EOS Utility Ver. 2.12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EOS Utility Ver. 2.12"

Transkript

1 DANSK Kommunikationssoftware til kameraet EOS Utility Ver.. D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D 0D Indhold i denne instruktionsmanual EU står for EOS Utility. 650D 600D 550D 500D 50D 00D 000D M Kameramodel vises som et ikon. Eksempel: EOS-D X D X Ikonet indikerer 6D alle tre modeller: EOS 6D (WG), EOS 6D (W), og EOS 6D (N). Når det er nødvendigt med en forklaring for den specifikke model, bruges et ikon såsom 6D(WG). viser den relevante kameramodel. I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows Vista. Valgrækkefølgen af menuerne vises vha.. (Eksempel: Vælg menuen [Window/Vindue] [Main Window/Hovedvindue].) Navne på de menuer, knapper og vinduer, der vises på computerskærmen, angives i firkantede parenteser. Tekst i < > angiver navnet eller et ikon på en kamerakontakt eller et navn på en tastaturtast. ** henviser til en side. Klik her for at gå til den relevante side. : Angiver oplysninger, der skal læses før brug. Instruktionsmanual : Angiver ekstra oplysninger, der kan være nyttige. Skift mellem sider Klik på pilene nederst til højre på skærmen. :næste side : forrige side : vend tilbage til en side, du tidligere har fået vist Klik på kapiteloverskrifterne i højre side af skærmen for at skifte til den indholdsside i kapitlet. Klik også på det punkt, du vil læse om, i indholdsfortegnelsen for at åbne den relevante side. CANON INC. 0 CEL-ST6LA0

2 EOS Utility (herefter EU) er software til kommunikation med dit EOSkamera. Ved at tilslutte kameraet og computeren med det kabel, der leveres sammen med kameraet, kan du overføre de, der er gemt på kameraets hukommelseskort til din computer, indstille forskellige kameraindstillinger eller fjernoptage fra EU til din computer. De vigtigste funktioner i EU Fra EU kan du fjernkontrollere kameraet og udføre følgende hovedfunktioner. Batchoverføre, der er gemt på kameraets hukommelseskort, til din computer. Du kan også overføre valgte til din computer. Indstille forskellige kameraindstillinger fra din computer. Fjernoptage ved at kontrollere kameraet fra din computer. Live view-fjernoptagelse Optag mens du kontrollerer dit motiv i realtid på din computer. Du kan også fjernoptage vha. kameraets udløserknap. Forudindstille et tidspunkt, hvor kameraet skal optage automatisk med timeroptagelse. Når du overfører eller fjernoptager, kan du få vist/kontrollere med det tilknyttede Digital Photo Professional. Systemkrav Operativsystem Computer Windows 7* Windows Vista* Windows XP Professional/Home Edition* PC med et af ovenstående operativsystemer og en USB-port som en standardfunktion (opgraderede maskiner understøttes ikke) *.NET Framework.0 eller nyere kræves.* CPU, GHz Pentium eller hurtigere RAM Minimum GB* 5 Interface Display Hi-Speed USB Skærmopløsning: pixel eller mere Farvedybde: Mellem (6 bit) eller bedre * Kompatibel med bit/6 bit-systemer til alle versioner bortset fra Starter Edition * Kompatibel med bit/6 bit-systemer til Service Pack og Service Pack bortset fra Starter Edition * Kompatibel med Service Pack *.NET Framework er Microsoft-software. Det installeres sammen med EU. * 5 Til Windows 7 6 bit-systemer, minimum GB Besøg Canons websted for at se de seneste systemkrav, herunder understøttede OS versioner. Understøttede kameraer Kan bruges til RAW-, JPEG- eller MOV-film, der tages med nedenstående kameraer. EOS-D X EOS-D Mark IV EOS-Ds Mark III EOS-D Mark III EOS 5D Mark III EOS 5D Mark II EOS 6D EOS 7D EOS 60D EOS 50D EOS 0D EOS 650D EOS 600D EOS 550D EOS 500D EOS 50D EOS 00D EOS 000D EOS M

3 fra dit kamera til en computer Batchoverføre alle til en computer s. 7 valgte til en computer s. 8 vha. en kortlæser fra tredjepart s. fra en computer Indstille navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid s. Indstille en Picture Style og anvende den på kameraet s. 7 Anvende en Picture Style-fil på kameraet s. 9 Registrere en personlig hvidbalance på kameraet s. Indstille en JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet s. Justere indstillingen for hvidbalance og anvende den på kameraet s. Registrere korrektion af objektivafvigelse/ korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i s. kameraet Indstille My Menu (Min Menu) og anvende den på kameraet s. 6 Optage ved at styre kameraet fra en computer (Live view-fjernoptagelse) s. Optage med nøjagtig vandret/lodret justering s. 7 Ændre billedformatet og tage s. 8 Optage med et andet billede vist henover det for at justere flere i samme vinkel s. 5 Optage vha. kameraet s. 56 Optage film s. 57 Optage vha. timer s. 68 Optage med flash s. 70 Funktioner, der bruges sammen med andet tilbehør, som sælges separat Optage med Wireless File Transmitter WFT-E, WFT-E II, WFT-E, WFT-E, WFT-E II, WFT-E5, WFT-E6 eller WFT-E7 og se ne i realtid Starte softwaren til WFT-E, WFT-E II, WFT-E, WFT-E, WFT-E II eller WFT-E5 fra EU Andet s. 87 s. 88 Registrere baggrundsmusik på kameraets hukommelseskort s. 7 Registrere webtjeneste til kameraet s. 77

4 Overførsel af til din computer I dette afsnit beskrives basisoperationer, f.eks. klargøre overførsel af til din computer (tilslutte dit kamera og computer), starte EU, overføre fra dit kamera til din computer samt afslutte EU. Tilslutning af kameraet og en computer... 5 Starte EU... 6 Batchoverførsel af til din computer... 7 Overførsel af valgte til din computer... 8 Overførsel og sletning af GPS-logfiler fra et kamera... 0 Brug af kameraet til at overføre til din computer... 0 Overførsel af med en kortlæser... vha. Digital Photo Professional... vha. ImageBrowser EX... uden brug af Canon-software... Afslutte EU...

5 Tilslutning af kameraet og en computer Når du vil overføre de, du har taget med dit kamera, til din computer, skal du tilslutte dit kamera og computer vha. det interfacekabel, der leveres sammen med dit kamera. Slut kablets store stik til computerens USB-port. Du kan finde placeringen og retningen af USB-porten i computerens brugervejledning. Slut kablets lille stik til stikket på kameraet. Når stikket er sluttet til kameraet i henhold til trinnene for din kameramodel, er forberedelsen til overførsel af afsluttet. Fortsæt med "Starte EU". D Mk IV Tilslut stikket til kameraets <A/V OUT / DIGITAL>-stik med mærket < > på stikket vendt mod kameraets bagside. Andre kameraer end D Mk IV Tilslut stikket til kameraets < >-stik eller <A/V OUT / DIGITAL>-stik med mærket < > på stikket vendt mod kameraets forside. Med D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III kan du fastgøre stikket til kameraet med kabelbeskytteren for at forhindre, at stikket falder ud. Yderligere oplysninger om brug finder du på s. 90 til s. 9. 5

6 Starte EU Når kameraets afbryder er indstillet til < ON >, starter EU, og kameraet og computeren kan kommunikere. Drej kameraets afbryder om på < ON >. Kameraet og computeren begynder at kommunikere, og dialogboksen i trin vises. Hvis vinduet i trin ikke vises, selv når du indstiller kameraets afbryder på < ON >, skal du dobbeltklikke på ikonet [EOS Utility] på skrivebordet for at starte EU. 500D kan ikke kommunikere med EU, hvis kameraets programvælger er indstillet til < >. Indstil programvælgeren til et andet valg end < >. Klik på [Downloads images from EOS camera/ r fra EOS-kamera]. EU-hovedvindue EU starter, hovedvinduet vises, og dit kamera og din computer kan nu kommunikere. Fortsæt med "Batchoverføre til din computer". Det viste hovedvindue varierer afhængigt af det tilsluttede kamera (s. 9). I Windows XP skal du vælge [Canon EOS Utility], og derefter klikke på knappen [OK] for at starte EU. Når [Always do this for this device/gør altid følgende for denne enhed] ([Always use this program for this action/brug altid dette program til denne handling] i Windows XP) er afkrydset, starter EU fremover, når du tilslutter kameraet og computeren, når du indstiller kameraets afbryder på < ON >. Kameraets LCD-skærm tændes, når EU åbnes. For andre kameraer end D Mk IV 6D 7D 60D 650D 600D 550D 00D M kan du betjene kameraet og overføre, der er gemt på hukommelseskortet i kameraet, til din computer. Læs kameraets instruktionsmanual for at få yderligere oplysninger. 6

7 Batchoverførsel af til din computer Du kan batchoverføre alle, der er gemt på hukommelseskortet, der sidder i kameraet, og som du ikke allerede har overført, til din computer. De overførte sorteres efter dato i mapper og vises derefter i hovedvinduet i Digital Photo Professional (software til RAWbilledbehandling, -visning og -redigering) (herefter DPP), som tilknyttes til at starte automatisk, hvor du kan kontrollere dem med det samme. Klik på [Starts to download images/begynder at overføre ]. Kontroller de overførte. DPP-hovedvindue Kontroller de overførte i DPP. Du kan læse yderligere oplysninger om brug af DPP i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual). Fortsæt med "Afslutte EU" (s. ). Dialogboksen Save File (Gem fil) Dialogboksen [Save File/Gem fil] vises, og billedet overføres til din computer. De overførte gemmes i mappen [My Pictures/Billeder]. Når alle er overført, starter DPP automatisk, og de overførte vises i hovedvinduet i DPP. Når du overfører, kan du ændre den software, der starter, fra DPP til ImageBrowser EX eller en anden software i indstillinger (fanearket [Linked Software/Tilknyttet software]) (s. 8). Du kan ændre lagringsdestinationen for overførte og, der skal overføres i indstillinger (fanearket [Destination Folder/Destinationsmappe], fanearket [Download Images/Overfør ]) (s. 80, s. 8). Det kan tage noget tid at overføre filmfiler på grund af den store filstørrelse. 7

8 Overførsel af valgte til din computer Blandt de, der er gemt på kameraets hukommelseskort, kan du vælge dem, du ønsker, og overføre dem til din computer. Klik på [Lets you select and download images/lader dig vælge og overføre ]. Vis ne, og afkryds til overførsel. Fremvisningsvindue Tilføj afkrydsning Et fremvisningsvindue vises, og ne på hukommelseskortet vises. Du kan klikke på knappen [ ] og udtrække efter forskellige kriterier for at vælge til overførsel. 8

9 Klik på knappen [Download/Overfør]. De, der er overført til din computer, vises i vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning]. Dialogboksen [Download image/overfør billede] vises. Angiv lagringsdestinationen, og klik derefter på knappen [OK]. Viser lagringsdestinationen på computeren Dialogboksen Download image (Overfør billede) Vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning] gør det muligt for dig hurtigt at gennemse de overførte. Du kan også ændre størrelse på vinduet [Quick Preview/Hurtig eksempelvisning]. Når alle ne er overført, starter DPP automatisk, og de overførte vises. Du skifter til hovedvinduet ved at klikke på knappen [Main Window/Hovedvindue] i fremvisningsvinduet. Vælg lagringsdestinationen Dialogboksen [Save File/Gem fil] vises, og billedet overføres til din computer. I trin kan du batchmarkere flere i rækkefølge. Efter at du har klikket på det første billede, som du vil overføre, skal du holde tasten < Shift > nede og klikke på det sidste billede, og [ ] vil blive vist. Når du klikker på knappen [ ], bliver de afkrydsede batchmarkeret. En liste over alle funktionerne i fremvisningsvinduet findes på s

10 Overførsel og sletning af GPS-logfiler fra et kamera 6D(WG) EOS-kameraer med indbygget GPS har en funktion til at gemme GPSlogfiler. Med EU kan du overføre GPS-logfiler gemt i kameraets interne hukommelse eller på kameraets hukommelseskort til din computer. Du kan også slette GPS-logfiler gemt i kameraets hukommelseskort. Denne funktion er kun aktiveret, når kameraets [Vælg GPS-enhed] er indstillet til [Intern GPS] og Map Utility Ver.. eller nyere er installeret.* * Yderligere oplysninger om Map Utility Ver.. findes i Instruktionsmanualen (PDF-manual) der fulgte med Map Utility Ver... Når du starter EU for at overføre fra kameraets hukommelseskort til din computer, vises dialogboksen [Import GPS log files/importer GPS-logfiler], hvis der er GPS-logfiler i kameraets interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Klik på knappen [Yes/Ja] for at overføre GPS-logfiler til din computer. GPS-logfilerne overføres til din computer. Når der er GPS-logfiler i kameraets interne hukommelse, bliver de gemt på kameraets hukommelseskortet, før de overføres til din computer. Bemærk, at når først GPS-logfilerne er gemt på hukommelseskortet, vil GPS-logfilerne i kameraets interne hukommelse blive slettet. Hvis du fjerner afkrydsningen fra [Delete the GPS log files from the camera's memory card after importing./slet GPS-logfilerne fra kameraets hukommelseskort efter import.], vil GPS-logfilerne i kameraets hukommelseskort ikke blive slettet, selv efter de er overført til din computer. Overførte GPS-logfiler gemmes i følgende mappe. Computerens mappe Dokumenter [Canon Utilities/Canonprogrammer] [GPS log files/gps-logfiler] Brug af kameraet til at overføre til din computer Hvis dit kamera har en funktion til direkte billedoverførsel, kan du bruge den til at overføre de, der er gemt på hukommelseskortet, der sidder i kameraet, til din computer. Se kameraets instruktionsmanual for oplysninger om dets funktion til direkte billedoverførsel. Denne funktion er kompatibel med D X Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 5D Mk II 50D 0D 500D 50D 000D. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Betjen kameraet for at overføre ne direkte. Billederne i kameraet gemmes på din computer. Når alle ne er overført, starter Digital Photo Professional, og de overførte vises. 0

11 Overførsel af med en kortlæser Brugere med en tredjepartskortlæser kan også overføre, der er gemt på et hukommelseskort til din computer vha. kortlæseren. EU understøtter imidlertid ikke billedoverførsel vha. en kortlæser. Derfor skal du bruge en af følgende procedurer, når du overfører vha. en kortlæser. vha. Digital Photo Professional Du kan bruge DPP til at overføre optagede fra et hukommelseskort i en tredjeparts kortlæser, når den er tilsluttet computeren. Du kan se yderligere oplysninger i " via kortlæseren" i "Digital Photo Professional Instruktionsmanual" (elektronisk PDFmanual). vha. ImageBrowser EX Du kan bruge ImageBrowser EX til at overføre optagede fra et hukommelseskort i en tredjeparts kortlæser, når den er tilsluttet computeren. Du kan se yderligere oplysninger i "ImageBrowser EX Vejledning" (elektronisk PDF-manual). uden brug af Canon-software Hvis du vil overføre med en kortlæser uden brug af Canonsoftware, f.eks. DPP eller ImageBrowser EX, skal du kopiere mappen [DCIM] på hukommelseskortet til computeren. Du kan læse yderligere oplysninger om mappestrukturer og filer på hukommelseskortet på s. 89. Afslutte EU Klik på knappen [Quit/Afslut]. Vinduet lukkes, og EU afsluttes. Indstil kameraets afbryder på < OFF >. Tag kablet ud af kameraet og computeren. Træk ikke i kablet. Tag fat om stikket, og træk det ud.

12 Indstille kameraet fra din computer Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller kameraets funktioner fra EU. Indstilling af navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid... Tilgængelige indstillinger efter kameramodel... Indstilling af kamerafunktioner... 5 Tilgængelige indstillinger efter kameramodel... 6 Indstille Picture Styles og anvende dem på kameraet... 7 Vælge en Picture Style og anvende den på kameraet... 7 Ændre indstillinger for Picture Style og anvende dem på kameraet... 8 Anvende Picture Style-filer på kameraet... 9 Gemme hvidbalance på din computer... Registrere en personlig hvidbalance i kameraet... Indstille JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet... Justere hvidbalance og anvende den på kameraet... Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i kameraet... Indstille My Menu (Min Menu) og registrere den på kameraet... 6 Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner... 7 Mulige indstillinger, og hvordan du angiver indstillinger for EOS M... 8

13 Indstilling af navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid Du kan indstille og anvende navnet på kameraejeren, meddelelse om ophavsret og dato/tid på kameraet og optage disse som optagelsesoplysninger for ne. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Du kan finde oplysninger om angivelse af indstillinger for M på s. 7. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Klik på [Camera settings/remote shooting/ /]. Klik på knappen [ ]. Indspilningsvindue Indspilningsvinduet vises. [Set-up menu/menuen Indstilling] vises.

14 Klik på den påkrævede indstilling, og angiv den. Set-up menu (Menuen Indstilling) Det tilsluttede kameras tilgængelige indstillinger vises. Du kan se yderligere oplysninger i "Tilgængelige indstillinger efter kameramodel". En liste over funktionerne i indspilningsvinduet findes på s. 98. Tilgængelige indstillinger efter kameramodel Indstilling Ds Mk III D Mk III D X 5D Mk III Owner s name (Ejers navn) Author* (Forfatter) Copyright holder (indehaver af ophavsret) (copyright notice) (meddelelse om ophavsret)* Date/Time/Zone (Dato/Tid/ Zone)* Live View/Movie func. set. (Live view/filmfunk.indst.)* * Firmware Owner s name (Ejers navn) Du kan indtaste og indstille op til tegn som kameraejerens navn. Author* (Forfatter) Du kan indtaste og indstille op til 6 tegn eller symboler, herunder et præfiks, som forfatterens navn. Copyright holder (indehaver af ophavsret) (copyright notice) (meddelelse om ophavsret)* Du kan indtaste og indstille op til 6 tegn eller symboler, herunder et præfiks, som indehaveren af billedets ophavsret (meddelelse om ophavsret). 6D 60D 650D 550D 00D D Mk IV 5D Mk II 7D 50D 600D 500D M 0D 50D 000D

15 Date/Time/Zone (Dato/Tid/Zone)* Du kan indstille kameraets dato/tid og den tidszone, hvor ne blev taget. Du kan hente computerens systemtid for at synkronisere kameraets dato og tid. Du kan indstille og afbryde sommertid på D X 5D Mk III 6D 7D (firmwareversion.0.0 eller nyere) 650D M. Live View/Movie func. set. (Live view/filmfunk.indst.)* Du kan angive, om indstillingerne til Live view-funktionerne eller indstillingerne til filmoptagelsesfunktionerne (s., s. 57) er tilgængelige. Indstilling er ikke muligt for M. Firmware Du kan få vist versionen af kameraets firmware. Du kan opdatere firmwaren ved at klikke på dette punkt. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Du kan finde oplysninger om angivelse af indstillinger for M på s. 7. Besøg Canons websted for at få flere oplysninger om, hvordan du opdaterer firmware. * Når den indstillede forfatter eller indehaver af ophavsretten (meddelelse om ophavsret) ikke vises fuldt, kan du få vist alle de indtastede oplysninger i et pop-up-vindue ved at flytte markøren til det viste indstillingspunkt. * Områdeindstilling er kun for D X 5D Mk III 6D 7D (firmwareversion.0.0 eller nyere) 650D M. * Filmfunktionsindstillinger gælder kun for D X D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 650D 600D 550D 500D 00D * Andre kameraer end M.. Indstilling af kamerafunktioner Du kan indstille og anvende Picture Styles, personlig hvidbalance, JPEG-kvalitet og justering af hvidbalance på kameraet. De mulige indstillinger, og hvordan indstillinger angives, er forskellige for M i forhold til andre kameraer. Du kan se de mulige indstillinger, og hvordan du angiver indstillinger, for M på s. 7. Tilslut dit kamera og din computer, og start derefter EU (s. 5). Klik på [Camera settings/remote shooting/ /]. Indspilningsvinduet vises. 5

16 Klik på knappen [ ]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises. Klik på den påkrævede indstilling, og angiv den. Shooting menu (Menuen Optagelse) Det tilsluttede kameras tilgængelige indstillinger vises. Du kan se yderligere oplysninger i "Tilgængelige indstillinger efter kameramodel". En liste over funktionerne i indspilningsvinduet findes på s. 98. Tilgængelige indstillinger efter kameramodel Indstilling D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 00D M Picture Style * Personal white balance (Personlig hvidbalance) * JPEG quality (JPEG-kvalitet) White balance adjustment (Justering af hvidbalance) * Registering lens aberration correction/peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af * objektivafvigelse/ korrektionsdata for periferibelysning) HDR Shooting (HDR-optagelse) * * Indstilling er mulig for D X D Mk IV, men ikke for andre modeller. * Det er muligt kun at registrere en Picture Style-fil med M. * Indstilling er ikke muligt for M. * Indstilling er mulig for 5D Mk III 6D, men ikke for andre modeller. 6D 60D 650D 550D 5D Mk II 7D 50D 600D 500D 0D 50D 000D 6

17 Picture Style Du kan indstille og anvende en Picture Style til kameraet, som når du gør det fra kameraet (s. 7). Personal white balance (Personlig hvidbalance) Du kan registrere en personlig hvidbalancefil på kameraet (s. ). JPEG quality (JPEG-kvalitet) Du kan angive JPEG-billedkvaliteten og anvende den på kameraet på samme måde, som når du gør det fra kameraet (s. ). White balance adjustment (Justering af hvidbalance) Du kan justere hvidbalancen på samme måde, som når du gør det fra kameraet (s. ). Registering lens aberration correction/peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning) Du kan registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet til kameraet eller slette registrerede data fra kameraet (s. ). HDR shooting (HDR-optagelse) (High Dynamic Range) Du kan tage med et bredt dynamisk område, hvor klipning i højbelysningsområder og skygger er blevet reduceret, og der ser ud som malerier (s. 7). Indstille Picture Styles og anvende dem på kameraet Du kan indstille og anvende Picture Styles til kameraet, som når du gør det fra kameraet. Du kan ændre værdierne for [Sharpness/Skarphed], [Contrast/Kontrast], [Saturation/Farvemætning] og [Color tone/ Farvetone] for hver Picture Style og registrere op til tre af dine egne Picture Styles i kameraet som brugerdefinerede indstillinger. Du kan også registrere Picture Style-filer i kameraet som brugerdefinerede indstillinger, du har hentet fra Canons websted eller oprettet med Picture Style Editor (Software til oprettelse af Picture Style-filer) (herefter PSE) og gemt på din computer. Til D X D Mk IV 5D Mk III 6D 7D 60D 650D 600D 550D 00D kan det tage noget tid at registrere Picture Styles. Vælge en Picture Style og anvende den på kameraet Klik på [Picture Style]. Vinduet [Picture Style] vises. 7

18 Klik på den Picture Style, der skal indstilles på kameraet. Vinduet Picture Style Indstillingen anvendes på kameraet, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Ændre indstillinger for Picture Style og anvende dem på kameraet Du kan angive din egen Picture Style [Sharpness/Skarphed], [Contrast/ Kontrast], [Saturation/Farvemætning] og [Color Tone/Farvetone] og anvende den på kameraet på samme måde, som du gør det fra kameraet. Klik på [Detail set./detalje indst.]. Dialogboksen [Detail set./detalje indst.] vises. Indstil ved at klikke på pilen på skyderen for hvert punkt. Markørposition Indstilling Standardindstilling [Auto] vises kun for Picture Styles med 650D 600D. D X 5D Mk III 6D Hvis du vælger [Monochrome/Monokrom] til Picture Style (s. 7), vises boksene [Filter effect/filtereffekt] og [Toning effect/ Toneeffekt]. 8

19 Klik på knappen [Return/Vend tilbage]. ne anvendes på kameraet, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Anvende Picture Style-filer på kameraet Du kan registrere op til tre Picture Style-filer, du har overført fra Canons websted eller oprettet med PSE og gemt på din computer, som brugerdefinerede indstillinger i dit kamera. Klik på [Register User Defined style/registrer brugerdefineret stil]. Dialogboksen [Register Picture Style File/Registrer Picture Style-fil] vises. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Se "Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner" (s. 7). Vælg en fane fra en af [User Defined /Brugerdefineret ] til [User Defined /Brugerdefineret ]. 9

20 Klik på knappen [ ]. 5 Klik på knappen [OK]. Vinduet [Open/Åbn] vises. Vælg en Picture Style-fil, og klik derefter på knappen [Open/Åbn]. Picture Style-filen er registreret i kameraet. Picture Style-filen indlæses. En Picture Style-fil er en udvidet funktion af Picture Style. Besøg Canons websted for at få flere oplysninger om Picture Style-filer. Picture Style-filer, som du kan anvende på kameraet, er filer med endelsen ".PF" eller ".PF". Yderligere oplysninger om brug af PSE finder du i "Picture Style Editor Instruktionsmanual" (elektronisk PDF-manual). 0

21 Gemme hvidbalance på din computer D X D Mk IV Du kan gemme justeringsresultaterne for et billedes hvidbalance på din computer som en hvidbalancefil (endelsen ".WBD"). Hvidbalancefiler, der er gemt på computeren, kan registreres på kameraet som personlige hvidbalancer (s. ). Start med at registrere en hvidbalance på dit kamera efter at du har justeret den i vinduet [Remote Live View window/vinduet Live viewfjernoptagelse] eller vinduet [Test Shooting/Prøveoptagelse]. Klik på [Personal WB/Personlig hvidbalance]. Vælg den hvidbalance, der skal gemmes på din computer, og klik på knappen [Save/Gem]. I vinduet, der vises, skal du indtaste et filnavn, vælge en lagerdestination og derefter klikke på knappen [Save/Gem]. Hvidbalancefilen gemmes på din computer. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] vises.

22 Registrere en personlig hvidbalance i kameraet Hvidbalancefiler, der er oprettet ved at justere et billedes hvidbalance og gemme resultatet, kan registreres på kameraet som personlige hvidbalancer. D X D Mk IV Klik på [Personal WB/Personlig hvidbalance]. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] vises. Vælg den personlige hvidbalance, du vil registrere, og klik på knappen [Open/Åbn] Åbn mappen med den gemte hvidbalance, vælg filen, og klik derefter på knappen [Open/Åbn]. Hvidbalancefilen indlæses. Hvidbalancefiler, som du kan registrere på kameraet, er filer med endelsen ".WBD". Indtast et navn i feltet [Title/Navn]. Klik på knappen [Apply to camera/anvend på kamera]. Den personlige hvidbalance registreres på kameraet. Gentag trin til 5 for at registrere endnu en indstilling. Klik på knappen [Close/Luk]. Dialogboksen [Personal white balance settings/ for personlig hvidbalance] lukkes, og visningen vender tilbage til [Shooting menu/menuen Optagelse]. Vælg en registreret, personlig hvidbalance på kameraet. Vælg en registreret, personlig hvidbalance som hvidbalance. Yderligere oplysninger om valg af personlig eller manuel hvidbalance finder du i "Indstilling af hvidbalance" i kameraets instruktionsmanual, der fulgte med kameraet. Dialogboksen [Open/Åbn] vises.

23 Indstille JPEG-kvalitet og anvende den på kameraet Du kan angive JPEG-billedkvaliteten og anvende den på kameraet på samme måde, som når du gør det fra kameraet. D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III Klik på [JPEG quality/jpeg-kvalitet]. Vinduet [JPEG Quality/JPEG-kvalitet] vises. Klik på indstillingspositionen. Justere hvidbalance og anvende den på kameraet Du kan justere hvidbalancen på samme måde, som når du gør det fra kameraet. Klik på [WB SHIFT/WB FLYT]. Vinduet [WB SHIFT/WB FLYT] vises. Klik på kompensationspositionen. Kompenserer grøn Kompenserer blå Kompenserer magenta Viser kompensation sværdien Kompenserer gul ne anvendes på kameraet. Jo højere værdi, jo lavere komprimering og jo højere billedkvalitet. Klik på [Return/Vend tilbage]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises igen. ne anvendes på kameraet. Klik på [Return/Vend tilbage]. [Shooting menu/menuen Optagelse] vises igen. Hvis du vil vende tilbage til de korrigerede værdier, skal du følge fremgangsmåden i trin.

24 Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet i kameraet D X D Mk IV 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D Klik på [Lens aberration correction/korrektion af objektivafvigelse] eller [Peripheral illumin. correct./ Korr. af periferisk illu.]. 650D 600D 550D 500D 00D M Du kan registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning for objektivet til kameraet eller slette registrerede data fra kameraet. For kameraer, hvor [Lens aberration correction/korrektion af objektivafvigelse] vises i [Shooting menu/menuen Optagelse], registreres eller slettes data for korrektion af periferibelysning for objektiv, forvrængningskorrektion og kromatisk aberrationskorrektion. (Data for forvrængningskorrektion og kromatisk aberrationskorrektion anvendes under behandling af RAW- på kameraet). For kameraer, hvor [Peripheral illumin. correct./korr. af periferisk illu.] vises i menuen, registreres eller slettes kun korrektionsdata for periferibelysning. Du behøver ikke registrere korrektionsdata for et EF- M-objektiv. Vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] vises. Objektiver, der er registreret korrektionsdata for i kameraet, vises med en afkrydsning. Vinduesnavne og data, der skal registreres, i kameraet, afhænger af kameraet. Dog er følgende trin de samme. Du angiver indstillinger for M på en anden måde, end du gør for andre kameraer. Se "Angivelse af indstillinger for EOS M-kamerafunktioner" (s. 7).

25 Vælg den objektivkategori, som du ønsker at registrere korrektionsdata for. Vinduet Register lens aberration correction data/register peripheral illumination correction data (Registrere korrektion af objektivafvigelse/korrektionsdata for periferibelysning) Vælg det objektiv, du ønsker at registrere korrektionsdata for, og klik på knappen [OK]. Der vises en liste, som kun viser den valgte objektivkategori. Korrektionsdataene for det valgte objektiv er registreret i kameraet. Du kan slette korrektionsdata fra kameraet ved at fjerne afkrydsningen fra det registrerede objektiv og klikke på knappen [OK]. En liste over funktionerne i vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] findes på s. 96. Objektivnavnene, der vises i vinduet [Register lens aberration correction data/registrere korrektion af objektivafvigelse] eller [Register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning] kan være delvist forkortet, afhængigt af objektivtypen. EF 5 mm f/.8 Fisheye og EF 8-5 mm f/l USM Fisheye er ikke kompatible med [Register lens aberration correction data/ Registrere korrektion af objektivafvigelse]/[register peripheral illumination correction data/registrere korrektionsdata for periferibelysning]. 5

EOS Utility Ver. 2.12

EOS Utility Ver. 2.12 DANSK Kommunikationssoftware til kameraet EOS Utility Ver.. D X D Mk IV Ds Mk III D Mk III 5D Mk III 5D Mk II 6D 7D 60D 50D 0D Indhold i denne instruktionsmanual EU står for EOS Utility. 650D 600D 550D

Læs mere

Instruktionsmanual til EOS Utility

Instruktionsmanual til EOS Utility Canon-programmer EOS Utility.0 Kompatible modeller EOS-D Mark II N EOS-Ds Mark II EOS-D Mark II EOS-Ds EOS-D Instruktionsmanual til EOS Utility EOS 5D EOS 0D EOS 0D EOS 0D EOS 50D DIGITAL EOS 00D DIGITAL

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

EOS Utility Ver. 3.0

EOS Utility Ver. 3.0 DANSK i denne instruktionsmanual EU står for EOS Utility. Kommunikationssoftware til kameraet Kameramodel vises som et ikon. Eksempel: EOS-D X D X Som for ikonet 6D angiver det alle modeller henholdsvis

Læs mere

Digital Photo Professional Ver. 3.12 Instruktionsmanual

Digital Photo Professional Ver. 3.12 Instruktionsmanual DANSK Software til visning og redigering af RAW- Digital Photo Professional Ver.. Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual DPP står for Digital Photo Professional. I denne manual er skærmene,

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion

EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion I denne brochure forklares de grundlæggende procedurer for de brugervenlige funktioner "Overførsel af billeder mellem kameraer" og "Tilslutning til

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Instruktionsmanual til EOS DIGITAL-software

Instruktionsmanual til EOS DIGITAL-software Instruktionsmanual til EOS DIGITAL-software DANSK Canon-programmer CameraWindow PhotoRecord RAW Image Task PhotoStitch WIA-driver/TWAIN-driver Kompatible modeller EOS 50D DIGITAL EOS 0D EOS 00D DIGITAL

Læs mere

Billedbehandling med XnView.

Billedbehandling med XnView. Billedbehandling med XnView. 2009 Dag 1: På skrivebordet finder du ikonet for Denne computer højreklik på ikonet og vælg Stifinder på pop-op skiltet. Nu viser Stifinderen de drev der findes på denne computer

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1)

2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-32(1) NEX-3/NEX-5/NEX-5C De 3D-funktioner, som denne firmwareopdatering giver mulighed for, beskrives i denne brochure. Se under "Betjeningsvejledning" og "α Håndbog", hvor sidstnævnte findes på den medfølgende

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual HP 2100

Din brugermanual HP 2100 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP 2100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual

Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Ladibug TM Visual Presenter Billede Software Brugermanual Indhold 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Ladibug... 3 4. Forbindelse... 6 5. Begynd at bruge Ladibug... 7 6. Anvendelse...

Læs mere

Din brugermanual CANON EOS DIGITAL http://da.yourpdfguides.com/dref/960295

Din brugermanual CANON EOS DIGITAL http://da.yourpdfguides.com/dref/960295 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA

PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA PDA-KAMERA BRUGERVEJLEDNING PDA-KAMERA Dansk Brugervejledning Indhold Forberedelse... 2 Pakkens indhold... 2 Systemkrav... 2 Oversigt over PDA-kameraet... 3 Dele til PDA-kameraet... 3 Installation... 4

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Vejledning vedrørende trådløse indstillinger Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Det er også sjovt at prøve på dine normale billeder for at se hvor meget ekstra tonal dybde, man kan føje til et billede.

Det er også sjovt at prøve på dine normale billeder for at se hvor meget ekstra tonal dybde, man kan føje til et billede. Pseudo-HDR i PSE11 HDR (High Dynamic Range) er processen, hvor man tager tre eller flere næsten identiske eksponeringer af samme motiv: Et korrekt eksponeret billede (et 0-billede), ét overeksponeret og

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nye funktioner. Version 4.00

Nye funktioner. Version 4.00 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funktioner, som leveres af denne firmware-opdatering, og deres respektive betjening beskrives her. Se Betjeningsvejledning på dit kamera/videokamera og LA-EA2 Fatningsadapter,

Læs mere

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk

Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Podium View TM 2.0 Visual Presenter Billede Software Brugermanual - Dansk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installér Podium View... 3 4. Forbind til Hardware... 5 5. Begynd

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Key Point Photography Academy. copyright all rights reserved Kameratest.dk. Canon EOS 5D Mark III

Key Point Photography Academy. copyright all rights reserved Kameratest.dk. Canon EOS 5D Mark III Key Point Photography Academy copyright all rights reserved Kameratest.dk Canon EOS 5D Mark III 1 1 Underviser: Kim Skovsby 1. Oplært som reklamefotograf hos Jan Friis & Torben Pedersen 2. Uddannet grafisk

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING Version 1.0.DA Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide

Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning. Hurtig Start Guide Forstørrelses og skærmforbedringssoftware for lindring af øjebelastning Hurtig Start Guide Velkommen til ZoomText Express ZoomText Express er et billigt og enkelt forstørrelsesprogram til din computer,

Læs mere

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad.

Til ClassPad 300 PLUS. ClassPad Manager. Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning. http://world.casio.com/edu/ http://classpad. Til ClassPad 300 PLUS De ClassPad Manager Version 2.2 (PROGRAM-LINK TM ) Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Bemærk! De visninger, der anvendes i brugervejledningen,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere