Scantron Brandkommunikation - mere tryghed i hverdagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scantron Brandkommunikation - mere tryghed i hverdagen"

Transkript

1 Scantron Brandkommunikation - mere tryghed i hverdagen

2 Sikker evakuering af beboerne Scantron brandkommunikation er et komplet sikkerhedssystem integreret i et dørtelefonanlæg. Det er udviklet til højhusbyggeri med beboelse, men kan også tilpasses kontorer, hoteller og offentlige bygninger. Brandkommunikationssystemet er udviklet på baggrund af brand- og evakueringsstrategierne beskrevet i Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri. Det er de fire største kommuner i Danmark, der står bag vejledningen. Baggrunden for vejledningen er; at i en bygning som overstiger 22 meter fra gulv til øverste etage (over syv etager), kan beredskabets stiger ikke nå alle etagers redningsåbninger, og derfor skal der indrettes til at øge indsatstiden og muligheden for hurtig evakuering. Evakuering effektiviseres gennem kommunikation mellem redningsberedskabet og beboere, så alle personer i bygningen hurtigt bliver alarmeret om, hvordan de skal forholde sig i nødstilfælde. I vejledningen beskrives det som en anskrigsmulighed, som Scantron brandkommunikation fuldstændig lever op til. Ydermere er der mulighed for at udbygge systemet til at indeholde flere funktioner, f.eks. tovejskommunikation via en brandmandstelefon samt informationshøjtalere, der i nogle bygninger kan være nødvendige. Eksempelvis på kollegier hvor beboere ofte opholder sig i gange, kældre eller på andre fællesarealer. VEJLEDNINGEN FORESKRIVER: Anskrigsmulighed ved f.eks. særligt sikret dørtelefonanlæg med nødstrømsforsyning ved anvendelseskategori 4 og mulighed for differentieret talevarsling ved anvendelseskategori 1. Dette udført som envejskommunikation til brug for beredskabet i forhold til informationer til personer på de enkelte etager el. lign (2013: 10). Anvendelseskategorier: 1: kontorer, industri, lager 4: beboelse, etage og ungdom 2

3 Et udvidet dørtelefonanlæg Bygningens dørtelefonanlæg med dørstation og hustelefoner fungerer som grundstenen i brandkommunikationssystemet. Systemet kræver derfor kun tilføjelsen af et brandmandspanel og brandisolatorer for at gøre det muligt for brandvæsenet at varsle og instruere beboere i, hvad der skal ske i tilfælde af brand eller evakuering. Beboere får sikkerhed for, at de altid vil kunne høre alarmeringen direkte i deres hjem. Brandkommunikationsanlægget fungerer som et kompakt system, der udnytter den kabling, som alligevel lægges til dørtelefonen. Dette minimerer omkostningerne til installationen, fordi der kun skal installeres ét system. BRANDKOMMUNIKATIONSSYSTEM Brandisolator Hustelefon (audio/video) Sikkerhed ved brandtekniske installationer For at elimere faren for driftsnedbrud er kablingen til hustelefonerne udført med brandhæmmende kabler. Brandisolatoren er monteret i et tilstødende rum i en brandsikker dåse for yderligere at forstærke pålideligheden af systemet, så brand i en lejlighed ikke lammer hele anlægget. Dørstation (audio/video) Brandmandspanel med varsling og instruktion Systemet kan overvåges af en Alpha brandcentral, som overvåger systemets funktionsduelighed og rapporterer ved fejl, hvis de skulle indtræffe. Ved fejl tændes en lampe lokalt ved anlægget og der kan sendes både SMS-beskeder og s til den bygningsansvarlige samt servicepersonalet, når systemet er tilsluttet de nødvendige netværk. Hvis Alpha brandcentralen tilsluttes et FlexAir adgangskontrolsystem, vil brandcentralen ligeledes blive overvåget. Alpha brandcentral overvåger systemets driftsstatus (option) Brandkommunikationsanlægget er endvidere sikret med batteri backup, så 30 minutters drift er garanteret selv ved strømafbrydelse i op til 30 timer. 3

4 Hurtigt overblik og effektiv kommunikation ALARMERING MED VOLUME OG KLARHED! Scantron brandmandspanel fungerer som et opkaldspanel, hvor brandvæsenet kan kommunikere direkte til alle hustelefoner, informationshøjtalere og nødtelefoner, som den er forbundet til. Kommunikationen foregår via manuelle instruktioner, automatiske live-meddelelser eller alarmtoner, som sendes ud til de forbundne højtalere og telefoner. På selve panelet, kan der vælges hvilke lejligheder/etager, der skal kunne ringes op til, og så kan brandmanden vælge enten at ringe op til de individuelle etager eller bruge et Alle-kald. Der er to typer brandmandspaneler at vælge imellem, som kan tilpasses en bestemt etagebygning eller boligblok. Brandmandspanelet fås med 16 trykknapper til opkald af beboere i mindre lejlighedsbygninger, eller op til 51 trykknapper i større bygninger. Begge brandmandspaneler har trykknapper til alarmtoner og manuelle instrukser, men i det større brandmandspanel er det muligt at forudindtale generelle evakueringsmeddelelser. Det større brandmandspanel kan tilpasses specielle etagestrukturer, så et logisk overblik hurtigt skabes for brandvæsenet. Dette kan f.eks. være nødvendigt i forbindelse med høje beboelsesejendomme med mange lejligheder eller andre høje byggerier med mange mennesker såsom læreanstalter, kontorer og andre offentlige bygninger, hvor der skal kunne ringes op til etage-højtalere og nødtelefoner fremfor kun lejlighedshustelefoner. Brandmandspanel med 16 tryk med alarmtoner & manuelle alarm-meddelelser, som bruges til at forklare, bekræfte eller instruere beboere i, hvordan situationen skal håndteres. Dette skaber ro for de nødstedte og minimerer uvished. Scantrons brandmandspaneler er udarbejdet og designet i forhold til danske brandkrav i bygninger -- med fokus på personsikkerhed. Brandmandspanelerne består af få simple men funktionelle knapper, som gør panelet brugervenligt i stressende situationer. 4

5 Lejlighedsbyggeri Kontor Tilpasset danske bolig- og erhvervsejendomme Brandmandspanelet er tilegnet bygninger, som er over 22 meter fra gulv til øverste etage (over syv etager), hvor beredskabets stiger ikke kan nå alle redningsåbninger på alle etager. Panelet er en sikkerhedsforanstaltning, som sikrer, at alle føler sig trygge i lejligheden, da det altid vil være muligt at høre alarmeringen, uanset ens placering i boligen. Brandvæsenet kan hurtigt kommunikere til beboere eller ansatte i en bygning om, hvordan de skal forholde sig i den aktuelle situation. De manuelle meddelelser er personlige og tilpasset direkte til situationen. På den måde kan brandvæsenet nemt og gnidningsfrit kommunikere den præcise evakueringsplan, så alle er indforstået med hvad der sker. Offentlig bygning 5

6 Et brandsikret og moderne samtalean DØRSTATIONER MED INDBYGGET SIKKERHED I Scantrons brandkommunikationssystem er det muligt at integrere brandmandspanelet i både et audio- og video-dørtelefonanlæg. Det er vigtigt, at bygningen viser sig fra sin bedste side og at gæsterne får et godt førstehåndsindtryk. Derfor er der mange muligheder i forhold til valg af dørstationer. Der er standardløsninger i aluminium, rustfrit stål eller specialfremstillet frontplader i form af Scantrons serie 410 i rustfrit stål og serie 510, hvor det er muligt at vælge mellem messing, bruneret messing og titan-messing. For yderligere at optimere sikkerheden i dørtelefonanlægget kan dørstationer fås med indbygget kamera, kodelås med personlig kode eller indbygget læser. En læser gør samtidig adgangen til bygningen endnu nemmere for beboerne. Når nøglerne erstattes af adgangsbrikker, styres systemet elektronisk via en web-browser, hvilket giver hurtigt overblik over, hvem der har adgang til de forskellige døre. Få mere information om Scantrons udvalg af dørstationer i vores dørstation brochure. Dørstation VPES med kamera, kodetastatur og indbygget læser. 6 Ekstra tryghed med video Med en dørstation med indbygget kamera kan beboerne se, hvem der ringer på, før de lukker op. Denne ekstra tryghed opnås eksempelvis med video-modellerne VPES og VPDS. Farvekameraet i dørstationerne skifter automatisk til sort/hvid-optagelse i mørke, så billederne altid er så klare og skarpe som muligt, uanset lysforholdene. Det er også muligt at indbygge kamera i dørstationerne serie 410 og 510.

7 læg DEN RETTE HUSTELEFON TIL BRANDKOMMUNIKATIONSSYSTEMET Hustelefonerne SLIM60BT (video) og Stilux-B (audio) kan indgå i Scantrons brandkommunikationsanlæg, hvor brandvæsenet kan alarmere direkte via hustelefonerne. Det er muligt at integrere begge i samme system, hvis dette ønskes. Brandvæsenet ringer op via brandmandspanelet og etablerer kontakt med beboerne i lejligheden. Hustelefonen fungerer som en højtaler for alarmtoner eller instrukser, så alle får direkte besked om, hvad der skal foregå i tilfælde af brand eller evakuering. I disse situationer overstyres hustelefonen, så det er muligt at kommunikere med alle beboere, også selvom natafbryderen er slået til, eller volumen er lav. På den måde sikres det, at alle personer i lejligheden hører alarmeringen. SLIM60BT: funktionel med integreret høj sikkerhed Den multifunktionelle videohustelefon SLIM60BT har en digital videoskærm på 3,5 TFT. Den nemme brugeroverflade og knapper med symboler gør navigeringen simpel og ligetil. Eksempel på Scantron serie 410 i rustfrit stål med kamera og 24 tryk Stilux-B: nem og brugervenlig hustelefon Den enkle og stilfulde Stilux-B passer godt ind i alt arkitektur og design. Med et minimalistisk udtryk, mat overflade og logisk betjening via enkle veldesignede taster, er hustelefonen velegnet til alle boliger. 7

8 Sikkerhed med tovejskommunikation Brandkommunikationssystemet kan tilpasses til at indeholde flere funktioner, som øger sikkerheden i bygningen. Det kan for eksempel være tovejskommunikation via en brandmandstelefon, informationshøjtalere og/eller nødtelefoner, som i nogle bygninger kan være nødvendige for at sikre at alle hører alarmeringen i tilfælde af brand eller evakuering. Flere muligheder og funktioner kan tilbydes efter ønske. KONTAKT TIL ALLE I BYGNINGEN MED TOVEJSKOMMUNIKATION Brandmandstelefonen gør tovejskommunikation muligt, samtidigt med at brandvæsenet har mulighed for at have en samtale med personerne i bygningen. Det kan være nødvendigt med tovejskommunikation, så nødstedte kan findes og få individuel hjælp eller instrukser om, hvordan de skal forholde sig til situationen. Denne funktion er især relevant, hvis ældre, syns- og bevægelseshæmmende personer forventes at opholde sig i bygningen og ikke kan forlade bygningen på egen hånd. Brandvæsenet skaber endvidere et hurtigt overblik over, hvor de skal sende redningstjenesten ind, når de har været i direkte kontakt med de nødstedte. Hver hustelefon i bygningen er forbundet til en trykknap på brandmandstelefonen så brandvæsenet nemt kan holde styr på hvem der har ringet, og hvem der har brug for assistance. For at besvare et opkald eller kalde en hustelefon, skal brandmanden blot vælge, hvilken hustelefon eller nødtelefon der skal kontaktes og løfte røret enklere bliver det ikke. Brandmandstelefonen kan udbygges med 20, 30 eller flere knapper, så kommunikationssystemet nemt kan tilpasses det nødvendige antal hus- eller nødtelefoner. Brandmandstelefonen vil normalt være i et aflåst skabskabinet, så der kun er adgang til telefonen i nødstilfælde og ved brug af brandvæsenets brandnøgle. For brandmanden er betjeningen let og velkendt, så redningsarbejdet ikke sinkes af ukendte procedurer. 8

9 og højtalersystem NØDTELEFON ØGER SIKKERHEDEN I selve bygningen kan der med fordel placeres nødtelefoner på evakueringsruten eller opsamlingsstedet, som nødstedte kan bruge til at gøre opmærksom på sig selv og deres situation. Omvendt kan brandvæsenet kalde tilbage med informationer eller kontrollere, at opsamlingspladsen er tom. Brandvæsenet kan også tænde/slukke en signaldiode på nødtelefonen, så nødstedte ikke er i tvivl om, at de bliver afhentet. Fotograf: Bo Bolther ALLE FUNKTIONER I ÉT SYSTEM Brandkommunikationssystemet kan udbygges til at kunne anvendes som et generelt informationssystem. På billedet ses Malmø Universitet, hvor Scantrons brand- og nødkommunikationssystem er installeret. Her er både brandmandspanel, brandmandstelefon og nødtelefoner integreret i anlægget. Samtidig anvendes systemet i dagligdagen til intern kommunikation. Alle ønskede funktioner er dermed samlet i ét system. 9

10 Et kompakt brandkommunikationssystem med ekstra kontrol 1. BRANDKOMMUNIKATION Hustelefon, brandisolator, batteri-backup, dørstation og brandmandspanel. 2. OVERVÅGNING Systemet overvåges af en Alpha brandcentral, som ved fejl tænder en indikator og kan sende /sms beskeder til alle relevante personer. Webbrowser til fjernadministrator og kontrol SMS og advarsler Administrator Brandisolator Hustelefon (audio/ video) Alpha brandcentral Alpha central Strømforsyning inkl. batteri-backup Nexus funktionsindikator 3. TOVEJSKOMMUNIKATION Tovejskommunikation via brandmandstelefon, som brandvæsenet kan anvende ved individuel evakuering af beboere. NØDTELEFON Dørstation (audio/video) Brandmandspanel til brandkommunikation og evt. daglige gruppevis informationskald Nødtelefon som informationshøjtaler Brandmandstelefon i brandmandsskab 10

11 4. FORBINDELSE TIL FLEXAIR ADGANGSKONTROLSYSTEM Et FlexAir adgangskontrolsystem kan overvåge Alpha brandcentralen, så der er dobbelt overvågning af systemet, fordi der gives besked, hvis overvågningsenheden får funktionsfejl. Samtidig giver FlexAir systemet mange andre fordele: Hustelefon Når en besøgende ringer på ved dørstationen, kan beboerne se den besøgende på video-hustelefonen i lejligheden og lukke den besøgende ind. Hustelefonen kan også modtage tekstbeskeder med vigtig information fra administratoren via Nova softwaren. A1 display ringetryk & SensoLock lås Uden for lejlighedsdøren er der monteret et A1 display ringetryk, som kan opdateres via Nova softwaren. Derudover er der monteret en SensoLock låsecylinder, som giver adgang til lejligheden. Hængelås med SensoLock På døren til cykelskuret sidder der en hængelås, hvorpå SensoLock er monteret. Med en brik, kan beboerne åbne hængelåsen og låse deres cykel inde. Nexus læser Ved bygningens bagdør er der monteret en Nexus læser med kodelås. Beboerne kan bruge den samme brik til hoveddøren og lejlighedsdøren. Alternativt kan de indtaste en 4-cifret kode. MI X display dørstation Bygningen har en MI X display dørstation ved hoveddøren med en indbygget læser og et kamera. Det er nemt at opdatere beboernes navne via Nova softwaren. Brandkommunikationssystemet giver mange muligheder Scantron brandkommunikation kan udbygges til mange andre opgaver, som tidligere krævede flere uafhængige systemer. Det giver store besparelser under etablering og i drift. At udnytte de samme kabler og komponenter øger også sikkerheden for den overordnede drift af systemet. 11

12 Kompetent og serviceminded partner med komplette løsninger Scantron er en af markedets stærkeste udbydere af dørtelefoner, adgangskontrolanlæg og brandog nødkommunikationssystemer. Vores fokus er at skabe flotte og innovative løsninger, der fungerer for både slutbruger og installatør. Vi vil gerne imødekomme ethvert ønske fra kunden, og det gør vi ved at kombinere et bredt produktprogram med specialviden inden for alle vores produktområder. Siden starten af 80 erne har vi etableret en lang række løsninger hos virksomheder, projektudviklere og boligforeninger over hele landet. Vores løsninger er baseret på egen udvikling, egen produktion samt samarbejde med eksperter på området for at skabe sikre, effektive og brugervenlige løsninger til vores kunder. Vores produktion og produktudvikling er internationalt placeret og vores produkter sælges i dag til en række lande. Fotograf: Rolf Sjögreen Vi har et erfarent salgsteam og veluddannede teknikere, som altid er klar til at hjælpe. Kontakt os og få en snak om mulighederne. Forbehold for trykfejl og produktmodifikationer. Scantron A/S Gammelsø Odense C Tlf

Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner

Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner Tryghed og komfort med Scantron hustelefoner Audio-hustelefoner i stilrent design Med digital lyd, bortfiltrering af uvedkommende støj og enkel regulering af lydstyrken har den nyeste teknologi placeret

Læs mere

TCS dørstationer tager godt imod gæsterne

TCS dørstationer tager godt imod gæsterne TCS dørstationer tager godt imod gæsterne Det er nemt at føle sig velkomme 2 Nemt for gæsterne sikkert for beboerne Vil du gerne give husets gæster et godt førstehåndsindtryk, kan du byde dem velkommen

Læs mere

FlexAir Alpha centraler og Nova software

FlexAir Alpha centraler og Nova software FlexAir Alpha centraler og Nova software 100% ADGANGSKONTROL 100% LET SIKKERT ØKONOMISK Adgangskontrol fra Scantron Industri Enkelt, fleksibelt og sikkert FlexAir adgangskontrolsystem fra Scantron er fleksibelt,

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic

Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic Siedle Nordic Indhold 3 25 år Siedle Danmark Indhold 01. Kvalitet. Nytænkning. Design. S. 4 En samtale med Birthe Møller og Per Thomsen. 02. Referencer S. 8

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE

INSTALLATIONS- GUIDE INSTALLATIONS- GUIDE TILLYKKE Med dit nye G4S Everhome trådløse alarmsystem. Med denne manual kan du selv installere og aktivere dit nye alarmsystem. Følger du den nøje, kan du klare det på under 1 time.

Læs mere

OMSORGSSYSTEMER. - når trygheden er i andres hænder

OMSORGSSYSTEMER. - når trygheden er i andres hænder OMSORGSSYSTEMER - når trygheden er i andres hænder Nødkaldesystem MultiCall Software Bærbar talependant MultiCall hovedapparat DECT server DECT baser DECT telefon Arealovervågning Brandalarm Døralarm/indgang

Læs mere

Brugervejledning House-Control

Brugervejledning House-Control Brugervejledning House-Control - Medfølgende dokumentation for betjening af house-control Opdateret 14, december 2010 Version 2.0.1 Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 1 House-Control... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

Vidste du, at der har været ildspåsættelse på hver 3. skole? - Vi kan sikre skoler og andre læreanstalter

Vidste du, at der har været ildspåsættelse på hver 3. skole? - Vi kan sikre skoler og andre læreanstalter Vidste du, at der har været ildspåsættelse på hver 3. skole? - Vi kan sikre skoler og andre læreanstalter Brandalarm Talevarsling Nødlys Eltek Fire & Safety førende inden for sikkerhedssystemer, kontrol-

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002

UniLock System 10. Manual til Windows-program. Version 1.0 Revision 071002 UniLock System 10 Manual til Windows-program Software PCS125 Version 1.0 Revision 071002 UniLock programmet er et Windows baseret pc-program til at oprette og vedligeholde et adgangskontrolsystem. UniLock

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.4 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inden alarmsystemet tages i brug... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR I GANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere