæk Strandvej 116 Lyngby Taarbæk Kommune har modtaget

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle

Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej Dronningmølle Vibeke og Boye Kjær-Jensen og Birte og Fini Peulicke Villingebæk Strandvej 536 3120 Dronningmølle Kystdirektoratet J.nr. 14/00117-36 Ref. Marianne Jakobsen 24-10-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Historien om Limfjordstangerne

Historien om Limfjordstangerne Historien om Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt får du indblik i Limfjordstangernes udvikling fra istiden til nutiden. Udviklingen belyses ved analyse af kortmateriale, hvorved de landskabsdannende

Læs mere

Sandfodring i Gribskov - Baggrund og status

Sandfodring i Gribskov - Baggrund og status Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav & Klitgaarden grundejerforening Sandfodring i Gribskov - Baggrund og status Oplæg v/jakob Wandall til landliggersammenslutningens forårsmøde - 12.maj 2010 Raageleje

Læs mere

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse.

B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. B 9 Forslag til folketingsbeslutning om kystbeskyttelse. Af Pia Kjærsgaard (DF), Jørn Dohrmann (DF), Mikkel Dencker (DF), Anita Knakkergaard (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF), Walter

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to.

Dette mail gensendes i to sendinger da der restriktioner på max 20MB, dette er mail et af to. From: Ib Rasmussen Sent: 18. juni 2014 07:34:37 To: Kystdirektoratet (kdi); Ilse Gräber (igr) Cc: Subject: VS: KDI sagsnr. 14/00501 - Grundejerforeningen Laveskov Villaby, 3050 Humlebæk - Ansøgning om

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Bogense Kommune Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Skadesrapport Stormen 1. november 2006 Dato for inspektion: 14. november 2006 Udarbejdet af: Jan Larsen, HEV. Revision: 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS

KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS JULI 2013 FAXE KOMMUNE KLIMATILPASNING - KYSTBESKYTTELSE VED FAXE LADEPLADS SKITSEFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013

Læs mere

KYSTPLANLÆGNING KYSTPLANLÆGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE

KYSTPLANLÆGNING KYSTPLANLÆGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE KYSTPLANLÆGNING KYSTPLANLÆGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE OKTOBER 2013 KOLOFON Kystplanlægning for Hørsholm Kommune er udarbejdet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S ved Eva Sara Rasmussen og Dan B. Hasløv

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri.

10.2 Byggesagsspørgsmål Fastlæggelse af grænseværdier ved kystnært byggeri. Kapitel 10 10. Anbefalinger til kommunale beslutninger og tiltag Oversigt 10.1 Beredskab Eksisterende beredskabsplan revideres og tilpasses kystplanen. Første prioritet: Lavtliggende byområder (klasse

Læs mere

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv En ubekvem Aalborg sandhed Geografidag om 2013 lukning af Thyborøn Kanal Thyborøn Kanal - født i 1862 men stadig fuld af liv Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk 1 Geografisk Tidsskrift, Bind

Læs mere

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT

APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT APRIL 2013 LANGELAND KOMMUNE HOU NORDSTRAND DIGE FORUNDERSØGELSE OG SKITSEPROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 LANGELAND

Læs mere

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten.

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten. Kystanalysen Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme; Bodil, Dagmar, Egon m.fl. Stormene har haft konsekvenser for grundejere

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering

Bilag 1. Kystbeskyttelse dimensionering Kystbeskyttelse dimensionering Kystdirektoratets administrative praksis ved tildækkede skråningsbeskyttelse af 28. april 2016 danner basis for dimensioneringen af kystbeskyttelsen, se side 9. Maksimal

Læs mere

Trykudligningsmoduler

Trykudligningsmoduler Trykudligningsoduler - skaber brede ligevægtsprofiler Man ser eget tydeligt høfdevirkningen ud for rækken af trykudligningsoduler ved Gl. Skagen. (Foto: Poul Jakobsen 1999) Af ingeniørerne Poul Jakobsen

Læs mere

Sedimentationsforhold ved anlæggelse af lystbådehavn i Liseleje

Sedimentationsforhold ved anlæggelse af lystbådehavn i Liseleje Sedimentationsforhold ved anlæggelse af lystbådehavn i Liseleje J. P. Kofoed P. Frigaard ISSN 1901-726X DCE Technical Report No. 40 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil

Læs mere

09-01-2015 En forsvarsløs kyst. - En undersøgelse af kystbeskyttelsen ved Lønstrup Klint og dens effekter på Nørlev Strand

09-01-2015 En forsvarsløs kyst. - En undersøgelse af kystbeskyttelsen ved Lønstrup Klint og dens effekter på Nørlev Strand 09-01-2015 En forsvarsløs kyst - En undersøgelse af kystbeskyttelsen ved Lønstrup Klint og dens effekter på Nørlev Strand Merete Munch & Jakob Dahm Jensen 3. SEMESTER PROJEKT NATURLANDSKABET DYNAMIK OG

Læs mere

Svag hældning og ikke brugbart: Minivådområdet giver bagvand i drænsystemet. Der skal udgraves og flyttes meget jord.

Svag hældning og ikke brugbart: Minivådområdet giver bagvand i drænsystemet. Der skal udgraves og flyttes meget jord. Jordflytning Jordflytning er en af de store omkostninger ved at lave minivådområder og kan være afgørende for om projektet kan gennemføres. Det er derfor afgørende at placeringen overvejes nøje. Nedenstående

Læs mere

Notat fra møde 9. januar 2014

Notat fra møde 9. januar 2014 Sag: 2012/26243 002 Id: 05.00G00 Afdelingsnavn Center for Bolig, Vej og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 12. januar 2014 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009 e-mail:

Læs mere

Diger i Frederikssund Kommune

Diger i Frederikssund Kommune Diger i Frederikssund Kommune Ariis 31-01-2014 Havvandstande ved oversvømmelsen 6. december 2013 Ved Roskilde blev der målt en maksimal forhøjelse af vandstanden på 2,06 m. Forsyningen har ved måling på

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mob. 45 40401425 Web: www.shore.dk Mail: sic@shore.dk Departementchef Jakob Heinsen/Kystdirektoratet Frederiksholms

Læs mere

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig

Strækningen Lodbjerg - Nymindegab. Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen. September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag til Fællesaftale om kystbeskyttelsen for perioden 2014-18 September 2013 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Strækningen Lodbjerg - Nymindegab Bilag

Læs mere