Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Socialudvalget, Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 16:00-16:30 Medlemmer: Fraværende: Formand: Hanne Lumby (V) Næstformand: Børge Larsen (V) Henning Due Lorentzen (A) Marianne Thomsen (F) Susanne Eilersen (O) Susanne Eilersen Side 1

2 Socialudvalget, Indholdsfortegnelse 112 Godkendelse af dagsorden En ny Vej Ansøgning til 19M-pulje om afprøvning af metoden Social Færdighedstræning...6 Side 2

3 Socialudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 3

4 Socialudvalget, En ny Vej 2.0 Sagsnr.:13/11872 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I januar 2011 vedtog Byrådet handle- og udviklingsplanen En ny Vej for Voksenservice på baggrund af et budget, som ikke var i balance og en prognose som tilkendegav, at udgifterne de kommende år ville stige kraftigt. En lang række af de indsatser, som blev beskrevet i En ny Vej, er fuldført og andre er igangsat. Men der er stadig et stykke vej at gå for at opnå balance mellem behov, service og økonomi. Der er derfor udarbejdet forslag til handle- og udviklingsplan for for Voksenservice - En ny Vej 2.0. En ny Vej 2.0 skal danne grundlag for de næste to års arbejde i Voksenservice, hvor der med udgangspunkt i en række værdier om det gode liv fortsat skal findes og udvikles metoder, som balancerer det gode liv for borgerne og et bæredygtigt budget sammen med en fokuseret indsats for effektiv drift. En ny Vej 2.0 bygger videre på de erfaringer, der er opnået gennem arbejdet med En ny Vej og visionen om et godt liv med sit eget liv sammen med de tiltag omkring styring og effektiv drift, der er igangsat i Indsatsområderne i En ny vej 2.0 er: Øget fokus på habilitering med udgangspunkt i den enkelte borger Øget fokus på det gode liv Borger til borger Mindst indgribende tilbud Metodeudvikling Driftsoptimering Dokumentation og bestillinger Teknologi Dialog og kommunikation Bygninger Organisering Økonomiske konsekvenser: Byrådet vedtog som del af budgetforliget for 2014 at hæve den økonomiske ramme for Voksenservice med 10 mio. kr. årligt til at imødegå de stigende udgifter. Endvidere blev der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. kr. Disse er indarbejdet i handle- og udviklingsplanen sammen med yderligere tiltag, jf. bilag til En ny Vej 2.0. Side 4

5 Socialudvalget, Vurdering: Det fremgår af En ny Vej 2.0, at der for de kommende år stadig er økonomiske udfordringer. Udfordringerne er beregnet til 5 mio. kr. i 2014 stigende til 14 mio. kr. i Der er dog alene i den beregning medtaget besparelser, der på nuværende tidspunkt er endeligt bearbejdede og vedtagne. De beskrevne indsatser i En ny Vej 2.0, herunder bearbejdningen af resten af budgetforligets besparelser, skal derfor medvirke til at imødegå de økonomiske udfordringer og sikre et bæredygtigt budget. Der forestår derfor en markant indsats for at sikre gennemførelse af En ny Vej 2.0 og gennem tæt og løbende opfølgning på resultater at sikre de nødvendige initiativer ift. at opnå et bæredygtigt budget. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler En ny Vej 2.0 til godkendelse. Bilag: Åben - Bilag - En ny Vej pdf Beslutning i Socialudvalget den : Socialudvalget tager høringssvarene fra FMU Voksenservice og Handicaprådet til efterretning. Indstillingen anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Side 5

6 Socialudvalget, Ansøgning til 19M-pulje om afprøvning af metoden Social Færdighedstræning Sagsnr.:13/12545 Sagen afgøres i: Socialudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune ved Socialpsykiatrien har ansøgt Social, Børne og Integrationsministeriet om projektmidler til afprøvning af metoden: Social Færdigheds-træning fra 19M-puljen.Der er ansøgt i alt kr. for perioden Ministeriet har imødekommet ansøgningen med en fuldstændig bevilling. Fredericia Kommune har således mulighed for at deltage i projekt Social Færdighedstræning i grupper sammen med 9 af landets øvrige kommuner. Ministeriet har betinget at bevillingstilsagnet gøres afhængigt af en politisk godkendelse i de deltagende kommuner, hvorfor det første skridt i det videre arbejde med projektet er at sikre en politisk stillingtagen til projektet i løbet af december Metodeafprøvningsprogrammet omfatter uddannelse, supervision og metodeafprøvning i perioden fra , overfor en gruppe på borgere i alt. Overordnet set er formålet med deltagelsen i metodeafprøvningsprojektet: 1. På borger niveau. At skabe progression for borgere med svære psykiske lidelser, således at de enten opnår social eller fuld recovery. Igennem brugen af sociale færdighedstræning, at få trænet en række sociale færdigheder, som understøtter borgerens mulighed for et mere selvstændigt liv med højere livskvalitet. 2. På organisatorisk niveau. At øge kvaliteten i vore rehabiliterende indsatser overfor borgere med svære psykiske lidelser. Vi arbejder allerede med vore 85-borgere i grupper, men metodeafprøvningen Social Færdighedstræning er en kærkommen mulighed for et fagligt og kompetencemæssigt løft af vores indsats. Målgruppen er borgere med svære psykiske lidelser, der modtager socialpædagogisk støtte efter 85 og borgere med et lavt socialt og psykisk funktionsniveau. Projektet er nærmere beskrevet i bilag. Økonomiske konsekvenser: Der er søgt midler i størrelsesordnen 2013: Side 6

7 Socialudvalget, : : : samlet beløb: ,- Fordeling af de ansøgte midler er uddybet i bilaget. Vurdering: Det er vurderingen, at det ansøgte beløb på ganske fornuftig vis dækker de udgifter der er forbundet med deltagelse i programmet. Ligesom deltagelsen i programmet vil medføre en solid uddannelse og supervision af 4 medarbejdere over fire år. En opkvalificering der matcher vort behov i Socialpsykiatrien for at videreudvikle 85-tilbuddet fra at være ydelser til enkeltpersoner til i højere grad at blive et tilbud til grupper af borgere med sindslidelser. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Socialudvalget godkender ansøgningen til 19M-puljen til afprøvning af Social Færdighedstræningsmetoden. Bilag: Åben - Projektforløb efter tilsagn om bevilling.pdf Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Side 7

8 Socialudvalget, Underskriftsside Hanne Lumby Børge Larsen Susanne Eilersen Henning Due Lorentzen Marianne Thomsen

9 Bilag: Bilag - En ny Vej pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 09. december Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83122/13

10 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan Voksenservice Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

11 Indledning... 4 Bæredygtigt budget... 4 Værdier... 6 Menneskesyn... 6 Forvaltningsprincipper... 6 Det gode liv... 6 Indsatsområderne i En ny vej 2.0 er:... 7 Innovation... 7 Habilitering... 7 Mindst indgribende tilbud... 8 Borger til borger... 9 Samfundet ind i botilbuddene... 9 Støtteforeninger Udbyggelse af samarbejdet med de pårørende Borger til borger Velfærdsteknologi Metode og udvikling STU, 103 og Aktivitets- og Samværstilbud Visitation, dokumentation, bestillinger, opfølgning og evidens Overgange Effektiv drift Drifts optimering af botilbud Bygningssporet Kvalitetsstandarder botilbuds lignende Aktivitets- og samværstilbud Særligt dyre enkeltsager

12 Visitations håndbog Økonomistyring budgetmodel budgetopfølgning Dialog og kommunikation Borgere og pårørende Bilag

13 INDLEDNING Gennem de seneste år er normalitetsbegrebet blevet diskuteret meget i samfundet. I Fredericia har vi besluttet ikke kun at tale om det - vi arbejder aktivt med det i hverdagen sammen med borgerne. Vi tager som samfund ofte udgangspunkt i det normale med det udgangspunkt forsøger vi at ligestille den borger, som er handicappet, med andre borgere. I Fredericia vil vi ikke fokusere på det normale det gennemsnitlige. Vi vil tage udgangspunkt i det gode liv. Livskvalitet er ikke det samme for alle, og derfor bør vi tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. Hvordan skal jeg med udgangspunkt i mit handicap mine begrænsninger få et godt liv? Denne handle- og udviklingsplan omhandler en lang række indsatser. Grundlæggende for dem alle vil være: Normalitetsbegrebet Habilitering Udgangspunkt i den enkelte borger Mindst indgribende tilbud BÆREDYGTIGT BUDGET Udgifterne til de specialiserede område og i det hele taget kommunernes stigende udgifter har længe været til debat. Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. I Fredericia Kommune vedtog Byrådet i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men der er stadigvæk et stykke vej at gå for at opnå balance mellem behov, service og økonomi. Byrådet vedtog derfor som del af budgetforliget for 2014 at hæve den økonomiske ramme for Voksenservice med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere blev der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. Disseer medtaget i En ny Vej 2.0 sammen med yderligere tiltag, jf. bilag. Voksenservice vil de kommende år stadig have stigende økonomiske udfordringer, og indsatserne i En ny Vej 2.0 skal derfor sikre et bæredygtigt budget. Samtidig vil vi tage de næste skridt i udviklingen af området på baggrund af de erfaringer, vi har opnået gennem arbejdet med En ny vej. Et kendetegn ved de kommende indsatser skal endvidere være at skabe sammenhæng i indsatser og forløb for borgerne, både imellem tilbud i Voksenservice og ved overgange mellem fagområder og sektorer. I denne handle- og udviklingsplan vil fokus derfor være et bæredygtigt budget sammenholdt med en fortsat udviklings-proces. Voksenservice skal arbejde på at blive endnu dygtigere til at udnytte ressourcerne optimalt. Det indebærer bl.a. fokus på driftsoptimering på institutioner, bygninger, dokumentation m.v. og udvikling af nye måder at løse opgaverne på, således vi indenfor budgettet kan yde en god service til de borgere, som har behov. 4

14 Handle- og udviklingsplanen En ny vej 2.0 skal danne grundlag for de næste 2 års arbejde i Voksenservice, hvor vi med udgangspunkt i en række værdier omkring det gode liv skal finde og udvikle metoder, som balancerer det gode liv for borgerne og et bæredygtigt budget. Handle- og udviklingsplanen tager udgangspunkt i: Stigende mængder Økonomi Generelle forventningskrav til den kommunale service En ny vej har 2 strategiske fokusområder: Servicereduktioner og effektiviseringer Innovative tiltag Servicereduktioner og effektiviseringer skal give en hurtig opbremsning i udgifter, og de innovative tiltag skal herefter levere de fremtidssikrede løsninger, hvor vi kan rumme flere borgere indenfor den nuværende økonomiske ramme. Omdrejningspunktet i En ny vej er visionen: I Fredericia skal vi have friheden til at være anderledes, og uanset livsvilkår kunne opnå et godt liv med sit eget liv. 5

15 VÆRDIER I denne vision ligger ønsket om at se på den enkelte borgers liv hvad er et godt liv for hvert enkelt menneske. En sådan ændring kræver, at hele organisationen helt ud til yderste led - forstår hvad det betyder i det daglige arbejde. En anden hjørnesten i En ny vej er habilitering og selvstændiggørelse. Borgerne skal gøre så meget som muligt selv dvs. vi ændrer fokus fra at kompensere det de ikke kan, til at støtte deres egne kompetencer. Handle- og udviklingsplanen En Ny vej 2.0 bygger på det samme fundament som den oprindelige plan, men endnu mere fokuseret. MENNESKESYN o o o o o o o Normalitetsbegrebet skal defineres ud fra den enkelte borger Vi vil ikke længere tage udgangspunkt i diagnoser. Vi ser på mennesker, deres kompetencer og muligheder I Fredericia skal vi have frihed til at være anderledes vi accepterer det skæve, og vi skal ikke leve de samme liv Lykke og det gode liv er en individuel ting, og vi skal tage udgangspunkt i borgerens muligheder, og det som for borgeren er det gode liv Vi har alle en rolle i livet men de er ikke ens. Vi skal have ret til at være anderledes og vælge et anderledes liv Vi vil fremme størst mulig selvstændiggørelse for borgeren Borgerens relationer i nærmiljøet er vigtige FORVALTNINGSPRINCIPPER o Pårørende og netværk inddrages mest muligt o Vi vil fremme kollektive løsninger, frem for individuelle løsninger mest muligt o Vi forsøger at flytte borgere til mindre indgribende tilbud o Vi tilbyder altid det mindst indgribende tilbud o Vi accepterer ventelister til tilbud under paragraf: 107, 85, 103, 104 o Vi tilbyder i størst mulig omfang lokale tilbud o Vi fokuserer på vores kerneydelser o Vi fokuserer på tværfaglighed og tværgående indsatser DET GODE LIV Siden En ny vej blev iværksat i januar 2011 har Voksenservice arbejdet med udgangspunkt i det, som for den enkelte borger er det gode liv. Det lyder umiddelbart som en let opgave, men har vist sig at være svær! For at kunne arbejde individuelt skal medarbejderne og pårørende lægge deres egne værdier på hylden. En borger kan godt være lykkelig, 6

16 selvom han/hun ikke selv laver mad, selvom de lever mere rodet end gennemsnittet, selvom de ikke har en stor omgangskreds. I En ny vej 2.0 skal der fokuseres endnu mere på at tage individuelt udgangspunkt i det gode liv vi skal lytte endnu mere til, hvad borgeren ønsker. Vi skal finde nye måder, hvorpå vi kan inddrage borgerne mere i valg af indsatsområder. INDSATSOMRÅDERNE I EN NY VEJ 2.0 ER: Øget fokus på habilitering med udgangspunkt i den enkelte borger Øget fokus på det gode liv Borger til borger Mindst indgribende tilbud Metodeudvikling Driftsoptimering Dokumentation og bestillinger Teknologi Dialog og kommunikation Bygninger Organisering INNOVATION HABILITERING At habilitere borgerne har været et mantra de seneste år og med god grund. Når man bliver i stand til at gøre ting selv, giver det personlig frihed og tilfredshed samtidig med, at det frigør kommunale hænder. Hidtil har tanken været, at alle borgere skal habiliteres. Habilitering har været grundlag i alle handleplaner. Nu har vi gennem tre år høstet erfaring med habilitering/rehabilitering og som følge heraf indset, at borgerne ikke er ens! Det er ikke ukendt, at borgerne ikke er ens, og vi har netop søgt at tage udgangspunkt i den enkelte men fordi habilitering har været et fokuspunkt har vi glemt, at også på dette punkt er borgerne forskellige. Der er borgere, for hvem habilitering er meget langt væk, der er borgere som ikke ønsker at arbejde habiliterende, og der er borgere som dagligt får store sejre gennem habilitering og som opnår resultater, som medarbejdere og pårørende slet ikke troede, de kunne. På baggrund af dette vil vi arbejde mere individuelt med borgerne omkring habilitering. OPGAVEN Vi arbejder habiliterende med borgere som selv ønsker det og som deltager aktivt Vi fokuserer på habilitering/rehabilitering for de borgere, som har potentiale til at kunne bliver mere selvhjulpne selvstændige Vi fokuserer på det gode liv for de borgere, som har udtømt deres habiliteringspotentiale 7

17 MÅLET Målet er at understøtte det gode liv og at hjælpe borgerne til så stor selvstændighed, som muligt. METODEN Der skal fokuseres på dialog med borgerne omkring deres ønsker. Ved vurdering af støttebehov indgår en vurdering af den enkelte borgers habiliteringspotentiale. Tidsbegrænset træning Teknologi som redskab for borgere Borgerinddragelse i vurderingen af, hvor vidt der skal sættes ind med habilitering, og hvor der skal sættes ind. Der skal fokuseres på de indsatser, som borgeren selv synes giver mest mulig selvstændighed. Omdrejningspunktet i habilitering er: o At kunne bo i eget hjem o At tage uddannelse o At blive selvforsørgende i større eller mindre grad Der skal fokuseres på indsatser, som er realistiske for den enkelte borger. Et eksempel kan være madlavning: o Hvis muligt lærer borgeren at lave mad o Hvis det ikke er muligt eller ikke interesserer borgeren kan der arbejdes med, hvordan man handler ind og tilbereder halvfabrikata og færdigretter med udgangspunkt i en varieret og sund kost o At man ikke satser på madlavning men fokuserer på andre indsatser, som borgeren har større behov for eller lyst til og maden kommer udefra TIDSPLAN Januar 2014 december 2015 MINDST INDGRIBENDE TILBUD Siden udviklings- og handleplanen En ny vej blev iværksat, er der blevet arbejdet meget med at give borgerne det mindst indgribende tilbud. Det har givet mange gode erfaringer, som betyder, at vi er klar til næste skridt på vejen. OPGAVEN Der skal arbejdes med udvikling af nogle botilbudslignende pakker, som kan gives til borgeren i eget hjem. Pakkerne skal træde i stedet for 107 tilbud og i enkelt tilfælde i stedet for 108 tilbud. Pakkernes hovedindhold vil være 85, men de kan være sammensat af flere forskellige paragraffer og vigtigst af alt på tværs af fagområder. Det vil betyde at borgere med flere diagnoser bedre kan hjælpes, fordi der kan trækkes på medarbejdere fra såvel psykiatri, misbrug, plejen, handicap m.v. Når borgeren får et tilbud i eget hjem, betyder det at vi opbygger deres liv omkring deres egen bolig. Det medfører, at de ikke senere skal flytte ofte lige når de er kommet til at føle sig trygge i botilbuddets rammer, og det betyder også 8

18 at deres habilitering/rehabilitering kan tage udgangspunkt i det sted, de bor, det inventar de har, og de naboer og det byliv, som findes der. MÅLET Målet er at få flere borgere i eget hjem 108 længerevarende botilbud 107 korterevarende botilbud 85 støtte i eget hjem 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 83 personlig pleje PRODUKT En eller flere botilbudslignende pakker i eget hjem. TIDSPLAN 1. kvartal BORGER TIL BORGER Formålet med En ny vej er først og fremmest at give borgerne et godt liv, i sit eget liv. Et godt liv kan og skal rumme mange forskellige aspekter. De grundlæggende aspekter som bolig, struktur på hverdagen, habilitering/rehabilitering er kommunens opgave, men de ting, som giver livsglæde og den daglige relation til andre mennesker, kan kommunen ikke yde vi kan hjælpe med at sætte rammerne, men de skal udfyldes af andre - pårørende, frivillige og andre borgere. SAMFUNDET IND I BOTILBUDDENE Nogle af de borgere, som bor i botilbud, har svært ved at færdes i samfundet de har svært ved at få relationer udenfor botilbuddet. For denne gruppe skal der arbejdes med at trække samfundet ind til dem. Det kan f.eks. være naboer, som kikker forbi og bager boller, det lokale sangkor, som får lov at øve i botilbuddets lokaler og således bringer sang og livsglæde ind til beboerne, eller den lokale tøjforretning, som kommer og laver modeshow. Det er kun fantasien, der sætter grænser. 9

19 STØTTEFORENINGER Der skal arbejdes med oprettelse af støtteforeninger i forbindelse med de kommunale tilbud. Støtteforeningen kan på egen hånd tage initiativ til arrangementer, som giver livsglæde til de tilknyttede borgere det kan være julefester, sommerudflugter, gåture m.v. En støtteforening er et sted, hvor såvel pårørende forældre, søskende, bedsteforældre og frivillige kan deltage. UDBYGGELSE AF SAMARBEJDET MED DE PÅRØRENDE Traditionelt har man på det specialiserede voksenområde holdt forældrene på afstand ikke i en ond mening, men fordi man mente, at de professionelle ved bedst. Sådan er det ikke længere. Der er en bred forståelse af, at de pårørende er en vigtig brik i det gode liv for borgerne. Der skal i de kommende år arbejdes på at udvikle metoder til et godt pårørende samarbejde. Selv om de pårørende skal inddrages til alles bedste, er der også udfordringer. De borgere, som er tilknyttet Voksenservice, er stort set alle fyldt 18 år og dermed myndige. Det betyder, at de har ret til at modsætte sig de pårørendes ønsker, og at de har ret til at være uenige med deres pårørende. Vi skal finde metoder, som giver et godt samarbejde til glæde for alle parter. BORGER TIL BORGER I Fredericia har vi flere eksempler på, at borgere, som selv har udfordringer, sagtens kan hjælpe andre borgere sommetider næsten bedre end de professionelle. Det gælder f.eks. Gnisten, som er en forening, der arbejder på, at sindslidende skal få det bedre. Det gør de blandt andet ved at styrke den syges netværk. Samtidig får de frivillige gnister det også bedre, når de mærker, at der er brug for dem og deres erfaringer. ULF udviklingshæmmedes landsforbund har sammen med Fredericia Kommune arbejdet med projektet Det jeg kan selv gør jeg selv : Projekt har fokus på borgernes egne mål og den stolthed, borgerne opnår ved at kunne selv: Flemming er stolt over, at han er god til at bage og være handyman. Bo er stolt over, at han sidste sommer tog offentlige transportmidler hele vejen til Bornholm alene. Allan er stolt over, at han efter 11 år i bofællesskaber er flyttet i egen lejlighed. Og alle tre er de stolte over at kunne formidle det videre og hjælpe andre udviklingshæmmede med at finde ind til deres stoltheder. 10

20 Med udgangspunkt i de erfaringer vi allerede har, vil vi arbejde med udvikling af metoder, som sætter rammerne for borgernes mulighed for indgå i relationer, hvor de hjælper andre borgere og derved opnår mere livsglæde. OPGAVEN At udvikle metoder til inddragelse af såvel frivillige, som pårørende og borgere med henblik på at øge borgernes livsglæde og dermed understøtte et godt liv i sit eget liv. 11

21 MÅLET At der oprettes støtteforeninger i forbindelse med Voksenservice tilbud Udvikling af metoder til pårørende-samarbejde Projekter, som understøtter borger til borger TIDSPLAN Støtteforening arbejdsgruppen arbejder i 1. kvartal 2014 og resultatet forelægges Socialudvalget april 2014 Metoder til pårørende samarbejde arbejdet løber i hele 1014 Projekter som understøtter borger til borger 3. kvartal kvartal 2015 VELFÆRDSTEKNOLOGI I Voksenservice arbejdes der med velfærdsteknologi med udgangspunkt i, at: Øge borgerens selvstændighed Øge borgerens tryghed Øge medarbejdernes effektivitet Dette fokus føres videre i En ny vej 2.0. Der vil blive arbejdet videre med de teknologiprojekter som allerede er igangsat med henblik på at udbrede erfaringerne fra projekterne til hele Voksenservice. Der arbejdes i henhold til Fredericia Kommunes strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Nye muligheder Ny velfærd. OPGAVEN For at få teknologi som samlet set skaber merværdi for borgerne, medarbejderne og økonomisk, skal der fokuseres mere på anvendelse af allerede kendte og brugte produkter end produktudvikling. Dog vil der være åbenhed overfor samarbejder med andre omkring udvikling, hvis resultatet står mål med indsatsen. Generelt skal der fokuseres endnu mere på at dyrke samarbejder med relevante parter, således at vi kan dele vores viden med andre og lærer af andres erfaringer. 12

22 TABLET FORSØG Projektet tester anvendelsen af tablets til medarbejdere på botilbud og i 85. Formålet er at se, om der kan spares tid og samtidig opnås større kvalitet i dokumentationen og inddragelse af borgerne ved, at medarbejderen går rundt med en tablet og løbende kan dokumentere og se borgerens handleplan, frem for at skulle hjem på kontoret for at anvende en pc. Forsøget kan medføre at andre afdelinger i Voksenservice med fordel kan indføre tablets til journalisering m.m. QR TAGS Der er igangsat et forsøgsprojekt med firmaet NewIsh om anvendelse af QR tags i såvel botilbud, som i borgernes hjem. Projektet har stort potentiale i forhold til såvel effektivisering af medarbejdernes tid, habilitering af borgerne og borgernes tryghed. Efter endt projektperiode skal der arbejdes med udbredelse i det øvrige Voksenservice med udgangspunkt i den læring, der har været i projektet omkring anvendelsesmuligheder, teknologi og økonomi. SKÆRMLØSNING På Kobbelgaarden vil arbejdet med udvikling af touchskærm til løsning af information, dialog og dokumentation fortsætte projektperioden udløber På sigt skal der laves business case på, hvorvidt der er grobund for yderligere udbredelse i Voksenservice. KOMMUNIKATION OG DIALOG MED PÅRØRENDE Det har længe været et ønske i Voksenservice at man i botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud kan kommunikere elektronisk med de pårørende. Målet er at give de pårørende mere og bedre informationer omkring hverdagen. Ved løbende at give flere informationer til de pårørende må det forventes, at der bliver mindre en til en kommunikation og dermed mindre tidsforbrug til kommunikation, hvilket igen giver mere tid til borgerne. MÅLET At arbejde løbende med velfærdsteknologi, hvor der hele tiden fokuseres på at investeringerne skal være rentable At vi udbreder de gode erfaringer fra nuværende projekter til hele Voksenservice At der for så vidt det er muligt arbejdes med mainstream teknologi At der ikke kun arbejdes med kommunale løsninger, men også hvorledes vi kan understøtte borgeren i at anskaffe sig relevante APP s m.v. At der arbejdes med videndeling på tværs af afdelinger, kommuner og regioner 13

23 METODE OG UDVIKLING STU, 103 OG 104 Der ønskes et tættere samarbejde mellem Proaktiv, STU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og UU i forhold til unge, som vil have behov for en særlig indsats i forhold til habilitering til og beskæftigelse i voksenlivet. MÅLET Målet med uddannelse og beskæftigelse er, at de unge bliver så selvhjulpne og selvforsørgende som muligt og derved får mulighed for at skabe sig et godt liv med deres eget liv. METODEN Der er behov for at få en forståelse af en fælles plan for den unge på tværs af Familie og Børnesundhed, UU, Voksenservice og Arbejdsmarked, med mål omkring habilitering, mål omkring arbejdsmarkedet og mål omkring selvstændig bolig. a. Borgerne oplever, at der er et sammenhængende tilbud både på tværs af de forskellige dele af organisationen, som er involveret i tilbuddene og i overgangen fra barn til voksen. b. At der er etableret sammenhængende forløb, hvor STU, Proaktivs beskæftigelsesindsats og hjemmevejledertimer anvendes som en integreret del af borgernes plan. c. En metodeudvikling i fht. Borgere, som får et 5-årigt ressourceforløb med STU og beskyttet beskæftigelse integreret med hinanden. d. Økonomi: Omkostningerne samlet set ved STU-forløb skal nedbringes for at sikre budgetoverholdelse, herunder indregnet omkostninger og afregning af opgaveløsning andre steder. Dette gælder allerede fra og med En mulig del af besparelsen kan fremkomme ved, at der med en evt. flytning af STU til Proaktiv, vil være en besparelse i omkostninger til lokaleleje o.a. Det skal undersøges, om det er muligt også at optimere STU-økonomien ved at sammentænke den med ressourceforløb. e. Der skal udarbejdes en metode for fælles visitation på tværs af Voksenservice, UU, Familie- og børnesundhed og arbejdsmarkedsafdelingen så der kan sikres sammenhængende forløb fra starten af et STU forløb. PRODUKT a. Model for tættere samarbejde og plan for evt. sammenlægning af Proaktiv og STU b. Samarbejdsmodel for visitation mellem Jobcenter og Voksenteam c. Samarbejdsmodel mellem skoleområdet, UU, Arbejdsmarkedsafdeling, Familie og Børnesundhed og Voksenservice for overgangen fra barn til voksen i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesperspektiverne d. Forslag til kommunikationsstrategi med henblik på en generel forventningsafstemning i forhold til de unge og deres pårørende. Fokus skal være på uddannelse og beskæftigelse, der sigter mod et så selvstændigt liv som muligt 14

24 TIDSPLAN a. Målgruppe- og visitationsproblematik omkring STU skal være afdækket, så det kan indgå i visitationen til næste skoleår b. Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2013 komme med forslag til, hvorledes den økonomiske ramme for STU overholdes i 2014 c. Endelige forslag til modeller, aftaler m.v. skal være klar til politisk beslutning senest i 3. kvartal 2014, så der er tid til at sikre implementering / forberedelse af visitation til skoleåret AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD På Proaktiv som er et beskyttet værksted er der ud over den beskyttede beskæftigelse også en lang række borgere, som har et aktivitets- og samværstilbud. Gennem de seneste år er denne aktivitet blevet øget og der er en række borgere i aktivitets- og samværstilbud som har problemstillinger, der gør det nødvendigt, at de isoleres i større eller mindre grad fra andre, og at de kræver en høj tilstedeværelser af personale. Disse borgere bor i kommunale botilbud og sendes om morgenen med bus til Proaktiv for at modtage deres aktivitets- og samværstilbud. Det er karakteristisk for denne gruppe af borgere, at de ikke altid reagerer positivt på dette skift fra hjem til Proaktiv. For at imødegå disse problemstillinger skal der i første kvartal 2014 udvikles et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan erstatte det nuværende tilbud på Proaktiv. Der vil blive flyttet personale ressourcer med fra Proaktiv til Kobbelgaarden. Kobbelgaarden og Proaktiv vil i foråret 2014 sammen forme det nye tilbud. OPGAVEN At udvikle et aktivitets- og samværstilbud på Kobbelgaarden, som kan træde i stedet for det nuværende tilbud. MÅLET At få et aktivitets- og samværstilbud, som er målrettet gruppen af borgere, som har botilbud og som ikke profiterer af den daglige flytning mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud. TIDSPLAN Januar 2014 udarbejdes ny kvalitetsstandard for SEL 104 Aktivitets- og samværstilbud 1/ /3 2014: Proaktiv og Kobbelgaarden udvikler 104 tilbud på Kobbelgaarden. Socialudvalget godkender ny kvalitetsstandard. Marts 2014: Revisitering af borgere 1/4 1/5 2014: Implementering 1/ : Delevaluering 1/5 2015: Evaluering 15

25 VISITATION, DOKUMENTATION, BESTILLINGER, OPFØLGNING OG EVIDENS Gennem de seneste år er Voksenservice gået fra kinabøger til elektronisk dokumentation. I den proces er det vigtigt også at arbejde med indholdet, således at vi ikke bare sætter strøm til kinabøgerne. For at få det bedste ud af digitaliseringen, skal der arbejdes med bestillinger og dokumentation, opfølgning og evidens. OPGAVEN Arbejdet omkring bestilling, dokumentation, opfølgning og evidens skal medføre, at vi arbejder med: o o o o Hvad skal en god bestilling indeholde med overensstemmelse mellem visiteret tid og indhold Hvad skal god dokumentation indeholde hvad skal den ikke indeholde Hvordan kan vi arbejde mere evidensbaseret Hvordan kan vi holde fokus på borgerens gode liv og ikke egne holdninger Der skal arbejdes på at finde skabeloner som indeholder de informationer, der er behov for i organisationen. Informationerne skal være præcise og letforståelige. Det vil forhindre misforståelse mellem visitation, udfører, borgere og pårørende. Ved at udvikle en dokumentation som er lettilgængelig og præcis, vil der kunne spares tid på at skrive og læse unødvendig dokumentation. At den dokumentation som laves, giver grundlag for at visitationen kan træffe evidensbaserede beslutninger. At borgerne inddrages mere i egen visitation og dokumentation. MÅLET Målet er at få en effektiv dokumentation og præcis bestilling således, der spares tid på unødvendig kommunikation og således misforståelser mellem bestiller, udfører, borgere og pårørende mindskes og således der er grundlag for at arbejde evidensbaseret. METODEN Der skal være fokus på løsninger, som er så minimalistiske som muligt kombineret med høj kvalitet i indholdet. Medarbejdere skal inddrages i processen og der skal arbejdes med at udbrede forståelsen af de dokumentationsformer, der udvikles, således alle arbejder med dokumentation ud fra samme skabeloner og forståelse. PRODUKT Skabeloner, beskrivelse af de arbejdsmetoder der skal anvendes fremover. Handleplan for dokumentation 16

26 TIDSPLAN 1/ /8 Dialog mellem visitationen og udfører med henblik på afdækning af dokumentationsbehov 1. kvartal Gennemgang af de lovgivningsmæssige rammer omkring dokumentation 1. kvartal 2014 afholdes en workshop som afdækker sammenhæng mellem dokumentationsbehov og digitalisering OVERGANGE Voksenservice har mange snitflader til andre afdelinger og fagområder bl.a. Skoleafdelingen, Pleje & Sundhed, Familie & Børnesundhed, Arbejdsmarkedsafdelingen. Disse snitfladesamarbejder skal give borgeren en fornemmelse af helhed i den kommunale indsats og samtidig sikre en optimal udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer. OPGAVEN Analyse af behovet for pleje af ældre borgere på det specialiserede socialområde og herunder analyse af hvordan der bedst tages hånd om disse borgere Analyse af økonomiske fordele samlet set ved at udnytte den volumen, smidighed og kompetencer som ligger i Plejen Analyse af, hvor der er andre overgangsindsatser som kræver fokus At arbejde med at udvikle brugen af efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed MÅLET At give borgerne fornemmelse af at Kommunen er en helhed At optimere udnyttelse af de samlede kommunale ressourcer ved at arbejde tværgående At Voksenservice kommer tidligt ind og derved måske kan nøjes med en mindre indgribende indsats TIDSPLAN Analyse af behov for pleje af ældre borgere 3. og 4. kvartal 2014 Analyse af økonomiske fordele samlet set ved øget samarbejde med Pleje & Sundhed 2. og 3. kvartal 2014 Analyse af andre overgangsindsatser 2. kvartal 2015 Mere efterværn i samarbejde med Familie & Børnesundhed kvartal

27 EFFEKTIV DRIFT DRIFTS OPTIMERING AF BO- OG SAMVÆRSTILBUD OPGAVEN Der skal analyseres på en række faktorer med henblik på en vurdering af, hvilke muligheder der er for en mere effektiv drift af Voksenservice. Disse faktorer er følgende: Kan arbejdet organiseres mere effektivt? Kan arbejdet tilrettelægges, så medarbejderressourcerne udnyttes mere effektivt? Kan vagtdækningen gøres mere fleksibel fx ved at indføre en vikarmodel? Understøtter de nuværende lokale lønaftaler en effektiv drift i Voksenservice? Hvordan kan vi arbejde med sygefraværet, så det nedbringes? Hvordan kan vi arbejde med interne hændelser (vold og trusler mod medarbejdere), så antallet nedbringes? Hvordan kan MED-udvalgene bidrage til effektiv drift i Voksenservice? Hvad er ledernes rolle og mulighed for at sikre en effektiv drift i Voksenservice? MÅLET Målet er, at bo- og samværstilbuddene bliver i stand til at overholde deres driftsbudgetter ved at der Sikres en hensigtsmæssig styring af medarbejderressourcer i Voksenservice Sikres en fleksibel tilpasning af ressourcer, så det hele tiden kan afstemmes med behovet i Voksenservice Sikres en organisation i trivsel, også i forandringstider TIDSPLAN 1/ / BYGNINGSSPORET For at kunne tilbyde en god ydelse til borgere i botilbud, ændres strukturen på botilbuddene således, at de mindre tilbud bliver driftet som ét tilbud og der derved opnås større pædagogiske læringsmiljøer og mere robusthed i forhold til ferie og sygdom blandt personalet. Der vil være muligheder for fælles nattevagt, efteruddannelse m.v. 18

28 OPGAVEN MÅLET At skabe botilbud med endnu større faglig kompetence og fleksibilitet Bygningssporet optimerer den kommunale bygningsmasse således, at vi undgår dyre lejemål. At optimere på udgifter til bygninger er en måde at reducere udgiftsniveauet på, som ikke nedsætter den ydelse, som borgerne modtager At få institutioner, som har en volumen, der gør det muligt at drive dem med et udgiftsniveau, som ligger indenfor budgetrammen 19

29 TIDSPLAN HippoCampus flytter til Ullerupdalvej i tidsrummet 15. januar -1. februar 2014 Ungdomskollegiet, Damvej og Aspbo flytter til Jupitervej: indflytning 1. september 2014 Nestlegaarden flytter til Nymarksvej: 1. februar 2015 ØKOMOMISK ESTIMAT Økonomisk effekt I alt kr kr kr. KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarder er det instrument, vi bruger for at regulere serviceniveauet. Her er der lavet nye standarder for: 97 : omhandler kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. For borgere, som bor i botilbud, indgår 5 timers ledsagelse månedligt, og derfor vil disse borgere fremover få tilbudt maksimalt 10 timers ledsagelse, således den samlede ledsagelse er 15 timer om måneden. 110: omhandler boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud, og om tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp i daglig tale forsorgshjem. 85: Servicelovens 85 siger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Den nye kvalitetsstandard beskriver en todeling af borgerne i målgruppen. En gruppe som har habiliteringspotentiale den største gruppe, og en gruppe hvor habiliteringspotentialet er udtømt og vi derfor hovedsageligt skal understøtte dem kompenserende. De borgere, som har habiliteringspotentiale, vil blive visiteret til en ydelse med en stopdato efter 3, 6 eller 12 måneder. Borgere, som har brug for kompenserende hjælp, vil ikke have en stopdato, men en evaluering hver 12. måned. For alle borgere gælder, at der kan visiteres til et 3 måneders afklaringsforløb, hvis visitationen er usikker på, om borgere er berettiget til støtte og / eller hvilken støtte der er behov for. 20

30 85 BOTILBUDS LIGNENDE For at kunne understøtte borgere i eget hjem frem for i botilbud, skal der udvikles en kvalitetsstandard som giver mulighed for at give borgere mere hjælp efter 85 end den nuværende kvalitetsstandard giver mulighed for. Målet er at der i en periode kan ydes så meget 85, at borgeren har mulighed for at blive i eget hjem frem for visitering til botilbud. Pakkens indhold skal være habiliterende således hjælpen over tid kan stoppe eller reduceres væsentligt. 104 AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I forbindelse med udvikling af 104 tilbud på botilbuddet Kobbelgaarden skal der udarbejdes ny kvalitetsstandard for. TIDSPLAN De nye kvalitetsstandard for 85, 97 og 110 implementeres er sat i drift Kvalitetsstandarden for 85 botilbudslignende skal ligge klar til godkendelse i Socialudvalget i april 2014 Kvalitetsstandard for 104 skal ligge til godkendelse i Socialudvalget februar 2014 Der udarbejdes servicedeklarationer på baggrund af kvalitetsstandarderne 1. kvartal 2014 ØKOMOMISK ESTIMAT 85 i 2015 vil den akkumulerede besparelse være: 1,3 mio. kr. 97 Der spares kr. årligt SÆRLIGT DYRE ENKELTSAGER OPGAVEN I 2013 har der været særligt fokus på særligt dyre enkeltsager. Særligt dyre enkeltsager defineres som sager, der koster mere end kr. årligt. METODEN Voksenservice har indsat ekstra kræfter på at nedsætte omkostninger til de særligt dyre enkeltsager. Det kan dreje sig om: At borgeren forbliver i nuværende tilbud, men der arbejdes for reduktion af taksten At borgeren hjemtages fra eksternt botilbud til et tilbud i Fredericia Kommune såfremt dette er billigere Herudover skal der arbejdes med et kompetenceløft til medarbejderne i visitationen, således alle medarbejdere har fokus på at reducere omkostningerne til de særligt dyre enkeltsager, og således der ikke fremover opstår så mange dyre enkeltsager. 21

31 Fredericias egne botilbud, beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud skal inddrages i en kreativ tænkning, hvor der udvikles tilbud som socialfagligt er velfunderede, men som samtidig reducerer de omkostninger, der er til særligt dyre enkeltsager til fordel for den brede borgergruppe. PRODUKT Skabelon for, hvordan man kan følge den økonomiske udvikling på området. Der vil blive udviklet et Kompetenceudviklingsforløb til socialrådgiverne, så de bliver bedre i stand til at klare udfordringerne med de særligt dyre enkeltsager. Uddannelsesinvesteringen vil generelt kunne løfte udøvelsen af myndighedsfunktionen med særlig fokus på sammenhæng mellem det gode købmandsskab og den socialfaglige praksis for det specialiserede socialområde, herunder også arbejdet med særforanstaltninger. Materiale, som understøtter opfølgningerne i sagerne. Materialet skal bl.a. tage udgangspunkt i allerede udarbejdet materialet bl.a. arbejdshæftet fra Region Syddanmark: Borgere med særlige behov fra Handleplan for særligt dyre enkeltsager. TIDSPLAN Kompetenceudviklingsforløb for socialrådgiverne 1. og 2. kvartal 2014 Udvikling af materiale som understøtter opfølgning i sagerne deadline ØKOMOMISK ESTIMAT Den estimerede økonomiske effekt forventes at blive 1,6 mio. kr. i 2014 VISITATIONS HÅNDBOG Voksenservice Visitation har udarbejdet en visitationshåndbog som træder i kraft 1. januar Visitationshåndbogen er et opslagsværk for socialrådgiverne omkring kvalitetsstandarder, pakker, servicedeklarationer, værdier, forvaltningsprincipper mv. Visitationshåndbogen skal understøtte en ensartet sagsbehandling. VISITATIONSUDVALG Visitationsudvalgets opgave er at træffe beslutninger i borgersager, hvor der indstilles til botilbud og/eller særforanstaltning, at følge udviklingen og progressionen i de særligt dyre enkeltsager placeret i og udenfor kommunen, at holde sig ajour med prognosen/ventelisterne for nye sager, samt sikre fuld pladsudnyttelse i egne botilbud. Opgaven bliver også at have opmærksomhed på behovet for udviklingsinitiativer, der gør det muligt at efterleve de principper, som er beskrevet i Udviklings og handleplanen Ny Vej. 22

32 VISITATIONSBUDGET Visitationsbudgettet hænger nøje sammen med den ny budgetmodel, som er en bestiller og udfører model. Visitationsbudgettet skal give øget synlighed i forhold til de opgaver Visitationen bestiller. Det vil medføre større mulighed for at styre budgettet også for den enkelte sagsbehandler. GENENRELT OVERBLIK Visitationshåndbogen giver et generelt overblik over kvalitetsstandarder, servicedeklarationer, pakkestørrelser med videre. ØKONOMISTYRING Voksenservice har hidtil arbejdet med rammestyring af de kommunale tilbud. BUDGETMODEL Socialudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en budgettildelingsmodel for kommunens institutioner under Voksenservice. Budgettildelingsmodellen omfatter alle tilbud under Voksenservice, hvor Fredericia Kommune er driftsherre, med undtagelse af Misbrug, STU og Forsorgsområdet. I modellen er budgettet bygget op om tyngde og fordelingsnøgler og beskriver endvidere principperne og fremgangsmåden i forbindelse med månedlig afregning og budgettilpasning. Modellen beskriver ligeledes fremtidige muligheder for at udvide modellen med tilpasninger i forhold til eksempelvis højere detaljeringsgrad, ændringer i serviceniveau etc. Hensigten er at have en budgettildelingsmodel, som er enkel og overskuelig, og hvor undtagelser begrænses, og den indgår i handleplanen for Voksenservice. Tildelingsmodellen går overordnet ud på at fastlægge tilbuddenes budgetter. Det sker ud fra en række nøgler, som definerer tilbuddenes budgetter på baggrund af antal borgere, tyngder, medarbejdertyper mv. Budgetterne er opbygget på baggrund af dels definitionen af faktisk tid, som gælder for Voksenservice, og dels antallet af faktiske timer 1. januar i det pågældende år. Modellen tager udgangspunkt i en månedlig bagudrettet afregning og budgettilpasning med udføreenhederne på grundlag af faktiske timer. OPGAVEN Opgaven i 2014 bliver at implementere den nye budgettildelingsmodel MÅLET Formålet med udarbejdelsen af en budgettildelingsmodel er at: understøtte økonomistyringen i Voksenservice. 23

33 sammensætte institutionernes budgetter ud fra ensartede og sammenlignelige principper. Dermed skabes klare budgetforudsætning og gennemskuelige budgetter. Dette skal resultere i enighed om årsager til udsving i forbrug, samt reducere tidsforbruget på budgetopfølgningerne. Give klare årsager til udsving i forbrug. Reducere tidsforbrug på budgetopfølgningerne. Støtte implementeringen og opfølgningen af besparelser m.m. med udgangspunkt i de strategier, som er beskrevet i En ny Vej 2.0. TIDSPLAN Budgettildelingsmodellen træder i kraft BUDGETOPFØLGNING Voksenservice skal i samarbejde med Økonomi sikre økonomistyringen som et værktøj, der understøtter realiseringen af En ny Vej 2.0. Økonomistyring er koblingen mellem mål, ressourcer, mængder og resultater. God økonomistyring kræver derfor særlig opmærksomhed omkring prioriteringen af indsatser og ressourcer, så anvendelsen sker med henblik på bedst mulig service for borgeren inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed. Økonomistyring er ikke blot en forudsætning for den daglige ledelse af Voksenservice, men også et redskab til planlægning af fremtidige handlinger. I arbejdet med økonomistyring er det vigtigt, at kunne identificere de ting, der skaber udgifterne på området med henblik på at vende fokus fra en klassisk bagudrettet budgetopfølgning til en fremadrettet handlingsorienteret opfølgning med fokus både på forbrug, årsager og handlingsmuligheder. Det betyder, at alle aktører i budgetopfølgningsprocessen skal tage ansvar og forholde sig til budgetopfølgningen samt, at den budgetansvarlige på baggrund af dette skal kunne agere aktivt. Det er helt afgørende for den budgetansvarliges handlemuligheder, at der kan træffes beslutninger på et forholdsvis sikkert grundlag. Det er således hensigtsmæssigt med procedurer, der understøtter stabiliseringen af grundlaget for beslutningerne. Dette gælder især for aktivitetsændringer og ændringer i budget forudsætningerne. Aktivitetsstyring skal sikre, at Voksenservice har de bedste muligheder for at udnytte ressourcerne optimalt ved at have indgående kendskab til borgere, tilbud og fremtidige behov. På den måde kan Voksenservice agere i forhold til egen kapacitet og behovet for køb af eksterne pladser. Budgettering er forudsætningen og ofte udgangspunktet for en succesfuld økonomistyring, og det kræver en veltilrettelagt budgetprocedure. Budgetlægningen sker ud fra de fastlagte principper i budgetmodellen, og opgaven varetages af Økonomi i samarbejde med Voksenservicechefen. Den tilbagevendende, periodiske budgetopfølgning, der sammenholder det faktiske, realiserede økonomiske hændelsesforløb med det tidsmæssigt tilsvarende budgetterede forløb er også et værktøj i økonomistyringen. Afvigelser bør forklares detaljeret bl.a. af hensyn til ansvarsplacering, men først og fremmest af hensyn til eventuelle budgetændringer og dermed måske ændret beslutningsgrundlag for ledelsens fremtidige dispositioner. 24

34 OPGAVEN Voksenservice har ansvar for månedsvis at sikre opdaterede aktivitetsdata, herunder de faktiske timer Myndighed og udføredele har begge ansvar for, at data, som ligger til grund for beregningerne, er korrekte De decentrale variable budgetter tilrettes månedsvis af Økonomi i forbindelse med afregningen Økonomi forestår den overordnede budgetopfølgning Økonomi tilretter årligt i 4. kvartal det kommende års budget på baggrund af Byrådets budgetvedtagelse samt øvrige beslutninger med konsekvens for området TIDSPLAN Regler for budgetopfølgning træder i kraft den OPFØLGNING, DIALOG OG KOMMUNIKATION BORGERE OG PÅRØRENDE OPGAVEN Kommunikation er afgørende for, at handle- og udviklingsplanens intentioner og mål gennemføres i et meningsfuldt samarbejde mellem borger, pårørende og kommunen ligesom medarbejdere og ledere er bevidste om formålet med de gennemgribende forandringer i opgaveudførelsen. Formålet er at have en løbende dialog med såvel medarbejdere som borgere, pårørende og politikere således handleplanen bliver et levende værktøj som løbende tilpasses i henhold til ny viden, nye opgaver mv. Der vil løbende være opfølgning på indsatserne i En ny Vej 2.0 og her inddrages politikere, Handicapråd og Udsatteråd i dialog omkring resultater og næste skridt således handleplanen bliver en samskabelse mellem alle interessenter og nye tendenser opfanges. TIDSPLAN 1. Kvartal 2014 Udarbejdelse af kommunikationsplan 4. Kvartal 2014 Midtvejsstatus på En ny Vej 2.0. ORGANISATION Voksenservice er organiseret med afsæt i en bestiller-udfører tilgang til opgaveløsningen. Der er en visitationsafdeling (Voksenteamet) og en række udførere, dvs. egne tilbud. Med organisationsændringen i oktober 13 blev tilbuddene samlet i 6 centre ud fra tilbuddenes indhold og målgruppe. 25

35 OPGAVEN Centrene skal medvirke til at skabe en robusthed i organisationen med enheder, der giver rum dels for dannelse af faglige fællesskaber, dels for skabelse af en ledelsesstruktur, hvor der i alle led er en god balance mellem faglig ledelse og personaleledelse samtidig med, at der tages højde for ledertyngden i Voksenservice. Strukturen betyder, at der arbejdes hen imod at skabe synergi mellem afdelingerne således, at der på såvel kortere som længere sigt kan skabes en sammenhæng mellem de forskellige afdelingers særlige kompetencer og faglig udvikling til gavn for borgere uanset, om de har enkeltstående eller multiple problemstillinger. Organiseringen af udfører-enhederne i Voksenservice i centre understøttes af bygningssporet med fysisk samling af en række af tilbuddene i samme center. Dette muliggør yderligere optimering af driften på sigt, f.eks. via personaleplanlægning på tværs af afdelinger. METODEN Der er for hvert center en leder og en række afdelingsledere. Centerlederne vil være de, der forestår ledelsen og styringen af centerets tilbud i tæt samspil med afdelingslederne. Det indebærer for centerlederne både personaleledelsen og udviklingen af området sammen med ansvaret for centerets økonomi, herunder løbende tilpasning af forbrug ift. budgettet. Den administrative understøttelse af centrene samles ledelsesmæssigt sammen med en del af fagområdets konsulentressourcer i et sekretariat. Det sker for at sikre synergi, driftsoptimering og forstærket fokus på og understøttelse af fortsat implementering og udvikling af tiltagene i En ny Vej 2.0. En samling af de administrative ressourcer samt konsulentressourcer skal samtidig forstærke den samlede handlekraft i Voksenservice. Dette betyder endvidere, at den hidtidige opdeling i et social- og et handicapområde i Voksenservice ophører. Der tages derudover en række tiltag for at styrke og skærpe visitationen i Voksenservice. Dette er beskrevet i andre afsnit i En ny Vej 2.0. MÅLET Det er målet at skabe en organisation præget af Dialog og samarbejde i centrene, på tværs af centrene og mellem bestiller og udfører Tværgående samarbejde for at understøtte helhedsorienterede løsninger og forløb for borgere, der har brug for Voksenservice, både på tværs af centre og med andre fagområder og afdelinger i Fredericia Kommune Det betyder, at Voksenservice er en organisation med få ledelsesniveauer, åbenhed og gennemskuelighed og med et tæt samspil mellem områdets fagchef, myndighedschef og de udførende ledere, understøttet af et sekretariat. Forståelsen af og grundlaget for organisationen skal ses ud fra vision, værdier og forvaltningsprincipperne i En ny Vej

36 PRODUKT Fastlagt organisations-model for Voksenservice, jf. bilag med organisationsdiagram. TIDSPLAN Januar 2014 Fastlæggelse af opgaver, arbejdsgange- og processer samt bemanding i Sekretariatet Fastlæggelse og implementering af ny mødestruktur for ledere Februar 2014 Opstart af sekretariat kvartal 2014 Fastlæggelse af proces og tiltag mhp. understøttelse af ny organisering 4. kvartal 2014 Opsamling og drøftelse af organisation for Voksenservice. ØKONOMI Omstrukturering færre lederstillinger ,1 mio. Kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. -1,4 mio.kr. BILAG Organisationsdiagram Budgetforligstekst Økonomi Paragraffer og forkortelser 27

37 28

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring

Godkendt, den. Voksenservice og Økonomi. Budgetmodel. Principper for opbygning, tildeling og styring 06-06-2013 Godkendt, den Voksenservice og Økonomi Budgetmodel Principper for opbygning, tildeling og styring 1 1. Opbygning af budgetmodellen Denne model gælder som udgangspunkt for budgettildelingen i

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte 5. januar 2016 Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte Beskæftigelse & Sundhed vil med dette notat sandsynliggøre, at budgettet for 107 tilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

3.1a Initiativbeskrivelse

3.1a Initiativbeskrivelse KL Social-, Børne- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet 3.1a Initiativbeskrivelse Hjælp til løft Målsætning Tunge løft, som fører til fysisk nedslidning af de ansatte,

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 6. august 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model. Halsnæs Heldagsskole Industrivej 17 3390 Hundested Skole og Kultur Stab Telefon 8882 8200 Fax 16. august 2012 Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30

Referat. Mødeforum Handicaprådet. Sagsnr. 2012-77490. Dokumentnr. 2013-122603. Mødedato 30. april 2013. Tid Kl. 16.00 17.30 Referat Mødeforum Handicaprådet Sagsnr. 2012-77490 Dokumentnr. 2013-122603 Mødedato 30. april 2013 Tid Kl. 16.00 17.30 Sted Mødelokale 3 i Rådmandshaven 20 Deltagere Jette Frost Andersen Hernan Gonzalez

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende

Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende Kvalitetsstandard for midlertidige og længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden for midlertidige og længerevarende botilbud synliggør Køge Kommunes serviceniveau på området. Kvalitetsstandarden fungerer

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Leder af Familieværket

Leder af Familieværket Stillings- og personprofil Leder af Familieværket Syddjurs Kommune Januar 2016 Opdragsgiver Syddjurs Kommune Adresse Syddjurs Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet 87 53 50 00 www.syddjurs.dk Stilling Leder

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere