EOS Utility Ver. 2.12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOS Utility Ver. 2.12"

Transkript

1 DANSK Kommunikationssoftware til kameraet EOS Utility Ver.. D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D 0D Indhold i denne instruktionsmanual EU står for EOS Utility. 650D 600D 550D 500D 50D 00D 000D M Kameramodel vises som et ikon. Eksempel: EOS-D X D X Ikonet indikerer 6D alle tre modeller: EOS 6D (WG), EOS 6D (W), og EOS 6D (N). Når det er nødvendigt med en forklaring for den specifikke model, bruges et ikon såsom 6D(WG). viser den relevante kameramodel. I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows Vista. Valgrækkefølgen af menuerne vises vha.. (Eksempel: Vælg menuen [Window/Vindue] [Main Window/Hovedvindue].) Navne på de menuer, knapper og vinduer, der vises på computerskærmen, angives i firkantede parenteser. Tekst i < > angiver navnet eller et ikon på en kamerakontakt eller et navn på en tastaturtast. ** henviser til en side. Klik her for at gå til den relevante side. : Angiver oplysninger, der skal læses før brug. Instruktionsmanual : Angiver ekstra oplysninger, der kan være nyttige. Skift mellem sider Klik på pilene nederst til højre på skærmen. :næste side : forrige side : vend tilbage til en side, du tidligere har fået vist Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af skærmen for at skifte til den indholdsside i kapitlet. Klik også på det punkt, du vil læse om, i indholdsfortegnelsen for at åbne den relevante side. CANON INC. 0 CEL-ST6LA0

2 EOS Utility (herefter EU) er software til kommunikation med dit EOSkamera. Ved at tilslutte kameraet og computeren med det kabel, der leveres sammen med kameraet, kan du overføre de, der er gemt på kameraets hukommelseskort til din computer, indstille forskellige kameraindstillinger eller fjernoptage fra EU til din computer. De vigtigste funktioner i EU Fra EU kan du fjernkontrollere kameraet og udføre følgende hovedfunktioner. Batchoverføre, der er gemt på kameraets hukommelseskort, til din computer. Du kan også overføre valgte til din computer. Indstille forskellige kameraindstillinger fra din computer. Fjernoptage ved at kontrollere kameraet fra din computer. Live view-fjernoptagelse Optag mens du kontrollerer dit motiv i realtid på din computer. Du kan også fjernoptage vha. kameraets udløserknap. Forudindstille et tidspunkt, hvor kameraet skal optage automatisk med timeroptagelse. Når du overfører eller fjernoptager, kan du få vist/kontrollere med det tilknyttede Digital Photo Professional. Systemkrav Operativsystem Computer Windows 7* Windows Vista* Windows XP Professional/Home Edition* PC med et af ovenstående operativsystemer og en USB-port som en standardfunktion (opgraderede maskiner understøttes ikke) *.NET Framework.0 eller nyere kræves.* CPU, GHz Pentium eller hurtigere RAM Minimum GB* 5 Interface Display Hi-Speed USB Skærmopløsning: pixel eller mere Farvedybde: Mellem (6 bit) eller bedre * Kompatibel med bit/6 bit-systemer til alle versioner bortset fra Starter Edition * Kompatibel med bit/6 bit-systemer til Service Pack og Service Pack bortset fra Starter Edition * Kompatibel med Service Pack *.NET Framework er Microsoft-software. Det installeres sammen med EU. * 5 Til Windows 7 6 bit-systemer, minimum GB Besøg Canons websted for at se de seneste systemkrav, herunder understøttede OS versioner. Understøttede kameraer Kan bruges til RAW-, JPEG- eller MOV-film, der tages med nedenstående kameraer. EOS-D X EOS-D Mark IV EOS-Ds Mark III EOS-D Mark III EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II EOS 6D EOS 7D EOS 60D EOS 50D EOS 0D EOS 650D EOS 600D EOS 550D EOS 500D EOS 50D EOS 00D EOS 000D EOS M

3 fra dit kamera til en computer Batchoverføre alle til en computer s. 7 valgte til en computer s. 8 vha. en kortlæser fra tredjepart s. fra en computer Indstille navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid s. Indstille en Picture Style og anvende den på kameraet s. 7 Anvende en Picture Style-fil på kameraet s. 9 Registrere en personlig hvidbalance på kameraet s. Indstille en JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet s. Justere indstillingen for hvidbalance og anvende den på kameraet s. Registrere korrektion af objektivafvigelse/ korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i s. kameraet Indstille My Menu (Min Menu) og anvende den på kameraet s. 6 Optage ved at styre kameraet fra en computer (Live view-fjernoptagelse) s. Optage med nøjagtig vandret/lodret justering s. 7 Ændre billedformatet og tage s. 8 Optage med et andet billede vist henover det for at justere flere i samme vinkel s. 5 Optage vha. kameraet s. 56 Optage film s. 57 Optage vha. timer s. 68 Optage med flash s. 70 Funktioner, der bruges sammen med andet tilbehør, som sælges separat Optage med Wireless File Transmitter WFT-E, WFT-E II, WFT-E, WFT-E, WFT-E II, WFT-E5, WFT-E6 eller WFT-E7 og se ne i realtid Starte softwaren til WFT-E, WFT-E II, WFT-E, WFT-E, WFT-E II eller WFT-E5 fra EU Andet s. 87 s. 88 Registrere baggrundsmusik på kameraets hukommelseskort s. 7 Registrere webtjeneste til kameraet s. 77

4 Overførsel af til din computer I dette afsnit beskrives basisoperationer, f.eks. klargøre overførsel af til din computer (tilslutte dit kamera og computer), starte EU, overføre fra dit kamera til din computer samt afslutte EU. Tilslutning af kameraet og en computer... 5 Starte EU... 6 Batchoverførsel af til din computer... 7 Overførsel af valgte til din computer... 8 Overførsel og sletning af GPS-logfiler fra et kamera... 0 Brug af kameraet til at overføre til din computer... 0 Overførsel af med en kortlæser... vha. Digital Photo Professional... vha. ImageBrowser EX... uden brug af Canon-software... Afslutte EU...

5 Tilslutning af kameraet og en computer Når du vil overføre de, du har taget med dit kamera, til din computer, skal du tilslutte dit kamera og computer vha. det interfacekabel, der leveres sammen med dit kamera. Slut kablets store stik til computerens USB-port. Du kan finde placeringen og retningen af USB-porten i computerens brugervejledning. Slut kablets lille stik til stikket på kameraet. Når stikket er sluttet til kameraet i henhold til trinnene for din kameramodel, er forberedelsen til overførsel af afsluttet. Fortsæt med "Starte EU". D Mk IV Tilslut stikket til kameraets <A/V OUT / DIGITAL>-stik med mærket < > på stikket vendt mod kameraets bagside. Andre kameraer end D Mk IV Tilslut stikket til kameraets < >-stik eller <A/V OUT / DIGITAL>-stik med mærket < > på stikket vendt mod kameraets forside. Med D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III kan du fastgøre stikket til kameraet med kabelbeskytteren for at forhindre, at stikket falder ud. Yderligere oplysninger om brug finder du på s. 90 til s. 9. 5

6 Starte EU Når kameraets afbryder er indstillet til < ON >, starter EU, og kameraet og computeren kan kommunikere. Drej kameraets afbryder om på < ON >. Kameraet og computeren begynder at kommunikere, og dialogboksen i trin vises. Hvis vinduet i trin ikke vises, selv når du indstiller kameraets afbryder på < ON >, skal du dobbeltklikke på ikonet [EOS Utility] på skrivebordet for at starte EU. 500D kan ikke kommunikere med EU, hvis kameraets programvælger er indstillet til < >. Indstil programvælgeren til et andet valg end < >. Klik på [Downloads images from EOS camera/ r fra EOS-kamera]. EU-hovedvindue EU starter, hovedvinduet vises, og dit kamera og din computer kan nu kommunikere. Fortsæt med "Batchoverføre til din computer". Det viste hovedvindue varierer afhængigt af det tilsluttede kamera (s. 9). I Windows XP skal du vælge [Canon EOS Utility], og derefter klikke på knappen [OK] for at starte EU. Når [Always do this for this device/gør altid følgende for denne enhed] ([Always use this program for this action/brug altid dette program til denne handling] i Windows XP) er afkrydset, starter EU fremover, når du tilslutter kameraet og computeren, når du indstiller kameraets afbryder på < ON >. Kameraets LCD-skærm tændes, når EU åbnes. For andre kameraer end D Mk IV 6D 7D 60D 650D 600D 550D 00D M kan du betjene kameraet og overføre, der er gemt på hukommelseskortet i kameraet, til din computer. Læs kameraets instruktionsmanual for at få yderligere oplysninger. 6

7 Batchoverførsel af til din computer Du kan batchoverføre alle, der er gemt på hukommelseskortet, der sidder i kameraet, og som du ikke allerede har overført, til din computer. De overførte sorteres efter dato i mapper og vises derefter i hovedvinduet i Digital Photo Professional (software til RAWbilledbehandling, -visning og -redigering) (herefter DPP), som tilknyttes til at starte automatisk, hvor du kan kontrollere dem med det samme. Klik på [Starts to download images/begynder at overføre ]. Kontroller de overførte. DPP-hovedvindue Kontroller de overførte i DPP. Du kan læse yderligere oplysninger om brug af DPP i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual). Fortsæt med "Afslutte EU" (s. ). Dialogboksen Save File (Gem fil) Dialogboksen [Save File/Gem fil] vises, og billedet overføres til din computer. De overførte gemmes i mappen [My Pictures/Billeder]. Når alle er overført, starter DPP automatisk, og de overførte vises i hovedvinduet i DPP. Når du overfører, kan du ændre den software, der starter, fra DPP til ImageBrowser EX eller en anden software i indstillinger (fanearket [Linked Software/Tilknyttet software]) (s. 8). Du kan ændre lagringsdestinationen for overførte og, der skal overføres i indstillinger (fanearket [Destination Folder/Destinationsmappe], fanearket [Download Images/Overfør ]) (s. 80, s. 8). Det kan tage noget tid at overføre filmfiler på grund af den store filstørrelse. 7

8 Overførsel af valgte til din computer Blandt de, der er gemt på kameraets hukommelseskort, kan du vælge dem, du ønsker, og overføre dem til din computer. Klik på [Lets you select and download images/lader dig vælge og overføre ]. Vis ne, og afkryds til overførsel. Fremvisningsvindue Tilføj afkrydsning Et fremvisningsvindue vises, og ne på hukommelseskortet vises. Du kan klikke på knappen [ ] og udtrække efter forskellige kriterier for at vælge til overførsel. 8

9 Klik på knappen [Download/Overfør]. De, der er overført til din computer, vises i vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning]. Dialogboksen [Download image/overfør billede] vises. Angiv lagringsdestinationen, og klik derefter på knappen [OK]. Viser lagringsdestinationen på computeren Dialogboksen Download image (Overfør billede) Vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning] gør det muligt for dig hurtigt at gennemse de overførte. Du kan også ændre størrelse på vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning]. Når alle ne er overført, starter DPP automatisk, og de overførte vises. Du skifter til hovedvinduet ved at klikke på knappen [Main Window/Hovedvindue] i fremvisningsvinduet. Vælg lagringsdestinationen Dialogboksen [Save File/Gem fil] vises, og billedet overføres til din computer. I trin kan du batchmarkere flere i rækkefølge. Efter at du har klikket på det første billede, som du vil overføre, skal du holde tasten < Shift > nede og klikke på det sidste billede, og [ ] vil blive vist. Når du klikker på knappen [ ], bliver de afkrydsede batchmarkeret. En liste over alle funktionerne i fremvisningsvinduet findes på s

10 Overførsel og sletning af GPS-logfiler fra et kamera 6D(WG) EOS-kameraer med indbygget GPS har en funktion til at gemme GPSlogfiler. Med EU kan du overføre GPS-logfiler gemt i kameraets interne hukommelse eller på kameraets hukommelseskort til din computer. Du kan også slette GPS-logfiler gemt i kameraets hukommelseskort. Denne funktion er kun aktiveret, når kameraets [Vælg GPS-enhed] er indstillet til [Intern GPS] og Map Utility Ver.. eller nyere er installeret.* * Yderligere oplysninger om Map Utility Ver.. findes i Instruktionsmanualen (PDF-manual) der fulgte med Map Utility Ver... Når du starter EU for at overføre fra kameraets hukommelseskort til din computer, vises dialogboksen [Import GPS log files/importer GPS-logfiler], hvis der er GPS-logfiler i kameraets interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Klik på knappen [Yes/Ja] for at overføre GPS-logfiler til din computer. GPS-logfilerne overføres til din computer. Når der er GPS-logfiler i kameraets interne hukommelse, bliver de gemt på kameraets hukommelseskortet, før de overføres til din computer. Bemærk, at når først GPS-logfilerne er gemt på hukommelseskortet, vil GPS-logfilerne i kameraets interne hukommelse blive slettet. Hvis du fjerner afkrydsningen fra [Delete the GPS log files from the camera's memory card after importing./slet GPS-logfilerne fra kameraets hukommelseskort efter import.], vil GPS-logfilerne i kameraets hukommelseskort ikke blive slettet, selv efter de er overført til din computer. Overførte GPS-logfiler gemmes i følgende mappe. Computerens mappe Dokumenter [Canon Utilities/Canonprogrammer] [GPS log files/gps-logfiler] Brug af kameraet til at overføre til din computer Hvis dit kamera har en funktion til direkte billedoverførsel, kan du bruge den til at overføre de, der er gemt på hukommelseskortet, der sidder i kameraet, til din computer. Se kameraets instruktionsmanual for oplysninger om dets funktion til direkte billedoverførsel. Denne funktion er kompatibel med D X Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 5D Mk II 50D 0D 500D 50D 000D. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Betjen kameraet for at overføre ne direkte. Billederne i kameraet gemmes på din computer. Når alle ne er overført, starter Digital Photo Professional, og de overførte vises. 0

11 Overførsel af med en kortlæser Brugere med en tredjepartskortlæser kan også overføre, der er gemt på et hukommelseskort til din computer vha. kortlæseren. EU understøtter imidlertid ikke billedoverførsel vha. en kortlæser. Derfor skal du bruge en af følgende procedurer, når du overfører vha. en kortlæser. vha. Digital Photo Professional Du kan bruge DPP til at overføre optagede fra et hukommelseskort i en tredjeparts kortlæser, når den er tilsluttet computeren. Du kan se yderligere oplysninger i " via kortlæseren" i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDFmanual). vha. ImageBrowser EX Du kan bruge ImageBrowser EX til at overføre optagede fra et hukommelseskort i en tredjeparts kortlæser, når den er tilsluttet computeren. Du kan se yderligere oplysninger i "ImageBrowser EX Vejledning" (elektronisk PDF-manual). uden brug af Canon-software Hvis du vil overføre med en kortlæser uden brug af Canonsoftware, f.eks. DPP eller ImageBrowser EX, skal du kopiere mappen [DCIM] på hukommelseskortet til computeren. Du kan læse yderligere oplysninger om mappestrukturer og filer på hukommelseskortet på s. 89. Afslutte EU Klik på knappen [Quit/Afslut]. Vinduet lukkes, og EU afsluttes. Indstil kameraets afbryder på < OFF >. Tag kablet ud af kameraet og computeren. Træk ikke i kablet. Tag fat om stikket, og træk det ud.

12 Indstille kameraet fra din computer Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller kameraets funktioner fra EU. Indstilling af navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid... Tilgængelige indstillinger efter kameramodel... Indstilling af kamerafunktioner... 5 Tilgængelige indstillinger efter kameramodel... 6 Indstille Picture Styles og anvende dem på kameraet... 7 Vælge en Picture Style og anvende den på kameraet... 7 Ændre indstillinger for Picture Style og anvende dem på kameraet... 8 Anvende Picture Style-filer på kameraet... 9 Gemme hvidbalance på din computer... Registrere en personlig hvidbalance i kameraet... Indstille JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet... Justere hvidbalance og anvende den på kameraet... Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i kameraet... Indstille My Menu (Min Menu) og registrere den på kameraet... 6 Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner... 7 Mulige indstillinger, og hvordan du angiver indstillinger for EOS M... 8

13 Indstilling af navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid Du kan indstille og anvende navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid på kameraet og optage disse som optagelsesoplysninger for ne. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Du kan finde oplysninger om angivelse af indstillinger for M på s. 7. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Klik på [Camera settings/remote shooting/ /]. Klik på knappen [ ]. Indspilningsvindue Indspilningsvinduet vises. [Set-up menu/menuen Indstilling] vises.

14 Klik på den påkrævede indstilling, og angiv den. Set-up menu (Menuen Indstilling) Det tilsluttede kameras tilgængelige indstillinger vises. Du kan se yderligere oplysninger i "Tilgængelige indstillinger efter kameramodel". En liste over funktionerne i indspilningsvinduet findes på s. 98. Tilgængelige indstillinger efter kameramodel Indstilling Ds Mk III D Mk III D X 5D Mk III Owner s name (Ejers navn) Author* (Forfatter) Copyright holder (indehaver af ophavsret) (copyright notice) (meddelelse om ophavsret)* Date/Time/Zone (Dato/Tid/ Zone)* Live View/Movie func. set. (Live view/filmfunk.indst.)* * Firmware Owner s name (Ejers navn) Du kan indtaste og indstille op til tegn som kameraejerens navn. Author* (Forfatter) Du kan indtaste og indstille op til 6 tegn eller symboler, herunder et præfiks, som forfatterens navn. Copyright holder (indehaver af ophavsret) (copyright notice) (meddelelse om ophavsret)* Du kan indtaste og indstille op til 6 tegn eller symboler, herunder et præfiks, som indehaveren af billedets ophavsret (meddelelse om ophavsret). 6D 60D 650D 550D 00D D Mk IV 5D Mk II 7D 50D 600D 500D M 0D 50D 000D

15 Date/Time/Zone (Dato/Tid/Zone)* Du kan indstille kameraets dato/tid og den tidszone, hvor ne blev taget. Du kan hente computerens systemtid for at synkronisere kameraets dato og tid. Du kan indstille og afbryde sommertid på D X 5D Mk III 6D 7D (firmwareversion.0.0 eller nyere) 650D M. Live View/Movie func. set. (Live view/filmfunk.indst.)* Du kan angive, om indstillingerne til Live view-funktionerne eller indstillingerne til filmoptagelsesfunktionerne (s., s. 57) er tilgængelige. Indstilling er ikke muligt for M. Firmware Du kan få vist versionen af kameraets firmware. Du kan opdatere firmwaren ved at klikke på dette punkt. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Du kan finde oplysninger om angivelse af indstillinger for M på s. 7. Besøg Canons websted for at få flere oplysninger om, hvordan du opdaterer firmware. * Når den indstillede forfatter eller indehaver af ophavsretten (meddelelse om ophavsret) ikke vises fuldt, kan du få vist alle de indtastede oplysninger i et pop-up-vindue ved at flytte markøren til det viste indstillingspunkt. * Områdeindstilling er kun for D X 5D Mk III 6D 7D (firmwareversion.0.0 eller nyere) 650D M. * Filmfunktionsindstillinger gælder kun for D X D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 650D 600D 550D 500D 00D * Andre kameraer end M.. Indstilling af kamerafunktioner Du kan indstille og anvende Picture Styles, personlig hvidbalance, JPEG-kvalitet og justering af hvidbalance på kameraet. De mulige indstillinger, og hvordan indstillinger angives, er forskellige for M i forhold til andre kameraer. Du kan se de mulige indstillinger, og hvordan du angiver indstillinger, for M på s. 7. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Klik på [Camera settings/remote shooting/ /]. Indspilningsvinduet vises. 5

16 Klik på knappen [ ]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises. Klik på den påkrævede indstilling, og angiv den. Shooting menu (Menuen Optagelse) Det tilsluttede kameras tilgængelige indstillinger vises. Du kan se yderligere oplysninger i "Tilgængelige indstillinger efter kameramodel". En liste over funktionerne i indspilningsvinduet findes på s. 98. Tilgængelige indstillinger efter kameramodel Indstilling D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 00D M Picture Style * Personal white balance (Personlig hvidbalance) * JPEG quality (JPEG-kvalitet) White balance adjustment (Justering af hvidbalance) * Registering lens aberration correction/peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af * objektivafvigelse/ korrektionsdata for periferibelysning) HDR Shooting (HDR-optagelse) * * Indstilling er mulig for D X D Mk IV, men ikke for andre modeller. * Det er muligt kun at registrere en Picture Style-fil med M. * Indstilling er ikke muligt for M. * Indstilling er mulig for 5D Mk III 6D, men ikke for andre modeller. 6D 60D 650D 550D 5D Mk II 7D 50D 600D 500D 0D 50D 000D 6

17 Picture Style Du kan indstille og anvende en Picture Style til kameraet, som når du gør det fra kameraet (s. 7). Personal white balance (Personlig hvidbalance) Du kan registrere en personlig hvidbalancefil på kameraet (s. ). JPEG quality (JPEG-kvalitet) Du kan angive JPEG-billedkvaliteten og anvende den på kameraet på samme måde, som når du gør det fra kameraet (s. ). White balance adjustment (Justering af hvidbalance) Du kan justere hvidbalancen på samme måde, som når du gør det fra kameraet (s. ). Registering lens aberration correction/peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning) Du kan registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet til kameraet eller slette registrerede data fra kameraet (s. ). HDR shooting (HDR-optagelse) (High Dynamic Range) Du kan tage med et bredt dynamisk område, hvor klipning i højbelysningsområder og skygger er blevet reduceret, og der ser ud som malerier (s. 7). Indstille Picture Styles og anvende dem på kameraet Du kan indstille og anvende Picture Styles til kameraet, som når du gør det fra kameraet. Du kan ændre værdierne for [Sharpness/Skarphed], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Farvemætning] og [Color tone/ Farvetone] for hver Picture Style og registrere op til tre af dine egne Picture Styles i kameraet som brugerdefinerede indstillinger. Du kan også registrere Picture Style-filer i kameraet som brugerdefinerede indstillinger, du har hentet fra Canons websted eller oprettet med Picture Style Editor (Software til oprettelse af Picture Style-filer) (herefter PSE) og gemt på din computer. Til D X D Mk IV 5D Mk III 6D 7D 60D 650D 600D 550D 00D kan det tage noget tid at registrere Picture Styles. Vælge en Picture Style og anvende den på kameraet Klik på [Picture Style]. Vinduet [Picture Style] vises. 7

18 Klik på den Picture Style, der skal indstilles på kameraet. Vinduet Picture Style Indstillingen anvendes på kameraet, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Ændre indstillinger for Picture Style og anvende dem på kameraet Du kan angive din egen Picture Style [Sharpness/Skarphed], [Contrast/ Kontrast], [Saturation/Farvemætning] og [Color Tone/Farvetone] og anvende den på kameraet på samme måde, som du gør det fra kameraet. Klik på [Detail set./detalje indst.]. Dialogboksen [Detail set./detalje indst.] vises. Indstil ved at klikke på pilen på skyderen for hvert punkt. Markørposition Indstilling Standardindstilling [Auto] vises kun for Picture Styles med 650D 600D. D X 5D Mk III 6D Hvis du vælger [Monochrome/Monokrom] til Picture Style (s. 7), vises boksene [Filter effect/filtereffekt] og [Toning effect/ Toneeffekt]. 8

19 Klik på knappen [Return/Vend tilbage]. ne anvendes på kameraet, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Anvende Picture Style-filer på kameraet Du kan registrere op til tre Picture Style-filer, du har overført fra Canons websted eller oprettet med PSE og gemt på din computer, som brugerdefinerede indstillinger i dit kamera. Klik på [Register User Defined style/registrer brugerdefineret stil]. Dialogboksen [Register Picture Style File/Registrer Picture Style-fil] vises. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Se "Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner" (s. 7). Vælg en fane fra en af [User Defined /Brugerdefineret ] til [User Defined /Brugerdefineret ]. 9

20 Klik på knappen [ ]. 5 Klik på knappen [OK]. Vinduet [Open/Åbn] vises. Vælg en Picture Style-fil, og klik derefter på knappen [Open/Åbn]. Picture Style-filen er registreret i kameraet. Picture Style-filen indlæses. En Picture Style-fil er en udvidet funktion af Picture Style. Besøg Canons websted for at få flere oplysninger om Picture Style-filer. Picture Style-filer, som du kan anvende på kameraet, er filer med endelsen ".PF" eller ".PF". Yderligere oplysninger om brug af PSE finder du i "Picture Style Editor Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual). 0

21 Gemme hvidbalance på din computer D X D Mk IV Du kan gemme justeringsresultaterne for et billedes hvidbalance på din computer som en hvidbalancefil (endelsen ".WBD"). Hvidbalancefiler, der er gemt på computeren, kan registreres på kameraet som personlige hvidbalancer (s. ). Start med at registrere en hvidbalance på dit kamera efter at du har justeret den i vinduet [Remote Live View window/vinduet Live viewfjernoptagelse] eller vinduet [Test Shooting/Prøveoptagelse]. Klik på [Personal WB/Personlig hvidbalance]. Vælg den hvidbalance, der skal gemmes på din computer, og klik på knappen [Save/Gem]. I vinduet, der vises, skal du indtaste et filnavn, vælge en lagerdestination og derefter klikke på knappen [Save/Gem]. Hvidbalancefilen gemmes på din computer. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] vises.

22 Registrere en personlig hvidbalance i kameraet Hvidbalancefiler, der er oprettet ved at justere et billedes hvidbalance og gemme resultatet, kan registreres på kameraet som personlige hvidbalancer. D X D Mk IV Klik på [Personal WB/Personlig hvidbalance]. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] vises. Vælg den personlige hvidbalance, du vil registrere, og klik på knappen [Open/Åbn] Åbn mappen med den gemte hvidbalance, vælg filen, og klik derefter på knappen [Open/Åbn]. Hvidbalancefilen indlæses. Hvidbalancefiler, som du kan registrere på kameraet, er filer med endelsen ".WBD". Indtast et navn i feltet [Title/Navn]. Klik på knappen [Apply to camera/anvend på kamera]. Den personlige hvidbalance registreres på kameraet. Gentag trin til 5 for at registrere endnu en indstilling. Klik på knappen [Close/Luk]. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] lukkes, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Vælg en registreret, personlig hvidbalance på kameraet. Vælg en registreret, personlig hvidbalance som hvidbalance. Yderligere oplysninger om valg af personlig eller manuel hvidbalance finder du i "Indstilling af hvidbalance" i kameraets instruktionsmanual, der fulgte med kameraet. Dialogboksen [Open/Åbn] vises.

23 Indstille JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet Du kan angive JPEG-billedkvaliteten og anvende den på kameraet på samme måde, som når du gør det fra kameraet. D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III Klik på [JPEG quality/jpeg-kvalitet]. Vinduet [JPEG Quality/JPEG-kvalitet] vises. Klik på indstillingspositionen. Justere hvidbalance og anvende den på kameraet Du kan justere hvidbalancen på samme måde, som når du gør det fra kameraet. Klik på [WB SHIFT/WB FLYT]. Vinduet [WB SHIFT/WB FLYT] vises. Klik på kompensationspositionen. Kompenserer grøn Kompenserer blå Kompenserer magenta Viser kompensation sværdien Kompenserer gul ne anvendes på kameraet. Jo højere værdi, jo lavere komprimering og jo højere billedkvalitet. Klik på [Return/Vend tilbage]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises igen. ne anvendes på kameraet. Klik på [Return/Vend tilbage]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises igen. Hvis du vil vende tilbage til de korrigerede værdier, skal du følge fremgangsmåden i trin.

24 Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i kameraet D X D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D Klik på [Lens aberration correction/korrektion af objektivafvigelse] eller [Peripheral illumin. correct./ Korr. af periferisk illu.]. 650D 600D 550D 500D 00D M Du kan registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet til kameraet eller slette registrerede data fra kameraet. For kameraer, hvor [Lens aberration correction/korrektion af objektivafvigelse] vises i [Shooting menu/menuen Optagelse], registreres eller slettes data for korrektion af periferibelysning for objektiv, forvrængningskorrektion og kromatisk aberrationskorrektion. (Data for forvrængningskorrektion og kromatisk aberrationskorrektion anvendes under behandling af RAW- på kameraet). For kameraer, hvor [Peripheral illumin. correct./korr. af periferisk illu.] vises i menuen, registreres eller slettes kun korrektionsdata for periferibelysning. Du behøver ikke registrere korrektionsdata for et EF- M-objektiv. Vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] vises. Objektiver, der er registreret korrektionsdata for i kameraet, vises med en afkrydsning. Vinduesnavne og data, der skal registreres, i kameraet, afhænger af kameraet. Dog er følgende trin de samme. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Se "Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner" (s. 7).

25 Vælg den objektivkategori, som du ønsker at registrere korrektionsdata for. Vinduet Register lens aberration correction data/register peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning) Vælg det objektiv, du ønsker at registrere korrektionsdata for, og klik på knappen [OK]. Der vises en liste, som kun viser den valgte objektivkategori. Korrektionsdataene for det valgte objektiv er registreret i kameraet. Du kan slette korrektionsdata fra kameraet ved at fjerne afkrydsningen fra det registrerede objektiv og klikke på knappen [OK]. En liste over funktionerne i vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] findes på s. 96. Objektivnavnene, der vises i vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] kan være delvist forkortet, afhængigt af objektivtypen. EF 5 mm f/.8 Fisheye og EF 8-5 mm f/l USM Fisheye er ikke kompatible med [Register lens aberration correction data/ Registrere korrektion af objektivafvigelse]/[register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning]. 5

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Photo Story 3. Photo Story 3

Photo Story 3. Photo Story 3 Side 1 af 8 Photo Story 3 Introduktion Når jeg tager på ferie, tager jeg altid en masse videoer og billeder, som jeg så efter hjemkomsten redigerer, så jeg selv og andre kan have glæde af at se indtryk

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC:

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC: Billeder på bibliotek.kk.dk Hent et billede og gem det på din PC: I dette eksempel henter vi et billede fra Google. Du kan også hente billeder i Flickr, Picasa etc. (NB! Husk at der er rettigheder knyttet

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D

Pressemeddelelse. Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Pressemeddelelse EMBARGO: 26. august, 2010, 06.00 (CEST) Kontrol, kraft, kreativitet Canon gør det muligt for fotografer at tage et stort skridt videre med det nye Canon EOS 60D Søborg d. 26. august 2010

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen

Kom godt i gang. Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Kom godt i gang Audacity 1.3.x Windows Foreløbig version Danmarks Medie- og Journalisthøjskole / Radioafdelingen Revision september 2009 side 2 Indhold Indstillinger side 4 Værktøjer side 7 Åbne nyt projekt

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere