EOS Utility Ver. 2.12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOS Utility Ver. 2.12"

Transkript

1 DANSK Kommunikationssoftware til kameraet EOS Utility Ver.. D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D 0D Indhold i denne instruktionsmanual EU står for EOS Utility. 650D 600D 550D 500D 50D 00D 000D M Kameramodel vises som et ikon. Eksempel: EOS-D X D X Ikonet indikerer 6D alle tre modeller: EOS 6D (WG), EOS 6D (W), og EOS 6D (N). Når det er nødvendigt med en forklaring for den specifikke model, bruges et ikon såsom 6D(WG). viser den relevante kameramodel. I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows Vista. Valgrækkefølgen af menuerne vises vha.. (Eksempel: Vælg menuen [Window/Vindue] [Main Window/Hovedvindue].) Navne på de menuer, knapper og vinduer, der vises på computerskærmen, angives i firkantede parenteser. Tekst i < > angiver navnet eller et ikon på en kamerakontakt eller et navn på en tastaturtast. ** henviser til en side. Klik her for at gå til den relevante side. : Angiver oplysninger, der skal læses før brug. Instruktionsmanual : Angiver ekstra oplysninger, der kan være nyttige. Skift mellem sider Klik på pilene nederst til højre på skærmen. :næste side : forrige side : vend tilbage til en side, du tidligere har fået vist Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af skærmen for at skifte til den indholdsside i kapitlet. Klik også på det punkt, du vil læse om, i indholdsfortegnelsen for at åbne den relevante side. CANON INC. 0 CEL-ST6LA0

2 EOS Utility (herefter EU) er software til kommunikation med dit EOSkamera. Ved at tilslutte kameraet og computeren med det kabel, der leveres sammen med kameraet, kan du overføre de, der er gemt på kameraets hukommelseskort til din computer, indstille forskellige kameraindstillinger eller fjernoptage fra EU til din computer. De vigtigste funktioner i EU Fra EU kan du fjernkontrollere kameraet og udføre følgende hovedfunktioner. Batchoverføre, der er gemt på kameraets hukommelseskort, til din computer. Du kan også overføre valgte til din computer. Indstille forskellige kameraindstillinger fra din computer. Fjernoptage ved at kontrollere kameraet fra din computer. Live view-fjernoptagelse Optag mens du kontrollerer dit motiv i realtid på din computer. Du kan også fjernoptage vha. kameraets udløserknap. Forudindstille et tidspunkt, hvor kameraet skal optage automatisk med timeroptagelse. Når du overfører eller fjernoptager, kan du få vist/kontrollere med det tilknyttede Digital Photo Professional. Systemkrav Operativsystem Computer Windows 7* Windows Vista* Windows XP Professional/Home Edition* PC med et af ovenstående operativsystemer og en USB-port som en standardfunktion (opgraderede maskiner understøttes ikke) *.NET Framework.0 eller nyere kræves.* CPU, GHz Pentium eller hurtigere RAM Minimum GB* 5 Interface Display Hi-Speed USB Skærmopløsning: pixel eller mere Farvedybde: Mellem (6 bit) eller bedre * Kompatibel med bit/6 bit-systemer til alle versioner bortset fra Starter Edition * Kompatibel med bit/6 bit-systemer til Service Pack og Service Pack bortset fra Starter Edition * Kompatibel med Service Pack *.NET Framework er Microsoft-software. Det installeres sammen med EU. * 5 Til Windows 7 6 bit-systemer, minimum GB Besøg Canons websted for at se de seneste systemkrav, herunder understøttede OS versioner. Understøttede kameraer Kan bruges til RAW-, JPEG- eller MOV-film, der tages med nedenstående kameraer. EOS-D X EOS-D Mark IV EOS-Ds Mark III EOS-D Mark III EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II EOS 6D EOS 7D EOS 60D EOS 50D EOS 0D EOS 650D EOS 600D EOS 550D EOS 500D EOS 50D EOS 00D EOS 000D EOS M

3 fra dit kamera til en computer Batchoverføre alle til en computer s. 7 valgte til en computer s. 8 vha. en kortlæser fra tredjepart s. fra en computer Indstille navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid s. Indstille en Picture Style og anvende den på kameraet s. 7 Anvende en Picture Style-fil på kameraet s. 9 Registrere en personlig hvidbalance på kameraet s. Indstille en JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet s. Justere indstillingen for hvidbalance og anvende den på kameraet s. Registrere korrektion af objektivafvigelse/ korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i s. kameraet Indstille My Menu (Min Menu) og anvende den på kameraet s. 6 Optage ved at styre kameraet fra en computer (Live view-fjernoptagelse) s. Optage med nøjagtig vandret/lodret justering s. 7 Ændre billedformatet og tage s. 8 Optage med et andet billede vist henover det for at justere flere i samme vinkel s. 5 Optage vha. kameraet s. 56 Optage film s. 57 Optage vha. timer s. 68 Optage med flash s. 70 Funktioner, der bruges sammen med andet tilbehør, som sælges separat Optage med Wireless File Transmitter WFT-E, WFT-E II, WFT-E, WFT-E, WFT-E II, WFT-E5, WFT-E6 eller WFT-E7 og se ne i realtid Starte softwaren til WFT-E, WFT-E II, WFT-E, WFT-E, WFT-E II eller WFT-E5 fra EU Andet s. 87 s. 88 Registrere baggrundsmusik på kameraets hukommelseskort s. 7 Registrere webtjeneste til kameraet s. 77

4 Overførsel af til din computer I dette afsnit beskrives basisoperationer, f.eks. klargøre overførsel af til din computer (tilslutte dit kamera og computer), starte EU, overføre fra dit kamera til din computer samt afslutte EU. Tilslutning af kameraet og en computer... 5 Starte EU... 6 Batchoverførsel af til din computer... 7 Overførsel af valgte til din computer... 8 Overførsel og sletning af GPS-logfiler fra et kamera... 0 Brug af kameraet til at overføre til din computer... 0 Overførsel af med en kortlæser... vha. Digital Photo Professional... vha. ImageBrowser EX... uden brug af Canon-software... Afslutte EU...

5 Tilslutning af kameraet og en computer Når du vil overføre de, du har taget med dit kamera, til din computer, skal du tilslutte dit kamera og computer vha. det interfacekabel, der leveres sammen med dit kamera. Slut kablets store stik til computerens USB-port. Du kan finde placeringen og retningen af USB-porten i computerens brugervejledning. Slut kablets lille stik til stikket på kameraet. Når stikket er sluttet til kameraet i henhold til trinnene for din kameramodel, er forberedelsen til overførsel af afsluttet. Fortsæt med "Starte EU". D Mk IV Tilslut stikket til kameraets <A/V OUT / DIGITAL>-stik med mærket < > på stikket vendt mod kameraets bagside. Andre kameraer end D Mk IV Tilslut stikket til kameraets < >-stik eller <A/V OUT / DIGITAL>-stik med mærket < > på stikket vendt mod kameraets forside. Med D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III kan du fastgøre stikket til kameraet med kabelbeskytteren for at forhindre, at stikket falder ud. Yderligere oplysninger om brug finder du på s. 90 til s. 9. 5

6 Starte EU Når kameraets afbryder er indstillet til < ON >, starter EU, og kameraet og computeren kan kommunikere. Drej kameraets afbryder om på < ON >. Kameraet og computeren begynder at kommunikere, og dialogboksen i trin vises. Hvis vinduet i trin ikke vises, selv når du indstiller kameraets afbryder på < ON >, skal du dobbeltklikke på ikonet [EOS Utility] på skrivebordet for at starte EU. 500D kan ikke kommunikere med EU, hvis kameraets programvælger er indstillet til < >. Indstil programvælgeren til et andet valg end < >. Klik på [Downloads images from EOS camera/ r fra EOS-kamera]. EU-hovedvindue EU starter, hovedvinduet vises, og dit kamera og din computer kan nu kommunikere. Fortsæt med "Batchoverføre til din computer". Det viste hovedvindue varierer afhængigt af det tilsluttede kamera (s. 9). I Windows XP skal du vælge [Canon EOS Utility], og derefter klikke på knappen [OK] for at starte EU. Når [Always do this for this device/gør altid følgende for denne enhed] ([Always use this program for this action/brug altid dette program til denne handling] i Windows XP) er afkrydset, starter EU fremover, når du tilslutter kameraet og computeren, når du indstiller kameraets afbryder på < ON >. Kameraets LCD-skærm tændes, når EU åbnes. For andre kameraer end D Mk IV 6D 7D 60D 650D 600D 550D 00D M kan du betjene kameraet og overføre, der er gemt på hukommelseskortet i kameraet, til din computer. Læs kameraets instruktionsmanual for at få yderligere oplysninger. 6

7 Batchoverførsel af til din computer Du kan batchoverføre alle, der er gemt på hukommelseskortet, der sidder i kameraet, og som du ikke allerede har overført, til din computer. De overførte sorteres efter dato i mapper og vises derefter i hovedvinduet i Digital Photo Professional (software til RAWbilledbehandling, -visning og -redigering) (herefter DPP), som tilknyttes til at starte automatisk, hvor du kan kontrollere dem med det samme. Klik på [Starts to download images/begynder at overføre ]. Kontroller de overførte. DPP-hovedvindue Kontroller de overførte i DPP. Du kan læse yderligere oplysninger om brug af DPP i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual). Fortsæt med "Afslutte EU" (s. ). Dialogboksen Save File (Gem fil) Dialogboksen [Save File/Gem fil] vises, og billedet overføres til din computer. De overførte gemmes i mappen [My Pictures/Billeder]. Når alle er overført, starter DPP automatisk, og de overførte vises i hovedvinduet i DPP. Når du overfører, kan du ændre den software, der starter, fra DPP til ImageBrowser EX eller en anden software i indstillinger (fanearket [Linked Software/Tilknyttet software]) (s. 8). Du kan ændre lagringsdestinationen for overførte og, der skal overføres i indstillinger (fanearket [Destination Folder/Destinationsmappe], fanearket [Download Images/Overfør ]) (s. 80, s. 8). Det kan tage noget tid at overføre filmfiler på grund af den store filstørrelse. 7

8 Overførsel af valgte til din computer Blandt de, der er gemt på kameraets hukommelseskort, kan du vælge dem, du ønsker, og overføre dem til din computer. Klik på [Lets you select and download images/lader dig vælge og overføre ]. Vis ne, og afkryds til overførsel. Fremvisningsvindue Tilføj afkrydsning Et fremvisningsvindue vises, og ne på hukommelseskortet vises. Du kan klikke på knappen [ ] og udtrække efter forskellige kriterier for at vælge til overførsel. 8

9 Klik på knappen [Download/Overfør]. De, der er overført til din computer, vises i vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning]. Dialogboksen [Download image/overfør billede] vises. Angiv lagringsdestinationen, og klik derefter på knappen [OK]. Viser lagringsdestinationen på computeren Dialogboksen Download image (Overfør billede) Vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning] gør det muligt for dig hurtigt at gennemse de overførte. Du kan også ændre størrelse på vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning]. Når alle ne er overført, starter DPP automatisk, og de overførte vises. Du skifter til hovedvinduet ved at klikke på knappen [Main Window/Hovedvindue] i fremvisningsvinduet. Vælg lagringsdestinationen Dialogboksen [Save File/Gem fil] vises, og billedet overføres til din computer. I trin kan du batchmarkere flere i rækkefølge. Efter at du har klikket på det første billede, som du vil overføre, skal du holde tasten < Shift > nede og klikke på det sidste billede, og [ ] vil blive vist. Når du klikker på knappen [ ], bliver de afkrydsede batchmarkeret. En liste over alle funktionerne i fremvisningsvinduet findes på s

10 Overførsel og sletning af GPS-logfiler fra et kamera 6D(WG) EOS-kameraer med indbygget GPS har en funktion til at gemme GPSlogfiler. Med EU kan du overføre GPS-logfiler gemt i kameraets interne hukommelse eller på kameraets hukommelseskort til din computer. Du kan også slette GPS-logfiler gemt i kameraets hukommelseskort. Denne funktion er kun aktiveret, når kameraets [Vælg GPS-enhed] er indstillet til [Intern GPS] og Map Utility Ver.. eller nyere er installeret.* * Yderligere oplysninger om Map Utility Ver.. findes i Instruktionsmanualen (PDF-manual) der fulgte med Map Utility Ver... Når du starter EU for at overføre fra kameraets hukommelseskort til din computer, vises dialogboksen [Import GPS log files/importer GPS-logfiler], hvis der er GPS-logfiler i kameraets interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Klik på knappen [Yes/Ja] for at overføre GPS-logfiler til din computer. GPS-logfilerne overføres til din computer. Når der er GPS-logfiler i kameraets interne hukommelse, bliver de gemt på kameraets hukommelseskortet, før de overføres til din computer. Bemærk, at når først GPS-logfilerne er gemt på hukommelseskortet, vil GPS-logfilerne i kameraets interne hukommelse blive slettet. Hvis du fjerner afkrydsningen fra [Delete the GPS log files from the camera's memory card after importing./slet GPS-logfilerne fra kameraets hukommelseskort efter import.], vil GPS-logfilerne i kameraets hukommelseskort ikke blive slettet, selv efter de er overført til din computer. Overførte GPS-logfiler gemmes i følgende mappe. Computerens mappe Dokumenter [Canon Utilities/Canonprogrammer] [GPS log files/gps-logfiler] Brug af kameraet til at overføre til din computer Hvis dit kamera har en funktion til direkte billedoverførsel, kan du bruge den til at overføre de, der er gemt på hukommelseskortet, der sidder i kameraet, til din computer. Se kameraets instruktionsmanual for oplysninger om dets funktion til direkte billedoverførsel. Denne funktion er kompatibel med D X Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 5D Mk II 50D 0D 500D 50D 000D. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Betjen kameraet for at overføre ne direkte. Billederne i kameraet gemmes på din computer. Når alle ne er overført, starter Digital Photo Professional, og de overførte vises. 0

11 Overførsel af med en kortlæser Brugere med en tredjepartskortlæser kan også overføre, der er gemt på et hukommelseskort til din computer vha. kortlæseren. EU understøtter imidlertid ikke billedoverførsel vha. en kortlæser. Derfor skal du bruge en af følgende procedurer, når du overfører vha. en kortlæser. vha. Digital Photo Professional Du kan bruge DPP til at overføre optagede fra et hukommelseskort i en tredjeparts kortlæser, når den er tilsluttet computeren. Du kan se yderligere oplysninger i " via kortlæseren" i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDFmanual). vha. ImageBrowser EX Du kan bruge ImageBrowser EX til at overføre optagede fra et hukommelseskort i en tredjeparts kortlæser, når den er tilsluttet computeren. Du kan se yderligere oplysninger i "ImageBrowser EX Vejledning" (elektronisk PDF-manual). uden brug af Canon-software Hvis du vil overføre med en kortlæser uden brug af Canonsoftware, f.eks. DPP eller ImageBrowser EX, skal du kopiere mappen [DCIM] på hukommelseskortet til computeren. Du kan læse yderligere oplysninger om mappestrukturer og filer på hukommelseskortet på s. 89. Afslutte EU Klik på knappen [Quit/Afslut]. Vinduet lukkes, og EU afsluttes. Indstil kameraets afbryder på < OFF >. Tag kablet ud af kameraet og computeren. Træk ikke i kablet. Tag fat om stikket, og træk det ud.

12 Indstille kameraet fra din computer Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller kameraets funktioner fra EU. Indstilling af navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid... Tilgængelige indstillinger efter kameramodel... Indstilling af kamerafunktioner... 5 Tilgængelige indstillinger efter kameramodel... 6 Indstille Picture Styles og anvende dem på kameraet... 7 Vælge en Picture Style og anvende den på kameraet... 7 Ændre indstillinger for Picture Style og anvende dem på kameraet... 8 Anvende Picture Style-filer på kameraet... 9 Gemme hvidbalance på din computer... Registrere en personlig hvidbalance i kameraet... Indstille JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet... Justere hvidbalance og anvende den på kameraet... Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i kameraet... Indstille My Menu (Min Menu) og registrere den på kameraet... 6 Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner... 7 Mulige indstillinger, og hvordan du angiver indstillinger for EOS M... 8

13 Indstilling af navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid Du kan indstille og anvende navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid på kameraet og optage disse som optagelsesoplysninger for ne. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Du kan finde oplysninger om angivelse af indstillinger for M på s. 7. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Klik på [Camera settings/remote shooting/ /]. Klik på knappen [ ]. Indspilningsvindue Indspilningsvinduet vises. [Set-up menu/menuen Indstilling] vises.

14 Klik på den påkrævede indstilling, og angiv den. Set-up menu (Menuen Indstilling) Det tilsluttede kameras tilgængelige indstillinger vises. Du kan se yderligere oplysninger i "Tilgængelige indstillinger efter kameramodel". En liste over funktionerne i indspilningsvinduet findes på s. 98. Tilgængelige indstillinger efter kameramodel Indstilling Ds Mk III D Mk III D X 5D Mk III Owner s name (Ejers navn) Author* (Forfatter) Copyright holder (indehaver af ophavsret) (copyright notice) (meddelelse om ophavsret)* Date/Time/Zone (Dato/Tid/ Zone)* Live View/Movie func. set. (Live view/filmfunk.indst.)* * Firmware Owner s name (Ejers navn) Du kan indtaste og indstille op til tegn som kameraejerens navn. Author* (Forfatter) Du kan indtaste og indstille op til 6 tegn eller symboler, herunder et præfiks, som forfatterens navn. Copyright holder (indehaver af ophavsret) (copyright notice) (meddelelse om ophavsret)* Du kan indtaste og indstille op til 6 tegn eller symboler, herunder et præfiks, som indehaveren af billedets ophavsret (meddelelse om ophavsret). 6D 60D 650D 550D 00D D Mk IV 5D Mk II 7D 50D 600D 500D M 0D 50D 000D

15 Date/Time/Zone (Dato/Tid/Zone)* Du kan indstille kameraets dato/tid og den tidszone, hvor ne blev taget. Du kan hente computerens systemtid for at synkronisere kameraets dato og tid. Du kan indstille og afbryde sommertid på D X 5D Mk III 6D 7D (firmwareversion.0.0 eller nyere) 650D M. Live View/Movie func. set. (Live view/filmfunk.indst.)* Du kan angive, om indstillingerne til Live view-funktionerne eller indstillingerne til filmoptagelsesfunktionerne (s., s. 57) er tilgængelige. Indstilling er ikke muligt for M. Firmware Du kan få vist versionen af kameraets firmware. Du kan opdatere firmwaren ved at klikke på dette punkt. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Du kan finde oplysninger om angivelse af indstillinger for M på s. 7. Besøg Canons websted for at få flere oplysninger om, hvordan du opdaterer firmware. * Når den indstillede forfatter eller indehaver af ophavsretten (meddelelse om ophavsret) ikke vises fuldt, kan du få vist alle de indtastede oplysninger i et pop-up-vindue ved at flytte markøren til det viste indstillingspunkt. * Områdeindstilling er kun for D X 5D Mk III 6D 7D (firmwareversion.0.0 eller nyere) 650D M. * Filmfunktionsindstillinger gælder kun for D X D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 650D 600D 550D 500D 00D * Andre kameraer end M.. Indstilling af kamerafunktioner Du kan indstille og anvende Picture Styles, personlig hvidbalance, JPEG-kvalitet og justering af hvidbalance på kameraet. De mulige indstillinger, og hvordan indstillinger angives, er forskellige for M i forhold til andre kameraer. Du kan se de mulige indstillinger, og hvordan du angiver indstillinger, for M på s. 7. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Klik på [Camera settings/remote shooting/ /]. Indspilningsvinduet vises. 5

16 Klik på knappen [ ]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises. Klik på den påkrævede indstilling, og angiv den. Shooting menu (Menuen Optagelse) Det tilsluttede kameras tilgængelige indstillinger vises. Du kan se yderligere oplysninger i "Tilgængelige indstillinger efter kameramodel". En liste over funktionerne i indspilningsvinduet findes på s. 98. Tilgængelige indstillinger efter kameramodel Indstilling D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 00D M Picture Style * Personal white balance (Personlig hvidbalance) * JPEG quality (JPEG-kvalitet) White balance adjustment (Justering af hvidbalance) * Registering lens aberration correction/peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af * objektivafvigelse/ korrektionsdata for periferibelysning) HDR Shooting (HDR-optagelse) * * Indstilling er mulig for D X D Mk IV, men ikke for andre modeller. * Det er muligt kun at registrere en Picture Style-fil med M. * Indstilling er ikke muligt for M. * Indstilling er mulig for 5D Mk III 6D, men ikke for andre modeller. 6D 60D 650D 550D 5D Mk II 7D 50D 600D 500D 0D 50D 000D 6

17 Picture Style Du kan indstille og anvende en Picture Style til kameraet, som når du gør det fra kameraet (s. 7). Personal white balance (Personlig hvidbalance) Du kan registrere en personlig hvidbalancefil på kameraet (s. ). JPEG quality (JPEG-kvalitet) Du kan angive JPEG-billedkvaliteten og anvende den på kameraet på samme måde, som når du gør det fra kameraet (s. ). White balance adjustment (Justering af hvidbalance) Du kan justere hvidbalancen på samme måde, som når du gør det fra kameraet (s. ). Registering lens aberration correction/peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning) Du kan registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet til kameraet eller slette registrerede data fra kameraet (s. ). HDR shooting (HDR-optagelse) (High Dynamic Range) Du kan tage med et bredt dynamisk område, hvor klipning i højbelysningsområder og skygger er blevet reduceret, og der ser ud som malerier (s. 7). Indstille Picture Styles og anvende dem på kameraet Du kan indstille og anvende Picture Styles til kameraet, som når du gør det fra kameraet. Du kan ændre værdierne for [Sharpness/Skarphed], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Farvemætning] og [Color tone/ Farvetone] for hver Picture Style og registrere op til tre af dine egne Picture Styles i kameraet som brugerdefinerede indstillinger. Du kan også registrere Picture Style-filer i kameraet som brugerdefinerede indstillinger, du har hentet fra Canons websted eller oprettet med Picture Style Editor (Software til oprettelse af Picture Style-filer) (herefter PSE) og gemt på din computer. Til D X D Mk IV 5D Mk III 6D 7D 60D 650D 600D 550D 00D kan det tage noget tid at registrere Picture Styles. Vælge en Picture Style og anvende den på kameraet Klik på [Picture Style]. Vinduet [Picture Style] vises. 7

18 Klik på den Picture Style, der skal indstilles på kameraet. Vinduet Picture Style Indstillingen anvendes på kameraet, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Ændre indstillinger for Picture Style og anvende dem på kameraet Du kan angive din egen Picture Style [Sharpness/Skarphed], [Contrast/ Kontrast], [Saturation/Farvemætning] og [Color Tone/Farvetone] og anvende den på kameraet på samme måde, som du gør det fra kameraet. Klik på [Detail set./detalje indst.]. Dialogboksen [Detail set./detalje indst.] vises. Indstil ved at klikke på pilen på skyderen for hvert punkt. Markørposition Indstilling Standardindstilling [Auto] vises kun for Picture Styles med 650D 600D. D X 5D Mk III 6D Hvis du vælger [Monochrome/Monokrom] til Picture Style (s. 7), vises boksene [Filter effect/filtereffekt] og [Toning effect/ Toneeffekt]. 8

19 Klik på knappen [Return/Vend tilbage]. ne anvendes på kameraet, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Anvende Picture Style-filer på kameraet Du kan registrere op til tre Picture Style-filer, du har overført fra Canons websted eller oprettet med PSE og gemt på din computer, som brugerdefinerede indstillinger i dit kamera. Klik på [Register User Defined style/registrer brugerdefineret stil]. Dialogboksen [Register Picture Style File/Registrer Picture Style-fil] vises. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Se "Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner" (s. 7). Vælg en fane fra en af [User Defined /Brugerdefineret ] til [User Defined /Brugerdefineret ]. 9

20 Klik på knappen [ ]. 5 Klik på knappen [OK]. Vinduet [Open/Åbn] vises. Vælg en Picture Style-fil, og klik derefter på knappen [Open/Åbn]. Picture Style-filen er registreret i kameraet. Picture Style-filen indlæses. En Picture Style-fil er en udvidet funktion af Picture Style. Besøg Canons websted for at få flere oplysninger om Picture Style-filer. Picture Style-filer, som du kan anvende på kameraet, er filer med endelsen ".PF" eller ".PF". Yderligere oplysninger om brug af PSE finder du i "Picture Style Editor Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual). 0

21 Gemme hvidbalance på din computer D X D Mk IV Du kan gemme justeringsresultaterne for et billedes hvidbalance på din computer som en hvidbalancefil (endelsen ".WBD"). Hvidbalancefiler, der er gemt på computeren, kan registreres på kameraet som personlige hvidbalancer (s. ). Start med at registrere en hvidbalance på dit kamera efter at du har justeret den i vinduet [Remote Live View window/vinduet Live viewfjernoptagelse] eller vinduet [Test Shooting/Prøveoptagelse]. Klik på [Personal WB/Personlig hvidbalance]. Vælg den hvidbalance, der skal gemmes på din computer, og klik på knappen [Save/Gem]. I vinduet, der vises, skal du indtaste et filnavn, vælge en lagerdestination og derefter klikke på knappen [Save/Gem]. Hvidbalancefilen gemmes på din computer. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] vises.

22 Registrere en personlig hvidbalance i kameraet Hvidbalancefiler, der er oprettet ved at justere et billedes hvidbalance og gemme resultatet, kan registreres på kameraet som personlige hvidbalancer. D X D Mk IV Klik på [Personal WB/Personlig hvidbalance]. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] vises. Vælg den personlige hvidbalance, du vil registrere, og klik på knappen [Open/Åbn] Åbn mappen med den gemte hvidbalance, vælg filen, og klik derefter på knappen [Open/Åbn]. Hvidbalancefilen indlæses. Hvidbalancefiler, som du kan registrere på kameraet, er filer med endelsen ".WBD". Indtast et navn i feltet [Title/Navn]. Klik på knappen [Apply to camera/anvend på kamera]. Den personlige hvidbalance registreres på kameraet. Gentag trin til 5 for at registrere endnu en indstilling. Klik på knappen [Close/Luk]. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] lukkes, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Vælg en registreret, personlig hvidbalance på kameraet. Vælg en registreret, personlig hvidbalance som hvidbalance. Yderligere oplysninger om valg af personlig eller manuel hvidbalance finder du i "Indstilling af hvidbalance" i kameraets instruktionsmanual, der fulgte med kameraet. Dialogboksen [Open/Åbn] vises.

23 Indstille JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet Du kan angive JPEG-billedkvaliteten og anvende den på kameraet på samme måde, som når du gør det fra kameraet. D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III Klik på [JPEG quality/jpeg-kvalitet]. Vinduet [JPEG Quality/JPEG-kvalitet] vises. Klik på indstillingspositionen. Justere hvidbalance og anvende den på kameraet Du kan justere hvidbalancen på samme måde, som når du gør det fra kameraet. Klik på [WB SHIFT/WB FLYT]. Vinduet [WB SHIFT/WB FLYT] vises. Klik på kompensationspositionen. Kompenserer grøn Kompenserer blå Kompenserer magenta Viser kompensation sværdien Kompenserer gul ne anvendes på kameraet. Jo højere værdi, jo lavere komprimering og jo højere billedkvalitet. Klik på [Return/Vend tilbage]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises igen. ne anvendes på kameraet. Klik på [Return/Vend tilbage]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises igen. Hvis du vil vende tilbage til de korrigerede værdier, skal du følge fremgangsmåden i trin.

24 Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i kameraet D X D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D Klik på [Lens aberration correction/korrektion af objektivafvigelse] eller [Peripheral illumin. correct./ Korr. af periferisk illu.]. 650D 600D 550D 500D 00D M Du kan registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet til kameraet eller slette registrerede data fra kameraet. For kameraer, hvor [Lens aberration correction/korrektion af objektivafvigelse] vises i [Shooting menu/menuen Optagelse], registreres eller slettes data for korrektion af periferibelysning for objektiv, forvrængningskorrektion og kromatisk aberrationskorrektion. (Data for forvrængningskorrektion og kromatisk aberrationskorrektion anvendes under behandling af RAW- på kameraet). For kameraer, hvor [Peripheral illumin. correct./korr. af periferisk illu.] vises i menuen, registreres eller slettes kun korrektionsdata for periferibelysning. Du behøver ikke registrere korrektionsdata for et EF- M-objektiv. Vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] vises. Objektiver, der er registreret korrektionsdata for i kameraet, vises med en afkrydsning. Vinduesnavne og data, der skal registreres, i kameraet, afhænger af kameraet. Dog er følgende trin de samme. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Se "Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner" (s. 7).

25 Vælg den objektivkategori, som du ønsker at registrere korrektionsdata for. Vinduet Register lens aberration correction data/register peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning) Vælg det objektiv, du ønsker at registrere korrektionsdata for, og klik på knappen [OK]. Der vises en liste, som kun viser den valgte objektivkategori. Korrektionsdataene for det valgte objektiv er registreret i kameraet. Du kan slette korrektionsdata fra kameraet ved at fjerne afkrydsningen fra det registrerede objektiv og klikke på knappen [OK]. En liste over funktionerne i vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] findes på s. 96. Objektivnavnene, der vises i vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] kan være delvist forkortet, afhængigt af objektivtypen. EF 5 mm f/.8 Fisheye og EF 8-5 mm f/l USM Fisheye er ikke kompatible med [Register lens aberration correction data/ Registrere korrektion af objektivafvigelse]/[register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning]. 5

Startvejledning til software

Startvejledning til software DANSK Startvejledning til software (Til brug sammen med cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk Version 24) Du skal installere den software, der fulgte med på cd-rom'en Canon Digital Camera Solution

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SND-1011 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SND-1011 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for Samsung Techwin Co.,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

V / N series 4.8. Brugervejledning

V / N series 4.8. Brugervejledning V / N series 4.8 Brugervejledning 2005-2008 Mirasys Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion af dette dokument eller dele heraf er ikke tilladt uanset formål. VAREMÆRKER Mirasys, Mirasys DINA, Mirasys

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502

Din brugermanual LG 42LM660T http://da.yourpdfguides.com/dref/4363502 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080

NETVÆRKSKAMERA. Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 NETVÆRKSKAMERA Brugervejledning SNB-1001/ SND-1080/SNV-1080 Netværkskamera Brugervejledning Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærke er det registrerede logo for

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning

Savi W745A. Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder. Brugervejledning Savi W745A Trådløst headsetsystem med tilslutning til flere enheder Brugervejledning Indhold Velkommen 4 Systemkrav 4 DECT Enhanced Security 4 DECT-oplysninger 4 Hvad er der i æsken 6 Fakta om baseenhed

Læs mere