AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den , kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem"

Transkript

1 AALBORG KOMMUNE Mødet den , Fremtidens Plejehjem

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/lars Nøhr Køreplanindstilling 2014/15 - Høring v/jan Øhlenschlæger Sager til drøftelse/beslutning Formandens orientering Orientering fra s repræsentanter Eventuelt

3 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet den , Sted Fremtidens Plejehjem Fraværende Til stede Ellen Jensen (formand) Jørgen Linnemann (næstformand) Arne Fischer Jørgen Behrentz Mona Jørgensen Knud Erik Ledet Ane Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Poul Henrik Hansen Eva-Vibeke Madsen Axel Bindslev Larsen Tove Jørgensen Knud Drews Lars Nøhr (Fremtidens Plejehjem) Jan Øhlenschlæger (Trafik og Veje) Michael Engelsbæk (Ældre- og Handicapforvaltningen) Pia Therkildsen (Ældre- og Handicapforvaltningen) Møde den Side 1

4 Åben Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Knud Drews medbringer sang til næste møde. Møde den Side 2

5 Punkt 2. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Møde den Side 3

6 Punkt 3. Rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/lars Nøhr Udviklingschef Lars Nøhr viste rundt på Fremtidens Plejehjem. Møde den Side 4

7 Punkt 4. Køreplanindstilling 2014/15 - Høring v/jan Øhlenschlæger Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at Byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i ændres og justeres fra den søndag 29. juni 2014 som anført i sagsbeskrivelsen, og at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den godkendte køreplan. Sagsbeskrivelse Køreplanforslaget for er baseret på den kollektive trafikplan, som blev godkendt af byrådet 10. marts 2003 (punkt 12). Trafikplanens overordnede principper følges fortsat. Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2013 er de økonomiske rammer for køreplanen for 2014/15 uændret. Forholdene for den kollektive trafik ændres hele tiden. For eksempel sker der ændringer i demografien og trafikken. Derfor er det nødvendigt at foretage justeringer i køreplanen. Køreplanindstillingen indeholder forslag om ændringer som har baggrund i henvendelser fra borgere, forslag fra chauffører, institutioner samt forvaltningens egne erfaringer med køreplanen for 2013/14. Forslagene er beskrevet enkeltvis i afsnit "C:Væsentlige ændringer i køreplan 2014/15 i forhold til 2013/14". A: Baggrund Forsinkelser og omkørsler Trængsel i bykernen medfører behov for at justere køreplanerne på flere bybuslinjer. For linje 14 medfører det, at det er nødvendigt at indsætte en bus mere på ruten. Udgifterne til dette er indarbejdet i denne indstilling. Det var en forholdsvis mild vinter i 2012/13. Derfor var der kun få problemer med forsinkelser pga. vejret. I denne vinter har busdriften været indstillet én gang under stormen Bodil. Og 17. januar havde busserne problemer på grund af glatte veje. Det gav et enkelt alvorligt uheld, hvor en bus havnede i grøften ved Vodskov. Tre passagerer måtte på skadestuen. Igen 27. januar gav sneen problemer med forsinkelser og udgåede ture. Der har i alt været 41 omkørsler i 2013, der har berørt busserne i. Møde den Side 5

8 Nye anlæg Den 20. december 2012 blev den nye busvej til universitetet taget i brug. Busvejen har i hele 2013 vist en gavnlig effekt, da busserne kommer hurtigere frem. En busvej er en meget effektiv form for busprioritering. Busvejen er anlagt, så den er forberedt til en letbane. Forvaltningen har fulgt køretiderne hen over foråret 2013, og køretiden er allerede reduceret med 1-2 minutter på strækningen i køreplanen. Der var tidligere store forsinkelser i myldretiden på denne strækning. I december 2013 blev krydset ved Sohngårdsholmsvej - Østre Alle udvidet så busserne kan komme hurtigere frem. Trafikstyrelsen har givet 50 % tilskud til projektet. Derudover blev stoppestedsprojektet med opgradering af otte stoppesteder i Skalborg og Frejlev færdiggjort med 50 % medfinansiering fra Trafikstyrelsens passagerpulje. Besparelser på regionale ruter, som berører Region Nordjylland planlægger en række besparelser på de regionale ruter til køreplanskiftet. De største konsekvenser for er på strækningen mellem Aalborg og Nibe. På linje 100 bliver der nedlagt 10 ture på hverdage, otte ture på lørdage og seks ture på søndage. Det betyder at de passagerer, der skal køre mellem Aalborg og Hvalpsund, skal skifte bus i Nibe. Der er dog fortsat halvtimesdrift i alle dagtimer på hverdage. På hverdagsaftener, lørdage og søndage er der stort set afgange hver time med linje eller 950x. Reduktion på linje 18. Linje 18 betjener især studerende til og fra Tech College på Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Der er kun få passagerer på linje 18 i sommerferien, og derfor nedlægges ruten i den periode. Besparelsen er indregnet i køreplanindstillingen. Flere studerende I 2013/2014 er der igen kommet flere studerende på AAU. Der kører fx 15 afgange fra Aalborg Busterminal på metrobus 2, hvoraf 11 er ekstrabusser. Det giver ind i mellem problemer med at afvikle trafikken fra Aalborg Busterminal, da pladsen ved stoppestedet for metrobus 2 er trang. Den 9. oktober 2013 besluttede Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling at igangsætte et forsøg med en ekpresbuslinje mellem midtbyen og universitetet. I foråret 2014 startede derfor et forsøg med en ekspresbuslinje (linje 20E) som kører mellem Aalborg Busterminal og universitetet. 20E har eget stoppested på parkeringspladsen ved stationsbygningen. Den kører ad rampen til Østre Allé, og undgår dermed at holde i kø på Jyllandsgade. Økonomien for forsøget ligger ud over budgettet, og hvis det skal fortsætte, skal der findes finansiering hertil. Succeskriteriet for forsøget er, at der i gennemsnit skal være 35 passagerer pr. afgang. Møde den Side 6

9 Folkeskolereformen Den nye folkeskolereform kan få betydning for skolernes ringetider mm. Konsekvenser for telebusserne i landdistrikterne er derfor ikke helt afklaret endnu. Bemærkninger fra folkeskolerne er, at de ikke er afklaret om hvornår lektionerne slutter om eftermiddagen endnu. Indtil videre arbejdes der med en model hvor hjemkørslerne fra skolerne flyttes en time. Det betyder, at der bliver hjemkørsel omkring kl Ændringerne aftales med skolerne og holder sig som indenfor de nuværende økonomiske rammer. I Hals-området er telebuskørslen til skolerne udbudt sammen med kørsel til aktivitetscentre. Her kan den senere hjemkørsel betyde, at noget kørsel må flyttes til andre biler. For nogle telebusområder kan der blive tale om at indsætte større busser, hvis flere elever får fri på samme tid. Flexlinje og servicelinjer Flexlinjen blev sat i drift den 13. august 2012 som et forsøg. Det var en helt ny form for busbetjening, med faste mødepladser, fleksibel rute og telefonbestilling. Der er gennemført en evaluering af forsøget som fremgår af bilag 1. Et af målene med Flexlinjen var, at forbedre den kollektive trafik for borgere, som ikke kan gå hen til et busstoppested. Evalueringen af Flexlinjen viser, at dette mål for så vidt er nået, da nogle af de mødepladser, som især benyttes af Flexlinjen ligger meget langt fra de almindelige stoppesteder. Men der er ikke kommet så mange nye kunder, der ikke tidligere har kørt med servicebusserne. Så derfor er målsætningen ikke opfyldt. Langt færre benytter Flexlinjen i forhold til servicelinjerne. Der er i gennemsnit 50 passagerer om dagen på Flexlinjen og til sammenligning er der i gennemsnit 21 passagerer på én enkelt tur på servicelinjerne. Passagertallet steg de første måneder, hvorefter det stagnerede. Antallet af bestillinger gik fra ca. 800 bestillinger i september 2012, til næsten i oktober Der har derfor været tale om en positiv udvikling. Det har lagt nogenlunde stabilt på omkring bestillinger om måneden, i løbet af hele Det betyder, at der i gennemsnit er ca. 50 bestillinger om dagen. Belægningsprocenten ligger i gennemsnit på ca. 35 %. I løbet af september måned, har der været kun været to ture med mere end 10 passagerer. Der har været 16 tomme. Der er flest passagerer på de ture, der kører mellem kl. 12 og kl. 14. Ca. 20 % af passagererne i Flexlinjen bruger rollator, hvilket er en stor andel. Til gengæld er der næste ingen, der bruger kørestol. Typisk er der 1-2 kørestole om måneden. Chaufførerne vurderer, at der er markant flere passagerer med rollator i Flexlinjen end i servicebusserne. Den store forskel mellem Flexlinjen og servicebusserne, er at passagererne skal ringe og bestille plads, hvis de skal med. De kan ikke bare gå ned til bussen og køre med. Før forsøget var der mange, der var utilfredse med telefonbestillingen, og især det upraktiske i, at de skal ringe hver gang. Og denne utilfredshed er der stadig. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse, som Møde den Side 7

10 er lavet i busserne i januar måned 2014, mener ca. 40 % af Flexlinjens brugere, at telefonbestillingen ikke fungerer særligt godt. Der er mange der har svært ved at forstå, at man ikke kan komme med bussen, når den kører fra Nytorv med 2-3 passagerer. Når du har bestilt plads på Flexlinjen, får du et opkald 15 minutter før bussen kommer og henter dig. Nogle brugere har klaget over, at dette ikke har virket. I spørgeskemaundersøgelsen var der 40 % der angav, at de havde oplevet problemer med tilbagemeldinger. Om det er det reelle omfang, kan være svært at vurdere. Det vil kræve en systematisk gennemgang af opkaldsdata sammenholdt med kundernes tilbagemeldinger, og det har der ikke været mulighed for. Men det er et faktum, at brugerne føler, at de oplever problemer. Forvaltningen indstiller derfor, at forsøget med Flexlinjen afsluttes, og vi i stedet opretter en servicelinje. Den nye servicelinje skal køre mellem kl. 9 og 13 ligesom de andre servicelinjer. Forvaltningen vil planlægge den så de mest benyttede mødepladser betjenes. Det betyder, at flest mulige af Flexlinjens brugere ikke vil opleve nogen forringelse. Ændringen medfører en mindreudgift, som er indregnet i denne indstilling. Rejsekortet Den 15. februar 2013 stoppede NT salg af klippekort. Overgangen til rejsekortet har været smertefri i Aalborg for de fleste passagerer. Men institutioner og skoler kan ikke benytte rejsekortet, og det har medført store gener. NT arbejder på en løsning, så de også kan benytte rejsekort. Korrespondancesikring NT er i gang med at udvikle et system, der kan sikre at passagerer altid er garanteret skift mellem minibusser og bybusser på udvalgte steder. Systemet er finansieret af bodsmidler fra bybustrafikken i Aalborg med 0,5 mio. kr. i Letbane Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og har i fællesskab lavet en foranalyse af Aalborg Letbane. Analysen har belyst to løsninger. En letbane (en moderne sporvogn) og BRT (Bus Rapid Transit, som er et bussystem med særlige perroner, hurtig billettering og kørsel i eget tracé). Et af resultaterne af foranalysen er at letbanens etape 1 er blevet fastlagt; en rute mellem Vestbyen via midtbyen og det kommende Universitetshospital i Aalborg Øst. En letbane eller BRT vil erstatte de busser, som kører i dette trace. Det drejer sig om linje 12 og 13 på Kastetvej og metrobus 2 mellem Aalborg midtby og Aalborg Universitetet. Foranalysen har ledt frem til en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for en kommende letbane. Staten har givet tilsagn til, og som er påbegyndt i Samtidigt er parterne i gang med en såkaldt udredningsrapport, som dels beskriver mulig finansiering, dels fastslår om der skal vælges BRT eller letbane. Udredningsrapporten skal sendes til Trans- Møde den Side 8

11 portministeriet inden sommerferien 2014 så den kan indgå i Finanslovsforhandlingerne. Ligesom Ring 3, Århus og Odense letbaner er blevet det. Ny kollektiv trafikplan Den kollektive trafikplan er fra Hvis der kommer en letbane eller BRT-løsning, får det stor betydning for busserne. Det betyder, at der skal laves en ny kollektiv trafikplan, da der bliver tale om omfattende omlægninger af bustrafikken. B: Klager og erfaringer I Bilag 1 er der en oversigt over forslag til den nye køreplan fra borgere, chauffører, skoler osv. i perioden januar 2013 til januar Møder med entreprenører og chauffører Der har været afholdt møder med Arriva og City Trafik om den nye køreplan. De andre entreprenører har givet skriftlige kommentarer til køreplanen. Der er kommet forslag om mindre justeringer i forhold til den gældende køreplan, som vil blive vurderet i den konkrete planlægning af køreplanen. Møder med Ældreråd og Handicapråd Køreplanindstillingen behandles i Handicaprådet 27. februar og i 13. marts Møde med Uddannelsesråd Bemærkninger til køreplanen er drøftet med uddannelsesrådet over to omgange: 17. og 26. februar Møder med folkeskolerne Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag kan indarbejdes i detajlplanlægningen. Generelt har flere skoler udtrykt usikkerhed mht. mødetider på grund af den nye folkeskolereform. Henvendelser fra borgere Der har været mange henvendelser om forsinkede busser, og at de ikke kan overholde køreplanerne. Især strækningen mellem Nytorv og Friis giver problemer for linje 11 og 14, mens Jyllandsgade ofte giver problemer for de mange buslinjer, der kører der. Hobrovej giver ofte store fremkommelighedsproblemer for metrobus 1. Der er ingen hurtige løsninger på disse problemer, men på længere sigt kan letbanen og flere strækninger med busbaner og busveje være en god løsning. En del har henvendt sig om overfyldte busser forskellige steder på rutenettet. Der har også været henvendelser om flere afgange til og fra Aalborg Lufthavn om aftenen. I 2013 blev de regionale busser er blevet omlagt, så de betjener lufthavnen. Forvaltningen foreslår derfor, at der flyttes afgange fra dagtimerne til aftentimerne på metrobus 2. Forslaget er økonomisk neutralt, og vil sikre en bedre busbetjening af lufthavnen. Møde den Side 9

12 Der har været mange klager over, at sommerferiekøreplanen sidste år blev udvidet med 14 dage. Klagerne gik på overfyldte busser, manglende afgange, samt manglende sammenhæng til skolernes ringetider. Derfor rykkes sommerferiekøreplanen tilbage til de 6 ugers sommerferie. Merudgiften er fundet ved andre besparelser. Menighedsrådet for Vodskov Kirke har klaget over at der var blevet etableret endestation ud for kirken. Efter et borgermøde med deltagelse af Kollektiv Trafik, er der midlertidigt flyttet på metrobus 1's endestation. Erfaringerne med flytningen er god, og er derfor indarbejdet i denne køreplan. Borgere omkring Liselund har klaget over manglende busbetjening. Dette problem kan kun løses ved at køreplanen ændres tilbage til tidligere betjening, hvilket vil koste 0,7 mio. kr. årligt. Bemærkninger til Flexlinjen er behandlet i evalueringen af Flexlinjen i bilag 1. C. Væsentlige ændringer i køreplan 2014/15 i forhold til 2013/14 Alle linjer Der er mindre justeringer af minuttal på alle linjer. Flexlinjen og Servicelinjerne Forsøget med Flexlinjen stopper. I Flexlinjens betjeningsområde indsættes en Servicelinje. Evalueringen af Flexlinjeforsøget er vedlagt i bilag 1. Sommerferiekøreplanen Sommerferiekøreplanen starter "normalt" op til skolernes sommerferie - dvs. mandag 30. juni 2014, og ikke 14 dage tidligere som i Linje 18 Linje 18 indstilles i sommerferien. Lufthavnen Lufthavnen betjenes i dag af metrobus 2 fire gange i timen i myldretiden - midt på dagen hver ½ time og aften og weekend hver time. Desuden kører der regionale busser specielt i myldretiden, der betyder at der kører op til 7 afgange i timen til og fra Lufthavnen. Om aftenen er der entimesdrift med metrobusserne og kun få spredte afgange med regionale busser. Det betyder, at der midt på dagen er flere busafgange, end der er behov for, mens der om aftenen mangler afgange. Det foreslås derfor at reducere metrobus 2 til og fra Lufthavnen i myldretiden til halvtimesdrift, og samtidigt udvide betjeningen om aftenen og weekend - også til halvtimesdrift. Denne ændring er udgiftsneutral. Møde den Side 10

13 Skema over økonomien for de enkelte ændringer: mio. kr. Ændringer Rute Bemærkning 2014 Helårsvirkning Metrobus 1 Øget køretid: Aalborg- City syd aften og weekend +0,1 +0,2 Linje 14 Øget køretid i eftermiddagsmyldretiden +0,2 +0,4 Metrobus 2 Reduceret køreplan til og fra lufthavnen i myldretiden -0,4-0,8 Metrobus 2 Udvidet kørsel til Lufthavnen aften og weekend +0,4 +0,8 Flexlinie 1 Nedlægges -0,9-1,8 Servicebus 1 Oprettes +0,6 +1,2 Sommerferie Sommerferiekøreplan ændres fra 8 uger til 6 uger +0,5 +0,5 Sommerferie Reduceret dubleringsbehov i sommerferiekøreplanen -0,2-0,2 Ingen kørsel i sommerferien Linje 18-0,3-0,3 Netto i alt 0 0 D: Miljø De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele: - Den direkte påvirkning af miljøet fra busserne - Den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil. De busser, som benyttes i, er stort set alle miljøvenlige køretøjer. Takket være partikelfiltre m.m. er udstødningsgasserne fra busser næsten fri for partikler. Det betyder, at der kun skal være 6-7 passagerer i en bus, for at det er mere miljøvenligt end en bil med én person. I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende sammenligning sig gældende; selvom en bus fylder og støjer mere end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til mennesker, der sidder i bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert. Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr. personkilometer end bilisterne. F:Erhverv Møde den Side 11

14 Forslaget er generelt neutralt. G:Tidsplan 26. februar: Udvalgsmøde - Køreplanindstilling (1. beh.) 26. februar Uddannelsesråd (videregående og ungdomsuddannelser) - høring 27. februar Handicaprådet - høring 13. marts Ældreråd - Køreplanindstilling (høring) 26. marts Udvalgsmøde: - Køreplanindstilling (2. beh.) 31. marts Magistrat: - Køreplanindstilling 7. april Byråd: - Køreplanindstilling Beslutning: Godkendt. Bilag 1 - køreplanindstilling henvendelser fra januar 2013 til januar 2014 Bilag 2 - Køreplanindstilling Evaluering Flexlinje 2014 Beslutning: gør opmærksom på, at det bør være muligt at brugere af s aktivitetscentre kan komme til og fra aktiviteter med offentlig transport. anbefaler, at behovet for transport til og fra aktivitetscentrene undersøges, særligt behovet for kørsel efter kl Møde den Side 12

15 Punkt 5. Sager til drøftelse/beslutning Drøftelse af henvendelse fra Ældre Sagen vedr. samarbejde. har tidligere afholdt møde med Ældre Sagens koordinationsudvalg, hvilket der er enighed om at fortsætte med. Ellen Jensen kontakter den nye formand for at aftale nærmere. Derudover er åbne overfor samarbejde med øvrige pensionistforeninger som måtte henvende sig. Henvendelse fra borger omkring tilgængelig med rollator. Brevet videresendes til By- og Landskabsforvaltningen. Henvendelse fra FOA vedr. evt. møde. Ellen Jensen kontakter næstformanden og oplyser at ikke ønsker at holde møder med faglige organisationer, men vil naturligvis være imødekommende overfor eventuelle henvendelser. Møde den Side 13

16 Punkt 6. Formandens orientering Dialogmøde med Ældre- og Handicapudvalget den 9. april Møde den Side 14

17 Punkt 7. Orientering fra s repræsentanter Kort orientering om nyt fra lokalrådene og arbejdsgrupperne: AKA (s Aktionsgruppe) Arne Fischer Orientering fra seneste møde. Dit Blad Knud Erik Ledet Jørgen Linnemann Ane-Marie Viegh Jørgensen Orientering fra første møde. Madsøjlen Knud Drews Poul Henrik Hansen Jørgen Behrentzs Der har endnu ikke været afholdt møde. Klagedialoggruppen Ane-Marie Viegh Jørgensen Allan Caspersen Ellen Jensen Ikke afholdt møde. Følgegruppen vedr. landdistriktspolitikken Arne Fischer Ikke afholdt møde. Projektgruppen vedrørende Misbrug Mona Jørgensen Orientering fra seneste møde. Rehabilitering Aalborg Eva-Vibeke Madsen Der har ikke været afholdt møde, men Eva-Vibeke Madsen har været på rundvisning. Fremtidens Plejehjem Jørgen Linnemann Møde den Side 15

18 Tove Jørgensen er i stedet repræsentant fra. Lundbyescentret Jørgen Behrentzs Ikke afholdt møde. Politiske udvalg Ældre-og Handicapudvalget haft s sundhedspolitik til orientering. er forbavset over, at denne politik ikke skal til orientering i ældrerådet. Møde den Side 16

19 Punkt 8. Eventuelt Pia Therkildsen har igangsat informationskampagne for det nye Ældreråd. Der er lavet en facebook-side, opdatering af hjemmesiden, nye plakater og information om s mailadresse og facebook-side er på informationsskærmenene i busserne. Møde den Side 17

Køreplanindstilling 2014/15.

Køreplanindstilling 2014/15. Punkt 11. Køreplanindstilling 2014/15. 2014-8137. Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.09.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Budget 2015-2018.... 3 4. Orientering: Test af skylle-

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

Godkendelse af køreplan 2016/2017

Godkendelse af køreplan 2016/2017 Punkt 2. Godkendelse af køreplan 2016/2017 2015-068313 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 28.01.2014, kl. 13:30. Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 AALBORG KOMMUNE Mødet den 28.01.2014, Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 1. Ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet (finanslovsaftalen 2014) - høring.... 2 AALBORG KOMMUNE Tid Mødet

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 12.06.2014, kl. 09:30 Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat.... 2 3. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen.... 3

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17

Ældrerådet. Mødet den 8. januar 2015, kl Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Ældrerådet Mødet den 8. januar 2015, kl. 09.30-13.30 Mødelokale 1, 2. sal, Danmarksgade 17 Åben 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Godkendelse af referat 2 3. Tilrettelæggelse af rehabiliteringsforløb efter

Læs mere

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 2. Resumé Korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv. Til Kopi til Fra Sagsnr. Finn Madsen Kollektiv Trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 19, 2. sal. 9000 Aalborg Init.: FVM 31. januar 2014 Bilag 1 til Køreplanindstilling 2015/16 Kollektiv

Læs mere

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud.

Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. FynBus 24. februar 2014 PLAN Status efter 1 år Forsøg med rute 23 til Morud. RK/SJ Baggrund Nordfyns Kommune gennemfører i samarbejde med FynBus og Busbanden 5462 et 2-årigt forsøg i 2013-14 med øget busbetjening

Læs mere

Forbedrede forhold for bybuspassagererne

Forbedrede forhold for bybuspassagererne Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Resumé Ansøgning til Passagerpuljen Grundproduktet i form af linjeføring og køreplaner er i dag veludviklet i de små bybus-systemer i Nordjylland.

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter i Jammerbugt Kommune Ansøgning til Passagerpuljen Resumé Jammerbugt Kommune er udover at være Region Nordjyllands 5. største kommune også en stor turistmagnet,

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014

STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 MINIRAPPORT, NOVEMBER 2015 STRATEGI FOR KOLLEKTIV TRAFIK I ODENSE 2014-2020 - EFFEKTMÅLING AF VÆKSTFREMMENDE INTIATIVER, 2014 Odense Kommune har med Strategi for kollektiv trafik i Odense 2014-2020 vedtaget

Læs mere

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Proces. Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Nyt busnet i Aarhus Økonomi Dårlig økonomi. De afsatte penge til kollektiv trafik kunne ikke mere dække nettoomkostningerne. Hvis kørslen havde fortsat uændret, ville kommunen få et underskud på 39 mio.

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012.

Notat. Passagertal og indtægter i bybusserne. Til Teknisk Udvalg. Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 8 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 25. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 21. Juni 2012 Passagertal og indtægter i bybusserne Kollektiv Trafik

Læs mere

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X

Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Realisering af NT s stoppestedskoncept på rute 970X Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Resumé Nordjyllands Trafikselskab (NT) satser markant på X bus nettet, med nye ruter og flere afgange. X busserne

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Nordfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Nordfyns kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Ved ændring af skolestrukturen i 2012,

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. juni 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1002 Jour. nr.: TRK/2005/00502-009

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 13.11.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.11.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 Tid Mødet den 13.11.2014, Sted Danmarksgade 17, mødelokale 1 Fraværende Til stede Poul Henrik Hansen Knud Erik Ledet Ellen Jensen

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen.

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen. Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: JOE 25. januar 2016 Kollektiv

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Landsbyruter i Faxe 2. Resumé I december 2010 omlagde Region Sjælland sine lokaltog- og

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Mod Bouet Mod City syd Metrobus 1 kører mellem Bouet og Dyrskuevej og forgrener sig derfra til Hals, Grindsted, Langholt og Vodskov i nord samt Ferslev, Svenstrup, Godthåb, City Syd og Frejlev i syd.

Læs mere

Maj/Juni 2008 Nummer 3

Maj/Juni 2008 Nummer 3 Maj/Juni 2008 Nummer 3 Besøg også www.bustrafikken.dk Fotos: Sikandar Sahil BusTrafikken Maj/Juni 2008 Linje 26 omlægges på prøvetid Trafikselskabet Movia gik med til et prøveforsøg om fast omlægning på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. UDGANGSPUNKT OG FORUDSÆTNINGER FOR UDVIKLING AF DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK... 4 2.1.

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune

Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune NOTAT Oprettet: 01/09/14 Senest revideret: 27/10/14 Ref.: AF/GC Modtager: Frederikshavn Kommune Fordele og ulemper ved lukket skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune Indledning: Der er som kommune mulighed

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12

Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Resumé af Trafikplan for Nordjylland 2009-12 Af Signe Klintgaard Korać m.fl., funktionsleder for planlægning, Nordjyllands trafikselskab & Lykke Magelund, chefkonsulent, Tetraplan A/S Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Referat. Møde. Lokalrådsmøde Distrikt Nord. Tid 08-06-2015, kl. kl. 09.30-12.30. Sted. Fællessalen, Lindholm Plejehjem

Referat. Møde. Lokalrådsmøde Distrikt Nord. Tid 08-06-2015, kl. kl. 09.30-12.30. Sted. Fællessalen, Lindholm Plejehjem Referat Møde Lokalrådsmøde Distrikt Nord Team for økonomi og administration Tid 08-06-2015, kl. kl. 09.30-12.30 Sted Deltagere Fællessalen, Lindholm Plejehjem Lokalråd Nordvest Tove Jørgensen, ældrerådsrepræsentant

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER

HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER HØRINGSBOG KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE HÅNDBOG OM TRAFIKTERMINALER Oktober 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen 7 Høringssvar

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE

Referat. Ældrerådet. Mødet den 11.06.2013, kl. 09:30. Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 AALBORG KOMMUNE Referat AALBORG KOMMUNE Mødet den 11.06.2013, Stigsborg Brygge 5, Mødelokale 160 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Sager til drøftelse/beslutning.... 3 4. Sager til drøftelse/beslutning....

Læs mere

til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken

til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken REFERAT til Ældrerådets 4. ordinære møde tirsdag den 16. februar 2016 kl. 09.00 til ca. 13.00 i 1.86 i Frichsparken Til stede Jan Radzewicz (JR) Poul L. Ellekrog (PE) Carl Aksel Kragh Sørensen (CA) Kate

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik

Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Kommunernes bestilling af kollektiv trafik Dorthe Nøhr Pedersen dnp@moviatrafik.dk Dok.nr. 2153101 17.06.2011 / Sorø (KTC17) Mål for trafikbestillingen Mål: At den årlige trafikbestilling kommer i hus

Læs mere

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel UDFORDRINGER ØKONOMI Region Midtjylland ønsker at fastholde en maksimal ramme på ca 51 % af Regional Udviklings budget Øgede udgifter bus-tog samarbejde (flere passagerer i tog) Øgede omkostninger rejsekort

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Trafikbestilling 2014

Trafikbestilling 2014 Movia Trafikbestillerkonference 13. og 14. juni 2013 Trafikbestilling 2014 Af Vej- og Trafikchef Torben Kelm Danielsen Vordingborg kommune Ca. 46.000 indbyggere 3 købstæder (Vordingborg, Præstø, Stege)

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune 2009 1 Forord I Randers Kommune bruger mere end 8.000 personer hver dag den kollektive transport, heraf bruger de fleste bus. Mange

Læs mere

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen

Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Udbygning af den regionale og lokale kollektive trafik til at understøtte Timemodellen Danske Regioner i samarbejde

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet.

Forudsætningerne for FynBus svar er det nuværende regionale rutenet. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Direktion lho@fynbus.dk Telefon direkte: 6311 2201 Den 29. august 2008 Høringssvar vedr. forslag til principper for bustrafik FynBus har i brev af 18. juni 2008

Læs mere